ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/03/1992

הקמת חניונים בבתי-ספר בתל-אביב; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 330

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ז באדר אי התשנ"ב (2 במרץ 1992). שעה 09:00

נכחו;

חברי הוועדה; מי בר-זהר - היו"ר

י' שפרי נצק

מוזמנים; ס' רוזנברג - מפקחת כוללת על בתי-ספר, משדד

החינוך והתרבות

אי פרידנברג - מפקח, עוזר בכיר למנהל המחוז,

משרד החינוך והתרבות

בי נסים - משרד החינוך והתרבות

גי טל - ראש צוות תכנון, משרד הפניס

י' לוין - מנהל מינהל החינוך, עיריית תל-אביב

אי שיין - מנכייל עזרה ובצרון, יי יי "

מי מזרחי - יו"ר ארגון ההורים הארצי

די שוורצר - מנהל בי"ס ביאליק

ר' כבודי - יו"ר ועד בי"ס תל-נורדאו

די פוטר - ועד בי"ס תל-נורדאו

שי נחשון - יי " "

צ' אגרס - " יי "

שי טובי - ועד הורי בי"ס גרץ

ת' אמזל - ועד ההורים, בי"ס תיכון עירוני הי

שי הורן - נציגת תלמידים

חי ברסלר

מזכירת הוועדה; י י גידלי
קצרנית
אי זכאי

סדר-היום; שאילתות.

הקמת חניונים בבתי-ספר בתל-אביב.שאילתות

היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה. נתחיל עם שאילתות.

יש לפני פנייה מוועד ההורים בדבוריה על כך שהם עדיין לא קיבלו תוצאות של

בחינות הבגרות, חבר-הכנסת מיעארי היפנה אלי את הפנייה הזאת, אני מצטרף אליה

ומבקש לקבל תשובה.

יש כאן פנייה מוועד ההורים בבית-הספר בסכנין, אני מעביר אותה אליכם.

גבי נסים, הגיעו אלינו הרבה פניות מהמגזר הערבי, וזה טוב, בין היתר,

מכתב בערבית, עם תרגום, בקשר לבית-הספר בתמרה. אני מבקש להעביר אותו למר זבדה.

יש פה טענה של אדם שאיננו מקבל את גמול ההשתלמות שלו בגלל שהוא נמצא

בדרגה יותר בכירה בשירות המדינה. אני מבקש לברר זאת.

הגיע אלי מכתב אישי, שאני מעביר אותו אלייך, מבלי לפרט את הפרטים.

אני מעביר אליך בעיה של ילדה שאיננה לומדת.

מה קורה ברשות השידור? כמה זמן תימשך ההתבזות הזאת שנובעת מכך ששר החינוך

חזר בו מהבקשה שלו אלינו שנגיש הצעת חוק - שהגשנו אותה - על סמך הבטחות חסרות-

שחר של שר האוצר. אם הוא היה עומד על דעתו במשך שלושה ימים, היה היום כסף

לרשות השידור. רשות השידור תקועה עכשיו. אני רוצה לדעת מה עם ההלוואה

המיוחדת ולכמה זמן היא תספיק.

האם נכון שב-20 מתוך 28 בתי-הספר היסודיים במגזר הבדואי בנגב היה כשלון

של %100 בבחינות בחשבון?

האם נכון שמשרדי המועצה המקומית בקרני שומרון הפכו לסניף של בני-עקיבא

בשומרון?

גבי נסים, אני מעביר אליך את החומר של בית-הספר התיכון גן-נחום בראשון-

לציון בקשר לעתון המחתרתי שם. מה אתם עושים כדי שדברים כאלה לא יקרו שם?

אני מבקש ממך לזרז את הטיפול בשאילתות שאני מגיש.

בי נסים;

אתם מקבלים את התשובות די מהר.

היו"ר מי בר-זהר;

נכון, אבל אנחנו צריכים לקבל את התשובות עוד יותר מהר כי אנחנו מסיימים

את המושב.הקמת חניונים בבתי-ספר בתל-אביב

הנושא שלפנינו הוא הקמת חניונים בבתי-ספר בתל-אביב. האם ראש העיר הוזמן-?

י' גידלי;

כן.

הי ו"ר מי בר-זהר;

מי בא במקום ראש העיר?

י' לוין;

אני. הוא ביקש ממני להיות כאן.

היו"ר מי בר-זהר;

כאשר אני מזמין אותו אני מבקש שהוא יהיה כאן ואם הוא לא יכול להגיע אני

מבקש שהוא יודיע למה הוא לא בא ואת מי הוא שולח במקומו. מינהל החינוך מוזמן

בגלל תפקידו כמינהל חינוך, מר לוין, לך אין שום קשר עם בניית חניונים, יש לך

קשר עם ניהול החינוך של תלמידי תל-אביב. זו הפעם השניה שראש העיר עושה אותו

תרגיל. לא ייתכן שעיריית תל-אביב תזלזל בצורה כל כך בוטה בכנסת. תמיד שולחים

אותך לדיון בכל נושא כאילו אתה כלבויניק של עיריית תל-אביב. אנחנו ננקוט

צעדים בקשר לכך ואני אפנה ליושב-ראש הכנסת ואף אוציא הודעה לעתונות מה אנחנו

חושבים על התנהגותו של ראש העיר כלפי הכנסת.

י' לוין;

נמצא כאן מנכ"ל עזרה ובצרון, ויחד עם מנהל מחלקת בינוי ואתי, העיריה חשבה

שהיא מכסה את הנושא.

היו"ר מ' בר-זהר;

יש גורמים מבצעים ויש גורמים מחליטים. הגורמים המחליטים הם אלה הנבחרים,

וכשהם אינם באים, הם בורחים מעימות עם אנשים שיש להם דעות שונות לגבי נושאים

שונים. הם לא יכולים לשלוח פקידים בכירים ככל שיהיו, עם כל הכבוד להם, כי בכך

הם אינם מתחשבים בוועדה. אם הם רוצים מאבק גלוי - הם יקבלו אותו.

אני מציג את הנוכחים. ממשרד החינוך והתרבות - גבי סנסנה רוזנברג, מפקחת

כוללת על בתי-הספר; מר אלכס פרידנברג, מפקח, עוזר בכיר למנהל המחוז. איפה

מנהל המחוז?

אי פרידנברג;

בימי שני קשה לו להשתחרר, כי אלה ימי פיקוח מרוכזים.

היו"ר מי בר-זהר;

גבי נסים, יש חוק במדינה הקובע כי עובד מדינה שמתבקש להופיע בפני ועדה

בכנסת חייב לבוא ואם הוא איננו מתייצב זו עבירה.סי רוזנברג;

אנחנו שליחיו.

היו"ר מי בר-זהר;

לא. אני מצטער לומר שמשרד החינוך נוהג לפי הכלל שלו לשלוח את הפקידים

הזוטרים יותר בכל נושא. אתם אינכם שליחיו, האיש הוזמן והוא חייב להתייצב.

גבי נסים, אני לא מפזר את הישיבה ברגע זה רק משום שזה סוף המושב. אני לא אסבול

זאת ממשרד החינוך, לא ייתכן שמי שנמצא ברובד הגבוה בורח מאחריות.

אני ממשיך להציג את הנוכחים. ממשרד הפנים - מר גד טל, ראש צוות תכנון.

מעיריית תל-אביב - מר יאיר לוין, מנחל מי נהל החינוך; מר אלי שיין, מנכ"ל עזרה

ובצרון. מארגון ההורים נמצא כאן מר משה מזרחי, יושב-ראש הארגון. מוועד בית-

הספר תל-נורדאו - גבי רחל כבודי, יושבת-ראש; גבי דדה פוטר; מר שלמה נחשון;

גבי נרי גרשון; מר צדוק אגרס. מוועד הורי בית-ספר גרץ - מר שחר טובי. מבית-

ספר ביאליק נמצא כאן מר דוד שוורצר, המנהל. מבית-הספר תיכון עירוני הי - גבי

תמי אמזל, ועד ההורים. נציגי תלמידים - שירה הורן; חן ברסלר. נציגיהם של

ועד ההורים המרכזי בתל-אביב ובית-הספר רוגוזין לא הגיעו.

