ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 14/01/1992

שאילתות; שידורי E. N. G?בטלוויזיה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 311

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, ט' בשבט התשנ"ב (14 בינואר 1992), שעה 00;13

נכחו;

חברי הוועדה; היו "ר מ' בר-זהר

מוזמנים; אי הראל - יו"ר רשות השידור

א' מקל - מנכ"ל " "

י י בראל - מנהל הטלביזיה, רשות השידור

י' ביניא - מנהל הטלביזיה בערבית, רשות השידור

א' רם - מנהל חטיבת ההדשות, רשות השידור

עי עמר - סמנכ"ל כוח-אדם, רשות השידור

א' כהן - דוברת רשות השידור

י' לוי - יו"ר ועד ההנדסה, רשות השידור

אי מנט - הבר הוועד, רשות השידור

י' אשכנזי - סגן הממונה על השכר, משרד האוצר

ר ' נעמן - סגנית יועץ השר לענייני תקשורת, משרד

החינוך והתרבות

ב' נסים - משרד החינוך והתרבות

ז' לבל - מחזיק תיק התקשורת בהסתדרות הכללית

שי שני - מזכיר הטכנאים וההנדסאים, ההסתדרות

הכללית

מזכירת הוועדה; י ' גידלי

קצרנית; א' זכאי

סדר-היוס; שאילתות.

שידורי E.N.G.בטלביזיה.שאילתות

היו"ר מי בר-זהר;

אני פותח את הישיבה. יש לי שאילתה למנכ"ל רשות השידור לגבי מר מנשה רז

שהועבר מתפקידו. האם השיקולים להעברתו מתפקידו היו מקצועיים או פוליטיים.

א' מקל;

לא ידוע לי שהוא הועבר מתפקידו. התקיים אצלי דיון בהשתתפות מר בראל. יש

מחלוקות בתוך חטיבת החדשות בטלביזיה בין מר רז לבין עובדים אחרים בטלביזיה

שגרמו לכך שמר רז אינו עובד או לא שובץ. בשבוע הבא תתקיים אצלי ישיבה

בהשתתפות מר ארי אבנרי שפנה אלי בתור יושב-ראש אגודת העתונאים בתל-אביב, מנהל

הטלביזיה, מנהל החדשות ומר מנשה רז כדי לנסות למצוא פתרון לבעיה לשביעות רצון

כל הנוגעים בדבר.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר רם, כפי שידוע לך אנחנו לא מתערבים בשיקולים המקצועיים שלכם. זה יהיה

חמור אם הפוליטיקאים יעשו כך.

א' רם;

היתה בעיה של הפרת משמעת של עובד. כפי שאמר המנכ"ל, הדבר יתברר ואני

מקווה שימצא את פתרונו.

שידורי E.N.G?בטלביזיה

היו"ר מי בר-זהר;

זימנו ישיבה מיוחדת של ועדת החינוך והתרבות בנושא של שידורי E.N.G..

בטלביזיה. אני מציג את הנוכחים. גבי רינה נעמן, סגנית יועץ השר לענייני

תקשורת במשרד החינוך והתרבות. מר יוסף אשכנזי, סגן הממונה על השכר במשרד

חאוצר. מרשות השידור - מר אהרן הראל, היושב-ראש; מר אריה מקל, המנכ"ל; מר

יוסף בראל, מנהל הטלביזיה; מר יוסף ביניא, מנהל הטלביזיה בערבית; מר אלימלך

רם, מנהל חטיבת החדשות; מר עמרם עמר, סמנכ"ל כוח-אדם; גבי איילה כהן, דוברת

הרשות. מההסתדרות הכללית - מר זאב לבל, מחזיק תיק התקשורת בהסתדרות; מר

שלמה שני, מזכיר הטכנאים וההנדסאים. מטעם העובדים - מר יעקב לוי, יושב-ראש

ועד ההנדסה; מר אילן מנס, חבר ועד העובדים.

קיבלתי פנייה מהעובדים הפרי-לנסרים שרוצים להשתתף בדיון וסירבתי להיענות

לה, כי אני חושב שהדיון הוא בין הטלביזיה לבין ועד העובדים שלה. אני מבין שהם

נפגעים קשה מן המצב הקיים אבל אנחנו מדברים על עני ן בתוך רשות השידור ואנחנו

לא יכולים לשתף גורמים חיצוניים. מר לבל, אני מניח שאתה תייצג אותם בצורה

נאותה.

אנחנו נמצאים בסכסוך מתמשך של שנים בין הטלביזיה לבין ועד ההנדסה, סכסוך

שגרם לכך שציוד ה E.N.G.-לא הוכנס לפעולה. לאחרונה ציוד ה- E.N.G.הוכנס

לפעולה חלקית, לכן הטלביזיה משותקת באופן חלקי וכל מי שרואח את מבט לחדשות ואת

היומנים יודע שהיא עובדת על הספק קטן לעומת היכולת שלה.זימנתי את הישיבה הזאת משוס שאני חושב כי צריך לעשות משהו כדי לסיים את

הסכסוך הזה. יש בציבור תרעומת רבה וזעם על המצב הזה שנמשך הרבה זמן. איננו

יכולים להסכים שתמשיכו את הסכסוך הזה עד סוף כל הימים. אנחנו מבקשים לשמוע מה

הן הבעיות העיקריות, היכן עומד העני ן, מה העמדות של הצדדים ועל מה הוויכוח.

אנחנו נקבע לאחר מכן את עמדתנו.

מר מקל, איך אתה רואה את העני ן?
א' מקל
כשעלה הנושא הזה בישיבות קודמות של הוועדה הזאת מסרנו עליו דיווח.

הסכסוך בנושא ה- E.N.G.נמשך כבר 13 שנה. במשך השנים נעשו מאמצים להכניס את

הציוד חזה אבל הם לא עלו יפה. באחרונה הגענו למסקנה שאנחנו לא יכולים להמשיך

במצב של אי-הפעלה של ציוד ה- E.N.G.משום שכל העולם עבר זח מכבר לשימוש בציוד

של וידיאו בחדשות, לפעמים גם מעבר לחדשות, ובמיוחד בגלל שמחשנה הקרובה אנחנו

לא לבד על המסך. זה יהיה אווילי ובלתי אפשרי להתייצב לתחרות קונסטרוקטיבית על

תשומת לבו של הצופה כאשר הערוץ השני יופעל על-ידי הזכיונות, עם הכסף של החברות

ועם הציוד המודרני ביותר, כשאנחנו ממשיכים להשתמש במצלמות הפילם שהפכו ללעג

ולשנינה במדינה. חברת קודאק החזיקה מחלקה מיוחדת שכל עני י נח הוא לספק את הפילם

של הטלביזיה הישראלית והלעג והשנינה חרגו גם מעבר לגבולות המדינה.

אחרי מהלכים ומשא-ומתן מייגע, כאשר ראינו שאין אנחנו מגיעים לפתרון הבעיה

עם ציבורי העובדים בטלביזיה, החלטנו שהחל מה-15 בדצמבר 1991 לא נפעיל יותר את

ציוד הפילם. ההחלטה הזאת התקבלת בוועדת הכספים של רשות השידור, שהוא המוסד

הציבורי שנותר לפליטה מבחינה חוקית בהיעדר הוועד המנהל ואליו אנחנו מביאים את

בעי ותנו. ואכן מזה כחודש ימים אין מפעילים פילם בחדשות בטלביזיה. במקביל

נמשך המשא-ומתן בנסיון לגמור את העני ן. קיווינו שהצעד החד-צדדי של הפסקת

השימוש בפילם יתן את הדחיפה הדרושה כדי שסוף סוף אפשר יהיה להתחיל בהפעלת

ציוד ה .E.N.G.-מאז נמשך המשא-ומתן בצורה אינטנסיבית על-ידי מר עמרם, סמנכ"ל

לכוח אדם, לעתים מזומנות בהשתתפותי האישית, בהשתתפות מר בראל ואנשים אחרים

מקצועיים מהטלביזיה, לפי הצורך.

נכון לעכשיו, יש הבנות מרחיקות-לכת עם ציבור העתונאים בטלביזיה ולמעשה יש

אתם סיכומים חד-משמעיים, לעומת זאת, עם הטכנאים לא הושג הסכם. בדיונים האלה

השתתפו בצורה קונסטרוקטיבית נציגי ההסתדרות, בראשותו של מר שלמה שני, אבל

לצערי לא הושג הסכם.

יושמעו כאן בוודאי גירסאות שונות מדוע לא הושג הסכם. לדעתי ההישג לא

הוסכם משום שספק אם ציבור עובדי ההנדסה בטלביזיה רוצה בהסכם משלו. בכל ישיבה

הועלו עשרות דרישות חדשות שבינן ובין ח- E.N.G.אין ולא כלום, נושאים שכשלעצמם

חם חשובים וקשורים לבעיות תפעוליות של הטלביזיה שמן הדין לפתור גם אותן, אבל

לא במסגרת הזאת. התברר שאי-אפשר להגיע למיצוי הבעיות המרכזיות. מבחינתנו

הרמנו ידיים כשגם מר עמרם עמר, שמקובל גם על העובדים ויש לו הסבלנות הגדולה

ביותר, הרים ידיים.

נפגשתי אתמול עם מר שלמה שני לעוד נסי ו ן אחד של קירוב לבבות ובפגישה זו

העלינו רעיון נוסף שאני מקווה שיתקבל והוא: העובדים יפעילו את ציוד ה- E.N.G.

לאלתר והמשא-ומתן יימשך, העובדים יקבלו תמורות, אולי רטרואקטיבית.
הי ו"ר מי בר-זהר
אתה מוכן להציע לחם שיפסיקו את העיצומים ויתחילו לעבוד, המשא-ומתן יימשך,

וכל סיכום שיתקבל במשא-ומתן יוחל באופן רטרואקטיבי מהיום?עי עמר;

רטרואקטיבית מיום ההפעלה.

א' מקל;

המשא-ומתן לא עסק בתמורות אלא בדברים שבחלקם כלל לא קשורים ל- E.N.G..

לעני ן התמורות, במשך שנים היתה עמדת האוצר שאין אפשרות לתת תוספות שכר בגין

הכנסת ה- .E.N.G.בינתיים חל שינוי חיובי ולפני כארבעה הודשים קיבלנו מהממונה

על השכר, מר גרנית, אישור לתת לעובדים ברשות, בגין הפעלת ה- E.N.G.ומכשירים

אחרים ברדיו, תוספת שכר שנעה בגבולות של 3% מעלות הוצאות השכר. זה מה שאנחנו

מוסמכים לתת. הצענו זאת לעובדים ונשמח לתת להם זאת.
הי ו"ר מ' בר-זהר
מהו סלע המחלוקת.

אי מקל;

אין סלע מחלוקת משום שהעובדים מעלים עשרות דרישות שבינם ובין ה- E.N.G.

אין ולא כלום. לדעתי צריך לשכוח את משקעי העבר, להפעיל את ה- E.N.G.ולהמשיך

במשא-ומתן. אמרתי זאת אתמול למר שני שגישתו היתה קונסטרוקטיבית.

הי ו"ר מי בר-זהר;

מר עמרם עמר, על מה הוויכוח?

עי עמר;

במשא-ומתן שניהלנו בחודשים האחרונים לא הגענו עדיין לתמורות הכספיות אלא

ממשיכים לדבר על סדרי הפעלה. כפי שאמר המנכ"ל, מועלים נושאים שאין להם קשר

לציוד ה- .E.N.G.לגבי עובדים ביחידות בהן היתה עלולה להתעורר בעיה של אבטלה

או חיסול מקום העבודה בגלל הכנסת ה- ,E.N.G.התחייבנו שנשמור על רמת הכנסתם,

נעשה להם הסבה מקצועית ונדאג לשיבוצם בתפקידים אחרים.

הי ו"ר מי בר-זהר;

אתה אומר כי למעשה אף עובד לא יפוטר בגלל הכנסת ה- E.N.G.?

עי עמרם;

לא אמרתי זאת. אמרתי כי עקב המצב שנוצר היום בגלל הפעלת ה- E.N.G.אם

נצטרך לסגור מקומות עבודה, אנחנו נותנים התחייבות שהעובדים הללו לא ייפגעו אלא

ישובצו בעבודה.

הי ו"ר מי בר-זהר;

הם לא יפוטרו?

עי עמרם;

הם לא יפוטרו, אני לא מדבר כרגע על פיטורין, כי זה יכול לחול על סקטורים

אחרים או על כל רשות השידור. כמו-כן רמת ההכנסה שלהם לא תיפגע ונעשה להם הסבה

מקצועית כדי שיוכלו לעבוד ביחידות אחרות.הגענו להבנה באשר להרכב צוות מפעיל של ציוד ה- E.N.G.וגם לאפשר להם

הפסקות במסגרת שעות העבודה. היה סלע מיולוקת אחד עם העתונאים לגבי ענין העריכה.

במאמצים הגענו להבנות והילקנו את נושא העריכה בין יהידות ההנדסה ובין יחידות

העתונאים. לדעתי, אלה הדברים הבסיסיים להפעלת ה- .E.N.G.יש עניינים שלגביהם

אינני יכול לתת תשובות במשא-ומתן כמו האם צריך מעבדת פילם, איזה גודל חדרים

יהיה ואיפה יעמדו מכשירים; אני יכול לדבר על כסף ועל סדרי עבודה. יש שאלות

שמתעוררות שהן בסמכות ההנהלה, אנחנו נטפל בעובד ונשמור עליו רק אם תהיה פגיעה

בעובד הזה. יש יחידה אחת בה יכולה להיות אבטלה, יחידה שאולי תחוסל - לדעתי

היא איננה מחוסלת לא בימים הקרובים ולא בשנה הקרובה - היחידה של מעבדת הפילם

בה עובדים 5 אנשים שנתתי לגביהם התחייבות, בנוכחותו של מר שני, שהם לא ייפגעו.

כל המשא-ומתן הוא סביב התפעול ואיפה יעמדו יחידות העריכה.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

המשא-ומתן לא נסב גם על ענייני כספים, על תוספות אם נוסעים בניידות או

לא?
עי עמר
כל מה שאפשר ניתן במסגרת תקציבי הפיתוח של רשות השידור. מנהל הטלביזיה

הוא האחראי על תקציבי הפיתוח של הטלביזיה וכאשר נציגו אמר שהעדיפות הראשונה

תינתן להחלפת הניידות- - -

היו"ר מי בר-זהר;

אני שואל על אותם עובדים שנוסעים בניידות לערוך כתבה וכך מקבלים שכר גבוה

יותר מאשר אילו היו נוסעים במוניות.

ע' עמר;

מי שנוסע בניידת או במונית מקבל אותו השכר מרשות השידור. לא שינינו את

סדרי ההפעלה ולא פגענו ברמת ההכנסה של העובדים.

היו"ר מי בר-זהר;

אני שואל את מנהל הטלביזיה בערבית האם העיצומים פוגעים קשה בשידורים?

י י ביניא;

בטלביזיה בערבית, כמו בטלביזיה בעברית, הכיסוי הוא חלקי ואנחנו מסתמכים

יותר על נושאי חוץ. את הנושאים הגדולים אנחנו מכסים במשותף עם הטלביזיה

בעברית. כללית, אנחנו לא מאושרים והיינו הוצים שהבעיה תיפתר במהרה.

הי ו"ר מי בר-זהר;

מר רם, אתה עוסק בחדשות, מה המצב אצלך?
אי רם
אני יכול לחזור על דברי מר ביניא.
היו"ר מ' בר-זהר
אני שואל את נציגי העובדים, האם העמדות שלכם מקובלות על מר שני, או

שהעמדות של מר שני מקובלות עליכם? האם מר שני מייצג אתכם?

ש' שני;

כולנו מייצגים את העובדים. הם ועד הנדסה, ועד הנדסאים וטכנאים,

שההסתדרות המקצועית המייצגת אותם היא הסתדרות ההנדסאים והטכנאים, ודעתנו היא

דעה אהת. לנו אין ויכוה עם ועד ההנדסה, ולוועד ההנדסה אין ויכוח אתנו.

