ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/02/1989

השירות לאזרח - אגף הרישוי עמוד 655 בדו"ח 38 של מבקר המדינה

פרוטוקול

 
11

הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנ וסח לא מתוקןפררטרקרל מס' 5

מישיבת הוועדה לענייני- ביקורת המדינה

יום רביעי . י"ז באדר אי התשמ"ט. 22.2.1989. שעה 9.00

נכ ח ו -.

חבריי הו עדה-. ד. ליבאי - היו"ר

א. בורג.

ר. ריבלין

ד. תיכון

מוזמנים-. מבקר המדינה גב' מ. בן-פורת

י. הורביץ - מנכ"ל משרד מבקר המדיכה

גבי ש. לביא - עוזר ראשי למבקר המדיכה

גבי ש. הרשקו - משרד מבקר המדינה

ר. בן-חור - מכהל אגף הרישוי במשרד

התחבורה

גבי ח. קופרברג - מכהלת אגף שירותי מידע

במשרד התחבורה

ע. ברלינסקי - המפקח הכללי, משרד הפלילה

והתכנון

גבי פ. צדר - משרד הכלכלה והתכנון
מזכיר הוועדה
ב. פרידכר

)

קצרנית-. ח. אלטמן
סדר-הי רם
השירות לאזרח - אגף הרישוי

עמוד 655 בדו"ח 38 של מבקר המדינה.השירות לאזרח - אגף הרישוי''

עמוד 655 בדו"ח 38 של מבקר המדינה

היו"ר ד . ליבאי; בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה

לענייני ביקור-ת המדינה של הכנסת ומקדם את כל

הנוכחים בבהכה.

על סדר-יומנו " אגף הרישוי, הפרק הדן בישירות

לאזרח, החל מעמוד 655 בדו"ח 38 של מבקר המדינה.

מבקר המדינה, בד ו"ח האחרון שהגישה, ^שמה דגש נרחב

על נושא השירות לאזרח הניתן על-ידי משרדי הממשלה השונים, וחלק מהנושא

הזה אף גובש בפרק נפרד בדו"ח. בתוך אותו פרק יש פיסקה המדברת על אגף

הרישוי. סיוון שכל-כך הרבה אזרחים נזקקים לשירותי אגף הרישוי ראינו

מקום לייחד ישיבה נפרדת לנושא הזה ולבחון האם יש שיפורים בעניין הזה?

האם יש קשיים? מה קורה בתחום הזה?

אני כבר מקדים ואומר כי הצעתי לחברי הוועדה

לענייני ביקורת המדינה תהיה שהוועדה, בעקבות הדו"ח האחרון של מבקר

המדינה, תצא למספר מקומות שמבקר המדינה טיפלה בהם ואשר נותנים שירותים

לאזרח כדי לעקוב מקרוב אחר אופן מתן השירות ולבדוק מה מתרחש בפועל

בימים אלה באותם מקומות?

אגף הרישוי יהיה אחד מהמקומות בהם נרצה לבקר

משום שכל-כך הרבה אזרחים נזקקים לו.

אני מודה ומתוודה שאלי או אל הוועדה, למיטב

זכרוני, לא פנו אזרחים בתקופה האחרונה בתלונות הקשורות באגף הרישוי.

לגבי גופים אחרים שעמדו לביקורת קיבלתי מפעם לפעם תלונות, אף שאינני

אמור להיות ה"כתובת". מכל מקום בקשר אגף הרישוי לא הגיעו תלונות וגם

זה משהו. יחד עם זאת אני אומר שטוב מראה עיניים, וכפי שכבר ציינתי

אנחנו נרצה לבקר אצלכם, בין אם בתיאום אתכם ובין אם לא. לגבי אגף

הרישוי בחולון או בירושלים מוטב שנבקר עם מתן הודעה מוקדמת כיוון שאת

הקהל אינכם מכינים. הקהל מגיע אליכם על-פי צ;רכיו. גם אם תתארגנו עם

עוד חלון או עוד פקידה כך שבמקום שלושה אשנבים פתוחים לקהל יהיו חמישה

כאלה, ניחא. אני בסך-הכל רוצה שחברי הוועדה יקבלו הסבר והמקום על אופן

הטיפול בבקשות ויתרשמו ממה שקורה בשטח.

אנתנו נקדיש בוקר אחד לא רק לאגף הרישוי אלא

לעוד מקומות, אלא שלהם לא נודיע על בואנו מראש. את אגף הרישוי א-ן טעם

להפתיע לכן נתאם אתכם את הביקור.

עד כאן היו דברי ההקדמה שלי; מכאן אני- עובר

לדו"ח עצמו . קיבלנו זה עתה חומר כתוב ממר בן-חור שיקבל יותר מאוחר את

רשות הדיבור כדי שימסור לוועדה את עיקרי הדברים בעל-פה.

למדנו מהדו "ח שיש משרדי רישוי מחוזים בירושלים

בחולון, בחיפה ובבאר-שבע כאשר בכל מחוז יש סניפים אזוריים, ולמדנו מעט

על המחלקה לעיבוד נתונים ורישום. האם המחלקה הזאת כפופה לגבי חסידה

ק ו פרברג?
ח. קרפרברג
המחלקה הזאת הפכה להיות אגף. בזמנו היא הי תה

כפופה לאגף הרישוי, והיא הפכה להיות אגף הכפוף

למנהל הכללי, שנותך שירותים לאגף הרישוי ולשאר אגפי המשרדים.

היו"ר ד . לי באי -. המחלקה הפכה להיות אגף בגלל שיקולים ענייניים

שהצדיקו שינו י מבני?
ח. קופרברג
כן, בגלל שיקולים ענייניים של המשרד.
היו"ר ד. ליבאי
אנחנו מבינים שבשנת 1986 היו מיליון ו-400 אלף

בעלי רשיונות נהיגה, ונעו בכבישים 860 אלף בלי רכב.

האם תוכלו להשכיל אותנו מה המצב היום? כמה בעלי רשיונות נהיגה יש וכמה

כלי-רכב נעים על הכבישים?
ת. קופרברג
יש מיליון ו-600 אלף בעלי רשיונות נהיגה,

ומיליון בעלי רכב בתוקף.
א. בורג
בתוספת הזאת של 140 אלף כלי רכב מאז הדו"ח -

כמה כלי רכב "ירדו" מהכביש?
ח. קופרברג
אני מדברת על: נטו, לא ברוטו.
א. בורג
יש 860 אלף כלי רכב לפי מה שרשום בדו"ח, והמספר

עלה ב-140 אלף. כמה מהם רכבים חדשים וכמה מהם

"ירדו" מהכביש בשל התיישנות?
ר. בך-חור
מדי שנה מתווספים כ-100 אלף רכבים חדשים

שנכנסים לארץ בתדירות שעולה בממוצע 20%-nמדי

שנה.
א. בורג
כמה כלי רכב ישנים "יורדים" מהכביש?
ר. בן-חור
זה נתון שלא מגיע לידיעתנו.
א. בורג
חלק מהדו"ח של הוועדה שבראשותה כיהנו חברי-הכנסת

לין וחריש בנושא הבטיחות בדרכים היה קשור

לזיקנתם של כלי-רכב.

ו
ר. בד-חור
אתה מתכוון לגריטת רכב, ומבחינה בטיחותית בקשר

לוותק של כלי-הרכב? - אין לנו הנתון המדוייק

מכיוון שהאזרחים לצערנו אינם מדווחים על זה שהם מפסיקים להשתמש ברכבם

הישן .
היו"ר ד. ליבאי
מר בן-חור, אתה מוצא סיבה שתהיה חובת-דיווח

בנושא הזה?
ר. בן-חור
חובת דיווח כזאת קיימת. אזרח חייב גם לדווח וגם

להפקיד את רשיון כלי הרכב הישן שלו. אלא

שהאזרחים אינם עושים זאת אולי גם מחוסר ידיעה. אני ארצה להתייחס גם

לדברים אחרים - - -הי ו "ר ד. ליבאי :. אני רוצה להיות "צמוד" עד כמה שאפשר קודם כל

לדר"ח הביקורת. אני מבקש לבדוק עניינים

עובדתיים שקשורים בד ו "ח שהרי מבקר המדינה בדק את המצב לגבי ספטמבר-

אוקטובר 1987 ואנו נמצאים עכשיו בתחילת שנת 1989. אני מבקש לקבל

תמונת-מצב אקטואלית ואחר-כך אני אאפשר למר בן-חור להגיב על הדברים

בצורה מסודרת.

בדו"ח צו י י ן שמשרד הרישוי בפתח-תקוה נסגר. האם

עלי להבין שאין יותר משרד רישוי בפתה תקוה? -
ר. בן-חור
המשרד הישן שהיה בפתח-תקוה היה משרד שלא ענה על

הצרכים שלנו ולא ענה כמובן על הנושא של קבלת-קהל

לכן קיבלנו מבנה חדש, אהר, ואני מוכן להתייחס בהקשר הזה לצורות

ההתקשרות שלנו בזמן האחרון כיוון שמשאבי כח-האדם ירדו מחד גיסא, וכמובן

שגם התקציבים לפעולות ירדו, ומאידך גיסא אנו מרחיבים את השירות שאנו

נותנים. אני אסביר לוועדה לענייני ביקורת המדינה מה השיטה - - -

הי ו "ר ד . לי באי -. מה התשובה שלך לגבי פתח-תקוה? האם אתה יכול

להצטמצם במסירת פרטים בנושא הזה?
ר. בן-חור
משרד הרישוי בפתח-תקוה אפילו התרחב בהשוואה למה

שהוא היה בעבר. זה משרד בנוי לתפארת.

הי ו "ר ד. לי באי: אולי נסייר גם שם פדי לרוות קצת נחת.

בעמוד 656, פיסקה 3(ב) של דו"ח הביקורת כתוב-.

"זה שנים אין משרדי הרישוי גובים תשלומי אגרות מן הפונים אליהם, אלא

באמצעות הבנקים. היות שבקרבתם של רוב המשרדים האזוריים אין סניפי

בנקים, הדבר גורם טירדה ואיבוד זמן לפונים החייבים בתשלום אגרות.

אני מבין שגם היום הנוהל הוא כזה שמשרד הרישוי

לא גובה תשלומי אגרות אלא מפנה את הקהל לסניפי בנקים - - -

ר. בן-חור-. אין באשנבים של משרד הרישוי קופה שבה האזרחים

יכולים לשלם את התשלומים וצריך לברך על-כך.

י קופה עלולה להי-ות פתח לדברים לא נעימים.

הי ו "ר ד. לי באי -. אני לא מאפשר לך להרחיב את הדיבור. רציתי לשמוע

עובדתית מה המצב. יותר מאוחר אני אאפשר לך

להתבטא בהרחבה.

בד ו"ח יש הערה שמשרד התחבורה יבחן מחדש את

האפשרות להפעיל את משרדי הרישוי גם בחול-המועד, ולו באמצעות תורנים.

מה קורה עכשיו בחול-המועד במשרדי הרישוי? המשרדים סגורים?

ר. בן-חור-. על-פי החלטת נציבות שירות המדינה כל עובדי

המדינה יוצאים לחופשה בחול-המועד. לגבינו זה לא

כל-פך מועד כיוון שיום לאחר חול-המועד צובאים כל אותם אנשים שהיו

אמורים להגיע למשרד במהלך שבעת ימי חול-המועד, על פתחינו.

התפוקה שאנו צריפים להגיע אליה בשנה קבועה.
הי ו"ר ד. ליבאי
אם אני מבין את דבריך כי אז בחול-המועד המשרדים

סגורים על-פי הוראת נציב שירות המדינה.

י. ה ו רבי ץ .? לא מדו י יק; זאת לא ההוראה.הי ו "ר ד. לי בא י : מר בן-חור, נניח עצמאי ויכול לנהל את

המשרד כאוות-נפשך, בלי מיגבלות או בלי הנחיות.

האם היית פותח את משרד הרישוי בחול-המועד?
ר. בו-חור
כן. אם המשרד נסגר בחול-המועד, הלחץ בימים

שלאחריו גדול מאד.
א. בורג
האם משלוח חידוש רשיון או כל נושא. אחר שקשור

בתאריך או בביקור ב"מירפאה" שלכם, מכוון כך שלא

יחייב את האזרח לבוא אליכם בחול המועד? או שבאופן קלנדארי המחשב מוצא

תאריך- שכלול בחול המועד והאזרח לא יוכל לחדש את רשיונו בשל כך?

האם במחשב קיימת תוכנה כזאת?
ח. ק ופרברג
ה"גזירה" הזאת של חופשה בחול-המועד קיימת רק

בשנים האחרונות. לפני-כך המשרדים היו פתוחים.

משרד התחבורה מנפיק רשיונות באופן קבוע ושוטף בלי התייחסות לתאריכים של

חול-המועד. רשיונות הנהיגה מופקים בצ;ורה כזאת שהחידוש הרגיל שלהם הוא

Iב--15 לכל חודש. כל מי שיש לו חידוש רשיון בחודש אפריל, לדוגמה, תוקף

רשיונו יפוג ב-15 באפריל.

רשיונות רכב-. הפיזור של החידוש מתבטא לאורך כל

החודש. אם תוקף הרשיון יפוג באפריל, הוא יכול לפוג בכל בכל יום של

חודש אפריל.
חופשה
קיימת בעיה כיוון שכל שנה בתאריכים

הלועזיים, חול-המועד "נופל" אחרת. ההתייחסות שלנו היא לתאריך הכללי

ולא לדה העברי. אם הייתי רוצ;ה להתייחס לתאריך העברי כי אז הייתי

צריכה; לשנות את כל השיטה.

א. בורג-. יכול להיות מצב כזה שאזרח הגיע לתאריך החידוש

ויש מספר ימים בהם הוא לא יוכל לחדעי1 את

רשיונו - ~ -

ח. קופרברג-. על זה בדיוק רציתי לדבר כאשר הפסקת את דברי.

אין לאזרח צורך להגיע בכלל למשרד הרישוי. הוא

יכול קבל את הרשיון בדואר הביתה. אם הוא יודע שיש חופשה מרוכזת של

משרדי הממשלה בתקופו; מסו י ימת, והוא ער לכך שלא קיבל עדיין את הרשיון,

הוא צריך להגיע למשרד הרישוי לפני-כן. בדרך-כלל אנשים מגיעים למשרד

חודש לפני הזמן, לא יום קודם הזמן.
היו"ר ד. ליבאי
אני מפנה את תשומת-ליבכם לעמוד 658 של הדו"ח.
תחת הכותרת
"מבחני נהיגה", כתוב ש"רשימת

הזימונים למבחני נהיגה מנתה באוקטובר 1987 יותר מ-67 אלף מבקשי רשיונות

נהיגה, אבל הקצאת המבחנים אינה מספקת את הביקוש, ובמיוחד במחוז הרישוי

של תל-אביב והמרכז, שבו זמן ההמתנה הצפוי למבחן הוא ארבעה-חמישה

חודשים, בממוצע.

הממצאים מצביעים, שדרוש היה שהאגף יערך ויתארגן

לעריכת מבחני נהיגה מעשיים בכמות התואמת את מספר מבקשי רשיונות הנהיגה,

כדי לקצר את תקופת ההמתנה למבחנים.".

מה אתם יכולים לומר על עניין התור למבחני

הנהי גה?ר . בן חור אני אתחיל את התשובה שברצוני 'לתת לוועדה מהסוף.

באותה תקופת שבה נכתב הדו"ח פוטרו 25 בוחנים,

כשליש מסך כל הבוחנים, ואחרי פרק זמן קצר מאד הם הוחזרו לעבודה.

מבקר המדינה מ. בו-פורת-. כל המפוטרים הוחזרו לעבודה?
ר? בן חור
מספר מבחני הנהיגה הם פונקצ: יה ישירה למספר

הבוחנים. סל בוחן עורך 16 מבחנים ב'יום. ככל שמגייסים יותר בוחני

נהיגה כך גדל מספר המבחנים.

המצ;ב שהיה היה אבסורדי וקשה היה לנו להסביר אותו

גם לבוחני הנהיגה וגם לתלמידים שכך התלמידים משלמים אגרה שעולה 30

שקלים ועשינו חשבון שבוחן נהיגה עולה לקופת המדינה, באופן 'יחסי, שקל,

ומכניס לקופתה 7 שקלים.

איך אפשר להסביר לציבור שיש תורים של ממתינים

למבחני נהיגה כאשר אפשר היה לפתור את הבעיה, במיוחד כשההכנסה של

הבוחנים גבוהה?

הי ו "ר ד. ליבאי -. אני רוצה לדעת, עובדתית-. כמה אנשים רשומים

ככאלה שמחכים לבחינה?
ר. ריבלי ן
אינני מבין-, כאשר היו כל-כך הרבה אזרחים

שהמתינו למבחני נהיגה, דווקה אז המשרד מצא לנכון

לפטר בוחנים? מדוע?

הי ו "ר ד . ליבאי. בגלל קיצוצים.
ר. בו-חור
לאחר פניה החזרנו את הבוחנים - - -

ר. ריבלין היו קיצוצים בכל משרדי הרישוי?
היו"ר ד. ליבאי
יש לזה רקע. אני מבקש לקבל עכשיו ממר בן-חור

רק נתונים.
ר. בן-חור
אם מדובר על זמן ההמתנה למבחני נהיגה במחוז תל- /

אביב, נכין להיום זמן ההמתנה הוא לכל היותר

שלושה חודשים, ואני אומר את דברי אלה בצורה קיצונית מאד כיוון שזמן

ההמתנה הוא, למעשה, חודשיים.
היו"ר ד. ליבאי
מה זמן ההמתנה לבחינת נהיגה בבאר-שבע?
ר. בן-חור
בשבועיים האחרונים הוא התקצר, אבל בדרך-כלל הוא

עומד על חודש או לכל היותר חודשיים. לבאר-שבע

היתה תמיד עדנה.
היו"ר ד. ליבאי
שמעתי שיש הרבה תל-אביבים שנוסעים לבאר-שבע כדי

לעבור את מבחני הנהיגה רק כדי לקצור את תקופת

ההמתנה.
ר. בו-חור
דיברו על זה בעבר אבל מזה שנה - שנה וחצי לא

שומעים יותר דברים כאלה. איזנו את האזורים כדי

שלא י וצר מצב כזה.91
היו"ר ד. ליבאי
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת דן תיכון.
ד. תיכוך
אני עוקב אחרי פעולותיו של אגף הרישוי וככזה

אני רוצה לומר שאין כל ספק בכך שחלה בו מהפכה

בכל מה שקשור ליחסים שבין אגף הרישוי וציבור הנהגים במדינת-ישראל.

כאזרח אני בודק מפעם לפעם את הנושא ואני חייב להוסיף ולומר למנהל האגף

שהוא עשה עבודה מצויינת. יחד עם זאת מפעם לפעם אני ניתקל, כאזרח,

במספר ליקויים שצריך למצוא להם פתרון ואחד מהם קשור בחידוש רשיונות

רכב. הנושא, לכאורה, פשוט ביותר אבל האזרחים חייבים לעמוד זמן רב בתור

ולחכות. בתחנה שבה אני מחדש את רשיון הרכב אני צריך לעמוד בתור

פעמיים - - -
ר. ריבלין
בשביל מה אתה צריך לעמוד בתור?
ד. תיכון
כדי לחדש את הטסט השנתי. כפי שכבר ציינתי אנשים

עומדים פעמיים בתור אבל לא בתור מסודר. כל אחד

יכול לבוא עם המכונית שלו ולהתפרץ לפתח הצר של המכון. מתקיימת במקום

מעין "מלחמה" בשאלה מי יצליח להכניס את הטמבון שלו לפני הטמבון של זה

שבא מהצד? אם היית אומר לי שבמדינת-ישראל לא למדו עדיין לחלק מספרים

או שהיית אומר לי שבמדינת-ישראל לא למדו שאפשר ליצור מסלול שכל אחד

יכנס אליו בצורה מסודרת - ניחא.

אדם צריך "להילחם" כדי לתפוס מקום בתור ואני לא

צריך לספר לאף אחד מכם שאיננו מצטיינים בשמירת הסדר הציבורי. אלא

שהדברים האלה קורים לא פעם אחת. כיוון שמבצעים באותו מקום רק חצי

בדיקה, אתה עומד בתור, ואחר-כך יוצא מהצד השני וצריך לרוץ לתפוס מקום

טוב בתור החדש שנוצר.

אני חייב לומר, לתומי, שאני מופתע מהמצב. איך

וכיצד בשנת 198sיש עדיין דברים כאלה במדינת-ישראל?

אני בטוח שהמכון שבו אני מטפל בנושא הזה איננו

המקום היחיד ש"נלחמים" בו על תור באמצעים אלימים כיוון שמי שעומד בתור

לא מגיע לראשיתו לעולם. רק החצופים שיש להם כוח וכאלה שמוכנים לקחת

סיכון עם הטמבון הם אלה שיכולים להגיע לראש התור.

מה עמדת נציגי משרד הרישוי על העניין הזה?
היו"ר ד. לי באי
תודה. האם יש לחברי הוועדה עוד שאלות?

?י רשות הדיבור לחבר-הכנסת ראובן ריבלי ן.

ר. ר י בל י ן: לעומת חבר-הכנסת דן תיכון הרי שאני נתקלתי דווקה

ביחס טוב במשך 30 השנה שבהו אני בעל רכב, בנושא

של חידוש רשיון רכב, אבל אינני יכול להעיד בעניין הזה כיוון שמדובר על

נסי ון אישי.

הבעיה העיקרית נעוצה בנושא של מבחני הנהיגה

לרכב., ולא בכדי שאלתי קודם מדוע שליש מבוחני הרכב, 25 מתוך 75, פוטרו?