מר מזרחי, יושב-ראש ארגון חהורים הארצי, אם אתם חושבים שאנחנו נטרח

בשבילכם ונציגי ההורים לא יכבדו את הוועדה בנוכחותם - אתם טועים. על אף שאנחנו

עסוקים בפוליטיקה במפלגה זו או אחרת, אנחנו אומרים שנטפל קודם בתביעות

הצודקות של תושבי המדינה, שיש להם זמן לעתונאים אבל אין להם זמן להופיע בפני

ועדת החינוך של הכנסת כדי לקבל עזרה ותמיכה. חבל על הטירחה שלנו. אם כך, שיבנו

לכם חניונים מתחת לבתי-הספר, נסגור את חישיבח ותסתדרו עם זה בעצמכם. אני מצטער

לומר זאת לנוכחים כאן.

מי מזרחי;

לוועד ההורים בתל-אביב יש היום בחירות.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר לוין, מהיכן נבעה ההחלטה לבנות חניונים מתחת לבתי-הספר ואיך אתה,

כאיש חינוך ותיק, רואה את התופעה הזאת שהיא יחידה במינה בעולם?

י' לוין;

כפי שאמרת, אני לא מבין בחניונים ולכן מר שיין יסביר מהיכן נבעה ההחלטה.

אני מניח שלפני כארבע וחצי שנים, כאשר הגעתי לתל-אביב, שר הפנים חתם על הקמת

חניון.

היו"ר מ' בר-זהר;

מתי חתם שר הפנים על הקמת 7 חניונים מתחת לבתי-ספר?

י' לוין;

מי אמר שהוא חתם על 7 חניונים?היו"ר מ' בר-זהר;

יש תכנית ל-7 חניונים נוספים ודובי- חעיריה גם אישר את זה. הוא הסביר שזה

יעזור לאיכות ההיים בסביבה. אתה לא יכול להגיד שזה איננו קיים.

י' לוין;

התכנית שאני מכיר היא לגבי בית-ספר תל-נורדאו.
הי ו"ר מי בר-זהר
מתי חתם שר הפנים על התכנית של תל-נורדאו?

קריאה;

ב-1987.

היו"ר מי בר-זהר;

מר לוין, זה היה לפני שהגעת לתל-אביב. מר שיין, מתי ניתנו האישורים לשאר

החניונים בתל-אביב?

א' שיין;

התכניות האלה נמצאות בשלבים של בדיקה והרצה. למיטב ידיעתי, שום תכנית

כזאת עדיין איננה בת תוקף.

היו"ר מי בר-זהר;

ולא קיבלה אישור של משרד הפנים?

א' שיין;

לדעתי לא.

היו"ר מ' בר-זהר;

אתה ממונה על זה.

א' שיין;

לא.

היו"ר מי בר-זהר;

מי ממונה על זה?

א' שיין;

אני בונה כרגע את החניון בתל-אביב ותחת ידי לא קייס אף חניון אחר שנמצא

מתחת לבית-ספר. אני יודע שהתכניות האלה נמצאות בשלבי בדיקה במינהל ההנדסה

ואינני יודע בדיוק מה המצב כרגע.היו"ר מ' בר-זהר;

מר שיין, אני מבקש שתתקשר עכשיו טלפונית למינהל ההנדסה, תקבל תשובה

פורמלית ותמסור לנו אותה אהר-כך בדבריך. אני רוצה לדעת: מה אושר, מי אישר,

באיזה שלב זה נמצא, ואיפה זה עומד במשרד הפנים.
י' לוין
החתימה של שר הפנים דרעי על הקמת החניון הובילה לאישורים מסויימים. אחרי

שזה הגיע אלי, שאלנו את מנהל המחוז של משרד החינוך איך הוא רואה את הענין.

הוא כתב לנו ב-19 באוגוסט 1991 שנציג המוסד לבטיחות וגיהות ביקר באתר הבנייה

בתל-נורדאו והוא לא רואה מניעה לבניית החניון. הוא העמיד כמה תנאים: שהאתר

כולו יהיה מגודר בגדר רצופה.
היו"ר מי בר-זהר
אני שואל אותך כאיש חינוך איך אתה רואה את התופעה של בניית חניונים מתחת

לבתי-ספר, בתקופת עבודה של כשנה או שנתיים, חפירות, רעש, פועלים זרים

שמסתובבים בבנין, שיבוש הלימודים כמעט בצורה מוחלטת, חיסול מקום המשחקים של

התלמידים, הפרעות בתנועה מסביב והסיכון לטווח ארוך?
י' לוין
אם השאלה שלך היא: האם אני מעדיף שלא יהיה שם חניון? - התשובה שלי היא

כי עדיף שלא יהיה חניון מתחת לבית-הספר. אני לא יודע מה היו השיקולים שקבעו

את מידת הצורך בחניון הזה ואינני מעורב בהם, הייתי שמח אם לא היו בונים חניון.

משהוחלט על כך ובית-המשפט קבע שיוקם שם חניון יש לי תפקיד אחד בלבד- - -
היו"ר מי בר-זהר
למען הדיוק, בית-המשפט לא קבע שיוקם שם חניון. הפנייה לבית-המשפט היתה של

ההורים - שלדעתי טעו בפנייתם - פנייה שנבדקה על-פי אמות מידה משפטיות.
י' לוין
הענין היה בדיון משפטי ובית-המשפט פסק שאפשר להמשיך בהקמת החניון. אני לא

הייתי בבית-המשפט, אין לי כוונה להתערב בשיקולים משפטיים, אבל אני בטוח שהציגו

בפני בית-המשפט את הסכנות, את גורם הרעש, את ענין הבטיחות והבטחון.

משהחליט בית-המשפט מה שהחליט, התפקיד שלי הוא לפסוק האם יכולים להתקיים במקום

לימודים. יש כמה דברים שאיש חינוך בראש מערכת עירונית צריך להבטיח: בטיחות

הילדים; נושא הבטחון, בגלל שרוב הפועלים הם ערבים; ענין הרעש; נושאים

נילווים כמו בריאות, אבק ודברים מעין אלה.

על נושא הבטיחות מופקד משרד החינוך, באמצעות גורמים שונים שעובדים אתו.

עיריית תל-אביב הודיעה שבתחום זה היא לא תחסוך אף אגורה ובכל מה שקשור לבטיחות

ולבטחון, היא תעשה כפי שיורו לה הנציגים המוסמכים של מדינת ישראל.

אחרי בטיחות ובטחון, חשבתי שהרעש הוא הנושא הבעייתי. ישבתי בשבוע שעבר

עם ההורים וקיוויתי שנוכל לפתור בעיה זו לפי מתכונת שהחלטנו עליה. וידאתי

באופן אישי שהלימודים בכיתות יכולים להתקיים על אף הרעש.
היו"ר מי בר-זהר
אני הסתובבתי בכיתות בבית-הספר, שומעים את הרעש בצורה חזקה.י' לולן;

אני לא יודע באיזה כיתות אתה היית. הפתרון שהצעתי יביא לכך שבכל כיתה

יהיה אפשר ללמד יותר טוב מאשר אם לא היו עובדים היום ואין לי ספק שכל מומחה

היה מסכים לדעתי ואני בטוה שגם ההורים מסכימים היום לכך.

אתמול היתה ישיבה של הורי התלמידים בתל-נורדאו. דובר שם על כך שרופא כבר

טיפל במחלות של ילדים שנובעות מאבק ועוד לפני שהתחילו לעבוד במקום רבים מהם

כבר חולים. אנחנו נדאג שיגיעו מומחים כדי לבדוק את נושא בריאות הילדים,

עיריית תל-אביב לא תקל בכך ראש והיא תטפל בבעיה כזאת שעשויה להתעורר.

לסיכום, העיריה תשקיע את כל המשאבים כדי לטפל בבעיות של בטיחות ובטחון,

רעש ובריאות.

