ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/07/1990

אבטחת מוסדות חינוך; אישור מסקנות הוועדה בנושא: בית-הספר המקיף בעכו; אישור מסקנות הוועדה בנושא: החלטת משרד החינוך והתרבות לצמצם את שבוע הלימודים לחמישה ימים; אישור מסקנות הוועדה בנושא: העסקת ילדים ובני נוער במופעים מפוקפקים הפוגעים בנפש הילד; מסקנות הוועדה בנושא: סדנת הילדים של ארגון איי. אם; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 155

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי, ג' באב התש"ן (25 ביולי 1990). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: מי בר-זהר - יו"ר

ר' זאבי

חי מירום

ח' פארס

מוזמנים; מי אלמוג - מנכ"ל השלטון המקומי

מי שפר - משרד החינוך והתרבות

ע' סלע - " " "

אי בריק - יועץ משפטי, משרד החינוך והתרבות

ר' פי נצי - משרד האוצר

י' לוי - משרד המשפטים

סנ"צ ר' מור - משטרת ישראל

עי קירש - מרכז השלטון המקומי

מי מזרחי - ועד ההורים הארצי

נ י שני - ארגון המורים

עי שער - ועד ההורים הארצי

שי לחמן - ועד ההורים המרכזי במחוז ירושלים

י י אדרי - הסתדרות הסטודנטים

י י אוחיון - יי "

ב' נסים - משרד החינוך
הי ועץ המשפטי
אי דמביץ

מזכירת הוועדה; י י גידלי

קצרנית; אי זכאי

סדר-היום; שאילתות.

אבטחת מוסדות חינוך.

אישור מסקנות הוועדה בנושאים;

- בית-הספר המקיף הערבי בעכו.

- החלטת משרד החינוך והתרבות לצמצם את שבוע הלימודים לחמישה ימים.

- העסקת ילדים ובני נוער במופעים מפוקפקים הפוגעים בנפש הילד.

- סדנת הילדים של ארגון איי.אם.שאילתות

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני פותה את הישיבה. נפתה בשאילתות של הברי הכנסת.

ר' זאבי ;

שאילתה ראשונה למשרד החינוך. מדוע ישוב עלי בשומרון - שאין בו כביש, אוטובוס

איננו מגיע אליו, אין בו מכולת והתנאים בו יותר קשים - מדוע הוא לא נמצא ברשימת

הזכאים לתמריצים של עובדי הוראה? פורסמה בהוזר המנכ"ל רשימת ישובים ביש"ע, ולדעתי

כל הישובים שם ראויים לזה, שלא כוללת את הישוב עלי. בית-אל בי כלולה כזה. אם

מורה ממקום אהר עובר לעלי הוא יוצא מקופח. ולפני מקרה קונקרטי של מורה שיצא

מקופח.

שאילתה שניה. התפרסם בעתון שרק 59 מתוך 100 תלמידים באופקים ניגשו לבגרות -

זה לא אומר שה-59 עברו אווזה. האם אפשר לקבל התייחסות של משרד החינוך לכך.

שאילתה אחרת. יש היום פנייה של ערביי ישראל או חלק מערביי ישראל, ראשי

רשויות ערביות, שמבקשים לקבל שלוחה מאוניברסיטת אל-אזהר של קהיר בישראל. אני

רואה בזה הרבה השלכות לשלילה, אולי יש גם לחיוב. מה עמדת משרד החינוך? האם נעשה

טיפול מונע? האם יש החלטה או מדיניות בנושא חזה.

משרד החינוך הפיץ תרחיש כניעה של ישראל לערבים. קשה לי להאמין שזה נכון, אבל

"דבר" הוא עתון אמין ואינני חושב שהוא כתב סתם דברים. הוא פרסם מין תרחיש משונה

מאוד, אינני רוצה לפרט, אבל בין הקטעים: ישראל נכנעה לערבים. חוזרים על זה פעם

בחודש והילדים צריכים כל פעם לענות מחדש. קשה לי להאמין שזה נכון, אבל אם כן -

למה אתם מובילים?

התפרסם בעתון שיש הנחיה חדשח של משרד החינוך לגבי בדיקת מבחני בגרות, לפיה

נעשה עוול לנבחני בגרות, כלומר, לא כל התלמידים שקיים ספק בנוגע לציון שלהם יזכו

בעוד בדיקה. אני לא בעד פיחות בבחינות הבגרות, אבל אני גם לא בעד הכבדות לעומת

הקיים היום. אבקש התייחסות גם בנושא זה.
היו"ר מ' בר-זהר
חבו--הכנסת זאבי, אני מאוד הופתעתי מהתרחיש שדיברת עליו.

שאילתה בענין שפורסם בכל כלי התקשורת על פערים של יותר מ-15 נקודות בציונים

שנותנים מעריכים בבחינות הבגרות. אולי נוכל לקבל הסבר.

כמו-כן מה בקשר לפסילת בחינות הבגרות במתימטיקה ואנגלית בכפר תמרה?

המנהל האמנותי של תיאטרון חיפה הודיע לנו על הסכנה הנשקפת לשיוקנים בתיאטרון.

על איזה סכנה מדובר.

הנושא של קול-אמריקה. עמדת הוועדה בנושא זח ידועה. תושבי הערבה יעתרו לבג'יצ

והודענו להם שהוועדה תומכת בבדיקת כל הנושאים לפני שיתחילו בבנייה.
ר' זאבי
אתמול סוכם בוועדת הכנסת שהנושא יידון בוועדת הכלכלה. ביקשתי שתחיה ועדה

בין-ועדתית, אבל יושב-ראש ועדת הכנסת החליט נגד דעתי. הבנתי שיש היבטים שאנחנו

מייצגים כמו ההיבט של החברה להגנת הטבע, של תחבורה ושל תעבורה אווירית. הטילו

זאת על וועדת הכלכלה. אם יש לך השגות, כדאי לבדוק.הי ו "ר מ' בר-זהר;

יש ועדה בין-ועדתית שהוקמה כבר לפני למעלה מחודש בה יושבים יושב-ראש ועדת

הפנים ואיכות הסביבה הבר-הכנסת מצא, עבדך הנאמן, ויושב-ראש ועדת המישנה להיערכות

צה"ל חבר-הכנסת שגיא. אתמול קיימנו ישיבה בנושא הזה. בשבוע הבא ניתן את הסיכום

שלנו. אודיע להבר-הכנסת קורפו שההחלטה שלהם אתמול נוגדת החלטה קודמת שקיבלה

הכנסת.

הגיעה אלי כתבה של "מעריב לנוער" על נערי-ליווי. ילד בן 16 מתפרנס מ"ליווי"

גברים ונשים מבוגרים ממנו. גם אם הכתבה כתובה ברוח של בקורת, העובדה שזה נכתב

בעתון יוצרת מייד תאוות חיקוי אצל כל מיני אנשים. ממתי מספרים על דברים כאלה

בעתוני נוער?

ר' זאבי;

אבל למשרד החינוך אין שליטה על "מעריב לנוער".

הי ו "ר מ' בר-זהר;

משרד החינוך יכיל לפנות ל"מעריב לנוער" בענין הזה.
ר' זאבי
זו יכולה להיות גם פנייה שלך.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

זו יכולה להיות גם פנייה שלי, ואפנה. אני רוצה לשמוע את עמדת משרד החינוך.

האם הוא נותן לדברים כאלה לעבור ומתעלם מהם וזה לא מעניין אותו, או שהוא מגיב על

תופעות כאלה?

שאילתה אהרת. הבעיה של השירות הפסיכולוגי בבת-ים על רקע התאבדויות תלמידים.

שום דבר לא משתנה שם. אני מעביר אליך את החומר, גבי נסים.

יש לפני פנייה של מורה במועצה המקומית כאבול שלא ניתנה לו עזרה. אני מפנה

אווזה אליך.

יש כאן הודעה על בית-ספר ערבי ראשון לילדים מחוננים שיוקם בספטמבר בעכו.

הייתי רוצה לקבל על זה פרטים מוסמכים ממשרד החינוך.

בזמנו פניתי למשרד החינוך בקשר למנהלת בבית-ספר דוד ילין. היתה שם מערכה

שלמה. בעקבות הפנייה אליכם הגיעה אלי ערמה גדולה של חומר. אני מבקש את תגובתכם

בנושא הזה מפני שהענין לא נגמר.

פנינו אליכם בקשר לנערה בשם ליאת אוחיון שלא התקבלה להמשך לימודיה. התשובה

היתה שההישגים שלה בלימודים לא הצדיקו את קבלתה. יש לפני קובץ של ציונים ותעודות

של הנערה הזאת. אני מבקש לקבל תשובה על כך.

העברתי אליכם שאילתה בקשר לניבול-פה של מנהלת בישיבת ביניים כלפי מורה ומפקח,

התשובה לשאילתה היא, שהמנהלת היא מהשורה הראשונה והיא מאוד חשובה. כתוב כך;

המנהלת מכחישה את ההתבטאויות שיוחסו לה. ידוע לנו שבתקופה האחרונה היא נמצאת

בלחץ מסויים ואף שקלה פרישה מהמערכת, אבל למשרדנו אין ספק שאם היא תחליט להישאר

במערכת היא תבצע את תפקידה כמנהלת בצורה הטובה ביותר. היא אמרה או לא אמרה אותם

ביטוי ים של ניבול פה?בי נסים;

היא מכחישה. בודקים זאת.

היו"ר מ' בר-זהר;

אז מה אם היא מכחישה. מה זה בודקים? ברור לנו שפועלים לכיוון של רגיעה

במערכת. מנהל המחוז זימן את המפקח והמנהלת והגיעו לסיכום. מה פירוש סיכום? הדבר

קרה או לא קרה? אין פה אף מלה על בדיקת הענין. קמה מנהלת, משתמשת בביטויים שהשוק

אינו סובל אותם - כך לפחות מאשימים אותה מפקח במשרד החינוך ומורה בבית-הספר -
ואתם שואלים
אמרת? היא אומרת: לא אמרתי. ואתם כותבים לי: היא מודיעה שהיא לא

אמרה זאת. האם זה לא נבדק ואין צד שני בדיון הזה? אני מבקש לקבל תשובה מוסמכת אם

אמנם הדברים נאמרו ואז נדע אם המנהלת היא עתירת זכויות ואם היא מהשורה הראשונה

ואם היא תתרום למערכת. זו לא תשובה.
ר' זאבי
זה יותר חמור כי המפקח נהיה שקרן. אם הייתי המפקח, הייתי תובע פוליגרף כי

אחרת אני השקרן.
ב' נסים
המפקח לא התלונן, המורה התלוננה.
ר י זאבי
אז המורה יוצאת שקרנית. מישהו פה משקר.
הי ו "ר מ' בר-זהר
אני רוצה שדברים כאלה ייבדקו.

שאילתה חוזרת בקשר למכתב של מנהל המחוז אל השר בענין גמנסיה הרצליה בתל-אביב.

יש ויכוח שמתנהל שנה שלמה. במכתב שם אמר מנהל המחוז שחלק מהטענות של ועד ההורים

מוצדק. פניתי אליכם כדי לשמוע מה קורה שם. אתם עונים לי: לאחר הדיון בוועדת

החינוך של הכנסת סוכמו דברים ברורים עם גמנסיה הרצליה, לגבי חובות וזכויות ההורים

בכל הקשור לשעות ההוראה. גם לגבי חובות וזכויות הגמנסיה סוכמו דברים ברורים -

וזאת אתם לא מציינים. אתם כותבים: במכתבו של מנהל המחוז לשר יש אי-דיוקים

בנושא. זה האורקול מדלפי? מה שם לא בסדר ולא נכון? במה צודקים ההורים ובמה לא?

אם המכתב שקיבלתי לידי הוא מכתב מוטעה - אתם עונים על שאילתה שלי - תודיעו לי

בסעיף אי, בי, גי, די הוא טעה, המצב איננו כך אלא אחרת. אני מחזיר לכם את הענין

ומבקש לקבל מכם תשובה חוזרת.

אבטחת מוסדות חינוך
אנחנו ניגשים לנושא
אבטחת מוסדות חינוך. אני מציג את הנוכחים. ממשרד

החינוך והתרבות - מר מרדכי שפר, ממונה על בטחון ושעת חירום; מר עקיבא סלע, סגן

הממונה על המינהל הפדגוגי; מר אריה בריק, היועץ המשפטי. ממשרד המשפטים - מר יעקב

לוי, ממונה בכיר על חקיקה מסחרית ואזרחית. ממשרד האוצר - מר רן פינצי. ממשטרת

ישראל - סגן-ניצב רמי מור, ראש מדור אבטחה. ממרכז השלטון המקומי - מר מיכה

אלמוג, מנכ"ל השלטון המקומי; מר עודד קירש, עיריית קרית-אונו. מארגון המורים -

גבי נילי שני, מזכירת סניף ירושלים. מוועד ההורים הארצי - מר משה מזרחי -

יושב-ראש הוועד; מר עמרם שער, הנהלת ועד ההורים הארצי. מוועד ההורים המרכזי

במחוז ירושלים מר שי לחמן. מהסתדרות הסטודנטים - מר יעקב אדרי; מר יגאל אוחיון.

מר דמביץ, היועץ המשפטי של ועדת הכספים הסכים לעזור לנו היום.הישיבה שלנו היום מעיקרה היא ישיבה פורמלית. בוועדה הזאת אנחנו מתנגדים

בתוקף להמשך התופעה של שמירת הורים בבית-הספר, שחבר חבר-הכנסת זאבי קרא לה:

מסרגות נגד קלצ' ניקובים. אימצנו את דו"ה ועדת גבעולי וקיבלנו בוועדה כמה החלטות

פה-אחד, שיש להפסיק את שמירת ההורים ולעבור לשמירה על-ידי חברות אבטחה. זאת,

בהינאם לדו"ח הזה, על סמך הסיכום שנעשה על דעת כל הצדדים ועל סמך ההסכמה של ארגוני

ההורים בארץ לשאת בהוצאה, כשדובר אז על 30 שקל בשנה. גם אנוכי וגם חברי שהשתתפו

בדיון במליאת הכנסת, אמרנו את הדברים האלה כאשר הובא החוק להארכת תקנות שעת חירום

על-ידי שר החי נוך.