בוחני רכב הם אל-ה שנותנים שירות לקהל, אכי מבין שאם נוצר תור גדול אז

ככל שמבקשי- השידות רבים יותר, מה עוד שהם גם משלמים אגרה שלא רק מכסה

את העלות ;של נו תני- השירות אלא אפילו מכניסה למדינה כסף, ההגיון

"המעוות" שלי כאזרח המדינה אומר שאם יש כל-כך הרבה מבקשי שירות, על~פי

העיקרון של היצע וביקוש, כדאי למדינה למנות עוד אנשים לתפקיד בוחני רכב

או, לחילופין. אם המדינה לא '-כולה להשתלט על העניין הזה, כי אז היא

צריכה למסור יותר לקבלנים מיומנים שיוכלו לספק רשיונות נהיגה - - -
ר. בן ?-חרר
לכל דורש.ר? ר י בל י ן: לא לכל דורש, אבל כמר שאתה סומך על דינמומטר,

כך תוכל לסמרך גם עליהם.

'יתכן מאד שצרי ך להשאיר את הנושא הזה בידיהם של

ברחבי רכב כיוון שאדם הרא אדם באשר הוא, בין אם הוא עובד מדינה ובין אם

איננו ערבד מדינה. ארפיר לא משתנה רק בגלל שהוא קשור לתקשי"ר.

מבקר המדינה הצ;ביע על-כך שפוטרו שליש מתוך בוחני

נהיגה, דבר שלא נשמע הגיוני, ובהקשר הזה אני מבקש לשאול האם הם פוטרו

מכל האגפים?

ההתקדמות והשיפורים שנעשו באגף הרישוי ראויים

לשבח, בפרט נושא הרישיופון שנותן שירות מעולה לצ;יבור הצרכנים, והוא גם

מפחית מהעומס שקיים על המשרד.

עם בל היעילות שעליה דיברתי רבים מבין בעלי

רשיונות הנהיגה לא מקבלים את הרשיונות אלא לאחר שהם מגיעים למשרד

הרישוי ושם מצרפים להם את כל הקנסות שהם כביכול מחוייבים בהם. אני

מדגיש את המלה-.כביכול. אחד הצרכנים האלה הוא: ראובן ריבלין, שפתאום

לא קיבל רשיון נהיגה. בהקשר הזה אני מבקש לשאול את נציגי אגף הרישוי

האם ההסדר הזה חוקי? האם אתם מעבבים בדין רשיונות נהיגה? האם תפקידכם

לגבות את הדו"חות של עירית ירושלים ושל מדינת-ישראל? תודה.

הי ו "ר ד. ל י באי -. תודה. רשות הדיבור לחבר-הבנסת דן תיכון.
ד. תיכוו
אגף הרישוי הולך לקראת הציבור והרישיופון משמש

עדות לכך שהוא לא רוצה לרארת את ציבור הנוהגים

בסלי רכב עומד בתור. יחד עם זאת עניין הרישוי הוא נושא שצריך אחת

ולתמיד להבהיר רלעשות בו סדר. לא יעלה על הדעת שמישהו לומד לנהוג

ולאחר שהוא הגיע לרמה סבירה הוא יצטרך לחכות לתורו עוד שלושה או ארבעה

חודשים.

ר . ר י בל י ן -. עד אז הוא שוכח לנהוג.
ד. תיכון
_ נניח שהוא לא עבר את הבחינה בפעם הראשונה

אז אומרים לו שהוא צריך להמתין עוד ארבעה חודשים

עד הבחינה הבאה. במשך ארבעת החודשים האלה הוא לא מתכוון לזרוק כסף

לשווא אד בעצם לבחינה הבאה הוא מגיע פחות מוכן ממה שהוא הגיע לבחינה

שלפניה.

בכל העולם היו בעיות מהסוג הזה ומצאו להן

פתרונות. במדינה הזאת, מסתבר, לא אוהבים נהגים חדשים. אומרים שנהגים

חדשים מגבירים את הצפיפות על הכבישים ומאלצים את הממשלה להשקיע יותר

ויותר בתשתית וזה לא טוב.

עניין העמידה בתור לטסט חייב להיפסק. מדובר על

דבר של מה בסך שצרי-ך- לארוך מקסימום שבוע ימים. אני לא יודע מדוע

במדינה מסודרת ומתוקנת אזרחים צריכים לחכות חודשים רבים, ועוד אומרים

לנר שבירושלים ^המצב נחשב לשוב. במקומות אחרים ממתינים לעתים חצי שנה

עד הבחינה.

אני לא מבין מה קררה בעניין הזה? אני גם לא

מבין מדוע בעיה שידועה לכל לא יכולה לבוא על פתרונה? מדוע אזרחים

צריכים להמתין יותר משבוע ימים לבחינה?מכאן אני עובר לעניין הקנסות שנחשב נושא ציבורי

ממדרגה ראשונה. כמה מוסדרת חרגו מן המותר ואנו משמשי-ם בני-ערובה בשל

קנסות שספק אם אנו יודעים מתי קיבלנו, ואז אנו מתחילים להתרוצץ. מר

בן -חור ערשה אמנם עבודה מצויינת אבל כאשר הוא בא לשרת את ראש עירית

ירושלים או את ראש עירית תל-אביב הוא מקלקל לעצמו את כל השיפורים שהוא

עבד עליהם ומרגיז את הציבור שלא לצורך.

ר. ר י בל י ן: לא רק מרגיז את הציבור, אלא גם מעמיס על המערכת.
ד. תיכון
אני לא אומר שצריך לסייע בידי אלה שלא משלמים

קנסרת במועד. מכאן אני עובר לנושא השני שאותו

אני אתאר על "קצה המזלג". מדינה משוגעת שהיתה בה אינפלציה מעל % 500

החליטה להטיל קנס של 10070 תוך תודש. אם לא שילמת את הקנס במועד תרך 30

יום הוא מוכפל, תוך חצי שכת הוא שוב פעם מוכפל, ושוב פעם מוכפל ושוב

פעם מוכפל ואז אנו מתבשרים על אנשים שקיבלו קנסות והחוב שלהם מתגלגל

בריבית דריבית דריבית ותוך פרק זמן של שנתיים שלוש הם מגיעים לעשררת

אלפי שקלים.

במשרד התחבורה ואולי גם במשרד המשפטים לא שמעו

שהאינפלציה ירדה אל מתחת ל- % 20 והם עדיין משיטים קנסות דרקוניים בשיעור

של מאות אחוזים.

מי אחראי על הנושא הזה? למי צריך לפנות בעניין

הזה? אפילו מס-הכנסה ירד- לקנס בן אחוז ורבע לשבוע.
הי ו"ר ד.. ליבאי
אני מבית שבסופו-של-דבר יהיה צורך לפנות בנושא

הזה אלינו; לכנסת. קשה לי להאמין שמטילים

קנסות כאלה בלי חוק.
י. הורביץ
זה החוק.

ד. תיכון-. יש כמה משודים שיש להם סמכויות-על בצורים.

יש חוק מסגרת ועל-ידי צו ותקנה שלא ז ורקי ם

לאישור הכנסת, השר בעצם עושה בנושא מסויים כבתוך שלו, ועד שאתה .-א בא

וצועק - איש לא מתעורר כיורן שהמצב נוח לכולם. יגידו לך- שאם הקנס ?

מתגלגל תוך חודש ימים בשייערר של 100% הוא תורם לאכיפת החוק. בינתיים

האינפלציה ירדה. .

אולי- כדי לאכוף את החוק היה מן הראוי להעלות

את הקנסות בבת- אחת מ- % 100 ל--%1000? - אז כולם היו רצים לשלם אותם?

אין גבול לעניין הזה. כל דבר צריך להיות במידה. הנושא הזה נשמט מסדר

יומו של המחוקק ואולי המבצע, קרי: הממשלה.
ר . ריבלי ן
קיימת בעיה של סרבני-תשלו ם, אבל השאל-ה הנשאלת

בהקשר הזה היא-. האם זאת הדרך שבה צריך לנהוג?

הי ו "ר ד . ליבאי : רשות הדיבוו- למר בן-חור.

ר. ב ן-ח ו ר-. גבי קופרברג ואנכי שמחים שיש לנו הזדמנות

להשרויץ, אם אפשר בכלל להשתמש בביטוי הזה, בפני

הוועדה המכובדת הזאת. בפני היושב-יאש שלה ובפני מבקר המדינית. את השבחים

שחילקתם לנו אתם צריכים להפנות לשנינו, גם לגב' קופרברג וגם אלי, אבל

את הביקורת אני מבקש שתפנו רק אלי.
ד. תיכו ן
אני בדרך-כליל- קמצן במחמאות: אם אני כבר נותן

מחמאה סימן שהיא מגיעה לכם.ר. בן-חור-. תדדה. אבד באמת ד בתמי ם רואים את האזרח נר

לירגלינו. אני נכנסתי לתפקיד לפני חמש שנים

וכאשר נככסתי למשרד הרישוי בחולון הרגשתי לא טוב. אדם היה עומד בתור

שעה אד שעתיים, לפעמי-ם יותר, והיה מקבל ייחס שאף אזרח במדינת-ישראל היה

צריך לקבל אותו . שמנו לנו למטרה, למרות כל האילוצים, לשנות את המערכת

למרדת שידענו שלא נקבל כח-אדם נוסף ובוודאי שלא תקציבים נוספים-, נהפדך

הוא. אגף הרישוי קוצץ בשלוש השנים האחרונות ב - % 25 בכוח"אדם.

שמחתי לשמוע שיש בדעתה של הוועדה לענייני

ביקדרת המדינה לבדא לבקר בשטח כיוון שיש לנד כמה דברים להראות לה. _^

ביניהם איך אפשר לשנדת את המערכת בלי לגרדם לכך שהמדינה תשלם עבדר כך'

בדעתנד להזמין אתכם לבקר במשרד הרישוי בחולון שהיה ידדע לעבר לשימצה

והוא יהיה המודל למה שקורה היום בשטח. אני מבקר בנקודות השירות, פונה

אל אזרחים דשדאל אדתם כמה זמן הם ממתינים בתדר, דלא פעם אני שדמע את

התשדבדת-. חמש דקדת, דקה, אד אפילד שניה. אני לא אדמר שבמצבים

מסויימים אין הצטברויות של תורים אבל בסך-הכל תדפעדת של עמידה בתדר

במשרדים נעלמד דאני אסביר בהמשך דברי מדדע.

אגף הרישדי, באמצעדת אגף שירדתי מידע, שדלח,

בממדצע, 2 מיליון דברי דדאר בשנה. אם %10 לא מגיע ליעדד המשמעדת

לגבינו היא 200 אלף איש במשרדי הרישדי. אם דבר דדאר אחד מתדך עשרה

דברי דדאר לא מגיע ליעדד מסיבדת שאני אפרט בהמשך דברי, כי אז אנד

מגיעים כדי מצב של 200 אלף איש בשנה, מינימום שצובאים על משרדינו.

להערך ל-200 אלף איש - זאת היתה המטרה שלבד. שאלנו את עצמנו איך אפשר

לגרדם לכך שאדתד קהל לא יגיע כליל למשרדינו?

בזמנד, כאשר פדרסמה ה"חגיגה" הגדדלה של הדרכדנים

דהודגש כי הם כבר "אדן ליין", גב' קדפרברג אמרה לי: תראה איזה רעש

עדשים מהעניין הזה כאשר אצלנד מזמן מדפיסים רשיונות ליין

שמונה שנים. המערכת שלנד משדכללת מאד. .