היו"ר מי בר-זהר;

לצערי הרב כבר התהילו לבנות את החניון - הייתי עושה כל דבר אפשרי כדי

למנוע את תחילת הבנייה; גם ההורים השלימו, לצערי, עם בניית החניון משום שאחרי

החלטת בית-המשפט לא היתה להם ברירה אחרת. אני מודיע לך שיבואו אליך עם בעיות

של אבק, של בטחון, ילד יחליק, ילד יישרט, ילד יטפס על הגדר, הם יעשו לכם את

המוות, במידה רבה של צדק. במקום להקים ועדות לבדיקה ודיון מחדש, למה אתם לא
נענים לאחת התביעות שלהם והיא
שיעבדו בזמן החופש, כאשר הילדים לא לומדים; או

שתיתנו להם מקום חלופי לתקופה שאתם בונים את החניון כי חייהם שם יהיו בלתי

נסבלים. אחרת הסכסוך יפרוץ שוב, חלק מההורים ירצו שהילדים ילמדו, חלק ירצו

שהילדים יפסיקו ללמוד, ילד ייפצע והוריו יגישו תביעות, יהיו כתבות על פצועי-

חחניון, אתם תיכנסו לתסבוכת שלא תוכלו לצאת ממנה, ואנחנו לא ניתן לכם לצאת

ממנה ובצדק. ילד רואה בור - הוא רוצה להיכנס לתוכו; ילד רואה גדר - הוא חייב

לטפס עליה; ילד רואה מכונה - הוא מוכרח לנסות את המהלכים שלה. בכל פעם תבדקו

אם יש אבק או אין אבק? אם ילד נפצע ונשרט או לא? גם אם ההורים יחזרו

ללימודים, בכל שבוע תצוץ בעיה חדשה, למה לכם את הצרות האלה? למה אתם לא הולכים

לקראת ההורים?

י' לוין;

היתה הצעה שיעבדו אחר-הצהרים ואין זה קשור לגדר או לבור.

היו"ר מי בר-זהר;

זה קשור לחלק מן הדברים, לרעש ולעובדה שיסתובבו פועלים בתוך הבנין. למה

אתם לא מתכוונים ללכת לפתרון שישביע את רצון ההורים, הרי הם אינם שובתים סתם?

י' לוין;

זה לא קשור לרעש ולסכנות קיימות. האפשרות של התחלה מאוחרת נפסלה, כי היא

יקרה ואין לה הצדקה. לכן נותרו שתי אפשרויות: האחת - להעביר את הילדים למקום

אחר; השניה - ללמוד במקום בתנאים סבירים. לדעתי, טובת הילדים דורשת שהם

ילמדו במקום. שמעתי שההורים אינם מקבלים זאת, לכן אציע להם שילמדו במקום אחר,

שבעיני, זה פתרון הרבה יותר גרוע ויותר מסוכן. הוצאה של הילדים מהמקום אליו

הם רגילים הוא אינו פתרון אמיתי, כי אי-אפשר להעביר הכל, לא את הספריה, לא את

חדר המחשבים וגם לא דברים אחרים. בעוד כמה חודשים, בסוף השנה הזאת, הכל יהיה

כבר מרוצף, כשעובדים מתחת לאדמה ולא מרגישים בשום דבר.אמרתי להורים כי בעיני, כאיש חינוך, הפתרון של מעבר למקום ארור הוא יותר

גרוע ואינני חוזר בי מדברי. לכן נשאר הפתרון שחשבתי שהוא הכי טוב - לא כממלא

פקודות של מישהו אחר אלא כאיש חינוך שצריך להחליט אפילו עבור הילד שלו - כי

עדיף שהוא ילמד במקום.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני עומד לשאול אותך שאלה ואם כפקיד של העיריה, כאיש ביצוע, לא נוח לך

להשיב עליה, תאמר לי זאת. האם אינך חושב שאתה צריך להגיד לראש העיר: מה אתה

עושה, אל תקימו חניונים אחרים? ציפיתי שמשרד החינוך יגיד זאת, אבל כבר מזמן

ויתרתי והרמתי ידיים, הם לא יגידו דבר אלא יטמנו את הראש בחול, יברחו וישתקו.

י' לוין;

אחרי שיקימו את החניון של תל-נורדאו - נתתי דרור לדעותי - אם לא ילמדו את

הלקחים ממנו, אסור שיוקמו חניונים אחרים.
היו"ר מ' בר-זהר
מה שלמדו עד עכשיו, כמו המרד של ההורים, אינו מספיק?

י' לוין;

בתחילה חשבתי כמוך, שיהיה קשה עם חניון. אבל שמעתי את בעלי המקצוע והם

אמרו שלא יהיה רעש ולא תהיינה הפרעות. בדברים שאני לא כל כך מבין בהם ויש לי

רק שכל ישר להחליט, לפעמים אני שומע את בעלי המקציע ומשתכנע.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם קראת את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת שהיתה עם "בעלי המקצוע", במרכאות

כפולות, לגבי החניון הזה? שמעת את דברי ההבל שלהם על בטיחות, בטחון ותכנונים?

מתברר שלא היה בטחון ולא היתה בטיחות ולא היו תכנונים וכלל לא התייחסו לנושאים

הללו. אני אעמיד לרשותך את הפרוטוקול הזה כדי שתדע מה הם אומרים. מדוע אנשים

בעלי שיקול-דעת ושכל ישר במקומות אחרים בעולם לא הגיעו לאותן מסקנות? בשום

מקום בעולם לא החליטו על הקמת חניון מתחת לבית-ספר.

י' לוין;

זה לא כל כך מדוייק. שמעתי על כמה וכמה מקומות, בחלק גם ביקרתי, בחלקם

ציבוריים, בחלקם חניונים פרטיים של בית-הספר. ראיתי חניונים בהרבה מאוד בתי-

ספר ל-40 או ל-50 מכוניות.

היו"ר מי בר-זהר;

אנחנו לא מדברים על חניון לצרכיו של בית-הספר עצמו, מדובר על חניון

ציבורי מתחת לבית-הספר שכלל אין לו קשר עם הבנין אלא נועד לנצל את שטח הבנין

לצורך אחר לחלוטין.

אני מבקש לשמוע את יושבת-ראש ועד ההורים בבית-ספר תל-נורדאו. מר לוין

אומר שהוא מוכן לתת לכם מבנה חלופי.
ר' כבודי
ההצעה שלו מתייחסת לגבי חלק מבית-הספר. זה איננו מקובל על ההורים.

מבחינה חינוכית איננו חושבים שנכון לחלק את בית-הספר בצורה כזאת שכיתות די,ה',

ו' יהיו במבנה אחר כלשהו ואילו יתר הכיתות יישארו במקום. מר לוין איננו יודע

כי בישיבה שהיתה אתמול בערב עם ההורים היה רוב לדעה שצריך לסגור את בית-הספר

כלומר, אין בית-ספר תל-נורדאו, הנה המנעול נמצא כאן.
י' לוין
אני יודע.
היו"ר מ' בר-זהר
מה ועד ההורים תובע היום?
ר' כבודי
אנחנו תובעים בית-ספר חלופי לכל בית-הספר. יש מבנה שביקרנו בו - היינו

רוצים שיבדקו אותו שוב - המבנה של א"ד גורדון, שלומדים בו בבוקר כיתות אולפן

ובית-הספר איננו מלא. אנחנו דורשים להעביר את בית-הספר, על כל ציודו, הספריה,

חדר המחשבים, הכל. השאלה שלנו היא למה לא חשבו על הדברים האלה קודם? למה רק

אחרי שהתחלנו בשביתה הם הציעו להעביר את בית-הספר? הוא אומר שמומחים באו

ובדקו את מעבר החצייה ליד השער בו נכנסות המשאיות וכלי העבודה לאתר הבנייה.

