ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 26/09/1990

גני-הילדים; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 161

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי, ז' בתשרי התשנ"א (26 בספטמבר 1990). שעה 08:30

(הישיבה פתוחה לעתונות)

נכחו;

חברי הוועדה; מ' בר-זהר - יו"ר

אי אליאב

ש' הלפרט

ר' זאבי

חי פורת

י' פרח

די צוקר

מוזמנים; ז' אורלב - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

י י ולבר - מזכ"ל הסתדרות המורים

ג י לב - משנה למנכ"ל מרכז השלטון המקומי

מ' מזרחי - יו"ר ארגון ועדת ההורים הארצי

ש' לחמן - יו"ר ועד ההורים הירושלמי

בי אמיר - משרד החינוך והתרבות

ע י סלע - " " "

ר' פי נצי - משרד האוצר

י י אסא - סגן המזכ"ל, הסתדרות המורים

די צדוק - מנהלת מחלקת הגננות, הסתדרות המורים

חי אלג'ם - ועד ההורים הארצי

חי מילצין - נציגות של הורים

ט' מגל - " " "

ר' לוז - נציגות של גננות

שי גלעדי - דוברת הסתדרות המורים

ב' נסים - משרד החינוך והתרבות

מזכירת הוועדה; י י גידלי

קצרנית; א' זכאי

סדר-היום; שאילתות.

גני-הילדים.שאילתות

היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את הישיבה. נתחיל עם שאילתות של חברי הכנסת.

ר' זאבי;

פורסם שקיבוצים בנגב המערבי לא הסכימו לקלוט תלמידים מהיאחזויות או התנחולויות

ברצועת עזה. לא שמענו איך נגמרה הפרשה. קשה לי להאמין שבית-ספר בישראל, שמקבל

תקציבו ממדינת ישראל, יכול לפסוק את מי הוא מקבל ואת מי הוא לא מקבל על-סמך השקפת

עולם פוליטית, שזו דרגה יותר חמורה מגזענות. האס למשרד החינוך יש מה לבשר בענין

הזה?

אי אליאב;

היות והייתי מורה בבית-הספר האזורי בשער הנגב אני יודע שהיתה בעיה כזאת אבל

היא נפתרה. התלמידים לומדים בבית-הספר.

ז י אורלב;

הענין נגמר בכי טוב.

אי אליאב;

כולל פנייה שלי לא לעשות פוליטיקה על גבם של תלמידים.

היו"ר מ' בר-זהר;

לי יש כמה שאילתות.

מה הקריטריונים לקבלת מילגה לקורסים של נוער שוחר מדע באוניברסיטה העברית.

ראיתי ששר החינוך אישר את התכנית "בוקר טוב ישראל". אני רוצה לשמוע פרטים

מתי יתחילו בשידורה, מה עלות התכנית הזאת והאם תשולב בה פרסומת. עם פתיחת המושב

נקיים דיון בתכניות הטלביזיה בכלל.

אני מבקש את שר החינוך - שאני מברך אותו על הרעיון - לומר לנו איך הוא מתכוון

לפקח על סרטי הוידיאו. דנו על כך בוועדה מספר פעמים. תלמידים רואים סרטי וידיאו

שבהחלט מזיקים. מדובר גם על משחקי וידיאו ועל משחקי מחשב, אם פורנוגרפיים ואם

גזעניים ואחרים. איך משרד החינוך מתכוון לפקח על כך.

מה הנוהל בבתי-ספר לבחירת נושאים לעבודות גמר שנחשבות במקום בחינת בגרות. האם

התלמידים מתודרכים בקשר לסוגי הנושאים שאינם רשאים לבהור. מתי פורסם התקנון של

משרד החינוך, הכולל את רשימות הנושאים המוכרים על-ידו, שהעבודה עליהם תזכה

בנקודות ותיחשב כבחינת בגרות.

אני מבקש לדעת מה מספר הסטודנטים שלא יזכו למעונות בפתיחת השנה האוניברסיטאית

הקרובה באוניברסיטה העברית בירושלים עקב העלייה. האם על אף כל מה שנאמר לנו

נלקחים חדרים על חשבון הסטודנטים הישראלים.

כמו-כן אני רוצה לדעת לגבי שכר הלימוד החדש. על-פי מה הוא נקבע והאם אין בכך

חריגה מההסכמים הקודמים שהושגו.

לא אזכיר עכשיו את יתר השאילתות שמונחות פה לפני בערימה גדולה מפאת קוצר

הזמן.היסוד של הפעולה הוא בכך שקיימת החלטת ממשלה, בעקבותיה מעוגן בהסכמים

קיבוציים שגני-הילדים פועלים חמישה ימים בשבוע. זה המצב מבחינתנו. אף שיש החלטה

פורמלית להפעיל את הגנים במסגרת חובה בסך כל שעות הלימודים, כפי שהיה בשנה שעברה

בחמישה ימים, פנינו למרכז השלטון המקומי וביקשנו להפעיל את הגנים ביום שישי

במסגרת וולונטרית, על-פי הצורך ובמימון ההורים, על-ידי הרשויות המקומיות בסיוע

משרדנו.

צוות משותף של מרכז השלטון המקומי עם משרד החינוך והתרבות הגיע לסיכומים

שהגנים-יפעלו על-פי הצורך - כי אין בטחון שכל ההורים ירצו בכך - במתכונת של רשות,

בין השעות 8 עד 12.30. הגנים אמורים להיפתח אחרי החגים במימון ההורים, כשהתעריף

המירבי הוא 45 שקלים. אנחנו יודעים שיש רשויות שגבו פחות, עיריית ירושלים הכריזה

על תעריף של בין 10 ל-20 שקלים. מונח לפני חוזר של עיריית בת-ים שעומדת לגבות 15

שקלים.

מ' מזרחי;

ליום. 60 שקל לחודש.

ז י אורלב;

זה טעון בירור. אם כך אינני מתייחס לבת-ים.

התשלום המירבי הוא 45 שקל, תעריף שנבדק על-ידנו. משרד החינוך והתרבות קיבל
על עצמו לסבסד שלושה דברים
א. כל מערכת ההסעות שנהוגה חמישה ימים בשבוע, אנחנו

מקיימים אותה גם ביום שישי בצורה מלאה על חשבון המשרד. ב. אנחנו מחילים על

הילדים הנצרכים את מערכת השכל"מ גם בחינוך חובה. זה מקיף כ-%20 מהילדים, לפי

פרופיל סוציו-אקונומי שפועל לאורך כל השנים. ג. במימון המשרד החלטנו להפעיל

בצורה מלאה את גני-הילדים של החינוך המיוחד, הקשים, בערך כ-200 כיתות גן. זה

מוסכם על החינוך המיוחד והסתדרות המורים ויש הידברות לגבי ההתארגנות. נוציא את

200 הגנים האלה מכל המערכת הזאת.

היו"ר מ' בר-זהר;

מתוך כמה כיתות גן של החינוך המיוחד? מתוך 300 בסך-הכל? כלומר, 100 כיתות

גן נחשבות קלות?
ז י אורלב
100 כיתות נחשבות כאלה שניתן למצוא להן פתרונות במסגרות הרגילות. ברור לנו

של-200 כיתות הגן אי-אפשר למצוא פתרון אחר, אלא שאותם עובדי הוראה ימשיכו בכיתות

האלה.

אלה הדברים שמשרד החינוך מסבסד. אנחנו עומדים בסיום ההגדרות הפדגוגיות של

מהות יום השישי, כי זה יצור חדש, זה איננו יום חובה. זה מחייב שיוגדרו באופן

יותר מדוייק המאפיינים של עובדי ההוראה לאותו יום. הרי איננו זקוקים לגננת

מוסמכת במיוחד. יש הידברות להגדיר את הפרופיל שיהיה יותר נמוך מזה של הגננת

המוסמכת הקלסית. הוסכם עם הסתדרות המורים שעובדים אלה יהיו טעונים אישור הפיקוח

על הגנים.

אין בטחון מלא שכל הגנים יפעלו. המפתח הוא הרשמת ההורים. נמסר לנו שהרשויות

המקומיות לא יחסכו כל מאמץ להיענות לפניות ההורים. יש נתון של ההסתדרות שבשנה

הנוכחית 70% מהמועסקים במשק יעבדו חמישה ימים בשבוע. אנחנו עדיין לא יודעים את

המשמעויות, אבל זו הפעם הראשונה שתיבחן ההשפעה של אותם 70% לגבי הצורך בהפעלת

מסגרות החינוך בימי שישי בחברה הישראלית.בגלל הבג"צ אנחנו לא יודעים אם הרשויות המקומיות כבר נערכו. אבל יש מספיק

זמן. אנחנו מקווים שבראשית השבוע תצאנה ההנחיות הסופיות לרשויות המקומיות בתיאום

עם השלטון המקומי, ולאחר החגים המערכת תופעל כפי שהזכרתי כאן.

היו"ר מ' בר-זהר;

כמה אהוזים מגני-הילדים ייפתחו בסופו של דבר?

ז י אורלב;

על-פי רישום ההורים. המערכת מוכנה לתת מענה לכל הורה שמעונין בכך.

היו"ר מ' בר-זהר;

מה התשלום הכולל הנחוץ?

ז י אורלב;

כדי להפעיל את כל מערכת גני-הילדים טרום-חובה וחובה ביום שישי אנחנו זקוקים

ל-60 מיליון שקל לשנת לימודים. פירושו, 40 מיליון שקל בשנת התקציב הנוכחית ו-20

מיליון בשנת חתקציב 1991 . 40 מיליון זה עד סוף חודש מרץ.
י' פרח
כמה היה עולה לו היו מפעילים את המערכת הרגילה, כפי שהיה?

ז י אורלב;

לא היה עולה שום דבר. מה שקורה עכשיו הוא שבחמישה ימים מקבצים את כל שעות

הלימודים שהיו בשישה ימים. אם מוסיפים את יום השישי, בלי לשבור את ההסכמים

הקיבוציים

י' ולבר;

אולי תזכיר שהילד ישהה יותר זמן בגן.

ז י אורלב;

אמרתי זאת. את כל השעות שהילד קיבל בתש"ן בשישה ימים הוא יקבל בתשנ"א בחמישה

ימים, הוא לא ירוסיר דקה אחת.

מבחינת משרד החינוך והתרבות - השר ביקש ממני להדגיש את הנקודה הזאת - האידיאל

שהתרנו אליו הוא להחזיר את הכל לשישה ימים. יש סיטואציה מיוחדת בגני-הילדים שם

אי-אפשר לעשות אווזה רוטציה שניתן לעשות בבית-הספר. לו היינו מסוגלים לשכנע את

האוצר לממן, שר החינוך והתרבות היה הראשון שהיה שמח להפעיל את הגנים גם ביום

שישי.

מ' מזרחי;

אנחנו עדיין עומדים בשלנו שכל השינוי במערכת מיותר. צריך להמשיך בהפעלת

הגנים במשד שישה ימים בשבוע. אין לנו התנגדות שהגננות יעבדו חמישה ימים כפי

שעובדים המורים. מתוך נסיון בשטח, לא נראה לנו שניתן להפעיל את המערכת בתשלומי

הורים כפי שמנסים לעשות. קודם נתתי כדוגמה את עיריית בת-ים. אני יכול להזכיר עוד

מספר רשויות שגובות בלי שום פרופורציות. לצערי עלי להתבטא בצורה בוטה; "זה

חוגג", והבל.ש' לחמן;

כידוע לכם ועד ההורים המרכזי במחוז ירושלים הגיש עתירה לבג"צ, שהיא תוספת

וחשלמח לעתירה קודמת של שלוש אמחות עובדות. היה אמור להתקיים דיון ב-23 בספטמבר,

וחוא נידחה בגלל תקרית לא נעימה, כאשר עורד-דין עוזי עצמון, בא-כוח השלטון

המקומי, הודיע שהוא מבקש לשחרר אותו מתפקידו בגין תצהיר שהוגש באותו בוקר על-ידי

ראש עיריית הרצליה מר אלי לנדאו שהוא יושב-ראש מועצת מרכז השלטון המקומי. התצהיר

הזה הוא מפתיע. הוא טועו שכראש עיריית הרצליה וכיושב-ראש מועצת מרכז השלטון

המקומי- הוא סבור שהפעלת גני-הילדים בימי ו' הכרחית וחיונית. עמדה זו היא גם

עמדתו של ראש העיר ירושלים מר טדי קולק. אני חושב - כך הוא אומר - שעמדה זו

מייצגת את רוב ראשי הרשויות. כיוון שעורך-דין עצמון לא ניצב מטעם מרכז השלטון

המקומי, הוא דורש לא להופיע בפני הבג"צ. על-פי בקשתו של עורך-דין עצמון, מסיבות

קולגיאליות, הבג"צ החליט לתת דחייה והדיון יתקיים ב-14 באוקטובר.

כיוון שהתצהיר פורסם בעתונות אני מבקש לנצל את נוכחותם של ראשי משרד החינוך

ולבקש תגובתם. הוא טוען בתצהירו שהתברר לו גם משיחות עם מר זבולון המר, כי שר

החינוך תומך בפתיחת הגנים בימי וי. מר אלי לנדאו הבטיח לו את עזרת ראשי הערים,

ככל שתוכל אותה מסגרת, גם במסגרת מרכז השלטון המקומי.

אני מקווה שהחלטת הבג"צ תהיה ברוח העתירות שלנו. ההתרשמות הכללית שלי היא

שרוב הגורמים במערכת מבינים שפה היה טיפוס על עץ גבוה מאוד וחייבים למצוא דרך

לרדת ממנו.

אינני רוצה להיכנס יתר על המידה לתוכן העתירה מכיוון שזה סוביודיצה, למרות

שראשי הפרקים התפרסמו באמצעי התקשורת. אני מבקש לחזור על פנייתי, כולל פנייה של

הרגע האחרון לשר החינוך ולראשי הסתדרות המורים: לנוכח מצב החירום הלאומי במדינה

כשיש היערכות לקליטתם של אלפי ילדים עולים, לנוכח הזעזועים המיותרים במערכת,

לנוכח הבעיות במרכז השלטון המקומי, אני קורא להם להסיק את המסקנות ולחזור בהם

למשך שנה אחת מההסכם הקיבוצי. אין שום טעם והצדקה לקיומן של שתי מערכות נפרדות,

האחת בתי-ספר בשישה ימים, והאחת גני-ילדים בחמישה ימים. אני קורא להם לגלות מידה

של התחשבות ורצון טוב, לנהוג על-פי שיקולים ממלכתיים, לפטור את כולנו וגם את

הבג"צ מהצרה הצרורה הזאת שירדה עלינו שלא לצורך.

ז י אורלב;

אני חייב לתקן נתון שנתתי. העלות לשנת לימודים היא לא 60 מיליון שקל אלא 40

מיליון שקל. תוספת לשנת הכספים הזאת - 25 מיליון שקל.

י י ולבר;

רבותי, לפני שלוש שנים ממשלת ישראל חתמה הסכם עם ההסתדרות הכללית על מעבר

המשק לחמישה ימי עבודה. פנו אלינו ואמרו: אנחנו מבקשים שאתם לא תהיו הראשונים

אלא האחרונים. מתוך התחשבות לאומית אמרנו: בסדר. אנחנו לא מבקשים כסף. הממשלה

מבקשת - אנחנו הולכים לקראתה. השנה, ביוזמת משרד האוצר ומשרד החינוך - אנחנו לא

ביקשנו, אנחנו לא לחצנו, אנחנו לא טיפלנו בזה -ביקשו מאתנו ואמרו: כל המשק

הציבורי עבר לחמישה ימי עבודה יחד אתכם.
היו"ר מ' בר-זהר
שר החינוך הקודם טען שהוא התנגד לכך.
י י ולבר
מי שמנהל אתנו משא-ומתן זה משרד האוצר, הוא בעל-הבית. משרד החינוך כלל איננו

מהווה גורם בעניינים האלה, לצערי הרב, פעם הוא היווה גורם.י' פרח;

אוי לנו שלכך הגענו.

י' ולבר;

אני רק מציג את הדברים. הוזמנו על-ידי משרד האוצר ונאמר לנו: עובדי המדינה

עברו, הרשויות המקומיות עברו, זאת אומרת כל המערכת הציבורית עברה, הגיע תורכם.
אי אליאב
אנשי משרד החינוך לא היו בענין?

י' ולבר;

היו, הסכימו וחתמו. ב-4 באפריל נחתם הסכם. אתם זוכרים שאיימנו? אפילו לא

דובר על כך באותו זמן. זה היה הליך של הממשלה. כדאי לומר זאת שוב במיוחד

לעתונות; ממשלת ישראל קיימה לפחות ארבעה דיונים בקשר למעבר מערכת החינוך. היו

דיונים ארוכים. אני יודע שבכל ארבע הפעמים שר החינוך הנוכחי הצביע בעד המעבר

לחמישה ימי עבודה. נכון, שר החינוך הקודם הצביע פעם אחת נגד ובפעמים האחרות הוא

הצביע בעד, בדקתי זאת.

חתמנו על הסכם ב-4 באפריל. כפי שידוע לכם היתה ממשלת מעבר. אילו שר החינוך

היה ממשיך לכהן, אני מודיע לכם שב-1 בספטמבר, מערכת החינוך כולה היתה בחמישה ימי

לימודים, כולל בתי-הספר. נבחר שר חינוך חדש והזמין אותי לשיחה. אני אומר כאן

בפעם הראשונה; הצטערתי שהסכמתי לזה.

חי פורת;

אתה יודע שאתה לא מתכוון לזה.

י י ולבר;

אני מתכוון לזה. אני רוצה להזהיר את משרד החינוך שאי-אפשר לשחק לשני

הכיוונים. אני מצטער, כי בא שר החינוך ואמר לי; נכנסתי עכשיו לתפקידי, חודש

לפני פתיחת שנת-הלימודים, תלך לקראתי. השבתי: למרות שיש הסכם קיבוצי, אני הולך

לקראתך. הכרנו את שר החינוך הקודם ואמרנו; ניתן לו קרדיט, כדי שתהיה לו שנת

לימודים חלקה - שאגב, נפתחה יפה מאוד בסיוע שלנו - במצב הלאומי של היום אנחנו

נסייע כדי שיהיה שקט. מתוך התרושבות בממשלה החדשה ובלי פוליטיקה חתמנו הסכם.

אמרתי לשר החינוך כמה פעמים; אני בעד חמישה ימי עבודה. מדינת ישראל לא יכולה

לפגר אחרי כל העולם.

היו"ר מ' בר-זהר;

הוויכוח שלנו לא היה על מספר ימי העבודה שלכם שקיבלנו כולנו אלא על מספר ימי

הלימודים.

י י ולבר;

ב-29 ביולי חתמנו הסכם שבתי-הספר יעבדו שישה ימים וכל עובדי החינוך בבתי-הספר

יעבדו חמישה ימים ואכן ההסכם מבוצע לשביעות רצוננו.
ג' לב
עד החגים. אחרי החגים עוד לא יודעים מה יהיה בבתי-הספר.
י' ולבר
בבתי-הספר יש בעיה עם הסתדרות הפקידים. אם לא יסגרו את הענין הזה יעברו

לחמישה ימים גם בבתי-הספר. חובתו של משרד החינוך היא ליצור דינמיקה כדי לגמור את

כל העניינים. אם העניו לא סגור - אין בתי-ספר.
ז י אורלב
כך עושים.
י' ולבר
יפה. הייתי צריך לומר לשר החינוך: אני מסכים בתנאי שזה אותו הדבר

בגני-הילדים, שגננות תעבודנה כמו המורים. בדיעבד אני אומר שהייתי צריך לעשות

עיסקת הבילה. גם אני לא ראיתי אז את הקושי. שר החינוך אמר: בסדר, ל-95%

מהמערכת יש פתרון. לגני-הילדים נמצא פתרון. שיהיה חמישה ימים. על כך אני מצטער.

אני מבהיר שאנחנו לא נחזור בנו מההסכם. אני בהחלט באותה דעה עם ההורים

שהגנים חייבים להיות פתוחים שישה ימים. זה מצב לא נורמלי שבתי-הספר פתוחים שישה

ימים ודווקה גני-הילדים פתוחים רק חמישה ימים.

אני אומר למשרד החינוך - ואני עדיין אומר משרד החינוך, לא המנכ"ל ולא השר -

אם אתם תשסו את הציבור ואת המורים נגדנו אנחנו נחזיר מלחמה. כי מה שקרה בשבועות

האחרונים הוא שכולם הם יפי-נפש. במקום להתמודד עם הבעיה, מופיעים ראשי משרד
החינוך בטלביזיה ואומרים לגננות
תתנדבו אתם. הן צריכות להיות הפוסק המוסרי בין

משרד החינוך לבין הסתדרות המורים לבין הממשלה. זה לא יעלה על הדעת. אנחנו לא

נפקיר את ציבור הגננות אם אתם תשסו נגדן. אני אומר זאת חד והלק. יהיה קרב גדול

בענין הזה כי זו התמודדות על האושיות של האיגודים המקצועיים בישראל.

בדיוק כפי שאמרו נציגי ועד ההורים, ושוחחנו בינינו על כך, יש לפתוח את

גני-הילדים שישה ימים. ההצעה שלי פשוטה. אני מודיע: אני משנה את ההסכם לגבי

גני-הילדים בסעיף אחד. היום זה לא רוטציוני. בהסכם כתוב במפורש אי-ה'. אני מוכן

לשנות את זה וללכת לקראתכם לשנה אחת. הגננת תהיה רוטציונית בדיוק כמו המורים.

הממשלה תתקצב את 40 מיליון השקל. אני אומר כאן לראשי משרד החינוך: תרדו מוולבר

ולכו לשמיר. תסלחו לי, אבל כל חצי מפלגה מפילה את הממשלה על דברים פחות חשובים.

גם לכם יש אפשרות לאיים באותה מידה ואני אומר זאת בצורה הברית, לא תמורת מס ערך

מוסף לירקות, עם כל הכבוד, אלא תמורת ענין לאומי, 200 אלף ילדים. ב-40 מיליון שקל

200 אלף ילדים חוזרים ללימודים. באותה דקה שזה מוסדר אני משנה את ההסכם לשנה.

אני חושב שזו הצעה טובה. אני לא מתכוון לסגת מההסכם. יחליט בג"צ - דינא דמלכותא

דינא ואכבד כל החלטה. הסתדרות המורים מוכנה לתרום תרומתה לשינוי ההסדר לגבי

גני-הילדים.
היו"ר מ' בר-זהר
בגני-הילדים זה לא כמו בבית-הספר שם יש 40 מורים ואפשר לעשות רוטציה.
י י ולבר
הגננת לא תהיה חייבת לקחת את היום ההופשי ביום שישי אלא לפי תנאי המערכת. ואז

תהיה גננת אהת שתעבוד שישה ימים בשבוע מגן לגן. הילד רק ירוויח מכך כי

גני-הילדים יהיו פתוחים עכשיו עד 1.30. אני לא מבקש את הכסף לגננות. זה גם מקור

תעסוקה לעוד כ-1,500 אנשים.אם ועדת החינוך תקבל את הצעתנו, ואני אומר זאת על דעת ההורים כי הם צודקים

במקרה הזה, ותהיה פנייה נמרצת לראש הממשלה שהוא חייב להיכנס לתמונה - אני הושב

שאין שום בעיה. אני לא רוצה לנגה פוליטית ולהגיד מאיפה לקהת את הכספים האלה, אבל

אם נעשה את המהלך הזה כולם יזכו.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני רוצה לשמוע את האמהות שבאו מטעם ועד ההורים.

ט' מגל;

כאם עובדת התבקשתי להעלות את כאבן של אמהות עובדות וכאבם של ילדי הגנים,

שנשללה מהם זכות הלימוד, השהייה וההוויה בגן-הילדים עוד יום נוסף בשבוע. היום

הנבהר הוא יום השישי, היום האהוב על ילדי הגן, בו הם הווים את הוויית קבלת-השבת

על-פי המסורת היהודית. בתמורה לזאת עליהם להסתובב במקומות העבודה של הוריהם,

סבתא תורנית או שכנה טובה. למה?

מכאבם של הילדים נעבור לבעיה של ההורים. יום שישי במרבית מקומות העבודה

במדינתנו הינו עדיין יום עבודה בו מתקיימת פעילות מלאה הדורשת מהאם העובדת נ וכהות

מלאה אשר מביאה אותה לבצע מבצעים נואשים, בקשת טובות, תחינות לבני משפהה טובים או

לשלם במיטב כספה. כזכור, משכורת אשה בישראל אינה מן הגבוהות. להזכירכם כי גם

בשירותיהם של תיכוניסטים לא ניתן להשתמש מאהר ויום שישי לגביהם הוא עדיין יום

לימודים. נכון שקיימים מקומות עבודה שכיבדו את יום השישי כיום מנוהה. אבל כיצד

ניתן לפרש את המלה "מנוהה" במינוח המתאים כאשר ביטול יום שישי הוסיף לאם העובדת

שעת עבודה נוספת במהלך כל אהד מימות השבוע, אשר הלכה למעשה הוסך, במרכאות כפולות,

שעת עבודה כעקרת-בית. הפתרון האידיאלי היה המש שעות ההופש, במרכאות כפולות, ביום

שישי שהפך למירוץ אחר נקיונות, בישולים וקניות. כיום, האם העובדת במנוחת יום

השישי, צריכה לתפקד כעקרת-בית במשרה מלאה ליום אחד, כשזאטוטיה מושכים בסינרה.

משיהות עם הורים התברר כי סכום נוסף ולו גם של 45 שקל מהווה נטל נוסף בתקציב

החינוך ונגיסה בסל הצריכה המשפחתי. אם לא עובדת תעדיף להשאיר את ילדה בבית, מעשה
שמוליד אפליה קטנה בין הילדים
היית ביום שישי בגן או לא?

מסקנה - כמה שעות נוספות במהלך השבוע רק הוסיפו ויוסיפו להעשרת ילדינו שבגיל

רך זה קליטתם כה טובה. אך התמורה לכך, בהשבתת פעילות-גן ביום שישי, גורמת לכל

הצדדים הנוגעים בדבר טירחה ,צער ואולי גם פגיעה בעתיד ההברה הישראלית.

ח' מילצין;

אני מבקשת להתייחס למה שנאמר כאן היום. אני מבינה שיש איזה שהוא קונסנסוס

לאומי שהגנים צריכים לעבוד ביום שישי. אני רוצה להבין: משרד האוצר מנהל את

המדינה ואין עליו דין ואין עליו דיין? אינני קולטת זאת, משום שלא כך פועלת הברה

דמוקרטית.
הי פורת
הוא אפילו לא מצא לנכון להגיע לכאן.
ח' מילצין
הוא אפילו לא מצא לנכון להגיע לכאן. זו שערוריה.

אני שומעת שהסתדרות המורים מוכנה ללכת לקראת פתרון, משרד החינוך מוכן אף הוא

וכולם מסכימים אתנו, ההורים. לנו, הנשים במדינת ישראל - אני מאוד בעד שוויון

זכויות - יש מעמסות שאין לנשים במדינות אהרות. אנחנו עובדות בחוץ, עובדות בבית,נושאות בנטל המשפחה וגידול הילדים כשהבעל במילואים או כשהוא עסוק בענייני מדינה

אחרים, ופתאום לוקחים לנו את שלוש-ארבע השעות האלה שאפשר היה לעשות בהן משחו לא

רק למען המשפחה אלא גם למען עצמנו. גם לנו מגיע משהו, לא הרבה. מה גם שזה מביא

לאפליה בין הילדים למה אהד כן הולך לגן והאחר לא.

יש נטייה בממשלה להחליט ההלטות, לירות אותן ולתת לציבור להתמודד אתן. הגיע

הזמן שיעריכו את הציבור במדינת ישראל כציבור הושב. אנחנו לא רק משלמי מסים, אנהנו

לא רק חייבים בדברים, מגיע לנו שיתחשבו במה שאנהנו חושבים. אם הציבור כולו סבור

שיש מקום לפתוה את גני-הילדים שישה ימים בשבוע, ויש אפשרות להסדיר את הענין כפי

ששמעתי ממר ולבר, וממשרד החינוך - לדעתי כולם צריכים ללכת כמכבש אחד נגד משרד

האוצר. כללית יש לשנות את המצב שמשרד האוצר מכתיב תכתיבים לכל מדינת ישראל, גם

אם הוא זה שצריך לתכנן את התקציב.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבקש לשמוע את גב' צדוק ואחר-כך את גבי לוז שהיא גננת בשטח.

די צדוק;

אין לי הרבה להוסיף על דברי מר ולבר. כמנהלת המחלקה לגננות אני רוצה לגעת

בנקודה אחת. שבוע לפני פתיחת שנת הלימודים ושבועיים אחר-כך אי-אפשר היה לעבוד

בשטח. הגננות היו מאויימות ותחת לחצים בלתי נסבלים. יש לי מכתבים מחברות,

במיוחד חברותינו מהמגזר חממלכתי-דתי, חתימות, טלפונים ושיחות אישיות שמופעלים

עליהן לחצים בשם הרב הזה ובשם האיש הזה. אי-אפשר לפנות לגננות היחידות שמתמודדות

עם 35 ילדים, 70 הורים, עם ילדי עולים שלא קיבלו עבורם תקציב, עם הבעיות

הפדגוגיות, ולהעמיד אותן כאנטי-מוסריות. אסור לפנות אליהן. זו צריכה להיות

פנייה כוללנית, מאורגנת ומוסכמת על-ידי כולם, ולא מישהו שאומר כן ואחר-כך לא וכן

להיפך. על כך זועקות הגננות. אנחנו צריכים לומר זאת לאנשי משרד החינוך. אני

שומעת מחברות ברשויות שונות כי יש לומר לשבחם של ההורים שהם לא לחצו על הגננות.

די צוקר;

כי רוב ההורים רוצים שהילדים יהיו בבית.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני רוצה להודיע הודעה. מסתבר שבמשרד האוצר בלבלו את ההודעות שלנו ונציג

משרד האוצר נשלה לבית מפעל-הפיס בתל-אביב. אבל אני רואה שמר פינצי ממשרד האוצר

הגיע עכשיו והוא בוודאי ימלא תפקידו על הצד הטוב ביותר.

די צדוק;

אני אומרת כי ה"עלייהום" על המערכת ועל הגננות בפרט, לצערי, היה דווקה מצד

אנשי משרד ההינוך ולא מאף גוף אחר. היו אלי פניות לכאן ולכאן. יש כאלה שבירכו

ואמרו כי סוף סוף יוכלו להיות עם הילד בבית. אני רק רוצה לומר שילדים זה לא

נטל.

ש' לחמן;

יש גם גננות שפנו אלינו והודיעו שהן נגד ההסכם הקיבוצי הזה והן לא מעוניינות

לעבוד שישה ימים בשבוע, הן לא מסוגלות להישאר עד 1.30 עם הילדים הקטנים.

היו"ר מ' בר-זהר;

גבי לוז, מה חושבת גננת במצב הזה?ר' לוז;
הערה לנציגות ההורים
גננות גם הן אמהות עובדות ומוטל עליהן כל חנטל שנושאות

בו אמהות עובדות במקומות אחרים.

היו"ר מ' בר-זהר;

אף אחד לא בא בטענה על חמישה ימי עבודה.

ר' לוז;

בחמישה ימים בגן יש לנו אפשרות לעבוד על דברים שלא הצלחנו להגיע אליהם במשך

שש שנים כשקיצרו את יום הלימודים. עכשיו ילדים נהנים הרבה יותר מעבודה בקבוצות

ומעבודה יחידנית, עבודה במשחקים שקטים. ילדים אומרים; סוף סוף הגענו למשחקים

שהיו מונחים בארונות הרבה זמן.

י י פרח;

עד עכשיו הילדים לא שיחקו בגן? מעצם מהותו הגן נועד גם למשחק. רק התוספת של

השעה הזאת נתנה להם את המשחקים?

ר' לוז;

נכון, אבל עד עכשיו השעות היו קצרות. השעה הזאת נתנה אפשרות לעשות את הדברים

הרבה יותר בנחת ולא לדחוף את הילדים ולהאיץ בהם שיסיימו.

היו"ר מ' בר-זהר;

אנחנו קיבלנו את הדברים מתוך כורח ואל תעשו לנו מהם אידיאליזציה.

ר' לוז;

שאלתם איך מרגישה גננת מהשורה. כך מרגישה גננת מהשורה, שהרבה יותר טוב

לילדים.

אנחנו מוכנים לכל הסכם עם ההורים, אנחנו לא נגדם ולא נגד המדיניות של מדינת

ישראל. אנחנו מוכנים לפתוח את הגן שישה ימים בשבוע ושהגננות תעבודנה חמישה ימים

בשבוע כפי שעובדים המורים.

היו"ר מ' בר-זהר;

מר לב, אולי תאיר את עינינו כי במרכז השלטון המקומי יש עמדות שונות בנושא

הזה.

ג' לב;

אני מטפל בנושאים בשם כל הרשויות ומשוכנע שרוב ראשי הערים היו רוצים שמערכת

החינוך תעבוד שישה ימים כמערכת חינוך חינם על חשבון הממשלה. הממשלה החליטה בנושא

הזה ואנחנו ממושמעים. יש הרבה גורמים שמחפשים דרכים לא לקיים החלטות ממשלה.

הממשלה החליטה על חמישה ימים בשבוע בכל המשק ודחתה את ההפעלה במערכת החינוך.

הוויכוח במרכז השלטון המקומי הוא על הנקודה הזאת. אני משוכנע שאלי לנדאו, שהוא

ראש עיריה יוצא מן הכלל, מתכוון, ואני יודע בידיעה מוחלטת שהוא מדבר על הפעלה של

שישה ימים לא על חשבון הרשויות המקומיות ולא על חשבון ההורים. הוא מתכוון על

חשבון המדינה. הוא אומר, כפי שאומר מר ולבר, שזה סכום קטן מאוד ירוטית למיליארדים

שמוציאים.היו"ר מ' בר-זהר;

אבל הוא לא אמר זאת, אתה חושב שהוא מתכוון לכך. אתה יודע מתוך שיחה אישית

אבל זח לא מח שחוא אמר באופן פומבי.

גי לב;

אני יודע שחוא מתכוון לכך. חוא כלל לא דיבר, חוא רק כתב.

היו"ר מי בר-זחר;

זח לא מח שחוא כתב.

גי לב;

נכון. חוא לא הסביר את זח. זו עמדח ששמעתי אותח בישיבת חנחלת חמרכז מכל

ראשי הערים.

בטיפול בענין חזח נעשו שגיאות. חלכו לעשות הסכמים ותמיד חשאירו מישחו בחוץ

ולא שאלו אותו, למשל הסתדרות הפקידים. חחצעח של מר ולבר לא ניתנת לביצוע בלי

הסכמת חסתדרות חפקידים כי על כל גננת יש עוזרת לגננת. הסתמכו על חבטחות של מר

חברפלד - אני לא שמעתי את חחבטחות חאלח - אבל במגעים היומיומיים שלנו חסתדרות

חפקידים אומרת; לא יקום ולא יהיה;40% מעובדי הרשויות חמקומיות מועסקים במערכת

החינוך, 60% כבר עובדים חמישח ימים, ולא יכולים לשאת ש-40% לא יעבדו חמישח ימים.

זו עמדתם, לא עמדתי. אני מצטט מח שחם אומרים. חחליטו על כל חחסכמים בלי לשאול

אותם. זו חבעיח של העוזרות לגננות, אם תתקבל חחצעח של מר ולבר, וזו גם חבעיח של

יום חשישי בבתי-חספר. אולי בשבוע חבא יגמרו את הענין.

היו"ר מ' בר-זחר;

לפי דבריך מר חברפלד לא דיבר בשמם של חפקידים כאשר חוא חבטיח.

ג' לב;

חוא גם לא אמר, אלא שחוא ישתדל בענין . לכן לא חיח מוצא אחר; חרשויות לא

יכולות לקבל זאת על עצמן - גם לחן יש תקציב וסדרים מסויימים - אלא רק בעזרת

חחורים, למרות שזח לא אידיאלי. חובטח גם לחסתדרות חמורים וגם לנו שזח לשנח אחת.

גם אני חוזמנתי לדיון הזה אצל שר החינוך ושמעתי זאת ממנו. בפגישה נוספת עם מר

יצחק ירון גם כן דובר על שנח אחת.

אשר לאמחות. ביקשנו ממספר מנחלי מחלקות חינוך שינסו לערוך משאל. התוצאות לא

מדעיות ולא סטטיסטיות. חחתרשמות שלנו חיא שבין %30 ל-50% מחחורים רוצים לחירשם

ליום חשישי. אני מתאר לעצמי שיש גם חורים שרוצים את חילדים בבית.

לגבי לוז. עד לפני כמה שנים למדו בגני-חילדים עד שעח 1. זח קוצץ, בהתנגדות של

כולם, בגלל אילוצים תקציביים, למרות שכל המערכת לא הבינה מדוע צריך להוריד את

חשעות בגני-חילדים. אני חושב שחמערכת צריכח לשמוח שהחזירו את השעות חאלח.

הוסיפו בסך חכל חצי שעח על מה שחיח.

אני לא מסנגר על חאוצר, אבל חמפתח חוא הממון והוא נובע מהחלטה בסיסית של

הממשלה על חמישה ימים ובלי כסף.
היו"ר מ' בר-זהר
מר פינצי, קודם דיברנו על כך שהדבר יעלה 25 מיליון שקל. מה עמדת האוצר בנושא

הזה.ר' פנצי;

משרד האוצר מחוייב להחלטת הממשלה האומרת שהמעבר לחמישה ימים יהיה ללא תוספת

עלות. לכן הממשלה גם לא יכולה לקבל את הרעיון שהישארות בשישה ימים תעלה כסף. אני

חייב לייצג את עמדת הממשלה ואני משער שגם מר אורלב ייצג זאת באותה רוח.

אם יש כוונה להחזיר את יום השישי וזה יסתדר עם ארגוני המורים - ההסכם עם

ארגוני המורים הוא רק לשנה אחת, והם עומדים על כך שבשנה הבאה כל המערכת לא תעבוד

ביום שישי - הדרך היחידה היא לשנות את החלטת הממשלה. שינוי החלטה כזאת יגרור

בעיה במערכות אחרות שבשל בעיית עלות לא עברו לחמישה ימים, כמו מערכת הבריאות

ומערכת הבטחון שהן מערכות גדולות מאוד. מה שינחה את הממשלה, לדעתי, הן ההשפעות

שיהיו לשינוי החלטת חממשלח לגבי מערכת החינוך על המערכות האחרות המובילות.

היו"ר מ' בר-זהר;

דובר על שנה אחת. דחינו בשנה בפעם הקודמת. הגשנו הצעת חוק לשנה כאשר ראינו

שהדבר לא מתבצע. אני מאוד שמח על שיתוף הפעולה של משרד החינוך שעזר בסופו של

דבר. אני מעדיף תמיד הסכם על רקיקה. רקיקה זה אמצעי גרוע, מסוכן וקיצוני מדי.

בתוך השנה הזאת צריכים לתקן את כל השגיאות שנעשו בשנה הקודמת. כאשר מבצעים מעבר

של מערכת כזאת משישה ימים לחמישה ימים, בודקים קודם את כל ההשלכות ובונים מערכת

שתוכל להעביר זאת בצורה חלקה. הדבר לא נעשה. בוועדה הזאת התרענו על כך עוד בשנה

הקודמת, ובשנה הזאת התרענו לגבי בתי-הספר. על גני-הילדים קיימנו שני דיונים עם

החלטות והמלצות. כל המערכת נרדמה כי כולם חשבו שזה יסתדר בצורה כלשהי. לבסוף

אשר יגורנו בא לנו.

דיברו כאן על התנדבות. אני חושב שיש מקום להתנדבות. אנחנו נמצאים במצב של גל

עלייה אדיר ושינוי פניה של מדינת ישראל. הייתי מאוד שמח אם מנהיגות המדינה היתה
קמה ואומרת
אנחנו במצב חירום. בואו נכריז על שנה--שנתיים של התנדבות בכל

המערכות, בכל התחומים. המורים יעבדו עוד יום, הגננות יעבדו עוד יום, הרופאים,

הצבא, וכל אחד מאתנו יעבוד עוד יום. אבל לא ייתכן שעולם כמנהגו נוהג ומפנים אצבע
למגזר מסויים ואומרים
אתן, הגננות, מה אתכן? יש עלייה, יש משבר במפרץ, למה אתן

לא מתנדבות? אם מדובר במאמץ לאומי הוא צריך להיות מאמץ לאומי כולל. אני בטוח שאז

כל המגזרים, חלק מרצון וחלק שלא מרצון, יצטרפו לכך.

אני חושש שהכיוון של אי-העשייה יוביל מחדש לחינוך האפור, לחינוך לעשירים. גב'

מגל דיברה על כך שכבר עושים את ההפרדה בין ילד שהולך לגן וילד שלא הולך לגן ביום

שישי, ומדביקים את הסטיגמה בגיל צעיר. מי שהחליט על כל המהלכים האלה בלי לשקול

עד הסוף מעמיד את כלל הציבור במצב בלתי נסבל. יש מספיק צרות עם החינוך האפור ועם

הפרדה בין שכבות ועכשיו זה ייכנס גם לתחום הגנים, יהיו גנים אפורים למי שישלם.

אחרים לא ישלמו ויצטרכו למצוא פתרון שהילד ישב אצל השכנה או יסתובב ברחוב עם

המפתח, או יגרר לעבודה עם ההורים.

אנחנו חייבים לתבוע בצורה חד-משמעית שעד שהדברים האלה לא יוסדרו - אחרי

שייבדקו מכל הבחינות - משרד החינוך לא יסתפק בעמדה הפורמלית האומרת כיתות-גן של

חי נוך-מי וחד-קשה והסעות; וכי משרד האוצר לא יסתתר מאחורי החלטת ממשלה ויאמר זה

הוחלט ואין מה לעשות. עובדה שהיתה החלטה על מעבר לחמישה ימי לימודים בבתי-הספר,

ואחר-כך ברצון טוב ובמאמץ - אני זוכר ששר החינוך שיבח את עמדת הסתדרות המורים -

הגענו להסדר של שנה אחת, שאני מקווה כי במסגרתו הדברים ייפתרו וייקבעו לגבי

העתיד. לא ייתכן שנושא גני-הילדים ייהפך לשטח פרוץ ונגיע להפרדה בין עשירים

לעניים.
י י פרח
חייבים לומר בפה מלא שמשרד החינוך במדינה פשט רגל. אם משרד החינוך איבד כל

שליטה במערכת עד כדי כך שהאוצר יכול להכתיב את מדיניות החינוך - אפשר לוותר על

חמשרד הזה. בתחום הכלכלי אנחנו קוראים לכונס נכסים, פה יש לקרוא לכונס נכסים

רוחניים. לא יעלה על הדעת מה שקורה לנו כאשר אנחנו יושבים כאווילים ונותנים

למערכת הזאת להשתולל.חיו לי עשרות שיחות עם הורים וזח עולח בקנה אחד עם מח ששמעתי מרוב ההורים.
בודדים היו חחורים שאמרו
לי זח לא מפריע. לקחתי מפקחות על גנים עם נסיון אדיר,

וגננות, עשיתי עבודת שטח, דיברתי עם חמפקחת חארצית לשעבר על גני-הילדים ד"ר נחמח

ניר ועם מפקחות אחרות שלח וחן אומרות לי: איו רעח חולח גדולח מזו. אולם לאחר

שביררתי אתח בירור מחותי במשך שעתיים אמרח לי זאת גם חמפקחת במחוז ירושלים.

חמציאות חיא כזאת שבשטח יש חתנגדות, גם של חגננות חאומרות: איננו רוצות זאת,

נכפינו. מעמידים אותנו כאילו אנחנו אשמות וחפכנו לחיות חשעיר לעזאזל. אנחנו

רוצות .להמשיך לעבוד גם ביום שישי. ממילא יש לנו יום חופשח אחד לחשתלמות. לנו

אין בעיח, יצרו לנו בעיח.

כפינו עליחן. מר ולבר אמר שחסתדרות חמורים לא לחצח ולא תבעה את חדברים חאלח.

פנו אליח, חיא ניכפתח. אם ההסתדרות ניכפתח - נוח לי לחסתדר אתכם. חיות וניכפתם,

למח ליצור קושי כזח.
י י ולבר
אבל אני מסכים שחגנים יעבדו שישה ימים.
י י פרח
בסדר. אם כך אני תובע תביעח שאני בטוח שהוועדה תסכים לח: אסור לנו בשום

פנים ואופן לתת למערכת החינוך במדינת ישראל לחידרדר עד כדי כך שגם חינוך

בגני-ילדים לא יחיח חינוך חובח. חוא חייב לחיות חובח וחורים במדינה חזאת לא

ישלמו פרוטח. אני מתנגד לכך בכל תוקף. אני לא רוצח שחורים מחמשפחות חעניות

יעמדו במצב חזח. גננת מבקשת שחורים יעבירו לחשבון בנק מסויים 140 שקל...
י י ולבר
תבקש 40 מיליון שקל מראש חממשלח ונגמרה כל חבעיה.
י י פרח
לא צריך לבקש 40 מיליון שקל, אינני זקוק אף לפרוטח אחת. חמקום האחרון שהיינו

צריכים לתבוע .עבורו שעח נוספת ביום רגיל חיח חגן, ואני אומר זאת משיקולים

פדגוגיים טחורים. חגננות עצמן טוענות שבשעות המאוחרות חילדים עייפים ומנמנמים

בגן. חסי פורים שרק אז חם מתחילים במערכת חלימודים כפי שתואר כאן לא מדוייקים.

ומה שאבסורד יותר חוא שבחוץ ממתינים לחם חאחים הבוגרים שהיו צריכים ללמוד עוד

שעתיים.

לא יעלח על חדעת שגני-חילדים שלנו יגיעו לנסיגה כזאת שיגבו עבור ילד שלומד

ביום שישי ויהפכו אותו למין גן-מועדון לחובבים. מי קבע שכולם עברו לחמישח ימים

במשק? זח לא נכון. במציאות יש עדיין משפחות רבות בחן חחורים עסוקים כל השבוע

בעבודח ואנחנו יוצרים להם בעיה. איך אפשר לשתוק על זה? חציבור נזעק וכשוטים

אנחנו נותנים לדברים לחימשך. זח חילול חקודש.

אני מבקש מיושב-ראש חוועדח לנקוט עמדה רצינית בענין חזח. את חיום חיפח ביותר

בגן, יום השישי, חופכים למועדון. שר החינוך עצמו אמר שזח יחיח מועדון-גן. מח

זח? זח חינוך אפור במחדורח חדשח. תמנה אותי כיושב-ראש חוועדח לחינוך האפור בגן.

טיפלתי כבר בחינוך חאפור בבתי-חספר היסודיים ונעבור עכשיו לחינוך חאפור בגן. בואו

נתפכח, תרדו מחשטות חזאת, תנו לילדי ישראל ליחנות, ביחוד בתקופה של קליטת עולים.

זח גן חובח ולא גן חובבים.ח' פורת;

המחזה הסוריאליסטי הזה חייב להיפסק או שיש מקום לפזר את ועדת החינוך. אני

מפנח אצבע מאשימה כלפי עצמנו, אולי כלפי המבנה של הכנסת, אם בנושא כגון זח, כשיש

קונסנסוס בוועדת החינוך - להוציא את חבר-הכנסת צוקר שמהווה עמדת מיעוט, ולהערכתי

זח היחס גם בציבור במדינת ישראל - יש עמדח נחרצת שאת חשטות חזאת חייבים לחפסיק.

מערכת השלטון חמקומי לא מוכנח. אגב אורחא אני שואל את מנכ"ל משרד החינוך: חמערכת
תחיח מוכנח? וחוא עונה
מסופקני, כשחוא יודע חיטב שחיא לא מוכנח. ושוחחתי אתו על

כך בארבע עיניים.

ביקרתי בעיריות, ישבתי עם ראשי ערים, נפגשתי עם כ-90% מהגננות של החינוך

חממלכתי-דתי במסגרת כינוסים גדולים. עשיתי משאל בקרב הגננות, ישבתי עם המפקחות

שלהן, את חחינוך חממלכתי אני מכיר פחות ויכול לחיות שחיחס שם חוא קצת שונה, חן

אינן מאושרות מחתוספת של חשעח מאותה סיבח שדיבר עליח חבר-חכנסת פרח. ברובן

חמכריע, ולא תחת לחץ, חן מוכנות ללמד ביום השישי, אולי בודדות לא, כמובן לא

במסגרת של היותן "פראייריות".

י י ולבר;

אני מוכן לעשות משאל בין הגננות בחינוך הממלכתי-דתי.

חי פורת;

אני מוכן לזח.

י' ולבר;

אתם מפעילים טרור על חגננות. לא ניתן לכם.

חי פורת;

אינני רוצח לשים פדות בין הגננות של החינוך הממלכתי-דתי לבין חגננות של

החינוך חממלכתי כי חדבר הזה נכון לכלל חציבור. יש פח אבסורד זועק לשמים כלפי

הילדים, כלפי החורים, כלפי המטלה החינוכית, כלפי משק חמדינה, ואחרי כל אלה אנחנו

עומדים פה חסרי אונים וכל פעם אני תוחח אם כדאי לבוא לוועדה או לא.

קיימות שתי אפשרויות. חאחת, שנלך לממשלח ולאוצר ונבקש תוספת תקציבית - לשנח

התקציבית חזאת תוספת של כ-25 מיליון שקל - על-מנת לחפעיל את גני-חילדים במסגרת

מעין רוטציונית גם ביום חשישי, בצורח ממלכתית מסודרת.

י י ולבר;

שיחיח ברור, אני לא אשנח את חחסכם.

חי פורת;

פח אתה לא כופח. זאת אפשרות אחת. אז חגננות תעבודח במסגרת שבוע עבודח של

חמישה ימים, הגנים יהיו פתוחים ביום חשישי. אבל זח מחייב תוספת תקציבית.

יש אפשרות שניה והיא לחזור למתכונת חקודמת, או למחצה למתכונת חקודמת. הגננות

תלמדנה בשנה הזאת עד שעה 12.30, וביום שישי ארבע שעות מ-8 עד 12. יש אפשרות

ביניים במסגרת חזאת, שילמדו בגני-הילדים עד שעח 1. במשך ארבעח ימים אתח צובר ארבע

שעות. נשארו שעתיים; דיברתי עם שר חחינוך ומנכ"ל חמשרד וחם מוכנים לספוג מתקציבם

שעח; הגננות יתנו בחתנדבות שעה; וכך יש לך ארבע שעות ביום השישי. זו התמונה

הכוללת. יש פח שילוב של כל חגורמים ועם רצון טוב זח יכול להיעשות. דבר אחד צריך

לחיות ברור באופן נחרץ; גני-הילדים צריכים לחיות פתוחים ביום שישי בצורח מסודרת,

ממלכתית, לא בצורח חובבנית, שו1חיח גרועה מאשר אי-פתיחתם.אנחנו צריכים לקבוע לנו נוהל עבודח אם אנחנו רוצים שהוועדה הזאת תוכיח את

עצמה בענין הזה. אנחנו מייצגים פה גם את רצונו של הציבור ללא הבדלי מפלגות,

אנחנו מייצגים את חצורך החינוכי. התביעה הראשונה צריכה להיות לאוצר; הפנייה

השניה צריכה להיות למשרד החינוך ולמערכת הגננות. אם זה לא ילך וגם זה לא ילך

בלוח זמנים קצר ביותר, אלא אם כן בג"צ יכריע, אני מציע שמטעם ועדת החינוך ניזום

הצעת חוק של שישה ימי לימודים בבתי-הספר ושישה ימי לימודים בגני-הילדים. אני לא

מדבר על שישה ימי עבודה אלא על שישה ימי לימודים. אם נזדקק לשוט הזה נפעיל אותו,

לא נזדקק לו - מה טוב. נראה מה יהיה קודם. אם הוועדה לא תציע זאת, אני ביוזמתי

- ואני מתאר לי שיחד עם לא מעט חברי כנסת - אזום את הצעת החוק הזאת. מפני שלא

ייתכן שבגלל הסכמי עבודה כל מערכת החינוך שלנו תשתבש. זאת אומרת שלא רק משרד

החינוך אלא מערכת החינוך במדינה פשטה את הרגל.

בי אמיר;

אני רוצה לדבר בשם המנכ"ל. מאחר שדובר חרבה על אי-עשייה של המשרד, אני מבקש

להזכיר שהיזמה לשינוי המצב של חמישה ימי לימוד בכל המערכת באה על-ידי שר החינוך.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה לא נכון. היזמה באה מהוועדה הזאת בניגוד לעמדת משרד החינוך.
בי אמיר
אני מדבר על שר החינוך שהביא חצעה יחד עם הסתדרות המורים, ושמענו זאת כאן,

לשינוי החלטה בממשלה. צריך לציין זאת. אני בטוח שלא קוראים לנו לפעול בניגוד

להחלטות הממשלה ולהפר הסכמים קיבוציים. במשרד החינוך חושבים ודנים - זה גם היה

הרקע להצעה לשינוי החלטת הממשלה - מעוניינים שהילדים ילמדו גם שישה ימים, אם

תיפתח איזו שהיא דרך, בכל אחת מהדרכים שהוזכרה פה, במסגרת המגבלות שאנחנו לא

יכולים לסור מהן. אם המגבלות תשתנינה נוכל כמובן לפעול. השגנו את מה שהשגנו

ונשמח להשיג יותר.

היו"ר מ' בר-זהר;

הוגשה על-ידי הצעת חוק בנושא והיא הורדה לאחר שנראה היה שאפשר להגיע להסכם.

וזאת בעקבות לחץ הוועדה הזאת, ולא, חלילה, מתוך יזמת משרד החינוך שקיבל את זה

לאורך כל הקו, וצודק מר ולבר, כל משרד החינוך. התחלף שר החינוך, בא שר החינוך

החדש, דיברנו אתו, הוא נרתם לענין. בהחלט. אבל לא משרד החינוך יזם את זה.

כולכם, כל הפדגוגים הגדולים, קיבלתם את זה בשקט.

הוועדה בדעה שחייבים לקיים שישה ימי לימודים. לשם כך אני מציע שנתבע מייד

להפגיש את נציגי משרד החינוך, משרד האוצר, הסתדרות המורים, מרכז השלטון המקומי

וועד ההורים הארצי - כל הגורמים ששותפים לנושא הזה.

י' פרח;

שההורים לא ישלמו כסף.

היו"ר מי בר-זהר;

לא מדובר על תשלום בידי ההורים. הפתרון הזה הוא איננו פתרון.אנחנו מבקשים מכם להתכנס בתוך השבועיים הקרובים, עד סוף פגרת הסוכות, ולקיים

דיון כדי לתת לנו הצעה שבאה בחשבון. ההצעה של חינוך בתשלום, חינוך אפור, איננה

באה בחשבון. זה לא ייתכן. אנא, אל תסתתרו מאחורי החלטת ממשלה. ההלטת ממשלה

אפשר לשנות וההלטה על הקצבה נוספת אפשר לקבל. אותה ממשלה שהיתה כל כך "הכמה",

פתחה את הפתח הזה וטעתה - וראו לאיזה מבוכה הגענו היום - אותה ממשלה יכולה גם

לחזור בה מהענין הזה. לשם כך נתנו לה שנה נוספת. לכן גם החזרתי את ההוק שלי, כי

אני מקווה שדברים כאלה יסתדרו בהבנה. אינני רוצה לכפות בהוק שאי-אפשר יהיה להפעיל

אותו, כי אף אהד לא יהיה מוכן לאכוף את ההוק הזה.

הוועדה קוראת לכל הגורמים הללו להתכנס באופן דהוף, עם משרד האוצר, שחייב

להיות שותף לנושא הזה.

אם למשרד החינוך חשוב כל כך הנושא של שישה ימי לימודים, שלא יתן לנו פתרונות

שההורים ישלמו, כי זה יהיה פתרון לחלק מסויים ומצומצם של ההורים ויצור אפליה

מחודשת בציבור.

הישיבה ננעלה בשעה 00;10

קוד המקור של הנתונים