ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 03/12/1990

הצעה לסדר; לוח משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית (המשך דיון); שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 181

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, ט"ז בכסלו התשנ"א (3 בדצמבר 1990), שעה 00;09
נכחו
חברי חוועדה; היו"ר מ' בר-זהר

ר' זאבי

ה' מחאמיד

חי מירום

ח' פארס

די צוקר

מוזמנים; וישות השידור

א ' חראל - יו"ר

אי מקל - מנכ"ל

י' בראל - מ נחל חטלו ו י ז י ח

נ' כהן - יועץ משפטי

אי סופר - מנחלת מחי התכניות

א' אבנר - יועץ מנכ"ל

י י שוהם - עוזרת ליו"ר

אי כהן - דוברת

הטלוויז יה החי נוכית

י י לורברבוים - מנכ"ל

משרד החינוך והתרבות

י' כהן - יועץ השר לענייני תקשורת

בי נסים

מזכירת הוועדה; י' גידלי

קצרנית; ר' בלומרוזן

ס ד ר - ה י ו ם;

1. שאילתות של חברי הוועדה.

2. הצעה לסדר.

3. לוח משדרי חחורף של הטלוויזיה הישראלית - המשך דיון.
היו"ר מ' בר-זהר
אני פותח את ישיבת הוועדה.

שאילתות של חברי הוועדה

היו"ר מ' בר-זהר;

קודם-כל שאילתה שמבוססת על פנייה של ועד הורים מרכזי של גני ילדים, בכרמיאל,

על-ידי הגב' עליזה רוזן. יש גם פניות נוספות של הורים, בקשר לשביתה שנערכת בגני

הילדים ובבתי-הספר בימים אלה. הוועדה הזאת תמיד התנגדה להשבתת בתי-ספר ומוסדות

חינוך. אינני מבין מדוע הויכוח על שכר מינימום צריך להתנהל על גבם של הילדים. אם

על זה הויכוח, אם על זה תקום או תיפול שביתה, אני פונה להסתדרות המורים ולמזכ"ל

ההסתדרות, אני מקווה שזה גם בשם חברי הוועדה, ומבקש שבתחום החינוך - בבתי-הספר

ובגני הילדים - לא תתקיים שביתה.
ר' זאבי
אני מצטרף לפני יה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

שלושה תלמידים נפצעו בקטטה בבית-ספר תיכון בפרדס חנה.

יש בעיה עם החינוך המיוחד באזור תל-אביב. שלושה ילדים 'נזרקו' לחינוך המיוחד,

לטענת הוריהם. אבקש לבדוק זאתי.

יש בעיה עם בית-ספר באפקה בי - השבתת לימודים בגלל שהעיריה אינה רוצה לשלם

עבור הסעות.

מה קורה עם הסמינרים מעבר לקו הירוק אליהם נשלחים עולים? יש טענה על שטיפת-

מוח דתית.

נמשך הסיפור על ההישגים הנמוכים בבחינות הבגרות בבתי-הספר בעיירות-פיתוח.

על-כך אין תשובה.

תלמיד הוכה במוט ברזל בבסמ"ת בחיפה, על-ידי חבריו לכיתה.

אי-אכיפת חוק איסור מכירת משקאות אלכוהוליים לקטינים. אבקש שגם משרד החינוך

יאמר את מילתו בנושא זה. אני כל הזמן פונה למשטרה. משם כנראה לא תצמח לנו ישועה.

חי מירום;

יכול להיות שיש מקום ליזום דיון בוועדה עם שר המשטרה. נבקש להבין מדוע אין

אוכפים את החוק. זה חוק חשוב מאוד.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

זה רעיון טוב.

ועד הורי בית-ספר רמב"ם משבית לימודים ב-10 בדצמבר, כמחאה על אי-כיבוד הבטחות

בכתב לפתרון מצוקת הבינוי ותוספת כיתות. שוב, השבתות לימודים צריכות לצאת מן

הלקסיכון של נ ו.

יש בקשה לחקירה של מה שקורה במוסד הנוער הציוני בירושלים. פנה אלי אדם שכבר

פנה אליכם בעבר.יש ענין של עזרי תקשורת ממוחשבים לסיוע לילדים נכים.

אי-תיפקוד בית-הספר השש-שנתי בצפת.

יש עוד בית-ספר שמשבית לימודים.
קיבלתי מכתב
מאדם בשם יצחק שטיגמן, שאומר שעל-פי תכנית הלימודים של משרד

החינוך לשנת התשנ"א, בחטיבות העליונות, הנושא של מלחמות ישראל, במסגרת תולדות עם
ישראל, צומצם בצורה משמעותית
נשארה מלחמת העצמאות, בוטלו מלחמת קדש ומלחמת ששת

הימים. כמה מלחמות ישראל כבר נלחמה בשנות קיומה? כך מרבית ילדי ישראל מסיימים

את בית-ספר תיכון מבלי שלמדו את מלחמות ישראל. אינני מבין זאת. אם זה נכון, זה

חמור מאוד.

מה קורה באלון מורה? התלמידים שם טוענים שהם חוטפים אבנים, משום כך הם

החליטו לא ללכת לבית הספר. האם באמת יש התקפות של אבנים? האם נפגעו ילדים? האם

נפגעו אוטובוסים שלהם? האם יש סכנה לפגיעה בילדים? לפי הטלוויזיה האוטובוסים

כבר אינם מגיבים על זריקת אבנים. לכן הילדים באמת נוסעים בתנאים של חוסר בטחון.

האם רשאי בית-ספר לא להגיש תלמיד לבחינות בגרות מתוך חשש שלא יעבור את

הבחינות? כך מבחינה סטטיסטית אחוזי ההצלחה של בית-הספר עולים.
די צוקר
'זורקים' תלמידים כאלה כבר בשביעית.

היו"ר מ' בר-זהר;

פה מדובר על תלמידים בשמינית.

האם דברים כאלה קיימים?

הצעה לסדר

ח' מירום;

החלפתי דברים עם חבר-הכנסת צוקר לפני שנכנסנו לישיבה. אמנם אנחנו הולכים

לדבר פה היום עם ראשי הטלוויזיה בכל הקשור ללוח המשדרים, אבל אי-אפשר לעבור

לסדר-היום בענין הלינץ' שמתרחש ברשות השידור נגד הכתב רפיק חלבי. איננו יכולים

להשאר אדישים לביטויים הגזעניים ועל-סף הטירוף, שאנחנו ערים להם, מפי האדון קור

ומפי אנשים אחרים בוועד המנהל של רשות השידור.

אינני מאושר מכל מלה שכתב רפיק חלבי, ייתכן שהוא נתפס לקיצוניות יתר בדרך

הביטוי שלו, אבל לאחר הכל מדובר בדרוזי נאמן, ששירת את המדינה ומטיף לשירות

המדינה ולכך שאחיו הדרוזים יהיו נאמנים למדינת-ישראל. אי-אפשר לסבול עוד מה

שמתרחש ברשות השידור סביב הענין הזה.

אני מוצא לנחוץ, בפתח הישיבה כאן, כאשר ראשי הטלוויזיה נמצאים כאן, לומר שלא

נוכל עוד לשתוק בפרשה הזאת ובפרשות דומות שמתרחשות בטלוויזיה, עם פוליטרוקים

מטורפים, שכל יום מחבלים בעבודת הטלוויזיה. הם אינם מאפשרים חירות עתונאית

מינימלית לעתו נאים, לעורכים ולכתבי חדשות למיניהם. אי-אפשר להשלים עוד עם הענין

הזה.

אני מהרהר כיום בהצעת חוק לשינוי הרכב הוועד המנהל של רשות השידור.

בלית-ברירה, במצב בו יש השתלטות מוחלטת של המערכת הפוליטית על הנעשה בטלוויזיה,

כולל אווירת הפחדה וטרור, לא יהיה מנוס משינוי החוק, כדי לנטרל את המערכת

הפוליטית מניהול ענייני הטלוויזיה.היו "ר מ' בר-זהר;

בישיבה הקודמת שמהנו לשמוע, גם ממר אלימלך רם וגם מיתר האורהים בישיבה, שאין

ההתערבות מגיעה לתכניות עצמן. אבל אני רוצה לומר: נקעה נפשי מלפתוה כל בוקר את

העתון ולמצוא שערוריה חדשה. אני מוכן לקבל שיש נציגים בוועד המנהל שיש להם דעות

פוליטיות שונות. אבל לקרוא כל פעם בעתונות את הביטויים ואת ההשתוללות - זאת בושה

לכולנו. פה מדובר על פיטורי ירון לונדון, ושם - על כך שיש 'לזרוק' את רפיק הלבי.

פעם היה מדובר באהרון פאפו, עכשיו שלמה קור. כל פעם יש משמיץ תורן, שגם סגנונו

ושפתו אינם הולמים משטר דמוקרטי. זה לא ייתכן.

אני שמח שחברי-הכנסת מירום וצוקר העלו את הנושא, כי חוץ מאשר לגופו של ענין,

זה סגנון זר לביטוי במדינה דמוקרטית.

די צוקר;

עובדי רשות השידור זכאים גם לגיבוי מצד הוועדה לניהול מקצועי על-פי אמות מידה

סבירות.

הדיון בוועד המנהל לא היה דיון על עבירה משמעתית. אם יש י)שד לעבירה משמעתית,

מגישים תביעה לבית-הדין המשמעתי הפנימי. עמדו כבר לפניו אנשים בפני בית-דין פנימי

ויעמדו גם אחרים. זה בסדר. אלא שהדיון היום בוועד המנהל הוא דיון של מקארתיסם

גזעני. זה אופיו של הדיון. יש שם מקארתיסם כנגד העתונות ועתונאים בכלל, עם

נימות גזעניות מובהקות. אפשר לקחת פתקים שמשאירים חלק מהחברים ולראות שמדובר

באנשים עם השקפה גזענית בוטה, ברורה.

לשר החינוך יש נציג בוועד המנהל שהתבטא באופן גזעני נגד ערבים ודרוזים. אני

מבקש לדעת, כאשר הוא אמר לרפיק חלבי "אנחנו מחכים לך" למה הוא התכוון? לדעתי, הוא

ייצג שם את שר החינוך והתרבות, אלא אם תהיה הכחשה של השר המר.

החמורות ביותר הן ההתבטאויות של אורן. זה נציג של שר החוץ. הוא השאיר שם

פתקים עם נימה גזענית נגד ערבים ודרוזים. צריך לתת לזה מוניטין בין-לאומי. אדאג

לכך שיהיה מוניטין עולמי לעובדה שיועצו של שר החוץ מתבטא כלפי אזרחים ישראלים.

על הנאמנות שלהם אמר חבר-הכנסת חגי מירום דברים ברורים. הנאמנות שלהם אינה מוטלת

בספק.

אני מציע שתהיה החלטה של הוועדה בנושא זה.

ר' זאבי;

אינני בקיא במה שקורה בוועד המנהל של רשות השידור. גם אין לי אנשים שאוספים

שם פתקים ומספרים מה כתוב בפתקים, גם איני חושב שזה הגון לעיין בפתקים של אחרים.

אנשים שזה סגנונם יעשו זאת. גם אין לי דבר נגד רפיק חלבי, ולו בגלל זה שהיה קצין

בצה"ל. אזרח מן המיעוטים שמילא את חובתו למדינה, אין לי דבר נגדו. אבל אני נגד

זה שאנחנו, כוועדה פוליטית - וועדת החינוך והתרבות היא ועדה פוליטית - נתערב

בשיטות העבודה של רשות השידור כאשר מדובר בטיפול בבעיה משמעתית.

אם אתם חושבים שההתקפה הזאת על רשות השידור כנה, אני יכול להגיד לכם שהיא

איננה כנה. אני נגד זה שהמינויים יהיו פוליטיים, אבל לא שמעתי אף אחד מכם אומר

מלח כאשר תקפו את המינוי שלי כיושב-ראש ההנהלה של מוזיאון ארץ-ישראל, לא בגלל

כישורי, לא בגלל אופי העבודה שאני מבצע, לא בגלל ההישגים וההצלחות שלי, אלא בגלל

שאני משתייך ל'מולדת'. תקפו אותי גם אנשים מן הבית הזה. לא שמעתי את חבר-הכנסת

בר-זהר אומר מלה ולא שמעתי את חבר-הכנסת חגי מירום אומר מלה, כאשר חבר-הכנסת

מרדכי וירשובסקי אמר שצריך להוציא אותי, לא בגלל שנכשלתי, הרי מדובר במפעל

לתלפיות, אני עובד שם יום ולילה, כמעט בהתנדבות. לזרוק אותי משם, למה? בגלל

השקפה פוליטית. לא שמעתי אתכם אומרים מלה אז, כי אתם צבועים. אתם צבועים.היו"ר מי בר-זהר;

זה לא מתאים לך.

א' הראל;

למה לא?

ר' זאבי;

אני אומר אמת. לא הגנתם עלי ואתם מגינים על חלבי. אם תגנו על חלבי ועל זאבי,

אדע שאתם ישרים.

היו"ר מי בר-זהר;

אמרתי בתהילת הדברים שהדבר ההמור הוא הסגנון. אין מקום להתקפות והשמצות

שהוזרות כל יום בעתו נים בצורה מבוערת.

ר' זאבי;

ועלי לא היו התקפות בעתונות? האם הגנתם עלי? האם מישהו מכם פתח את הפה?

איני נבהל מהעתונות. יכתבו שצלבתי את ישו - אני מצפצף על התקשורת.

ה' מחאמיד;

יש להבדיל בין השקפה פוליטית לבין גזענות. אני נגד פסילת אדם בגלל דעתו או

בגלל השקפתו הפוליטית, אבל בוודאי איני יכול להסכים שאדם יתבטא בביטויים גזעניים

במערכת כלשהי במדינה הזאת. כאשר מתחילים ברפיק חלבי ובירון לונדון, אין-ספק שזה

יעבור הלאה. לכן אני מצטרף לדאגה שהובעה כאן.

א י הראל;

בענין רפיק חלבי, אבקש להביא לידיעת חברי הוועדה שלוש עובדות;

א. אם רפיק חלבי כתב את הדברים - אם הוא כתב, אינני שופט - הוא כתב דברים

חמורים מאוד, שאני מסתייג מהם הסתייגות מוחלטת.

ב. הדרך לבדיקה אם אדם עבר עבירה היא; בית-דין משמעתי. לא בית-דין פוליטי.

לכן, כאשר מנכ"ל רשות השידור בא אלי ואמר שיש להעמיד את רפיק חלבי בפני בית-דין

משמעתי, תמכתי בהעמדתו בפני בית-דין משמעתי. חשבתי שהדרך הנכונה היא שבית-הדין

יפסוק אם היתה עבירה ואם כן, מה העונש על העבירה.

היינו עושים נכון אם היינו מחזירים משמעת למערכת, שהיא די מעורערת גם בלי

הסיפור של רפיק הלבי .

ג. טעות היא לעשות שפיטה מוקדמת של רפיק חלבי. השעיה היא שפיטה. כאשר

מוציאים אדם מתפקידו כבר שופטים אותו בטרם בית-הדין דן בענין. הסכנה בדבר היא,

שלא היה תקדים כזה ברשות השידור. זה המקרה הראשון בו על עבירה מסוג זה מציעים

להשעות את האיש בטרם הוצא פסק-דין.

די צוקר;

היה עוד מקרה.א' הראל;

ב-1984 היה מקרח אחר. המנכ"ל הקודם, אורי פורת, העמיד לבית-דין משמעתי את

שמאס על מאמר שהוא כתב ב"כל העיר", בו תקף את הממשלה ואת צה"ל, במלים לא לפהות

חמורות משל רפיק חלבי. הוא הועמד בפני בית-דין משמעתי. הוא לא הושעה, לא ננקטו

נגדו שום צעדים בטרם היה הדיון בבית-הדין, ובסופו של דבר בית-הדין זיכה אותו מן

ההאשמות שהוטחו נגדו.

הנקודה החמורה במקרה של רפיק חלבי היא שאמרו לו "אנחנו מחפשים אותך" ומצאו

אותו בדבר אחר.
ר' זאבי
האם הוא הושעה?

א' הראל;

עוד לא היתה הצבעה. בשבוע הבא תהיה ההצבעה ואז יוחלט.

די צוקר;

בשביל מה ללכת לבית-הדין אחרי זה?

א' הראל;

כדי לראות אם הוא אשם או לא וכדי לגזור את עונשו.

חבר-הכנסת רחבעם זאבי, אני בעד זה שיהיה כלל אחד לכולם, שננהג בכללי משמעת

אחידים, שתהיה משמעת ברשות השידור, שיהיה דין אחד לכולם. לאחר כל התקדימים ברשות

השידור איני יכול להוציא דווקא את רפיק חלבי ולקבוע דין לגביו בטרם נקבעה ההאשמה

שלו.

הוועד המנהל יחליט בשבוע הבא. אם הוועד המנהל ישעה אותו, יש תהליכי ערעור על

ההשעייה, אבל לדעתי הדבר הוא חמור ביותר.

חי מירום;

לשם מה הדיון בוועד המנהל?

א' הראל;

לפי החוק המשמעת שחל עלינו, מרגע שמנכ"ל מגיש קובלנה לבית הדין - ואמרתי

שתמכתי בהגשת הקובלנה הזאת - רשאי הוועד המנהל להשעות את האיש או להעבירו לתפקיד

אחר. כל חבר בוועד המנהל יכול לנצל את הסעיף הזה ולבקש להשעות.

אי מקל;

בנושא של רפיק חלבי, אומר מהו שורש הענין. יום אחד הגיעה תלונה שמר חלבי

פרסם מאמר מסויים בעתון א-סנארה בנצרת. היו תלונות גם על התבטאויות נוספות בעלות

אופי פוליטי, עשר פעמים ויותר, נגד מפלגות שונות ואישים ממפלגות שונות.

ביום מסויים התקיים דיון בנושא זה בוועד המנהל. היו חלוקי-דעות כאלה ואחרים.

בסופו של דבר קבע הוועד המנהל, שהמנכ"ל יטפל בנושא זה במישור המשמעתי. זה מה

שעשיתי. העברתי את החומר שהיה בנושא זה לאדם שהוא החוקר הראשי בבית-הדין המשמעתי,

עו"ד משה ויינברגר. זה אדם שבמשך עשר שנים היה אב בית-הדין של נציבות שירות

המדינה. הוא אחד המומחים בנושאי משמעת בשירות המדינה. הוא בדק את הענין ובסופו

של דבר הגיש חוות דעת בת עשרה עמודים, בה הוא המליץ להעמיד את רפיק חלבי לדיןמשמעתי בגין אותם דברים שלדעתו רזן עבירות משמעת, כגון על חוק הסיוג ועוד. היועץ

המשפטי של רשות השידור, עו"ד נתן כהן, הצטרף בכתב להוות-הדעת הזאת. אי-לכך היתה

קובלנה לבית-הדין המשמעתי. כאמור, יושב-ראש הרשות היה בסוד הענין, והוא הביע את

דעתו שאכן צריך לפעול כפי שהמליצו היועצים המשפטיים.

די צוקר;

עד כאן אין טענה לאף אהד.
א' מקל
כך הגענו לבית-הדין המשמעתי. בית-הדין המשמעתי יפסוק כך או אהרת ולפי זה

נפעל.

לגבי המישור של הוועד המנהל - אין זה בסמכותי. הוועד המנהל הוא גוף פוליטי.

כל אהד מהברי הוועד המנהל אהראי למעשיו.

ר' זאבי;

לדיבורי ו, לא למעשיו. אתה עושה. הם רק מדברים.

א' מקל;

כרגע אנהנו נאבקים על ענין עקרוני, שמן הראוי להבין אותו. אני ורבים מאתנו

טוענים, שעובדי רשות השידור לא צריכים להביע ברבים את דעותיהם הפוליטיות, יהיו

אשר יהי ו .
ד' צוקר
יש קבוצה שלמה שכל הזמן מפרסמת דעות פוליטיות. מה אתם רוצים מבן-אדם אהד?

אל ונהיה נאיבי.
אי מקל
אני מבקש להסביר עקרון מסויים. אני אומר נגה הדעה הרווהת ברשות השידור בענין

זה. לפי הנוהל הקיים ברשות השידור אסור לעובדי רשות השידור להביע ברבים את

דעותיהם הפוליטיות. מדוע? כדי שהצופה בטלוויזיה או שומע רדיו לא יחשוב שיש משדר

משוהד בשל דעות פוליטיות של מישהו. אם אתה יודע שפלוני הוא ימני, ואלמוני הוא

שמאלי, לא תאמין למשדר.
ר י זאבי
כולם שמאלי ים.
א' מקל
אנהנו הושבים שייגרם נזק בכך שלא ישפטו את השידורים לגופם. את העקרון הזה

בג"ץ קבע במפורש. זה העקרון שאנהנו נאבקים עליו.
ר' זאבי
יש בזה הגיון.א' מקל;

אם בית-הדין יקבע שהיתה כאן עבירה, למעשה הוא יקבע שהנוהל הזה מוצדק. אם

בית-הדין המשמעתי יקבע שמר הלבי לא עבר עבירה, למעשה הוא יקבע שלאותו נוהל אין

תוקף, ולמעשה כל העובדים יוכלו להביע את דעותיהם הפוליטיות ברבים.

ד' צוקר;

האם תעמיד גם אהרים לדין משמעתי בענין זה?

חי מירום;

מר מקל, אינך צודק. אם בית-הדין יקבע שלא היתה עבירה, הוא לא יקבע שהנוהל

אינו נכון. הוא יקבע שהיתה חריגה מכל נורמה.
א' מקל
הוא לא יקבע, אבל זאת תהיה המסקנה ההגיונית.

לגבי עובדים אחרים - יש אצלנו נוהלים ברורים שמסדירים בצורה ברורה את הנושא

של עבודה פרטית. אנחנו מקיימים, באופן שוטף, בירורים משמעתיים כלפי אנשים כאלה

ואחרים שנתפסים בעבודה פרטית, שלא באישור. לרבים יש אישור. מי שיש לו אישור, אין

בעיה, הוא יכול לעבוד. כאשר אנחנו מאשרים עבודה פרטית, יש כמה קריטריונים. כל זה

על-פי נוהל שקבע הוועד המנהל של רשות השידור בראשית שנת 1988. לפי הנוהל הזה יש

עקרונות ברורים מתי אפשר לאשר עבודה פרטית ומתי אסור. את כל זה אפשר להראות לכם,

זה לא סוד, הכל כתוב.

כאשר מאשרים למישהו לכתוב בעתון, כותבים: בתנאי שלא יעסוק בנושאים פוליטיים.

זה סייג מפורש, כי איננו רוצים שיביעו ברבים דעה פוליטית, תהיה אשר תהיה. אם

מישהו חורג מעקרון זה או מעקרון אחר, אנחנו נוקטים נגדו אמצעים משמעתיים. אגב,

העמדה לבית-דין משמעתי, זה האמצעי המשמעתי העליון. יש הרבה אמצעים משמעתיים

אחרים. למשל, יש אמצעי שנקרא 'בירור משמעתי אצל המנכ"ל', שבעקבותיו לא פעם מקבלים

נזיפה לתיק האישי. זה לפי החוק. עובדים רבים הועמדו אצלי לבירור משנגעתי ו ננזפו.
די צוקר
האם אתה עושה כל שבוע בירור משמעתי לירון לונדון?
א' מקל
ירון לונדון איננו עובד רשות השידור וממילא כל זה לא חל עליו.
ר' זאבי
האם אפשר לבקש מן הרשות השופטת שלכם לא למשוך את הענין כל-כך תרבה שבועות,

שתשב על המדוכה ותסגור את הענין?
א' הראל
זה אפשרי בהחלט.

(ראה סיכום בעמי 25 לפרוטוקול)לוח משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית

(המשך דיון)
היו"ר מ' בר-זוהר
זה המשך הדיון. בישיבה הקודמת שמענו את דברי חברי הכנסת וקיבלנו וחלק מן

התשובות. היום נשמע מהו תכנון החורף של הטלוויזיה.

א' הראל;

עם כניסתו של מר יוסף בראל לתפקיד מנהל הטלוויזיה, סיכמנו על לוח משדרים

זמני. מה שאתם רואים היום בטלוויזיה הוא זמני. ב-11 בדצמבר נקיים דיון חוזר על

התכניות. גם אז עוד לא יהיה המהפך הגדול שאנחנו רוצים לעשות בטלוויזיה. לוח משדרי

החורף יאושר רק לקראת הדיונים על התקציב החדש, שיתקיימו בחודש ינואר, כי לפי הצעה

של הכנסת, שאימצנו אורנה, הדיון התקציבי הוא ביחד עם הדיון על התכנים. לכן, במחצית

ינואר נדון על לוח משדרים חדש. בינתיים, בחודשים אלה, יש לוח משדרים זמני,

שהצוות של הטלוויזיה מתמודד אתו נוכח השינויים הפרסונאליים שחלו בטלוויזיה.
א' סופר
לא התכוננתי לדיון זה, אחרת הייתי מביאה את הטבלה.

היו"ר מ' בר-זהר;

מדוע לא ביקשו ממך להתכונן? קבענו את הישיבה מזמן. פנינו לרשות השידור.

א' סופר;

בקרוב יהיה דיון על תכנון החורף.
הי ו "ר מ' בר-זהר
זה הדיון הי ום.

א' סופר;

ייתכן שהלוח ישתנה.

רשמתי לפני לספר לכם על דברים שבולטים בתכנון, אלה דברים שבתחום האמנות

והתרבות. בתחום הזה יש אצלנו שינוי גדול. קודם-כל, יש המסגרת של מוצאי שבת, שרם

עברון מגיש אורנה. אחת לחודש יש מחזה קלאסי, אחת לחודש באלט או אופרה, וביתר

הפעמים קונצרטים.

יש אצלנו עבודה מואצת בתחום הדראמה. כרגע עובדים על כ-20 דראמות, הן בפנים

והן בחוץ. זה בתחום היצירה הישראלית. שלא לדבר על תחרות תסריטים שהסתיימה.

מכינים אצלנו כמה סדרות של קומדיות ישראליות נחמדות, שאנחנו רגילים לקנות כמותן

בחוץ-לארץ. אנחנו עושים עכשיו מאמץ גדול לצלם הצגות של תיאטרונים, לפני שהן

יורדות, וכמובן, בהסכם עם התיאטרון, נמצא תאריכים מתאימים לשדר אותן. כך שבתחום

הדראמה יהיה שינוי גדול מאוד בקרוב.

עוד דבר שתוגבר אצלנו מאוד לאחרונה, זה התחום של הסרטים הדוקומנטריים. בוודאי

הבחנתם בכך שהתחלנו לשדר סרט דוקומנטרי ישראלי בכל שבוע, בנושאים חברתיים ואחרים.

יש לנו גם סרטים דוקומנטריים קנויים, אבל מעכשיו יהיו סרטים דוקומנטריים ישראליים

מדי שבוע בשבוע.היו"ר מ' בר-זהר;

מה קורה עם שתי הסדרות היוקרתי ות שהופסקו, בגלל שהמנכ"ל התנגד לנסיעתו של

טכנאי לחוץ-לארץ - הסדרה על ספרד והסדרה על אייכמן?

אי סופר;

שני הדברים ייצאו לפועל.

היו"ר מי בר-זהר;

במועדים שנקבעו להם מראש?

א' סופר;

בנושא של ספרד מעבדים את התסריטים מחדש. רק אתמול קיבלתי פרטים על-כד. היו

עכשיו בספרד העורך מר יגאל לוסין ומר נבון. הם עכשיו מעבדים ביהד את התסריטים.

הם ההליטו שהזמן הטוב ביותר לצאת לשם הוא באביב. שני תסריטים כבר צולמו ונמצאים

בשלבי עריכה, ויהיו עוד שניים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

משהו כאן לא תקין. אין מכינים סרטים, אהר-כך יוצאים לספרד, ואהר-כך מהליטים

לעבד מחדש את הסרטים. יש כאן בלבול.

א' סופר;

צולמו סרטים שקשורים לאנוסים, אחד בפורטוגל ואחד בספרד. שני הסרטים האלה

עומדים בפני עצמם. זה אספקט מסויים של הנושא. שני הסרטים הבאים הם בהשתתפותו של

מר נבון. לכן, התסריטים יעובדו יחד אתו, לאחר תחקיר מוקדם במקום וראיית האתרים

השונים. בכל-אופן, הסדרה בהחלט תצא לפועל.

לענין הסדרה על אייכמן - מדובר על שלושה סרטים שאמורים להיות מצולמים בארץ,

באירופה ובארגנטינה. ירין קימור ובני אורי - המפיק והעורך - היו בתחקיר מוקדם

באירופה. הם חזרו עם הרבה מאוד סיפורים. הם עצמם הגיעו להחלטה ולמסקנה שמכל

הבחינות הם מעדיפים לנסוע באביב. בכל-אופן, הצילומים נידחו לחודשים פברואר-מרס,

לפי בקשה שלהם.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מתי הסדרה תשודר?

אי סופר;

התכוונו לשדר אותה בקיץ הבא, אחרי יום השואה. בתחילה חשבנו לשדר את הסדרה

ביום השואה, אבל החלטנו שלא, כי יש לנו המון חומר ליום השואה השנה, כולל הסדרה של

לנצמן שקיבלנו לשידור השנה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מתי תשודר הסדרה על ספרד?

א' סופר;

ב-1992.היו"ר מי בר-זהר;

והסדרה על אייכמן?

אי סופר;

אני חושבת שהיא תהיה מוכנה לקיץ 1991 . בהתהלה חשבנו להגישה בשבוע שבין יום

השואה ליום הזכרון, אבל בינתיים גם בשל העובדה שלתאריכים אלה יש לנו הרבה מאוד

חומר השנה, שנוכל להקיפו על-פני שבוע שלם, וגם בשל אילוצים שאינם קשורים בנו, זה

יהיה יותר מאוחר. אבל אני יכולה לומר לכם ששני הדברים ייצאו לפועל.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

בידי מכתב של איגוד התסריטאים, בו הם מוחים חריפות על-כך שאינם די פעילים

בהפקת תשדירים בטלוויזיה. יש טענות מדוע הטלוויזיה אינה מפיקה די יצירות

מקוריות. אני אעביר את המכתב אליכם לתשובה.
א' סופר
איני חושבת שהיתה תקופה בה הפיקו כל-כך הרבה דראמות כמו עכשיו. בזמן הקרוב

נוכל לשדר דראמה כמעט כל שבוע. יש לפחות 20 דראמות, שלא לדבר על הסדרות.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מהו המהפך הגדול עליו דיבר יושב-ראש רשות השידור. על איזה מהפך מדובר?

אי הראל;

השינויים הגדולים שגבי סופר דיברה עליהם יהיו רק בהמשך.

א' סופר;

הבעיה הגדולה שלנו היא של שעות שידור. אני מקבלת ערימות של מכתבים בכל יום,

בהם שואלים למה תכנית נחמדה זו או אחרת משודרת כל-כך מאוחר.

היו"ר מ' בר-זהר;

מתי נוכל לקבל מכם את ההצעה של לוח המשדרים.

י' בראל;

לוח המשדרים הקיים, שאושר על-ידי המליאה, יבוא לדיון מחודש במחצית דצמבר.

תוכל לקבלו עוד היום.

הי ו "ר מי בר-זהר;

האם זהו לוח המשדרים, או שזה עוד כפוף לשינויים?

אי מקל;

אני מעדיף להעבירו לאחר ה-11 בדצמבר, כי אז יהיה אישור המליאה. עד אז זה

זמני.היו"ר מ' בר-זהר;

אני מעדיף לראות את הלוח לפני שאתם סוגרים את הענין סופית. חברי חוועדח

בוודאי ירצו לעיין בכך. אין טעם להביא לנו מוצר מוגמר. אנחנו רוצים לדעת על

דברים לפני שהם נחרצים.

א' הראל;

נכון שיש להגיש לכנסת את לוח המשדרים לפני שהוא נכנס לתוקפו. כך נעשה עם לוח

המשדרים החדש. ב-15 בינואר מתקיים הדיון התקציבי והתוכני של הרדיו והטלוויזיה,

לקראת אישור התקציב והתכניות בממשלה ובכנסת. עכשיו הלוח הוא זמני, לקראת כל-מיני

שינויים. אני מוכן לפרט אלו שינויים אנחנו רוצים לעשות במערכת. אבל זה לוח

שידורים זמני, שנוצר עם השינויים הפרסונאליים שהיו בטלוויזיה. אין בו המהפך הגדול

שאנחנו רוצים לעשות.

כאשר אני מדבר על מהפך, הכוונה לשידורים המיוחדים של "בוקר טוב ישראל". זה

שינוי גדול מאוד. זה יתחיל באמצע דצמבר. כמו כן חכוונה היא לשידורים לעולים

שאנחנו מתכננים. פנינו לממשלה וביקשנו לאפשר לנו לשדר במרכזי עולים מייד, חמש

שעות ללימוד השפה העברית, ללימוד ידיעת הארץ ועוד. אנחנו מוכנים להתחיל לשדר

שידורים נוספים. אנחנו תלויים בוועדת השרים לענייני רקיקה. כאשר נגיע לתכנון

השידורים בינואר, יש הבדל אם מתכננים על חמש שעות שידור או על עשרים וארבע שעות

שידור.
ר' זאבי
למה אתם תלויים בוועדת השרים לענייני חקיקה?

א' הראל;

לפי החוק אנחנו צריכים אישור של שר החינוך והתרבות ושר התקשורת לגבי כל הרחבה

של שידורים.

ר י זאבי ;

די לפנות לשני השרים האלה.

א' הראל;

היתה פני יה.

י' כהן;

בוועדת השרים יש הצעת חוק בענין זה.

א' הראל;

התחלנו לשדר כבר בערוץ 3. שמוקם על-ידי רשות השידור ומשרד התקשורת. אנחנו

נותנים בו עכשיו מוסיקה ואת כל השידורים של רשת בי של 'קול-ישראל'. יש שקופית.

מחר בבוקר, במקום השקופית אנחנו יכולים להתחיל לשדר כל דבר שמאפשרים לנו. הניסוי

מצליח בצורה בלתי רגילה.

ר' זאבי;

כאשר תוכלו לשדר בערוץ 3, האם יתוספו שעות גם לטלוויזיה החינוכית?א' הראל;

זה תלוי במה שיחליטו.

היו"ר מ' בר-זהר;

יש ענין של הערוץ הנוסף לעולים. בענין זה נפנה לשר החינוך והתרבות ולשר

התקשורת ונבקש מהם לזרז, בצורה מרבית, את קבלת הההלטה.
נקודה שנייה היא
לוה משדרי ההורף של הטלוויזיה. קודם-כל, יש לוח זמני

על-פי ו פועלים עכשיו. עומדת להיות ישיבת המליאה ב-11 בהודש, וב-15 בינואר תבואו

לכנסת כדי לקבל כסף למטרה זו. אז תבואו עם תכנית מוגמרת.

א' הראל;

ב-15 בינואר מובא לוח משדרים חדש לחלוטין.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

כבר אינני מבין כלום. מה יהיה ב-11 בחודש?

י' בראל;

על-פי הויכוח כאן, גם אני איני מבין דבר.

יש תכנון שהתחלנו בו ב-14 באוקטובר, זה שמשודר היום. אלה המסגרות שדיברה

עליהן הגב' סופר. זה התכנון שהמליאה העדיפה לקרוא לו תכנון זמני. אנחנו קראנו

לו תכנון החורף, תכנון חדש. המליאה קיבלה החלטה שתוך חודשיים מהפעלת התכנון -

משמע עד מחצית דצמבר, ישובו לדון בו. לא ברור לי על מה ידונו, אבל זכותם לדון.

הם ידונו במשדרים. אני מקווה שלא ידונו בנושאים הפרסונאלי ים - מי מנחה את מה, מי

עורך את מה.

די צוקר;

אני חושש שהתקווה שלך לא לגמרי תתמלא.

י' בראל;

תקוותי היא שיתרכזו בתכנים. אם יתרכזו בתכנים, יש חידושים ויש התפתחויות,

שהצביעה עליהם הגב' סופר. למשל, הנהגת מסגרת של משדרים קלאסיים - קונצרטים,

באלט, שיקספיר וכו' במוצאי שבת. שינוי המתכונת של ליל שבת, שתמשוך ציבור יותר

רחב של אוכלוסיה, שלא יברחו לערוצים אחרים.

הנהגנו מספר שינויים גם בלוח המשדרים הקנויים. אנחנו משדרים יותר סרטי

קולנוע וסרטי טלוויזיה, בשעות יותר מוקדמות. שינינו גם את מועד שידור הסדרות

הקנויות, מהסוג היותר פופולארי. למשל, הסדרות שמשודרות מייד לאחר החדשות, בימי

ראשון, שלישי וחמישי. מהסוג של 'פרקליטי אל-איי' ו'שלושים ומשהו'.

נסינו להנהיג מסגרת חדשה של דיונים לתוך הלילה, שבהם אחת לשבועיים רואים

פרופיל של ישוב או מוצג נושא מסויים שמתמודדים אתו. מתכונת נוספת של תכנית הלילה

היא של ראיונות, כדי להעלות על המסך דמויות מעניינות ומרתקות.

בנוסף לזה הנהגנו את המהדורה באנגלית, ולאחר שביקשתם שנחזיר את המהדורה הקצרה

עם כותרות ברוסית, ביצענו זאת.אנחנו מרחיבים את מהדורת החדשות של חצות, שחיתה בשעה לא קבועה שיכלה לנוע ביו

22:30 לבין 01:15. אנחנו משדרים אותה עכשיו דרך קבע בשעה 24.00. המגמה היא

להגיע למהדורה מסכמת של היוס, באורך של חצי שעה, ולא במתכונת הנוכחית.

די צוקר;

באיזו מתכונת?
י' בראל
המתכונת הנוכחית חסרת פרופיל. המהדורה המוקדמת יותר של החדשות, בשעה 21:00,

או אם יקדימו אותה לשעה 20.30 - זה נמצא בויכוח פנימי בתוכנו, מה עדיף - צריכה

להיות מהדורה קצבית מאוד ומהירה מאוד, מהדורה שמסקרת את האירועים של היום.

מהדורת הלילה המאוחרת תיתן בכותרות מה שהיה במשך אותו יום ותתמקד לאחר-מכן בהרחבה

בשניים-שלושה נושאים שהיו הנושאים המרכזיים של היום. עדיף לעשות זאת בצורה

מושכת, פילמאית.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה יעשה הישראלי המסכן, בשעה 24.30 יגמור לראות את החדשות, יילך מהר מהר

לישון כדי להספיק לקום ל יבוקר טוב ישראלי?

י י בראל;

אדוני היושב-ראש, איזה תל-אביבי. אני שומע מהתל-אביבים שהם אינם ישנים,

שירושלמים ישנים.

הי ו "ר מ' בר-זהר ;

אל תאמין להם.

י י בראל"

אבל בשעה שתיים לפנות בוקר יש פקקים בתל-אביב.

השעה 24:00 עכשיו היא שעה מאוחרת. החל מחודש אפריל המהדורה של 24:00 והמהדורה

המוקדמת של הבוקר יהיו שתי המהדורות הכי פופולאריות.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אתה מעריך שהצפייה ב'מבט לחדשות' תקטן?

י י בראל;

הצפייה במהדורה המוקדמת תקטן, מכיוון שהחשיכה תרד יותר מאוחר. בשעה 00;20

בקיץ עדיין דמדומים. אנשים יעדיפו להיות בחוץ יותר מאוחר, כאשר יידעו שבשעה

קבועה בלילה הם יכולים לראות מהדורות חדשות.

היו"ר מ' בר-זהר;

בכל זאת אנחנו רואים שהתכנית יערב חדשי בטלוויזיה החינוכית פופולארית מאוד,

והיא דווקא בשעות אחר הצהריים, בשעות של אור מלא.י' בראל;

אני בטוח שמר לורברבוים יגיד לך שהצפייה ב 'ערב חדש' יורדת בקיץ. על-פי

נסיוני בשידורים בערבית, שהסתיימו בשעה 20:00, הצפייה במהדורת 19:30 בחורף היתה

גבוהה מאוד, בקיץ היא היתה יורדת. כי אנשים נמצאים בחוץ. בחורף השעה המוקדמת

היא שעה אידיאלית. בקיץ עדיפה השעה היותר מאוחרת. אנחנו מספקים את השתיים.

איננו מבטלים את המהדורה המוקדמת. אבל נמסד את המהדורה השנייה, שתהיה בשעה

קבועה, באורך קבוע, עם מתכונת קבועה, שתהווה אלטרנטיבה למי שלא ראה את המהדורה

הראשונה. מי שמעוניין לראות את שתי המהדורות, אין לנו התנגדות לכך.
היו"ר מי בר-זהר
האם זה מה שיובא בפני המליאה ב-11 בדצמבר?
י י בראל
לא. המליאה תשוב ותדון במה שהגשנו לה ב-14 באוקטובר. במספר נקודות היו לה

הסתייגויות. היא תבקש מאתנו תשובות. אני מקווה שנעבור את זה בשלום.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה יקרה אחרי זה, ב-15 בינואר?

י י בראל;

אנחנו אמורים להכין תקציב חדש, שאנחנו בשלבי הכנתו, תקציב שמוצמד לתכנון חדש

שנבצע בשנה הבאה.
היו"ר מ' בר-זהר
החל ממתי ?

י י בראל;

החל בחודש אפריל.

בנוסף לתכנון הקבוע, שמדבר על משבצות קבועות, יש דברים שאין רואים בלוח

המשדרים הקבוע, כי אלה לא שבועיים. למשל, סדרות מתחום הדראמה. אנחנו בשלבי סיום

של הפקה מעניינת בתחום זה. אני חושב שזאת תהיה אחת ההצלחות על המסך, אבל התכנית

לא תעלה לפני ינואר, והיא תימשך חודשיים עד שלושה חודשים. מדובר בסך-הכל ב-13-12

פרקים.

פסטיבאל ישראל, התכניות המיוחדות לחגיגות ירושלים וכו', אלה דברים שאינכם

רואים אותם בלוח משדרים קבוע, אבל אפשר לדבר עליהם כעל סעיפים נפרדים.

באשר למהדורת הבוקר - אנחנו מקווים שההרצה תתחיל ב-9 בחודש דצמבר, ושהשידור

יהיה על המסך ב-16 בדצמבר. השידורים יהיו משעה 06:30 עד שעה 08:00 בבוקר.

מבחינת הפקה אין בעיות.
די צוקר
האם יש צוות, מנחים?י' בראל;

יש הכל. יגיש את המהדורה חיים יבין. תצטרף אליו קריינית מדי בוקר.
היו"ר מ' בר-זהר
האם הקרייניות יתהלפו?

י י בראל;

כן.
היו"ר מ' בר-זהר
והי ים יבין יהיה קבוע?

י י בראל;

כן, במשך ששה ימים.

יהיו שלוש מהדורות הדשות - ב-06:30, ב-07:00 וב-07:30 - כל אהת מהן באורך של

כ-15 דקות. כל אהת מהן תכלול גם אירועים בין-לאומיים. יש לוויין אמריקאי שמגיע

בשעה 01:30 ולוויין אירופי שמגיע ב-05:00. יש לנו ניידות שידור שיכסו אירועים

במשך הלילה, או בשעות המוקדמות של הבוקר.

יש לנו צוות באולפן שמכין התעמלות בוקר.

די צוקר;

גם התנועה נכללת?

י' בראל;

תנועה, בטיהות בדרכים.

די צוקר;

האם אתם נערכים לזה באופן רציני?

י' בראל;

אנהנו במשא-ומתן עם התעשיה האווירית, להפעיל מזל"ט מדי בוקר, שישדר במשך חמש

דקות.

יהיו גם פינות קבועות - אהת לשבוע, פינה על ספרים הדשים, פינת בריאות, פינת

צרכנות, זהירות בדרכים.

די צוקר;

מזג אוויר?

י י בראל;

כמובן, תהיה תהזית מיוהדת של מזג האוויר כל בוקר. בתהזית של המהדורה המסכמת,

התחזית תכלול גם עצות לאן לטייל.

הבעיה האדמיניסטרטיבית עוד לא נסתיימה. אני מקווה שבעזרת המנכ"ל נפתור אותה.

מדובר בפיצוי כספי לאנשים שיעבדו בלילה. את זה צריך לסגור תוך שבוע. רק זה עומד

בדרכנו.היו "ר מ' בר-זהר;

מה הבעיה עם התשלום הזה?

י' בראל;

אלה בעיות אדמיניסטרטיביות.
די צוקר
האם אתה יכול לומר כמה מלים על הפקות מקומיות, הפקות של ממש, לא שידורי

אולפן.
י י בראל
הגדלנו את ההפקה העצמית ב-40% בקירוב. הגב' סופר דיברה על עשרים דראמות שהן

בשלבי הפקה שונים. זה כרוך במאמץ עצום.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבין שכולן ישודרו השנה.

א' סופר;

בוודאי. כולן בשלבים מתקדמים. בכירי התסריטאים משתתפים בזה.

י י בראל;

גם להגיע ל-25 סרטים דוקומנטריים בשנה, זה מאמץ גדול מאוד.
א' סופר
לדעתי, 50. 25 כבר בשיבוץ שבועי. ההנחה היא שזה יימשך כל הזמן.

ד' צוקר;

האם אפשר להעמיד לרשותנו את רשימת ההפקות המקוריות? אלא אם תגידו שזה נראה

לא טוב פוליטית.

א י מקל;

זה נראה לא טוב פוליטית.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה הסודיות?

א' מקל;

יכול להתחיל ויכוה. מישהו יגיד; את זה לא צריך לעשות. ואחר יגיד; את זה כן

צריך לעשות. מה יהיה? תתהיל צנזורה.

א' הראל;

אין שום מניעה להעביר את החומר הזה, כי אבקש שזה יוגש גם לדיון במליאת רשות

השידור ב-11 בחודש דצמבר.י' בראל;

דבר אחד יפריע לנו, אם יבקשו מאתנו את התסריטים.

די צוקר;

זה לא. נקרא צנזורה.

א' סופר;

אם יבקשו את שמות הדראמות ובמה מדובר - בבקשה.

היו"ר מ' בר-זהר;

אם כן, אנחנו מסכמים שתעבירו אלינו את שמות ההפקות המקומיות וההפקות

התיעודיות.

א' סופר;

אני שמח לעשות זאת, כי יש במה להתגאות.

היו"ר מ' בר-יזהר;

מר לורברבוים, תאמר לנו מה קורה בטלוויזיה החינוכית?

י' לורברבוים;

לא התכוננתי להציג את הנושא שלנו. אשמח להציג אותו בצורה רחבה. אך אעיר שתי

הערות.

הערה אחת מתייחסת לדברי היושב-ראש, מיכאל בר-זהר, לעניו יערב חדשי. כאשר

הטלוויזיה קובעת את שעות השידור הספציפיות, היא גם מסדרת את סדר-היום של הציבור,

בסופו של דבר. אס בשעה 00;17 יש ערב חדש ואדם מעוניין לראות זאת, הוא מסדר את

סדר-היום שלו בהתאם. נכון שבקיץ השעה קצת פחות מתאימה, אבל מצד שני, שעה 00;17.

לפחות על-פי הסקרים שלנו, היא שעה טובה גם בקיץ וגם בחורף, כי היא מסתדרת עם

העובדה שאנשים חוזרים הביתה מהעבודה, וזה גם זמן טוב למנוחה לקראת יציאה שוב.

די צוקר;

זאת שעה שהיונה מוקדשת לתכניות ילדים, שגזלתם אותה לפני כמה שנים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

גם בארצות-הברית משדרי החדשות מתחילים בשעה 00;17.

י י לורברבוים;

השאלה היא אם באמת רוצים שילדים יצפו בטלוויזיה משעה 00;14 עד שעה 18:30, ללא

הפסקה.

י' כהן;

זאת חצי שעה להכנת שיעורים.
י' לורברבוים
השנה חידשנו את פני המסך של שידורי הבוקר שלנו בהיקף של כ-40% - גם תכניות

מקוריות וגם תכניות רכושות מהוץ-לארץ. זה מהפך די רציני. עשינו מאמץ ניכר

בשנתיים האחרונות כדי לחדש את התכניות בבוקר.

די צוקר;

כמה תכניות ישנות יש בבוקר?

י י לורברבוים;

בשחור-לבן כבר אין אף תכנית. בשנה האחרונה נעשה מאמץ מיוחד להוריד את כל

התכניות בשחור-לבן.

לגבי שעות אחר-הצהריים, ב-80% מן התכניות חדשות.
די צוקר
מה לגבי השידורים לבתי-הספר?
י' לורברבוים
בשנה האחרונה הפכנו את המערכת. 40% מהתכניות חדשות. השינוי הוא רדיקאלי.
היו"ר מ' בר-זהר
האם תכנית הבוקר, שהיתה בזמנו, ירדה סופית?
י' לורברבוים
כן, בשלב זה.
היו"ר מ' בר-זהר
מה היינה הסיבה?
י י לורברבוים
זאת שאלה של סדרי עדיפויות. אנחנו צריכים להתארגן עכשיו לנושא של קליטת

עלייה.
הי ו "ר מ' בר-זהר
נראה שהיוזה גם אי-שביעות רצון מן הצורה בה היא נקלטה בציבור.
י י לורברבוים
היו הדים חיוביים ביותר.
די צוקר
מה זה שייך לקליטת עלייה?
י' לורברבוים
אלן לנו אמצעים כמו לרשות השידור. איננו יכולים להשקיע בסדרות חדשות בכמויות

אדירות. אנחנו נמצאים עכשיו לפני משבר תקציבי רציני מאוד.

ד' צוקר;

האם יהיו גם שידורים שלכם לעולים חדשים וגם שידורים של רשות השידור לעולים

חדשים?
י' לורברבוים
אנחנו מתכוונים להכין שידורים להקניית מושגי יסוד בלשון, בתרבות ובדמוקרטיה.
די צוקר
זה גם מה שהרשות תעשה.

י י לורברבוים;

אני מניח שכן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

השאלה היא אם יש תיאום?

י' כהן;

התכניות מיועדות לאוכלוסיות שונות. למשל, הם מפיקים עכשיו תכנית להוראת השפה

העברית בטלוויזיה החינוכית. את זה הטלוויזיה הכללית אינה עושה.

י' לורברבוים;

יש ישיבות בקבינט הקליטה, וכל אחד מציג את התכניות שלו.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

האם ישבתם ביחד עם רשות השידור?

י' בראל;

בקושי ישבנו בענייני חירום.

י' כהן;

למה שלא תהיה תחרות בין שתי התחנות?

י' לורברבוים;

אני חושב שצריך לשבת ושהכרחי לשבת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

למה אין מתכננים ביחד? אין טעם שישדרו אותו דבר.
י' לורברבוים
לא שמעתי שהטלוויזיה הכללית מכינה תכנית בטלוויזיה לנושא של קליטת עלייה.

י י בראל;

כל הכבוד.
י י לוברבוים
שמעתי עכשיו די ווה על לוח השידורים. האם שמעתם משהו על הנושא של קליטת עלייה?

ישבנו יהד בקבינט הקליטה, וכל-אהד הציג את התכניות שלו.

די צוקר;

הקבינט אינו מקום לתיאום תכניות.

י י לורברבוים;

לא היתה ישיבה משותפת שלנו עם הטלוויזיה הכללית.
די צוקר
האם יש מקום לזה?

י י לורברבוים;

זה חשוב מאוד.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אנהנו נמליץ על כך. הענין מוזר.

י י לורברבוים;

אין תיאום בין הטלוויזיה הכללית לבין הטלוויזיה החינוכית בשום דבר. יש מאבק

בין השתיים. יותר מזה, איני חושב שיש איתות של רצון טוב מצד רשות השידור לשתף

פעולה. הם רואים בנו מתחרים בכל מיני מובנים. אין שום בסיס לתחרות כזאת. בסך

הכל חבל, כי יכולנו לעשות הרבה דברים משותפים ביחד. אבל זה רצונם ואני מכבד את

רצונם.

י' כהן;

שר החינוך ממונה על ביצוע חוק רשות השידור וכן ממונה על הטלוויזיה החינוכית.

בסך-הכל, איני רואה בשלילה את העובדה שמתפתחת תחרות בין שתי התחנות. אישית, איני

חושב שצריך להיות תיאום בין יערב חדשי לבין 'מבט לחדשות'. איני חושב שצריך להיות

תיאום בין תכנית להוראת השפה העברית שמכינים בטלוויזיה החינוכית, לבין תכנית

שמכינים בטלוויזיה הכללית, או תכנית שכבר שידרו, בה הציגו אמנים עולים. ביום

שהטלוויזיה הכללית תתחיל להפיק תכניות חינוכיות, נשמח מאוד על-כך.

י י לורברבוים;

אולי נשמע מן הטלוויזיה הכללית אם יש לה תכנית אחת לקליטת עולים.י' כהן ;

אני רוצה לומר מה מתוכנן לגבי שידורים לעולים. קודם-כל, לגבי 'קול-ישראל'

מדובר בערוץ רדיו נוסף. אנחנו מקווים שתוך חודשיים או שלושה חודשים יתחילו

שידורי ערוץ הרדיו המיוחד לעולים חדשים, שיזם שר החינוך והתרבות.

לגבי שידורים לעולים - הטלוויזיה החינוכית מתכננת להעלות על המסך שלוש תכניות

לעולים. אחת, מעין מגאזין שישרת את העולים החדשים בהבנת מושגים יהודיים,

ציוניים, ישראליים, תעסוקתיים, דיוריים, חינוכיים וכוי, שישודר פעמיים או שלוש

פעמים בשבוע, פעמיים ביום, כאשר הכוונה היא בפירוש לימודית. להביא, למשל, מושג

מהחדשות; להביא מושג מהעתונות, ולהסביר לעולים במה מדובר. בזה עוסקים כבר

עכשיו.

די צוקר;

באיזו שפה?
י' לורברבוים
בעברית ורוסית.

י' כהן;

הטלוויזיה החינוכית מתכננת סידרה של תכניות ללימוד השפה העברית לעולים חדשים,

שהיא גם כן בעברית וברוסית, וזאת תכנית לימודית, שהטלוויזיה הכללית בוודאי לא

תפיק אותה ואין סיבה שתפיק אותה.

הטלוויזיה החינוכית מתכננת גם להסב, לתקופת זמן מסויימת, את התכנית יקשר

משפחתי י, כדי שתעסוק בקליטת עלייה. זאת תכנית פופולרית מאוד. לתכנית הזאת יצטרפו

עולים חדשים, וזאת תהיה תכנית דו-לשונית, ברוסית ובעברית, והיא תעסוק בבעיות של

קליטת העליה בישראל.

אלה שלוש התכניות של הטלוויזיה החינוכית בנושא עלייה.

לגבי רשות השידור, כפי שאמרתי, יש תכנית לערוץ רדיו מיוחד. אני מניח שבשלב

זה או אחר הטלוויזיה הכללית תעלה על המסך יומן חדשות בשפה הרוסית, לטובת העולים

מברית המועצות. זה מה שידוע לי ולשר החינוך והתרבות על התכנון של הטלוויזיה

הכללית. לכן, איני רואה כאן סיבה לתיאומים. כל אחד פועל במיגזר שלו ובשעות שלו.

י י בראל;

אני מאוד בעד תיאום. ניסיתי ליצור הידברות עם מר לורברבוים. במישור האישי

אנחנו ביחסים טובים מאור. ניסיתי ליצור הידברות אתו גם לפני חמש שנים. גם כיום,

כאשר נכנסתי לתפקיד, הצעתי לו שיתוף פעולה יותר הדוק. אני חושב שחייב להיות

תיאום. כדאי שתהיה הרמוניזציה, כי בסופו של דבר אנחנו משדרים בערוץ אחד. הצופה

צריך להנות מן הערוץ כמקשה אחת, ושלא יהיה ערוץ מרוסק לרסיסים, שכל חלק ממנו מנסה

לחזור על דברים שמיועדים לחלק האחר.

צדק מר לורברבוים כאשר העדיף להוריד תכנית שהיא בעלת אופי אקטואלי - מהדורת

הבוקר - ולהקדיש את הכספים לתחום יותר חינוכי, לקליטת עלייה, כיוון שזה התחום

שצריכה לעסוק בו הטלוויזיה החינוכית. היא צריכה לעסוק בתחום החינוכי. התחום של

החדשות והאקטואליה הוא תחום העיסוק של הטלוויזיה הכללית, כיוון שהיא מורכבת מוועד

מנהל, עם ביקורת ציבורית. על-פי הקבוע בחוק היא צריכה לשדר את החדשות.

אנחנו מתכננים הרבה בתחום של קליטת העלייה. בתכנון שהוגש למליאה ושאושר

עקרונית על-ידי המליאה יש מגאזין לעליה ולקליטה, עם מרכיבים שונים.
א' סופר
זה אמור להיות גם לקולטים וגם לנקלטים.

י' בראל;

יהיו מדורים שונים. יהיו גם כותרות ברוסית. הקמנו צוות ליצירת כותרות

ברוסית. כך אנחנו גם עושים במהדורה הקצרה. גם לסדרה של 'עמוד האש' הכנו כותרות

ברוסית, כי נאמר שהעלייה מברית-המועצות תלושה מן המקורות של הציונות, היהדות

וכו'.

הבעיה שלנו היא של זמן שידור. הצענו לטלוויזיה ההינוכית שנשלב את המאמצים

שלנו. אני מוכן שהם ישדרו בשעות שלנו דברים מיוחדים שהם עושים, ושיתנו לנו

בתמורה לשדר בזמנים שלהם דברים לקהל הרהב, כמו לעולים וכו', כי בשעות הערב, כאשר

יש ערוץ אהד במדינה הזאת, קשה לבטל תכניות. אין לכם מושגים כמה התקשרויות

טלפוניות היו כאשר הקדשנו שעת שידור לעולים מברית-המועצות, כי אנשים אינם מבינים

רוסית.

חבל שאיננו יכולים להשתלב בשידורים בשעות 16:00-14:00. נעשה מאמץ משותף, חלק

הטלוויזיה החינוכית וחלק אנחנו, ונמלא שעות אלה בתכנים לעלייה. אני מוכן לעשות

זאת החל ממחר בבוקר.
א' מקל
בנושא העלייה, הפעילות שציין מר בראל קיימת. יש עוד דברים שהוא לא מנה.

אנחנו רוצים לשדר גם בערוץ 3 . אז יהיו אין-סוף אפשרויות.

אני תומך במה שאמר מר בראל. מזמן פנינו לשר החינוך והתרבות והצענו שבשעות

17:00-15:00 יהיה כל יום משדר לעולים. מקובל עלי שבימים מסויימים הם יכינו את

התכניות ובימים אחרים - אנחנו. בשעות אלה אנשים חוזרים מהאולפן וממקומות שונים.

אנחנו מוכנים לכל שיתוף-פעולה.
י י לורברבוים
צריך להבחין בין הלשון היפה בה מדברים לבין מה שקורה. אני מכבד את הלשון

היפה, אבל הכוונה של רשות השידור היא פשוטה. היא לקחה את שעות הבוקר, כאשר היתה

החלטה של שר החינוך הקודם לחלק את שידורי הבוקר לשתי התחנות. קיבלתי זאת, עברתי

לסדר-היום. אבל מה שמוצע פה זה פשוט רצון של הטלוויזיה הכללית, שיש לה אמצעים

רבים - פי 10 ממה שיש לנו- - לקחת את השעות 17:00-15:00. שיתוף-פעולה הוא ענין

דו-סטרי. אבל אם מדובר רק ב"תן לי", יש גבול לענין הזה. צריך להעמיד את הדברים

בצורה קצת יותר מאוזנת.
א' הראל
למען ההגינות, יש לומר שיש בסיס לדברים שאומר פה מנהל הטלוויזיה החינוכית.

כאשר קיימנו את הדיון פה, בוועדה הזאת, דיברנו על שינוי מיבני בצורה כזאת שעובדים

ביחד. עבודה ביחד היא הדדית. בשעתו תמכתי אפילו בכך שאת "בוקר טוב ישראל" יעשו

ביחד, העיקר שנעשה. לא הגיעו להבנה. העניינים לא הסתדרו. ייתכן שאם מר יוסף בראל

היה אז מנהל הטלוויזיה העניינים כן היו מסתדרים. לא הסתדרנו. החלטנו שעדיף לעשות

את "בוקר טוב ישראל" לבד, כי זה היה הסיכוי היחידי לעשות זאת, אחרת מלחמת העולמות

היתה נמשכת כמו בוועד המנהל של רשות השידור.השאלה היא איך הולכים לשיתוף פעולה יותר רהב. באמצעות שיתוף פעולה היה ניתן

ליצור דבר הרבה יותר מוצלח ויותר רציני. יש הישגים לטלוויזיה ההינוכית ויש

הישגים לנו. בענין של קליטת עלייה, אם נקבל את הערוץ הנוסף לשידורים, בוודאי

ניתן לפעול יהד. אם הם מכינים תכניות ללימוד עברית, למה לא לשדר במשותף. אם

ממליצים על שיתוף פעולה, יש לעשות זאת בכנות.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אהת ההמלצות שלנו בעקבות הדיון הזה תהיה, שנקיים כאן דיון משותף לטלוויזיה

ההינוכית ולטלוויזיה הכללית, בענין קליטת העליה. נבקש שלקראת הדיון הזה תביאו

לנו עמדה משותפת בנושאים הללו. כלומר, מה אתם מציעים לעשות. אם לא תגיעו

להסכמה, נדון בכך ואולי נציע דרכים לפתרון. איננו רוצים לנשל את הטלוויזיה

ההינוכית מכבשת הרש. מצד שני, מאחר ועומדים לעסוק בנושא של קליטת עלייה - הקניית

מושגים, חינוך והוראה - נקיים דיון מיוחד. לקראת הדיון תיפגשו, תביאו לפנינו

הצעות משותפות. ולא - נתערב בנושא.

די צוקר;

לגבי היצירה המקורית שמענו מספרים רציניים. אני רוצה להצטרף לברכות.

א' הראל;

לזה צריך לצרף את המהפך שעשינו, של השקעה בקולנוע.

די צוקר;

הסכומים שהשקעתם בקולנוע, בשביל קולנוע אלה לא השקעות משמעותיות מאוד.

א' מקל;

זה לא נכון. כמעט בכל סרט ישראלי שנעשה השנה בארץ אנחנו שותפים ב-25%. יושנה

נעשו בישראל כ-12 סרטים. סרט ממוצע בישראל עולה 600 אלף דולר. אנחנו משקיעים

150-125 אלף דולר בסרט. יש כמה סרטים הריגים. כאשר עמוס קולק מביא את פיי דנאווי

ועושה אינה סרט בירושלים, זה עולה 2 מיליון דולר, כי רק השחקנית עולה מיליון דולר.

בסרט כזה, אם אנהנו משקיעים 100 אלף דולר זה לא משמעותי. אבל סרט ישראלי רגיל,

כמו 'שורו י שזכה באוסקרים, עולה 600-500 אלף דולר, ואנהנו משקיעים כרבע. זה

משמעותי.

די צוקר;

עשיתם שגיאה בענין תכנית היפופ'. מי שיודע את שיעורי הצפייה בתכניות אלה

בעולם, אינו עושה שגיאה כזאת.

י י בראל;

אתה צודק. אנחנו נתקן זאת תוך שבועיים. אחת לחודש, בין 17:30 ל-18:30 נשדר

מצעד עולמי, ואחת לשבועיים, מ-20:15 עד 21:00 תהיה התכנית "טופ-טן". זה המכסימום.

מעבר לזה זה על חשבון דברים אחרים.

די צוקר;

הפסדתם שני מנהים מן היותר מוכשרים. חבל.

הערה שנייה. יש ברדיו תכנית לעברית בשבת, "מפיק ודי", שמפיקה דלית אורמיאן.

זאת תכנית מבריקה.לעניין שידורי הדת. הדבר החמור בעניו הזה הוא ההיבט התוכני. לא ייתכן שתכנית

דת תהיה כאילו יש רק אינטרפרטציה אחת ליהדות, כמובן האורתודוכסית. בתוך זה,

מדובר רק באגף מסויים במפד"ל. התכנית הזאת מדהימה. לא מדובר בתכנית פרטית של

שר החינוך והתרבות, למרות שהוא ממונה על ביצוע החוק. זאת לא תכנית פרטית של

האורתודוכסיה היהודית. יש עוד כמה זרמים ביהדות. אני מציע שינתי יחסו ליהדות בכבוד

יותר גדול מכפי שאתם מתייחסים אליה. יש מגוון הרבה יותר גדול מכפי שאתם מציגים.

גם האורתודוכסיה הלא-ציונית היא חלק מהיהדות בשבילי, ויש גם זרמים אחרים, לא

אורתודוכסים, שיש להם מלה להגיד ביהדות. אין להם פתחון-פה כהוא זה, בתכנית שהיא

ב"פריים-טיים", שכולם רוצים לראות אותה. גם לי יש ענין ביהדות. אני אומר לכם

שאין אדם חילוני אחד שמסתכל בתכניות הללו. הן ממאיסות את היהדות. חוץ מזה שהן

משעממות. פשוט ממאיסים את היהדות על האנשים. האם כך תקרבו עולים חדשים. אותי לא

תקרבו, אותם תקרבו?

היו"ר מ' בר-זהר;

לסיכום, שמענו כאן דברים מעודדים מאוד לגבי עידוד היצירה המקורית ותכניות

תרבותיות ואמנותיות של הטלוויזיה, ואני מברך על כך את מנהלי הטלוויזיה. אני

מקווה לקבל מכם, בזמן הקרוב ביותר, פרטים על כך.

בנושא קליטת העלייה נקיים דיון מיוחד עם הטלוויזיה החינוכית. אבקש לשמוע

כיצד אתם מתאמים את התכניות.

לגבי הפרשה של רפיק חלבי - אקריא פה הצעת-סיכום של הוועדה, שהיא כנראה

בהסתייגות של חבר-הכנסת זאבי, שדעתו היתה שונה במקצת; ייתכן שהיה מסכים להצעת
הסיכום, אבל אינני יודע
ועדת החינוך והתרבות מגנה כל התבטאות בעלה אופי גזעני, פוליטי ולא ענייני

בשעת הדיונים בוועד המנהל של רשות השידור בעניינו של העורך רפיק חלבי. דבריהם של

חלק מחברי הוועד המנהל, בענין הנ"ל, נשאו אופי של לינץ' פומבי, למי שנאמנותו

ויכולתו המקצועית אינם מוטלים בסימן שאלה. משעה שנושא חלבי הועבר לבית-הדין

המשמעתי, לא היה כל מקום לדיונים בועד המנהל.

זה הסיכום. אני מקווה שחברי מקבלים אותו.

א' הראל;

אודה לך, אדוני היושב-ראש, אם תעביר אלי את הדברים בכתב, ואני אעביר זאת גם

לחברי הוועד המנהל.

היו"ר מ' בר-זהר;

בהחלט. תודה רבה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10:45)

קוד המקור של הנתונים