ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/02/1991

פתיחת לימודים בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים ושיקולי הג"א; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 204

ועדת החינוך והתרבות

יום ג', 5 בפברואר 1991, כ"א בשבט התשנ"א, בשעה 9:00

נכחו; חברי הוועדה;

מי בר-זהר - היו"ר

לי אליאב

מי גולדמן

הי מחאמיד

חי מירום

ח י פארס

מוזמנים;

שר החינוך והתרבות ז' המר

ז' אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

בי אמיר - משרד החינוך והתרבות, מנהל המינהל הפדגוגי

ר' לוין - " " " סמנכ"ל לאמרכלות

בי נסים - יי יי "

שי אורן - יו"ר ארגון המורים

ר' ארז - " " יו"ר המח' הפרופסיונלית

אל"מ חי קולטו ן - הג"א

עי שער - ארגון ההורים הארצי
מזכירת הוועדה
י' גידלי

קצרנית; א' אשמן

סדר-היום; א. שאילתות

ב. פתיחת לימודים בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים

ושיקולי הג"אא. שאילתות

היו"ר מי בר-זהר;

אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. אנחנו מתחילים

בשאילתות של חברי הועדה. חבר-הכנסת מירום, בבקשה.
חי מירום
אני מבקש להציג את השאילתה בנוכחותו של שר החינוך והתרבות.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

השר ומנהל המשרד יהיו כאן בשעה עשר.

ה' מחאמיד;

בעתון "קול הצפון" פורסם שועד ההורים בבית הספר היסודי בכפר מיקמן, הסמוך

לשפרעם, מאשים את מנהל בית הספר בסדרה ארוכה של מעשים הכרוכים לכאורה במינהל

בלתי תקין, כולל בענינים כספיים, מינוי קרובי משפחה, אשה, ילדים וכוי. את זה

ראיתי בכתבה אחרת. אני מבקש תשובת משרד החינוך בענין זה.
היו"ר מ' בר-זהר
גם בידי יש מספר שאילתות. היו שתי פניות בענין הגננות. היתה פניה של

מזכיר הסתדרות המורים יצחק ולבר בענין הפעלת הגנים והגננות. הפניה למשרד היא

מיום 29 בינואר, ואני מבקש לדעת אם יש למשרד תשובה בנושא זה.

פניה שניה היא של ארגון גני הילדים הפרטיים בישראל. יש בעיה חמורה מאד,

הגננות לא מקבלות שכר, הן לא יכולות לגבות מההורים שכר עבור הימים שהילדים לא

בגן. אני מעביר את המכתב למשרד החינוך ומבקש מייד תשובה, אם אפשר, לא בתוך

שבוע ימים, כי בינתיים הגננות בטלות מעבודה. יש להן כמה דרישות, הן מבקשות

שלא תהיה הפליה בין הגננת הציבורית ובין הגננת הפרטית, שינתנו צווים שיאפשרו

לגננת הפרטית לגבות את שכר הלימוד מההורים למרות המצב, או שהגננת תקבל החזר

השכר שאינה יכולה לגבות מההורים, שלא באשמתה, בדרך של סובסידיה ממשרד החינוך,

שתוקם קרן הלוואות לגננות ללא ריבית למימון ביניים עד השלמת ההסדר המוצע. אני

מבין את הבעיה, זה שלושה שבועות אין לימודים בגנים הפרטיים. ההורים מסרבים

לשלם ונפגעת פרנסתן של הגננות.אני מעביר את המכתב למשרד ומבקש מאד לקבל תשובה

מיידית בענין זה. אם יוכל מר אמיר להשיב לנו במקום, בבקשה.

בי אמיר;

זה חלק מהשאלות שנידונות כעת עם האוצר, שקשורות גם הסדרים אחרים במשק.

היו"ר מי בר-זהר;

האוצר אמר אתמול שבינתיים שום דבר לא נידון אתו, יש רק דברים כלליים.
ב' אמיר
הענין נידון והאוצר ביקש פרטים יותר מדוייקים, שמכינים אותם עכשיו.

הדברים בבדיקה ובימים הקרובים תתקבלנה החלטות. אין לי תשובה ברגע זה, הענין

צריך להתברר.אני מעביר למשרד שאילתה בענין הצופים העברים בישראל.

אני חוזר ומעלה את השאילתה בענין קיצוץ מספר הסטודנטים לרפואה. העלה את

הנושא הבר-הכנסת חגי מירום, אני הצגתי את השאילתה כבר פעם שניה. אני רוצה לדעת

מה התוכניות לגבי הפקולטה לרפואה. שאלנו אם עומדים לקצץ את מספר התלמידים.
נאמר לנו
לא, אבל יהיו שינויים. חזרנו ושאלנו: האם יש כוונה בשינויים אלה

שיתקבלו פחות סטודנטים לרפואה בגלל עליה של הרבה רופאים מברית המועצות. עכשיו

אני מקבל שוב תשובה: לא קיצצו את מספר המתקבלים והלומדים רפואה בבתי הספר

לרפואה בארץ, ובשלב הנוכחי אין תוכניות מוגדרות לגבי העתיד. עם זאת במשרד

הבריאות נערכת בדיקה לגבי צרכי המשק ברופאים בעתיד. לאחר שייקבעו הצרכים,

תיבדקנה האפשרויות השונות לסיפוקם. יש להניח שבדיקות אלה יביאו לעידכון

התוכניות להכשרת רופאים בבתי הספר לרפואה בארץ. לוח הזמנים של פעולות אלה

עדיין איננו ברור.

מה זה? איזה סיפורים אלה - ייבדקו האפשרויות השונות, יהיה עידכון...

אני שואל: יהיה קיצוץ או לא יהיה קיצוץ? אני מחזיר את השאילתה למשרד החינוך

והתרבות כשאילתה חוזרת. אנחנו רוצים לדעת אם סטודנטים ישראלים מחר לא יוכלו

ללמוד רפואה אפילו באותה מכסה מוגבלת שקיימת היום.
די צוקר
לפני שבוע נשאל מנכ"ל משרד החינוך והתרבות, והוא הבטיח להשיב לועדה על

השאלה מה הדין בענין שירותים בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, שהורים שילמו

עבורם והשירות לא ניתן עקב המלחמה. מדובר על פעוטונים, מעונות, חוגים. הובטח

לנו לפני שבוע שתוך יומיים או שלושה ימים נקבל תשובה. לא קיבלנו תשובה. אתמול

פניתי שוב לשר החינוך והתרבות, אמרתי שמדובר בעשרות אלפי הורים ששילמו במיטב

כספם עבור שירות שלא ניתן. אני מבקש תשובה, הנחיה, קו. אני מבקש לקבל תשובה

עוד השבוע, כי זו בעיה של עשרות אלפי אנשים.

אני מבקש לדעת מה השיקולים במשלוח תלמידים לעבודה בקטיף. מה עומד מאחורי

השיקול לא לחדש את הלימודים בכיתות י"א? במשק שיש בו עשרות אלפי מובטלים, לא

ברור לי מדוע ממשיכים להשבית את מערכת החינוך. אני לא יודע אם זה מסוג

השאילתות שצריך לשאול כאן או שזה נושא לדיון בועדה, א בל אני חושב שהמדיניות

היא שגויה לחלוטין.

אני שומע גם מה שקורה עם חידוש הלימודים בחטיבות ביניים. שמעתי שלא

נותנים לתלמידים לעשות מאמץ פיסי, ולא עושים בחינות. זו מדיניות מוזרה מאד,

מפונקת מאד. לא עושים בחינות, בחטיבת ביניים מסוימת ביטלו שעורי התעמלות, למה?

מפני שאסור שהילדים יתאמצו בימים אלה...
בי אמיר
אם ביטלו שעור התעמלות במקום זה או אחר זה לא כדי שהילדים לא יתאמצו.

אולי יש בעיה בקשר לכניסה לחדר אטום.

אמרנו לפתוח את הלימודים ברגיעה מסוימת, אני מדגיש: מסוימת, כי חוזרים

ללימודים, לא באים לשיחת חברה - - -
ד' צוקר
זה מה שקורה, חוזרים לשיחות חברה ולבילוי.בי אמיר;

יש הדרגתיות. אמרנו מתחילה שבשלושת הימים הראשונים לא תהיינה בחינות.

אנחנו חושבים שגם לאחר מכן לא צריך ליפול על הילדים בבת אחת. יש עדויות

שהילדים מתוחים. הם צריכים לחזור ללימודים, חד וחלק, אבל בהדרגה.
די צוקר
עם מסר כזה הם ימשיכו להיות מתוחים, כי הם רק מרוויחים מזת.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מצטרף להערה. אנשים כבר יוצאים מהבית. אולי צריך להגיד גם לא ללכת

ברחוב, לא לנסוע במכוניות. שעור התעמלות גורם מתח?

בי אמיר;

לא פסלנו שעורי התעמלות. אם באיזה שהוא מקום ביטלו שעור התעמלות, צריך

לבדוק מדוע. אם השיקול היה שהילדים לא יתאמצו, הרי גם עלי זה לא מקובל. אני

מניח שהיה שיקול אחר שנוגע לסדרי הבטחון במקום, אבל אינני יודע את נסיבות

המקרה.
היו"ר מי בר-זהר
חבר-הכנסת צוקר, אם תוכל למסור את שם בית הספר נבקש תשובה ממשרד החינוך.

ר' לוי ן;

אני מקבל דיווחים מחדר מצב של משרד החינוך והתרבות, לשם מגיעות כל מיני

טענות גם של הורים וגם של תלמידים. הטענות שאני שומע הן בדיוק הפוכות. טוענים

שבתי הספר מעמיסים מאד את התלמידים, קבעו להם לוח בחינות, נתנו המון תרגילים

במתמטיקה וכו'.

ד' צוקר;

אילו שמענו רק טענות של הורים ותלמידים, היתה שנה בלי בחינות, שלוש שעות

לימוד ביום. אז מה אם יש טענות כאלה? השאלה היא מה המדיניות שהממלכה קובעת.

היו"ר מי בר-זהר;

יש אי התאמה מסוימת בין הדברים שלך, מר לוין, לדברים של מר אמיר. הוא

אומר שמתחילים בכמה ימים של רגיעה, אתה אומר שיש עומס.

ד' צוקר;

אתה מבטא את הגישה המפנקת; צריך לרפד את כולם.
ר' לוין
אני בכלל לא ביטאתי גישה. מסרתי אינפורמציה.בי אמיר;

הגישה שלנו היא שחוזרים ללימודים תוך התחשבות מסוימת ברגשות הילדים. אני
מדגיש
מסוימת, ולא יותר מזה.
היו"ר מי בר-זהר
אני לא מבין את הגישה הזאת. היא לא מקובלת עלי. מה זה "התחשבות מסוימת

ברגשות הילדים"? תפסיקו כבר להתחשב בכל העולם. העם הזה כולו רועד מפחד כי

הפחדתם אותו. תפסיקו להפחיד גם את הילדים.

בשבוע שעבר סיירנו בבית ספר. לומדים שם לימודים מלאים, בלי שום התחשבות

בשום רגשות. חזרו ללימודים כמו שצריך. במה עוד צריך להתחשב?

ב' אמיר;

אני לא רואה הבדל בין מה שאתה תארת ובין מה שאני אמרתי.

די צוקר;

יש הבדל בין מה שאתה אומר ובין התרגום בבית הספר, אחרי שהדברים עוברים את

הפיקוח ואת המחוז. בחלק מבתי הספר הדברים מיתרגמים אחרת, כאילו מדובר עכשיו

בילדים שכולם "מקרים" וצריך לטפל בהם. הגישה היא טיפולית ולא אחרת.
בי אמיר
אני שמח על הדוגמה שהביא היושב ראש, כי היא מעידה שבסך הכל הוזרים

ללימודים.
הי ו"ר מי בר-זהר
במקום שביקרנו, חוזרים ללימודים. אבל התחשבות ברגשות הילדים אינה מקובלת

עלי. פתאום כל אחד הוא אומלל כזה שצריך להתחשב בו ולטפח אותו ולדבר אליו

בצורה שונה. מה זה?
בי אמיר
צריך להתחשב גם במי שאינו אומלל.
היו"ר מי בר-זהר
המדינה החליטה על נורמליזציה. זאת לא נורמליזציה.
די צוקר
מדוע לשלוח תלמידים לקטיף?
היו"ר מי בר-זהר
נדון בענין זה בנפרד.ב. פתיחת לימודים בחטיבות הביניים ובבתי הספר היסודיים ושיקולי הג"א
היו"ר מי בר-זהר
אני מברך את גב' שוש אורן שהתמנתה יושבת ראש ארגון המורים. אנחנו מאחלים

לך הצלחה בתפקיד.

נמצאים אתנו נציגים של משרד החינוך, הג"א, ארגון ההורים הארצי וארגון

המורים. הסתדרות המורים לא שלחה נציג. אני מבקש לבדוק את הענין אתם. אני מבקש

לנזוף בהסתדרות המורים, לא יתכן שלא ישלחו נציג לדיון בנושא כזה בועדת החינוך

והתרבות של הכנסת. למרכז השלטון המקומי יש כבר מסורת ארוכה של אי הופעה

לדיונים כאלה.

אני מבקש תחילה לשמוע מאל"מ קולטון מה הם שיקולי הג"א בענין פתיחת

לימודים, בשכבות השונות ובמקומות השונים. לפי איזה שיקולים ולפי איזה כללי

בטיחות פותחים את בתי הספר? אני רוצה לומר לך שלועדה הזאת מלכתחילה היתה עמדה

חיובית לפתיחה מהירה ככל האפשר של מערכת החינוך. אני חושב שאביע גם דעת חברי

אם אומר שאנחנו שבעי רצון מכך שפותחים את בתי הספר.

די צוקר;

היינו גם בעד מדיניות אחידה, ושלא צריך יהיה לטלפן בבוקר לכל בית ספר כדי

לדעת אם לומדים או לא לומדים. היו הרבה בעיות בבוקר, הלימודים לא נפתחו לפי

האזורים, ערים מסוימות הן יוצאות דופן.

ר' לוין;

לפי אזורים מוגדרים, אבל אחרים.

אל"מ ח' קולטון;

מערכת הבטחון סבורה שמי שצריך להיות אחראי לפתיחת מוסדות חינוך, וכן גם

מוסדות אחרים, הוא הגורם שאחראי על מוסדות אלה בעת רגיעה. כלומר, אם מדובר

במוסדות חינוך האחראי הוא משרד החינוך והתרבות.

היו"ר מי בר-זהר;

לענין הסגירה היה משרד הבטחון אחראי. בזמנו סיכמנו כאן שההחלטה בענין

סגירה ופתיחה של מוסדות חנוך צריכה להתקבל על ידי שר החינוך ושר הבטחון.

אל"מ חי קולטון;

אשר לפתיחת בתי ספר, כפי שהובהר הדבר בישיבת הועדה אתמול, ההחלטה היא

משותפת של שר החינוך וראש הממשלה, ובידיעת שר הבטחון.

היו"ר מי בר-זהר;

לכם אין מה להגיד בענין זה? אם אתה אומר שההחלטה היא בידיעת שר הבטחון,

זה אומר שילך השר המר לראש הממשלה שמיר ובסוף הישיבה יצלצלו לשר ארנס ויגידו

לו: מישה היקר, אנחנו פותחים את בתי הספר. והוא יידע...

הרי זה לא כך, ואני מציע שלא נעמוד מאחורי נוסחאות. בענין זה יש משקל

מכריע לעמדת משרד הבטחון והג"א.
אל"מ ח' קולטון
ברשותך, אני מבקש להצמד לנוסח שהתחלתי בו, ומה שאמרת עכשיו מתחיל לנוסח

הזה. אני רוצה להמשיך ולומר שלאחר שהוחלט לפתוח את מערכת החינוך, בשלבים שונים

כפי שהוחלט, מפקדת ראש הג"א או הצבא ילוו את ההחלטות האלה ויסייעו בגיבוש

הנחיות מיגון והתנהגות בתנאים אלה.

היו"ר מי בר-זהר;

נניח שמפקדת ראש הג"א מגיעה למסקנה שפתיחת בתי הספר עלולה להיות אסון.

אתם לא תגידו כלום?

אל"מ חי קולטון;

נגיד.

היו"ר מ' בר-זהר;

אמרתם?

אל"מ חי קולטון;

כל ההחלטות בדבר פתיחה של בתי ספר התקבלו בשיתוף עם משרד החינוך והתרבות.

ההחלטה היא של משרד החינוך והתרבות.

היו"ר מי בר-זהר;

כלומר, אתם לא התנגדתם? לא טענתם שעלול להיות אסון?

אל"מ חי קולטון;

לא התנגדנו. הצבנו תנאים.

היו"ר מי בר-זהר;

זה סיפור אחר. לא אמרתם; מה שתחליטו - אנחנו נבצע. אילו היתה לכם סיבה

להתנגד, הייתם מתנגדים.

אל"מ חי קולטון;

בסיכומו של דבר, כל ההחלטות שהתקבלו ופורסמו בחוזרי מנכ"ל משרד החינוך הן

החלטות שהיו מתואמות אתנו, בתנאים שאנחנו תאמנו עם משרד החינוך, ולא היו דברים

בניגוד לדעתנו.

היו"ר מי בר-זהר;

אולי תוכל להסביר לנו מה התנאים, בהבחנה בין בני גילים שונים.

אל"מ חי קולטו ן;

אנחנו החלטנו בעצה עם משרד החינוך שהפתיחה תהיה מדורגת במספר תחומים.

קידם כל היא תהיה מדורגת לפי הגיל, התחילו ללמוד בני כיתות י' עד י"ד ובמיגזר

מסוים של פנימיות. לאחר מכן ירדנו לפתיחת חטיבות הביניים, ובימים אלה ממשיכים

ופותחים עד הגנים ולאחר מכן יפתחו גני הילדים.האזורים הוגדרו על ידי ראש הג"א, בהנהיה מס' 1, לפי רמת הסיכון לפי לקחי

מקומות נפילת הטילים וידיעות מודיעין נוספות. ההלטנו שבפתיחת הלימודים תהיה

הבחנה בין האזורים השונים, ובצורה כזאת נפתחו הלימודים.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

תבעתם מכל בית ספר לעמוד בדרישות מסוימות כתנאי לפתיחה?

אל"מ ח' קולטון;

כן. תנאי ראשון שהוא כללי לכל אזרחי מדינת ישראל, נשיאת ערכת המגן בכל

מקום ובכל עת, נוכח חוסר הוודאות באשר לאיומים והרצון לאפשר לכל אדם במדינת

ישראל את המיגון הטוב שנותנת הערכה בכל עת ובכל מקום שהוא נמצא.

לאחר שדנו בנושא, החלטנו שבמוסדות החינוך המיגון יתבסס על אטימת המקלטים

והכנתם לקליטת תלמידים בעת ארוע תקיפה. מחר שתפוסת המקלטים עלולה לא להספיק,

אישרנו איטום שליש מכיתות הלימוד בכל מוסד, על פי תפיסת המיגון של ההדר האטום,

על מנת לאפשר לכל התלמידים והעובדים במוסד בעת תקיפה לתפוס מחסה, אם במקלט ואם

בחדר האטום. התנאי שלנו היה שיכנסו למקלט ככל שהוא יכול להכיל וכל האחרים יהיו

בכיתות אטומות.
לי אליאב
יכנסו על פי סדר מסוים?

אל"מ ח' קולטון;

לארגון הפנימי בבית הספר אחראים מנהל בית הספר ומשרד החינוך.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

האם נתתם דעתכם על כך שבכיתות נמוכות לא תוכל המורה בבת אחת להלביש מסכות

לארבעים ילדים? האם קבעתם כתנאי מספר מבוגרים שיהיו בכל כיתה?

אליימ חי קולטון;

בשיתוף עם משרד החינוך קבענו שבכיתות אי ו-בי ובכיתות גי ו-די יהיו כמה

מבוגרים נוסף למורה.

רי לוין;

בכיתות אי ו-בי יהיו שלושה מבוגרים נוספים בשעות הלימודים, ובכיתות גי

ו-די מבוגר אחד נוסף. הורים או מבוגרים אחרים, מעל גיל 18. מנהל בית הספר

אחראי לארגון. הוא נעזר בועד ההורים.
היו"ר מ' בר-זהר
איך אתם מוודאים שמנהל בית הספר מקיים את ההוראות? יכול להיות שיש לו

קושי לגייס את המספר הדרוש של הורים.

רי לוין;

יש רשות מקומית, יש קבייטים ברשויות שלא מאשרים פתיחה של מוסד אם אינו

עומד בתנאים.היו"ר מי בר-זהר;

מי בודק קיום התנאים של הג"א?

אל"מ חי קולטון;

קבענו הסדר עם משרד החינוך, אנשי הג"א עוברים במוסדות החינוך ובודקים

אבל האחריות להכנת בית הספר לפי כל ההנחיות היא על בית הספר, מבחינתנו האחראי

יכול להיות מנהל בית הספר או קב"ט בית הספר.

ר' לוי ן;

יש לנו שתי רשתות. האחת היא רשת של קמ"חים - קציני מוסדות חינוך בהג"א,

שעורכים בקורת במוסדות החינוך. אני מקבל דיווח על הנעשה. זו רשת שעורכת בקורת,

אבל לא היא מאשרת או לא מאשרת מוסד חינוכי. מי שמוסמך לאשר שמוסד חינוכי הוא

כשיר ללימודים על פי הנחיות הג"א הוא הקב"ט - קצין בטחון מוסדות חינוך, שהוא

איש הרשות המקומית. מספר הקב"טים בארץ הוא כ-150. נוסף לזה יש אחראי בטחון

בבית ספר, יש גם שתי מורות שקיבלו הכשרה די ממושכת בנושא אב"כ, ויש עוד כוחות

עזר במוסד ההינוך.

היו"ר מ' בר-זהר;

כללתם בתוכנית הלימודים הסברה בנושא אב"כ?

ר' לוין;

בסוף אוגוסט ובתחילת ספטמבר 1990 הכשרנו מיליון תלמידים בנושא אב"כ, על

ידי 5100 מורים. המבצע נמשך שבועיים. לפני שהתחילה המלחמה כל אותם מיליון

תלמידים קיבלו שוב הכשרה בכיתות, על ידי צוות המורים. כמאה אלף מורים וכמיליון

תלמידים קיבלו הכשרה באב"כ.

היו"ר מי בר-זהר;

בוודאי תסכים אתי שיש הבדל גדול בין לפני לאחרי. לכל מה ששמעו קודם

התייחסו אחרת, לאחר שחתחילה המלהמה היחס משתנה. כשחוזרים עכשיו לבית הספר, האם

הם מקבלים בפגישה ראשונה עם המורה איזה שהוא הסבר גם על הנהלים החדשים שנקבעו?

מה שלמדו בסוף אוגוסט הם כבר שכחו מזמן.

רי לוי ן;

לפי חוזר המנכ"ל, כל בית ספר שנפתח עושה תירגול לירידה למקלטים ולכניסה

לחדרים האטומים. אם לא עומדים בתנאים, עושים תירגולים חוזרים.

חי מירום;

עשו אתמול תירגולים לא עמדו בתנאים. שמעתי הבוקר ברדיו שהכניסה נמשכה רבע

שעה.

ר' לוי ן;

הייתי בתירגולים בבתי ספר, עדיין ללא מסכות, ודובר על סדר גודל של שלוש

דקות עד שכולם ירדו למקלט. לאחר שהקטנו את הצפיפות במקלט, מחשש שהשהיה שם

תהיה ארוכה, לאחר שחלק מהתלמידים ישארו בחדרים האטומים אנחנו חודשים שהזמןיהיה קצר ל ותר. אם לא יעמדו בדרישה של שתי דקות, הג"א לא הסכים לרדת מהדרישה

לשתי דקות עד ארבע או חמש דקות, מבחינתנו זה קריטי מאד, פחות תלמידים ירדו

למקלט ויותר ישארו בכיתות האטומות שאליהן אפשר להגיע הרבה יותר מהר.

הי מירום;

הקב"ט מאשר או לא מאשר פתיהה של בית ספר כלפי מי - כלפי הג"א, כלפי משרד

החינוך כלפי הרשות המקומית?

ר' לוי ן;

כלפי הרשות. הקב"טים הם עובדי הרשות המקומית, אבל מבחינה מקצועית הם

כפופים למשרד החינוך והתרבות. יש קב"ט מחוזי של משרד החינוך בכל מחוז של משרד

החינוך, כולל האגף לחינוך התיישבותי. חקב"טים מונחים מקצועית על ידי הקב"ט

המחוזי. יש לנו בירושלים אגף בטחון שמנחה מקצועית את הקב"טים.
חי מירום
יש טופס שעליו קב"ט חותם שבית הספר עמד בתקני הג"א? אם כן, אצל מי

נאספים הטפסים האלה?

ר' לוי ן;

החומר מרוכז אצל הקב"ט המחוזי. הקמ"חים מדווחים לקמ"ח המחוז. קמ"ח המחוז

מדווח לקמ"ח העורף.
חי מירום
שאלתי במיוחד על הקב"טים, כי הקמ"חים הם כוח עזר לבדיקה בעיקר של האיטום.

הם לא חותמים, הם לא מקבלים החלטה באשר למצבו של בית הספר, הם מסייעים לבדיקה,

הם מעלים בעיות או פותרים בעיות אם הם יכולים.
ר' לוין
יש תיאום עם הקב"ט, הקמ"ח יכול להגיד לקב"ט שמוסד זה וזה אינו מתאים

לפתיחת הלימודים ולהציע לא לאשר אותו.
היו"ר מי בר-זהר
האם נעשה תירגול בכל בתי הספר?
ר' לוי ן
כל בית ספר שנפתח חייב לעשות תירגול. הקב"ט מאשר שזה נעשה. בית ספר שלא

עומד בכללים, שאנחנו קבענו אותם ביחד עם הג"א, לא ייפתח.
היו"ר מי בר-זהר
אתה רוצה לומר לי שמחר חמישים בתי ספר ישלחו את הילדים הביתה? אתה יודע

בדיוק כמוני שכל בתי הספר ייפתחו, גם אם יתברר שהתירגול לא הצליח.
ר' לוין
אני לא יודע בדיוק כמוך. עובדה היא שאתמול התקשר אלי קב"ט של העיר

רחובות, יש הנחיות לפתוח את בית הספר, אבל הוא אמר שזה בניגוד לדעתו המקצועית.
אמרתי לו
עמדתך המקצועית היא הקובעת, אל תאשר פתיחה עד שלא יעמדו בתנאים.
הי ו"ר מ' בר-זהר
עמדו בתנאים, אטמו, עשו תירגולים. בתירגולים התברר שהילדים לא מספיקים

להגיע למקלט ולחדרים האטומים בתוך שתי דקות. תסגרו מחר את בית הספר? תתחילו

מחר לפרסם ברדיו רשימות אינסופיות של בתי הספר שלא ייפתחו משום ששם הענין נמשך
ארבע וחצי דקות? (לי אליאב
מה אתה מציע לו?) אני שואל. אני רוצה שיגידו לי

שיעשו תירגול נוסף, שתהיה הנחיה לאטום עוד כיתות. אבל שלא יגידו לי שלא יפתחו

בתי ספר.
ר' לוין
בחוזרים יש גם הנחיה שבית ספר אשר לא עמד בתנאים ובתירגול, עושה תירגול

נוסף עד שיעמוד בתנאים. זה כתוב גם בחוזרי מנכ"ל.
לי אליאב
בית ספר שבו המקלט לא מכיל את כל התלמידים, אתם אמרתם שמנהל בית הספר

מחליט מי יכנס ומי לא יכנס. אתם משאירים בידי מנהל בית הספר לחרוץ גורלות, אם

המבוגרים ירוצו אם הצעירים ירוצו לקומה שניה. אתם נותנים בידיו החלטה שיכולה

להיות גורלית.
רי לוין
אשיב על משקל אימרה ממחזה מסוים: מיגון זה ענין של גיאוגרפיה. מנהל בית

הספר אמור לתכנן כך שהתלמידים מהכיתות הסמוכות למקלט יגיעו למקלט, ולכיתות

הרחוקות יאטמו בכל קומה שנים או שלושה חדרים כדי שגם הם יגיעו מהר למקום

מוגן.משאירים את זה לקומון סנס של המנהל. (לי אליאב: לא לפי גיל?) לא. לפי

המבחן של שתי דקות.
הי מחאמיד
אני מבין שיש נורמליזציה בחינוך, ואני מברך עליה. כשאמרו אתמול היכן-

ייפתחו. בתי ספר והיכן לא, אמרו אזור חיפה, הקריות וכוי. התפלאתי מאד שבית

הספר בשפרעם נפתח, כי שפרעם היא באיזור חיפה. האם יש שיקולים אחידים לפתיחה

של בתי ספר?
הי ו"ר מי בר-זהר
יש הבדל בהגדרת האזורים. מר לוין העיר שהאזורים של משרד החינוך הם לא

בדיוק האזורים של מפת הג"א. נבקש הסבר.
הי מחאמיד
כשמדובר על הכנת בתי הספר לפתיחת לימודים, מי יודע מה קורה בבתי הספר

במגזר הערבי? האם באמת יש חדרים אטומים? הבת שלי, תלמידה בכיתה טי בבית הספר

באום אל פחם, סיפרה לי שרק אתמול התחילו לאטום חדרים בבית הספר. התלמידים עצמם

אוטמים את החדרים.אני מכיה לפחות שנים או שלושה בתי ספר שמעולם לא היו להם מקלטים. מה

מציעים אנשי הבטחון לתלמידים לעשות אם יקרה משהו?

אל"מ חי קולטו ן;

הוגדרו אזורים על ידי מפקדת ראש הג"א, בהנחיה מסי 1 לשעת חירום. האזורים

האלה אינם חופפים את מפת אזורי ההרגעה אלא נכללים בתוכם. בהתאם לאזורים

המוגדרים האלה פעל משרד החינוך וקבע היכן עדיין לא יפתחו לימודים. אזורי

ההרגעה הם יותר רחבים. זה מותנה במערכת צופרים. השיקולים שונים לגמרי. האזורים

שהוגדרו על ידי ראש הג"א הם ברורים לגמרי, פורסמו בעתונות. לפי זה פעל משרד

החינוך.

לשאלה בענין בתי הספר במיגזר הערבי, וגם לשאלה ששאל אתמול חבר-הכנסת

פארס, בדקנו אתמול וקיבלנו נתונים שבצפון נבדקו 61 בתי ספר במגזר הערבי ועוד

27 בתי ספר במגזר הדרוזי. בסך הכל בדקנו בארץ 1443 בתי ספר. נבדקו כל בתי

הספר במגזר הערבי באזור המרכז, ברמלה, בלוד, ביפו. במקום שבדקנו, בדקנו בלי

הבדל בין המגזרים השונים. בדקנו שבתי הספר האלה מכינים את עצמם בהתאם להנחיות

של משרד החינוך.

די צוקר;

מה המימצאים בבדיקות האלה?

ר' לוין;

יש לי מימצאים על מאות בתי ספר בעורף צפון, לשמל, ורק בודדים אינם

כשירים.

ד' צוקר;

חבר כנסת מחאמיד שאל על מיגזר מסוים. אני שואל מה היו המימצאים באותו

מגזר.

אל"מ חי קולטון;

אני לא יכול להשיב לך כרגע מה היו המימצאים.

ד' צוקר;

נוכל לקבל את זה עד סוף היום?

אל"מ חי קולטון;

אני לא בטוח. אבדוק.

היו"ר מי בר-זהר;

אנחנו מדברים על דברים די דחופים. אני מניח שחייבת להיות לכם איזו שהיא

ידיעה על מה שקורה. מחר ילכו ילדים לבתי ספר, וחלק מבתי הספר לא מוכנים, לא

ממוגנים. אתם מקבלים על עצמכם ועל כולנו אחריות אחריות כבדה מאד.אל"מ חי קולטון;

אתמול התבקשתי לבדוק אם הבדיקות האלה נעשות גם במגזר הערבי. זאת היתה

השאלה של חבר-הכנסת פארס. בדקתי ואני משיב שנעשות בדיקות.

הי ו"ר מי בר-זהר;

נניח שנעשות בדיקות ומגיעים למסקנה שבתי הספר במגזר הערבי לא בסדר. מה

עושים?

אל"מ ח' קולטון;

לבקשתך, אבדוק מה המצב. אמרתי שאני לא בטוח שתהיה לי תשובה עד הערב,

מסיבות אוביקטיביות. תקבלו את התשובה בהקדם, אולי עוד היום בצהרים, אם אשיג

את זה. ואם לא, תקבלו ברגע שאשיג.

היו"ר מי בר-זהר;

אל"מ קולטון, אם לא תשיג את זה, משהו אצלכם דפוק. אני מדבר בכל הרצינות.

אני לא מאשים אותך אישית, חלילה. אבל אם היום, כשפותחים את בתי הספר, אתם לא

תשיגו מייד נתונים על כשירות בתי הספר במגזר גדול מאד במדינה, זה רע מאד. לא

זה שמודיעים אחד לשני שעושים בקורת ובודקים זה יפה מאד, אבל זה לא נותן תשובה.

מוכרחה להיות אצלכם זמינה המצבה של בתי הספר בארץ. אני מקווה מאד שנוכל לקבל

מכם תשובה היום, אחרת הדבר חמור מאד.

גבי אורן, בבקשה. על הציבור שאת מייצגת אותו מוטלת היום המשימה בעיקרה.
שי אורן
אני הייתי שמחה לראות הפרדה בין הבעלות על בית הספר ובין נותן האישור על

כשירות בית הספר. אני יודעת שיש לחצים של הבעלים על המנהלים לפתוח את בתי

הספר. לכן הייתי שמחה לחפרדה, איש הג"א שיש לו ידע מקצועי וכישורים מתאימים

יתן או לא יתן את האישור.

אני רוצה להתייחס בקצרה לדברים על חזרה לשיגרה, והכל כפי שהיה. זה לא

בדיוק כך. אני מורה בבית ספר, ביום ששי נכנסתי לכיתות ואני יודעת שובאו ילדים

עם מסכה סגורה שעדיין לא פתחו אותה, כי אצלם בבית לא פותחים, ובשום פנים ואופן

לא הסכימו ללבוש מסכה.

היו"ר מ' בר-זהר;

היו הרבה ילדים שעד היום לא פתחו מסכה?.

שי אורן;

לא פתחו עד שהגיעו לבית הספר. היו ילדים שבאו רק עם הקופסה, כי בלאו הכי

בבית לא משתמשים במסכה, על מנת לרמות את המורים הביאו את הקופסה הריקה.

לא הכל בדיוק כרגיל. יש בעיות. יש ילדים שפוחדים. על המורים מוטלת אחריות

לדאוג שהילדים ייצאו להפסקה עם ערכת המגן ולא ילכו מכות עם הערכה. אולי בשעור

לחינוך גופני יש בעיח כי הילדים זורקים את כל החפצים שלהם בחוץ. יש לנו גם

אחריות שלא יבוא איזה ילד וכמעשה קונדס יצייר לב על המסכה ויחורר את הפלסטיק.

זה לא כל כך פשוט. עדיין מסתובבים תינוקות בכיתה, כי לא בכל מסגרת יש מי ששומר

על ילדי המורות. יש גם פרודים אחרי לילה של צפירות. יש בעיות.זה לא נכון להגיד שהכל כרגיל. יש בעיות וצריך להתייחס אליהן. אנחנו

מטפלים בילדים, בנפש. דרושה התייחסות מיוחדת ותשומת לב מיוחדת. קצת חרה לי
שאמרו כאן
למה הופכים כל ילד ל"מקרה". לא כל ילד הוא "מקרה", אבל אנחנו

צריכים להיות ערים לבעיות. כי אם יקרה משהו, גם אותנו יאשימו.

היו"ר מי בר-זהר;

מר אמיר, אולי תוכל לומר לנו באופן כללי איך משרד החינוך רואה את הדברים.

למשל, איזה הנחיות ניתנו למנהלים, גם לגבי ירידה למקלטים, תירגול, סוג

הלימודים, משך הלימודים?

בי אמיר;

אני רוצה להמשיך קצת בכיוון שדיברה גבי אורן, וזה מחזיר אותי להתחלת

הדיון. בחידוש הלימודים בתנאים האלה, אנחנו מוכרחים כל הזמן להחזיק אצבע על

הדופק ולהיות ערים לעובדה שהמצב הוא לא בדיוק כפי שהיה קודם, והוא גם לא לגמרי

מצב של חירום. השאלה של הפרופורציה, איך וכמה לעשות, עם איזה ילדים ובאיזה

גיל - ההנחיה הכללית שלנו היתה לשים לב לבעיות. השתדלנו גם להעמיד לרשות בתי

הספר, במידת הצורך, שירותים פסיכולוגיים, יועצים. עם ידיעה שלנו, אני אומר את

זה כאן במלוא האחריות, שיש סכנה מסוימת של עודף פסיכולוגיזציה. אני אומר את זה

במפורש. אנחנו מודעים לזה. אבל אין פירוש הדבר שאם רואים את הסכנה הזאת צריך

להתעלם לגמרי מההיבטים השונים. המצב שונה במקומות שונים. אינו דומה בית ספר

בישוב מרוחק מהחזית של היום, דהיינו רחוק מהמרכז, לבית ספר ברמת-גן ליד אזור

שנפגע ממש, אם הילדים נמצאו במקום בשעת הפגיעה או שהם נוסעים ממקומות אחרים כי

המשפחות התרחקו מהאזור הזה.

ההנחיה הכללית שלנו למנהלים ולמורים היא שיהיו ערים לתהליך המעבר הזה

לשיגרת לימודים. הכוונה היא באמת לתהליך מעבר, נתנו - עד כמה שאפשר לתת

למנהלים ולמורים - הנחיות כלליות. אנחנו חושבים שאפשר לסמוך על המנהלים ועל

המורים בכיתות, ככלל, שהם יודעים להתייחס ולהגיב כפי שצריך לכל מקרה. הם

מקיימים את מערכת החינוך, לא קבוצה של כמה אנשים שיושבים בירושלים. אני אומר

את זה לא מעודף צניעות, אני חושב שאנחנו עושים עבודה מרכזית חשובה, אבל את

העבודה בשטח ממש עם הילדים עושים המנהלים והמורים. אנחנו נתנו את ההנחיה

הכללית, צרפנו את הנחיות הבטחון והבטיחות, שגם עליהן אחראי המנהל. נכון, עם

העזרה של הקב"ט ועם העזרה של הקמ"ח, ועם ההשתלמויות שניתנו לפני כן, ועם

ההדרכות שניתנו אחרי כן, ועם כל העצות האפשריות ועם כל הדברים שאנחנו נותנים,

המנהל עושה את השיקול של שעורי הגיאוגרפיה וההתעמלות.

פנו אלינו בהרבה מאד שאלות. לדוגמה, אם המעבדות נמצאות מחוץ לבית הספר,

הן נמצאות במוסד אוניברסיטאי סמוך, האם הילדים ילכו ללמוד שם? השיקולים היו

שיקולים מקומיים של בטחון, אם הילדים יכולים להגיע מהר לחדר מוגן. אני מביא

לדוגמה שאלות כדי שתראו שכמעט אי אפשר לחזות מראש את כל הסיטואציות. היתה

שאלה מה קורה במעבדה לכימיה שיש בה חומרים נדיפים. התייעצנו ואמרנו שאם יש

חומרים נדיפים שאולי מזיקים למסכות או שיש בהם סכנה, אל תקיימו בינתיים את

שעורי המעבדה בכימיה. יכול להיות שלאחר זמן נשנה את ההנחיות.

ההנחיות פורסמו בחוזרי המנכ"ל. המפקחים והמטות נמצאים בכל חוז. השירות

הפסיכולוגי ייעוצי, גם של הרשות המקומית וגם של המשרד, עומדים לרשות בתי הספר,

עד כמה שאפשר.

בחוזר לגננות פרטנו יותר והבאנו דוגמאות של כל מיני פעילויות אפשריות.

בבית ספר יש קבוצה של אנשים, יש מנהל ויש מורים והם יכולים להתייעץ ביניהם,

הגננת עובדת לבדה, לכן נתנו פירוט. החוזר הופץ הלילה, והבאתי אותו אתי לכאן,

כפי שהבאתי אתמול את החוזר שהופץ בלילה הקודם לחינוך המיוחד.בכל יום מתכנס מטה החירום במשרד החינוך. מסיבות ארגוניות היום באופן יוצא

מן הכלל לא תהיה ישיבה, תהיה ישיבה מחר. במטה החירום משתתפים כל מי שיש לו

נגיעה בענין. יום יום משעה שבע בבוקר עד שבע בערב פתוח חדר המצב במשרד החינוך,

גם היום, וזה בעצם מטה.

היו"ר מי בר-זהר;

יש כבר נציג ערבי במטה?

בי אמיר;

יועץ השר לעניני מיעוטים חבר במטה.

היו"ר מי בר-זהר;

שוב חוזר אותו סיפור. אתם עושים מאתנו צחוק? שלוש פעמים דובר על זה

בועדה הזאת.

בי אמיר;

אם אני זוכר נכון, במחוז הצפון - - -

די צוקר;

במחוז הצפון יש פסיכולוג. גם את הסיפור הזה שמענו. אמרה כל הועדה, חברים

מכל האגפים הפוליטיים; רוצים שיהיה נציג ערבי במטה.

בי אמיר;

המטה מורכב מחדר-מצב פלוס ישיבה. בחדר-המצב, מאז שנמסרה ההודעה, אני לא

הייתי באותה ישיבה, יושב פסיכולוג ערבי. יש שני חלקים בחדר-מצב; אחד למתן

אינפורמציה ותשובות על שאלות, והשני - קו פתוח.

די צוקר;

לא על זה מדובר.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מברך את מנכ"ל משרד החינוך והתרבות שהצטרף אלינו.

ז' אורלב;

לא צורף פסיכולוג ערבי לחדר המצב? בחדר המצב בירושלים יושב פסיכולוג

ערבי.

די צוקר;

לא דובר על חדר המצב. דובר על חבר במטה. שר החינוך והתרבות אמר בועדה:

אני מבקש שיהיה חבר ערבי במטה.זי אורלב;

אני מבקש לעיין בפרוטוקול. אני מודה שאני הבינותי שהכוונה היא לחדר-מצב.
דיברנו על חדר-מצב במחוז, אמרתם
לא במחוז אלא במשרד הראשי. אם התכוונתם למטה,

אני מודה שהיתה אי הבנה מצידי. אני לוקח את כל האחריות עלי. אני מבקש לבדוק

בסטנוגרמה, ואני אתנצל אם טעיתי.

בי אמיר;

המטה מחזיק את האצבע על הדופק באופן שוטף, הוא מרכז את השאלות. לכן

יושבים שם נציגי ארגון המורים, נציגי הסתדרות המורים, נציגי ארגון ההורים, כל

גוף שיש לו נגיעה בענין. כל שאלה שעולה במטה ניתנת תשובה או בו ביום או ואם

הענין מחייב בדיקה ניתנת תשובה כעבור יום או יומיים. בדרך זו אנחנו משתדלים

לענות על השאלות שההנחיות הכלליות לא נתנו להן תשובה מתאימה למקום זה או אחר.

היו"ר מי בר-זהר;

מר אמיר, אודה לך מאד אם תעבירו לועדה את חוזרי המנכ"ל שהופצו למוסדות

החי נוך.

אדוני המנכ"ל, אני מציע לקבוע נוהג שועדת החינוך והתרבות תקבל באופן קבוע

ושוטף את חוזרי המנכ"ל.

ז' אורלב;

ברצון.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מברך את שר החינוך והתרבות שהצטרף אלינו.

אני מצטט מפרוטוקול הועדה מיום 15 בינואר. "הי מחאמיד; אני רוצה להניח

שכל מה שנאמר בישיבה הזאת נכון גם לגבי מערכת החינוך הערבית. יחד עם זאת אני

מבקש לשאול מדוע אין אף דובר ערבית במטה. די צוקר; האם יש במטה נציג של

המערכת הערבית? ר' לוין; לא. זי אורלב; נכניס נציג כזה. השר ביקש זה

עתה שנכניס נציג כזה, ואנחנו נמלא אחר בקשתו". ואחר כך; "שר החינוך

והתרבות זי המר; ההערה שהושמעה בקשר לדובר ערבית במטה נכונה במאה אחוזים

ואנחנו ניישם אותה. מישהו שקשור עם המיגזר הערבי ואשר יש לו קשר עם הבנת

הענין, יישב במטה. הי מחאמיד; אולי צריך לדאוג גם לפסיכולוגים ערביים? שר

החינוך והתרבות ז' המר; אני בטוח שיש במיגזר הערבי כאלה." זו היתה הפעם

הראשונה.

לאחר מכן התברר לנו שאין במטה נציג של מערכת החינוך הערבית. נאמר לנו שיש

נציג בנצרת. אמרנו שלא התכוונו לנצרת, דיברנו על נציג במטה.

אדוני השר, אני אומר ברוח טובה; אנחנו כועסים מאד. יש לנו הרגשה

שמוליכים אותנו שולל. הרגשה לא טובה ולא רצויה. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה

מלא. פעמיים הבטחתם לנו דבר, ועד כה כשהבטחתם לנו דבר הוא תמיד נעשה. בדרך

כלל יש בינינו הבנה מלאה. הפעם אפילו לא חשבתי להעלות את השאלה כי הייתי בטוח

שהדבר בוצע. מסתבר שעד עכשיו לא בוצע. אני מבקש לגמור את הפרשה הזאת. אני מבקש

שתדאג ו לכך שהחל מהיום יהיה חבר במטה נציג מערכת החינוך חערבית.
ז' אורלב
אדוני השר, היתה אי הבנה. אני חשבתי שהכוונה היא לפסיכולוג בחדר המצב.

התברר לי שהועדה דיברה על חבר במטה. אני חשבתי שמדובר על פסיכולוג שיענה

לילדים. היתה אי הבנה מצידי ואני מקבל על עצמי את האחריות.
שר החינוך והתרבות ז' המר
נצרף את עלי חיידר.
היו"ר מ' בר-זהר
בזה סגרנו את הנושא הזה. אני בטוח שמהיום יהיה במטה נציג מערכת החינוך

הערבית.

אדוני השר, קיבלנו דיווח של הג"א, של מר לוין, של מר אמיר, שמענו את גב'

שוש אורן יו"ר ארגון המורים, ועכשיו אנחנו רוצים לקבל ממך את התמונה הכללית,

מה נפתח, מה עומדים לפתוח, סדרי גודל, בעיות מיוחדות. בבקשה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
ברשות היושב ראש, אני אומר כמה דברים כלליים ומר אורלב ישלים וקצת יפרט.

אנחנו מתכוונים עד סוף שבוע זה, ככל שיינתן, לפתוח כמעט את כל המערכת. אני

אומר כמעט, כי ראשי הערים חיפה ותל-אביב מבקשים מאתנו להתקדם יותר לאט בענין

זה, משיקולים בטחוניים. וכך גם בירושלים.
היו"ר מ' בר-זהר
הם קובעים את השיקול הבטחוני?
שר החינוך והתרבות ז' המר
הם לא קובעים. הם מבקשים. השתדלנו לפעול בהבנה עם ראשי הערים, כי במידה

רבה האחריות על בתי הספר היא גם עליהם, הם עומדים בקשרים עם ההורים - האזרחים

שלהם. הרשויות המקומיות רוצות להגיע למצב של רגיעה, אבל אני מניח שהם עדיין

מודאגים שמא יקרה משהו. לאחר שכבר טעמו טעם הפצצות, זה נראה להם יותר מפחיד.

המגמה הכללית היא במשך השבוע הזה, ולכל המאוחר בכמה מקומות בתחילת השבוע

הבא, לפתוח את כל המערכת כולל גני הילדים. אני לא יודע אם דווח כאן, אנחנו

הולכים להכניס טלפון בכל גן.
לי אליאב
מיד אחרי שמשרד החינוך הודיע, בזק נעלב מאד והודיע בכל כלי התקשורת:

אנחנו מוכנים להתקין טלפון בכל גן.
ז' אורלב
תמורת מחיר מלא פלוס מע"מ.
שר החינוך והתרבות ז' המר
כיוון שגני הילדים הם יחידות קטנות ונפרדות, חשבנו שגם מבחינת השמירה

בעתיד חשוב מאד שיהיה טלפון בכל גן, שאפשר יהיה להזעיק את מי שצריך. זאת

תוכנית שהגנים ציפו לה מזמן.היו"ר מ' בר-זהר;

קראתי בחוזר מנכ"ל שלא פותחים את הגנים ביום ששי, כי הוראת הבג"צ כבר

הסתיימה. האם אתם לא חושבים שבתקופת חירום כזאת אפשר להמשיך עוד שבוע-שבועיים

לפתוח את הגנים כל ימות השבוע?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אם הועדה תוכל לעזור לי לשכנע את הסתדרות המורים שתסכים, אקבל את זה בשתי

ידים. הם פשוט לא רוצים. הרי המשרד מעונין שהלימודים בגני הילדים יתקיימו

השנה ששה ימים בשבוע. אני לא יודע מה יהיה בשנה הבאה. אם הועדה תעזור לי

והסתדרות המורים תסכים, נשמח על כך. הבעיה היא שלגננות יש הסכם ואינן רוצות

להוציא אותו מידיהן.

התקנת טלפונים בגנים חשובה לנו גם לעתיד, ליישום מסקנות ועדת גבעולי

בענין השמירה במוסדות חינוך. כאן נפלה לידינו הזדמנות של צורך חירום והיתה

נכונות של השלטון המקומי לסייע. השלטון המקומי נותן לענין זה מיליון שקלים,

האוצר נותן מיליון והמשרד שלנו נותן מיליון שקלים. אני ביקשתי משר התקשורת שגם

בזק יתן לנו הנחה, שהמשמעות שלה היא כחצי מיליון שקלים, 15% הנחה מהרווח. הוא

הבטיח לנו פריסה. יש משא ומתן בינינו וביניהם. התקנת הטלפונים בגנים תעלה כ-4

מיליון שקלים.

אנחנו מתכוונים לפתוח את כל גני הילדים בשבוע הבא. אני מקווה שכך יהיה.

אנחנו פותחים בהדרגה, הלכנו מן הקל אל הכבד. התחלנו בבתי הספר התיכוניים,

ירדנו לבתי הספר היסודיים. התחלנו באזורי הארץ שהיו עד היום פחות פגיעים,

אנחנו לא יודעים מה יהיה מחר, התחלנו בצפון ובדרום, עברנו לאזור הי וירושלים.

צמצמנו את אזור אי לפי מפת הג"א, שהיא לא בדיוק זהה למפה שלנו. זה גרם בלבול,

אבל תוך שעות או יום אחד הענין יסתדר. רצינו לפתוח עד כמה שאפשר יותר מוסדות

חינוך.

די צוקר;

למה צריך היה להפריד בין כיתות בערים שונות ולקבוע מועדי פתיחה שונים

בערים שונות? קבעתם שבאזור אי כיתות מסוימות מתחילות היום ללמוד. בתוך אזור

אי, בחלק מהישובים, כיתות שבין אי ל-ו' פוצלו. מחר מתחילות ללמוד רק גי ו-ד',

ומחרתי ים אי ו-ב'.

ז י אורלב;

לפי בקשת ועדי הורים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

היתה בקשה מצד עירית ירושלים. יש דבר מוזר. יום אחד אני קורא בעתון

שמחלקת החינוך של עירית ירושלים דורשת ממני לפתוח את כל בתי הספר. למחרת

מודיעה לי דליה איציק, בשם ראש העיריה טדי קולק ובשמה, היא ממונה על החינוך,

שלא לפתוח. בסוף הגענו להבנה שיפתחו כיתות הי ו-ו' יום אחד, כיתות גי ו-ד'

ביום השני, וכיתות אי ו-ב' ביום השלישי.
חי מירום
אני הייתי חסיד הגישה הזהירה והשכלתנית, לראות מה קורה ולפי זה להגיב. עד

כה חשבתי שמשרד החינוך נהג נכון ופעל בצורה זהירה ומותאמת למצב הבטחוני. אמנם

מה שאנחנו אומרים עכשיו עלול מחר להיות מיושן, אבל מה לעשות...הבעיה הגדולה בעיני היא באותו "כמעט" שהשר דיבר עליו: כמעט כל בתי הספר,

כמעט כל השנתון וכו'. הבוקר ראיתי שאנשים לא יודעים מה קורה בכיתות שמתחת

לכיתה ז'. חלק מהמקומות ביקשו הרשויות אישור מיוחד לפתוח כיתות כאלה ולא

אחרות, לפתוח בשעה כזאת ולא בשעה אחרת. אם יש דבר שגורם נזק עצום הרי זה שאין

אחידות במערכת כולה. אני מציע לא להעתר לבקשות הרשויות. משרד החינוך והתרבות

חולש על המערכת כדי ליצור אחידות, כדי שכולם ידעו מי ומתי מתחילים ללמוד.

לדעתי, צריך לפתוח, לא בהדרגה כיתה כיתה או שתי כיתות, צריך לפתוח את כל

בתי הספר היסודיים בבת אחת, ומיד.

אנחנו לא יודעים מה יהיה בעתיד, אבל יש לנו כבר ניסיון של עשרים יום שבהם

לא נפל אף טיל אחד בשעות הבוקר. נפל טיל אחד בשעה שבע וחצי. הלימודים מתחילים

בתשע. אנחנו כבר יכולים לומר שבמשך עשרים יום לא נפל אף טיל אחד בין השנה תשע

לשתים או שלוש אחר הצהרים. את זה אנחנו כבר יודעים, והם בוודאי יודעים. הם

יודעים שמערכת החינוך נפתחה, כי הדברים מתפרסמים, ולא נפלו טילים בשעות היום.

כנראה שאין זה מקרה, לארצות הברית יש שליטה באויר.

אני סבור שצריך לפתוח מיד את כל מערכת החינוך, ללא דירוג, ולא לתת שום

קונסציות לרשויות מקומיות. בבת אחת לפתוח את כל המערכת. לדעתי, צריך לחדש את

הלימודים מחר בבוקר מכיתה א' ועד י "ב, במערכת כולה. נותרה בעיה של גני

הילדים, שם יש בעיות של איטום, בעיות של קוי תקשורת. בענין גני הילדים אפשר

לחכות עוד יומיים, אבל גם אותם צריך לפתוח. כשמוסדות חינוך סגורים יש בעיות

קשות במשפחה.

צריך ללות את זה במאמץ אדיר של הקב"טים ושל הקמ"חים, של כל המערכת. היא

צריכה לעבוד מחר. צריך להיות תירגול חוזר בכל מוסד שנפתח מהדש ודיווח על

התוצאות. ולא די תירגול רק בפתיחה, צריך לחזור ולתרגל בכל יום או יומיים,

אולי אפילו בהתחלת יום הלימודים בבוקר. אפשר להתחיל בהתעמלות בוקר, וההתעמלות

תהיה תירגול. הילדים יקבלו את זה נחמד - - -
שי אורן
מתי הייתי לאחרונה בכיתה?

חי מירום;

שמעתי אותך ואני מבין ללבך. אשתי מחנכת ואני מכיר את הסיפורים, ובכל זאת

גם היועצת שלי חושבת שצריך לפתוח את הלימודים בבת אחת ולהפסיק את המצב הבלתי

ברור של דירוג.

שאלה לשר החינוך והתרבות. בישיבה של ועדת הספורט הבוקר היה מר מקל ועל

שאלתי בענין הגל המשותף הוא השיב: שר הבטחון ביקש להמשיך בגל המשותף ונענינו

לבקשת שר הבטחון.
די צוקר
הם ממשיכים לפעול בניגוד לחוק רשות השידור. לא היתה החלטה של הועד המנהל.
חי מירום
ככל הידוע לי לא שר הבטחון הוא השר הממונה על רשות השידור. אילו כך היה,

הייתי מזדרז לחוקק כל מה שאפשר כדי לקבוע מפורשות שהוא לא ממונה.האם שר החינוך והתרבות מודע לענין? האם הדבר נעשה על דעתו? מה הם

השיקולים להמשך הגל המשותף?

אישית אין לי דבר נגד הגל המשותף. הוא תרם את תרומתו. אבל יש לי המון בעד

קיום מערכת דמוקרטית, נורמלית, שחוזרת לתיקנה. אומרים לי שיש כבר פתרונות גם

לענין כניסה משותפת למצב אזעקה.

היו"ר מי בר-זהר;

שמעתי הבוקר ברדיו דבריו של המנכ"ל בענין משא ומתן עם המורים על החזר ימי

לימודים. אני מבקש למסור לנו אינפורמציה גם בענין זה.
הי מחאמיד
אני תומך בפתיחת הלימודים במערכת החינוך כולה, בצורה אחידה, כדי לא ליצור

בלבול אצל האוכלוסיה בארץ. כמובן, ללא השפעה של הרשויות, שמשרד החינוך בעצמו

יקבע כפי שימצא לנכון.

אף כי אני מברך על פתיחת הלימודים, אני חושש מאד שמערכת החינוך במי גזר

הערבי איננה מוכנה למצב חירום. הייתי רוצה לקבל אינפורמציה ברורה ולדעת עד כמה

היא מוכנה או לא מוכנה. אני חושש מהמצב.

היו"ר מי בר-זהר;

אדוני השר, השאלה הועלתה לפני שבאת. לפני שבוע ביקש חבר-הכנסת פארס לדעת

אם נערכת בדיקה בבתי הספר במיגזר הערבי, ואתמול חזר על שאלתו. חבר-הכנסת

מחאמיד העלה את השאלה היום. חבר-הכנסת פארס, זה היה לפני שבאת. נציג הג"א

הודיע שאכן נעשתה בדיקה במספר בתי ספר, אך לא היו בידיו המימצאים. תבענו לקבל

את המימצאים עוד היום, והוא אמר לנו שהוא לא בטוח שיוכל למסור היום מימצאים.

אמרנו שאם אכן אין מימצאים בדוקים על המצב במערכת החינוך במיגזר הערבי ביום

שפותחים את הלימודים במצב חירום, הרי זה מאד מאד לא טוב. הוא לא אמר שאין להם

מימצאים, הוא אמר שהוא לא יודע אם יוכל להשיג היום את המימצאים. תבענו לקבל את

המימצאים הללו עד ישיבת הועדה מחר בבוקר, לדעת מה העלו הבדיקות, מה כן בסדר,

מה לא בסדר, מה נעשה כדי לתקן את המצב.

הי מחאמיד;

אדוני השר, לי ידוע שיש בתי ספר במיגזר הערבי שבהם אין מקלטים ואין חדרים

אטומים.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

מנהל בית הספר קיבל את ההנהיות כמו כל המנהלים. אין הבדל בחוזר המנכ"ל

בין בית ספר יהודי לבית בית ספר ערבי. כשמנהל בית הספר קיבל את ההוראות הוא

הפר אותן ולא אטם, זה מה שקרה לפי הדברים שאתה אומר.

הי מחאמיד;

לא היה פיקוח עליו.

היו"ר מי בר-זהר;

נניח שמנהל בית הספר הוא מנהל רע - - -שר החינוך והתרבות ז' המר;

לא אחד. אילו היה מנהל אחד כזה, מילא. למה בכל המיגזר הערבי לא עשו מה

שצריך היה לעשות?
הי מחאמיד
לא אמרתי שבכל בתי הספר לא אטמו.
מי ג ולדמן
אני ביקרתי בכמה בתי ספר ערביים באזור שלי, יש שם חדרים אטומים.

הי מחאמיד;

לא טענתי שבבתי הספר הערביים ככלל אין חדרים אטומים. אמרתי שיש בתי הספר

שאין בהם חדרים אטומים. אני יודע שבבית ספר מסוים באום-אל-פחם אין חדרים

אטומים.

ח י פארס;

בתי הספר קיבלו הנחיות. רוב בתי הספר, לפי בדיקה שערכתי באזור, אטמו

חדרים. אבל לא היו תירגולים. אנשי הג"א צריכים היו לבוא לתרגל מה לעשות בעת

צפירת אזעקה. זה לא נעשה. לכן העליתי את הנושא לפני שבוע.

מי גולדמן;

במצב שנוצר יש גם דברים טובים. ראיתי את ההתגייסות של הרשויות המקומיות

לעשות שיפוץ ובדק בית בכל בתי הספר, לא רק בחופשת הקיץ. יש מעורבות גדולה יותר

של הורים ושל הועדים, אתה רואה נכונות של אנשים לתרום ולעשות יקונים שלא היו

עושים אותם בימי שיגרה. בתחום הבינוי והשיפוץ של בתי הספר נעשית עבודה נהדרת.

מצד זה יש רווח וחסכון לא קטן של כסף. לא הייתי רוצה שמצב החירום יימשך, אבל

הייתי רוצה שתימשך רוח ההתנדבות.

אנחנו צריכים לקחת דוגמה ממדינות באירופה וגם מארצות הברית, שם הגימלאים

עוסקים בהתנדבות בשיפוצים במוסדות החינוך. אני יודע שבכפר תבור זה עובד יפה,

ואני חושב שאפשר לעשות את זה גם בישובים אחרים. .

אני חושב שצריך לפתוח את הלימודים בבתי הספר בשעות הרגילות, בשבע ובשמונה

בבוקר. לפי דעתי הג"א עוסקת בדברים שהיא לא צריכה לעסוק בהם, היא לא צריכה

לקבל עליה אחריות למערכת החינוך במדינת ישראל. לא דומה פיקוד צפון לפיקוד

מרכז, ולא דומה פיקוד דרום לפיקוד מרכז. צריך להחזיר את האחריות לאותם גופים

שצריכים לתת את התשובה לכל מחוז ולכל אזור. אני מתכוון לפנות היום בנושא זה

גם לרמטכ"ל.

אסביר למה אני מתכוון. הרגישות לענינים בכל אזור ואזור לא יכולה להיות

באחריות הג"א. לפיקוד צפון יש רגישות מיוחדת לצרכי האזור, הוא יודע איך

להתייחס לפתיחת בית ספר באביבים או במעלות, ולא למפקדת הג"א. ההחלטה השיגרתית

שהג"א לוקחת על עצמה בימים האחרונים, אני לא מדבר על הימים הראשונים של

המלחמה, אני מדבר על ימים שאנחנו כבר למעשה בשיגרה, ואני לא יודע מי מחליט

שאנחנו עוד לא בשיגרה. טיפלתי השבוע בענין מסוים, הג"א אמר לי לא, פיקוד צפון

אמר לי כן. בשבילי הכתובת היא פיקוד צפון. (לי אליאב; הג"א ת"פ פיקוד צפון).

לא. עורף צפון שייך לפיקוד צפון, ועורף צפון הוא לא ת"פ הג"א. רק בנושאים

מוגדרים, לא בכל. מפקד עורף צפון כפוף לאלוף פיקוד צפון ולא למפקד הג"א.אדוני השר, כדאי שתברר את הנושא הזה. יתברר לך שיכולתם לפתוח את בתי הספר

עוד בשבוע שעבר, ולא הלו אומרים לכם לא.

יש כאן בעיה נוספת. לפי דעתי, השרים פוהדים מועדת חקירה. אנשים פוחדים

לקחת אחריות פן יקרה משהו.

שי אורן;

ובאמת, מה יקרה?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

מה פירוש פוחדים מועדת חקירה? זאת אומרת שאתה היית פותח את הלימודים

לפני שבועיים?
מי ג ולדמן
לא אמרתי שלפני שבועיים. לפני שבוע.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

זה כבר ענין של הערכה.

מ' גולדמן;

אני חושב שצריך היה לפתוח את הלימודים ולחזור לשיגרה. גם אשתי מורה ואני

יודע מה קורה. הבת בכיתה גי לא הולכת לבית ספר, הילד בכיתה זי מתחיל ללמוד

בתשע, הילד בכיתה טי מתחיל בתשע. אחד נוסע לבית ספר אזורי באוטובוס צהוב, שני

נוסע באוטבוס של אגד לתיכון בעפולה. המון בעיות.

לבתי ספר אזוריים יש מערכת של הסעים. אי אפשר לרכוש אוטבוסים בלי הגבלה.

הכיתות הגבוהות היו מתחילות בשעה אפס, בשעה שבע בבוקר, הכיתות הנמוכות התחילו

בשעה שמונה. אותו אוטובוס שאסף את תלמידי הכיתות הגבוהות חזר ואסף את הילדים

לקראת שעה שמונה.

הי וייר מ' בר-זהר;

קיבלתי פניה מראשי מועצות אזוריות שהלימודים יתחילו בשעה שמונה וחצי

ובתשע. קיבלנו אתמול הודעה שהדבר מבוצע מהיום.

מי ג ולדמן;

בשבוע הבא יש לנו דיון בנושא הפעילות התרבותית, תאטרונים וכו'. אני חושב

שצריך לעודד גם את המתנ"סים ואת הספריות הציבוריות לחזור לפעילות שיגרתית.

ד' צוקר;

מתחילת המלחמה, החל מההחלטה על מועד פתיחת בתי הספר ועד ההחלטות שהתקבלו

עכשיו, ובעיקר חהחלטות שעדיין לא התקבלו, יש קו מנחה של כל ממשלת ישראל, שמשרד

החינוך והתרבות הוא חלק מתוכה, קו מהוסס מאד, קו שלא מגלה מנהיגות, חושש

מנטילת אחריות.אני מפחד מאד מדמות העורף כפי שהצטיירה במלחמה הזאת. אני חושב שזה עורף

די מפונק. רמת הפינוק היא פונקציה של הרבה דברים, ועמדת הממשלה והמימסד היא לא

ראשונה שבהם. הדברים הם הרבה יותר עמוקים. אבל אם נתייחס רק לעמדת הממשלה

והמימסד, זה בולט מאד במשק - גישה לא אחראית, מפוחדת, שאין בה מנהיגות. אני

רואה אותו מודל במערכת החינוך.

המסר שאתם משדרים לבתי הספר הוא שמוסדות החינוך יהיו מוסדות טיפוליים, כי

כל מי שמגיע לשם הוא בכלל "מקרה". אני מגזים טיפה, אבל לא הרבה. ההנחיות שלכם
לבתי הספר תורגמו לדברים הבאים
בשלב ראשון לא נותנים שעורי בית - - -

שי אורן;

איפה?

די צוקר;

אני מדבר על בתי ספר שאני יודע. המסר של הרשויות מתורגם על ידי המורה

בכיתה. מהמסר שמקבל המורה הוא מבין שצריך להתנהג אל כולם בכפפות של משי, כי

אנחנו בתקופה שכולם צריכים לפחוד, כי אם אתה לא פוחד - יש לך בעיה, משהו משונה

אצלך. בשלב ראשון אין בחנים ומבחנים, מוותרים על שעורי בית. למה מוציאים

כיתות י"א לעבודה בקטיף? למה לא לחזור ללימודים רגילים, ושהמוסד המחנך יתבע

מן התלמיד אותה תביעה שתבע ממנו כל הימים. יש פן בטיחותי, הוא לא שייך לחלוטין

לדברים שאני אומר.

שי אורן;

על איזה בתי ספר אתה מדבר?

די צוקר;

אני מדבר על מגמה. אני נותן עוד כמה ביטויים של אותה מגמה, בהמשך לקו

שהצטייר כאן, אני לא רוצה לחזור על דברי חברי הכנסת שדיברו לפני, אני יכול

להביא דוגמאות גם מהסביבה שלי ומהניסיון של חברי. בענין הקטיף קיבלתי כמה

מכתבים. הענין הזה לא מובן להורים. ההורים מצפים שכאשר הילדים חוזרים לבית

הספר הם חוזרים ללמוד. אין שום סיבה לבטל היום לימודים בכיתות י"א, בעיקר במשק

שיש בו עשרות אלפי מובטלים. למה להשבית עוד חלק מהמערכת?

אני מצפה שהשר יעביר מסר למערכת שפותחים את המערכת לא באופן מדורג

ומהוסס, פותחים אותה כפי שצריך. וכאשר חוזרים ללימודים, פרט לבעיות אישיות,

בוודאי יש בעיות כאלה, פרט להן אחרי יום או יומיים חוזרים לתביעות הרגילות -

שעורי בית, מבחנים. אני אומר לך שיש שורה של בתי ספר שלא נותנים עכשיו שעורי

בית, כי הילד הוא "מקרה". גם מבחינה טיפולית הגישה הזאת לא נכונה. זו גישה

שגויה מבחינה טיפולית, כאילו ממשיכים את מצב החירום גם בתוך המוסד שמנסה לפעול

כאילו הכל בסדר.

אומרים, שיגרה תוך זהירות, שיגרה שיש בה מידה גדולה יותר של אחריות, זה

נכון. אבל שיגרה שמשדרת כל הזמן "חברים, אנחנו נותנים הנחות" - זו שיגרה לא

נכונה גם מבחינת ההקרנה של המערכת כלפי ההורים והילדים.

היו"ר מי בר-זהר;

עיינתי בחוזר, ובהרבה מאד דברים החוזר בעצם מאשש את דבריו של חבר-הכנסת

צוקר. החוזר ברובו מוקדש לשאלות איך להרגיע את הילדים, איך לשחק אתם, איך

להסביר להם, איך לעשות כך שיהיה להם טוב.שר החינוך והתרבות ז' המר;

החוזר מכוון לגני הילדים. לא שלחנו את ילדי גני הילדים לקטיף... בהם

צריך לטפל אחרת.

היו"ר מי בר-זהר;

צריך להגיע לשיגרה רגילה. גם לי נראה שאנחנו מפונקים מדי וגם מפנקים יותר

מדי את העורף. כל הזמן מודיעים לכולם: תפחדו, תפחדו, תוציאו, תספרו שאתם

מפחדים, יגידו הורים לילדים שטוב לפחד, צריך לפחד... מה זה? אתם מנהלים

מערכת חינוכית. אנחנו מגדלים כאן עם,שכל הזמן סמך על אומץ לבו, על כושרו

להתמודד במצבים קשים, ועכשיו ברשת המאוחדת מסבירים לנו כל הזמן כמה טוב וכמה

צריך לפחד ולבטא את כל הפחדים.

שי אורן;

ואם יקרה משהו...

די צוקר;

הפחד הוא לגיטימי, אבל הפינוק הפך היום לאידאולוגיה, לדגל שמנופפים בו.

לי אליאב;

אנחנו עומדים בשבוע השלישי לאחר פרוץ המלחמה ואנחנו יושבים בשקט ובניחותא

מתווכחים. בוודאי ננהל עוד בגמר המלחמה ויכוחים קרדינלי ים, לא רק על דמות

. הנוער ועל החינוך ועל הפינוק, בוודאי נתווכח מה יהיה מבחינה מדינית. אבל עברו

רק שלושה שבועות מפרוץ המלחמה, רק שלושה ימים מהתקפת הטילים האחרונה. נזכור

במה התחלנו ואיפה אנחנו עומדים.

חוץ ממלחמת העצמאות, שהיא סיפור אחר לגמרי, מעולם לא היה לנו דבר דומה

לנפילת טילים על העורף. לא התנסינו, לא מערכת החינוך ולא אנחנו לא התנסינו

בזה. לדעתי, במשך שלושת השבועות האלה המערכת תיפקדה טוב והיא חוזרת עכשיו ככל

האפשר לשיגרה, עם קצת שינויים פה ושם. בוודאי לא הכל מושלם, אבל המערכת פעלה

טוב, והיא פועלת עכשיו עם שינויים שבאים בכל יום. אין לי ספק שהאצבע של מערכת

החינוך היא על הדופק כמו של חברי הכנסת. כולנו מכירים את המערכת, אחד מדבר בשם

אשתו שהיא מורה, אני עצמי מורה במוסד לא שיגרתי, והייתי עד לכל התהפוכות

ודווקא במקום מרוחק. היום פועלים מחזורים תקינים במקום שאני מלמד בו,

והתלמידים באים. פה ושם יש מקרים כאלה ששוש אורן תארה, אבל אלה מיעוט. אני

חושב שאת הויכוח הקרדינלי על דמות הנוער, על דמות העם במלחמה, ויש מקום לויכוח

נוקב מאד, צריך לערוך לאחר שידומו התותחים.

די צוקר;

למה?

ל' אליאב;

כי חס וחלילה בעוד חצי שעה עלול לחזור מה שקרה ברמת-גן ובתל-אביב, ואז

כולנו נפסיק את הויכוח ההוא ונחזיר את הילדים הביתה. חכה, אנחנו עדיין בתוך

המלחמה. אני מסכים להרבה מהדברים שאמרת, אבל לא זו השעה.

די צוקר;

ההבדל הוא רק מתי אומרים את הדברים?ל' אליאב;

כן. זה הבדל גדול, כי הטיל יכול ליפול עלינו בעוד חצי שעה.

די צוקה;

ואז אני אאשים את שר החינוך?
ז' אורלב
כן.
היו"ר מי בר-זהר
מה שלא ייאמר כאן בדיון, אם מחר יפול טיל - הציבור יאשים את שר החינוך

שפתח את בתי הספר.

ח י פארס;

וגם את שר הבטחון.

הי מירום;

אחת הדרכים לתת גיבוי לשר החינוך היא לחוות כאן דעה בעד פתיחת הלימודים.

ח י פארס;

הפחד קיים. אני מפחד, האשה והבנות מפחדות. ראיתי באיזה מצב נפשי היתה בתי

בת ה-19. בת ה-14 בכלל לא ישנה בלילות. הפחד קיים והוא ימשך כל עוד נמשכת

המלחמה.

חבר-הכנסת מחאמיד ואני ביקרנו בשבת בג'נין. העוצר הוסר לכמה שעות כדי

שאנשים יוכלו לערוך קניות. זה לא המקום לספר על כל הדברים, אצטמצם למה שנוגע

לועדת החינוך. יש שם לחץ אדיר,. ההורים והילדים לא יכולים לסבול את המצב

הקיים, הם רוצים שיפתחו את בתי הספר. אני מבקש שתדונו בענין בהקדם, ביחד עם

שר הבטחון, כדי להחזיר את הילדים בהקדם ללימודים. גם שם אפשר לעשות את זה

באופן הדרגתי, להתחיל בכיתות הנמוכות ולעלות. קשה להיות כל הזמן במעצר בית כל

המשפחה, בלי עבודה, בלי אוכל. יש צרות צרורות, אבל כשאין לימודים בבתי הספר זה

עוד מכביד. כל משפחה יודעת מה פירוש הדבר שכל הילדים בבית, אני לא צריך לספר

לכם. אני מבקש שתדונו בנושא ברצינות.

שמעתי אתמול בחדשות בחצות ששר הבטחון עומד להקל את העוצר בשטחים. אולי

תתחילו בפתיחת בתי הספר. שתי הבעיות הקשות ביותר שם הן אי יציאה לעבודה ואי

יציאה ללימובתי הספר. אלה שתי הבעיות הבולטות ביותר.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אני רוצה לומר כמה דברים כלליים ואחר כך להתייחס קונקרטית לדברים שצריך

לעשות בעתיד, למסקנות מדברים של חברי הועדה. אני מקבל את רוב המסקנות, אם כי

לא את הטיעונים.

על הדברים שנאמרו כאן אפשר לומר מה שאמר מישהו במקום אחר, זה דומה לאדם

שממלא טוטו ביום ראשון. זו חכמה שלאחר המעשה.מרבים לדבר עכשיו על הבליץ ועל עמידת הגבורה; של לונדון, אם כי אין

השוואה. אמר לי נשיא המדינה, שהיה באותה תקופה בלונדון, ש-4 מיליון בתים

נהרסו, היו 70 אלף הרוגים, 80 אלף פצועים קשה, במשך 5-4 שנים של הפצצות.

אבל נאמר לי שבהתחלה, בין ספטמבר למאי, הכל היה כמו כאן. אנשים הסתגרו בבתים,

הוציאו את הילדים מהעיר. בפעם ראשונה נכנסו למצב שהחזית היא בעורף. אחר כך

חזרו לפעילות, חזרו לעבודה, פתחו בתי קולנוע ותיאטרון.

יש כאן מידה של חכמה שלאחר מעשה. אני אומר את הדברים האלה משום שאמרו

שהסיבה לכל ההחלטות שלנו היא שאנחנו מפחדים לקחת אחריות. אני חשבתי שהסיבה

היא שלקחנו אחרות. הבר-הכנסת דדי צוקר אמר לפני המלחמה לא לסגור את בתי
הספר, אבל הוא אמר
עשיתי סקר בין חברי, 80% לא היו שולחים את הילדים לבית

הספר. שני הדברים ביחד. הורים רבים לא היו שולחים את הילדים. אני הייתי אומר

שבימים הראשונים למלחמה 90% ואולי יותר מההורים לא היו שולחים את הילדים. בזמן

שנפלו שבעה או שמונה טילים בלילה, הורים לא היו שולחים ילדים לבתי הספר.

יש בעיה איך עורף מתמודד עם מצב חירום. אני מקבל מה שנאמר כאן, שהדבר

הטוב ביותר הוא לחזור לתפקד. זה יותר טוב מכל פסיכולוג. במקום לדבר על הבעיות,

לחזור לחיים ולעשות מה שצריך לעשות. אבל זה לא "פייר" להגיד שנהגנו כפי

שנהגנו מתוך אי רצון לקחת אחריות. להיפך, אנחנו ראינו בזה את אחריותנו.

שאלתי בהתחלה כמה אנשים אמיצים מאד, ושמחתי שגם הם אמרו לי: אל נהיה גיבורים

על ילדים.

יש הורים שקשה להם ואחר כך נמאס להם להיות כל היום עם ילדיהם. אני לא

רוצה להכנס לשאלה אם משרד החינוך הוא הביבי-סיטר של המדינה או שמשרד החינוך

צריך לסייע להורים לחנך את ילדיהם. אבל זה נושא לדיון לאחר המלחמה. משרד

החינוך צריך להיות השמרטף של המדינה? לדעתי, לא. נדון אחרי המלהמה מה תפקידו

של משרד החינוך, אם תפקידו לאפשר להורים להשתחרר מילדיהם.
די צוקר
שאלה קונקרטית: האם צריך לתת מנה רגילה של שעורים, או לקצץ בשעות, לתת

שעורי בית, לערוך מבחנים?
שר החינוך והתרבות ז' המר
לדעתי, מנת שעורים רגילה. אבל נכונה היתה ההחלטה שבימים הראשונים לא צריך

לערוך בחינות. לא צריך להוציא ילד מהמקלט ולתת לו בחינה למחרת בבוקר. נשתדל

לדחות את בחינות הבגרות בשבועיים, כדי שיוכלו להשלים מה שהפסידו בלימודים.

ביקשתי מצה"ל לאפשר את הדחיה, כי זה קשור במועדי גיוס, ואני מקווה שייענו לנו.
ה' מחאמיד
חבל שזה לא נעשה גם באוניברסיטאות. בירושלים לא נדחו בחינות.
שר החינוך והתרבות ז' המר
צריך לראות את ענין האחריות בפרופורציה למצב בימים השונים. במשך הזמן גם

למדנו משהו. כשתירגלנו את הילדים פעמיים לפני 15 בינואר, תירגול ארצי מלבד

התירגולים המקומיים, תירגול עם מסכות וכדי, לא ידענו אז שזמן ההתרעה הוא דקה

וחצי. היום זמן ההתרעה הוא חמש דקות, בתחילה אמרנו לאטום שנים או שלושה חדרים

כדי שכולם יוכלו להגיע לחדרים המוגנים. לאחר שנודע לנו שזמן ההתרעה הוא דקה

וחצי, אמרנו לאטום יותר חדרים, שליש הכיתות. האטימה היא די קשה, ואף על פי

שעכשיו חורף אומרים ילדים שאחרי שעתיים קשה לשבת בחדר האטום. אני לא מדבר כבר

על קיץ ועל מקלט. ראיתי ילדים אחרי ששהו 27 דקות במקלט, וזה היה נורא.נצטרך ללמוד מן הניסיון ולהסיק מסקנות. זה מצב שלא נוסינו בו. לא נוסינו

במצב שהעודף הוא חזית, כפי שאמר חבר-הכנסת אליאב.

אני חושב שככלל פעלנו נכון. אם כי אמרתי כבר למנכ"ל בתחילת שבוע זה, שאני

חושב שלמרות הלחצים במקומות שונים קצת לעכב, כדאי להשלים את התהליך של פתיחת

המוסדות.
ד' צוקר
שעת הלימודים שמפסידים בבוקר צריך להחזיר לתלמידים בתור שעה אחרונה? אם

יש הוראה כזאת, אין מקיימים אותה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אמרנו שלא ילמדו לאחר השעה ארבע. קבענו תחילת הלימודים לשעה תשע מטעמים

של בטיחות בדרכים. בהרבה מדינות מקובל להתחיל את הלימודים בשעות שונות כדי

להפחית את הצפיפות בכבישים.
ד' צוקר
מה שקורה הוא שתופסים טרמפ, זה חלק מהפינוק, את השעה הראשונה לא לומדים

ולא מחזירים אותה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
יכול להיות. אני מוכן לבדוק את הדבר.

עבודה בקטיף. היתה הבנה שחשוב להחזיר את הילדים לבתי הספר לא רק משום

שהם עלולים להפסיד קצת לימודים, שלדעתי אפשר להשלים אותם בדרך זו או אחרת, אלא

גם משום שאם אין לימודים זה גורם שיבושים במשק. אבל אם חלק מהשיבוש במשק הוא

שהחקלאות מתמוטטת, יש בעיה של קטיף בפרדסים, בחממות פרחים - אני לא נכנס כאן

לבעיה פוליטית אם להחזיר לעבודה את עובדי השטחים, להסיר או לא להסיר את העוצר

- אם בשעת חירום כזאת, כשיש הרגשה של אי עשיה, של פסיביות, אם אפשר בעת כזאת

להוציא תלמידים לשבוע עבודה והם ירגישו שתרמו משהו, אני ראיתי בזה אקט חינוכי

לא פחות חשוב מלימודים.
ד' צוקר
במשק יש מאה אלף מובטלים, ולחקלאים יש אינטרס לקבל עבודה בחינם. זה כל

הסיפור.
שר החינוך והתרבות ז' המר
לא. הם רוצים לקבל לעבודה עולים בשכר מלא.
ד' צוקר
תשלחו לעבודה עולים. למה לשלוח תלמידים?
שר החינוך והתרבות ז' המר
מפני שהם זמינים לצאת לעבודה. עד שמארגנים את האחרים הענינים מתנהלים

בעצלתיים.חי מירום;

מה רע בכך שיש הירתמות למבצע לאומי?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

ביקשתי הסכמת ההורים מפני שבמקום העבודה אין מקלט, יש מסכה אבל אין חדר

אטום. אם ההורים לא הסכימו, לא שלהנו את הילד לעבודה. אינני רואה בזה מגמה

של פינוק. אני רואה בזה מעשה חינוכי. היתה זעקה של החקלאים ו נחלצנו לעזרה, מה

שעשינו לא היה מספיק, לפי דעתי.

עד יום ראשון הקרוב המערכת בעצם חוזרת לתיפקוד מלא. נשתדל לפעול ולזרז

את התהליך. תוך כדי כניסה לבית הספר יאטמו אותו. עד היום היתה הוראה לאטום

ולא אטמו. למה? כשלא היו בבית הספר לא עשו את זה. זה חלק מהמנטליות בכל

מערכת. כמובן, כל זה בנוי על הנחה שההתקפות ייפסקו, שהיו התקפות בלילה ולא

ביום, שלא היו התקפות בגאזים. אתם יודעים איזה קשיים יש עם מסכות לילדים,

ברדסים וממ"טים? צריך היה להתקדם בהדרגה, אתמול פתחנו מוסדות של החינוך המיוחד

לילדים עם ממ"טים. אבל זה לא פשוט.

די צוקר;

השאלה היא אם חוזרים לבית ספר רק נומינלית, או שחוזרים גם למתכונת רגילה

של פעילות בבית ספר כמו בבית ספר.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אנחנו נחזור לבית ספר כמו בית ספר, תוך הרגשה שגם למורה וגם לתלמיד

דרושים כמה ימים כדי לחזור למסלול הרגיל, אולי כמו שחוזרים ללימודים אחרי

חופשה של חודשיים. נכנסים ללימודים בהדרגה מסוימת. וכמובן, הכל תלוי במהלך

המלחמה. עוד שבועיים שקטים והכל יחזור למסלולו. נבדוק את שאלות הבטיחות

במקומות.

אבדוק את ענין הגל המשותף ברדיו. אני מבין שחברי ועדת החינוך סבורים

שצריך לפרק את השיתוף הזה.

די צוקר;

על פי חוק רשות השידור, רק הועד המנהל והשר הממונה רשאים לעשות דברים

כאלה. מערכת הבטחון יכולה להמליץ.

לי אליאב;

ברגע שאתה פותח רדיו ואומרים שזה גל משותף לגלי צה"ל ולקול-ישראל, זה

בעצמו כמעט חצי אזעקה. מי צריך את זה?

שר החינוך והתרבות ז' המר;

אנחנו לא רוצים בתחרות - - -

היו"ר מי בר-זהר;

אדוני השר, גם בגל המשותף יש כל כך הרבה פרשנים ומפחידנים מקצועיים לא

חדלו לשטוף אותנו, שיותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות.ז' אורלב;

ההדרגה בחזרה ללימודים נועדה קודם כל להבטיח את השלמת האיטום. למרות שזמן

ההתרעה לציבור הוא חמש דקות, מערכת החינוך עדיין מונחה על ידי הג"א לזמן של

שתי דקות. פירוש הדבר הוא שכל תלמיד לומד בחדר אטום. הגשנו ביום ראשון בקשה

לשחרר אותנו מהחובה לעמוד בזמן של שתי דקות ולהעביר גם את מערכת החינוך לחמש

דקות, אבל עדיין אין לנו אישור. פירוש הדבר הוא שצריך להבטיח איטום כל כיתה

ולוודא שקצין הג"א, איש הג"א או הקב"ט המקומי ראה את הכיתה. כך גם ההורים יהיו

שקטים. זה גם חלק מהתיאום שלנו עם ועד ההורים,

כתוצאה מזה יש בעיות, יש מבני חינוך שנפסלים ואז צריך למצוא מקום חלופי

ומתחיל סבב בתוך העיר. לכן יש רשויות מקומיות שעדיין לא הסתדרו וכדי להשלים את

האיטום ביקשו מאתנו עוד יום. הבוקר פנה אלי מנהל מחלקת החינוך ברחובות וביקש

לדחות פתיחת הלימודים. דחיתי בקשתו. אנחנו עומדים לפתוח ביום חמישי את גני

הילדים באזור הי. עדיין לא פרסמנו זאת, אבל אנחנו מתארגנים לזה ונפרסם לאחר

שנשלים את ההכנות. רחובות היא באזור הי במפת הג"א. אגיד גם כמה מלים בענין

המפות.

שר החינוך והתרבות ז' המר;

קראתי בעתון שראש עירית ירושלים כתב לי וביקש לדחות. יכול להיות ששלח את

המכתב, אבל הוא עוד לא הגיע אלי.

זי אורלב;

דחתי את הבקשה של מנהל מחלקת החינוך ברחובות ואמרתי: אתה כבר אומר לי

שביום חמישי לא תהיה מוכן, זה לא מתקבל על הדעת. תעבדו 24 שעות ביום ועד יום

חמישי תשלימו את ההכנות. אחרי כמה דקות התקשר אלי ראש העיריה לפידות ואמר לי:

בדקתי את הענין אישית, גם אם נעמיד את כל הקמ"חים ואת כל אנשי הג"א לא נספיק

לאטום. בית הספר דה-שליט הענק בן 84 כיתות נפסל, אי אפשר לאטום. אני אבקר שם

לפני יום חמישי כדי לראות בעיני מה נעשה שם. אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו

אונסים את רחובות, לאחר שמודיע לי ראש העיריה שמבני החינוך אינם אטומים.

אנחנו וויתרנו, על כל פנים, אני וויתרתי רק לאחר שראש הרשות דיבר אתנו אישית

ושיכנע אותי שעדיין לא הושלם האיטום. במקרים כאלה הסכמנו לדהות. כך גם

בירושלים.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אבל לקראת יום ראשון יכולים כל המוסדות להפתח? אם לא נאמר שהמוסדות

נפתחים, אף פעם לא ישלימו את האיטום.
ז' אורלב
על פי לוח הזמנים שאני רואה, וכמובן שהכל כפוף להחלטה של השר, על פי

תקנות שעת חירום השר מוסמך להחליט בענין הזה, עד סוף שבוע זה, למעט אזורים אי

ובי, כל מוסדות החינוך יפעלו, מגן ילדים ומעלה. באזורים אי ובי - אני חושב

שביום ששי נתחיל לימודים בבתי הספר היסודיים וביום שני או שלישי נפתח את גני

הילדים. נשלים את המעגל בגני הילדים, גם בגלל בעית הטלפון. למרות שאנחנו לא

מתנים פתיחת הגנים בהתקנת טלפון, אנחנו בכל זאת רוצים שבאזורים הרגישים יהיה

טלפון בגן הילדים. כפי שאמר השר, ההודעות יפורסמו עד סוף השבוע, ואחרון הגנים

בגוש דן ייפתח ביום שני או ביום שלישי. לוח הזמנים הזה הוא על דעתם של מנהלי

המחוזות וראשי מחלקות החינוך ברשויות הגדולות בגוש דן וגם על דעתו של יו"ר

ועדת החינוך במרכז השלטון המקומי.כמובן, הכל בתנאי שאין מחסור בחומרי איטום וכדי. אני כבר אומר לועדה,

יש בעיות קשות מאד באיטום. מזג האויר הרטוב מקשה עלינו ומפיל איטומים. מוסד

גדול כמו ליאון בק פתאום נפסל. יש בעיות קשות באיטום מוסדות החינוך של הבדואים

באזור הדרום, עד רגע זהה הם עדיין לא לומדים ואנחנו מחפשים פתרונות. אומרים
לנו השייכים
בבית אין לנו חדר אטום, למה אתה דורש שיהיה בבית הספר? אנחנו
אומרים
בבית אתה אחראי, בבית הספר המדינה אהראית.
שר החינוך והתרבות ז' המר
אפשר להתחשב בכך שמדובר באזור הנגב.
ז' אורלב
אנחנו מחפשים פתרונות בלתי שיגרתיים לבעיות האלה. אנחנו עושים כל מאמץ.

אני מוכרח לומר לחברי הועדה, בסופו של דבר צריך לראות את מנהל בית הספר

והמורים עם הילדים. אנחנו פה יושבים ומחליטים, אבל מי שמרגיש שהוא נושא

באחריות הוא מנהל בית הספר. מביקורים במוסדות החינוך נראה שהקצב הוא סביר.

להיפך, לפעמים נראה להם שאנחנו דוחקים בהם קצת יותר מדי, הם היו רוצים עוד יום

להתארגנות. יש מנהלות רבות, יש אנשים שלא עמדו בניסיון של מלחמות והם לא

קרביים, לא הייתי רואה פסול לתת יום נוסף שיכול להקנות את הבטחון לעובדי

ההוראה ולאפשר להם ליצור מנהיגות חינוכית אמינה. אני חושב שאפשר לעמוד בלוח

הזמנים ועד יום ראשון או שני, וביום שלישי לכל המאוחר לגני הילדים בגוש דן,

אנחנו יכולים להשלים פתיחת הלימודים.

בחוזר מנכ"ל שעומד לצאת היום יש כמה עצות, שדיבר עליהן חבר-הכנסת צוקר,

להחזרת המערכת לשיגרה. אנחנו הנחינו ששלושה ימים ראשונים לא יעשו בחינות,

בשעות הראשונות לא יפתחו מיד בסדר היום, ישננו חומר וכדומה. אבל גם לנו יש

הרגשה שזו תהיה עצה פדגוגית נכונה, שאחרי שלושה ימים של התארגנות אפשר לקיים

את המערכת החינוכית בצורה מסודרת.

בתיאום אם ארגוני המורים, השלטון המקומי וארגון ההורים, אנחנו מתירים

לראשי רשויות מקומיות, באישור מנהלי מחוזות, להגמיש ולהתאים את ארגון מערכת

הלימודים. אם מבנה נפסל, יכולים לקיים לימודים במתנ"ס או בספריה ציבורית. אפשר

לקיים לימודים לסירוגין, אפשר לחלק לשנים את שבע שעות הלימוד, אפשר לכווץ את

מערכת השעות, לצמצם הפסקות וכדי, כדי לאפשר מכסימום לימודים.

המבחן הוא אישור הכשירות. צריך לזכור שכל צריפי הפיוקס פסולים, אי אפשר

לאטום אותם. פסולים כל מוסדות החינוך עם תקרות רביץ, שאינן יצוקות.

אני רוצה להביא לידיעת חברי הועדה שיש שתי מפות יש מפת דובר צה"ל ויש מפת

הג"א. יש הבדלים ביניהן באזור אי ובאזור בי. אזור אי במפת הג"א הרבה יותר

מצומצם מהמפה של נחמן שי.
שר החינוד והתרבות ז' המר
אנחנו שינינו, אם כי זה גורם בלבול מסוים, כי רצינו להקדים לפתוח בכמה

ערים. רצינו להקדים לפתוח את הלימודים במקומות כמו הרצליה, נתניה.
חי מירום
צריך היה ללוות את זה בפרסום בעתון.
זי אורלב
אני חושב שלא יכול להיות פרסום יותר גדול מזה שהיה אתמול בטלויזיה

וברדיו, קראו שם של כל ישוב. חבר-הכנסת מירום, אני חושב שהבלבול הוא אצל כמה

מאלה שצריכים להודיע. האזרח הפרט לא צריך לדעת את כל הסידורים בארץ, תושב פתח

תקוה צריך לדעת מה קורה בפתח-תקוה.

חי מירום;

שמעתי שרבים לא ידעו מה לעשות והתקשרו לברר.

זי אורלב;

מחר אפשר יהיה לבדוק מה היה היום אחוז הנוכחות. זה הבמחן הטוב ביותר.

אני חושב שעשינו את כל המאמצים להביא את הדברים לידיעת הציבור. וכל זה, כמו

שאמר השר, כדי להוסיף עוד כמה ערים גדולות למעגל הלומדים, גם בגוש חיפה וגם

בגוש תל-אביב.

הג"א מחייב אותנו בתוספת מבוגרים מכיתה גי ומטה. אנחנו מחדשים את

הלימודים, אבל עדיין אין לנו פיד-בק מלא ואיננו יודעים אם נעמוד בדרישה זו.

גם זו אחת הסיבות לעיכוב. אמר לי אתמול ראש רשות מקומית, שלא אזכיר את שמו:

עוד לא הספקתי לארגן את ההורים. בכיתה אי צריכים להיות שלושה מבוגרים מלבד

המורה. ועד ההורים משתף אתנו פעולה ונותן גיבוי וקורא להורים להתנדב. בגני

הילדים, בגילאי קדם-חובה צריך להיות מבוגר על כל חמישה ילדים. אלה מספרים

גדולים. אנחנו צריכים גם לאטום את הגן, גם לארגן את ההורים. בתנאים שנקבעו

לנו - שתי דקות, מבוגר על חמישה ילדים, חדרים אטומים ומסכות - אני חושב שהקצב

הוא הקצב הרצוי, ואני מקווה שעד יום שני נשלים את המהלך הזה.
היו"ר מי בר-זהר
רק כמה מלים בענין יודעים ולא יודעים, מבינים ולא מבינים. אני רוצה

להזכיר לכם, בענין השימוש בערכות מגן טרטרו אותנו במשך שבועות, הסבירו לנו הכל

לפרטי הפרטים. ביום הראשון שהיתה אזעקה, אנשים הזריקו לעצמם אטרופין, לא

הורידו מכסים מהמסכות. עד היום רבים לא יודעים מה צריך לעשות. תמיד יהיו

מקרים שאנשים לא יידעו ולא יבינו.

מר שער, אני מבקש שתציג לנו את התמונה מצד ההורים וחלקם בפתיחת הלימודים.

עי שער;

כפי שאמר המנכ"ל, יש שיתוף פעולה הדוק בין משרד החינוך לבין ארגון ההורים

הארצי. אנחנו משתתפים במטה החירום. (חי מירום; אתם משתפים פעולה גם עם

ההורים?) אנחנו משתפים פעולה עם ההורים.

אנחנו בעד פתיחה הדרגתית של הלימודים, כי יש חרדה ומבוכה בקרב ההורים.

רבים פנו בשאלות והביעו פחדים, וההדרגתיות עוזרת לחזור לשיגרה. אנחנו דורשים

מההורים התנדבות לסיוע למערכת החינוך.

היו"ר מי בר-זהר;

יש תגובות מהשטח בנושא הזה? יש ידיעות על הורים שלא מתנדבים?עי שער;

יש הורים שלא יכולים להתנדב כי מקומות העבודה לא ירצו לשחרר אותם.

שר ההינוך והתרבות ז' המר;

לא מדובר בהורים עובדים. מדובר על אנשים שאינם עובדים.

אי שער;

מספר המתנדבים הדרושים הוא גדול, לא בכל מקום הוא מכוסה.

הי ו"ר מי בר-זהר;

בכיתה של 35 תלמידים יש כ-60 הורים, מתוכם אי אפשר למצוא שני מתנדבים?

אי שער;

כשמדובר בשנים, אפשר למצוא מתנדבים. אבל במקום שדרושים חמישה הורים בכל

יום, זו בעיה. אנחנו פונים לועדי הורים שינסו לגייס פנסיונרים, אולי יקבלו

רשות בבתי הספר לגייס תלמידים מכיתות גבוהות לעזרת הכיתות הנמוכות.

ועדי ההורים מתארגנים. היום בשעה שתים אחר הצהרים מתכנסת הנהלת הארגון,

ואחרי בדיקה ופריסה בשטח נקבל נתונים יותר מדוייקים על הנעשה בכל הארץ.

היו"ר מי בר-זהר;

אם אתה מקבל היום בשעה שתים תוצאות, אני מבקש ממך לטלפן לועדת החינוך

ולמסור לנו מה קורה בשטח. אנחנו מקבלים כל מיני דיווחים מאנשים בעלי רצון

טוב, אבל לא תמיד אנחנו יודעים מהו הפיד-בק. אנא ממך, הודע לנו אם יש די הורים

למלא את הדרישות. אחרת יש בעיה. אני לא רואה את הפנסיונרים עומדים בתור. למי

תפנו? מי יגייס אותם? מתי יגיעו? אנחנו מדברים על דברים שצריך לסדר אותם תוך

זמן קצר מאד. אנחנו מבקשים שתודיע לנו מה המצב, ואם תהיה בעיה - נפנה שוב

למשרד החינוך לחפש פתרונות חלופיים.

ע' שער;

אני רוצה להוסיף משפט אחד בענין התנאי המינימלי של איטום כיתות. יש מספר

ועדי הורים שביקרו בשטח. והודיעו לנו שעם חידוש הלימודים בכיתות הגבוהות היו

מספר בתי ספר שלא עמדו בסטנדרד. משרד ההינוך אמנם טיפל בבעיות, אבל המעורבות

של ועדי ההורים היתה גם בנושא הזה. לדוגמה, נמצא שבבית ספר בגדרה חסר איטום.

משרד החינוך טיפל בענין, אבל המעורבות של ועד ההורים נתנה מנוף נוסף לטיפול.

היו"ר מי בר-זהר;

רבותי, אני רוצה לסכם את עמדת הועדה. אני מקווה שהדברים מקובלים על כל

חברי הועדה. קודם כל, אנחנו קוראים למשרד החינוך והתרבות לפתוח את מערכת

החינוך לא יאוחר מיום ראשון בשבוע הקרוב. אנחנו מבקשים שעד יום ראשון תהיה

מערכת החינוך כולה פתוחה ומתפקדת בשיגרה. כלומר, שהלימודים יחזרו למתכונת

רגילה. אנחנו מבינים שיש עוד בעיות עם גני ילדים, וזה יימשך עוד יום או

יומיים. אבל בשאר המוסדות חייבים עד יום ראשון לפתוח את הלימודים. אנחנו

מבינים שיש עוד בעיות במקומות שונים, אבל לא יתכן למשוך את זה בלי סוף.נקודה שניה. אני מבקש לקבל תשובה מה קורה במיגזר הערבי. מה לא בסדר, ומה

נעשה כדי שגם המיגזר הערבי יחזור לשיגרת לימודים עד יום ראשון.

נקודה שלישית. אני מבקש שתודיעו לנו אם יוחזרו ימי הלימודים שאבדו, כדי

שבסופו של דבר הילדים לא יינזקו. אני מבין שיש משא ומתן בנושא זה, ואנחנו

מבקשים בהקדם האפשרי לדעת איך יוחזרו הימים שעבדו ואיך יחזרו לשיגרת לימודים.

ביום שהג"א יאשר, אפשר יהיה להתחיל את הלימודים בשעה יותר מוקדמת ואז הדברים

יחזרו לתיקנם.

חי מירום;

אולי תוסיף גם כמה מלים בענין הגל המשתוף ברדיו.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

דעת כל חברי הועדה היא שהגל המשותף צריך להפסק וצריך לחזור לשיגרה גם

בשידורים.
לי אליאב
אני חושב שאפשר להוסיף על דעת רוב החברים, שאנחנו מברכים על יציאת

התלמידים הגדנ"עים לקטיף.

חי מירום;

אני חושב שצריך לברך על כך. אני לא מקבל את הבקורת של חבר-הכנסת צוקר.

היו"ר מי בר-זהר;

רוב חברי הועדה, חוץ מחבר-הכנסת צוקר, רואים ביציאת התלמידים לעבודה

בקטיף מעשה חינוכי. טוב שעשיתם כך, הלוואי שיעשו יותר.

בי אמיר;

זה חלק מהשיגרה, כי זה מתקיים בכל שנה.
שר החינוך והתרבות ז' המר
להערה של חבר-הכנסת ג ולדמן, אכן נקרא לספריות הציבוריות, למתנ"סים

ולמוסדות דומים לחזור לפעילות.

היו"ר מי בר-זהר;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 25;11)

קוד המקור של הנתונים