ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/04/1991

הודעה; שאילתות; שבוע לימודים בן חמישה או שישה ימים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 226

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, ט"ו באייר התשנ"א (29 באפריל 1991),שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מי בר-זהר

מי ג ולדמן

הי מחאמיד

חי מירום

חי פורת

די צוקר

מוזמנים; משרד החינוך והתרבות

י' ידלין - סמנכ"ל ומנהל המנהל לכ"א, הכשרה והשתלמות

בי נסים

מרכז השלטון המקומי

שי דורפמן - מחי החינוך בעיריית תל-אביב

ארגון הורים ארצי

מ' מזרחי - יו"ר הארגון

ארגון המורים

שי אלון - יו"ר המחלקה הפדגוגית ודובר הארגון

ארגון הגננות הפרטיות

ש' הדר - יו"ר

חי קרוא

ועד הורים ירושלמי

שי לחמן - יו"ר הוועד

מ"מ מזכירת הוועדה; י י שפירא

קצרנית; ר' בלומרוזן

ס ד ר - היום;

1. שאילתות;

2. הודעה;

3. שבוע לימודים בן חמישה או שישה ימים.היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה.

שאילתות

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה קורה עם אותם מורים שהושעו או יושעו בגלל אי-נוכהות בזמן המלחמה? בזמנו

דיברתם על מספר מורים. שאלתי מה מספר המורים, מי הם. לא קיבלתי תשובה על-כך.

בינתיים מתפרסם בעתונות שמורה זו או אחרת הושעתה או הועמדה לדין משמעתי.
בי נסים
קיבלתם תשובה.

הי ו ייר מ' בר-זהר;

אבקש תשובה מפורטת מה המצב, מה עמדת הגורמים האחרים שעומדים אתכם בקשר? האם

הסתדרות המורים מתנגדת? האם ארגון המורים מתנגד? מה המצב בנושא זה?

דבר שני. אני קורא שלמרות המלחמה לא ילמדו בלייג בעומר ובחופשת חג השבועות.

אנשי משרד החינוך הודיעו כאן, שחלק מן הימים שהלכו לאיבוד יוחזרו בלייג בעומר

ובחופשת חג השבועות. האם להודעות אלה אין תוקף? מי קובע מה עושים ומה לא? כל פעם

יש סיפור אחר. בענין של ימי חופשת הפסח עד השנייה האחרונה החזקתם את המדינה במתח

אם ילמדו יומיים נוספים או לא. עכשיו מתחיל הסיפור עם חופשות ל"ג בעומר ושבועות.

שמעתי במו-אוזני שכן ילמדו בלייג בעומר. אני מבקש לדעת: מי קובע? על-סמך מה זה

נקבע? כמה ימים יוחזרו? מתי הם יוחזרו? אבקש תשובה פורמלית בכתב, השבוע. כמה

ימים יוחזרו, למי, מתי ואיך.

י' ידלין;

יש כבר הסכם חתום עם ארגוני המורים בנושא הזה, מסוף השבוע שעבר. היום הוא

פורסם בעתונות. ביום שישי חתם ארגון המורים על ההסכם הזה. הסתדרות המורים חתמה

יומיים לפני כן. הסיכום הוא על הארכת שנת הלימודים במקום על החזר ימי חופשה

במהלך שנת הלימודים.
הי ו ייר מ' בר-זהר
בכמה ימים תהיה ההארכה של שנת הלימודים?

י' ידלין;

בחינוך העל-יסודי - עד ה-24 ביוני, במקום עד ה-20 ביוני; בחינוך היסודי -עד

ה-5 ביולי במקום עד ה-30 ביוני.

היו"ר מ' בר-זהר;

כלומר, הארכת שנת הלימודים בחמישה ימים. כמה ימים סוכם בהתחלה שיש להחזיר?

י' ידלין;

בתקופת חופשת הפסח החזירו יומיים. החינוך היסודי מחזיר עכשיו עוד חמישה ימים

- בסך-הכל 7 ימים.היו"ר מ' בר-זהר;

דובר על יותר ימים.

י' ידלין;

לאחר בדיקת הענין, שנעשתה על-ידי האוצר - - -

היו"ר מ' בר-זהר;

לאוצר אין קשר לענין.

י י ידלין;

האוצר משגיח שיחזירו את מלוא הימים.

היו"ר מ' בר"זהר;

לא, האוצר משגיח שההסכמים שהוא הגיע אליהם ושקשורים בכסף, יקויימו. האוצר לא

משגיח שיוחזר מלוא הימים, משרד החינוך משגיח. משרד החינוך מסר כאן מספר שונה של

ימים. לא 7 ימים אלא יותר.

אני מבקש לקבל תשובה בנושא זה. או שקובעים מספר ימים או שאומרים שהנושא נתון

למשא-ומתן. קבעתם מספר ימים ואחר-כך ניהלתם משא-ומתן והגעתם למספר שונה של ימים.

י' ידלין;

עשרת הימים חולקו לקטיגוריות שונות. הגיעו להסכם בו יש החזר הוגן. זה הציבור

הראשון במדינה שקיבל על עצמו להחזיר ימים ולפרסם את זה.

היו"ר מי בר-זהר;

אין לי צל של טענה למורים. המורים לא נסעו לטהיטי, הם לא נסעו לחופש. הם לא

אשמים בענין זה. אני לא בא בטענות אל המורים אלא אל המשרד.

י' ידלין;

מה הבעיה עם המשרד?

היו"ר מ' בר-זהר;

השאלה היא באיזו מידה המשרד מחליט שצריך להחזיר כך וכך ימים לתלמידים. המשרד

החליט על מספר ימים, ועכשיו נמסר לנו על מספר ימים שונה. זאת הנקודה. אבקש

להבין על-פי מה נקבע שמחזירים 7 ימים. קודם דובר על מספר ימים שונה.

יש פנייה בענין הטלוויזיה החינוכית ששתקה ביום הזכרון. יש תשובות לא כל-כך

משכנעות מצד אנשי הטלוויזיה החינוכית. מדוע ביום הזכרון לחללי צהייל, כאשר

הטלוויזיה החינוכית פונה לציבור כל-כך גדול - גם של נוער וגם של מבוגרים - היא

צריכה להיות משותקת במשך כארבע שעות, כאשר דווקא היא יכולה להעביר מסר בנושא זה

בצורה הטובה ביותר.

בכלל, אנחנו צריכים לקיים בקרוב דיון בענין הטלוויזיה החינוכית, בעיקר על רקע

העובדה שחלק גדול מהתכניות שהיא משדרת בשעות מסויימות ניתן להשיג בקלטות. משדרים

אותן בבתי-הספר בלי תלות בלוח השידורים. חלק מהשידורים עובר לחינוך למבוגרים.

אנחנו צריכים לדון בהערכות החדשה של הטלוויזיה החינוכית.שאילתה בעניו הטלוויזיה הכללית. מדוע הועברו חדשות באנגלית לשעה 18:20 על

חשבון התכניות לילדים? אם יש צורך בחדשות באנגלית, יש לקבוע שעה מסויימת, ולא

לבעוט בהן על-פני לוה המשדרים של הטלוויזיה ובסופו של דבר להנהית אותם על-חשבון

הילדים שיש להם בסך-הכל שעה.

עוד שאילתה לרשות השידור. איזה הלק מתכניות ה-C.N.N וה-B.B.C ותכניות אהרות

שקונה הטלוויזיה בשלמותן, בכסף מלא, משודרות, ומה העלות? אני יודע שהלק מהתכניות

הללו נקנות לא רק כדי שישודרו בטלוויזיה הכללית, אלא גם כדי שלא ישודרו

בקונקורנציה. כאשר קונים את כל שידורי ה-C.B.B- זאת הבילה גדולה שעולה הרבה כסף

- כמה מתוכם משודרים? כמה זה עולה לנו? כאשר קונים את כל שידורי ה-N.N.C, כמה זה

עולה וכמה מתוכם משודרים?

יש עוד כמה שאילתות שאני מעביר אותן אליך, ברוריה, בכוזב.

הי מחאמיד;

פנו אלי אזרהים שטוענים שלאהרונה אין תרגום בסרטים בטלוויזיה ובתכניות בשפות

אהרות לערבית. במקום תרגום לערבית נכנס תרגום לרוסית. לא איכפת לי שיהיה גם

תרגום הלרוזית, אבל שהוא לא יהיה במקום תרגום לערבית. פנו אלי אזרחים וטענו שלא

הבי נו כלום.

היו"ר מ' בר-זהר;

לגבי קיצור ההדשות בשעה 20:00, שנמסרות בעברית עם כתוביות ברוסית, איני מסכים

אתך. אבל אם אתה מדבר על סרטים או כל תכנית אחרת בה אתה רואה כתוביות, אתה צודק

במאה אחוזים. אם באמת הוצאו כתוביות בתכנית או בסרט כלשהו והוחלפו בכתוביות

ברוסית, זה דבר שאסור להעשות. אולי הדבר יחייב שיהיו כתוביות בשתי השפות.

הודעה
היו"ר מ' בר-זהר
הודעה לוועדה. אנחנו עומדים לקיים, בקרוב מאוד, סיור אצל קצין חינוך ראשי.

חבר-הכנסת חגי מירום, ארנה העלית את הנושא. סיכמתי עם קצין חינוך ראשי, כבר לפני

שבועיים, שנקיים בקרוב דיון בנושא וכן סיור במתקני קצין חינוך ראשי. עמדת הוועדה

צריכה להיות שאנחנו מתנגדים, בכל תוקף, להפיכת המוסד של קצין חינוך ראשי לאיזה

מי נהל באכ"א.
חי מירום
אבקש שבסדר היום של הוועדה ייקבע גם מפגש עם הגורם האג"תי והאכ"אי, כדי שנבין

אם נכונה הידיעה ששמענו וכדי להביע את עמדתנו. זאת תהיה גם הזדמנות לצעוק, בפעם

המי יודע כמה, על-כך שלא חודשה עבודת הוועדה המשותפת המיוחדת לנושא החינוך בצה"ל.
הי ו "ר מי בר-זהר
ערב יום העצמאות שוחחתי עם מספר גורמים בכנסת ומחוץ לכנסת בנושא הזה. נקעה

נפשי מלדרוש מיו"ר ועדת החוץ והבטחון, שוב ושוב, להקים את הוועדה המשותפת לנושא

החינוך בצה"ל.
חי מירום
אולי נוציא החלטת ועדה בענין, על-מנת שינהיה לכך גם פומביות.היו"ר מ' בר-זהר;

נעסוק בנושא הזה. אם ועדת ההוץ והבטחון תכעס על עיסוקנו נושא, נשמח מאוד

לשתף פעולה אתה בישיבה משותפת. כך תוקם סוף סוף הוועדה שלא מוקמת מסיבות אישיות

בלבד, כי לא מוצאים את המועמד המתאים לעמוד בראש הוועדה.

ישיבת הוועדה שלנו תהיה עם הגורמים הנוספים. נקבע שעם תום הסיור נקיים ישיבה

שאליה מוזמנים שאר הגורמים הצה"ליים שצריכים לקבוע בנושא זה.

חי מירום;

יש נושאים רבים לדיון.

הי ו "ר מי בר-זהר;

בעת שלא היית כאן, קיימתי מספר רב מאוד של שיחות, ומכולן יצאתי עם תסכול

עמוק. יש שני גורמים שצריכים להחליט, וככל שהצעתי הצעות, זה לא סייע בידי. משום

כך אני מתכוון לקיים את הדיונים, עד-אשר תוקם הוועדה המשותפת ונוכל להמשיך שם

בדיונים.

שבוע לימודים בן חמישה או שישה ימים
היו"ר מ' בר-זהר
אני בא לישיבה הזאת לאחר ויכוח לא-נעים, בעיקר עם הסתדרות המורים, ותגובה של

משרד החינוך והתרבות שאיננה לרוחי. רבותי, כולכם הוזמנתם לדיון כאן בוועדה, ביום

שני, בנושא של שבוע לימודים בן חמישה או ששה ימים. אתמול החליט משרד החינוך

והחליטה הסתדרות המורים, שמאחר והם במשא-ומתן עם משרד האוצר לא תהיה ישיבה של

הוועדה הבוקר. דבר כזה לא היה ולא יהיה. לא הסתדרות המורים ולא משרד החינוך

יכתיבו לנו אם תהיה ישיבה של הוועדה או לא. הסתדרות המורים החליטה שהיא לא באה.

היא חיפשה את חבר-הכנסת מירום. משלא מצאה אותו, היא הגיעה למסקנה שנציגיה לא

יבואו לוועדה.
חי פורת
למה?

היו"ר מי בר-זהר;

מפני שנערך היום משא-ומתן בין משרד האוצר לבין הסתדרות המורים בענין שבוע

לימודים בן חמישה או שישה ימים. אנחנו קבענו ישיבת ועדה לדיון בנושא זה מאחר

ואנחנו נמצאים ערב סיום שנת הלימודים. בכל שנה ברגע האחרון מופיעות תכניות יפות

שלא היה מאחוריהן דבר ונאלצנו לרוץ ברגע האחרון כדי להציל את שנת הלימודים עם

שישה ימי לימודים בשבוע.

קבענו ישיבה. כל הגורמים קיבלו הודעה על-כך. גם אם היתה טיבה לפנייתם, לא

ייתכן שביום ראשון תחליטו שכיוון שיש משא-ומתן, וזה לא עניינה של הוועדה, אתם לא

באים לוועדה.

בדיון זה היה צריך להשתתף שר החינוך והתרבות ו/או מנכייל המשרד. ראשי משרד

החינוך, חוץ ממך, מר ידלין, לא הואילו בטובם להטריח את עצמם. הסתדרות המורים לא

הואילה בטובה להטריח את עצמה. באו לכאן אורחים. זאת פעם ראשונה ואחרונה שמישהו

מחליט אם צריך להתקיים דיון או לא צריך להתקיים דיון.

נקיים עכשיו דיון מקוצר. נשמע את הנוכחים בנושא זה. נביע את דעתנו. כאשר

יסתיים המשא-ומתן נקבע ישיבה נוספת לדיון בנושא.מר ידלין, תמסור בבקשה מה עמדתכם.

י' ידלין;

משרד החינוך, כמובן, לא מתנגד לכל דיון שיכול להתקיים בוועדה ולקדם דברים.

העניו של מיבנה שבוע הלימודים הוא אחד הנושאים המרכזיים ביותר. הבעיה היתה, שהיה

רושם שהעיתוי אינו מתאים לצורך הדיון ורצוי להתייעץ עם יושב-ראש הוועדה לגבי

השאלה אם לא ראוי, נוכה העובדה שמתקיים משא-ומתן על אופציות שונות, שבחלקן הן

אופציות רגישות, שהדיון הזה יתקיים לאחר שתתבהר התמונה בעקבות המשא-ומתן. אני

מבין שהיה קושי, כיוון שחזרת מאוחר.

היו"ר מ' בר-זהר;

השאלה איננה אם אתמול, במשך היום, הייתי ניתן להשגה או לא. גם אם הייתי ניתן

להשגה לא הייתי מבטל ישיבת ועדה עליה סוכם אתכם לפני שבוע ימים ויותר, הודיעו

על-כך לכולכם. פתאום, ברגע האחרון, אתם מחליטים שבגלל משא-ומתן יש לבטל או לדחות

את הישיבה.
י' י דלין
דווקא אתה גילית הבנה לרגישות המשא-ומתן ולצורך לאפשר לצדדים לסיים את

המשא-ומתן. המחשבה היתה, וזה מתקבל על הדעת, שלו היו מבהירים לך שעכשיו יש

משא-ומתן ועדיף שהדיון יתקיים בעוד כמה ימים, היית אומר: לא אטריח אתכם לירושלים

בשביל להגיד זאת.

חי פורת;

על מה המשא-ומתן?
י' ידלין
על כמה אופציות שקשורות לסדרי עבודה בגני ילדים. זה קשור גם לבג"ץ, שצריך

לפסוק אם יש קשר בין גני הילדים לבתי-הספר. הבג"ץ קבע את מועד הדיון שלו ל-13

במאי. זאת גם התקופה הדרושה לצורך השלמת האלטרנטיבות האפשריות במסגרת המשא-ומתן.

היתה הרגשה שיש טעם לקיים את הדיון, אם הבעיה לא תבוא על פתרונה, לאחר 13 במאי .

היתה הנחה שזה יהיה מקובל ולא יטריחו חברים לדיון שאין אפשרות לקיים אותו בשעה

זו. זה לא היה מתוך חוסר כבוד לוועדה, אלא להיפך.
הי ו "ר מ' בר-זהר
הוועדה לא משרתת אתכם. הוועדה עוסקת בפיקוח, מטעמה שלה. לו היית אומר שיש

משא-ומתן רגיש לגבי כל-מיני תנאי עבודה, הייתי אומר: רבותי, כל הכבוד לכם,

תמשיכו לנהל את המשא-ומתן. אני לא רוצה לדעת בדיוק מה תנאי התשלום כדי שילמדו.

מקובל עלי לא לנגוע בזה.

לעצם הנושא, לפי מה שנקבע צריך ללכת לשבוע עבודה בן חמישה ימים. השאלה היא אם

הולכים בכיוון זה או לא, מה עמדת משרד החינוך והתרבות, מה עמדת הסתדרות המורים,

מה עמדת ארגון המורים, מה עמדת ועד ההורים ומה עמדת חברי הוועדה. הייתם אומרים
שיש משא-ומתן. היינו אומרים
בנושא הכספי לא ניגע. בעוד שבועיים ניפגש פעם

נוספת ונקבל תשובה סופית. אתם לא תנהלו את ישיבות הוועדה.

מזכ"ל הסתדרות המורים אומר שכנראה בגלל החלטת הוועדה לקיים דיון, הזדרז משרד

האוצר להכנס למשא-ומתן. יפה מאוד, אני מעריך זאת מאוד. אבל אם כך הדבר, צריך

לפחות לכבד את ישיבות הוועדה ואת הזמנותיה. אחרת נקיים דיונים בלעדיכם.חי מירום;

אם אנחנו גורמים לאוצר להזדרז זה הישג יוצא מן הכלל.
י' ידלין
לגבי הענין עצמו, בוודאי ידוע לוועדה שמשרד החינוך והתרבות עושה כל מאמץ

שמערכת החינוך תפעל במשך ששה ימים בשבוע. זה בוודאי נכון לגבי התקופה של

השנה-שנתיים הקרובות, בהן המעבר של המשק לחמישה ימי עבודה עדיין חלקי.

במסגרת הסכמי העבודה הכלליים במשק הוכרה הזכות של עובדים לעבודה במתכונת של

חמישה ימי עבודה בשבוע. משרד החינוך והתרבות וכן הממונה על השכר והסכמי השכר סבור

שהאופציה הזאת שניתנת להרבה מאוד עובדים במשק ראוי שתינתן גם לעובדי ההוראה.

השאלה הגדולה היא איך מקיימים ששה ימי לימודים במשך השבוע כאשר לעובדים יש זכות

לחמישה ימי עבודה, כלשאר העובדים במשק.

הבעיה חריפה במיוחד בגני ילדים. שם מתכונת הלימודים לא מאפשרת שחרור הגננת

מיום עבודה בשבוע, כאשר גני הילדים פתוחים ששה ימים בשבוע. יש גם הנושא של

הבגץ. בג"ץ עדיין לא הכריע לגוף העתירה בשאלת שבוע הלימודים של גני הילדים.

עד-עכשיו היו רק צווי מניעה. לא היתה הכרעה לגופו של ענין, דבר המקשה על סיום

הדיונים על הערכות לקראת השנה הבאה.

אנחנו מקווים שגם הכרעת הבג"ץ, וגם המשא-ומתן שמתנהל בימים אלה, ייצרו מצב בו

יהיה אפשר בשנה-שנתיים הקרובות להמשיך לקיים את מערכת החינוך במשך שישה ימים

בשבוע וכן לשמור על הסכם חתום בו לעובדים יש זכות לרכז את משרתם בחמישה ימי עבודה

במהלך אותו שבוע. עם קבלת הכרעת הבג"ץ וסיום המשא-ומתן נבוא לוועדה ו נדווח על

המוגמר ונקבל את ברכתה למהלכים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

לפחות דבר אחד מרענן מאוד בדבריך, שלפחות הפעם אין משרד החינוך מודיע לנו

שהוא נערך לקראת מעבר לחמישה ימים, שיש הערכות מלאה, שהכל מתוכנן, שיש תנועות

נוער, מתנ"סים, תכניות לימי שישי של אמנות והעשרה. טוב שאתה לא אומר זאת. אתה

אומר שאינם הולכים להאבק למען שישה ימי עבודה בשבוע. בשנים קודמות הביאו כאן

חוברות כל נייר כרומו. כל פעם היה נייר כרומו יותר מבריק.
י' ידלין
אני לא רוצה לקבל קרדיט מעבר למה שמגיע לי. אם וזהיה תקלה בתכנית שסיפרתי,

משרד החינוך לא יהיה משוחרר מלטפל גם בבעיות היום והשישי.

חי פורת;

השאלה היא מהי המגמה.

י' ידלין;

המגמה היא זו שדיברתי עליה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה עמדת ארגון המורים?שי אלון;

עמדת ארגון המורים לא השתנתה, היא אפילו התחזקה במשך השנה. עמדת ארגון

המורים היא שיש להמשיך בשבוע לימודים של ששה ימים, בוודאי בתקופה הקרובה .- עם גלי

העליה והצרכים החי ו נכי ים המיוחדים שיש למערכת החינוך בקליטת העלייה. כן יימשכו

הסידורים הפנימיים שהיו מקובלים גם בעבר, שמורה יכול לרכז את המשרה שלו בפחות

מששה ימים, לפי צורכי המערכת וצורכי ההשתלמות שלו, מתוך ראי ית ההטרוגניות של

מערכת החינוך. זאת העמדה שלנו. אנחנו משערים שהנושא הזה כמעט כבר לא עומד

לויכוח ציבורי היום בבית-הספר העל-יסודי.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה אומר השלטון המקומי על הענין הזה?
ש' דורפמן
אנחנו חושבים שאי-אפשר שלא לכרוך את נושא גני הילדים ובתי-הספר יחד. ברור

לנו כרגע, שהמצאות של גננת לא אורגנית בכיתת הגן שלוש פעמים במשך שבועיים וכן של

עוזרת לגננת בסדרי-גודל מסוג זה לא תקל על עבודת הגן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מניח שתסכים אתי, שכל פתרון הוא פתרון פחות טוב מכפי שהיה עד-עכשיו.

הפתרון הכי טוב יהיה אם הגננת הרגילה תוסיף לעבוד עוד יום. כל פתרון אחר יהיה

פתרון פחות טוב מהמצב שהיה קודם, אך אני אעדיף כל פתרון אחר על הפתרון של שבוע

לימודים של חמישה ימים בגנים.

ש' דורפמן;

גם אנחנו היינו מעדיפים ששה ימי למידה, כולל בגני הילדים, כאשר הפריסה היא

הפריסה שהיתה נהוגה קודם-לכן. במציאות של מין הסכם, שהגננת איננה בכיתת הגן והיא

יכולה לנצל את זכותה להמישה ימי עבודה, לפי החלטת הכנסת, היא בעייתית מאוד. אגב,

יהיה גם נטל כספי שיוטל על ההורים, בסופו של דבר.
חי פורת
תוספת תשלום היינה פותרת את הבעיה של הגננות? כלומר, האם הבעיה היא כספית

בעיקרה?
שי דורפמן
אם אני יכול להנחות את המשא-ומתן, הרי אומר שבחירה של חמישה ימים על-ידי

הגננת איננה קיימת ולעומת זאת המדינה תמצא דרך לפצות אותה - זה הפתרון הנכון.

חי פורת;

אינה מכיר את הלכי הרוח בקרב הגננות. האם הבעיה היא של רצון ביום חופש ביום

שישי, או של רצון לפיצוי כספי על רקע העובדה שהמשק עובר לשבוע עבודה בן חמישה

ימים.

ש' דורפמן;

אני מעריך שהחלק השני נכון.חי פורת;

זה משמעותי מאוד לגבי המשא-ומתן.

היו"ר מ' בר-זהר;

אבקש לשמוע את מר מזרחי.

מ' מזרחי;

אני מברך את הוועדה, כי בזכות זימון הוועדה לדיון בנושא זה היום ההל אתמול

המשא-ומתן. אני משוכנע שלולא היו מזמכיס היום את הוועדה לדיון בנושא זה, לא היו

פותחים במשא-ומתן. עובדה היא שעוד בחודש מרס ביקשנו, גם ממשרד החינוך וגם

מהסתדרות המורים, להערך לקראת דיון בנושא זה בהקדם, כדי שלא נעמוד בפתיחת שנת

הלימודים במצב בו לא נדע מה יהיה. כבר ראינו מצבים כאלה בעבר.

עמדתנו נשארה כפי שהיתה. לאור העובדה שלמעלה מ-50% מהעובדים במשק עוד לא עברו

לשבוע עבודה של חמישה ימים, יש להמשיך ללמד ששה ימים בשבוע.

אנחנו מבקשים לראות את גני הילדים ובתי הספר כמקשה אחת. לא יכול להיות מצב

כפי שהיה השנה, שבחלק מגני הילדים למדו חמישה ימים, ואחר-כך חיה צריך לפנות

לבג"ץ. כל נושא הבג"ץ אינו לפי רוחי. המערכת לא היתה צריכה להכניס את בג"ץ

לנושא של יחסי עבודה. אבל לצערנו, זה נעשה.

לדעתי, אם אפשר להגיע להסכם עוד לפני פסיקת בג"ץ זה רק יכול לעזור בבג"ץ.

לכן, איני מבין את אלה הסבורים שצריך לחכות לפסיקה של בג"ץ כדי להמשיך במשא-ומתן.

אם היה אפשר לסיים את המשא-ומתן לפני הפסיקה של בג"ץ, זה עדיף.

לנושא עצמו - המורים עובדים כבר חמישה ימים בשבוע. מורים בודדים, בכיתות אי

בעיקר, עבדו בעבר שישה ימים בשבוע. בשנה האחרונה כל המורים עבדו חמישח ימים

בשבוע. כך שהבעיה היא בעיית גני הילדים. אנחנו יודעים שיש גם גננות שעובדות

חמישה ימים בשבוע. יש להן יום בשבוע להשתלמויות. נראה מה באמת העוול שנעשה

לגננות שיצטרכו לעבוד ששה ימים בשבוע. הסיפור לא כל-כך מורכב ומסובך. נכון שיכול

להיות שזה יעלה בסכומים כספיים כלשהם.

לדעתי, הגנים הפרטיים עובדים ממילא ששה ימים בשבוע. הם מחכים לראות מה יקרה

במערכת החינוך כדי שייצמדו אליה. יש בעיה, שמרגע שיוחלט על עבודה במשך חמישה

ימים בשבוע יהיו גנים שיעבדו ששה ימים בשבוע, והורים יחפשו אותם גנים בהם יעבדו

שישה ימים בשבוע.

אנחנו מבקשים טיפול בכולם כבמקשה אחת, לא על חשבון ההורים. ההורים לא יכולים

לממן יותר מכפי שהם מממנים היום. אנחנו מתנגדים לכך שהנוסף בגנים יהיה על חשבון

ההורים, כפי שעשו השנה חלק מן הרשויות המקומיות. ההורים לא יוכלו לממן זאת. הם

מממנים גם היום מעל ומעבר.

היו"ר מ' בר-זהר;

תודה. נשמע עכשיו את מר לחמן. אתה עסקת בנושא ואתה קשור גם לענין הבג"ץ

בירושלים.

שי לחמן;

נכון, באמת היינו קשורים לבג"ץ. גם לנו צר שהיינו צריכים להגיע לכך שבג"ץ

יכריע בסוגיה הזאת, אך צריך לזכור שהכל נבע מאותה החלטה שגויה ואומללה שהתקבלה

על-ידי משרד החינוך, עם פתיחת שנת הלימודים - לקיים שתי מערכות נפרדות: מערכת שלששה ימי לימודים בבתי-הספר ומערכת של חמישה ימי לימודים בגנים. היום ברור לכל

שזאת היוגה החלטה שגויה, אומללה ולא נבונה, שהכניסה את כל המערכת למערבולת,

לסחרור. ברור שלא יכולות להיות שתי מערכות נפרדות כאלה. כפי שנאמר כאן, צריך

לראות את מערכת גני הילדים ובתי הספר כמכלול אחד.

העקרון הבסיסי שעומד ביסוד השקפתנו הוא - זה עקרון שמקובל גם על הוועדה, אני

זוכר שזה אושר לא פעם ולא פעמיים - שמגזר החינוך חייב להיות האחרון במשק שעובר

לשבוע עבודה מקוצר. אנחנו יודעים מה קורה. תהליך המעבר לשבוע עבודה מקוצר הוא

בלתי נמנע בטווה הנראה לעין. זה יתממש תוך שנתיים - שלוש שנים. אנחנו לא

מנותקים מהמתרחש וברור לנו שזה התהליך.

אנהנו חיים במציאות מסויימת של מצוקה כלכלית, עם צורך בקליטת עלייה. זרמי

העלייה גוברים. שר החינוך מדבר על אפשרות לפתוח משמרת שנייה. כל הדברים האלה אינם

מתקשרים עם כך שמערכת החינוך תעבור לשבוע לימודים של חמישה ימים. זה לא עובד.

אנחנו שומעים כאן שהעמדה של ארגון המורים העל-יסודיים התחזקה, שבתי-הספר

חייבים להיות פתוחים ששה ימים. המורים מצאו לעצמם סידור עבודה לחמישה ימים. זה לא

רק בשנה האחרונה. כאשר יעברו לחמישה ימי לימודים בשבוע, המורים יעבדו רק ארבעה

ימים. זה החשש שלנו. הם כבר ימצאו דרך לכך, או שחלקם ימצאו את הדרך לכך. מרגע

שיעברו לחמישה ימי לימוד בשבוע, המורים ישמרו על זכותם ליום השתלמות פה וליום

השתלמות שם. אז יווצר מצב שהם יעבדו רק ארבעה ימים בשבוע. הסכנה הזאת קיימת. אני

לא אומר שזאת המגמה, אבל קיים רושש כזה ואסור לנו להתעלם ממנו.

לגבי גני הילדים, אני רוצה למסור לכם במלוא המהימנות. כאשר שקלנו פנייה

לבג"ץ, עשינו משאל-זוטא בקרב גננות בירושלים. זה לא היה סקר רשמי. פנינו לקבוצה

די נכבדה של גננות, שאנחנו מכירים אותן. אני מודיע לכם שרבות מהגננות מעדיפות

לעבוד על-פי ההסדר הקיים, ששה ימים בשבוע, ולא לעבוד חמישה ימים בשבוע עד שעה

13:00 או 13:30.
הי ו "ר מ' בר-זהר
אנחנו לא עוסקים בהשקפות של גננות אינדיבידואליות.
שי לחמן
זאת תשובה לשאלתו של חבר-הכנסת חנן פורת.

כיוון שאנחנו רואים את הנושא של הגננות כמקשה אחת עם הנושא של המורים, על-כן

אנחנו אומרים שהגנים חייבים להיות פתוחים ששה ימים בשבוע. המדינה חייבת לא

להתנער מאחריותה ולמצוא פתרון תקציבי לנושא הזה.
הי ו "ר מי בר-זהר
נשמע עכשיו את נציגי ארגון הגננות הפרטיות.
ש' הדר
אנחנו עובדות ששה ימים, כיוון שזאת הדרישה של ההורים. לגננות הפרטיות אין

ברירות רבות. יחד עם זאת, אנחנו בפיקוח של משרד החינוך. יש לנו הרגשה שבמשרד

החינוך מישהו לא מבין שאנחנו תחת פיקוח שלו. ביקשנו שכאשר המשרד מוציא הודעות,

שיכלול את הגנים הפרטיים. אנחנו תחת הפיקוח שלו. אנחנו עובדות בתוקף צווים.

