ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/06/1990

משרד האוצר - מינהלי הכנסות המדינה1. הרחבת רשת הנישומים במס הכנסה; 2. ניתוב דו"חות של נישומים עצמאיים במשרד השומה גוש דן (דו"ח מס' 40 של מבקר המדינה, עמ' 56 )

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 132

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום רביעי. כי בסיון התש"ן (13 ביוני 1990 ) . שעה 09:00
נכחו
חבר הוו עדה: ד' ליבאי - היו"ר

אי בורג

י י גולדברג

רענן כהן

ש' שטרית

די תיכון
מוזמנים
מבקרת המדינה מי בן-פורת

י ' הורביץ -- מנכ"ל משרד מבקר חמדי נח

שי לביא - עוזרת בכירה למבקרת המדינה

ע' מלכאי - סגן נציב מס הכנסה

אי יוגב - מנחל מחלקת המודיעין, אגף מס הכנסה

מי דותן - פקיד שומה גוש דן

א' בראו נר - משרד מבקר המדינה

ש' הר-גיל - משרד מבקר המדינה

א' פרבר - משרד מבקר המדינה

ת' ביטמן - משרד מבקר המדינה

אי בן-יהודה - משרד מבקר המדינה
מזכיר הוועדה
בי פרידנר
קצר נ י ת
מי כהן
סדר-היום
בקשה לעיון בפרוטוקולים של הוועדה לעניני ביקורת המדינה

בעני ן רכישת בנין סנט ג יו ן ברובע הנוצרי;

משרד האוצר - מי נהל הכנסות המדינה

1. הרחבת רשת הנישומים במס הכנסה;

2. ניתוב דו"חות של נישומים עצמאיים במשרד השומה גוש דן

(דו"ח מס' 40 של מבקר המדינה, עמי 56).משרד האוצר - מינהלי הכנסות המדינה

1. הרחבת רשת הנישומים במס הכנסה;

2. ניתוב דו "ח ו ת שלי נישומים עצמאיים במשרד השומה גוש דן

(דו"ח מס' 40 של מבקר המדינה, עמ' 56 )
הי ו"ר ד. ליבאי
אני פותח את ישיבת הוועדה יעני ני ביקורת המדינה ומקדם בברכה את כל-

הנוכחים. נבל- סדר היום הביקורת בדו "ח מסי 40 של מבקרת המדינה על משרד

האוצר. היום ביקשנו לדון עלי שני פרקים: הרוזבת רשת הנישומים במס הכנסה

והפרק השני - ניתוב דר "חות שיל נישומים עצמאיים במשרד השומה י; ו ש דר . המכנה

המשותף של שני הפרקים האלה הוא בבעיית גביית המס: באיזו מידה יש גביית

אמת, באיזו מידה הגביה יעילה, באיזו מידה יש השתמטות מתשלום מס, ואיך

נציבות מס הכנסה נערכת לטפל- בנושא. אנחנו נדון בכל- פרק בנפרד כדי שלא נשקע

בנושא הכללי בלי שנתייחס לדו"ח עצמו .

ממס הכנסה נמצאים אתנו מר לברי מלאכי. סגן נציב מס הכנסה, מר אפרים

יוגב, מנהלי מוחלקת המודיעין, ומיכאל דותן, פקיד שומה גוש דן.
ד . ת י כון
אני מבקש שלכל דיון חשוב יבוא מנהל היחידה. במקרה הזה מדובר בנציב מס

הכנסה. בעצם היה צריך ליבוא שר האוצר או הממונה על הכנסות המדינה.
ה י ו " ר ד . לי י בא י
למיטב ידיעתי נציב מס הכנסה הוזמן לפחות לא התבקשתי לשחרר

אותו מנוכחות. במקרה זה ליא עמדתי עלי זימו נו שי שר האוצר, מטעמים ברורים,

גם לא של סגן השר. אנחנו מזמינים באמצעות לשכת השר, אתה יודע אונ התקנון

הנוכחי שי הכנסת, אנחנו מבקשים שהם ישיחו את כי איה שאמורים להשיב כאן

הד ו"ח. במצב הנוכחי, כי עוד הצעת החוק שלנו יא עברה, אינני יכול אפילו

להתייחס יבעיי תפקידים. יעתים, כשאני שויח מכתב בעוד מועד, עם תכנון שיל

שלושה או ארבעה שבועות מראש, אני מפרט הם בעיי תפקידים שאנחנו מבקשים

יראות כאן. במקרה nrהפניה היתה יישכת השר. אני מסכים אתך שבדיון עי שני

פרקים שמתייחסים ינציבות מס הכנסה, נציב מס הכנסה צריך יהתפנות ויבוא, או

אם נבצר ממנו ממנו בשי מחייבויות קודמות, ראוי להתקשר ויבקש את שיקוי

דעתי , יבקש ידחות את המועד או להשתחרר מהישיבה. במקרה זה לא קיבלתי בקשה

לדחות את הישיבה ולא בקשה לשחרור.
ד. . ת י כ ו ו
אני חושב שההיררכיה במשרד האוצר היא כזאת: שר האוצר, סגן שר האוצר,

אם יש, וכרגע אין, הממונה עי הכנסות המדינה, ורק אחר כך בא נציב מס הכנסה.

אם אתר, שולח הזמנה בלי לפרט, אז הם נהגו כהלכה כששלחו את מי ששלחו. אני

חושב שצריך יפנות יישכת השר ויבקש שיבוא האיש האחראי, שמית. אחרת הם יצאו

ידי חובה עי-ידי זה שישיחו את מי שימצאו לנחוץ.
הי ו"ר ד. ליבאי
מזכירת הוועדה אומרת יי שנציב מס הכנסה זומן יישיבה. אני מוכן תמיד

יהמשיך את הדיון בישיבה הבאה וידרוש את נוכחותם שי ממיאי התפקידים. בסוף

הישיבה נשקול אם יש צורך בכך.
ש. שטרית
בו ועדת הכספים הפרקטיקה היא שבדרך כלל בדיונים מן הסוג הזה מגיעים

ראשי המשרדים. לכן ההערה של חבר-הכנסת תיכון נכונה. אנחנו חיים באותה

כנסת,, ובכנסת הזאת צריך להתייחס לוועדות בשוויון. לכן אני מציע שנבקש

שכאשר- אנחנו דנים בנושא כזה - איננו עושים זאת לעיתים תכופות - שיבואו

נציגים בכירים. אינני יודע אם אנחנו צריכים להחליפ! אם יבוא הממונה על

הכניסות המדינה או נציב מס הכנסה. לפי דעתי- צריך להשאיר איזה מרחב של שיקול

דעת. אבל אני בהחלט מצטרף להערה.
היו"ר ד. ליבאי
בדרך כלל אנחנו נענים בצורה משביעת רצון- בכלל אינני יכול לומר שהדרך.

הבכיר לא נענה. אבל אני רושם לפני את הערותיכם. בשבוע הבא נכלול בסדר היום

את ההצבעה שהועלתה כאן שלפיה הוועדה תחליט שבכל ישיבה יהיה נוכח המבקר

הפנימי של אותו משרד שבו מדובר.

אני אתייחס שוב להערות אלה בסיום הישיבה, כשאראה באיזה מצב אנחנו

נמצאים בדי ון .
ד . תיכון
אני רואה חשיבות עליונה באחד הנושאים שעל סדר יומנו לכאורה הוא

הפחות חשוב מבין השנים, והוא ניתוב דו"חות של נישומים עצמאיים. אני בכל

זאת מבקש שהנושא הזה יידון בנוכחות נציב מס הכנסה, כי אני רוצה פעם אחת

להבין את הצורה שבה מתנהלים העני נים.
היו"ר ד. ליבאי
אני נענה לבקשתך. אמרתי שאשקול את הבקשות בסוף הישיבה להבי 'שני

הפרקים, אבל אני כבר אומר שבקשתך בענין זה מקובלת עלי ביותר. אני הם חושב

שאי אפשר לקיים ולסיים את הדיון בשני פרקים אלה בלי אלה שנושאים באחריות

הכוללת להם. ואנחנו באמת לא מטריחים אותם אישית יותר מדי. אבל כשהנושא

קשור בהם ישירות, אין ברירה אלא לבקש מהם לגלות את תשומת הלב המלאה

לביקורת. בכך כמובן אינני אומר דבר וחצי דבר באשר ליכולתם של אלה שהופיעו

למלא את שליחותם כאן בצורה הטובה ביותר. יש ענין של בלנלי תפקידים, יש ענין

של מתן תשובות. הם כשמופיע בעל התפקיד, מבחינתנו אין מניעה שהוא יאמר כמה

מלות פתיחה ויעביר את רשות הדיבור לאלה שעוסקים בנושא בפועל באותה רשות.

זו פרקטי קו-. מקובלת כאן .

לפני שניגש לנושא אני רוצה למסור שכרגע הה יעה אלי פניה, בקשה לעיון

בפרוטוקולים בענין רכישת הבית ברובע הנוצרי. אני רוצה להביא את הבקשה

לידיעתכם.

פונה , היועצת המשפטית של משרד האוצר וכותבת: "1. חבר-הכנסת יוסי שריד

פנה ליועץ המשפטי לממשלה בענין חשדות לעבירה על חוק התקציב כעת רכישת הבית

ה נ"ל. 2. המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביקשה מאתנו את הערותינו לחשדות אלו.

3. לצורך הכנת תשובתנו אודה לך אם תעביר אלינו את הפרוטוקולים מדיוני

הוועדה הנוגעים לענין".

אני הייתי נענה לבקשה בהתחשב בכך שמדובר. פה במטרה מאד מוהדרת, ולצורך

מטרה זו בלבד.ד . ת י ב ו 1 !

בעקרון אינני מתנגד לכך. אבל אם תעקוב אחר הטיפולי הציבורי בנושא הזה,

תחילתו עוסקת בחשש - חשד לעבירות על חוק התקציב, דבר שה ו פרך .מיד בתחילת

הדיונים. הם גדולי התובעים הבינו שדבר י ההסבר אינם רליבנטיים לענין הזה.

מאחר שכנראה הפניה של חבר-הכנסת- יוסי שריד הוגשה בתחילת הדרך, לאחר שהוברר

שאין עבירה על חוק התקציב אני מסכים לזה, אבל עיקר החומר אינו מצוי בידי

הוועדה לעניני ביקורת המדינה אלא בידי ועדת הכספים. אבל בעיקרו של דבי איי

שום דבר שמונע זאת;.
ה י ו " ר ד . ליבאי
אני מבין שהיועצת המשפטית של משרד האוצר פונה למספר גופים. היא פנתה

הם בעל-פה למזכיר הוועדה" כששאל אותי, אמרתי שאני מבקש פני-ה בכתב ואני

מבקש הגדרה ברורה לשם מה, נדרשים הפרוטוקולים, לכאורה מדובר ביועצת משפטית

שמבקשת. לערוך- חוות דעת והיא רוצה שמירב העובדות יהיו ל נגד עיניה. אני

ה יתי נענה לבקשה, אבל- בשל רגישות הנושא אינני רוצה להוציא פרוטוקולים

מהוועדה שלא בידיעת הוועדה כולה.
א. ב ו רג
אני חושב שצריך לתת את כל המסמכים, כולל החלק הסודי של הפרוטוקול של

הישיבה הראשונה, מעמ' 30 ואילך. שם עלו כל מיני לבני נים של העברות כספים

בתוך המערכת. שנית, אני חושב שדווקא יש חשיבות רבה להעביר את הדברים

שנאמרו כאן משום סתירות לכאורה שיכולות לעלות, לפחות בדבריו של עמוס

א ו נ ג ר , בין מה שהוא אמר כאן לב י ן מה שאמר- ב ו ו עדת הכספ ים, ו ההש ו ו אה בין

הדברים.
ד. תיכון
זה לא מה שחבר-הכנסת שריד מבקש.
א. בורה
ליועצת המשפטית של משרד האוצר, לצורך הכנת חוות הדעת, זה חשוב, כדי

לדעת איך עברו הכספים. לכי היא צריכה לקבל את הפרוטוקול המלא.
י . ג ולדברג
האם יש לזה תקדים?
הי ו"ר ד. ל יבא י
כבר עשינו דברים כאלה. ככלל אני מקפיד שפרוטוקולים לא יוצאו, אלא

לעיון חברי הוועדה בלבד. בהתאם לתקנון הוועדה מוסמכת הם להחליט על הוצאת

פרוטוקול. אני רק רוצח שהמקרים האלה יהיו החריגים, ואני מעדיף שזה יהיה גבל

דעת הוועדה.
ד. תיכון
אנחנו מסכימים לזה.
הי ו "ר ד . לי יבאי
ובכן הוועדה מאשרת להיענות ליבקתה של תמר הקר, היועצת המשפטית של

משרד האוצר, ובלבד שהפרוטוקולים מועברים אליה למטרה המוגדרת

אנחנו מטילים על מזכיר הוועדה להשיב לה בהתאם ולהעביר את הפרוטוקולים.

ב/דובר בפרוטוקולים המלאים, תוך הדגשה שחלק מאחד מהם סווג כסודי.

אנחנו חוזרים לנושא שעל שדר יימנו, ופונים תחילה אל סגן נציב מס

הכנסה. מר מלכאי, אנחנו מבקשים את תגובתך קודם כל לפרק הרחבת רשוי הנישומים

במס הכנסה.
ד. תיכון
מעבר למה שקשור בהרחבת רשת הנישומים, ואני מקבל אוי המסקנות שניתן

לעשות הרבה יותר, ואולי קשה למס הכנסה לעשות יותר ממה שהוא עושה בשל מחסור

בכוח אדם - אני מבקש לקבל פירוט באשר לעבודת ה"מלשינון" . אני קורא בדו"ח

שמגיעות הרבה מאד ידיעות אנונימיות. הייתי רוצה לדעת מה הכללים, מי מבקר

על העבודה, מה ההשפעה, מה היקף הפניות, מה, הוא הסך הכל של תשלומי הכופר או

הפרסים שמשולמים בגין עבודת ה"מלשינון".
היו"ר ד. ליבאי
אפשר להרהיב את השאלה לא רק להבי ה"מלשינון"ג בםידה שניתנים פרסים,

מה הם הנחלים בענין זה?