כוועד ההורים אני כבר לא מאמינה למר לוין, מבחינתי הוא לא אמין.
היו"ר מי בר-זהר
אני מבקש ממך לא לדבר באופן אישי.
ר' כבודי
הוא אומר שהוא יכול לפתור את בעיית הרעש. מה עם גודל החצר? איך 470

תלמידים יכולים לשחק בחצר כשילד נתקל בילד אחר, אי-אפשר לשחק שם בכדור ולא

ניתן לעשות בחצר דבר. לדעתנו יכולות לקרות בחצר תאונות. איפה היו כל המומחים

שהוא דיבר עליהם, שהוא קיבל את דעתם? עד שהתחלנו בשביתה, הילדים למדו במשך

עשרה ימים ברעש, בהוסר בטיחות ובחוסר בטחון. נכון לאתמול, אחרי שהבטיחו לנו

לפני שבועיים שעובדים זרים לא ייכנסו למקלט, סגן ראש העיר ואני ראינו עובד זר

שנכנס למקלט.
היו"ר מי בר-זהר
אני מבקש לשמוע את מר שלמה נחשון.
שי נחשון
מהנדס בשם ורדימון, שבנה כ-30 בתי-חולים בארץ - בדקתי זאת - פנה אלי

במכתב מיזמתו, מבלי שאכיר אותו, אחרי שהוא עבר ליד החניון. הוא אישר לי

להשתמש במכתב הזה בכל מקום שארצה וכך הוא אומר: בביקור באתר מצאתי כי חברות

נתיבי אילון בע"מ, וברנע בע"מ, מבצעות עבודות הנדסה בחניון תת-קרקעי המסכנות

את שלום בנין בית-הספר, שלום התלמידים והמורים, ואת שלום העוברים והשבים.שאלתי אותו למה הוא מתכון כשהוא אומה סכנה, כי הרי אם יבנו ליד בית-הספר

בנין זה גם כן מסוכן. הוא אמר לי: כשבונים בנין ליד תל-נורדאו, אנשים אינם

מסתובבים באופן סתמי בתוך הבנין או בסביבה הקרובה שלו ליד המנופים. מה שקורה

עכשיו הוא שמסתובבים שם הפועלים ויש לגאונות עבודה; בזמן מלחמת המפרץ נפל

בנתניה מנוף ~ מאותו סוג שנמצא בבית-הספר שלנו - שגילח את כל הבנין ובנס לא

היו שם הרוגים.

היו"ר מ' בר-זהר;

אי-אפשר להיכנס לזה, יכולה לקרות תאונה בכל מקום.

שי נחשון;

אתמול עלו בפני ההורים כל ההצעות של העיריה. היתה הצבעה דמוקרטית
ונתקבלה החלטה
העבודות יופסקו עד שעה 1.30 בצהריים ויימשכו אחר-כך עד 11

בלילה, או שיעבירו את בית-הספר וכל עוד נמשכת העבודה לא יהיה שם בית-ספר. כל

ההצעות שקיבלנו גם בקשר לשעות של שיפוצים ושיפורים לא נתקבלו על דעת ההורים.

היתה הצעה של מבנה חלופי רק לחלק מבית-הספר. זה לא מקובל על ההורים, אנחנו

רוצים להישאר ביחד, זו זכותנו.

עד היום היו התנצלויות בלי סוף, הוועד קיבל מההורים על הראש בנושא הזה,

ובצדק; ראש העיר שולח לנו איגרות, שולח שליחים ופקידים. יואיל בטובו ראש העיר

- אולי בעזרת הוועדה הזאת - לבוא לבית-הספר ולהיפגש עם ועד ההורים, או שיבוא

מתי שהוא רוצה; או שייפגש עם מר אורלב ממשרד החינוך, שכבר במשך שבוע מנסה

להיפגש איתו וזה לא יוצא לפועל, ועובדה היא שגם לכאן הוא לא הגיע. כדאי

שהציבור ידע זאת.
היו"ר מ' בר-זהר
הציבור ידע שראש העיר מסתתר מאחורי חומה של פקידים ומאחורי חומה של

טיעוני-סרק.
ש' נחשון
אמרתי גם בטלביזיה שאני מוכן לשבת עם משרד החינוך ועם ראש העיר עד שייצא

עשן לבן. מתוך נסיוני אני יודע שאם נשב עם מר להט, לאחר כשעתיים נצא מחייכים.
היו"ר מי בר-זהר
מר פרידנברג, הענין הזה לא איכפת למשרד החינוך?
אי פרידנברג
איכפת מאוד. ההערה שלך לגבי משרד החינוך איננה הוגנת כי ממילא אתה לא

נותן אמון במשרד.
היו"ר מי בר-זהר
לפני שלוש שנים משרד החינוך היה צריך לעמוד על הרגליים האחוריות ולהגיד
לעיריית תל אביב
זה בית-ספר ואתם לא תיבנו בו חניון. מאחר ומשרד החינוך לא

עשה זאת, וכאשר הדברים הגיעו למשפט וללחץ של הורים משרד החינוך נעלם כלא היה -

זה שלב בו הוכח שהנושא כלל לא מעניין את משרד החינוך.
אי פרידנברג
משרד החינוך הוא לא היוזם, לא המתכנן ולא המבצע. משרד החינוך ממונה בעיקר

על התכנים, כמו תכניות הלימודים וכו'. משרד החינוך לא יכול לכפות מבחינה

פיזית על העיריה מקום מגורים של בית-ספר, הדבר נתון לשיקולה של העיריה. את

משרד החינוך מעניין האם בבית-הספר מתקיימים תנאים סביבתיים שניתן להגדיר אותם

כמעשה חינוכי, האם הילדים יכולים לשבת, להפיק תועלת וללמוד במקום. הייתי בקשר

טלפוני עם מר לוין בכל מה שקשור לענין הנדון.
היו"ר מי בר-זהר
אינני מתווכח אתך, אינך הכתובת. אבל ברור לך שאם שר החינוך היה נפגש עם

ראש עיריית תל-אביב כאשר הדבר תוכנן, דופק על שולחנו של ראש העיר ואומר שהוא

לא יתן כי בבית-ספר יקימו חניון וכי הוא איננו מסכים לכך מבחינה ציבורית -

הדבר לא היה קורה. האם למשרד חינוך, העוסק בחינוך ילדים, אין מה להגיד בנושא

כל כך קרדינלי כמו בנייה של חניון מתחת לבית-ספר והשבתה של ילדים?

סי רוזנברג;

עוד ב-1987, בחדר זה, בוועדת החינוך שלא היתה בראשותך אלא בראשותו של מר

נחמן רז, דנו בדברים האלה. מר רז ביקר בבית-הספר, הבאנו את הנושא וצעקנו אבל

כל הצעקות שלנו ושל הוועדה לא עזרו.

היו"ר מ' בר-זהר;

הצעקות היו שלך או של שר החינוך?

סי רוזנברג;

שלי ושל הממונים עלי בדרג המחוז.

היו"ר מי בר-זהר;

אינני מזלזל חלילה בכישוריכם, נדרשתם לבוא לכאן, באתם ואתם עושים את

עבודתכם. אבל דברים כאלה אינם צריכים להיעשות בדרג הפקידותי, אלה דברים

שצריכים להיות בהכרעה של הדרג הבכיר, כי זו החלטה עקרונית, בדרג של שר החינוך

או מנכ"ל המשרד ויש להם הסמכות הציבורית והמוסרית להגיד לראש עיריה במקום

כלשהו; אדוני, את זה אתה לא עושה.

סי רוזנברג;

היה צריך לבוא לכאן המנכייל.

היו"ר מ' בר-זהר;

בהחלט. המשותף לדרג הבכיר שלכם ושלהם הוא ששניהם העדיפו לברוח מהישיבות

הללו כי אין להם מה לומר.

מר פרידנברג, מה דעתך על החניון מתחת לבית-הספר תל-נורדאו?א' פרידנברג;

צריך לצאת מתוך הנחה שאי-אפשר למצוא פתרון שיספק את שני הצדדים. הגישה

שלי איננה שונה מהגישה של הרשות המקומית לגבי התנאים המינימליים בהם ניתן

לקיים מוסד חינוכי בשנות האלפיים, תנאים שהיא מוכנה להבטיח אותם, כמו למשל

פתרון של בעיית הרעש.

היו"ר מ' בר-זהר;

ביקרת בבית-הספר?

