ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/11/1990

ביטול קול המוסיקה, קליטת עליה ברדיו; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 178

מישיבת וערת החינוך והתרבות

יום שני, טי בכסלו התשנ"א (26 בנובמבר 1990), שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מי בר-זהר

מי וירשובסקי

ר' זאבי

הי מחאמיד

הי מירום

עי סולודר

די צוקר

י' שריד

מוזמנים; רשות השידור

אי הראל - יו"ר רשות השידור

אי מקל - מנכ"ל רשות השידור

נ' כהן - יועץ משפטי

אי אבנר - יועץ המנכ"ל

אי כהן - דוברת

י י שוהם - יועצת ליו"ר

הרדיו

א' נדב - מנהל הרדיו

מי זמורה כהן

אי חנני - מנהל קול המוסיקה

י' אלון - מנהל תכניות האומר ברדיו

משרד החינוך והתרבות

טי אזולאי - סגנית יועץ יגשר

בי נסים

משרד התקשורת

ש' קלפנר - מנהל אגף הנדסה ורישוי

מזכירת הוועדה; י י גידלי

קצרנית; ר' בלומרוזן

ס ד ר - ה י ו ם;

1. שאילתות של חברי הוועדה.

2. ביטול קול המוסיקה, קליטת עליה ברדיו.היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את ישיבת הוועדה.

שאילתות של חברי הוועדה

הי ו "ר מ' בר-זהר;

ברוריה, מר אדיר כהן מאשים שקולטים ילדים במערכת החינוך בצורה מטומטמת.

אני רואה כל מיני הודעות שמסרתם לעתונות, שלא תהיה משמרת שניה השנה

בבתי-הספר. אף אחד לא התכוון שתהיה משמרת שניה בבתי-הספר. מה החודעה? האם אתם

מודיעים לנו שהשנה לא תהיה כדי שבשנה הבאה כן תהיה?
ב' נסים
כנראה שלא,
היו "ר מ' בר-זהר
אבקש לדעת במה מדובר.

יש העלאה של שכר המעונות באוניברסיטה ב-14%, על אף איסור של בית-המשפט.

מה קורה עם אותה מורח בבית-ספר יסודי בבאר-שבע, ששיבחה את כחנא. האם זה נכון

או לא נכון? האם היא באמת נאמה בפני הכיתה נאום בזכותו של כהנא?

הורים מציידים את הילדים בסכינים בדרך לבית-הספר, בירושלים. מה עושה משרד

החינוך וחתרבות כדי שלא יעשו את זה?

קיבלתי ידיעה על בנו של ראש מועצת נשר, שחתחזח לסטודנט, וחתקבל לאוניברסיטה

בלי שסיים מכינה.

צלבי קרס צויירו על גב חולצתו של סטודנט ערבי, בדואי, בירושלים. מי עשה את

זה ומה עושים בנושא הזה?

מה קורה עם הבירור שביקשנו בקשר למנהל בית-הספר ביהוד? קיבלנו תשובה שבודקים

את הענין. אבל כמה זמן בודקים.
ב' נסים
יש המון תלונות.
הי ו "ר מ' בר-זהר
זה נמצא במשטרה, זה נמצא אצלכם, זה נמצא בסוכנות. כמה זמן בודקים דבר כזה.

בכל אופן מדובר בהאשמות חמורות.

היתה פניה בקשר למורה לחינוך גופני שחושעח מתפקידו בטענה של מעשה מגונה.

נערך בירור, המורה זוכה מכל אשמה, ומעבירים אותו לבית-ספר אחר.
בי נסים
קיבלת תשובה מלאה על-כך.היו"ר מ' בר-זהר;

קיבלתי תשובה שהוא מועבר לבית-ספר איחר. למה? המורה טוען שהוא לא עשה דבר,

שהאשימו אותו שלא בצדק וחפותו יצאה לאור. למה להעבירו לבית-ספר אחר? אם היה

מבקש העברה, זה היה סיפור אחר. הוא לא ביקש.

רשת החינוך העצמאי כבר הודתה היום, גם בתצהיר שמסרה לבית-המשפט העליון,

שלמעשה יש הפליה של ספרדים. יש להם קווטה של 35%. ואם יש למעלה מ-35% - שמים

אותם בכתה נפרדת. אני מבקש לשמוע את תגובת משרד החינוך והתרבות בנושא הזה, והאם

יש עבודה פורמאלית של המשרד בענין זה.

ביטול קול המוסיקה, קליטת עליה ברדיו

היו"ר מי בר-זהר;
הנושא חיום הוא
ביטול קול המוסיקה וקליטת עליה ברדיו, כי שני הדברים כרוכים

זה בזה.

זימנתי לישיבה הזאת חברי כנסת שהם חברי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, וכן

חברי כנסת נוספים שיש להם ענין בנושא.

היום נשנה את סדר הדיון. מאחר והדברים פורסמו בהרחבה בעתונות, אבקש לשמוע

קודם-כל את הערות חברי הכנסת. בעקבות דברי חברי הכנסת נשמע את הגורמים האחרים

שנמצאים כאן.

אי מקל;

אם קודם נבהיר את הענין, חברי הכנסת עשויים לא לומר חלק גדול מן הדברים.
די צוקר
אולי זימון הישיבה פוזר את הבעיה.

א' מקל;

הענין הרבה יותר פשוט מכפי שהוא נשמע. היזמה להקמת רשת לעולים יצאה מטעם שר

החינוך והתרבות וזה התקבל גם בקבינט לעליה ולקליטה, ואנחנו נרתמנו למשימה הזאת.

בניגוד למוסדות לא מעטים ארורים איננו רוצים לשבת ולא לעשות כלום, ואחר-כך להטיל

האשמות. לכן, אימצנו את הרעיון להקים רשת לקליטת העליה. לשם כך דרוש ערוץ. לכן

התחלנו בדיונים קונסטרוקטיביים עם משרד התקשורת, שהוא המופקד על הנושא הזה מבחינה

טכנית, רק הוא יכול לספק ערוצים.

היו קשיים מסויימים, בסופו של דבר נרתמו לזה שני שרים מכובדים - שר החינוך

ושר התקשורת - והושגו תוצאות.

נכון לרגע זה, אנחנו מקווים ומאמינים שנקבל ממשרד התקשורת ערוץ נוסף, ושם

נעשה רשת עליה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה זה "מקווים ומאמינים"?

א' מקל;

יש לי יסוד רב להאמין, גם בעקבות דיונים בימים האחרונים, שתוך ימים אחדים

נוכל לקבל ממשרד התקשורת תאריך לרשת נוספת. יש לנו הבטחות בעל-פה. אני מאמין

שעד סוף שבוע זה, זה יהיה כתוב וחתום.י' שריד;

בין הבטחה לבין מימוש, האם זה ענין ממושך?

אי מקל;

מדברים על 90 יום, בין הבטהה לבין מימוש. אם דבר זה יתממש, הבעיות אינן

קיימות. יהיה ערוץ נוסף שנקבל ממשרד התקשורת והוא יוקדש לעולים.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם זה כרוך בהוצאה כספית?

א' מקל;

כן, מיליוני שקלים לשנה. אנחנו נממן זאת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

זאת-אומרת, אין כאן ענין של תקציב ממשלתי.

אי מקל;

אין ענין של תקציב ממשלתי.

לענין של 'קול המוסיקה' - ברגע שהחלטנו על רשת לעולים, פעלנו בשני מישורים.

במישור אחד, אנחנו מנהלים משא-ומתן קונסטרוקטיבי עם משרד התקשורת, כולל בדרג של

שר התקשורת ושר החינוך והתרבות. שר התקשורת אף הקים עכשיו ועדה, בראשות מר

הורביץ, שאמורה למצוא פתרון טכני תוך ימים ספורים. במקביל הכנו בתוך הרשות,

ברדיו, מה שניתן לקרוא תכנית חירום. אמרנו; והיה אם לא נקבל את הערוץ הזה, מה

אנהנו יכולים לעשות. ישבנו וחשבנו. העלינו את הרעיון שבמקרה כזה נצמצם במידה

מסויימת את קול המוסיקה, בערך לסדר-גודל של 10 שעות שידור ביום, במקום 18, ונצמצם

את רשת א' מ-18 שעות שידור לכ-8 שעות שידור ביום, נשים את כל השעות ברשת אחת וכך

נפנה את הרשת השניה. כך נוצרו הפרסומים.

התייחסנו לתכנית הזאת כאל תכנית חירום, לא מתוך חיבה יתירה לרעיון הזה, או

מתוך רצון לקצץ בקול-המוסיקה או לקצץ בתכניות האומר. אם אכן יתברר שיש לנו ערוץ

נוסף, לא נצטרך לפגוע בשום דבר. אגב, יש כאן ענין תקציבי גדול, אבל נשתדל לעמוד

בזה, או לשנות סדרי עדיפויות בתקציבים. זה כפוף, כמובן, לוועדת הכספים.

א' הראל;

אני רוצה לומר כמה משפטים. כאשר עלה הצורך להכנת שידורים לעולים, הכנו תכנית

חירום רחבה, גם לרדיו וגם לטלוויזיה, כולל תכניות של שידורים בערוץ מיוחד לברית-

המועצות. אמרנו שאנחנו צריכים לתרום את חלקנו לקליטת העלייה. פנינו לשרים - שר

החינוך ושר התקשורת - ואמרנו, שהיות וקיים לוויין נסיוני, אנחנו מוכנים להקים

במרכזי הקליטה בארץ, על חשבוננו, צלחות, ונשדר לימוד השפה והכרת הארץ במקומות

בהם יש ריכוזים של עולים. התשובה שקיבלנו היא, שאין די תדרים. זאת התשובה שהיתה

על סדר-היום שלנו עד הימים האחרונים, עד שהתחיל הרעש הציבורי.

אמרנו שבמצב בו יש צורך כה דחוף לשדר לעולים, כאשר הדרישות מצד העולים הן

עצומות - מטלפנים, שואלים ורוצים - איננו יכולים לשבת בחממה ולחכות לטובות של

משרד התקשורת, עד שיתנו לנו ערוץ נוסף. מיזמתנו החלטנו להכין תכנית חירום לתקופת

ביניים של 7-6 חודשים. אגב, איני מאמין שמדובר בשלושה הודשים. אבל אם באמת תהיה

תקופה של שלושה חודשים, לא נעשה שינויים. החלטנו להכין תכנית לתקופת ביניים של

8-6 חודשים - לשחרר שעות מכל הרשתות, על-חשבון כל הרשתות, כדי לעשות רשת לעולים.

מליאת רשות השידור חייבה את המערכת הביצועית לשחרר שעות מכל הרשתות.די צוקר;

בסוף הוחלט על שני ערוצים. למה דווקא שני ערוצים אלה?

א' הראל;

בתחילה חשבנו על פיזור התכניות לעולים בכל הערוצים. אבל העולים צריכים

להתרכז בערוץ אחד, שיידעו שזה הערוץ שלהם מבוקר ועד ערב.

באופן מעשי לא מדובר רק בערוצים האלה. כי ברגע שמקדישים את רשת אי לעולים,

זה גם על חשבון רשתות אחרות. כי אם תכניות מרשת אי יעברו לרשת בי, ברשת בי באותו

רגע מתבטלות תכניות אחרות. על-כן, זה על חשבון המערכת כולה.

אפשר לומר שיהיו פחות חדשות. ייתכן שהשיקול שלנו לא היה נכון. אבל אני חושב

שעשינו את הדבר היחידי האפשרי, במציאות כזאת של קליטת עליה.

ר' זאבי;

אפשר לשדר פחות חדשות בתנאי שגם התחנות המתחרות ישדרו פחות חדשות, אחרת יעברו

אליהן.
א' הראל
אנחנו מדברים על תקופת ביניים. ברגע שיעמוד לרשותנו ערוץ נוסף, התכנית של

קול המוסיקה חוזרת למלואה.

י י שריד;

אם תעשו סידור זמני, לא תקבלו ערוץ נוסף. רק בלחץ ציבורי תקבלו ערוץ נוסף.

היו"ר מ' בר-זהר;

נשמע קודם-כל את תגובת נציג משרד התקשורת. לאחר-מכן נשמע את תגובת חברי

הכנסת.

ש' קלפנר;

אין ספק לגבי החשיבות של השידורים לעולים. משרד התקשורת נרתם ויירתם כדי

לקדם את הנושא הזה כמיטב יכולתו, ולא בשיגרת החיים אלא במאמץ מיוחד. דבר זה

מחייב, בין היתר, שינוי של סדרי עדיפויות, ואנחנו נעשה זאת.

אני מבקש להבהיר, שהקמה מסודרת של רשת, מתחילה ועד הסוף, זה תהליך של שנים.

זה תהליך של הקמת אנטנות, הקמת מיבנים, רכישת משדרים וכיו"ב. ברור שאי-אפשר

באמצעות התהליך הזה להביא שידורים לעולים, כי עד אז הם יהיו ותיקים. המטרה שלנו

היא לתת פתרון תוך כמה חודשים. תאריך היעד שלנו כרגע הוא; תוך כ-90 יום להציע

פתרון, ותוך שנה-וחצי - שנתיים להקים רשת נוספת, מסודרת, שתהיה לרשות העולים.

בינתיים חייבים בפתרון טוב בעוד 90 יום.

שר החינוך ושר התקשורת דנו בנושא זה והקימו צוות משותף. על הצוות הזה הוטל,

עד סוף חודש זה, להגיש תכנית שניתנת ליישום ולמימוש תוך 90 יום. כמו כן הוטל על

הצוות להגיש תכנית יותר רחבה - זה כבר לא חייב להיות עד סוף החודש הזה - של הקמת

רשת מסודרת, בתהליכים הקבועים הרגילים. הצוות הזה התכנס כבר מספר פעמים. יש

שיתוף פעולה קונסטרוקטיבי בין הצדדים.למשרד התקשורת יש כבר טיוטת הצעה שתוגש לרשות השידור, לגבי אלטרנטיבה נוספת,

שמשתמשת במשאבי משדרים קיימים וגם מחזקת אותם במשך שלושת החודשים האלה, על-ידי

הוספת משדרים נוספים בחודשים האלה, באופן שיאפשר הפעלת רשת לעולים חדשים, שתיתן

תוך 90 יום כיסוי ל-90% מהאוכלוסיה במדינת-ישראל. לאחר מספר חודשים נשלים כיסוי

ליתר האזורים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה העלות של הדבר הזה?

שי קלפנר;

אנחנו מדברים כרגע על פתרון ביניים, פתרון הזמני. העלות היא כ-2 מיליון שקל.

העלות של הפתרון ארוך הטווח היא בסדר גודל של 10 מיליון שקל. זה מתייחס להשקעה

הנדרשת לסידורים הנדסיים-טכניים. זה לא מתיירוס לגבי התכנים, שהם ענין של רשות

השידור.

היו"ר מי בר-זהר;

גם הוצאות אלה תכסה רשות השידור?

שי קלפנר;

רשות השידור נטלה על עצמה לכסות את ההשקעות, גם לפתרון הביניים וגם לפתרון

ארוך-מטווח.

לטווח של שנתיים נוכל להציע רשת שלא תהיה על חשבון שידורים אחרים.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אינה אומר שמבחינה טכנית ניתן לבצע את הדבר תוך 90 יום.

ש' קלפנר;

תוך 90 יום כיסוי של 90% מהאוכלוסיה.

די צוקר;

תדילמה שעמדה בפני הרשות ברורה מאוד; הצורך הדחוף ומיגבלת הערוצים. זאת

דילמה ברורה מאוד. כאשר הייתם צריכים להחליט על מה מוותרים, כנהוג וכמקובל,

באופן לא מפתיע, ההלטתם "לזרוק את הטלית והתפילין". זאת הצרה. יש ויכוח על השאלה

מה תם סממנים תרבותיים. אם נסובב את כפתור התחנות, באופן מאוד לא פרופורציוני

מקבלים סוג של מוסיקה פופולארית, מוסיקת-פופ, עברית ולועזית, בשפע עצום, בשעה שיש

ערוץ וחצי של מלל וערוץ אחד בלבד של מוסיקה קלאסית. לא אמרתם זאת, אבל אני מניח

שהענין המספרי, ענין שיעור המאזינים, היה מונח בתודעה שלכם. אבל הכרעות תרבותיות

אין מקבלים רק על-פי פרופורציות מספריות. מלמדים בבתי-הספר מספר עצום של יוצרים

ושל יצירות שאין מוכרים בחנויות רגילות, כי אין צורכים אותם, כי באופן חופשי,

וולונטרי, לא צורכים אותם. לפי דעתי, על כך נזעקו חברי הכנסת והמאמרים שהיו

בעתונות.

אני יוצא מתוך שתי הנחות; 1. אם אין רצף של שידורים בקול המוסיקה - אין רשת.

2. אי ו בעיה תקציבית.

אני מבין שגם את רשת ג' אפשר לפצל, ל-FM ול-FM. האם זה נכון?אי מקל;

זה נכוו במידה מסויימת. הפתרון שמדבר עליו מר קלפנר מבוסס במידה מסויימת על

פיצול רשת גי, אבל יו,ר מזה. פיצול רשת ג' היה גורם לכך שגם את רשת ג' לא היו

שומעים בשום מקום. מדובר על שימוש במשדרים מסויימים של רשת גי, עם תיגבורים

מאסיבי ים.

שי קלפנר;

אנחנו מדברים על ששה משדרים נוספים.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם המשדרים נמצאים בארץ?

שי קלפנר;

כן. איננו מדברים עכשיו על רכישה. אנחנו מדברים על משדרים שכבר בצנרת.

די צוקר;

החשש שלי הוא שאם יתחילו בהפעלת המתכונת החדשה לפני תום 90 הימים, 90 הימים

יתארכו. אם הפתרון הטכנולוגי ששמענו עליו יתקבל, אני מציע להתחיל במתכונת

השידורים חחדשה רק אחרי קבלת הערוץ הנוסף.

היו"ר מי בר-זהר;

אתה מציע לא לפתוח עכשיו בשידורים לעולים?

די צוקר;

כן, אלא אם אפשר לשדר באופן זמני בערוצים אחרים.

א' מקל;

בכל מקרה לא התכוונו להתחיל בשידורים אלא בתום שלושה חודשים.

י י שריד;

יש לי תחושה שיש פתרון לבעיה. לכן את כל הדברים הרמים שעמדתי לומר אני יכול

לחסוך לכם ולעצמי. ברור שפה היתה בחירה של מטרה נוחה. מבין המטרות, קול המוסיקה

הוא מטרה נורה. האם האנשים ה'תמהונים' שמאזינים לקול המוסיקה יעלו על המתרסים?

יש כאן ענין של היצע וביקוש. ליתר השידורים יש חלופות. יודעי חן יודעים

להסביר את ההבדל בין גל ג' וגלי-צה"ל. בסך הכל יש 7 ערוצים.

א' מקל;

יש עשרה ערוצים. לנו יש ששה. לגלי צה"ל - 2.ערוץ 7 והערוץ של אייבי נתן.

י י שריד;

לא הייתי רוצה להפנות מאזינים לערוץ 7. לכן, אין זה מקרה שאמרתי 7 ערוצים.כיוון שמדובר במשימה לאומית, יש ערוץ קיים שאיננו משדר במשך 14 שעות ביממה.

אני מדבר על גל"צ בי. אפשר לפתור את הבעיה באמצעות הערוץ הזה. אם הענין מסתדר

- מה טוב. ולא, אני מציע לקהת קודם-כל את השעות הפנויות בגלי-צה"ל. כך יש 14

שעות. אם רוצים להוסיף עוד כמה שעות, שני הערוצים יתרמו כל אהד עוד שעתיים-שלוש

ביום. כך הענין הרבה יותר פשוט.

עי סולודר;

אני רוצה לומר לאנשי התקשורת, שעל אף ההבטחות עדיין בצפון הארץ לא רואים

טלוויזיה ולא שומעים הלק משידורי הרדיו.

הרעיון של חבר-הכנסת שריד נכון. איני רואה סיבה מדוע לא לעשות תהלופה בין

גלי-צה"ל וקול-ישראל. מדובר במשיב™ לאומית.

אוסיף נימוק שלא הושמע פה. אנהנו יודעים שתהנה שיש לה רצף - מקשיבים לה.

אנהנו יודעים גם שבבתי-הספר הנושא של חינוך למוסיקה ואמנות כמעט חוסל. בעליה

הרוסית עצמה אחוז צרכני המוסיקה הוא עצום. כל עוד אין להם שפה אחרת, תנו להם

מוסיקה. זאת שפה שהם מבינים.
י י שריד
מביאים דגי זהב ומרוקנים להם את הבריכה.

עי סולודר;

זה אחד הנימוקים להשאיר את השידורים האלה. תשאירו לעולים לפחות את המוסיקה.

אני מקווה שמשרד התקשורת יעשה מאמץ להחיש את הטיפול בענין הזה, על-מנת לקטוע

דבר ייחודי.

אי אליאב;

גם אני הכינותי נאום. הרושם שלי עכשיו הוא שהזאב של תכניות לעולים יהיה שבע

והכבשה של קול המוסיקה לא תיטרף. בכל זאת, פטור בלא כלום אי-אפשר;.

בנסיעות ממושכות אני מאזין לקול המוסיקה. אין דבר יותר מרגיע את הנהג מאשר

שמיעת קונצרט טוב.

אני מציע שתצא מהוועדה הזאת הודעה מרגיעה לציבור, שאנחנו שמחים לשמוע

שהתכניות לעולים תוגברנה ושקול המוסיקה לא ייפגע.

א' הראל;

אינני נוטל אחריות להצהרה כזאת, שיהיו גם תכניות לעולים ושגם קול המוסיקה לא

ייפגע, אלא אם משרד התקשורת יעמיד לרשותנו את הערוצים.
י' שריד
למה אי-אפשר לרתום את גלי צה"ל לענין זה? מדובר ב-14 שעות.

א' אליאב;

עקרונית אפשר להסכים להצעה.י' שריד;

אפשר לומר שזה מה שהוועדה רוצה שיהיה.

מ' וירשובסקי;

הדבר המתמשך ביותר זה משהו זמני. אני יודע כמה שנים ארך להקים את הרשת הזאת.

הרשת הזאת ממלאת תפקיד היוני ממדרגה ראשונה, לא בתהום של הקניית בטהובן או באך,

אלא בתחום של היצירה הישראלית הנרקמת במדינת-ישראל. במדינה שמתיימרת להיות מדינה

תרבותית, יש לדאוג גם לפיתוה היצירה הישראלית. יש ערך למוסיקה. אם נגדע את הענף

הזה, נפגע לא רק בהנאתו של 'תמהוני' זה או ארור, אלא נפגע בענף תרבותי חשוב -

במוסיקה - בצורה אנושה. זה לא יהיה רק לשלושה הודשים אלא לזמן רב.

אם הפתרון שהוצע על-ידי חבר-הכנסת יוסי שריד אפשרי, אנחנו יכולים לצאת מכאן

בשמחה רבה. גם אם אין זה אפשרי, מטעמים טכניים ואחרים, אבקש שלא יגעו בקול

המוסיקה, שניבנה בעמל רב. החשיבות היא לא רק ברצף. מי שמאזין לתכניות האלה

באופו עקבי רואה שיש גם איזו שהיא מגמה.

הרשת הזאת היא אורגניסם חי, שלם, בפני עצמו. יש לו זרימה ויש לו דופק. לו היו

מורידים שעה - ניחא. אבל אם יורידו יותר, פוגעים בכל הרשת. זאת פגיעה באחד

מענפי התרבות המתפתחים, ענף שנאבקים עליו קשה. ללא הרדיו, המוסיקה הישראלית

והיצירה הישראלית יימצאו בסכנה.

אם הדיון היום לא יסתיים בצורה חיובית, יו"ר אגודת הקומפוזיטורים אמר לי

שהאגודה מבקשת שנציגיה יופיעו בפני הוועדה.

אגב, על כל שלושה עולים מרוסיה נוספו שני מאזינים חדשים לקול המוסיקה. אסור

לנגוע בדבר הזה. זה ענין תרבותי ממדרגה ראשונה.

ר' זאבי;

אסור לפגוע בגלי-צה"ל. יש לכך סיבות, גם ענייניות. זאת רשת חירום להזעקת

יהידות מילואים וכו'. גלי צה"ל ימצאו נימוקים מדוע לא לפגוע ברשת הזאת. אני מציע

לא לבנות על זה.

אני מציע שנרשום לפנינו את ההודעה של רשות השידור. היא עונה על שתי הבעיות.

לאחר ששמענו את עמדת משרד התקשורת, יש תשובה לכל הבעיות - גם לבעיית המוסיקה

והחינוך למוסיקה וגם לשידורים לעולים. על-כן, נרשום לפנינו את הודעת רשות השידור

ובזה נסתפק.

אי מקל;

אתמול פתרנו בעיה נוספת. עד אתמול לא היה אפשר לשמוע היטב את קולי?מוסיקה

באזור המרכז, בגלל הפרעות של משדר של גלי צה"ל. אתמול הצלחנו להתגבר על הבעיה

הזאת. משרד התקשורת מסב איזה משדר ששימש למטרות אהרות, ומעכשיו לא יהיו הפרעות

לקול-המוסיקה באזור המרכז.

א' הראל;

לפי המשדרים שיש לנו, אנחנו יכולים להיות בקרוב בכלל בלי שידורים.

אי נדב;

הדבר האחרון שאפשר לומר על קול-המוסיקה הוא שיש לה לובי-חלש במיוחד. אני שמח

שכך קורה. אף אחד מאתנו לא היה רוצה שקול-המוסיקה יירד.הדבר האחרון שאנחנו רוצים הוא שבחודש פברואר או מרס נהיה במצב שנגיד שאין

שידורים לעולים כיוון שמשרד התקשורת לא העמיד לרשותנו ערוץ. הענין עדיין לא

סגור. הפתרון ששמעתם פה עדיין לא ירד מן הפרק. זה פרתון פנימי שלנו אם לא יהיה

לנו הפתרון החיצוני. אם הוועדה במידה שתקרא לרשות השידור שלא לפגוע בקול-המוסיקה

תטיל מחוייבות על משרד התקשורת, בחודש מרס הענין לא יעמוד כלל על הפרק.

אני חוזר ואומר: בסופו של דבר, כפתרון פנימי, אם לא יהיה לנו הפתרון שמדובר

עליו - אין לי כרגע שום סיבה שבעולם להאמין שלא יחזקו את המשדרים ולא יספקו את

המשדרים - אם ב-1 במרס נעמוד במצב בו לא יהיו המשדרים, וזה בהחלט יכול להיות,

הוועדה הנכבדה הזאת תצטרך להתכנס שוב ולהחליט כפי שתחליט. למיטב ידיעתנו הקבינט

החליט בענין זה. זאת החלטה שהטילו עלינו.

א' הראל;

החלטת הוועדה היא המלצה.
א' נדב
איננו רוצים להוריד את קול-המוסיקה. אנחנו רוצים להמשיך לשדר את קול-המוסיקה.

אני מאמין שמשרד התקשורת יעמוד בהתחייבות שלו. אם המלצת הוועדה תהיה לשני

הכיוונים - גם לכיוון של קול-המוסיקה וגם לכיוון של משרד התקשורת, שיעמוד

בהתחייבות שלו - אין ויכוח. אחרת, איני שולל אפשרות שנעמוד בעוד שלושה חודשים

באותו מצב.

ר' זאבי;

האם אתה מצפה להחלטת ועדה שאומרת למשרד התקשורת: תעמדו בהתחייבות שלכם? זה

כאילו שאנחנו חושדים בהם שהם מדברים דברים לא נכונים.
א' מקל
אפשר לחזק את ידיהם.
היו"ר מי בר-זהר
תוך כדי דיון בוועדה התקשרנו עם מפקד גלי-צה"ל. ביקשתי לשמוע ממנו, אם יהיה

מוכן, באופן זמני, להעמיד את ערוץ בי של גלי-צה"ל לרשות השידורים לעולים. הוא

אמר שאינו מתחייב על-כך בטלפון, אבל הוא מוכן לשקול את זה באהדה, באופן עקרוני.

זאת לא התחייבות. אני רק מוסר לכם מה התגובה הראשונה שקיבלנו מגלי-צה"ל. נמשיך

בכיוון זה. זאת ללא קשר עם העובדה שבסופו של דבר צריך להגיע לפתרון שהצעתם.

אנחנו מדברים על מקרה שיתברר שלא מדובר בשלושה חודשים אלא בשמונה הודשים.
די צוקר
נניח שיש קושי בתקופה של תשעים יום. האם יש אלטרנטיבה טכנולוגית אחרת?
שי קלפנר
יש, אבל לא אלטרנטיבה מלאה. מדובר בשימוש במשאבים קיימים וחיזוקם, לטובת

העולים.
די צוקר
בחיים יש מעט מצבים בהם אין כמה אלטרנטיבות. אני מניח שזה נכון גם פה. האם

יש עוד אלטרנטיבות טכנולוגיות, אולי פחות מועדפות?מ' זמורה כהן;

אני עובדת רשות השידור. יש לי כמה נורמות אישיות שלא איורו ג מהן גם במקרים

המורים. נתקבלה ההלטה, הייתי שותפת להחלטה ואני עומדת מאהוריה.

כל אהד צריך לעשות ככל יכולתו לקליטת עולים. אינני יודעת אם זאת הדרך הנכונה

לקליטת עולים, אבל הממונים עלי השבו שזאת הדרך לקליטת עלייה, ועל כן מבחינתנו זאת

הדרך הנכונה לקליטת עלייה ועלינו לשתף פעולה.

כמו כן, מעולם לא אגיד "הילד הזה עולה כתה, אבל לא בבית-ספרנו", כלומר, שיקהו

מרשת אהרת ולא מהרשת שאני ממונה עליה בעקיפין.

קול-המוסיקה הוא הישג גדול של מדינת-ישראל, וקול-ישראל ורשות השידור חייבים

להתברך בו. בשנים האהרונות שוההתי עם עמיתים שלי, מנהלי מוסיקה במסגרות שונות.

תמיד חשתי שיש לנו ייהוד. דעו לכם, זה לא קיים בכל התהנות, אפילו לא בכל התהנות

האירופיות. תמיד השבתי שזה הישג גדול.

אני מסכימה עם חבר-הכנסת וירשובסקי שיש השיבות לרצף. אני עצובה עד היסוד מן

הנסיגה המתהייבת מן ההישג הזה; אני עצובה עד היסוד שאנהנו מוכרהים להגיע לספירת

ראשים. כאשר מגיעים לתרבות ואמנות, איכות לא תמיד נמדדת בכמות. יש רגעים שכמות

ואיכות עומדים בניגוד זה לזה. זה הייהוד של רשות שידור ממלכתית, שהיא דואגת

לאיכות גם על חשבון כמות, כשם שדמוקרטיה מממשת את זכויותיהם וצורכיהם של

המיעוטים בתוכה.
א' הראל
בכל רשות שידור, המשדרים שייכים לרשות השידור והיא יכולה לשחק בהרכבה ופיתוה.

מ' זמורה כהן;

אני שמהה על מה ששמענו כאן. אני שמחה שיש פה גם לאיכות, גם לתרבות. בשביל זה

יש רשות שידור ממלכתית ולא רשויות פרטיות. רשת אי שמקדמת דרמה, ספרות ושירה,

והרשת שלנו שמקדמת מוסיקה ייצאו נפסדות. לא הרשתות ייצאו נפסדות, אלא עם ישראל,

ועל-כך אני כואבת. אבל כאמור, זה הוטל עלינו. קיבלנו ההלטה, בכאב.

י' אלון;

כאשר מתקבלת ההלטה, אנהנו צריכים לבצע. מיכל זמורה כהן ואני ישבנו על "הלוקת

שלל", כל אהד התך בבשר החי.

הבר-הכנסת צוקר דיבר על "טלית ותפילין". הוא התייחס למוסיקה. אני רוצה

להבין שהוא התייהס למוסיקה ודברים ארורים, שאני מופקד עליהם. החטיבה שאני מופקד

עליה עונה על משדרי קליטה, הסברה ומדע, פולקלור, מורשת, שידורים לילדים ולנוער.

השידורים האלה, שיש התייחסות אליהם בחוק רשות השידור, עלולים להיפגע.

יש דברים טריוויאליים. אתן לכם דוגמא. בא אלי אתמול עובד ואמר: עכשיו אין

בעיה של עבודה של ערבים מהשטחים, עכשיו מדובר בפגיעה בשעות הנוספות שאני מקבל.

אני צריך להתמודד עם בעיות כאלה. אמרתי לו שיש התחייבות של ההנהלה שלא ניגע

בשעות הנוספות. צריכה להיות התייחסות גם לצד הזה של הבעיה.
היו"ר מ' בר-זהר
הנושאים של העליה ונושאים אהרים יעמדו יותר לנגד עינינו מאשר מה יקרה עם

השעות הנוספות של העובדים.י' אלון;

כנציג הנהלה אעמוד בפרץ, ואעמוד בפרץ.

א' הראל;

אין דרך אחרת אלא להעביר את הפעלת הרשת לעולים לגלי צה"ל.

י' אלון;

לא היה עולה בדעתי אפילו לאפשר לגלי צה"ל לשדר שידורים לעולים. להיפך, הייתי

רוצה שתתקבל החלטה שמשדרים של גלי צה"ל יופקדו בידינו.

לשאלה על אלטרנטיבות נוספות - אני יודע בוודאות, שיש כמה וכמה אלטרנטיבות

טכניות, שניתן לבצע אותן. אפשרות אחת, לפצל את רשת ג' ל-AM ול-FM.
אפשרות אחרת
רשת ה' משדרת לחוץ לארץ רק בשעות הערב. בשעות היום היא

פנוייה. יש משדר של בזק שמחזקים בו את רשת ה' בארץ. איני רואה סיבה שאותו משדר

שמחזק את רשת ה' על-מנת לשדר ב-FM בארץ לא יוקדש לשידורים לעולים.

אלטרנטיבה נוספת. ברשת אי משדרים היום גם ב FM-וגם ב .AM-אפשר לחזק את הFM-

של רשת א'.

כלומר יש אלטרנטיבות. אפשר לעשות פיצולים לפרוות בשלוש רשתות של הרדיו, בלי

לפגוע בקיים. כלומר, בלי לפגוע בקול-המוסיקה ובלי לפגוע במשדרי חטיבת האומר.

אם יוטל עלינו לבצע - נקבל את הגזירה. אבל אנחנו ממליצים שוועדת החינוך

והתרבות לא תקבל את הגזירה ותאלץ את משרד התקשורת לשדר בעוד גל לעולים.

אי חנני;

אני רוצה להוסיף לדברים שנאמרו כאן, שבקול-המוסיקה אנחנו מקדמים גם את נושא

העלייה. אנחנו מקיימים ועדות השמעה לאמנים עולים. אותם אמנים שעוברים את ועדות

ההשמעה זוכים אצלנו, אם להופעות חיות ואם להקלטות. מלחינים ואמנים שמביאים אלינו

תקליטים או הקלטות זוכים להשמעה. בכך אנחנו תורמים תרומה פעילה ולא רק סבילה

לקליטת העלייה.

מחר וביום שלישי הבא אנחנו מקיימים ועדות שמיעה ממושכות לאמנים שהם ברובם

עולים חדשים. אנחנו מתכוונים לפתוח גם פורום של מפגש בין אמנים עולים לאמנים

ישראלים, בשיתוף עם המרכז למוסיקה, ירושלים. כך שאנחנו משתדלים לתת את תרומתנו

בצורה היעילה ביותר, הן לעולים והן לעם היושב בציון.

היו"ר מי בר-זהר;

מר קלפנר, מר אלון נתן שלוש אלטרנטיבות - 1. פיצול AM ו-FM ברשת גי. 2. רשת

ה'. 3.רשת א' - AM ו-FM. מה האפשרויות לגבי האלטרנטיבות הללו?

ש' קלפנר;

אנחנו מתייחסים למשימה הזאת ברצינות רבה. אנחנו בוחנים את כל החלופות

האפשרויות. החלופות שבחנו הן הרבה מעבר לאלה שהוזכרו פה. אנחנו מסתכלים כרגע על

מפת המשדרים והתדרים של כל שידורי ישראל, ואנחנו רואים ב-50 משדרים ויותר שמשדרים

את שידורי הרדיו. מתוך המפה הזאת אנחנו בוחרים חלופות. אנחנו מורידים חלופות

בלתי אפשריות ובודקים מהי החלופה הסבירה ביותר. את החלופה הסבירה ביותר אנחנו

מתכוונים, בתקופה הזאת של שלושה חודשים, לחזק במשדרים נוספים, כאשר גם החיזוקים

אינם בקצב הרגיל אלא בקצב מהיר, עם מאמץ מיוחד.כמה מן ההצעות שהועלו כאן אינן רלוונטיות. למשל, שידורים בגלים קצרים, של

רשת הי. כאן מדובר בשידורים בגלים קצרים, שמיועדים לתפוצות העולם. המשדרים אינם

מיועדים לשדר לתוך ישראל. הם משדרים בגלי רקיע שמגיעים לרוסיה, לקנדה, אירופה

ואוסטרליה. אי-אפשר לשדר במשדרים אלה לתוך ישראל, אלא אם כן נעביר אותם לרוסיה

ומשם נשדר לפה.

אנחנו מדברים על רשת שתיתן כיסוי התחלתי ל-80%-90% מהאוכלוסיה. איננו

יכולים לכסות רק 20% מן האוכלוסיה, ואז יבואו וישאלו: מדוע רק 20% קולטים את

השידורים?

די צוקר;

בנה בהקשר לפיצול של רשתות א' ו-ג'?

ש' קלפנר;

מתוך 50 המשדרים שיש היום אנחנו מחלצים מספר משדרים שיהיו שלד של הרשת

לעולים. לגבי החלופה של פיצול רשת גי, איני רוצה לקרוא לזה פיצול רשת גי, אלא

מדובר על אפשרות של הוצאת מספר משדרים גם מרשת גי, חיזוק המשדרים האלה, וכל זה

בתקופה של שלושה חודשים. זח בדיוק המסלול. לא הייתי רוצה שנרושוב שהמשימה היא

פיצול של איזה רשת. לא זאת המשימה. המשימה היא שכל-אחד מן הרשתות תמשיך לשדר

לפחות כמו היום וגם לתת מענח לעולים חדשים. כלומר, החלופה שאנחנו מציגים, שעליה

עוד לא הסתיימו הדיונים, לדעתי נותנת פתרון, שגם רשת אי, גם רשת בי, גם רשת גי

וגם קול-המוסיקה - לכל אחד יחיה כיסוי ארצי סביר, אולי מחוזק במידה מסויימת,

במסגרת התכנית, פלוס רשת שתשדר לעולים.

עוד נקודה. אנחנו מבצעים כרגע, בשיתוף-פעולה עם רשות השידור ועם חברת בזק,

שידור נסיוני של שידורי טלוויזיה, ערוץ שלישי, באמצעות לוויין. השידור הזח כרגע

מופעל מבחינה טכנית. מי שיש לו צלחת קטנה, שהמחיר שלה בסדר-גודל של 1,000 שקל,

יכול לקלוט היום את הערוץ השלישי. כרגע הערוץ השלישי משדר שקופית עליה כתוב:

שידורי נסיון וכוי. לפעמים יש חצי קונצרט. מבחינה טכנית ניתן לנצל את המדיח

הזאת לטובת העליה. במקום לשדר חצי קונצרט, אפשר להערך לשידורים במשך שעתיים -

שלוש שעות לעולים. ניתן לפזר כמות מסויימת של צלחות מן הסוג הזה, במרכזי קליטה,

במרכזי עלייה ואולי במועדונים של עולים.
היו"ר מי בר-זהר
מי יממן זאת?
א' מקל
אנחנו, ובלבד שוועדת הכספים תפסיק להיטפל אלינו כל שנה.
ש' קלפנר
באמצעות אותו שידור לוויינים אנחנו יכולים לשדר לפחות שני ערוצי רדיו

איכותי ים מאוד.
א' הראל
היום אנחנו צריכים פתרון לבתים.ש' קלפנר;

כל מי שתהיה לו אנטנת קליטה, יוכל לקלוט בנוסף לערוץ השלישי הנסיוני

בטלוויזיה גם את הערוץ השני וגם את הערוץ הראשון, ולפהות שני ערוצי רדיו

סטראופונים איכותיים, בין היתר קול-המוסיקה. זה יהיה אם העסק יתפתה ולכל עם ישראל

יהיו מערכות קליטה, בעוד שנה-שנתיים. בינתיים אפשר להשתמש בזה לטובת

קול-המוסיקה. כן אפשר לתמוך בזה גם את השידורים לעולים. אלה אפשרויות טכניות

שאני מצביע על קי ומם.

היו"ר מי בר-זהר;

גבי אזולאי, האם את רוצה להשלים משהו?

ט' אזולאי;

השר תומך בקיצוץ של שעות שידור ברשתות למען העולים. הוא אומר שגם קול ישראל

וגם הטלוויזיה צריכים להצטמצם בשידורים לקהל הרחב ולשדר לעולים.

היו"ר מי בר-זהר;

אני מציע הצעת סיכום של הוועדה:

ועדת החינוך והתרבות סבורה שצמצום שידורי קול-המוסיקה ברשת אי יהווה פגיעה

חמורה ביותר בחיי הרטיבות בישראל. הוועדה מודעת לצרכים הדחופים בהקמת רשת לעולים,

שחיוניים ביותר.

הוועדה שמעה בסיפוק על הסיכום המסתמן עם משרד התקשורת, בדבר תוספת אמצעים

טכניים שיאפשרו הפעלת ערוץ נוסף תוך שלושה חודשים.

די צוקר;
יש להוסיף
וימנעו פגיעה בקול המוסיקה ובכל רשת אחרת.
הי ו "ר מ' בר-זהר
הוועדה פונה למשרד התקשורת, שאכן יעמיד לרשות קול-ישראל ערוץ נוסף, תוך שלושה

חודשים.

היא קוראת לגלי צה"ל להעמיד את ה-14 השעות הפנויות בצה"ל בי לרשות השידורים

לעולים לתקופת ביניים, עד שמשרד התקשורת ישלים את הקמת הערוץ הנוסף.

ועדת החינוך והתרבות פונה לרשות השידור, שלא לבצע כל שינוי בקול-המוסיקה ברשת

אי תוך שלושת החודשים הנדונים. במידה ויתגלו קשיים בהקמת הרשת הנוספת, יובא הנושא

לדיון נוסף בוועדה לפני כל שינוי בשידורי קול-ישראל.
א' הראל
מה קורה אם יש שתי המלצות סותרות של ועדות של הכנסת? ועדת העליה והקליטה

הגישה המלצות אחרות. הוועדה לענייני ביקורת המדינה - - -
היו"ר מי בר-זהר
מה ההמלצות שלהן?א' הראל;

להקים רשת לאומית.

היו"ר מי בר-זהר;

אין סתירה בין ההמלצות. שמענו כאן שמבחינת הרדיו מדובר על שלושה חודשים לכל

המוקדם.

אי אליאב;

צריך להוסיף לסיכום, שהוועדה שמחה לשמוע שקול-המוסיקה לא ייפגע.

די צוקר;

ושום רשת אהרת לא תיפגע.

היו"ר מי בר-זהר;

מובן לכולנו, שגם אם תזדרזו, לא תוכלו להפעיל את הרשת לעולים לפני תום שלושה

חודשים. כלומר, אם משרד התקשורת יקיים את הסיכום שסוכם אתכם, יהיה ניתן לבצע זאת

תוך שלושה חודשים. אם יהיה עיכוב, נבקש קודם-כל מגלי צה"ל להעמיד את משדרי ו

לתקופה מסויימת למטרה זו. בכל מקרה, הענין יובא בפנינו מחדש אם יתברר שהדברים

אינם מסתדרים. זאת המלצה של הוועדה.
אי מקל
האס אתם מוכנים להוסיף מלה טובה לרשות השידור, שנערכת לשידורים לעולים. אנחנו

כמעט הגוף היחיד במדינה שעושה משהו בנושא העלייה.

היו"ר מי בר-זהר;

בהחלט אשמח מאוד לברך את רשות השידור, בשם הוועדה, על המאמץ שהיא עושה בכיוון

של קליטת העלייה. זה מאמץ חשוב ביותר. גס קיימתי שיחה עם מר נדב בנושא זה. אשמח

לשמוע שהכוונה היא להגביר את השידורים גם בשפות אחרות, לעולים אחרים או לעדות

שונות בישראל, כדי להגביר את הקשר עמם.

ש' קלפנר;

רשות השידור צריכה להמליץ גם על ברכה למשרד התקשורת.

די צוקר;

אבל הברכה היא לשלושה חודשים, מותנית. היא עלולה לפוג כעבור 90 יום.

שי קלפנר;

הברכה תשאר על כנה אם נפעיל תוך 90 יום מה שהבטחנו.

אבקש לדייק בהגדרת המשימה של משרד התקשורת. נדמה לי ששמעתי שאמרת, אדוני

היושב ראש, שמשרד התקשורת יתן תוספת אמצעים. זה נכון, אבל הפתרון אינו רק בתוספת

של אמצעים, אלא; שימוש באמצעים קיימים ותוספת אמצעים. אפשר גם לומר; משרד

התקשורת ינקוט צעדים הנדרשים לצורך זה, לרבות תוספת אמצעים.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה מקובל עלי. זאת תוספת חשובה.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.25}

קוד המקור של הנתונים