ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 13/03/1990

בית-הספר המקיף בעכו; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרת

כ מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 117

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שלישי, ט"ז באדר התש"ן (13 במרץ 1990). שעה 00;09

נכחו;

חברי הוועדה; מי בר-זהר - היו"ר

פי גולדשטיין

ר' זאבי

הי מחמיד

נ י מסאלחה

ח' פארס

מוזמנים; אי זבדה - יועץ שר החינוך והתרבות

דייר גי בן-דרור-מנהל מינהל הפיתוח, משרד החינוך והתרבות

בי נסים - משרד החינוך והתרבות

אי מזרחי - מ"מ ראש העיר עכו

חי אסולין - מנהל אגף החינוך, עיריית עכו

חי שאפעי - חבר מועצת העיר עכו

חי רייס - חבר מועצת העיר עכו

ז י מוסא - חבר מועצת העיר עכו

מי מזרחי - יו"ר ארגון ועד הורים ארצי

נ' אסכנדר - מנהל בית-הספר בעכו

שי מרואן - יו"ר ועד ההורים בבית-הספר

ס' חטיב - מפקח בית-הספר

מ"מ מזכירת הוועדה; י' גידלי

רשמה; עי הירשפלד

סדר-היום; 1. שאילתות.

2. בית-הספר המקיף בעכו - הצעה לסדר-היום של

חה"כ ת' טובי ונ' מסאלחה.שאילתות

היו"ר מ' בר-זהר;

אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות. קודם-כל שאילתות של חברי הוועדה.

חבר-הכנסת זאבי, בבקשה.

ר' זאבי;

בעתון "דבר" ובעתון "הארץ" מהבוקר נכתב על יום עיון שהתקיים באוניברסיטת
בן-גוריון בנגב בנושא
התרבות הישראלית בראי העימות הישראלי-פלשתי נ'. יום העיון

הזה התקיים בשיתוף עם היחידה לחינוך לדמוקרטיה ודו-קיום במשרד החינוך והתרבות.

בענין זה אני שואל 5 שאלות: האם יום העיון הזה הוא על דעתו של המשרד? האם

התוכנית של יום העיון נראית למשרד והאם הוא אישר אותה? מה היה היקף ההשתתפות

הכספית של המשרד ביום העיון הזה? מדוע לו כללו בין הדוברים אנשים גם ממחנה אחר?

מדוע יש שם חד-צדדיות? ולבסוף, האם משרד החינוך רואה מתפקידו להפיץ בקורת ודיבה

על צה"ל ועל נשיא המדינה?

בית-הספר המקיף בעכו
הי ו "ר מ' בר-זהר
הנושא שלנו היום הוא בית-הספר המקיף ערבי בעכו, על-סמך הצעה לסדר-היום של

חברי-הכנסת תופיק טובי ונואף מסאלחה, אשר עדיין לא הגיעו לישיבה. אני רוצה

להדגיש שמציעי ההצעות בדרך-כלל לא חייבים להגיע לישיבה, אבל אם הם מודיעים שהם

באים ועומדים להציג את הנושא, אנחנו דואגים לכך שהם יבואו. במקומם יציג היום את

הנושא חבר-הכנסת מחמיד. בינתיים הגיע חבר-הכנסת מסאלחה ואני מעביר אליו את רשות

הדיבור. בבקשה.

נ י מסאלחה;

בית-הספר בעכו הוא בית-ספר היחיד לתלמידים הערביים ובו חטיבת ביניים ובית-ספר

תיכון. בשנה האחרונה ועד ההורים השבית את בית-הספר פעמיים. השביתה הראשונה היתה

בתחילת שנת הלימודים ואז חזרו התלמידים ללימודים בבית-הספר בתקוה שהליקויים הרבים

יתוקנו. עד חופשת השליש הראשון הליקויים לא תוקנו כלל ואז שבתו עוד פעם. 5-4

חברי כנסת הוזמנו על-ידי ועד ההורים לבקר במקום. היינו שם יום שלם עם ממלא-מקום

ראש העיר מר מזרחי, עם המפקח ועם נציגי ההורים. לדעתי, לא ייאמן מה שקורה שם.

אני יודע שאינני יכול להציע לכבוד היושב-ראש ולחברי ועדת החינוך לבקר בכל

בתי-הספר, אבל רק אומר לכם מה חסר שם. קודם-כל, הבנין. יש שם כמה צריפים ומבנים

אחרים שקיימים שם 20 - 30 שנה והתחזוקה שלהם היא למטה מכל בקורת. לפני 10 ימים

ביקרתי שם שוב, ישבתי עם המנהל ורשמתי לעצמי מה חסר שם. למשל, ברזי הגז קיימים

הרבה שנים, אבל הם לא מופעלים כי אין גז. במעבדה אין מיקרוסקופ ואין חומרים

אלמנטריים שצריך להשתמש בהם ללימוד הביולוגיה. שולחנות הורדו מתקן משרד החינוך.

המעבדה עובדת רק שעתיים במקום 5-4 שעות, בגלל מחסור בחומרים ובציוד. במעבדה

לפיסיקה גם כן אין ארונות. יש 11 כתות בחטיבת הביניים שתלמידיהן צריכים להשתמש

באמצעי עזר, ואלה לא מספיקים.

יש חוטי חשמל גלויים. גם מפקח מטעם משרד העבודה ביקר במקום וכתב דו "ח חמור

ביותר על הבטיחות לתלמידים.

חסרים שולחנות וכסאות לחטיבת הביניים. חלונות, גדר. בביקורי האחרון ראיתי

שהתחילו לבנות את הגדר.

במקצועות כלכלת בית יש תנורים מקולקלים. אמרו שיקנו תנורי אפיה.מקלט. אני מקווה שלא נשתמש במקלטים, אבל במקלט אפשר להשתמש גם בתור חדר

תרבות, או לצרכים אחרים.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם השביתה היתה בגלל מצב המבנה?
נ י מסאלחה
כן. בנגרות חסרים כלים וחומרי עבודה. יש שם מכונות שנמצאות שם הרבה שנים

והן מקולקלות. 13 מתוך 17 מכונות מקולקלות, וגם אי-אפשר למצוא להן חלקי חילוף.

הלחמה. נכנסנו לחדר העבודה של ההלחמה, גם שם חסרים דברים, למרות שהורי

התלמידים עשו והוסיפו שם דברים על-חשבונם, אבל מבחינה בטיחותית עדיין המצב לא

תקין.

אותו דבר במקצועות המזכירות ותפירה לבנות. מכונות הדפסה יש שם ישנות מאד.

אמרו לי שהם יקנו ואני מקווה שהם כבר רכשו אותן.

חדר מורים. בבית-הספר יש כ-50 מורים ויש רק 12 כסאות. הספריה היא הדר

עלוב, עם גג פתוח.

יש עוד בעיה. הוסבר לי על-ידי משרד החינוך, וזה נכון, שעל אף שיש שם שרתים,

התלמידים כבר שנתיים מנקים את הכתות. אני אומר שזו פעולה חינוכית, אבל כל הנקיון

מוטל על שכמם של 550 תלמידים והם עושים זאת יום-יום. בשירותים אין קערות. אין

טלוויזיה ללימודים.

ממלא-מקום ראש העיר מר אורי מזרחי מסר לנו שהם קיבלו אישור ממשרד החינוך

ל-170,000 שקל לשנת הכספים 1990/91. בביקורי במקום הוא אמר לי: בשבוע הבא נתחיל

לטפל באוטומציה, חשמל, מכונות, מכונות כתיבה. אגב, הוא אמר לי שגם העיריה מקציבה

70,000 שקל. זאת אומר שיהיה סכום של 240,000 שקל. השר נבון, בתשובה לשאילתה שלי

אמר שהסכום הוא 400,000 שקל.

מר מזרחי העריך שעבודות התיקונים בבית-הספר, כדי לעשותו תקין ללימודים, יעלו

בין 800,000 ש"ח למיליון ש"ח. לאחר ביקורנו התלמידים בינתיים חזרו ללימודים.

השר נבון אמר לי שמשרדו מודע לחומרת המצב הזה ושהפתרון הוא להוריד בכלל את

בית-הספר הזה מהתקן, אבל למשרד החינוך אין כסף לבנות בית-ספר חדש.

ה' מחאמיד;

אדוני היושב-ראש, העובדות שיש בידי נכונות ליום 5 בינואר 1990. אתמול ניסיתי

לברר טלפונית אם דברים חודשו, ואני אדווח לכם על כך. ביום 5.1.90 ביקרו ארבעה
חברי-כנסת
נואף מסאלחה, חסיין פארס, מוחמד מיעארי ותופיק טובי בביה"ס הערבי

המקיף בעכו במענה לקריאת ועד ההורים. באותו יום התקיימה שביתת תלמידים בשל מצבו

החמור של בית-הספר. לומדים בו 600 תלמידים, שהבנין המרכזי שלו הוקם ב-1958

והצריפים שצורפו ומהווים חלק מביה"ס הם מעורערים, סדוקים, גגות דולפים וללא

שירותים. כעת התברר שיש כבר שירותים. גדר לא היתה והיום עושים להקמתה. רהיטים

- יש, כסאות ושולחנות - יש.
הי ו "ר מ' בר-זהר
זאת אומרת שאלה התוספו מאז שהוגשה ההצעה לסדר-היום.ח' מחאמיד;

כן. זה נמסר לי אתמול בטלפון. במעבדות היה אוסף של שולחנות בלויים, אין

מכשירי ניסוי ואפילו לא מיקרוסקופ אחד, חיבורים וחוטי חשמל מסוכנים.

