ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/02/1992

סכנת סגירת קריית האמנים בצפת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 320

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. כ"ט בשבט התשנ"ב (3 בפברואר 1992). שעה 00;10
נכחו
חברי הוועדה; ח' מירום - מ"מ היו"ר
מוזמנים
חה"כ ע' סולודר

ג' זלצמן - ראש מדור לקליטת אמנים, המשרד

לקליטת העלייה

כי עפרוני - יו"ר הוועד, קרית האמנים בצפת

מ' שטיינברג - מזכיר קרית האמנים בצפת

צי ברנר - חברה בוועד קרית האמנים בצפת

אל"מ י' שני - ועד קרית האמנים בצפת

מזכירת הוועדה; י' גידלי
קצרנית
א' זכאי
סדר-היום
סכנת סגירת קרית האמנים בצפת.סכנת סגירת קרית האמנים בצפת
היו"ר ח' מירום
אני פותח את הישיבה. חבר-חכנסת מיכאל בר-זהר, היושב-ראש הקבוע של

הוועדח, יצא למועצת אירופה ללוות את נשיא המדינה, על כן נבצר ממנו להשתתף עמנו

בישיבה על אף שהוא מחשיב את הנושא וביקשני לומר זאת. אני ממלא מקומו הקבוע

ואנהל היום את הישיבה.

הנושא שהועלה על-ידי חברת-הכנסת עדנה סולודר כהצעה דחופה לסדר היום חשוב

גם בעיני. אחרי עיון בחומר ובמכתביו של מר כתריאל עפרוני, אנחנו מתרשמים

שהנושא רציני וכי קיימת סכנת סגירה של האתר הזה, כמעט היעלמות, של קרית האמנים

בצפת ואנחנו רוצים להיחלץ לעזרתכם. אתם תתארו את המצב ואנחנו נחפש דרכים שבהן

ניתן לעזור.

אני מדבר כאן מתוך תחושה אישית, במושגים של ילד שגדל לפתח ההתפתחות של

קרית האמנים בצפת, כשנסעתי וביקרתי בה וראיתי בה אחד מאתרי האמנות היפים

הנטועים בתוך נוף הישוב בו הם מצויים.

אני מביע תרעומת על אי-השתתפותו של נציג כלשהו ממשרד החינוך בישיבה ורואה

בכך גישה מזלזלת בענין. שמעתי ממזכירת הוועדה שיושב-ראש האגף לתרבות אמר לה
בטלפון משהו כגון
אי-אפשר שאני אבוא לישיבה שנועדת בגלל שלכל תזמורת באיזה

שהוא מקום יש טענות.

אני מצפה מראש האגף להתייחס לכל תזמורת. בהיותו מופקד על נושא התרבות

בישראל - הוא כמעט שר התרבות בישראל על-פי סמכויותיו ומעורבותו - אי-אפשר שלא

להתקומם נגד הגישה הזאת. מעבר לכך, קרית האמנים בצפת היא לא עוד תזמורת

באיזה שהוא מקום, ואני לא מקבל שמתייחסים אליה כך. אין לנו הרבה קריות-אמנים

כאלה, יש מועטות, כמו ביפו, אבל במתכונת הזאת קרית-האמנים בצפת היא ייחודית.

לכן קשה לי לקבל דיבור כזה ואי-הופעה של נציג מטעם משרד החינוך. אם נבצר ממר

שלו להופיע כאן אישית, יש עובדים שכפופים לו ואפשר היה לשלוח לכאן את מי

שמופקד על אגף המוזיאונים או מישהו אחר. אני מבקש ממזכירת הוועדה להעביר אליו

את תרעומתי האישית על ההתייחסות הזאת והזלזול הזה.

אחר שנבדוק ונבחן כאן את הדברים, אמליץ בפני יושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת

בר-זהר, לא ליותר ולקיים דיון במסגרת שתכלול את נציגי משרד החינוך והתרבות.

אני לא רואה כאן את מר זאב פרל, ראש עיריית צפת. אני מקווה שהוא בדרכו

לכאן כי הוא היוני לדיון משום שמדובר באתר שנמצא בעירו ומוניציפלית הוא אחראי

לו. אני מקווה שבמהלך הישיבה הוא יגיע לכאן כי יש טענות קשות כלפיו שאני קורא

אותן במכתביו של מר עפרוני.

אני מציג את הנוכחים. גבי גלינה זלצמן, ראש מדור לקליטת אמנים במשרד

העלייה והקליטה. מקרית האמנים בצפת - מר כתריאל עפרוני, יו"ר הוועד; מר מנחם

שטיינברג, מזכיר; גבי צפורה ברנר, חברת ועד; אלוף-משנה (מיל.), חבר הוועד.