שר החינוך פנה אלינו וביקש מאתנו, באופן חד-פעמי, להאריך את תוקף התקנות

בשישה חודשים, כדי שבמהלכם תתארגן המערכת לקראת אימוץ מסקנות ועדת גבעולי.

בעקבות הדברים הללו, גם אלה מתוכנו שהתנגדו לכל הארכה של התקנות - חבר-הכנסת

זאבי ואני בתוכם - מתוך התייעצות במליאה, הגענו למסקנה שנתאחר שהשר נכנס רק עכשיו

לתפקידו והוא מבקש ארכה של שישה חודשים, נהיה מוכנים להעניק לו אותם. אחרי זה לא

נסכים לעשות זאת. תוך תקופת הזמן הזאת צריך יהיה למצוא פתרון מלא ומספק לבעיה

הזאת. כך הדבר התקבל במליאה וכך אני מביא זאת בפניכם. ההחלטה במליאה התקבלה

פה-אחד.

היום אנחנו רוצים להעביר את אישור ההחלטה על הארכתן של התקנות לשעת חירום

לשישה חודשים בלבד. זה יביא אותנו לאמצע שנת הלימודים. במהלך הזמן הזה יהיה

צריך להביא בפנינו תקנות חדשות, הצעה חדשה, ולא - באמצע שנת הלימודים יישארו ללא

אבטחה. זו הפשרה שהושגה.

אני שואל את אורחינו אם לגבי הסיכום וההצעה הזאת שעומדת על הפרק יש מישהו

שרוצה להעיר, משום שמבחינתנו הדבר התקבל. בבקשה, מנכייל השלטון המקומי.
מי אלמוג
אני מסכים להארכה לשישה חודשים. אנחנו נמצאים במגעים אינטנסיבים עם משרד

החינוך כי הבעיות והפרטים מאוד מורכבים, זה לא .FLATיש בעיות שונות עם חברות

השמירה. בצפת ובמצפה רמון זה לא כמו בתל-אביב ובמרכז הארץ מבחינת העלויות. אני

לא נכנס לוויכוח מהותי אם זה מסרגות מול קלצ'ניקובים או פנסיונרים שנרדמים בשער

מול קלצ'ניקובים. יש אפשרויות מגוונות בערים השונות.

אני מקווה שנגיע לקונסנסוס עם משרד החינוך באשר לשיטה המורכבת והמגוונת ברחבי

הארץ. אם נגיע להסכמה בינינו, אני מקווה שנקבל גם את הסכמת ועדת החינוך של הכנסת

לכך.
היו"ר מי בר-זהר
אנחנו מודעים לבעיה שיש מקומות חריגים ואי-אפשר להנהיג בעיר גדולה אווזה שיטה,

שבה חברת שמירה גדולה יכולה לבצע את העבודה, בעיירה קטנה שבה העלויות יותר גבוהות

והבעיות הן אחרות. משום כך, באחד הסיכומים של הוועדה קיבלנו החלטה, שעם יישום

החוק תקום ועדת חריגים, כדי שהיא תוכל להתייחס לכל מקרה לגופו ולבדוק מקרים שלא

ניתנים לפתרון על-ידי השיטה הכוללת הזאת.

בעקבות דבריך על מגעים אינטנסיביים, אני מאוד מבקש בשם הו ועדת, מכל הגורמים

המעורבים בדיונים הללו -השלטון המקומי, המשטרה, ארגוני ההורים, ארגוני המורים

ומשרד החינוך - להגיע להסכמה בזמן. קיבלתם ארכה. אדרבה, נצלו אותה בצורה הטובה

ביותר ואנחנו נשתף אתכם פעולה. שלא יווצר מצב ששוב, בעוד שישה חודשים, תגידו

לנו: לא הצלחנו, לא עלה בידינו, תנו לנו עוד שישה חודשים.מי אלמוג;

מצדנו לא תהיה בעיה.

אי מזרחי;

אנחנו לא יכולים להתנגד להחלטת כנסת לאשר דחייה לחצי שנה. אבל שיהיה ברור:

הדחייה תהיה לשנה ולא לחצי שנה. לא ניתן להפעיל את הענין באמצע השנה. כידוע

לכם, הורים חותמים הסכמים, אם זה עם אנשים פרטיים ואם עם חברות שמירה, לשנה שלמה

ולא יהיה אפשר להפסיק זאת באמצע. יש הסכמים שכבר נחתמו ואי-אפשר לגבות אגרה

באמצע השנה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

הסכמים עם חברות שמירה? אנחנו מדברים על הסכמים פורמליים. לא מדובר על

הסכמים פרטיים שחתם ועד הורים מסויים כאן או שם. זה עניינם של ועדי ההורים באותו

מקום. זה מעניין אותם כשלג דאשתקד אם אנחנו מקבלים את התקנות. הם כבר חתמו.

מדובר באותם מקומות שבהם לא נחתמו שום הסכמים. יש לכם חצי שנה. אינם מודיעים
להורים
החל מתאריך מסויים, ינואר או פברואר, מתחילה שמירה מסודרת בכל בתי-הספר,

העלות של השמירה לתקופה הקרובה היא כך וכך ואתם מתבקשים לשלם את הסכום הזה.
אי מזרחי
אני חוזר. בכל מקרה לא ניתן יהיה להפעיל אורנה באמצע השנה, כי ועד הורים

בית-ספרי או ועד הורים עירוני מגיע להסדרים לשנה שלמה להעסקת אותה חברת שמירה או

אותו הורה.
היו"ר מי בר-זהר
אין הסכמים להעסיק הורים.
אי מזרחי
זה ענין שבין ועד ההורים לבין אותו איש ששומר. אתה יכול לקרוא לזה הסכם. אחת

הסיבות שהביאה את ארגון ההורים הארצי ללכת למשהו ארצי, היא שהעני ן מתמשך כבר

למעלה משנתיים, על השולחן מונח דו"ח גבעולי ולא מצליחים לממש אותו. אני מלא

הערכה למרכז השלטון המקומי, שידע והיה שותף, אבל לא היו לו השגות. כארגון הורים

אני אומר שהמצב הוא כזה שההורים ימשיכו כפי שהיה, מתוך חוסר ברירה, דברים שלדעתי

אינם משרתים את המערכת. במספר ישובים כבר חרנמו הסכמים. תראו זאת בירושלים או

בנתניה, חתמו הסכמים עם חברות שמירה במחירים הרבה יותר נמוכים ממה שאנחנו היינו

מוכנים להציע.
א' בריק
זה נסיון טוב.
אי מזרחי
אני לא יודע אם הוא טוב או לא כי אחר-כך יהיה לנו קשה. לא תוכל לבוא לאותו

ישוב, ירושלים או נתניה, שבו משלמים היום 20 שקל עבור האגרה, ולתבוע מהם לשלם

בשנה הבאה 30 שקל. השלטון המקומי דורש היום 45 שקל ולו היינו מוכנים לשלם 45 שקל

כלל לא היוגה מתעוררת הבעיה, וכבר היום השלטון המקומי היה מקבל החלטה על השמירה.

כך שיש השגות. קיבלנו שש הצעות והגשנו אותן למשרד החינוך.

אני מקבל את ההחלטה על דחייה לחצי שנה כדי לאפשר הידברות. אבל שיהיה ברור:

המצב הקיים היום במערכת הוא לא בריא לכל הגורמים.היו"ר מי בר-זהר;

אנחנו תמימי דעים שזה מצב לא בריא ואבסורדי וכי בינו ובין שמירה אין שום קשר.

אני מתקן אותך. דו"ח ועדת גבעולי סוכם רק השנה ולא לפני שנתיים. מאז שהוועדה

הזאת קמה, בכנסת הנוכחית, היא שינתה את העמדה של הוועדות הקודמות ותבעה להפסיק את

שמירת ההורים. ברור לי שהלק מוועדי ההורים תומכים, מפני שיש דברים שבהם המערכת

אינה יכולה להילחם במציאות קיימת. באותה מידה החינוך האפור תרם ליום החינוך

הארוך כי זה חייב את המערכת לעמוד בפני מצבים חדשים. אם הורים כבר חתמו על

הסכמים - אני רואה זאת בחיוב רב ותבוא עליהם ברכה. אם יתברר לנו בתוך שישה

החודשים שבחלק מהמקומות יחתמו ויישמו את השיטה החדשה - מה טוב, אם בחלק מהמקומות

זה עוד יצלע במשך חודשיים שלושה - שיצלע.

אני רוצה להבהיר שאנחנו הסכמנו לדחייה הזאת רק מפני שבא שר חינוך חדש, עם

רצון טוב, עם נכונות להגיע להסכם, ואמר: תנו לי שישה חודשים כדי לפתור את

הבעיות. אם זה יקח שישה חודשים, אפשר לתת לו אותם.

ש' לחמן;

מדובר כאן בהחלטת כנסת ואני מבין את המניעים שעומדים מאחוריה. אבל אני מוכרח

להצטרף להשגות שהושמעו כאן על-ידי מר מזרחי ואתייחס להיבטים המעשיים.

בשנה האחרונה יצא ועד ההורים המרכזי בירושלים במיכרז עירוני לחברות שמירה.

לדעתי זה יכול לשמש כדגם ארצי לנושא שהוועדה עוסקת בו כרגע, כי כל ההכנות נעשו

וכל המסמכים המשפטיים כבר ישנם, כולל החוזה המשפטי, תוך התייעצות עם הגורמים

בעיריית ירושלים, היועץ המשפטי, ועדת המיכרזים וכו'. הסדר ההתקשרויות הזה עומד

להיכנס לתוקף עם תחילת שנת הלימודים הבאה.

המיכרז יצא לחברות שמירה בכל ירושלים. 15 נענו, ומתוכן, לאחר בדיקה מאוד

קפדנית שנמשכה חודשים, בחרנו בארבע חברות שעמדו בכל הקריטריונים הגבוהים מאוד

שהצבנו בפניהם. כולם בוגרי יחידות קרביות, עם נסיון וכושר קרבי. כל שומר יהיה

מצוייד במכשיר קשר ורכב מאבטח של חברת שמירה ינוע בין בתי-הספר באותו אזור. חברת

השמירה מקושרת למוקד העירוני עם אפשרות להזעיק את כל גורמי הבטחון בזמן קצר ככל

האפשר. לגבי נהגים של רכבי האבטחה, מדובר במאבטחים עד גיל 35 או 40. אלה

הקריטריונים הגבוהים ביותר שניתן להגיע אליהם.
ש' לחמן
מצב הבטחון בירושלים מדרדר כל הזמן, היא נמצאת בלב העימות והאינתיפדה, ובגלל

שהתקנה בדבר שמירת הורים אינה מתקיימת כראוי, נמשכת התופעה של מסרגות מול

קלצ'ניקובים, שהיא הגדרה נהדרת, והתרענו עליה. כבר חודשיים לפני האינתיפדה יצאנו

בחוזר מתריע לעיריה. הזהרנו ואמרנו שכל יום שלא מתרחש אסון בירושלים הוא בחזקת נס

ורק אם יקרה אסון תתעורר כל המערכת בבהלה ויתחילו לחפש את האשמים. במשך שנתיים

נלחמנו,. בכוזב ובעל-פה עם כל הגורמים. בסוף, בלית ברירה, כשראינו שהמערכת יושבת

באפס מעשה, ומחכים כחדלי אישים לאסון הממשמש ובא, הודענו שאנחנו, כנציגות נבחרת

של ציבור ההורים בירושלים, איננו מוכנים לעמוד בידיים שלובות ולהמתין לאסון. אז
הודענו לעיריה
אם אתם לא עושים את המוטל עליכם - אנחנו נעשה זאת, למרות שאין

בידי נו הכלים.

כיוון שהתקנה בדבר שמירת הורים עדיין בעינה ולא התבטלה, אמרנו שקודם נעשה סדר

בבלגן, וזה בפירוש מה שקורה היום, כי השדה הזה פרוץ. יש ועדי הורים שבאופן עצמאי

התקשרו עם כמה חברות שמירה קיקיוניות שנותנות יותר שירותי ניקיון מאשר שירותי

אבטחה בעלויות מאוד גבוהות. אמרנו שאנחנו ניתן שירות לוועדי ההורים. אלה מהם

שרוצים להתקשר עם חברות שמירה, יתקשרו אתן לאחר מיכרז, עם הטובות בהן, שיתנו את

שירותי האבטחה והשמירה המיטביים ביותר. נבחרו ארבע חברות שמירח כאלה וירושלים

חולקה על בסיס אזורי. כל חברח תפעל באזור מסויים, תחת פיקוח של חקב"ט העירוני,

הנהלות בתי-הספר וועדי ההורים.לגבי העלות. נהגנו לפי העלות לשעת שמירה והגענו לעלות הכי נמוכה האפשרית -

7.3 שקלים לשעה. העלות להורים מתחלקת בין בתי-הספר. זה נכון, בית-ספר שיש בו

1,000 תלמידים - העלות תהיה מאוד נמוכה ותגיע בערך ל-25-20 שקלים בשנה. בית-ספר

קטן שיש בו כ-200 תלמידים, אנהנו מעודדים - ובנושא הזה, אנהנו עם עיריית ירושלים,

בחזקת גורם ממליץ לוועדי הורים - ונמליץ לשניים-שלושה בתי-ספר להתאגד, מאהר

שאנהנו פועלים על בסיס אזורי. הברת השמירה ממילא מאבטהת את כל האזור, הם יתאגדו

יהד ויורידו את העלויות. אם בתי-הספר לא יתאגדו, העלות לבית-ספר של 350-300

תלמידים תגיע ל-35-30 שקל להורה לשנה.

היו"ר מי בר-זהר;

הנסיון שלכם מאשש את המספרים של מר מזרהי לגבי כלל המדינה. ממוצע של 30 שקל

הוא אי ננו מופרז.

ש' להמן;

הצעד שנקטנו בו הוא צעד ראשון. המטרה שלנו היא להגיע להנהגת אגרת שמירה ברמה

הארצית, במסגרת אגרת שירותים נוספים שתביא להפחתת עלויות ותאפשר גם סיבסוד ותמיכה

בבתי-ספר חלשים. כיום אני לא יכול לעשות זאת כי העיריה מסרבת לשאת בנטל הכספי.

בינתיים אנחנו נושאים בנטל.

היו"ר מי בר-זהר;

בכל מקרה אנחנו לא מתכוונים שהעיריות והרשיות המקומיות ישאו בנטל.
ש י לחמן
גם לא את הנטל הארגוני של הפעלת חברות השמירה והפיקוח עליהן? אנחנו צריכים

לעשות זאת היום?

היו"ר מי בר-זהר;

אנחנו נפעל על-פי דו"ח ועדת גבעולי שנתן הנחיות ברורות בנושא הזה. לא היינו

נכנסים לנושא הכספי לולא נאמר לנו מלכתחילה שזה יהיה על חשבון ההורים. שלא יהיה

שום ספק בכך.

שי לחמן;

אבל הגבייה תהיה באמצעות הרשות המקומית.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אם הגבייה היינה כבר מאורגנת היינו מנהיגים זאת עכשיו. זה אחד הנושאים שעליהם

יש עדיין ויכוה בין משרד החינוך, ארגוני ההורים ומרכז השלטון המקומי, על הנקודה

הספציפית של הגבייה וההפעלה. ייתכן שיגיעו לפתרונות אחרים, שיתבעו להוסיף 2

או 3 שקלים בשנה ועל-ידי כך יתוסף כוח-אדם שיעסוק בגבייה ברשויות המקומיות. לא

זה הנושא כיום. העקרון הוא ברור מאוד; אנחנו מתנגדים להוסיף כל נטל כספי על

השלטון המקומי ואין על כך ויכוח. משום כך אנחנו אופטימיים לגבי יישומו של הדו"ח.

יש למצוא את הדרך שעצם ההפעלה של התכנית לא תכביד בצורה כלשהי על השלטון המקומי

שהיום נמצא במצב לא קל.
שי לחמן
אני רוצה להוסיף. כפי שהנהגנו ביטוה תאונות אישיות לתלמידים וזה ניגבה באגרה

משותפת, יחד עם אגרת הבריאות, ניתן לעשות אותו הדבר לגבי אגרת השמירה. אינני

רואה בכך שום מניעה ושום בעיה ארגונית, אולי ביורוקרטית. ניתן למצוא לכך פתרון.אשר לארכה של שישה החודשים. עם תחילת שנת הלימודים, ההסדר המקיף הזה,

בירושלים, עומד לצאת לפועל. כל בתי-הספר שירצו יתקשרו עם ארבע חברות השמירה על

בסיס אזורי. אני רוצה להבין מה יקרה בחלוף שישה החודשים וממתי זה מתחיל?

אי בריק;

מה-1 בספטמבר.
שי לחמן
למה לבזבז עוד חודשיים? זה לא שישה חודשים, זה שמונה חודשים.

אי בריק;

התקנות קיימות עד ה-1 בספטמבר.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

רבותי, אנחנו לא נפתח שוב בדיון הזה. אל תתחילו בכל פעם להמציא את הגלגל

מחדש. הנושא כבר סגור. זה מתחיל ב-1 בספטמבר בכל שנה. כדי שהדברים יותקנו

ויופעלו בדרך המתאימה, הכנסת, אפילו בשלב הרבה יותר מוקדם מאשר השנה, מאשרת את

התקנות לשנה הבאה. מבחינת ההתעסקות בנושא יש להם שישה חודשים מעכשיו להגיע

להסכם. אם יגיעו להסכם בסוף דצמבר, נוכל באפריל להעמיד את השיטה החדשה.
ש' לחמן
מה עם ועדי ההורים שכבר התקשרו עם חברות השמירה לשנה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אותם ועדי הורים ימשיכו ותבוא עליהם הברכה.

אני פונה אל משרד החינוך; האם מובן לכם שאנחנו מדברים על התקופה עד מחצית

שנת הלימודים ויהיה צורך להגיע להסכמים עד לסוף השנה הזאת, עד סוף ינואר.
ע' סלע
כפי שאמר מר אלמוג, אנחנו נמצאים במשא-ומתן אינטנסיבי עם החברה לכלכלה בשלטון

המקומי שעושה מיכרזים ובודקת מחירים. יש עוד חילוקי דעות במספר נושאים, אבל אני

מניח שנגיע לקונסנסוס.

היו"ר מי בר"זהר;

אנחנו לא נעשה שוב את התרגיל הזה, הוועדה הזאת לא תמליץ פעם נוספת על הארכת

התקנות לשעת חירום.

האם למשטרה יש מה לומר?

סנ"ב ר' מור;

מבחינה מקצועית היינו מעוניינים שיעבירו לנו אותם חוזים עם חברות השמירה כדי

שנוכל להעיר הערותינו, כי יש לנו נסיון רב בהוראות לחברות שמירה, מה לעשות ומה

לא. עד עכשיו יש דברים שנחתמו על הנייר, עוד אין נסיון בשטח.25/07/90

היו"ר מי בר-זהר;

אבל יש מקומות שבהם זה כבר נעשה.

סנ"צ ר' מור;

כן. באותם מקומות שהקב"ט אומן לנושא, נכנס לתחום הזה ופיקח עליו, זה עבד טוב

מאוד.
ש' לחמן
אולי אפשר להפיץ בין חברי הוועדה את החומר שלנו שקיים בנושא הזה.

היו"ר מ' בר-זהר;

אנחנו נפיץ את החומר הזה בין חברי הכנסת מפני שהוא ר)שוב לנו לקראת הדיונים

הבאים. כאשר נקיים את הדיונים בעוד כשנה, חשוב מאוד שמר לחמן יבוא כבר עם

המסקנות של שישה החודשים הראשונים, כי אנחנו רוצים ללמוד מהנסיון שלכם. אם יש

מקומות אחרים שבהם הדבר הצליח, אולי תמליץ בפנינו, סגן ניצב מור, על גורמים

נוספים שיוכלו להציג בפנינו את הנסיון שלהם בתחום הזה.
ני שני
רציתי לברך על ההחלטה העקרונית ולקוות שבמשך שישה החודשים האלה לא יקרו

אסונות. אני רק רוצה להדגיש שהיום המצב הוא בלתי נסבל. בתי-ספר גדולים של אלפי

תלמידים נמצאים במצב שהשטח כולו פרוץ וכל אחד יכול להיכנס. הדברים כבר נאמרו אבל

המצב מאוד קשה בשטח.

היו"ר מ' בר-זהר;

אנחנו מסכימים אתך. אנחנו חושבים שהמצב היום שערורייתי. אם יהיה נסיון

פיגוע, אין שום אפשרות להורים המסכנים האלה לעשות משהו, כי גם הבדיקות שהם עורכים

הוא דבר מגוחך. כולנו מתפללים שלא יקרה איזה שהוא אסון, כי אם יקרה אסון בתקופה

הזאת, הרי אלה שגרמו את העיכובים לא יידעו היכן לשים את עצמם. לכן טוב שנעשה

מאמץ בתקופה הזה.
מ י אלמוג
לגבי הדברים האחרונים ששמענו. אין הרמטיות בשום דבר. גם אחרי שיהיו

הסידורים שמר לחמן סיפר עליהם, יכול לקרות משהו, ואני מקווה שלא יקרה חלילה. אני

לא מקבל את הדברים האלה. גם היום במקום שיש מנחל או מורים עם מודעות, ויש

בתי-ספר שונים כאלה, יש שם התארגנות טובה מירבית לנושא הזה. אני מציע שגם משרד

החינוך . וגם ארגוני המורים יכתבו להנהלות בתי-הספר להגביר את המודעות וההתארגנות

ולא ישאירו שטח פרוץ עד לעוד שישה חודשים. אני מכיר בתי-ספר שגם היום מאורגנים

היטב בנושא הזה, בלי המסרגות.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מרשה לעצמי לפקפק קצת בגישה הזאת, לא מפני שאין בתי-ספר כאלה, ודאי

שישנם. אבל בנושאים שקשורים בהגנה ושמירה על חיי אדם, אני לא יכול לסמוך על

התנדבותם ורוחם הטובה של מספר מסויים של מנהלים או מורים. השטח היה פרוץ גם בשנה

שעברה, ואנחנו רוצים לתקן מצב קיים. אני רוצה שאנשים מקצועיים שיש להם אחריות

ומיומנות יטפלו בכך.

מה המצב באוניברסיטאות מהבחינה הזאת, מר אדרי?
י' אדרי
בישיבה הקודמת נתתי סקירה. הצטערתי שאנחנו מנותקים כי רצינו שיכללו גם את

המוסדות להשכלה גבוהה בנושא הזה. בירושלים, כפי שזה היה עם ועד ההורים, היה הסדר

פנימי של האוניברסיטה עם רשויות הבטחון שעבד יפה מאוד. אני יודע מעמיתי בתל-אביב

ובבאר-שבע שקיימת בעיה בנושא. זה לא מסרגות אבל זה הברות שמירה עם אנשים מבוגרים

מאוד וסטודנטים שמתגברים את השמירה. זה לא מסודר.
היו"ר מ' בר-זהר
האם המוסדות מוכנים לשאת בכל ההוצאות של השמירה?
י י אדרי
שלילי .

היו"ר מ' בר-זהר;

האם הסטודנטים מוכנים להשתתף?

י' אדרי;

שלילי. בירושלים עשינו שילוב של שני האלמנטים: מה שהאוניברסיטה מוכנה לספוג

והסטודנטים ישלימו את ההפרש, כשהונהגה אגרת שמירה לכל סטודנט. כל סטודנט שמילא

את הובת השמירה שלו , 10 או 12 שעות, קיבל בהזרה את כל אגרת השמירה שלו. כי

סטודנטים בעצמם שמרו, וזה בהתאם לקריטריונים.

היו"ר מי בר-זהר;

תעבירו אלינו את ההסכם הזה וננסה ליישם אותו בשאר המוסדות. זה נותן איזה

פתרון בכיוון שונה.

ר' זאבי ;

לפי ההלטת ממשלה, נדמה לי משנת 1974, המשטרה היא הגורם המנהה. המשטרה עושה

לה חיים קלים וזורקת את כל המשימה על ההורים, על בתי-הספר ועל משרד החינוך. אתם

ממלאים את הפקודה של ההלטה לפי מצב רוה הממשלה משנת 1974 . אבל מי אמר שצריך

לשמור על בית-ספר במצפה-רמון? לשם מה בזבוז הכסף הזה? לפי השבוני הולכים 400 אלף

ימי עבודה בשנה. עברו כ-16 שנה מהההלטה, נספור כמה מיליונים ימי עבודה הלכו

למשק. אתם כגורם מנהה - אף אהד לא מטפס עליכם, מטפסים רק על משרד ההינוך.

הי מירום;

מה יש במצפה-רמון שאין במקום אהר?

ר י זאבי;

מצפה-רמון לא עומדת להיות מותקפת מחר.

הי מירום;

לא מזמן ברהו מחבלים מכלא באר-שבע.ר' זאבי;

כשהם בורחים או שיש ידיעה, המשטרה צריכה להכניס את בתי-הספר המתאימים לכוננות

ולהפעיל בהם תקנות חירום של אבטחת מוסדות חינוך. אין הצדקה לעשות את זה כל ימות

השנה, 16 שנה. למה? אתם עושים לכם חיים קלים, חיים מנדטוריים. יש פקודה של

הממשלה, משרד החינוך ישמור וההורים סובלים; ההורים ישלמו כסף, והמשטרה - מכוסה.

תפסיקו להיות מכוסים. אין הצדקה לשמור על בית-ספר בתוך קיבוץ, שם בלאו-הכי לא

שואלים אתכם.

חי מירום;

שומרים. קיבלתי תורנות שמירה בבית-ספר בתור הורה.

ר' זאבי;

סיפר לי נציג משרד החינוך שבקיבוצים מסתפקים בשמירה מקומית. מי אמר שצריך

לשמור בבית-ספר בקיבוץ? הקיבוץ כולו שמור.

אנחנו ועדת חינוך של הכנסת ואנחנו לא יכולים לטפס עליכם. אבל תראו אחריות

ממלכתית. 400 אלף ימי עבודה - כל השנים שהלכו הם הפסד אדיר למשק. היינו לוקחים

את הכסף הזה ומשקיעים אותו בדברים חיוביים. המסקנה צריכה להיות, שהמשטרה, כגורם,

לפי הגדרת אותה החלטת ממשלה, צריכה להנחות כל פעם את משרד החינוך או את הרשות

המקומית לפי ידיעות מזדמנות, מצב הבטחון, מצב רוח כללי. ברחו מכלא באר-שבע -

תכניסו לכוננות.

בתל-ירוחם ובמצפה רמון לא צריכה להיות שמירה. יש להתייחס גם לבתי-הספר של

השכבות הנמוכות, כי שם בתי-הספר קטנים ועלות השמירה תיפול על פחות אוכלוסיה, בעוד

שבתי-ספר גדולים הם של העשירים והם יכסו זאת במעט מאוד כסף.

זו הערה בשולי הדיון שאני מקווה שתגיע מפה אל המשטרה.

חי מירום;

אינני מקבל את עמדתו של חבר-הכנסת זאבי. צריך לאבטח מוסדות בכל מקום בארץ.

העילה היסודית להארכת תוקף תקנות לשעת חירום היא בדרך כלל יותר מהטעם הבטחוני.

במדינת ישראל אין מקום שהוא לא חשוף לאפשרות פיגוע, גם מצפה רמון וגם מקומות

אחרים. צריך לאבטח בתי-ספר בכל מצב, גם ללא מצב בטחוני כפי שמדינת ישראל נתונה

בו, מפני ליסטים, מטורפים וכיוצא באלה. צריך לבדוק מי נכנס ומי יוצא במוסד

חינוכי. אין להצטער על ימי העבודה האלה שהושקעו בבטחון הילדים ויש לעשות זאת.

כשבדקתי את התקנות ראיתי שסעיף העונשין מתייחס בעיקר לאדם בודד שאינו מבצע

שמירה. היה מקום לשקול את הרחבת הענין גם אל המוסד כולו, בבחינת מי שמקיים את

האחריות כלפי המחוקק על ביצוע הדבר. לא לפטור את האדם הבודד שאינו מופיע, הוא

כבר בר-ענישה. לי ידוע על מקומות שאי-אפשר לתאר את ההזנחה הקיימת בהם.

דבר נוסף שמצריך קביעת עמדה הוא הנושא של המוסדות להשכלה גבוהה, ולא קבענו

עמדה בענין הזה. מדובר כאן במוסדות גדולים מאוד בלב מרכזים עירוניים,

שההסתייגויות שלך, חבר-הכנסת זאבי, אינן תופסות לגביהם. חשוב שהוועדה תחווה את

דעתה שיש להרחיב גם לעבר המוסדות להשכלה גבוהה.

ר' זאבי;

לשיטתך, חבר-הכנסת מירום, אם אכן צריך לאבטח את כל מוסדות החינוך כל ימות

השנה, בלי קשר להתראה מודיעינית או למצב בטחוני מתחלף, מדוע זה תפקיד של ההורים?

זה תפקידה של המדינה. המדינה צריכה לתת בטחון. מי מאבטח את משרד ראש הממשלה? -

שוטרים; את שדה-התעופה לוד - המדינה.חי מירום;

אני מוכן להסכים אתך.

היו"ר מ' בר-זהר;

אינני רוצה לפתוח דיון מחודש בנושא הזה. יש הסכמה בתוכנו שהאבטחה במוסדות

חינוך שעליה מדובר תבוצע על-ידי ההורים או על חשבון ההורים. כולנו היינו שמחים

אם המדינה היתה מספיק עשירה כדי לאבטח את כל המוסדות האלה בלי מעורבות כלשהי של

הורים. אבל זה חלק מאורח חיינו בגלל המצב בו אנו נמצאים, שהוא שונה מכל מקום אחר

בעולם.

חבר-הכנסת זאבי, לית מאן דפליג, שיש הבדל בין שיגרת שמירה לבין פעילות ברגע

שיש אירוע או מתח בטחוני. אני מניח שמקובל על כל הנוכחים כאן, כי ברגע שנודע על

פעילות מסוכנת כלשהי, בריחת עצירים, פעילות חבלנית חשודה, או ידיעות מודיעיניות

שבאזור מסויים עלול להיות פיגוע כלשהו - כל הגורמים הבטחוניים בוודאי מתגייסים

מייד לאבטחה הרבה יותר מוגברת באותו מקום. אני מניח שגם למשטרה אין התנגדות

לתפיסה הזאת.

אשר לנקודה שהעלה חבר-הכנסת מירום. אני מבקש ממר בריק להסביר לנו באיזו מידה

יש לוועדה כמו שלנו סמכות להמליץ בתחום של התקנות שמתקין אותן למעשה השר? אי-אפשר

להאשים אותה אם שישבה ליד הפשפש בגדר - ולפעמים גם גדר אין שם - ולא בדיוק שמרה

מפני מי שהתפרץ פנימה. צריך להפעיל סנקציה על בית-הספר או על אותו מנהל שמזניח

את הדברים. אני מבקש לשמוע את ההיבט המשפטי.

א' בריק;

ניתן לתפעיל סנקציות נגד כל מי שמפר את התקנות האלה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

בתקנות האלה זה איננו מופיע. האם הוועדה רשאית להמליץ בפני השר להוסיף תקנה

ברוח הזאת?

אי בריק;

המשרד יכול להפעיל גם סנקציות משמעתיות וגם סנקציות פליליות - ברגע שמנהל לא

מקיים את חובותיו לפי ההוראות - גם בהקשר לתקנות הללו. אנחנו נבדוק זאת. אם זה

בלתי אפשרי , נתקן זאת.

היו"ר מ' בר-זהר;

אם כך, נמליץ בפניכם היום. אני מבקש לשמוע את מר לוי.

י' לוי;

התקנות הן חלק מהחוק. סעיף העונשין באמת מתייחס לאדם בודד, הוא איננו יכול

להתייחס למוסד כי מוסד הוא לא אישיות משפטית.

היו"ר מי בר-זהר;

כוועדה של הכנסת אנחנו מאשרים את החוק, כלומר, התקנות הן מה שהשר מתקין או

מבטל.י' לוי ;

זה חלק מהחוק.

היו"ר מי בר-זהר;

לא, אני מצטער.

י' לוי;

יכול להיות שאתה צודק.

היו"ר מ' בר-זהר;

אינני משפטן וקטונתי בתחום הזה. אבל הרווק לפני.

י' לוי ;

כן. אבל הוא מעלה את תוקפו של חוק מסויים והתוספת היא חלק מהחוק ההוא.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

מה שאני מתבקש לעשות בחוק שמוגש לי זה לא לאשר מחדש כל תקנה ותקנה.

י' לוי ;

כך עשית.

הי ו "ר מי בר-זהר;

לא. אני מאשר את סמכותו של השר לבצע. אני קורא; "שר החינוך והתרבות, באישור

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, רשאי בכל עת בצו שיפורסם ברשומות, לבטל תקנות,

כולן או מקצתן או להגביל סמכויות..."

י' לוי;

ראה סעיף 1, התקנות מוארכות.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

כלומר, התקנות באות אלי בתור חבילה ואני מאריך אותן או משנה אותן. אני מקבל

את החוק שאומר; התקנות כמות שהן מוארכות.

אי בריק;

בדקתי זאת עכשיו. החוק עונה על הנקודה שהעלה חבר-הכנסת מירום. התקנות האלה

מאפשרות לתת הוראות לכל אדם, כלומר, לא רק להורים או למורים. סעיף 3 לתוספת;

"(א) הודעה על הטלת חובת אבטחה תינתן בכתב למנהל המוסד..." אבל יש סעיף שמאפשר

לתת הוראות להורים, סעיף 2(א) "הממונה רשאי להטיל חובת אבטחה על תלמידי מוסד...

על הורי תלמידים, על מנהל המוסד, על המורים ועל עובדים אחרים של המוסד". כלומר,

הוא רשאי לתת הוראות לכולם. סעיף העונשין חל על כל אדם שיש לו חובה על פי החוק.

היו"ר מ' בר-זהר;

הממונה יתן את ההוראות, כפי שאתה אומר. אבל פה לא כתוב שהמנהל חייב לדאוג

לכך שבית-הספר יהיה מגודר כראוי. איפה זה כתוב?א' בריק;

התקנות לא מפרטות איזה הוראות. יש על כך חוזרי מנכ"ל ודברים שמעבר לתקנות.

כל הוראה כזאת שניתנת על כל אדם שמוזכר כאן והוא לא מקיים אותה - הוא בר-עונשין,

לא רק ההורים, כל מי שלא מילא. זה ברור.
י' לוי
רק לעניו המוסדות. המוסד הוא איננו אישיות משפטית. גן-ילדים או בית-ספר הוא

לא בר-עונשין.

ש' לחמן;

לנקודה שהעלה חבר-הכנסת מירום. במקביל לפעילות להוצאת המיכרז והסדרי

ההתקשרות שהגענו אליהם אמרנו לעיריה ולמשרד החינוך: המצב הוא קשה ומסוכן ואסון

יכול לקרות כל יום. עד שנגיע להסדר ברמה העירונית והארצית, כל עוד יש חוק

ותקנות, חייבים לקיים אותם במלואם, לא ייתכן שתהיה תופעה של הורים שנעדרים

משמירה, או שאינם באים בזמן, או שאין כלל שמירת הורים בבית-הספר ועדיין לא התקשרו

עם חברות שמירה, או שאלה חברות שמירה ששולחות כל עיוור, חיגר ופיסח. הודענו

שאנחנו, כוועד מרכזי, מוכנים אפילו לצעד שמבחינתנו הוא בלתי פופולרי: לפרסם

רשימות שחורות של הורים שאינם מופיעים לשמירה. מדובר כאן בדיני נפשות ולא ייתכן

שכל אחד יעשה דין לעצמו.

לדעתי, משרד החינוך, הרשות המקומית ואולי ועדת החינוך של הכנסת צריכים לגבש

כאן עמדה משותפת ולצאת בתביעה להנהלות בתי-הספר ולוועדי ההורים שיקפידו על כך,

ומי שלא ימלא אחר התקנות האלה עד בוא הפתרון המקובל על כולנו - תעמידו אותו לדין,

תטילו עליו קנסות.
הי ו "ר מ' בר-זהר
מר לחמן, דבריך מובנים. לא אנחנו מעמידים לדין, לא אנחנו הגורם המאשים.

כולנו רוצים שהדברים יקויימו.

הנושא של אבטחת מוסדות אקדמיים ואוניברסיטאות הוא נושא שונה לחלוטין. מר

אדרי, כאשר נקבל ממך חומר, נקיים דיון בנושא הספציפי הזה. אי-אפשר לצרף את שני

הדברים, הם בעלי אופי שונה וצריך לטפל בזה בצורה אחרת.

תודה רבה לכל האורחים.

אנחנו עוברים לאישור מסקנות הוועדה.
אישור מסקנות הוועדה בנושא
בית-הספר המקיף בעכו

חבר-הכנסת זאבי, חבר-הכנסת מירום, האם יש לכם הערות לגבי אישור מסקנות הוועדה
בנושא
בית-הספר המקיף בעכו? אני מעמיד זאת להצבעה: מי בעד? מי נגד?
ר' זאבי
אני מבקש להכניס תיקוני דפוס.
היו"ר מ' בר-זהר
המסקנות התקבלו פה-אחד.25/07/90
אישור מסקנות הוועדה בנושא
החלטת משרד החינוך והתרבות

לצמצם את שבוע הלימודים לחמישה ימים

היו"ר מ' בר-זהר;

אני מבקש שנאשר את ההמלצות בנושא: החלטת משרד החינוך והתרבות לצמצם את שבוע

הלימודים לחמישה ימים.
י' גידלי
חבר-הכנסת יצחק לוי ביקש לתת דעת מיעוט או לקבל את דעתו.
ר' זאבי
לפני שמצביעים, לא ברור לי הניסוח בפיסקה הבאה: "הוועדה שמעה כי ההחלטה

למעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע לא נתקבלה איורי דיונים ממצים בתוך משרד החינוך, אלא

עקב הסכם שכר שנחתם עם הסתדרות המורים..." הניסוה לא נראה לי כל כך. רוצים

לעקוץ את משרד החינוך שהם לא דנו? נכתוב זאת על דרך החיוב ולא על דרך השלילה:

ההחלטה למעבר וכו' נתקבלה עקב הסכם. לא נגיד שלא היו דיונים ממצים.
הי ו "ר מ' בר-זהר
בסדר.

נצביע. מי בעד דעת המיעוט של חבר-הכנסת יציק לוי? - אין. מי בעד דעת הרוב?

ההצעה נתקבלה.
אישור מסקנות הוועדה בנושא
העסקת ילדים ובני נוער במופעים מפוקפקים

הפוגעים בנפש הילד
היו"ר מי בר-זהר
אני מבקש לאשר את מסקנות הוועדה לגבי העסקת ילדים ובני נוער במופעים מפוקפקים

הפוגעים בנפש הילד.
ר' זאבי
יש לי הצעה, שהנושא לא יהיה "במופעים מפוקפקים", אלא "הפוגעים בנפש הילד".
היו"ר מ' בר-זהר
לא.. זה הנושא של ההצעה שהועברה אלינו מהמליאה.
ר' זאבי
כשאתה נותן אישור לכך, אתת מאשר דברים מפוקפקים. כי בתוך זה אתה קובע שיש

דרך לאשר גם לילד אם הוא מגיש לך בקשה.
הי ו "ר מ' בר-זהר
לא. אנחנו מדברים על מופעים מפוקפקים. אנחנו לא מדברים על מופעים לא

מפוקפקים.
ר' זאבי
כתוב פה שילד מגיש בקשה עם ההורים וכו', ומפרט, ואתה נותן אישור. המדינה

נותנת אישור לדברים מפוקפקים, אסור לה להיות חתומה על דבר כזה. "כל קטין הרוצה

להופיע במופע כלשהו, הייב להגיש בקשה לוועדה זו. הוועדה בודקת הבקשות ...".

היו"ר מי בר-זהר;

מאחר שקיבלנו הסבר על מה מדובר, אני מציע: בקשות של הופעה במופעים מפוקפקים

ו/או של רקדניות בטן קטינות - נידחות. על-ידי כך אנחנו פותרים את הבעיה הזאת.
ר' זאבי
אם היית כותב: הפוגעים בנפש הילד - אתה עונה על הכל.

היו"ר מי בר-זהר;

אינני רשאי כי זו הצעה שהועברה אלינו מהמליאה.

מי בעד המסקנות לאחר התיקון?

המסקנות נתקבלו.
מסקנות הוועדה בנושא
סדנת הילדים של ארגון איי.אם.

אני מבקש לאשר את מסקנות הוועדה בנושא: סדנת הילדים של ארגון איי. אם.
ר' זאבי
יש לי שאלה. בפיסקה הרביעית אתה כותב שהכוונות של יוצרי הסדנאות ומנחיה הן

טובות ביסודן. זה מפריע לי.
היו"ר מ' בר-זהר
הושבתי על זה. אולי: אינן שלילי ות ביסודן.
חי מירום
ראיתי את הפיסקה הזאת וקצת לא אהבתי אורנה. למה אנחנו צריכים לעסוק בכוונה?
היו"ר מ' בר-זהר
מקובל עלי, נמחק זאת.

מי בעד המסקנות לאחר התיקון?

המסקנות אושרו.

תודה רבה לחברי הכנסת. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:15

קוד המקור של הנתונים