ניסינד להתמדדד עם בעיית העמידה בתדר. התחלנד

לפעול לביזור השירות. בארבע השנים האחרונות פתחנו משרדי רישוי נוספים.

פתחנו מחדש את המשרד בפתח-תקוה, פתחנו משרדים בלוד, בהרצליה, ביהדדה-

ושומרון,באריאל, בקרית-ארבע, ואנו עומדים לפתדח משרדים בחדרה, באשדוד

ובקרית-שמונה. הקד המאחד של פתי-חת המשרדים האלה הדא: הגעה לידי הסכם

עם הרשות המקדמית שתעמיד לרשדתנד מבנה מתאים, כאשר דמי השכירדת יעמדד

על שקל לשנה. כוונתנו היא להרחיק את הקהל מהמוקדים המרכזיים.

במהלך שלוש השנים האחרונות שיפצנו את משרד.

הרישוי בחיפה שנראה היום לגמרי אחרת. צריך לתת לאזרח הרגשה שהוא לא

נכנס לדיר חזירים כאשר הדא צריך לקבל שירדת.
ע. ברלינסקי
ברצדני לציין באזני הידשב-ראש כי מדדבר על

ביקורות-פתע שאגף הפי קדח מבצע מעת לעת.
ר. בן-חדר
שיפצנד גם את משרד הרישדי בירדשלים ששכן במרתף,

הרחבנד אדתד, דהשירדת שניתן שם נחשב בהחלט לטדב.

בקשר דברי הדואר שחוזרים עלי להוסיף בהזדמנות

הזאת ולומר שתושבי מזרח ירושלים לא מקבלים דברי דואר ולכן הם לא מקבלים

את הרשיונות לבתיהם. דיברתי עם מנכ"ל שירותי- הדואר ולא ברור לי עד

עכשיו אם מדובר על אי-חלוקה או על אי-רצדן לקחת לשם אה דברי הדדאר.

בכל מקרה כתוצאה מכך אנו "מדצפים" בתושבים ממזרח ירושלים שבאים לבקש

חידוש רשיון רכב אצלנו.ר . ר יי בל י ן .? בדקת את הנושא הזה ב'צורה רצינית?
ה. בו-חור
ל-דידנו זאת בעיה רצינית.
ד. תיכון
תושבי מזרח ירושלים בסרפר-של-דבה משלמים?
ר. בו-חרר
לא זאת הבעיה. הם מחדשים את הרשיונות שלהם.
ר. ריבלין
הדבר שנאמר כאך זה עתה נחשב בעיני חמור מאד.

אמנם הוא לא צרייך להיות נדו ן במסגרת הישיבה הזאת

אבל צריך להתייחס אליו. אולי צריך לברר במשרד הדואר מה הסיבות לכך?

יכול להיות שדוורים לא הולכים לחלק במזרח ירושלים דואר. הצרכנים הרי

מבקשים את הרשיונות.

קיימת בעיה שכך דואר לא מגיע לתושבי ירושלים,

בעלי תע דת-זהו ת ישראלית ואנחנו צריכים לברר מדוע?
ר. בר-חור
אני לא חושב שמדובר על עניין של חלוקה.
ד. תיכון
לא מדובר על דבר דואר רשום.
ר. בו-חור
יש כל מיני שיטות חלוקה. דיברתי במקרה שלשום

עם המנכ"ל והוא אמר לי שהוא מודע לבעיה והלא

מנסה למצוא לה פתרון. אני הושב שבמזרח ירושלים מחלקים את הדואר

באמצעות מוכתרים או ראשי חמולות (כך שאם מישהו לא מספיק נחמד אל ראש

החמולה הוא לא מקבל את הדואר שצריך להגיע אליו.

ר. ר י בל י ן: מדובר על 30 אלף דברי דואר בשנה.

הי ו"ר ד . לי באי: מיהו מנהל שירותי הדואר שאתו אתה אמרר לברר את

הנושא?
ר. בן-חור
המנכ"ל, מר קראול, שאנחנו קליינטים גדולים שלו

ושאני נמצא ביחסים טובים מאד אתו. בהזדמנות

הזאת מן הנכון לציין שגם אצלו השירותים השתפרו ללא הכר. אני בטוח שמר

קראול ימצא את הפתרון-הנכון לסוגיה. הוא איש מעשה ויודע לעבוד.
הי ו"ר ד. לי באי
אני מבקש ממר ברלינסקי לברר עם מר קראול מה

הסיבה לתופעה ששמענו ולדווח על-כך לוועדה.
ר. בן-חור
היתה לנו .כעיה של כתובות לא מעודכנות. אזרחים

לא עידכנו אותנו או שלא דיווחו לנו בצורה מסודרת

על כתובתם - - -
מבקר המדינה מ. בן-פורת
' צריכים עדיין להודיע פעמיים?
ר. בן-חור
לא. הנושא הזה תוקן.

מנסי ו ן למדנו שלעתים אדם רוצה לדווח על שינוי

כתובתו רק לרשות הרישוי ולא למשרד הפנים, מסיבות ששמורות עמו. האיינטרס

שלנו הוא שהרשיון יגיע לכל אזרח לביתו מבלי לחשוב לרגע מה כוונתו.

אדם, לדוגמה, יכול לבקש רשיון רכב לפי הכתובת של מעלה אדומים, אכל אם

הוא רוצה שילדו ימשיך ללמוד בבית-ספר מסויים בירושלים, לגבי משרד הפנים

הוא ממשיך לגור בכתובתו הקודמת.סיכמנו עם משרד הפנים שאנו נעדכן אותו על-פי

הד'ווח האחרון שימסר לנו.

ר . ר בלי ן : אם אינני טועה מה שהסברת לנר דה עתה הוא בגדר

עבירה על החוק.

ר ? ב ו -ח ו ר -. לפי תקנות התעבורה אזרח צריך לדווח על שינוי

כתובתו לרשות הרישוי.

ר? ר י בל ין : אם יש אדם שבתעודת הזהות שלו יש כתובת מסו י ימת

וברשיון הנהיגה מצויינת כתובת אחרת - זאת עבירה

על החוק.
ר. בך-חור
ניסינו להתמודד עם הנושא בצורה כזאת שאנו

מעדכנים ברישומים שלנו את הכתובת האחרונה. אחת

לפרק זמן מסויים אנו מקבלים ממשרד הפנים סרט מגנטי עם הכתובות החדשות

ובאותה מיידה ברישיופון משנים כתובות באמצעות הטלפון ותאי-דואר קליטים,

בנוסף לזה בכל משרד רישוי יש פינה בה יש תיבה שלתוכה אפשר לשלשל את

הטופס עם הכתובת החדשה, וכל זה ניכנס למחשב. ניסינו "לכסות" את כל

נושא שינויי הכתובות אבל כמובן שיש עוד מקום לשיפורים.
מבקר המדינה מ. בד-פורת
אם יש אי--תיאום בין מה שרשום במי רשם

האוכלוסין ובין מה שמודיעים לכם - - -
ר. בך-חור
אנחנו עובדים על-פי הכתובת האחרונה שיש בידנו.

כאשר אדם בא לדווח על שינוי כתובת אנחנו שואלים

אותו קודם כל מה הכתובת הקודמת שלו ובודקים אותה במסוף.

מבקר המדינה מ. בן-פורת-. אם אתם מקבלים אחר-כך ממשרד הפנים - - -

ר. בן-חור-. אם אחרי שבוע מגיעה כתובת אחרת ממשרד הפנים,

אנחנו תמיד מסתמכים על התאריך האחרון שהוא הקובע

לגבינו.

מבקר המדינה מ. בן-פורת-. אם במשרד הפנים הכתובת לא השתנתה?
ר. בו-חור
אנחנו כן משנים את הכתובת.

הי ו "ר ד . לי באי -. זאת אומרת שאתם מעודכנים.

ר. בו-חורי. אני מבקש 'לחדד" את דברי מבקר המדינה.

אם אדם לא הודיע למשרד הפנים על שינוי כתובתו

אבל לנו הוא כן הודיע, אנו מזינים את הכתובת שלו, על-פי הסמכויות שיש

לנו בתקנות התעבורה, על-פי הודעתו של אותו אדם.

עליכם להבין שקיימות עליות ומורדות במירשם

האוכלוסין והנושא הזה הוא פונקציה של בחירות. בשנת בחירות הכתובות

הרבה יותר מעודכנות מאלה שהיו בארבע השנים האחרונות. אני בכלל לא יודע

עד כמה אנשים מדווחים למשרד הפנים על שינוי כתובתם אך בבדיקה שגבי

קופיברג ביצעה התברר שההפרש בינינו ובין משרד הפנים לא היה גדול.

כאשר אוכלוסיית-היעד שלנו היתה אותם 200 אלף איש

שמגיעים למשרדי הרושוי כוונתנו היתה או לבזר אותם מהמרכזים או להביא

לידי כך שלא יגיעו בכלל למשו-די הרישוי. על-פי דו"חות מחשב שאנו

מנפיקים כ7י חודש לגבי- מספרי הפעוייות הסתבר שלגבי אחוז לא מבוטל מביןאלה שמגיעים לימשרדי הרישוי אפשר ליפתור את הבע'יה באמצעות הטלפוך ולצורך

זה הקמנו את הרישיופון. אזרח שלא קיבל חידוש רשיון רכב לביתו ומתקשר

לרישיופון נבדק ואם לא היתה סיבה מיוחדת, אנו מדפיסים את הרשיון שלו

במקום וכותבים לו אפשרות או לבוא למשרד הרישוי לקבל את הרשיון

במודיעין, אם הוא דחוף, וברוב המקרים שולחים לו את הרשיון עוד באותו

יום לביתו.

י ? ה ו רבי ץ-. יש אצלכם שעות קבלת-קהל גם אחר-הצהר י ם?

ד. בן -ח ו ר-. הרישיופון בחולון, ששם נמצאת המאסה הגדולה ביותר

של לחץ, עובד משעה שמונה בבוקר עד שעה שש בערב

ומאותה שעה עד שעה שמונה למחרת אפשר, על-פי הודעה מוקלטת, להתקשר

ולהשאיר פרטי-ם ואז דבר ראשון בבוקר מפענחים את המזכירה האוטומטית

ועושים את כל הפעולות שקשורות במשאירי ההודעות. אם קיימת בעיה ואי-

אפשר לפתור לאותו פוכה שטלפן אחרי שעות הסגירה את בעייתו, מטלפנים

אליו, על-פי אותו מספר שהוא השאיר, וכותכים לו את כל השירות שהוא צריך

לקבל. הקהל פשוט לא מאמין שמשרד ממשלתי מחדיר טלפון, ואגב כך ברצוני

לה ו סי ף ולומר שאם נ ותנים לאזרחים שלנו קצת יחס הם מגיבים בצורה מרנינת-

לב.

מגיעות אליכו כאלפיים שיחות ביום ואתם צריכים

לראות כיצד הכושא הזה עובד. היה כדאי להעתיק אותו למשרדי ממשלה אחרים.

