ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 08/06/1992

אישור אגרת שירותים נוספים לשנת התשנ"א; אישור שעות יום חינוך ארוך לשנת התשנ"ג; שאילתות

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים