ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/07/1989

דו"ח מבקרת המדינה, מס' 37

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 43

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. ל' בסיון התשמ"ט (3 ביולי 1989). שעה 13:30
נכחו: חברי הוועדה
ד. ליבאי - היו"ר

ד. צוקר

מוזמנים;

ד. דרורי - הממונה על אגף ב',

במשרד מבקר המדינה

י . פרנקל- הממונה על אגף א',

במשרד מבקר המדינה

ע. ברלינסקי - המפקח הכללי, משרד הכלכלה

מ. איתן - משרד הכלכלה
מזכיר הוועדה
ב. פרידנר
קצרנית
ש. לחוביצקי
סדר היום
דו"ח מבקר המדינה, מספר 37, הפרק על המינויים הפוליטיים ודו"ח מבקרת המדינה על

מינוי דירקטורים בחברות ממשלתיות.היו"ר ד. ליבאי;

אני פותח את ישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה. על סדר היום: דו"ח מבקרת

המדינה, מס' 37. הפרק על המינויים הפוליטיים, ודו"ח מבקרת המדינה על מינוי

דירקטורים בחברות ממשלתיות.

הישיבה נקבעה לדיון בנושא עם שר התחבורה לשעבר, חבר-הכנסת חיים קורפו. לפני

זמן קצר הודיעני היום חבר-הכנסת קורפו, יושב-ראש ועדת הכנסת, שנבצר ממנו לבוא

היום לישיבת הוועדה בשל כאב שיניים שתקף אותו וחייב אותו לקבוע תור וללכת לרופא.

משום כך הוא ביקש שלא לקיים היום את הדיון בנושא. הוא הציע להעביר לוועדה את

התגובות שלו בכתב למבקרת המדינה. אמרתי שבהתאם לנוהל שקבעה הוועדה היא מבקשת

להיפגש ולשמוע את תגובות השרים הרלוונטיים לענייני המינויים הפוליטי ים.

לגבי שר התחבורה לשעבר - הביקורת היא על שורה של מינויים ברשות שדות התעופה,

ברשות הנמלים, בהברה למפעלי תיירות ושירותי תעופת בע"מ.

ד. דרורי;

וגם מינויים ברכבת ישראל.
היו"ר ד. ליבאי
בעמ' 38 כתוב: "סך כל הדירקטורים, אישי ציבור שמונו ממרכז המפלגות באחריות שר

התחבורה 66% וכו' ". ארגה אומר שיש גם מינויים ברכבת ישראל ואני מבין שזה מצוי

בדו"ח על המינויים הפוליטיים.
ד. דרורי
הייתי רוצה לומר שמינויים שמופיעים בחוברת הזאת אינם מתייחסים למינויים

שאליהם מתייחסת המבקרת בפרק על מינויים פוליטיים בספר.
היו"ר ד. ליבאי
אתה מדבר על המינויים בדו"ח על מינוי דירקטורים.
ד. דרורי
ברור.

הי ו "יי ד. ליבאי ;

אם כן המינויים ברכבת ישראל שייכים לפרק בדו "ח מבקרת המדינה 39. אני מודה לך

על התוספת.

לאחר שנודע לי על בקשת חבר-הכנסת קורפו, עקב הודעתו שלא יוכל להגיע היום

לישיבה, ביקשתי ממזכיר הוועדה להתקשר מיד ללשכתה של מבקרת המדינה כדי למנוע את

הטרחתה מחדש לבנין הכנסת; מאחר שהיא כבר היתה אתנו הבוקר בישיבה ארוכה קודמת אין

טעם שהיא תגיע לכאן אם השר לשעבר, השר הנוגע בדבר הודיע שהוא לא יוכל לבוא.

ביקשנו במידת האפשרת למנוע את בואם של המנכ"ל וצוות עובדי משרד מבקר המדינה.

התקשרנו גם ללשכתו של מר עוזי ברלינסקי במטרה לעכב אותו שמא לא יצא אבל נמסר לנו

שהוא כבר בדרך לכאן. אני רוצה להדגיש זאת כדי להבהיר שאלה שאינם כאן, לבד
מיושב
-ראש ועדת הכנסת קורפו, לא הגיעו בעקבות הודעתו של חבר-הכנסת קורפו לפי

בקשתנו .בנסיבות אלה לא נקיים את הדיון בהיעדרו של מר קורפו . דברים מעין אלה בהחלט

יכולים לקרות וכל מה שאני יכול לעשות זה לאהל למר קורפו רפואה שלמה, להתנצל בפני

אלה שהגיעו ואנהנו נקבע את הנושא לדיון במועד אהר. לא נראה לי שאנהנו יכולים שלא

לשמוע את השר לשעבר, כי בדרך כלל השרים החדשים יבואו ויגידו: 'ידינו לא בענין '.

ד. צוקר;

למרות כאב השיניים יש צורך בטיפול שורש.
הי ו "ר ד. ליבאי
מר ברלינסקי, אתה מבקש להעיר הערה, בבקשה.
ע. ברלינסקי
בהערות שר הכלכלה, במבוא של השר לספר, נאמר בסעיף מינויים פוליטיים כי הממשלה

תעשה פעולה שרנהיה פעולה לשינוי ההוק באופן שי יאסור על אנשים מעורבים בתהליך

בחירה, ובכלל אולי לגבי עובדי מדינה, להיות מעורבים בתהליך הפוליטי. בהמשך לכך

כבר התחילו מספר פעולות גם בנציבות שירות המדינה, במשרד האוצר בכלל ובמשרד הכלכלה

והתכנון. עדיין אינני יכול לדווח על תוצאות או על הליך שהגיע כבר לוועדת השרים

לענייני חקיקה. אבל אני חושב שבסך הכל כדאי שהוועדה תדע שנעשות פעולות שמתייחסות

אל מימצאים של המבקר על-מנת להסדיר את הענין שעד היום הזה לא היה מוסדר די צרכו

מסתבר.
היו"ר ד. ליבאי
אני מודה לך. נשמח לעקוב אחר ההתפתחויות. באופן בלתי-תלוי נמשיך בוועדה לדון

בנושאים הללו מכוח הערות דו"ח מבקרת המדינה.

אני מבקש שמזכיר הוועדה יעביר העתק אחד של הפרוטוקול למבקרת המדינה לתשומת

לבה.

אני מודה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:45.

קוד המקור של הנתונים