לא גייסתי כוח-אדם כוסף לצורך הפרוייקט הדה אלא

העברתי אכשים לרישיופון מהאשכבים והמציאות היא כזאת שאין תורים ואין

לחץ - - -
י. הררביץ
האם אזרח שרוצה לבוא אליכם אחרי שעות העבודה שלו

יכול לקבל אצלכם שירות או שכל אדם צריך למצוא

זמן באמצע שעות עבודתו כדי - - -
ר. בך-חור
לצערי הרב שירות המדינה לא ערוך מבחיכתכו לקבלת

קהל אחר-הצהרים.

ר . ר י בל ין : בכק הדואר כן ערוך לכך.
ר. בך-חור
כשאגף הרישוי יהיה עצמאי - - -

ע . ברלינסקי .. גם לפני כן בכק הדואר פעל באותן שעות.
י. הורביץ
? יש לשכות, בתקופות מסוימות, שפתוחות גם - - -
ר. ריבלי ן
מס-הכנסה.

ע. ברלינסקי .. הציבור לא כל-כך אוהב לסדר את העניינים אחרי

שעות העבודה. הוא התרגל לעשות את כל הסידורים

בשערה העבודה.
י. הורביץ
זה בזבוז שעות עבודה שלא מתקבל על הדעת.
ר. ריבלין
מר ברלינסקי, תסלח לי, מה שאתה אומר הוא בגדר

אבסורד. ודאי שהציבור עושה את הסידורים שלו

בשעות העבודה, כיוון שמחייבים אותו לעשות אותם בשעות העבודה. אם

תרגי-ל-' אותו אחרת . הכמצב יהיה שונה.
ע. ברלינסקי
בעשה ניסויי במספר משרדי ממשלה שפרסמו את הנושא

ובפתחו אחרי שעות העבודה אולם אזרחי מדינת-ישראל

העדיפו להסדיר את ענייניהם לא על-חשבון זמבם הפבוי.
י הורביץ
אתה לא מעוני י ן בכך?

ע ? ברלינסקי. אני בעד זה - - -
ר. ריבלי ן
דבר גורר דבר.

-;., ר. ב ן-ח ו ר-. בשמח מאד אם הוועדה לעניני ביקורת המדינה:

תמליץ בפבי נציב שירות המדיכה שאגף הרישוי יתן

שירותים גם בשעות אחר-הצ;הרים.
י. הורבייץ
פעם בשבוע.
הי ו"ר ד. ליבאי
מה הקושי? מדוע מר בן-חור זקוק לקבל את איישורו

של נציב שירות המדיכה לפתוח את המשרדי-ם פעם

בשבוע בשעות אחר~הצהרים?
ר. בן-ח ו ר
אם יש לי, לדוגמה, חמישה עובדים במהלך הבוקר,

אם אבי אפתח את המשרד בשעות אחר-הצהרים אני

אצטרד להחסיר מאותם חמישה עובדים שביים או שלושה. סיוון שסך צוות

העובדים יצטרך לגדול - - -
י. היורבי ץ
מה בקשר עבודה בשעות נוספו ת?

ר . בן -ח ו ר .. עובדי הרישום הן לרוב נשים נשואות אמהות לילדים

שלא מעו ניינות לעבו ד שעו ת נוספו ת.

הי ו"ר ד. ליבאי -. מר בן-חור, אתה סבור שמדובר על בעיה תקציבית?

אם כן כי אז אבי אבקש אותך לעשות הערכה היאלית

כדי להפעיל אה המשרדים בשלושת הערים הגדולות. אפשר להתחיל את ונסיון

במקום אחד, ירושלים, לדוגמה, ולפתוח את המשרד פעם בשבוע אחר-הצהרים,

על-פי הצעת משרד מבקר המדינה. תעביר לבו, וסמובן גם למבקר המדינה,

הצעת תקציב קונקרטית ריאלית ואבי אגש אתה לשר האוצר.

יש הרבה חיילים צעירים שיש להם בעיה במשרד

הרישוי והם לא יכולי-ם לצאת מהעבודה בין שמוכה בבוקר לחמש אחר-הצהרים

לכן הם צריכים לבקש יום חופשה. אולי לא מוצדק שהם יבקשו יום חופשה כדי

להסדיר את עבייביהם במשרד הרישוי?

מבכ"ל משרד מבקר המדיבה מדבר על בעיה של יציאת

עובדים בשעות העבודות מהמשרדים בהם הם עובדים, לסידורים.
ר. בן-ח ו ר
אתם "מתפרצים לדלת פתוחה". יושב אתכם אדם

שרוצה לתת את השירותים הטובים ביותר - ~ -

הי ו"ר ד . ל יבא י: יש לבו הרגשה טובה מאד לגביך, גם בכל מה שקשור

במיעוט הביקורת. אבחכו רגילים לביקורות חריפות

מאד '.שנוגעות לשירות לאזרח.אני מוכן שהוועדה לענ'ייני ביקורת המדינה

תתרשם גם מהמצב בשטח וכפי שכבר ציינתי אנחנו נבוא לבקר אצלכם. כרגע

השאלה אליך היא עניינית. תגיש לנו הצעה ריאלית ואל תכניס באותה

"הזדמנות חגיגית" עוד דברים אחרים שחסרים לך במשרד, כדי לפתוח שירות

אחר-הצהרים יום אחד בשבוע.

רשות הדיבור למר עודי ברלינסקי.
ע. ברלינסקי
בהמשך לדבריו של היושב-ראש אני מבקש להצטרף

לברכות שהושמעו לגבי אגף הרישוי. אנחנו

מקיימים ביקורות-פתע בקשר איכות השירות שניתן על~ידי משרדי הרישוי

לאורך כל השנה בכל הארץ. להוציא ערי שדה שרוב הציבור לא מגיע לשם וששם

קיימות, עדיין, בעיות בעיקר בתחום התנאים הפיסיים, אפשר לציין לשבח את

ההתפתחות שחלה במשרדי הרישוי בארץ.

הבעיה לא נעוצה דווקה בשעות קבלת קהל אחר-הצהרים

אלא יותר בקביעת סטנדרטים של טסטים, לדוגמה. בהקשר הזה נשאלות השאלות-.

כמה זמן צריך להמתין לטסט? האם צריך להמתין בין טסט לטסט שבועיים

שלושה? חודש או יותר? מזה צריך "לגזור" את צרכי כוח-האדם וזאת הנקודה

העיקרית. כאן גם מונח הכסף הגדול.

אם ישאירו תורן בשעות אחר-הצהרים לטיפול באותם

אנשים שזקוקים לשירותי המשרד - זאת בעיה חשובה, אבל לא עיקרית.

י. הו רבי ץ-. אי-אפשר לקבל טענה כזאת שכל עובדי המשק יצאו

מעבודתם בשעות העבודה כדי להסדיר את בעיותיהם

באגף הרישוי. לא מתקבל על הדעת.
ע. ברלינסקי
מקובל עלי לחלוטין. אני לא רוצה שיווצר רושם

מתוך דברי שאני שולל שעות קבלת קהל אחר-הצהרים.

נהפוך הוא. אני מחייב את הנושא הזה. אלא שאני מצביע בקיצור, לאור

הקשיים שהתעוררו לאורך השנים, על הבעיות העיקריות, וגם על מוכנות

הציבור - - -
היו"ר ד. ליבאי
זאת שאלה של הרגל וגם של חינוך.

אפשר לנסות מה שהוצע כאן על-י די משרד מבקר

המדינה חצי שנה ולבדוק מה קורה בשטח?
י. הורביץ
ב-1 באפריל עומדים לעבור לשבוע עבודה מקוצר,

שעות העבודה תתארכנה, ולכן מוכרחים, במסגרת

הזאת, לפתור את הבעיה של קבלת קהל אחר-הצהרים.
ע. ברלינסקי
יש לי עוד בקשה. המודל הזה של הענות

לפניות ציבור באמצעות טלפון או בכתב זאת למעשה

המטרה ששירות המדינה מתכוונן אליה, ובמסגרות של ביקורות פתע בודקים את,

השירות באמצעות הטלפון בכל משרדי הממשלה. אנחנו מקליטים שיחות

ומעבירים כאלה שבהן אזרחים לא באו על סיפוקם.

כדאי להפוך את הנסי ו ן שלכם למודל-חיקוי במקומות

אחרים. תציגו את ה"תורה" ואני אקח על עצמי להעביר את העניין הזה

לידיעת יתר הגורמים שיכולים לתת שירות בבחינת-. יקראו ויעשו. זה נסיון

חשוב שאני ממליץ עליו בכל פה.

מר בן-חור התלונן על הכמות העצומה של דברי דואר

שמשרדו - - - .ר. בן-חור-. לא התילוננתי.
ע. בריליכסקי
האם לא ה יה מקרם לחשוב, למשל, בנושא של חידוש

רשיון נהי-גה בלבד, דבר שנעשה היום כל שנתיים,

על ארבע שנים לדוגמה? מדוע העייך הזה תופס רק לשנתיים? האם

לא היו יורדות מעליכם כמויות אדירות של דברי-דואר אילו הנושא הזה היה

תופס לחמש שנים?
אולי בקשר זקנים או קבוצ
ות-סיכו ן מסויימות צריך

להחיל את הנושא אפילו כל שנה מחדש אבל לא לגבי כל היתר.
ר. בן-חור
אני מבקש להמשיך את דברי ואחר-כך אני אתייחס

לנקודות שמר עוזי ברלינסקי דיבר עליהן.

הכוונה שלנו היא להרחיב את הנושא של הרישיופון

ומתחילת שנת הכספים הבאה להקים יחידה שהיא למעשה כבר בבניה, שכל אותן

פניות שאי-אפשר לפתור באמצעות הטלפון, ניתן יהיה לפתור באמצעות מכתבים.

כיוון שאנו נמצאים בעידן הפקסימיליה יש כוונה להקים יחידה שתגענה אליה

פניות באמצעות הפקסימליה מכל בתי הדואר, בכל שעה, וזאת תהיה מעין הרחבה

של הרישירפון. במקום לומר לאדם שהוא צריך להמציא למשרד הרישוי מסמכים

כאלה וכאלה, הוא יגש לבית הדואר הסמוך וישדר אלינו את המסמכים ואת מספר

הטלפון שאליו ניתן יהיה להתקשר חזרה. ברגע שנקבל את המסמכים נטלפן

אליו חזרה, נומר לו שהם עונים על הדרישות, נדפיס לו את הרשיון ונשלח

לו אותו בדואר.

הפקסימיליה חודרת יותר ויותר למערכות במדינה. .

אנו נמקם פקסימיליה בכל משרד רישוי מחוזי, כאשר השדר שלנו לאזרח יהיה

שמכל בית דואר אפשר יהיה לפנות אלינו.
רשיונות רכב
בעבר רשיונות רכב יצאו פעם אחת

בשנות חייו של הרכב, מהיבואן - - -
היו"ר ד. ליבאי
זמננו קצר ועלי לבקש אותך להתרכז בעיקר.
ר. בו-חור
רשיון הרכב החדש יוצא אחת לשנה, מעודכן, ויופיעו

בו כל המיגבלות והפרטים של אותו הרכב. יופיעו

בו מספרי הבעלים הקודמים וכל הפרטים שלא היו עדכניים ברשיון הישן.