מרבית הגננות בפיקוח של משרד החינוך, כי אוכלוסיית הגן בת-פיקוח. אך כאשר הורים

שואלים את משרד החינוך הוא משיב: אין לנו פיקוח על הגנים הפרטיים. דוברת מטעםחדר המצב הודיעה שגנים פרטיים לא שייכים למשרד החינוך. מבחינת הג"א, גנים פרטיים

לא שייכים למשרד החינוך. ברשויות המקומי ות -לא. אנחנו פונות ומבקשות שנהיה

מוכרות, ולא אנחנו מבקשים להסיר את הפיקוח מאתנו, אך הפיקוח הוא על-פי החוק.

מישהו צריך לקום ולומר שהגננות הפרטיות הן בפיקוח משרד החינוך.

בישיבה עם המנכ"ל הקודם הוא אמר שחוזר המנכ"ל חל עלינו, ומה שחל על המערכת חל

גם על הגנים הפרטיים. בנושא של מעבר לחמישה ימי לימודים, היתה בדיקה של היועצים

המשפטיים ונתנו לנו אישור לעבוד יושנה ששה ימים. אמרו לנו, שהשנה לא יכולים להחיל

עלינו חובה כי יש עוד בעיה עם הגנים הלא פרטיים.

יש גננות שהן בעד מעבר לחמישה ימים ויש גננות שהן נגד. לכל גננת יש דרכי

עבודה משלה. יש הבדל גם בגילאים של ילדי הגן.
היו"ר מ' בר-זהר
מה עמדת הארגון?

ש' הדר;

יש גננות שעובדות עם ילדים בגילים יותר נמוכים ויהיה להן קשה מאוד לעבוד עד

שעה 13:30. הן ודאי תעדפנה לעבוד עד שעה 12:30, ששה ימים בשבוע, כי עד שעה כזאת

הילדים עדיין מחזיקים מעמד. יש גננות שתהיינה מוכנות לעבור לחמישה ימי עבודה

בשבוע. יש גם גננות שתהיינה מעוניינות מאוד לעבוד במתכונת שמשרד החינוך יטיל והן

תתפקדנה בהתאם.

היו"ר מי בר-זהר;

נשמע עכשיו את דעת חברי הכנסת.

חי פורת;

נמסר כאן בתום לב, שלאחר המשא-ומתן ישמחו להביא דברים לוועדת החינוך של הכנסת

שבוודאי תברך על מה שיוחלט. האמירה הזאת מעידה על עליבותנו, על משקלנו.

מלכתחילה, כל הסוגיה של חמישה ימי לימודים, הן בבתי-הספר והן בגנים, נדונה

שלא במבנה הנכון, לא בסדר העדיפויות הנכון. בעצם, יש שתי רעות חולות. אחת, כל

הזמן אנחנו עסוקים בכיבוי שריפות. שניה, שהכסף יענה את הכל. השאלה הכספית עומדת

לפני הבירור העקרוני; מה נכון ומה טוב לילדים, ומה טוב למערכת החינוך בישראל.

לאחר שמבררים את הבירור העקרוני ניתן לגזור מה עושים כתשובה למורים ולגננות, כדי

שלא יופלו ולא יקופחו כמגזר במשק. סדר הדיון היה עקום ומעוות מלכתחילה, ומכאן

התחלואים הקיימים. טוב שיש במדינת-ישראל בג"ץ, שעל כורחנו "שר את הדברים בענין

זה.

בסופו של דבר לא יהיה מנוס מהגשת חוק בנושא של ששה ימי לימודים, הן בבתי הספר

והן בגנים. אני לא מדבר על ששה ימי עבודה אלא על ששה ימי לימודים. אל יבהילו

אותנו כאילו אנחנו פוגעים במורים או בגננות. אני מדבר על מסגרת הלימודים

בבתי-הספר.

מר לחמן, אני חולק עליך בנקודה זו. אני לא חושב שמדינת-ישראל חייבת לחקות כל

הנעשה באומות העולם. ששה ימים לימודים, הן בבתי-הספר והן בגנים, הם עדות לתרבות

מתקדמת ולא לתרבות נסוגה. משרד החינוך חייב לגבש צוות שיבחן את ההיבטים

החינוכיים, הסוציולוגיים והערכיים של ששה ימי לימודים ושל חמישה ימי לימודים.

יחיה עדיף שמשרד החינוך יגיש הצעת חוק בענין זה. ייתכן מאוד שיגיעו למסקנה שמן

הראוי שיום ששי יוקדם לתחום שבדרך-כלל מוזנח בחמשת הימים. למשל, ספורט, אמנויות,יציאה לטיולים. לו היינו מרכזים את הספורט בישראל, גם במגרשי הכדורגל וגם

בבתי-הספר, לימי ששי היינו עושים טוב. אז אולי יש יותר מקום לגמישות מבהי נת

המורים ומבחינת הגננות. ייתכן שצריך לשוות ליום ששי אופי מיוחד, אבל לא לבטל יום

לימודים.

לא נקבע כעת מסמרות, אבל צריך לפנות למשרד החינוך ולומר שלא על בסיס הסכמי

שכר בין האוצר לבין המורים יקבעו אם יש ששה ימי לימודים או חמישה ימי לימודים. זה

אבסורד שאין דוגמתו.

ההמלצה שלי היא שצוות ממשרד החינוך יבדוק את הענין ויגיש המלצות, ולא - אנהנו

נגיש הצעת חוק בענין זה, לענין ששה ימי לימודים, בבתי הספר ובגנים.

במין שנוגע לשנה הקרובה - יש כאן הסכמה שרצוי לעשות הכל על-מנת שיהיו ששה ימי

לימודים גם בבתי-הספר וגם בגני הילדים. הבעיה העיקרית היא לגבי גני הילדים. לא

נוכל לתת פתרונות הלקיים, פתרונות מאולתרים של גננות מחליפות. אפשר לקצר את

יום הלימודים מ-13:30 ל-13:00, יכך יוכלו לתרום כמה שעות ביום שישי. אפשר להגיע

לפתרון שידרוש מהאוצר סכום מינימלי כתוספת, וכך גני הילדים יישארו פתוחים.

הבעיה היא לא של הגננות אלא של ארגוני הגננות. למה לכם שוב להתבזות בבג"ץ.

לדעתי, מירב הגננות תסכמנה לענין זה. צריך לבוא עם בשורה להורים שהוסרה החרב מעל

לראש.
ח' מירום
אני מעריך שהרעיון של חמישה ימי לימודים מת. הגיעה השעה שנקבע את מותו. אני

מתייחס אל הישיבה הזאת כאל תפילת אשכבה של הרעיון של חמישה ימי לימודים בשבוע.

אגב, גם הרעיון של חמישה ימי עבודה לא יצא כחמישה ימי עבודה אלא כחמישה ימים

לעובד במשק, כאשר המשק ממשיך לפעול ששה ימים בשבוע.

מדוע זאת תפילת אשכבה? ראשית, הממשלה ומשרד ההינוך לא רוצים במימוש הרעיון

הזה. שנית, מצב המשק וקליטת עלייה אינם מאפשרים כניסה נוחה לשבוע לימודים של

חמישה ימים.

המערכת ההסכמית העבירה את העובדים לחמישה ימי עבודה. כנ"ל היא עשתה במערכת

החינוך. פתאום התברר שאי-אפשר לעמוד בזה מבחינת הפעלת המערכת כולה.

היה רעיון בכנסת לחקיקה. היושב-ראש הגיש את החוק בזמנו. הוא משך את ההוק

בהזרה, במהלך הרקיקה. כאשר הכנסת אינה מחוקקת מה שנשאר זו הפעלה של מערכת קבלת

ההחלטות בממשלה, בהסכמה עם העובדים. נלמד לפעם אחרת, שרצוי להוביל למהלך חקיקתי .

ולא הדברים מתגלגלים כפי שהתגלגלו.

מה שנותר זה לפעול בהגיון ובסבירות. הם מתיישבים עם החלטת בג"ץ. בג"ץ לא

מעוניין להתערב. הוא היה שמח מאוד אם משרד החינוך והמערכות השונות היו פותרים את

הענין בעצמם. אבל, כאשר פועלים באי-סבירות בג"ץ מתערב. מה שבלתי סביר הוא, שחלק

ממערכת החינוך פועלת חמישה ימים והלק -ששה ימים. זה לא יקום ולא יהיה. אני

מקוות שועדת החינוך לא תיתן ידה לכך, ואם יהיה צורך בכך אף תפעיל רוקיקה כנגד

ההסכמים, על-מנת שתופעל מערכת חינוך כוללת.

אני לא חושב שצריך לחוקק חוק לששה ימי לימודים. זה נראה לי מיותר. זה ייראה

לי חיוני, אם יתברר שאין אחידות במערכות.

הפעולה כולה צריכה להיות במימון ממשלתי, גם בגלל מצב המשק, מצב העובדים

ובמיוהד בגלל מצב העולים. אין גורם שיוכל לממן זאת. על-כן דרוש מימון ממשלתי

מלא.עם השלמת הנסיגה מהרעיון לא תוכל מדינת-ישראל לשייך את עצמה לעולם המערבי

הנאור בעיני, שמטפח זמן פנוי לעובד ולמשפחה. היא כנראה צריכה להשלים עם עובדת

היותה בעידן סוציאלי .

מי גולדמן;

אדבר בתוקף תפקידי הכפול - גם כראש רשות וגם כחבר ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת. אני זוכר את הדיונים עוד מתקופת השר הקודם שהחל בטיפול בנושאים אלה.

לדעתי, פה הקטר נסע מבלי לראות מה קורה בקרונות.
היו"ר מ' בר-זהר
למה אתה מתכוון כאשר אתה מדבר על טיפולו של השר הקודם בנושאים אלה?

מי גולדמן;

כבר אז אמרנו שהדבר לא נעשה בצורה מושלמת. הרשויות המקומיות היו אחראיות לינת

תשובה ליום השישי, באמצעות עוזרות לגננות. לא היה תיאום מראש בין הרשות המקומית

לבין המערכת המרכזית. הגיעו הורים וטענו: אנחנו שולחים בימי שישי את הילדים

לקייטנה, לא לגן הילדים. לא אפתח עכשיו דיון בנושא זה.

יש לי רושם שאנחנו עוזרים לחזור לימים של ששה ימי עבודה במשק. הטעות היתה

שהתחילו לפעול בגנים בלי לפעול במקביל בבתי-הספר, כי חלק מהמורות הן אמהות לילדים

בגן ילדים וזה מקשה על העבודה בימי שישי.

עלינו להערך לקראת חמישה ימי עבודה בשבוע בצורה מושלמת. אני לא רוצה שנראה

כמו העולם השלישי . המשק ברובו כבר פועל במתכונת של חמישה ימי עבודה בשבוע. נושא

קליטת העלייה לא ישפיע על נושא העבודה בימי שישי, להיפך.

אם אנחנו רוצים לנצל את יום שישי לפעילות המשפחה, אי-אפשר לומר שההורים ייצאו

לחופש, להתאוורות של יום, והילדים לא יהיו יחד אתם. אי-אפשר לראות את מוסדות

החינוך כחלק נפרד ממה שקורה בבית. כל המשק נערך לקראת חמישה ימי עבודה בשבוע ואין

סיבה שמוסדות החינוך לא יפעלו חמישה ימים בשבוע. לכן, אני תומך ברעיון שמוסדות

ההינוך יפעלו חמישה ימים בשבוע.

לגבי קליטת העלייה, כפי שיש בעולם SUNDAYS SCHOOLיום שישי יוקדש לעולים

ולאותם ילדים שיש צורך לקדם אותם ולהביא אותם לרמת הכיתה בה הם לומדים. יום שישי

יוקדש לקליטת העלייה. פה צריך לרכז מאמץ. אני בטוח שיהיו מספיק מתנדבים. מערכת

ההינוך רנתרום את חלקה לקליטת עלייה על-ידי כך שתקדיש את יום שישי לקידום ילדי

העולים.

יש לנו זמן קצר ביותר כדי להערך. אין להשאיר מצב לא ברור. המצב הלא ברור

מקשה על התארגנות ועל הערכות, גם של הרשות המקומית וגם של משרד החינוך והתרבות.
חי קרוא
אני מבקשת להביע דעה על סמך נסיון. הקשר החשוב ביותר בין הורים וילדים חסר

במדינה שלנו. היום הפנוי - בתנאי שרוב המשק יעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע - יוסיף

רבות מאוד לרגיעות של האנשים ולקשר יותר הדוק במשפחה.
היו"ר מי בר-זהר
את הסיפור שעכשיו תתחיל לפרוח אהבה גדולה במשפחה, מה שלא היה כל השנים, אני

לא מקבל.
סיכום
אנחנו דנים בשני נושאים. יש הנושא המיידי והנושא לטווח ארוך של מעבר

לחמישה ימי עבודה בשבוע. לטווח ארוך, שום דבר לא ימנע את מעבר מערכת החינוך

לחמישה ימי עבודה בשבוע. יש גזירות שהציבור לא עומד בהן, והציבור יבקש לעבור

לחמישה ימי עבודה בשבוע לא כדי להתלטף ולהתלקק עם ילדיו אלא כדי לצאת לחופש באותם

ימים. יהיה קשה אם הורים יסער בימי ששי ושבת לאילת, לראש פינה או לחדרה והילד

יישאר בבית, או שלא י ילך לבית-ספר. אם לא י ילך פעם ופעמיים, האם תשלחו את הילד

הביתה להביא את ההורים? האם תענישו אותו? להערכתי, לטווח ארוך מערכת החינוך תעבור

לשבוע עבודה של חמישה ימים, אם נרצה בכך ואם לא.

הנושא היום הוא לא הטווח הארוך אלא הטווח הקצר. כל הרעה התחילה באותו הסכם

שנעשה, בצורה חפוזה, בין הממשלה לביו ארגוני המורים. הפכו את מערכת החינוך

לתלויה בהסכם העבודה. כאשר התברר בשנה שעברה מה עומד לקרות, ומשרד החינוך לא היה

מסוגל לעשות דבר עם ימי שישי, הגשתי הצעת חוק. הצעת החוק שלי היתה הצעת חוק

לשנה, עם אפשרות להאריך אותה לעוד שנה. אני מתנגד לחקיקה בנושאים כאלה.
חי מירום
היום אתה מבין שהבעיה היא בכך שהחקיקה לא עברה.

היו"ר מי בר-זהר;

אחרי המהומה הגדולה שקמה ומסע הצלב בו יצאו נגדי הסתדרות המורים, ההסתדרות

הכללית והמזכיר הכללי של ההסתדרות, התנהל בסופו של דבר משא-ומתו עם שר החינוך והם

הצליחו להגיע להסדר שפעל השנה, הסדר שהיה בו חסר בעניו של גני הילדים. את זה תיקו

השנה בג"ץ. אנחנו רוצים להאריך את זה לעוד שנה. אנחנו מקווים שלא נצטרך לבוא

שוב ולאיים בחקיקה כדי להגיע לכך. יש לי סיבות טובות להאמין שבמשא-ומתו נגיע

להבנה בנושאים האלה, כולל הנושא של גני ילדים. בבתי-הספר הבעיה פחות חריפה.

הסדר כזה יימשך עוד שנה, עוד שנתיים. בסופו של דבר נגיע לחמישה ימי לימודים

בשבוע. אבל קודם-כל עלינו לדאוג לכך שבשנה הקרובה ההסדר שהיה השנה יימשך,

ושההסדר יתקיים גם בגני הילדים מבלי לעורר זעזועים וצורך לרוץ לבג"ץ ולפנות לבג"ץ

בנושא הזה.

אני מקווה שהדברים יילכו בכיוון הזה. בנושא זה הוועדה מלוכדת.

די צוקר;

לא.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

חבר-הכנסת צוקר תמך מלכתחילה בחמישה ימי לימודים בשבוע.
מי גולדמו
היום גם אני תומך בזה. אמרתי זאת בדברי.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

עוד לשנה הקרובה?

מי גולדמו;

כו. אני בעד מעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע מהר ככל האפשר.ד' צוקר;

יש פה עכשיו חלוקה של 60% לעומת 40% -רוב ומיעוט.

חי פורת;

בנקודה אחת יכולה להיות הסכמה. הדיון עד כה, בכל המערכות, היה סביב שאלת

מעמדם של המורים, משכורות וכוי. הוועדה זכאית לפנות למשרד החינוך בבקשה להקים

צוות מקצועי , שיבחן לטווח קצר ולטווח ארוך את ההשלכות של לימודים במסגרת של חמישה

ימים ובמסגרת של ששה ימים. שהצוות יבחן את המצב החברתי במשק, על רקע קליטת עלייה,

על רקע עיירות הפיתוח, על רקע של הספקים בלימודים, על רקע הנופש של ההורים.

די צוקר;

מר ידלין, האם אתם לא עושים עבודה כזאת?

הי ו "ר מ' בר-זהר;

יש צוות במשרד החינוך שפועל כבר כמה שנים בנושא זה. צוות זה הגיש לנו חומר.
ח' פורת
אני לא זוכר שהוגש כאן חומר.

היו"ר מ' בר-זהר;

קיבלנו חוברות מרשימות מאוד בנושא זה.

די צוקר;

תבקש מהם שוב את החומר.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מר ידלין, אנחנו מבקשים לקבל שוב את החוברות היפות שהדפסתם בהקשר של חמישה

ימי לימודים.

י' ידלין;

היתה חוברת שהצביעה על ההערכות במשרד החינוך למתן תוכן לימי שישי, אם "משכו

הלימודים בימי שישי.

ח' פורת;

יש פה גישות עקרוניות שונות לגבי הרגלי הנופש והצריכה של ההורים. יכול להיות

שיתברר שהסיפור על הורים שיוצאים לנופש לאילת כולל פחות מעשירית כשציבור, וסביב

העשירית הזאת משגעים את המערכת. אני מבקש תמונת מצב אמיתית על מה שקורה במשק.

אפשר לעשות סקרים על המצב במשק, על רצונות של ההורים, על צורכיהם של הילדים.

היו"ר מ' בר-זהר;

הפנייה של חבר-הכנסת פורת היא רצינית וחשובה. אני מצטרף לפנייתו. אני מבקש

שתקימו צוות שיבדוק את הנושא על כל היבטיו. זה לא משנה את דעות' על מה שיקרה

בסופו של דבר.בכל מקרה, באשר ללימודים בשנה הבאה, רוב חברי הוועדה דורשים להמשיך את

הלימודים במשך ששה ימים, בבתי-הספר ובגני הילדים. נקבע ישיבה נוספת לדיון בנושא

זה מייד לאחר סיום המשא-ומתן. ניפגש אתכם ונקבל תשובה על הסיכום שהתקבל לגבי השנה

הבאה. לא נסכים לסיכום שיכניס את המערכת שוב לאנדרלמוסיה כפי שהיתה השנה.
מי גולדמן
לפני סיום הישיבה, אני מבקש להעלות עניו. לפני מספר הודשים קיימנו דיון על

תופעת הסמים בבתי-הספר. עוררתי את הענין, שעל-פי דיווח המשטרה האווירה אופטימית.

התברר - - -

היו"ר מ' בר-זהר;

נושאים כאלה מעלים כשאילתה בתחילת הישיבה. נא להופיע בתחילת הישיבה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:20)

קוד המקור של הנתונים