ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 17/06/1991

שאילתות; תכנית החומש בחינוך הערבי - המשך הדיון

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 245

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, הי בתמוז התשנ"א (17 ביוני 1991) .שעה 30;09

נ כ ח ו;

חברי וזו ועדה; ח' מירום - מ"מ היו"ר

אי אליאב

מי גולדמן

הי מחאמיד

ח' פארם

י י פרח

ד' צוקר

מוזמנים; שר החינוך והתרבות ז' המר

ז' אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

אי זבדה - יועץ השר לענייני ערבים, משרד החינוך

והתרבות

גי בן-דרור - סמנכ"ל, מנהל מי נהל הפיתוח, משרד

החינוך והתרבות

ע' חאידר - מנהל החינוך והתרבות לערבים, משרד

החינוך והתרבות

עי סלע - מ"מ מנהל המי נהל הפדגוגי, משרד החינוך

והתרבות

י' ראט - דובר משרד החינוך והתרבות

ב' נסים - משרד החינוך והתרבות

י' שמש - עוזר בכיר ליועץ ראה"מ לענייני ערבים

אי ברנע - מנהל המה' לחינוך בוועד הפועל של

ההסתדרות

ע' זיידן - הסתדרות המורים

מי יונס - הסתדרות המורים

ח' רוז'די - חבר הנהלת ארגון המורים

מ' חביב-אללה - יו"ר ועדת המעקב לחינוך הערבי

מ' חיאדרי - ועדת המעקב לחינוך הערבי

נ' באשרה - ראש המח' לחינוך, עיריית טירה

מי זביצקי - מרכז השלטון המקומי

מזכירת הוועדה (בפועל); י י גידלי

קצרנית; א' זכאי
סדר-היום
שאילתות.

תכנית החומש בחינוך הערבי - המשך הדיון.שאילתות

הי ו"ר ח' מירום;

אני פותח את הישיבה. בהיעדרו של חבר-חכנסת מיכאל בר-זהר, יושב- ראש הוועדה,

אני משמש כמחליפו. נתחיל בשאילתות.

פניתי למנכ"ל משרד החינוך והתרבות בשאילתה בקשר לבית-הספר הפתוח בהדרה שלא

מועברים אליו כספים על-ידי העיריה. תשובת המנכ"ל היתה כי העיריה ביקשה להקים את

בית-הספר הפתוה והיא איננה מממנת את השירותים בו ובבתי-ספר אחרים בגלל קשיי
תקציב. אדוני המנכ"ל, בדקתי זאת
מדובר על סכום של 54,000 שקל, שמשרד החינוך

מעביר לעיריה עבור שרתות ומזכירות, ובמשך שנה וחצי אינו מועבר לבית-יזספר מסיבות

בלתי מוסברות. במקום אחר בו לא הועברו לבית-ספר כספים על-ידי העיריה, שבתו,

ואחר-כך קיבלו את הכסף. לא הייתי רוצה שבית-הספר הפתוח בחדרה ישבות כדי לקבל את

הכסף שמגיע לו בדין. אני מבקש שזה ייבדק.

שאילתה שנוגעת למוזיאון בר-דוד בקיבוץ ברעם. הוקצבו למוזיאון 35,000 שקל

על-ידי משרד החינוך. ביקשו מהם להוציא מכרזים, לשלוח הומר והכל נעשה כדת וכדין.

הורו להם להתחיל בביצוע. אז הודיע להם מר ניסן רז, חשב המשרד, שהסכום לא מגיע

להם והוא מעכב את תשלום הכספים. גם דייר דן רונן, שקשור לנושא משום שמדובר

במוזיאון, קיבל את המסמכים והאישורים ונתן ידו לבנייה. אני מכיר את המנהל, הוא

עובד בצורה מסודרת מאוד, ויש להם מכתב שהסכום אושר. אני מבקש לבדוק את הנושא

הזה.

שאילתה כללית. הורים שואלים בענין החזרת ימים בגני-הילדים שהובטח להחזירם

אחרי המלחמה במפרץ. זה חלק מההסכמים שנחתמו בין ארגוני הגננות ובין משרד החינוך

והתרבות. בשלושת השבועות האחרונים קוצרו הלימודים מהשעה 1 לשעה 12.30 כדי

להרוויח עוד שעות. ממה נפשך, לא רק שילדים לא היו בגנים בגלל מלהמת המפרץ ולא

הוחזרו כל הימים, עכשיו, בחודש יוני, עוד מקצצים חצי שעה בכל יום. האם זה על דעת

המשרד?

שמעתי שבסוף חודש יוני יקוצצו בקול-ישראל תכניות השידורים לצפון אמריקה,

לדרום אמריקה ולאירופה. מתוך 8 שידורים באנגלית יישארו רק 2, כלומר שעה במקום

שלוש שעות ביום באנגלית, ובאותו יחס בצרפתית. בעבר היו שידורים בין השעות 1

בלילה ל-4 אחר-הצהריים שהותאמו לזמנים של ה-COST WEST וה-COST EAST. היום אין כלל

שידורים בשפות אהרות בשעות האלה. אדוני השר, האם במשרדכם יודעים על ההחלטה הזאת?

האם מתקבל על הדעת שכל מערכת ההסברה הישראלית תשתתק לפתע פתאום? האם יש סבירות

לנפח הקיצוץ הזה?

די צוקר;

השאילתה שלי נוגעת לדיון שעומד להתקיים כאן ואולי כבר אפשר לקבל תשובה. נמצאת

לפני חוברת הרשמה של סמינר בית-ברל. יש כאן תנאי קבלה של מועמדים להוראה
בבית-ברל. ציון בהבעה בעברית
לבוגרי בית-ספר יהודי ציון מינימום 65 ברמה של 2

יחידות, ותנאים יוצאי-דופן אם הם לא עומדים ברמה הזאת; לבוגרי בית-ספר ערבי ציון

מינימום 80 ברמה של 5 יחידות. אינני אומר שלא צריכים להיות לפעמים הבדלים בין

קבוצות שונות, אבל בתנאי שההסבר סביר. אם לא יהיה הסבר סביר נראה מה עושים הלאה.

שאילתה שאני מעביר לגבי נסים בקשר לילדה בקרית-אתא שמזה חודש לא לומדת

בגן חובת כי הוריה לא שילמו.

כמו-כן אני מעביר אליך פרטים בקשר לגן ממלכתי-דתי באשקלון.

