ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/01/1991

היערכות משרד החינוך והתרבות למצב חירום15 בינואר 1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 197

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי. כ"ט בטבת התשנ"א. 15.1.1991. שעה 9.00
נכחו
חברי הוועדה: מ. בר-זהר - היו"ר

א. אליאב - מ"מ היו"ר

מ. האשם

ר. זאבי

נ. מסאלחה

י. פרח

ד. צ ו קר

ח. פארס
מוזמנים
שר החינוך והתרבות ז. המר

ז. אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

ע. בהט - עוזר שר החינוך והתרבות

י. כהך - עוזר תקשורת של שר החינוך

והתרבות

ר. רט - דובר משרד החינוך והתרבות

ר. לוין - סמנכ"ל אמרכלות, משרד החינוך

והתרבות

מ. שפר - מנהל תחום בטחון ובטיחות לשעת

חירום במשרד החינוך והתרבות

ע. כהאן - מנהל אגף הבטחון במשרד החינוך

והתרבות

גבי ב, נסים - משרד החינוך והתרבות

ש. ישי - הסתדרות המורים

ש. אלון - ארגון המורים

ע. שעאר - ועד הורים ארצי

ש. לחמן - ועד הורים ארצי

מזכירת הוועדה (בפועל) י. גידלי
קצרנית
ח. אלטמן
סדר-היום
היערכות משרד החינוך והתרבות למצב חירום -

15 בינואר 1991.היערכות משרד החינוך והתרבות למצב חירום

15 בינואר 1991
מ"מ היו"ר א. אליאב
בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת

החינוך והתרבות שר הכנסת. היושב-ראש הקבוע של

הישיבה, חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר, יצא לוועדת הכנסת למספר דקות והוא

ביקשני למלא את מקומו כיושב-ראש הישיבה עד שובו,

קודם שנעבור לנושא החשוב מאד שלשמו התכנסנו, אני

אציג את האורחים (מציג. את האורחים).

כל מלה בקשר חשיבות או דחיפות הנושא שעל סדר-

יומנו - מיותרת. אני מעביר את רשות הדיבור למנכ"ל משרד החינוך

והתרבות, מר זבולון אורלב. בבקשה.
ז. אורלב
אני מבקש את תשומת-ליבכם לשקפים שאנחנו נציג

בפניכם. כפי שאתם רואים על-גבי השקף הראשון יש
שלושה עקרונית היערכות לשעת חירום
"1. היערכות להתגוננות בפני התקפת

חלייך ו/או התקפה רגילה; 2. היערכות חינוכית-פסיכולוגית להתמודדות עם

מצבי לחץ; 3. הנחיות, הוראות, ארגון מוסדות החינוך, וקיום לימודים."

התחום השני, כפי שאתם רואים על-גבי השקף, מדבר על הפעלת המערכת ממש

בשעת חירום רהוא מטופל, מבחינתנו, בשלושה מישורים; "1. מצבת כוח אדם

בהוראה; 2. קיום לימודים תחת לחץ פסיכולוגי; 3. מצב מיקלוט

והתגוננות.

השקף הבא שאני מציג בפניכם מדבר על הכנה לשעת
חירום והוא כולל
"היערכות להתגוננות בפני התקפת חל"ך ו/או התקפה

רגילה.
עובדי הוראה
6 אלפים מורים הוכשרו כמדריכים

לנושאי אב"ך; כל 80 אלף המורים למדו מהמורים המדריכים את נושאי האב"ך

ותירגלו אותר-, כל תלמידי בתי-מדרש למורים למדו השנה את נושא אב"ך

במסגרת לימודי חובה; 18 אלף מורים קיבלו קורסים בנושאי החיאה ועזרה

ראשונה" בשנת הלימודים הנוכחית. "בכל בית-ספר מונה אחראי לבטחון

ולידו צוות לעזרה ראשונה, לכיבוי אש וסדרנות.". צוות, פירושו:

תלמידים. ראש הצוות הוא המורה.
ד. צוקר
מה עם גננות?
ז. אורלב
המלה: מורים, כוללת גם גננות - - -
מ. שפר
כ-7 אלפים גננות קיבלו הדרכה.
ז. אורלב
כמעט כל הגננות.

אני עובר לשקף הבא המדבר על תלמידים: "כמיליון

תלמידים בחיכוך היסודי והעל-יסודי קיבלו הדרכת אב"ך ותירגולת ירידה

למקלטים, ותירגלו את הנושא פעמיים-, פעם בחודש ספטמבר" כאשר קצת לעגו

לנו על-כך, ופעם שניה בחודש ינואר 1991. התירגול הוא גם תירגול נגד

לוחמה קונוונציונאלית וגם נגד לוחמת אב"ך.

"התלמידים המשתתפים בצוותי כיבוי-אש, עזרה

ראשונה וסדרנרת קיבלו ריענון ולימוד חוזר;כל תלמידי הפנימיות מצויידים במוסדותיהם עם

ערכות אב''ך.". החלטנו שהמוסד החינוכי הוא הבית ובתיאום עם הג"א ערכות

האב"ד, במקום להיות בבתים, נמצאים עם תלמידי הפנימיות בפנימיות.
ההתכוננות של המוסד כמוסד
"הוכנו ונאטמר כל

המיקלטים במוסדות החינוך; הוכנו ונאשמו מספר כיתרת מינימאלי בכל בית-

ספר לצורך קליטת תלמידים עודפים מהמיקלט וכחלופה נוספת למיקלט; הושלמו

והוסדרו הציודים הנדרשים לכיבוי אש, עזרה ראשונה ופינוי.".

בשקף הקודם דיברנו על מספר כיתות מינימאלי, וכאך

צריך לתקן גם על-גבי השקף הזה שאתמול בלילה החלטנו, בתיאום עם הג"א,

שמספר הכיתרת המינימאלי הוא שליש. זאת אומרת שמספר הכיתות האטומות

בבית-הספר לא יפחת משליש.

עד כאך דיברתי על תחום ההתגוננות בפני התקפות.

מכאן אני עובר להתכוננות החינוכית-הפסיכולוגית עם מצבי לחץ: "השירות

הפסיכולוגי-יעוצי (שפ"י) הכין תדריך בכתב, מפורט, למנהלים, למורים

ולגננות לטיפול בחרדות בקרב ילדים במצבי לחץ. התדריך הופץ במוסדות

החינוך.".
ד. צוקר
החרדה ניכרת במיוחד בקרב ילדים קטנים יותר.
ז. אורלב
אמנם אתמול, בתכניות הרדיו, הורגש לחץ של הורים

בקשר ילדים קטנים.

אני ממשיך לקרוא בפניכם את השקף: "שפ"י ריענן

ותידרך מחדש את הפסיכולוגים המחוזיים המקומיים והיועצים בבתי-הספר בדבר

הנחיות לטיפול במצבי-משבר; שפ"י מקיים מוקד "בחדר מצב חירום" " ואנחנו

נסביר את הנושא הזה יותר מאוחר, "עונה ומגיב לשאלות שמתעוררות במוסדות

החינוך ובקרב ההורים.

העיקרון המרכזי הראשון בטיפול הפסיכולוגי קובע

כי יש לאפשר לתלמידים שיחות ודיונים מבוקרים על-ידי המחנך, על המצב,

ולתת הזדמנות חינוכית מתאימה לתלמידים להשיח את דאגותיהם ואת חששותיהם.

העיקרון המרכזי השני בטיפול הפסיכולוגי קובע כי

על המחנך ללמד את הילד להבחין בין נתונים ועובדות מצד אחד, לבין פרשנות

ושמועות מצד שני.".
התחום הבא שלגביו מערכת החינוך התכוננה הו.א
"הנחיות, הוראות, ארגון מוסדות החינוך, והלימודים בשעת חירום." הפצנו

החלי ב-19 באוגוסט עד 13 בינואר 1991 חוזרים מפורטים שמנחים את המערכת

בכל התחומים בכל הרמות, ובכל צורות ארגון החינוך, מגן הילדים עד מערכת

החינוך המקומית. אם אתם רוצים לקבל את החוזרים נהיה מוכנים להעביר

אותם אליכם. יש לנו תיק מסודר של כל ההנחיות המעודכנות המפורטוח.

ההנחיות האלה הן בנוסף כל הנחיות הקבע הקיימות משנים קודמות. הואיל

והפעם יש התכוננות למלחמת-עורף והדגש מושם על הכנת העורף, הכנה להתקפת

אב"ך, אלה עיקר הנושאים שמופיעים בחוזרים. אני מציע שנעבור מכאן לשקף

הבא המתאר מטה חירום.

במשרד החינוך והתרבות הוקם מטה חירום על-פי

הנחיות הקבע ותפקידיו הם להחליט על דרכי-ביצוע ההוראות וההנחיות

שאנחנו מקבלים מהג"א, על המדיניות שקובע שר החינוך והתרבות, לתאם בין

כל הגורמים, לגבש את המדיניות, להיות הגורם המוסמך להנחות את מערכת

החינוך, ולקשר עם מפקדת הג"א. הרכב המטה הוא כפי זה שאתם רואים על-
גבי השקף שאנחנו מציגים בפניכם
מנכ"ל; מישנה למנכ"ל, מנהל אגף

בטחון; מזכירות פדגוגית; אמרכלות; מינהל פדגוגי; אגף הנוער; אגף חינוך

דתי; שפ"י, וטלוויזיה חינוכית שלשעת חירום ערוכה עם תכניות מיוחדות.

ברגע שתלמידים ישהו בבית הם יעברו ללוח משדרים שונה לחלוטין.מטה החירום כולל גם את מינהל התרבות, כיוון

שבזמן הכרזת משטר-הג"א גם כל מסגרות התרבות משנות צורה-, החשב; הדובר-,

עוזר השר-, מנהל רשות העתיקות שכפי שאתם רואים זה האלוף אמיר דרורי

שיהיה ייעץ לא פורמלי. אנחנו נהנים מהסמכות המקצועית שלו שמהווה נכס

חשוב מאד למשרד.

החלטנו לשתף את השותפים שלנו בעשיה חינוכית ואלה

הם חברינו בהסתדרות המורים, ארגון המורים, השלטון המקומי, ארגון ההורים

הארצי, וכבר אתמול התקיימה ישיבה ראשונה בהשתתפות כל הגורמים האלה.

כמו-כן הקמנו חדר-מצב חירום מאוייש דרך-קבע כפי שאתם רואים על-גבי

השקף. מוטי שפר היה מנהל אגף הבטחון עד לפני חצי שנה. הוא פרש

לגימלאות ובמקומו מונה עמי כהאן במיכרז. עמי כהאן הוא מג"ד במילואים.

כיוון שהוא גוייס, החדרנו את מוטי שפר, איש מצטיין בעבודה במשרד,

שהתנדב לחזור אלינו. זה אולי המקום לציין כי רק לפני חודשיים הוא קיבל

מהשר תעודת עובד מצטיין של המשרד.

חדר-המצב פועל משעה שבע בבוקר עד שעה שבע בערב

ואנחנו שוקלים להאריך את פרק הזמן. יש גם חדרי-מצב עם אותן פונקציות,

מחוזיים. יש קווי טלפון, כפי שאתם רואים על-גבי השקף, כמר-כן נציגה

דוברת רוסית ואתמול כבר הגיעו אליה פניות ברוסית. אני מקבל את ההערה

להוסיף גם דוברת אמהרית.
ר. זאבי
האם לא צריך להיות קצין קישור להג"א?
ז. אורלב
מוטי שפר הוא - - -
ר. זאבי
אני מתכוון לאיש שלהם-, לא מטעמכם.
ר. לווין
אני מכהן בהג"א כקצין שעונה על הפונקציה הזאת.
ר. זאבי
מדוע אתם פועלים משעה שבע בבוקר? אם ירצו

לשנות משהו שישפיע על בתי-הספר יצטרכו - - -
ז. אורלב
עד שעה שבע בבוקר אנחנו מודיעים בכלי התקשורת

ההמוניים - - -
ר. זאבי
מה שאני טוען הוא כי חדר-המצב שלך נפתח רק בשעה

שבע.
ז. אורלב
אני מקבל את הערתך. נשקול להעמיד תורן קודם

לכן.

אני עובר לשקף הבא. מערכת החינוך והתרבות מרנחה

ומתואמת עם מפקדת הג"א שממנה אנחנו מקבלים את ההנחיות ואת ההוראות.

איננו ממציאים ניתוחי-מצב או הוראות משלנו. הכל מתואם, כאמור, בינינו

ובין מפקדת הג"א. כפי שאמרתי קודם לכן "הוקם חדר-מצב חירום במשרד

הראשי ובכל אחד משבעת המחוזות. חדר המצב כולל: אמצעי קשר; מרכז מידע

ממוכן;" התחברנו למחשבים הגדולים של המשרד. אתמול התקבלו כמה מאות

פניות שרובן עוסקות בשאלות אקטואליות של איטום, מחסור בחומרי-אישום,

החינוך המיוחד, טיולים וכדומה. מטה החירום צובר כל יום החלטות בקשר

השאלות שנשאלות.

אני מפנה תשומת-ליבכם לשקף בו מצויין הסבר בקשר

המשך קיום הלימודים. ההנחיה שהשר קבע, בתיאום עם שלטונות צה"ל היא

ש"מנהלי מוסדות החינוך יקיימו, ככל האפשר, את שיגרת הפעילות החינוכית,

על-פי הנוהלים וההוראות המחייבים." לכן הבוקר הלימודים מתנהליםכתיקנם. למיטב ידיעתי היתה הבוקר רק אי-הבנה אחת בקשר בית-ספר מסריים

בנתניה, אבל למעט המוסד הזה לא ידוע לנו על שום מסגרת חינוכית שביטלה

את הלימודים במוסדה.
מ"מ היו"ר א. אליאב
האם יש כאלה, בשוליים, שלא באו למוסדות החינוך?
ז. אורלב
לא. עד כמה שידוע לנו הלימודים נפתחו הבוקר

כסידרם. זה מכל מקום היה הדיווח שקיבלנו ממנהלי

המחוזות. קיימת שיגרה רגילה, אם כי קיים מתח, יש דאגה, ונשאלות שאלות,

התלמידים הגיעו לבתי-הספר.
ד. צוקר
אני מציע לך לבדוק את המצב בסוף היום.
ז. אורלב
אני אעשה כך.

אנחנו מודעים לכך שיש שיבושים. בשעה שמונה

בבוקר מנהל אגף הנוער, יחד עם מפקד הגדנ"ע, קיבלו החלטה להחזיר את

משרתי השירות הלאומי הביתה כיווך שהורי התלמידים התחילי ללחוץ עלינו.

אנחנו, כידוע, נותנים לדעת ההורים משקל רציני, במיוחד בימים אלה,

ואיננו מתכוונים להוסיף דאגות על דאגותיהם.
ר. זאבי
עד כמה שידוע לי כבר בתחילת השבוע ביטלו טיולים.
מ"מ היו"ר א. אליאב
בניצנה בוטלו טיולים.
ז. אורלב
השר החליט לתת עכשיו יותר משקל לדעת הורי

התלמידים. אתמול קיבלנו הודעה שבפועל, בכל

הארץ, מתקיימים 11 טיולים, ואני מניח שהיום כולם יחזרו הביתה. אם

שואלים אותנו, כי אז אנחנו אומרים שלפי דעתנו זה איננו הזמן לקיים

טיולים.

אני חיזר לשקף שאתם רואים עתה ומדגיש כי "כל

הנחיה והוראה המתפרסמת באופן רשמי בכלי התקשורת מטעם הג"א חלה מיידית

גם על מוסדות החינוך, ואין להמתין להנחיות מיוחדות של מערכת החינוך."

זאת גם תשיבה לשאלתו של חבר-הכנסת זאבי. אם, לדוגמה, מערכת הבטחון

תחליט בשעה ארבע בבוקר על השבתת הלימודים, היא תפרסם את ההודעה, אנחנו

נפרסם הודעה אחריה - - -
ר. זאבי
בשאלות יפנו אליכם.
ז. אורלב
נכון. לכן קיבלתי את עצתך.

אני מפנה את תשומת-ליבכם לשקף הבא בו כתוב כי-.

"ההחלטה על איטום המיקלט במוסד החינוך נבעה מסיבות אלה: 1. קשה לאטום

כיתת לימוד בשל שטח החלונות הגדול יחסית; 2. לעומת זאת המיקלט, בגלל

פתחיו המועטים, קל ינוח לאיטום." מיום ראשון שיניני את ההנחיה

והתחלנו לאטום מספר מינימאלי של כיתות לקליטת עודף תלמידים מעבר תפוסת

המיקלט. במיקלט אטום אין מספיק אוויר, והדבר גם נעשה כדי ליצור חלופה

בהתגוננות בפני התקפת חל"ך. מוסדות החינוך ממלאים אחר ההנחיה הזאת,

למעט בעיות בודדות שהתבטאו בשאלה אם אפשר לאטום או אי-אפשר לאטום?

בתיאום עם הג"א, בכל מוסד שיתברר שאי-אפשר לאטמו, ניצור חלופה אחרת.

מכל מקום עד לרגע זה לא קיבלנו שום בקשה להפסיק את הלימודים במוסד

כלשהו בגלל שאי-אפשר לאטום אותו.במקרה של מצב הכך הילדים יישלחו הביתה; לא

יתקיימו ללמודים. אבל אם מצב כפי שאנחנו מקווים שלא יקרה, אכן יקרה

בזמן הלימודים, התלמידים יועברו, על-פי התירגולת הקבועה, למקומות

האטומים שהוכנו מראש, או למיקלט או לכיתות האטומות, וישהו שם עד הישמע

אות ההרגעה.
ד. צוקר
איך, בדיוק, תתקבל ההחלטה על ביטול הלימודים?

באיזה דרג? מי יקבל את ההכרעה? כמה שיקול-דעת

? לפני כן יש?
שר החינוך והתרבות ז. המר
יש מצב כללי שאנחנו מהווים חלק ממנו.

בצה"ל קורהר שעוברים ממצב אחד למצב אחר בכל מה

שקשור להתכוננות ולהתגוננות. כיוון שכך כאשר מוכרז על מצב מסויים, חלק

מהנתונים המוקדמים מדברים גם על הפסקת לימודים - - -
ד. צוקר
זאת אומרת שלך אין שיקול-דעת?
שר החינוך והתרבות ז. המר
לא; לי אין שיקול-דעת בעניין הזה.

אם מדובר על מצב בטחוני-אובייקטיבי, לנו

אין לגביו שיקול-דעת.
ד. צוקר
אני לא חושב ששיקול-דעתך נופל משיקול-דעתו של

מפקד הג"א.
ז. אורלב
הסמכות להכריז על מצב הכן נתונה בידיו של שר

הבטחון שהוא מחליט על מצבים כאלה.

אם מלחמה תתפוש אותנו בזמן לימודים, התלמידים

יכנסו לחדרים אטומים עד לשמיעת אות ההרגעה. לאחר הישמע אות ההרגעה,

ולפני תום הלימודים, התלמידים יישלחו הביתה רק על-פי הודעה רשמית

שתתפרסם; לא באופן אוטומטי. בתום יום הלימודים, אם לא התקבלה הוראה

אחרת לפזר אותם, הם יישלחו לבתיהם, אבל הלימודים לא יתחדשו, אלא על-פי

הוראה רשמית מפורשת.

על-פי השקף שאני מציג בפניכם אתם יכולים להבין

שהוספנו הוראה לאטום שליש מהכיתות.
"הפסקת לימודים בשעת חירום
מתוכנן ומתואם מראש

עם הג"א כי בעת הכרזה רשמית של רשויות הבטחון המוסמכות על מצב הכן

(משטר הג"א), או בעת תחילת פעולות מלחמה, הכל לפי המו.קדם יותר, יופסקו

הלימודים לאלתר ולא יפעלו מוסדות החינוך מחדש אלא על-פי הודעה רשמית

מיוחדת.". ההודעה הרשמית הזאת איננה כוללת את מוסדות החינוך

הפנימייתיים שלגביהם תתקבל הודעה מיוחדת. החינוך הפנימייתי, כפי שכבר

ציינתי קודם בדברי, מצוייד בחדרים אטומים ובערכות אב"ך, במוסדות.

השקף האחרון שאני מציג בפניכם מדבר על זמן

מלחמה, אם וכאשר יחליטו שמערכת החינוך תפעל או שיהיה מצב של גיוס

מתמשך. כפי שאתם רואים על-גבי השקף שאני מציג בפניכם, אנחנו ערוכים

ומוכנים לקיים את הלימודים תחת לחץ פסיכולוגי חולף או מתמשך. כוח

הגיוס במערכת החינוך קטן יחסית, ויש לו חלופות גם מקרב תלמידי סמינרים

וגם מקרב סטודנטים.

הנושא הפסיכולוגי כפי שאתם מבינים ערוך ומוכן כך

שאפשר יהיה לקיים את הלימודים. מערכת החינוך צברה נסיון עצום בשטח הזה

במהלך כל השנים בהם קו העימות בצפון הארץ היה נתון תחת מערך של הפצצות.

קיימת אופרציה מסודרת ומתוכננת כיצד לקיים את הלימודים. יש מספיק ידע

מקצועי וכוח-אדם כדי להתמודד עם המצב.בקשר המיקלוט במוסדות החינוך צריך לדעת שקיים

מחסור במיקלוט תיקני בכ-15% ממוסדות החינוך, ואלה יצטרכו להתסדר עם

המיקלוט הציבורי האזורי בשכונה.
ד. צוקר
האם כל אלה כוללים גם את מערכת החינוך במיגזר

הערבי?
ר. לווין
באחוזים - כן.
מ"מ היו"ר א. אליאב
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת רחבעם זאבי.
ר. זאבי
אתמול היתה אזעקת שווא בעכו שצריך להפיק ממנה

לקחים. אימהות רצו לגנים ולבתי-הספר כדי לקחת

את ילדיהן הביתה, חרף הסידורים שננקטו גם בגנים וגם בבתי-הספר. היתה

ריצה מבוהלת של הורים, בעיקר לכיוון גני-הילדים. יכול להיות שהשאלה

שאני מתכוון להפנות איננה צריכה להיות מופנית דורקה לכיוון משרד החינוך

והתרבות כיוון שזאת שאלה לאומית, אבל אתמול היתה אזעקת שווא, ומחר

יכולה להיות אזעקת אמת, ואז האימהות יכולות להיפגע בדרכן לגני-הילדים,

ועוד יותר חמור, בדרכן הביתה עם הילדים.

מישהו צריך לתת את הדעת על העניין הזה ולתת בקשר

אליו הוראה.
מ"מ היו"ר א. אליאב
רשות הדיבור לחבר-הכנסת דוד צוקר.
ד. צוקר
אני מקבל את ההנחה כי הפעם מושם דגש על העורף.

מכל מקום השקט שלי, כאבא, נובע במידה רבה ממה

שקורה בבית-הספר, אבל בקשר עובדה אחת אינני רגוע. אני מבקש לדעת כיצד

אתם נותנים הנחיות שהמורים ישדרו לתלמידים הודעות מרגיעות? המורים

בעצמם הם אימהות ואבות לילדים ולא בכל המקרים הם טיפוסים שקטים. אני

מניח שההתפלגות שלהם לגבי פאניקה היא כמו מידת ההתפלגות בציבור. השאלה

שלא קיבלתי עליה תשובה מסקירתו של המנכ"ל היא איך מגיעים למצב כזה בו

תינתנה הנחיות יותר מפורטות וקונקרטיות למורים כדי שהם לא יצרו מצב

הפוך? שמעתי, לדוגמה, על מורה שהקרינה את החרדה שלה החוצה, בפני

התלמידים.

צריך לקחת בחשבון שגננת יכולה גם להיות אם

לילדים כך שיכולים להיווצר מצבים בהם היא תרצה לעזוב את הגן כדי לרוץ

לקחת את הילדים שלה מהמוסדות בהם הם נמצאים.

אני מבקש לדעת איך מגיעים למצב כזה בו מדריכים

של ילדים יתודרכו בעצמם?
שאלה לשר
אני לא כל-כך שבע-רצון מההגדרה שברגע

שיש מצב-חירום, אוטומטית תינבענה החלטות לגבי מערכת החינוך, מבלי

שלמערכת החינוך יהיה שיקול-דעת לגביהן. אני חוזר על מה שאמרתי קודם

שמידת השקט של הציבור היא פונקציה של מה שקורה בבתי-הספר. כיוון שכך

אני עובר לתחום הפורמאלי הרשמי ושואל: איך מכניסים את השר לשיקול-הדעת

הזה?

לדעתי צריך לדחות את סגירת בתי-הספר עד כמה

שאפשר, וועדת החינוך והתרבות של הכנסת צריכה לצאת מהישיבה הזאת בהודעה

שצריך לדחות, עד כמה שאפשר, את סגירת בתי-הספר.

אדוני השר, אני חוזר ושואל כיצד יהיה אפשר ליצור

מצב כזה שאתה תהיה חלק מקבלת ההחלטות ותבטא תחושה של רצון לקיים

נורמליזציה במערכת החינוך במידת האפשר?
מ"מ היו"ר א. אליאב
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת האשם.
מ. האשם
אני רוצה להניח שכל מה שנאמר בישיבה הזאת נכוו

גם לגבי מערכת החינוך הערבית. יחד עם זאת אני

מבקש לשאול מדוע אין אף דובר ערבית במטה?
ד. צוקר
האם יש במטה נציג של המערכת הערבית?
ר. לוין
לא.
ז. אורלב
נכניס נציג כזה. השר ביקש זה עתה שנכניס נציג

כזה, ואנחנו נמלא אחר בקשתו.
מ"מ היו"ר א. אליאב
אני מבקש לשאול שאלה: מה יקרה מחר בבוקר בשעה

שבע? אם יקרה, חס-וחלילה, משהו קודם לכן, - כל

מה שאמרתם יחול. אבל אם לא, מה יקרה מחר בבוקר?
ד. צוקר
אני מצפה מהשר, מחר בבוקר, להתראיין בכלי

התקשורת ולומר שמקיימים - - -
ר. זאבי
אם יקרה משהו לפני שעה שבע בבוקר?
ד. צוקר
אף אחד לא יודע. לכן אני אומר שאם הלימודים

יתקיימו כרגיל - - -
ר. זאבי
אז עולם כמינהגו נוהג.
מ"מ היו"ר א. אליאב
צריך יהיה להודיע כל-כך בכלי התקשורת.

אני מעביר את רשות הדיבור לשר, ראחר-כך -

למנכ"ל, כדי שהם ישיבו על שאלותיהם של חברי הוועדה.
שר החינוד והתרבות ז. המר
אנחנו צריכים לקבל החלטה אם נצטרך לפזר

את התלמידים, פתאום, באמצע זמן הלימודים.

יכול לקרות מקרה כזה שנקבל ידיעה שבעוד שעה או שעתיים יקרה משהו.

כיוון שכך צריך ליזום דברים בכל מה שקשור לצורת ההסעות או הפיזור, וזה

קטע שאנחנו מטפלים בו עתה. נכוך שקיימת בעיה; קיים מאבק סמוי, מרדע

ולא מודע, שמתנהל כל הזמן עם חלק מההורים.

אחרי מה שקרה בעכו, אנחנו צריכים לשים לב למצב

הזה, במטה שלנו, ולתת הנחיות להורים שלא יבואר למוסדות החינוך. הם

צריכים לדעת שאנחנו דואגים לילדיהם, וגם בכל מה שקורה לאחר מכך -

בפיזור.

האם יש לכם איזשהו רעיון? מכל מקום צריך להכין

פעולה מסבירה להורים כדי שלא ירוצו אחרי הישמע האזעקה למוסדות החינוך.
ר. זאבי
כדאי להתקשר עם עכו ולשאול מה הלקחים ששם הפיקו

כדי ליישם אותם בצורה ארצית.
שר החינוד והתרבות ז. המר
בעכו קרה מה שקרה בזמן כאילו קרוב לזמן

אמת.

נכון מה שאמר חבר-הכנסת צוקר, שאם מורים רגועים,

הם יכולים להרגיע את התלמידים, רלהיפך. אני נפגשתי עם מנהלים ומורים

שאמרו לי שאף-על-פי שהם עצמם לא רגועים, מתוקף תפקידם הם משדרים רגיעה.

6 אלפים איש תודרכו, והם הדריכו את כל המורים. יצאו חוזרים - - -
ד. צוקר
הם הגיעו לכל מחנך?
ז. אורלב
הם היו אמורים להגיע לכל מחנך.

אבי מבקש לומר לכם שאנחנו נוהגים לומר בכל

ההודעות שלנו שתפקיד מערכת החינוך הוא לא רק להגן במיקלוט, אלא למלא את

התפקיד החינוכי שכולל שיחות הרגעה עם תלמידים.
ד. צוקר
ההבדל בין גני-ילדים ובין בתי-ספר נחשב עצום בכל

מה שצריך לומר לילדים.

שר החינוך והתרבות ז. המר; הגננות קיבלו את ההנחיות האלה ישירות:

ביקרתי במספר גנים ווידאתי זאת.
ד. צוקר
כוונתך להנחיות לשיחה עם הילדים?
ז. אורלב
מיד נעביר אליך עותק של המסמך הזה; מצלמים אותו

עכשיו.
שר החינוך והתרבות ז. המר
לפי ההתרשמות שלי הילדים בגני-הילדים לא

מבינים בדיוק מה שקורה. כאשר ביקרתי

בגני-הילדים ראיתי כי הפעילות בהם נמשכת כרגיל וכי הראש של הילדים בכלל

לא היה נתון למה שקורה מחוץ לגן.
מ. האשם
הם לא תופשים מה קורה.
שר החינוך והתרבות ז. המר
ביקרתי בשלושה גנים ודיברתי עם הילדים.

הם בכלל לא בעניינים ולא עומדים על מה

שעומד או לא עומד לקרות.
ד. צוקר
כיוון שהמצב הזה יכול להימשך שבועות אני מציע

לכם לא להיות רגועים; מדובר על משימה קשה מאד

ומסובכת.
י. כהן
לפני שבועיים המשרד שלח הנחיות מפורטות לכל

הגננות ולכלל המערכת בנושא של החרדות ומניעת

חרדות.
שר החינוך והתרבות ז. המי
בגני הילדים יש פחות בעיה מאשר זאת שקיימת

בבתי-הספר כיוון שבתי הספר צריכים לארגן

צוותות וסדרנים, לעומת גנים שנאטמו. יחד עם זאת אנחנו מקבלים את ההערה

ונבדוק את הנושא שוב.

חבר-הכנסת צוקר דיבר על האוטומטיות של שיקול-

הדעת שבקשר אליה היה ברצוני לומר שכן טוב, מבחינת המשך חיי השיגרה

ומבחינת האחריות הלאומית הכוללת, שהילדים יהיו בבית-הספר. אנחנו לא

רוצים שהם יסתובבו ברחובות, ואנחנו כן רוצים שהוריהם ירכלו להמשיך

לעבוד. זאת, עד הרגע האחרון בו אפשר יהיה להחזיק את הילדים בבתי-הספר.

נקודה שאין לי תשובה עליה היא בקשר השאלה איך

יעמוד בפועל המשקל המרגיע של משרד החינוך והתרבות בשיקול-הדעת? יש זמן

ברור, ויש זמן-ביניים. אם הזמן ברור ואומרים לנו שבעוד מספר שעות הדבר

אכן יקרה, אז אני מכופך את עצמי. אבל אם מדובר על הכנות כוללות, - יש

מקום להידיינות.

היחס שלנו עם הג"א הוא יחס של הידברות - - -
ד. צוקר
מה שאני טוען הרא שזאת לא צריכה להיות החלטה של

הג"א, אלא זאת צריכה להיות החלטה של דרג הרבה

יותר גבוה, הרבה יותר אחראי, לא דרג שמבקש לכסות את עצמו.
שר החינוך והתרבות ז. המר
אבי אמצא דרך איך ליצור הידברות בנושא

הזה עם שר הבטחון.
ז. אורלב
התפישה שמתגבשת אצל שלטונות הבטחון לא תנתק את

השאלה של הפסקת הלימודים בגלל הכרזת משטר הג"א,
שפירושה
השבתת המשק. כל אחד מביך שאי-אפשר להחליט על הפסקת לימודים

ושהחיים ימשיכו להתנהל כסידרם.
א. אליאב
הפסקת הלימודים היא כמעט אוטומטית הפסקת פעילות

המשק.
שר החינוך והתרבות ז. המר
לכן ההחלטה העקרונית צריכה להיות מקבילה.

מה שאנחנו משתדלים לעשות הוא בדיוק ברוח הדברים

שחברי הכנסת דיברו עליהם, ליצור הרגשה אצל ההורים כדי שאלה יהיו שקטים

כאשר ילדיהם נמצאים בבית-הספר. הם צריכים לדעת שאנחנו דואגים לילדים,

אוטמים חדרים, ומסבירים את המצב כך שהתלמידים אינם מתוחים. צריך

להבין שהילךים אינם מנותקים מכלי התקשורת או מכל הסובב אותם כך שהם

יודעים על מה מדובר, ואני לא יכול לומר לכם שהם ממש רגועים, אבל הם

מתנהגים בצורה לגמרי נורמלית, ולדעתי בית-הספר תורם לכך.

קיימת מודעות לכל מה שקורה בבתי-הספר. תירגלנו,

דיברנו עם המורים, ואנחנו גם צריכים לקחת בחשבון שיכול להיות שיהיה

מדובר על מצבים מתמשכים; את זה נדע רק במהלך הימים הקרובים, ואז נצטרך

לחשוב שוב איך לרענן את כל התידרוך, להעמיק אותו, ולהעשיר אותו בתכנים.

צריך יהיה כמובן לסייע למורים כיצך להתמודד עם נקודות יותר קונקרטיות.

ההערה שהושמעה בקשר דובר ערבי במטה, נכונה במאת

האחוזים ואנחנו ניישם אותה. מישהו שקשור עם המיגזר הערבי ואשר יש לו

קשר עם הבנת העניין, ישב במטה.
מ. האשם
אולי צריך לדאוג גם לפסיכולוגים ערביים?
שר החינוך והתרבות ז. המר
אני בטוח שיש במיגזר הערבי כאלה.

נשאלה על-ידי חבר-הכנסת אליאב שאלה מה

יקרה מחר בבוקר, מועד סיום האולטימום? התשובה שלי לשאלה הזאת היא

שאנחנו נתעדכן לקראת מחר כדי שנהיה מוכנים אליו, התקשורת תמסור הודעה

מטעמנו, ואני מקבל את הצעתו של חבר-הכנסת צוקר שנחפש דרך איך משרד

החינוך והתרבות יעשה זאת?
א. אליאב
אם לא יקרה שום דבר אתה תופיע באמצעי התקשורת?
שר החינוך והתרבות ז. המר
אנחנו נבקש מהערוץ הראשון של הטלוויזיה וגם

מהררי ו, למסור הורעה.
א. אליאב
צריך יהיה להודיע להורים שמתקיים יום לימודים

כרגיל.
היו"ר מ. בר-זהר
מדוע אינכם מפעילים את הטלוויזיה החינוכית בשעות
הבוקר, כרי לשדר בתכנית
בוקר טוב ישראל?
שר החינוך והתרבות ז. המר
בינתיים הוחלט להפעיל את הטלוויזיה

מחר בבוקר.
היו"ר מ. בר-זהר
זאת תהיה התכנית: בוקר טוב ישראל.
שר החינוך והתרבות ז. המר
השבוע יותר חשוב לשמוע את העידכונים ואת

החדשות, וזה מה שיקרה. אנחנו מקווים

שהתכנית הזאת תשודר בהמשך, ולא יסוגו ממנה. באופך טבעי, למרות שאני

ממונה על הטלוויזיה החינוכית יותר מאשר על הטלוויזיה הכללית, אני סבור

שתכנית כזאת של בוקר מתאימה יותר לטלוויזיה הכללית מאשר לטלוויזיה

החינוכית.
היו"ר מ. בר-זהר
אני זוכר את הדברים שאמרת בוועדה בנושא הזה - -

שר החינוך והתרבות ז. המר-. הערוץ השני קצת הלחיץ את הטלוויזיה,

ואילו המצב הנוכחי מאפשר לצאת מדרך

השיגרה. שני הדברים האלה גם יחד ישפיעו על המצב כדי שהממונים יגיעו

לכלל הבנה. אגב, התכנית-. ערב חדש, נוצרה בצורה הזאת בזמן מלחמת לבניך.
י. כהן
עכשיו נוצר הערוץ השני.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת אליאב.
א. אליאב
שמענו את התשובות שהוכנו בעקבות סקירתו של

מנכ"ל משרד החינוך והתרבות - - -
ד. צוקר
אני אציע בסוף הדיון שוועדת החינוך והתרבות של

הכנסת תבקש שההכרעה על סגירת בתי-ספר תהיה בדרג

המדיני; שר הבטחון, בהתייעצות עם שר החינוך והתרבות.
א. אליאב
גם אני תומך בכך שבסיומה של הישיבה תצא מכאן

איזושהי הודעה מרגיעה של תמיכה בקיום הלימודים

השגרתיים בבתי-הספר.
היו"ר מ. בר-זהר
מר ישי, באיזו מידה אתם מוכנים לנושא שעל סדר-

יומנו? שמעתי מפי מורים ומנהלים דברים שאינני

יודע אם ליחס אותם לקיטור הישראלי המובהק לפיו מורים לא מבינים כלום,

לא יודעים כלום, והם מבולבלים. לעומתם מורים אחרים אמרו שהכל נהיר

וברור להם. איך אתם מסתכלים על העניין הזה? הרי אתם נמצאים בקשר עם

המערכת. האם באמת יש דברים לא ברורים או כאלה שקשים לביצוע? אם כן -

אני מבקש אותך לומר לנו מה הם.
ש. ישי
שוחחתי עם מספר חברים, ואתמול צורפנו למטה

החירום של משרד החינוך והתרבות. אני שמח לומר

כי מצאתי מטה מאורגן שפועל כמו מכונה משומנת היטב. אני התרשמתי מכך

שמלבד מקרים מסויימים של אנשים שצריך לומר להם כל חצי שעה מה לעשות,

הכל פועל כסידרו. בהקשר הזה של הדברים חשוב לציין שיש מורים שכאשר הם

יוצאים להשתלמות הם מבקשים לדעת בדיוק מה הם צריכים לעשות מחר בבוקר

בכיתה?

רוב המורים קיבלו את החומר שמשרד החינוך והתרבות

הכין. החומר שיצא ב-13 בינואר, הגיע אתמול לבתי הספר. אנשים מבינים

כי המצב נזיל, ועכשיו אולי איננו יודעים מה שנדע בעוד חצי שעה. כאשר

היתה הוראה לאטום מיקלטים, היא היתה הוראה נכונה לאותו רגע. אחר-כך

באה הוראה להוסיף כיתות. אתמול, כאשר ישבנו במטה, התברר לנו שמספר

הכיתות האטומות איננו מספיק וקיבלנו החלטה להגדיל את מספרו, אנחנו לאכל-כך מנוסים לגבי המציאות החדשה הזאת כיוון שהיינו רגילים למלחמות

מסוג אחר. ההוראות שניתנות היום צריכות להיות על-פי הצרכים פחות או

יותר. אינני רואה כל בעיה מיוחדת ברגע זה, אם כי צץ במחשבתי כרגע

איזשהו רעיון, בגלל המצב הנזיל, שמנהלי בתי-הספר יאזינו לאמצעי

התקשורת. מה שקרה בעכו יכול לקרות שוב בגלל המצב המתוח הקיים, כך

שצריך לרענך אח הזיכרון ולדאוג לכך שאם, חלילה, תהיה אזעקת אמת, אמצעי

התקשורת ירגיעו את הציבור, וינחו אותו מה לעשות.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור למר שלמה אלון.
ש. אלון
אני מסכים עם כל דברי קודמי ומוסיף ואומר שבמצב

של אי-ודאות כפי שהיא קיימת היום, כאשר המורים

הם חלק מהמערכת, יש לכולנו תחושה כי המערכת מתפקדת כהלכה בבתי-הספר

העל-יסודיים. נעשו תרגילים בבתי-הספר, יש הרבה מאד חומר כתוב שמגיע

בזמינות טובה מאד וישנה חשיפה טובח לתקשורת האלקטרונית והכתובה של ראשי

מערכת החינוך.

בקשר השאלה מה יקרה אם תהיה אתראה קצרה של דקות

או שעות אני מבקש להשיב כי ציבור המורים מהווה חלק של הציבור הכללי.

לפי מה שאני התרשמתי, וביקרתי בשבוע האחרון בכ-10 מוסדות, אני יכול

לומר לכם כי ציבור התלמידים נוהג באיפוק. אני לא יודע אם זה אופייני

לחברה הישראלית, אבל התלמידים נוהגים באיפוק, אולי יותר מאשר ציבור

המבוגרים.

היו"ר מ. בר-זהר-. תודה. רשות הדיבור למר עמרם שעאר, נציג ועד

הורים ארצי.
ע. שעאר
עד לפני יומיים שלושה היתה אי-בהירות בקשר המשך

הלימודים במצב כזה שעדיין לא פרצה מלחמה, אבל

המתחים בו הולכים וגוברים. הבהרת המצב על-ידי מנכ"ל משרד החינוך

והתרבות הן בכלי התקשורת והן בוועדה, בישיבתה אתמול, הדגישה חד-משמעית

כי הלימודים ימשכו.

היו תלונות של הורים בקשר מיקלטים בבתי-הספר,

אבל גם בקשר הנושא הזה ניתנה הוראה על-ידי משרד החינוך והתרבות, לאטום

כיתות, ההוראה סייעה להרגשת ההורים, ונתנה להם הרגשה טובה.

ככל שכלי התקשורת יפשטו את הנושא ויסבירו להורים

מה נעשה בבתי-הספר, - ההורים יהיו שקטים יותר.

אתמול נדון באריכות בוועדה, שהמנכ"ל מכהן בראשה,

נושא החינוך המיוחד, וניתן לנו להבין שיש היערכות מיוחדת לנושא הזה.

הדברים שעליהם דיברתי היו הפניות של ההורים

שקיבלו עדיפות מבחינת הדיונים.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור למר לחמן.
ש. לחמו
משיחות שקיימתי עם מנהלי בתי-ספר בירושלים

וגם מבדיקות שקיימנו בשטח התברר שקיימת מידה של

אי-בהירות באשר אופן ההיערכות של בתי-הספר בזמן אזעקת אמת. חלק

מהמנהלים אמרו לנו במפורש שהם לא יודעים מה לעשות ואיך להתנהג. מנהלת

בית-ספר אחד אפילו אמרה לנו שקיימות הודעות סותרות בין חוזר מנכ"ל ובין

מה שנשמע מפי קב"טים עירוניים---
שר החינוך והתרבות ז. המר
באיזה הקשר?
ש. לחמן
בהקשר השאלה של אזעקת-אמת. מנהלת אחת, לדוגמה,

אמרה לי שהיא לא יודעת אם היא צריכה לרכז את

התלמידים במיקלט, בחדרים אטומים, או בשניהם בעת ובעונה אחת? בהתחלה

התפרסם שבמקרה של התקפת אב"ך איך לרדת למיקלטים כיוון שהגזים נוטים

להתרכז על-פני הקרקע וגם לחדור למיקלטים. כיוון שכך, עדיף לעלול

לקומות עליונות.

אני חשבתי שאותה מנהלת היא יחידה בהתייחסותה

לנושא הזה, אבל אחרי ששמעתי את אותם דברים ממנהל שמכהן בתפקיד בכיר

במערכת המקומית, הבנתי שקיימת מידת-מה של אי-בהירות - - -

שר החינור והתרבות ז. המר-. דבר שקיים גם בבתים הפרטיים.
ש. לחמו
נכון. אבל אנחנו מדברים עכשיו על מוסדות-חינוך.

אני מציע שמשרד החינוך והתרבות יצא בהודעה ברורה

ופשוטה, ברדיו ובשאר כלי התקשורת, כיצד לפעול בזמן אזעקת-אמת לגבי
שלושת האפשרויות
1. במקרה של אזעקת-אמת, כאשר לא ברור שמדובר על

התקפת אב"ך; 2. במקרה של אזעקת-אמת, כאשר ברור שמדובר על התקפת אב"ך.

בשני המקרים האלה צריך לרכז את הילדים בקומות העליונות, בחדרים אטומים.

3. אם תתפרסם הודעה שמדובר על התקפה קונוונציונלית, אז צריך לרדת

למיקלטים.

אם מדובר על תפוסה או על עודף תפוסה של תלמידים,

צריך להבהיר את הדברים, כיוון שיש מנהלים שכרגע לא יודעים איך לנהוג

במצב כזה. את הנושא זה אפשר להבהיר ברדיו, בלשון הכי ברורה והכי

פשוטה.
היו"ר מ. בר-זהר
מתי ידעו על איזו התקפה מדובר? מה המירווח של

אותו ציבור להחליט אם זאת התקפת אב"ך או כל

התקפה אחרת?
ש. לחמן
על-פי מה שפורסם בכלי התקשורת, בשל אי-הוודאות

אם בכלל ישנם בידי העיראקים ראשי נפץ כימיים, כל

מיתקפת טילים תחשב מיתקפת-אב"ך. במקרה כזה היכן הילדים ירוכזו? בחדרים

אטומים או גם במיקלטים? באמצעי התקשורת פורסם שבמקרה של התקפת אב"ך

אין לרדת למיקלטים - - -
שר החינוך והתרבות ז. המר
אלא אם כן הם אטומים.
ז. אורלב
הציבור הכללי לא קיבל כל הנחיה לאטום מיקלטים

לכן אין לו הנחיה שבשעת התקפה, שמוערכת כהתקפת-

אב"ך, הוא צריך לרדת למיקלטים. לעומת זאת מוסדות החינוך קיבלו הנחיה

לאטום מיקלטים ולפנות את התלמידים למקומות אטומים במקרה של התקפת-אב"ך.

חלק של התלמידים יפונה למיקלט, וחלק לכיתות האטומות.
ש. לחמי
כיוון שקיימת אי-בהירות אני מציע - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אי-הבהירות מתבטאת בכך שלאוכלוסיה הכללית ניתנה

הנחיה שונה. לפי דעתי המשרד צריך להדגיש כי

מדובר על מיקלטים אטומים.
ש. לחמן
שמעתי כאן רסיסי-מידע, אבל העניין הזה הועלה גם

אתמול, בשיחות עם מנהלים, אשר אינם יודעים כמה

ילדים לרכז במיקלט אטום או בחדר אטום? אני שוב מציע להביא את התשובה

לשאלה הזאת באמצעות כלי התקשורת, לידיעת כולם, ולא לחכות עד שהתשובה

תגיע למי שמחכה לה, באמצעות חוזרים.ההתרשמות האישית שלי היא זאת שבחלק ממוסדות

החינוך קיימת בעיה אמיתית של איטום מיקלטים בגין מחסור בחומרי-איטום.

שמעתי גם על בעיות טכניות של הכשרת מיקלט לתיפקוד בזמן מלחמה, ואולי גם

העדר פיקוח והדרכה מתאימים. כיוון שכך אני חושב שצריך לחייב מנהלים,

ולגייס גם הורים לצורך הנושא הזה, כדי לוודא שהמיקלטים יהיו במצב תקין.
היו"ר מ. בר-זהר
האם אתם מקבלים דיווחים מהשטח על מקומות שיש

בהם בעיות? האם אתם גם מקבלים דיווח שהכל בוצע

בהתאם להנחיות של משרד החינוך והתרבות? האם אתם מקבלים תהודה מלאה

מהשטח?

מ. שפרי. לשאלתו הראשונה של היושב-ראש ברצוני להשיב כי

מרכז המידע קיבל מאות שאלות, מהן חלק ניכר מאד

בקשר ענייך האיטום - - -
ז. אורלב
40% מהשאלות היו בכיוון הזה.
מ. שפר
השבנו לפונים ברוח הדברים שהועלו בישיבה הזאת.

אני מבקש ליידע אתכם כי נושא האיטום נמצא

באחריות מוסדות החינוך והרשויות המקומיות, ורק אתמול יצאה הוראה בנושא

הזה. היום יצאו לשטח קציני מוסדות חינוך וקב"טים של רשויות מקומיות

כדי לבדוק את המוסדות שטוענים שיש להם קשיים בנושא הזה. במידה וגורם

מוסמך יקבע שאי-אפשר לאטום מוסד מסויים, העניין יובא לידיעת המנהל

הכללי ולאישורו, והלימודים באותו מוסד לא ימשכו.
היו"ר מ. בר-זהר
יש מנהלים או מורים שקיבלו הנחיות, עשו מה שעשו,

והם חושבים שעל-ידי-כך הם יצאו ידי-חובה. האם

קיים איזשהו גורם שיושב ומטלפן לכל בתי-הספר כדי לשאול מה בוצע?

צריך לקבל תמונת-מצב מהשטח. יכול להיות שמישהו התרשל, או חשב שלא זה

הזמן להטריד אחרים בדברים כאלה.
ז. אורלב
יש מערכות מדריכות, מפקחות, וכאלה שקולטות את

הדיווחים; מערכת אחת היא מערכת הבטחון של המשרד

שבנויה מאגף בטחון במשרד, קציני בטחון במחוזות, וקציני מוסדות חינוך

ברשויות המקומיות. נושא הבטחון במוסדות החינוך הוא עניין משותף לנו

ולרשות המקומית-, בכל רשות מקומית יש קצין בטחון למוסדות החינוך ש-75%

משכרו משולם על-ידי משרד החינוך והתרבות. כל המערך הזה נמצא בגיוס

מלא כדי שיוכל לעבור ממוסד למוסד. מדובר על 150 איש של הרשויות

המקומיות שפועלים בשטח. כמו-כן יש 200 קציני מוסדות חינוך של הג"א.

כל המערך הזה, על-פי מיטב ידיעתנו, גוייס, פועל בשטח, מתודרך, ועובר

מבית-ספר אחד לבית-ספר אחר. הוא מדריך, נותן הנחיות מקצועיות, מעביר

דיווחים גם להג"א וגם אלינו, כך שאנחנו יודעים שיש בעיות איטום גם

בנתניה, וגם באורט-סינגלובסקי.

בעקבות הערותיה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת

אנחנו ניפנה שוב למערכת - - -
היו"ר מ. בר-זהר
צריך לחזק את הקטע הזה של הדיווח מהבדיקה שנעשית

במקום.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת פארס.
ח. פארס
ידוע לי כי הדברים ששמענו זה עתה ממנכ"ל משרד

החינוך והתרבות אינם ישימים. במיגזר הערבי - - -
א. אליאב
דיברנו כבר על הנושא הזה. כיוון שאחרת לבוא ולא

חיית בחלק גדול שר הישיבה, לא שמעת את הדברים.
היו"ר מ. בר-זהר
אין טעם לחזור עליהם.
ח. פארס
רציתי להעלות בדברי שתי נקודות-, א. קציני

בטחול; ב. מיקלטים.
ז. אורלב
במלחמה הזאת לא נצטרך מיקלטים, אלא חדרים

אטומים.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור לתבר-הכנסת יהודה פרח.
י. פרח
ברצוני להשמיע מילות-הערכה למשרד החינוך והתרבות

על פעולותיו בכל מה שקשור לנושא שהונח על סדר-

יומה של הוועדה הבוקר. לפי ההתרשמות שקיבלתי והמידע שמצוי בידי,

נעשתה על-ידי המשרד עבודה מסודרת שצריך לשבח עליה את השר, המנכ"ל וצוות

העובדים.
ד. צוקר
אני מציע שדברים ברוח זאת יופיעו בסיכום של

הוועדה.
י. פרח
לא קל ולא פשוט, במסגרת המקיפה והגדולה, על כל

הסקטורים שלה, להשתלט על כל הגנים ובתי-הספר.

יש מספר דברים שאיננו יכולים לומר אותם בפה-מלא,
לדוגמה, השאלות
כיצד יערכו התלמידים? מה מספר- התלמידים שיכולים להיות

בחדר אטום? אני מבין שניתנו הוראות בכתב איך לנהוג בקשר השאלות האלה,

אבל אני גם יודע שלא כולם קוראים את ההוראות. צריך לדאוג לכך שהדברים

האלה יזכו להסברה רצינית בכלי התקשורת - - -
י. כהן
פרסמנו אתמול הודעות בכל העתונים.
ז. אורלב
אולי צריך לעשות את הפעולה הזאת עוד פעם.
י. פרח
אני חוזר ואומר שלא כולם קוראים את הכתוב,

לעומת זאת האוזן מקשיבה לחדשות. כיוון שכך אני

מציע לפרסם איך תהיה ההיערכות במקרה של התקפת גזים? תשובה לשאלה: כמה

תלמידים יכולים לשהות בחדר אטום? מה בעניין המיקלטים? כמו כן צריך

להיות תירגול רציני במעבר ממצב למצב. אפשר להתארגן להתקפה כימית,

ופתאום מתברר שמדובר על התקפה מסוג אחר. במקרה כזה לא מדובר על יציאה

מכיתות, אלא על מהפך במצב מקצה לקצה.

ברצוני להציע הצעה והיא לגייס את תלמידי

חטיבות-הביניים לטובת הילדים מהכיתות הנמוכות. ילדות מכיתות גבוהות,

לדוגמה, יכולות לעזור במצב כזה, בצורה יוצאת-מן-הכלל, לגן ילדים שממוקם

בקירבת-מקום, או לכיתות א'.

אני מקבל את הערכתו של השר לגבי הילדים הקטנים,

שהם חיים בעולם משלהם. הם לא הוטרדו כלל כאשר הוא בא לבקרם ונהגו

כבימים ימימה. אבל האמת ניתנת להאמר והיא שהם, חלילה, יכולים להיות

מבוהלים כאשר יקרה מצב כזה. היום לא הייתי עושה שום דבר שיבהיל אותם,

יחד עם זאת מכין את השטח לקראת מצב כזה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת האשם.
מ. האשם
ברצוני לומר לכם כי המצב נחשב קשה. אתמול

ביקרתי באוניברסיטה ושמתי לב שרוב הסטודנטים

הערבים התכוננו לנסוע הביתה. שאלתי אותם לפשר צעדם זה והם לא יכלו

להשיב לי תשובה מתקבלת על הדעת.
היו"ר מ. בר-זהר
היו להם חששות ממתח שעלול לקרות בין ערבים

ויהודים?
מ. האשם
אני לא חושב שזאת היתה הסיבה.

מכל מקום בגלל אי-הבהירות, התיסכול והפאניקה אני

חושב שההוראות דווקה צריכות להיות ברורות יותר מתמיד.

דבר שני; במיגזר הערבי קיימת בעיה. אנחנו,

לפעמים, נוטים לצחוק ואומרים האחד לשני שהטיל לא יפגע בנו. אבל כשם

שאנחנו מתבדחים בנושא הזה, יש איזושהי אווירה שבטירה, אום-אל-פאחם או

בנצרת, הטיל לא יפגע. אם יש מישהו שחושב כך כי אז מדובר על מצב של

חוסר-אחריות, רשלנות ואדישות. משרד החינוך והתרבות צריך לפקוח עין

ולבדוק מה קורה במיגזר הערבי, כיווך שיש איזושהי מחשבה כאילו טילים לא

יגיעו לכפרים הערביים.

אני מקווה שההערה שהושמעה בדבר פסיכולוג ערבי

בתוך המטה תתקבל, ואני כבר יכול להציע דייר לפסיכולוגיה שיתאים מאד

למשימה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת מסאלחה.
נ. מסאלחה
אחרתי לבוא לישיבה וכנראה הפסדתי ולא שמעתי

דברים חשובים מאד. ראיתי את שר החינוך והתרבות

בטלוויזיה, כיצד הוא ביקר במוסדות חינוך ובגני ילדים, וגם אני רוצה

לברך אותו ואת משרד החינוך והתרבות בהזדמנות הזאת על העבודה שהם עשו.

אני בטוח שבשעת חירום כזאת משרד החינוך והתרבות יעשה כל מה שהוא יכול,

כמו יתר העם, אפילו יותר, כיוון שהילדים נחשבים רגישים מאד.

אצלנו, במיגזר הערבי, בתי-הספר פגיעים מאד.

אם חס-וחלילה בית-ספר ייפגע, הדבר יגרום לבהלה וחרדה הרבה יותר גדולים

מאשר אם תהיה פגיעה במפעל. בית-ספר נחשב, כאמור, רגיש מאד ופגיע מאד.

אני מקווה שמשרד החינוך והתרבות מתואם עם הג"א

כיוון שאנחנו כבר נמצאים במצב-חירום. לא צריך לחכות למצב מסריים כיוון

שאנחנו כבר מצויים בו.

צריך לעזור למשרד החינוך והתרבות עד כמה שאפשר.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת אליאב.
א. אליאב
אני חוזר לשאלה שכבר שאלתי: מה יקרה מחר בבוקר?

ואולי לא מחר בבוקר אלא בימים הקרובים? מתוך

הנחה שלא יהיה מחר בבוקר פיצוץ אני שואל את עצמי את השאלה הזאת שהרי

המתיחות של הימים האחרונים לא תיקטן בימים הקרובים, אולי תיגבר. כיוון

שכך אני מבקש לשאול האם לא כדאי לחשוב שבכל בית-ספר, נוסף על כל מה

ששמענו, יגוייסו מרין ההורים או אנשים שאינם מגוייסים למערכות אחרות,

מי שיעזרו למערכת החינוך? כמובן שלא מדובר בהקשר הזה על אנשים שעלולים

להקרין.היסטריה, אלא על אנשים שהסביבה סומכת עליהם.
נ. מסאלחה
מבין הורי התלמידים?
א. אליאב
גם מבין ההורים, אפילו אנשים אחרים, רגועים,

שלא גוייסר למערכות אחרות. יכולה להיות בהלה

בשעת פיזור התלמידים - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אתה מתכוון למעין תורנות של הורים?

א. אליאב-. כן, אבל לאו דווקה הורים. אלה יכולים להיות

קרובים, סבים או סבתות, או אנשים אחרים. תודה.
היר"ר מ. בר-זהר
תודה לך. רשות הדיבור לחבר-הכנסת דוד צוקר.
ד. צוקר
אני רוצה לחזור על הדברים שאמרתי ולהדגיש שצריך

לדחות את האפשרות של סגירת מערכת החינוך רק

למקרים קיצוניים מאד. אני חושש לא רק מהילכי-רוח שנכנעים להם מהר מאד

אלא גם מדרגים מדיניים, בעיקר מקצועיים, שתמיד ידאגו לכיסוי, דבר שגורם

אצלי לחשש הגדול ביותר. מישהו יגיד שהוא לא צריך צרות, ויסגור את

המערכת. דבר כזה יכול לגרום לשיבוש כל-כך גדול והאחריות שמוטלת להקרין

שקט על המערכת כל-כך כבדה, ויש לגביה גיבוי לכך מכל הוועדה, כך שהשר

מתבקש לעשות זאת רק במקרים קיצוניים, ולא יניח לדרגים הצבאיים להחליט

הכל עבורו.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת פרח.
י. פרח
יש הורים שחרדים הרבה יותר מהורים אחרים ולמרות

הוראות המשרד הם יחליטו לא לשלוח את בניהם לבתי-

הספר. האם זאת תחשב העדרות תלמידים מבתי-הספר אל שתהיה לגביהם

התחשבות?
היו"ר מ. בר-זהר
כיוון שלא הייתי בתחילת הישיבה אני מבקש לדעת

האם היתה התייחסות למוסדות להשכלה גבוהה?

אני מבין שלא.

רשות הדיבור לשר החינוך והתרבות.
שר החינוך והתרבות ז. המר
אני מבקש להודות לחברי ועדת החינוך והתרבות

של הכנסת כיוון שמלבד העידוד שהם נתנו לנו

וכיוון לגבי מספר החלטות שיכולות לעזור לנו בעמידה בדברים, לדוגמה,

הישארות מירבית בבתי-הספר או שיקול-דעת שלנו, יש כל מיני נקודות שהם

היפנו אליהן את תשומת-ליבנו, שצריכות לקבל אצלנו יותר חידוד. בעקבות

הדברים האלה מתעוררת אצלי מחשבה נוספת בקשר השאלה האם התארגנות הפיזור

אצלנו מובטחת? הועלה בקשר לכך רעיון של שימוש באנשים מבוגרים או

בתלמידי הכיתות הגבוהות. אפשר, לדוגמה, לארגן בתי-ספר מול גנים

שנמצאים בסביבתם.

אני מבקש ליידע אתכם ש-70 אלף תלמידי תיכון

מגרייסים, במסגרת מחוייבות אישית, לעזור בשעת חירום, במסגרת הג"א,

לבתי-חולים, למגן-דוד-אדם, מכבי-אש ומוקדי סיוע אחרים,והם כבר מתאמנים

לצורך הנושא. חלק גדול מהם יהווה סדרנים, מכבי-אש, וצוותי-החיאה בבתי-

הספר עצמם. יש כ-30 אלף תלמידים שגוייסו לגדנ"ע בשעת חירום, והם

מוצבים על-פי רשימה - - -
ד. צוקר
הם רשומים; הם עדיין לא עוסקים בכך.
י. כהן
לחלק מהם כבר קראו בשעות אחר-הצהריים: לא על-

חשבון הלימודים.
שר החינוך והתרבות ז. המר
בתי-הספר פועלים כרגיל. התלמידים, כאמור,

מתורגלים בשעות אחר-הצהריים. מכל מקום

צריך לשים לב גם לפיזור, גם לעזרה לסביבה, גם לגיוס המבוגרים וגם לגיוס

התלמידים הבוגרים.

אני מקבל גם את הרעיון שתפקיד מערכת החינוך

בתקופה הזאת הוא לשדר שני דברים-, א. הרגעה מפאניקה; ב. שידעו שיש

לנו יכולת אחראית לכל מקרה שיקרה. לא מספיק לומר להררה שירגע. הוא

צריך להיות שקט ולדעת שיש לנו כלים לכל מקרה שלא יקרה, ולהיות משוכנע

שההתמודדות שלנו עם כל מצב היא הנכונה.

אני מבקש לדווח לוועדה בקשר נושא ההסברה שהחל

מהיום הטלוויזיה תשדר תכניות מיוחדות מספר פעמים ביום, שתעסוקנה בהפגת

חרדות, בתדריכים - - -
ד. צוקר
כוונתך לטלוויזיה החינוכית?
שר החינוך והתרבות ז. המר
כן.
ד. צוקר
אולי תכניסו לשידורים קצת תכניות כמו: "זהו זה"?
י. כהן
במחסני הטלוויזיה החינוכית יש תכניות מוכנות

לשעת חירום - - -
שר החינוד והתרבות ז. המר
חבר-הכנסת צוקר מתכוון לכך שלא צריך כל

הזמן לשדר רק חרדות - - -
י. כהן
החלק העיקרי של השידורים כולל בידור.
שר החינוך והתרבות ז. המר
על-פי ההוראות, היום בשעה ארבע, הטלוויזיה

החינוכית תתחיל בשידור מגאזין ברוסית ובעברית

קלה, שימסור אינפורמציה גם בנושאי אקטואליה, וגם בנושאי כוננות לשעת

חירום לעולים, כמו-כן מושגים על חיי יום-יום. זאת התחלת מגאזין שחשבנו

עליו כבר קודם לכן, ועכשיו חלקים ממנו ישודרו. אנחנו נפנה את תשומת

ליבם של העולים החדשים מרוסיה לכך.

אם חס-ושלום הנבואות הטובות לא תיתממשנה ותפרוץ

מלחמה שנוגעת גם לנו, תשודרנה תכניות מוגדרות שתוגשנה לילדים ולהורים

גם בנושאים האלה. הטלוויזיה החינוכית תשדר יומנים וחדשות שישודרו

מספר פעמים ביום. יש הסכמה על-כך - - -
ד. צוקר
מתי זה יתחיל?
שר החינוד והתרבות ז. המר
מדובר על שעת-חירום.
י. כהן
בינתיים הטלוויזיה הכללית תתחיל לשדר ממחר בשעה

שבע בבוקר יומן.
שר החינוד והתרבות ז. המר
זה דגם שחשבנו עליו בנוסח של: בוקר טוב

ישראל.

בקשר ההערה שהושמעה במהלך הישיבה אני מבקש

לומר שכמובן שניתן תשומת-לב, ככל שתידרש, למיגזר הערבי.

קראתי בעתונות שרצו להמציא צפירות להתקפת גז,

וצפירות אחרות להתקפת פצצות רגילות. זה כנראה לא הצ:ליח, וזה גם היהגורם לבלבול נוסף. כנראה שזה גם מה שגרם לתקלות בצופרים. מכל מקום

ההנחה שלנו היא זאת שיכול לקרות זה ויכול לקרות זה, אבל בעיקרון אנהנו

מתגוננים עכשיו כנגד התקפות מפני טילים כימיים.

המיקלטים צפופים, לא בכל מקום יש כאלה, אבל צריך

להביו שהחדרים האטומים לא פחות טובים מהם. אנחנו משתדלים לאטום מה

שיותר חדרים כדי שהם יוכלו לכלול את כל התלמידים. אם הדבר לא ברור די

הצורך כי אז נדאג להבהיר אותו שוב כדי שכל מורה ידע לאן הכיתה שלו

תופנה. החלטנו אתמול, אחרי שביקרנו במיקלטים ולפי עדויות שקיבלנו

מהתירגולים, שהמיקלטים נעשים מחניקים לאחר פרק זמן מסויים. כל מיקלט

עם מספר גדול של אנשים עשוי להעשות מחניק אחרי פרק זמן מסויים, על-אחת-

כמה-וכמה אם הוא אטום. כיוון שכך הצענו להרחיב את מספר החדרים האטומים

ככל שניתן. אנחנו מניחים שהאטימה שלנו טובה. מכל מקום בקשר הנושא הזה

נעשה על-ידינו מאמץ גדול מאד.

אנחנו נפעל כעצת היושב-ראש ונבדוק מקום מקום האם

באמת אטמו את החדרים על-פי ההוראות? נקבל, ביוזמתנו, תהודה על מה

שקורה בכל מקום מבחינת האטימה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. אני מבקש לסכם את הישיבה ולמסור לכם את

הנקודות העיקריות שעליהן החלטנו. 1. חברי

הוועדה דיברו על שיתוף פעולה של הורים גם בנושא של הפיזור מבתי-הספר

וגם בקשר הרגעה ועזרה בכל נושא שהם יתבקשו לעזור לגביו. אני מניח שדבר

כזה ניתן לישם וכי ועדי ההורים ישמחו להעמיד לרשות מערכת החינוך אנשים

למטרה הזאת.

2. דוברת אמהרית או דובר אמהרי יצורפו למטה,

וגם איש חינוך או פסיכולוג למיגזר הערבי.

3. דיווח. משרד החינוך והתרבות יקבל דיווח מכל

בתי-הספר כדי לוודא שהכל בוצע כפי שהוא דרש - - -
שר החינוך והתרבות ז. המר
באותה הזדמנות אפשר לשאול כל מנהל בית-

ספר אם הוא באמת מבולבל, או שהוא יודע מה

שהוא צריך לעשות.
היו"ר מ. בר-זהר
4. צריך להבהיר היטב את ההנחיות בין כלל

האוכלוסיה בכל מה שקשור לחדרים אטומים, ובין

בתי-הספר שלגביהם מדובר גם על חדרים וגם על מיקלטים אטומים.

בקשר סיכום הישיבה אני מציע שתי נקודות-, א.

אני מניח שכולם שותפים אתי לברכה למערכת החינוך שפעלה בצורה מהירה

וטובה מאד בכל מה שקשור להתכוננות לקראת מצב חירום; ב. ועדת החינוך

והתרבות של הכנסת קובעת כי ההחלטה על הפסקת הלימודים תתקבל אך ורק בדרג

הבכיר, על-ידי שר הבטחון ושר החינוך והתרבות; שניהם יחד. אני מניח

שיכול להיות מצב כזה ששר החינוך והתרבות יגיע למסקנה שבתנאים המסויימים

שנוצרו קשה לתלמידים ללמוד, או ששר הבטחון יחליט על-כך משיקולים אחרים.

מכל מקום שניהם יחד יקבלו את ההחלטה.
ד. צוקר
צריך להודיע לשר הבטחון על ההחלטה הזאת.
היו"ר מ. בר-זהר
אנחנו נדאג לכך. האם הסיכום מקובל על כל

חברי הוועדה? אני מבין שכן.

תודה רבה לכם; הישיבה נעולה.

(הישיבה הסתיימה בשעה 10.35).

קוד המקור של הנתונים