אני מעריך את ההחלטה של הוועדה הזאת להתערב בנושא הזה, למרות שהעיתוי לא

כל כך מתאים.

היו"ר מי בר-זהר;

אחרי שבמשך 12 שנה הייתם באמצע, מותר לוועדה לבדוק מה קורה.

ש' שני;

ביולי 1991, לפני חמישה חודשים, נכנסנו למשא-ומתן בשלושה נושאים מרכזיים
שהיו עליהם חילוקי דעות
1, שידורי הבוקר; 2. שידורי .3 ;E.N.G.הכנסת

עבודות מן החוץ פנימה. הגענו לסיכום על הנושא של הכנסת שידורים מן ההוץ

פנימה ועל הנושא של שידורי הבוקר. בהמשך התחלנו לדון גם בנושא של ה- E.N.G.

שהוא נושא מורכב.

בנושא של שידורי הבוקר הסתדרות ההנדסאים החליטה את החלטתה ובתיאום עם ועד

העובדים קבענו מה שקבענו וחתמנו על הסכם שמקובל על שני הצדדים. נכנסנו למשא-

ומתן בנושא של ה- .E.N.G.

לעני ן העיצומים. ההנהלה נהגה בנושא הזה בצורה חד-צדדית. אם הוועד היה

מבקש לפעול באופן חד-צדדי באמצע משא-ומתן, למרות שהם נמצאים בסכסוך עבודה

מאושר, לא הייתי מאפשר זאת ולא הייתי מרשה להם לקבוע סנקציות כלשהן על-מנת

לזרז את המשא-ומתן. במקרה הזה הנהלת רשות השידור פעלה לא נכון, או שפעלה

באופן שמפריע למשא-ומתן, ובכך שקבעה באופן חד-צדדי תאריך להפעלת עיצומים על-

ידה, לא תרמה לשיפור האווירה.

היו"ר מי בר-זהר;

אתה בא בטענות על כך שחם קבעו עכשיו תאריך להפסיק את שידורי הפילם? במשך

12 שנה היה סכסוך בנושא הזה ועכשיו אתה אומר שזה אמצע משא-ומתן?

ש' שני;

לא העובדים אשמים באי-הפעלת ציוד ה .E.N.G.-בכל מקרה, הסתדרות ההנדסאים

תומכת בהכנסת ציוד חדיש, משום שזה לטובת מקום העבודה ולטובת העובדים, אין על

כך חילוקי דעות. הבעיה המרכזית היא שהכנסת E.N.G.-nמחייבת שינוי בנוהלי

העבודה ובסדרים. הציוד הזה עומד להיכנס אך ורק בחדשות ואילו ביתר המשדרים

הציוד הרגיל שריר וקיים. עומדים להתבצע שינויים בתפקידים ובסדרי העבודה

ותפקידו של הוועד לשמור על כך שהעובדים לא ייפגעו מהסדרים החדשים.

כפי שנאמר, על דעת הנהלת הרשות התקדמנו קצת בנושא. שמעתי את תהצעות האלה

בזמנו מצד נציגי ההנהלה, מר עמר ומר בראל. אנחנו דורשים שכל עוד לא סיכמו את

הסדרי העבודה החדשים הנובעים מהכנסת - E.N.G.-nיישאר המצב כפי שהוא היום.היו "ר מ' בר-זהר;

במה העובדים יכולים להיפגע? למה אין שלום-בית ברשות השידור בין ההנהלה לבין

ועד עובדי ההנדסה?

ש' שני;

חברי הוועד יסבירו זאת בעצמם.

קיימתי אתמול ישיבה עם הנהלת הרשות. הערב אנחנו עומדים להיפגש עם הוועד

ובימים הקרובים נשב שוב עם הנהלת רשות השידור. כפי שסיכמנו את שני הנושאים, נראה

לי שנוכל לסכם גם את הנושא הזה. עם כל הכבוד לוועדה הזאת ולי ושב-ראש, אני הושב

שכל גורם מבחוץ שיתערב בנושא יכול להפריע משום שהנושא נמצא באמצע משא-ומתן,

ואפילו לקראת סיום, וזה ייראה כאילו עומדים לכפות דבר כלשהו.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אמרו לי זאת פעמים רבות. בכל הפניות שלי בקשר לנושא הזה, לא היו;ה פעם אחת
שלא אמרו לי
אנחנו עומדים לקראת סיום הנושא, אנא אל וזתערבו עכשיו.

שי שני;

לא נתקלתי במצב שיש בו הסכמים חתומים בין נציגי מעסיק ובין נציגי עובדים,

מוסמכים ומוכרים, כאשר שינו או הפרו הסכם חתום על-ידי גורם שלישי.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

יש הסכם חתום שמופר?

ש' שני;

יש הסכם חתום על ה E.N.G.-

הי ו "ר מי בר-זהר;

ההסכם החתום הזה מופר על-ידי ההנהלה?

ש' שני;

יש לנו הסכם חתום שעד שלא נסכם את הדברים לא ישונו תנאים, הסדרים, שעות

נוספות ונושאים דומים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

לפי זה אסור להכניס את "בוקר טוב ישראל" או אסור להכניס את הציוד החדש. זה

כתוב בהסכם?

ש' שני;

לפי ההסכם - כן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש שתציג לי את הסעיפים בהסכם שהופרו על-ידי ההנהלה.
ש' שני
הסיכומים נמצאים בידי. אבל נראה לי שלא כדאי לעסוק היום בשאלה מה חפר צד זה

או אחר, משום שאני חושב כי אנחנו נמצאים כבר מעבר לזה.

הי ו"ר מי בר-זהר;

אתה העלית את הנושא של הפרת הסכמים.

שי שני;

כוונתי היתה לגוף שלישי שרוצה להתערב, כמו ועדת החינוך.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

ועדת החינוך זו הכנסת. ועדת החינוך החליטה לבדוק את הנושא משום שהיא מייצגת

גם את הציבור שכבר נשבר לו. אנחנו רוצים לדעת כמה זמן זה עוד יימשך ולמה.

ש' שני;

אני לא חולק על הסמכויות שלכם. חשבתי שלא ידוע לוועדה הנכבדה שיש הסכם חתום

ביו נציגי העובדים לבין ההנהלה. אם ניכנס לשאלה מה הפרה ההנהלה ומה הפרו העובדים

זה לא יתרום לעניו, משום שאני יודע באיזה שלב של הדיונים אנחנו נמצאים. יש כאו

מסמך כתוב בכתב-ידו של מנכ"ל רשות השידור ונוכל להתקדם כדי ליישם אותו, אולי עם

חילוקי דעות על מלה אחת או שתיים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה דעתך על ההצעה של מר מקל?

ש' שני;

אני בהחלט דוחף לקבלת חהצעה הזאת. אנחנו חושבים שזה הדבר היחיד שיכול להוציא

אותנו היום מההתרוצצות סביב העניו הזה. זו דעתו של המנכ"ל וזו גם דעתי.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מר יעקב לוי, תסביר בבקשה את הבעיות.

י' לוי;

אנחנו מדברים כאו על ה- E.N.G אבל יש לנו מאבק לגבי תנאי העסקה הוגנים

ואנושיים ברשות השידור.

ב-15 בדצמבר החליטה ההנהלה לפתוח באופו חד-צדדי בעיצומים נגד העובדים. זה

נעשה כדי לחפעיל עלינו לחץ להכנסת ציוד ה ,.S.N.G,-ובכך נפסיד בשכר שלנו.

העיצומים בהם נקטה ההנהלה הם;השבתה של כל צוותי הסיקור בפילם; ביטול של משמרות

הערב בחדרי הקול; ביטול משמרות הערב במעבדות הפילם; ביטול הכוננויות - זה מביא

לפגיעה בשכר, וכדי שנחתום על הסכם תחת לחץ.

הי ו"ר מי בר-זהר;

12 שנה לא חתמתם על הסכם, יש גבול לסבלנות.
י ' לוי
חודש וחצי לפני ה-15 בדצמבר ישב הוועד המנהל והחליט כי ב-15 בחודש ייכנס

הציוד של ה- ,E.N.G.אבל הוא החליט שייכנסו למשא-ומתן עם העובדים כדי לקיים זאת.

במשך חודש וחצי לא נכנסו למשא-ומתן, היו דיבורים אבל לא תכליס. המנכ"ל שהה במשך

חודש בחוץ-לארץ ושב שבוע לפני תאריך היעד. מר עמרם עמר קיבל יפוי כוח ממנהל

הטלביזיה, אבל למעשה לא היה לו יפוי כוח. הגענו לתאריך תיעד ולא ישבנו

למשא-ומתן.

נקלענו למצב של אי-אמון בינינו לבין ההנהלה. למעשה, ישבנו במשך יומיים

והתקדמנו יפה, אבל כל סעיף שדיברנו עליו וכתבנו אותו עם הסמנכ"ל, היו מטרפדים

אותו, המנכ"ל מצד אחד או מר בראל מצד שני. לפני כחצי שנה כמעט שהגענו להפעלה

חלקית של ה- .E.N.G.הגענו לסיכום, ולפני החתימה, ממש לפני שעמדנו להפעיל את

הציוד החדיש, שמענו ששינו לנו את סדרי העבודה, לכן הופסק המשא-ומתן. יש כאן

התערבות מצד גורמים בהנהלה שאינם מסתדרים ביניהם. הגענו למצב שכמעט ונתקבל הסכם,
אבל אז מנהל הטלביזיה אמר
אתם יכולים לכתוב איזה הסכם שאינם רוצים אבל אני אנהל

אותו.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לשמוע ממך על מה הוויכוח, מה אתם דורשים ואינכם מקבלים?

יעקב לוי;

הוויכוח הוא על אמצעי הייצור, דרכם רוצים לכפות עלינו הסכם.

שי שני;

יש להם ארבעה עובדים במעבדת הפילם והם רוצים להבטיח את עתידם.
י' לוי
יש לנו הסכם שהגענו אליו במאמצים מרובים לפי צורת העבודה בחוץ-לארץ. בא

המנכייל ואומר שהוא איננו מסכים. על כך מתנהל הוויכוח. אני יכול להציג לפניך את

ההסכם.
היו"ר מ' בר-זהר
זה הסכם שהושג ביניכם לבין מר עמרם עמר?
י' לוי
כן. בדרך כלל מנסים לבטא את ההסכם באמצעי הייצור. אביא דוגמאות. כתבנו,

למשל, שבצוות יעבדו צלם פלוס טכנאי, אבל הם לא קונים לו מיקסרים ולכן הוא לא יכול

לעבוד בצוות. אפשר לכתוב מה שרוצים אבל אם אין לו כלי עבודה הוא לא יוכל לעבוד;

יש יחידות .A.B.ROLLאחרי שנים של הסכם בינינו לבין העתונאים לגבי יחידות

- A.B.ROLL-nזה הסכם העריכה של ה- E.N.G- כדי ליצור עובדות בשטח שלא אנחנו

נערוך את זה, לקחו יחידות עריכה מתוך המערך שלנו והכניסו אותן למחסן; רוצים

להפסיק את עבודת הפילם. ביחידות הפילם עובדים 100 איש, אם נפסיק את עבודתם נגרום

לעיוותי פרנסה חריפים ביותר ל-100 איש. הבאנו מומחים חיצוניים כדי שישכנעו את

ההנהלה שיש צורך בפילם והם הביאו דוגמאות מארצות-הברית, אנגליה וצרפת שם משתמשים
בזה. התשובה של ההנהלה היתה
אתם לא תנהלו אותנו.היו "ר מ' בר-זהר;

יש מחוייבות שאנשים לא ייפגעו?

י' לוי;

יש מחוייבות לגבי 5 אנשים, לא לגבי 100 אנשים.

ע' עמר;

יש מחוייבות לגבי האנשים העובדים במעבדה של הפילם שיכולה להיסגר בימים

הקרובים. מבין עובדי רשות השידור אני לא מכיר 100 אנשים העובדים בפילם, אולי יש

כ-15 איש בהנדסה, לכל אלה שייפגעו יש עבודה חלופית. אם תאורן ייצא פחות לשטח עם

צוות ,E.N.G.יש לו עבודה באולפנים; אם איש סאונד ייצא פחות גם לו יש עבודה

באולפנים, העבודות האלה לא נמחקו וגם ההיקף לא קטן, מפני שהאמצעים שהטלביזיה

מפעילה גדלו. במשך החודש הזה לא היתה פגיעה של אגורה אחת בהכנסתם של עובדי

ההנדסה בטלביזיה, לעומת זאת נפגעה הכנסתם של העתונאים.

אי מנס;

על-מנת להבטיח את אמצעי הייצור הקיימים שלנו, אמרנו שאנחנו רוצים לעשות זאת

בהסכם. אחרי מאבקים ודיבורים, כאשר זה התחיל ממחיקה טוטלית של כל מערך הפילם, עד

לנסיגה טקטית האומרת; אנחנו לא סוגרים ולא מוכרים שוס דבר, דרשנו נוסח כזה; לא

יימכר ולא ייסגר שום אמצעי ייצור נוכחי עד שלא יירכש חלופי. זאת, כאשר אנחנו

יודעים שרשות השידור, בגלל ניהול כושל, לא בגללנו, הגיעה מעודף תקציבי לגרעון

תקציבי.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אתם תחליטו אם הטלביזיה תשתמש באמצעי כזה או באמצעי אחר?

אי מנס;

לא. אבל בגלל שלטלביזיה אין כסף, היא לא תרכוש אמצעי ייצור חליפי. כפי שהיא

השביתה ב-15 להודש את מערך הפילם, היא יכולה להחליט מרור שהיא משביתה את כל מערך

הפילם בתכניות בגלל שאיכות התמונה איננה טובה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

היא התחייבה שהאנשים לא יושבתו.

אי מנס;

היא לא הו1חייבה. כאשר דרשנו את ההתחייבות הזאת בכתב היא לא היתה מוכנה לתת

אוותה.

ע' עמר;

הם רוצים ממני התחייבות שאם סוגרים מעבדת פילם אני חייב למצוא מקום חלופי, או

אם אני מוכר את מצלמות הפילם אני חייב לדאוג להם. אני לא יכול לינת התחייבות כזאת

וגם לא אמליץ על כך.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אתה יכול להתחייב שאותם אנשים יקבלו עבודה אחרת ברשות השידור?ע' עמרם;

כן. נתתי התחייבות לאותם אנשים שייפגעו.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

. נתת להם את ההתחייבות הזאת בכתב?

ע' עמר;

הייתי מוכן לתת התחייבות בכתב לאותם אנשים שעבדו במעבדה בתחום הכימיקלי

לפיתוח הסרטים, כי להם לא יהיה מקום עבודה וכלפיהם התחייבתי. אבל יש אנשי קול

ואנשי תאורה שיש להם עבודה חלופית.

אי מנס;

זה לא נכון. אם אתה מבטל את כל התכניות, ומשובצים 20 איש מתוך 162, תאורנים

וטכנאי קול, נוצר מצב ש-20 אנשים שאינם מועסקים כרגע צריכים להתחלק עם כל יתר 140

איש העובדים בכל השאר -ההכנסה נפגעת, היום המשכורת שלי נפגעה. אחנו יודעים

שמבנההשכר שלנו הוא מעוות לחלוטין. יש לנו משכורת בסיסית נמוכה ביותר וכל השאר

מותנה בשעות נוספות, בכל מזג אוויר ובכל שעה, ומהשעות הללו אנחנו חיים. הם

הורידו לנו את השעות הנוספות - והם עשו את זה עכשיו בצורה מגמתית כאשר הם שלחו

צוותי סיקור בלי איש קול על-מנת לפגוע בי כדי שהשכר שלי ירד, כשהם יודעים שהשכר

שלי מבוסס עלהשעות הנוספות. מר עטר אומר שהוא לא נותן שום התחייבות להוציא את 5

האנשים האלה, ול-20 האנשים האחרים הוא ימצא כבר משהו. בהתאם לתכנית שלה עומדת

רשות השידור בשנה הבאה לצמצם אולפנים, להוריד שעות שידור מכיוון שאין לה כסף,

ואני יוצא נפגע. בסך הכל ביקשנו להבטיה את אמצעי הייצור הקיימים, שגם הם וגם

אנחנו טוענים שצריך אותם.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

יש הבדל אם אתה מבקש שמטה לחמם של האנשים לא ייפגע, או שאתה אומר להנהלה;

תשתמשו באמצעי ייצור כאלה או אחרים. בעיני אלה שני דברים נפרדים.

