ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/03/1991

החזרת ימי הלימוד בבתי-הספר בגני-הילדים; הצבעה על רביזיה לחוק לימוד חובה (תיקון - איסור אפליה מטעמים עדתיים), התשנ"א-1991, הצעת חוק של חבר-הכנסת ח' מירום; שאילתות

פרוטוקול

 
0הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 216

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי, כי באדר התשנ"א (6 במרץ 1991). שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; מי בר-זהר - היו"ר

אי אליאב

אי בורג

מי גולדמן

מי מיעארי

חי מירום

נ י מסאלחה

ח' פארס

י' פרח

די צוקר

אי רביץ

י' שפרינצק

מי פרוש

אי דיין

מוזמנים; שר החינוך והתרבות ז' המר

ז' אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

בי דל - משנה למנכ"ל משרד החינוך והתרבות

שי ידלין - סמנכ"ל, משרד החינוך והתרבות

בי אמיר - סמנכ"ל ומנהל המינהל הפדגוגי, משרד

החינוך והתרבות

י' כהן - יועץ שר החינוך לענייני תקשורת

י 'ולבר - מזכ"ל הסתדרות המורים

שי אלון - חבר הנהלת ארגון המורים

מי מזרחי - יו"ר ארגון ההורים הארצי

ג' לב - משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי

שי הדר - יו"ר ארגון הגנים הפרטיים

שי לחמן - יו"ר ועד ההורים הירושלמי

שי גלעדי - דוברת הסתדרות המורים

בי נסים - משרד החינוך והתרבות

י ועץ משפטי; מי בוטון

מזכירת הוועדה (בפועל); י י גידלי

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; הצבעה על רביזיה לחוק לימוד חובה (תיקון - איסור אפליה

מטעמים עדתיים), התשנ"א-1991. הצעת חוק של חבר-הכנסת חי מירום.

החזרת ימי הלימוד בבתי-הספר ובגני-הילדים.הצבעה על רביזיה לחוק לימוד חובה (תיקון - איסור אפליה

מטעמים עדתיים), התשנ"א-1991, הצעת חוק של חבר-הכנסת ח' מירום

היו"ר מי בר-זהר;

אני פותח את הישיבה. אתמול הצבענו על הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור

אפליה מטעמים עדתיים), התשנ"א-1991. של חבר-הכנסת חגי מירום. קיבלתי בקשה

לרביזיה על-ידי שני חברי כנסת. קבעתי שהיום נצביע על הבקשה לרביזיה. אם הבקשה

לרביזיה תתקבל - נקבע מועד לישיבה שבה נקיים רביזיה בהצעת החוק; אם היא לא תתקבל

- הצעת החוק תעלה כפי שהיא למליאה. אני מעמיד זאת להצבעה. מי בעד רביזיה להצעת

החוק הזאת? מי נגד?

הצבעה

בעד הרביזיה - 3

נגד - 11

ההצעה לרביזיה לא התקבלה

היו"ר מי בר-זהר;

הרביזיה לא תתקיים. ההצבעה הסתיימה.

די צוקר;

תוך ציון העובדה שחבר-הכנסת פרח, שהעלה לראשונה את הנושא בוועדה, הצביע בעד

רביזיה ונגד החוק.

שאילתות

די צוקר;

הבטחנו לעצמנו שכאשר משרד החינוך יסיים סידרת ימי עיון בנושא האינטגרציה, גם

אנחנו נידרש לנושא. אני מציע שהוועדה תקדיש לכך יותר מישיבה אחת ותקיים זאת לא

בפורום הרגיל ולא במתכונת הזאת. מאחר שמעבר לסוגיה החינוכית מדובר כאן בסוגיה

ציבורית, אני מציע לקיים סידרה של דיונים, עם מתן אפשרות ביטוי לכל מיני גורמים -

מרשויות מקומיות ועד חונכים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני רוצה שנפתח את הנושא של האינטגרציה ביום עיון גדול שאליו נזמין את כל

הנוגעים בדבר מכל שדרות הציבור והמערכת החינוכית. בעקבות יום העיון נקיים סידרת

דיונים, אם במהלך שבוע מרוכז אחד, ואם ביום קבוע אחד במשך מספר שבועות, כי זה לא

נושא לדיון אחד, אלא נושא לדיון מעמיק.

חי מירום;

השאילתה שלי מופנית למנכ"ל משרד החינוך. אני מבקש שבשבועיים הקרובים הוועדה

תקבל דו"ח על חידוש הטיולים של בני נוער, גם בקשר למבצע ירושלים-שלי וגם בתחום

הארצי, על-מנת לעמוד על המגמות שהוועדה ניסתה לחדש אותן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

העמדנו על סדר-היום שלנו גם את הנושא של הפקת הלקחים ממצב החירום ומהיערכות

העורף על-ידי משרד החינוך, וכיצד הם ייושמו.החזרת ימי הלימוד בבתי-הספר בגני-הילדים

הנושא שלפנינו הוא החזרת ימי הלימוד בבתי-הספר בגני-הילדים. אני מציג את

הנוכחים. שר החינוך והתרבות יגיע בעוד כרבע שעה. ממשרד החינוך נמצאים כאן מר

זבולון אורלב, המנכ"ל; מר בנצי דל, משנה למנכ"ל; מר יהושע ידלין, סמנכ"ל; מר

בנימין אמיר, מנהל מינהל החינוך הפדגוגי; מר ישראל כהן, יועץ השר לענייני

תקשורת. מהסתדרות המורים - מר יצחק ולבר, מזכ"ל; גבי שרית גלעדי, דוברת הסתדרות

המורים. מארגון המורים, מר שלמה אלון, חבר הנהלה; מר משה מזרחי, יושב-ראש ארגון

ההורים הארצי. ממרכז השלטון המקומי, מר גדעון לב, משנה למנכ"ל. מר שי לחמן,

יושב-ראש ועד ההורים הירושלמי. גבי שושנה הדר, יושבת-ראש ארגון הגנים הפרטיים.

הזמנתי משקיפים מהתנועה להצלת החינוך אבל הם לא הגיעו.

לפני כן הערה. פנו אלי הרבה גורמים בקשר לבעיה של תשלום עבור ימי שמירה של

הורים בבתי-הספר בזמן החירום. ייתכן שנצטרך לקיים על כך דיון. במהלך תקופת

החירום התבקשו הורים לשמור בבתי-הספר, בעיקר בכיתות הנמוכות, ולעזור למורות

ולגננות במקרה של שעת הירום. חלק מההורים הגיעו מספר פעמים, כי יש להם כמה

ילדים. השאלה שהתעוררה היא מי ישא בהוצאות השמירה הזאת.

במשרד החינוך נאמר לנו שיום אהד יכול לבוא על חשבון התשלום בהתאם לתקנות

לשעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך). המעביד מקבל שיום אחד בחודש ההורים חייבים

לשמור. נאמר לנו במשרד החינוך ובמשרד האוצר שההורים נחשבים כמתנדבים בשאר הימים

בהם הם שמרו. זה לא מקובל עלי וגם לא על חלק מחברי הוועדה אתם דיברתי. יש הבדל

אפילו בין מצב החירום בשלושת הימים הראשונים במלחמה לבין המצב הזה. בתחילה אמרו
לכולנו
תישארו בבית, יש מצב מלחמה. אחר-כך התעורר ויכוח באיזו מידה העורף צריך

לספוג זאת כי יש גזירה משמים וכולנו חייבים לעשות מאמץ. כאן, מערכת הבטחון, דרך
משרד החינוך, אמרה להורים
אתם חייבים להתגייס ולבוא לבתי-הספר. אם לא תבואו -

לא יהיו לימודים. כלומר, הורה לא התנדב, אלא הדבר הוטל עליו כדי שילדו ילמד.

לדעתי זה מאוד לא הוגן להגיד להורים האלה: שמרתם והפסדתם ימי עבודה - זו בעיה

שלכם וזה יהיה על חשבונכם.

יש למצוא פתרון, אם מהביטוח הלאומי, אם ממשרד האוצר, או ממקור אחר, באמצעות

משרד החינוך וועדי ההורים, כדי שההורים שנצטוו לבצע את השמירה, יקבלו את התשלום

המגיע להם.
ז י אורלב
בתקנות אותן הזכרת, אדוני היושב-ראש, נאמר שמנהל בית-ספר יכול לחייב הורה

בשמירה רק פעם אחת בחודש ויחול עליו ההסדר לפיו המעביד ישלם להורה את מלוא שכרו

עבור הזמן שהוא נעדר. אבל הורה יכול להתנדב יותר מאשר פעם בחודש. אין שום מניעה

שהורה יבקש אישור ממנהל בית-הספר, ויקבל אותו, שהוא התנדב והוא מבקש להחיל עליו

את החוק, כדי שהמעביד לא ינכה לו משכרו. הוא יבוא אל המעסיק שלו עם יותר מאשר

יום אחד בחודש. הבהרנו והסברנו זאת וזה כלול בתקנות. אם זה עדיין לא מוסדר,

נעשה זאת שוב.
מי מיעארי
צריך לההזיר את ר?שעות למעביד?
ז י אורלב
כן, אלה התקנות.
עוד הערה. היו אמהות שאמרו
נכון, המעסיק לא ינכה לנו אבל החוק אומר

שהמעסיק רשאי לדרוש מאתנו להחזיר את השעות ואיננו יודעות מתי נוכל להחזיר אותן.

הממונה על השכר, מר גרנית, דיווח לנו שזה הלק מהמשא-ומתן על החזר הימים והיעדרות

עובדים במשק בין הממשלה לבין הסתדרות הכללית. מה שייקבע שם יהול כמובן גם על

מערכת החינוך.היו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש ממזכיר הסתדרות המורים להציג את העמדה שלכם בקשר להחזרת ימי הלימוד

בבתי-הספר וגם במה שקשור לגננות. תתייחס בבקשה גם להחלטת בג"צ מאתמול לגבי אותם

12 ימים.

י י ולבר;

נפל דבר חמור בינינו לבין משרד החינוך. אתמול שוחחתי עם דייר שלום לוין

ושאלתי אותו אם כמזכיר כללי הוא זוכר שמערכת יחסים בין הסתדרות המורים לבין משרד

החינוך - הוא היה מזכ"ל הסתדרות המורים מ-1955 - הגיעה לדרגת אי-אמינות

ושפל-מדרגה כפי שהגיעה, לצערי הרב, ביום רזמישי האחרון. זה קשור לענין החזר ימי

הלימודים.

חבל שראשי מערכת החינוך בישראל, ואני כולל את עצמי בתוכם, לא שומרים על כללי

אתיקה ומוסר כלשהם. אנחנו צריכים להופיע בפני תלמידים ומורים.

י י שפרינצק;

למה אתה לא שומר?

י י ולבר;

אם תשמע noשעשיתי תבין שאני שומר על כללים, מה גם שכללתי את עצמי באמירה זו.

לפי בקשת יושב-ראש ועדת החינוך, הסתדרות המורים רצתה ללכת לקראת הנושא הזה

בפתיחות רבה מאוד, ורוצים גם היום, לא מפני שאנחנו חושבים שמשרד החינוך בסדר, אלא

משום שיש לנו ענין לתת לתלמידים ימי לימודים שחסרו כתוצאה ממצב החירום וגם בגלל

המצב היום במדינת ישראל.

ניהלנו משא-ומתן שבמסגרתו התקיימה בירושלים, ב-20 לחודש, בשעה 1, פגישה בה

השתתפו; שר החינוך והתרבות, מנכ"ל משרד החינוך, המשנה למנכ"ל משרד החינוך,

ממלא-מקום מזכ"ל הסתדרות המורים ואנוכי. אני אומר בשבועה בוועדת החינוך; על דעת

חמשת הנוכחים סוכם שאנחנו הולכים לסיים את המשא-ומתן באופן חברי ופתוח לטובת

הציבור, ומשרד החינוך לא מעלה וטביעה שימי החירום יוחזרו בגני-הילדים בימי שישי,

אלא בחופשות עליהן יסוכם לגבי כל מערכת החינוך. אני אומר את זה בכאב לב, כי זה

היה הסיכום.

לזכותו של משרד החינוך ייאמר, כי בתצהיר נגדי לבג"צ הוא גם מאשר שאכן היתה

פגישה כזאת וזה היה הסיכום. אני מוכן להישבע על כך בספר התנ"ך, ואני מוכן שמישהו

יתלווה אלי. הענין מאוד חמור בעיני.

ביום חמישי התכנס בג"צ, מופיעים בו פרקליטות המדינה ומנכ"ל משרד החינוך

ומציעים להחזיר את ימי החירום בגני-הילדים בימי שישי. אין לי טענות כלפי הבג"צ.

הודענו שנקבל את החלטת הבג"צ - זה גם מה שסוכם עם שר החינוך - דינא דמלכותא דינא.

אני נאלצתי לכתוב תצהיר בשבועה לבית-המשפט העליון שזה היה הסיכום. אני שמח

שגם משרד החינוך הגיש תצהיר והודה שהיה סיכום כזה. אבל שוב הוא עשה אי-דיוק.

יושב כאן המשנה למנכ"ל - שחייב, לדעתי, להישאל על כך - היה לי אתו סיכום בתקיעת

כף יומיים לפני הבג"צ על החזרת הימים למערכת החינוך. אם הוא לא יאשר זאת, יש לי

בעיה נוספת עם משרד החינוך, לא חתמנו על ההסכם באותו יום משום שרצינו לפנות

במשותף לארגון המורים העל-יסודיים, כי רצינו להיות אתם. אם מישהו מכחיש זאת -

שיגיד זאת כאן.אילו מנכ"ל משרד החינוך היה מטלפן אלי יומיים לפני כן ואומר לי: חזרתי בי

לגבי מה שסיכמנו בפגישה עם שר החינוך - לא הייתי רוגז ולא הייתי בא בטענות. שקלת,

הגעת להסכם לא חתום, זה לגיטימי שאתה בא ומושך את ההצעה בחזרה. אבל אני שומע דרך

אמצעי התקשורת, שזו החלטת הבג"צ, לפי הצעת משרד החינוך ומנכ"ל משרד החינוך.

יושבת הנהגת החינוך בישראל, ואני כולל את עצמי בתוכה, שר, מנכ"ל, משנה, מזכ"ל

הסתדרות המורים, שעוסקים ב-90,000 עובדי הוראה, 1,300,000 תלמידים; כולנו אומרים

שחייבים לחנך למוסר, לערכים, לחנך ולחנך, וזה מה שעושה בסופו של דבר הקודקוד של

מערכת החינוך? אני מגנה זאת בכל גינוי. קשה לי לחיות עם העובדה שאני צריך להצהיר

בבית-המשפט העליון על מה שאירע בפגישה. זה לא מכובד בעיני כמחנך.
החלטותינו הן
ראשית, אנחנו מכבדים את החלטת הבג"צ. אני מבהיר ליושב-ראש

ועדת החינוך מהי החלטת הבג"צ כי עומדת להיות במערכת החינוך מהומה יותר גרועה מזו

שהיתה בשלושת החודשים האחרונים. הרולטת הבג"צ חלה רק על גני חובה. לגבי גני

טרום-חובה אין לנו הסכם והשעינו את המשא-ומתן ברגע זה. איפה האחריות הפדגוגית על

הצעה כזאת?

חברי הכנסת צריכים לדעת שבאים לישראל מכל המקומות בעולם ללמוד את הפואמה

הפדגוגית של גני-הילדים בישראל. בעולם אין מסגרת שדומה לה. אנחנו - משרד

החינוך, הסתדרות המורים - פגענו פגיעה בלתי רגילה בתדמית הגננות, בילדים, בהורים.

ולמה?

על סמך הבנה והסכמה, עם כניסתו לתפקיד פנה אלי שר החינוך ואמר לי: יציק

ולבר, נחזיר את מערכת החינוך לשישה ימים. נעניתי. נבחר שר חדש, נבחרה ממשלה חדשה.

אני לא עוסק בתחום הפוליטי ואמרתי שאני מוכן להיענות, אז זה התגמול?

אני מבהיר: חצי מגני הילדים לא ילמדו ביום שישי, כי הבג"צ לא רול על גני

טרום-חובה.

שנית, מתוך הערכה וז'סטה לציבור התלמידים וההורים החלטנו אתמול חד-סטרית

שמוכנים ללמד בשני ימי חופשה בפסח. אתמול שמעתי באמצעי התקשורת בשם משרד החינוך

שהוא יקבע את הימים. אם הם אינם רוצים את שני הימים שאנחנו נותנים, אנחנו מוכנים

לוותר עליהם.
שר ההינוך והתרבות ז' המר
איזה יומיים?
י י ולבר
הראשונים.

לגבי השאר, אנחנו משעים את המשא-ומתן. נחכה ונראה מה קורה במשק, גם שם זה לא

נסתיים. מה שיוכרע במשק - יוכרע. הסתדרות המורים התנהגה בצורה מכובדת כאשר

לקחה אחריות לגבי חופשת הפסח, כי בציבור יש מבוכה גדולה.

אני אומר כאן באופן חד-משמעי: יש לנו הסכם חוקי מהשנה שעברה על מעבר לחמישה

ימי עבודה. כתבתי לשר החינוך או למנכ"ל מדי חודש וביקשתי שיודיעו לי מה ההיערכות

שלהם לשנת הלימודים תשנ"ב, שלושה או ארבעה מכתבים. אני מודיע כאן רשמית: אנחנו

דורשים לבצע את ההסכם על מעבר לחמישה ימי עבודה בשנת תשנ"ב ולגמור את כל נגה שקורה

סביב מערכת ההינוך. לפי בקשתכם נתנו שנה, זה מכובד, והיה די זמן להתארגן.אני רוצה להיות הוגן גם בנקודה זו, ואמרתי את זה אתמול לשר החינוך: אם מדינת

ישראל תאמר שנמצא כסף לפתוח את בתי-הספר וגני הילדים במשך שישה ימים וכל עובד

הוראה, כאינדיבידואל, יכול לעבוד חמישה ימים - אני לא דוחה זאת גם עכשיו; אבל אם

הם מביאים הצעות שונות ומיותרות ואצטרך להצהיר תצהירים בבתי-משפט, לגבי הגנים -

אנחנו לא הולכים בעניו הזה. מוכרחים להחזיר את הסדר על כנו כי מערכת החינוך

התפרקה השנה, גם בגלל מצב החירום.

אני פונה פה בקריאה דרמטית לשר החינוך: אי-אפשר לנהל מערכת ירקי עבודה

באמצעות בתי-משפט. אני אומר זאת חד חלק. אני לא חושש. אני מייצג ציבור גדול,

אני נבחר שלהם. אם אצטרך להתמודד אתכם - אתמודד אתכם. אבל אם אתם רוצים שמערכת

החינוך תפעל כראוי, כפי שאנחנו רוצים להיות קואופרטיביים תהיו גם אתם, ולא

באמצעות בתי-משפט. אחרת נצטרך לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותנו.
שי אלון
להערכתנו, תקופת החירום היתה שעה יפה של שיתוף פעולה בין משרד החינוך לבין

ארגוני המורים, השלטון המקומי וארגון ההורים הארצי. אני פעיל בארגון המורים כ-12

שני! וזו אחת התקופות החיוביות ביותר בעיני מבחינת שיתוף פעולה יומיומי.

אני מקווה שכולם זוכרים שעל הפרק עומדת טובת התלמידים, החינוכית והלימודית,

מעבר לכל שאלות יוקרה אחרות.

