ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/05/1991

רולטת חשמל; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 235

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, ז' בסיון התשנ"א (20 במאי 1991). שעה 00;10

נ כ ח ו ;

חברי הוועדה; היו"ר מי בר-זהר

א' אליאב

מי גולדמן

הי מחאמיד

מוזמנים; משרד החינוך והתרבות

י' קולודנר - מנהל שפ"י

ב' נסים

משרד הבריאות

ו י אדלר - מנהלת המחלקה לבריאות הציבור

א' מיישר

משטרת ישראל

רפ"ק מי סופר - מ"מ רמ"ד עבריינות נוער

הסתדרות המורים

מי סמט - הבר הנהלה, סגן יו"ר הסניף בירושלים

ארגון הורים ארצי

מי מזרחי - יו"ר הארגון

מזכירת הוועדה;י'י גידלי

קצרנית; ר' בלומרוזן

ס ד ר - היום;

1. שאילתות.

2. "רולטת חשמל".היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה.

שאילתות

היו"ר מ' בר-זהר;

שאילתה חוזרת. שאלתי לגבי מועדוניות לתלמידים עולים. התשובה של משרד החינוך

היא, שהמועדוניות בבתי-הספר לתלמידים עולים הופעלו על-ידי משרד הקליטה. הם סגרו

אותם בעקבות קיצוצים בתקציב. משרדנו מנסה להפעיל את המועדוניות על-ידי גורמים
מתנדבים, כגון
מורות חיילות, בנות שירות לאומי, תנועות הנוער וכיו"ב.

אני מפחד מאוד מתשובות כאלה. מה פירוש "משרדנו מנסה להפעיל".

ב' נסים;

מה שהם עשו במועדוניות שלהם אנחנו ננסה לעשות בצורה אחרת.

היו"ר מי בר-זהר;

האם כבר נסיתם?

בי נסים;

אולי כבר כ.

היו"ר מ' בר-זהר;

אם כך, זאת לא תשובה.

כנוה מועדוניות כאלה קיימות? האם כבר שולחים מתנדבים? אם כן, כמה מועדוניות

פועלות? היכן? אבקש פרטים. אחרת, אין ערך לתשובה. אם יתברר שזה לא הולך,

נצטרך ללחוץ מחדש על משרד הקליטה. אנחנו מבקשים תשובה ממשית בנושא זה.

אנחנו מקבלים תשובות לא מדוייקות ממשרד החינוך והתרבות. כך זה בענייני

האולפנים. נמסר בזמנו שהתכנית היא תכנית נסיונית.

בי נסים;

יש תשובה בהדפסה.

היו"ר מ' בר-זהר;

אותו דבר לגבי עניו הקרוואנים בבתי-הספר. נאמר לנו כאן שלא רוצים לתת בנייה

רכה, פתרונות זמניים, ובונים בנייה קשה ואולי תחיה משמרת שנייה, ואני פותח את

העתון ורואה שיהיו 2,000 קרוואנים בבתי-הספר. למה לא אומרים לנו דברים מדוייקים?

לא אומר שלא אומרים לנו אמת. האם תפקיד המשרד להוליך שולל את הוועדה? למה לא

למסור פרטים מדוייקים?

אם אקבל עוד פעם אחת תשובח לא מדוייקת, אעלה את הנושא בדרג הבכיר ביותר בצורה

התקשורתית ביותר. לא ייתכן שמשרד החינוך לא ידווח דיווחים מדוייקים לוועדת

החי נוך והתרבות.ב' נסים;

בענין האולפנים יש תשובה. לגבי הקרוואנים, מה שהיה כתוב בעתון לא נכון.

היו"ר מי בר-זהר;

בדקתי את הענין. יש לי את שמות המנהלות שקיבלו את החוזרים.

ב' נסים;

לא מהמשרד.

היו"ר מי בר-זהר;

הדברים לא לרוחנו.

אני מגיש שאילתה בשם חבר-הכנסת צוקר. בינתיים הגיע אלי גם מברק שנשלח לוועד

ההורים הארצי, על השבתת בחינות המגן במרכז הטכנולוגי מנשה. המורים החליטו להשבית

בחינות ולא לאפשר לתלמידים לגשת לבחינות מגן ובגרות, שהיו צריכות להתחיל ב-17

במאי. זה בנושאים של תיגבור רכב, משרדאות, מכניקה, פקידות, אלקטרוניקה. מה

קורה? איך משביתים בחינות. אבקש לבדוק זאת.

