ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 12/06/1989

דו"ח מבקר המדינה על אגד - המשך דיון; הביקורת הפנימית באגד; פרשת בית גימלאי אגד בחיפה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 34

מישיבת הוועדה לענייני ביקורת המדינה

יום שני. טי בסיון התשמ"ט (12 ביוני 1989). שעה 12:30

נכחו; חברי הוועדה;

ד. ליבאי - יו"ר

מ. גולדמן

ר. ריבלין

ד. תיכון
מוזמנים
א. שילה - מ"מ מנכ"ל משרד מבקר המדינה

ש. לביא - עוזר בכיר למבקר המדינה

ש. הירש - משנה למנהל הכללי , מבקר המדינה

ש. הרשקוביץ, ב. בן-יהודה - משרד מבקר המדינה

א. רונד - מנהל אגף תכנון וכלכלה במשרד התחבורה

א. מירון - משרד התחבורה

ב. יונה - מנהל אגף הפיקוח הכלכלי פיננסי

ע. וייס - סגנית בכירה ליועץ המשפטי, משרד התחבורה

א. שושני - סגן רשם האגודות השיתופיות

פ. צדר - משרד הכלכלה

ב. קמר - משרד האוצר

מזכיר הוועדה;

ב. פרידנר
קצרנית
ש. לחוביצקי
סדר היום
א. הביקורת הפנימית באגד.

ב. פרשת בית גימלאי אגד בחיפה.

ג. דו"ח מבקר המדינה על אגד - המשך דיון.
היו"ר ד. ליבאי
אני מתכבד לפתוח את הישיבה. זוהי ישיבה שניה שלנו היום, אבל רצינו להתכנס כדי

לחזור בכמה היבטים לנושא חברת "אגד". הדברים שתכפו עלינו בנושא זה ואשר באו על
שולחני היו אלה
ראשית, התופעה של הארכת משד זמן הכהונה של הנהלת אגד בשנתיים

נוספות, בעקבות תקנות שהוציא ראש הממשלה כמי שממלא תפקיד של שר העבודה, וכבר מיד

אומר, כדי שלא יהיו לזה היבטים מפלגתיים, על-פי המלצת שר האוצר ובמעורבות שר

התחבורה.

ר. ריבלין ;

הלובי הוא חובק כנסת.
היו"ר ד. ליבאי
ציינתי את הדברים כדי שלא יתקבל הרושם שיש בהעלאת הנושא ביקורת אישית, אלא

התופעה הזאת ראוייה להסבר ולבדיקה, בשים לב למצב ב"אגד" כפי שהוא פחות או יותר

מוכר לנו .

הנושא השני - רצינו לדעת ולשמוע מה קורה היום במצב של הביקורת הפנימית

ב"אגד", כי אין זה סוד שהמבקר הפנימי הקודם הורחק וישנן הנסיבות שבגינן הוא

הורחק. מכל מקום, רצינו לשמוע מאנשי אגד הבהרות בבושא.

שלישית, קיבלנו פניה שמתריעה על הפרוייקט של "בית גמלאי אגד" בחיפה. הנהלת

אגד החליטה להקים ועדה אשר תדון במכירת בית האבות לגמלאי אגד בחיפה, כשעלות בניית

הבית היתה כ-55 מליון שקל ועל-פי הנתונים המסתברים כעת אגד תפסיד כ-25 מליון שקל

הדש עם מכירתו וכו'. אינני רוצה להיכנס לנושא כרגע, אבל רצינו לקבל איזשהו דיווח

מעודכן מהנהלת אגד לפני שנחליט אם אנחנו רוצים להפנות ענין זה למבקרת המדינה.

רביעית, רצינו להמשיך את הדיון, באספקטים מסויימים שלו, בדו"ח מבקר המדינה על

אגד. הדיון האחרון היה יחסית לפני זמן רב, אבל לא מיצינו אז את הנושא.

נכון הוא שבאה אלינו פניה - ואינני יודע בדיוק אם היא היתה אתמול או ביום

חמישי - מהנהלת אגד לדחות את הדיון בנימוק שהיועץ המשפטי של החברה איננו בארץ.

ניתנה האמת להאמר שלא ירדתי בדיוק לסוף כוונתם . אבל כנראה שמדובר ביועץ משפטי

חיצוני מכובד של החברה ועובדה היא שכך הם הודיעו וכך הם עשו והם נעדרים מהישיבה

הזאת. ברור שבלי נציגי הנהלת אגד אינני רואה טעם לדון בנושאי אגד, בוודאי לא

בנושאים שביקשתי להעלות.

לכן עצם העובדה שהנהלת אגד חוששת להופיע בפני הוועדה לביקורת המדינה בלי

סיועו של עורך-דין בכיר, מוצלח ומהימן, אולי מעוררת שאלה. אבל אנוכי אהיה האחרון

שאשלול זכותו של אדם להיעזר בעורך-דין אם הוא סבור שיש לו סיבות רציניות לכך.

לכן בנסיבות הללו בדעתי שלא לקיים את הישיבה רלעשות בירור עם הנהלת אגד לגבי

אי-התייצבותם היום. אם תוצאות הבירור יחייבו זאת - אזי אנחנו, חברי הוועדה, נשקול

את הצעדים המתאימים לגבי הנהלת אגד.

אם יש למישהו הערות - אני מוכן לשמוע אותן, אם אין הערות - אנחנו מתנצלים

בפני אלה שבאו היום לישיבה. לא ידענו מראש שתהיה היעדרות, אחרת הייתי טורח לבקש

מכם לא לבוא לישיבה. הם ביקשו אמנם, אך אנחנו עמדנו על כך שהישיבה תתקיים. לא

שיחררנו אותם. לכן הנהתי שבכל זאת תבוא נציגות של הנהלת אגד לכאן, משלא באה

הנציגות - אנחנו מודים לכם מאד. אני מתנצל בפני החברים שבאו. זה קורה לעתים

נדירות אבל זה יכול לקרות. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 12:45

קוד המקור של הנתונים