ד. תיכון;

אין ??מלשי נון ", זו רק מלה שנקבעה בשעתו. אני מבקש פירוט להבי כל

המידע שקשור בזה ואיך מטפלים בו.
ה י ו"ר ד . ל י בא י
אנחנו נבקש פירוט על כל הנושא שקשור במודיעין , בין אם בישיבה של היום

או בישיבה אחרת, הכל בהתאם ליכולתם של המוזמנים.

מר עדי מלכאי, סגן נציב מס הכנסה, בבקשה.
ע. מלכאי
קודם כל, אני מתנצל על כך שנציב מס הכנסה איננו נמצא כאן . אינני יודע

גוה הסיבה לכך. הוא ביקש ממני להחליף אותי, אני מניח שיש לו סיבה טובה מאד

לכך. אמסור לו את תוכן הדברים.

לעצם הענין - אתחיל במקרו, אתייחס לסעיפי הביקורת באופן כללי, ואם

אוזר כך יהיה צורך להיכנס לפרטים, נמצא כאן גור אפרים יוגב, מנהל מחלקת

המודיעין , שיתייחס לכל שאלה פרטנית שתועלה כאן.

קודם כל, אני רוצה להכניס את חברי הוועדה לפרופורציות הנכונות של

הביקורונ. אנוזנו אחד האהפים שמתייחסים ברצינות רבה מאד לביקורת ואנחנו

משתדלים מאד לתקן את הליקויים. אדרבה, אנחנו אפילו מעונינים שיגיעו אלינו

אנשי ביקורת כדי להעיר לנו על אותם ליקויים שמתרחשים בשטח. זה ארגון הדול

מאד, אנחנו עוסקים בנושאים מורכבים מאד, וזה לא פשוט לנהל מערכת כזאת עם

אפס ליקויים. ויהיו ליקויים" יחסית אנחנו אחד האהפים שמבחינה זו אנחנו

פתוחים לביקורת, אנחנו מתקנים את מה שאנחנו יכולים לתקן , לא תמיד בקצב

שאנתנו רוצים, אבל יש אילוצים תקציביים, יש אילוצים של כוח אדם, ישאילוצים של מערכות טכניות ממוחשבות שלא תמיד ניתן ליהתגבר על תיקון

הליקויים. הם אנשי משרד מבקר המדינה שנמצאים אתנו בקשר יוכלו להעיד לבד כמה

אנחנו פתוחים וקשובים לביקורת.

כבלל אני מאשר את תוכן הדברים שנאמרו בדו"ח מבקר המדינה. אני רק רוצה

להעמיד את זה בפרופורציות הנכונות.

ה י ו "ר ד . ל י בא י 5

גם מבקרת המדינה העמידה את זה בפרופורציה המתאימה כשהיא כתבה בדו"ח,

בעמ' 62: "הביקורת הגבלתה כי אמנם נעשית פעולה נרחבת של איסוף ואגירת מידע.

אולם ...". היא לא אמרה שלא נעשית פעולה, שאינכם לגושים דבר,. ושיש רק

מחדלים. נלבש י ת פעולה נרחבת של איסוף ואגירת מידע, אולם השימוש שנעשה בו

כדי לברר אל נכון אם יש מקום לפתוח תיק לנוגע בדבר לא הניח את הדלבת.

הביקורת מטבעה עוסקת ב"אולם". אנחנו בוועדה מנוסים בכך. לכן אי נבו דנים

לפי הפרק הזה בהיקף העבודה וביכולת העבודה של הנציבות,, אלא אנחנו מבקשים

לעסוק בביקורת.

אם כך, אתייחס לחלק הכוס הלא מלאה, בהנחה שאתם יודעים שיש הם החלק של

הכוס המלאה בעבודתנו.

י,

אינני מכיר מערכות מסים שיש להן מערך מודיעין כמו שאנחנו הקמנו, וזה

הודות לחוקים שא י פשר ו לנו לעשות זאת והודות למערכות ממוחשבות

הידברות במחשבים וקבלת מידע אנחנו משתמשים בזה בזהירות כיוון שיש לנו

חוקי סודיות, יש חוק הה נ ת הפרטיות, אבל זה בהחלט זמין לאנשים שלנו. כתוצאה

מכך שיש לנו הרבה מאד מידע, ברור שאפשר לבקר אותנו שלא עשינו שימוש בכל

המידע. אבל באופן טבעי, כשיש מערכות מידע כל כך מפותחות ורבות, בהצטברות

כל כך רבה של מידע על כל אדם לא תמיד ממצים את המידע עם כל נישום ונישום,

אבל אנחנו דואגים שהמאגר יהיה, שהוא יהיה זמין בידי המפקחים שעוסקים

בעבודת השומה, ושהוא יאפשר לנו להבטיח רשת מלאה של הנישומים.

אני הייתי מנהל מחלקת המודיעין לפני אחת-עשרה שנים ואני מכיר את

הנושא. הופעתי בפני ועדות של הכנסת, ותמיד עלו בעיות של הרשת, האם באמת

הרשת שלנו מלאה או לא. אני רוצה להגיד כאן ללא הסתייגות שהרשת שלנו מלאה.

יש יוצאים מן הכלל.
ד. תיכון
גם במיגזר המיעוטים?
ע. מלכאי
אגיע לזה. יש כמה יוצאים מן הכלל, בהם קשה מאד לטפל. אנחנו נצטרך

לקלוט אותם, אבל השיעור שלהם בטל בששים לעומת הרשת הפעילה.

היו"ר ד . ליבאי;

הטענה המרכזית היא שלכאורה יש לכם שיטה ואמצעים, אבל חלד, נכבד

מהאמצעים לא מנוצל ולא מיושם מחוסר טיפול או מעקב. למשל, בעמי 58 כתוב:

"על פי נתוני הנציבות נוהלו במשרדי השומה ב-31.12.88 - 278,700 תיקים

לנישומים עצמאי- ים, 40,300 לחברות, ו-54,891 לשכירים שיש להם הכנסות שיש

עליהן וזגבת דיווח. ב-1983 נפתחו 29.559 תיקים חדשים. זו למעשה הרשימה שלאלה שמשלמים מס במדינת ישראל. אם נצרף את כל המספרים האלה יחד, נגיע בערך

ל-400 אליף משלמי מס בישראל שיש להם תיקים.
ע. מלכאי
זה לא כולל את השכירים שנמצאים במערך אחר. הם נמצאים במערך של עובדים

שכולל כ-2.8 מליון מועסקים.
ד . תיכון
זה לא בך. להגיהם מדובר בטופס 106 שנכנס אליכם ואף אחד לא מסתכל

נבלי- ו .
ע. מלכאי
אנחנו אוגרים את המידע. הם אינם חייבים בהגשת דו"ח, אבל יש לנו כל

המידע על כל ההכנסות של האוכלוסיה הזאת,
ר. תיכון
יש לבם מידע גבל ההכנסות שלהם כשכירים.
היו"ר ד. ליבאי
אני רוצה לומר מתי לדעתי נקודת התורפה. קשה לי להאמין שיש עצמאיים של

ממש שלא יגיע מידע עליהם או שלא יהיה להם, במוקדם או במאוחר, תיק במס

הכנסה. הבעיה היא יותר לגבי השכירים או אלה שנוח להם להיות שכירים, שלבושים

עסקים מהצד או שיש להם הכנסות נוקפות. לכם יש תיקים לנל כ-55 אלף שכירים

כאלה שאתה אומר שהרשת מלאה, אינני יודע עד כמה היא מלאה לגבי עצמאיים,

אבל השאלה היא עד כמה היא כולאה להבי שכירים שיש להם הכנסות נוספות. כי כפי

שאנחנו מכירים את זה בשטח, וזה מצויין בדו"ח מבקרת המדינה, יש כאלה שידוע

שהם עושים עבודה נוספת ובדרך כלל מעדיפים לקבל את שכרם במזומנים ולא

בשיקים, ועד כמה שאפשר לא להשאיר עקבות. יש לזה כנראה השלכה על מס הכניסה,

לא גבל משהו אתר. כל אחד נתקל בזה בחוגו הפרטי, ולצערי משלים או לא משלים

עם זה.. ובבן השאלה היא הם להבי השכירים.

אבל בעיקרו של דבר אני רוצה שתתייחס אל הנתונים הבאים. מבקרת המדינה

כותבת בעמ' 58 שיש לכם ב1וקד דיווח כללי: לפי נתונים שריכז המוקד הוא שלח

ב-1988 55,721 טפסים של דו"חות מקוצרים, ולמעשה מחצית מהטפסים האלה לא

מולאו ולא הוחזרו . מבקרת המדינה אומרת שמבחינה זו הם לוקים הם בדגימה לא

מוצלחת, וגם אין המוקד ממצה את הטיפול באלה שלא נענו לדרישה למלא את הדו"ח

המקוצר. בדרך כלל מי לא מעונין לקחת את הטופס מהדואר, והוא מוחזר, או מי

לא נענו-.? אלה שיש להם מה להסתיר. והמבקרת אומרת שאתם לא ממצים את הטיפול

בהם. היא נותנת את הנתונים, ואובורת שהטיפול שלכם עלול ליצור רושם כי

ההתעלמות בושתלבות.
ד. תיכון
מר מלכאי, אני רוצה להבין איך זה עובד אצלכם. אתם מקבלים מידע, אתם

מכניסים אותו למחשב. האם לאחר מכן אתם הם מכניסים אותו לתיק של הנישום?

האם כל נישום מופיע במחשב שלכם, כך שכאשר פקיד השומה מקבל את התיק, לאחר

שקיבל את הדו"ח, הוא הם רואה לנגד עיניו את כל החומר המודיעיני שהצטבר, או

שיש ידיעות לחוד, תיק לחוד, ובדיקה של השומה לחוד. אני רוצה להבין איך זה

מתחיל לעבוד אצלכם.
ע. מליכאי
המידע מצוי במאגרי מחשב. זאת אומרת כל פריט מידע. שאנחנו משיגים, בין

בהידברות בין מחשבים ובין בהזנה. נמצא לפי שנות מס רליבנטיות ברישומי

המחשב. יש שאילתות. לכל מפקח יש מסוף. אנחנו לא מזרימים את המידע הזה

לתיקים, אבל במקום וניד, נתנו למפקח מסוף עם מערכת שאילתות על כל פריטי

המידע ואפשרויות הקבלה במיונים שונים. הוא יכול לקבל את המקרקעין בנפרד,

הוא יכול לקבל עיסקאות בנפרד, מידע מודיעיני בנפרד. כלומר יש לו כל מי יי

אפשרויות לגשת למידע הזה במערכת שאילתות זמינות על השולחן שלו באמצעות

מסוף. ההנחיות שלנו הן שאין לטפל בתיק של נישום במיש ו ר הטיפול בשומה

ובדיקת התיק מבלי שהוא קודם כל יגש למסוף יכין את השאילתות המתאימות

ו יצר-ף אותן לתיק, ילמד את החומר ויסיק את המסקנות.
ד. תיכון
כל חומר שמגיע, האם אתם מזהים מיד את מספר הנישום?
ע. מלכאי
לא. פה יש בעיה.
ד. תיכון
הרי זה התנאי הראשוני כדי שתוכל להיעזר בחומר.
ע. מלכאי
נכון . אחת הבעיות של מאגרי מידע היא מספר הזהות. אנחנו העברנו את כלל

המערכת שלנו למספר תעודת הזהות, כבל בסיס של תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת.

כשאנחנו מקבלים נתונים גנם נתוני זיהוי זו בלגיה של הידברות בין מחשבים. יש

שיטות של הקבלה. כאשר איך תעודות זהות, יש לנו איזו שיטת סאונדקס שמאפשרת

לאתר ברמת אמינות מסויימת לפי שם המשפחה והשם הפרטי, גנם היעזרות בכתובת.

לסאונדקס יש חמש דרגות אמינות-
היו"ר ד. ליבאי
חבר-הכנסת תיכון, האם אתה מעונין לבקר במקום ולראות איך המערכת

עובדת? אנחנו יכולים ללכת ולראות.
ד . ת י כ ו ו
לא. אני רוצה להסביר לאן אני חותר. למס הכנסה יש בעיות קשות ביותר

בכל מערכת המיחשוב. חלק גדול מאי-ההבנות, מחוסר היכולת לתפקד כהלכה, מקררו

בעודף מידע ובחוסר מיחשוב מתאים" זאת אומרת אם הנישום היה מבין, כשהוא

מקבל דו "ח מוושב על מצבו, מה כתוב שם, ויכול היה לבדוק - חלק הדיל מהבעיות

היה נעלם. מאחר שהשיטה אצלם כל כך מסובכת, לא באשמתם, אלא הם נתקעו עם

מחשב והם אינם יוצאים ממנו - לכך כל חומר שתזרים להם, אינך בטוח שהוא מגיע

לתיק של ו/נישום. וכשהוא מגיע לתיק של הנישום, בדרך כלל הסבירות היא שזה לא

זוהה עד הסוף. לכך בסוף מעדיפים לבוא לנישום ולומר: יש לנו חומר-, איך לנו

חומר, תוסיף לנו ונגמור. כלומר יש בעיה להבי כל צורת העבודה שם.
ה י ו"ר ד. ל י בא י
חבר-הכנסת תיכון , בדרך הזאת של קפיצה מנושא לנושא לא נגיע לשום דבר.

אני מציע להתייחס לזה כשנגיע לנושא של הנישום עצמו. אני מציע לחזור לדו"חהביקורת. ל-אחר מכן אני מוכן ל-חזור לכל נושא שחברים יהיו סבורים שהוא לא

מוצה.

אני חוזר לענין שלי מוקד הדיווח הכללי, בקשר לזה שמחצית מהדו"חות

המקוצרים לא מולאו. המבקרת אומרת שיש בלניות דגימה ושההתעלמות אולי

משתלמת.. א נ י מבקש שתתייחס לזה.
ט:.. מלכאי
קודם כל לגבי הדרגימה- אנחנו משותפרים כל שנה. האמת היא שזה נוגע לנושא

של חובת הדיווח הכללית. ככליל אנחנו סבירים שאין שום תועלת להפעיל וזובת

דיווח כללית!. אינני מכיר מדינה בעולם, פרט לצפון אמריקה שיש בה חובת

דיווח כללית. גם שם הם היו ברצוי מוותרים על זה אילו היתה להם חובת ניכוי

במקור מריבית ודיווידנד. הם ניסו להעביר בקונגרס הצעת חוק בענין חובת

ניכוי במקור ולא הצליחו. אבחנו יודעים ששלטונות המס שם היו מאד שמחים אילו

יכלו להיפטר מזה % 90 מכלל הדו"חית שמוגשים במסגרת. זו הם דו"ח של החזרי

מס.

להבי החזרי מס אצלנו - יש לנו מערכת הרבה יותר יעילה, אנחנו מאפשרים

לכל השכירים לעשות תיאום של החזרי מס באמצעות המעבידים שלהם, או בתוך שנת

המס על - ידי פניה לפקיד השומה" כך שהחזרי מס של יתרות זכות הם

שכירים. אנחנו הפעלנו עוד מערכת של החזר גזם.
ה י ו"ר ד . ל י בא י
מר מילכאי, אני אינני בקיא בנושא של מס הכנסה, אבל יש לי רושם שאיננו

מקבלים תשובות לשאלות. כשלא עונים לי ישר לענין אני מתרשם שיש בקכיה.

לטובת הענין , אם יש תשובות, אני מבקש שתתן אותן .
ד. תיכון
.

אדוני היושב-ראש, מר מלכאי מדבר ללב נ ין , הדברים שלובים מאד זה בזה. זו

יחידה אחת בשרשרת, ואם לא תתחיל בתחילת השרשרת, לעולם לא תגיע לנקודה שאתה

רוצה.
ה י ו " ר ד . ל י באי
בכל -זאת זמננו מוגבל. אם היינו ועדה לעני ני מס הכנסה, היינו מתעמקים

בפרטים. אבל יש ועדת כספים, היא אמורה לעסוק דרך קבע בנושאים אלה. אני לא

מתיימר לבוא במקום ועדת הכספים של הכנסת. חובתנו היא לדון בד ו"ח מבקר

המדינה. החוק מחייב אותנו לדון ולהסיק מסקנות מהדו"ח. אנחנו לא נלמד את

הדברים על רגל אוזת. אם היינו מתבקשים על ידי אנשי מס הכנסה, בדי להבין את

הדברים וכדי לא להוציא מסקנות פזיזות, לבוא לנציבות מס הכנסה, לראות

הדברים ולשמוע הרצאות, היינו עושים זאת. אבל לכאורה, כדי לדעת אם הביקורת

מיושמת ואם יש תשומת לב אליה, אני יכול להתרשם מהתשובות. אם אתה חושב שזה

שייך לענין, ייתכן שלא הבינותי.

מר מלכאי, אם אתה מדבר על הדהימה, מדובר באוכלוסיית יעד של המוקד

שנקבעת מדי שנה בתכנית עבודה, ונאמר שאו כלוסי ה זו מורכבת משני סוגים של

נישומים בכוח. יש אוכלוסיית יעד שנבחרת מדי שנה בדרך של דהימה, מתוך קובץ

התושבים, ויש קבוצות שונית שיש הסתברות הבוהה שיש להן מקור הכנסה לעמאי.

והמבקרת מציינת מחזיקים ברכב מסתרי, שכירים במקצועות שניתן לעסוק בהם הם

באופן פרטי כהון מורים מקצועיים, מכונאי רכב, חשמלאים, והרי הדברים

ידועים, וכן אלה שלכאורה יש להם רמת חיים הבוהה ועל פני הדברים זה לא

מוסבר. בעמי 59 נאמר : "הביקורת העלתה כי הבחי רה הממוחשבת של א וכלוסייתהיעד נעשתה עלי פי כל קריטריון בנפרד וללא הצלבוונ בין מאפי י נים שונים להבי

אותו נישום". ולאחר מכן "יעו לשכלל את דרכי הבחירה !של אוכלוסיות ה יי עד

ולהיעזר לשם כך בניתוח נתוני היזון חוזר של הפעולות הקודמות. השאלה היא

אם יש התייחסות לביקורת זו שציטטתי בתוכה רק ראשי פרקים.
ע.. מלכאי
הנתונים שמבקרת המדינה הגבלתה כאן נכונים. אכן, אותה א ו כל וסי ה לא עונה

על הפניות, ויש לני קושי להפעיל אכיפה להבי אוכלוסיה זו, מכמה סיבות: א.

לא לגבי כל מי שנכלל בדגימה שלנו יש לנו מידע ברור שיש לו הכנסות ו. לספורי.

אלו קבוצות שסב י- ר להניח שיש בתוכן כאלה שעשויה להיות להם הכנסה נוספת,.

נוסף לשכרם, והם לא ברשת" ב. להבי הפעלת האכיפה ~ יש לנו כמה אפשרויות

אכיפה ג 1. משלוח תזכורות ואת זה אנחנו לנושים. 2" ביקורת חוץ. להבי

ביקורת חוץ, זה תלוי במשאבים שיש לנו. כלומד השאלה היא למי נקדיש את

המשאבים האלה, האם לא ו כל וסי ה הזאת או לא ו כל וסי ה פעילה שבעצם משלמת את המס

כל הזמן , באופן שוטף. מבחינת סדרי היעדיפויות אנחנו הקדשנו לנושא הזה

ביקורת חוץ של כמה אנשי מודיעין שנמצאים במדורים השונים במשרדי רשומה.

מטבט: הדברים אי אפשר להפעיל את הביקורת אצל הל האוכלוסיה הזאת,ובאמת

הביקורות לא נעשית להבי כולם.

אפשרות אכיפה נוספת היא להטיל קנסות על אי-הגשת דו"חות ולהפעיל או:

הקנס המינהלי, חוק עבירות מי נהלי ות. הפעלת חיק עבירות מינהליות הוא צעד די

אפקטיבי. אבל כשאנחנו מחילים אותו על אוכלוסיה פעילה, יש לנו קשיים רבים"

אנחנו יודעים זאת מהנסיון. יש לנו קושי להבות את הכסף. המחדלים לא הוסרו

כתןצאה מהטלת הקנס. באחרונה הבאנו לדין כ-?13 סרבנים על פי סעיף 19 לאוווו

חוק, לקבל פקודות מאסר. בתי-הנזשפט באמת נתנו לנו סיוע, אבל אנחנו יכולים

לטפל באוכלוסיות קטנות ולא במסות כל כך הדולות של הטלת קנסות מי נהלי ים.

כלומר אם נטיל קנס מי נהלי, יש לי ספק הדול אם נוכל להבות אותו מאוכלוסיה

כזאת שאין לה מקום עסקים, שנצטרך לאתר מקורות הביה, האכיפה תהיה קשה מאד

מפני שהיא לא מוצמדת למשרד שומה שמטפל בזה. אנחנו רוצים להפעיל את הקבס

המי נהלי, אבל בצורה מאד סלקטיבית, לניסוי, עד שנראה אם זה מביא בסופו של

דבר לתוצאה.

להבי קנס על אי-הגשת הדו"ח - עוד לא הקמנו מערכת בתוך המחושב להטלה

ולגביה. אני חושב שההיע הזמן לטפל בנושא של קנס על אי-ההשת דו"ח, אבל

החששות שלנו הם מאד מבוססים שבעצם אנחנו יכולים להטיל קנס ללא בל קושי,

הבעיה היא להבות אותו.
ה יו " ר ד. .ל י בא י
אני מצטער לומר שעד עכשיו לא שמעתי תשובות לשאלות. אני מבקש תשובות

יותר ספציפיות על מה שיש בביקורת.
י . ה ו ר ו ב י ץ
עד כה לא שמענו התייחסות לענין של ההצלבה ולנושא של מסירת המידע.
ע. מלכאי
יש אכיפה ויש הצלבה. אני דיברתי על אפשרויות האכיפה של הגשת דו"ח על

אותם 25 אלף סרבנים שלא ההישו דו"ח. אם לא הובנתי, אחזור על זה.
היו"ר ד. ליבאי
דיברנו על ענין ההתלבה, על לבנין הדגימה ופעילות המוקד. אני רוצה

לשאול האם אתם מ י י חס י ם נברך לכל הפעולה של הדגימה?
ט.. מלכאי
כן , בהחלט. הכוונה של הדגימה היא להקיף הם אוכלוסיה אקראית. אנחנו

לוקחים מירשם התושבים הלק מהאוכלוסיה שלא נמצאת בשום רישומים שלנו, לא

כשכירים ולא כעצמאיים -אנחנו לוקחים אוכלוסיות שהן פוטנציאל להכנסות
נוספות
שאינן מדווחות. מבקרת המדינה נתנה דוגמאות של אותה אוכלוסיה. השנה

הו0פנו גם רופאים פרטיים. בכל שנה אנחנו לוקחים אוכלוסיה כזאת כמדגם, בסדר

גודל שק- 50 אלף איש.
ה יו"ר ד. ליבאי
כשאתם לוקחים אוכלוסיה כזאת למדגם. מה פירוש הדבר? מה

נניח שרופא מסויים או מורה מסויימת נפלו במדגם, מה קורה אז?
ע..מלכאי
שולחים להם דו"ח מקוצר. בשלב הזה אנחנו עוד לא עושים הצלבה. אנחנו

עוד לא בודקים אם יש מידע לגבי המורה ראם היא מופיעה במערכים שונים, אלא

שולחים לה את הדריכה. כשהיא עונה, זה מגיע למוקד הדיווח. אז אנחנו מוציאים

את המידע אודותיה, ולאור המידע שיש מול התשובה שלה אנחנו בודקים האם זה

מחייב פתיחת תיק או לא. אם המידע סותר את מה שהיא טוענת, אנחנו ממשיכים

להתכונב. אם לא, ואם מתברר שאין צורך לפתוח תיק, אנחנו גונזים את זה. אם

כתוצאת מהפניה שלנו יש הצהרה נבל הכנסות נוספות שמחייבות פתיחת תיק, אנחנו

מצרפים את המידע יתד עם הדו"ת המקוצר ומעבירים את החומר לפקיד השומה כדי

לפתוח תיק.

מבקרת המדינה מעירה לנר שלפני שאנחנו שולחים את הביקורת, איננו עושים

הצלבה עם המידע הקיים, ושנית, איננו עושים הצלבה בתוך הקבוצות השונות.

כלומר, יכול להיות שהיא מופיעה בפוטנציאל של מירשם התושבים, יכול להיות

שהיא הם מורה, יכול להיות שהיא גם מקבלת שכר דירה ממאגר אחר.
י? הורוביץ
והם בעלת יאכטה במדינה.
ע. מלכאי
הבוונה שלהם היתה שלא ניקת כל אוכלוסיה בנפרד, אלא קודם כל נצליב. יש

לנו אפשרות לעשות זאת.
הי ו"ר ד. ליבאי
ולמה זה טוב, לדעת מבקרת המדינה? איך אתה מבין את זה? האם זה טוב

בכלל, מה שהמבקרת מציעה?
ע.. מלכאי
זה יותר טוב ממה שאנחנו עושים. אבל המשאבים שנצטרך להקדיש לזה הם

רבים, וזה ילך על חשבון הכמות שאנחנו נוכל לטפל בה. אם אני עושה הצלבהבתוך המערכים, אז לפחות כשאני שולח לה דו"ח, אני יכול לתת לה הערות של

התייחסות הם לנושא שאני רוצה.
ה י ו יי ר ד. ל י בא י
או שזה מעלה את ההסתברות שהיא מעלימה מס באמת.
3נ. מלכאי
זה גם מעלה את ההסתברות, וגם אני יכול לכוון אותה בתשובה שלה לאותם

נושאים שאני מעונין. למשל, אם היא מורה, אבד,ש אותה לומר אם יש לה הכנסות

משעורים פרטיים. יש לנו טכסט חופשי שאנחנו מוסיפים לדו"ח תבן?; יצר, שבו

אנחנו מנחים את האיש למה להתייחס.
היו"ר ד . ל י בא י
אז למה לא עושים את ההצלבות האלה?
ע. מלכאי
עד עכשיו לא עשינו זאת. יצאנו מתוך הנחה שזאת תהיה מקריות אם נמצא

הצלבה, אבל לא בדקנו את זה.
ה י ו"ר ד. ל י בא י
אולי תנסה? יכול להיות שאדוני מבין היטב את תפקידו, אבל המערכת בנויה

כך שתהיה איזו בקרה ושמישהו ילניר הנכרות, והם אם לא מסכימים אתו, ינסו את

מה שהוא אומר, אולי הוא בכל זאת צודק. שנינו מסכימים שהצלבה לפחות תעלה את

ההסתברות שיש מעלימי ג/ס. בדרך זו יש יותר סיכוי שתעלה על אנשים שבאמת יש

טעם לעלות עליהם. החשד לכאורה לגביהם הוא יותר גדול אם ההצלבה מראה בכמה

מקומות שזה אובייקט שהיה צריך להיות לו תיק. לכן אני מציע שאתה תאמר

לעצמך, בין אם זה טוב או לא, בין. אם שוכנע או לא, שבמקרה זה תקבל את העצה

של הביקורת. לכן בעצם היה צריך להיות פה נציב מס הכנסה, כדי ש ישתכנע

שאנחנו כנציגי ציבור חושבים שצריך לנסות ליישם את הביקורת. אם תאמר לי

שיישמתם, ולאחר שנה אלו התוצאות, שהעלות היא הבוהה ולעומת זאת התועלת

קטנה, שולית או אפסית - אולי נשתכנע. אבל כל זמן שלא ניסיתם, הרושם שלי

הוא שהעצה הזאת היא טובה והיא ניתנת ליישום, והם במחיר מסויים כדאי לנסות

א ו תה "

יש תחושה שאנשים לא משלמים מס אמת. יש הם תחושה שלאנשים קשה מאד עם

המיסוי. אבל גנם זאת יש תחושה שיש "פראיירים". הרבה כסף מסתובב. לכאורה יש

מיתון, יש אנשים רבים שקשה להם, מצד שני אתה רואה רכישות, טיסות וחיים

פורחים הרבה מעבר לרמת חיים של בני-אדם. אז מאיפה זה בא? לי יש כבר היכולת

לדבר בשם כאלה שאני חושב שהם משלמים מס אמת, בין אם מתוך תחושת מחוייבות

או יושר או מתוך חוסר רצון להסתבך. דווקא בשם אלה אתם צריכים תמיד לחשוב

מה לעשות כדי שייראה שלא משתלם לא לשלם מס אמת. לכן אנחנו טורחים כל כך,

לכן הקדמנו את הדיון בנושא הזה, כדי שתהיה לכם תחושה שאנחנו כאן תובעים

מכם לעשות את המירב שאנשים ישלמו מס אמת, למרות שלעתים מאד לא נוח לבוא

בדרישות, אבל לא להיטפל דווקא לדהי רקק.

לכן הענין של תפיסת אנשים שאין להם תיק אצלכם, שמא יש חשד להביהם,

הוא חשוב ביותר. ואז במקום לשלוח 55 אלף טפסים, אם תהיה הצלבה אולי תמקדו

את זה ב-5,000 או ב-3,000, זה יהיה הרבה יותר יעיל. כך תוכלו להקדיש יותר

תשומת לב ל-3,000 אנשים ולא לתת להם להיפטר מזה בקלות, אם יש להביהם חשד

גדול. יש אנשים שבונים להם וילות וטסים לחוץ-לארץ ומחליפים את המכוניות כלשנה. אני נוסע בכבישים ורואה מה נעשה. הארץ חוצפת מכוניות חדשות, והמחירים

ידועים. מאיפה? אין זה אומר שכולם תלייה מעלימים מס, יאבל אולי לא להבי

כולם יש כל המידע. זה לא פשע להרוויח ביושר. אדרבה, מי שמרוויח ביושר,

שייהנה מזה. אינני רוצה שתעלו על מישהו רק מפני שהצליח בחיים.

אני מציע לסבם את הנקודה הזאת בכך, מר מלכאי, שאתה מובן לקבל ולהינביר

ליישום את הנושא של הצלבה לפני משליו!. ואני מבקש שתענה לי איך זה קורה

ש- 50% אינם עונים או שהטפסים חוזרים, ואתם עוברים לקדר היום. אז בשביל מה

צריך את המדגם?
ע. מלכאי
אני מקבל בהחלט את המלצת מבקרת המדינה בנושא הזה, ואנחנו נבדוק את

אפשרויות הביצוע של ההצלבה עוד לפני המועד.

אני רק רוצה לתקן איזה רושם שהתקבלק. המטרה של מוקד הדיווח הכללי היא

לא רק לחפש פוטנציאל של נישומים בכוה שצריכים להיכנס לרשת, אלא הם להפעיל

את הבדיקה האקראית הם על אוכלוסיה שאין לגביה שום דבר. זאת אחת המטרות של

המוקד. המוקד איננו היחיד הפועל בתהום הרשת. כל מידע פרטני שמתקבל, שאיננו

מופיע ברשת, מידע יותר רציני, למשל מידע קונקרטי על יציאות לחוץ-לארץ, על

רכישת רכב יקר, על בעלות גבל נכסים, כל זה עובר למשרד השומה, נבדק שם,

יוצרים קשר עם האיש, עורכים ביקורת ופותחים תיקים במהלך הטיפול.
ש. שטרית
אני רוצה להעיר כמה הערות קצרות. קודם כל אני מבקש לדעת האם העובדה

שהורדנו את שיעורי המס בשנים האחרונות, ועכשיו הוא נמוך אצלנו לעומת יפן

או ארצות אחרות - הגבירה אצל אנשים את אותה מחוייבות שעליה דיבר היושב

ראש, או שאנחנו נותנים מתנות לאנשים שמרוויחים יותר, ומצד שני לא מגבירים

את תחושת הציות.

אני רוצה לשאול על עוד שני דברים שלא ראיתי אותם בדו"ח. האינטרס

העיקרי של משרד מבקר המדינה היה לבדוק את יעילות האכיפה, איזה דברים

התבררו במהלך הבדיקה, שכתוצאה מיעילות או יעילות מוגברת נוצר בזבוז

משאבים כמו בענין של הודעות חוברות? היה דיווח על ביקורים חרזרים ונשנים

שלא עזרו במאומה. האם יש מידע על עריצות כלפי נישומים, על הודעות סרק, על

כך שנותנים למחשב כל מיני הוראות לא במקרים המתאימים, לא במקרים הנכרנים?

אני מקבל הרבה מכתבי תלונות מהסוג הזה. אינני יכול לקבוע לגביהם עמדה כי

אני לא בודק את העובדות. אני מעריך שכמו שהרבה עבריינים תושבים שהם חפים

מפשע למרות שהורשעו, יש נישומים שאינם משלמים או שהטילו עליהם מס אמת והם

מתלוננים. אינני מוכן לקבוע עמדה מי צודק, הנישומים שכתבו לי או הרשויות.

אם היתה בדיקה כזאת, האם משרד מבקר המדינה יכול- לתת לנו איזו תגובה? כי הם

זה ענינה של המדינה, לדעת שהרשויות שלה אינן מבזבזות את המשאבים דווקא על

הא נש י ם הלא נכונים, כשא ין לכך הצדקה.
שאלה נוספת לרשויות המס
יש דברים ידועים בתחום של אי-תשלום מס, למשל

שעורים פרטיים. אנחנו יודעים כמה עולים שעורים פרטיים, ושעברר השעורים

הפרטיים אנשים משלמים במזומן ואינם מקבלים קבלות. בענין זה לא צריך להשקיע

מאמץ רב, אין צורך במרכז מידע, בהצלבות, במדגם. הדברים ידועים. בכל מקום

רואים מודעות של אנשים שמעונינים לתת שעורים פרטיים. האם יש קושי מיוחד

בענין הזה? למה לא הצלתנו להתגבר על התופעה הזאת? כולנו הורים לילדים,

כולנו נזקקים לפעמים לשעורים פרטיים במקצוע זה או אחר. ובעצם כולנו

שותפים למעשה. מאחר שהרשויות לא אוכפות, כולנו שותפים לאותו מעשה. מה מונע

מרשויות המס לפענול בתהום הזה יש דברים זועקים לשמים. הרי פה אין צירך

במרכז מידע במובן המתוחכם של המלה.
י . גולדברג
קודם כל, אפשר הם להגיד ב/לה טובה על מס הכנסה. מדובר באנשים שמשתדלים

להעמיק את הגביה ועושים עבודה.
ה יו"ר ז . ליבאי
בדרך כלל זו עבידת לא הבי סימפטית, כי כאילו לוקחים כסף של אדם אחר,

שותפים להכנסתו ולרווחיו. אבל זה אחד הדברים החשובים ביותר מבחיבת המדינה,

שקופת המדינה לא תחסר. אני רוצה שהנציגים של מס הכנסה יבינו שההערכה שלני

לעובדי מס הכנסה היא עצרמה. אביו באים עכשיו לבקר את מס הכנסה בכללותו.

אנחנו י וצאים מהנחה שזו אחת הזרועות החשיבות ביותר. עד כנוה שלה תלוי באלה

שיושבים כאן, אם היו באים ומבקשים עבורכם משהי שמגיע לכם, אנוזנו הראשונים

שגיהפך לסניגורים שלכם. אלא שאנחנו יושבים בוועדה לביקורת המדינה. אל

תחשבו שאנחנו לא רואים את ההלק המלא בכוס, אבל אנחנו חייבים להתייחס

לביקורת ולהשתדל לשאוף לתיקון הליקויים, כי תמיד מתגלי ם ליקויים, וזה

התפקיד שלכם ושלנו לעבוד על כך ביתד, אבל אני מודה לך לני דבריך, שלא תהיה

פה חלילה תחושה של "עליהום".
י. גולדברג
אני רוצה לומר מה הבעיה המורכזית של מס הכנסה. מי שנמצא בתוך הרשת -

מטופל. ואדרבה, מחפשים בכל כיוון, במסגרת החוק. הבעיה היא שיש מיגזרים

שלמים בקרב השכירים, בקרב המיגזר הערבי, ועוד, שבכלל לא נמצאים ברשת. אני

יודע שנעשו פעולות בענין הזה. אני מכיר את המחסומים, את החרמות הרכוש ואת

כל הפעולות האחרות שנעשות. אבל אנחנו חיים בארץ, ואנחנו רואים מת נעשה.

אין ישוב בגליל, במיגזר הערבי, שלא בנו בר בתים בשנתיים-שלוש האחרונות.

אינני מבין איך לא עולים על הנושא הזה הבתים. שכירים מגיעים לדירות של

250,. 300 ו-400 אלף דולר" זה לא כסף שנוצר רק כתוצאה ממשתנים בשוק. איך

אפשר להגיע לנסיעות יקרות? אני יודע שמק הכנסה ט:וקב אחרי הנסיעות לחוץ

לארץ. אבל בנושא הדיור - אי אפשר להגיע לסכומים כאלה מעבודה של שכיר. הרי

חלק גדול מהשכירים אינם יכולים לגמור את החודש עם המשכורת שלהם. בענין

הזה, חייבים להקיף את כל המיגזרים.

בגבנין של העמקת הגביה - זה לא בדו"ח, אבל מנסיון אישי אני יכול לומר

שג'יפ בטחון, למשל, שמסתובב סביב הדר המערכת, על כל קילומטר מעל ל--9,000

הוא משלם הוצאות עודפות. זאת אומרת שאם הוא לא יבצע את הפטרולים שלו סביב

גדר המערכת הוא לא יצטרך לשלם הוצאות עודפות. אבל זה ייחודי למיגזר

מסויים, לישובי קו העימות בצפון. זה לא נכון לקבי המיגזר העסקי בתל-אביב

שהוא חייב לשלם. לכן יש פה בעיה של חקיקה. הבעיה איננה של מס הכנסה, אלא

טל הבנת הענין.

יש דברים מדהימים. אנחנו הרי לא יכולים לבדוק תיקי שומה, המערכת הזאת

נמצאת בידיכם. אני יודע על המאמצים הרבים שאתם משקיעים בלבניך הזה, ואני

יודע. שהם אתם מתוסכלים ממה שמתרחש בשטח. אני אומר מה התחושה שלי. להבי

המיגזר העסקי, אני מניח שאתם מגיעים לחלק גדול ממנו, בכל מיני דרכים,

הצלבות וכדומה. אין לי ספק שיש שם בעיות, אינני מתעלם מזה-

לדעתי אתם חייבים להקיף את כל רומיהזרים ואת כל התושבים במדינת ישראל,

להכניס אותם לתוך המערכת שלכם. בעידן המחשב הדבר אפשרי זה בעצם הנושא

המרכזי.

אני מסכים עם יושב-ראש הוועדה שתשוב שבכל דיון כזה יהיה הם המבקר

הפנימי של המשרד שעליו דנים" תשוב לשמוע את המבקר הפנימי יחשוב שהוא ישמע

את הדברים הנאמרים כאן. זה יסייע לכם להתגבר על בעיות במערכת.בסך הכל, מס הכנסה בשנים האחרונות הגביר את הגביה במיגזרים שונים,

ניסיתם להיכנס לכמה תחומים, אבל בכל זאת יש תחושה שיש אנשים מחוץ למעגל,

וכנראה שיש אלפים רבים כאלה.
ה י ו " ר ד. ל י בא י
לפני שמר מלכאי יגיב, אני רוצה שמר אפרים י ו הב יתייחס לשאלות שנבלו

כאן בקשר לעבודת המודיעין והמצב כפי שהוא נראה לו מבחינת אכיפת תוקי המס.

אני מדבר עכשיו בתחום המודיעין והנישומים, כלומר שיהיה תיק, שתהיה שומה

ושיהיה תשלום של אלה שצריכים לשלם. אחר כך נדבר כבל אמצעי אכיפה אחרים,
א. יוגב
אני רוצה להתייוזס להענרות של מבקרת המדינה בשני נושאים: הדגימה

והאכיפה. מוקד הדיווח הכללי זו יחידת מטה שנמצאת במחלקת המודיעין

בירושלים. זו לא יחידה משרדית, זו יחידה ארצית. האוכלוסיה שנבחרת על-ידי

המוקד מחולקת לשני סוגים- האחד, אוכלוסיה שלכאורה יש לגביה מידע גבסקי , כמו

למשל אדם שיש לו נדל"ן עסקי, רכב מסחרי, נסיעות לחוץ-לארץ בתדירות הבוהה,

מנהלי הברות וכדומה. הסוה השני - אוכלוסיה שיש לגביה מידלנ.

הדגימרו שמבקרת המדינה מדברת לנליה אינה רלבנטית. אסביר מדוע. אנחנו

לוקחים את כל האוכלוסיה שצברנו להביה מידע עסקי או לכאורה לנסקי . אנחנו

שולחים דו"חות לכולם. כלומר לא נוצר מצב שאנחנו לא מוייחסים למידע קיים.

רק להשלמה אנחנו שולחים לאוכלוסיה אקראית. כלומר אין לנו בעיה של "פיספוס"

אוכלוסיה. כל אוכלוסיה שיש לגביה מידע עסקי נמצאת אצלנו במערכת ואנחנו

שולחים לה דו"ח. כל דו"ת כזה שמתקבל, מוקבל מול כל המידע שיש להביו.

הי ו "ר ד. ליבאי;

אילו הייתי קורא בדו"ח שאתם עוקבים אחרי קבלת התשובות ומטפלים באופן

יסודי בתשובות, היתה נחה דעתי. אבל אם התוצאה היא שמחצית מהתשובות לא

מגיעות, אז ההערה של ביקורת המדינה יש לה תוקף מלא. אתה אומר לי: בעצם

התוצאה שאנחנו מגיעים אליה היא אותה תוצאה, ובסופו של דבר אם יש מידע על

מישהו, אני שולח לו דו"ח, בלי שאצטרך לעשות הצלבות; נוסף לכך אני תרפס לנוד

חלק מהאוכלוסיה הכללית ושולח לה טפסים על פי המידגם. נכון?
א. י וגב
כן .
היו"ר ד. ליבאי
לכן, אילו היית מקפיד על כך שיגיעו תשובות על כל הטפסים שאתה שולח,

הייתי אומר שבעצם כיסית. אז רק נשאלת השאלה אם אפשר לתת טיפול ל-50 אלף

טפסים כמו שאפשר לתת ל-3,000 טפסים. אבל כשאני רואה שמחצית מהטפסים לא

מוחזרים, אז מה התועלת שבכך? אדם שרוצה להסתיר אומר: לא אענה, נראה מה

יהיה. מצד אחד, למה לתת תשובה כוזבת? מצד שני, למה לתת תשובת אמת שתחייב

אותי במס? לכן לא אענה כלל. זה מה שאומרת מבקרת המדינה, אתם מאפשרים להם

את זה, כי מחצית מהאנשים לא עונים ללא קורה כלום. לכן ההתעלמות משתלמת. זו

מילת המפתח.

אני רוצה שתהיה תחושה שהשתמטות מתשלום מס והתעלמות משלטונות המס עולה

ביוקר. אני הייתי מצפה שמזמן לזמן נציבות מס הכנסה תעשה מבצע, שהיא תכריז

עליו בקולי ק"ילות, של אכיפת התשלומים. זאת אומרת שיהיה איזה מבצע לאיתור

המשתמטים, מלחמה בהשתמטות ממס. אני מניח שאת זה הנציבות אינה יכולה לעשותבלי גיבוי של שר האוצר. אני חושב שלא יזיק פעם בשנה או פעם בשנתיים לתכנן

מבצע כזה ולהחדיר את הענין לתודעת הציבור, כאשר מובן שאתם פועלים במיגזרים

שאתם י ודגנים שהם מאד מצ ו מצמ י ם, אבל באופן דרמטי. אינני מציע לפלוש לדירות

באמצע הלילה ולהחרים דברים. אני מדבר לבל דברים סבירים, אבל שתיראו,. יש

שנעשית עבודה טובה, אבל אינה מביאה ליראה מפניה- לפי דעתי, מי שקורא את

דו"ח נ/בקרת המדינה יכול לחשוב שהוא יכול להיות שקט, כי האכיפה אינה מספיק

יעילה.
מבקרת המדינה מ. בן-פורת
אני רוצה רק להפנות למה שאגף מס הכנסה עצמו אמר לשר הכלכלה והתכנון:

"אגף מס הכנסה מציין כי בהירת האוכלוסיה לבל ידי המוקד נעשית גבל פי

קריטריונים נפרדים, אולם בעת בדיקת כל דו"ת המוגש למוקד מושווית הצהרת

הנישום מול כל המידע הבוצי י במאגרי המידע במחשב ו1ל רנישרם ולבל בן/בת הזוג.

לדעת נציבות מס הכנסה שימווש בשיטת ההצלבה לא נראה כל כך מהותי מאחר וממילא

המוקד מטפל באוכלוסיה נרחבת של לנשרות אלפי נישומים בכוח מדי שנה...",.

וכו'. לדעתנ1- צריך כן לתכנן אחרת. ובאמת בהיכרות אלו כתוב: במסגרת תכנית

העבודה של המוקד, אגף מס הכנסה מתכנן להפעיל אמצעי אכיפה למימוש הדר יה

ולהגיע בצורה סלקטיבית למיצוי מלא של הדין עם מספר מצומצם של נישומים

בכוח, שהמידע שהצטבר עליהם במחשב מצביע י1ל כך שיש להם לכאורה סיבה להימניב

מתנגשת דו"ח". אני הבנתי מזה שהם כן מקבלים את גישתנו והם מתכוונים לפעול
על פי מה שנאמר כאן
"לצרכי אכיפה תיבדק אפשרית לבנות תכנית ובה

קריטריונים לבחירת אוכלוסיה סלקטיבית לטיפול ליל בסיס מידע משולב",
הי ו "ר ד . ליבאי
זה כתוב בדו"ת: "בינואר 1970 הודיעה הנציבות למשרד מבקר המדינה כי

בדעתה להפעיל אמצעי אכיפה למימוש דרישות המוקד". אנחנו בוועדה למדנו

להתייחס לזה בספקנות מרובה. יש הצהרות שנעשות כדי לקבר את אוזן המבקר, לום

כוונות טובות, אבל אינן מיושמות. תפקידנו ללנקוב ולראות שהדברים משתפרים.

אני רוצה לסכם את השלב הזה בכך שאנחנו מצפים שאתם תשבו על המדוכה

ותיענו לביקורת, הם אם היא מחייבת מחשבה חדשה, ואולי מבחינה מסויימת זו לא

הדרך הקלה, ותנסו לעבוד על פי המלצת המבקרת לפחות תקופה מסויימת. ודבר לא

פחות חשוב הוא שתחשבו מה עושים כאשר טפסים של דו"חות מקוצרים לא נשלחו

חזרה 1איך עושים מעקב יעיל. כי אם כבר שלחו והוציאו את כל הכספים האלה,

חשוב לדעת מה קורה. אם האיש היגר מהארץ והטופס חזר, ניחא. אבל אם הוא לא

היגר מהארץ, אני חושב שאתם צריכים לשים את האנשים האלה על הכוונת למה הם

לא ענו. אני מבקש שנשמע ממך, מר יוגב, אם הדברים האלה יילקחו על ידכם

עכשיו לתשומת לב.
א. יוהב
יש לנו בעיה בנושא של אכיפה. אנחנו יחידת מטה. הכלים שעומדים לרשותנו

הם משלוח תזכורת, משלוח התראה, ועד היום זה מה שנעשה.
ה י ו"ר ד . ל י בא י
מה אתה היית רוצה שיהיה?
א. י ו הב
בגינו עכשיו יחד עם שע"מ, אנשי המחשב שלנו, תכנית אכיפה, תכנית

שונאפשר לנו להגיע לאוכלוסיה ולנסות להצליב מידע רחב יותר להבי א ו כל וסיה;' 5QV yjjj .יv . j r1:כ1לים, ^^: ;- ij7ן;וי- נטפל- באיכליוסיה נ/77^דרח. שיט לתביה גיידט-.
גנסדןי ונראה לנו- ?
^:.! j^ anuiקרב-יים.

ה ? ו יי וי ז . /יי בא י 3

1 iaijלאישוף ה-:;ירע:" 1:הגן-ג:ך n" 1 thפל-;בר כ.ז פליולת הגדורים בדבר איסוף
ג; ירט
. י-.1;)ט 'יש '; בם בביס הכנסה ": 1112 י ב פ -יל:!:- ב ליי'יטח 7 ?t2 -7 -?t--י-ברים?
:
- i^u ?, ?;.3Lj7! ,i. lij ?. cי-;;i.1j.ה-;יסיף י:י?1נן-כו ^1^?נחוי הקבלית ן?י:ל 1ןיייי

1-1 ין ו . Ji j i

i'^J. ?V. Ti"i ? .1

.. i;2j,-i i:?!^ U1יצ;,- . ן :-^;ל;ר. :'^^--ם לשטה כיי-י ייבז-ו?;;. ר;?-:יז יש ---י תילייי!?

r,-?J jji I'/ 1Lי)נבןז-ה, יב/שרדי הע:ו1;ה יע;וי^ j:- j^^\.היניידו. של!-ו בג.י^^אי^

בו! "דו ים ו0:יי.נהנו קוביבים להב בי,ך-;;י11 כבל פני- ר,יי:}כ7:.

^נ- ר ו צ.ר. לפניינ לבי1ך נ'יכ;!-;ל :-ית:י, י1ך,י-ך ה"!י1-ד ^1ל הוש ~ן 1!-תו:-7 ה לם yir,!

, jP. -; ? r ~iD . T^ijלך .- ii;י ה י ד י ת י11 י כ י ל ך וי ל!1אי!: '-שטתי"

{./. ך 1 ו1ך :;

י ע1 לנ1 ? ;"! ?" י"^"2?"? T "; J j JiTוהרחבלי י"יי-יי1 י!!2יניי^י3 1ייי?1ליל [!זו10הי. ייי1!1!ילל ירצי-ייל!

לשטח ו -ו ן 1: ג -.-בג נ! ני: נהל הם ין ל ד, ה, ל1:ורך ^י^!:-ך: רך. י 7 יריח- י -י ר.^ י רו לייי יד י נ י,, כי-ישר-

יש 1. י ר ?- נ (? ני.י !-{2 , י הי לסר י קת. גי;7 ך ך י כ ,

הי ו -'ך ד . לי באי ^

~ j?-, 1-j ??2.ii;1 u/^iiךע1י^;ה [:1ל ן-דו"ו-רת: הי!קו::ן-יה הליין ^ '1יל הטכ'סים ^ן'ל?? נל1נו,

(?\)^רו- לך; נ^ת! ך' ה-000,י: .^^^; uדי י11:ה~ 1:אך::י לדיויך 200.; י^יילי רנ!^ל-?ו לדאות

ם. ז ו- ונו ^

ל14 7, ?-בלתי -; iii -? iu-iכ , r:MT

הי . T I?? iלי ב^;יי ^

J:ib . iii;:^ jj ?;. .1 r.i-ה::נ:יבה ש:?נחנו יפכליל.
רו י ?- iר ו . ר יי בא יי
.ש י? ? uj ^ ;i :\T .iT^^.aJ Qiiji i?;^י::ה ט; ל ו;;!י::?ר - י), אין יי7^יי1r-icvjo! .? .wi Tj1;דיייייי; אהידר;, ייפליג'ים ט:יני'ים,. ?.יפיליי ייתר ^'-רי.; ילה
י^וי-ם i
1,^1; !;l^ 1 f 1j.r J.7ב-ייייררה." ;-לפצי;-ב " :i;-mלא י?ה- י7ז-יר הי.כרך ., כ^ "י:

ג{1'10_ך 17.1 "ת = . 0- ? ; 39 a . viiJit-לפ!:נג;ים -^.י כ^יליו-יר^ -יי!:לל,מיה -'^' י::יאה :--ל ':-:לה

"1כ1:ו נ1{2;^.י-נ1 ב.!^;!. /ע)ה 'נר"ך- לי"ע^ךט פ:ל-ה=י c/wpjייפלוב ךל.י:-ז-- תייק רדי^ ,ל[-י\ול

.ג! י u -;,7nujri i 1_i.iinל/יה ך^י'דיר באשקלון,. ל.ל!שלי? nrל- י ף י! י ך תר, יח1:ל ליל

הגו"א1:י-0. צריכג; לה .^נ ,:;7 - 2' 7'!- 1-vי:ריל;ןךל, ר-:? /ירי-כר ל"רירע ,ל!.י:וי-ד!ר ירל"'ז'יך-

ל:.;, jj ?j -n:. 1 iij'/?;:ילנ.1: לי1ים. //ם ./:? י-^ב; 1יד:[ לויי דךן-יח .:י^רייל!ית^ 1לרכ7י -"ת '^ה

(.תרע;1 :\;!^ 1;-:1^.י:ו£:-נ; לי-;;!:;' "ל--ר?!.
/-," .
.;י? !?. ; .?/'j

?./{''-''- 7{-yי nj7n~ njiii; ;-. V j -. . yi י ','j 'j,i'י:ן!1.יי ל?^ הכגלזרל nfrii/.iויצילני !" ירח וי יל ו וז י "י י

cd/j c'7uiQ7 (r. 1 j nrההיו.'- ייהיש" י ך 111- נ^יבח- 1ה קיית: .י11י1יל י:י^?ה לןל 1ייי '"יי:--

;י? :!I; ? j!iii\ 0VJQ /tijijיןפינ י ל י ם }/?/ י:בל1:יי:' ל:/יי:-ייה-ל ל-יל י"; י- י: ד כ/י11ו:^רת^ 23:1. י 1!,

jU^; aיyi Xi1:;-;;-פן G^ , ^^;j^-i-;;י:-.:ב יךסייים בס-ר. כך ה" "ל- -:-לנ- --ך-י -?-

צ1י י 1 לב. ? י ר א:1 '-; 3": rin "? ll'jי0ה ב..ליייי י ם יי י ל "יי" י ס י!י~ י 1'/' י ר י! י ט" ר י י ^ ר - ?-' ר ;" י ליי- י

1.;.נ.ו^^ 1--1,יל-. י\:ל 7 ם^'לוה. !11ל ב'דינילונ^ יצריך ל'ח1'ייי י1ל י-ך, !-ייל מה /ויחשוב 1י
:
:- ^ ^ i , 'jiii -!lijj, . ^1 iiiji J.-.לדעת איך ל-ל-לי את הדברים, ו7ר ללא פשיט,. של?-? י י'-אה

^0אתם 7צ:ורך ת{ב1ל',!לת.- ;.,;- ליבו רך '^ל י- הסי י צ:ייר~ בלב-ר יורידיים cnrי1ל 7-^ ל. י1' י יי'-

ij. 1^3 Iצ.ךיך לה^"י-ע לכ.ך -"ל:-? ין--יה י-ל!::-- ם^3-:.בים" ^י-בקרוז ת^ידיגד, כוו-ך-ת 1:-י'ו"ח

?; i'j G יn Tijiiibנ.י11:ל;- י:ג--;יפן כיכרי איי ריר! רי;דם nB-'!!-:^!.':'וק",ל:ו r^^-j"/7ץזן

a . ^./viiiiij i^ל ji } ?י י j;ijנוי! תרה. ג11ט.יקרה ביקורים וזו1ריג:) וש-הרתייח בללקק י ם ה.1?2יליים

1:ושונ, ; 5 Ji -! =? -^j:1). י-:ישיה. לללנ. -י יל-? ו ם גבם ביקורי הילרליל^ לביקררוז ילחט1ביבייי.

11כב.ן ^.ענין- זה £:ר--ך ל5:'י;י: בילו ו ירה ^--פוה, י1ם םללופר פקידי שיי--ה ['1ייי?ייי0

^'/ JMואברים היטב .--'.ה; השטה^ רי1ם לי ו 1ר י הה ה כר י ריח. לי': יי י לייו! לילם ריזייר.

בפל;- נ."-א1; ל^ f; ii/sitiiכיבניו: ב-י^ה לטןור י ל ונר !?רלך, הפקידות הבכירל^ בגרירה, ליד

^םה nriijב.^^./ל^,^^ ל1-ל1ןך-- ;;ינ הדרה הפהילי-כ.' ללנטלרל ח!י!יב1ז כי.י:!ר, ג!7;ידר1- ילל:-י-:יי. ליס

a'MS-i/jנ1יו1}די0. איני- רו^יה לרד-1 ל1רט-^. :י?תם ה.י-וו.:ןח ים. אבל !.?לי י?^-פר מב7י,,
אפילו ,uDj
. j:_i. ijiש; ה --יי^םה.

אז 1 נ ? ,uiri-auj i ^;iי:יר^:ה /^ל:/ הצלתנו להגיביר !לי1 רי?7?ר !1^לי:ו-. אני ^רגיגי:

קצ;ה. ל1י/ נ.1!ג, א1.ל אב- ;.^יי שיגל-לב P;:-;הרב- י כי חי^לר,. כ:רי-;ר {יילל? הלייירלני.

הי ו 'י!- ז . ;.? 2.-\\ ^

^'כי ינ01[1מך ע.ל דברי הביקירת. לי\, הכהע;ו:מ 50x-"iיj PTnirr in!יי;הטפדזים לי-?

חו1ךים, ושום דבר ל4-; קורה. ל'י: ילי;11ילי ה1ילבה. :^?יי לכל- ללי ר '1!^!!'ייי.ך י-י7:ןיילך

לבדו- 7, איל1 ,:1?;נר1"; 1יידט: הם -אפקטיביים ילי-ילל 1-קור.-ת ^. .evי;1 גןידיגייי- ג/בקי-יז

הנ-ודינה 0j7a' d'.-j j;pa/ n" 1 ra ij_ij1 )3ז-.י7:פיי: "-ידלל, ן-';יך לבבל רייי-בר ^.^-^ ,_ n^ --י'.'jל7ייי

ל3ם a,'\. a 1UJ' -Jיע.- םקךרות יותר םה-בןנים^. nrיותר ;ל?ויגייי ויותר חשוי" האם --1!'

לבם רו11ךנ:ה '; iijנ^ךדי-?1יי? הי-ם יש צ:יןן חקלררת וי^ילליהם פד?-לי j'^rrr'?ללךרי'ת ל-להריס

שר;0 1:ז ו ן ב. ל ל נגקירגיז ^ן;-י7

א. י 1 {^.ב ^

ה י- ו " ר s ? hu ? v. t

a:j'3 .liiv vwבדי"הל "בלי-נ;לר ל--ולז^ ר\י:וזלקה נל/יהלון- רחי של פרינ-וי ג-'י-י-לי.
ווהום.-- הנ^וךיו^-נ . nr aiir-j.
-;ין ילב-הלד,!. כל-ים הקנשריים 7י7!' -יכ ליר: ליב-ד.י7 י-יל"ו
.; ,iijjijj
?{/;.\'/ - M7'/j jirj/,7/jכ!21ור ^:,י , בהיירבה ?ילירזיר -- הם ג-קיררוז .^יז-לל

אט7ןט-1.י י-כ;, 1 .--; ?- ;" '- 1:י.7)יךות תרעלתם נייכיטה" . ?בכ.י ב7'ך הבי" י!!" הרהשר: 1:.זר:.^יך-רי-?::י,י
-; ) ?-
i y-t,?'\ _1 Tii. . jjצ.ךייך ל[11ב:ליל ^;ת כנ£1ב:ו י
ע.. י
יי:0/י ;

^ 'r;i;^ j, v_1us ?i,יעובדים לנ^י י1כני-יי. ה:ןקרה yvזיישקיייר היא בןלןי-י- ר!ריה^

!--j-7t7ii .? .'?x !!:d-^i j;i JJ.V luiiiiM . י?^ -I-::ל-ןייקרך1 ייכ^. י:;?';^7ליי הייזי- ב?7.ייר. לירי לליבד

ijiiii^ו/;יו !-? ה ^-^0; !;'.- ל^י^ת /- rrA:r /.":r ;7.\' - ^;npu13 -7 ^ ;:. . r"ii!;i:j.ותין הירייה
:
י;;: j7 'cij.-/; oll;!.:. iujr. -i .,vrj^הט;ניי יללה. אילי "י ל"? נ"ל-זם ^ ujילל ^^^י^?ריד?^

i ',1^ ;;-1.\' Li י^J. UUJla I fij"יעי 1:י1 י ו ין ^:יז:-יוךל, ^^ T'^ ^ J?!לויי החיקוי--! ?^^^'^7^ "

. U - iJ . |י-ljj
:
; 1;jiij /^;;! jlj .;_j_i.ך ?" -;- י ^ ילכנ'.? ?.. 7T?.-2.'jאיחור ליהל-ירים בי- ,ידיי7 "ה

' 1' ^ . ;; ?; ?i;1?'vcjj ' '(:i l! ' . iojan-;י~ם ;:יטלייי ^: 7'?''fv?":.י-י-י- ^יי"^י-ר^, יי!!! ל7ת הלח-ייך

_' i/iV ji i ;?/'Jה1.יעןע. ;י:י.הני ל:'; 1; 'י י פ; י י: י-יבי::!:! !ולא,. -..י יי י-י-י-ך רלל רי^יל"י-יי

פוט./'!/ 1נצ.; ו 11 1" .? ?-:1:1.ה.

- J ^ 7.1:1J? 1pj.i:.i1i L/'/,,/j/?,ם1:י-י-1 הבי גינונים, !?;!:-- י-ך! חי-יייי'. הב! ל^-:

0 . aי -. ai-ijגבל עך וראיין' --קירונ בשטח- יש לני ל^ריב ל-0י^י: ^^.כקרי חיי; לביהיל

0 1 ' nu;, G '--iDDבו1.צ.ם lu'^nnאוי בל נישא ה" י~ ילל ין. לתלי עוהק,יייל ייזיז-ליל ליי-ןלי

, iiiiiij^.Q י 1i(uהג: !- ץ- ? ע: י י היה התלר-ם ה י- יל י ד לנן3י1!י הרשתי. "יום בפ:!:" ל:ל ה1ל;0.ילה

ה 4 ;י^ ג. (111.י;"; ל^;2.?-ר י" :!. י ן. ן 7י' הספה י 2 ^עיל./יי;. הל! טי. ו?" י בי .ייי7ןהיהי הכיל יל0?ל, .בולל ^^ללד!י^

?? ). , a jii -? ij vaיהק y-}:2s7/jפ:י11י-נו ב;.כ"^ ןלד--ל' ..ל.הה1ייייה רר!פי7יר.י ק-י"לן "והביל !!?ילי
r. ^ !;-tq
-=?: .jiui 1^. n - .-; :?יy .x./jj,J5. ?/?' iכל:לה י"יליה לה יו יל. ילולי בו.ד, י\:ת היויייירו

t"? .j . 1 .1 ^^i.'. r ^ a n /.:t' 2}-T - :3n :,£2 ? - tD'iii 1J יiujי\';הביל--יי in:?:;-ייל^ייפיי-- תקיהילנ.

g -. ^ G - a(iia;jauii X. -. j n j iיי;1;יים. -;:; לני ב-5 ג'ב1:ינילז י^'-ה^יי^ 1:היי^עז, !'=י;הר!

jj-; n 1 3 a'o'''^/jijn J H(;ד--ל-בי 1;פל' ה(ל:^-ה7-יב;. 1? jr ל"גל כ.ב:1:כ.יב גיז^רג;" "לח.

הי 1 'יו' ד . ; י1-י;' ^

nrr: pjL,7r1CJ' jtb njijפ-פ; ל כך,. יי ל פי י^יי1י:בם,. ל ל--. לי?!!?? יהן"תי-

. G^^^^^ ^ --i'? Ti JJJ -.-i-i;iל'-תנ--ילל 7; י בלתי ד י ו ו לז לן ל י~,נ/ד.צי2 חיל.ל11יייו ךהי-לייייה

שג:ו נג:11נ:.. ך"מקי-ר. הזה. הןךי? אביך :1זה;-?? בליה יגביה !יר!יי. .י^-יזה בך יןיכלל-י לח-י"יל

iv.^ nvu- n-1 -I ;'.i [j.-tiי iiT r\ijנכון ,. והי;י! יןני יינו נריינים ו^הוי-? היה הל3ר^ כ3/ת

i jiij-;nnf ;^.jriD 1,7Q?י3נהב י;ה; .נ-הלקת התק י הו ת ^. לפ-ציה ירע ל ו לחד-ל ה . !^s???

/';^j.' '; . T I " I .n

/ Ta/zy G31JU/4.-!/ ',vך,-ה, ^וב-זיית ה'^:יז:1ה.?

1jn j t\/י,:לכ.ים לכ.ל '^ינהי הבנ-ה. -?נחל. 1 לבלי הים נ/^/חי~ בליה !?חד ל-ע'ני,

עי1/^'- ך"שאלר; של חבה-הכנםת שיטהית לגל ביילי דיהיוי' '.-.ותלו ילי!!ייי:! לףכךיללןן

לן^ב.' \11.ש-ם ע1ג;}ש .-; י פ. -- ם סב י בג י ם ה^^לים, הי ל ם אין טינם לבה---; בל קניית ד י הה שי-

200 אלף ?- d ,1 .; 1- tהשרנבה ליי שיעל ה::ב.היכ לאנשים, ריל7 יד-ול /--י י-י- י ב!',' י ם הם

" s 1 -2 1 p .i lii-' ,V ^ n ; !, 1-' lij '^u/(/j?2י\7/2;. j^T/?/!^ 1:י7ו.ל.ה יח., וליין ניןלנלח ללהלנ ייכל .rי1r-v

;^;^^^ ) 7-i/iט..י-ע!ל,^ם 1:^:-,ך-ם תי-יך. ים י^:{511ליי:: בהם ב.י:לפך הי~:'ילי קוז-ס הל.. ד-י-ך1 j ?. ?j:0,' jjl ji 1-f j; '^ נ יל י י ב: י 11 י ..?; " ם ::יי רי1! י י נ. ן ונ הב י י ר... כי''-יזי יחנו רואים ;1!5?ד י .יי-

1-// י ל{/ ^'./ :-,^iLj i,i-Lנ^ני שולה-0 ::ל-יו ו:יןקס ^-^.^^^^' Tפרי'1י-ת לבלי חקררית

הי:)י1:וו{. - :.? n, dt^.-;!. jij ;ij^nהם ב;7;י"ה הרבה ו--;1:יית יררי-ר ייייבלייסיית יג^יייבריה;

תחת .j/i ;/? '_1ri i^ay

^F' -I 1 '1 1 n .'
:
:::! ;- ".::: i! 31r^n^3 i ij T :T - J.; ij^ Gi'יnי י ה7חי-

-. : ^??; ivi f ^D.i i-.ibפוי7;צ.-ה :1;ל- בד-ל-;ית ^!:-1;^י 1:/:1טת ט-ל"-י"י -^כיך י-"ך-יי-י-

ai; Li ?ijJl;;! i.m ai(ננב-הןיי!! היניביים,. י'^ ל-ייןיל^ ביי'"7י 1-^ רךד'ימי {.:י~י -?--.-
I . Vi.ji jiKa jju(//ו-.^
;:- ?? דה, ה~ני.ן שדר י י.'! ייכל' "דבר ו דביר:? י י-. שר. י ה- י ת. יבין 0'י"י-; בכיי

;j-7 UJ.. ,! ..,7.Jל,, .י;!: ו- י [- י- ם ::^י - י י לי - י ם ^-~ t? !; ^^ 1 li: -. ,in ^.jjל-י--יי ל-^ל-ה קריוי'י-י י נ יה
:
-,- . T .j.^UiL ..-.. Vj..'s. U ' ?4ni:iJהי:ב' יי:נ-;יי ט-יבדינ:: י-יי ייחודי רי1וי;ליי-, לי-ו7 ל-ייר

/,ר'-םר י , !-.-. ? :t ;?v':; ?i -; n l;?: c .;DnV^ -r2l. -Jiij . xיל' ל^^י-'ו^י- -ליינייי:.

. . ויי ו וי ; 1-י :1 i

^" 11 ?.;_11iב:- ^13 ל- פ;1;ו"^ לן;^;ךר 1^;י: התיק 1לי7.לל ^גיב- ט-י----ד הם י?מ לד. n!'jr

י11 = )£ ו ל .-. JJ 1_( ' IS

. 2?ג;; כ.^/-^ ;

,:. J1ד iUL;;.:;-;!;:^ף י?ת -ה שהעובד ךיצ:ה ייה!.י!יה n:rתי:.:י./7ר. כדי ל-ילהיגנ ל-ל?י-ונ?יה

ו'£:ו^1.-. .;' a; juxiת/^ב?^ האיטית. - 7a.N::-לייני יוז^ ג-ה היו- /ןי-י: יליל"^י הפרמיה.

ו. 1 "ן .'f'-j. . V. f

;] ^. il';s'-) tt!!! nf : ^.^:i/r? -!UiD/^t ca H-;;יiLriי ינ'1 ג?רביב י-יסף, של ה?--יביף-,

" jiii-' i ? ij_i1J1 i i'iUi ^ ijtii/'היגויין אה '"ה.

111.^1 )_י. ; .;.; Vuj י ב. ;-;;: היא 0יב י י קטיב י ו-, טי './0 י\-.כד.י? נ;פ1יל-ים את לה לנלי

נוב1ונה, n7, ;-;T r,;j ;j - a -. j iל.ל. הילך. ה7יןיבר לינו י11הל-וי:ז"יה היי ^יקבלי-ם -נמיד

צ:יו-( (1שו . 1_ט-;ג.ג ^גגי לה, ב.- 7- הערכה ^:1:י - קטי.ל. יוז.; יש ג?ט;רבת י וזי:' י ם ךין

הט:11.ד ., 1 j 1iii j.i i!ה1-:י1ני ליב?יס?^יה :71ה ל;-; טיב.
ה י ו י ר . rלי ב;-; י
י.-4 11:1-. -.-Ti J3--; - 71;C .ujii;ט י פי ל ל^;. שטי^י?

י . ה 1- ר ו ג: י ?-י ^

'י:4 יך J.Wi' ;:JJ17הנייבד, שיקבל ל1ל ץ ה )11כר"

הי ך "ר -ד . ליי/באי ;

השאל;. אייך. אנחנ! 0.= יב;פים ז1וקו1;ה להם להעריך ל^ת הלי --ה ו יל, פי . ir ayנתין

2.'7 י !\, 1 n ^?j/?: - E7r, ^ s^-uij -;;י:, .)j 1i:11inי לנ; לכייים 7יייי לנשר. ילל. י י'י יך 'י1.-יןר

נוינאי א1ניך .'^-;- '' : tt-j .nnj^V ^-? niUi.ujי c ?'/?'jji J wv^jt ijשוליים ^=בר.ם ל^כ:נ^נ.י יח חדדידז תיירותי יח. י^' -דבי-יר!

I J11JKUJ-כוי-ים 7י1:תוי- ,21!jr::.n^: .:r::;:)?^2.ך!-:נחיו לרריי'ילי לךיון ^ אךי- י?;! ירי"יייי:

"""נדי ין 7-^ גנןדן^ת-ט ואי- ליי היכול" ל::י-יל- '^-ויזם. ^'יי חי!:11- ^!יייל!? "!כר

הבידור 111/1; i.x^j היה;ה פתוי! טובה.
י . ?
'r.--Iיn .i
^- j.i\\j\
^ 'jAAi1.נ1,72_ןי^ ד-"ה םי.יר הב-ז -: י: ;1-היי 1י!';יר-' בסידני עיהלורבדיח י;1ןי-- אלי

הטי(1:ול 1:ע-- hd^U/H nT-; ?}y?g ;?:;-;. Diiii-i n liiiy;לבל :;יינה ג;ל:רינס י^: גיל ^ל^לןיי-נ:! ל-יחי-י-ם

(11אתם ., 7 ^ nr! 21;: -1i::n 72. . ^^ 7 !,?7-i.iiדטיכול ן-ה ^י'יי, הרי? --'-: "יצ^ אי: ייאהר

ך,^1י1-^ 11_11ד^'' קי-!:?- םנל שכו- -^ידרד-. ה::ב; י^ לכם :;?י-יי ב^י-ה ^ס:יין "-ה~'
ט.. י
ו;י1\^ ג

\ yj iij ' U i ii^י;;-י-. של 1:י7;רריךי 1:!1'יי.ית - 7 !.'j:ייו:י!י "י -י- י סיר האתרי? י יי ניי-"

הנושאים הספקני י£י "פ. ~פ פ::-1:ך"ך\ ן:י!יטרי^ [ל-יישיח -די"ייןרל ל^ל'יי-י-' ריי^ייקיי ך^1ליי^י(דין

ע.ג l.;.;! , nbUi-i ^\^י.i^.\^^ .u:.י 115 ב-לןרם להעד י ת - אוהי.ו פליירים .n?!iT!!jn 'Tnuif:-:.בליגי'י-

ר; י)-ט ו!. 11::יי ;;ינ-;--ז- ע1יש ;ינו ל1:^-וד, . vv.רנ;ת הא י ר."ר!-- רו57ף ל'-ירוזם ני!י1י-ייפ

\1יב1תיים ו^^ךו"ה-נ! לנ;ך:י111:. לםשל- 1;0םר הפיי-לווי '^ j^J^^:uו י:וןו1!7יו וז, ה7י?פ נפייק יניק

או ליא נ פונדו ;ני .;,.

nrn ] -. 1 DH V^j [ J 2.)jun jjruK1:ונ^י 21:1 ני ל1?י:ד,ך-ו3 ר-1-?~יי.ה. איתני ל-? שקט י נ:
:
"jn i ;?j .n T n j ?' ju jlלנכסים לם^נרי-? ב;~ר-פ \?י"כוה!י יל.. לי? ר. חיי 1ל? ה! וזי יל י מ ה י" ר ם בתה רב

. rii^ 1 uj.i^תח 1 ב1 ר.-;1: יה י -^י לני בג'ה ttdי ם א -י כ ך וו י י ם._ י :.".ל י !^ יילן י ;.ין י g:!1ל?-: יז^ י~

4י)נתנ:( ם2.?^יהיכ; לה:;י-:י לנ-ז-ד ? ם ש1:;-?":וך םרזדי^ את האיכות,

נו7:1ורת ר.ינוד י ג1-. ני.. .בי-פורי-:?

גוה שר.ינ-, עינג לה=;י-ד, נ!-11י:ד בדו"וז, איי בכלי 71;ת ריצה -^וגןי- שלי n?:iT3

שצר'-ך עינ;ןוט אנוצ;(1יב1 כה: הסר1:יים כ"י "1יהיה י.ךוי- !:[!אי ^?ל^:-1ך לכגקרף 31/7 התיק

-\ c,iiצ.ךין ;י'י-1יים א ו ו! ו. יש לקבי לב נןדיניות בלב נ ין הסריקות, י11לי!-? י.ל7ב-יו 1:!'1.י;?ב י ט

נוצר אווז-, 71יא --{גש:- ^נני- ב-ד - ? nr! j, ^^u. t^z-jי^-תהיח תכליו: ללזדיקרול ך';- ל ד,. ללי- ליי

השי1-ך. ו";;- פי תפני ן ג:וך";:י1, ^ל פוי 1:הי:ו: כל ההיבטים, ההי1לי הוזו7ה ;י;הח-דיי-יי'

נראה. ל- תשוב. 1-;ם ^; inל1יג קיים, mדיהו! וליקרים; יבחקדבז. י\-רי בכל ^7^וי חישביל

ii 1_iVi;rjr1a1ו.ן ^ t ??":^ 1^ j]-:a.11iin T.-ctiרבי{^י\ר ננל ביי קריטריון . th?:תח?:??ו איך !!!הוא
ז-רך ליך,צ
7בווו]נ כל ה1םי ,

צ.ר--ן לג^עלל עד כםה .1=אפ[^ר י-;ו: י1!נ;ר הכי י דוד, אני יגרה ^^!^ ^^ .uאביי בולל tsntt

^ 1.n , ^ oj.'iii T 1T .י jj .IT a [ '.X UKגבל שכר הינידיד. צנר-יך בכל 1את לשים את הדגש י1ל

ר"^יויבויג, 1;: , nibDJvinr.r 'iiaל1ן1:1:י --.י^ה -נן-ד י:חר י1!בל1ופי של- דבר ררוידו-י- יי-ותי

\ i'-{\ 21\'Jiי.;\ iiuiivו- ק ?-כ1:;;-ן^. לפעי;- ב כ^-ית יד ו לה יבולה להפוך ל!-ייבוו1, אי

ך1ג_נ1ג . 1Ji7i-i J1

i1j^uj-!];n ? y,י.^:צ.ר-ך להויגיקד- ,י.ם ב-:!לירים^ 1נ'.י!יי שלי!'5י.ל:?ים 1י רק ל5ס??דה. יש

,GTHH '?iiJ i( iJiiii^nui U 'ijii-svיהד לבם הינבודה שהוא עובד. ??יג?רי0 די-ע'יי- י?ט כ^ילה

טו:^צ.י.ים א-י:1 -^בודה פשוטה, בשיגל פי 1!ק:-ןןל1ם ידוי! שיכלו ל-לובוד ו ליל-י ו ירי

וגרבה, 1הם נ1'^ונפ?;-ם בבןע-הי כ:1.ייי11 ובהיכר גםרך ב;-.?ד5 לפס:.י=יה יבי' 1י?יכי1 שט: ו ת גנב ו -י ר,

ובצהרים א1 \".י-ג! ה14הר-ם נ:ןונח-ל-ם או: הכבבודה הל?^;יו!ית- כל 1ה נ:יי{ורי לא- -י-דוןו:

או פבוגנם ננו1ב( ;יא ב1ד1-וח לב2ס הכנסה. ן-;7 לפכיג-י-ם הקרי10ריון יכיל להיות לא י-ק

^1ו-ו11י; חי 1_1 נור; 1גב1הו1. א--לי האיע- בישךי-ר אוי הל-:? י ו ת נ ל ת, ל-?ילי הילא. דול-;ה י"לריייד

ילדי1U . ",. !; 7\ לברכה, אם הוא לנושה 7לי-1ת כחיק.. לי:.ל"' ייל'לו.יייבי םד ו ר י- י בי לרי-

/- 2},jii J ci,v jiloj jiiךו:י^^.ם קטנים, ^י?!:.יי- כלל ללי הנלנוניח ? 7rjהאיש^ ".- j^??'!'ייהוויט:א;-הם, ;-;/ iu u^^a.u^י^ינפל; ברג-ה כלאת, 1ירכי:€י- כל"יי!. ו^םה יי ^ייהם כ?ין א?^י-

? ^:?/; J.'7.^' ?j/i KiiiijVיל"ןד;:! ה.-:-:- י ויל ליו-.!;- ו.:1 לי ל-ר ח1י^ל!.

בנ11^_1 1w: JT(I ,; ? a. - ^,1 .,7 ^י:.יעיל ^!ה ^".:;1יי כי יוי1'יךי - ריי--כו,
הי ן- "ר זי. ? ?^:;'
,נו-1-1. ר::;.. ;;[ yirל~--;י הם פ7;-י הל.-:"-: /^-י ל-:'" ^ן .. לזי- ."יב:יייי --יייך, י -לה

11. ? x'JL^/^.י י,~ ..1.^; ט.יל ה נ ?" רנ :" 1. - גןנב11,7י11י לבי-'-ידיי חבר-י~ריל-ייז .^יל:יי? ל"ילייי-י" י~יייזל.י

יי1ג) L~:j :? .2- ji ;;!_; JO.הכי^ר;- !?בו:יו נקיים '?ינ "ז-ייל יל-ז-ו- יהקדם, ^לליי-"-,

;. t;1t :.Jiy 1:7.:d :?Jijc -.-c=j:::? Di^ .. .iij ^viiiji j_i.-.בו- יי-י , ^-^יי ררל?ה יריי -יי-ייז
/?/?/;???. j i^v .
:.-: ^.JK ,i.^.i -i /. a,י Jי^ .2'I'-H די ןיי^יי-י"-ם ג.^^יייי^_. יי2::!אייח
:
:- n, jj. j^-1^ ^iii^ii-?; -i_1i'v i_Lj;.^ ~. iDiבדיל-[!- ריהי-רי יי^^ויי- 7^י^י הילי-ליר ^-^^^ יזיי

?;:"?/ d/-:L:id I.. ?;i.י .iijj^iLunיעד-יי - : ----" n;:;rייי י--ו-י"יז? -^ייא ה-יח ילי-1?ך-ד;

^^??. 1 ג_^ו לו, 1z.z;^, ";:; -D-^yj/Z^ -li"^-;יו י -ם:- יים 1;י !-ך-ך-י" -ן''יץ^ ן-- ? - י: "- r"

. i? .? ..-k?; i,\j i1;jב^-1לי1)י 7 C! ^I'.' ^ ?:?Hi- c;!י " י! לל י -י י; , י'? rלויי זיי-י-: לי י י !י!ךל?לי,

בו. tij'n f

אתו" 2/;/כ;{/ ל^/לר, 7/7::/1j:oj '//d!

י0^J1U G - ?; ?שגב :- 1:1 י ם !-ב;ינל-^;יפ 1^יינ י ליא ,.ל:,קי11יים בכליל 7 ו "חית, יעי טוגנםאיים

ש0. ג-7:1 י ם 1אי-^ ט ן רה-ם ?ל^.ו1ן!ל יניל^ 1:ב;ל] הכגל-יה ולדוית. ראם ג:ייהום ה7ה yy

;!!; ;?;--.? iiijij o/^ij U 'liijiioifji-.ביי . לה .n-י^ ^--^^?!^ rv -iVTi n~';jT-nzך.הי^! דן?

י:/. ד ותך ;

1:/ו1;^,1נ ה1.1ןד-גבי( 1:לב-ר, r;^fj-rui3:1יזיכ'ו ^ןל;יף 1:סלביללו3 יייד ילנ י נ י וי - בי-קר-ה

/למש?-- באהד הב]1.^ים התרשים 1:רב-ת-הי# ב,: י ן- ין ז!1י..'' י-וי?יי3^ זי.!י1יבו הרייע'בי י1וי-כי-

דין , רואי , j jj.U;!i^]ךניוכיפ לם-ייהם.
ה s -? ??.
1 -./ .T-i..- i'
nr;.-
G?'!n ,TJ.UJ^ ^ :l1 lii ^i ? liJiz-iUjj-ל-וי^יךן ע:היי שיבי-ו ^ידוו! ר^ןהוי-יכ' או

1.1 . וי 1 ונוי י

י311ך ו ^[ג.ך^ים. ;גני כ/דבר ע.ל בנין "אבהד",. 17/ בנין ה--ול בן ^ניז קך1ןווז.,

רוךנ?]\-פךן 1י;אה(- 1 נ.י-. היא ןנל,יפה עןל קליטת דו"הות, יאה: .ליריית י-נד^^יים ייי.--י:ר

^ן7,7יש-0 /'^ך, 0:1 r:j7';r;i- רי-::-" יי^ין - :;יל הקדמתי גי-בקרי חיץ בבןיווזד 1ליולןחליקיל

jj.v I? ;-1c''7 . S3 ; -i( I 1 iinכל הני;י:נה, ללבב ל ר תז-ר 7 ^ "''-'^ "?, -iTn.לי-י הם ה-דיירים. מר

נ/7/^?יי0.1 11.-'.;. ו;^ ^..וסקיי:.. ל^^חר ג'כן כ3/?בי גייבדני א-יז י-יזי'לןר, G-!n 1 i^t.!.יניי חייל.

ב.כ/17 ו.פנ':1ך. אי ל---;.. r-T":ajL( jtשיריע-ית ב.ך-י-ופן שוק'ף.. לל? כ.י?בז.ייד, 3!י-ו!! לאוו1פ י?קריי-

כבי1 ^1:ו7ןך1" 1;".י; . j- uiי:נ-ן ujthילגבי ב^-בינול ר-£:ך '"-'"''"''7 הי-יה הי';ןבליסיה r?^-7!'1f?s nuj

ODא1 7א.

הי ו "ך זי. לי 1.;. י נ

ג!י רוו-ולי^ שצ.) ך ;-1:קך 1:1:נין תביני]'י ים ת1ה 1:ר;י;ר- היי"מי דותן;

אנחנו, מחלקת המודיעין שלנו.
היו"ר ד' ליבאי
וזה עובר אישור שלך?
מי דותן
בתכניות העבודה שלנו, פרט לתכנית המונחית על-ידי נציבות מס הכנסה, אנחנו

מקבלים תכנית ממחלקת המודיעין המרכזית של הנציבות על איסוף מידע.

היו"ר ד' ליבאי;

האם היו ביקורים נוספים, חוץ מאשר באותו מבנה?
מי דותן
באזורי תעשיה. אנחנו סורקים את אזורי התעשיה כדי לוודא אם נפתחו עסקים חדשים

ואין אנחנו יודעים על קיומים. גם זה נעשה באופו שוטף, לא כמבצע.

היו"ר ד' ליבאי;

אני חוזר שוב על שאלתי, בבחינת חומר למחשבה: יש הרבה מאד עבודה שיגרתית, ומי

כמוכם יודע כמה פיגורים יש. כך זה בכל המשרדים הממשלתיים, שיש ערימות של דברים,

וכמה שמחסלים - מגיעים דברים חדשים. אבל מישהו גם צריך לשבת, מעבר לכל הערימות

האלה, ולחשוב על פעולות שמחוץ לשיגרה. לכן אני מציב לפניכם את האתגר וקורא לכם

בתחום הזה של מס הכנסה, מפעם לפעם להרים ראש מעבר לערימות, מבחינת היחידה, ולנסות

לתת את התחושה, שצריכה להתבטא גם במעשים, לא רק בהפגנה שאיו לה כיסוי, שמישהו

מתכנן וחושב איך להפעיל את רשויות המס במובן זה שלמשתמטים לא תהיה ברירה. אם זה

נעשה, אין תחושה כזאת בציבור. אז ייתכן שזאת גם שאלה של יחסי ציבור, של דוברות

וכך הלאה. כי מבחינה זו, כשמביאים מישהו לבית-המשפט, בדרך כלל העתונאים עטים על

זה, אם זה משהו משמעותי. לא חסים פה על העבריינים או החשודים, לטוב ולרע.
ע י מלכאי
אני רוצה להתייחס לדברים האחרונים של היושב-ראש לגבי החשיבה, ואתן דוגמה

מההודשים האחרונים. אנחנו החלטנו לטפל באוכלוסיות של הרופאים, המורים והעתונאים

הזרים, כי ראינו שיש בעיות מבחינת הרשת לגבי רופאים עם פרקטיקה פרטית, לגבי מורים

שנותנים שעורים פרטיים. לקחנו רשימות של כל המורים המקצועות הרלבנטיים, מתימטיקה

ואנגלית, שחם עתירי שעורים פרטיים. שלחנו להם את הדו"ח המקוצר באמצעות מוקד

הדיווח הכללי. שנית, פנינו לכל מנהלי בתי-הספר, לאחר שישבנו עם מנכ"ל משרד

החינוך, וביקשנו מהם לתת לנו נתונים על עמותות הורים שפועלים ליד בתי-הספר בנושא

של שעורי העשרה. ביקשנו לקבל את שמות המורים שמעבירים שעורים במסגרת זו. פנינו

לכל הקונסרבטוריונים למוסיקה וביקשנו נתונים על מורים למוסיקה. פנינו למתנ"סים.

כלומר פנינו לכל מקום שמעסיק מורים וביקשנו לקבל נתונים על המורים. הנושא הזה

מטופל עכשיו במרץ.

היו"ר ד' ליבאי;

ומה קורה בשטח? הבעיה היא לעתים שיש תחושה שמידע נאגר באיזה מקום, ושום דבר

לא קורה, או שלא עונים.
ע' מלכאי
אין דבר כזה. ברגע שאני מקבל תשובה חיובית, או באמצעות הדיווח של האיש או

באמצעות מקור חיצוני, זה עובר מיד למשרד השומה.
היו"ר ד' ליבאי
אם היית אומר היום בוועדה, ואנחנו היינו מוציאים את זה החוצה, שכל מי שלא

מחזיר טופס, נציבות מס הכנסה תוך שלושה חודשים תשלח חוקרים לביתו - אני מבטיח לך

שבחודש הבא יגיעו עוד מאה טפסים או עוד מאתיים טפסים. זה לפעמים עניו של הרתעה.

ע' מלכאי;

זה נכון. אבל יחד עם זה אנחנו נקבל עוד מאה ביקורות על השיטה שאנחנו מפעילים

לגבי אוכלוסיה די שולית, יחסית.

היו"ר ד' ליבאי;

אז את זה אתה תשקול. אני לא משלח אותך במורים. אל תבין אותי לא נכון. אינני

נותן לך עצות לרוץ דווקא אחרי המורים, הרופאים או האחרים. את זה אני משאיר לכם.

אבל אתם צריכים להראות שאתם עושים עבודת מטה, שאתם משקיעים בזה מחשבה. הבעיה היא

לא רק המורים או הרופאים, אלא גם אלה שמשלמים להם והופכים לשותפים להעלמת מס. כי

אף הורה לא ילך להלשין על המורה; הוא מודה לו שהוא מלמד את בנו או בתו. אף אחד לא

ילך להלשין על הרופא הפרטי , הוא מודה על כך שהרופא הפרטי מקבל אותו. וכך מתחילה

ההשחתה. ההשחתה היא לא אצל המקבלים בלבד, אלא גם אצל הנותנים. ואם הוא כבר נותן -

אז מחר הוא בעצמו יכול להעלים. כי אם הרופא שלו יכול, גם הוא יכול. זאת הבעיה.

וכאשר יהיו כאן נציב מס הכנסה ונציגי הפרקליטות נחזור לדו"ח הקודם, לפרק על משפטי

מס הכנסה.
י י הורוביץ
יש מעט מאד משפטים.

היו"ר ד' ליבאי;

זהו בדיוק. אנחנו יודעים שבתחום הזה של הרתעה באמצעות העמדה לדין בבתי-המשפט

כמעט ולא נעשה כלום. את זה גם הציבור יודע. אין כוח אדם להתמודד עם זה. אין

פרקליטים. ומשפטי מס הכנסה הם מהמסובכים ביותר. ופרקליט שרוצה בכך, יכול למשוך

משפט מס הכנסה ארבע וחמש שנים, אפילו משפט פלילי, ולא יקרה שום דבר. האמת ידועה.

ובכן אם ניקח את הסך הכל, יש תחושה שאין הרתעה. הייתי תקופה מסויימת

בארצות-הברית, האווירה שם היא שאיש לא יעז להתחיל עם מס הכנסה. מה שלא יהיה, לא

מעזים לעשות זאת. איך יוצרים את האפקט הזה? זה לא רק ענין של יושר; זה ענין של

חינוך. כמו שאצלנו, תודה לאל, אומרים על מבקרת המדינה מה שאומרים, וכמו שאומרים

על בית-המשפט העליון מה שאומרים, הייתי רוצה שלגבי מס הכנסה תהיה הרגשה של

הוגנים, לא רודפים אנשים סתם, הוגנים, אבל אל תתחיל אתם. איך יוצרים את האפקט

הזה? אתם צריכים מפעם לפעם לעשות עבודת מטה, וגם לבוא אלינו, באמצעות נציב מס

הכנסה ושר האוצר. הרי גם שר האוצר רוצה להצליח. אנחנו צריכים למצוא את המיכניזם

איך להגיע לזה.
מי דותן
התקבל רושם שאנחנו לא מספיק פעלתנים בשטח. אני חושב שזה לא כל כך מדוייק. כי

מקורות המידע שלנו הם לאו דווקא מחלקת המודיעין. אנחנו פועלים גם במבצעים, כפי

שהגדרת זאת; יש לנו גם מחלקת ניהול ספרים שבודקת עסקים, גם את אלה שלא נמצאיםאצלנו ברשת, כתוצאה מביקורות החוץ שנערכות על-ידי מחלקת ניהול פנקסים. גם זה משמש

לנו כמקור למידע.

לגבי דבריו האחרונים של היושב-ראש - צריך להיות ער לכך, ואני אומר זאת בכאב,

שהעלמת הכנסה זה אצלנו מעין ספורט לאומי.
הי ו "ר ד' ליבאי
על זה אני מדבר.

מי דותן;

צריך לחנך גם את האזרהים. אדוני אמר שלא רק המקבל עובר את העבירה, גם הנותן

שותף לכך. צריך לזכור שיש לנו גם ענין של מע"מ. וכאשר אדם אומר לאזרח: עם קבלה

זה יעלה לך כך וכך, בלי קבלה זה יעלה לך מחיר אחר - אז המצב קשה. ואז לא יעזרו

אותן מודעות שתולים בכל מקום, על מורים למתימטיקה, לאנגלית, למוסיקה. מפני שאתי

לא ישתפו פעולה לא נותן הכסף ולא מקבל הכסף. ההתמודדות היא לא כל כך פשוטה

כשאנחנו מדברים על היקף כפי שאנחנו מדברים.

משום כך אנחנו מתמקדים במקרו, בדברים הגדולים, שהם גם פוטנציאל סביר להכנסות.

וזה מה שהוזכר פה, מידע מהמאגר, כאשר זה לאו דווקא מתייחס לבעלי תיקים. לדוגמה,

השבוע טיפלתי בנישום, שכיר, שקנה שמונה דירות. זימנתי אותו אלי. תשובתו היינה,

וכמובן שאת הדברים האלה הוא יצטרך להוכיח: מכרתי וילה שקיבלתי בירושה מאבי

וקניתי את הדירות האלה, בסך הכל בסכומים די נמוכים, כדי להשכיר אותן לעולים

חדשים. מקרים מסוג זה אנחנו מקבלים למכביר. במקרים שיש בהם ממש, אנחנו בהחלט

מטפלים בצורה יסודית ביותר. אותם דברים שהזכרתם כאן, לא שהם אינם ראויים לטיפול,

אבל באיזה מקום הם אולי קצת שוליים, בהתחשב בכל האילוצים שאנחנו עומדים בהם. לא

נוכל להצמיד עובד לכל אזרח, גם לא לעשרה, גם לא למאה. יש לנו בעיות.
היו"ר ד' ליבאי
אני מסכים אתך, אני מעריך את עבודתך ואת מה שאמרת, ובכל זאת כל מה שאני אומר,

מנקודת מבט של האזרח, הוא שמדי פעם צריך לשבת ולחשוב, כולל על האספקט של חינוך

האזרח לתשלום מס אמת. את זה צריכים לעשות נציב מס הכנסה באמצעות לשכת השר שלו,

יחד עם משרד החינוך וגורמים אחרים. צריך להקדיש מחשבה ליצירת אווירה אחרת. כי יש
פה שני דברים ברורים
האחד, שלכאורה ההשתמטות משתלמת, בטווח הקצר, מבחינה זו

שיותר כסף נשאר אצל המשרנמט. אז לכאורה זה משתלם לו, אם אין סנקציה בצד ההשרנמטות.

והדבר השני , שאנחנו מדברים פה על עבירות או על התנהגות לא מסוג של "אל תעשה", כמו

בדרך כלל בדיני עונשין, אלא מסוג "עשה". ובעבירות האלה, כשאומרים לאדם "עשה",

בדרך כלל האכיפה הרבה יותר קשה. אני ער לכך. גם הציבור מתקשה בזה. הרבה יותר נוח

לו עם עבירות "לא תעשה". אני לא עשיתי, אז אני בסדר. אבל אם אני לא בסדר מפני שלא

עשיתי - זה יותר קשה מבחינה ציבורית.

מבקרת המדינה, בבקשה.
מבקרת המדינה מ' בן-פורת
נראה לי שאם אתם תתייעלו, על פי הקווים שבדו"ח, שניסיתי קודם גם למיין אותם

פחות או יותר, אתם גם תגרמו לזה שתהיה יותר רתיעה מפני השתמטויות, יחששו יותר

להשתמט, יהיה בזה אלמנט חינוכי, ואז האנשים יתחילו לחשוב אחרת. כי מתי למשל הגנב,

סליחה על ההשוואה, מתחרט? כאשר תופסים אותו. אז הוא חושב: אני באמת מצטער שעשיתי

את זה. אם יראו שלמשתמט יש סיכון ממשי להיתפס, אני חושבת שיתחילו להסתכל אחרת על

ההשתמטות. פתאום זה יהיה דבר שאסור לעשות אותו, שלא כדאי לעשות אותו. קושרים בין
שני הדברים
כל זמן שזה כדאי, יש כאלה שעושים את זה.אני עצמי נתקלתי בתופעות מוזרות בי ותר. כשנסעתי במונית וביקשתי קבלה, אמרו

לי: מה את זקוקה לקבלה? כאילו אני אדם רע, מה איכפת לי שלא אקבל קבלה. אני יכולה

לספר גם קוריוז מהעבר, אני מקווה שדבר כזה לא יכול להיות היום. הייתי תקופה

מסויימת יושבת-ראש של ועדת מוניות, עם "המספרים הירוקים". אז הכנסתי מעין חידוש.
הושבתי
למה לא לשאול אדם לא על כמה הוא הצהיר, אלא אם הוא בכלל הצהיר למס הכנסה.

ואז היתה חובת -ריווח. בין אם הרוויח הרבה או מעט, צריך היה להגיש דו"ח. התברר

ש-95% מהם לא היו בכלל מוכרים לשלטונות מס ההכנסה, למרות שחם מסתובבים בראש חוצות

במוניות. וכל אחד מהם העיד לפחות על עצמו שכבר שמונה או עשר שנים הוא נוהג

במונית בתור שכיר, ומזה הוא מתקיים ומקיים את משפחתו.

אני מקווה שזה כבר לא קיים. אבל לצערי האווירה הכללית היא כמו שאתם אמרתם,

וכולנו תמימי דעים בענין זה. אין היגיינה של תשלום מס, אין נכונות לתשלום מס, ולא

מסתכלים על אדם שמשתמט ממס כעל מי שעושה מעשה שלא ייעשה. ואת זה אתם יכולים לשנות

על-ידי זה שתתי יעלו, בין היתר.

היו"ר ד' ליבאי;

תודה למבקרת המדינה. אנחנו נמשיך בדיון בישיבה נוספת. נודיע לכם על המועד.

אני מודה מאד לכולכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה נסתיימה בשעה 10.55)

קוד המקור של הנתונים