רשיונות הרכב החדשים לכלי רכב חדשים ייעשו באמצעות המחשב ריוזנו למחשב

של משרד התחבורה על-ידי היבואנים בסרטים מגנטיים, כך שתוך שבוע עד עשרה

ימים מיום כניסת הרכב הוא כבר יימצא בקובץ - נושא שיביא לנו חסכון גם

בכוח-אדם וגם יגרום לעבודה הרבה יותר יעילה.

הי ו"ר ד. ליבאי -. אני מבקש לראות את הנושא יותר מההיבט של

הביקורת. יש לנו עניין לסייר ולראות מקומות

מסויימים כפי שכבר הבהרתי בתחילת הישיבה. אני לא יכול להבטיח לך את

נוכחותם של כל חברי הוועדה בסיור כיוון שהנושא פרובלמטי. אנחנו יכולים

לבקר את כל העולם, אבל כנראה שלא את עצמנו מבחינת סדרי-עבודה. אולי

באמת תבוא אלינו לעשות כאן קצת סדר ...

אל תרגיש עצמך מקופח בגלל שאני קוטע את דבריך

באמצע מסירת רשימת ההישגים כיווך שכבר אמרתי שהירשמת אותנו בדינמיות

וברצון שלך לשפר את השירות.אני מבקש לשאול שאלה שאולי לא נוגעת ישירות לפרק

הזה של הדו"ח אבל הי-א עלתה על שולחננו בזמן האחרון. האם יש קשר בין

מסמך שלכם וביין נכונותם של אנשים לנדב איברים מגופם במקרי מוות כתוצאה

מתאונות? האם יש ספח מצורף לרשיון, שבו אנשים מצהירים על נכונותם

לתרום איברים במקרה של מוות על הכביש?
ח. קופרברג
ברשיון הנהיגה שנשלח לנהגים לביתם יש ספח

שמוקדש ל"אדי".
הי ו"ר ד. לי באי
"אדי" אלו הם ראשי תיבות?
ח. קופרברג
אני לא זוכרת בדיוק מה פירוש השם.

הנושא הזה קיים כשמונה שנים רק ברשיונות שאנו

שולחים בדואר והוא התחיל אחרי שבחור מסויים נפטר והוריו ניסו לחפש דרך

איך להגביר את מודעות הצ;יבור לנושא של התרמת איברים.

אם מישהו רוצנה להתרים איברים הוא צריך לפנות

לאגודה ולבקש להיות חבר בה.

הי ו "ר ד . לי באי -. הספח עובר לאגודת "אדי"?
ח. קופרברג
אם הנהג לא רוצה להצטרף לאגודה, הוא פשוט מתעלם

מהספח. אם הוא רוצה להיכלל באגודה של תורמי

איברים, הוא ממלא את הטופס ושולח אותו ואז הוא מקבל כרטיס תורם.

הי ו "ר ד . ליבאי : הנושא הזה נמצא באחריותך?
ח. קופרברג
האחריות שלנו מתבטאת רק בעניין של המקום על-

גבי הספח ועיצובו הגרפי. התיכו לא שייך לנו.

הי ו "ר ד . ד. ליבאי שמענו טענה שמשרד הבריאות פנה למשרד התחבורה

ושר התחבורה. לא היה נכון לעשות רפורמה מסו י ימת.
ע ? ברלי נסקי
בדקתי את הנושא הזה שלגביו התעוררו מספר בעיות;

הבעיה הראשונה מתבטאת בכך שאותו אדם שחתם על

הספח לא תמיד לוקח אתו את כרטיס החבר. אם הוא נפטר ניתן לקחת ממנו

איברים, אבל לא יודעים על-כך כיוון שהוא לא נשא עמו את הכרטיס.

בעיה שניה; יש כרטיס אבי" ההוראה היא לא הוראה

בלתי-חוזרת, כיוון שאם קרובי משפחת הנפטר מערערים על לקיחת איברים

מגופו, להוראה אין תוקף.

רצו לעשות את ההוראה הזאת הוראה בלתי-חוזרת ועל

זה שר התחבורה הנוכחי אמר שהוא לא מוכן להיכנס לנושא.

זימנתי למנכ"ל משרד התחבורה את ד"ר משיח,

ואני תקוה שאכן נמצא פתרון לבעיה. אני הצעתי שכל מי שחתם שהוא מוכן

בנסיבות מסו י ימות שהוא הולך לעולמו לתרום איברים מגופו, המידע עליו לא

יתרכז רק באגודת "אדי" או על הכרטיס שהוא נושא עליו, אלא יועבר למרכז

הממוחשב של משרד הבריאות, וכל מי שיגיע לחדר מיון בכל מקום בארץ, פשוט

ידפיסו את מספר תעודת-הזהות שלו על המחשב ויראו - - -
היו"ר ד. ליבאי
מי מטפל בנושא הזה מטעם משרד התחבורה?

ע. ברלינסקי . המנכ"ל.הי ו "ר ד. ליבאי : אני מבקש מהמזכירה לבנה שלישיבה שר הוועדה

שתתקיים ב- 13 במרץ, בשעה שתים-עשרה, שתמשיך

לדון בנושא של השתלת איברים, היא תואיל להזמיןן גם את מר עוזי ברלינסקי

רגם את מנכ"ל משרד התחבורה. אני מציע שגם גבי חסידה קופרברג תבוא לכאן

פשוט כדי להיות ב"תמונה". אם מר בך-חור רוצ:ה לבוא גם הרא לאותה ישיבה

- הוא כמובך מוזמן.
ר. בו-חור
גבי קופרברג תוכל לסייע לכם גם בידע וגם בנסיון.
הי ו"ר ד. ליבאי
אני מודה למר עוזי ברלינסקי על היוזמה הברוכה

שהוא גילה בנושא הזה. '
ר. בן-חור
ברצוני להתייחס לשתי נקודות שהועלו במהלך

הישיבה, בראש-ובראשונה לנושא שחבר-הכנסת דן

תיכון העלה בקשר מכוני הרישוי שמבצ;עים בדיקות שנתיות, אשר סמכויותיהם

מואצלים להם על-'-די מנהל אגף הרישוי. במשך שלושת החודשים האחרונים

ערכנו שינויים תהומיים בנושא הזה. אני זוכר את המקרה של חבר-הכנסת

תיכון ועלי להוסיף ולומר שהוא ?צדק.

מכוני הרישוי לא הצ;ליחו להצדיק את קיומם בעבר

מהאגרה שניתנה להם לבדיקת הרכב עצמו. אחרי שהדברים "התגלגלו" דובר על

בניית מסלול נוסף שבו יבדקו את הרכב לפני שמעבירים אותו למבחן השנתי.

קראו לזה מסלול בדיקה קודם הטסט. על מסלול הבדיקה בדקו את הרכב לאם

הוא היה תקין, בעליו שוב היה צריך לעמוד בתור לטסט עצמו. באותו מסלול,

אגב, גם היו מכוונים את האורות.

התברר לנו שהנושא הזה נוצל לרעה לכך הפעלנו את

סמכותנו לגב י מכוני הרישוי וביטלנו את מסלול הבדיקה לפני הטסט.

בעבר אדם רצה לעבור את שני המסלולים כדי שהוא

יוכל לעבור "חלק" את הטסט, ושילם קצת יותר כסף, אבל עמד פעמיים בתור.

אם הוא לא עמד במסלול של הבדיקה המוקדמת, תמיד גילו אצלו איזושהי תקלה.

אני חייב להוסיף ולומר כי הדברים האלה הם דברים לכאורה, כיוון שלא

הוכחנו אותם, אבל ביטלנו את מסלול הבדיקה שלפני הטסט ועכשיו יש שני

מסלולים לטסט עצ-מו ואנו מחייבים את מכון הרישוי, על-חשבון הכסף שהאזו-ח

משלם, לכוון את אורות הרכב. כיוון האורות נכלל באותו תשלום.

העלינו את האגרה לא במימדים גבוהים והודענו

למכונים שהם "נוטלים נפשם בכפם" אם יצא מהבדיקה אצלם רכב שאורותיו אינם

מכוונים. עכשיו הם צריכים להקפיד על כך שכל רכב שיוצא ממכון הרישוי

צריך להיות כזה שאורותיו מכוונים כיו ו ן שאנו נוהגים פיקוח קפדני מאד

בנושא הזה. בשלוש השנים והאחרונות סגרנו אחד-עשר מכוני רישוי לפרקי זמן

של עד שנה ואנו מתכוונים להרחיב עוד יותר את הפיקוח על המכונים.

היום לא רק שלא קיימים שני תורים אלא שלמעשה

הגדלנו את מסלולי הרישוי. מכוני הרישוי- גדלו פי שניים והשירות שניתן

בהם נחשב להרבה י ותו- יעיל והרבה יותר טוב.

מכאן אני עובר למבחני הנהיגה - נושא שעדיין לא

הצלחנו להתגבר עליו לצערי הרב. אני כבר התחלתי "לחשוב עקום" על הנושא

הזה. בשוק נורמלי אם אתה מכניס שקל, כדאי להשקיע על-מנת שתוכל 'הכניס

את ההכנסה, מה עוד שההשקעה קטנה יותר מההכנסה. אם כך מדוע לא 'להגביר

את ההשקעה אם ככל שתשקיע יותר תכניס לקופה יותר?

ע. ברלינסקי -. אתה רוצה להיות משק סגור?הי ר"ר ד. ליבאי -. מר בן-חור הציע שתבודד גביית האגרה ללימוד

נהיגה לתקציב יעודי שנתי ואגף הרישוי יכשיר כוח-

אדם ארעי, לפי חוזה מיוחד, לצורך ביצוע המבחנים.

היום מי שרוצה לגשת לבחינה לא משלם אגרה?
ר. בן-חו ר
הוא משלם אגרה אבל לאוצר.
ח. קופרברג
היא לא יעודית. היא לא מיועדת למטרה הזאת לסן

אנו איננו יכולים להשתמש בה.
ר. בו-חור
האוצר יקצה לי %50 מגובה האגרה שמגיעה אליו

ואני אתחייב - - -
הי ו"ר ד. ליבאי
אני אלך לשר האוצר, אדבר אתו על שירות שנוגע

להרבה מאד אנשים שמחכים הרבה מאד זמן עד המבחן

ואסביר לו שאתה צריך לקבל לצורך יעול הנושא תקציב מינימלי. לשם כך

אני מבקש אותך, מר בן-חור, לתת לי הערכה תקציבית לשנה כדי שלא יהיו

תורים למבחני נהיגה.

במה כל הנושא הזה כרוך? בסופו-של-דבר נראה לי

שמדובר בפינטס.

מר בן-חור, יחד עם חשב משרדו יכינו הצעה ריאלית .