אי פרידנברג;

כן, אבל לא בזמן שעבדו בו. יש לי עדויות של מורות בבית-הספר, והן

מהימנות בעיני. ביומיים בהם עבדו הטרקטורים הרעש היה בלתי נסבל. דיברתי עם

מר לוין ואמרו כי יבדקו ו יסדירו את הענין. יש מגמה לאטום את החלונות, להכניס

מזגנים וכן הלאה, מהצד האחר איננו טומנים ראש בחול, אנחנו יודעים מה זו תנועה

של דחפורים, טרקטורים ותמיד יהיה ויכוח מה עצמת הרעש. הפתרון האופטימלי

מבחינתו של משרד החינוך הוא הפסקת העבודה בין השעות 8 עד 1. אני מבין שבית-

הספר הלך לקראת העיריה וקיצר את יום הלימודים בשעה מתוך מגמה להתחשב גם בצרכים

של העיריה. זאת הגישה שלנו כאנשי חינוך. אני חושב שההשבתה מול העיריה היא

יותר ענין של מאבקי כוח. ההצעה להעביר את בית-הספר בחלקו, לא נראית למשרד

החינוך, כי היום הלימודים משולבים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה דעתכם על העברת בית-הספר כולו?

אי פרידנברג;

העברת בית-הספר כולו כמיקשה אחת - כשהענין הוא גיאוגרפי ולא מהותי -

יכולה להיות מקובלת על משרד החינוך וגם ההורים לא התנגדו לה, השאלה היא אם

מבחינה מעשית זה בר ביצוע.

סי רוזנברג;

בלתי אפשרי להעביר את החטיבה הצעירה. הותקנו השנה מבנים לפי תקנים

מיוחדים שהושקע בהם הון תועפות. בשום מקום אחר הילדים לא יוכלו לקבל אותם

התנאים תוך זמן קצר. אם מדובר על ילדים בגילאים שהם מעל החטיבה הצעירה -

אולי זה ניתן.
היו"ר מ' בר-זהר
מר נחשון, האם אתם מוכנים לקבל את הפתרון של הפסקת העבודות עד לשעה 1.30?

גם משרד החינוך תומך בזה.

שי נחשון;

כן, אבל זה לא הולך, יש חוזים עם הקבלנים.

היו"ר מי בר-זהר;

ברור שזה קשור בכסף.מה טל, אתה ראש צוות תכנון. אתם תכננתם את החניון הזה?
גי טל
אנהנו לא תיכננו אותו, אנחנו לא היזמים, היזמים לתכנון זו עיריית תל-

אביב. היא מביאה זאת לוועדה המחוזית והוועדה המחוזית אישרה את התכניות.

קריאה;

לא היו התנגדויות?
גי טל
לא.
מי מזרחי
היתה התנגדות.
היו"ר מ' בר-זהר
ראינו איך הדבר אושר. מר טל, אתם עומדים לתכנן את החניונים הנוספים?
ג' טל
לא.
היו"ר מ' בר-זהר
לא הועבר לכם שום דבר חדש?
ג' טל
לא.
היו"ר מ' בר-זהר
אתם קשורים לביצוע?
גי טל
לא.
הי וייר מי בר-זהר
מר שיין, אני מצפה לתשובה שלך בקשר לחניונים.
אי שיין
היום אין שום חניון שנמצא אפילו בשלבים של הכנת תכנית. באגף התנועה

נמצאות כרגע בשלבים של בדיקה ראשונית בלבד אפשרויות של הקמת חניונים ציבוריים

בתל-אביב, בין היתר במספר בתי-ספר.היו"ר מי בר-זהר;

הוליכו אותך שולל. אני מכיו- את דובר העירית והוא לא יגיד דבר שאיננו

מקובל על בעל-הבית שלו. דובר העיריה לא הכחיש ולא אמר שבודקים, הוא רק הסביר

כמה זה יהיה טוב. ההכרעה העקרונית התקבלה במקום אהר, היא לא הורדה לדרג אחר

או שנבלמה מפני שידעו מה זה עלול להביא.

א' שיין;

אני לא הושב שיש כוונה כלשהי להסתיר מידע מהציבור. בדקתי זאת עכשיו

ממקורות ראשוניים. ברשימה של אפשרויות להקמת חניונים - מדובר על עשרות

חניונים בתל-אביב וכולם יודעים את בעיות התנועה והחנייה בעיר - נמצאים גם מספר

בתי-ספר בשלבים של בדיקה בלבד. אני מניח שאחרי הרעש שהוקם כאן, הענין לא

יעבור את השלבים של הטיפול הראשוני ואין סיכוי שזה ייצא לפועל.

היו"ר מ' בר-זהר;

מדבריך אני מסיק שהרעש שלנו יכול לעזור ואולי נמשיך להרעיש. אבל אנהנו

מעדיפים לא להרעיש, לא להתעמת ולא להשיג דברים בדרך של אלימות מילולית או

אחרת. לא באנו לתקוף נבחרים אחרים במקומות אחרים, אין צורך בכך, אם יש שכל

ישר לא מגיעים למצב הזה.

מר שיין, אתה עוסק בענין של תל-נורדאו. איך אתה רואה את הבעיה.

א' שיין;

התכניות היו מוכנות, הכל היה מאושר כחוק, נבחר קבלן, הוא התארגן והיה

צריך להתחיל בבניית החניון עם תחילת החופש הגדול. תכנית העבודה לקחה בחשבון

שיש בקיץ חודשיים נוחים לעבודה ובתוך פרק זמן זה תסתיים עבודת הדיפון, תקיעת

הכלונסאות והחפירה ואז נימצא בשלב שבו כמעט שאין רעש, הרעש ייבלע ברעש התנועה

סביב בית-הספר. זו היתה התכנית הבסיסית. אלא שהוגש צו מניעה שעיכב את הליכי

הבנייה למעלה משבעה חודשים, היו משפטים, היה מספר רב של ישיבות שבחלק מהן

השתתפתי. הישיבות נוהלו על-ידי השופט בדרך מכובדת והוא שמע את כל הצדדים.

הוא אמר מפורשות שהעיכובים וההליכים המשפטיים הם לא רק על-מנת למצות את הדין

אלא לאפשר לוועד ההורים ולוועד התושבים להביע את מחאתם. הוא עיכב שבועיים

ושלושה כדי לתת לאנשים להביע מחאתם. במהלך המשפט הובאו עדויות בתחום

הבטיחות והבריאות. לדעתי, השופט החליט החלטה כנה ואמר כי בבניית החניון לא

נגרם כל עוול ופסק שהוא דוחה את צו המניעה. גם אחרי שהוא דחה את צו המניעה

הוא אמר שאין רשאים להתחיל בעבודה במשך 10 או 14 יום לאחר מכן, כי הוא עדיין

נותן אפשרות לאנשים להביע מחאתם ובתום אותה תקופה יהיו רשאים להתחיל לעבוד.

במהלך אותה תקופה באנו בדברים עם ועד ההורים ועם ועד התושבים. הגענו אתם

להסכם חתום בו הם מודיעים מפורשות כי מרגע זה ואילך הם מפסיקים את כל ההליכים,

אינם שובתים, אינם מגיבים ונותנים לנו אפשרות לבנות. אנחנו מצדנו הסכמנו

שנעשה את המכסימום להמשך החיים התקין לתושבים בסביבה ולבית-הספר. לכן התפלאתי

כי יומיים-שלושה אחרי שהתחלנו לבנות הם שוב הגיבו.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מתפלא על ההורים שחתמו אתך על הסכם.
א' שיין
היום אנחנו נמצאים בשלבי הבנייה.לגבי הרעש. הייתי בתוך הכיתות כאשר בית-הספר ריק מתלמידים. כולנו

מכירים את רעש הרקע סביב בית-הספר גם בשעות הלימודים, היום הוא לא קיים בבית-

הספר. נכנסתי עם מר לוין לאחת הכיתות, סגרנו את הדלת, לא שמענו רעש כלשהו

שיכול להפריע למהלך הלימודים.

י' לוין;

טרקטורים עבדו בחוץ- אחר-כך אמרה לי המנהלת שהצטרף עוד איזה כלי, היא

נכנסה לכיתה והיה קצת רעש אבל זה לא משנה.

א' שיין;

מאז שבדקנו את הרעש נקטנו מספר פעולות. דאגנו לכסות את כלי הצמ"ה, את

המנועים והאגזוזים, באלמנטים אקוסטיים שמחלישים את הרעש.

היו"ר מי בר-זהר;

אתה לא חושב שזה נראה כמו מחזה סוריאליסטי? כיסויים אקוסטיים לטרקטורים,

איטומים לחלונות, מזגנים לחדרים, רופאים צמודים לבדוק את כמות האבק. לא יאומן

למה אתם מגיעים. במדינת ישראל קיבלו בשנת 1992 החלטה טפשית ובשביל לבצע אותה

מזרימים כסף בכל מחיר לכל הכיוונים.
א' שיין
אני לא חושב שזו החלטה טפשית.

טיפלנו בכל הכלים, אטמנו את החלונות, למרות שלא היה רעש שעלול למנוע

לימודים. עיריית תל-אביב מוכנה לבצע עבודות נוספות ולהתקין זיגוג כפול

לחלונות ולהתקין מזגנים בכל כיתות הלימוד. אני משוכנע שתנאי לימוד כאלה לא

יהי ו בשום מקום אחר.

היו"ר מ' בר-זהר;

בדיוק. אם הייתי יושב בוועד הורים אחר בתל-אביב מייד הייתי הולך לבג"צ

בשאלה למה להם מתקינים דברים כאלה ולי לא.

י י שפרי נצק;

ההכנסות מהחניון יכסו את ההוצאות?
אי שיי ן
זה לא חניון שבא לתת הכנסות לעיריה אלא לפתור בעיות של חנייה.
היו"ר מ' בר-זהר
בישיבה הקודמת הבאנו על כך תצהיר של חניון בית כלל.

א' שיין;

אני מכיר את חניון כלל, בית-המשפט עשה מזה חוכא ואיטלולא.היו"ר מי בר-זהר;

אמרתי להורים מלכתחילה כי אין שום סיכוי שבית-המשפט יפסוק אחרת משום

שמבחינה פורמלית הנוהלים בוצעו.

א' שיין;

אם חניון כלל היה לוקח 3 שקלים לשעה ולא 15 שקלים - הוא היה מלא.

א' שיין;

אתה יודע שבשעות הערב, כשחניון כלל גובה 7 שקלים לערב שלם, המדרכות מסביב

מלאות במכוניות, האנשים מוכנים לשלם קנס של 200 שקלים אבל לא ללכת לחניון. אז

עכשיו אתם תפתרו את הבעיה?

מר שיין, נשארו ארבעה חודשים עד לחופש הגדול, אולי תפסיקו עכשיו את

העבודות - ממילא וזן כבר הופסקו - תבצעו את העבודות בקיץ, ואל תשלפו בכל פעם

שפן אלקטרוני או אקוסטי. יש בעיה עם זה?

שי נחשון;

אנחנו מוכנים שיבצעו את העבודה גם בחופשת הפסח.

אי שיין;

יש לנו קבלן וקבלני משנה שאנחנו חתומים אתם על חוזים, גם עם מכוני בדיקות

וגם על אספקת צמייה. הפסקת העבודה עד לקיץ לא תפתור את הבעיה כי לא נוכל לגמור

את העבודה במשך חודשיים, זה יקל את העבודה בסדר גודל של %30. אחרי כל מה

שאמרתי קודם אני עדיין עומד על כך שאין בכך שום יתרון משום שאין בעיה של

אקוסטיקה בבית-הספר.

היו"ר מ' בר-זהר;

אתה יודע שלא מדברים רק על בעיית האקוסטיקה. זו בעיה של בטחון ובטיחות

של הילדים.

א' שיין;

הבעיה היחידה היא שהצרו את שטח חצר בית-הספר לתקופה מוגבלת.

הי וייר מי בר-זהר;

קודם אמרת שמלכתחילה התכוונתם לבצע את העבודות בקיץ, אז הייתם מספיקים

לעשות זאת.

אי שיין;

היינו מספיקים לסיים את העבודות הגורמות רעש רב של חפירה ודיפון. צריך

להבין שכרגע אי-אפשר לפתוח שוב את חצר בית-הספר לתלמידים כך שבכל מקרה ב-4

החודשים האלה לא תהיה חצר לתלמידים. בצורה כזאת אנחנו מאריכים את התקופה בעוד

^ חודשים.

אנחנו מבקשים שרק תתנו לנו לעבוד.היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לשמוע את מר מזרחי

מי מזרחי;

הייתי יושב-ראש ועד ההורים בתל-אביב לפני כחמש שנים. התנהל מאבק קשה

בקשר לתל-נורדאו שהגיע עד לוועדת החינוך, ועובדה היא שהענין הוקפא בגלל לחץ.

צר לי שעיריית תל-אביב לא השכילה לטפל בענין, כי הדברים שנאמרים כאן היום

נאמרו גם אץ. אינני מאשים את ההורים אבל אני לא מבין למה הם הסכימו לפרוצדורה

של בנייה ביום או בלילה; אין חניונים מתחת לבתי-הספר. נקודה. בשבוע שעבר

הבעתי דעתי בפני ד"ר לוי, מנהל המחוז וגם בפני מנכ"ל משרד החינוך, שהגיע לבית-

הספר יומיים לאחר מכן, שאנחנו נתנגד בתוקף ועל גופתנו יבנו חניונים בתל-אביב,

ובארץ בכלל, מתחת לבתי-הספר. יש מברק שלנו לשר החינוך ולשר הפנים שבשום אופן

לא נסכים לשיטה הזאת. אם יש בעיה של חנייה - שהרשויות ימצאו מקומות אחרים, יש

די צרות בתוך בתי-הספר בקשר למגרשי משחקים. יש חוזר של מנכ"ל משרד החינוך בו

נקבע ומעוגן המטרז' של חצר משחקים בבית-ספר ופתאום באים ומקצצים מגרש משחקים.

אי פרידנברג;

זה זמני.

מי מזרחי;

הצמחוניות של משרד החינוך איננה באה בחשבון. אני לא בא אליכם בטענות, כי

האישור ניתן לפני שלוש שנים, אבל אסור היה לאשר זאת. הנושא שייך לוועד ההורים

בתל-אביב - צר לי שהם אינם כאן, אסור לנו להתערב. הם היו אמורים לטפל בנושא

וללוות אותו. התערבתי אחרי שקראתי בעתון שעומדים לבנות עוד 5 חניונים מתחת

לבתי-הספר. התקשרתי לדייר לוי ושאלתי אותו מדוע משרד החינוך שותק. הוא אמר לי

שבעוד יומיים מגיע המנכייל. אמרתי כי אנחנו דורשים ממנו שיפנה לראש העיר ויתבע

ממנו להיפגש עם ההורים, הוא צריך לשבת אתם. אני מבין שעכשיו יושבים אתם.

אנחנו תומכים בפתרון של בית-ספר חלופי, אנחנו נגד כל הסדר שמאפשר עבודה

בצהרים או בערב, כי אחרי שיגמרו את החניון הילדים יעמדו ויסתכלו איך המכוניות

נכנסות ויוצאות. אנחנו מתנגדים להקמת חניונים מתחת לבתי-הספר. נפעיל את משרד

החינוך ואת משרד הפנים כדי שלא יחזור דבר כזה. אני פונה אל ההורים ואל

העיריה; אין בעיה למצוא בתל-אביב מבנה חלופי, יכול להיות שהוא לא יהיה באזור

וההורים יצטרכו להסכים להסעות, כי לא תהיה להם ברירה. זה הפתרון הטוב ביותר.

י' לוין;

אם הם מתעקשים ורוצים לנסוע - שיסעו.

מי מזרחי;

אני מאמין שאפשר לשכנע את חהורים ואני מוכן לתרום את חלקי אם אדרש לכך.

אולי אפשר לעבור לאייד גורדון ולחעביר את האולפן למקום אחר.

היו"ר מי בר-זהר;

עם כל הכבוד לכולכם, אין לכם סמכות לקבוע לאן יעברו, אתם לא יכולים

להגיד; כאן אנחנו רוצים, או כאן אנחנו לא רוצים, זה איננו מקובל עלי. אם

יציעו לכם מבנה חלופי שעונה לצרכים - זה ענין אחר.קריאה;

אנחנו אזרחים חשובים.

היו"ר מי בר-זהר;

אתם אזרחים חשובים מאוד, אבל עם כל הכבוד, אתם לא תחליטו איזה מבנה יהפוך

לבית-הספר שלכם. המאבק שלכם הגא ענין אחד; ההחלטות שלכם בנושאים פדגוגיים הן

ענין אחר.

אני רוצה לשמוע את הילדים. שירה, את לומדת בבית-ספר תל-נורדאו? באיזו

כיתה?

שי הורן;

אני לומדת בבית-ספר תל-נורדאו בכיתה די.

היו"ר מ' בר-זהר;

למדת שם בזמן שהתחילו העבודות?

שי הורן;

כן.

היו"ר מי בר-זהר;

תספרי לנו מה זה גרם לכם.

שי הורן;

בהתחלה לא שמעתי כל כך הרבה רעש. אבל בשבוע שעבר כשהיתה שביתה, היה לי

חוג דרמה ואז כבר התחילו בחפירה ובשי פוצים. לא יכולנו לשמוע כלום ובכלל לא

למדנו חוג דרמה, לא יכלו ללמד אותנו. אני מאמינה שאם יאטמו את החלונות עדיין

ישמעו רעש.
היו"ר מי בר-זהר
איפה הייתן בהפסקות?

שי הורן;

היינו במה שנשאר.
היו"ר מ' בר-זהר
חן, תאמרי לנו באיזו כיתה את ותספרי את החוויות שלך.
ח' ברסלר
אני בכיתה וי. כשהתחילו בעבודות לדעתי חיה רעש. פעם היתה לנו חצר גדולה

וחצר קטנה - שם בונים את החניון - אז מה שנשאר לנו זה המגרש החלופי שבונים,

שהוא בדיוק מול החלונות של הכיתות שלנו וכשיש שיעורי ספורט במגרש הזה, הילדיםמתכופפים החוצה לראות. לפעמים הכדורגל פוגע בחלונות, ויש רעש. בהפסקות,

תופסים לנו את המגרש, או שמצטופפים שם או בשער מנדלה. יש הרבה אבק במסדרון.

היו"ר מ' בר-זהר;

האבק עשה לך משהו?

ח' ברסלר;

התעטשתי.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מבקש לשמוע הורים מבתי-ספר אחרים, אף-על-פי שאומרים לנו שהענין ימות.

מר טובי, בבקשה.
ש' טובי
אנחנו חוששים משני דברים: האחד - תקופת הבנייה, משום שראינו מה קורה

בבית-טפר תל-נורדאו. יש לנו הסעות ובעיה של ילדים שעולים באמצע הכביש אבל כבר

במשך שנתיים מנסים לפתור אותה ולא מצליחים. היו הבטחות של העיריה, של המשטרה,

של מינהל החינוך ולא הצליחו. אם יקימו עוד חניון בכניסה של בית-הספר אנחנו

נסכן את הילדים. יש לידינו דרגסטור ושלושה בתים גבוהים. חשנה מנעו את בניית

החניון שם מפני שהמזלג של הכניסה והיציאה איננו נוח שם. אני לא רואה כל סיבה

שיכניסו את החניון מתחת לבית-הספר.

בעיה שניה היא של החצר. אנחנו לא רואים איך החצר תחזור להיות חצר כשיש

עליה כיסוי של בטון. לקח לנו כמה שנים עד שהכניסו קצת סדר בבית-הספר ונטעו

עצים כדי שיחיה צל לילדים כשהם יוצאים בקיץ החם לחצר. מדברים כאן על תקופה של

שנתיים אבל היא מפחידה כי שנים ארוכות אחרי-כן הילדים יצטרכו לסבול.
היו"ר מי בר-זהר
מר שוורצר, איך אתה רואה את כל הענין?
די שוורצר
כמנהל בית-ספר מטרידה אותי התקופה עד שהתשתית תהיה מוכנה. יש לנו בעיות

קשות בבית-הספר כמו בעיה של קליטת ילדים עולים והבעיה הזאת תתוסף אליהן.

מן הראוי היה שמנהל בית-ספר ידע על דבר כזה ראשון, לא מעל גבי עתון, מפני

שהוא מוטרד על-ידי הורים מודאגים.
היו"ר מי בר-זהר
הוטרדת על-ידי הורים?
די שוורצר
כן, הם מודאגים מאוד ואין בידי שום תשובה מוסמכת. כאזרח העיר, אני מוטרד

מכך שגם בית-הספר בו לומדת הבת שלי יהפוך עוד מעט לחניון.היו"ר מי בר-זהר;

גבי אמזל, מה העמדה שלכם?

תי אמזל;

קיבלנו התראה קצרה לישיבה הזאת. מתוך נסיון לברר את אמיתות הענין

בעיריה, התברר כי הענין הוא ברווז עתונאי.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה איננו ברווז עתונאי. זה דלף ההוצה והם הגנו על זה, אבל כאשר קם רעש,

מנסים להתנער מזה.
ת' אמזל
עצם ההכהשה היא דרך למנוע לחצים. בפגישה שהיתה אתמול בין כל ההורים

הובעה התנגדות הד-משמעית לכל הענין הזה. אני לא נכנסת לשיקולים הכלליים שיש

חנייה סביב בית-הספר ברהוב הנמל ובנמל עצמו, ושחצר בית-הספר מסתכמת במגרש

כדורסל קטן. כאזרחית של העיר אני חושבת שאם יש כוונה לבנות שם זה בזבוז כסף,

שלא לדבר על ההפרעות הנגרמות לחלק מהתלמידים שלומדים לבגרויות. הרי בשבילם זה

לא משנה אם זו תקופה מוגבלת, לגביהם זה 100%. הם יצטרכו אחרי הצבא לעשות מכינה

ולתקן ציונים כתוצאה מהרעש. אני מציינת שבתוך בית-הספר שלנו יש מזגנים, שאנחנו

חהורים שילמנו עבורם, אבל חם אינם פועלים כי לעיריה אין כסף להתקין את החיבור

התלת-פאזי לחברת החשמל ולשלם עבורו. אני כבר לא מדברת על זה שלבית-הספר אין

שום הגנה, אין בו מקלט, וכאשר דובר על המקלט - אין עבורו כסף; אבל יש כסף

לחפור מתחת לבית-הספר לצורך חניון שהכדאיות הכלכלית שלו נפלאה ממני. אף אחד

לא הציע מקלט.

ההורים מתנגדים לענין הזה בצורה חד-משמעית, שום תועלת לא יכולה לצמוח

לבית-הספר מזה שיקימו מתחתיו חניון.

אני גרה ברחוב פרישמן בבנין שמעל בית-ספר תל-נורדאו. כפתרון הוצע

שיעבדו משעה 1.30. תיקחו בחשבון שהדיירים יתנגדו לכך, יש גבול לכוח הסבל שיש

לאנשים לגבי הרעש והאבק שמסביב ויש עוד מפגעים. בנסיון לפתור בעיות חנייה

בעתיד, יוצרים לנו בעיות חנייה כרגע, מה גם שהחניון לא בא לפתור בעיות חנייה

של תושבי האזור, להיפך, רחוב פרישמן ייצבע באדום-לבן ולא יהיה ניתן לחנות בו.

לכן כשמציעים פתרון לבית-הספר יש להביא בחשבון גם את תושבי הסביבה.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לשמוע את גבי נרי גרשון.

ני גרשון;

מר פרידנברג דיבר על תנאים מינימליסטיים. למה הילדים שלנו צריכים לסבול

תנאים מינימליסטיים, גם אם לתקופה קצרה? אני לא מבינה למה הילדים שלנו צריכים

להיות בבית-ספר כשבונים חניון.

דיברו כאן על איטומים. סגרו את המסדרון עם דיקטים וצמר סלעים וזה נראה

כמו חדר אטום ממלחמת המפרץ. לילדים שלנו יש מספיק טראומות ממלחמת המפרץ

ואנחנו לא צריכים עוד חדרים אטומים שאי-אפשר לפתוח בהם חלון בקיץ, עם המזגנים.

אמנם זה לתקופה קצרה, אבל הילדים שלנו מבלים חצי יום בבית-חספר ואנחנו רוצים

שהם יבלו בתנאים סבירים באמת.
היו"ר מי בר-זהר
אני מבקש לשמוע את גבי דדה פוטר.

די פוטר;

ענין החניון חושף הזנחה של שנים בבית-ספר תל-נורדאו. בית-ספר תל-נורדאו

קיים 80 שנה וזה כ-20 שנה שלא נעשו בו שיפוצים. החורף האחרון, שהוא חורף קשה,

פגע לאחרונה בבית-ספר, לפני כארבעה שבועות היתה התמוטטות של תקרה וקיר נוסף.

מי יכול להבטיח לנו שהמבנה הסמוך לאתר הבנייה, בו יש בור של ארבע קומות שנבנה

היום, יוכל לשאת את המעמס של הויברציות מכלי העבודה הכבדים באותו שטה.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מניח שתפקידם של המומחים המקצועיים הוא לבדוק את הנושא הזה.

די פוטר;

בסדר, אבל החלק שלי בתור אמא הוא לדאוג לזה שהילדים שלנו יהיו בטוחים ולא

להתכחש לכך שעלול לקרות משהו.

לגבי אפשרות הלמידה בתוך בית-הספר. להערכתי, גם אם העבודה תתחיל רק ב-

1.30, זה לא יהיה פתרון. אני אמא לילד שובב בן 8.5 שמטפס על כל דבר שהוא

רואה, ו-%10 מהילדים הם כאלה, כשאני הושבת על תקופה של שנתיים של בנייה, אני

חרדה למה שעלול לקרות.

שמעתי אתמול ציבור אנשים גדול שהכריע בצורה טוטלית על המשך השביתה, למרות

שיש לנו בעיה רצינית להחזיק את הילדים בבית. כולם חדורים בתחושה הנוראה שאם

נחזור לבית-הספר, כמות שהוא היום, עם מיזוג ועם פטנטים אחרים שימציאו המומחים

הגדולים - לא נוכל להתגבר על הסכנות הצפויות העומדות בפתח במשך שנתיים.

העיריה צריכה לעשות מאמץ עילאי כדי לארגן העברה של מתחם חינוך מבוגרים ולהפוך

אותו למתחם לחינוך לילדים. אפשר לעשות את זה והייתי יושבת לילות כדי למצוא

פתרון כזה שההורים מחכים לו. ההורים אינם מוכנים לשלוח את הילדים שלהם לבית-

ספר בלב תל-אביב שנראה כמו בית-ספר בשטחים או באזור קרבות, ממוגן, סגור, מסוכן

ועם שומרים, אנחנו אזרחים של המדינה הזאת, אנחנו לא יושבים על הקווים הקדמיים,

אנחנו לא תחת קטיושות, אנחנו בתל-אביב, אין סיבה שנחיה כמו בקרית-שמונה.

היו"ר מ' בר-זהר;

יש לך מזל שאנשי קרית-שמונה יושבים שם כדי שאת תשבי בשקט בתל-אביב.

ההשוואה הזאת איננה מקובלת עלי.

י' שפרינצק;

מדוע בחרו לחפור חניונים דווקה מתחת לבתי-ספר? האם זה יותר נוח וקל מפני

שהעיריה חולשת על זה?

היו"ר מי בר-זהר;

התשובה נמצאת בתוך השאלה שלך.י' שפרינצק;

שיעשו תפנית ויחפשו מקום אחר.

היו"ר מ' בר-זחר;

אני מסכם את הדין;.

אני אומר לאנשי העיריה: לא ייתכן שראש עיריית תל-אביב מסתתר מאחורי חומח

של פקידים, של החלטות ושל טענות-סרק. אם הוא היה מוציא אחוז אחד של אנרגיה

כדי למצוא פתרון למה שקורה בתל-אביב במקום להוציא אותה על החזרת מכתבי

התנצלות ותביעת מכתבי התנצלות, מזמן היינו מוצאים פתרון לבעיה של בית-ספר תל-

נורדאו.

לפי ההתרשמות שלי ההורים גמישים, אני לא הייתי יכול לעמוד במקומכם. אתם

מוכנים לשעות עבודה אחרות, לבית-ספר חלופי, לעבודה בתקופות אחרות. אם אחד

משלושת הפתרונות האלה מקובל עליכם, הוא מקובל גם עלי.

1. אנחנו תובעים מעיריית תל-אביב להפסיק לשחק את משחק הנעלבים ולשלוח את

נציגיה המוסמכים להיפגש עם ההורים מתוך פתיחות לאחד מהפתרונות שההורים מציעים.

שמעתי ממר לוין שלפחות אחד מהפתרונות מקובל עליו.

2. אמרתי מה אני חושב על משרד החינוך. בוועדה הזאת התנגדנו ואנחנו

מתנגדים באופן עקבי לכל השבתה של לימודים. גם הפעם אנחנו מגנים את ההשבתה.

אני לא מבין מדוע אנחנו צריכים לגנות אותה ומשרד החינוך שותק. אנשי משרד

החינוך, אנא העבירו לממונים עליכם - אנחנו נעביר זאת אליהם בדרך שלנו - את

התמיהה שלנו על כך שלא איכפת להם שילדים לא לומדים במשך 14 ימים. מפקח המחוז

כל כך עסוק היום שהוא לא יכול לטפל ב-500 ילדים שכבר לא לומדים במשך 14 ימים.

לא איכפת למנכ"ל ולשר החינוך שלא לומדים? משרד החינוך הגיע לשיאים חדשים של

הטמנת ראשו בחול גם לגבי דברים שהוא חייב לעשות אותם.

3. לענין החניונים האחרים. שמחתי לשמוע את הודעתו של מר שיין. אנחנו

נתנגד בכל תוקף להפצת המנהג האווילי של בניית חניונים מתחת לבתי-ספר. אף פעם

לא השתמשנו באמצעים אלימים, אבל אם עיריית תל-אביב תלך לבנות חניונים מתחת

לבתי-הספר ותטרטר את כולנו - דבר שאיננו עומד בדרישות החוק ולא בדרישות של

שלום הילדים ולימודיהם - אני מודיע שוועדת החינוך תבוא לשם ובאופן פיזי לא

תאפשר לכם לבנות חניונים. אם תגידו שאנחנו מפירי חוק - בבקשה; במה שאתם

עושים, מתכננים, מדליפים ומפחידים הורי תלמידים בתל-אביב יש הפרת חוק הרבה

יותר חמורה. לא תהיה בנייה של חניונים מתחת לבתי-ספר בתל-אביב כל עוד אנחנו

בעלי תעודה שמעניקה לנו חסינות. זו הודעה רשמית לכם ולמשרד החינוך. לא נרשה

זאת. אנחנו נמצא את הסיבה החוקית לא לאפשר זאת, אפילו בתקנות משרד החינוך

שאינן מקויימות היום. ההתנהגות של העיריה, כעיריה, היא התנהגות מבישה ואסור

לעשות כדברים האלה.

מר לוין, אתה כאן הנציג הבכיר של עיריית תל-אביב, אנחנו פונים אליכם לבוא

מייד בדברים עם ההורים ולמצוא פתרון. אם היו עומדים בפני הורים עם דרישות כל

כך צנועות ומתקבלות על הדעת - הייתי יכול לגמור את הענין בתוך שעה. עם קצת

רצון טוב ועם קצת גיבוי מהממונים עליך, מר לוין, גם אתה יכול לסיים את הענין

בשעה.

אני מודה לכם.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים