ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/08/1990

אישור צו ותקנות להחלת יום חינוך ארוך, התש"ן-1990; תקנות בדבר מספר שעות יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך, התש"ן- 1990

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 157

של ישיבת ועדת החינוך והתרבות

שהתקיימה ביום ה/ י"א באב התש"ן, 2.8.1990, בשעה 12:00

נפחו;

חברי הוועדה; היו"ר מ. בר-זהר

ר. זאבי

מוזמנים; ד. בלאו, מרכז השלטון המקומי

יועץ משפטי; מ. בוטון

מזכירת הוועדה; י. גידלי
נרשם ע"י
הבר המתרגמים בע"מ

סדר היום

אישור צו ותקנות להחלת יום חינוד ארוך, התש"ן-1990

תקנות בדבר מספר שעות יום חינוך ארוך לפי חוק יום חינוך ארוך,

התש"ן- 1990היו"ר מ. בר-זהר; אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות של

הכנסת לדיון בצווים להחלת יום חינוך ארוך

בשנת הלימודים הבאה.

אני מוכן לאשר את הצו לגבי מספר שעות הלימודים, במידה ושר החינוך
יתחייב בפני ועדת החינוך והתרבות
(א) שברגע שהמערכת תעבור ל-5 ימים, כפי המתוכנן לשנה הבאה, יום חינוך

ארוך יהיה בן 7 שעות או יותר;

(ב) במידה ושר החינוך יביא בפנינו התחייבות, שבימים שלישי וששי מספר

השעות הנלמדות לא יהיה נמוך מ-5 שעות.

אשר לצו השני, הקובע את רשימת מוסדות החינוך, אני מציע לאשר אותו, י

בתנאי שיתברר לנו, שהצו אמנם כולל את כל בתי-הספר שהם בקטיגוריות עליהן

הוחלט לשנה הקרובה ומשרד החינוך יהיה מוכן לעיין מחדש ברשימה זאת אם

יובאו בפניו פניות של בתי-ספר, שכונות מצוקה או ישובים אחרים, שנשמטו

בטעות מהרשימה, בגלל אי-בדיקה נכונה או מחוסר מידע מתאים על

הקריטריונים הקשורים באותם גורמים.

ר. זאבי; אני בעד.
היו"ר מ. בר-זהר
ההחלטה היא פה אחד.

אני מציע, שהתקנות המתוקנות יובאו בישיבה

הקרובה של ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, שתכונס בפגרה, בראשותו של ח"כ

חגי מרום.

לפרוטוקול אני רוצה להביא מחאה על כך, שהתקנות הובאו בפני ועדת החינוך

והתרבות של הכנסת רק ב-1 באוגוסט, יממה לפני סוף מושב הקיץ ולא היה

ביכולתנו לשוחח עליהן עם אנשי משרד החינוך ולהביא לתיקון הצווים

והתקנות שניתנו לנו. אי לכך, יהיה צורך בדיון נוסף ואני מקווה שלהבא

נקבל את הדברים בזמן.

מאותה סיבה אין כל חברי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת נוכחים בישיבה

זאת ואין נציג ממשרדי המשפטים, החינוך, והאוצר - נוכח רק נציג השלטון

המקומי - שאמור היה להיות נוכח בישיבה ולתת לנו הסברים. יכול להיות שאז

היינו מטפלים מיידית בצווים והתקנות אשר שר החינוך הפנה אלינו.

בזה הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה ב-05;12

קוד המקור של הנתונים