אי מנס;

אני לא אומר להם. היה ויכוח אם להשאיר את הפילם או לא. נאמר לנו בעל-פה

על-ידי מנהל הטלביזיה - ואני רוצה לשמוע את זה פה - שהוא לא מוכר שום מצלמה ולא

סוגר את מעבדת הפילם למשך עשר שנים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה זה עניינכם?

אי מנס;

כדי שלא יווצר מצב שהוא יסגור אותה בגלל סיבה איקס, ומחר הוא יסגור משהו אחר

בגלל סיבה אחרת ואז אמצא את עצמי בלי עבודה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

הוא התחייב שלא תמצא את עצמך בלי עבודה.14/01/92

א' מנס;

אני לא מאמין להתחייבות הזאת אם היא לא תהיה בכתב.

היו "ר מ' בר-זהר;

הוא אמר זאת לפרוטוקול של ועדת החינוך והתרבות.

אי מנס;

אני לא מאמין למלה בעל-פה, אני מצטער מאוד, יש לי נסי ו ן מר- אתם, אני לא מאמין

להם.

ע' עמר;

לא ייתכן שוועד העובדים יתן כאן ציונים להנהלה שהיא לא יודעת לנהל. אי-אפשר

לשמוע את זה.

אדוני הי ושב-ראש, ההתחייבות שנתתי בשלב זה היא לגבי מעבדת הפילם. כאשר כמות

העבודה במעבדה הזאת יורדת אין צורך במספר האנשים שעובדים שם, נתתי התחייבות

שהאנשים האלה לא ייפגעו בהכנסה שלהם. מעבר למעבדה - לא התחייבתי לשום דבר.

המחוייבות שלי על-פי ההסכמים היא לא לשעות נוספות, אלא לשכר עבודה עבור שבע שעות

שהאיש נותן. אם מחר לא יהיה תקציב לרשות השידור לשלם שעות נוספות, אני יכול לתת

התחייבות שאשמור על השעות הנוספות? אחת הדרישות מצדי במשא-ומתן היא לתת התחייבות

שאפילו חוק יסודות התקציב לא מעניין אותם, וזה נאמר בחדרו של מנהל הטלביזיה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מר שני, אתה מזדהה עם העמדה שצריך להתחייב לגבי השעות הנוספות?
ש' שני
כן. היתה לי הצעה בנושא הזה למנכ"לים של רשות השידור, גם למנכ"ל הנוכחי.

לצערי הרב, רשות השידור היא אחת הרשויות בהן אין הסכם עבודה מוסדר ואין תוספת

ייחודית מקומית. אני נמצא כרגע במשא-ומתן לגבי רשות שדות התעופה, ושם אנחנו

מתבססים על חידוש הסכם עבודה קיים.

א' הראל;

ההסכם של השכר הייחודי ברשות שדות התעופה - עסקתי בנושא הזה - נעשה תוך הסכמה

עם האוצר. האוצר הסכים לעבור לשיטת שכר אחרת ברשות שדות התעופה כפי שהוא הסכים

לעבור לשיטה אחרת בבזק, לנו אין אישור כזה מהאוצר.

שי שני;

מאחר שאני חתום על הסכמי שכר עם כל מקומות העבודה בהם יש הנדסאים וטכנאים,

אני אומר באחריות שאין עוד מקום עבודה אחד - אם זה יחידות סמך של מערכת הבטחון

שהם עובדי מדינה, או רשויות ארורות - שאין להם הסדרים פנימיים לפיהם נותנים את

התוספות הייחודיות המתאימות של מקום העבודה. נעשו הרבה הסדרים לגבי רשות השידור,

כאשר התוספת היחידה שדרכה מיטיבים עם העובדים היא באמצעות השעות הנוספות. נוצר

עכשיו מצב משונה ולא בריא כאשר העובדים אינם מרשים לעצמם לצאת לחופשה, או

למילואים, כי הם מגיעים לשכר שהוא מתחת לשכר המינימום. אם מנסים לפגוע היום

בשעות הנוספות שלהם, משאירים אותם בשכר שהוא נמוך יותר מאשר כל מקום עבודה אחר בו

עוסקים בדברים דומים, ואפשר להוכיח זאת. הצעתי, להיכנס במקביל לדיונים על הסכם

עבודה כפי שזה קיים במקומות עבודה אחרים.היו"ר מי בר-זהר;

מר לוי, מה דעתך על ההצעה שהתגבשה ביןהמנכ"ל לבין מר שני?
י ' לוי
ההצעה הזאת עלתה כמה פעמים. אני רוצה להביו מה זה אומר "להשאיר את המצב

הקיים"? המצב הקיים כפי שאנחנו מבינים אותו שונה מכפי שההנהלה רואה אותו ויש פער

אדיר בינינו. אם יבטיחו לנו שלא י ורעו תנאי העסקתנו ותנאי שכרנו - אין לנו בעיה.

ע' עמר;

אדוני היושב-ראש, לא כל ההצעה הוצגה בפניד. הוספנו סעיף, שהוא לא כתוב, בו

נאמר כי אנהנו מוכנים שוועדה תלווה את כל ההליך של הכנסת ה-B.N.G בה ישב

נציג הסתדרות הטכנאים וההנדסאים, מצדנו יכול לשבת מנהל הטלביזיה או מישהו אחר.

אם יתעוררו בעיות בתפעול, הן יובאו להכרעתה של הוועדה הזאת.

הי ו "ר מי בר-זהר;

מר לוי, מר שני אומר שהוא מקבל את ההצעה והיא: משא-ומתן ביניכם ובין

הטלביזיה ובינתיים אתם חוזרים לעבודה תקינה. ברגע שהמשא-ומתן יסתיים בהסכם, הוא

יחול לא מהרגע שהוא ייחתם אלא מהיום שהוכנס ה- G.N.B מה עמדתכם לגבי ההצעה הזאת?
י' לוי
אם נפעיל את E.N.G.-nוייערך משא-ומתן באותו זמן, לאיזה הישג נגיע מבחינת

הטבות השכר?

הי ו "ר מי בר-זהר;

תגיעו להסכם. הרי אם ההסכם לא יהיה לרוחכם, לא תרחמו עליו.
י' לוי
לא נחתום עליו ומה יהיה ארור כך?
הי ו "ר מ' בר-זהר
ארגה רוצה להישאר כך עוד 12 שנה?
י ' אשכנזי
אתם רוצים אחוזים פתוחים?
י לוי
לא.
א מנס
אנחנו בעד הכנסת ה - G.N.E. נקודה.
הי ו "ר מ' בר-זהר
12 שנה אתם בעד הכנסת ה- .G.N.E.א' מנס;

אם במשך 12 שנה לא הצליחו להכניס E.N.G.בטלביזיה זו אשמה של הניהול בלבד.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

לצורך הדיון נחליט כי ההנהלה אשמה בכך שבמשך 12 שנה לא הגיעו להסכם. עכשיו

יש כאן הצעה מעשית, שוועדה תלווה אותה, מה רע בה?

א' מנס;

אנחנו מוכנים להפעיל את ה- ,E.N.G. אבל יש מספר נושאים שאנחנו לא יכולים לוותר

עליהם. מה אעשה אם לא רוכשים עבורי אמצעים נילווים על-מנת שאפעל על-פי ההסכם?