ברור לכולם שהמורים לא גזלו, לא עשקו וכי האחריות לתלמידים מוטלת עליהם בשעה

זו והיתה מוטלת עליהם גם במהלך תקופת החירום. בפועל, יש היום התגייסות מיוחדת של

המורים בכל התחומים. אנחנו מופקדים על התחום העל-יסודי, שם יש מאמץ אדיר של

המורים כדי שהתלמידים יצליחו השנה בבחירות הבגרות ולא הקלנו בהן, השאלונים הם

אותם שאלו נים.

צריך לזכור שיש צמצום מסויים באובדן השעות. בפועל יש בבתי-הספר יותר שעות

הוראה. יש פחות טיולים או טיולים קצרים יותר, יש פחות סמינרים. יכול להיות שזה

דבר שלילי כשלעצמו, אבל זה חיובי שיש יותר שעות הוראה.

אנחנו מוכנים להגיע להסכם חתום עם משרד החינוך - רצוי שיהיו אלה שני ארגוני

המורים והמשרד - ולהחזיר בפועל את הימים הראשונים של חופשת הפסח על פני כל

המערכת, היינו ימים חמישי ושישי, כשיום רביעי היה אמור ליהפך ליום חופשה אבל גם

הוא הופך ליום לימודים, 20 עד 22 במרס. משרד החינוך היה בדעה שהמורים בכיתות י"א

וי"ב נושאים בנטל הבגרות ולא צריך לשבת אתם על החזרה ספציפית של ימים, אבל אנחנו

אומרים שכל המערכת תחזיר את הימים הללו.

אשר לשנת-הלימודים הבאה. עמדתנו היא שיש להמשיך וללמד שישה ימים בשבוע עם

הסידורים המתאימים כשלעובד הוראה יש יום השתלמות אחד, יום גמיש. זו היתה עמדתנו

השנה ונשארה גם באשר לשנה הבאה.
שר החינוך והתרבות זי המר
ראשית, אני אומר לחברי בהסתדרות המורים, מר ולבר ומר אלון, וגם לחברי הוועדה:

יש לנו ענין רב לעבוד בשיתוף פעולה עם המורים. לדעתי, אנחנו גם עושים זאת כמיטב

יכולתנו. בהרבה נושאים התייצבנו יחד עם המורים ויש לנו ענין להמשיך בכך.

שנית, אני לא מרוצה שבית-המשפט קובע לנו את הסדרי העבודה. לא אני יזמתי זאת,

לא רציתי בכך. בפעם האחרונה קרתה תקלה, ואני מתייחס לדברי מר ולבר, אבל לעצם

הענין ביקשנו שיתנו החלטה עקרונית. בלי קשר לכך שבית-המשפט מתווך לנו מתי ישלימו

- אינני עורך-דין ואני אומר זאת בזהירות הראויה כדי שלא ונהיה זילות בית-דין - אם

יש הסכם בין המדינה לבין המורים על סידור של חמישה ימים נראה לי מוזר שבית-המשפט

יכול לקבוע שזה יהיה שישה ימים. הנושא העקרוני כולו איננו ברור.י י ולבר;

הוא לא פסק כאן. הוא הוציא צו מניעה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

הוא השאיר זאת פתוח. זה מתבטא במה שאנחנו עצמנו עוזרנו לבית-המשפט. בתצהיר

שלנו לבית-המשפט אמרנו את הדברים הבאים - ואני עומד מאחוריהם, אני מקווה שזה נאמר

כפי שביקשתי שיאמרו אותם, ביקשתי זאת ממר אורלב. 1. אנחנו ביקשנו מהמורים בהתחלה

שההחזר של הימים היקרים, לפי מספר שנחליט עליו, יהיה אצל הגננות ביום שישי. זה

נראה לנו סביר. אם אפשר להשלים בצורה כזאת למה צריך להשלים בקיצור חופשות? נעשה

זאת בימי שישי.

2. המורים, מתוך תפישתם העקרונית איך נושא הגננות צריך להיות מוסדר, לא רצו

בזה. ישבנו באחד הימים וסיכמנו בינינו שאנחנו לא דורשים זאת מהם וכי הדיון יהיה

על קיצור חופשות. הם אמרו שהם מוכנים לעשות זאת, כמובן אחרי שנגיע לסיכום מדוייק

על מספר הימים. אנחנו מודיעים לבית-המשפט שבשלב האחרון לא דרשנו זאת.

3. אני מבקש מבית-המשפט שיגיד לי אם מהותית הוא יכול לומר לי שלא יכול להיות

הסדר על חמישה ימים.

מר אורלב, זה מופיע בתצהיר שלנו?

ז י אורלב;

לא.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אלה האלמנטים שביקשתי להכניס ביומיים האחרונים לפני פסיקת בג"צ ואחרי ששמעתי

שיש איזו שהיא תקלה.

י י ולבר;

בפועל הופיע המנכ"ל ואמר לבית-המשפט מה שאמר.
שר החינוך והתרבות ז' המר
זה היה קודם.

י י ולבר;

מה שאתה אומר זה מדוייק, אבל זה לא מה שכתב המנכ"ל.

חי מירום;

הטענה שלך, מר ולבר, היא שהדברים כאילו לא הוצגו נכון בבית-המשפט.

י י ולבר;

בוודאי שלא הוצגו נכון. זה תיקון אחרי בית-המשפט.

היו"ר מי בר-זהר;

מר ולבר, אתה אומר שהדברים שהשר אמר אותם הם הדברים שסוכמו אתך אבל בתצהיר

הדברים שונים?
י' ולבר
אני לא אומר השר. המנכ"ל הצהיר בבית-המשפט.

די צוקר;

הבנתי שיש איזו שהיא קירבה בין מה שהשר אמר לבין התצהיר?

י י ולבר;

משהו כזה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

בית-המשפט לא קיבל את התצהיר הזה, מר אורלב יסביר במדוייק מכיוון שהוא היה

שם. בית-המשפט אמר; לא איכפת לנו איזה הסדרים אתם עושים ביניכם לבין המורים;

אנחנו אומרים לכם; היות שרציתם ודרשתם זאת פעם ואמרתם את זה בישיבה הקודמת, יש

לכם הזדמנות לתת זאת דרך ימי שישי. תבצעו זאת.

זאת פסיקה יותר חברתית, לא כל-כך משפטית.

בשיחה שהיתה לנו - לא קשור לזה, אבל באותו זמן - דיברנו על כך שצריכים להגיע

להבנה לגבי מה שיהיה בשנה הבאה. לא התלי נו את העניינים זה בזה. הבינונו - וגם

עכשיו אני מבין זאת כך, למרות התקלה שאירעה לנו שצריך להתגבר עליה ולהגיע להבנה -

כי בשנה הבאה יש אפשרות שבתי-הספר ימשיכו הלאה ללמוד שישה ימים, בתנאי שנושא

הגנים מוסדר. כלומר, נושא הגנים מוסדר באחת משתי דרכים; דרך אחת - אין יותר

בתי-משפט ואפשר לעבוד חמישה ימים, ויודעים שבית-המשפט אינו יכול לשנות את זה, לכן

יש צורך בהצהרה עוד קודם לכן; דרך שניה - מציאת אמצעים לשלם ליום שישי.

אני לא רציתי שמערכת החינוך תקדים את המשק במעבר לחמישה ימי עבודה. בשונה

מכמה מחברי אני מצהיר; ביום שהמשק יעבור לחמישה ימים, גם המורים יצטרפו לכך.

הותקפתי על שאמרתי כי אנחנו לא הבייביסיטר של המדינה. זה לא התפקיד העיקרי של

מערכת החינוך וההורים שיהיו בבית בימי שישי לא יכולים להגיד לי; הילדים שלנו יהיו

אצלך. זה היה צריך להיות להיפך; קחו את הילד שלכם ושמחו בו.

הבעיה המרכזית היא שחלק מהמשק עדיין לא עובד חמישה ימים ולכן זה משבש את

החיים. שנית - זאת בסוגריים - אין לנו תכניות ממלכתיות-לאומיות שירגילו את

הציבור למלא את שעות הפנאי, אבל אני אומר זאת בהסתייגות, זו מדינה חופשית ואני לא

צריך לסדר למישהו את החיים, למרות שהייתי רוצה שבני-אדם יילכו בכיוון תרבותי.

אבל זו תוספת, אינני רואה זאת כתנאי.

דיברנו קודם על המתנה של שנה או שנתיים אבל לא לאורך ימים. הקו הוא שלא פחות

מכל עובד אחר המורים יוכלו לעבור בבוא היום לעבודה של חמישה ימים.

אני לא חושב שגני-הילדים שהם לתפארת - כפי שכל מערכת החינוך שלנו היא לתפארת

- נהרסו. מר ולבר לא השתמש היום במלה "נהרסו", בשיחה שלנו אתמול הוא התבטא במלה

"נהרס". היו בעיות וצריך להתגבר עליהן. החינוך כל כך חזק, כל כך יפה, כל כך טוב

שהוא לא נהרס. יש קצת בלבול-ראש לגננת. גם אני אינני מרוצה מהעני ן הזה, אז

ילדים בגילאי 3-2 לא ילמדו ביום שישי והיתר ילמדו ביום שישי. אנחנו לא נדרוש

מהגננות לגילאי 3-2 שיוסיפו את הימים. הן יעשו זאת בצורה אחרת, אולי יוסיפו ימי

חופש.

היות שהמורים קיבלו את פסק-הדין ברוח יפה, חוץ מגזר הדין, כפי שמחנכים צריכים

לעשות, צריך לעשות זאת הכי טוב שאפשר, גם בגנים. לא צריך להשתבח בהוכחה שיש שם

בלגן.אשר לחופשות. אני יכול לחיות עם זה שאו1ם אומרים שעכשיו יחזירו יומיים,

אחר-כך שלושה, ואולי זה יקל בחופש הגדול. מבחינתי אתם יכולים לעשות זאת איך

שתרצו.

די צוקר;

מתי יוחזרו שאר הימים?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

בחופש הגדול.