אני מבקש לקבל את תגובת המשרד על פרסומים שמופיעים היום ב "הארץ " כי המתקשרים "

להוראת מופנים, לא רצונית, לסמינרים ממלכתיים-דתיים.שאילתה לגבי בחינות הבגרות. אחרי ששוחחתי עם השר בנושא הזה אני שואל איזה

מסקנות הוסקו במשרד בקשר למה שקרה בבחינת הבגרות בהיסטוריה. עקב מלחמת המפרץ

נאמר לתלמידים שתהיינה הקלות והם לא ייבחנו על חומר מסו י ים. יש לפני שני מבחנים,

האיזד - תולדות עם ישראל-כללי, השני - סטוכיומטריה-כימיה בבית-ספר מקצועי. בחוזר

כתוב ששני הקטעים האלה לא כלולים בחומר, אבל הם מופיעים בבחינה. אם הטענה הזאת

נכונה, זה לא רק מחייב תשובה אלי, זה מחייב גם לגבי ציוני התלמידים.

הי מחאמיד;

הגיע אלי מידע בעל-פה על האחוז הנמוך של המצליחים בבחינות הבגרות בבתי-ספר

תיכוניים ערביים בנגב. כמו-כן שאחוז המורים האקדמאים המלמדים בהם הוא נמוך. אני

מבקש לדעת מה אהוז ההצלחה בבחינות הבגרות בחמש השנים האחרונות ומה אחוז המורים

האקדמאים באותם בתי-ספר.

י י פרח;

ביום שישי האחרון ביקרתי בבית-הספר התיכון שפירא בנתניה. המנהל במוסד נותן

דעתו בצורה בלתי רגילה לבעיות של הילדים מכל גוני הקשת, החלשים והחזקים. בקרבת

מקום עומדים לחקים בית-ספר עיוני-אמנותי. למנהל בית-הספר שפירא אין מוטיבציה

לפעול בגלל החשש שלו שכל הילדים הטובים יועברו לבית-הספר החדש והוא יישאר עם

השכבה החלשה בלבד. הוא לא היה רוצה שתדמית בית-הספר תהיה כזאת. זה הפך טראומטי

עבורו עד כדי כך שהוא הזמין אותי לביקור. אני מבקש שהמשרד יבדוק את העני ן.

הי מחאמיד;

עוד שאילתה. מה הן תכניות משרד החינוך לגבי יום לימודים ארוך במגזר הערבי.

היו"ר ח' מירום;

תוכל להקשות ולשאול במסגרת הדיון על החינוך במגזר הערבי.

תכנית החומש בחינוך הערבי - המשך הדיון

הערה לסדר של חבר-הכנסת צוקר.
די צוקר
בדיון הקודם היו דעות שונות אם זו תכנית חומש או לא. היח דבר אחד שביקשנו

ממשרד החינוך ושוב הוא לא עמד בזה ובחומר שהוגש היום לא שונתה אף מלה.

י' גידלי;

החומר שהונח היום הוא אותו חומר שחילקתי לחברים בפעם הקודמת.

די צוקר;

זה מה שאני אומר. ביקשנו ממשרד החינוך כמה דברים, בין השאר, אמרנו; אל

תכתבו "ימי הדרכה - תוספת 150 שעות", אלא תנו לנו נתונים כמה יש עכשיו, כדי שנדע,

השוואתית, אם יש לזה ערך או לא ואיזה אחוז הוא תוספת בימי הדרכה, מחוננים, או

חינוך גופני. זה לא אומר לי כלום כאשר כותבים שיש 150 ימי הדרכה. יש היום 10 או

15 ימי הדרכה?ביקשנו לקבל נתונים תקציביים כוללים. תעיינו בפרוטוקול ותראו מרז ביקשנו.

אמרנו שהחומר איננו מספק אותנו, לא במובן של התכנים, אלא מבחינת המידע המינימלי

הדרוש לנו, כדי לקיים דיון אינטליגנטי. אני לא רוצה לקיים דיון בצורה כזאת. כל

הנתונים הללו שנמסרו לנו היום לא שונה בהם דבר. היתה סדרת בקשות כדי לעדכן

אותנו במידע. לא נתתם לנו את המידע הזה.

זה חוזר על עצמו שוב ושוב וחבר-הכנסת מיכאל בר-זהר, יושב-ראש הוועדה, יוצא

לפעמים מן הכלים בגלל זה. זו דוגמה קלסית איך אתם מתייחסים לפרלמנט הזה. אני

מציע שאתם תקבלו בחזרה אותו היחס. אדוני השר, אני לא מקבל שיהיה יחס כזה לוועדה.

שר החינוך והתרבות ' המר;

אני מוחה על כך - לא רק בגלל דבריך, חבר-הכנסת צוקר - שאתם מקיימים את

הישיבות בהן אתם רוצים שאשתתף בימי רביעי, כשאני יושב בוועדת שרים לבטחון. אמרתי

שאני מוכן לבוא לישיבות הוועדה בכל יום, בכל שעה, אבל לא בימי רביעי כאשר אינני

יכול לבוא. לכן לא הייתי בדיון הקודם.

די צוקר;

דוגמה נוספת. ביקשנו שינוי נוסף כדי שלא יטעו אותנו. בטבלה שלפנינו מופיעים

שני סוגי תקציבים; 1. תקציב פיתוח; 2. תקציב שוטף. בשום דיון תקציבי במקום

כלשהו לא מחברים את שני התקציבים האלה. כדי להראות לנו שיש תוספת של 30 מיליון

שקל כותבים; 26 מיליון שקל לפיתוח, מחברים אותם לכל כספי התקציב השוטף. אתם

מוסיפים 4 מיליון לחינוך הערבי, אבל חיברתם לזה כסף אחר. אי-אפשר לחבר עגבניות

למלפפונים אלא אם אתם רוצים סלט.

אדוני השר, אתה אישרת בממשלה תקציב פעמיים; תקציב פיתוח לחוד ותקציב שוטף

לחוד, משום שמעולם לא מחברים זאת. כדי להרשים אותי, בעצם כדי להטעות אותי,

כותבים 26 מיליון לפיתוח ואחר-כך מחברים חינוך גופני. ביקשנו לשנות את זה.

אמרתם; נכון, נשנה. אי-אפשר להגיש נייר רציני?

היו"ר חי מירום;

אדוני השר, אני מתבונן בפרוטוקול מהישיבה הקודמת. נשאלו מספר שאלות על-ידי

י ושב-ראש הוועדה וחברי הוועדה עם בקשה לקבל תשובות. לא קיבלנו כאן ניירת מסודרת

כפי שציפינו. אני מרגיש שאתם לא ידעתם שהישיבה הקודמת סוכמה בכך שיוגש חומר

נוסף.

ז י אורלב;

אני מתוודה שלא ידעתי. קיבלתי את הפרוטוקול ב-11 ביוני. עברתי עליו ואין בו

סיכום של י ושב-ראש הוועדה.

הי ו"ר ח' מירום;

אם י ושב-ראש הוועדה, חבר-הכנסת בר-זהר, אומר למר מחמוד יונס; אני מבקש להפיץ

את החומר הזה בין חברי הוועדה לקראת הדיין בפעם הבאה, בעמוד 13, לגבי הבנייה - זו

בקשה.

די צוקר;

בכל עמוד 15 בפרוטוקול הוא מדבר על דברים שהוא מבקש להוסיף.ז' אורלב;

מוציאים סיכום ואומרים מה להכין.

די צוקר;
כתוב שם
אני רוצה לדעת כמה עולה לצייד בית-ספר; אני רוצה לדעת על סכום של

מיליון שקל נוסף.
ז ' אורלב
אתה רוצה שנעשה מחקר כדי לדלות ממנו?
ד' צוקר
אני רוצה לדעת נתונים השוואתיים. כאשר אומרים שמוסיפים שעות לחינוך הגופני

אני רוצה לדעת תוספת של כמה שעות, אהרת זה בלתי רציני. אני לא רוצה שיחברו כספים

של תקציב פיתוח ותקציב שוטף, לא עושים דבר כזה.
ז י אורלב
אתה צודק בבקשה שלך.
די צוקר
יושבים פה עובדים שלך האחראים על הדברים הללו והם היו צריכים למסור לך מה

הוועדה מבקשת.
היו"ר חי מירום
אנחנו ננסה לשבת ולשמוע הבהרות שלכם על דברים שנאמרו בישיבה הקודמת ואולי

נבוא על סיפוקנו. חבר-הכנסת צוקר, לא המחאה גרמה לך לצאת?
די צוקר
אני הולך לוועדה לענייני בקורת. אני לא רוצה לכלות כאן את זמני.
היו"ר חי מירום
אם מסכמים שיש להגיש חומר - צריך להגיש אותו. בבקשה, אדוני יושר.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אני עונה על אחת השאילתות שהעלו כאן. ראיתי את המאמר ב"הארץ" שם כתוב שלמשרד

החינוך יש מדיניות חדשה ואת כל המורים והגננות הוא שולח לתשתלם בבתי-ספר דתיים.

ביקשתי לקבל על כך אינפורמציה מפורטת לפי מספרים, כרגע אענה תשובה כללית. המורים

הרוסים המשתלמים מחולקים ל-60 מוסדות, 40 - כלליים, 20 - דתיים. כ-450 לומדים

במוסדות הדתיים, כ-1,200 במוסדות הכלליים. כך שזה לא נכון שיש מדיניות לשלוח אותם

לבתי-ספר דתיים. זה נעשה כנראה על בסיס אזורי. זו בערך החלוקה שיש בסמינרים

בארץ.

לדברי חבר-הכנסת צוקר. לא הייתי בישיבה הקודמת ואני לא יודע בדיוק מה הטענה.

אפשר לרצות שהתכנית שאנחנו מציגים תהיה יותר טובה, יותר עשירה ויותר גדולה. כל

אחד יודע מחו תקציב משרד החינוך והתרבות. הודענו שאנחנו מוסיפים השנה 35 מיליון

שקל מעבר לרגיל, ובמהלך ארבע השנים הקרובות 200 מיליון תוספת על מה שהיה, כדי

לבצע את מה שהבטחנו. זו לא תוספת שקיבלנו מהאוצר, אלא מתוך האמצעים שלנו. אנחנו

מצמצמים במקום אחר ונותנים פה. זה מה שאנחנו אומרים, מפני שזה מוצדק ואנחנו לאעושים כאן טובה. כאשר מתוך 35 מיליון הולכים לבניין 26 מיליון ולפעולות 10

מיליון, זה טבעי. אחת הבעיות הקשות במגזר הערבי - ולכן צריכים תכנית חומש יותר

מאשר בכל נושא ארור - היא הבניה. בנושאים האחרים הסכומים הם הרבה יותר קטנים

ואפשר לגמור בשנה או בשנתיים, הבניה היא יקרה. לכן אנחנו לא מערבבים כאן תפוחים

באגסים, ולא מסתירים, הכל פתוה וגלוי.

היו טענות, שראינו אותן כמוצדקות, שבמשך השנים הפער הולך וגדל במקום להיסגר,

בין השקעות בחינוך היהודי לבין השקעות בחינוך הערבי. אמרנו שצריך לעצור את

התהליך ולהתהיל ביצירת מצב הדרגתי של סגירת הפער הזה. עשינו תכנית כפי יכולתנו -

אני לא יכול להכין תכנית שאינה כפי יכולתנו. יש לנו היום דיון על קליטת עולים

במערכת החינוך, בוועדת הקליטה, ונצטרך לדווח שבשנה שעברה היה לנו לתת 6 שעות במשך

שלוש שנים לקליטה של כל עולה, והיום יש לנו שעה איות, שישית מזה, בהקצבה של השנה

הבאה. היום אנחנו נפגשים עם ראש הממשלה כדי למסור לו על מצב החינוך בעיירות

הפיתוח ונגיד שגם שם יש לנו בעיות.

אין לנו כסף לכל הדברים. . ועדת החינוך איננה מסוגלת להגביר את התקציב שלנו.

אנחנו מסוגלים לא להקטין אותו ולבקש תשובות לנושאים שונים גם על-ידי הקצאות שונות

בתוך המערכת. במסגרת הזאת אנחנו מסוגלים להוסיף השנה 35 מיליון שקל ומתחייבים

להוסיף בחמש השנים הקרובות 200 מיליון. אם ירחיב, יהיה רגע של רצון ונוכל לשכנע

את האוצר - נעשה כדי לצמצם את חמש השנים לשלוש שנים, או להרחיב עוד דברים שהיינו

רוצים לעשות אילו היו לנו יותר אמצעים.

אבל להפוך את הקערה על פיה, כפי שדיווחו בתקשורת מהישיבה הקודמת, שזה צחוק

וזו לא תכנית? אפשר להסית, ואפשר להסיט את הדברים מהמובן האמיתי שלהם. היתה פה

כוונה כנה ורוב ראשי הערים שפגשנו ראו בה כיוון נכון. הם היו רוצים יותר, אני לא

מסתיר את זה. בנצרת רוצים יותר פסיכולוגים, אם יהיה כסף נמלא את הבקשה. בכל

עיירת פיתוח יהודית יגידו שיש להם חצי פסיכולוג והם צריכים חמישה. רוצים יותר

פסיכולוגים בגלל ההכוונות. אולי בשיטה החדשה שלנו, בה תהיה פחות הכוונה ויהיה

יותר חינוך, יצטרכו פחות פסיכולוגים, פחות הסללות. אבל יקח זמן עד שנגיע למיצוי

התכנית הזאת במערכת החינוך בכללה.
מישהו אומר
תמחק נושא מסו י ים ותעשה משהו אחר בכסף הזה. אני מציע שנהיה

פתוחים לכך. אם למישהו יש רעיון לעשות משהו אחר באותו הכסף במקום לבנות - אנחנו

נחתום לך שאנחנו לא דורשים ממך לבנות - אציע להסב את זה.

ההלטנו על תכנית שקראנו לה "תכנית חומש" כדי לומר שכרגע אני מתחייב על תוספת

של 200 מיליון שקל. אם יהיו 300 מיליון שקל - ניתן 300 מיליון. אנהנו רוצים
להשתמש בכסף לדברים דחופים
תכניות לימודים, השתלמות מורים, הכשרת מורים, חינוך

לא פורמלי ושורה של מגזרים. נכון שזה לא עונה על הכל. אם יהיה דיון על המגזר

היהודי, גם כן יבואו בטענות שהכספים לא מספיקים, ואני מודה בכך, לכן יש יותר

השתתפות של הורים. לפני עשר שנים ההשתתפות הפורמלית של הממשלה היוגה של 84% , היום

היא74% ,כך שהשתתפות הממשלה בהוצאות ירדה ב- 10%.

יש לנו רצון טוב ואפשר לקלקל אותו באמירות פוליטיות או אפילו ענייניות.

הכיוון הוא נכון והרגשתי שיש רצון לראות בו פריצת דרך מסויימת -ואינני בא להפריז

- ושימוש מירבי באמצעים שיש לנו כדי לתקן את הדברים. יש הצעות שונות. באותו

הקשר, יש לנו ועדה לבדיקת נושא הדרוזים, בראשה עומד פרופ' גבי בן-דור, והיא צריכה

להמליץ המלצות עד החודש הבא. הוא מספר שהוא לא יוצא מזה משום שלכל אחד במגזר

הדרוזי יש מיושבות אחרות לפעולה. זה קורה גם במגזר הערבי ויש גם מחלוקות במגזר

היהודי, אבל הכיוון הוא נכון.

מר אורלב יתייחס לדברים הקונקרטיים.ז ' אורלב;

הערה לסדר, אחרי שחבר-הכנסת צוקר יצא. קיבלתי את הפרוטוקול. עברתי עליו

עכשיו שוב. אין סיכום בפרוטוקול. באופן מעשי יש שתי בקשות: האחת - בעמוד 12

מבקש י ושב-ראש הוועדה שבפעם הבאה נתייחס ל-4,000 המישרות שחסרות, לכאורה; הבקשה

השניה היא של חבר-הכנסת צוקר, שהזכיר אותה בתחילת הישיבה, שתהיה הפרדה בפיתוח בין

החדרים שהם בעצם גידול טבעי, לביו מה שנקרא סגירת הפער.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

הוא צודק.

ז י אורלב;

היתה פה אי-הבנה. הוועדה חשבה שאנחנו צריכים להכין חומר. אני מצטער שלא הבנו

שאנחנו צריכים להכין עוד חומר לוועדה, ומישהו האיר את עיני. אנחנו מכינים הרבה

חומר לוועדה, משתדלים ומוכנים לתקן את דרכינו. אם יתברר שהיועץ איזו פנייה, אני

מקבל על עצמי לתקן, ונספק כל חומר שרוצים. יחד עם זאת התכוננו לישיבה, נמסרה לנו

רוח חדברים, והכנו נתונים שאמסור אותם.

היו"ר חי מירום;

בסוף הישיבה הקודמת ביקש י ושב-ראש הוועדה שהפרוטוקול יימסר לשר. האם הוא

הגיע לשר?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני בטוח שמסרו לי אותו. יכול להיות שלא קראתי אותו.

הי ו"ר חי מירום;

אדוני המנכ"ל, אני מקבל את הערתך. נמשיך בדיון.

ז י אורלב;

אמסור נתונים. לגבי ימי הדרכה. שיא כוח האדם של ימי הדרכה במערכת החינוך

הוא כ-1,600 ימים. אם אנחנו מבקשים להוסיף בתכנית החומש 150 שעות, פירושו של

דבר, להסב 10% משיא כוח האדם הקיים היום במשרד החינוך מהמגזר היהודי אל המגזר

הערבי. ימי הדרכה לא מחולקים על-פי סקטורים אלא על-פי שלבי חינוך וגם על-פי

מקצועות. לדוגמה, יש מספר מסו י ים של ימי הדרכה למניעת סמים. זה לא מחולק לחינוך

הדתי, לחינוך הממלכתי ולחינוך הערבי, מי שמטפל בנושא הזה מטפל בכלל המערכת. ימי

ההדרכה הספציפיים למגזר מסו י ים בשלב חינוך מסו י ים חם כאלה ש-150 שעות מהווים פחות

או יותר 20%. ישבה על כך ועדה ואמרה שיש להגיע לשוויון.

ע' סלע;

150 שעות הם 140 ימים. עד עכשיו היו 110 ימים, לשנה הזאת 140 ימים. תוספת

של 30 יום, כמעט תוספת של שליש.

ז י אורלב;

אין לנו תוספת בשיא כוח-האדם אלא העברה פנימית מהמגזר היהודי אל המגזר הערבי,

אנחנו סופגים זאת.היעד של תכנית החומש הוא להגיע לשוויון, שאותן נוו-מות שקיימות במגזר היהודי

יחולו גם במגזר הערבי. ימי ההדרכה יכולים להוות דוגמה טובה לכך. אם תבדקו כמה

ימי הדרכה יש לסקטור הממלכתי-דתי, לא תמצאו שיש לו 20%מכלל 1,600 ימי ההדרכה,

אין לו 300 ימים, אני לא בטוח שיש לו אפילו 140 ימים, כי 50% מימי ההדרכה הם לכלל

המערכת ולא על-פי סקטורים, ו- 50% מנותבים על-פי הקבוצות והסקטורים השונים.

השר קבע צוות היגוי, שאני היושב-ראש שלו כדי לתת לו משקל, שיעקוב ארור ביצוע

התכנית ובמסגרת הזאת אנחנו תמיד יכולים לעשות תיקונים. אם מישהו יערער ויגיד

ש-140 ימים אינם מביאים לשוויון, אנחנו יכולים לבדוק את הנתונים ולעשות את

התיקונים.
ח' פארס
לפני יש נתון שלמחוז הצפון יש 230 ימי הדרכה. האם הנתון הזה נכון, ואם כן,

האם מדובר בו על שני המגזרים או רק על המגזר היהודי?

ז י אורלב;

אין לי נתונים לפי המחוזות. על-פניו אני אומר שהאינפורמציה הזאת דורשת

השלמה, כי צריך לבדוק כנגה ימים מתוך 232 ימי ההדרכה הם כלליים לכל המחוז. למשל,

הנושא של זהירות בדרכים מרוכז עבור כל המחוז. ימי ההדרכה לא נועדו רק להדרכת

חשבון בבתי-הספר, אלא גם בנושאים כלליים. אני מוכן לבדוק זאת.