נניח שבהסכם כתוב כי יוצאים 6 טכנאים, לא אחד, אבל כתוצאה מזה שלא נרכשו האמצעים

שאתם אני עובד אני לא יכול לעמוד בהסכם, מה אז?

הי ו "ר מ' בר-זהר;

כאשר אתה חותם על הסכם אתה מסכים עם מה שכתוב בו.

ש' שני;

אני מבין בורו מציק להם. יש להם תחושה שהכלי שיש להם כרגע ביד כדי להבטיח שהם

לא ייפגעו, הוא אי-הפעלת ה- G.N.E הם חוששים כי ברגע שיפעילו את ,E.N.G.-nהם

מאבדים את הנשק היחיד שנמצא בידם.

כנציג הסתדרות מקצועית אני אומר כי הם יקבלו את הגיבוי של ההסתדרות בבעיה

המרכזית לכל אורך הדרך. זה היה גם הסיכום בישיבה שניהלנו בנוכחות מזכ"ל ההסתדרות

מר קיסר, ונקבע חד-משמעית כי כתוצאה מהכנסת ה- G.N.E העובדים לא ייפגעו במעמדם,

תנאי עבודתם ושכרם. על-מנת שהם לא ייפגעו, ומאחר וזה מחייב שינוי סדרי עבודה,

צריך להגיע להסכם כתוב שיבטיח כי התנאים האלה לא יורעו. כל זמן שלא כך יהיה, לא

נגיע לסיכום מוסכם גם כאשר הם מפעילים את .E.N.G.-nייתכן שבכך לא סיימנו את

המאבק, למרות שאני מקווה כי אכן הוא יסתיים.

נושא אחר למשא-ומתן הוא נושא התמורה, כאשר עבור ההפעלה מובטחת וזמורה שתהיה

מוסכמת על הצדדים.

עוד נושא, שאולי מוקדם להזכיר אותו, הוא הנושא של התייעלות הנובעת מכך בהמשך,

בלי חריגה מתקציבים קיימים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מר שני, האם ברור לחברים שהם משחקים באש? היום יש ערוץ שני, בעוד חודשיים

שלושה זה יהיה ערוץ שני מלא, יש 38 ערוצים נוספים שהציבור מתחבר אליהם, ויש

תחליפים לטלביזיה הכללית. כאשר לפני שנתיים השביתו את הטלביזיה - היתה האפלת מסך

בכל רחבי ישראל, היום עוברים לכבלים ולערוץ השני. ככל שעובר הזמן, כן פוחת

הלחץ. יש הבדל בין שנת 1979 כאשר התחלתם בעני ן הזה לבין היום.

י' לוי;

בשנת 1979 דרשו 60%, היום אנחנו דורשים סדרי עבודה שלא ירעו את התנאים שלנו.

אני מבקש שהמנכ"ל יבטיה לי כי תנאי השכר שיש לי וההכנסה שלי יישמרו.א' מנס;

ההנהלה מעולם לא השכילה לעשות פריצת שכר אמיתית. המשכורת שלנו היא כמו משכורת

של פקיד במשרד הסעד, שלא עובד בתנאים שלי, לא ברמת הסיכון שלי, לא בתנאי מזג

אוויר ולא בשעות מטורפות בהן אני עובד, אין שום מכנה משותף בין עבודתי לבין

עבודתו. כתוצאה מהעבודה שלי בלבנון הפכתי נכה.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

מר אשכנזי, קיבלתי כאן פתק בו כתוב כי השכר הממוצע לטכנאי בהנדסה בטלביזיה

הוא 8509שקלים לחודש, כלומר, הם לא מקבלים כמו פקיד במשרד הסעד.
י ' אשכנזי
סדרי הגודל הם לא מהנמוכים.

ע' עמר;

הבעיה בשכר ברשות השידור היא מה המרכיב לפנסיה ומה המרכיב להוצאות לעומת

העבודה הנוספת. מתוך הסכום הזה אולי 30%הם מרכיב לפנסיה, השאר מורכב משעות

נוספות, משמרות וכו'. אופי העבודה ברשות השידור מצריך שעות נוספות, הם צריכים

לסקר כדורגל, הם צריכים לסקר אירועים בלילה והעבודה נעשית בשעות לא מקובלות.

אצלי החריג הוא כלל. 3% שדיברתי עליהם אינם תוספת שכר ישירה, הם באים להבטיח

אותם 60% או 50% לצורך פנסיה, לא באמצעות חוק שירות המדינה (גימלאות).

הי ו"ר מ' בר-זהר;

גם בכנסת כאשר עובדים שעות נוספות זה איננו מחושב לצורך הפנסיה, ועובדים כאן

עד 10, 11 בלילה, או עד 2 בבוקר.

ע' עמר;

אבל לא בסדר גודל כמו ברשות השידור. אתהיל לגונן על עובדי רשות השידור, לא

רק על הטכנאים. חתמתי על הסכם השאלה להעברתו של מר שלונסקי לגלי-צה"ל. מלבד

טבלת המשכורת של עובדי רשות השידור, שכביכול היא מיוחדת, מר שלונסקי מקבל ממשרד

הבטחון 10%דריכות ועוד32% כוננות, כלומר, שכר היסוד שלו לפנסיה גדול כבר ב-42%.

אני חושב שכל העובדים שיושבים כאן אינם דרוכים פחות מאשר עובדי גלי-צה"ל. יש כאן

עיוות. יכול להיות שמשרד הבטחון השיג תנאים מסו י ימים בתקופה שיכלו לתת, היום

הרשות איננה משיגה זאת. אנחנו עובדים על-פי החוק ועל-פי מה שמשרד האוצר מאשר.

י ' אשכנזי;

הבעיה הזאת קיימת בכל המגזר הציבורי כי 50% מהשכר, בממוצע, איננו פנסיוני

ועובדי רשות השידור אינם שונים. יש כוונה לשנות את מבנה השכר במגזר הציבורי,

במסגרת יישום המלצות ועדת זוסמן שייטיבו עם העובדים וישנו את הרכב השכר כך

שמרביתו יהיה פנסיוני. זה איננו רלוונטי לנושא. זה פרי עיוות של שנים ששני

הצדדים נתנו ידם ליצירתו והיום אנחנו מנסים לשנות אותו באמצעים המוגבלים שיש

בידינו, אבל אי-אפשר לנפנף בו.

אנחנו לא היינו מעורבים בהסכם. בעקרון, אנחנו לא מאשרים תוספות שכר עם הכנסת

שינויים טכנולוגיים, זה איננו מקובל עלינו. כאן, כמקרה חריג, אישרנו, ולגבי השאר

נתנו יד חופשית לרשות לנהל את המשא-ומתן. במקומות אחרים לא נתנו תוספות בגין

שינויים טכנולוגיים.היו"ר מ' בר-זהר;

מר שני הזכיר כאן שברשות שדות התעופה ובבזק יש תנאי שכר שונים.

י' אשכנזי;

בזק היא היום חברה ממשלתית. רשות השידור פועלת עדיין במסגרת חוק יסודות

התקציב וחלים עליה הסכמי המסגרת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

תסכים אתי ששינו את מעמדם של מגזרים אחרים?

י' אשכנזי;

כן. מעמדה של רשות השידור כרגע אינו דומה למעמדה של רשות אחרת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אנחנו יודעים זאת.

אני מבקש לשמוע את מר הראל.
א' הראל
בתגובה לדברים שנאמרו כאן, כמי שהיה חבר בוועדת זוסמן ובקיא בכל השכר בשירות
הציבורי
אין שום דוגמה או מקום עבודה אחר במדינת ישראל בו המרכיב של השעות

הנוספות והתוספות, ביחס לשכר היסוד, הוא כמו ברשות השידור. אני מוכן להוכיח את

הקביעה הזאת בנתונים. בגלל אופי העבודה ובגלל שבמשך שנים, מכל מיני סיבות, העדיפו

לתת את התוספות שצמחו וגדלו, ועוד שעות נוספות, במקום לגעת בדבר הבסיסי של שכר

היסוד. כלומר, כאשר אדם יוצא לפנסיה מרשות השידור הוא איננו מקבל 70%מהמשכורת

שלו, אלא70%מתוך 30%, ואז הפגיעה היא קטסטרופלית. לכן צריך לשנות והאוצר מוכרח

ללכת לקראת רשות השידור בנושא הבסיסי הזה.