חברת-הכנסת עדנה סולודר שהעלתה את הנושא, תציג אותו על-פי תפישתה.
ע' סולודר
אם נישאר בהרכב הזה של הנוכחים הדיון יחטיא את מטרתו. למדתי את הבעיה לא

רק מהתסקיר. לפני שבועיים הטרהתי את עצמי לעלות לצפת כדי לראות את המקום.

כדרכי אני בוחנת את הדברים ברגלי ובעיני מכל הכיוונים וראיתי את חקירות

הדולפים, את השטיחים המרופטים, את הפעילות הנרחבת שנעשתה סביב 15 אמנים עולים

ואיך מזלזלים בכבודם של עשרות אמנים שיש להם חלק בשמה הטוב של צפת המודרנית.

לצפת יש הקדושה שלה, הסמלים שלה ואורח החיים שלה, אבל במשך השנים נודעה צפת גם

בתרבות האצורה בה שהיתה אבן שואבת לרבים מהציירים הגדולים של מדינת ישראל שבנו

להם בה בית, תרתי משמע, והקימו את הקריה. הם רכשו את הבתים בקריה, שבגלל צוק

העתים היא הולכת ונעלמת מפני שקשה לעמוד ברכישת בית או באחזקת בית בתנאים

שלנו. הם הקימו תערוכה כללית של אמנים בבית הישן של החאן, מבנה ישן דולף

שמחייב תיקון ושיפוץ.

יש היום בעיות של תיירות וכלכלה ומה שאיננו על אם הדרך חוא רחוק מן העין

ומן הלב, אם כי מרבים לבקר בתערוכה. לתערוכה הזאת אין אבא במשרד החינוך,

כשלמוזיאונים אחרים יש אבא כזה במשרד. אני מקווה שזאב פרל, שדיברתי אתו אישית

בענין, יגיע לכאן. הוא טוען שהוא מוכן לעשות הכל למען התערוכה אלא שממראה

עיניים אין הדבר ניכר.

אשר למשרד החינוך. היות וידעתי שקרית האמנים והתערוכה הכללית איננה

"מקוטלגת", במרכאות, במשרד החינוך וחלק מהדיון הוא בשאלה למה משרד החינוך לא

מעורב בענין - אני לא מדברת על אחריות - לכן ביקשתי ממר שלו להשתתף. אחרי

ששמעתי את התשובה של משרד החינוך, ולא קיבלתי אותה, התקשרתי אתם ונאמר לי כי

מסיבות אישיות מר שלו לא יכול להשתתף בישיבה כי הנכד שלו נלקח באופן דחוף

לבית-החולים. הוא הבטיח לי שאם הישיבה תידחה הם ידאגו לנציגות שלהם.

הישיבה נקלעה עכשיו למצב לא נוח. אם לא יגיע לכאן זאב פרל ולא יחיה כאן

נציג משרד החינוך אין טעם לקיים את חדיון, כי אני משמשת לפה לאנשי צפת.

דיברתי עם היושב-ראש הקבוע של ועדת החינוך והתרבות והרעיון היה לזמן את כולם

לשולחן אחד כדי לנסות לפרוץ ולשנות את התנאים ולהשיב עטרה ליושנה בקריה תוך

הפיכתה לדבר חי הנושא את עצמו.

פנינו גם לקרן העזבונות לסיוע כי היא מסייעת גם לעולים. בביתן אחד הקימו

תערוכה קבועה לעולים ו-15 עולים התקבלו לחוג בצפת עם עבודות בלתי רגילות. זה

מאפשר להם לעשות את הצעדים הראשונים בקליטתם. התערוכה פתוחה ללא תשלום ואנשים

נהרו לשם.

תכליתה של הישיבה היתה להכניס קצת סדר בדברים ואם המוזמנים האחרים לא

מגיעים, על אף שחברים טרחו ובאו מצפת, חבל יהיה לקיים את הדיון.
היו"ר ח' מירום
חברת-הכנסת סולודר, אם כך אמנע ממך להמשיך בתיאור המצב. אני מתנצל בפני

אורחינו. אני יודע איזו דרך עשיתם כי הענין חשוב והוא בנפשכם. אתם שומעים

ששני חברי הכנסת הנוכחים כאן מחשיבים את הנושא אבל אם נקיים את הדיון זה יהיה

דיון עם עצמנו, לא תהיה כאן האינטרקציה והעימות הדרושים לנו עם משרד החינוך

ועם העיריה. לכן אני מציע שנסגור את הישיבה. אני לא מוכן לפטור את משרד

החינוך מהאחריות לנושא הזה, אני חושב שמר שלו חייב להיות כאן אישית. אנחנו

ניפגש אתכם שנית.

אני נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:25

קוד המקור של הנתונים