בענף כלכלת-בית יש 5 תנורים חשמליים ישנים, כולם לא תקינים. בענף הפקידות -

יש מכונות כתיבה ישנות לפני כ-20 שנה. חלק גדול מהן לא תקין. אולי הן תוקנו

בינתיים. קיים מחסור חמור בחומרי לימוד בסדנאות השונות. למשל, תלמידי המסגריה

מחפשים באשפה גרוטאות שישמשו כחומר ללימוד פרקטי.

אני אקרא לפניכם מדו"ח המפקח של משרד החינוך מיום 11.12.89: "יש לשים לב

למספר התלמידים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה במעבר מכתות י' לכתות הגבוהות.

המספרים יורדים בצורה דראסטית והסיבות הן חוסר האטרקטיביות של בית-הספר מבחינת

רמתו, חוסר ציוד וחומרים במגמות המקצועיות וההיצע הדל של המגמות. ... מצב המגמות

הקיימות היום הינו רע מאד. ציוד מיושן, מחסור בחומרי-גלם. . . בעיות בטיחות

וסיכון גבוה, אין תחזוקה טובה לציוד הקיים".
בהמלצותיו הוא אומר
"לפני כל דיון על הרחבת החינוך הטכנולוגי למגמות אחרות,

יש לפעול לשיפוץ יסודי של המגמות הקיימות והעברתן לרמה סבירה של תיפעול".

מרכז בטיחות מוסדות חינוך, מחוז הצפון, כתב ביום 17.12-89 לעיריית עכו:

"בסיור שערכתי בבית-הספר הנ"ל לפי בקשת ועד ההורים מצאתי מפגעים בטיחותיים חמורים

שמסכנים את שלומם של התלמידים, ואלה הם: 1. איהנסטלציה שלהם פגומה; 2. אחרי

הפירור של מבני האבן בחצר המערבית נשארו שני צריפים עם 6 כתות לימוד בחצר הישנח

והחצר לא מגודרת - דבר שהוסדר כבר - עם מפגעים בטיחותיים רבים. אין שירותים..

וכוי. בחודש נובמבר היתה שביתת לימודים והוחלט לשפץ ולתקן. בדיון מיוחד של

מועצת העיר היא קיבלה החלטה לבצע את העבודות הנחוצות בבית-הספר לקראת שליש בי, אך

בגלל חוסר תקציבים ואמצעים לא נעשו דברים מהותיים.

"לסיום, אני מעלה את קשיי התלמידים בבית-הספר המקיף בעכו, והמורים, את סבל

ההורים, כדי להניע את משרד החינוך ואת עיריית עכו לפתור את בעיותיו של בית-הספר

הזה הן על-ידי התוויית תוכנית לבניית. בית-ספר חדש, וזה הפתרון היסודי והעיקרי,

ובאופן מיידי שיפוץ והצטיידות כדי לקיים רמה מינימלית של חינוך מקצועי ועיוני

בבית-הספר המקיף עכו, ככלל בתי-הספר בארץ".

אני רוצה לשאול מהו הפרופיל של בית-הספר, כדי להשוות אותו עם בתי-ספר אחרים,

גם במגזר הערבי וגם בכלל.
הי ו "ר מ' בר-זהר
תודה. קודם-כל אני רוצה למחות נמרצות על כך שעיריית עכו לא מצאה לנכון

להופיע כאן. אני מקווה שהם התעכבו בדרך, שאם לא כן אנחנו נצטרך להגיד את דברנו

על הזלזול של העיריה וחברי מועצת העיר כלפי הוועדה. לא ייתכן שכאשר הוועדה עוסקת

בנושא שהוא כל-כך מרכזי בעיריית עכו איש מהאנשים המתאימים לא מצא לנכון להגיע

לכאן עד עכשיו. אני מקווה מאד שהם יגיעו לפחות לחלק השני של הישיבה.

מר חטיב, האם הדברים ששמענו הם מדוי יקים?
סי חטיב
הדברים נאמרים אפילו בצניעות רבה בכל הנוגע להצטיידות, למצב הבניה, החומרים

ולריהוט של בית-הספר. כל מה שנאמר אמת, רק רוסרים פרטי הפרטים שבאמת יכולים לעשות

את התמונה בהירה ונהירה יותר.היו"ר מ' בר-זחר;

אתה יכול להשיב בנושא הפרופיל של בית-חספר, שעליו שאל חבר-הכנסת מחמיד?

סי חטיב;

פרופיל בית-הספר זו בעיה מסוג אחר שנמצאת בטיפולה של הרשות המקומית והיא

יכולה לפנות למשרד החינוך. לאחר הכנת החומר אני בטוח שהם יזכו להעלאת רמת השירות

שלהם.
היו"ר מי בר-זהר
אבל מהו הפרופיל עכשיו?
סי הטיב
הפרופיל עכשיו הוא 6, כשהם יכולים להגיע לפחות ל~12. אבל הרשות המקומית לא

הגישה את הפרטים ואת הנתונים על בית-הספר כדי לתקן ולשפר. בזמן האחרון הם עובדים

על זה ואני מאמין שבקרוב זה יתוקן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

על-סמך מה אתה מאמין שזה יתוקן בקרוב?

סי חטיב;

הם התחילו בזה. בשנתיים האחרונות אני שוחחתי אתם כמה פעמים ואמרתי להם שהם

יכולים להגיש את הנתונים ולתקן את המצב הזה. רק בחודשים האחרונים הם פנו לאיש

חשבונות שיגש לבית-הספר, יבדוק וימליץ מה ניתן לעשות.

היו"ר מי בר-זהר;

זה ענין רק של הגשת נתונים?

סי חטיב;

אני חושב שכן. 90% מזה זה רק הגשת הנתונים, כי במשרד לא יתקנו את זה באופן

אוטומאטי. רוסרים נתונים על דרגות מורים, ותק והשכלה של מורים.

היו "ר מ' בר-זהר;

זאת פינה נשכחת שאף אחד לא יודע מה מתרחש שם? משרד החינוך לא יודע מה קורה

שם?

סי חטיב;

יש משהו מזה. אנחנו יודעים, אבל החטיבה העליונה נמצאת בטיפול ישיר של הרשות

המקומית. יש הבדל עצום. באותו מבנה לחטיבת הביניים יש יחס מסויים ולתיכון יש

יחס אחר. למשל, בחטיבת הביניים יש 450 תלמידים ובתיכון - כ-230 תלמידים.

הציוד-ריהוט שיש בחטיבת הביניים הוא הרבה יותר טוב מזה שבחטיבה העליונה.

היו "ר מ' בר-זהר;

ואיך אתה מסביר את הנשירה, בציוד?סי חטיב;

יש נשירה משני סוגים. 1. מוחות טובים של החטיבה יוצאים לבתי-ספר אחרים,

ומגיעים אפילו עד חיפה. 2. תלמידים בינוניים וחלשים נושרים ולצערי מסתובבים

ברחובות.

לבית-הספר יש אישור ל-6 מגמות, 3 לבנים ו-3 לבנות. על-פי חישוב של מספר

התלמידים בבית-הספר הצפוי לשנה הבאה, משרד החינוך שולח תמיד לרשויות המקומיות

די ווה על אפשרויות לפתיחת מגמות. כך וכך תלמידים מגיע להם כד יכך מגמות.

בבית-הספר יש 3 מגמות במקום 6: 2 לבנים ואחת לבנות. דבר זה בוודאי פוגע במיון

תלמידים על-פי יכולת, כישורים ונטיות. לכן הם לא מוצאים את מקומם בבית-הספר

ובמקרים רבים הם נושרים.

אגב, בית-הספר מוחזק מטעם משרד ההינוד והוא זוכה לסיבסוד הן מבחינת תקן, 2.3

פר-תלמיד, בעוד שבבתי-ספר אחרים האחוז הוא 1.6 -1.7. כלומר, לא קיימת בעיה של

תקן, של הוראה, של מורים. הבעיה היא דימוי לקוי של בית-הספר בעיני התלמידים

ובעיני האוכלוסיה, וזה פוגע בתהליד ההוראה בצורה עמוקה מאד. אני מרגיש את זה,

שככל שאנחנו משקיעים במורים, לאחר תקופה מסויימת הם מגיעים למצב של יאוש

וחוסר-אונים. חמורים והתלמידים דורכים על המקום ואנחנו לא יודעים מתי ואיך נצא

מהמצב הזה.

הי ו"ר מי בר-זהר;

מה אינה מציע לעשות כדי לצאת מהמצב הזה?
סי חטיב
כל הכוחות צריכים להתגייס. אנחנו, כמשרד החינוך, בזמן האחרון, במצוקה הזאת,

הצלחנו להוציא - חוץ ממה שכבוד השר הציע והבטיח לתת, ואני בטוח שהוא יתן את זה -

עוד 25,000 שקל. מהחינוך הטכנולוגי אמרו לנו: תוך שבוע תשלחו ותקבלו 10,000 שקל

לחומרים כדי שתוכלו לעבוד. תוך שבוע כמעט הצלחנו להוציא 10,000 שקל לחומרים.

קיבלנו 15,000 שקל ממנהל המחוז.

מדי שנה החינוך הטכנולוגי נותן מענקים, בתנאי שהעיריה תתן שקל תמורת שקל.

אנחנו זוכים לקבל רק את השקל של משרד החינוך ולא את השקל של העיריה. לכן, הבעיה

בעיקרה היא באמת בניה מתאימה לסדנאות, הצטיידות וריהוט לבית-הספר. אם נגיע למצב

הזה, אני הושב שבית-הספר הזה ייראה כמו כל בית-ספר נורמלי אחר.

היור מ' בר-זהר;

תודה. מר בן-דרור, מה אתה אומר על המצב הזה?

ג' בן-דרור;

נושא ההצטיידות והמצב הפיזי של בית-הספר הזה ידוע לי. אני גם ביקרתי שם

אישית לפני שנה. הפתרון יהיה במקביל, היערכות פדגוגית וגם פיזית. יש שם בעיה של

קמפוס שיש בו גם בית-ספר יסודי וגם בית-ספר תיכון. התוכנית המוסכמת עם העיריה

היא שפוזרונות הבניה יהיו כאשר ייבנה בית-ספר יסודי חדש ואז תתפני נה כתות

מבית-הספר היסודי הקיים וייעשה רה-ארגון במקום.
היו"ר מי בר-זהר
כבר נבנה בית-ספר יסודי חדש?
ג' בן-דרור
בנינו במקום יחד עם העיריה בית-ספר יסודי חדש, של 18 כתות, והוא הושלם לא

מזמן. הבעיה היא שבאותו קמפוס קיימים בית-ספר יסודי ובית-ספר תיכון. כבר היום

יש שם כ-53 כתות, עם פיצולים, בשעה שהמגרש הכולל הוא 13.5 דונם. התקן המקובל הוא

חצי דונם לכתה בבית-הספר היסודי ודונם לכתה בבית-ספר על-יסודי. המסקנה: לא ניתן

להמשיך ולקיים באותו זמן בית--ספר יסודי ובית-ספר תיכון בהיקפים כאלה באותו שטח.

מוסכם עקרונית עם העיריה שיש לבנות בית-ספר יסודי חדש במקום אחר, ויש ויכוח היכן

ייבנה ביה"ס האחר. אבל הפתרון בגדול הוא בניית בית-ספר יסודי חדש, פינוי כתות

באותו קמפוס לתיכון, רה-ארגון של בית-הספר התיכון, כולל היערכות על-פי הרפורמה

במדע ובטכנולוגיה, הסדנאות והמעבדות.

היו"ר מי בר-זהר;

אחה מדבר על כמה וכמה שנים.

ג' בן-דרור;

אני מדבר על הטווח הקצר. אין היכן לבנות שם, וצריך להיערך. אתה שואל: מה

עושים? יש להיערך לבניית בית-ספר יסודי חדש במקום אחר, ולפנות את החדרים בקמפוס

לבית-הספר התיכון.
היו"ר מ' בר-זהר
אתה מדבר על שנתיים לפחות מקבלת ההחלטה. אבל מה קורה עכשיו?
ג' בן-דרור
לא. ההסכמה העקרונית על תוכנית-אב לארגון מערכת החינוך הערבית בעכו היא זאת

כפי שהצגתי.
היו"ר מ' בר-זהר
אבל מתי מתחילים לבנות?
גי בן-דרור
אני מציע שתשמע את נציגי העיריה, משום שלעיריה יש קושי באיתור מגרש, ואני לא

מציע לבנות בשטח הקיים. לא ייתכן שקמפוס חינוכי בהיקף של בין 40 ל-50 כתות,

כשהחינוך היסודי גם נמצא בצמיחה - היום הוא ב-3 מקבילות, הוא עובר ל-4 מקבילות

ומיועד להגיע ל-5 מקבילות - לא לבנות יותר במקום הקיים. אני מיד אומר מה נעשה

בטווח הקצר, אבל אני מציע לא להיגרר ללחץ האומר: בואו נבנה במקום הקיים. את השטח

יש לייעד לבית-הספר המקיף 6 שנתי, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה. תיכף נשמע איזה

פתרון יש לעיריה לבית-הספר היסודי החדש.

נקודה שניה נוגעת לשיפוצים. כאן נעשה הסכם בין שר החינוך והתרבות לבין ראש

העיר. ההסכם אמר שמשרד החינוך מעמיד 170,000 שקל, והסכום קיים וזמין, והעיריה

מעמידה 200,000 שקל כ"מציינג" הדדי, וב-370,000 שקל מבצעים את כל המהלכים שקשורים

לשיפוצים ההכרחיים. העיריה לא יכולה לתת את כל הסכום בבת-אחת, היא מפצלת אותו

בין שתי שנות תקציב, ובוודאי נשמע על כך מנציגי העיריה. ההסכם קיים, התקציבים

יופעלו. העיריה נערכת לביצוע במכרז ואני טוען שהמתכונת הזאת לטווח הקצר היא

מתכונת נכונה. התוכנית לביצוע ב-370,000 שקל נעשתה בתיאום בין העיריה ובינינו,

כדי לתת תשובות, והדברים שמסרו כאן חברי-הכנסת הם נכונים. צריך ליגת תשובות

לבטיחות, להגנה מפני גשם, חולדות בקירות, ולדברים נוספים שלא נאמרו. ב-370,000

שקל צריך לתת לנושא תשובה.אני רוצה להעיר שמבחינת התיקצוב המקובל המשרד איננו מתקצב להצטיידות

ולשיפוצים. כל הסכומים האלה באים בדרך-כלל ממפעל הפיס. נעשה כאן דבר חריג

ומיוחד שהמשרד, על-פי ההלטה של השר, שהיה מעורב אישית בנושא, ההליט לתקצב את

התקציב ועכשיו צריך להפעיל אותו.

היו"ר מ' בר-זהר;

כמה מהסכום של 170,000 שקל הוזרם כבר?
ג י בן-דרור
מתקציבנו עדיין לא הופעל דבר. התקציב מבחינתנו זמין וברגע שהעיריה תראה לנו

את תוצאות המכרז ואת הדברים בביצוע, הם יקבלו את התקציב במלואו בכל רגע שההומר

יוגש לנו. כך שזה המהלך השני. יש לשקול רק דבר נוסף, מה נעשה עם הסדנאות עד

לאותן שנתיים. אני מציע לקבל את ההחלטה לאחר השלמת השיפוצים, אם הם יחזיקו מעמד

עד אז. אם לא, כדאי לעשות מאמץ נוסף ולשקול מה אפשר לעשות רק בנושא של הסדנאות.

אנחנו נזהרנו מלבנות סדנאות חדשות מכיוון שאנחנו מחכים לרה-ארגון הכולל, לתת

ביטוי על-פי הרפורמה במדע ובטכנולוגיה, שזה דורש פחות סדנאות, סוג אחר, מרכזי

משאבים יחד עם חמחשבים, שיטות הוראה אחרות. אינני יודע אם זה המקום להיכנס לכל

הפרטים, אבל אני שוב מציע, גם באילוץ ובלחץ הזה, להישאר דבקים בתוכנית הכוללת

שהיא במהותה נכונה.

אני חוזר ואומר: בית-ספר יסודי חדש ואתר חדש. האתר הקיים לבית-הספר התיכון

המקיף השש-שנתי, השקעה מאסיבית לכל הדעות של 370,000 שקל של העיריה ושל משרד

החינוך במשותף, היערכות לביצוע הרפורמה במדע וטכנולוגיה ברה-ארגון פנימי, ותוך

שנתיים להגיע למתכונת חדשה.
א' זבדה
אני רוצה רק להוסיף דבר אחד. בהחלט חייבים לראות את בית-הספר התיכון כחלק

בלתי-נפרד מהקמפוס של החינוך הערבי בעכו. מדובר על בית-ספר יסודי, חטיבת ביניים

ותיכון, כאשר כולם מרוכזים במקום אחד. הצפיפות שנגרמת כתוצאה מהריכוז הזה,

מהגידול הטבעי ומקליטת תלמידים חדשים שמגיעים ממקומות אחרים, יצרו מצב שבמקום 3

מקבילות כבר עלו ל-4 ול-5 והעסק מתפוצץ והולך.

הדברים הם בדיוק כפי שד"ר בן-דרור אמר אותם. אנחנו צריכים כרגע לגשת לשני

שלבים. שלב ראשון הוא שלב התכנון לטווח ארוך יותר, של שנח - שנתיים, והשלב

המיידי - של התיקונים והשיפוצים המיידיים. לגבי השלב הראשון, כפי שנאמר, לדעתנו

על העיריה לאתר ולהקצות שטח מתאים לבניית בית-ספר יסודי חדש, וברגע שהם יקצו

ו יאתרו את השטח הזה, אנחנו נהיה מוכנים להתחיל בבניית בי"ס יסודי חדש, שעם השלמתו

אנחנו נשחרר את הכתות בבית-הספר היסודי הקיים, שהוא מצויין, לא רק טוב.
הי ו "ר מ' בר-זהר
מר זבדה, מתי ביקשתם מהעיריה לאתר שטח לבית-ספר יסודי חדש?
גי בן-דרור
בחצי השנה האחרונה נערכו דיונים ענייניים. אני מוכן להוסיף שברגע שיהיה מגרש

זמין, תוכנה פרוגרמות חינוכיות ופיזיות. המשרד כבר הודיע לעיריה שהוא מיד יתקצב

את הבניה החדשה. חשוב שזה ייאמר גם פה. מתוך מודעות לענין אנחנו נערכים לקדם את

הנושא גם הלאה.א' זבדה;

במלים אחרות, כאשר העיריה תקצה את השטח, אנחנו נהיה מוכנים לשנות אפילו

בתקציבנו לקראת שנת הכספים החדשח ולבדוק אפשרות להכין את הפרוגרמה ולגשת להתחלת

בניה. זה לגבי הטווח הרחוק יותר של שנה - שנתיים.

לגבי הטווח הקצר, אני חוזר על מה שאמר דייר בן-דרור. השר באופן אישי ובצורה

חריגה ביותר לקח תקציב של 170,000 שקל והודיע לראש העיר שהוא מייעד את הכסף הזה

לשיפוצים מיידיים, בגלל המצב המיוהד הזה. אני חוזר ואומר מה שנאמר כאן קודם:

אנחנו לא מעבירים כספים לשיפוצים. מאיור שזה מקרה באמת הריג ומאחר שאנחנו רוצים

לסייע בשיפוצים, השר הודיע זאת באופן אישי לראש העיר וראש העיר הודיע לו שהוא

מוכן להעמיד 200,000 שקל בתמורה. התוצאה היא שיש סכום של 400,000 שקל.
היו "ר מ' בר-זהר
אני מתנצל ומבקש שחבר-הכנסת מסאלחה ימלא את מקומי לכמה דקות. עלי לגשת

לוועדת הכנסת.
מ"מ היו"ר נ י מסאלחה
כשישבנו בעיריה עם מר מזרחי דובר על 240,000 שקל. לאחר אותה ישיבה הגשתי את

הצעתי לסדר-היום והשר ענה לי מעל במת הכנסת מה שאתה אמרת עכשיו, ואני מאמין לכם.

לכן, הדיון כאן מתקיים לאחר שהצעתי לסדר-היום הועברה ממליאת הכנסת לוועדה, כדי

לסכם את הדברים.
א' זבדה
אני רוצה להשלים בענין הזה. ידוע לנו שיש חילוקי-דעות, אי-הבנות או

אי-הסכמות בעיריה עצמה בקשר לסכום שהעיריה אמורה להעמיד בתמורה לכספים שאנחנו

מעבירים. עם זה, נראה לנו שהסכום של 370,000 שקל ביחד אמור לתת תשובה הולמת

ומיידית לכל נושא השיפוצים בבית-הספר המקיף.
שי מרואן
אני רוצה לדבר קודם-כל על הסדנאות. אנחנו קיבלנו את הסדנאות האלה מבית-ספר

יסודי במקום בנין שבית-הספר התיכון מסר לבי"ס יסודי להשלמתו. זאת אומרת שהבנין

הישן וגם הבנין החדש של בית-הספר היסודי יהיה בנין אחד בבית-הספר. את הסדנאות

האלה קיבלנו וידענו שהן בעייתיות. בין השאר, יש דליפה של מים כל הזמן.

חסר לנו הרבה ציוד וריהוט בבית-הספר. את המכונות התחילו כבר לשפץ. את

מכונות הכתיבה עדיין לא קיבלנו. ציוד למעבדות עדיין לא קיבלנו.
מ"מ הי ו"ר נ' מסאלחה
הרי זה בית-ספר, זה לא בנין שאינה יכול לדחות אותו חודשיים. מדובר בתלמידים

שיום-יום הולכים לבית-הספר. אם הם מפסידים, בשנה הבאה הם לא יקבלו יותר, כי מצבו

של בית-הספר גם מבחינה פדגוגית הוא לא הכי גבוה. כל אחד אומר, ואני מאמין, שהכסף

זמין. למנהל המחוז יש הכסף. אז קודם מתחילים בחומרים, כדי שהם יעמדו לרשות

התלמידים שבאים לסדנאות. איפה הכסף הזה?
אי זבדה
בסכום של 10,000 שקל כבר קנו לפני 10 ימים לפחות והדברים הגיעו לבית-הספר.

בסכום כזה אפשר לקנות כמה דברים חיוניים שיכולים להפעיל את התלמידים לטווח קצר

בלבד. 15,000 שקל זה בדיוק אותו דבר. העיריה צריכה לקנות חומרים, להגיש קבלות

ולקבל חזרה את הכסף. בחינוך הטכנולוגי היתה להם אפשרות לקנות את הדברים ולהגיש

לנו קבלות. כעת זה קיים גם בבית-הספר היסודי.מ"מ היו"ר נ' מסאלחה;

אדוני ממלא-מקום ראש העיר, בבקשה.

אי מזרחי;

קודם-כל אני מתנצל על האיחור. לא סוד הוא שאנחנו מטפלים בנושא של ביה"ס, שזו

נקודה כאובה לעיר עכו. הנושא הראשון שהיה אמור לעלות בישיבת המועצה הוא הנושא של

בית-הספר. אבל גם לא סוד הוא שמצבה של העיריה קשה מאד, הרבה יותר קשה מכפי

שחושבים. מה גם שכאשר מגיעים לסיכומים עם משרד הפנים או עם משרד החינוך, הם

בוודאי לא באים לידי ביטוי מהיום למחר, למרות שמדובר בבית-ספר ובתלמידים שמה שהם

לא יקבלו היום הם לא יקבלו בשנה הבאה, וזה בוודאי כואב.

באופן כללי אני חושב שהבעיה של עיריית עכו היא לא בעיה של רצון, בעיה של

איכפתיות או בעיה של זלזול. יש פתיחות, יש הבנה של הענין וראיית הנושא באור מאד

חיובי לעזור ולדחוף את בית-הספר קדימה למסלול הנורמלי שבית-ספר צריך להתקיים בו.

מדברים על פרופיל ביה"ס, שהיום נמצא בתחתית, דבר שיכול להשפיע ישירות על הכספים

שמגיעים לביה"ס. אל נשכח שביה"ס קופח. אולי זה דבר שלא יפה ונעים לומר אותו,

אבל הוא קופח על-ידי הרשות המקומית, על-ידי עיריית עכו, על-ידי אנשים שטיפלו

במערכת החינוך. אני מניח שהקיפוח לא נעשה בזדון, אבל בהחלט היה קיפוח של

בית-הספר. בלחיצה על כפתור ניתן היום לשנות דברים, אבל אנחנו מדברים סחור-סחור

ואיננו מדברים על הענין, מפני שהענין הוא פשוט כסף. בכסף אפשר לעשות כמעט הכל.

עיריית עכו נמצאת במצב כזה שלפני יומיים היא פיטרה 30 עובדים בגל הראשון, מתוך

כ-130 עובדים שאנחנו מתכוונים לפטר בחודש וחצי הקרוב. לכן, קצת קשה לצפות מעיריה

במצב כזה לגדולות ונצורות. נכון, משרד החינוך נתן דחיפה יפה ונאותה בסכום של

170,000 ש"ח, דבר שהגביל אותנו מבחינה חוקית לערוך מכרזים פומביים. ביצענו את כל

מה שהיינו אמורים לבצע והעבודה בשטח מתבצעת.

צריך לציין שהמבנים עצמם הם ישנים מאד וכל שיפוץ בהם עולה הון תועפות.
היו"ר מ' בר-זהר
מר מזרחי, אתם התחייבתם בפני משרד החינוך לתת 200,000 שקל?

אי מזרחי;

היה רצון לתת 200,000 שקל.

היו"ר מ' בר-זהר;

אני רוצה לדעת אם היינה החלטה או לא היתה החלטה.

חי שאפעי;

החלטת המועצה מיום 3 בדצמבר אומרת: תיקון ציוד שיצא מכלל שמוש, הספקת ריהוט

חיוני וחומרים, תיקונים ושיפוצים בסדנאות, גידור בית-הספר, חידוש הציוד על-ידי

פניה למשרד החינוך ומפעל הפיס. כל זה תוך קביעת זמן קצוב ומוגבל לטיפול בבעיות

אלה, דהיינו עד פתיחת השליש השני.

הי ו ייר מ' בר-זהר;

לא היתה לכם שום הערכה תקציבית?א' מזרחי;

משום כך נזרק באוויר המספר של 200,000 שקל. אני בכוונה להצתי באותה ישיבה.

היה פסק-זמן באותה ישיבח ואני לחצתי שלא ינקבו בסכומים, מפני שאני בטוח ש-200,000

שקל לא יספיקו. גם 400,000 שקל לא יספיקו היום, אם רוצים להביא את בית-הספר למצב

מינימלי שנקרא נורמלי.

היו"ר מי בר-זהר;

אני שומע ממר בן-דרור, ממר חטיב וממר זבדה שבכל-אופן עם 370,000 שקל אפשר

לפתור את הבעיות הבוערות בבית-הספר.

א' מזרחי;

הבוערות - כן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אם כך, נברר קודם מה הן הבעיות הבוערות. אני רוצה לדעת מה קורה עם אותם

200,000 שקל שהובטחו, כי בכל אופן צריכים להיות סדרי ממשל תקין במדינה הזאת.

אנחנו ירדנו לנושא המדוייק והספציפי של ה-200,000 שקל האלה. כולכם תגידו מה שאתם

רוצים. אני רוצה לדעת אם ה-200,000 שקל האלה שוחררו ואם אפשר להתחיל להזיז את

הדברים, כי זה דחוף. הדבר השני שאני רוצה לדעת הוא בענין הקצאת הקרקע לבית-הספר

היסודי. למה אתם מחכים?

חי אסולין;

לא עומדים לרשותי 200,000 שקל לביצוע.

היו"ר מ' בר-זהר;

מדוע? מי צריך להעמיד אותם לרשותך?

ח' אסולין;

העיריה. המצוקה במערכת הכספית העירונית היא כל-כך גדולה, שהסכום הזה לא

מאושר לי לביצוע היום. עם זה, כפי שאמר מר בן-דרור, המחוייבות הזאת בעינה קיימת.

כבר ביצענו חוצאה של כ-70,000 שייח לדברים קונקרטיים בבית-הספר, בתוך המסגרת של

השיפוצים. העיריה קיבלה על עצמה את הביצוע של 170,000 שקלים והתחילה, בחלק מן

הדברים, עוד לפני שקיבלנו שקל כלשהו ממשרד החינוך.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

אתה אומר שהוצאתם מכספכם?

ח' אסולין;

בוודאי. הוצאנו לתיקון המכונות של המכניקה כ-25,000 שקלים. הזמנו 15 מכונות

כתיבה ב-3 שפות, עם הציוד הנלווה אליהן. הזמנו 8 יחידות מיושב לבית-הספר, ובנוסף

לכך עומדים לרשות בית-הספר לביצוע להשלמת הצטיידות שני סכומים נוספים - האחד על

סך 14,300 שקל, שזו הקצבה שקיבלנו ממפעל הפיס.

הי וייר מ' בר-זהר;

זה דבר נפרד.
חי אסולין
כן. מבחינת העירית אלה לא כספים נפרדים.

היו"ר מי בר-זהר;

את הסכום של 170,000 שקל משרד החינוך נותן לכם מחוץ להקצבות הרגילות.

חי אסולין;

זה פרט ל-170,000 שקל, כי את כל הסכום של 170,000 שקל י יעדנו אד ורק לשיפוצים

הדחופים. בנוסף לכד הוצאנו עוד כ-70,000 שקלים.

היו"ר מ' בר-זהר;

האם ההערכה של העיריה של 70,000 שקל היא גם הערכה שלכם?
סי חטיב
כן. זה תואם אתנו, לפי סולם עדיפויות של צרכי התלמידים בבית-הספר.

היו"ר מי בר-זהר;

זאת אומרת שהם צריכים לתת לכם 130,000 שקל נוספים.
ס' חטיב
רק תשים לב שהם הזמינו מכונות כתיבה כבר לפני חודשיים ועדיין לא קיבלנו כלום.

שנת הלימודים מסתיימת והבחינות מתקרבות.

הי ו "ר מי בר-זהר;

זה שהמצב חמור כולנו יודעים. השאלה היא איד אנחנו פותרים את הבעיה.

חי אסולין;

בשנת הכספים הנוכחית אינני רואה כל אפשרות שעיריית עכו תוכל להוסיף שקל אחד

מעבר להוצאות שציינתי, לבד מן התקציבים הנוספים של מפעל הפיס.

היו"ר מי בר-זהר;

זאת אומרת שהאינפורמציה שמסרתם למשרד החינוך איננה מדוייקת, כי אמרתם להם

שתוציאו את זה בשתי שנות תקציב.

ח' אסולין;

שנת התקציב הזאת מסתיימת.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

הסכום של 70,000 שקל שהוצאתם זה החלק שלכם של השנה הנוכחית.

ח' אסולין;

אני לא אוכל לקבל על עצמי התחייבות לגבי השנה.היו"ר מ' בר-זהר;

מי כן יוכל?
ח' אסולין
נאמר כאן שראש העיר קיבל על עצמו התחייבות כזאת. אני מניח שראש העיר קיבל את

ההחלטה הזאת ואנחנו נממש אותה.

היו"ר מי בר-זהר;

אבל נמצא פה ממלא-מקומו מטעמו.

חי שאפעי;

כשמדברים על 170,000 שקל, זה לא כסף זמין שמעביר משרד החינוך.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

עוד לפני שנכנסת לחדר משרד החינוך הודיע לנו שהכסף מונח,

ח' שאפעי;

זה תקציב בלתי-רגיל והעיריה לא יכולה להפעיל אותו לפני שהיא מקבלת את אישורו

של משרד הפנים. אם היינו פועלים לפי הנהלים, כל זה היה נמשך 24 חודשים. העיריה

קיצרה את ההליכים והפעילה 3 מכרזים יותר קטנים. עם הסכום של 170,000 שקל התהליך

היה ארוך, כפי שאמרתי, בתיאום עם הנהלת בית-הספר. הגידור היה בעדיפות ראשונה.

בעדיפות שניה היו בטיחות - חשמל, ובעדיפות שלישית - חלונות- הקבלן התחיל לעבוד

בגידור. בעבודות החשמל מישהו זכה במכרז. לגבי החלונות אף קבלן לא הגיש הצעה

וזכותה של העיריה להפעיל את זה בצורה שנראית לה.

קודם-כל לגבי ה-170,000. באשר להתחי יבות העיריה, לפי החלטת המועצה, והיא

כתובה, העיריה לא התחייבה על סכום. אני מלווה את הנושא הזה כמעט יום-יום.

העיריה נתנה את השיפוץ של כל מכונות המכניקה. מכונות כתיבה צריכות להגיע כל יום.

יחידות מחשב. זה מסתכם בכ-80,000 שקל.

היו"ר מ' בר-זהר;

לנו נאמר שהסכום הוא 70,000 שקל.

ח' שאפעי;

הם לא מעודכנים בפרטי פרטים. אני ליוויתי את הנושא והוצאתי מהעיריה קרוב

ל-10,000 שקל מעל התקציב בעד חומרים ובית-הספר לא יודע על כך.

בשנת התקציב החדשה שמתחילה ב-1 באפריל אנחנו רוצים להוסיף תוספת משמעותית

לתקציב של בית-הספר, שלפי הערכתי לא יהיה פחות מ-200,000 שקל. ראש העיר התחייב

לתת את הסכום הזה ואנחנו נלך לקראת זה.

היו"ר מ' בר-זהר;

זאת אומרת שתתנו את כל ה-400,000 שקל?
ח' שאפעי
לא. נתנו 70,000 שקל וניתן עוד 200,000 שקל.

היו"ר מי בר-זהר;

אני רוצה להבין מה אתם מתכוונים לשים בתקציב ב-1 באפריל.

חי שאפעי;

200,000 שקל נוסף לסכום הרגיל שהיה כתוב בספר התקציב של בית-הספר. זה מה

שאמר ראש העיר.

אנחנו גם גילינו שהפרופיל של בית-הספר נמוך ועומד על 6, וזה גם מתבטא בתוספת

תקציב לבית-הספר. לבית-הספר הזה צריך להיות פרופיל 18. זה לגבי ההצטיידות

והחומרים.

לגבי הבניה אני לא מסכים עם מר בן-דרור. קודם-כל יש לתת עדיפות ראשונה

לבניית הסדנאות של בית-הספר המקיף. אי-אפשר לעבוד בסדנאות האלה. קיימת תוכנית

שלב ג', יש מקום לבניה ואפשר להתחיל מחר בביצוע.

לגבי בית-הספר היסודי, צריך לחשוב על אתר אחר. עכשיו יש לנו בעיה של שתי

כתות, שאותה אפשר לפתור על-ידי שכירת צריפים באופן זמני.

היו"ר מי בר-זהר;

למה אתם לא רוצים להקצות קרקע לבית-הספר היסודי?
ח' שאפעי
מתעתדת לקום שכונה ערבית מזרחה לעיר עכו. אנחנו עוד לא יודעים על איזה גוש

וחלקה. אין תוכנית מפורטת. עד שתהיה תוכנית מפורטת ונדע איפה השכונה הזאת תקום,

אי-אפשר לקבוע את מקומו של בית-הספר.

היו"ר מ' בר-זהר;

כמה זמן לוקח להכין תוכנית כזאת?

ח' שאפעי;

בחודש הבא אנחנו נשב עם אנשי המינהל ונאתר בדיוק את המקום.

הבעייה הבוערת היא קודם-כל בניית הסדנאות, כי אי-אפשר להמשיך ללמוד בצריפים

שנבנו לפני 35 שנה. יש לנו בעיה אחרת של חידוש מכונות חמכניקה, מחשבים ועוד. אני

מאמין שפרט לתקציב שהעיריה תתן אפשר יהיה להשיג לזה תקציב נוסף דרך מפעל הפיס.

הי ו ייר מ' בר-זהר;

אני מקווה שב-1 באפריל יעמדו לרשותכם 200,000 שקל נוספים ו-170,000 שקל של

משרד החינוך.
ג י בן-דרור
170,000 שקל שלנו קיימים כבר עכשיו.היו "ר מ' בר-זחר;

זאת אומרת שהחל מעוד 18 יום יהיו עוד 370,000 שקל בתקציב, שבו אפשר יהיה לטפל

בבית-הספר.
ח' שאפעי
בהחלט. אבל את ה-200,000 שקל אי-אפשר יהיח לקבל כבר ב-1 באפריל.

חי ו "ר מ' בר-זהר;

אני מביו שזה יהיה במהלך שנת התקציב, ומשרד החינוך יעמיד לרשות בית-הספר את

הסכום של 170,000 שקל החל מה-1 באפריל.

גי בן-דרור;

הסכום הזה זמין מחודש ינואר לעניו חזה.

חי ו "ר מ' בר-זחר;

אני מקבל את זה כהתחייבות של חעיריח, ש-200,000 שקל אלה יעמדו לרשות בית-הספר

במהלך שנת התקציב הקרובה לצורך שיפוץ המבנים.

דבר שני, לא קיבלתי תשובה בעניו איתור קרקע לבית-חספר.

ג י בו-דרור;

אני רוצה להבהיר שחחקצבה שלנו היא לשיפוצים בלבד ולא לרכישת ציוד מתבלה

וכדומה. תעבירו אלינו את החשבונות והכסף הוא שלכם.

חיו "ר מ' בר-זהר;

זה ברור לנו. דבר שני הוא הקצאת קרקע. אינני מביו כמה זמו לוקח למצוא קרקע

לבית-ספר.

א' מזרחי;

יש לנו בעיות במציאת קרקע.

חי אסולין;

אני ישבתי עם מהנדס העיר ובחנו את נושא חתוכניות בצורה מקיפה ביותר, והבאנו

את האינפורמציה הזאת לידיעת ראש העיר. כיום לא ניתו להצביע על אתר להקמת בית-ספר

נוסף. לפי התוכניות בית-הספר יוקם באתר חדש שבו תוקם חשכונח. לדברי מהנדס העיר

זה תהליך של שנתיים לפחות עד שאפשר יהיה לגשת לביצוע. האיתור של השטח, בגדול,

ישנו. אני לא בקיא בפרטי הענין.
היו "ר מ' בר-זהר
מי כו בקיא בפרטים?
חי אסולין
גם למהנדס העיר איו תשובה על כך כעת.א' מזרחי;

אני לא חושב שפה תוכל ליפול החלטה בענין השטח.

היו"ר מי בר-זהר;

ההחלטה לא צריכה ליפול פה, אבל פה צריכה להינתן תשובה. אנחנו מזמינים אתכם

בכדי לקבל תשובות על השאלות ולא כדי להחליט במקומכם. אנחנו צריכים לקבל תשובות

ולדעת איפה אנחנו עומדים, כי אחרת כל התוכנית היפה של דייר בן-דרור לא קיימת. לכן

שאלתי אותו קודם אם מדובר לפחות על שנתיים. לפי הדברים שלכם מדובר על 4 - 5

שנים. האם בית-הספר, עם השיפוצים האלה, יוכל להחזיק מעמד 5-4 שנים?

גי בן-דרור;

אני מדבר גם על מתכונת חינוכית של החינוך העל-יסודי, משום שצריך לראות את

האלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא להמשיך את המצב הקיים והמצב הקיים הוא עומס אדיר של

מורים, תלמידים, כתות וחדרים בקמפוס לא מתאים. לבנות עוד כתות במצב הקיים - וכפי

שאמרתי, תנו קרקע, נבנה את בית-הספר היסודי, מובטח תקציב. אני מציע לא לעשות את

זה במצב הקיים. אולי אפשר להחליף איזו סדנא, אבל לא לבנות. זאת אומרת, אין לנו

ברירה, אנחנו חייבים ללכת למהלך החדש. שלא ניקלע למצב שהיות ויש אולי בעיה של
תוכנית בנין ערים, לבוא ולומר
טוב, נבנה פה עוד משהו. בשום פנים ואופן לא.

הולכים על המהלך החדש. איתור הקרקע הוא בידי העיריה.
ה' מחאמיד
אני רוצה לשאול את דייר בן-דרור. האם התקציב זמין להיום לוא התוכניות היו

מוכנות והשטח היה קיים?

ג' בן-דרור;

לא. התקציב לא זמין היום, כי זה לא מעשי, אבל בסיכום העקרוני שהיה בין משרד

החינוך לבין העיריה נאמר שברגע שהעיריה ממציאה את הקרקע מכינים מיד את הפרוגרמה

החינוכית, גוזרים ממנה את הפרוגרמה הפיזית והולכים לבניה.

היו"ר מ' בר-זהר;

לפי הערכתך, מרגע שיש קרקע, תוך שנתיים-ימים בית-הספר יעמוד במקום.

ג י בן-דרור;

נכון.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אני רוצה לשמוע את מנהל בית-הספר. מר אסכנדר, בבקשה.

נ י אסכנדר;

לא מקובל עלי הרעיון לצרף את לבית-הספר היסודי הקיים לבית-ספר התיכון, כי

בית-הספר מפורז. למה אין תכנון מראש? אינני מבין מדוע העיריה לא מכינה מראש

תוכנית להקמת בית-ספר יסודי טוב, חטיבת ביניים וחטיבה עליונה, וכך אנחנו מוסיפים

עוד בנין לבנין הראשי של בית-הספר. חדר המורים הקיים הוא לא מספיק, וגם הריהוט

בו איננו מתאים ואיננו מספיק, וזה גורם לחוסר מוטיבציה אצל המורים ואצל התלמידים.היו "ר מי בר-זהר;

תוכניתו של ד"ר בן-דרור לא מקובלת עליך?

נ' אסכנדר;

קשה ליצור קשר בין התוכנית הזאת לבין בית-הספר. אני אומר שצריך להתחשב

בסדנאות. אנחנו נמצאים בתהליך של פיתוח מגמות בבית-הספר. בבית-הספר היסודי אין

מקום לסדנאות.

ג' בן-דרור;

היום הקמפוס עמוס לעייפה. אין איפה לבנות שם ואין טעם לבנות שם. הדבר

היחידי אולי ששווה בדיקה הוא להחליף חלק מהסדנאות, אבל זה דורש תקציבי בניה.

להרוס ולבנות פירושו להשבית את הלימודים ולהיכנס גם לשנה הבאה לשנה של

אי-לימודים, עם בניה, ועם כל הרעש והלכלוך שמתלווים לבניה. לכן הלכנו לסדר-גודל

גדול יחסית של שיפוצים, כדי להחזיק מעמד עוד שנה - שנתיים וללכת למהלך הבא.

היו"ר מי בר-זהר;

כאשר ייבנה בית-הספר היסודי, שאמרת שממנו אפשר יהיה לקחת כתות, האם מהן אפשר

יהיה לעשות סדנאות ראויות לשמן?

ג' בן-דרור;

לכשיתפנה? - כן. אפשר יהיה לעשות סדנאות טובות, ראויות לשמן.

שי מרואן;

מבחינת קרקעות, על-יד בית-חספר מכיוון מזרח לעיריה יש קרקע גדולה שמגיעה עד

רחוב וייצמן.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אבל אני מבין שהקרקע הזאת היא לא קרקע זמינה. גם משרד החינוך וגם העיריה

אומרים שהיא לא מיועדת לבניה.

נ י מסאלחה;

בדקנו את זה. אי-אפשר לבנות שם. צריך לעבור שם כביש.
שי מרואן
בענין מכונות הכתיבה, פתחו את המכרז ב-12 בפברואר ועד היום הן לא הגיעו.

חי אסולין;

זה קשור לתהליכים פנימיים של העיריה.

היו "ר מ' בר-זהר;

מר מרואן, למרבה הצער זו אחת הבעיות הקשות של הביורוקרטיה במדינת ישראל.מי מזרחי;

פה זה מעבר לביורוקרטיה. אנהנו התברכנו בצוות ובעיריה שידע לקצר את כל

ההליכים, אבל כאשר מגיעים לביצוע יש בעיה של מזומנים, ועיריית עכו ידועה בסביבה

שכאשר היא מבטיחה לקבלן או לספק לשלם לו תוך 30 יום, ה-30 הופכים ל-80 ול-120.

היום יש בעיה כספית והענין "נמרה".

אני שמה שהנושא הגיע לוועדת ההינוך והתרבות כדי לפתור אותו. לצערנו, ארגון

ועד ההורים הארצי מלווה את הנושא כבר למעלה מ-3 שנים. ניתנו הבטהות רבות, בעיקר

של העיריה בנושא הזה. אני מלא תקוה שתוצאת הדיון בוועדת ההינוך לפהות תהייב את

העיריה לעמוד בביצוע, כפי שצריך.

ז י מוסא;

אם ניכנס כעת לענין של אתר בניה אנהנו לא נפתור את הבעיות המיידיות של

האוכלוסיה הערבית בכלל ושל התלמידים במי והד, שהן כואבות ורגישות ביותר. במצב

הקיים, כשהתלמידים עומדים. לפני בהינות בגרות, לעיריית עכו יש קשיים גדולים מאד

עקב מצבה הכלכלי הקשה מאד.

אני מציע שמשרד ההינוך יזרים כסף ולא יהכה עד לביצוע העבודה, מפני שהקבלנים

והספקים לא נותנים לנו שירותים אם הם לא מקבלים כסף.

היו"ר מ' בר-זהר;

הכסף של משרד ההינוך נועד לשיפוצים ולבניה. כשייחתם חוזה ויוצא מכרז, הם

ישלמו את הכסף. זה לא קשור לספקים ואנהנו לא נסכים שהם ישלמו להם, כי אם הם

ישלמו לספקים הכסף יילך באוויר.

ז י מוסא;

איך אני אפתור את הבעיה?
חיו "ר מ' בר-זהר
מר שאפעי אמר קודם ש-200,000 שקל ייכנסו לתקציב החדש.
ז י מוסא
חסר לנו כסף. בענין מכונות הכתיבה למשל, הן נחוצות לתלמידים שעוד מעט יגשו

לבחינות בגרות. חודש-ימים לאחר פתיחת המכרז עדיין לא קיבלנו את המכונות, כי הספק

לא קיבל הלק מהכסף.
הי ו "ר מ' בר-זהר
מר אסולין, יש בעיה כספית עם המכונות האלה? אתם התחייבתם לשלם בעדן?
ח' שאפעי
אין שום בעיה כספית עם זה.
ז י מוסא
אני רוצה לשמוע מהו הפתרון המיידי לסדנאות.
היו"ר מ' בר-זהר
הדבר המיידי היחידי שניתן לעשות הוא שיפוצים חלקיים.

חי אסולין;

איך אנחנו רואים את ההיערכות של בית-הספר לפתרון הבעיות. א. בינוי סדנאות

לבית-הספר המקיף הוא דבר חיוני. יש שטח זמין לכך באתר הקיים.

היו"ר מי בר-זהר;

כסף יש?

חי אסולין;

לא.

היו"ר מ' בר-זהר;

אז על מה אתם מדברים? ארזם רוצים למעשה לשנות את תוכנית האב של משרד החינוך?
חי שאפעי
לא.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

משרד החינוך אומר שאין לו כסף לסדנאות.

ח' שאפעי;

הוא לא אמר שאין כסף. יש כרגע 350,000 שקל לבניית גני ילדים. אנחנו ניקח את

הסכום הזה לבניית סדנאות. האם אתה מוכן?

נ י מסאלחה;

למה לפגוע בגני ילדים?

ג י בן-דרור;

העיריה קיבלה מאתנו אישור לבנות שני גני ילדים ועדיין לא ביצעה את הבניה.

אומרים אנשי העיריה; לנוכח המצוקה והקריטיות של הבעיה, אנחנו מוכנים להמיר את

הכסף שאישרתם לנו לגני הילדים לצורך בניית הסדנאות, אף-על-פי שהתוכנית העקרונית

מוסכמת. אני אומר שזה שווה בדיקה, אם העיריה מוכנה לוותר על בניית שני גני

ילדים.

היו"ר מ' בר-זהר;

השאלה היא אם משרד החינוך מוכן לוותר על בניית שני גני ילדים. השאלה היא מה

יותר בוער ומה יותר בהול. אם העיריה אומרת למשרד החינוך שהיא יכולה להסתדר בלי

גני ילדים עוד שנתיים, אולי זה הפתרון.

גי בן-דרור;

כולם יודעים שהיום כמעט אין תקציבים לגני ילדים. שוכרים מבנים, והספור ידוע.

אבל היות וההצעה באה מעיריה שנמצאת במצוקה, היא שווה בדיקה. אם זאת הצעה רשמית,

אני מציע שתסכים לתת לנו שבוע לבדיקה.היו"ר מ' בר-זחר;

שבוע כן, לא יותר. מר אסולין, זה גם מקובל עליך כמנהל אגף החינוך?

חי אסולין;

אנחנו נסחפים עם מצוקה אמיתית שקיימת בבית-הספר המקיף. בעיריה יזמנו את

העניו הזה כדי לתת פתרון לבית-הספר היסודי, שאין לי כתות-אם עבור הילדים לשנה

הבאה. מאחר שהממונים עלי נמצאים כאן, וגם ממלא-מקום ראש העיר שמופקד על נושא

החינוך, אם זאת תהיה עמדתו, אז היא מקובלת. לעניות-דעתי זה לא טוב מבחינת

העיריה, מפני שאני פותר בעיה וצריך להבין שאלה הילדים שלנו.

היו"ר מי בר-זהר;

אני אתן לעיריה ולמשרד החינוך שבוע-ימים ואז ארצה לקבל מכם תשובה חד-משמעית

בנושא הזה.

ג' בן-דרור;

רציתי להוסיף שיהיה מוסכם פה, על דעתך. העיריה תמצא פתרון לשני הגנים בצורה

חלופית, ובדרך-כלל זה בשכירות. אם אלה גני חובה אנחנו נעזור בשכירות, אבל שלא

ייווצר מצב שניפגש בעוד כמה חודשים ונגיד; לא בנו. רק בתנאי שחעיריה מוצאת מיקום

לשני הגנים, וברור לי שזה יהיה בדרך של שכירות, הבעיה מבחינת חעיריה פתורה, כי

התוכנית היתה שהגנים יהיו בנויים לשנת הלימודים הקרובה.
ח י פארס
איפה רצו לבנות את גני הילדים? אני מכיר את בית-הספר חיטב כי עבדתי בו 6 שנים

עד לפני 12 שנים. אני חושב שהמצב תואר טוב, אבל כל תיאור שניתן לא שווה

מראה-עין. אני עצמי אינני יודע מדוע בית-הספר הגיע למצב שבו הוא נמצא היום.

במכניקה יש 17 מחרטות, לאחר שיפוץ, ואני שואל; האם יש מכונות כאלה באיזה שהוא

בית-ספר מקיף בארץ?

חי אסולין;

בעכו - כן, בקרית חינוך.

ח' פארס;

המכונות האלה לא שוות, למרות שהן שופצו. הן ישנות מאד והן לא עונות על

הדרישות של החינוך הטכנולוגי של ימינו. כשדיברנו על כך עם שר החינוך, חוא אמר;

זה עולה הרבה כסף. זו בעיה כאובה מאד.

מעבדה. האם מישהו הזכיר כאן למה הגעתם במעבדה? המעבדה קיימת 12 - 13 שנים

אבל לא מתקיימים בה שיעורים, מפני שאין מעבדה. יש בנין של מעבדה והילדים באותו

שיעור נכנסים לחדר המעבדה, אבל אי-אפשר לקיים שעור מעשי במעבדה, כי אין מעבדה.

כמה זמן עוד אפשר למשוך את המצב הזה? מתי הבעיה הזאת תיפוזר? יש פה הז נרה ברורה.

אני לא מאשים בזה צד אחד. אני מאשים גם את משרד החינוך וגם את העיריה שלא

עושים מספיק לפיתוח בית-הספר. מה מלמדים בבית-הספר המקיף? מלמדים בו קצת "חרטות"

וקצת הלחמה, ריתוך ו נגרות, את הדברים האלמנטריים ביותר לתלמידי חטיבת הביניים,

ואת הבנות מלמדים כתבנות וכלכלת-בית ללא תנורי אפיה. מדובר על בית-ספר מוחזק

על-ידי משרד החינוך והתרבות.אי מזרחי;

הוא מוחזק 100%.

ח' פארס;

במה זה מתבטא?

א' מזרחי;

זה מתבטא בפרופיל הנמוך שמשרד החינוך הקציב לבית-הספר.

ח' פארס;

מי אחראי על כך שלבית-הספר יהיה ציוד תקין, טוב?

חי אסולין;

עיריית עכו היא הכתובת.

ח' פארס;

מדובר פה על בניה לטווח ארוך. כבר שנים מדברים על בניית שכונה ערבית. אני

גר בעכו 22 שנה ומאז מדברים על בניית שכונה ערבית. אם משרד החינוך מדבר על הפיכת

שני בתי-הספר, היסודי והמקיף, לבנין אחד של המקיף, האם לא היה ידוע לו שבעוד שנה

- שנתיים תהיה מצוקה כזאת? הרי רק לפני שנה סיימתם את הבניה. האם לא צפיתם מראש

מה עומד לפניכם?

כדי לפתור מיד את הבעיה צריך למצוא את הכסף, אבל איך ומאיפה אני אינני יודע.

אסור שהמעבדה הקיימת תמשיך להתקיים כאשר אין לה שום דבר מיסודות של מעבדה, פרט

לבנין ולשם.

בענין גני ילדים, היושב-ראש אמר שהוא נותן ארכה למשרד החינוך, אבל מחר עלולה

להיווצר בעיה שוועדי הורים יקומו ויגידו; אנחנו רוצים גני ילדים.

ז י מוסא;

ועדי הורים יקומו. אני חבר בוועד הורים.

ח' פארס;

חייבים למצוא פתרון הולם שיהיה מקובל גם על ההורים, גם על משרד החינוך וגם על

עיריית עכו, וכמובן גם עלינו.

אני מזמין את חברי הוועדה שעדיין לא ביקרו במקום לראות את בית-הספר מקרוב.

אני מציע שוועדת החינוך תמליץ שלאור המצב יעבור בית-הספר המקיף לרשת ייאורטיי ואז

המצב ישתפר מכל הבחינות. אינני רוצה להיכנס כעת לעניו רמת ההישגים בבית-הספר.

חי אסולין;

אנחנו פנינו לרשת "אורט". מצבה היום בכי רע.

ח' פארס;

נכון, אבל אם תהיה המלצת כזאת של ועדת החינוך והרטיבות של הכנסת, אני חושב שזה

יעזור.
נ' מסאלחה
כפי שמר אורי מזרחי אמר, עיריית עכו לא טיפלה נכון ומספיק בתושבים הערבים,

כולל בית-הספר. אמרת שהערבים הוזנחו.

א' מזרחי;

אמרתי שהם קופחו.

נ י מסאלחה;

אני חושב שזו לא תשובה לשאלה מדוע אין לנו הסכום של 200,000 שקל. שנית, שנת

הלימודים עוד מעט מסתיימת ועד שענין המעבדה יוסדר יעברו 3-2 חודשים. אנא מכם,

לפחות בחודשים שנותרו עד לסוף שנת הלימודים תעבירו את הסכום של 400,000 שקל שלכם

ושל משרד החינוך, תשקיעו אותו בבית-הספר, ואולי כשהוועדה תבקר שם בסוף השנה הזאת,

או לקראת שנת הלימודים הבאה, נראה מה נעשה עבור התלמידים שלנו.
הי מחאמיד
אני רוצה להעיר כמה הערות כלליות. הערה ראשונה בנושא של שיפוץ והצטיידות.

על ועדת החינוך להקציב זמן מסויים כדי שהענין של 370,000 שקל יסתיים 70,000 שקל

כבר הושקעו ו-300,000 שקל שי ושקעו לפי קצב זמן שהוועדה תדרוש.

הערתי והשניה היא בקשר למבנה חדש. אינני יכול להבין שאין קרקע. בישראל יש

מספיק קרקע בידי מי נהל מקרקעי ישראל, ואני יודע שבעכו יש קרקעות שאפשר להעמיד

לצורך בניית מבנה חדש.

אני מודה לממלא-מקום ראש העיר שדיבר על קיפוח. זו היתה הודאה במקום, משום

שעל-פי התיאור ששמענו אינני מבין איך בית-ספר כזה יכול להיות במדינת ישראל.

פרופיל בית-הספר. אני יודע שהפרופיל נקבע על-ידי כמה קריטריונים, ביניהם

המבנה עצמו, אם יש מעבדות, דרגות של מורים ותאריהם, יועץ או יועצת, אחות וכו'.

חי אסולין;

בבית-הספר יש אחות ויועצת.

ח' מחאמיד;

ודאי שזה משפיע על תקציב העיריה. כאשר מדברים מאין להשיג את הכסף, מהעיריה

או ממשרד החינוך, בינתיים הילדים סובלים. לכן אני מציע שאנחנו נקציב זמן לביצוע

השיפוצים, ואולי של המבנה.

אי מזרחי;

בענין בינוי סדנאות לבית-הספר המקיף הייתי רוצה שתצא החלטה שזה חייב להיות

מיד. ב. בוודאי שאין לקשור את זה עם בית-הספר היסודי. ג. שבית-הספר היסודי

יישאר באותה רמה של 24 כתות, לא להגדיל אותו, ובמקביל לאתר שטח לבית-הספר היסודי .

אבל מעבר לכל זה, כאשר אנחנו מדברים על כסף, איננו יכולים להמתין לנסים

ונפלאות. אני זקוק למימון ביניים, שיוכל לעזור לנו כבר בימים הקרובים להיכנס

במלוא המרץ לטפל בבית-הספר. כי אם לא נקבל מימון ביניים, אנחנו נמתין לאישור

התקציב החדש שעיריית עכו צריכה לאשר אותו, והיא לא תאשר אותו באפריל, כי במשרד

הפנים יש עדיין ויכוח על המימון שלו. כל הנושא הזה יתגלגל ואינני רוצה לשמועבעוד שבועיים ובעוד 3 - 4 חודשים: באתי לוועדת החינוך של הכנסת, נתתם הבטחות

ואינכם מקיימים אותן. לכן, זאת לא בעיה של להבטיה ולקיים אלא שאלה של מימון

ביניים. אם יהיה לי מימון ביניים אני מבטיח שהכסף הזה יוחזר במשך השנה הבאה למי

שיתן אותו.

הי ו "ר מי בר-זהר;

אני רוצה לסכם את הדיון. א. מר מזרחי, עם כל הכבוד, אתם נבחרות ואתם צריכים

לנהל את העיר. אתם לא יכולים להגיד לנו: אין לנו כסף, תנו לנו כסף. אני מצטער,

אנהנו לא יכולים להבל את זה. אם אינכם יכולים לנהל את העיר, תתפטרו. אתם נלחמים
להיבחר וכשאתם נבחרים אתם אומרים
אין לנו כסף, איננו יכולים. אני מצטער, הפתרון
הזה להגיד
תנו לנו כסף, תנו לנו מימון ביניים איננו פתרון.
א' מזרחי
לא ביקשתי כסף.
היו "ר מ' בר-זהר
מימון ביניים זה כסף. מאיפה יתנו לך כסף, ממשרד החינוך? איפה נשמע דבר כזה?
א' מזרחי
מימון ביניים? - זה דבר ידוע שהממשלה נותנת מימון ביניים.
הי ו "ר מ' בר-זהר
בבקשה, תפנה למקורות שאינה מכיר בממשלה. אני לא מכיר מימון ביניים במשרד

החינוך. אני לא מאמין במימון ביניים, בכל אופן לא בוועדה הזאת, ולא נראה לי

שאנחנו יכולים להגיד שיתנו לכם מימון ביניים. אתם נבחרים, אתם מנהלים את העיר,

אתם מתחייבים, אתם מאשרים תקציבים. או שהכל רק דיבורים, או שלכל זה יש תכלית.

אני מצטער, אבל אי-אפשר כך ללכת. אני לא יכול להגיד שוועדת החינוך והתרבות

החליטה לפנות למשרד החינוך ולמשרד הפנים ולהגיד להם: תנו מימון ביניים לעכו. משרד
הפנים יגיד
לא. מה יקרה לכל ההמלצות שלנו? שהדבר נתקע. זה ענין ביניכם לבין

משרד הפנים. זה ודאי לא פתרון שאתם מביאים אלינו.
א' מזרחי
ביקשנו ממשרד החינוך.
היו "ר מ' בר-זהר
משרד החינוך הוא לא בנק והוא לא עוסק במימון ביניים.

העיריה צריכה להחליט לבד שיש לה 200,000 שקל בתקציב לשנה הבאה. אם ארנה תאמר

לי עכשיו דבר שונה ממה שאמר לי מר שאפעי קודם, אני לא יודע כבר איך להתייחס

להערות שלכם. מצד אחד קיבלתי הודעה שיהיה סכום של 200,000 שקל, ומצד שני אתה

אומר לי שאינך יודע מתי התקציב יאושר.
ח' שאפעי
לא כך אמרתי. אמרתי שהתקציב שלנו מחולק ל-1/12 ואם מצפים ממני שבחודש הבא

יהיו לי 200,000 שקל, זה לא רציני.היו "ר מי בר-זהר;

לא מצפים ממך. אני אקבל את זה ממך בתשלומים.

ח' שאפעי;

כן? אבל זה יקח שנה שלמה לטפל בזה.

היו"ר מ' בר-זהר;

זה באמת חבל מאד. חלק מהכסף יעבור למשרד החינוך. את התשלומים אתה לא תתן

ב-12 חודשים אלא בצורה יותר מצומצמת. תעשה מאמץ להקדים חלק מהתשלומים כדי שנוכל

לקבל תשלומים בצורה המהירה ביותר האפשרית. זו נקודה אחת. מדובר פה על 200,000

שקל פלוס 170,000 שקל, וכך גם נמליץ בהמלצות שלנו למליאה.

דבר שני, מכונות כתיבה. אתם חייבים לעשות מאמץ. אולי פניתם לספק הלא נכון.
א' מזרחי
בעניו זה אין בעיה.

הי ו "ר מ' בר-זהר;

אם אין בעיה, אנחנו נתבע להביא את המכונות מיד. ואם לא, תפנו לספק אחר.

נקודה שלישית. אני מבקש לקבל תוך שבוע תשובה על 350,000 שקל של גני הילדים,

שזה קשור גם עם ענין שכירת מבנים מתאימים, וגם לבוא בדברים עם ועדי ההורים כדי

שיימצאו מבנים תואמים והולמים לילדים. אני לא רוצה ליצור מצב שפתאום יבנו סדנאות

ויתברר שהילדים נמצאים בתנאים קשים ביותר.

אנחנו מבקשים לתת קדימות לאיתור קרקע לבית-ספר יסודי. זה דבר שניתן לעשות

אותו. עם כל הבעיות שיש עם השכונה, אינם חייבים להפעיל את מהנדס העיר, כי זה יכול

לפתוח את כל המהלך הנוסף שכולנו רוצים להגיע אליו.

אני עומד להיות בעכו ב-25 בחודש. אמנם אני אגמור את הביקור שלי בלילה, אבל

אם המנהל יהיה שם אני מוכן אפילו בלילה לבקר בבית-הספר ולראות ככל האפשר יותר.

אנחנו גם נבוא בדברים עם רשת "אורט", על-פי הצעתו של חבר-הכנסת ימיין פארס.

אני אעכב את המסקנות שלנו בשבוע-ימים עד שנקבל מכם תשובה בענין ה-350,000 שקל

ובעקבות תשובתכם ננסח את המסקנות.

ח' פארס;

מה בענין הפרופיל של בית-הספר?

סי חטיב;

בענין הפרופיל, חבר-הכנסת מחמיד הבין שני דברים שונים. יש רמת שירות ויש

פרופיל מורים. רמת השירות היא מצויינת. על-פי מה שהעיריה נותנת, היא מקבלת

סיבסוד מלא. פרופיל מורים יכול לעלות מ-6 עד 15 לפחות, וזה מתבטא בעשרות אלפי

שקלים כל חודש. הרשות צריכה לפנות למר אברהם נוה, עם נתונים על מורים בבית-הספר,

ובאותו שבוע יתוקן פרופיל המורים שלהם והם יקבלו הודעה על כך.היו"ר מי בר-זחר;

הם אמרו שהם פנו כבר.

נקודה אחרונה. מאחר שאינני אוהב לעבוד עם כל מיני רשויות וגורמים, אתה תהיה

הכתובת שלי, מר אהרן זבדה, בנושאים הללו. אני מאד מבקש שאתה גם תרכז אצלך את כל

המידע הנחוץ לנו, גם בקשר למה שיקרה שם בשבוע הקרוב וגם בשאר הנושאים שאנחנו

מעלים. אנהנו נעביר אליך העתק של המסקנות שלנו כדי שנוכל להתקדם לקראת פתרון

הבעיות האלה.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.הישיבה נסתיימה בשעה 11:15

קוד המקור של הנתונים