ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 31/10/1989

אישור השקעות במפעלי תעשייה -עמוד 559 בדו"ח 39 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסה לא מתוקןפרוטוקול מס' 62

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שלישי, בי בחשון התש"ן 31.10.1989 שעה 9.00
נכחו
חברי הוועדה: ד. ליבאי - היו"ר

ח. אורון

א. בורג

ד. תיכון
מוזמנים
מבקר המדינה גב- מ. בך-פורת

י. הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדינה

גב' ש. לביא - עוזר ראשי למבקר המדינה

א. דווידסון - משרד מבקר המדינה

גבי ר. טאטי - משרד מבקר המדינה

א. ברונהולץ - בנק לפיתוח התעשיה

מזכיר הוועדה-. ב. פרידנר

קצרנית-. ח. אלטמן
סדר-היום
אישור השקעות במפעלי תעשיה -

עמוד 559 בדו"ח 39 של מבקר המדינה.
היו"ר ד . ליבאי
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה

לענייני ביקורת המדינה ומקדם בברכה את כל

הנוכחים.

על סדר-יומנו היה צריך להיות הפרק על משרד

והתעשיה והמסחר- אישור השקעות במפעלי תעשיה.

לדיון הזה הוזמנו נציגי משרד התעשיה והמסחר וכן

נציג הבנק לפתוח התעשיה נמצא אתנו מר ברונהולץ מהבנק לפיתוח התעשיה.

אבל לא הגיע לישיבה נציג של משרד התעשיה והמסחר.

אתמול בצהרים התקשר אלי טלפונית מר משה טרי ואמר

לי שהוא דומי להיום לישיבת הוועדה כדי להשיב בשם כרכז ההשקעות לביקורת,

אלא שבבוקר הוא גוייס לשירות מילואים פעיל ונלקח לתרגיל פתע כך שהוא לא

יוכל להשתחרר לישיבה. הוא הציע לדחות את הישיבה. חשבתי לו שכיון

שדומנו לישיבה הזאת גם גופים אחרים ואני לא אוכר להודיע לכולם על

הדחיה, שיודיע להנהלת המשרד שתשלם נציג אחר כדי שנוכל להתחיל בדיון.

הסברתי לו שאם לא נוכל - לא נסיים אוו הדיון עד שנשמע גם אותו בישיבה

אחרת.

מקתבר שנציג אחר של המשרד לא הגיע. בנסיבות

אלה, בהתחשב בנימוק שהוא נתן ושאין לי כל ספק בנכלנותו, ולאחר שעיינתי

בפרק, דומני שמוטב לא להתחיל את הדיון בהעדל נציג משרד התעשיה והמסחר.

נדחה אותו למועד אחו שיתואם עם המשרד.

אם שאר חברי הוועדה מסכימים עם דברי אלה לא נ י ו1ר

לי אלא להתנצל על הטירחה שנגרמה לכולכם בגלל דחיית הישיבה.

בדרר-כלל לישיבות הוועדה מופיע מטעם משרד התעשיה

והמסחר המנכ"ל, אבלי אני מבין שיש השבוע חילופי מנכ"לים ללוי שזאת יכולה

להחחשב סיבה נוספת לאי-התייצבו ת נציג המשרד לישיבה.

אני אקח דברים עם לשכת השר כדי להבטיח שלהבא לא

תהיה דחיה שר הרגע האחרון בישיבה, ובכך נסתפק להיום.

האם יש למישהו הערה? אני מבין שאין . אם כד

הישיבה נעולה .

ועדת המשנה בראשותו של חבר-הכנסת אבההם בורג

תתכנס היום בשעה שתים-עשרה כדי לדון בעניין הכספים היחודיים.

הישיבה שנועדה להתקיים מחי- מבוטלת כיוון שראש

המועצה של ראש העין לא יוכל לבוא אליה. נקבעה לו ישיבה חשובה באותו

מועד וגם הגיעו אליל אורחים מחוץ-לארץ. כיוון שרבל הפצרותיו ותחיניתיו

שאני אדחה את הישיבה ונימוקיו נשמעו לי סבירים, נעניתי לבקשתו. יחד עם

זאת אני מודיע לכם כי הישיבה שהיו/ה אמורה להתקיים מחר תתקיים בהקשם.

תודה רבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 9.15

קוד המקור של הנתונים