ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/07/1991

אישור מסקנות הוועדה בנושא: החינוך המיוחד והשתלבות הילד החריג; אישור מסקנות הוועדה בנושא: תופעה של ענידת צלבי קרס על-ידי תלמידי תיכון המצטטים ציטטות מהברית החדשה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 262

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי. י"ג באב התשנ"א (24 ביולי 1991). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה; מי בר-זהר - היו"ר

אי אליאב

מזכירת הוועדה (בפועל); י י גידלי

קצרנית; אי זכאי
סדר-היום; אישור מסקנות הוועדה בנושאים
1. תופעה של ענידת צלבי קרס על-ידי תלמידי תיכון המצטטים

ציטטות מהברית החדשה.

2. החינוך המיוחד והשתלבות הילד החריג.
אישור מסקנות הוועדה בנושא
תופעה של ענידת צלבי קרס

על-ידי תלמידי תיכון המצטטים ציטטות מהברית החדשה

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה. על סדר-היום אישור מסקנות של הוועדה בנושא: תופעה של

ענידת צלבי קרס על-ידי תלמידי תיכון המצטטים ציטטות מהברית החדשה. אני נותן

להברי הכנסת שהות לעיין במסקנות.
אי אליאב
אולי כדאי לתקן את סעיף 1 ולומר: ... להבהיר לנוער משמעות ענידת הצלבים

ליהודים או ללא-יהודים. יכול מישהו לטעון שהוא נוצרי וכל הזמן הוא עונד צלבים.
היו"ר מי בר-זהר
בהחלט. אם כך נאמר: "להבהיר לנוער הלא-נוצרי ענידת הצלבים". לאיור מכן
נוסיף
"ולכל בני הנוער משמעות צלבי הקרס".
א' אליאב
בסעיף 2, בסופו, אפשר לכתוב: ...הוזר מנכ"ל מיוחד בנושא זה. אין צורך לחזור

שוב על המלים "ענידת צלבים וצלבי קרס".
היו"ר מ' בר-זהר
מקובל עלי. נכתוב: "בנושא זה".

אני מעמיד להצבעה את אישור מסקנות הוועדה בנושא: תופעה של ענידת צלבי קרס

על-ידי תלמידי תיכון המצטטים ציטטות מהברית החדשה, בתיקונים המוצעים.

הצבעה

הוחלט לאשר את המסקנות
אישור מסקנות הוועדה בנושא
החינוך המיוחד והשתלבות הילד החריג
היו"ר מ' בר-זהר
אני מביא לאישור את מסקנות הוועדה בנושא: החינוך המיוחד והשתלבות הילד

החריג.
אי אליאב
אין לי הערות לנושא זה.היו"ר מ' בר-זהר;

אני מעמיר להצבעה את אישור מסקנות הוועדה בנושא: החינוך המיוחד והשתלבות

הילד החריג.

הצבעה

הוחלט לאשר את המסקנות

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 09:05

קוד המקור של הנתונים