יש פנייה לגבי הזמרת רוחמה רז, שאיימו עליה מהטלוויזיה הכללית שהיא לא תופיע

עוד אם היא תופיע בערוץ 2.

יש ענין של פציעה של תלמיד בית-ספר בשעות הלימודים. זה קשור לענין של סדרי

טיפול רפואי בתלמידים. כמה פעמים קיימנו דיון בנושא זה. הפניתי מספר דרישות

בהקשר לכך.

יש פנייה של אגודת הסופרים לשמר את ביתו של סי יזהר, להופכו לאתר מוזיאוני.

מה עמדת משרד החינוך בנושא זה.

בית-ספר מקצועי 'נעמת' בבני-ברק על סף סגירה.

יש סיפור מוזר על כך שתלמידים עולים חוייבו לחתום כי נהנו בטיול שבו לא קיבלו

לאכול. 40 תלמידים, עולים חדשים, בבית-ספר בחיפה יצאו לטיול וחוייבו לחתום שהם

נהנו בטיול, שאין להם טענות. הם לא קיבלו ארוהות צהריים, אלא רק ארוחות בוקר

וערב, בעוד ישראלים קיבלו ארוחות צהריים משופרות, כי הם שילמו כסף. יש גבול

לדברים האלה.

בי נסים;

לא כל מה שכתוב בעתון אמת.

היו"ר מי בר-זהר;

אני בהחלט מקבל זאת. תבדקו.

מורים עולים חייבים לעבור קורס ומבחן במורשת ישראל - קורס מרוכז בן 50 שעות

ביהדות. אני שואל; האם הם עוברים גם קורס מרוכז ומבחן בתולדות מדינת-ישראל,

תולדות ההתיישבות, תולדות מלחמות ישראל, מורשת הקרב, בספרות הישראלית, בו1רבות

הישראלית? אם לא, לא נסבול את זה. מה שקורה במשרד החינוך לאחרונה מדאיג אותי

מאוד.

יש פנייה של תלמידה שמספרת שמורה בעט בה, ירק עליה. תבדקו אם זה נכון.יש ידיעה בעתון שבעשרות בתי ספר ילמדו בקרוואנים. כן כתוב, שאגף התקציבים

במשרד האוצר מטפל בפניית משרד החינוך למימון 150 קרוואנים. קיימנו בנושא זה

ישיבה של הוועדה. נאמר לנו שאיו כוונה כזאתח. מאיפה באות הידיעות האלה?

מה קורה בגזר? רצו להשבית את הלימודים בבית-הספר איילון במועצה האזורית גזר.

תודיעו לנו מה קורה שם?

א' אליאב;

הבוקר שמעתי ברדיו שאנשי המשטרה תפסו על הם שני תלמידים בירושלים כאשר הם

גנבו בחינת בגרות במתמטיקה. אבקש שתודיעו לנו מה זה "תפסו", מה זה "על חם", מה

זה "גנבו". כולנו היינו פעם תלמידים וכולנו עסקנו במעשי שובבות ונערות. יש דברים

שעוברים את הגבול ויש דברים שלא.

הי מחאמיד;

ילד בן 5 נרצח באום-אל-פאחם. מקרה מדאיג מאוד. תלמידים רבים בגילו לא הלכו

לגן הילדים ולבית-הספר. הם פוחדים. כאשר אין יועצים ופסיכולוגים בבתי הספר, מי

צריך לטפל בבעיה? ילדי גני ילדים וכיתה אי חיים בחרדה.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם אין שום טיפול פסיכולוגי?

הי מחאמיד;

ידוע לי שהמנהל והמורים דיברו עם התלמידים על התופעה, אבל הם לא פסיכולוגים

מקצועיים.

היו"ר מ' בר-זהר;

אבקש לראות את השאילתה של חבר-הכנסת מחאמיד כשאילתה דחופה, כי בינתיים הילדים

לא הולכים לבית-הספר. אבקש שמנכ"ל המשרד יתקשר אלינו ויאמר מה הוא מתכוון לעשות

בנושא זה. אפשר לשלוח לשם, באופן דחוף, פסיכולוג.

רולטת חשמל

היו"ר מי בר-זהר;

מר קולודנר, תמסור לנו את פרטי המקרה ומה קורה עם 'רולטת כביש'?

י י קולודנר;

לאחר שהוזמנתי לישיבה הזאת, בדקתי את הנושא אצל מנהלת השירות הפסיכולוגי

בנהריה וגם אצל היועצת הבכירה באותו אזור. קיבלתי עובדות אלו: שני ילדים מכתה

גי שיחקו על עמוד חשמל. מה שעניין אותם היה הגובה. לא היה שום ענין בחשמל. רצו

להראות מי יכול לטפס יותר גבוה. היה שם אלמנט של הסתכנות, כפי שמקובל אצל ילדים.

ילד אחד הגיע לחוט חשמל והתחשמל והוא במצב לא כל-כך טוב בבית-חולים. השני לא

נפצע, אבל התחילו לטפל בו מבחינה פסיכולוגית, כדי לעזור לו, כי הם היו חברים

טובים מאוד.

אני לא מבין למה כינו זאת 'רולטת חשמל'. אני יכול לקשור זאת לנושא של 'רולטת

כבישי. כאשר העתונות מעלה נושא כזה לכותרות העתונים, יש סיכון שמקרים כאלה

יחזרו. ידיעה על תופעה כזאת בתקשורת מעוררת סקרנות וריבוי של מקרים. אני לא יודע

אם ניתן לקרוא למקרה זה 'רולטת השמל'.
היו"ר מי בר-זהר
נקרא לזה רולטת עמוד. הנושא של הסיכון קיים.

י' קולודנר;

הם רצו לראות מי מטפס יותר גבוה. זה מקרה יחיד. אני רואה זאת כדבר די טבעי

בגיל הזה.

א' אליאב;

כל עמוד שירצו לטפס עליו יהיה עמוד חשמל או עמוד טלפון.

י י קולודנר;

אנהנו לא מעודדים שילד יעשה דבר כזה. אנחנו מחנכים ילדים לא לעשות דברים

כאלה כי זה מסוכן. אני רק מגיב לכתבה בעתונות, בה תופעה זו נקראת 'רולטת חשמל'.

למדתי שלא היתה כאן רולטת חשמל.

היו"ר מי בר-זהר;

כולנו יודעים למה הכוונה.

י י קולודנר;

שני ילדים טיפסו על עמוד. אחד נפצע מהחשמל. הטיפול העיקרי היה בילד שלא נפצע.

אחרי הכתבות בעתונות על חשמל, היינו צריכים להרחיב את הפעילות שלנו, להתייחס לכל

הכיתה ולכיתות נוספות, בנושא חשמל. כי זה יצא מעבר לכל פרופורציה.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה קרה בתהום של משיקים מסוכנים של ילדים בשנתיים שחלפו מאז 'רולטת הכביש'.

האם התופעה של 'רולטת כבישי נפסקה לחלוטין? האם היו תופעות נוספות?

י י קולודנר;

לא במימדים שהיו אז. אני שוב מאשים את כלי התקשורת, שענין 'רולטת כבישי עבר

מעבר למה שהיה באמת. היתה הסתכנות מסוכנת. עשינו פעולה בכל בתי-הספר במדינה, בכל

הגילים. דיברנו עם התלמידים על התופעה הזאת. מאז אני לא מכיר מקרים רבים. הנושא

לא עלה שוב.

מרגע שקיבלתי הסכמה של העתונות לרדת מהנושא, הפרשה נעלמה.

היו"ר מ' בר-זהר;

רב פקד סופר, האם יש תופעות כאלה בקרב נוער בבתי-ספר ונוער יותר מבוגר?

רךפ"ק מי סופר;

אני תוהה לגבי רושם 'רולטת חשמל'. למיטב ידיעתנו מדובר במקרה בודד. שני

ילדים שירקו. מעשי שובבות קיימים בתחומים שונים. מובן שמשיק מסוג זה לא חיובי,

אבל בין זה לבין תופעה של רולטת חשמל יש פער גדול מאוד. בסך הכל ילדים שמשחקים

משחקים שונים מסתכנים. למרות התוצאות העצובות של המקרה, זה נבע ממשרק של שני

ילדים.גם אני שואלת לגבי יכולת הפרסום ומתן כותרת. למתן כותרת יכולה להיות השלכה.

כדאי להקדיש מחשבה לנושא זה.

חלק מהמשחקים של בני נוער כרוכים בהסתכנות. כאשר ענין הופך לתופעה, ליותר

ממקרה בודד, קציני הנוער של משטרת ישראל מופיעים דרך קבע בפני תלמידים, וזה הופך

להלק מהדברים עליהם הם מדברים, כפי שהיה בזמנו לגבי מה שקרוי 'רולטת כבישי.

היו"ר מי בר-זהר;

מאז שדיברנו על 'רולטת כבישי האם יש תופעות נוספות של הסתכנויות של בני נוער?

רפ"ק מי סופר;

אני משוכנעת שגם אם אני לא יודעת על מקרים כאלה יש מקרים כאלה. בכתבה צויינה

רולטת רכבת. אני לא יודעת מה מידת הדיוק של הדברים. אנהנו נתקלנו בתופעה של

זריקת אבנים על רכבות. גם שם ניתן השם 'רולטת רכבת'.

היו"ר מי בר-זהר;

או זריקת אבנים על דירות של ראשי ממשלה לשעבר.
רפ"ק מי סופר
יש תופעות. לא מדובר בגלים מאסיביים, דרמטיים, שדורשים התייהסות מיוהדת. כאשר

זה מתקיים, בדרך-כלל התשובה היא במישור המניעתי. יש גם מקרים שיש צורך בהתערבות

של אכיפת חוק.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם את אומרת שהתקשורת אשמה כאן?

רפ"ק מ' סופר;

לא אעז להגיד זאת באופן כל-כך קטיגורי, אבל שווה לשאול את השאלה עד-כמה

כותרות בעתונות יכולות להשפיע על התנהגות מסוג זה.

היו"ר מי בר-זהר;

האם קיבלתם רושם שבעקבות הפסקת הפרסומים על רולטת כביש הענין באמת נפסק?

רפי" מ' סופר;

זה היה אהד המרכיבים.

היו"ר מ' בר-זהר;

אבקש לשמוע את נציג ועד ההורים.
מ' מזרחי
כאשר קראתי את הידיעה בעתון פנינו לוועד ההורים המקומי. הוא לא היה מודע

לבעיה. הוא דיבר עם מנהל מהלקת החינוך ועם המנהלים בבתי-הספר. השיבו לו שמתכוונים

לערוך מערכת הסברה בבתי-הספר בישוב.

לגבי שובבות של תלמידים, לתקשורת יש חלק בכך. אני יודע שמאז הנושא של 'רולטת

כבישי ירד מהעתונות, התלונות בנושא זה אפסיות.היו"ר מ' בר-זהר;

מר קולודנר, הייתם כאן בנושא של אלימות בבתי-הספר. הגבנו אז בהריפות רבה לגבי

גימנסיה הרצליה, ואכן נפסקו כל הידיעות. בינתיים מגיעות ידיעות על פרשיות אלימות

שונות. למשל, בערד, בסוף השבוע שעבר, היתה קטטה המונית, של תלמידים ותיקים מול

תלמידים עולים, בגלל פניה היפים של נערה מסויימת, שהציתה שריפה בישוב.

האם אתם רואים עלייה באלימות? האם אתם רואים מתחים בין נוער של עולים הדשים

לבין נוער ותיק בבתי-ספר, או שזאת תופעה חריגה?

אי אליאב;

בלתי אפשרי שזה לא יהיה, במשך הזמן.

י י קולודנר;

הנושא של אלימות לא ייעלם. כאשר יש שתי אוכלוסיות שונות, אי-אפשר למנוע

התכתשויות ביניהן.

היו"ר מי בר-זהר;

האם יש לכם מידע אם זה קורה באמת?
י י קולודנר
היה מקרה ברעננה ומקרה בהיפה, אבל אין מקרים עד-כדי-כך שהם מעל ומעבר למצופה

ומעל ומעבר ליכולת הטיפול שלנו.

היו"ר מי בר-זהר;

מה יכול לומר משרד הבריאות בנושא זה?

ו' אדלר;

למעשה תאונות הן סיבת מוות מס' 1 של בני הנעורים. זה מבטא, מצד אהד, הרפתקנות

ושובבות של קבי גיל זו וגם אלמנטים סביבתיים: תחבורה ציבורית, חשמל וכיו"ב. לנו

יש ציפיות ממערכת החינוך אולי קצת מעבר לריאלי. ויסות במסגרות ספורטיביות

וחברתיות היה יכול אולי להוריד את יצר ההסתכנות.
מי ג ולדמן
לכן צמצמו את מספר השעות בחינוך גופני משעתיים בשבוע לשעה בשבוע.
היו"ר מ' בר-זהר
דייר אדלר, האם את יכולה להשוות את המידה של הרפתקנות והסתכנות בקרב נוער

בישראל לנוער אהר?

ו י אדלר;

יש סטטיסטיקות של תמותה ותחלואה מתאונות. ההגדרה של תאונות רחבה ביותר.

בסטטיסטיקה זו יש לנו מקום טוב באמצע. בארצות-הברית זה קיים בצורה מופחתת. יש

ארצות בהן הנתונים לא כל-כך נרשמים, על כן קשה לחוות דעה מדוייקת.היו"ר מ' בר-זהר;

מר שמט, מה עושה הסתדרות המורים בנושא זה?

מ' סמט;

אחת לחודש עולים נושאים מסוג זה בישיבות הנהלה של הסתדרות המורים, גם במישור

הסניפים וגם במישור הארצי . הגישה שלנו היא של מניעה, של הסברה.

לגבי הנושא התקשורתי - העניו קיבל ממדים מעל ומעבר. אעלה בישיבה הקרובה את

הצורך בהסברה נקודתית, במחוז בו קרה הענין.

היו"ר מי בר-זהר;

נשמע עכשיו את דעת חברי הכנסת.
ה' מחאמיד
גם אם מדובר במקרת אחד, אני שמה שהענין מועלה בוועדה. מדובר במקרה ספציפי,

וניתן לו שם אטרקטיבי של 'רולטת כבישי. זרקו שני אבנים על בית ראש הממשלה הקודם.

האם גם לזה נקרא רולטה? מחר יזרקו ביצים על חברי כנסת. האם גם את זה נכנה רולטה?

אבל טוב שדנים בנושא.

אי אליאב;

טוב שקיימנו את הדיון, אפילו שמדובר בתופעה בודדת.

אני מציע לא להתנפל כל-כך על התקשורת. מדובר במקרה חריג. יכול להיות שבפרסום

בתקשורת היה אלמנט של הרתעה, כי ילדים חוששים מלתפוס זרם חשמלי. יכול להיות

שדווקה זה ירתיע רבים ממעשי שובבות. לא תמיד פרסום גורר אחרים.
מי גולדמן
התקשורת היא כלי להדלקת נורה אדומה. תפקיד מערכת החינוך לעסוק בהסברה.

הפרסום בעתונות הוא מעין תזכורת למחנכים ולמערכות שעוסקות בהסברה. לתקשורת יש
תפקיד חשוב
להביא לידיעת הציבור אירועים כאלה ואחרים, כולל אירועים חריגים,

אפילו שהם בקנה-מידה קטן. זה יכול לשמש מנוף למניעת הישנות מקרים כאלה. התקשורת

נהגה נכון במקרה זה.

הידיעה בעתונות והדיון שמתקיים כאן צריך לחייב את משרד החינוך להוציא בחוזר

המנכ"ל הנחייה למחנכים, להתייחס גם לנושאים אלה במסגרת שעת המחנך.
הי ו "ר מ' בר-זהר
אני מקבל את דברי חברי על התקשורת, אך מטרידה אותי העובדה שבמקרה זה לא נאמר

בכלי התקשורת ששני ילדים טיפסו על עמוד ואחד כמעט התחשמל. השם שהודבק לענין זה

מטריד אותי. הרדיפה אחרי סנסציה הופכת אירוע שכשלעצמו הוא חמור לתופעה כללית. מן

הידיעה בכלי התקשורת היה ניתן להבין שמדובר בתופעה שפשטה בארץ. אני התרשמתי שיש

גל חדש, כמו הגל של רולטת כביש. אין ספק שפרסום בצורה כזאת עלול להזיק. אני שמח

לגלות שמדובר בדבר מוגבל. צריך לדווח ברוח הדברים.אנחנו צריכים להמשיך לעקוב אחר הדברים. אנחנו בתקופה בה אלימות מפעפעת בבתי

הספר. יצר הסקרנות וההרפתקנות אמנם קיים אצל נערים. עכשיו הענין קיבל נופך של

אקטואליות, כי בדיוק הסתיים המשפט של הנהג שדרס אהד הילדים ששיחק רולטת כביש

בחיפה. הנהג יצא זכאי, כי ניתק הקשר בין הרשלנות האפשרית שלו לביו מה שעשה הנער.

הישיבה קצרה, כי התברר שהנושא פחות חמור מכפי שחשבנו. נמשיך להתריע על כל

תופעה חריגה, מתוך תקווה שזאת תישאר תופעה חריגה ולא תיהפך לתופעה כללית.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45)

קוד המקור של הנתונים