ח' פארס;

אם כך, הימים שאנחנו מקבלים אפילו לא מגיעים למספר הימים שמקבל מחוז הצפון

לבדו.
שר החינוך והתרבות ז' המר
המגזר הערבי מהווה בערך כ-20% מהמערכת בארץ, ומחוז הצפון הוא בערך 20% מהחברה

הישראלית, כחמישית. אפשר להביא נתונים השוואתיים. יכול להיות שזה לא מספיק

וצריך לבדוק זאת.

ז י אורלב;

נושא שני בו אני מביא נתונים הוא ההצטיידות בבתי-הספר הטכנולוגיים. ראיתי

שהנושא הזה קיבל עדיפות גבוהה בדיון שהיה פה בפעם הקודמת, בצדק מבחינתי. תכנית

החומש נותנת פתרון טוב כי היא רוצה לקרב מאוד את אחוז לומדי הטכנולוגיה בחינוך

העל-יסודי במגזר הערבי לאחוז הקיים במגזר היהודי.

במשרד החינוך והתרבות התקציב להצטיידות בבתי-הספר הטכנולוגיים במונחים שנתיים

הוא 2 מיליון שקל בכל הארץ. בתכנית החומש מדובר על מיליון שקל בשנה, 5 מיליון

בחמש שנים כדי להדביק את הפער. כלומר,50% מתקציב ההצטיידות הטכנולוגית של משרד

החינוך והתרבות מוקדש לצמצום הפער של החינוך הטכנולוגי.

שר החינוך והרטיבות ז' המר;

אנחנו נותנים להצטיידות לחינוך הטכנולוגי כולו בארץ 2 מיליון בשנה. אם

מוסיפים פה מיליון למגזר הערבי, זה יסתכם ב-3 מיליון. היינו, מיליון למגזר הערבי

ו-2 מיליון לכל המערכת. כלומר, 20% מהמערכת מקבלים מיליון בגלל שחסר להם, ו-80%

מקבלים 2 מיליון. בפועל זה לא מספיק.ז ' אורלב;

עיקר ההצטיידות היא לא מתקציב משרד החינוך והתרבות. יש הצטיידות מכספי הפייס

שהם מהשבים על-פי הבקשה של הרשויות המקומיות.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

מה המצב שם?

מ' גולדמן;

רע מאד.

ז ' אורלב;

אינני יודע. לנו אין מעמד מכריע במפעל הפייס. גורם נוסף חשוב בנושא של

ההצטיידות הן הבעלויות, או הרשתות, או הרשויות המקומיות והן לא בשליטתנו.

היו"ר חי מירום;

אני פונה למזכירת הוועדה לרשום לפניה שאנחנו מבקשים שהפייס יתן די ן-וחשבו ן

לוועדה, באופן מיוחד על החלוקות במגזר הערבי. זה יהיה גם חלק מסיכום הישיבה.

י' ג ידלי;

זו הפעם השניה שהם הוזמנו ולא הגיעו.

היו"ר ח' מירום;

אני רואה זאת בהומרה. אפנה ליושב-ראש מפעל הפייס, חבר-הכנסת גדות, ואביע

מחאה על אי-השתתפותם בישיבות כאן. יחד עם זאת, נזמן אותם לישיבה מיוחדת על

השתתפות הפייס במגזר הערבי.

ח' פארס;

אני מזכיר שלא מדובר רק בהצטיידות. יש מעט מאוד בתי-ספר לטכנולוגיה, אם

בכלל, בחינוך הערבי. בחלק גדול מבתי-הספר המעטים שיש מלמדים מקצועות בשיטה

הפרימיטיבית ביותר עם ציוד ישן שיצא מהתקן. מה שקיים היום אי-אפשר לקרוא לו

חינוך טכנולוגי, אלא למעט שבו. כ-20%מילדינו בתיכון לומדים בבתי-ספר שנקראים

טכנולוגיים, הם לא טכנולוגיים, הם מקצועיים. יש בית-ספר מקיף בעכו ומיליון שקל

בקושי יכולים לספק את הצרכים שלו בציוד טכנולוגי.תארו לעצמכם לכמה כספים נצטרך

בכל בתי-הספר הקיימים, ואיזה סכומים אנחנו צריכים כדי לפתוח בתי-ספר ולצייד אותם.

ז י אורלב;

תכנית החומש רואה לעצמה מטרה וקובעת יעד להכפיל את מספר התלמידים הלומדים

בחינוך הטכנולוגי במשך חמש שנים. היום לומדים 19%והתכנית רוצה להגיע ל-35%

אנחנו מגדילים זאת עכשיו ל- 38%-40%.הבינוי שבונים עכשיו בחינוך הערבי הוא של

בתי-ספר על-יסודיים, בתי-ספר מקיפים, שפירושם טכנולוגיים. לא נבנים בתי-ספר

עיוניים. ועדת ההיגוי בראשותי, האמורה לדאוג שהתכנית הזאת תבוצע, צריכה לתת

די ן-וחשבו ן במהלך חמש השנים כיצד התכנית הזאת מבוצעת.

ח' פארס;

אני רוצה לקרוא את שתי השורות האחרונות במסמך שלפני; "עם זאת יש להעיר כי

המסגרת התקציבית נקבעת בכל שנה מחדש ועל כן לא נוכל להתחייב מראש ונצטרך לבדוק

הנושא מחדש לקראת דיוני חתקציב בכל שנה". אין פה התחייבות לביצוע.
ז' אורלב
מייד אדבר על הסטטוס של התכנית.

נתון נוסף בענין השעות. משרד החינוך והתרבות מקצה את התקנים שלו בשעות

בשוויון מוחלט בין כל המגזרים. כל הנתונים שנמסרו פה על 4,000 תקנים חסרים אין

להם שום יסוד במציאות. מחוץ לתקן יש הקצאת שעות נוספות, כמו יום חינוך ארוך, סלי

טיפוח, יזמות חינוכיות, מאגר חטיבות ביניים ועוד הקצאות למיניהן. אני מגיב לדבר
שראיתי בפרוטוקול שאין לו יסוד
ההקצאה היא שוויונית. בחינוך היסודי לא עושים

חשבון של שעה פר תלמיד או של מורה פר תלמיד, משום שהקצאת השעות היא פר כיתה. לפי

החשבון שלך ילד בקיבוצים עולה הרבה מאד כסף כי הכיתות שם קטנות. בחינוך

העל-יסודי מקצים תקן פר תלמיד. בחינוך היסודי מקצים תקן פר תכנית לימודים, פר

בית-ספר ופר כיתה, ולא פר תלמיד.

אני עונה לשאלה על יום חינוך ארוך. בשנת תשנ"ב יוקצו 3.337 שעות ליום חינוך

ארוך, בהשוואה לשנה כאשר היו 1,237 שעות.

ע' סלע;

בהנחה שהבג "צ יאשר זאת.

ז ' אורלב;

הכל כפוף לאישור הוועדה. אדנה צודק. כי על-פי החוק ועדת החינוך צריכה לאשר את

הצעת השר ליום חינוך ארוך וזו תהיה ההצעה שלנו. 3,337 שעות מהוות את החלק היחסי

של המגזר הערבי מול ההקצאה במגזר היהודי.
שר החינוך והתרבות ז' המר
20% מיוח"א יהיה במגזר הערבי?
ז י אורלב
19% החלק היחסי המדוייק במגזר הערבי, לא הדרוזי.
היו"ר חי מירום
מה עם הגברה?
ז י אורלב
תכנית החומש מדברת על שוויון ועל צמצום פער. בפעם הראשונה בא שר החינוך ואמר

יש פער. עד היום אף אחד לא אמר את זה.

ח' פארס;

אמרו, אבל לא עשו לסגירתו.

ז י אורלב;

הכחישו זאת ואני יכול להראות לכם תיקים במשרד החינוך. בא שר החינוך ואומר:

רבותי, יש פער.נושא נוסף הוא היזמות החינוכיות.. עד עכשיו היקצו בכל שנה כ-1,250 שעות. משנת

הלימודים תשנ"ב יקצו 2,100 שעות, שגם הן מהוות 20%מסל היזמות. זו הקצאת שעות

לתכניות חינוכיות החורגות מתכנית הלימודים הרגילה. בית-ספר מסו י ים אומר שיש לו

תכנית לימודים מיוחדת, הוא רוצה לעשות ניסוי, ולשם כך הוא צריך עוד 6 שעות. יש

פרוצדורה וחוזר מנכ"ל איך מקבלים את זח. כדי שסקטור שיש לו יותר יזמות לא יקח את

כל המשאבים, שירי י נו מראש ליזמות פדגוגיות במגזר הערבי.

שר החינוך והתרבות זי המר;

אם לבית-ספר מסו י ים יש יכולת לעשות פעולה חינוכית מיוחדת וזה מצריך עוד חצי

מורה, מוקצה לו האחוז של המגזר הערבי במערכת, כדי שהוא יוכל להשתמש בזה. אנחנו

נעודד את בתי-הספר להכין תכניות כאלה כי זה נותן דחיפה קדימה.
ז ' אורלב
מעבר לזה יש עוד 3,520 שעות שמקבל המגזר הערבי כתוספת מיוחדת עבורו, כמו

1,000 שעות בתכנית ירושלים, 280 שעות חטיבות הביניים, 500 שעות לצופים. אלה שעות

שלא קשורות לתכנית החומש.

ח' פארס;

מה זה תכנית ירושלים?

ז י אורלב;

יש 1,000 שעות מעבר לתקן המקובל כדי שבמזרח ירושלים יוכלו לקיים את התכנית

הירדנית. זה היה גם בעבר ולא קשור לתכנית החומש.
היו"ר חי מירום
כמה שנים זה קיים עם כל המאגרים?

ע' סלע;

בוודאי חמש-שש שנים.

ז י אורלב;

חשוב להדגיש שמה שאמרתי לבסוף זה בנוסף לכל הדברים. אלה ארבעה מהנושאים

עליהם ביקשה הוועדה לקבל נתונים.

ההערה של חבר-הכנסת צוקר לגבי הבינוי היא נכונה. אינני יודע איזה חומר

הוועדה קיבלה, אבל בחומר שיש לי מודגש בדיוק כמה זה גידול טבעי, כמה חדרים הם

בלתי תקינים. יש הפרדה ופירוט מדוייק בתוך המסמך.

היו"ר חי מירום;

לא בטבלאות.

ז י אורלב;

הטבלה היא ריכוזית. יש דברי הסבר. אני מקבל את ההערה שמתחת לבינוי, מכאן

ולהבא, גם בחוזר המנכ"ל, צריך להפריד תקציב פיתוח ותקציב שוטף.
ח' מחאמיד
בישיבה הקודמת שאלתי מה מספר החדרים שניבנו בכל שנה במגזר הערבי ומה מספר

החדרים שהתוספו על-פי תכנית החומש?

' rאורלב;

יענה על כך מר בן-דרור.

לגבי הסטטוס. התכנית הזאת מהווה שינוי ותפנית במערכת. כאשר שר החינוך והתרבות

הכריז על התכנית בפני ראשי הרשויות הוא הודיע שהוא יגיש אותה לממשלה על-מנת

שהממשלה תרשום לפניה את התפנית, כדי שהיא תקבל את הסטטוס של החלטת ממשלה. היא

כבר הוגשה לממשלה. כלומר, לתכנית החומש יש סטטוס של החלטת הממשלה. כדי להבטיח

את העניו עוד יותר, היא מקבלת גם סטטוס של חוזר מנכ"ל, שייצא במיוחד, שיתן מעמד

לתכנית הזאת בתוך המי נהל הפנימי של משרד החינוך, שלא יאמר פקיד זה או ארור: אני

לא מכיר את התכנית, לא התייעצו איתי וזה לא מחייב אותי. להערכתנו אלה שני
סטטוסים שאומרים
כוונותינו רציניות. כמו-כן נתנו סטטוס של תקנה תקציבית, הכרה

בספר התקציב לצורך ביצוע התכנית הזאת. בפעם הראשונה בספר תקנות התקציב כתוב:

תכנית חומש, זה סמלי, אבל זה גם סטטוס, למרות שאין שם עדיין הרבה כסף. עשינו זאת

כדי שנוכל להזרים דרך התקנה הזאת כספים בהעברות פנימיות מתקציב לתקציב.
הי ו"ר ח' מירום
מדוע מר רן פי נצי איננו נוכח כאן היום? שאלות מעין אלה דורשות תשובה.
י' גידל י
הוא הודיע הבוקר שהוא יצא למילואים.
הי ו"ר ח' מירום
צריך שיהיה פה מישהו מאגף התקציבים כדי לתת תשובות לשאלות הללו.

מר גדעון בן-דרור יוכל אולי לענות לנו על שאלות שנשאלו בישיבה הקודמת וגם

עכשיו.
ג' בן-דרור
בתחום הפיתוה והבינוי במגזר הערבי היו שתי הנחות יסוד מרכזיות: האחת - יש

לתקצב את הגידול הטבעי במערכת החינוך במגזר הערבי שעמדה בשנים האחרונות על כ-100

כיתות בשנה; השניה - יש לתקצב מעבר לכך על-מנת לשאוף לסגירת פערים.

ההקצבות בשנים האחרונות היו תמיד מעבר ל-100 כיתות. בשנת 1990 היו 120

כיתות, כשבתחילתה פתחנו 12 כיתות, ובמהלך השנה הוספנו עוד 8 כיתות על-פי הוראת

השר. יושנה מתוקצבות 130 כיתות בתקציב ואני מניח שבמהלך השנה נוכל לגייס יותר, כי

המטרה היא לינת לפי הגידול הטבעי ויותר , על-מנת לסגור פערים. כך, שאנחנו יוצאים

לביצוע תכנית החומש כבר עם מימד ברור שמעבר לקליטת הגידול הטבעי.

עוד אנחנו עובדים בנושא הזה, אנחנו רואים שהגידול הטבעי בשנתיים האחרונות

עומד על כ-82 כיתות בשנה. אף-על-פי-כן איננו מורידים את ההקצבה, אלא להיפך,

שומרים אותה ברמה המועדפת כדי להאיץ תהליך סגירת הפערים.
היו"ר ח' מירום
לכמה כיתות היינו רגילים בשנים הקודמות?ג' בן-דרור;

ביו 100 ל-105 כיתות.

הי ו"ר ח' מירום;

וירדנו ל-82 כיתות?

ג' בן-דרור;

בגידול הטבעי. מבחינת ההקצבות נתנו בשנים הארמונות מעבר ל-100 כיתות. בשנה

שעברה 120, השנה 130.

התכנית מלווה בוועדת היגוי שלנו ביחד עם מר רפיק האג.' יחיא שמרכז את צוות

ראשי הערים. אנחנו שמים דגש על הנקודות שהועלו על-ידי .השר והמנכ"ל; בתי-הספר

המקיפים ופיתוח החינוך הטכנולוגי; אזוריות, כדי לחזק את החינוך, ואם דרוש, סגירת

בתי-ספר קטנים ואיחודם או מיזוגם עם בתי-ספר גדולים, כשהיתרון בגודל הוא מבחינה

פדגוגית וארגונית.

אנחנו נערכים לחיזוק החינוך המיוחד עם מר עלי תאידר, ועזרא מיכאל המפקח הארצי

לחי נוך המיוחד.

כשמדובר על פיתוח, אנחנו לא מדברים רק על בינוי. תכנית החומש מציגה את שני

ההיבטים; א. כיתות, עם דגש חזק על סגירת פערים; ב. פיתוח המערכת החינוכית

והפדגוגית.

ה' מחאמיד;

על-פי נתונים של משרד החינוך שנמצאים בידי, ב-1987 ניבנו 127, ב-1988 - 180

כיתות, ב-1989 - 110, ב-1990 - 120 כיתות. האם נכון לומר שהתוספת היא בסך-הכל של

10 כיתות לעומת השנה הקודמת? אם ניקח בחשבון את הנשירה שמקיפה כ-40% מהתלמידים

מכיתה אי ועד כיתה י', נצטרך להחזיר אותם ללמוד בכיתות ונזדקק ליותר חדרים,

כ-40%. ניתן להוכיח ש-40% מתלמידי כיתה א' עד כיתה י' אינם נמצאים בבתי-הספר.

מי שלא מאמין - שיבדוק זאת; מי שחושב שהמצב יותר טוב - שיבדוק גם הוא. המצב הוא

גרוע, אבל נניח שהנשירה היא 30% , או 25%, הרי נצטרך יותר חדרים.
הי ו"ר ח' מירום
מר זבדה, האם יש נשירה של 40%?

אי זבדה;

הנתונים אינם נכונים. יש כאן טעות מספרית ועקרונית. יש גידול טבעי נמוך

י ותר ולכן הוא חישב את המספר הזה.

קריאה;

יש נשירה של יותר מ-40% עד כיתה י "ב.

ה' מחאמיד;

עיריית נצרת מביאה נתון שמדבר על נשירה של .42%היו"ר חי' מירום;

איו נתונים במשרד החינוך לגבי אחוז הנשירה במגזר הערבי?

אי זבדה;

כרגע אין לנו פה נתונים. נכין זאת בצורה מסודרת ונביא זאת לפניכם.

היו"ר חי מירום;

בפרוטוקול מהישיבה הקודמת חבר-הכנסת בר-זהר, י ושב-ראש הוועדה, העיר שנקיים

ישיבה מיוחדת בנושא הנשירה במגזר הערבי.

יש הרגשה קשה. אנחנו עובדים ללא נתונים וללא אינפורמציה מספקת. העובדה

שהחומר לא הוגש לפנינו ואנחנו לא יכולים לראות את התמונה הכוללת מאוד מקשה והדיון

בנושא הזה לא יכול להסתיים היום. יחד עם זאת, אני מבקש לשמוע את עמדתו של מר

זבדה לשאלות שהועלו.

אי זבדה;

בזמנו הועלה הנושא של ביטול מחלקת המיעוטים במחוז המרכז. הנושא טופל מיידית

והודעתי לחבר-הכנסת בר-זהר, שבתיאום עם מנהלת מחוז המרכז לא תהיה יותר מחלקת

מיעוטים ומר חטינה לא ירשום ב TITLE- שלו מחלקת מיעוטים.

היו"ר ח' מירום;

אני מודה לכם על ההחלטה. נדמה לי שהיתה הערה שיש דבר כזה גם בצפון. האם גם

שם זה נבדק? אם מטפלים בנושא עקרוני, צריך לטפל בו בכל מקום.

אי זבדה;

אתה צודק. במחוז הצפון, בחיפה, ובמרכז...
היו"ר חי מירום
אני שומע שמונית למנהל מחוז הצפון ואנחנו מברכים אותך.

אי זבדה;

תודה. בדקתי אישית במחוז חיפה. הבחורות הערביות והיהודיות המטפלות בנושא

התקן, מטפלות באופן משותף גם במגזר היהודי וגם במגזר הערבי.

אשר למחסור, כביכול, של מישרות מורים במגזר הערבי, נושא שהמנכ"ל התייחס אליו.

יש פה טעות אופטית. לקחו את מספר המורים שמלמדים במגזר היהודי פר תלמיד, לעומת

מספר המורים במגזר הערבי שמלמדים פר תלמיד, ואז לכאורה חסרות 4,000 מישרות. לא

קיים מחסור במורים ערביים. יש היצע העולה על הביקוש. יש מחסור של מורים

במקצועות ייחודיים. בכפר קאסם למשל יש מחסור בשני מורים לאנגלית.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

למה אתה אומר שזה לא בר-השוואה?

א' זבדה;

במגזר היהודי יש יותר מורים פר תלמידים מאחר שבחלק מהסקטורים במגזר היהודי

עצמו יש כיתות קטנות.ח' פארס;

אצלנו יש צפיפות בכיתות. יש כ-40 ילד בכיתה.
ז' אורלב
כמו בירושלים ובנתניה.

ח' פארס;

בבית-ספר עברי יושבים 30 ילד בכתה.

שר החינוך והתרבות זי חמר;

בגלל שהמגזר היהודי מפוזר לכמה זרמים: ממלכתי, ממלכתי דתי וכן הלאה.

א' זבדה;

גם במצפים יש כיתות קטנות.

ח' פארס;

אנחנו סובלים גם ממחסור בתקציבים ובבניינים. כאשר מורה מלמד כיתה עם 25

תלמידים, הרמה היא אחרת לגמרי מזו של תלמידים שלומדים בכיתה של 40 ילד. כלומר,

הצפיפות בכיתות משפיעה על רמת התלמידים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אתה אומר שהממוצע של מספר הילדים בכיתה במגזר הערבי הוא יותר גבוה מאשר בכיתה

במגזר היהודי?

ח' פארס;

נכון.

היו"ר חי מירום;

מר זבדה, לא חבנתי את הטענה שההיצע עולה על הביקוש וכי יש די מורים במגזר

הערבי. אני מכיר בתי-ספר במגזר הערבי בצפון שאין להם תקן למורה לחינוך גופני.

זה יכול להיות?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

יש בית-ספר יהודי שאין לו תקן למורה לחינוך גופני?

ז י אורלב;

בית-הספר מקבל תקן כולל לפי כיתות ולפי סל שעות. מנהל בית-הספר מחלק זאת

באישור המפקח. אם יש דבר כזה, המפקח צריך לא לאשר זאת.

ח' פארס;

יש במגזר היהודי סלי טיפוח שאנחנו לא מקבלים אותם. יש שם תקנים למורים במגזר

היהודי. לכן הפער בתקנים גדול בינינו לבין המגזר היהודי.ז' אורלב;

יש סלים לשכונות או עיירות פיתוח.

ח' פארס;

אנחנו לא שייכים כלל לקריטריונים של הסלים חאלח, גם לא לסלי מחוז.

ז ' אורלב;

המגזר הערבי מקבל סלי מחוז בדיוק אותו הדבר כמו במגזר היהודי.

ח' פארס;

אני חוזר בי לגבי סלי מחוז, אבל מה עם סלי טיפוח.

אי זבדה;

חטיבות הביניים הערביות מקבלות 3 שעות שלא מקבל המגזר היהודי.

הי ו"ר חי מירום;

אנחנו עוד נאפשר לכם להציג את הדברים בצורה יותר מסודרת. אינני רוצה להטיל

פה אשם במישהו, משום שבדרך כלל משרד החינוך מכין את החומר לוועדה ונוהג בה כבוד.

יכול להיות שהיה "פספוס" שצריך להתאושש ממנו.

על דעת השר, המנכ"ל והחברים הארורים, אנחנו לא נמשיך את הדיון עכשיו. אנחנו

נבקש מהמשרד להכין את עמדתו לגבי כל השאלות, כפי שהן מופיעות בפרוטוקול.

נקיים ישיבה נוספת שבה יגיש משרד החינוך והתרבות נתונים מעודכנים, מפורטים

ומחולקים. לא נתון כולל, אלא הפרדות בין התוספת לבין הקיים, בתחום הבינוי, סלי

השעות למיניהם, תקני המורים וכן הלאה.

לישיבה הבאה נצרף גם את נושא הנשירה כדי שנהיה יותר יעילים. אם אפשר, שיוכן

דו"ח לגבי נשירת תלמידים במערכת החינוך במגזר הערבי, משום שיש לכך משמעות לדיון

של תכנית החומש.

מפעל הפייס יוזמן לישיבה נפרדת.

מ' גולדמן;

אדוני יושר, אנחנו מכירים את חוסר היכולת של הממשלה כלפי מפעל הפייס, אבל

אנהנו חייבים לעשות סדר בנושא הזה ואולי תוכל להעלות זאת בישיבת הממשלה.

ח' פארס;

אנחנו נמצאים עכשיו בסוף שנת הלימודים. אני מציע שוועדת החינוך תאשר היום

לפחות את הסעיף של יום לימודים ארוך על-מנת להריץ זאת לקראת שנת הלימודים הבאה.

היו"ר חי מירום;

הוועדה לא יכולה לאשר אם לא מוגשת לפניה בקשה מהמשרד.ע' סלע;

הוגשה בקשה.

היו"ר ח' מירום;

אני מקבל את פנייתך. הואיל וזה לא על סדר-היום, אני מבקש ממזכירת הוועדה

לכלול זאת בסדר-היום של הישיבה הבאה של הוועדה כדי שנוכל לאשר זאת.

היות שחבר-הכנסת מיכאל בר-זהר, י ושב-ראש הוועדה, ביקש להיות בישיבה שבה הנושא

יידון, אני מבקש ממזכירת הוועדה לקבוע זאת לישיבה הראשונה שבה ישתתף יושב-ראש

הוועדה, על-מנת שזה יאושר אגב השתתפותו והערותיו על התכנית, זה מקובל עליך?

ח' בארס;

מקובל עלי.

נקודה נוספת. יש מספר בתי-ספר בנצרת, בהיפה ובערים אחרות שאינם שייכים למשרד

החינוך, קראו להם פעם בתי-ספר מיסיונרי ים, הם בתי-ספר פרטיים והבעלים שלהם הושבים

לסגור אותם. זה יגדיל את מספר התלמידים שיצטרכו תקנים וחדרים. צריך להתהשב גם

בזה בתקציבים של משרד החינוך בעתיד.

אי זבדה;

יש בתי-ספר פרטיים, עדתיים, והם נפתהים בהתאם לקריטריונים של משרד החינוך

והתרבות. מדובר כאן לא רק על בתי-ספר ערביים אלא גם על בתי-ספר יהודיים, כמו כל

בית-ספר אחר.

אני מבקש לתמוך בהצעתך בקשר לנתונים. היה טוב שחברי הכנסת יתמקדו בשאלות

קונקרטיות וברצון נגיש את החומר.

היו"ר חי מירום;

ראשית, אנחנו מבקשים טבלת נתונים יותר מפורטת מזו שהיתה קודם.

שנית, ננסח אחת לאחת את כל השאלות מהפרטוקול של הישיבה הקודמת ומהפרוטוקול של

הישיבה הזאת, על-מנת שתוכלו לתת לנו תשובות.

אני מודה לכל האורהים.

הישיבה ננעלה בשעה 00;11

קוד המקור של הנתונים