ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/12/1989

חוק לתיקון פקודת העיריות (מס' 39), התש"ן-1989; חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 16), התש"ן-1989

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים