ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/10/1990

לוח משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית; שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 168

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, י' בהשון התשנ"א (29 באוקטובר 1990). שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; היו"ר מי בר-זהר

א' אליאב

ר' זאבי

הי מהאמיד

חי מידום

י' פרח
מוזמנים
משרד החינוך

י' כהן - יועץ שר החינוך לענייני תקשורת

בי נסים

רשות השידור

א י הראל - יו"ר

י י בראל - מנהל הטלוויזיה הישראלית

א' רם - מנהל מחלקת החדשות

י י צמח - מנהל תכניות הטלוויזיה

אי אבנר - י ועץ המנכ"ל

טלוויזיה חי נוכית

י י לורברבוים - מנהל
מזכירת הוועדה
י י גידלי
קצרנית
ר' בלומרוזן
סדר - היום
1. שאילתות של חברי הוועדה;

2. לוח משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית.היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה.

שאילתות של חברי הוועדה

היו"ר מי בר-זהר;

קודם-כל, אעלה נושא של בית-הספר יבנה, בקרית-טבעון, בו הילדים אינם יכולים

ללמוד. שוחחתי הבוקר עם מנהל בית-הספר. שוחחתי גם עם הרב פריידמן, איש חב"ד,

שממונה עליו.

אנשי חב"ד טוענים שיש להם הסכם עם משרד החינוך והתרבות לגבי גיורם של

התלמידים בעוד חודשיים - שלושה חודשיים. האחד מהם טען שיש מכתב של משרד החינוך

והתרבות בעניו זה, האחר - שיש הסכמה. אני מבין שאין מכתב. חם טוענים שעמדת חב"ד

היתה שהתלמידים לא ייכנסו לבית-הספר בכלל לפני שיעברו גיור לחומרה, ובעקבות

משא-ומתן עם נציג משרד החינוך והתרבות - סירבו לומר לי עם מי - הם הגיעו להסכמה

שהדבר יבוצע כעבור חודשיים - שלושה חודשים, ושעכשיו הבעיה נובעת מהסתה. כלומר,

אילולא הדבר היה יוצא לפומבי, הענין היה נגמר בכך שהיו נכנעים.

די צוקר;

מר אורלב אמר שמדובר בהסתה.

היו"ר מי בר-זהר;

פניתי לרב פריידמן ולרשת החינוך של חב"ד, דיברתי גם עם מנהל בית הספר.

המימון הוא ממלכתי. יש סיוע מצומצם מאוד של חב"ד במימון בית-תספר. הודעתי להם

שאני וחבר-הכנסת צוקר עומדים להגיש בג"ץ אם הבעיה לא תיפתר עוד היום. יש לנו זכות

עמידה לבג"ץ. נעשה זאת.

ר' זאבי;

יהיה קשה בענין זה, כי לא בית-הספר מונע מהם להכנס, אלא הם החליטו לא להכנס.

היו"ר מי בר-זהר;

הם החליטו על-סמך ההודעה שבעוד חודשיים הם צריכים לעבור גיור לחומרה.

ר' זאבי;

אי-כניסתם היום לבית-הספר היא ביזמה שלהם.

היו"ר מי בר-זהר;

הפנייה היא לא לגבי אי-הכניסה, אלא שבית-הספר איננו רשאי להעמיד תנאים בפני

תלמידים שהוא חייב לקלוט מבחינה ממלכתית.

די צוקר;

משרד החינוך הציע להם ללכת לכפר חסידים. שהמנהל יילך לכפר חסידים. הם צריכים

ללמוד במסגרת אזור הרישום שלהם.חי מירום;

אני מבין שהעתירה היא על העניין העקרוני, שלא יכול להיות תנאי של גיור-

להומרה.

ד' צוקר;

לפני שבוע, כאשר הנושא עלה, ביקשתי מכתב ממר אורלב. הוא אמר שמדובר בהסתה

ואין שום בעיה, הם יכולים ללמוד איפה שהם רוצים.

אתמול התברר שהסיפור אחר. מהי ההסתה? ההסתה היא מכתב ממרכז חב"ד שנותן
הוראות למנהל. השאלה היא
מי הריבון? מרכז חב"ד או מדינת-ישראל. שאלה שנייה:

שמעתי היום את מר אורלב. הוא אמר: אני יכול להבין את ההתלבטויות של המנהל. הוא

מנכ"ל משרד החינוך והתרבות לא מנכ"ל משרד הדתות. צריך לאפשר לכל ילד לקבל את

השירות הזה. הדבר הכי המור שהוא אמר: אני מציע לתלמידים ללכת לכפר הסידים.
הי מירום
מר אורלב אמר זאת?
די צוקר
כן.
היו"ר מי בר-זהר
מר אורלב אמר, שאהת האפשרויות היא שיילכו לכפר הסידים.
דיברתי עם המנהל. המנהל אמר
אני בסך-הכל בורג קטן במכונה, זה לא ענין שלי,

אני מקבל הוראות משני אדונים - משרד ההינוך והב"ד. משום כך דיברתי עם הרב

פריידמן. רציתי לבדוק אם ה'ריבון' הוא גם ריבון שמשלם, בעל מאת. מסתבר שלא,

ואין לו שום סמכות.

הדבר יובא, בשם ועדת ההינוך והתרבות, בפני ההנהלה של הינוך הב"ד הבוקר. כן

אבקש לקבל תשובה ממשרד ההינוך והתרבות, עוד במשך היום, האם יש איזו שהיא הסכמה,

גם בעל-פה, על דהיית גיור להומרה כפשרה בין שני הצדדים. אם הבעיה לא תיפתר תוך

24 שעות, נפנה לבג"ץ.
שאילתות נוספות
עמדתי להעביר היום פנייה לקיים דיון בועדת ההינוך והתרבות

על-כך שבתי-ספר מבטלים טיולים לירושלים, בגלל המצב הקשה. היום אני מתבשר מן

העתון, שבנווה-מונוסון, הורה מתנגד לקיום טיול לירושלים של בית-הספר מפני שהוא

רואה בכך צעד פוליטי. הדבר נראה די תמוה. אבקש לבדוק אם יש להצים בנווה-

מונוסון שלא יקויימו טיולים לירושלים. אני רואה בזה דבר פסול להלוטין.

ילדה בת עשר הזריקה אטרופין ממזרק שמצאה בבית-הספר. כבר 4-3 מזרקים הגיעו

לבני נוער. מה זה צריך להיות? איפה הפיקוה?

קיבלנו את דו"ה 'בצלם' בזמנו, שסגירת בתי-הספר בגדה לא הפחיתה את מספר

העימותים עם צה"ל. האם סגירת בתי-הספר הביאה להפהתת מספר העימותים, התקריות,

במהלך האינתיפאדה?

יש לי שאילתה בענין אוניברסיטת תל-אביב. תלמידים מתמקמים עם שקי שינה

בלילות, לקראת התהלת ההרשמה, כדי להרשם לחוגים שהם רוצים. בסופו של דבר יוצא,

שתלמידים רבים לומדים בשנה הראשונה מה שאינם רוצים ללמוד. כנה הם סדרי ההרשמה?

הגשתי הצעה דחופה לסדר-היום בענין ראשון לציון, בענין השביתה המתוכננת של

25,000 תלמידים, כתגובה של ההורים לעיצומים של ארגון המנהלים בראשון לציון.

לוועדה הזאת יש עמדה הד-משמעית לגבי השבתת לימודים מכל סוג שהוא.

קיבלתי פנייה מחבר-הכנסת חגי מירום, על התעללות מינית בנער בבסיס גדנ"ע.

מדובר על בית-ספר 'אורט' בכרמיאל. יש בידי מכתב מפורט להבר-הכנסת מירום. אני

מעביר העתק של המכתב לברוריה כדי שתקבל, חבר-הכנסת מירום, תשובה מיידית.

מורים בעפולה לא קיבלו משכורות מחודש יולי שנה זאת. מדוע?

רי זאבי;

אני מצטרף לשאילתה של היושב-ראש, בענין בית-הספר בנוה-מונוסון. ארחיב את
השאלה
האם שר החינוך או מנכ"ל המשרד אינם חושבים שיהיה נכון להוציא חוזר לכל

בתי-הספר, על הקע הדוגמה השלילית בה קוראים לטיול לירושלים הפגנה פוליטית, במקום

לעודד טיולים כאלה? חשוב שהשר או המנכ"ל יעודדו את בתי הספר לראות בזה דוגמה

שלילית, ולהיפך, להסב טיולים מאזורים אחרים דווקה לירושלים, בירת הנצח שלנו.

היו"ר מ' בר-זהר;

התיקון של חבר-הכנסת זאבי מקובל עלי. צריך לעודד היום טיולים לירושלים ולא

לבטלם מסיבות פוליטיות.

ד' צוקר;

אני מעלה נושא שעלה כאן לפני כמה שבועות - תשלומים נילווים, בתל-מונד, בקרית

החינוך בן-גוריון. משרד החינוך עשה סדר, אבל בית-הספר הזה אינו מעמיד לרשות

ההורים דבר אלמנטרי שמשרד החינוך דורש -להעמיד פירוט לרשות ההורים על מה גובים

וכמה. זה הגיע למאבק משפטי. התערבות של המשרד ושל מנהלת המחוז, דליה מעוז, לא

עזרה. האם המשרד יכול לכפות את עמדתו על המועצה המקומית תל-מונד, ולהורות לאפשר

להורים לראות על מה הם משלמים. הויכוח הוא על 60-50 שקל, אבל ההורים עומדים על

העקרון לדעת בדיוק עבור מה משלמים.

לוח משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית

היו"ר מ' בר-זהר;
הנושא הוא
"לוה משדרי החורף של הטלוויזיה הישראלית", אבל הנושא יותר רחב.

נמתחת ביקורת על כמה וכמה תופעות בטלוויזיה.

הישיבה פתוחה, כמקובל לאצלנו.

מר אריה מקל הודיע אתמול שלא יהיה בישיבה. זאת התנהגות שערורייתי. הוועדה

דחתה את הדיון שלוש פעמים בגלל אדון מקל, כדי שיהיה בישיבה שלנו. הוא כנראה יודע

מה אנחנו עומדים להגיד. לא ייתכן שמנכ"ל רשות השידור יסרב להופיע בישיבת הוועדה.
אי אליאב
האם זה הפגנתי?
היו"ר מי בר-זהר
אינני יודע. אתמול קיבלתי הודעה שהוא לא יגיע. חפשנו אותו אתמול כל היום,

כדי לשוחח אתו , כולל הבוקר, עד דקה לפני פתיחת הישיבה. יושב-ראש רשות השידור

קיבל רק עכשיו את ההודעה שהוא לא יגיע לדיון. דבר זה לא ייתכן. אוציא הודעהחריפה ביותר, שלא ייתכן שמנכ"ל רשות שידור, שחייב להיות בישיבה כזאת, ואנחנו

מתאמים את עצמנו אליו - והיו לי ויכוחים אתו בנושאים נוספים - לא ייתכן שכך ינהג

בוועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

מר בראל, זאת פעם ראשונה שאתה בישיבה של ועדת החינוך והתרבות בתפקידך כמנהל

הטלוויזיה הישראלית. משום כך אני מרשה לעצמי, בשמי ובשם הוועדה, לברך אותך לרגל

היכנסך לתפקיד ולאחל לך הצלחה. אמנם קצת מאוחר, אבל אנחנו עושים זאת רק ברגע

שאדם יושב אתנו.

ר' זאבי;

אמנם מאוחר, אבל עם כיסוי. יש לו סיבות להצליח. הוא התמנה לזה, כי הוא יכול

להצליח.

היו"ר מי בר-זהר;

היום אני רוצה לנקוט שיטה שונה של דיון. בדרך-כלל אנחנו שומעים את המוזמנים

ואחר-כך מקיימים דיון של חברי הוועדה. היום נהפוך את הסדר. יש היום ויכוח

ציבורי נוקב על כמה נושאים הקשורים לטלוויזיה. אנחנו רוצים לקבל עליהן תשובות.

אני מעדיף שנפנה אליכם, נביע מה שאנחנו רואים כנושא לביקורת או כנושא לדיון,

ולאחר-מכן נשמע את התגובות של המוזמנים.

בתחום החדשות - יש בחודשים האחרונים טענה לפוליטיזציה חריפה ברשות השידור.

לכן ביקשתי שלצד מר בראל יופיע גם מר אלימלך רם. האם קיימים לחצים פוליטיים?

האם נכון שיש פוליטיזציה? האם יש כוונות להחרים, לדחות, לצמצם, לבטל, לראיין או

לא לראיין אנשים מסויימים? האם יש התערבות בנושאים הללו? האם ההתערבות הזאת,

ההשפעה הזאת, יותר גדולה מאשר בעבר,כמו בעבר או פחותה מאשר בעבר? כלומר, האם

לטענות הציבוריות על לפוליטיזציה יש מקום?

בנוסף לכך, בתחום החדשות. נעשתה 'חגיגה' שלימה בוועד המנהל בקשר למר רפיק

חלבי. רצו להדיח אותו מעריכת 'מבטי בעקבות מאמר שהוא פרסם, או התכוון לפרסם,

בעתון ערבי בנצרת. האם יש כוונות להדיח את מר חלבי? האם אמנם פרסם מאמר?

היתה ביקורת ציבורית רבה בתחום החדשות. אני מפנה שאלה זאת למר רם. היתה

תהושה שאירועי הכותל והר-הבית הוצגו בחדשות בצורה ממותנת מאוד. היה צריך לראות

את החדשות בטלווויזיה הירדנית ולאחר-מכן לראות מה התרחש בטלוויזיה שלנו. היה הבדל

גדול בשידורים. האם הסיבה להבדלים היא הנחיה פוליטית? האם יש סיבה אחרת? אני

מבקש תשובה מלאה בנושא זה.

מה קורה עם החדשות באנגלית. אלה חדשות-מטעם, לא חדשות. זאת תעמולה. ראיתי

את מי מציגים, את מי מראיינים, כיצד מראיינים ומה מספרים. בנוסף לכך אני הייב

להעיר הערה לגבי אחד המגישים, נדמה לי שהיה כיתב ב- B.B.C אני מופתע שאדם בעל

כישורים טלוויזיוניים כל-כך מוזרים מגיש חדשות. הוא בוהה, מסתכל בכיוונים לא

נכונים. לא אכנס לפרטים. זאת הערה צדדית.

פנו אלי תושבים רבים, חירשים ולא חירשים וכן עולים, שציפו לאורנה במהדורת חדשות

של מחצית הדקה, ששודרה בשעה 20.00, שהיתה עם כותרות משנה, גם ברוסית. הדבר בוטל.

מדוע אי-אפשר להמשיך לקיים אותה מהדורת חדשות קצרה לפני פתיחת החדשות באנגלית? זה

גם יתן את פתיחת התכניות העבריות ויאפשר ל-200 אלף אנשים שאינם שומעים ולמאות

אלפי עולים לראות את קיצור החדשות לפני החדשות באנגלית. מקובלת עלי השעה בה

משודרות החדשות באנגלית, בחיבור בין הערבית לבין העברית. אני מבקש חשובה גם בנושא

הזה.

מה קרה עם התכנית 'מבט שני'? מדוע היא בוטלה? האם יבוא במקומה משהו אחר?

זאת היתה תכנית חשובה. ביטולה גרם נזק.יש גם בעיה של מי שהגיש את התכנית 'מבט שני ', מר קרפין. מר בראל, האם יש

בכוונתך להטיל על מר קרפין תפקיד אהר, כי האיש הוא בעל כישורים?

יש שורה של סכסוכים בין הטלוויזיה לדרגיה השונים לבין מנכ"ל רשות השידור. האם

הדבר נכון? נאמר שתכנית 'כלבוטק' תקועה בגלל ויכוה עם מנכ"ל רשות השידור. האם

עובדי 'כלבוטק' רשאים לעסוק בעיסוקים נוספים? כנה עמדת מר בראל בנושא זה? איך הדבר

בא לידי ביטוי?

אני שומע שתכנית רושובה מאוד על גירוש ספרד והפקה על לכידת אייכמן, שכרוכות

בהוצאות גדולות, שהלקן כבר באו לידי מימוש - תקועות בגלל ויכוה עם המנכ"ל לגבי

המקליט. ממתי מנכ"ל רשות השידור מחליט מי נוסע ומי אינו נוסע? האם זה מה שמקובל?

כנה קורה כאן? האם כך אפשר לנחל טלוויזיה, שהמנכ"ל מתערב? האם זה נכון? אם זה

נכון, זה המור מאוד. אני מקווה שמדובר בדיווח לא נכון על מה שקורה.

האם אינם מתכוונים להמשיך בתכנית 'סוף שבוע' במתכונתה הנוכהית. זה נראה יצור

כלאיים מוזר שלא הצדיק את התקוות. קשה להגיש חדשות ביהד עם בידור קל בכפיפה אהת.

נוצר דבר מוזר מאוד. האם אתם מפיקים לקהים מן המתרחש?

מה קורה עם התכנית 'בוקר טוב ישראל'?

ד' צוקר;

בדרך-כלל פוליטיקאים נמנעים ממתיהת ביקורת על הטלוויזיה. הם מסוייגים

ומרוסנים, כי אף אחד לא הרוויח מויכוח עם הטלוויזיה. אני מניח שמגמה זו תימשך גם

כאן. אנשים אינם אומרים את כל הביקורת שיש להם, מחשש ברור. גם כנה שאתם שומעים

כאן זה רק חלק מן הביקורת המקצועית שמוטחת בכם.

אחלק את הביקורת שלי לביקורת כצופה ולביקורת כאיש ציבור, כאיש ציבור עם

השקפת-עולם ששייך למהנה פוליטי מסויים.
לגבי הליקויים המקצועיים
הטלוויזיה, בהצלחה די גדולה, עושה ליצירתה של

מציאות שלא תמיד קשורה למציאות של מדינת-ישראל, של ארץ-ישראל ושל האזור, מציאות

הרבה יותר מחוייכת, הרבה יותר ורודה, לא תמיד אמיתית.

כולם עייפו כבר מלדבר על הציוד המקצועי שמשדרים בו, שגורם פגיעה קשה מאוד

באיכות השידורים, ביכולת לשדר בזמן אמת. איני צריך להסביר לכם את הענין. כולנו

עייפנו מענין זה. ההבטחות של המנהלים שנכנסו לתפקידם לשפר את הציוד כמעט לא

הועילו.

הטלוויזיה היא כלי התקשורת היחידי שאינו מקיים יומן כלכלי. זה אחד התחומים

המעניינים בו יש היום תהרות קשה בעתונות הישראלית. התחרות גורמת להעלאת הרמה של

המוספים הכלכליים. אני עוקב אחריהם ואני יכול להעיד על-כך כבעל מקצוע. כלי

התקשורת היחידי שאינו עוסק בכלכלה באופן רציני, זה הטלוויזיה. הרדיו, לשמחתי, חזר

להפיק את היומן הכלכלי אחרי שבמשך שנתיים הוא לא היה. אני מקווה שזה ייעשה טוב.

בתהום הפוליטי אתם עושים את צביטת הלחיים הרבה יותר מאשר בתחום המקצועי, כך

הלחיים תמיד ורודות. ראיתי בשבוע שעבר את הסרטים של 'ויזניוז' של מה שהיה על הר

הבית, וראיתי את החדשות שלכם. אלה שני אירועים שונים. אי-אפשר להשוות את השירות

שקיבל הצופה בחוץ-לארץ, או מי שיש לו פה 'צלחת', לבין השירות שקיבל צופה

הטלוויזיה הרגיל. הצופה הישראלי קיבל קטע, לא הקטע החשוב, לא הקטע המרכזי. כדי

לקבוע עמדה צריך לדעת כנה קרה. מי שראה את היומן בטלוויזיה - הרדיו היה הרבה יותר

טוב בתחום זה - לא קיבל תמונה על מה שהיה. מבחינה מקצועית זה היה ירוד. ראיתי

איזה קטע מ'ויזניוז ' אתם שידרתם וראיתי כנה 'ויזניוז' הציג בכל העולם.

ביום שישי זה היתה, אגב, כתבה טובה ורחבה לגבי הדו"ח של זמיר. שוב חזרו לקטע

שלא הראה כלום, של הגז המדמיע. הצופה שנהנה רק משירותים שלכם לא ידע מה קרה שם.

הרדיו עשה עבודה יותר טובה.בהמשך לעניו של 'צביטת הלחיים', ניקה את השעטנז המוזר של סוף השבוע. זה

מזכיר לי 'מסטינגי במילואים, בו אינך יודע מהי מנה ראשונה, מה מנה אמצעית ומת

קינוח. הכל שופכים לתוך הימסטינגי ואוכלים הכל מעורבב. החדשות מופיעות בין זמרת

לבין זמר, בין קוסם לבין ליאון וזמן. זה חלק ממגמה ברורה, להראות שהחדשות הן הטע

בידורי נחמד, למרות שהרודשות היו קשות מאוד. העטיפה היא עטיפה בידורית. אגב, יש

לה מקום, אבל באגף בידור.

אם היו שואלים את מערכת 'נייט-ליין' אם היא מוכנה להיות קטע בתכנית של ג'וני

קרסון, האם היתה מסכימה? מחלקת החדשות בראשות אלימלך רם הסכימה להיות סעיף

בידורי, בלי שיודעים מה ההתחלה ומה הסוף.

לזה מצטרך ענין הורדת התכנית 'מבט שני'. ידוע עד-כמה השיקולים המקצועיים

ממלאים תפקיד ועד-כמה שיקולים אחרים ממלאים תפקיד, והדרג המנהל - מהמנכ"ל ומטת -

חייב נאמנות. בגלל זה אינם באים הנה, כי אינם חייבים נאמנות לכנסת. יש שורה של

מנהלים שחייבים נאמנות למקורות אחרים. במובן זה הם ממלאים את תפקידם היטב. הם

צריכים להוכיה שהם 'מספקים את הסחורה', לעתים לא רק למפלגה אלא למחנות בתוך

מפלגה.

הטלוויזיה אינה ממלאת היום עבורי, כצופה, את השירות הכי יסודי שאני מצפה י(,

וזה לדעת את המציאות. להכיר נתונים ולהחליט, להכריע, לבדי, על-פי השקפת-עולמ

ועל-פי מערכת הערכים שלי. את השירות האלמנטרי של לדעת איני מקבל.

ר' זאבי;

לפי דעתי, התקשורת האלקטורנית היא הדבר הכי חזק והכי משפיע של דורנו. אני

גיליתי את זה מאוחר לעומת אחרים. אני רואה זאת בחיי היום-יום על כל אחד מב:ני

משפחתי - בנים, נכדים, אשה, הרגלי קריאה, הרגלי בילוי, השתתתפות בהרצאות, הליכה

לתיאטרון. הכל מושפע היום מהתקשורת האלקטרונית בצורה רצינית מאוד.

בגדול, אני נותן לטלוויזיה שלנו ציון טוב, בהתחשב בשני דברים: א. במגבלות

שמשדרים ל-4 מיליון בני-אדם, לעומת מדינות שמשדרות ל-230-200 מיליון בני-אדם

ויכולות גם להעביר את הסחורה לארצות דוברות אווזה שפה מהוץ לאותה ארץ. ב. בהשוואה

למה שנעשה במקומות אחרים. חייתי קצת בניכר. כאשר אני משווה את הטלוויזיה שלנו,

הן החינוכית והן הכללית, עם טלוויזיות אחרות, בגדול הציון הוא טוב.

איני בא להתחנף אליכם, אני כועס עליכם, לפעמים אני שונא אתכם, זורק עליכם

אבנים, אוזם זורקים עלי אבנים - מחרימים אותי - אבל את האמת צריך להגיד. כאשר אני

רואה תכנית ישראלית שעבדו עליה, התכנית טובה.

יש לי ביקורת על שלושה דברים שרוסרים בטלוויזיה, או שניתנים במינון קמצני:

1. חינוך לארץ-ישראל. לאהבת הארץ ולידיעת הארץ. יש פינה של אורי דביר, פינה

פה ופינה שם; יש חידון לידיעת הארץ שהוא מוצלח מאוד. זה מעט. היה צריך לתת זאת

בכמות כזאת שתשטוף אותנו, בגלל האווירה שיש בארץ.

2. מורשת דוקרב. נושא זה ניתן טוב ברדיו, גם בגלי-צה"ל וגם ברשת בי. לא ניתן

בטלוויזיה. אגב, בנושא של ידיעת הארץ רשת אי עושה מה שלא עושה הטלוויזיה.

3. קמצנות בהפקות מקוריות. בוודאי יש לכך סיבות של תקציב, של מוחות. למעטה,

הטלוויזיה יכולה להיות המובילה בעולם הוזרבותי והאלקטרוני בישראל. היא צריכה לתיות

הסמן הימני - הכוונה לא מבחינה פוליטית, אלא הסמן שמתי ישרים לפיו, שהוא המוביל.

אלה שלושת הדברים שיקרים. הביקורת שלי היא על הצגה לא לאומית של חדשות לעתים

רבות. במה זה מתבטא? כאשר מדווחים על פעולת צה"ל באזורי יש"ע, המצלמה שוכחת את

עצמה על ילד קטן, מסכן, על אשה שמקימה קול צעקה, והיא מתחסדת, כי היא מחפה ומכסה

על טרוריסט שהתחבא אצלה בבית, אם זה בנה או בעלה. הצלם אינו יודע זאת, גם אינויכול לדעת זאת. אבל יש עורך חדשות שהיה צריך להגיד: זאת הטלוויזיה של עם ישראל

בארץ-ישראל. תפסיקו להיות 'אובייקטיביים'. תהיו אובייקטיביים לגבי עם ישראל.

היאובייקטיביות' משתפכת אצלכם בכמות רבה. לא במקרה אומרים לעתים 'קול-אש"ף'.

הפטנט של ליל שבת לא הצליה, כי אין מערבבים שני דברים שאינם נדבקים - חדשות

ובידור. אולי זה קיים בעולם. איני יודע. לא ראיתי את זה בעולם. זה לא הצליח גם

בגלל ההנחיה. ההנחיה יוור מדי מתוחכמת. אין לי ביקורת אישית על אנשים, אבל ירון

לונדון יותר מדי חכם ומלומד, ו'עובר חכם' מכדי להגיש תכנית בידור. הוא מחפש איפה

לתפוס אדם בחולשה, את העקיצה. זה לא לבידור של ליל שבת. העם יושב בשביל לשמוח ולא

בשביל לראות שירון לונדון יותר חכם מהמרואיינים שלו. כולנו יודעים שהוא יותר חכם

מכולם. כאשר הגישו את התכנית מני פאר, רבקה מיכאלי ואחרים, גם הם נתנו הערה או

עקיצה, אבל זה היה בידור. הוא נותן עקיצות כדי להראות שהוא יותר מלומד ויותר

חכם. זה לא בשביל ליל שבת. זה מתאים להנחיית סימפוזיון. הוא איש מוכשר, רב-

אשכולות, והוא עובר יפה את המסך, אבל אינו מתאים להגשת תכנית בידור.

אם כן, הפטנט של ליל שבת לא הצליח. אני מציע לחזור למתכונת הקודמת, של חדשות

לחוד ושל בידור לחוד. תכניות הבידור שלכם היו טובות, עם עליות וירידות, כמובן.

אם מסכמים שנים של בידור, מיניקוי ראשי והלאה, התכניות היו טובות. השילוב של

חדשות ובידור אינו מוצלח. זה לא נדבק. אני מציע לשנות זאת.

אני מציע שוועדת החינוך והתרבות של הכנסת, חוץ מזה שתבדוק את הטלוויזיה ותעיר

הערות, תעשה מלחמה שהטלוויזיה תצא למרחב. אנחנו הולכים לקראת תקופה של כבלים.

הטלוויזיה הממלכתית, הלאומית, תהיה בצרות. תהיה תחרות קשה. הגיע הזמן שתהיה

טלוויזיה ממלכתית טובה, עם הרבה ערוצים. הסבירו לנו שאין בעיות טכניות. שני

ערוצים שיתחרו בהם ועוד ערוץ חינוכי מלא, שלם, מבוקר עד ערב ועוד ערוץ שלם לשפות

זרות, כולל אנגלית ורוסית. יגיעו עולים רבים מרוסיה, ואנחנו צריכים להערך לקראת

זה. ההערכות היא גם על-ידי כך שיהיה ערוץ שלהם. אולי אפשר ללמד אותם גם עברית -

אולפן טלוויזיוני. את זה אי-אפשר לדחוס בערוץ אחד.

ועדת החינוך והתרבות צריכה להתגייס למאבק הגדול, שהטלוויזיה תהיה לפחות של

ארבעה ערוצים. שני ערוצים עיקריים שמתחרים ביניהם, מתחלקים ומתחרים, וערוץ שלם

לטלוויזיה החנוכית, כי הטלוויזיה החנוכית היא נכס אצלנו, היא מוגבלת בסד של זמן,
וערוץ רביעי - לדברים הנוספים
לשפות. 17% מן המדינה דוברי ערבית. צריך לתת

להם ביטוי יותר גדול. לרוסים צריך לתת את שלהם. התחילו לעלות על האנגלית, בגלל

תיירים ואוכלוסיה מקומית אנגלו-סכסית.
א' הראל
אבל שלא יקרה כפי שקרה, שהתחלנו את השידורים באנגלית והפסיקו לבוא תיירים.
היו"ר מ' בר-זהר
מונחת לפנינו הצעת חוק של חבר-הכנסת אברהם פורז על ערוץ נוסף. הוא מוכן

לצרף את הצעתו - משום כך גם המתנתי אתה - להצעה של חבר-הכנסת דוד ליבאי על המבנה

של רשות והשידור. טיפלנו בנושא זה בדיון מקדמי בוועדה. הגענו למסקנה ברורה

שהנושא הוא פוליטי. אם לא נקבל על-כך תמיכה של השר רוני מילוא, שעוסק בזה מטעם

ראש הממשלה, ומן השר המר, שעוסק בזה מטעם עצמו, לא תהיה התקדמות. קיימנו שירה עם

השר מילוא. תוך השבועות הקרובים נקיים, חבר-הכנסת ליבאי ואנוכי, שיחה עם השר

המר. מרגע שהמעגל ייסגר, נחזור לוועדה עם הצעת החוק. אז נשלב גם את הצעת החוק של

חבר-הכנסת פורז, בהסכמתו, כדי שנוכל להרחיב את מספר הערוצים. יש הצעה לערוץ נפרד

לטלוויזיה החנוכית, וערוץ נוסף, לפחות אחד, לטלוויזיה הכללית. גם הכבלים מוכנים

להעביר לרשות הטלוויזיה הכללית אחד הערוצים.אי אליאב;

לעניין הפוליטיזציה של הטלוויזיה. במשך השנים האחרונות העצמה של הטלוויזיה

הולכת וגוברת משנה לשנה. בשנים האחרונות היתה ממשלת אהדות לאומית והיה איזון.

דולקים מתוכנו לא אהבו אותו, אבל היה איזה איזון. זה השתקף גם בטלוויזיה ובכלי

התקשורת האלקטרוניים. כאשר הביאו אחד, מייד הביאו שני. מישהו דאג שיהיה שיווי

משקל.

במשך ששה חודשים יש ממשלת ימין. אין זח פלא שחבר-הכנסת זאבי מחלק לטלוויזיה

ציונים טובים. הכנסת מחולקת כפי שהעם בחר. יש כ-60 חברי כנסת מהמרכז שנגאלה

וכ-60 חברי כנסת מן המרכז ימינה. כך רצה העם, וכך איננו צופים. איני יודע אם

הכיוון הלאומי-הלאומני הזה הוא כפוי או שהוא עניין של כפייה-עצמית, כי אנשים

יודעים איפה הכוח, איפה השלטון, מה המגלב שבידיו, הסמוי והגלוי, ומתי ישרים לפי

הקו של השלטון הקיים.

כאשר נותנים דברים בוורוד, אנשים מתחילים לאבד אמון. זה הנכס היקר ביותר

שהיה וצריך להיות לכלי תקשורת בכלל, ולכלי תקשורת שהם בראשות השלטון בפרט.

בורחים לירדן ובורחים למקורות אחרים כדי לאזן. זה עושה קודם-כל רע למכשיר עצמו.

הדבר החמור ביותר הוא של בריחת חלק מהאנשים מן המכשיר. לחברים יש תחושה קשה לגבי

הקורה בחודשים האחרונים.

אתייחס ליצירה המקורית. אם יאפשרו יצירה מקורית, היא יכולה לתת שווי-משקל.

יצירה מקורית טובה - תאטרון, סאטירה - יכולה לאזן. זה תפקידה בכל מקום. זה כמעט

שאיננו, כמעט שיצא.

לגבי התכניות הנרכשות מחוץ-לארץ, בעיקר הסרטים. שוב, הצופה בורח מכם לערוץ 2

או לוידיאו.
הי מחאמיד
או לערוץ 6 בירדן.

אי אליאב;

חלק מהציבור בוודאי אוהב מערבונים, אבל גם בענין הסרטים הקנויים יש חוסר

שיווי-משקל ונטייה ללכת לכיוון המכנה המשותף. סרט טוב, שיהיו לו אולי פחות

צופים, צריך לחפש במקום אחר.

מה קורה בששת החודשים האחרונים מאז התחלפה הממשלה, כאשר אין בה שווי משקל?

איך זה משפיע? איך אתם יכולים להחלץ מן המצב הזה בלי שיתלו אתכם על העצים? לא

יתלו אתכם על העצים אם תגיעו ליתר שיווי-משקל.

ה' מחאמיד;

לי אין בעיה עם התכנית, כי יש הרבה ערוצים שאני יכול לפנות אליהם, גם

מחוץ-לארץ. בכל-זאת אני מצטרף לשאלות של יו"ר הוועדה ואוסיף כמה שאלות.

לגבי הטלוויזיה בערבית - - -

א' הראל;

זה לא שייך לדיון הזה.היו"ר מ' בר-זהר;

נקיים על זה דיון בנפרד.

ה' מחאמיד;

יש בעיה עם הזמן ועם התכניות בטלוויזיה הערבית.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני כבר מוכן לקבוע מועד לדיון בנושא הזה.

הי מחאמיד;

אני בטוח שרוב הערבים בארץ רואים את התכנית 'מבטי יותר מאשר את התכניות

בערבית. כולם דוברי עברית. יש דימוי של יתר-מהימנות לגבי 'מבטי.

לגבי האירועים באל-אקצה, כמעט לא ראינו מה קרה. כאשר היה האירוע הטראגי עם

שלושת הנרצחים בבקעה, ראו הרבה מתה, הרבה דם. איך אפשר להסביר זאת אם לא כמשהו

מגמתי? אני מקווה שלא. בראיון עם מר בראל הוא אמר שזה היה מקרי.

מעניין כיצד קובעים מי מופיע בתכנית 'מוקדי. 17% מאזרחי המדינה הם ערבים. יש

פוליטיקאים ערבים. מדוע לא הופיע אף אחד מהם.

די צוקר;

מתי הופיע ערבי בתכנית 'מוקדי?
הי מחאמיד
אנחנו יודעים לדבר עברית לפעמים יותר טוב מחברי כנסת יהודים.

מפריע לי שחבר-הכנסת זאבי נתן מחמאות לטלוויזיה. זה מעמיד סימני שאלה. כאשר

מופיעים חברי הכנסת זאבי ולנדאו, הם מדברים על טרנספר, על סכנין, על עראבה ועל

כפרים ערבים אחרים בתוך ישראל, ומדברים נגד. איך אפשר לתת במה לאנשים כאלה

שמפזרים דברים שיש בהם משום הרעלה. זה מסוכן מאוד.

יש בארץ אנשים שאינם מופיעים כלל ב ימוקד י. יש חרם. אני מקווה שזה לא מגמתי,

שזה נובע מטעות של עובד זה או אחר. אבל ההרגשה היא שיש איזה שהוא חרם.

תכנית לילדים. כל יום יש בטלוויזיה תכנית לילדים - גם בכללית וגם בחינוכית.

בארץ יש גם ילדים שאינם דוברי עברית. אם לא תכניות מיוחדות לילדים ערבים, שהם

יותר מ-17% מאוכלוסיית הילדים, אולי %25 מאוכלוסיית הילדים, הרי יש לדאוג לפהות

לתרגום של התכניות הקיימות, כדי שגם בני יוכל להנות מן השידורים לילדים.

מה עם כתב לענייני שטחים? שמעתי שעומד להתמנות כתב לענייני שטחים.

די צוקר;

אין כתב קבוע לענין השטחים.

הי מרואמיד;

שמעתי שיהיה כתב לענייני שטחים, אבל בינתיים אין.אדוני היושב-ראש, יש קלטת שמתעדת מה שהיה באל-אקצה, באותו אירוע. יש לי

במקרה עותק ממנה. היא הוצגה לפני העתונאים לפני יומיים - שלושה ימים. הקלטת נמסרה

לטלוויזיה כדי שתציג משהו ממנה.

י' בראל;

טכנית זה לא ניתן לשידור.
א' רם
בדקנו את זה אתמול. הקלטת אינה לשידור.

די צוקר;

לא צריך קלטת. היה אפשר לקנות מ'ויזניוז'.

ה' מחאמיד;

האס מבחינה טכנית זה באמת לא היה ניתן לשידור?

א' רם;

בדקנו זאת. זה לא היה ניתן.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר בראל, מרבית השאלות מופנות אליך. אבקש תשובה.

י י בראל;
אתחיל מנושא כללי מאוד
הפוליטיזציה. זה נושא שאתם מדברים עליו כמעט 22 שנה,

מן היום הראשון לטלוויזיה. זאת-אומרת, במשך כל התקופות, תחת כל הממשלות שהיו מאז

1967 - לפני כן גם ברדיו - היו טענות על פוליטיזציה. הטענה הזאת חוזרת כל הזמן.

זה נותן לי מעין שלווה פנימית, שלא חל שינוי בטלוויזיה. מדובר באותם עובדים,

בעיקר כאשר מדובר בעובדים הבכירים. העובדים הבכירים של היום היו העובדים הבכירים

שהיו אז, ברובם המכריע. איננו משנים כיוון ולא אידיאולוגיה בכל פעם שיש בחירות.

המצב יכול להשתנות בכנסת, הוא איננו משתנה בטלוויזיה.

יש טלוויזיות בעולם, לדוגמה הטלוויזיה הצרפתית, שבכל פעם שיש שינוי משטר

מחליפים את כל העובדים. אין מכתיבים לאנשים שעובדים לשנות את דעותיהם. אצלנו,

תודה לאל, אין משטר כזה. האנשים שנמצאים בפנים הם עתו נאים.

טבעי שאתם, כאנשים שעוסקים בפוליטיקה כל הזמן, חושבים על כל תופעה ועל כל

ציוץ על המסך במשמעויות פוליטיות. זה הדבר היחיד שאינו עולה אצלנו על השולחן כאשר

אנחנו דנים בנושאים המקצועיים. אתה יכול לחייך, חבר-הכנסת צוקר. כאשר אנחנו

יושבים בישיבות הבוקר, קרוב ל-40 איש, כולם עתונאים, נדיר ששומעים את ההקשר

הפוליטי. אנחנו דנים לגופו של ענין, על מה שעומד על הפרק.
היו"ר מי בר-זהר
האם לא נכון, שביום שישי האחרון, בעקבות פרסום דו"ח ועדת זמיר, ניסה מנכ"ל

הרשות, בכל הכוח, למנוע ראיון עם פייסל-אל-חוסייני, מסיבות פוליטיות?י 'בראל;

אני אגיע לנקודה הזאת.

שאלתם על לחצים. מה פירוש 'לחצים'? האם פירוש הדבר פניות של אנשים? יש פניות

מכל הכיוונים, והפניות מאזנות זו את זו. אסור שהפניות יגיעו לשולחן המערכת.

הפניות חייבות להגיע בהיררכיה המקובלת, ליושב-ראש ולמנכ"ל. יש גם דברים שמגיעים

אלי. קשה מאוד להשפיע עלי באמצעות לחצים או בתכתיבים. אבל אם בפנייה יש הגיון

מקצועי, אני מעביר אותה למערכת.

היו"ר מ' בר-זהר;

כדי שהמערכת תחליט מה היא עושה אתה?

י י בראל;

ברור.

היו"ר מ' בר-זהר;

ואינך מתערב עוד?

י י בראל;

מה פירוש 'להתערב'? יושב כאן מנהל מחלקת החדשות. הוא יכול להעיד, שמאז

שנכנסתי לתפקיד - איני מוכן לתת את הדין על מה שהיה לפני כן, כי איני יודע מה

התרחש שם - ואני נמצא בתפקיד כ-3.5 חודשים, לא ביקשתי לראות אף כתבה. כתבה אחת

ביקשו ממני לראות לפני יושידור. לא ביקשתי לראות אף כתבה, משום שאני חושב שאני

עובד עם אנשים מקצועיים מאוד, אחראים מאוד. אם אינם זקוקים לעצה שלי, עדיף שלא

אתערב.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר רם ביקש ממך לראות כתבה מסויימת?
י' בראל
כן, לגופו של ענין. על אף שזכותי המלאה לבקש, ואם אני מבקש לראות כתבה חובתם

להראות לי. לא עשיתי זאת, כי אני חושב שהם מקצועיים מאוד. אני מכיר כל אחד מהם

מעל עשרים שנה.

די צוקר;

האין לך בעיה עם הקוד המקצועי? האם אתה חושב שהקוד המקצועי הוא רהוט, לא

התרסק בו שום דבר? האם העובדה שאין כתב לענייני שטחים אינה מפריעה לך?

י י בראל;

חבר-הכנסת צוקר, זה לא חלק מן הקוד המקצועי. היה מחסור בכוח-אדם בחטיבת

החדשות. הלוואי ורק כתב לענייני שטחים היה חסר. חסר כתב לענייני עבודה, ויקרים

כתבים אחרים.
די צוקר
כל התחומים החברתיים אינם מכוסים.י' בראל;

יש פער גדול בין התיאור שלך, שמנסה לתת למחסור הזה משמעות פוליטית, לבין

המציאות בשטח שיש מחסור בכוח-אדם. ברשות השידור היה מנכ"ל שכל יום טען, ברבים,

שעובדי רשות השידור ועובדי הטלוויזיה מובטלים ויש לפטר עובדים. המנכ"ל הלך לאוצר

והתחייב לפטר. הטלוויזיה סבלה מכך, כפי שהרדיו סובל. עכשיו יש מרקור חמור מאוד

בכוח-אדם. כאשר נכנסתי לתפקיד התחלתי לטפל בבעיה. ארח- הדברים הגדולים שנעשו,

מאז נכנסתי לתפקיד, בשיתוף פעולה מלא עם מר אלימלך רם, הוא שנכנסו 11 כתבים

חדשים, שהם בשלב של התמחות. חלק גדול מהם עתונאים לשעבר, ממקומות אחרים. חלק מהם

הגיע גם מהרדיו. אני מאמין שתוך חודש וחצי - חודשיים, לאחר סיום הקורס האנשים

יעמדו על הרגליים. אין לומדים טלוויזיה במשך שבוע ולא במשך חודש. כאשר הם יעמדו

על הרגליים, יהיו לנו כתבים לכל התחומים. לקחנו בחשבון גם את התחום של השטחים.

בקבוצה הזאת יש 3-2 אנשים ששולטים היטב בערבית ויכולים למלא את התפקיד. מה לעשות?

הכתב לענייני שטחים שוחרר ויצא לחופשה ללא תשלום. אי-אפשר סתם לקחת אדם מבפנים

ולעשות ממנו כתב לענייני שטחים. שולחים כתבים שאינם יודעים ערבית. יש אנשים

שמכסים את ענייני השטחים, אבל לצערי הרב, לא בבקיאות המכסימלית של אדם שמכיר את

השטח ושיכול לכסות אותו. איננו יכולים לקחת אדם כמו אהוד יערי, שהוא מומחה

ומעולה בתפקיד שלו, שיפסיק לטפל בעניינים חשובים בעולם הערבי ובמשבר המפרץ כדי

להכניס אותו לשטחים. אין לו זמן לזה.

ד' צוקר;

מה עם כתב לענייני רווחה, חינוך וכל התחומים החברתיים?

י' בראל;

לתחומים אלה יש פוטנציאל של כתבים שמתאימים לתחומים אלה. אני מקווה שתוך חודש

- הודש וחצי יהיו לנו כתבים לכל התחומים האלה, כי קיבלנו כוח-אדם נוסף.

יש לנו בעיה של כוח-אדם ובעיה עם האוצר. אינני רוצה לפטור אתכם מהחובה לטפל

גם בהיבט הזה. כי מישהו שאל על הציוד המקצועי. בתחום זה אתם חייבים להגן עלינו.

יש הסכם מוכן לחתימה. הדבר אף פורסם בעתונות. שלושה חודשים אנחנו מחכים לחתימת

ההסכם. האוצר מונע בעדנו מלחתום עליו.
היו"ר מ' בר-זהר
מה עמדת מנכ"ל רשות השידור בענין הזה? האם המנכ"ל מגן עליכם בנושא הזה?

א' הראל;

בנקודה זו יש הבדל בין הגישה של המנכ"ל לבין הגישה שלי. יש הצעה שלי ויש הצעה

שלו.

י' בראל;

השאלה היא אם אפשר לעקוף את ההתנגדות של האוצר. האוצר, במידה מסויימת,

מתייחס אלינו כאל בני-ערובה. האוצר לקח מרשות השידור השנה 75 מיליון שקל ו-50

מיליון שקל אשתקד, והוא אינו מוכן לאפשר לנו לשלם תוספת שכר מזערית, ולו סמלית,

לעובדים שמתי יעלים ושעומדים לקלוט את הציוד הזה שיאפשר לנו לשדר את מהדורת הבוקר.

מרגע שהאוצר יתן אישור, תוך שבועיים יהיה ניתן לשדר את מהדורת חדשות-הבוקר; יהיה

אפשר להיות יותר יעילים בהפקת מגאזינים בתחומים נוספים. בתכנון החדש יש מגאזין

לענייני כלכלה, מגאזין לענייני עלייה וקליטה; אנחנו משדרים מהדורה באנגלית. את

כל הדברים איננו יכולים להמשיך ולהרחיב, אם האוצר איננו מוכן לתת מה שהיה מוכן

לתת לפני שנה, וזה פיצוי מזערי על ההתייעלות, שמגיעה לעשרות אחוזים, אפילו על-פיהדו"ח של מבקר המדינה. הדו"ח הנוכחי של מבקר המדינה מצביע על התייעלות, על העמקה

בהפקה עצמית, מעל ל-40%. זאת מבלי לקחת בחשבון את התוספת שעומדת עכשי ו על הפרק.

אנחנו יכולים לשדר בשבת בבוקר, לשדר מהדורת בוקר, וכן לשדר לתוך הלילה. אבל עד

היום אנחנו נתקלים בקיר אטום.

לענין של רפיק חלבי - רפיק חלבי שלח אלי אתמול מכתב והעברתי אותו למנכ"ל כדי

שיעביר אותו לוועד המנהל, שההאשמות שהוא הואשם בהן הן חסרות-שחר. הוא לא כתב-

מאמר, לא אמר מה שכביכול טוענים שהוא אמר, לכן הוא חף מפשע. יש תופעה של תקיפת

עובדים שלי בצורה חסרת רסן.

די צוקר;

זה נעשה כל יום מעל דפי העתונות. צריך לתת לו גיבוי כל יום, וכך לשים לזה

סוף. אי-אפשר שעובד שלך רואה כל יום התקפות עליו בעתון מבלי לקבל גיבוי. לא

ראיתי שמישהו מהם מקבל גיבוי.

י' בראל;

בנקודה זו אני מסכים אתך. תצרף לזה את יתר השמות שמותקפים יום יום בעתון,

כולל עבדך הקטן.

א' הראל;

בכל ישיבה של הועד המנהל יש ביקורות ובכל ישיבה כזאת יש הגנה. מאז שהועד

המנהל הזה קיים, לטוב או לרע, לא נפגע עובד בעקבות התקפות.

י' בראל;

קיבלנו החלטה ברשות, על-פי הצעתי, המנכ"ל אימץ אותה, שהרשות ונמנה עו"ד שיעמוד

לרשות עובדים, על חשבון רשות והשידור, כדי לתבוע בהוצאת דיבה כל אלה שמתחשק להם

לתקוף את עובדי רשות השידור.

היו"ר מי בר-זהר;

אבקש לשמוע גם את תגובתך על התקפות של עובדי רשות השידור בכל פעם שבאים לצלם.

י י בראל;

זה אחד הדברים החמורים ביותר. זה פשע. יש גם פשע בכך שכולכם אינכם מגיבים

ואינכם יוצאים להגנת עובדי רשות השידור. במשך שלושת החודשים האחרונים פגעו בעשרה

צוותים שלנו, בעשר ניידות.

אומרים שאנחנו אנשי אש"ף, שהתקשורת לא אמינה, אש"פניקית. זה יוצר דימוי

מסויים בציבור, זה מעורר רעיונות פראיים אצל אנשים חמומי-מוח. העובדים שלנו

מותקפים בשטח, פוגעים בניידות שלנו. היום הרבה יותר מסוכן לצוות שלנו לסקר אירוע

בתוך הקו הירוק מאשר מעבר לקו הירוק. צריך להפנות גם את תשומת-לב העתונות

לבעיה. אלה חברים שלנו, קולגות שלנו, באגודת העתונאים, ואפילו איני שומע אותם

מצייצים כאשר תוקפים את הצוותים שלנו.

בנושא אירועי הר הבית - נכון, יש סרטים, ששודרו בעולם, שהראו מעבר למה שאנחנו

יכולנו לצלם, מהסיבה הפשוטה שהדרך לצוותים שלנו, להר הבית, היתה חסומה, כפי שהיתה

חסומה לכל צוות טלוויזיה שהיה קיים בשטח, לחוציא מקרים בודדים של אנשים מקומיים

שהיו להם מצלמות משלהם והם צילמו.
ד' צוקר
מרבית הסרטים צולמו מהר הזיתים, מאינטר-קונטיננטל.

י י בראל;

לא. ראיתי סרטים ואפשר לראות סרטים כאלה כל שבוע. יש מקומיים שקיבלו

מצלמות. מדובר במצלמות קלות, ניידות. הם מצלמים ומעבירים אלינו. הם מוכנים

להעביר למדינות שהם עובדים עבורן את ההומר הזה. ההומר הזה באיכות ירודה מבחינתנו.

איננו יכולים להשתמש בו.

הי ו "ר מי בר-זהר;

במקרים כאלה אפשר להגיש סרטים גם מאיכות ירודה.

י' בראל;

נסינו לעשות זאת. לקחו סרט מ"ויזניוז" והעבירו ממנו קטע. לא התערבתי בזה.
די צוקר
איך זה טוב לאמריקאים, מבחינת האיכות, ולא טוב לנו?

י י בראל;

יש תחנות שמשדרות גם סרטים מקלטות פרטיות. אצלנו הטכנאים עומדים על-כך

שהחומר שישודר יצולם על-ידם, או באיכות מעולה שעומדת בקריטריונים שהם קבעו לאיכות

השידור שלנו.

היו"ר מ' בר-זהר;

והם יכולים לכפות עליכם את עמדתם בנושא זה?

י י בראל;

כל סרט כזה חייב לעבור שני ועדים - ועד עתונות הפקה וועד הטכנאים.
א' אליאב
גם במקרה כל-כך חמור כמו הענין של הר הבית? יש אירועים שצלם מצלם וכל העולם

רואה את זה.

י י בראל;

בנושא של החדשות באנגלית - עשיתם עוול גם אתם וגם העתונות כאשר אתם מדברים על

"כמהדורה מטעם". לא ברור מטעם מי. זה מושג של מהדורה שמקובל היום בעולם: מהדורה

קצרה, באורך של 13 דקות, מהירה מאוד, שאינה נותנת פרשנות אלא מדווחת על אירועים

בקצב מהיר מאוד.
היו"ר מ' בר-זהר
השאלה היא באיזו מידה היא מדווחת.
י' בראל
אינני יודע מטעם מי , אבל אני יודע דבר אחד, שהאיש שעומד בראש המהדורה הזאת,

העורך של המהדורה הזאת - אינני רוצה שהנושא ייצא החוצה - איננו יהודי; הוא אדם

ותיק מאוד בעתונות. הוא היה מזכיר המערכת של הגירוסלם פוסט במשך 15 שנה. הוא היה

כתב לעניינים ערביים של "על-המשמר" במשך חמש שנים. זה איש יליד נצרת, אחדהראשונים מבוגרי האוניברסיטה העברית. הוא מעולה. יודע את שלוש חשפות והוא עושה

זאת בחן רב. שום לחץ אינו מופעל עליו, כי אין אדם שמכיר אותו כדי לפנות אליו
בטלפונים ולהגיד לו
היום תשדרו אי או תשדרו בי. המהדורה האת משדרת יום-יום 4-3

אירועים מקומיים, כי אלה האמצעים שעומדים לרשותה; משדרת 4-3 אירועים מאלה

שמגיעים בלוויין, ועוד 2-1 דברים בין-לאומיים שיכולים לעניין - הבורסה בעולם,

תחזית מזג האוויר וכו'. המהדורה מוגשת על-ידי אנשים שהם ברובם המכריע עולים

הדשים, חלק מהם עלה במיוחד לארור שקראו בג'רוסלם פוסט שמקימים מהדורה כזאת. הם פנו

ב'פאקסים' ובטלפונים. אלה אנשים שבכלל אינם מעורים בחיי המדינה כדי שיהיה ניתן

לומר שהם פועלים מטעם או שלא מטעם.
י' פרח
הם נשמעים מקצוענים.

י' בראל;

הם מקצוענים, איש איש. אחת המגישות הגיעה אלי נו מבוסטון, ישירות, עם חוזה

לשדר בטלוויזיה של בוסטון. היא שידרה לפני כן בניו-יורק. אחרת שידרה בלוס-אנגילס.

השדרן שנמתחה עליו ביקורת כאן, עלה לארץ לפני כשבעה חודשים. הוא שידר ב-בי.בי.סי

במשך 15 שנה.

היו"ר מי בר-זהר;

יכול להיות שעכשיו הוא כבר הגיע למצב שאינו יכול לשדר ב-בי .בי .סי. הוא בא

אלינו.

י' בראל;

לא. ב-בי.בי.סי מוכנים לקחת אותו בחזרה.

היו"ר מי בר-זהר;

ראינו אותו בהופעה אחת, וזו היתה מאוד לא נעימה.
י י בראל
כל הקבוצה מצויינת. צריך לתת לכל הקבוצה הזדמנות לעלות על המסך. הם משדרים

בקושי עשרה ימים.

היו"ר מ' בר-זהר;

בכל העתונים, פה אחד היתה ביקורת על האופי המתקתק של המהדורה.

י י בראל;

אל תדבר אתי על העתונים. אין אופי מתקתק ולא חמקמק.

היו"ר מי בר-זהר;

ראינו איך מתוארים דברים, אפילו מהכנסת. כאשר יש ויכוח חריף מאוד של רוב

הכנסת, עם נציג ממשלה, מוצאים לנכון להגיש רק את התגובה של נציג הממשלה.

י י בראל;

הם איזנו את זה במוצאי שבת. אז הראו רק את האופוזיציה.היו"ר מ' בר-זהר;

רצוי שהאיזון יהיה בכתבות עצמן.

י' בראל;

לא תמיד אפשר לאזן באותה כתבה, במהדורה של 13 דקות. אני חייב להגן עליהם. הם

עושים עבודה מצויינת, אין שום לחץ עליהם.

לענין "מבט שני" - הוא לא ירד מן המסך, הוא רק החליף שם והחליף יום.

די צוקר;

ועורך.

י' בראל;

אני שומר לעצמי עדיין זכות לנהל את עובדי הטלוויזיה. איני מוכן שיהיו שותפים

לניהול. אין-ספק שקרפין הוא אדם בעל כשרונות, אך יש בעייתיות באופי ובהתנהגות

שלו. הוא ערך את התכנית הזאת במשך 4 שנים. אינני מוכן להכנס לפרטים על אופיו.

הוא איננו כאן ולא מקובל שמנהל יתקוף עובד. אבל, הוא מעד בהתנהגות חסרת משמעת עם

המנהל שלו - המנהל שלו זה אני - בכך שסירב לתת תסריט כמקובל, וסינופסיס כמקובל,

על הסרטים שהוא עושה. ההתנגדות שלו נמשכה בהפגנתיות במשך חודש וחצי. לא היה מנוס

אלא לקיים את הנוהלים שקיימים בטלוויזיה מאז ומתמיד, לגבי כולם - לשחרר אותו מן

האחריות הזאת ולהעביר אותו לדבר אחר. בינתיים הוא מופיע בתכנית, גם באישורי, על

איחוד גרמניה. כן הוא בודק הצעה לעיסוק בסרטים דוקומנטריים, אבל בתנאי שלי, שהוא

חייב לשמור על הנוהלים של רשות השידור.

היו"ר מי בר-זהר;

איננו מתכוונים להתערב, חלילה, בניהול העובדים שלך. מקובל עלי שארנה רשאי

להעביר אדם ולשבצו בתפקיד אחר. השאלה היא אם ארנה באמת מתכוון לשבץ את מר קרפין

בתפקיד אחר, בהתאם לכישוריו.

י י בראל;

מאז שנכנסתי לתפקידי אין עובד שפוטר מהטלוויזיה. אין עובד שאיננו מחפשים דרך

להעסיק אותו. אנחנו מעוניינים שלכל עובד תהיה תעסוקה. יש מחסור בכוח-אדם. כאשר

אדם מועסק, זה מקל על המחסור בכוח-אדם. כמו כן, עדיף שאדם יעבוד מאשר שיישב

במזנון וישמיץ.

תכנית "מבט שני" תהפוך לתכנית בשם "פנורמה", ותשודר בימי שני. אנחנו מטילים

את התכנית על מישהו, במקום הקודם, שיוביל את התכנית הלאה.

י י פרח;

לפי דבריך יוצא שאדם שאיננו בסדר איננו יוצא מן המערכת. אני מתנגד לכך. יש

מקרים שצריך להוציא. איני מדבר על קרפין אלא על העקרון. זה לא מקובל עלי.
י' בראל
הקביעות איננה תופעה שקיימת רק ברשות השידור, היא קיימת בכלל בארץ. שנית, לא

הייתי מפטר את קרפין, כי הוא אדם מוכשר. האופי לחוד והכשרון לחוד. אנחנו צריכים

למצוא דרך להעסיק אותו.די צוקר;

הפסקת העבודה היתה כאשר הסרט היה לקראת סוף הצילומים.

י' בראל;

הסרט שאתה מדבר עליו לא קיבל שום אישור. החלו בצילומיו של הסרט ב-15 לחודש

והצילומים הופסקו ב-18 להודש. כך שלא מדובר ב"לקראת סוף הצילומים".

בנושא של גירוש ספרד ולכידת אייכמן - נכון, יש חלוקי-דעות פנימיים. אני מקווה

שאפתור ביחד עם המנכ"ל את הבעיה איך מאיישים צוות שיוצא לחוץ לארץ.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם תפקידו של המנכ"ל להתערב בהחלטות ממין זה.
י' בראל
זה גם לא תפקיד מנהל הטלוויזיה, זה תפקיד טכני. עד היום נקבע, שראשי היחידות

הטכניות מרכיבים את הצוותים. זאת-אומרת, מנהל מודיע לראש יחידה טכנית: תרכיב לי

צוות שנוסע למקום מסויים, והוא בודק את ההתאמה ומרכיב. זה היבט מסויים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

זאת הבעיה גם לגבי לכידת אייכמן.

י י בראל;

כן. לגבי לכידת אייכמן הענין הסתבך, כיוון שכבר החלו בצילומים בארץ. כאשר

מתחילים במבצע מסויים אין מחליפים את הסוסים בדרך.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

היכן עומדים היום?
י' בראל
הענין קצת תקוע. אני מקווה שנגיע להבנה עם המנכ"ל.

הי ו "ר מי בר-זהר;

מתי תגיעו להבנת עם המנכ"ל. לא ייתכן שמנכ"ל מתערב בדברים לא לו והדברים

עומדים תקועים, כפי שאתה אומר.

י י בראל;

סמכויותיו של המנכ"ל רחבות מאוד, גורפות. אי-אפשר לטעון שאין זו סמכותו.

כדאי שאשכנע אותו שיש דברים מסויימים שניצול הסמכויות בהם יכול רק להזיק, כי רובל

על הזמן וחבל על הטיפול בדברים כאלה. הנושא הזה גורם לתסיסה בקרב העובדים. כדאי

שאשכנע אותו בזה. אין כאן ענין שזה לא בסמכותו. הסמכות של המנכ"ל על-פי חוק

היא גורפת.

גם בנושא של גירוש ספרד יש בעיה, כי רצו לצרף אדם נוסף כמומחה, לאחר שהדבר

סוכם - -

היו"ר מי בר-זהר;

אני מבין שהדבר סוכם.
א' הראל
סוכם אתי בכתב.

י' בראל;

זה חודשיים שיש שלבים שונים של דיונים, סיכומים, לאהר-מכן שוב דנים ושוב

מסכמים. יש בעיה.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה שוב קשור למנכ"ל.

י י בראל;

כל נסיעה להוץ-לארץ הייבת אישור מנכ"ל. לכן זה מגיע אליו.

לגבי התכנית "סוף שבוע" - עדייו לא עיכלתם את התפיסה החדשה. יש נסיון לשלב

את כל המרכיבים שהיו בעבר. לדעתי, העובדה שהיתה עוד פתיהה ועוד סיום החלישה את

האפקט הכללי. לפי דעתי, ולפי הנסיון בעולם הרחב, ניתן לשלב אולפנים שונים ללא

אותות פתיחה וסיום. זה מאפשר מעבר יותר הלק, בלי התכים, וזה מאפשר לקשור את

הצופה לשידור במשך תקופה יותר ממושכת.

די צוקר;

האם יש תקדים שחדשות משובצות בהקשר כזה?

י י בראל;

הן לא משובצות. יש אולפן להדשות. יש פתיח, שקשור לליל שבת. זה משהו גמיש.

ראיתם רק שתי תכניות. אנחנו עדיין מפתחים את הרעיון. התכנית השניה היתה שונה

מהראשונה. נדמה לי שהשניה היתה יותר מוצלחת כי ניצלה יותר את הפוטנציאל שעמד

לרשותה. לאחר-מכן עוברים לאולפן להדשות. המעבר לאולפן החדשות קיים כבר שנים ביום

העצמאות. יש אולפן יום העצמאות. יושבים, מראיינים, עוברים לחדשות, חוזרים. זה

קיים. השארנו ליומן את הזמן שלו ואת הרצף שלו, שהוא שעה. השארנו גם התחלה כמעט

קבועה, פלוס-מינוס דקה.

אינני מקבל את הביקורת שנמתחה על ירון לונדון. הוא המראיין הטוב ביותר בארץ.

אין מראיין שעולה על ירון לונדון מבחינה מקצועית. כך אני משוכנע. זה אדם משכמו

ומעלה, אדם שיכול לראיין כל מרואיין - מילדים עד מבוגרים; מבדרנים ועד

פוליטיקאים. הוא אדם הכם, פיקוח. לעתים יש לו קצת אגרסיביות. את הדבר הזה אפשר

לתקן.
היו"ר מי בר-זהר
התגובות בציבור היו של הנאה מכך שהמרואיינים הצליחו דווקה להכות אותו.
י י בראל
הוא ראיין בשעה 1.00 לפנות בוקר, כאשר הוא היה על הרגליים מ-10.00 בבוקר, כי

באולפן היו תקלות רבות. היו מצלמות שלא פעלו. זאת הבעיה שלנו. יש לנו ציוד

שאיננו ברמה מתאימה, אף-על-פי שיש כסף.לטענה שאין סאטירה - הסאטירה כבר חזרה, ולדעתי בצורה יפה מאוד, בליל שבת.

היתה סאטירה מעולה, שהוגשה בצורות שונות. הסאטירה היתה נוקבת. זה הטיל אהריות

כבדה מאוד עלינו, שלא נופיע כמסיתים, כפוגעים. אנחנו עומדים במבחן הזה. אנחנו

בודקים את עצמנו.

לגבי "בוקר טוב ישראל" - מרגע שהאוצר יסכים, נגיש את התכנית שבועיים לאחר

ההסכם. קשור לכך גם עניו הציוד המקצועי.

די צוקר;

דיברת על-כך שיש כסף ואין ציוד. האם ארגה מוכן להרהיב את הדיבור על-כך.

י י בראל;

במשך עשר שנים לא חודש הציוד בטלוויזיה. המצלמות שקיימות באולפן דועכות עם

הזמן. בשעה הראשונה הן זקוקות לתאורה בכמות כפולה; בשעה השנייה עוד יותר.
די צוקר
מתי תהיה תזוזה בענין זה?

י י בראל;

כבר הזמנו ציוד אחד. בשבוע השני שנכנסתי לתפקיד שלי הזמנתי מצלמות. יש

מצלמות שמגיעות בעוד עשרה ימים.

מכונות עריכה יש בסך-הכל 6. דרך קבע שתיים מקולקלות. הזמנו. תוך שבועיים הם

יגיעו. הודיעו לנו מלונדון שהן קיימות.
א' אליאב
זה ציוד הדיש?
י י בראל
הכי הדיש בעולם.

אתמול ישבנו על מכרז לחדר בקרה לאולפן החדש. כבר בחרנו ארכיטקט. אני מקווה

שתוך ששה חודשים יהיה חדר בקרה. בנו אולפן, אבל זה היה אולם שמהות, לא אולפן, כי

לא היינה תאורה, לא מצלמות, לא חדר בקרה.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה לא כולל מצלמות. נכון?
י י בראל
הזמנו מצלמות.
די צוקר
כמה מצלמות?י' בראל;

הזמנו 25 מצלמות חדשות, מהסוג הכי הדיש של סוני.

י י פרח;

האס כרגע עדיין מצלמים עם פילמיס?
י' בראל
הכיסוי החדשותי הוא על פילם, כי האוצר עוצר אותנו. אם יש לכם השפעה על משרד

האוצר, אנא עיזרו לנו.

היו"ר מי בר-זהר;

מר בראל, שאלתי עוד שתי שאלות שלא קיבלתי עליהן תשובה. אחת, לגבי מהדורת

חדשות קצרה בשעה 20.00, לפני החדשות באנגלית.

י י בראל;

ננהיג זאת דקה או שתי דקות לפני המהדורה באנגלית.

היו"ר מי בר-זהר;

האם אפשר לראות זאת כתשובה?

י' בראל;

כן.

היו"ר מ' בר-זהר;

השאלה השניה היתה לגבי התערבות פוליטית. האם היתה התערבות של המנכ"ל כדי שלא

יצלמו את פייסל אל-חוסייני?

י' בראל;

היה דיון ארוך מאוד באותו יום. היה שיקול שאי-אפשר לראי ין את פייסל אל-

חוסייני לפני שהדו"ח לפחות הופץ והגיע לידי אנשים כדי שיוכלו להגיב. בסביבות אחר

הצהריים הדו"ח כבר היה בנמצא והאנשים שמעו פחות או יותר מה אמור בדו"ח, והגענו

לידי סיכום איך לכסות את הענין.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

האם המנכ"ל לא התנגד לכך?

י' בראל;

על-פי החלטות הוועד המנהל, ראיון יזום עם אישיות פוליטית בשטחים מחייב אישור

של המנכ"ל.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

האין זה נכון שעד הערב המנכ"ל התנגד לכך?י' בראל;

בשעה 16.00 הוא נתן אישור.
היו "ר מ' בר-זהר
אבל עד שעה 16.00 הוא התנגד?

י' בראל;

כבר הסברתי. הדו"ח הופץ בשעה 13.00. יכול להיות שהוא חיכה להפצת הדו"ח כדי

שהוא י ידע מה יש בו. הוא רצה לשקול את הענין. זה לגיטימי.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לדעת איך הדברים קרו.

י י בראל;

היו לבטים.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מבין שלא שלך אלא של המנכ"ל.

י י בראל;

אין זה משנה. טבעי שיהיו לבטים. העיקר שהחומר מגיע למסך, זה מה שחשוב.

המקרה הזה אינו עומד ברומו של עולם. בסופו של דבר פייסל אל-חוסייני הגיע.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

הענין הוא עקרוני; באיזו מידה יש לכם סמכות להחליט?

י י בראל;

הוועד המנהל הפקיד בידי המנכ"ל זכות וחובה לפקח בתחום הזה.

היו"ר מ' בר-זהר;

דבריך מוליכים אותי למסקנה ברורה לגבי דעתי על המנכ"ל ומה שצריך לעשות עם

המנכ"ל הזה.

י י בראל;

לא. אני מעדיף שתשפוט את המנכ"ל לאחר ישיבה עם המנכ"ל ולא לאחר ישיבה אתנו.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מודה לך. נשמע את מר אלימלך רם.אי רם;

איני מאמין שלאחר הדברים של מנהל הטלוויזיה ולאהר הדברים שאני אומר כאן,

אצלירו לשנות את דעתכם ואת גישתכם אל הטלוויזיה, כפי שכבר מזמן ויתרתי על הנסיון

לשנות את דעתה של העתונות על עובדי הטלוויזיה המשמשים שק אגרוף לכל עתונאי,

מהעתונאי הבכיר ביותר ועד לכתב הזוטר ביותר באיזה מקומון בעיירה נידחת. אתם

בשלכם ואנחנו בשלנו.

הואיל והוזמנתי אל הוועדה המכובדת הזאת אני חייב להשיב על שאלותיכם.

היו"ר מי בר-זהר;

הכתירה הזאת איננה מקובלת עלי, זאת ועדה של הכנסת. אינך מחלק לנו מחמאות.

נשאלת שאלות. כולנו נשמח להשתכנע, כפי שנשמח לשכנע אתכם. לא תמיד אנחנו משכנעים

אתכם בכל-מיני דברים.

א' רם;

אני מצטער, אדוני היושב-ראש, אם פגעתי. אני חוזר בי מדברי.

לטענה על פוליטיזציה - אני עובד ברשות השידור כ-35 שנה. לפחות 25 שנה אני

עוסק בנושא הפוליטי, נושא החדשות. מאז שאני זוכר את עצמי, יש לחצים עלי. יש לחצים

פוליטיים מבחוץ, טלפונים, יש עסקים פוליטיים וגופים פוליטיים שמנסים ללחוץ, וזה

חלק מהמשחק . הענין הוא; האם אנחנו מצליחים לעמוד בלחצים האלה והאם אנחנו מקבלים

את הגיבוי של הממונים עלינו כנגד הלחצים, והאם הממונים עלינו בולמים את הלחצים.

מבחינה זו מגיע כל הקרדיט למנהל הטלוויזיה דהיום, משום שכפי שהוא אמר; ישנם

להצים והלחצים נבלמים.

לשאלה אם יש התערבות של ההנהלה בבחינת; את זה תשדר, את זה לא - אני חייב

לומר שהתערבות כזאת לא הגיעה אלי. ייתכן שהיא נבלמת בדרך אלי, אם היא קיימת.

לשאלה אם הלחצים הפוליטיים היום גדולים מאשר בעבר. קשה מאוד להשיב על-כך.

אינני בטוח.

א' אליאב;

זאת היתה השאלה המרכזית ששאלנו, ואנחנו מחכים לתשובה.

אי רם;

התשובה פשוטה. יש לחצים. במשך שנים רבות כיסיתי את הכנסת. גם כאן היו עלי

לחצים. הייתי כתב מדיני. גם אז הופעלו עלי להצים, ועוד איזה לחצים.

התשובה היא על המסך. עם זה קשה להתווכח. חבר-הכנסת צוקר ואחרים כאן התלוננו

על מה שהראינו ב-8 באוקטובר, אכן לא הראינו כל מה שהיה שם. זה אולי מהדל מקצועי,

שלא נבע מהתערבות פוליטית כזאת או אחרת. מנהל הטלוויזיה כבר אמר שעד היום הוא

ראה כתבה אחת ויחידה. את הכתבה הזאת הוא ראה לפי בקשתי, לפני שבועיים. מדובר

בכתבה של גיל סדן. ביקשתי ממנו לראות את הכתבה, כי גם גיל סדן שהוא דובר ערבית

איננו שולט די טוב בשפה. אמרתי למר בראל לבוא לצפות, כי אולי אנחנו משדרים

משפטים בערבית שצריך להגיב עליהם, או לא לשדר אותם. ביקשתי ממנו לראות את הכתבה.

בסופו של דבר הכתבה שודרה.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם לא היו קיצוצים?א' רם;

הוא ראה 18 דקות. הכתבה, בסופו של דבר, היתה במשך 13-12 דקות. על-כל-פנים,

זה לא צו נזר.

מה קרה באמת ב-8 באוקטובר? אומר מה קרה. משום מה, גם בעתונות וגם פה לא

שמעתי פרט חשוב, שהתהנה היחידה שהראתה כיצד קרה הדבר, איך הוא התחיל, היתה

הטלוויזיה הישראלית. זאת מן הטעם הפשוט: כאשר שמענו בבוקרו של ה-8 באוקטובר

שגרשון סלומון ונאמני הר הבית עומדים להניח אבן פינה לבית-המקדש השלישי, או משהו

דומה לזה, אמרנו שצריך להיות שם, כי זה יכול לעורר מהומות, התפרעויות. הכתב שלנו

היה הכתב היחידי, וצוות 'מבטי היה היהידי שהיה במקום. הטלוויזיה הישראלית היתה

היחידה שהראתה את התפילה השקטה ואחר-כך את יידויי האבנים ואיך הענין החל.

אני רוצה שתבינו כסה וכמה כלליים מקצועיים יסודיים ומה חסר לנו כדי שנראה

יותר הרבה ונשדר יותר הרבה.

י י פרח;

מה צריך להראות יותר מזה?

די צוקר;

היו שם עוד 4-3דברים.

א' רם;

לא הראו את ההתפרעות עצמה, את הפגיעה בערבים, את הפגיעה ביהודים.

היה צוות בבית-חולים אל-מוקאסד, עם הכתב בני ליס, שאיש אינו יכול להאשים אותו

שהוא פוחד מאבנים, שאינו חוטף אבנים, ושאינו חוזר עם מכונית שבורה ורצוצה לאחר

ביקור בשטחים. אני רוצה לדעת; כמה עתונאים בעתונאות הכתובה חטפו אבנים בשטחים.

די צוקר;

הרבה.

א' רם;

מעט מאוד.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה לא הנושא.

אי רם;

אני שומע את הכתב מתחנן; שילחו לי אוטו ממוגן, כי אני רוצה לנסוע פנימה,

ואין אוטו ממוגן.

די צוקר;

אין רשת זרה שאין לה חמש מכוניות ממוגנות. רשת שידור בלי מכונית ממוגנת, זה

לא רציני.אי רם;

אני מאמין שאין מכונית ממוגנת, לא משום שרוצים למנוע את כיסוי השטחים. בדיוק

כפי שאין כתב שטחים, לא בגלל שאני רוצה למנוע כיסוי השטחים.

יש פלשתינים מקומיים שהם שכירים של הרשתות הזרות, שהנפיקו להם מצלמות וידיאו

קטנות, והם מצלמים בשעת עוצר, הם מצלמים כאשר צוותים אינם יכולים להגיע להר הבית.

לדוגמה. היה איש מילואים, קיבוצניק, שזרק רמון עשן בעזה. אנחנו שידרנו את זה.

לא היינו שם, אבל שידרנו את זה. שידרנו את הילדים שנפגעו. איך זה קרה? ידענו

שלאחת הרשתות יש החומר הזה וביקשנו אותו.

מה קרה עם "ויז-ניוז". בסך-הכל, בכתבה הארוכה של אורי כהן אהרונוב שנמשכה

13-12 דקות, שידרנו 40 שניות של "ויז-ניוז" מהר הבית. זה החומר שמצאנו. כדי

להיות הגונים, כינבנו שזה חומר מ"ויז-ניוז". שכחנו רק לכתוב עד איפה ההומר מ"ויז-

ניוז". אחר-כך היו ביקורות בעתונות שהכתבים שלנו לא היו שם כלל, וכל מה ששידרו

היה חומר של "ויזניוז". זה לא נכון. היתה טעות, והטעות היתה שלי, ואני נוטל את

האחריות עלי. באותו יום לא הייתי די ער כדי לפנות למנהל הטלוויזיה ולבקש פריצה

בשעה 6-5.5 לשידור מעודכן של נגה שקרה בשעות האחרונות בהר הבית. לא היינו ערים

לזה.

אני 35 שנה במקצוע. כמנהל חטיבת החדשות, אם יכתיבו לי מה לעשות - לא אעשה.

איני צריך לפרוש בפניכם את הקרדיט המקצועי שלי. אתם מכירים אותי לא מהיום. שיהיה

ברור, יש תקלות. ב-8 באוקטובר לא היה כיסוי אידיאלי, אבל הוא לא נבע, בשום פנים

ואופן, מהכתבה או ממדיניות שמתכוונת "לצבוע בוורוד".

די צוקר;

אמרתי זאת כתוצאה, לא כסיבה.

א' רם;

האם כתבה ששודרה, לפני שבועיים, על חיילים בעזה, ביומן השבוע, היא צביעה

בוורוד? האם הכתבה על בקעה, השבוע, היא צביעה בוורוד? האם הכיסוי של משפטי גבעתי

הוא צביעה בוורוד. אין מגזין לענייני כלכלה, והדבר יתוקן, כפי שאומר מנהל

הטלוויזיה. מדצמבר יהיה מגזין כלכלי. אבל, האם הכיסוי של האוהלים זה צביעה

בוורוד.

כמה אמצעי תקשורת בארץ, והייתי אומר בעולם, כיסו את אירועי המפרץ כפי

שהטלוויזיה הישראלית כיסתה? למה איני שומע על זה דבר?

מדברים על כתב שטחים. אין לנו כתב שטחים, לא משום שאיננו רוצים להראות מה

קורה בשטחים. כאשר קיבלתי, היום לפני שנה, את החטיבה הזאת, הסתבר שאין כתב

לענייני ירושלים, אין כתב מוניציפלי בתל-אביב, אין כתב בריאות, כעבור חודשיים -

שלושה חודשים הלך הכתב לענייני שטחים.

די צוקר;

וכתב לענייני חינוך ולענייני רווחה.

א' רם;

לחי נוך - יש.

רבותי, אין קפיצות דרך. לקח כמעט שנה להרכיב 12-11 כתבים חדשים מתוך 70

מועמדים. יש קבוצה טובה מאוד.

חבר-הכנסת צוקר, אם אין כתב בריאות, אנחנו נגד סיקור של בריאות?

די צוקר;

בפועל, הבריאות מכוסה פחות. זה ברור לחלוטין.

אי רם;

זה עשר שנים, שבחטיבת החדשות בטלוויזיה לא התקבלו אנשים חדשים, להוציא את

עודד שחר, שהצטרף אלינו ב-1985. כך יש עובדים שבינתיים התבגרו, הם יותר כבדים

ואינם יכולים לרוץ עוד על ג'בלאות. זה לוקח זמן.

לטענה של "קול אש"ף" - לא שמעתי הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת לענין ההתנכלות

לאותה קבוצה של אנשים.

די צוקר;

בשבוע שעבר, כאשר- חיה דיון על םה שקרה בירושלים, כמעט כל הדוברים התייחסו

לענין התקיפה של עתו נאים. בשבוע שעבר ענין זה עלה במליאה כמה פעמים, מן הימין ועד

השמאל.

א' רם;

האנשים שלנו נתונים, לא אחת, ממש בסכנה פיסית, ולא בשטחים. שם זה ברור. גם

כאשר מכסים את בקעת. גם שידרנו בענין זה משפט אחד או שניים, שצריך את כל

השמאלנים, גם את אלה שמצלמים, להרוג.

קשה לעבוד במציאות הפוליטית הישראלית, במצב של פולאריזציה אדירה שישנה גם

בבית הזה וגם בארץ. יש לחצים, ועוד איך. אני מקווה שאנחנו מצליחים לעמוד בלחצים

האלה. הפאשלה של ח-8 באוקטובר אינה תוצאה של לחצים. חטיבת החדשות, על התכניות

השונות שלה, משדרת כ- 20% משעות השידור של הטלוויזיה הישראלית, כולל הספורט, הכל

בשידור חי למעשה. בתיקף כזה אי-אפשר לא למעוד לפעמיםח. חבל שהמעידה היתה בהקשר

לאירוע כל-כך מסעיר וטראגי כפי שהיה ב-8 באוקטובר.

י' בראל;

המערכת ביקרה את עצמה, ניתחה את הדברים והודתה שהיתה פה מעידה.

א' רם;

תבואו פעם לישיבת בוקר שנפתחת "פוסט-מורטם". ההלקאה העצמית כמעט מזכירה לי

את עידן סטאלין בברית-תמועצות.

תודה רבה.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אני מודה לך על דבריך ועל גילוי הלב.

נקיים ישיבת המשך. זה נושא חשוב מאוד. תוך שלושה שבועות יהיה המשך הישיבה עם

כל הנוכחים.א' הראל;

יש לי הרבה מאוד מה להגיד. אומר זאת בישיבה הבאה. דבר אהד אני חייב לומר

בישיבה הזאת. איני יכיל ליפות את המצב. חלק גדול מן המצב ברשות השידור איננו נובע

מן הגורמים הפוליטיים אלא משיטת עבודה בלתי מתקבלת על הדעת שאיננה בשום מקום אהר

בעולם. הסמכויות שניתנות למנהלי המדיה בכל מקום בעולם הן פי כמה יותר גדולות מאשר

הסמכויות בישראל.

אילו היו ליוסף בראל יותר סמכויות בכמה דברים, 80% מהטענות שהושמעו היום לא

היו מועלות. אסביר את הנקודה הזאת באופן יסודי בישיבה הבאה.

אני שמה, שלמרות הלהצים הפוליטיים, גם מלמעלה בתוך רשות השידור, מנהל

הטלוויזיה איננו מונע שידורים.

היו"ר מי בר-זהר;

לחצים אלה, במידה שהם קיימים, נבלמים כנראה בדרג של מנהל הטלוויזיה.

א' הראל;

אפרט בישיבה הבאה.

מנהל הטלוויזיה עושה מאמצים בלתי רגילים לשיפורים בשידורים. הבר-הכנסת אליאב,

הסרטים שמראים היום בטלוויזיה, בהשוואה למה שהיה לפני חצי שנה, טובים לאין שיעור.

אני חייב למסור אינפורמציה. אנחנו מנהלים משא-ומתן מתקדם ביותר לשם שידור

המש שעות ביום לברית-המועצות, שידורים שיכינו את העולים לקראת עלייה לארץ. אנחנו

רוצים ללמד אותם עברית עוד בברית-המועצות, להכיר להם את הארץ.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מודה לכולכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11.00)

קוד המקור של הנתונים