כמה הם צריכים לשנה כדי שאנשים יוכלו לגשת למבחני נהיגה תוך שבועיים-

שלושה; לא יותר מחודש.,

אנחנו נבוא לבקר במשרד הרישוי תוך שבועיים-שלושה

ונודיע לכם על-כך מראש. אני מאד אשמח אם מבקר המדינה עם הצוות הרלוונטי

של משרדה יצטרפו לביקור. עד אז אני מבקש ממר בן-חור להכין טיוטת הצעה

ואני אראה מה אני אוכל לעשות בנושא הזה, בתיאום אתו כמובן.

ר. בן-חור-. כתוצאה מזה שאין מספיק בוחנים - - -
היו"ר ד. ליבאי
זאת רק שאלה תקציבית?
ר. בן-חור
כן. אנחנו נכנסים יותר ויותר ללחץ על-מנת לספק

את השירות ולכן האיכות שלנו נפגמת. אם בחינת

נהיגה אורכת 20 דקות יאנו מכניסים שני תלמידים לרכב, ברדיוס של 40

דקות המבחן לא יכול להתמודד עם נתוני-דרך שונים שקיימים במדינה. אי-

אפשר לבחון את הנבחן בנסיעה מירושלים לכביש מוצא, לדוגמה.

בימים האלה אני אמור להגיש לשר התחבורה נייר-

עבודה שיהיה מהפכני מבחינת נושא מבחני הנהיגה. אם לא תהיה לו התנגדות

אני אעביר עותק מהמסמך הזה גם לכם.

אני לא מוכן להסתפק בעוד מאה חודשי העסקה כדי

להוריד את זמני התורים. זה לא יפתור אח הבעיה. פתירת הבעיה צריכה

להיות עמוקה יותר וטובה יותר. אני רוצה שתלמיד יצא לבחינה עם עוד שני

תלמידים והבחינה תארך יותר זמן מהזמן שמוקצב בגלל כל הבעיות התקציביות

והאחרות שיש. אם לכל תלמיד הבחינה תארך 40 דקות ונכניס שלושה תלמידים

לכל רכב, רדיוס הנסיעה יהיה 120 דקות מבסיס האם, וברדיוס של שעתיים

נסיעה אפשר להגיע אל מחוץ לירושלים. בחיפה אפשר להגיע למקומות שבהם

באמת ובתמים אפשר לבחון את התלמיד. באזור טבריה אפשר לקחת אותו לכיוון

קרית-שמונה ולבחון אותו בעליות התלולות.אני אוכל להחזיר לארצו- סכומים לא מבוטלים.

אני גם אתחייב לביטולי תקנים כדי שלא יהיו בוחני נהיגה - - -
הי ו"ר ד. ליבאי
אני מציע לך לברר את העניין הזה עם השר ועם

האוצר; אלה הם דברים עקרוניים שאני לא יכול

להיכנס אליהם. יכול להיות שאתה מדבר על עקרונות נכונים אבל הם מרחיקי-

לכת וכוללנים.

אני רוצה לפתור עכשיו בעיות ש"לוחצות" על

הציבור.

מזכיר הוועדה, מר ברוך פרידנר, מעיר לי עכשיו

שיכול להיות שתפתח "מעגל קסמים"; ככל שתשפר את הבחינה ותעמיק אותה, כך

יהיו יותר כשלונות, תצטרך להקדיש יותר שעות בחינה - - -
ר. בן-חור
יתחילו ללמד נהיגה בצורה נכונה כיוון שעכשיו

מלמדים אותה סביב משרד הרישוי.
י. הורביץ
הפיקוח על בתי-ספר לנהיגה נמצא בידיכם. ?

ר. בן-חור-. זה לא עוזר לנו. איננו נותנים שירות טוב או

מספק בכל מה שקשור למבחני נהיגה.
היו"ר ד. ליבאי
אני מבקש להפנות את תשומת-לבך, בעקבות הערתה

של מבקר המדינה, לעמוד 542 שלא קראתי אותו לקראת

הישיבה הזאת. אנחנו הזמנו אותך לדיון על הפרק שדן בעמוד 655 של הדו"ח

לכן אם אינך מוכן לתת לנו עכשיו תשובה על הנאמר בעמוד 542 - נבקש לקבל

אותה בהזדמנות אחרת. "על-פי נתוני המשרד שולמה אגרת הרכב השנתית על

יותר מ-7 אלפים כלי רכב שלא עברו בדיקות רישוי שנתיות זה שנתיים ויותר

והמשרד אינו נוקט צעדים נגד בעליהם." זה אומר לך משהו?
ר. בו-חור
הסברתי לכם קודם שאדם שלא מדווח לנו שהוא מוריד

את הרכב - - -
י. הורביץ
הוא שילם אגרה ולא נבחן. הוא לא יכול להוריד את

הרכב ולשלם אגרה.
היו"ר ד. ליבאי
אני מבקש אותך לבדוק את הנושא הזה שלא היה

על סדר-יומנו. אני מודה למבקר המדינה על-כך

שהיא היפנתה את תשומת-ליבי לנושא הזה. כאשר אנו נבוא לסייר אצלכם אני

ארצה לקבל תשובה לשאלה הזאת.
ר. בו-חור
מחודש מאי, או החל מחודש יוני, כל רכב שיעבור

מבחן רישוי שנתי תודבק לו תווית על השמשה על-ידי

מכון הרישוי שבו הוא עבר את הטסט. הצבע הבסיסי של התווית יראה את

השנה, והאות הבולטת בצבע שחור תראה את החודש. שוטר שיראה רכב שנוסע

בלי תווית מתאימה לאותה שנה, יעצור אותו לביקורת.
זאת התשובה שלנו לשאלה
מה עושה אגף הרישוי

בנושא הזה?

כאשר יש כלי רכב שלא מחדשים את רשיונותיהם, אנו

שולחים לבעליהם הודעה ומבקשים מהם להפקיד את רשיונות הרכב שלהם כיוון

שהם לא חידשו אותם.
הי ו"ר ד. ליבאי
בעמוד 542 יש הערה שנוגעת. לפל-קרח על בתי-ספר

לנהיגה רמכוני רישוי. אני לא ארצה לקבל עליה

עכשיו תשובה כיווך שזמננו מוגבל ועלינו לסיים את הישיבה. יחד עם זאת

אני מבקש לדעת האם לגבי קופרברג יש עוד משהו להעיר לגבי הביקורת?
ר. בד-חור
לא התייחסתי עדיין לנושא הקנסות שאותו העלה

חבר-הכנסת ראובן ריבלין. לגבינו העניין הזה היה

נורא ואיום והוא לא עזר לתדמית שלנו בעיני הציבור. אם העיריה לא

דיווחה למחשב על-כך שמישהו שילם את הקנס, הוא הגיע למשרד הרישוי כועס,

ולנו היתה תחושה שכל הנושא הזה מתבצע לא בדרך הנכונה. הפגיעה באזרח

היתר. לפעמים קשה או קשה מאד.

המלצתי בפני שר התחבורה, מר משה קצב, לבטל את

הקשר בין עיכוב רשיונות הנהיגה ובין הקנסות של העיריות והוא, כידוע

לכם, קיבל את ההמלצה הזאת. ביטלנו את הקשר בין רשיונות הנהיגה ובין

הקנסות - - -
ר. ריבלי ן
מתי? אנ'י רוצה להודיע לכם שהיום קיבלתי את

הרשיון שלי רק כיוון שהלכתי לאגף הרישוי ולקחתי

אותו. הוא עוכב מן הטעם שלכאורה לא שילמתי את הקנסות לעירית ירושלים. ., .
ר. בן-חור
הקנס שלך היה מטעם המשטרה?

ר . ר י בל י ן -. לא.
ר. בן-חיר
אנו ממשיכים לעכב רשיונות בגלל קנסות שמוטלים

מטעם המשטרה או מטעם בתי-המשפט, אבלי לא קנסות

מטרם העיריות.

הי ו"ר ד. ליבאי -. הסמכות שלכם לעכב את הרשיונות מעוגנת בחוק?
ר. בן-חור
כן.
ר. ריבלין
אדוני מנהל אגף הרישוי, גבי קופרברג בדקה זה

עתה את הקנסות שלי והיא מאשרת שהם של העיריה.
ח. קו פר בר ג
מעכשיו איננו מעכבים רשיונות בגין קנסות של

העיריה.

חבר-הכנסת ריבלין תוקף הרשיון שלך פג ב-15

בפברואר 1939. את הרשיונות של חודש פברואר שלחנו כבר לפני חודש וחצי.

באותה תקופה עדיין היה בתוקף העיכוב, לכן הרשיון לא נשלח אייך.

-כרגע אנחנו כן שולחים

י . ה ו רב י'ץ: ניקח, לדוגמה, את עניינו של חבר-הכנסת ריבלין

ו נ ומר שאם אזרח הולך אחרי חודש .דצמבר לשלם את

הקנסות בבנק, הדמו לא יאפשר לבנק להודיע לכם או לאפשר לכם לשלוח לו את

הרשיון הביתה כדי שהוא ישלם את הקנסוח.
ר. בן-חור
יש תאריך אחרון לתשלום.

י ? ה ו רב יץ : אתם תחייבו את חבר-הכנסת ראובן ריבלי ך לבוא

אליכם גם אם הוא ישלם את - - -
ח. ק ר פרבר ג
אני מבקשת להסביר את הנושא. שי-ני-נו את השיטה;

אנר שולחים מספר חודשים מראש את ההורעות. לפני "

שבועיים שלחנו אותם לגבי מי שצריכים לחדש את רשיונם בחודש מאי ומוטלים

עליהם קנסוה משעם המשטרה או מטעם בית-המשפט. לא מטעם העי ר יה.

י- ? ה ו רבי ץ-. מתי שיניתם את השיטה?

ח. ק ו פרבר ג-. לפני חודשיים.
הי ר"ר ד. ליבאי
לא הבנתי; מה אתם שולחים? הודעה על הקנסות

שלא שולמו?
ח. ק ו פרברג
כן. אנו שולחים הודעה לנהג שיש לו קנסות של

המשטרה או בית-המשפט שטרם שולמו לפי רישומי נו

וכותבים לו שאם הוא ישלם אותם מיד - הוא יקבל את חידוש רשיונו בזמן.

והיה אם התווספו לו קנסות או שיש לו הוכחה שהוא שילם אותם, יואיל לגשת

למשרד הרישוי לקבל את רשיונו.
ר. בן-חור
השיקול שלנו לשלוח את ההודעות ארבעה חודשים מראש

היה בגלל העובדה שאנשים לא ידעו על הקנסות ונוצר

מצב כדה שבאותם ארבעה חודשים הם קיבלו הכפלה של עוד % 100. על-מנת

למנוע את ההכפלה הזאת גבי קופרברג ואנכי הגענו למסקנה - - -

ר . ר י בל י ן : עניינך הוא לבוא ולומר לנו האם אתה ערוך לשל ו ח

את כל ההודעות בגין הקנסות וכל מה שקש ו ר בהם?

זה שירות יעיל מאד של הוצאה-לפועל. אתה בעצם פותח שירות לציבור שאיננו

מעיסוקך.
ר. בן-חור
קח אותו ממני.

ר . ר י בל ין השאלה המתבקשת בהקשר הזה היא: האם אתה ערוך

לכך? אם יש, לדוגמה, 100 אלף סרבני-תשלום

בשנה - - -

הי ו "ר ד. לל באי: חברים, עלינו להצטמצם בדברינו כיוון שהשעון לא

פועל לטובתנו. בשעה אחת-עשרה תתחיל ישיבת מליאת

הכנסת לאנו לא נחרוג מעבר לזמן הזה בישיבתנו זאת.

רשות הדיבור לגבי חסידה קופרברג.
ח. קופרברג
תשלומים למשרדי הרישוי: הנושא הזה התנהל בעבר

בצורה גרועה מאד וגרם להרבה בעיות. החלטנו

שהבנקים יגבו כסף, ובדרך-כלל המשלם לא צריך לחזור שוב למשרד הרישוי.

הוא מקבל רישיון ולא חוזר למשרד הרישוי. דבר כזה לא גורם טורח לציבור;

ההיפך הוא הנכוך.

בחול-המועד המשרד סגור והציבור התרגל לכך.

בשנה הראשונה זאת היתה "מכה" עבורו. בשנה השניה המצב היה יותר טוב

ומאז אנשים מודעים לכך שבימי חול-המועד המשרדים סגורים.
י. הורביץ
. החוזר של הנציבות לא מחייב לצאת לחופשה בחול-

המועד. הוא נותן שיקול-דעת להנהלת המשרד ימחייב

תיאום עם הוועדים.
ח. קופרברג
יש בעיה קשה להשאיר עובדים במשרד כאשר כל עם

ישראל נמצא בחופשה.י. הורביץ אפשר לעשות זאת בצורה של תורנויות.
ח. קופרברג
אז הלחץ על התורכים אדיר. אנחנו מוכרחים להודות

שבנושא הזה קיימת בעיה שקשה להתמודד אתה.

לי נראה שהציבור התרגל לבך, מלבד זאת הוא לא חייב לבוא למשרדי הרישוי

דווקה בחול-המועד. הוא תמיד יכול להסדיר את ענייניו לפני או אחרי.
מבקר המדינה מ. בן-פורת
אי-אפשר לדאוג לכך שלפחות יהיה תורן?
ח. קופרברג
יש תורך שעונה על הפניות הטלפוניות.
ר. ריבלין
משרד הרישוי סגור בקיץ חודש שלם - - -
ר. בך-חור
. כבר לא.
ח. קופרברג
איך יותר חופשה מרוכזת מלבד זאת שניתנת בחגים,

כמו זאת שניתנת לכל עם ישראל.

בקשר זמך ההמתנה למבחני נהיגה אין לי מה להוסיף,

אלא רק להדגיש כי מדובר בכסף. אנחנו מבצ:עים את הנושא בצורה היעילה

ביותר, בצורה ממוכנת, בלי בעיה של עדיפויות. אם יהיו לנו יותר בוחנים
- המצ
ב 'יהיה אידיאלי.

עיכוב רשיונות נהיגה-. לצ;ערי חיום קיימים עדיין ?

עיכובי רשיונות בגלל משטרה ובתי-משפט. אני מצטערת לומר שהם חוטאים

באותה מידה שעירירת חטאו.

מס-הכנסה שולח לנו עיקולים וגם המוסד לביטוח

לאומי שולח לנו עיקולים ועוד כל מיני גורמים ש"מתלבשים" על רשיונות רכב

ורשיונות נהיגה. כמובן שכל זה נעשה על-פי חוק, אחרת לא היינו עושים את

הדברים האלה. אתם מתארים לעצמכם שהיינו מבצעים את העניין הזה

בהתנדבות? בנושא הזה קיימות הרבה בעיות כיוון שהדברים אינם "נקיים".

וטהורים כפי שהם היו צריכים להיות. אנו משתדלים להיות במגע עם הגופים

שהזכרתי וליצור דרכים של קישור בין מחשבים שיקצרו תהליכים ויביאו לידי

כך שתהיינה פחות בעיות. דבר נוסף שאנו נשתדל שיהיה הוא: יתר פיקוח

על הגופים האלה. צריך להכריח אותם לעבוד כמו שצריך ולא כפי שנוח להם,

על-מנת למנוע סבל מהאזרח. .

אני מבקשת להדגיש בהזדמנות הזאת שבכל משרד רישוי

בארץ ניתן בדיוק אותו שירות. אם בעבר אזרח היה צריך לנסוע למרכז, היום

פתיחת המשרדים הקטנים ברחבי הארץ מאפשרת לו לקבל שירות בכל נקודה.

גם זה חלק מהשיפור של השירות שהכנסנו במטרה להקל על האזרח.

הועלתה במהלך הדיון בעיה שקשורה במשרד הפנים

ומסירת כתובית. התחלנו לקבל ממשרד הפנים מידע על כתובות אבל בשלב הזה

הנושא הזה נמצא בבחינת ניסוי ולימוד. אחרי חצי שנה נוציא מסקנות. והיה

ונגיע למסקנה שאנו יכולים להסתפק בזה שהאזרח ידווח למשרד הפנים - נשתדל

לעבוד בכיוון הדה שהאזרח באמת יצטרך להודיע על שינוי כתובת רק למשרד

אחד. אנחנו צריכים פסק-זמן כדי לוודא שהנושא הזה אמין ועובד טוב.

תודה.

הי ו "ר ד . ליבאי ?. חרדה לך. אני רוצה להעלות. עוד שאלה בעניין של

כפל קנס. אזרח מקבל הודעה מראש, שאם הוא לא

ישלם את הקנס מיד, י!חרי חודש הוא יקבל כפל קנס וכו', עניין שלדעתי חמור

מאד. מתוקף מה יש כפל קנס?
ח. ק ו פרבר ג
מתוקף החוק. הנושא הזה מוגדר בדיוק בחוק.

הי ו "ר ד . לי באי : היכן? בפקודו; התעבורה?' אני רוצה לבדוק אותו.

ר. בן-חור-. גב' יהודית קרפ מכהנת בראשות ועדה שבודקת את

הנושא הזה במשרד המשפטים, ועומדת להציע הצעות.

כדאי שהיושב-ראש יצור אתה קשר - - - ?
הי ו"ר ד. לי באי
תודה. זאת הכתובת שחיפשתי.

רשות הדיבור למבקר המריבה.
מבקר המדינה מ. בן-פורת
היושב-ראש בעצם הוציא את המלים שהיה ברצוני

לבריא, מפי . יש לתקו את הקנסות לאור המציאות

החדשה ששוב אינה תואמת את העליה הדרסטית שאומרת שאחרי שלושים יום הקנס

יוכפל , 100%-nואחר-כך שוב כפל קנס. ההר הוליד עכבר. זה לא יתכך.

? אני רוצה לברך על המגמה להודיע רק למשרד הפנים

על שינויי כתובות. לא יתכן שאדם יערים על משרדי הממשלה ויחליט שלצורך

נושא מסו י ים הוא מוסר כת ו בוז אחת, ולצורך נושא אחר - כתובת אחרת. לאנו

לא צריכים לתת יד לאי-תיאום כזה.

צרי-ך למצוא דרך לפתור את הבעיה בין אם תקבלו

לעתים די קרובות את השינויים, אם חלו כאלה, ואם לא - אז את הכתובות
ד. בן-חור
זה מה שאנו עושים.
מבקר המדינה מ. בן-פורת
אני לא באה להצ י ע פתר ו נ ו ת , אלא ל ו מר -. ו בלבד

שנגיע לתוצאה והתוצאה תה י ה עוד תמריץ לאזרח

להודיע למשרד הפנים את כתובתו הנכונה. תודה.

הי ו"ר ד. ל י באי: לסיום הישיבה ברצוני להגיע לסיכום-ביני ים;

אני חוזר על בקשתי למר בן-חור שימציא לי הערכת

תקציב לקיצור תורים לבחינות נהיגה, ולקיום יום עבודה ארוך במשרדים

המחוזיים של משרד הרישוי. אחרי שאני אקבל את ההערכה התקציבית אני אזמן

פג ישי-, עם הפקידים הרלוונטיים במשרד האוצר, או שאני אפגש עם שר האוצר

ושר התחבורה כדי לנסות למצוא תקציב מתאים - - -

ר . ר י בל י ן : משק סגור..

הי ו "ר ד . לי באי : חבר-הככסת ר:אובן ריבלין, יש לך מעלה. אחת והיא

שאתה יושב בוועדה הזאת מספר ימים. אני לעומתך

יושב בה מזה ארבע כל מי שמגיע לוועדה הזאת חושב שהנושא הזה הוא

ה"פיסגה", אלא שיש לעם ישראל הרבה מאד בעיות מלבדו. בהרבה מקומות

חסרים כספים. אם נסגור כל דבר - נעבור לשיטה אחרת. קטונתי מלעשות

מהפך בכל השיטה התקציבית של המדינה - - -

ר. בו-חור-. לפני שלוש שנים היתה החלטה של לעדת שרים

לעניין מינהל ותיאום שהחליטה שהמתכונת הטובה

ביותר למבחני נ ה י גה היא במסגרת הפרטית, תוך עדי ביטול התקנים של בוחני

הנהיגה.

היו "ר ד . ל י בא י : מאחר הנושא לא ע ו.בד בצורה-ה כזאת וניסו לקצ:'\ את

התקנים הגענו למצב קטסטרופאלי.
ר. בן-חור
לא רציתי שיווצר מצב כזה כאילו לא דיווחתי

לו ועדה על-כך.

הי ו "ר ד . ליבאי ?. דיווחת.

החלטנו שנצא בעקבות דו"ח מבקר המדינה לסייר בשטח

במספר מקומות שיכולה להיות בהם בעיה בכל מה שקשור במתן שירות לאזרח.

דווקה מבחינה. הדיווח נראה שיש מקום לשביעות-רצ;ו ך - - -
ר. בך-חור
אני מזמין אותך למקום שבר קיימת המאסה הגדולה -

חולון.

הי ו "ר ד . ל י בא יי : אנחנו מעוניינים לבקר בחולון ואולי גם בירושלים.

נתאם את הביקור אתך, והוא יתקיים תוך שבועיים-

שלושה. יש לי עניין רב בכך שמבקר המדינה תשתתף בו. .
כפל קנס
הוועדה תטפל בנושא הזה; היא תזמין

אליה את גבי יהודית קרפ ואת הנוגעים בדבר כיוון שהעניין הזה ראוי

לבדיקה יסודית. דבריה של מבקר המדינה הם חד-משמעיים בנושא הזה.

שמעתם את דבריה של מבקר המדינה בקשר תיאום

ודיווח כתובות. הנושא הזה לא צריך להיות חד-סטרי. לא יתכן, כפי

שאמרה מבקר המדינה, שלצורך עניין מסו י ים לאדם תהיה כתובת אחת, ולצורך

עניין אחר - כתובת אחרת. זה אולי נוח לו, אבל אין חובתנו לסייע לו

בכך. יש מקום לחילופי מידע בכל מה שקשור בכתובות _ עדכניות בין משרד

התחבורה ומשהד הפי.ים.

עד כאן להיום. תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

הישיבה הסתיימה בשעה 11.05

קוד המקור של הנתונים