ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 22/10/1990

מצוקת ילדי האוהלים (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מי בר-זהר); שאילתות של חברי הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 165

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, גי בחשון התשנ"א (22 באוקטובר 1990). שעה 00;09

נכחו;

חברי הוועדה; היו"ר מ' בר-זהר

ר' זאבי

ה' מחאמיד

ח' מירום

ד' צוקר

מוזמנים; משרד החינוך והתרבות

בי אמיר - מנהל המי נהל הפדגוגי

ב' נסים

משרד השיכון

י' שוורץ - מנהל האגף לאיכלוס

משרד האוצר

ר' פינצי

ועד הורים ארצי

מ' מזרחי - יו"ר הארגון

ח' אלג'ם

מרכז השלטון המקומי

ג' לב

ההסתדרות

י' בן-יהודה - ועדה מרכזת

מזכירת הוועדה; י' גידלי
קצרנית
ר' בלומרוזן
ס ד ר - ה י ו ם
1. שאילתות של חברי הוועדה;

2. מצוקת ילדי האוהלים - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מ' בר-זהר.היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את ישיבת הוועדה,

שאילתות של חברי הוועדה

ר' זאבי ;

בחג הסוכות היה, כמו בכל שנה, פסטיבל בעכו. את הפסטיבל הזה ניצלו - כמו שכל

שנה מנצלים, אבל השנה בצורה מופרזת וברורה - להסתה נגד חטיבה בצה"ל, נגד חטיבת

גבעתי. קראו שם את הפרוטוקולים של המשפט. אין בין זה לבין תיאטרון שום קשר. זה

כמו שאעמוד ואקרא בתיאטרון 'הבימה', או 'האוהל', את המצע של תנועת מולדת. מה

פתאום? קראו שם מסמכים שיש בהם ניגוח פוליטי, ניגוח בחטיבה, ניגוח בצה"ל, ניגוח

בכוחות הבטחון. לא אחטא בלשוני אם אומר, שהחלל מאתמול, הצוער שלוס, מהימ"מ, הוא

בין השאר קרבן של ההסחה הזאת נגד חיילי צה"ל ונגד המשטרה. הם פוחדים, פוחדים

ממשפטים.

שאלתי בעדינות רבה את שר החינוך והתרבות, ארבע שאלות. קיבלתי תשובה שאין בה

תשובה. שאלתי אם הפסטיבל הוא באחריות משרד החינוך והתרבות. על-כך השיבו לי

שהפסטיבל הוא גוף נתמך על-ידי משרד החינוך והתרבות. שאלתי אם הוא מקבל תקציב

ממשרד החינוך והתרבות. נעניתי שהוא מקבל 324 אלף ש"ח. על השאלה: האם לדעת משרד

החינוך והתרבות הקראת הפרוטוקול של משפט גבעתי בי בפסטיבל היא בבחינת תיאטרון או

הפגנה פוליטית לא תיאטרלית, לא נעניתי. גם על השאלה: מה הצעדים שבדעת המשרד

לנקוט כנגד האחראים להפגנה הפוליטית הזאת ומה הצעדים שינקוט כדי למנוע הישנותן של

תופעות כאלה בעתיד - לא נעניתי.

כחבר הכנסת אני זכאי לקבל תשובה ממשרד החינוך והתבות על שאלות שלי. התחמקות

של המנכ"ל ושל השר לא תעזור. אשאל שאלה זו פה, במליאה ובתקשורת - במידה ולא תהיה

חסומה בפני. אינכם יכולים להתחמק מתשובה. אני שואל: האם זה תיאטרון, לדעת משרד

החינוך והתרבות?
היו"ר מ' בר-זהר
השאילתה ברורה. שאלה מס' 4 נובעת משאלה מסי 3. אם התשובה לשאלה 3 היא:

לדעתנו זה בבחינת תיאטרון, חבר-הכנסת זאבי יכול לכעוס, אבל זאת תשובה.
ב' נסים
יש תשובה.
ר' זאבי
אין תשובה. נאמר: משרד החינוך והתרבות אינו מתערב בשיקולים אמנותיים. לא

שאלתי אם זה שיקול אמנותי. לקרוא פרוטוקול זה לא ענין אמנותי, זאת הפגנה

פוליטית. אבקש תשובה ב'רחל בתך הקטנה'. אל תתחמקו.
היו"ר מ' בר-זהר
אבקש לתת לו תשובה מפורטת שאינכם מתערבים בתוכן. אפשר לתת פירוט יתר בנקודה

הספציפית הזאת בלבד. לשאלות אחרות הוא נענה.ח' מירום;

שאלתי מתייחסת. לבתי-ספר שלא נכללו ביוח"א. כאשר הופעלה חפעלה חלקית של יוח"א

במערכת החינוך, נקבעו קריטריונים לפיהם יפעילו בשלב ראשון את הקצאת המשאבים.
נקבעו בעצם שלושה קריטריונים
ישובי קווי-העימות; ישוב חדש - עיירות יישובי

פיתוח; טעוני טיפוח. אלה היו שלושת הקריטריונים העיקריים.

החלק הראשון של שאלתי מתייחס לשני בתי-ספר. האחד, 'קדמת כנרת' בקיבוץ

עין-גב. חלק ניכר מתלמידיו מגיע מרמת-הגולן ממש, מהישובים אפיק, כפר חרוב, מבוא
חמה וכן הלאה. השאלה היא
האם המשרד ייאות לכלול את ביתך-הספר הזה בין הזכאים

ליוח"א על הקווטה של ישובי קווי העימות?

באותו אופן אני מתייחס לבית-הספר 'נוף גלילי בקיבוץ פרוד, שקלט השנה ילדי

מושבים רבים מן המועצה האזורית 'מעלה יוסף', שיושבת על גבול הלבנון. אילו למדו

בתחומי המועצה, בוודאי שלא היה ויכוח בשאלה אם בית-הספר זכאי או לא לפי

הקריטריונים.

שאלה שלישית אינה מתייחסת לבית-ספר ספציפי, אלא: חאם המשרד ישקול לכלול

במסגרת קריטריון קווי העימות את עמק הירדן, עמק בית-שאן וצפון ים המלח, שאינם

נכללים על-פי ההגדרות של האוצר, אבל הם נמצאים על קו עימות. הם מצויים לאורך גדר

המערכת ולאורך אזור שיש בו בעיות בטחוניות בדומה לקווי העימות האחרים.
הי ו "ר מ' בר-זהר
אני בהחלט מסכים להעברת וקשאילתה, אבל אני חייב להעיר, חבר-הכנסת מירום, שלפי

תפיסתי המוגבלת, הכוונה של יום חינוך ארוך היוזה לעזור בעיקר לנוער הזקוק לטיפוח

חברתי מתקדם. יש פניות מוועדי הורים בשכונות, שמצבן מבחינת רמת הלימודים קשה

מאוד והם אינם נכנסים למסגרת הקריטריונים. איני חושב שהכיוון הוא דווקה של קווי

העימות. קו העימות פה הוא קו העימות החברתי בעיקר.
חי מירום
קו העימות היה אחד הקריטריונים.
היו"ר מ' בר-זהר
אני מכיר את הקריטריונים. העדיפות בעיני היא לקו העימות החברתי.
חי מירום
אדוני יושב-ראש הוועדה, כאשר תהיה שר החינוך והתרבות - ואני מקווה שתהיה,

במהרה - תשיב לי בשם המשרד.
היו"ר מ' בר-זהר
אני רק אומר את דעתי. אנחנו במצב שהשמיכה קצרה מאוד, ואם למשוך אותה, יש

למשוך אווזה דווקה לכיוון נוער שכונות.
חי מירום
איני חולק על הענין הזה שנראה לי נכון מאוד.
היו"ר מ' בר-זהר
השאילתה שלך תיענה.ד' צוקר;

האם אפשר להניח בפנינו את הקריטריונים להופעת נשים הרות בטלוויזיה. יש עכשיו

פרשיו, שנראית לי עקרונית מאוד, של הופעת קר" נית במהדורת הספורט. עקב העובדה

שהיא בהריון נמנע ממנה להופיע, והיא מבקשת להמשיך. האם אפשר לקבל מרשות השידור

את הקריטריונים לענין זה?

הי ו "ר מי בר-זהר;

אנחנו עומדים לדון בנושא של רשות השידור בשבוע הבא. אם לא תקבל תשובה עד אז,

תעלה את והשאלה גם בישיבה ההיא.

די צוקר;

שאלה שניה. יש קבוצה של תלמידים יוצאי אתיופיה בקרית טבעון. כאן הדיווח שלי

הוא מכיוון התושבים במקום, ואני אומר מראש, שייתכן והוא חלקי, על-כן אין פה קביעת

עמדה. בקרית-טבעון יש בית-ספר ממלכתי-דתי אחד, קטן מאוד, שמנוהל על-ידי איש

חב"ד. יש שם כ-60 תלמידים. במרכז הקליטה בקרית טבעון יש עכשיו כ-40 תלמידים,

גילאי יסודי, שהם י וצאי אתיופיה. כניסתם לבית-הספר נתקלת בבעיות משני הצדדים - גם

מצד האתיופים וגם מצד בית-הספר. האתיופים קובלים קשות, שמנהל בית-הספר אינו עובד

על-פי הקריטריון של משרד החינוך, ושהוא טוען שהם קודם חייבים בטבילה ובברית

על-מנת להחשב יהודים ורק אז יוכל להכניסם לבית-הספר. הטענה הזאת לא נבדקה.

בינתיים, נכון לאתמול, עוד לא התחילו ללמוד. ועבר די הרבה זמן מאז פתיחת שנת

הלימודים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מספר שאילתות. יש שאילתה לגבי הקצאת תלמידים לחטיבת הביניים, בראשון לציון.

אבקש אינפורמציה בנושא זה. אני מעביר אליך את החומר, גבי ברוריה נסים.

יש שאילתה לגבי גמולי השתלמות. נעשה עוול למורה מסויימת. אני מעביר אל משרד

החינוך את כל החומר. לא אכנס לפרטים.

יש שאילתה לגבי רטרואקטיביות ואפליה בקבלה לפקולטה למשפטים באוניברסיטת

תל-אביב, של סטודנט בשם עודד סלע.

יש פנייה של אסיר שמבקש הנמיכה במתן חינוך לילדיו, כדי שלא יסבלו על מה שהאב

עשה.

אבקש תשובות לשאילתות אלה בזמן.

מצוקת ילדי האוהלים

(הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת מי בר-זהר)

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבין שאנשי תאוהלים לא הגיעו. האם הם הוזמנו?

י' גידל';

כן. יש איזו בעיה. לפני שבוע היו יותר אוהלים מאשר השבוע. הנותרים הוזמנו.

אתמול ביררנו שהם אכן יודעים. במקומות רבים כבר אין אף אחד.
היו"ר מ' בר-זהר
מי זה 'הם' ?

י' גידלי ;

הבעיה כנהאה הולכת ומסתיימת. מכל מקום ביקשנו נציגות כלשהי. אמרו לנו

שישלחו.

היו"ר מי בר-זהר;

ממי ביקשתם את הנציגות? נדון בנושא בכל מקרה.

למעשה, הדיון בנושא הזה התהיל עם כינוסה של הוועדה על-ידי חבר-הכנסת מירום,

שמילא את מקומי. השתתפתי באותה ישיבה. התברר, באורנה ישיבה וגם לאחר-מכן, שעם

השינויים במזג האוויר הילדים יהיו במצב נורא. יהיו תקועים באוהלים, חשופים

למהלות. כך תהיה בעיה, שהאוהלים יצטרכו להתפרק מעצמם. יש לי רושש חריף, שחלק מן

המוסדות פשוט מחכים לגשם הראשון שיבריח אותם אנשים שנשארו במקום, שלא קיבלו את

ההצעות שניתנו להם ולא קיבלו כל הצעות שהן. הגשם יבריח אותם וכך תיפתר מעצמה

בעיית האוהלים.

אין ספק שחלק מהבעיות נפתרו. נעשים מאמצים בזמן האחרון. חלק מהאוהלים באמת

פורקו. אבל הבעיה עדיין קיימת. ביקרתי במאהל של ככר מלכי ישראל. שם נותרו יותר

מ-12 משפחות. מצאתי את כל הילדים במקום. ההורים הסבירו ששכחו מפתח בבית של

הסבתה, שם היו הבגדים וכך לא יכלו להחליף בגדים.

יש פה בעיה כפולה. קודם-כל, של אי-כיבוד החלטה לגבי הליכה לבית-הספר. בעיה

שנייה, של התקרבות החורף. נמצא את עצמנו עם ילדים חולים, עם אוהלים מתמוטטים.

אני מקווה שלא יהיו אסונות גדולים מזה.

הישיבה היא ישיבה פתוחה.

מר שוורץ, אבקש לדעת מה המצב העדכני של האוהלים?

י' שוורץ;

בשיא היו 2200 משפהות באוהלים. היום נותרו 350 משפחות, בכל הארץ, בעיקר בגוש

דן ובתל-אביב. בצפון ובדרום אין בכלל. בירושלים יש כ-60 משבחות.

אני יכול להגיד בוודאות, שכל המשפחות מעוטות ההכנסה, בעלות הכנסה פחות

מההכנסה הממוצעת במשק, קיבלו הצעות. חלקם מעכל את ההצעות וחלק עוזב. חלק מהם

יקבלו פתרונות בקרוואנים. אנהנו מקווים שעד סוף דצמבר העניינים יסתדרו.

היו"ר מ' בר-זהר;

כלומר, חלק מהם עוד יישבו בעת הגשמים. למה חלק הסכימו וחלק לא הסכימו? .

י' שוורץ;

בחלק זה קשור למהות ההצעות ובחלק - לפסיכולוגיה של הפרט. חילקנו כ-250 דירות

בשכירות. באזורי גוש דן וירושלים אין למשרד השיכון עוד דירות בשכירות. המלאי

תם. עוד מעט זה יהיה נכון לגבי כל הארץ. לכ-650 משפחות הצענו סיוע בשכר דירה,

בסכומים שבין 440 ל-675 שקל להודש, כאשר הסכומים ניתנים שנה מראש. לפני חודשיים

העלינו את הסיוע בשכר דירה ב-66%. כך שחלק מן המשפחות שהגיעו לאוהלים משום

שנפלטו מהדירות השכורות, העלאה של 66% איפשרה להם לשכור דירות.לגבי הקבוצה שנשארה - קשה לומר מה הסיבות של כל-אחד להשאר. חלק נשארו מתוך

ציפיה שבכך ייטיבו את זכאותם ואת התנאים שהוצעו להם על-ידי הממשלה. זה טבעי

לגמרי. הם מקווים שזה יקדם את עניינם, למרות שאנחנו חוזרים ואומרים, שלא יהיה

הבדל בין מי שיושב באוהלים לבין מי שגר עם ההורים.

קצב הנטישה של האוהלים בחודש האחרון די מהיר. אני מניח שאנשים גם מעכלים את

העובדה שהחורף מתקרב, ושבסכומים של שכר הדירה עם מאמץ ניתן למצוא פתרון דיור. רוב

אלה שנשארים ייכנסו לקראוונים. מובן שלא ניתן לאיש שיושב באוהל יותר מאשר למי

שאינו יושב באוהל רק בגלל שהוא יושב באוהל. אני מניח שהתופעה הולכת ו נפתרת.

היו"ר מ' בר-זהר;

אמרת שהיו 2200 משפחות. איזה חלק מהם היו באמת משפחות ראויות לטיפול ומה היה

שיעור הטרמפיסטים?

י' שוורץ;

איני אוהב כל-כך את המלה 'טרמפיסטים'. בערך שליש היו משפחות עם מצוקה

אמיתית. 260 הדירות שדיברתי עליהן הוצעו למשפחות אלה. רוב האנשים מתוך השני

שלישים היו אנשים עם הכנסה נמוכה. כאשר שכר הדירה במשק היה 200 דולר, יכלו להלחץ

ולהתקיים. כאשר שכר הדירה עלה ל-400 דולר לחודש, שזאת תוספת משמעותית מאוד למשפחה

עם ילדים כאשר יש מפרנס אחד, לא עלה בידם לשכור דירה. ברגע שהעלינו ב-66% את שכר

הדירה, כאשר הסיוע המינימלי הוא 200 דולר והמכסימלי הוא למעלה מ-300 דולר, ניתנה

דחיפה גדולה. יש כמות קטנה של אנשים שלדוגמא, מכרו דירה לפני שנה. לפי התפיסה

שלנו, מי שמכר דירה, גם לצרכים לגיטימיים, אין לו מקום לבוא למדינה כעבור שנה

ולבקש תמיכה בהיקפים כאלה.

היו"ר מ' בר-זהר;

מטריד אותי דבר אחד, שאמרת שחלק מהאנשים יחכו עד סוף השנה הקלנדרית. האם אתם

מודעים למה שיקרה למשפחות הללו? כאשר יתחילו הגשמים תהיו חייבים למצוא פתרון

לאנשים אלה, אפילו מיבנה שאינו מיועד למגורים. אי-אפשר לבוא אל משפחות המתגוררות

היום באוהלים המתעופפים ברוח ולהגיד להם לחכות עד סוף דצמבר.

י' שוורץ;

לכל משפרוה שיש לה זכות להשתכן בקרוואן הצענו סיוע בשכר דירה, והסכמנו שהסיוע

יהיה עד לתקופה שהקרוואן יהיה מוכן, וחודש לאחר-מכן.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם מחר יכולים לקום כל 350 המשפחות ולקבל מייד פתרונות?

י' שוורץ;

למעט אותן משפחות שהצטרפו בשבועיים האחרונים. למשפחות שנכנסו לתהליך שלנו

הוצע סיוע בשכר-דירה.

היו"ר מ' בר-זהר;

דיברת על סוף השנה הקלנדרית. האם פירוש הדבר שחלק מן המשפחות יצטרכו לחכות

באוהל עד סוף דצמבר?י' שוורץ;

או באוהל, או בדירת ההורים, או בסיוע בשכר-דירה שלנו. לנו אין פתרונות

זמניים. אין לנו מיבנים. לרשויות המקומיות יש מיבנים. למשרד השיכון אין מיבנים

גדולים שעומדים ריקים, באיזור המרכז. הדירות של 'עמידר' הולקו.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם לאותן משפהות שיקבלו פתרון בקרוואן בסוף השנה, משפהות שעומדות
בקריטריונים, ניתן להגיד
תשכרו דירה בינתיים, עד שתקבלו את הקרוואן?

י' שוורץ;

כן. יכולה משפחה לומר; איני מוצאת דירה בשכירות למשך שלושה הודשים. משפרה

אף יכולה לקהת שכר דירה לשנה ולוותר על הקרוואן. הצענו מגוון אפשרויות. כל אהד

צריך למצוא פתרון. אין לנו פתרון שנוכל לשלוף רק כאשר יירד גשם.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מר אמיר, מה קורה עם הילדים שבאוהלים?

ב' אמיר;

אמרנו והזרנו ואמרנו, שצריך להוציא את הילדים מהוויכוה בענין הדיור וצריך לתת

להם חינוך רגיל, כאילו היו במקומות בהם גרו. הילדים צריכים ללמוד. באותה ישיבה

של ועדת החינוך והרזרבות של הכנסת, זאת היתה גם העמדה שהופנתה כלפי ההורים. זה

הכיוון שלנו גם כעת. הבעיה הצטמצמה. הילדים שעדיין נמצאים עם משפהותיהם במחנות

האוהלים משובצים בבתי-ספר בהם למדו, שאליהם הם שייכים על-פי אזור הרישום שלהם. אם

יש צורך, הם מקבלים הסעות או כרטיסיות. יש מקומות בהם ניתן סיוע בשיעורי עזר, או

בבית-הספר בו הם לומדים או במועדון סמוך למחנה האוהלים.

בישיבה האחרונה הועלה רושש של התייחסות סטיגמטית, פוגעת, בילדים. ככלל,

המהנכים והמנהלים מודעים לבעיה זו. בכל-זאת חזרנו ופנינו למנהלי המחוזות שישימו

לב לנקודה המיוחדת הזאת. אני משוכנע שהדברים אכן מתנהלים כך.

הטיפול השוטף בילדים אלה הוא על-ידי הביקור הסדיר. לפי הדיווחים שאנחנו

אוספים, הם לומדים בבתי-הספר, להוציא מקרה כזה או אחר של ילד שממילא לא היה מבקר

בבית-ספר, בלי קשר לאוהלים.

לאור הערת יושב-ראש הוועדה, אהזור ואנחה את אנשי הביקור-הסדיר לקיים טיפול

שוטף. יש דיווח ספציפי על כל מקרה. אבקש שהמעקב יהיה יותר צמוד, יותר יזום, כדי

להבטיח שהילדים לא יהיו בתוך הויכוח הזה שבין המשפחות לבין הרשויות בקשר לשיכון.

כדי שהילדים ילמדו וייפגעו ככל האפשר פחות.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה מספר התלמידים?

בי אמיר;

מדובר בכ-100 תלמידים.

היו"ר מ' בר-זהר;

ל-350 משפהות יש 100 ילדים?ב' אמיר;

למעלה מ-100 ילדים. אין לי המספר המדוייק לגבי תל-אביב. בלי תל-אביב מדובר

בכ-100 ילדים. אנחנו מקווים שהמספר יילך ויפית.
היו"ר מ' בר-זהר
אני מבקש לבדוק נושא זה מחדש. ביקרתי במחנה אוהלים בשעות הבוקר מבלי לקבוע

מראש, ומצאתי את כל הילדים יושבים במקום. שמעתי כל-מיני סיפורים להצדקה.
ב' אמיר
צריך להדק את המעקב, אבל יש כל הזמן מעקב. המעקב מתבטא גם על-ידי דיווח של

מנהלי בתי-הספר.

ג' לב;

העיריות מסיעות את הילדים לבתי הספר. זה לא מוכר תקציבית על-ידי משרד החינוך

והיציבות. הרשויות המקומיות עשו זאת מיזמתן. יש עיריות, כמו עיריית פתה-תקוה

ועיריית חולון, שהעמידו גם מורים לשיעורי עזר בשעות אחר הצהריים וגם מקומות להכנת

שיעורים.

לפי ידיעה שבידינו, חלק מההורים בתל-אביב אינם רוצים לשלוח את הילדים לבית-

הספר. זה עניין של ההורים.
הי ו "ר מ' בר-זהר
בישיבה הקודמת נתקלנו בתופעה, שחלק מן ההורים אמרו שאינם רוצים לשלוח את

הילדים לבתי-הספר. גם חבר-הכנסת צוקר היה בדעה, שמותר להשתמש בנושא זה ככלי

מאבק. בינתיים, לפחות פורמלית, ההורים טוענים שהם רוצים לשלוח את הילדים.

זאת-אומרת אין עמדה עקרונית בנושא זה. אז אי-שליחת הילדים נהפכת לדבר יותר חמור

- מתוך הזנחה, אי-איכפתיות. זה מזיק לילדים.

מר אמיר, האם משרד החינוך והתרבות אינו יודע מה קורה בתל-אביב?
בי אמיר
אין לי מספר ברגע זה. המספר הגיע לשליש ממה שהוא היה. אין לי ברגע זה נתון

מספרי, אבל הילדים משובצים בבתי-ספר, לומדים. שמעתי את ההערה של יו"ר הוועדה

והיא הדליקה אצלי אור אדום, שצריך לשים לב לנקודה שהילדים יום אחד לומדים ויום

אחד לא.
הי ו "ר מי בר-זהר
מר לב העיר, שבתל-אביב יש מקומות בהם ההורים אינם רוצים לשלוח את הילדים.

על-כך לא ידוע לכם. אם לא ידוע לכם, משהו כאן לא בסדר.
בי אמיר
לביקור הסדיר יש כללים. מחכים כך וכך ימים, מבררים, מוודאים. רק לאחר שממצים

אפשרויות חינוכיות שונות ממצים גם את ההיבט הזה. בדרך זו נלך באופן מיוחד עם

ילדים אלה. ניגש בגישה זהירה, כדי שלא ייפגעו וכדי שילמדו. לכל הילדים יש מקום

בבתי-ספר, הסעה. אם ילד אינו לומד, צריך לבדוק מה קורה.היו"ר מ' בר-זהר;

אני ממליץ שתצא לרגע ותתקשר עם מר לוין מעיריית תל-אביב ותברר מה המצב. אני

מעדיף לדעת פרטים במהלך הישיבה ולא אחרי הישיבה. היה לך גם די זמן להתכונן לכך.

הי מחאמיד;

דובר כאן על ירידה במספר המשפהות באוהלים. האם הירידה היתה כלל ארצית או רק

במוקדים מסויימים. לדוגמא, האם גם ביפו היתה ירידה?

י' שוורץ;

הירידה היונה בכל הארץ. בצפון ובדרום יש למשרד השיכון יותר דירות, וכך הירידה

שם היתה מוהלטת. כבר אין עוד אנשים שגרים באוהלים בצפון ובדרום. באזור המרכז

האפשרויות יותר מצומצמות. גם שם הירידה גדולה, אבל נשארו משפחות - בתל-אביב, בגוש

דן ובירושלים.
היו"ר מ' בר-זהר
יש מקומות בהם חלק מתושבי האוהלים קיבלו את הפתרונות והתפנו. יש מקומות בהם

מהנות שלמים פורקו ויש מקומות בהם מהנות שלמים נשארו. בכל מקום התופעה היא שונה.

מר בן-יהודה, אתה מייצג את השכונות בוועדה המרכזת של ההסתדרות. מה אתם עושים

בנושא זה?

י י בן-יהודה;

אני מציע לוועדת החינוך והתרבות לקיים דיון עקרוני בנושא הילדים. הבעיה אינה

רק של קציני ביקור סדיר או אכיפת ההוק להבאת הילדים לבתי-הספר. הבעיה יותר עמוקה.

אני מדבר על ביקור ילדי שכונות בבתי ספר. אין לי נתונים מדוייקים, אבל אני יכול

להשיג נתונים.

נכון שיש ירידה במספר משפחות, אבל שלא תהיה תחושה שהבעיה נעלמה. לדעתי,

העתיקו את הבעיה מן האוהלים למקום אחר. חוששני שעומדים להעתיק את הבעיה מן

האוהלים לקרוואנים או לאזורים בהם ירוכזו יושבי האוהלים.

נכון שיש ירידה, שאני מעריך אותה כירידה זמנית, עקב פתרונות מזדמנים, הן

באמצעות העיריה והן באמצעות דירות 'עמידר'. היתה ציפיה שה-1 בספטמבר יהיה נקודת

משבר של ההורים והם יפנו את האוהלים, כי ילדים צריכים להגיע לבית-הספר. ראינו

שתמונת המצב אינה כזאת. אנהנו מסייעים ליושבי האוהלים מבחינה הומניטארית.

הי ו "ר מי בר-זהר;

מה פירוש 'מבחינה הומניטארית'?

י י בן-יהודה;

להסתדרות אין יכולת לפתור את בעיות הדיור של יושבי האוהלים. אבל יש לנו

אפשרות לינת תאורה במקומות שהעיריה אינה מוכנה לספק תאורה, על-ידי הצבת גנרטור.

מתן אוהלים - כדי שלא יגורו ארבע משפחות באוהל אחד. כמו כן הפעלנו את תנועות

הנוער שיביאו את הילדים לפעילות בהופשות, כדי שלא ישוטטו ברחובות.

היו"ר מ' בר-זהר;

כמה אוהלים סיפקתם?י' בן-יהודה;

כ-150 אוהלים; כ-15-10 גנרטורים. כן סיפקנו יריעות כדי לאפשר פרטיות. הצענו

מקלחות ארעיות כדי שלא יתקלחו במזרקות.
היו"ר מ' בר-זהר
כמה ילדים לקחתם לקייטנות.

י' בן-יהודה;

בחופשת הקיץ היו 600-500 ילד באוחלים. בעיקר באוהלים לא מזדמנים, כדוגמת ככר

מלכי ישראל, פתח-תקווה, מעברת הכנסת. לא כפינו את עצמנו בשום מקרה.

במעברת רעננה יש נסיון פינוי. קיבלו אמש צו פינוי, על-ידי ראש העיר.

היו "ר מ' בר-זהר;

כמה משפחות יש ברעננה?

י' בן-יהודה;

כ-15 משפחות. קודם היו 50-40 משפחות. כאשר יהיו הפתרו נות הראשונים של

הקרוואנים, ייצאו משפחות נוספות שירגישו שיש פוט-ון.
היו "ר מ' בר-זהר
האם להערכתך תהיה מהדורה שנייה?
י י בן-יהודה
הפתרון הצפוי הראשון הוא בבת-ים. אנחנו מקבלים איתותים ממשפחות: עכשיו

תורנו לצאת לרחוב.
היו"ר מ' בר-זהר
מר שוורץ, האם ידוע לך על-כך?
י' שוורץ
לא.
י י בן-יהודה
היה פרח- ראשוני, פסיכולוגי, שמא יראו את המשפחות יושבות באוהל. מרגע שהפחד

הראשוני נשבר, נראה ניצנים ראשונים.
היו"ר מ' בר-זהר
בחורף לא ישושו לצאת לאוהלים.
י י בן-יהודה
הצבנו לעצמנו מספר תמרורים בדרך. דובר על ה-1 בספטמבר כתמרור.תמרור שני,

מועד החגים.
היו"ר מ' בר-זהר
עובדה היא שיש התפרקות רבה מאוד.
י' בן-יהודה
אקח לדוגמה את הרצליה, מדובר בתשלום שכר דירה לפרק זמן מוגדר. השאלה היא מהי

יכולת העיריה להמשיך לשלם את שכר הדירה של יושבי האוהלים. היום יש כנס של ראשי

ערים עקב בעיות של אי-תשלום משכורות.

י' שוורץ;

זה ענייו של משרד השיכון, לא של העיריות. יש מקומות שהעיריה התנדבה להשלים

במשהו.

י' בן-יהודה;

זאת תמונת המצב. אני מציע למשרד החינוך והתרבות לבחון את האפשרות של ליווי

הילדים לא רק על-ידי קצין ביקור סדיר אלא גם באמצעות עובדים קהילתיים מטעם משרד

החינוך והתרבות.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה נושא אחר. אם יש בידכם נתונים שילדי שכונות, או אף ילדים במגזר הערבי,

אינם מבקרים בצורה סדירה בבתי-הספר, אבקש לקבל את הפרטים האלה. נקיים על-כך דיון.

זה נושא חשוב ביותר.

מר מזרחי, בבקשה.

מ' מזרחי;

נפגשתי עם מספר הורים, גם בשכונת התקווה, גם בככר מלכי ישראל וגם בחולון. יש

באמת מקרים שהורים מסרבים לשלוח את ילדיהם. נסיתי להסביר להם שהם עושים משגה.

איני חושב שמשרד החינוך פעל די בנושא זה. מצד אחד, יש חוסר מודעות של מנהל בית

הספר.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם כוונתך שהמנהל אינו מתריע על כך?
מ' מזרחי
אני מסביר להורים שהם יכולים לעמוד לדין. הם אומרים: למי איכפת? מי שואל

עלינו? אם כי ידוע לי שיש בתי-ספר שעשו רבות בתחום זה, גם מבחינה כספית. ויתרו

על תשלומים. עדיין יש ילדים שאינם מגיעים לבית-הספר.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם זה מתוך כוונה להאבק נגד המימסד?

מ' מזרחי;

בחלק מהמקרים ההורים משתמשים בילדים.הי ו "ר מ' בר-זהר;

אם ההורים אינם מבליטים זאת, איו לזה ערך.

מר פינצי, אני מבין שמשרד השיכון מממן שכר דירה. מחר יהיה גל עליה ויהיו

דברים יותר חשובים לממן. איפה עומד משרד האוצר בנושא זה? האם תתנו תקציב מיוחד

למימון שכר הדירה?

ר' פי נצי ;

איני יכול לענות על השאלה הזאת, כי אינני מטפל בנושא של משרד השיכון. אני

משוכנע שמשרד השיכון יבוא בדברים עם משרד האוצר.

היו "ר מ' בר-זהר;

איננו מדברים עכשיו על תיאורים פלאסטי ים. אבקש לשמוע דברים בנושא זה ממר

שוורץ.

י י שוורץ;

כבר אמרתי, שלפני כחודשיים הועלה הסיוע בשכר הדירה ב-66%, ולכבוד זה קיבלנו

תוספת תקציבית. אני מעריך, על-סמך ההסטוריה של השנים האחרונות, שכללי המשיק

יישמרו.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

איננו מדינה בה שומרים על כללי המשחק. אל תיבנו על-כך. בשנה הבאה יהיו בעיות

קליטה, אולי משמרת שנייה בבתי-ספר, כיתות מנופחות, מהומות, חוסר עבודה. כאשר

נצטרך להדק חגורות, משרד האוצר יאמר; אין כסף.

י' שוורץ;

משרד האוצר בעצמו אינו יודע מה הוא יגיד.

היו"ר מי בר-זהר;

ההנחה שכללי המשחק יישמרו נראית לי כדבר שאינו מקובל במקומותינו.

לסיכום הדיון. אנשי האוהלים לא הגיעו. גם אם היו מגיעים, היה לנו קשה לבוא

אליהם בטענה, כמו בפעם הקודמת. בפעם הקודמת לפחות היתה עמדה שיכולנו לתקוף.

הפעם יש היתממות של חלק מהאנשים, או הזנחה.

במקומות המועטים שנשארו עדיין יש סכנה חריפה שילדים לא יילכו לבית-הספר. אני

חושש גם מהנקודה הבריאותית, מה יקרה לילדים כאשר יתחילו הגשמים הראשונים. אני

רואה מראש תמונות בטלוויזיה ובעתונות, של ילדים מו1בוססים בבוץ. יגידו; חזרנו

לתקופת המעברות. יהיו התקפות על משרד השיכון. אבל מעניין אותי מה יקרה לילדים.

הוועדה צריכה לפנות למשרד השיכון, למצוא פתרון דיור לפני תחילת הגשמים, כי זה

ישבש את הלימודים וזה יכול להעמיד בסכנה את בריאות של יושבי האוהלים, בעיקר של

קשישים וילדים.

כן צריכה להיות פנייה למשרד החינוך. אינכם בודקים די, לפחות בגוש דן - - ~ב' אמיר;

לגבי מחוז המרכז יש לנו נתונים על כל ילד.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר מזרחי ביקר באוהלים, והוא שמע שיושבי האוהלים אומרים שלאף אחד לא איכפת.

כנראה שהמנהלים אינם לוחצים די. כך שבהחלט יש בעיה עם חלק מהילדים. צריך לראות

מה קורה במחוז תל-אביב. לדאוג לכך שילדים יילכו לבית-הספר. אם צריך לבקר אצלם

יום-יום - לבקר אצלם יום-יום. וגם ביתר המקומות, יש לדאוג שהתופעה הזאת לא תפגע

בילדים.

מר מחאמיד, האם יש לך משהו להוסיף לדיון שלנו?
ה' מחאמיד
לא. אני מופתע לטובה, כי הישיבה הקודמת היתה קשה מאוד. טוב לשמוע שיש

התקרבות לפתרון ושמספר שוכני האוהלים פוחת.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר מרואמיד, אודה לך מאוד אם תעביר לוועדה דיווח על מצב ביקור הילדים

בבתי-הספר במגזר הערבי.
ה' מחאמיד
היום, אחרי הישיבה, אתקשר עם הממונה על היחידה הערבית כדי לברר את המצב.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה חשוב, כדי שלא תהיה הזנחה.

ביקשנו גם ממר בן-יהודה פרטים על אי-ביקור ילדי שכונות בבתי-ספר. הסכנה של אי

ביקור סדיר יותר גדולה בשכבות של מצוקה מאשר בשכבות אמידות. רצוי לקבל פרטים

בנושא זה גם ממשרד החינוך.

הישיבה נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 10.00)

קוד המקור של הנתונים