דבר נוסף. רשות השידור יכולה לעבור להתייעלות. בשום מקום עבודה בארץ לא

היתה התייעלות שלא היינה מלווה בתמורה ועל סמך זה נחתם בשעתו ההסכם הידוע בין

ההסתדרות ובין הממשלה שנקרא סעיף 8, בו נאמר כי ההתייעלות מתחלקת - חלקה הולך

לעובדים וחלקה הולך למפעל עצמו.
י י' אשכנזי
לא זה המקרה בו מדובר כאן.
א' הראל
התייעלות איננה רק פיטורי עובדים, היא נמדדת גם בתנאי עבודה, בשיטות חדשות,

בהגדלת עומס על אותו מספר עובדים. אם אותו מספר עובדים צריך לבצע מספר פעולות

כפול ממה שהם ביצעו קודם, באותה מסגרת עבודה, התייעלה הרשות באיקס אחוזים. אינם

צריכים לקחת בחשבון שמוכרחים לבדוק את ההתייעלות מחדש ולרגת עבורה ואמורה לעובדים.

דבר נוסף. אילו האוצר היה נותן יד לבדוק את הנושא היסודי של שינוי מבנה השכר

של רשות השידור - נושא שדיבר עליו מר שני - שאיננו נותן היום את התמורה המיידית

אבל מבטיח את עתידם של העובדים, זה היה דבר חשוב ביתנר. העקרון הזה היה מונח גם

ביסוד החלטותיה של ועדת זוסמו.י ' אשכנז י;

זח מה שאנחנו מנסים לעשות.

א' הראל;

רבותי, אין דרך אחרת, אינכם יודעים באיזו שריפה אנחנו נמצאים. אני חוזר כרגע

מבג "צ בענין שידורים בשבתות, לפיו, רשות השידור תהיה היחידח שלא תשדר טלביזיח

בשבתות, הכבלים וחערוץ השני ישדרו בשבתות, לפי החוק. אנחנו יוצרים סביבנו מסגרת

כזאת שעוד מעט ניחנק ברז, לכן אני מציע לא לשחק באש.

כפי שאמר יושב-ראש הוועדה, צריד למצוא את הנוסחה הגואלת שתאפשר להכניס את

ה-G.N.E באופן דחוף ביותר ויחד עם זאת להמשיך במשא-ומתן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לשמוע את מר לבל.

ז ' לבל;

ב"1987 בעת השביתה הגדולה, בפגישה שהיתה עם שר האוצר דאז נסים, עם ישראל קיטר

וחיים הברפלד, הלל דודאי ודנון, ניתנה הבטחה כי במידה ויגיעו ברשות השידור למבנה

שכר אחד - יתנו אופציה לרשות השידור לנהל משא-ומתן על בסיס כלכלי.

אני אשמח אם ייחתם חסכם שיבטיח את חהכנסה של העובדים, אבל למדורת, מר עמר

יצטרך לחתום אותו הסכם עם כל העובדים כדי לא לפגוע ברמת הכנסתם. מי שנפגע באופן

משמעותי ברמת השכר הם עובדי הרדיו והעתונאים. בעקבות ההסכם שנחתם לפני ארבעה

שבועות בין ההסתדרות לבין אגודת העתונאים נוצר הסדר, ואני משער שב-1992 יהיה

משא-ומתן משותף ומשולב עם העתונאים ועתונות הפקה.

במשך שנים יצרה הנהלת רשות השידור את המערכת של "הפרד ומשול", ועדים על גבי

ועדים, כמו הפרי-לנסרים, עטק"מ, ההסכמים על-פי שעות וכל הדברים האחרים. לשמחתי

מצאתי שפה משותפת לגבי כמה מאות עובדים שמבוטחים בפנסיה מקיפה במבטחים. אני

הייתי היוזם להקמת העטק"מ - עובדי טלביזיה, קולנוע מאוגדים - כפי שאני יוזם הקמת

ארגון של התקשורת האלקטרונית כדי שהערוץ השני לא יהיה בר-תחרות קל לערוץ הראשון,

כי בערוץ השני עובדים על-פי חוזים אישיים. התשלום בערוץ השני ובכבלים הוא נמוך

בהרבה לעומת רשות השידור, כשאתה עומד בתחרות, ואינני מדבר על מספר העובדים, על

הסדרי העבודה ועל כך שאין לחם תנאים סוציאליים. אנחנו רוצים להבטיח את הדברים

האלה ואני מקווה שנצליח בכך במידה מסויימת כשנגיע להסכם עם חברות ההפקה.

למרות שיש בינינו חילוקי-דעות, אני מבין את הטכנאים. לא אני נתתי להם להכניס

את העטק"מ, איפשרו להם להיכנס. אמרתי לא פעם לחברי הוועד כי אילו אני הייתי

בוועד, לא הייתי נותן לאיש להיכנס למערכת, הייתי מאפשר זאת רק על בסיס עובד

ומעביד.

אני לוקח על עצמי אשמה. תבענו בזמנו בדיקה רצינית של נושא תנאי עבודתם של

העטק"מ - זה הגיע גם לשר החינוך והתרבות, היו ויכוחים ודיונים וגם שביתה של

העטק"מ שהם עצמם יזמו אורגה. אין חילוקי-דעות בקרב המשפטנים בקשר לנושא הזה

וייתכן שנגיש תביעה לבית-הדין לעבודה נגד רשות השידור על קיום ירקי עובד ומעביד

לגבי העטק"מ.

המנכ"ל, הוועד, מר לוי ומר עמר יודעים שלא כולם רוייבים לעבוד. הוועד שמייצג

את עובדי ההנדסה בטלביזיה לא יכול להסתכל בעיניהם של חברים לעבודה, שנאלצו לעבוד

כפי שהם עובדים.קריאה;

ועד ההנדסה בטלביזיה דואג לעטק"מ במסגרת הסכמים.
'rלבל
אני בטוח שלא יוכלו לוותר על הפילם ועל המערכת כולה - וחשוב שהיקף העבודה

יגדל - אם יתחילו להפעיל את ציוד ה-G.N.E. ועד ההנדסה צריך לדאוג גם לעובדי

ההנדסה ברדיו. נמצא כאן נציג האוצר, יכול להיות שצריך להפוך הלק גדול מההכנסה

לשכר.

הי ו "ר מי בר-זהר;

מר שני, ברגע שהערוץ השני יפעל במלוא תפוקתו והכבלים יהוברו למחצית המנויים

הצפויים - יהיה שינוי דרסטי ומעמדכם אז יהיה קשה לאין ערוך. אם יצטרכו לסגור אז

את הטלביזיה לשלושה חודשים, להצי שנה או שנה, זה לא יעניין את אף אהד.

ש' שני;

אמרתי בשלב כלשהו שרצוי כי לא יעלו כאן דברים שיכולים להחזיר ויכוחים שכבר

כיסינו אותם, משום שאחרי שצעדנו צעד אהד קדימה אינני רוצה לצאת מהישיבה היום בלא

סיכום כלשהו.

ישבתי עם מנכ"ל רשות השידור ואחרי שסיכמתי אתו מה שסיכמתי אני לא רוצה שהוא

יקה את דבריו בהזרה וגם אני כמזכ"ל הסתדרות ההנדסאים לא אקח את דברי בחזרה.

סיכמנו דברים לגבי הטווח הרחוק ולגבי הטווח הרחוק. הסיכום לטווח הקרוב, בכתב,

שהגענו אליו, מלבד סעיף אהד שאינו מקובל עלי, אומר: 1. עובדי ההנדסה בטלביזיה

יפעילו לאלתר את ציוד .2 .E.H.G.-nיימשך המשא-ומתן בין העובדים וההנהלה

בענייני העבודה הכרוכים בהפעלת ה- G.N.E ובעני ן התמורות שיקבלו העובדים בגין

הפעלת ה-G.N.E .3 עד לסיום המשא-ומתן יישמר המצב הקיים בטלביזיה - הוספתי כאן

דבר שמקובל גם על המנכ"ל - בהוגאם להסכמים, הסדרים ונוהלי העבודה הקיימים.

ע' עמרם;

מה שהוספת בכתב ידך אינו מקובל על המנכ"ל.

ש' שני;

בנוכחות המנכ"ל פירטתי מה פירוש "יישמר המצב הקיים" בהתאם להסכמים, הסדרים

ונוהלי עבודה הקיימים מכוה סיכומים והסדרים קיימים. הוספתי בסוגריים סעיף נוסף,
שכתב אותו המנכ"ל
כפוף לתקציבי רשות השידור והטלביזיה כפי שייקבעו במוסדות

המוסמכים לכך. הבעיה היא שבהוספת סעיף כזה אנהנו מרוקנים למעשה את הכל מתוכן, כי
למהרת יבוא מישהו ויאמר
זה לא נקבע על ידי אלא כפו זאת עלי ואני לא יודע מי

ההליט שמתאריך מסויים לא יהיו שעות נוספות ברשות השידור או רק מחצית מעובדי

ההנדסה יעבדו.
הי ו "ר מ' בר-זהר
נניה שמחר הממשלה מחליטה לקצץ בתקציבי הבטחון ומשרד הבטחון מפטר אלפי עובדי

צה"ל ועובדים בכירים - זה מותר; אבל אם מהר הממשלה תקצץ בתקציב רשות השידור

ויצטרכו לפטר מספר מסו י ים אנשים - זה אסור?
ש' שני
אני צריך להבטיח את מה שאני מסכם. לא אתן לוועדים ולא ארשה לעצמי לכפות את

הסיכום עד שאהיה בטוה שאינני מוליך את העובדים שולל כתוצאה מהסיכום הזה, משום

שכבר היו דברים מעולם.היו "ר מ' בר-זהר;

אני מבין שאינך מתכוון בהצעתך לקיצוץ של הממשלה בתקציב וישות השידור? יכול

להיות שבעוד שבועיים יודיעו לנו האמריקאים שהם אינם נותנים ערבויות והממשלה תהליט

לקצץ באופן דרסטי בתקציבם של עשרה משרדים?

ש' שני;

אני מדבר על תקופה מאוד קצרה. אם זה לא שרירותי ולא משתמשים פה בתרגיל

על-מנת לעקוף עובדים איורי שהם הכניסו את ציוד ה- E.N.G זה דבר אחד . אם זה יהיה

שרירותי - ויש לנו נסי ו ן בדברים הללו - לא אוכל להרשות זאת. לכן עלינו להבטיח

שלא ינצלו זאת לקביעה שרירותית כלשהי כדי לטרפד את מה שניסינו להשיג לטווח

העכשוו י.

בנוסף לכך, אני חושב שיש מקום להתייחס לנקודה המרכזית שהעלה מר הראל. אני

מציין שיש היום מגמה חיובית של הממונה הנוכחי על השכר וראינו שהתחילו להכניס

לפנסיה מרכיבים שלא היו בה קודם. עושים זאת ברפא"ל כדי שהעובדים יפרשו מרצון ולא

ימצאו את עצמם במצב לא טוב; ראינו זאת ברשות שדות התעופה בתחום הפריון וכדומה. אם

שם היה מקום לכך, על איות כמה וכמה ברשות השידור, כאשר מצב הדברים הוא כפי שתיארתי

קודם עד כדי כך שהעובדים אינם מרשים לעצמם לצאת לחופשה שנתית.

אני מדבר עכשיו בשם הוועד. הם מכירים היטב בעובדה שתהיה להם תחרות של הכבלים

והערוץ השני, אבל יש להם בעיות יותר בוערות. נעשה סקר בעולם והתברר כי למרות

שהכניסו כבלים וערוצי משנה זה לא מחליף את הערוץ הממלכתי.

היו "ר מ' בר-זהר;

לא אמרתי שהכבלים והערוץ השני יבואו במקום הטלביזיה הממלכתית. בכל מקום

בעולם, חוץ מאשר בארצות-הברית, הטלביזיה הממלכתית היא עמוד שדרה. לפני שנה או

שנתיים אי-אפשר היה לחיות בלעדיה, אבל היום אפשר לחיות בלי עמוד השדרה הזה,

לציבור יש תחליף, כך שהלחץ של הערוצים האיורים הוא יותר חזק.
ש' שני
הוועד מכיר בזה ויודע על כך מקרוב, בשטח, הוא רואה את ההתרחבות וההתפשטות של

הערוצים הנוספים. אבל הם אינם יכולים לבוא אל העובדים שבחרו בהם לייצג אותם עם

הנימוק הזה, הבעיה הספציפית שלהם עכשיו היא לשמור על תנאי העובדים.
הי ו "ר מי בר-זהר
אנחנו לא מתנגדים שישופרו תנאי העובדים. מר שני, אתה צריך לשכנע את הוועדים

שזה הסיכום המתבקש היום. מקובל עלי שהפתרון המהותי לעני ן הוא שינוי מבנה השכר,

אבל אינני רוצה להוליך שולל את העובדים ולהגיד שזה עומד להתבצע בעוד

כחודשיים-שלושה. זה הפתרון לטווח ארוך שיקח הרבה זמן ואינני יודע מתי הוא

יסתיים.

ש' שני;

אני שמח שיש נטייה ונכונות לעשות זאת. מאחר שיושבים כאן גם נציגי האוצר

וההנהלה, צריכה להיות נכונות של שלושת הצדדים לעני ן הזה.

י ' אשכנזי;

במסגרת יישום המלצות ועדת זוסמן.היו"ר מ' בר-זהר;

מר- שני, אשר לטווח הקצר והבינוני, ההצעה היחידה העומדת בפנינו היא בהתאם

לסיכום שהשגת אתמול עם המנכ"ל, עם שינויים משניים שצריכים להיעשות בזמן הקרוב.

ש' שני;

עוד סעיף שלא הזכרתי אותו הוא זה המדבר על כך שתהיה ועדה מלווה של המזכ"ל,

המנכ"ל או מי שממונה על ידם.

היו"ר מי בר-זהר;

זה סעיף חיובי שרק יכול לתרום ולסייע. הנקודה המרכזית היא: חזרה לעבודה

בהפעלת ציוד ה E.N.G.-והמשך המשא-ו מת ן, כשההסכם יוחל למפרע. אם ראשי הוועד יקבלו

את עמדתך בנושא הזה, נוכל לצאת מכאן בהרגשה שאנחנו מתקרבים לפתרון.

אי מנס;

אנחנו שומעים זאת בפעם הראשונה.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אני מניח שאתם צריכים להתייעץ ביניכם.

י' לוי;

מה עם התמורות?

היו"ר מי בר-זהר;

מר שני אמר שהנושא הזה יהיה במסגרת הדברים שמדברים עליהם במשא-ומתן.

שי שני;

ייתכן שלא תהיה להם ברירה אלא להסכים, כפי שלי איו ברירה. אם הם לא יישמו את

זה - מאחר שאנחנו הסתדרות מקצועית אוטונומית, לפי החוק זכותנו לפעול, גם באמצעות

הכלי של סכסוך עבודה, שלא הפעלנו אותו עדיין. מאחר וזה חוק, לא יכולים לשנות את

הזכות הזאת אלא רק על-ידי חוק אחר.

היו"ר מי בר-זהר;

גם אם זה לא היה בחוק, אין שום כוונה לפגוע בזכויות העובדים. ידוע לנו מה

קיים בחוק, ידוע שלא השתמשתם בזכות הזאת, אבל יחד עם זאת, כפי שאמרת, לא תהיה

ברירה אלא לקבל את הסיכום הזה.

זה יהיה הסיכום של הישיבה הזאת, ואני ממליץ בפני ועד עובדי ההנדסה והטלביזיה

לקבל אותו ועל-ידי כך לחזור לעבודה תקינה.

אני מודה לכל האורחים.

הישיבה ננעלה בשעה 14:45

קוד המקור של הנתונים