ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/02/1991

פתיחת בתי-הספר בזמן החירום; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 211

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני. י"א באדר התשנ"א (25 בפברואר 1991). שעה 11:30
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מי בר-זהר

אי אליאב

אי דיי ן

ה' מחאמיד

חי מירום

ח' פארס

די צוקר

י' שפרינצק

מוזמנים; משרד החינוך והתרבות

שר-החינוך-והתרבות ז' המר

ז י אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

ר' לוין - סמנכ"ל לאמרכלות

בי נסים

נציגי הג"א

אל"מ הי קול - ראש מחלקת מיגון

ארגון המורים

גבי ני שני - מזכירת הסניף בירושלים

הסתדרות המורים

ש' ישי - יו"ר האגף לרווחת הפרט

ארגון הורים ארצי

מי מזרחי - יו"ר הארגון

ע' שער

מרכז שלטון מקומי

ג' לב - משנה למנכ"ל

הסתדרות

פ' שומר - מנהל מחי החינוך בוועד הפועל

מזכירת הוועדה; י י גידלי

קצרנית; ר' בלומרוזן

ס ד ר - ה י ו ם;

1. שאילתות של הברי הוועדה;

2. פתיחת בתי-הספר בזמן החירום.היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

שאילתות של חברי הוועדה
ה' מחאמיד
הגיע אלי מכתב מאת אולפני ישראל - ירושלים, בו נטען שהיה מעשה שעשה יוסף בראל

- הטלת חרם על חברה פרטית. הפונה מבקש הסרת החרם שהוטל עליו בימי חירום אלה. האם

אפשר להסביר את הענין?

אי אליאב;

גם אני קיבלתי אותו מכתב תמוה, מנציג "קול", שמחרימים אותו בצורה קשה מאוד

בטלוויזיה. אני מצטרף לשאילתה של חבר-הכנסת מחאמיד.
ה' מחאמיד
בעתון "ידיעות אחרונות" מהיום כתוב, שתלמידים שרו לסדאם ונענשו. מדובר על 60

תלמידי בית-ספר תיכון, בני הישוב הבדואי לאגייה שבנגב. זה חודש הם לא מקבלים

שירותי הסעה לבית-הספר התיכון שלהם, בעיירה רהט. הסיבה, כפי שכתוב בעתון, היא,

שהמועצה האזורית בני-שמעון החליטה להעניש את הנערים לאחר שמקצת מהם, במהלך הנסיעה

האחרונה, גרמו נזקים לאוטובוס ושרו שירי הערצה לסדאם חוסיין. בין הושאר כתוב,

שראש מועצת בני-שמעון, שמואל קדמון, הסביר אתמול, כי הנזק שגרמו התלמידים הוערך

ב-2,000 שקל, ועד שלא ישולם הכסף לא יחודשו ההסעות. מנהל מחלקת החינוך ברהט,

שהציע להורים לשלם את הנזק, אמר שהשמעת שירים לסדאם היא מעשה של אנשי שוליים. מה

האמת בדבר? למה התלמידים נענשו? איך זה קורה במדינת-ישראל.

די צוקר;

היו כמה הופעות ברדיו ובטלוויזיה, בשבועיים האחרונים, שגם על רקע המלחמה

נראים מרחיקי-לכת באשר לתפיסה גזענית של הערבים. לא אציין דברים מסויימים, כי

עולה מזה ריח של צנזורה. בליל שבת היתה תכנית בה היה קטע שהיה על גבול הגזענות.

שר החינוך והתרבות זי המר;

איזה קטע?

ד' צוקר;

של חיקויים, של מערכונים. זה על הגבול של דיסקרדיטציה של הערבי על בסיס

ערביותו. אני לא מבקש ונשובה בכתב, אבל רצוי להעיר שכדאי להיות זהירים בענין זה.

אחר-כך אפשר להצטער על כמה דברים שמשמיעים בשעת מלחמה.

אי אליאב;

שמעתי ברדיו פרשנים שונים. חוזרים על אמירה; "זאת מנטליות של הערבים", בכל

מיני הקשרים. כדאי שהשר, בצורה זו או אחרת, יעיר שלא יגלשו לכינויים כאלה.

היו"ר מי בר-זהר;

זה עוד אחד מן הנזקים של 400 הפרשנים. הם גרמו נזק בל ייהפך.מספר שאילתות. יש פניות בנושא של תלמידים בשומרון. יש פניה מן המועצה

האזורית גזר. יש פנייה של תלמידים שנפגעו על-ידי טיל והועברו ללמוד ביפו, בבית

ספר 'מעלה'. הם מתהננים להזור הביתה.אבקש עדכון מהיר בנושא זה. יש פניה של הברי

מליאת רשות השידור, בענין של אמ"י. ל"נופית" הובטה, על-ידי משרד החינוך והתרבות,

זה מכבר, תשלום כדי שיוכלו לקבל פיצוי לאותן כיתות שהם בנו על-סמך הבטחה של משרד

החינוך והתרבות. יש פנייה בקשר לעלות של ספרי לימוד. יש נקודות בקשר לחינוך

המיוהד שעדיין לא נפתרו - בקשר להסעות, לימודים. אני מעביר אליך, ברוריה, את

המכתבים שקיבלתי.

יש פניות בענין גני יום לימודים ארוך בכרמיאל. יש פניה בנושא של הלשון

בתקשורת. הנושא לא הוסדר עדיין. המועצה המקומית בג'אסר אל-זרקא פנתה בענין

שותפות המשרד במערכת ההינוך.

יש שלוש שאילתות לשר ההינוך והתרבות. אחת מהן: בזמנו פנינו אליך בענין

השקופית של ארגון המתנדבים. דובר על-כך אתמול בישיבה אצל שר הבטהון. נאמר שרוצים

לגייס מתנדבים שיעזרו בבתי-הספר. אני מבין ששר החינוך והתרבות אמר ,שלא ישתמשו

בסעיף 46, אבל משרד החינוך והתרבות יממן את השקופית. יושב משרד החינוך והתרבות

הודיע שהוא לא מוכן לממן 12,000 שקל שעולה השקופית. האם זה אומר שכל העסק נפל?

נציגי הג"א דיברו אתמול בהתלהבות על העבודה של גבי הרליץ וארגוני המתנדבים

שלה. עכשיו בגלל חשב משרד החינוך והתרבות, שהוא למעשה איש האוצר, לא יהיו

מתנדבים. במסגרת תכנית "בין הכסאות" היא שידרה שקופית שלה, בגלל קשר אישי שהיה

לה עם מארגן התכנית. תוך שעה היו למעלה מ-100 פניות של מתנדבים שמוכנים להתגייס

מייד לכל עבודה.

שאילתה נוספת. מתהלכת בין הוגי האמנים ואנשי התיאטראות שמועה שמשרד החינוך

והתרבות יתן להם תמיכה בגלל המשבר הקשה. הם מבקשים שהתמיכה הזאת, אם וכאשר

תינתן, תינתן בצורה של חלוקה הוגנת בין התיאטראות השונים, ולא רק לתיאטרון

מסויים. אני מבין, אדוני השר, שהפגישה שלך עם ועד הפעולה נקבעה לאמצע השבוע הבא.
שר החינוך והתרבות זי המר
אנחנו רוצים קודם לגמור עם האוצר על התקציב.

היו"ר מי בר-זהר;

בכל אופן, הדעת לא נותנת שכיסוי הגרעונות יילך לתיאטרון מסויים ולא גם

לאחרים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

בוודאי.

לענין השקופית לגיוס מתנדבים, סעיף 46 הוא סעיף קצת פרובלמטי. לא סתם השר

הממונה יכול לפרוץ לשידור ולדרוש הצגת השקופית. צריך אישור של ראש הממשלה. ראש

הממשלה נתן פעם איות אישור למשמר האזרחי, ומאז היו הרבה פניות אליו. אז סיכמנו

שייקבע גבול שיהיה בנוי על קריטריונים מובחנים, שלא באופן שרירותי ראש הממשלה יתן

לזה ולא לאחר. סיכמתי עם מזכיר הממשלה, שארבע אנשים יישבו יחד ויציעו לנו כללים

על פיהם נוכל לעשות זאת. הצעתי שיישבו: היועץ המשפטי של משרד החינוך והתרבות,

היועץ המשפטי של רשות השידור, היועץ המשפטי של משרד ראש הממשלה ומי שמשרד המשפטים

ישלה, כלומר נציג של משרד המשפטים. ארבעת אלה ההלו לשבת כדי לינת לנו קריטריונים

מובחנים מתי ראש הממשלה ימליץ על עשיית אווזה פעילות.

אשתדל לזרז את הענין. בינתיים הצעתי שנממן את השקופיות האלה. אם יש בעיה,

אבדוק את הענין עם החשב.חי מירום;

אדוני השר, מספר פעמים, גם פה בוועדה וגם במליאת הכנסת, פנינו לעזרה של משרד

החינוך והתרבות בענין כתוביות לחרשים. אנחנו מקבלים תשובות חיוביות מאוד, אבל
העניו מתעכב. קיימות כמה אפשרויות
1. כתוביות. 2. הצגת הדברים בשפת החרשים.

מה המצב בתחום זה?
שר החינוך והתרבות זי המר
פניתי אל רשות השידור. אמרו לי שזה ייעשה. צריך לעקוב אחר הדברים. אני

יכול לזרז אותם. קיימת בעיה לא רק בנוגע לחרשים. לדוגמא, עניו קליטת ערוץ 2

בגליל. עובר זמו עד שהעניינים מסתדרים. אני לא יודע למה. על-כל-פנים, אזרז את

העניו שוב.
חי מירום
זאת אוכלוסיה הלשה מאוד. אני כואב את כאבה יותר משל אנשי הצפוו שלא רואים את

ערוץ 2, שאני חלק מהם.
מ' גולדמן
בזמנו הוחלט על התחלת הלימודים בשעה 08:00. אני שואל לגבי שעת אפס - שעה

07:00. אני מבקש שייצא חוזר מנכ"ל בענין זה.
ז י אורלב
כבר יצא. זה יחול מיום ראשון הקרוב.
מ' גולדמן
לגבי ערוץ 2 - דיברתי על-כך עם השר מספר פעמים. הפנית אותי למנכ"ל רשות

השידור, והוא צריך לתת תשובה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אני מוכו לתת תשובה בעניו זה. אגיד במה הענין. היתה הצעה של משרד התקשורת על

אפשרות של שינוי במשדרים ובתדרים, שלכאורה - אני אומר 'לכאורה' מפני שלא בדקתי את

הדבר - היה אמור לאפשר לערוץ 2 לכסות את כל הארץ ולא לפגוע בערוץ 1. אנשי ערוץ 1

טוענים שזה לא נכוו, שזה פוגע בהם, בסדרי גודל של 10,000 אנשים לפחות. הצעתי,

והשר מילוא והשר פנחסי קיבלו את ההצעה, שניקח אדם שלא היה מעורב בעניו עד-כה, כמו

קציו קשר ראשי או מישהו שישלח, זה לא מוכרח להיות איש צבא, יכול להיות גם אזרח,

ואם הוא יגיד שזה מקבל וזה לא נפגע, אתמוך בעניו הזה.

דיברנו על-כך ביום ראשון זה, ארנמול. אשתדל להציע שם או שני שמות, ואני מניח

שגם הם יציעו. אני מוכו לקבל כל אדם שלא היה עד היום מעורב בעניו, ואיו לי פניה

לא לגבי ערוץ 1 או לגבי ערוץ 2, או דעה קדומה בעניו, שהוא יקבע. איו טעם להגביר

את ערוץ 2 ושערוץ 1 לא יישמע אצל חלק מהאנשים. אבל גם לא להיפך, שערוץ 1 יבלום

את ערוץ 2.
מי גולדמו
האם קבעתם תאריך, כדי שהענין לא יימשך כמה חודשים?
שר החינוך והתרבות ז' המר
אתה צודק. הצעתי שהאיש שייבחר יתן תשובה תוך שלושה ימים. אני מקווה שהוא

יסכים לכך. השאלה היא אם אפשר, אני לא מומהה באלקטרוניקה.

פתיחת בתי-הספר בזמן החירום

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לדווח לוועדה: נפגשתי אתמול עם שר הבטחון ועם ראשי הג"א. הם אמרו

שמיום ראשון יתוספו 1,000 חיילים לעזרה למעונות ועוד.

ז' אורלב;

ידוע לנו על 550
הי ו "ר מ' בר-זהר
הגעתי למסקנה שזה מעט מאוד. ביקשתי מהשר לשקול מהדש את המספר. אני מניח

שנקבל תשובה בזמן הקרוב. אני מקווה שנוכל לקבל עזרה נוספת של חיילים וחיילות,

עזרה להורים. מארגון ההורים הארצי נאמר שהרבה הורים שמוכנים לבוא להתנדב מתקשים

להגיע. משום בך אני לוהם בענין השקופית של אסתר הרליץ, כי מתנדבים רבים מוכנים

לעזור, בעיקר בהסעות של החינוך המיוחד.

גם ביקשתי שנחדש את הפעילות במוסדות התרבות בערבים. לא קיבלתי תשובה על-כך.

אני מבין שהדבר יישקל מחדש תוך שבוע ימים, לאור המצב במלחמת המפרץ.

אדוני השר,מהי המדיניות של המשרד כיום? המצב שונה מכפי שהיה בשבוע שעבר.

תמסור לנו גם מה המצב בענין החזרה ללימודים. האם באמת 95% חזרו ללימודים. האם

נכונה הידיעה שפרסמו כתבים של תל-אביב,ש-12%-15% מהתלמידים לא חוזרים ללימודים.

איך מתכוון המשרד לפעול למקרה של התקפה בנשק לא קונוונציונאלי? אלו נהלים נקבעו?

די צוקר;

אבקש התייחסות גם לנושא החופשות.

אי אליאב;

חגים, חופשות.

היו"ר מי בר-זהר;

נפגשתי השבוע עם מנהלי בתי ספר, שעד ליום שישי לא ידעו אם הם מלמדים ביום

רביעי, תענית אסתר, או לא. זה יצר הרבה בלבול ולחץ במערכת. צריך להחזיר את

הימים והשעות.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אתחיל בנושא החופשות. אנחנו במשא-ומתן עם המורים. לא כולם צריכים להחזיר

מספר שווה של ימים; לא הרי התיכוניים כהרי גני הילדים, ולא הרי אזור וי כאזור

א'. יש כמה וכמה שינויים. אנחנו במשא-ומתן עם שני ארגוני המורים. הם תולים את

הענין קודם-כל בהסדר הכולל במשק, לגבי מספר הימים שהמשק היה סגור. הם אומרים שאם

שם יהיו פשרות או ויתורים, הם רוצים להיות חלק מאותה פשרה. אינני יכול לומר שלא.
ד' צוקר
שם הדיון אחר לגמרי. הדיון הוא על כמה ימים מפצים אותם וכמה ימים על חשבונם.

פה הסיפור אחר.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

זה אותו סיפור. אם אתה חייב יום, אתה מחזיר אותו או ביום עבודה נוסף או בכסף

שאתה מקבל. זה אותו דבר. אם עובדים אחרים מקבלים כסף על יום שלא עבדו, המורים
אומרים
לא אעבוד יום נוסף.

בסך-הכל המורים מתכוונים להחזיר את הימים. יש שני מאגרים גדולים של זמנים.

פסח - שלושה שבועות, והחופש הגדול - חודשיים. בהתחלה וחשבנו לפרוס את זה גם על

פורים בו יש חופשה של שלושה ימים ולהוציא יום אחד. היו סיבות שונות, לדעתי שלא

קשורות בנו, שזה לא יצא. מדובר בשלושה ימים שיכולנו לקחת מהם יום אחד, את תענית

אסתר.

היום הזמינו אותנו לשידור ואמרו לי כאילו מזכיר הסתדרות המורים אמר שהוא

מוכן. אם הוא מוכן, אני מוכן לכך כבר עכשיו. קורים דברים מוזרים: במשא-ומתן

אומרים לא ושם אומרים כן.
די צוקר
שמעתי שעומד להיות על-כך דיון חריף עם ארגוני המורים והם יסרבו להחזיר את כל

הימים.
שר החינוך והרנרבות זי המר
אני אומר את זה. לכן הם תולים את הענין במשק.
הי ו "ר מ' בר-זהר
נדון על כך.
די צוקר
צריכה להיות עמדה ברורה של הוועדה בענין זה.
היו"ר מי בר-זהר
היתה עמדה ברורה של הוועדה. אנחנו היינו היחידים שתבענו, שאם המורים יצטרכו

להחזיר את הימים, זה לא ייחשב כימי חופשה אלא הם יקבלו וזמורה על-כך. אמרנו זאת

חד-משמעית. אי-אפשר לנתק את שני הדברים. כי אם מוציאים אנשים לחופשה על אפם ועל

חמתם, כופים עליהם חופשה, לא יכולים לתבוע מהם להחזיר ימי חופש. הם לא ישבו

בטאהיטי על שפת הים.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אתה אומר שיקבלו על זה שכר?
די צוקר
זה השרטון בו המשא-ומתן ייתקע.שר החינוך והתרבות ז' המר;

אם אתה אומר זאת, זה חמור מאוד. זה אומר שאנחנו צריכים לשלם מאות מיליונים.

מדובר ב-9 מיליון ש"ח ליום. זה דבר שלא יעלה על הדעת. המורים לא אומרים את זה.

היו"ר מי בר-זהר;

זה למשא-ומתן.

די צוקר;

אני לא מציע שזה יהיה בהחלטה של הוועדה, כי על זה זה יפול.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אגב, זה לא היה מעולם בצורה כזאת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

כאשר דיברנו על כך בוועדה אמרו כך מספר חברים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

אני לא מציע להעמיד את הדברים בצורה כזאת. אני לא אדרוש זאת. אין לי כסף.

הם רוצים להוריד חלק מהימים, כמו אחרים במשק. את היתר הם מוכנים להחזיר בלי כסף.

היו"ר מי בר-זהר;

זה ענין למשא-ומתן ביניכם.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

נכון, אבל אתם אומרים שישלמו להם.

חי מירום;

לא אמרנו דברים כאלה.

גי לב;

סליחה, אני משתתף בכל המשא-ומתן. המורים לא דיברו על כסף.

היו"ר מי בר-זהר;

אם הם לא דיברו על כסף, האזהרות שאנחנו שומעים כאן הן לא במקום. תנו

למשא-ומתן הזה להסתיים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

המשא-ומתן הוא בררה של רצון לפתור את הענין. יש להם טענות על כמה ימים. את

עיקרו של הענין הם מקבלים.

ג' לב;

שני הארגונים לא מדברים בדיוק בשפה אחת בענין זה.שר החינוך והתרבות זי המר;

אנחנו לא עוסקים בזה עכשיו. זאת היתה תשובה לשאילתה בעל-פה.

אני מודיע ליושב-ראש, שקיבלתי עכשיו הודעה שהבוקר שוהרר הכסף להקרנת השקופית

להתנדבות.

היו"ר מ' בר-זהר;

מצויין.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

פתחנו את בתי-הספר. אם אין ממערכת הבטחון סימנים המעידים על-כך שעלולה להיות

התקפת-טילים ביום אנחנו בינתיים ממשיכים את מערכת הלימודים. כל לילה - גם

במוצאי-שבת וגם לאחר הגעת הטילים הלילה - דיברנו עם מערכת הבטחון ושקלנו את

הדברים. הלילה פעמיים, לאחר האזעקה הראשונה ולאחר האזעקה השנייה, היה דיון רציני

במערכת הבטחון בנושא הזה. שאלו אם לקירבה לבוקר יש משמעות. הטיל שוגר עדיין

בדמדומים. היתה הערכה שאפשר להמשיך את הלימודים והחלטנו להמשיך.

החלטנו שממשיכים את חלימודים. אנחנו מארגנים את בתי-הספר ללימוד מלא. מצד

שני, אם יש הורה שלא רוצה לשלוח את ילדו, מסיבות שונות, לא ימצו אתו את הדין. יש

אומרים שאם אתה אומר את זה, פירוש הדבר שאתה פותח פתח. ההורים רוצים להחזיר את

הילדים ללימודים; המערכת רוצה לחזור. אבל אני לא רוצה למצות את הדין עם מי שלא

רוצה לשלוח את ילדו.

יש מסעות של עתו נאים, עתונאיות, סגני ראש עיר לחינוך, כולל בירושלים. אמרנו;

אנחנו הולכים על הענין הזה, כפי שהחלטנו. אבל אם יש מישהו שמרגיש שהוא לא יכול

לשלוח את ילדו, שלא ישלח. מישהו שאל, אולי ילדי הגן וילדי כיתות אי ו-ב'

יו1חילו ללמוד בשעה 00;09. אמרתי שלא, שכולם יתחילו ב-00;08. אבל אם יש מישהו

שלא ישן טוב, שהתעורר מאוחר והוא יבוא ב-00;09, לא ירשמו לו איחור. זאת

המדיניות.

הממונה על המחוז מסר לי נתונים. על-סמך הנתונים שלו כתבה הכתבת בעתון "דבר"

את הנתונים, והרדיו הרחיב על-כך את הדיבור ואמר שפירוש הדבר, ש-27,000 תלמידים

אלה לא למדו מתחילת המלחמה.

הנתונים הנכונים, נכון לאתמול - לאחר הטיל של מוצ"ש - הם כאלה; המורים

מגיעים ב-100%. תלמידים; בתל-אביב - 88% הגיעו. אם יש 250,000 תלמידים

בתל-אביב, אם לא מגיעים 12%, זה 27,000 תלמידים. זה היה באותו יום. זה לא תמיד.

היו"ר מי בר-זהר;

כמה תלמידים לא מגיעים בדרך-כלל? בדרך-כלל יש העדרות מסויימת.

די צוקר;

שיעור ההעדרות הרגיל הוא 3%-4%.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

עד 5%.

היו ימים, לפני מוצ"ש, בהם השיעור הגיע ל-95%-97%. זה בעצם השיעור הרגיל.

כאן הירידה היא ל-88%. אני מבין זאת. הורים שבתקופה הקודמת עזבו את תל-אביב,

עכשיו כאשר יש טיל בלילה לא שולחים את הילד.בבת-ים הגיעו 90% מהתלמידים. בבני-ברק -85%. בבני-ברק אנחנו לא יודעים אם

סופרים את כולם. בחולון - 88%. ברמת-גן - 85%.גבעתיים -85%. אגב, המספרים

האלח חם לגבי החינוך היסודי. בחינוך התיכון הממוצע הוא 91%.

סדרי הגודל הם בין 85% ל-92%. דליה מעוז ממחוז המרכז כותבת לי: מממצאי הסקר
מאתמול עולה
100% נוכחות מורים;95% נוכחות תלמידים. האווירה בבתי-הספר טובה,

פועלים כרגיל, בשיגרת החירום.

לדעתי, זה טוב מאוד.
די צוקר
אם בית-ספר על-יסודי שלח אתמול את כל התלמידים בשעה 12:00. האם זה בסדר?
ז י אורלב
אני יכול להשיב על-כך רק לאחר שאני אשאל את מנהל בית-הספר על-כך.
הי ו"ר מ' בר-זהר
מדוע הוא שלח אותם? בגלל סכנח?
שר החינוך והתרבות ז' המר
מן הצפון, מר אליעזר גד, מודיע: מסקר שערכנו, אין תקלות. כל התלמידים ועובדי

ההוראה הגיעו, פרט לתלמידים בודדים.
היו"ר מי בר-זהר
אני מציע לא להסתמך לגמרי על הנתונים, מפני שמנהלים מעוניינים לדווח שאצלם

הכל בסדר.
שר החינוך והתרבות זי המר
אלה המספרים שקיבלנו.
היו"ר מי בר-זהר
מה היא השיגרה למקרה של התקפת טילים?
שר החינוך והתרבות זי המר
יש דבר עקרוני-עתידי ודבר מעשי-מיידי. אגב, אתמול הביאו כתבות מאזור

תל-אביב, ירושלים וחיפה בטלוויזיה כדי לראות את אזעקות הפתע שנעשות במקום. אני
יכול לומר
מבחינת השיגרה של ריצה למקלטים, אטימת הכתות, שכל-אחד יידע איפה הוא

נמצא, המצב בסדר גמור. אם דוס ושלום קורה משהו באיזה מקום, איך מתחברים אל הרשויות

המחלצות וכדי, על זה ישבנו הבוקר בהנהלת המשרד, כדי לסכם בדיוק את הסדרים עם

השלטון המקומי. אגב, ישבתי בשבוע שעבר עם ראשי הערים של אזור אי. ישבנו ברמת

השרון. סיכמנו את סדרי העבודה המשותפת. באותה עת מנוס אמר שהמהנדסים של העיריות

יקבעו את תקינות הבתים. כן קיבלנו מסמך של ועדת החינוך של השלטון המקומי, לפיו

יש ועדה משותפת שקובעת בדיוק מה תפקידו של כל אחד בכל רגע של חירום. סיכמנו על

צוותות משותפים. כל זה מסודר.היו טענות שלא היו תכניות-מגירה ודברים מסוג זה. בהקשר זה אני רוצה לומר:

ממלחמת השחרור לא היתה מלחמה כזאת מבחינת עורף-טילים. במלחמת השחרור לא היה

עורף-טילים, אבל היה עורף-מטוסים, או עורף-מרגמות או עורף-צלפים. אגב, ביקשתי

היום ממחלקת הסטוריה של צה"ל לקבל פירוט מה קרה במלחמת השחרור, בכל מקום. אני

יודע שנהרגו 1,200 אזרחים - 500 בירושלים, 400 בתל-אביב וכ-300 בחיפה. אלה היו

סדרי הגודל. ממלחמת השחרור לא היתה מלחמת עורף. במלחמה עתידית המצב לא יהיה

אותו דבר. לא תספוג מהסורים 40 טילים, חס ושלום, ותשתוק. זה לא הולך כך. נפעל

אחרי הטיל הראשון או לפניו.

ח' פארס;

לא, אדוני השר, יהיה שלום עם סוריה.

שר החינוך והתרבות זי המר;

אני מדבר על מצב מלחמה. הרוצה בשלום ייכון למלחמה. צריך להיות מוכנים. אני

מקווה שיהיה שלום עם סוריה, אני רוצה שיהיה שלום עם סוריה, כמו כן עם סעודיה ועם

כל ארצות ערב. אבל, היות וזה עלול להיות, נצטרך לחשוב עכשיו על כל המכלול, גם על

תכניות גמישות ללימוד בבית. יחד עם זאת, יש לזכור שאף מלחמה לא דומה לאחרת.

כבר הקמנו ועדות שיכינו בסיסים גם לגבי סידורי הבטחון, גם לגבי הבניינים

והמקלטים בכל המגזרים, גם לגבי תכניות גמישות וגם לגבי תשלומי הורים - שורה של

דברים שצריך לחשוב עליהם למקרה שקורה דבר דומה בעתיד.

לציבור היתה ביקורת, כי לעתים כאשר אומרים לכולם אותו דבר, אנשים מרוצים. אם

סוגרים את בתי הספר, אנשים מבינים. אבל כאשר אומרים: באזור ו ' ייפתחו בתי-הספר,

ובאזור גי ו-ה' עוד לא. או כאשר יש חלוקה לפי גילים, לפי שעות, וכאשר יש גם

הדרגתיות - זה מבלבל. בכל זאת המערכת גילתה יכולת הסתגלות למצב, תוך כדי אלתור.

לא הולכים רק לפי הספר אלא גם לפי המצב. כך יצטרכו לנהוג גם בעתיך - שיהיה ספר,

שתהיה משנה סדורה, ועם הכל שיידעו גם לפעול באלתורים, לפי הצורך.
חי מירום
הבוקר הייתם צריכים לקבל החלטה. אבקש לשמוע כיצד הכרעתם ולמה? כן אבקש לדעת

מה היה קורה אילו היתה נפילה ב-07:30 בבוקר. או: כיצד אינם מתייחסים לתיפקוד של

מערכת החינוך בחניה שהיא פועלת ובאמצע היום יש אזעקה ואין שום נפילה של טיל.

בכל-זאת מה צריכות לעשות המערכות?
שר החינוך והתרבות ז' המר
כבר ביום שישי ובמוצאי-שבת שוב, ביקשנו גם מראש הממשלה וגם משר הבטחון -

כלומר, גם שר הבטחון, גם הרמטכ"ל וגם שלטונות הג"א - לתת תשובה מה קורה במקרה

שפורצת מלחמה יבשתית, כלומר, מהי הערכת המצב הצבאי במקרה שפורצת מלחמה יבשתית

והנלחצות העירקית מגיעה עד-כדי-כך שהוא זורק טילים כימיים ביום. ההערכה היתה שזה

לא יהיה. לכן, החלטנו לפתוח את בתי-הספר.

במוצאי-שבת, כאשר נפל הטיל, ולא ידענו אם יפלו עוד טילים, וזה רגע לפני תום

האולטימטום, עוד לא ידענו על פתיחת המלחמה - רק בשעה 5 בבוקר קיבלתי ידיעה על-כך

מהצבא, לפי סיכום מראש - התקשרנו לצבא, הצבא בירר את הדברים, וחזרנו והודענו

שלומדים. ביום ראשון נשמתי לרווחה כאשר הגיעה שעה 16:00, לאחר שהמלחמה היבשתית

התחילה.

כאשר נפל הבוקר, בשעה 13:30. הטיל הראשון, התקשרתי למר אורלב ואמרתי לו שיבקש

מן הצבא לעשות שוב הערכת מצב. אמרו שאולי נחכה, כי היינו אמורים גם לקבל משם

ידיעה, בלי לפנות. החלטנו לחכות עוד קצת, וב-17:30 היתה התעוררות שנייה, התקשרנו

מייד. היינה התייעצות של הגורמים הצבאיים. אמרו לנו: הערכנו שעדיין יש דמדומים

בעירק, זה לילה ולא יום, ולדעתם אפשר לקיים לימודים. שאלו אותנו: מה אתםאומרים? אמרנו שכך גם לנו נראה, וכך פעלנו. כלומר, אינפורמציה קיבלנו אחרי ולפני

כל מקרה. אין דרך אחרת, אלא אם כן תציעו דרך יותר יעילה בענין הזה.

אגב, בשעה 5 בבוקר קיבלתי הודעה טלפונית מגורמי הבטחון שהתחילה המתקפה, ביחד

עם תחילת דבריו של בוש. הם הודיעו שזה קרה, והערכת המצב היא שבכל-זאת אפשר לקיים

לימודים. הודעתי על-כך למר אורלב.

לגבי העתיד. אנחנו צריכים לדעת מראש מה הן ההנחיות למקרה שקורה משהו כמו,

למשל, נפל טיל ביום. יש כמה סימנים המעידים על בעיה: קודם-כל, נפילה ביום; היכן

הוא נפל; איזה סוג הוא, קונוונציונאלי או לא. אז אוטומטית צריך לדעת כיצד לפעול.

נניח נפל טיל באזור ו' ולא מצאו אותו. באותו זמן אני מתקשר לצבא או הצבא אלי. יש

לנו קשר ממש מתמיד.

חי מירום;

נניח נופל טיל ויש צפירת ארגעה. האם שולחים את הילדים הביתה או ממשיכים את

הלימודים?

אל"מ חי קול;

יש הטכניקה הרגילה של הודעות ברדיו.

שר החינוך והרזרבות ז' המר;

השאלה היא אם יש החלטה מוקדמת, למקרה של נפילת טיל.

אל"מ חי קול;

לא.

שר החינוך והתרבות זי המר;

יש הרבה תרחישים.

היו"ר מי בר-זהר;

אתם מסתבכים כאן, רבותי. אם לא יהיה ברור להורים של 1.5 מיליון תלמידים מה

הם עושים, הרי אם ב-00;10 בבוקר יפול טיל ותהיה ארגעה, האם אתם יודעים מה תעשו?

שר החינוך והתרבות זי המר;

עד היום ההוראות היו שההורים לא יגיעו ואנחנו לא משחררים את התלמידים.

היו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש שהדבר יהיה ברור מאוד, כי אחרת יתחילו להתרוצץ מיליוני אנשים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

זה מה שאני חושב שצריך לעשות. הדבר לא פשוט. יש עשרות תרחישים. קשה לתת

תשובה שווה, אם משחררים תלמידים או לא, אם קוראים להורים או לא.היו"ר מי בר-זהר;

פנו אלי הורים אתמול והיום בעניו זה. כל עוד ההורים אינם יודעים מה הם

עושים, המצב מסוכן. אם אומרים להורים: רבותי, אם יש אזעקת הרגעה הנוהל המקובל

הוא שהילדים נשארים בבית-הספר, אלא אם יש שינוי, המצב שונה.

שר החינוך והתרבות זי המה;

זה הנוהל. את זה אמרנו. הנוהל הוא שהם נשארים בבתי-הספר. אם יש הסעות,

בית-הספר מארגן אותם. תהורים לא יגיעו לבתי הספר. זאת הנהיה ברורה להורים.
מי גולדמן
בתי הספר יודעים על זה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
כן. זה הופיע בהוזר מנכ"ל כמה וכמה פעמים.

לשאלה אם אתחיל לארגן אחרת, זה תלוי בנסיבות. אבל, הנוהל המקובל הוא שנשארים

בבית-הספר.
היו"ר מי בר-זהר
זאת-אומרת, ההורה במשרדו יודע שגם לאחר אזעקה הוא לא צריך לרוץ לבית הספר

לקחת את ילדו.
אל"מ ח' קול
לא רק 'לא צריך' אלא ההורה מתבקש לא לעשות זאת.
שר החינוך והתרבות זי המר
מר אורלב, רצוי לומר זאת באותיות קידוש לבנה לכל מקום, כולל בפרסום.
ז י אורלב
זאת ההוראה: כאשר הילדים נמצאים בבית-הספר, במקרה של אזעקת אמת, ונשמע אות

ארגעה לפני תום יום הלימודים, יישלחו התלמידים לביתם רק על-פי הוראות רשמיות - -

כלומר, מנהל בית-הספר איננו שולח ילדים.
שר ההינוך והרטיבות זי המר
דרושה אבחנה יותר מדוייקת. לא צריך להוסיף: אלא אם כן יהיו הוראות אחרות.

אם יהיו הוראות ארורות - ניתן אותן. האם זה מקובל גם על הג"א?
אל"מ חי קול
כן.
היו"ר מי בר-זהר
אל"מ קול, נוצר מצב חדש מאז פרצה המלחמה היבשתית. אבקש לשמוע את נקודת המבט

של הג"א.אל"מ חי קול;

מן הישיבות בהן השתתפתי פה התרשמתי שיש תחושה שהג"א לא עבד בסדר מול פתיחת

מערכת החינוך. לכן, החלטתי להצביע על מספר פעולות שנעשות על-ידי הג"א, בשיתוף עם

משרד החינוך וכן באופן עצמאי, בכל הקשור לעבודה מול מוסדות חינוך והדרכה של
אוכלוסיות מיוחדות
עוורים, מפגרים וכו'.

קודם-כל, חלק גדול מן הדברים שאיש רואים כתשדירים וסרטונים בטלוויזיה - שימוש

בערכות מגן, סרטוני אזעקה - וכן הודעות חירום ששומעים ברדיו, כל זה הוא מערכת

שלמה של פעילות שהוכנה במיפקדת הג"א לקראת המלחמה ותוך כדי המלחמה, כולל הוצאת

קומוניקטים כל יום לעתונים, עם הנהיות ספציפיות שמתחייבות ממה שקרה היום, לקראת

מחר. כמו כן יש תכניות קו-פתוח בטלוויזיה וברדיו, שנותנות מענה לשאלות של אנשים

שונים.

בנושא של סגלים להדרכת אוכלוסיה, בוצעה הכשרה בבתי-הספר של 5,100 מורים -

בערך שניים מכל בית--ספר. כמו כן הוכשרו 200 קצינות ומש"קיות של חיל-החינוך ועוד

120 מורות חיילות. הוכשרו 90 פעילי קליטה, בשיתוף פעולה עם המשרד לקליטת העליה,

דוברי שפות זרות, להדרכת העולים. 80 סטודנטים דוברי שפות זרות הוכשרו להדרכת

סטודנטים עולים. 60 מורות שיקומיות, של השירות לעוור, הוכשרו וביצעו עבודה מול

העוורים. 40 מדריכות נוער של פיקוד הגדנ"ע הוכשרו לסייע למשפחות מפונים ולקשישים,

וגם סייעו להם - זה היה אחרי תחילת נפילת הטילים. בוצעו מאות כנסים להדרכת

אוכלוסיה על-ידי המדריכות שלנו לשעת חירום. הופעלו שלוש תערוכות ניידות, בכ-60

אתרים מדי חודש. בוצע מבצע מרוכז להדרכת לאוכלוסיה בעשרות מתנ"סים, ביחד עם

חברת המתנ"סים. מבוצעים הדרכות בארגונים, מפעלים, מוסדות ומפעלי תעשיה, על-מנת

להכין אותם לחירום.

הודרכו קשישים ב-110 מועדוני קשישים ובתי-אבות.

היו"ר מי בר-זהר;

זה לא הנושא שלנו. אנחנו לא עוסקים בקשישים.

אל"מ חי קול;

כן בוצעו הדרכות לעוורים בששה מוקדי הדרכה.

היו"ר מי בר-זהר;

אנהנו לא עוסקים בקשישים ולא באוכלוסיות אחרות. זאת ועדת החינוך והתרבות.

תתרכז במוסדות חינוך.

אל"מ ח' קול;

הועברה הדרכה בנושא התגוננות-אב"כ למורים ולתלמידים בכל בתי-הספר בארץ, גם

כהכנה וגם בתחילת ינואר 1991. לקראת המצב. בוצעו תרגילי ירידה למקלטים בכל

מוסדות החינוך, בתחילת שנת הלימודים ובתחילת ינואר 1991. על-פי הנחיות הג"א בוצע

איטום מקלטים בכיתות בכל בתי-הספר, החל מתחילת ינואר 1991 ועד היום. עם חידוש

הלימודים נערך מבצע ביקורות בכל בתי-הספר בארץ, כולל במגזרי המיעוטים, על-ידי

קציני מוסדות חינוך ועל-ידי קב"טים של משרד ההינוך ושל הרשויות המקומיות. עד-כה

בוקרו כ-5,500 בתי ספר, כולל במגזרי המיעוטים.

פורסמו הנחיות הג"א למיגון והתנהגות לשעת הירום במוסדות החינוך, בהתאמה

לשכבות הגיל. אלה באו לידי ביטוי אחר-כך בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך שהיו מתואמים

אחד לארח- עם הג"א.בוצעו כנסי מפקחות על גני ילדים בכל הארץ על-ידי קציני מוסדות חינוך

ומלשחיו"ת. בוצע כנס מפקחים ערביים בעורף צפון, על-ידי הקמ"חים שלנו. בוצעו

ביקורות בגני ילדים על-ידי מדריכות הג"א. ועכשיו, ממש בשבוע זין, נפתרו מבצע

ביקורות והדרכה במעונות יום של ויצ"ו, נעמ"ת, אמונה, על-ידי מדריכות אוכלוסיה.

זאת הפעילות שלנו.

היו"ר מי בר-זהר;

קודם-כל, לא והשבת על השאלה שלי לגבי המצב עכשיו.

נקודה שנייה, אס זאת הפעילות שלכם, איך אתה מסביר שב-22 בדצמבר, חוזר מנכ"ל,

שהתבסס על הוראות הג"א, אמר שבמקרה של מלהמה יבשתית שולהים ילדים הביתה, מפני

שאי-אפשר לאטום כיתות. מקובל עלי שיש דברים שמתפתחים. אם אתה אומר כמה כנסים

עשיתם, זה לא אומר שום דבר.

אל"מ חי קול;

זה אומר שאוכלוסיה גדולה הוכנה למלחמה.

אני לא מבין את ההערה לגבי מה שקרה ב-22 בדצמבר. יכול להיות שב-22 בדצמבר

היה חוזר מנכ"ל מסויים, וכעבור יומיים יצא חוזר מנכ"ל אחר שתיקן את הדברים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה בנוגע למצב היום? היום יש מצב חדש, נערכת מלחמה יבשתית במפרץ. אנחנו

מחכים לאפשרות שכולם הזהירו אותנו מפניה, שדווקא בימים אלה תהיה התקפה כימית.

אל"מ חי קול;

ישבנו בימים האחרונים והכנו תכניות מה נעשה אם המצב במדינה יושפע מן הלחימה

היבשתית. הכנת התכניות היתה על-ידי כך שלקחנו לדוגמא נפילת טיל ואמרנו; נניח

שהטיל הזה לא היה קונוונציונלי אלא כימי. על בסיס זה בנינו מתאר מפורט, מה

כל-אחד בדיוק עושה ואיך הוא מתערב על-מנת לטפל באירוע ההצלה הזה. לקחנו דוגמא

מאזור המרכז, האזור המסוכן. מכינים מתארים כאלה גם לצפון וגם לדרום. המתאר

אומר, שאם יהיה אירוע, אסון המוני כזה, עקב טיל חל"כ וכדומה, הכוחות יודעים בדיוק

מי צריך להתערב, איפה, מי אחראי על השטח, מתי מועברת האחריות ממשטרת ישראל לצה"ל

ובאיזה שלב מוחזרת האחריות מצה"ל למשטרת ישראל. יש תיק מוכן לנושא הזה.

כנ"ל, כמובן, אם זה קורה בבית-ספר.

היו"ר מי בר-זהר;

האם העמדה שלכם היא כמו העמדה שהציג המנכ"ל אורלב, כלומר, שאם יש התקפת טילים

ביום, הכל נמשך אחר-כך כרגיל.

אל"מ חי קול;

העמדה שלנו היא - גם הפצנו את זה בכמה הנחיות שיצאו על-ידי משרד החינוך

והתרבות - שאם יש אזעקת-אמת, התלמידים נוהגים לפי הכללים שהם למדו. זאת-אומרת,

הם נכנסים למקומות האטומים - למקלטים או החדרים - חובשים את מסיכות המגן ומאזינים

לרדיו. בינתיים אנחנו מטפלים בעיקר במקום הפגיעה, משחררים את האזורים שיכולים

להיות משוחררים - כפי שעושה נחמן שי - ולאזור הפגיעה אנחנו מנקזים את כוחות-העזר

- משטרת ישראל, כיבוי.היו"ר מ' בר-זהר;

כל זה אנחנו יודעים.

ז י אורלב;

נניח נשמע אות ארגעה, מה אחר-כך?

אל"מ ח' קול;

תוך כדי העבודה אנחנו גם מבצעים הערכת מצב. לאחר שנשמע אות ארגעה אנחנו

יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים לסכם עם משרד החינוך לעשות. זה קשור לא רק למשרד

החינוך והתרבות. זה קשור גם למשרד העבודה והרווחה, כי אנשים ירוצו ממקומות העבודה

לקחת את ילדיהם. לכן, השארנו זאת להערכת מצב שנעשה אד-הוק, לכל מקרה ומקרה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
כאשר ההנחייה הכללית היא שנשארים בבית-הספר והורים לא יגיעו.

היו"ר מי בר-זהר;

כלומר, נשארים במקומות העבודה.

אל"מ חי קול;

פנינו אל ההורים ואמרנו להם לא לבוא לבתי-הספר.

היו"ר מי בר-זהר;

מר רן לוין, האם אתה רוצה להוסיף משהו בנושא זה?

ר' לוין;

בישיבה הקודמת נתבקשתי לתת תשובה בנושא של גני הילדים. פועלים היום 99.66%

מגני הילדים. מתוך 7762 גני ילדים פתוחים 7706, בסך-הכל.

לגבי גני הילדים הפרטיים, פועלים כיום - כולל במקומות חלופיים - כ-98%. אני

מבין, אדוני היושב-ראש, שקיבלת כרגע את הטבלה.

היו"ר מי בר-זהר;

כן. אני מבין מהטבלה ש-3.75% טרם נבדקו, אבל בכל אופן הם לומדים.
ר' לוין
ייתכן שעברו למקום חלופי.

גב' נ' שני;

כאשר פרצה המלחמה והתחילו הטילים ליפול, מי שיש לו ילדים בגיל בית הספר

בוודאי שם לב שהילדים היו פחות מבוהלים מהמבוגרים. הם ידעו מה לעשות, איך לחבוש

את המסיכות. זאת תוצאה מעבודה של מערכת החינוך, שהכינה את הילדים, בשיתוף הג"א.

משרד החינוך וארגון המורים פועלים בשיתוף-פעולה מלא בכל הנושא של הערכות.

אנחנו שותפים מלאים למטה החירום, והחל מהיום הראשון יש מטה חירום שיום-יום מתכנס.

היו דיווחים שוטפים על הנעשה.נשאלה השאלה מה עושים המורים בשטה היום ומה קורה בבתי הספר. כדאי לבקר בבתי-

הספר ולא רק לשבת כאן ולראות כיצד פועלים בתי-הספר, כיצד עובדים המורים, כיצד

פועלים המגוייסים, כיצד מורים מלמדים בכיתות אטומות. אני באה מן השטח. ללמד 40

ילדים בכתה אטומה, לאחר שיעור ספורט, זה לא דבר של בנה בכך. יושבים בכתה 5 ו-6

שעות ומלמדים.

נאמר לנו שהילדים צריכים לחזור ללימודים כי אסור לפגוע במשק. אנחנו הושבים

שהתלמידים צריכים לחזור לבית-הספר כי צריך להתחנך וללמוד למידה משמעותית. אנחנו

לא מחזיקים את הילדים רק כשמרטפים. אנחנו מלמדים, מכינים לבגרות, מתקיימות

בחינות. יש למידה משמעותית בבתי-הספר.

יש לנו הרגשה שכל הזמן מנהלים אתנו פנקסנות ועויינות בלתי רגילים. שואלים

אותנו מה עם ההזרת הימים. אני יושבת פה כמעט ישיבה שלישית. כל הזמן שואלים מה

עם הימים שהמורים צריכים להחזיר, כאילו לקחנו דבר שאנחנו לא מעוניינים להחזיר.

אנחנו נחזיר את כל הימים. אין לנו כל כוונה לא להחזיר. אבל, אני רוצה שתזכרו

שמורים בבתי-הספר העל-יסודיים נעדרו 8 ימים. אני מודה ליושב-ראש שאמר שלא היינו

בטאהיטי, ואפילו לאילת לא נסענו. היינו בקשר מתמיד עם התלמידים.

אספר לכם קוריוז, שלדעתי הוא משל להתנהגות. יש לי כתה שאני מחנכת אותה. בימים

הראשונים התקשרתי לכל תלמיד הביתה לשאול מה שלומו. אחת האמהות הרימה את הטלפון,

וכאשר שאלתי אווזה מה שלום הבן, היא לא השיבה לי והיא אמרה: אה, יש לכם עוד פעם

חופש, לא די לכם בחופשות יש לכם עכשיו חופשה נוספת, והיא תקפה אותי על החופשות.

ניסיתי להסביר לה שאני בדרך לאילת, אבל רציתי רק לשמוע מה שלום הילד שלה.

צריך להשתחרר מן האווירה הזאת. אולי יש למישהו זכרונות לא נעימים מבית-הספר,

מן המורים שלימדו אותי, אבל לא אנחנו אשמים בכך כרגע. הלוואי שכל המערכות במדינה

יפעלו כפי שפועלים בתי-הספר. למורה יש היום מטלות שאיש לא חלם עליו. הוא צריך

להקפיד שהכתה תהיה אטומה. המורים מקפידים על-כך. זה לא עניןשל הג"א בלבד. כל

בית ספר וכל מנהל אחראי, כי זה בנפשנו. אנחנו יושבים בכתות ובודקים שהן אטומות,

ותלמידים הם שובבים, ומדובר בבני-נוער, ולא פעם הם עושים חורים בניילון כי חם

לתלמיד שיושב ליד החלון והוא רוצה להתאוורר קצת. מדובר בבני-נוער, לא באנשים

מבוגרים. יש בהם רוח שובבות. המורה צריך להקפיד כל הזמן על האטימות. צריך

להקפיד גם שהתלמיד יבוא עם הערכה, ואם הוא לא מביא אורגה - לשלוח אותו הביינה. כן,

צריך לפתוח את הקופסא, כי אולי הוא מביא קופסא בלי ערכה. לא צריך לזלזל ולהגיד

שהמורים לא תורמים דבר, לא עושים דבר.

ח' מירום;

איפה שמעת זלזול כזה?

אי אליאב;

מי אמר את זה?
גב' נ' שני
בתחילת הישיבה מישהו אמר כאן, בחדר הזה, שהמורים לא מוכנים לו1רום שעה אחת.

חבל שזה נאמר. הלוואי שכל המערכות היו פועלות כפי שפועלת מערכת החינוך.
שי ישי
במקרה זה אני תמים-דעים עם חברתי מארגון המורים העל-יסודיים. אני רוצה
להוסיף
גם אני נפגעתי מהנימה בהתייחסות לענין של החזרת הימים.גם הסתדרות המורים היתה שותפה במטה החירום. יום יום ישבנו ודעתנו נשמעה כאשר

היה צריך לקבל החלטות. עוד לפני שהחלה התכנית הגמישה, מנהלי מרווזות, מפקהים

ומנהלים, על דעת עצמם, ההלו להפעיל בתי-ספר. מורות-אמהות נסעו עם שני הילדים

הפרטיים שלהם לבתים של תלמידים כדי לעשות את העבודה.

המורים נתבקשו, בשבוע הראשון, לוותר על היום הפנוי שלהם. זאת היתה הוראה של

המנכ"ל ואנחנו בהחלט קיבלנו אותה. מורים נתבעו להחזיר שיעורים ביחלונות' וכוי.

לא אכנס לנושא של משא-ומתן על החזרת ימים. אחד הנושאים לדיון הוא, למשל, אם לקרות

בחשבון ימים אלה. אין כוונה להתמקח על מספר הימים אלא לקחת בחשבון ימים בהם

מורים נטעו לבתי-הספר, בימים פנויים. פה נקודת המחלוקת.

לגבי תענית אסתר, אולי טוב שנותר לנו רק עוד יום אחד ללמד בתקופה הזאת של

המערכה היבשתית. אחר-כך יהיו עוד 4 ימים בהם הילדים יהיו בבית - רביעי, חמישי,

שישי ושבת. עד שבת, אי"ה, נדע קצת יותר.

דובר רבות על הנושא של הג"א, דובר צה"ל וכו'. רצוי שתהיה אחידות בין ההודעות

של דובר צה"ל והג"א. למשל, היתה בעיה עם מפה של דובר צה"ל ומפה של הג"א, כאשר

באו להחליט היכן יחזרו ללימודים. כאשר דובר על אזור אי היתה התייחסות גם לחלק

מאזור אי.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

זה לא ענין של הג"א. חשבנו שאפשר להתקדם יותר מהר, ואמרנו שיש מפה שמאפשרת

את זה.
ש' ישי
יש שתי מפות, אחת של דובר צה"ל ואחת של הג"א.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

השתמשנו מרצוננו במפה ההיא.

היו"ר מי בר-זהר;

אולי צריך לעבוד עם מפה אחת, אחרת זה לא יילך.

ש' ישי;

לצבא יש שתי מפות.

היו"ר מי בר-זהר;

חייבים לפעול על-פי מפה אחת של אזורים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

את החגורה של אזור אי רצינו לשחרר קודם. אם אתם אומרים לפעול לפי המפה,

אנחנו מוכנים. יחכו עוד יום. רק אל תשאלו אחר-כך למה לא מיהרתם.

היו"ר מי בר-זהר;

נמליץ שתלכו לפי מפה אחידה. אני מבין שהיה רצון טוב; אבל נוצר בלבול.
שר החינוך והתרבות ז' המר
התקשר אלי ראש עיריית ראשון לציון ואמר: אנהנו בקצה, למה צריך להכות עוד

יום. ראינו את מפת הג"א, נתפסנו אליה. זה אזור אי שהוא ליך הי.
הי ו"ר מ' בר-זהר
זה יצר בלבול.
ש י ישי
אני רוצה להזור לענין התקנה של רשות השידור. היוני מאוד גם בימים אלה וגם אם

נזדקק להודעות בעתיד, שבצורה זו או אהרת להודעות של משרד החינוך והתרבות יהיה

תוקף של ההודעות של דובר צה"ל. הודעות דובר צה"ל מתייחסות ל-4 מיליון תושבים.

הודעות משרד החינוך - כמעט ל-3 מיליון תושבים. לא פעם בצאתי ממטה החירום, בדרך

מירושלים לתל-אביב, שמעתי הודעות של משרד החינוך והתרבות. כל כתב,הדגיש פסקה

שנראתה לו יותר חשובה והעלים פסקה אחרת. אני מבקש שהודעת משרד החינוך והרטיבות

תיקרא כלשונה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
לפידות הופיע בפני צמרת המשרד. בין השאר הוא אמר, שאם במכון האסטרטגי הבריטי

- חצי מיליון איש - היו נותנים פקודה מהיום לעוד יומיים, ואחר-כך בודקים מה קרה,

היית רואה בלאגן אדיר. כאן מדובר על 1.3 מיליון ילדים, והמורה היא לא מפקדת

גדוד.
שי ישי
בכל-אופן, אני מציע שההודעה של משרד החינוך והתרבות תיקרא כפי שהיא.

אם נחשוב נראה היכן נתקענו. נתקענו בעיקר בנושא של הגנים - גיל הרך

והפעוטונים. אני מציע להכין תכנית, כולל הנושא של חיילים, כדי שתהיה עתודה

מוכנה. כי מה שעיכב את החזרת המערכת ללימודים זה החזרת הגנים והפעוטונים. זה פגע

קשה מאוד במשק. אני מציע להתמקד בתכניות בתשובה שניתן לתת לגני ילדים ופעוטונים,

כדי שאם הלילה תהיה עוד תקופה מסוג זה תהיינה לנו תשובות.
מ' מזרחי
גם אנהנו היינו שותפים בישיבות המטה. ההחלטות שנתקבלו במטה נתבצעו על הצד

הטוב בי ולנר. בתי-הספר לא היו ערוכים מבחינת האיטום. בישיבה הקודמת שמענו שמרכז

השלטון המקומי חשב שהאחריות כולה היא על שר החינוך. כאשר התחילו לפתוח את

בתי-הספר נתקלנו בתלונות של הורים. אזורי אי ו-ב' ידעו לפחות שבוע מראש, אם לא

למעלה מזה, שבתי-הספר בהם עומדים להיפתח. לא עשו שום דבר להכנת בתי-הספר לפתיחה.

בתל-אביב היו עשרות גנים ובתי-ספר שלא היו ערוכים, והם ידעו על-כך לפחות שבוע

מראש. ניסו להטיל את האחריות על משרד החינוך והתרבות. שמענו פה את ראש עיריית

גבעתיים. אני מבין אותו. אגב, יש לנו כאן הצעה שאנחנו מגישים לאור הדיונים שהיו

כאן. חייבת להיות בכל רשות מקומית ועדה בה יהיו שותפים קצין הבטחון של המחוז,

קב"ט של הרשות המקומית, נציגי אגף החינוך של הרשות המקומית, נציג ועד ההורים,

נציג הג"א.

לענין פתיחת בתי-הספר, קיבלנו מאות טלפונים. שאלו: מה פתאום פותחים את בתי

הספר, אם יפול טיל במשך היום, מי יקבל על עצמו אחריות. שאלנו: אתם רוצים לחזור
לעבודה? אמרו
כן. שאלנו: מה אתם מציעים? אמרו: שחיילים ישמרו. היו גם הצעות
אחרות. מצד שני היו טלפונים
למה עד היום לא פתחו את בתי-הספר. למה פתחו רק את

כיתות י'-י"ב. זאת-אומרת, מה שלא עושים יש טענות.בסך-הכל, סדר חייב להיות. צריך ליצור מסגרת קבועה, בתיק-מגירה, שאם חס

וחלילה נחזור למצב כזה שיהיו דברים ברורים.

לנושא שהועלה חיום, אם חס והלילה יפול טיל. אם רק וחלילה יפול טיל, אני בטוח

ומשוכנע שההורים ירוצו בהמוניהם, כי מה שנאמר פה לא ברור להורים. ההורים לא

קוראים את חוזר המנכ"ל. אף אחד לא יודע שהילד יישאר בבית הספר. חשוב מאוד, עוד

היום אם אפשר, להבהיר זאת. חשוב שיהיה פרסום בנושא זה.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אתה צודק, הבלבול קיים. באחת ההזדמנויות אמרתי, שאנחנו ממליצים, על-סמך

התייעצות של שר החינוך ושר הבטחון, לבוא לבית-הספר, אבל אם מורה לא חש בטחון,

שלא ישלח את ילדו. אם אחת הגיבה על-כך ושאלה: מה שר החינוך והתרבות רוצה, שאני

אהיה שר בטחון? אני אומר לה בשם שר הבטחון לשלוח את הילד, ואם היא לא שומעת בקולי

ולא בקול שר הבטחון, היא יכולה להחליט כרצונה, אז היא שואלת: האם אני אהיה שר

הבטחון. , .
די צוקר
הוכחה היא ש-85% מהתלמידים באזור תל-אביב הגיעו לבית-הספר. זה הדבר החשוב.
שר החינוך והתרבות ז' המר
ההורים לא התבלבלו. בסופו של דבר רוב הילדים הגיעו.
מי מזרחי
התקשרו אלי בטלפון הורים ושאלו: מה עושים? אנחנו לא רוצים לשלוח את הילדים.
אמרתי
שמעתי את השר לפנות בוקר והוא אמר שהילדים יבואו. מי שיש לו חשש, לא

ישלח, שלא יטיל אחריות על מישהו אחר. כל אחד מקבל על עצמו אחריות.

לענין החזרת שעות לימודים. אני מציע לקרוא מה שמתפרסם בתקשורת. לצערי מר

ולבר אמר, בהזדמנויות שונות, שהמורים לא יחזירו כל-כך הרבה שעות.
היו"ר מי בר-זהר
נעזוב את הנושא הזה עכשיו.
מי מזרחי
תביעת ההורים היא להחזיר את כל השעות. הסכמנו גם לתשלומי הורים.
היו"ר מי בר-זהר
אני מניח שהמשא-ומתן יסתיים בימים הקרובים.
ז י אורלב
יש עכשיו משא-ומתן במשק שאנחנו תלויים בו. אי-אפשר לנתק את המשא-ומתן הזה מן

המשא-ומתן הכולל על שלושת הימים. לכן יש השהייה.פ' שומר;

קודם-כל, לגבי החזרת הימים - אתמול, בישיבת הוועדה המרכזת של ההסתדרות, הן

מזכ"ל ההסתדרות, הן יו"ר האגף לאיגוד מקצועי והן מר ולבר ביטאו נכונות ללכת לכוון

של החזרת ימים. יש משא-ומתן ויש לזה קשר למשא-ומתן המתנהל כיום לגבי המשק כולי.

בסופו של דבר, ציבור המורים יהזיר אולי יותר מכל ציבור אחר.

לנושא של תורנות הורים - פניתי לשר החינוך והתרבות וקיבלתי ממנו תשובה. אני

לא יודע כמה זמן יימשך מצב ההירום. אבל אין ספק שאהד הפו^רונות הוא: ציבור מקבלי

קצבאות האבטלה יכול לבצע את העבודה הזאת כהלק מן המטלות שיוטלו עליו. צריך ליזום

הקיקה מתאימה בענין זה. עוד לא מאוהר. זה אהד הפתרונות. היום יש ציבורים שלא

מגיעים למקומות עבודה. מדובר בהורים שיש להם יותר משני ילדים, שצריכים לבצע

תורנות בבתי-הספר, והם מתהילים להסתובב בין בתי הספר.

בתשובה למכתבי הציע שר החינוך הצעה, שאני בההלט מקבל אורגה, להרתמות של

גימלאים לנושא הזה. פניתי ליושב-ראש הסתדרות הגימלאים. הוא, מסר לי שאכן הם

מתנדבים. הצעתי לו לפתוה מוקדים של הסתדרות הגימלאים. יש להם סניפים בכל מקום.

אפשר להתהיל לרשום מתנדבים מתאימים לפעולה הזאת. בכל-זאת אני חושב שהפתרון של

מובטלים, באמצעות הקיקה, זה הפתרון הטוב ביותר.

יש עוד ענין שאני מציע שמשרד החינוך יתן דעתו עליו: בתהילת המלהמה, גם בגלל

שהרשויות המקומיות לא היו ערוכות במאה אחוזים בנושא, ציבורי הורים רבים נדרשו

לשלם עבור הומרי אטימה. זאת-אומרת, פנו לציבור ההורים ואמרו: תשלמו עבור הומרים

כדי לאטום את הגן, מפני שהרשות המקומית עדיין לא סיפקה את החומרים. בינתיים הענין

סודר ורוב הרשויות המקומיות ערוכות לנושא. אני מציע שבחוזר מנכ"ל שייצא יתבעו

במפורש לההזיר כסף לאותם הורים שהשתתפו בתשלום עבור חומרי אטימה שהרשות המקומית

היתה צריכה לספק להם.
ג' לב
משרד החינוך פעל יפה מאוד במצב שהיה, תוך פתיהות, שיתוף-פעולה והתחשבות

בדעות, בגורמים ובעובדות. זה נכון גם לגבי הג"א. שיתוף-הפעולה היה יוצא מן

הכלל, אם כי בעיקר בתקופה האחרונה.

אי-אפשר לדון על הדברים רק על-פי מכתבים של אנשים שיש להם תלונות או

אי-שביעות רצון. ברור שבמצב זה יש אנשים שיש להם אי-שביעות רצון, והם כוויים

מכתבים. יש גופים שדנים על הדברים לפי מכתבים, בלי לראות את המצב בשטה.

אין אהידות בפעילות של הרשויות המקומיות. בסך-הכל, הרשויות המקומיות עמדו יפה

מאוד במלחמה הזאת. ארבעים רשויות מקומיות לא שילמו החודש משכורת, כי יש פחות

הכנסות בגלל המלחמה, ולא מקבלים אף אגורה מן הממשלה. אני לא רוצה לדבר על

הרשויות המקומיות הנפגעות, הן במצב עוד יותר גרוע. בכל-זאת הן מילאו את תפקידן.

בתי-הספר פועלים. אמרתי כבר בישיבה הקודמת, שלא צריך לספור את הכיתות הפסולות

אלא את מספר הילדים שלא לומדים בגלל שאין כיתות. אם מצאו מקומות הלופיים - זה מה

שהיה צריך לעשות.

לענין הכתות הפסולות היתה התגייסות מלאה של המערכת. כינסנו את מהנדסי

הרשויות המקומיות ביחד עם נציגי משרד החינוך ונציגי הג"א. לימדו אותם מה שהם לא

ידעו - על חומרי איטום, כיצד להסדיר את הדברים ואולי בעתיד לבנות את הדברים אהרת.

הכנס היה יוצא מן הכלל. עם ריבוי של פעולות כאלה, כאשר מדובר באוכלוסיה כל-כך

גדולה, בוודאי היו בעיות שוליית, אבל לא צריך לדין רק לפי הבעיות האלה.

אם חס וחלילה יהיה עוד פעם מצב כזה, אני מציע להקים חדר אטום נוסף. מקבלי

ההחלטית יקבלי החלטית באיתי חדר אטום וכך יהיו אטימים מהשפעה של עתי נאים, מנהלים

והורים. כך יקבלו החלטות נכונות.התביעה לנוכהות הורים היא כמעט גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה. אני רואה

כבר סימנים שלא ממלאים את הדרישה למספר ההורים, כי אי-אפשר לעמוד בזה. צריך לדעת

גם שעד שההוראות של משרד החינוך מגיעות למטה יש כלל-מיני בעלי דעות. אם יש מנהל

בית-ספר יותר דומיננטי, הוא גובר על מנהל המחלקה לחינוך. לא בכל בית-ספר יש הבנה

שקודם-כל ישמרו הורים שלא עובדים. ההוראות לא יכולות להתבצע בדיוק. בנושא זה יש

בעיה חמורה וצריך לפעול.

מנכ"ל משרד החינוך הציע להעזר בתלמידים יותר מבוגרים. לשים כתה נמוכה על-ידי

כתה יותר גבוהה, כדי שבשעת הצורך התלמידים מהכתה הגבוהה יוכלו לעזור לתלמידים

האחרים, זאת כדי לשחרר את ההורים.

מלה אחת לעניו החזר הימים. שני שלישים מילדי הגנים הם ילדי טרום חובה. הם

שילמו בשביל הימים האלה. יש לרוץ כבד מאוד מצדם שאם לא יוחזרו מרבית הימים, אם לא

כל הימים, שנחזיר להם את הכסף. אין לנו מאיפה להחזיר את הכסף, כי שילמנו אותו

כשכר לגננות ולעוזרות לגננות. זאת בעיה קשה מאוד. אני מבין שהסתדרות המורים

הבינה את הענין הזה.

אני שמח על מה שאמרה גב' שני, שארגון המורים רוצה להחזיר את כל הימים.

במשא-ומתן האחרון ארגון המורים אמר שהוא לא רוצה להחזיר ימים אלא הוא רוצה להחזיר

לתלמיד את היידע החסר. כל מורה מ-י י עד י"ב יחזיר לכתה שלו, על אחריותו, מה

שהפסידה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
לענין בחינות הבגרות זה חלק מהפתרון.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מברך את האורח שלנו, חבר-הכנסת אלי דיין. לא הייתי בישיבה הקודמת שלנו.

אתה ראש עיריית אשקלון. בשבוע שעבר העיריה שלך צויינה לשבח על-ידי ארגון הגנים

הפרטיים. טענו שדווקא אצלכם חזרו לעבודה באופן תקין, כי בדקו את הגנים ובדקו את

האיטום. אני שמח, בהזדמנות זו, לברך אותך על כך.

אי אליאב;

אני רוצה להעיר לדברי גבי נילי שני. אמרת שרצוי שחברי הוועדה ייצאו גם לשטח.

חברי הוועדה היו גם בשטח. הוועדה ערכה ביקורים בבתי-הספר. כמורה שמלמד תלמידים

גם בתקופות של אזעקות, אני לא יודע מנין יש לך התחושה שלך. לפי דעתי, גם

לתלמידים, גם להורים וגם לחברי הוועדה יש הערכה מלאה לציבור המורים. אתם לא

צריכים להיכנס לתסביך של נחיתות. ההיפך הוא הנכון.

חי מירום;

גבי שני, בין יושאר אנחנו גם קרובים לשטח שאת נמצאת בו. אנחנו לא כל-כך רחוקים

ממנו.

אין לי כל ספק שאנחנו מתקרבים לסוף. הבעיה היא רק איך נצליח לסיים את הדברים

טוב. ראינו את הויכוח שהיה בתל-אביב ב-1948, ולא יישוב מי צדק אז. השאלה היא איך

מסיימים את הענין טוב. אחר-כך ידאגו להכנת התיק לעתיד. גם כאשר יחיה משא-ומתן

לשלום, יהיה מי שינסה למתוח את הדברים ולהחזיק פה כוננות נוראה של מלחמה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
הזכרת את תל-אביב. בחוזר שהדפסנו על הדיונים בתקופת מלהמת השחרור לא היתה

ההלטה. ביקשתי לקבל את הההלטה. הההלטה היתה בת חמישה סעיפים: 1. ברוב הצבענו

על חידוש הלימודים. 2. רק בכיתות העליונות, לא בגנים. 3. רק יומיים בשבוע. 4.

במשמרות. 3י כל מה שהחלטנו בהחלטה 1 צריך עוד אישור של הוועד הלאומי.

חי מירום;

מטרת הדיון הזה היא לראות איך מסיימים את המלחמה הזאת ללא נפגעים, או להתנהג

הכי טוב שאפשר במצב של פיגועי טילים, וכן איך בונים את התיק הבא, על-יסוד המסקנות

שנסיק ממנו.

שאלה חשובה היא שאלת הבהירות של ההחלטות שמתקבלות. זאת מערכת מסובכת. תמיד

תהיה אם שתשאל שאלות. אנשים מבטאים את עצמם. חשוב שההחלטות תהיינה בהירות

ומוחלטות, שלא יישארו שטחים אפורים. צריך להיות ברור שאם,חס וחלילה תהיה

אזעקת-אמת ביום, נשארים בבית-הספר, מתנהגים על-פי ההוראות. אחר-כך יבואו הוראות

נוספות.

שר החינוך והרנרבות זי המר;

הקושי הוא, שאם אומרים "אם רנהיה", חלק מההורים חושבים כבר שקורה. זה הקושי

בעסק הזה. אם אומרים; אם קורה, אל תבוא, ההורים מבינים שיכול לקרות, שהשר יודע

מה שהוא לא יודע. יש כאן דילמה.

חי מירום;

בכל אופן צריך להבהיר את הדברים.

שר החינוך והתרבות זי המר;

העמימות שאתה קובל עליה נובעת מכך שלפעמים אתה לא רוצה לומר דבר שייצור בהלה

ואי-בהירות נוספות.

חי מירום;

חייבים לדאוג להאחדת המפה. זה חלק מהצורך בבהירות.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אין בעיות בתחום זה. ב-96% עבדנו על-פה אותה מפה.

הי מירום;

איפה שלא פעלתם על-פי אותה מפה, זה היה מתוך רצון להקל. אנחנו מבינים את

הענין. אך יש בעיה עם זה.

שר החינוך והתרבות זי המר;

רצינו שיהיה אזור אי-א' ואזור אי-בי.

חי מירום;

מוכרחים לעבוד על מפה איות. זאת במסגרת הצורך בבהירות.אני לא יודע אם לא צריך להבהיר מי אחראי וכיצד במקרה של צורך בפיזור. לא

דיברנו בישיבה על ענין הפיזור במקרה שיהיה צורך בכך. אני מבין שהגורם המסיע יהיה

הגורם המפזר.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

רוב הילדים אינם מגיעים לבתי-הספר בהסעה.90% מגיעים ברגל.

ח' פארס;

הערה. דובר כאן על-כך, שכאשר ילד מגיע לבית-הספר בלי מסכה מחזירים אותו

הביתה. אלה ההוראות. צר לי לציין, שלאחר החלטת הבג"ץ חולקו מסכות באזורים

מסויימים בשטחים, הקרובים לקו הירוק. מרבית התושבים בשטחים, כולל הילדים, לא

קיבלו ערכות מגן. גם באזורים בהם חילקו ערכות מגן חילקו אותם רק לילדים מגיל 15

ומעלה. אני לא יודע מה מספר הילדים בשטחים. ייתכן שמספרם מגיע לחצי מיליון.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

הם לא תחתינו, לכן, אני לא יודע בדיוק.

ח' פארס;

אולי שר החינוך יכול להתערב בענין זה אצל שר הבטחון. הגשתי שאילתה בעל-פה

בענין זה ולצערי, נשיאות הכנסת לא ראינה בזה דחיפות. דרך שאילתה על צפירות אזעקה,

הגנבתי שאלה בענין. שר המשטרה התחמק מן הענין ולא השיב על הושאלה.

שר החינוך והתרבות זי המר;

אתה יכול להתנחם בדברי חבר-הכנסת עוזי ברעם, שאמר שכל הצרה נפלה בגלל שחילקו

מסכות. לזה אני קורא נבואה לאחור.

ח' פארס;

ייתכן שהגענו לתקופה קריטית ויפול טיל כימי. אני מקווה שלא, אבל קייס חשש

כזה. אני פונה לכבוד וקשר ולכל אדם פה שיכול להשפיע, ללחוץ על משרד הבטחון בענין

זה. לא ייתכן שדבר כזה יוסדר בצורה בלתי אנושית. זה לא הוגן, לא מקובל ומקומם

ידיד. מסתכלים על הערבים בשטחים כאילו הם לא בני-אדם. זה מקומם את הידיד.

זה מקומם אותי ואת כל הערבים במדינת-ישראל, וכן זה מקומם כל יהודי בעל מצפון.

אי-אפשר לשתוק על דבר כזה. זה מוגזם. הגיעו מים עד נפש. כבר חודש וחצי מאז החלה

המלחמה ועוד לא מצאו כסף או מפעל שיכין את הערכות. כיצד ייתכן דבר כזה. עכשיו

הוא שולח טילים לאזור תל-אביב, אזור חיפה ואולי אזור הנגב. אבל אני מבין שהטיל

הכימי הוא לא אותו דבר.

שר החינוך והתרבות זי המר;

לכן, פלא שהם שרים כאשר הוא שולח את הטילים.

ח' פארס;

זה לא שייך.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

זה מוזר, שמצד אחד יש האשמה ומצד שני, שירה - כאשר הוא זורק את הטילים.ח' פארס;

צריך להבין אותם גם אם לא מסכימים אתם.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

נכון.

היו"ר מי בר-זהר;

בזמנו שאל חבר-הכנסת פארס שאילתה לענין של החלפת מסכות שנפגעו. פניתי בקשר

לכך להג"א. קיבלתי תשובה שהמסכות נבדקות. חלק מן המסכות הושחתו. מסכות שנפגעו

תוך שימוש - יוחלפו. מסכות שהושיבו במתכוון, לא יוחלפו. צריך לשלם בכסף מלא כדי

לקנות מסכה. -זה פשוט מאוד, ובצדק. כך צריך לנהוג.

אני מציע סיכום: אנחנו מברכים את המשרד על ענין המשך הלימודים ואנחנו תומכים

בהמשך הלימודים הסדירים בבתי-הספר, גם בימים אלה של מלחמת המפרץ.

דבר שני, אנחנו בעד החזרת הימים שהלכו לאיבוד בגלל המלחמה. הדבר צריך להקבע

במשא-ומתן בין ארגוני המורים לבין משרד החינוך והתרבות. אנחנו מקווים לקבל תשובה

ממשרד החינוך בימים הקרובים - אלו ימים וכיצד ייערך הדבר.

נקודה שלישית, וזאת הנקודה המרכזית בדיון שלנו היום: צריך להבהיר שבמקרה של

אזעקה ואות הרגעה לאחריה, נמשכים הלימודים. התלמידים נשארים בבתי-הספר, אלא אם

יתברר שתלמידים באזור מסויים נמצאים במצב של סכנה אם יישארו בבתי-הספר. אז יינתנו

הוראות נוספות.

יחד עם זאת, אנחנו מבקשים מאוד - על-כך לא קיבלנו תשובה - שאוותם גורמים

שעוסקים בנושא, זה בעיקר מר לוין והג"א, יגבשו תכנית מפורטת ומדוייקת לגבי מה

שקורה במקרה של צורך בפיזור אחרי דבר כזה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אל תביא החלטה כזאת, כדי שהציבור לא ייבהל עוד פעם.
שר החינוך והתרבות זי המר
זה לא יהיה בהחלטה. אנחנו פונים אליכם בענין זה. אתם צריכים לדאוג לכך.

האם הורים יתחילו לרוץ להוציא את ילדיהם? האם תהיה הסעה? אם צריך לפזר תלמידים

של גן ילדים, מי יקח אותם הביתה, מי יהיה בבית לקבל אותם. דברים כאלה חייבים

לשקול.

מכל מקום, הנקודה העיקרית היא, שציבור ההורים חייב לדעת, שגם אם יש אזעקת-אמת

במהלך היום, לאחר ההרגעה הכל נמשך כרגיל. אלא אם, למקרה חריג, יוציאו הוראות

שונות בנושא זה.

אנחנו גם ממליצים, שבמקרה של צורך בהפסקת לימודים ואחר-כך בחידושם, ייצמד

משרד החינוך למפת האזורים שמתפרסמת בטלוויזיה. אנחנו מבינים בהחלט את השיקולים

שהיו לכם, הם היו חיוביים, אבל הדבר יצר בלבול בציבור וגם חוסר אמון. כאשר אנשים

בלחץ התגובות הן רגשיות ולא ראציונאליות.

אנחנו פונים למוזמנים בבקשה לגייס, בהקדם האפשרי, מתנדבים או כוח-אדם ממקורות

אחרים כדי לפתור את הבעיה של קשיי ההורים לסייע. אני לא בטוח שכל מובטל יכול

לחבוש מסכה לילדים שהוא לא מכיר ושאין להם יחס כלפיו. אבל יש בהחלט ציבורים

שאפשר לבקש את התמיכה שלהם. לקשישים יש אולי גישה יותר נוחה ונעימה לילדים.

גימלאים יכולים בנושא זה לעזור.שר החינוך והתרבות ז' המר;

יזמה להצעת חוק של חברי כנסת מכמה מפלגות, בנושא המובטלים, יכולה לעזור.

הממשלה מתמהמהת.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני לא בטוה שהמובטלים הם האוכלוסיה המתאימה.

שר החינוך והרטיבות זי המר;

אנחנו מדברים על מובטלים בוגרי צבא, מי שנרצה אותם, לא כל אחד.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מקווה שהדיון הזה לא יגיע ליישום, כי ייתכן שמלחמת המפרץ עשויה להסתיים

בימים הקרובים.

אני מברך את ציבור המורים. גבי שני, אני בהחלט מסכים שהטענות שהיתה לכם

חופשה נוספת הן התנכלות מרושעת. זה כמו שכאשר רואים חבר כנסת בקולנוע אומרים לו;

במקום לעבוד אתה יושב בקולנוע. יש דוגמאות נוספות.

מייד עם תום המלחמה, כאשר הכל יסתיים על הצד הטוב ביותר, נערוך דיון לצורך

הפקת הלקחים של המלחמה הזאת, ונציג תכניות למלחמה הבאה שאנחנו מקווים כולנו שהיא

לא תבוא.

אני מקבל את הערת חבר-הכנסת פארס בענין המסכות לתושבי השטחים.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 30;13)

קוד המקור של הנתונים