די צוקר;

אם עכשיו הם נותנים יומיים איזה רוצה שבחופש הגדול הם יתנו עוד שבועיים? לפי

דעתי יש החלטה, שהשר לא יצא נגדה, שמחזירים את מלוא הימים. זאת החלטת הוועדה.

י י ולבר;

זה לא רק יומיים, אבל זה גם לא שלושה שבועות.

שר החינוד והתרבות ז' המר;

כפי שאמר מר ולבר, אנחנו נראה גם מה שקורה במשק. אם מחליטים שבמשק יחזירו

ימים בצורה אוזרת, גם לגבי המורים ננהג כך. על הענין הזה נדברנו עד אשר נפרדנו,

אני מקווה רק לשעה קלה עד שנסדיר את הענין.

לגבי החופש הגדול. אין אפשרות שיחזרו ללמד באמצע החופש הגדול. או שמאריכים

את שנת הלימודים הזאת או שמקצרים את החופש חגדול בשבוע לפני תחילת שנת-הלימודים

הבאה. אני לא עומד על כך. נהזיר את הימים בחופש הגדול.

מה שאני אומר עכשיו זה לא לטובת משרד החינוך אלא לטובת המורים. טוב שהם

יידעו את לוח הזמנים מראש כדי שיוכלו לתכנן את שנת הלימודים שלהם ולהסדיר את

חופשותיהם. זה כמובן טוב לתלמידים ולהורים, כי גם הם צריכים לתכנן את לוח הזמנים

שלהם. לכן צריך לגמור את הענין עד כמה שיותר מהר.

ז י אורלב;

גם לי אין שום ענין להתנצח ולהפוך זאת לענין המרכזי כרגע. אני רוצה להסביר.

משרד ההינוך והתרבות הגיש תצהיר באמצעותי, בו נאמר, כי הפעלת גני-הילדים במתכונת

צו הביניים, שהתחיל ב-2 בנובמבר ונגמר ב-2 בפברואר, היתה הרת-אסון. אני חתום על

התצהיר הזה. פירטתי בו מה הנזקים ששנגרמו בשלושה ההודשים האלה, בעיקר הנזקים

הפדגוגיים, המעוגנים ברציונאל שלילד דרושה יציבות וכי היציבות הזאת לא מתקיימת

כאשר הגננת עובדת חמישה ימים ויום אחד היא נמצאת בהשתלמות ויש לה ממלאת מקום לא

כל כך מוכשרת, או עוזרת חדשה, וכדומה, כי אין עודף גננות. זה לב התצהיר.

לקראת ה-2 בפברואר, כאשר צריך להתקיים הדיון העיקרי בגוף העתירה, נקבעה

ישיבה. רצה הגורל וה-2 בפברואר יצא באמצע המלחמה. התקיימה ישיבה ב-3 בפברואר

בבית-המשפט העליון. אמר בית-המשפט העליון; בין כה וכה הגנים סגורים עכשיו, על מה

נדון? קם נציג ועד ההורים והעלה בפני הבג"צ את ההצעה שהגננות יחזירו את הימים של

המלחמה בימי שישי. זה היה ב-3 בפברואר.נגמרה המלחמה וכל מוסדות החינוך נפתחו. הבג"צ קבע דיון - להבנת פרקליטות

המדינה, כפי שנמסר לי - כדי לדון בתביעה העיקרית. הם אמרו לי: מר אורלב, הואיל

ואתה חתום על התצהיר של הדיון העיקרי, אתה תבוא לבית-המשפט. אמרתי שאבוא ואביא

אתי גם תנא דמסייע, את בנימין אמיר ועקיבא סלע, כדי שנסביר מדוע צו הביניים כפי

שפעל בשלושה החודשים לא יכול להימשך. אנחנו גם יודעים שהסתדרות המורים היינה

באותה דעה, שהמתכונת לפי צו הביניים לא היתה תקינה.

בין ה-3 בפברואר לבין הדיון ב-28 בפברואר, התקיימה ישיבה, כפי שציין מר ולבר

וכפי שהודעתי בתצהירי השני. בישיבה הזאת נושא הבג"צ לא עלה. בישיבה הזאת, אני

על כל פנים, לא ידעתי כלל שעומד להיות דיון בבג"צ. לא היה באורנה שעה מועד לדיון

בבג"צ. ידענו שאם וכאשר יהיה דיון בבג"צ הוא ידון בהגיעה העיקרית ולא בהסדרי

ביניים. צריך להבין שהסדר ביניים כשמו כן הוא, זה צו ביניים לתקופה מוגבלת. זה

מאוד נדיר שבית-המשפט העליון נותן צו ביניים על צו ביניים ומכסה למעשה שנה שלמה.

לפי מה שנאמר לי זו פעם ראשונה שזה קורה. לכן לא היתה הכנה מצד פרקליטות המדינה

ומצד משרד החינוך והתרבות אלא לדון בתביעה העיקרית ולא בהסדרי הביניים. זה כלל

לא עלה על הדעת.

היונה פגישה שבה סוכם מה שסוכם, כפי שנמסר כאן וכפי שהודעתי בתצהירי, כי למרות

שתבענו את החזר ימי הגננות בימי שישי - תבענו זאת במשאים-ומתנים, תבענו זאת

בתקשורת ובחוץ על-ידי כל הגורמים במשרד - אבל בעקבות פניית הסתדרות המורים, מתוך

רצון להגיע להבנה ולשלום-בית אמרנו שנרד מהענין הזה, מה לי אם מחזירים ביום שישי

ומה לי אם מחזירים בימים אחרים. לא עלה על הדעת שבית-המשפט העליון ידון בהסדר

ביניים. חשוב להדגיש שבפגישה עם השר לא היה שום קשר לענין הבג"צ, לכן לא

עידכנתי את פרקליטות המדינה בעקבות הפגישה הזאת. לא ראינו קשר בין הדברים. היה

מדובר כאן על משא-ומתן ענייני, פרופסיונלי על החזרת ימי לימודים מתקופת המלחמה,

ובבג"צ דנים בימי שישי כשאנחנו לא דנים יותר בהסדרי ביניים.

הגעתי לבית-המשפט העליון ב-י"ד באדר, 28 בפברואר, כדי לדון בתביעה העיקרית.

לא הבנו מה קורה. איך זה קורה שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב שהבג"צ קובע את הסדרי

הלימודים תחת צו ביניים? באתי בטענות לעמיתי מהמשרד, בנימין אמיר, אריה בריק,

עוזי פוגלמן, מדוע אנחנו לא מסוגלים לחתום על הסכמים קיבוציים? הבג"צ עושה לנו
סדרים? הם אמרו לי
הבג"צ הזה רוצה שילמדו ביום שישי, הם כל הזמן אמרו לנו את

זה. אחרי שהייתי שם בי"ד באדר, אני אומר לכם שזה נכון. פרקליטות המדינה החלה

לטעון את טענותיה לגופו של ענין והבג"צ שאל באמצע: רגע, מת יהיה בינתיים? אז קם

עורך-הדין של הסתדרות המורים ואמר כי הוא רוצה לדון בתביעה לגופה, כי אם עוסקים

שוב בצו ביניים יוצא שהוא מכסה את כל השנה. הוא הוסיף: אם זה היה בבית-משפט

מחוזי לא הייתי כל כך מודאג, הייתי מערער בפניכם; אבל אם אתם קובעים כך, בפני מי

אערער? אתם סוגרים בפני כל דלת.
י י ולבר
בכנה זה סותר את העובדה שיכולת להגיד לבית-המשפט כי הסיכום שלך עם הסתדרות

המורים היה כזה וכזה, ואונם תחליטו גוה שתחליטו? זו הטענה שלי.
ז' אורלב
אני אומר את דברי תחת הכותרת: אין לי רצון להתנצה ולכן אני מדבר במתינות

ובסבלנות. עוזי פוגלמן שלא היה מעודכן על הפגישה ב-20 בחודש, אמר שקיימת הצעה

שהגננות יחזירו את הימים בימי שישי.
י י ולבר
על דעתו?
ז' אורלב
נציגי משרד החינוך והתרבות אמרו לו בשעתו שקיימת הצעה כזאת. נציגי משרד

החינוך שטיפלו בכך יחד עמו לא עודכנו על-ידי בפגישה. גם לא עידכנו את פרקליטות

המדינה בתוצאות הפגישה שהיתה עם השר כי לא ראינו קשר בין הדברים.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

אומרים לנו כאן שבמשרד החינוך היה איזה שהוא כשל בשלב כלשהו.

י י ולבר;

אז שיגיד. אי-אפשר להמשיך להונות פה.

ז י אורלב;

מר ולבר, אינני רוצה להחריף את הענין. בפרקי-אבות נאמר כי מי שמסיק מסקנות

באמצע הדברים
י י ולבר
שמעתי את פרקי-האבות שלך אתמול בטלביזיה. אני מציע לשר לבדוק את התגובה הזאת

בטלביזיה.

ז י אורלב;

אני שמח שהענין הזה הביא לכך שתשתתף היום כאן בישיבה. תמתין בסבלנות.

ראשית, הפרקליטות לא עודכנה בסיכום מהפגישה שהיתה אצל השר מאיור שלא עלה על

דעת מישהו שהבג"צ ידון עוד פעם בהסדר ביניים. שנית, הפרקליטות היתה מעודכנת בהצעה

שמשרד החינוך הציע, ואף אחד לא מכחיש שמשרד החינוך והתרבות הציע מלכתחילה להחזיר

את ימי ההיעדרות של המלחמה בגנים בימי שישי, לכן עלתה ההצעה.

לי, שישבתי שם, היו שתי ברירות; האחת - להסות את פרקליט המדינה ולומר לו כי

הוא איננו מעודכן; השניה - להמתין ולראות כיצד מתפתחים הדברים ולהגיב בהתאם לכך.

להפתעתי הגדולה, פרקליט הסתדרות המורים שהעלה טענות, ומייד התנגד להצעה הזאת,

העלה את כל הטענות האפשריות מלבד הטענה שסוכם אחרת. לו היה עושה כן, היה נותן

הזדמנות להבהיר.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

מר ולבר, למה הוא לא העלה את הטענה הזאת?

י י ולבר;

כי הוא לא בא לדיון בענין הזה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

גם מר אורלב כך.

י י ולבר;

אבל מר אורלב דיבר.ז' אורלב;

לא דיברתי. יש כאן טעות.

י' ולבר;

דיברת.

ז י אורלב;

אתה אומר לי אם דיברתי או לא?

י' ולבר;

אראה לך את התצהיר של בג"צ.

ז' אורלב;

מר שי לחמן היה שם.

ש' לחמן;

כאחד העותרים שנכה בדיון אני מודיע שמר אורלב לא פצה את פיו ולא התערב בדיון.

העמדה שלו הובעה על-ידי עורך-דין עוזי פוגלמן.

י י ולבר;

זה חמור מאוד.

ז י אורלב;

ארזה מביא עובדות לא נכונות.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מתערב ואומר: מתוך דבריו של שר החינוך ומחלק מדבריו של המנכ"ל אני מבין

שיש פה כוונה ללכת לקראת הבנה אתכם, מר ולבר. כפי שאני רואה - ואולי זה לא ימצא

חן בעיני שני שכני - יש פה הודאה שמשהו לא פעל כראוי במערכת, מישהו לא עשה מה

שצריך היה לעשות. מנסים להבהיר מדוע בכל זאת היתה מעידה בבג"צ עליו דיברת.

שר החינוך והתרבות זי המר;

אבל לא תכנון בכוונה תחילה.
י' ולבר
שיקומו ויגידו; סליחה, טעינו.

היו "ר מי בר-זהר;

מר ולבר, השר אומר לך את זה.

י י ולבר;

אם השר אומר, אני מקבל את זה.היו"ר מי בר-זהר;

יש הבהרה שבנקודה הזאת היתה מעידה מסויימת ויש רצון ללכת לקראתך.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

בתצהיר השני ניסינו לתקן אותה.

י י ולבר;

אם השר אומר את זה, אני מקבל, ירדתי מהענין.

היו"ר מ' בר-זהר;

מצויין. נסגור את הפרק הזה. יש רצון טוב של שלושת הצדדים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני מציע שניפגש וננסה לסכם את הדברים.

הי ו"ר מי בר-זהר;
זו גם הצעתי
פגישה בין שלושת הגורמים - הסתדרות המורים, ארגון המורים ומשרד

החינוך. יש בסיס טוב להמשך הדיון כי אי-ההבנה או המעידה הובהרה.

י י ולבר;

גמרנו.

ז י אורלב;

זה גם היה משפט הסיכום שלי בתצהיר, שצר לי על אי-ההבנה שנוצרה עם המשיבה מסי

3 - שזאת הסתדרות המורים. אני מקווה שהנתונים שהוזכרו בתצהיר שלי יביאו ליישור

ההדורים. ברור שהיתה פה אי-הבנה. היה סיכום אחד, היינה הודעה אהרת. אני שותף

לדעה שלא זה הנושא העיקרי במערכת החינוך ויש לדון בדברים לגופם.

אשר לההזרי הימים. על-פי הנתונים שבידינו, בכיתות י"א-י"ב, בפועל לא קיימו

לימודים 8 ימים, בכיתות יי - 8 ימים, בכיתות אי-ט' לא קיימו לימודים 11 יום,

בגני-הילדים בין 14 ל-19 ימים על-פי האזורים. יש טיוטה בין הסתדרות המורים לבין

משרד ההינוך והתרבות המבוססת על ההבנה שהושגה בעקבות הישיבה אצל והשר. אני חייב

לומר שהלוגיקה בהלקה היתה כי יום העבודה של עובד ההוראה לא נמדד בשעון ובכרטיס

עבודה בבואו או בצאתו מבית-הספר. ראינו כהלק מהעבודה את הפעולות שהמורים עשו

בימים ראשונים של המלהמה כשהם ערכו ביקורי-בית, טלפנו לתלמידים ויזמו יזמות

שונות. אנהנו חייבים לראות את הפעילות הזאת כהלק מההחזר. הרוב המכריע של עובדי

ההוראה פעל למופת ומבלי שנתקבלו הנהיות הוא יזם יזמות שונות.

משרד החינוך והתרבות, ירוד עם ארגוני המורים, מנסה לעשות את הקומפנסציה הנכונה

כיצד ליושב את ההזרי הימים. יש תשתית של הבנה, לפהות, עם ההסתדרות; יש הידברות

בין ארגון המורים לבין המשרד, ואנהנו רוצים להגיע להסדר כולל. הפערים הם קטנים,

יום או יומיים, ולדעתנו הזמן בשל להסדר כדי שהמורים והתלמידים יוכלו לדעת, כי

בהינוך אי-אפשר לפעול באופן ספונטני. על השלטון המקומי לדעת מה לוה הזמנים,

ההורים והמורים גם הם צריכים לדעת. אני אופטימי שנוכל להגיע להבנה ולסיכום סופי

עם המורים.ג' לב;

אני מציע לכס לא לחזור על שגיאה קודמת ולחשוב שבחינוך עובדים רק מורים. אני

מאוד מכבד אותם. יש לזכור שיש אלפי עובדי שירותים והנציגות שלהם עומדת מולנו, לא

מול משרד החינוך ולא מול ארגוני המורים. כל דיון בלעדנו הוא שגיאה. עשו את

השגיאה הזאת הרבה פעמים ובדיון כאן חוזרים עליה.

מזכיר הסתדרות הפקידים אמר לי אתמול בעל-פה - הדברים אינם בכתב: כל יום

שבית-הספר פתוח ויחזירו המורים והגננות - יחזירו גם עובדי השירותים ולא תתירו שום

בעיה בענין זה.

אבל יש לנו בעיה מיוחדת עם ילדי טרום-חובה. אני לא מרוצה מעמדת משרד החינוך

בנושא הזה. אם זה איננו נחוץ לחינוך - תגידו זאת. לדעתי זה נדבך מאוד חשוב

בחינוך. לפי הערכתנו יש כ-2,000 גני טרום-חובה. מר ולבר אומר שזה לא מעניין אם

לא יחזירו להם. זה מעניין, כי ההורים שילמו כספים. אם לא נחזיר להם את הימים-
היו"ר מ' בר-זהר
יחזירו להם ימים, אבל לא בימי שישי.

ג' לב;

אני שמח שקיבלתי תשובה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אם הם ירצו שהימים יוחזרו בימי שישי - מה טוב; אם לא - בהתאם לרצונם.

גי לב;

הערה נוספת. חייבים להתכונן מהר לקראת השנה הבאה. אנחנו קשורים בהסכם של כל

המשק והשירות הציבורי באשר למעבר לחמישה ימים. בפגישה שלי אותמול עם מזכ"ל

הסתדרות הפקידים הוא אמר לי שהם אינם מעלים על הדעת חזרה לשישה ימים. הצהרנו

בבית-הדין, באותו הבג"צ, שהנסיון בשלושה החודשים היה כשלון מוחלט. ההסדר

שהעוזרות לגננות יקבלו חופשה בעוד שנתיים לא עמד במבחן. אף עובד איננו מוכן

להסדר כזה, ואישית אני מצדיק אותם. זה איננו מתקבל על הדעת. יש סכסוכים רבים

בקשר לכך. ראשי הערים חצויים, חלקם אומרים שמערכת החינוך תוכל לפעול שישה ימים,

חלקם אומרים שהיא תוכל לפעול רק חמישה ימים. הסתדרות הפקידים וההסתדרות הכללית

איתנה בדעתה שבשנה הבאה לא יעברו לשישה ימים. צריך לדעת זאת עכשיו כדי שלא נעמוד

בלתי מוכנים בספטמבר.
ש' הדר
הגננות הפרטיות הוצמדו מלכתחילה למערכת הכללית מאחר שאנחנו בפיקוח של משרד

החינוך. בתחילת השנה, עם המעבר לחמישה ימים, קיבלנו אישור של משרד החינוך שאנחנו

רשאיות לעבוד שישה ימים. כמובן שמתוך הסיטואציה של הורים-גננות, כל גננת נערכה

לפי הצרכים של ההורים בגן שלה ומתחילת השנה הן עובדות שישה ימים.

היום אנחנו עומדות בלחץ וזעם וקריאות מכל הארץ, גם הבוקר. במהלך המלחמה, עד

לדיון שהתקיים פה בוועדת החינוך בזמנו, לא היתה כלל התייחסות לגנים פרטיים. לא

היתה הנחיה ברורה מגורמי הבטחון אם גן פרטי צריך להיות סגור או לא. הגננות סגרו

בעקבות הוראה שלנו ושל משרד החינוך. היום הן חזרו לעבודה ועליהן להתמודד עם

ההורים בבעיות התשלום. השתמשתי באישור של הממונה שלנו במשרד ובחוזר המנכ"ל מסי 28בקשר לכך, אבל זו לא הודעה רשמית בלשון של: משרד החינוך והתרבות מורה להורים

לשלם את התשלום עבור הימים האלה והימים יוחזרו בהתאם לסיכומים. הוראה רשמית כזאת

מתבקשת באופן דהוף למען השקט והחזרה המסודרת, במיוהד של ההורים, וגם של הגננות.

ההורים צריכים לדעת שהם הייבים לשלם את התשלום והימים יוהזרו. מקובל עלינו

שנהזיר את הימים בהתאם לסיכום עם משרד ההינוך.

היו "ר מי בר-זהר;

אנהנו תומכים בעמדה הזאת וזה יבוא לביטוי בסיכום שלנו. יפורסם שהימים בגנים

הפרטיים יוהזרו בהתאם לסיכום בין הגורמים הנוגעים בדבר. מר ולבר, אתם מקבלים

זאת?

י י ולבר;

כן.
היו"ר מי בר-זהר
אדוני השר, האס מקובל עליכם שמה שיסוכם לגבי ההזר הימים יהול גם על הגנים

הפרטיים?
שר החינוך והתרבות ז' המר
בוודאי.
מי מזרחי
אני מתייחס לשמירת ההורים בזמן המלחמה. העלינו את הנושא הזה במטה החירום.

היתה לנו הבטחה שמשרד החינוך יבדוק עם הביטוח הלאומי והאוצר אפשרות של תשלום

להורים תמורת הימים האלה. אמנם כאשר ההורים ביצעו את השמירה הם לא העמידו תנאים,

אבל הם אינם צריכים להיות קורבן.

אשר להחזר הימים, אני שמח שאין ויכוח. אבל צר לי שעשו שיקלולים כאלה,

שבחטיבה העליונה צריך להחזיר רק 8 ימים, בכיתות א'-ט' - 11 יום, ו-19-14 יום

בגני-הילדים. זה מינימום שממנו אי-אפשר לרדת יותר. הנתונים שבידינו לגבי מספר

הימים ההסרים הם אחרים. לא אכנס לוויכוח.

לגבי פתיחת גני-ילדים שישה ימים בשבוע. אני פונה למר ולבר, שלא היה מוכן

להקשיב בתחילת שנת הלימודים לפנייה של ארגון ההורים הארצי: לדחות את המעבר

לחמישה ימים בגני-הילדים, כפי שעשיתם עם המורים.
י י ולבר
למה אתה פונה אלי ולא לממשלה שתיתן כסף?
מ' מזרחי
גם לממשלה פניתי. מאחר שלא נעניתי משם, קיוויתי שאיענה על-ידך. אבל מר ולבר

עשה עוד משגה. ב-10 בפברואר פנינו אליו במכתב, שצורף אחר-כך לתצהיר בבג "צ בקשר

לגיל הרך, ובצדק בג"צ פסק מה שפסק. .התביעה שלנו היתה להחזיר אותם ימים בימי

שישי. מי שחושב שהוא ימשיך בדרך הזאת ולא יהיו עוד בג"צים טועה. ההורים יפנו

לבג"צים אם לא נמצא אוזן קשבת לבקשותינו.שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני רוצה שבג"צ יקבע אס הוא יכול להכריח אותי להפעיל את מערכת החינוך בשישה

או בחמישה ימים. אני מעוניין בכך.

מי מזרחי;

אני לא משפטן. אם הם לא יהיו מוכנים להתחשב בהלך-הרוח בקרב ההורים אין

אפשרות למנוע בעדם פנייה לבג"צ. לצערי זה מה שקורה מפני שאין אוזן קשבת. אני

פונה דרכך, אדוני היושב-ראש, להסתדרות המורים לשקול פעם נוספת את הענין של

טרום-חובה. למרות שקיימת בעיה, אין שום הגיון לא לפתוח את גני-טרום חובה ביום

שישי כפי שזה נעשה בגני חובה. אנחנו מבקשים שההסדר לגבי ימי שישי יחול על גני

טרום-חובה כדי לא לשגע את ההורים. אני מבקש: גם אם זה לא נוח, תתעלו ותפתחו את

גני טרום-חובה כפי שפסקו.

אני מצטרף לבקשות של הדוברים כאן בנוגע לתכניות לשנה הבאה. עמדת ארגון
ההורים ידועה
אנהנו בעד פתיחת בתי-הספר והגנים שישה ימים בשבוע ואין לנו

התנגדות שיעבדו חמישה ימים. כל עוד לא כל המשק עבר לעבודה של חמישה ימים, אין

סיבה שהסתדרות המורים תעבור לחמישה ימים.

בענין הגנים הפרטיים. באיגרת לכל ועדי ההורים, גם בגנים, הדגשנו כי יש לשלם

את מלוא התשלום מאחר שהימים האלה יוחזרו.
ש' לחמן
כאחד העותרים לבג"צ וכמי שמייצג את ועד ההורים המרכזי בירושלים אני מודיע

שאנחנו מקבלים בברכה ובסיפוק את החלטת הבג"צ. אנחנו רואים בה נצחון גדול לעניינם

של ההורים והילדים. הסכמנו להסדר שהוצע על-ידי עורך-דין עוזי פוגלמן, נציג משרד

החינוך והתרבות, וראינו בו הסכם פשרה שנועד להבטיח החזר ימי לימודים בנסיבות

הקיימות. אני מדגיש כי בכך לא ויתרנו על עמדתנו העקרונית ששללה מלכתחילה שבוע

לימודים מקוצר בגני-הילדים בשנת-הלימודים הנוכחית. צר לי שאני אומר זאת - כתבנו

על כך מספר פעמים למשרד החינוך - לדעתנו, ההחלטה להפעיל את גני-הילדים חמישה ימים

בשבוע בלבד, היתה שגויה ואומללה מלכתחילה. לא היה מקום לקיים שתי מערכות נפרדות

במקביל, שישה ימים בבתי-הספר וחמישה ימים בגנים. החלטה זו פגעה בציבור גדול של

הורים עובדים בכל רחבי המדינה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
עליך לדעת כי האלטרנטיבה היא שכולם יעברו לחמישה ימים. הרי הבג"צ לא יפסוק

שחובה לקיים את המערכת שישה ימים. אתה מביא לכך שמאה אחוז של ההורים ייקלעו

לבעיה.
שי לחמן
אני דיברתי על שנת הלימודים הנוכחית. לא היה מקום לקיים שתי מערכות נפרדות

ועובדה שזו היתה פסיקתו של בג"צ. ניתן היה לחסוך זאת אם מבעוד מועד משרד החינוך

והסתדרות המורים היו מגיעים למסקנה שזה הסדר שהציבור אינו יכול לעמוד בו.

בעוד 12 שבועות יתקיים דיון נוסף בבג"צ. כך נקבע בהחלטה. נביע שם את עמדתנו

לגבי הצורך בהפעלת הגנים שישה ימים בשבוע בשנת הלימודים תשנ"ב. עמדתנו תיגזר

מההחלטה העקרונית שאימצנו ואני חושב שיש מידה רבה של קונסנסוס בנושא. זכור לי

ששר החינוך הקודם, מר יציק נבון, הכריז לא פעם שמערכת החינוך צריכה וחייבת להיות

הסקטור האחרון במשק שעובר לשבוע עבודה בן חמישה ימים.שר החינוך והתרבות ז' המר;

הוא חתם על ההסכם. אני עצרתי זאת.

שי לחמן;

כל עוד לא כל המשק עובר לשבוע עבודה מקוצר, אנחנו נתבע שבתי-הספר וגני-הילדים

יפעלו גם כן שישה ימים בשבוע.

ח' מירום;

אף פעם לא כל המשק יעביר לחמישה ימים.

היו"ר מ' בר-זהר;

היה סיכום ששתי המערכות האחרונות שיעברו לשבוע עבודה בו חמישה ימים יהיו

מערכות החינוך והבריאות. היתה כאן טעות של הממשלה וכולנו משלמים על כך.

שי לחמן;

לענין החזר הימים. אני מזכיר כי בישיבת ועדת החינוך, סמוך לפרוץ המלחמה,

העליתי לראשונה את הדרישה להחזר ימי הלימוד שיאבדו בתקופת החירום. זכור לי

שעל-פי הדרישה הזאת התקבלה בוועדה החלטה מפורשת שמלוא הימים שיאבדו יוחזרו

למערכת. אני מבקש שגם הוועדה וגם משרד החינוך, בהצטרפות הסתדרות המורים, יעמדו

מאחורי ההחלטה הזאת. יושב-ראש הוועדה אמר קודם לכן שיש כוונה ללכת לקראת הסתדרות

המורים. אני אומר שמי שצריך לבוא לקראתו זו לא הסתדרות המורים אלא ציבור ההורים

והתלמידים.
היו"ר מ' בר-זהר
ראשית, הקריאה שלנו להחזרת הימים לא היתה על-פי יזמה שלכם. זו היתה יזמה של

הוועדה.

שנית, דיברתי על הליכה לקראת הסתדרות המורים מפני ששני הצדדים היו במצב של

עימות, עוד הבוקר. שמחנו לראות שיש נכונות משני הצדדים ללכת האחד לקראת השני.

אנחנו תמיד מוכנים ללכת לקראת ציבור ההורים, אבל אין לכך קשר לגבי היחסים בין

הסתדרות המורים ומשרד החינוך.
חי מירום
אני מקווה שבעתיד הבג"צ יביע את אי-שביעות רצונו על שהוא נדרש לקבוע ולהתערב

בכל עת במקום שבו צריכה להיקבע מדיניות על-ידי המשרד. אם המדיניות לוקה

באי-סבירות חמורה - יש מקום להתערבות בג"צ. זה לא ייתכן.

לדעתי, ודברי מכוונים לשנה הזאת, הבג"צ הגיע בהחלטתו לתוצאה רצויה. מעבר

לזה, נראה לי שהפרשנות לגבי הסיכום שהיה עם מר דל היא מוטעית. פקיד רם-דרג כמו

מר דל צריך להיות כזה שמלה שלו מחייבת את המשרד. לא ייתכן שהסתדרות המורים תגיע

לסיכום בידיעה שהדברים מחייבים, ואחר-כך יתברר שזו היתה הצעה שהמשרד עוד צריך

לאשר אותה, אם לא נאמר כך במפורש. אני הבנתי שלא נאמר כך במפורש. אני אומר זאת

כדי שהמשרד ידע שכאשר שולחים מן המשרד פקידים רמי-דרג לישיבות בעלות אופי מחייב -

זה מחייב אותו.

ההורים מתייחסים אל מערכת הגנים כאל מערכת שיש בה רצף. העובדה שאחרי החלטת

בג "צ, גני-חובה יפעלו ב-12 ימי שישי הנותרים עד לסוף השנה ואילו הגנים האחרים לא

יפעלו, היא תוצאה לא סבירה. לא שמעתי מהסתדרות המורים או מגורם ארור, שבשל החחלטה

להפעיל את גני-החובה בצורה זו הם מוכנים להפעיל את המערכת המקבילה.לדעתי זו שנה מיוחדת עם בעיות מיוחדות ויש מקום לתבוע הפעלה של כל מערכת

הגנים, השנה, שישה ימים בשבוע. למרות שהיה סיכום עם הגננות, יש להירתם ולהיהלץ

בעת הזאת באופן מיוחד, עד תום יושנה הזאת, כדי להניע את מערכת הגנים בצורה נכונה.

שר החינוך והתרבות זי המר;

חבר-הכנסת מירום, אני מציע שתסתכל על תצהיר מספר 2.

חי מירום;

לא ראיתי את התצהירים. אני רואה את החלטת הבג"צ ואני בוחן אותה קצת כמשפטו.
ז י אורלב
בהחלטת הבג"צ, סעיף די, כתוב: מהחומר האמור שבתשובת הסתדרות המורים אנו

למדים שהדברים שהיו בינה לבין מר דל בבחינת הצעה... וכן הלאה.

חי מירום;

יש לי בקורת על מה שבג"צ אמר. בדיני החוזים יש הצעה ויש קיבול ובג"צ רצה

לבנות את זה משפטית בצורה נכונה. על כן הוא רצה לראות בסיכום עם מר דל הצעה ולא

קיבול של הצעה שהציעו ממול.

שר החינוך והרטיבות ז' המר;

בתצהיר שלנו אנחנו לא מתעלמים ממה שמר דל עשה.

חי מירום;

נניח לזאת. רציתי להדגיש שנראה לי שכאשר מר דל בא לסיכום עם הסתדרות המורים

זה צריך לחייב את המשרד.

שר החינוך והתרבות זי המר;

זה כתוב בתצהיר שלנו.

חי מירום;

אני מבין שהבג"צ ראה בזה הצעה. אם הוא ראה בזה הצעה, זה כנראה בהסתמך על

תצהיר שלכם שאמר, שאמנם מר דל אמר מה שאמר

ז י אורלב;

מהחומר האמור שבתשובת הסתדרות המורים הוא למד שזו הצעה. זה כתוב.

חי מירום;

יש לי בקורת על החלטת הבג"צ, למרות שהוא הגיע לתוצאה רצויה.

בענין החזרת ימי הלימודים. נכון שהוועדה הביעה את דעתה -וחבר-הכנסת צוקר אמר

זאת קודם - על כך שצריך להחזיר את מלוא הימים. ירוד עם זאת לא צריך להיכנס

לפאניקה מיותרת. אם יוחזרו רוב הימים ולא כל הימים, דבר לא יקרה לילדי ישראל.

בסך-הכל נמנעו מהם בין 8 ל-14 יום. מתוך התרחבות במאמץ שהמורים עשו בימי

הכוננות, לא צריך לעשות על זה מלחמה מיותרת.

די צוקר;

לא אתייחס לכל הנושאים משום שחלק מהדברים היו מסובכים עבורי. אני רק יודע

שבג"צ ממלא בדרך כלל תפקיד כאשר הממשל נחלש או כאשר הוא איננו מכריע. אפשרלהוכיח זאת לאורך כל הדרך בסכסוכי עבודה. בית-המשפט ייכנס רק כאשר אין יכולת

הכרעה או כאשר מתקוטטים בלא שום מוצא.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

חלק מהענין הוא שבג"צ הולך נגד המדינה, ולא בגלל נחלשות.

די צוקר;

אבל לא על כך רצוני לדבר. אני מתייחס לנושא של החזר הימים. 1. אני מזכיר

שבהחלטת הוועדה נאמר כי יוחזרו כל הימים. 2. אני מבקש שכל חבר ועדה יקבל

מהמשרד, עד יום שני, דף נתונים בו יפורט מספר הימים בהם לא התקיימו לימודים בכל

שיכבת גיל. אני חי בתחושה שארגוני המורים יעשו כל מאמץ לצמצם את מספר הימים

המוחזרים. התחושה הזאת נשענת על קצת נסיון ועל צלילים ששמעתי כאן. כמייצגי

אינטרס ציבורי, צריכה להיות לנו תביעה להחזרת מירב הימים - לא אתווכח אתך על יום

אחד או שניים, חבר-הכנסת מירום - אחרת גם בחופש הגדול הילדים לא יקבלו אותם.

נושא יותר חשוב הוא אופי ואורך שבוע הלימודים. השנה הנוכחית מסתיימת בעוד

כשלושה וחצי חודשים. בשנה שעברה שורש הרע היה נעוץ בכך שלא היתה הכרעה ברורה

ונחושה שמודיעה להורים מה עושים. היה חוק יום חינוך ארוך. אבל היה ברור שאין

התחלה של ביצוע יום חינוך ארוך ללא כיווץ של ימי הלימודים, ורבים מחברי הוועדה

הסכימו לכך. משרד החינוך והתרבות צריך קודם לבדוק אם ועד ההורים הזה מייצג את

האינטרס של כל ההורים. אני חולק על זה. אני מכיר הרבה הורים שעבורם להיות עוד

יום עם הילדים ולצאת אתם לטיול זה חלק מצורת חיים שהם שואפים אליה. הם לא רואים

בכך עונש. מר מזרחי ומר לחמן, אתם לא מייצגים את כל ההורים. לא ק"מוזם משאל

בקרב ההורים.

מ' מזרחי;

למה אתה אומר את זה? בדקת?

די צוקר;

כן. בדקתי בבית-הספר בו לומדים ילדי.

שי לחמן;

אנחנו בדקנו.
די צוקר
יש שני מיליארד איש בעולם המערבי שחיים בצורה כזאת בלי שהמדינה נותנת להם

בכפית חוגים משום שהם סבורים שאורח החיים בעולם הדמוקרטי צריך לכלול אלמנט חיוני

של בילוי משפחתי, וזה קיים גם בשכבות החזקות וגם בשכבות החלשות. זה חלק מהשיפור

ברו וחתנו. אינני מבין איך אינם לא רואים את זה.

מבחינת התור של הסקטורים שעוברים לעבודה בחמישה ימים צריך היה ללכת בדרך

אחרת. לדעתי מערכת החינוך צריכה לגרור את המשק לכיוון הזה. אני לא מקבל

ש-100,000 עובדים שכירים במערכת החינוך צריכים להיות האחרונים ולשרת כבייביסיטר

לאיזו קבוצת הורים שרוצה לעבוד חמישה ימים וללכת ביום שישי למרוח לכה על

הצפורניים.מי מזרחי;

כמה כאלה יש?

די צוקר;

100,000 העובדים במערכת החינוך זכאים לחמישה ימי עבודה כמו כל אחד והם לא

יהיו אחרונים שעושים בייביסיטר למיליון וחצי ילדים.

י י פרח;

אבל הלימודים יכולים להתקיים. עובדים חמישה ימים.

היו"ר מי בר-זהר;

כולם יודעים זאת, גם חבר-הכנסת צוקר יודע שהם עובדים חמישה ימים.

די צוקר;

אני רואה במעבר לחמישה ימים צעד חיוני ממעלה ראשונה, צעד חברתי מתקדם, שמביא

לחיזוק התא המשפחתי ולחיים יחדיו, כפי שמקיים כל העולם המערבי. אלה הנימוקים

המרכזיים שבגינם אני מציע שגם ועדת החינוך תיתן בעתיד גיבוי למשרד החינוך בענין

זה. מי שחושב שבלי זה יהיה יום חינוך ארוך - שישכח מזה, כי אין כסף לכך. זה לא

יוכל להתבצע מבלי לכווץ את שבוע הלימודים בבתי-הספר.

י י פרח;

אני מביע מחאה מוחלטת כלפי התפישה המוטעית הזאת מיסודה. משתמע כאן כאילו כל

חברי הכנסת היושבים כאן מתנערים מזכויותיהם של המורים ועומדים על כך שהמורים יהיו

האחרונים במעבר לחמישה ימים. כאיש חינוך אני יודע שמורה זקוק, יותר מכל אחד אחר,

ליום חופשי כדי שיוכל להרחיב את ידיעותיו ולמלא את המצברים כי זה מקצוע שוחק.

חבר-הכנסת צוקר, מה אתה בא לחדש לנו? אנחנו בעד חמישה ימים אבל אני מתנגד

שמוסדות החינוך יעברו לחמישה ימים. עליהם לפעול שישה ימים והם האחרונים במשק

שצריכים לעבור לשישה ימים. זה מקובל על כולם כאן. אתה אומר שמערכת החינוך צריכה

דווקא להיות הראשונה שתוביל בענין הזה. למה? כי זה מחזק את התא המשפחתי,

לדבריך. אני יכול להוכיח לך שזה מחליש את התא המשפחתי. הרבה הורים אינם מסוגלים

לצאת עם ילדיהם לטיולים ובוודאי לא למרוח את צפורניהם בלכה. ההורים עובדים

בשווקים בכל מיני עבודות והילדים יסתובבו ביום שישי ברחובות. אתה חי בעולם אחר.

המציאות העכשווית היא כזאת?

ביום שישי ילדים צריכים להיות במוסדות החינוך, גם בגני החובה, גם בטרום

החובה. זה היום הטוב ביותר לילדי ישראל בתוך המערכת הזאת. אני בעד זה שמורים

יעבדו חמישה ימים ואינני מתנגד שגננות שיכולות תעבורנה לחמישה ימים. דיברתי עם

מפקחות ארציות על הגנים והן טענו שלא הגננות ולא הן רוצות בכך. הן רוצות

שגני-הילדים יהיו פתוחים שישה ימים בשבוע. זו היתה חתימה אומללה של שר החינוך

הקודם.

יש לנו עכשיו ארבע מסגרות; בתי-ספר שפעלו במשך שנה שישה ימים בשבוע;

גני-חובה פעלו חמישה ימים; לאחר החלטת בג"צ עברו גני-חובה לשישה ימים; גני

טרום-חובה, שהבג"צ לא חל עליהם, נפתחו רק חמישה ימים. בעקבות המלחמה נפתרו,

כאילו, הבעיות של ההורים אבל ילד בטרום-חובה נשאר בבית ביום שישי. כל המערכות

הללו צריכות לפעול שישה ימים בשבוע.אני מציע עכשיו לשר החינוך לעמוד בכל תוקף ובלי להתפשר על כך שכל מוסדות

החינוך יפעלו שישה ימים בשבוע. לא כן המורים. המורים יעברו לחמישה ימי עבודה

ואין לסגת מהסדר כזה. אין כל סיבה- - -

שר החינוך והתרבות 'rהמר;

יש סיבה אחת. ראשית, בית-המשפט צריך להחליט שהוא לא יכול להתערב ולקבוע אם

זה שישה או חמישה ימים. אני אפנה מחר לנשיא בית-המשפט לזרז אותו שישפוט בענין

הזה.

י י ולבר;

אני מתנגד לזה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני מדבר על עצמי.

י' ולבר;

אתה לא יכול כי זה יהיה רק לגבי גני-הילדים ואני מתנגד שתלך רק על

גני-הילדים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

נכון, אבל אני הולך לפי החלטתי אני.

י י ולבר;

אז עוברים לחמישה ימי עבודה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני לא נושא ונותן אתך כאן. נדון על כך מחר.

ראשית, אבקש מבית-המשפט לשפוט במהירות, כשאני מניח שהוא יגיד שהוא לא יכול

להתערב לא בבית-ספר ולא בגנים. אנחנו נגיד לבית-המשפט נחרצות; אל תתערב, זה

הסדר בין הצדדים.

שנית, אם המורים ירצו, אפשר להגיע לסידור של חמישה ושישה ימים, עובדים חמישה

ימים ובית-הספר פועל שישה ימים.

י י ולבר;

כולל גני-הילדים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

לא. יש שתי אפשרויות; האחת - שנודיע בריש גלי שגני-הילדים עובדים חמישה

ימים, אין להם פעילות שישה ימים; השניה, שהיא קשה יותר בתקופה הזאת - לבקש עוד 50

מיליון מהמדינה, לפי הערך היום, עבור הנושא הזה במערכת החינוך, וזה לא יהיה. לכן

צריך ללכת על חמישה ימים בגנים ועל שישה ימים בבתי-הספר.י 'פרח;

חוק חינוך חוברו - על כך יסכים אתי גם חבר-הכנסת צוקר - נשחק במשך כל הזמו

כי קיצצו בחינוך. הגיעה יושעה שיחזירו לנו 50 מיליון שקל כי מערכת החינוך סבלה

דיה.

מי גולדמן;

בעקבות הבג"צ שהיה, צריך לחשוב איך נערכים לקראת שנת הלימודים הבאה. צריך

להודות שהשנה מערכת החינוך לא היתה מוכנה להתמודד עם הבעיות האלה. אם לא ניערך

היום נמצא את עצמנו במצב שנצטרך לפעול בחודש ספטמבר נגד כל השביתות שיהיו במדינת

ישראל. כי מצד אחד הסתדרות המורים תהיה צודקת בתביעותיה; מצד אחר משרד החינוך לא

ישיג את התקציב שיוכל להבטיח שעוברים בצורה מסודרת לחמישה ימי עבודה בגנים. עיקר

הבעיה היא זוגות צעירים כאשר שני בני הזוג עובדים, וראינו מה קרה בימי החירום.

במקביל, למשרד החינוך יש הכלים הטובים ביותר להבטיח שיום שישי ינוצל בתוך

המערכות שהוקמו עשרות בשנים. יש לנצל את המסגרות של המתנ"סים לפעילויות של

המשפחה בימי שישי, והם ערוכים לכך.
הי ו "ר מ' בר-זהר
המתנ"סים אינם ערוכים וכבר דנו על כך.

מי גולדמן;

אם נעבור לחמישה ימי עבודה גם בגני-חובה וגם בטרום-חובה, זה יאפשר להורים

להתמודד עם התשלומים לחוגים במתנ"סים, עם כל המגבלות התקציביות שיש למתנ"סים.

משרד החינוך הוא לא הכתובת לכסף, הוא צריך רק לתת את הכלים ולעבוד כחברה ניהולית

באמצעות המתנ"סים.

אשר לבג"צ. הבג"צ יכול להימשך גם על פני שנת הלימודים הבאה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני אישית הולך לנשיא שמגר ומבקש להקדים אותו, ולדעתי הוא ייעתר. אני

מעוניין בבג"צ מיידי כדי לצאת מהבעיה הזאת.

מי גולדמן;

שונה המצב בגני-הילדים ובכיתות הנמוכות אי, בי וג'. מדברים על כך שבתי-הספר

יפעלו שישה ימים והעובדים יעבדו חמישה. אף אחד מההורים לא ירצה שביום שישי תהיה

גננת אחרת או שהעוזרת תשמש כגננת. אותו הדבר בכיתות הנמוכות.

ג' לב;

גם העוזרת מתחלפת, גם היא עובדת רק חמישה ימים.
מי גולדמן
העוזרת לא מפריעה לי. מפריע לי המצב עם הגננת.

קריאה;

שהיא תעבוד גם ביום שישי?מי גולדמן;

לא. לכן אמרתי שיש להיערך לחמישה ימים ולא ליצור אשליות שהגנים יפעלו שישה

ימים והגננות תעבודנה המישה ימים. יש לומר בצורה ברורה שבשנת הלימודים הבאה

הגנים ובתי-הספר יפעלו חמישה ימים ולא לבנות מערך שאי-אפשר יהיה לממש אותו בשטח.

זה לא יהיה אחראי. ראיתי מה קורה בגן בכפר תבור ביום שישי כאשר העוזרת הופכת

להיות גננת.

י י פרח;

מה אם הגננת תקבל שכר עבור אותו יום?

מ' גולדמן;

היא לא מוכנה.

י י פרח;

אני אביא לך כאלה שמוכנות.

י י ולבר;

90% לא הסכימו.

מ' גולדמן;

יש לקבל החלטה ולהגיד כן או לא גם כאשר המצב קשה. צריך לומר בצורה ברורה;

חמישה ימי עבודה, חמישה ימי לימוד גם בגני-הילדים וגם בבתי-הספר.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מסכם.

א. כינסנו את הישיבה הזאת לדיון בהחזרת הימים החסרים. היתה אי-הבנה בין משרד

החינוך לבין הסתדרות המורים. אני שמח שאי-ההבנה הזאת חוסלה. אנחנו מקווים שמחר

ייפגשו משרד החינוך, הסתדרות המורים וארגון המורים ויגיעו להסדר שיביא להחזרת

מירב הימים לתלמידים.

ב. גני-הילדים הפרטיים יקבלו את ההסדר שיושג. נדאג שיופץ ברבים שיש לשלם את

שכר הלימוד בגני-הילדים הפרטיים והימים יוחזרו כפי שייקבע בכל המגזרים החינוכיים

במשק.

ג. בנושא של רומישה או שישה ימים. הוויכוח הזה עולה בכל פעם מחדש. קיבלנו

מלכתחילה את תביעת המורים לעבור לשבוע עבודה של חמישה ימים. זה מקובל עלינו.

נעשתה טעות במשרד החינוך בשנה שעברה בקשר לסגירת בתי-הספר. אחר-כך, בעזרתך,

אדוני יושר, ובתמיכתו של מר ולבר, הצלחנו להגיע לכך שיהיו שישה ימי לימודים וחמישה

ימי עבודה. אין שום כוונה לזוז מההסדר הזה. יש לנו בעיה עם הגנים. אם יימצא

הסכום המתאים לפתרון הבעיה בגני הילדים - מה טוב; אם לא - לא תיוותר לנו ברירה

אלא להגיע לחמישה ימי לימודים. אנחנו נלחמים לשישה ימי לימודים דווקא משום שהרבה

הורים צעירים עובדים ביום שישי ולא כדי שיהלכו לשבת בקפה "רוול". לצערי, משרד

החינוך והתרבות לא הביא לנו תכנית להעסקתם של הילדים בימי שישי. הובאה לפנינו

תכנית מודפסת, אבל כאשר חקרנו התברר ששום דבר ממנה לא מתבצע.אני מציע שננסה ללכת בדרך הטובה ביותר ומתוך הבנה בין שלושת הגורמים כי מתברר

שהיום כמעט כבר אין ויכוח בנושא הזה. צר לי שלא הלכנו לפי השיטה שהיתה צריכה

להיות מקובלת מלכתהילה שהמגזר הזה, יחד עם מגזר הבריאות, הוא הארגון שעובר לחמישה

ימים. עכשיו כולנו ביחד משלמים את המחיר בגלל הטעות שנעשתה בשנה שעברה.

בבתי-הספר הבעיה נפתרה וננסה לפתור אותה גם בגנים.

ד. אני מבין שההורים ששמרו בימי החירום יקבלו תשלום עבור יומיים, יום על-פי

תביעת המנכ"ל ויום אחד על-פי חוק תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך).

ז י אורלב;

אין הגבלה. כל יום שההורה התנדב לשמור במוסד ההינוך הוא יכול לבקש מהמעסיק

לא לנכות משכרו.

היו"ר מי בר-זהר;

מר מזרחי, נא להעביר את ההודעה הזאת לכל ועדי ההורים. והיה והורה יפנה

אליכם בטענה שהוא לא קיבל תשלום על הימים היקרים, הואל להעביר את פנייתו אלינו

ואנחנו נטפל בה.

אני מודה לכל האורחים.

הישיבה הסתיימה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים