ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 05/03/1990

אישור מסקנות הוועדה בנושא: עצמאותה של רשות השידור; מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק לוי; ש א י ל ת ו ת

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שני



נוסח לא מתוקן



פרוטוקול מס' 114

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום שני, חי באדר התש"ן (5 במרץ 1990). שעה 00;09

(ישיבה פתוחה לעתונות)
נכח ו
חברי הוועדה; מ. בר-זהר - היו"ר

פ. גולדשטיין

ר. זאבי

ח. פארס

ח. פורת

י. פרח

מוזמונים; חבר-הכנסת יצחק לוי

דייר ד. שרון - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

א. שליו - משרד החינוך והתרבות

י. ידלין - משרד החינוך והתרבות

גבי ב. נסים - משרד החינוך והתרבות

ר. פי נצי - האוצר

ש. בן-צור - הסתדרות המורים

גבי ג. רם - הסתדרות המורים

ש. ישי - הסתדרות המורים

ג. ראובן - מזכיר ועד הורים ארצי

גבי פ. פלדמן - מזכ"ל מועצת תנועות הנוער

י. לווין - מרכז השלטון המקומי

מ"מ מזכירת הוועדה (בפועל); י. ג י דל י

קצרנית; ח. אלטמן

סדר-היום; 1. שאילתות;

2. אישור מסקנות הוועדה בנושא: עצמאותה של

רשות השידור;

3. מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע -

הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת יציק לוי.



ש א י ל ת ו ת

היו"ר מי בר-זחר;

בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.

כמינהגנו בפתיחת כל ישיבה, נשאל שאילתות.

1. קיבלתי פניה מרופאה וטרינרית, עולה חדשה מקישינב שבברית-המועצות, לפיה

הסתדרות הרופאים הווטרינריים מסרבת לקבל את התעודה שלה בטענה שיש בידה את ספר

הפקולטות הווטרינריות, וקישינב איננה מופיעה בו. הספר כולל את התקופה עד שנת

1971 .מה הרופאה הזאת יכולה לעשות אם הפקולטה שהיא למדה בה נפתחה בשנת 1974?

בהתחשב בכך שאנחנו נחשבים לארץ קולטת עליה, אני מעביר לנציגת משרד החינוך

והחרבות, גבי ברוריה נסים, את כל התעודות שהרופאה הווטרינרית העבירה אלי, ומבקש

לקבל תשובה דחופה בעניינה.

2. אני מבקש לדעת מה קורה בקרית-שמונה? קיימת שם "חגיגה" בקשר מה שקורה עם

הפסקת יום לימודים ארוד - - -

ד. שרון;

אני יכול לדווח לך שהכל בסדר.

ג. רם;

גם אלינו לא הגיעו שום תלונות.
היו "ר מ' בר-זהר
3. הגיעה אלינו ידיעה כאילו המפד"ל עומדת להקים רשת אולפני עולים. ממתי

מפלגות פוליטיות מתעסקות בעיסוקים כאלה?

ד. שרון;

זה לא בסדר.

הי ו"ר מ' בר-זהר;

מר אברהם צביון אומר שדבר כזה לא יקום ולא יהיה, אבל אני מבקש בכל זאת לדעת

האם המפד"ל אכן מתעסקת עם הנושא הזה או לא?

4. הורים בבית-ספר ממלכתי דתי כתבו לי כי ילדיהם נלקחו למוזיאון וראו בו

תמונות-עירום. בהקשר הזה של הדברים היה ברצוני לומר לכם כי קיימנו כבר דיון על

העניין הזה. אני מבין בהחלט את הרגשות של ההורים הדתיים, אבל אם ילדיהם הולכים

לתערוכה שאיננה תערוכת-עירום וחולפים במסדרונות המוזיאון על-פני תמונות-עירום -

הם אינם יכולים לצאת ב"התקפה" כזאת נגד ביקורים במוזיאונים.

שוחחנו בוועדה והסכמנו עם כך שמובן לנו שילדים קטנים לא צריכים להיות חשופים

להשפעות של תמונות-עירום, ורק בשלב יותר מאוחר אפשר יהיה לקחת אותם לתערוכות שיש

בהן תמונות-עירום שהם יוכלו להסתכל עליהן מבחינה אמנותית.

אם ילדים הלכו לראות תערוכה מסויימת במוזיאון, וחלפו בדרכם על-פני

תמונות-עירום, הוריהם לא צריכים לפתוח ב"הסתערות" על האמנות בארץ.



5. נערך יום התרמה משותף לארבעה ארגונים שמטפלים בנוער במצוקה, באישור משרד

החינוך והתרבות, ובהקשר אליו אני מבקש לדעת, ככלל, איך המשרד מטפל בנושא ההתרמות?

קיים בארץ מצב כזה שכל יום נערכת איזושהי התרמה אחרת, ולציבור כבר

"נשבר" מההתרמות. כל יום מידפקים על דלתותיו נציגי ארגונים אחרים.

האם משרד החינוך והתרבות חשב על איזושהי דרך לוויסות הנושא?

ראשי הארגונים באו אלי בטענה שהתרומות פחתו בצורה משמעותית מאד, והם מבחשים

לגבות את הכסף שחסר להם באמצעות המוסד לביטוח לאומי, עניין שאיננו מקובל עלינו

כלל ועיקר. כיוון שכך, אני מבקש לשאול: האם יש איזושהי שיטה בעניין הזה?

6. בפתח-תקווה ההורים נדרשו לשלם את חשבון הטלפון של בית-הספר. מהי תגובת

משרד ההינוך והתרבות על-כך?

7. כאשר יושב-ראש הוועדה לתכנון ולתיקצוב היה בוועדת הכספים התברר לו

שבתקציב אין כל התייחסות לקליטת עולים באוניברסיטאות. מה פירוש הדבר הזה? איך

אנחנו נערכים לקליטת עליה?

ר' זאבי;

אינני מבין; האם אתה מצדד בכך שאנחנו נממן לימודים באוניברסיטה של עולים?

אתה רוצה שהמדינה תשלם עבור לימודיהם באוניברסיטאות?

היו"ר מי בר-זהר;

ודאי. בתקציב יש סעיף מתאים.

ר' זאבי;

האם גם את לימודי בני באוניברסיטה המדינה תממן? מה ההבדל?

היו"ר מי בר-זהר;

המדינה הכינה תקציב מיוחד של עזרה לעולים בכל מיני תחומים - -

ר' זאבי;

שלא יהיה לא מובן; אני לא מתנגד לקליטת עליה אלא רק למימון לימודים

באוניברסיטאות של עולים חדשים.

היו"ר מי בר-זהר;

חבר-הכנסת זאבי, לך יש דעה שונה בנושא הזה. מכל מקום אני מבקש לדעת איך

משרד החינוך והתרבות נערך לקליטת עולים באוניברסיטאות? לפי גישתו של חבר-הכנסת

זאבי עולה חדש לא יוכל ללמוד באוניברסיטה.

ר' זאבי;

שיתמודד עם הנושא הזה כמו כל צעיר אחר.
הי ו"ר מ' בר-זהר
אני מצטער; דעתי בנושא הזה שונה מזאת שלך. אני סבור שעולה, שאין לו הכלים

לכך, לא יוכל להתמודד עם לימודים באוניברסיטה. הוא לא יודע את השפה; אין לו -

הכנסה; אין לו דיור, ואני רוצה להקל עליו את הכניסה לאוניברסיטה. השאר איננו

פתוח לוויכוח עכשיו. אם חבר-הכנסת זאבי רוצה - הוא יוכל להגיש שאילתה בנושא הזה.



האם לחברי הכנסת יש שאילתות? רשות הדיבור לחבר-הכנסת זאבי.

ר' זאבי;

בבית-הספר הניסויי על-שם חיים ארלוזורוב, שחשבתי שהוא נקודת-אור גם בגלל זה

שהוא בית-ספר ניסויי, גם בגלל זה שהוא ממשיך את מסורת בית החינוך וגם בגלל זה

שהוא נושא את שמו של חיים ארלוזורוב, מתקיימים שיעורים בנושא

האינטיפאדה, פלשתינים-ישראלים.

היו"ר מ' בר-זהר;

תסלח לי על-כך שאני מפסיק אותך באמצע דבריך אבל הגשנו כבר שאילתה בנושא הזה

וקיבלנו עליה תשובה.
ר' זאבי
כולל אודי אדיב ולאה צמל?

היו"ר מ' בר-זהר;

העלינו, כאמור, שאילתה בנושא הזה,

ר' זאבי;

מה התשובה שהתקבלה בקשר השאילתה הזאת?

היו"ר מי בר-זהר;

משרד החינוך והתרבות פנה למנהלת בית-הספר כדי לנזוף בה. אני מבין שלא השתתפת

בישיבה שבה הנושא הזה הועלה לכן אני אומר לך בקיצור שילדים הציעו פתרונות לבעיה

הפלשתינאית, כמו זה שמדבר על החזרת באר-שבע.

החומר הזה, כאמור, טופל לפני שבועיים-שלושה.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת יהודה פרח.

י י פרח;

אני מבקש להעלות את עניין בית-ספר רוגוזין שלא צריך לרדת מעל סדר-יומנו.

נמסר לנו שבית-הספר הזה לא יסגר, אבל יש בידי מסמך בן 6 סעיפים ובו אכן כתוב

בסעיף ראשון שבית-הספר רוגוזין לא יסגר, אבל בסעיפים האחרים כתובים דברים חמורים

כמו אלה שפותחים את אזורי הרישום

היו"ר מי בר-זהר;

תסלח לי על-כך שאני "קוטע" את דבריך באמצע; קיבלנו פניה מארגון המורים של

בית-ספר רוגוזין, והמנכ"ל היה צריך לדווח לנו הבוקר אם קיים הסכם או שאין כזה.

הפניה שקיבלנו היתה להמתין עד הצהריים. בתחילת הישיבה שאנחנו אמורים לקיים מרור

נדון בנושא הזה בקיצור נמרץ, ונקבל החלטה.

הושג סיכום בין חברי הוועדה שאמר שכולנו מתנגדים לסגירת בית-ספר רוגוזין.

הסכמנו שתוקם ועדה שתנסה להביא פתרון שיהיה מקובל על דעת כל הצדדים. אם יתברר

לנו שאכן קיים פתרון על דעת כל הצדדים - מה טוב. אם לא כי אז נשוב למסקנה

המקורית שלנו שמדברת על אי-סגירתו של בית-ספר רוגוזין.
ד. שרון
אני מוכן לתאר, בקצרה, היכן הנושא הזה "עומד". אחרי דיונים ארוכים עם כל

הנוגעים בדבר התגבש הרעיון שעוד מעט אני אתאר אותו, אלא שקודם לכן הייתי מבקש

להדגיש כי הרעיון התגבש גם כולל על דעתה של עירית תל-אביב שהיתה חיובית ביותר

וכנה בגישתה. הרעיון המרכזי, כאמור, הוא לעבור מאינטגרציה מוסדית-מסגרתית

לאינטגרציה של תכנית של הילדים עצמם.

1. אין כוונה לסגור את בית-ספר רוגוזין. 2. איזור הרישום שעליו מדובר,

5 בתי-ספר מזינים ו-4 בתי-ספר מוזנים, יוכרזו כניסויי. על הניסויי תפקה

ועדת-היגוי מקצועית עליונה

י י פרח;

אני מדבר על פתיהת אזורי רישום.

היו"ר מי בר-זהר;

אנהנו נמצאים' עכשיו במסגרת של מסירת אינפורמציה בלבד. איננו מקיימים דיון על

הנושא הזה.

ד. שרון;

במסגרת הניסוי תותר הרשמת הילדים לכל בית-ספר שהם יחפצו להרשם אליו, במסגרת

אותו אזור.

אני חוזר ואומר שבית-ספר רוגוזין לא יסגר. במסגרת הוועדה שהנושא הזה הועלה
בפניה הועלו כמה רעיונות בשאלה
כיצד לחדש את נעוריו של בית-ספר רוגוזין? אנחנו

נשקול אילו רעיונות מוצעים ניתן ליישם ואילו לא. אנחנו מעוניינים, בהחלט, לגרום

לכך שבית-הספר יהפד להיות בית-ספר מושד. כמו שהוא קיים היום - הוא לא מושד אליו

תלמידים. אילוץ התלמידים להישאר בו לא יביא להפרחתו. לעומת זאת העמדתו בתחרות -

כן תעשה זאת.

חבר-הכנסת פרח, במסמד שעליו דיברת היו עוד 3 סעיפים יקרים שמדברים על: 1.

חבילת סיוע לכל ילד; 2. סיוע למורים בהנחיה בכיתות הטרוגניות; 3. עידוד

בתי-הספר הקולטים, לקלוט; כולל רוגוזין.

אני סבור שהפתרון המוצע הוא גם מקיף וגם יפה.
היו"ר מ' בר-זהר
נעבור עתה לנושא הראשון שהונח על סדר-יומה של הוועדה -
אישור מסקנות הוועדה בנושא
עצמאותה של רשות השידור
היו"ר מי בר-זהר
מסקנות ועדת החינוך והתרבות הונחו על שולחן חברי הוועדה ואני מבקש אותם לאשרן

כדי שנוכל להניחן על שולחן הכנסת.
ר. זאבי
בפיסקה החמישית של המסקנות כתוב: "הוועדה

הדגישה את הצורך של הנהלת רשות השידור לעמוד

בפנל הלחצים הפוליטיים המופעלים עליה תוך שמירה על חופש הביטוי וזכותו

של הציבור לדעת, מבלי לפגוע באיזון הקיים,". אולי אתה מוכן להסביר לי

איזה איזון קיים ברשות השידור? אני יכול להוכיח את ההיפך.
היו"ר מ. בר-זהר
לך יש טענות שונות - - -
ר. זאבי
וצודקות. אתה לא יכול להגיש בשמי מסקנות

המדברות על איזון, בשעה שאין כזה.
היו"ר מ. בר-זהר
אתה יכול לומר, בשמך, שאתה אינך מקבל את הגירסה

הזאת. אנחנו סבורים שיש איזון בין הדעות

הפוליטיות ברשות השידור.

כאשר אנחנו דנים בהמלצות, איננו נכנסים לדיון.

דנו בנושא הזה ישיבה שלמה וקיימנו דיון מלא וממצא שבעקבותיו אנחנו

מניחים את ההמלצות בפני חברי הוועדה. אם הכתוב איננו נראה לך, אני

מוכן לדחות את ההצבעה על מסקנות הוועדה לישיבה אחרת.
ר. זאבי
אני מבקש לדחות את ההצבעה לישיבה אחרת.
היו"ר מ. בר-זהר
לא נקיים דיון חדש על הנושא. נקיים רק הצבעה,

ונדאג להודיע לך על מועדה.

אנחנו עוברים לנושא הבא שעל סדר-יומה של הוועדה

מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע

הצעה לסדר היום של חבר-הכנסת יצחק לוי
היו"ר מ. בר-זהר
קודם שנתחיל בדיון אני אציג את הנוכחים (מציג

את האורחים).

רשות הדיבור למעלה ההצעה לסדר-היום, חבר-הכנסת

יצחק לוי, שיתאר באזנינו בקיצור את עיקרי הצעתו.
יצחק לוי
אדוני היושב-ראש, כאשר העליתי את הצעתי בפני

מליאת הכנסת התפלאתי לשמוע בדברי שר החינוך

והתרבות שהנושא הזה לא נדון בממשלה, ובקושי נדון במשרד החינוך והתרבות.

התברר לי כי הנושא של מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע "התגלגל" עקב הסכם

שכר שנחתם בין הסתדרות המורים, נושא שהיו בר שני "גלגולים" - - - -
היו"ר מ. בר-זהר
לא היתה החלטת ממשלה? אני יודע שהיתה החלטה

כזאת.
יצחק לוי
הסכם השכר דיבר על-כך שהמורים יעברו לשבוע עבודה

בן חמישה ימים. בהתחלה החלטת הממשלה היתה כזאת

שאמרה שהמשק יעבור לשבוע עבודה בן חמישה ימים בשבוע, מלבד הסקטורים:"

חינוך ובריאות. לאחר מכן, בגלל הסכם השכר עם המורים, ההחלטה שונתה.



אין החלטת ממשלה לגבי קיצור שבוע הלימודים; יש החלטת ממשלה לגבי קיצור

שבוע העבודה של המורים. הממשלה וגם משרד החינוך והתרבות, כפי ששמעתי

מפיו של שר החינוך והתרבות, לא דנו בשאלה הזאת.

בהקשר הזה של הדברים אני מבקש לשאול: איך ענייך

שבעיקרו חינוכי מוכרע בגלל הסכמי-שכר? אני לא מתנגד להסכמי-השכר

שנעשו עם הסתדרות המורים. זכותם של המורים לעבוד בדיוק כמו ששאר המשק

עובד. אם המשק עבר לחמישה ימי עבודה בשבוע, גם המורים זכאים לכך. אלא

שאני מדבר על עניין חינוכי ממדרגה ראשונה שלא נדון, ואני הייתי מצפה

שבוועדה הזאת נוכל להקדיש את הדיון לאספקט החינוכי.

פ. גולדשטיין-. אני מבקש לומר לך שבמסגרת ההצעה לסדר-היום של

חבר-הכנסת בר-זהר, שמדברת על יום לימודים ארוך,

כמה מחברי הוועדה, ביניהם אנכי, הסתייגו מהמעבר - - -
היוייר מ. בר-זהר
הסעיף הזה של הצעת החוק נמחק.
י צחק לוי
י אני מודה לחבר-הכנסת מיכאל בר-זהר על-כך שהוא

נענה לפנייתם של החברים, אף-על-פי-כן אני חייב

להדגיש כי הבעיה לא נפתרה.

אני מבין את טענת השלטון המקומי שהפעלת המערכת

בימי שישי דורשת לא רק נוכחות מורים בבתי-הספר אלא גם שרתים, מזכירות

ועוד, אבל את הבעיה צריך לבדוק מן ההיבט החינוכי. אם נגיע למסקנה

שהבעיה חינוכית, רק אז נצטרך להתמודד עם שאר הבעיות. "לב" הנושא הזה

צריך להיות הנושא החינוכי, ואולי גם הבעיה החברתית, ורק לאחר-מכן צריך

יהיה לדון על הבעיות האחרות.

יש בעיות ואני לא חושב שהן פחותות-ערך, אבל

בואו נפתור קודם לכן את האספקט החינוכי. שבוע הלימודים המקוצר יפגע

קודם לכל באוכלוסיות החלשות. יש מחשבה שימי ששי יוקדשו לתכניות

משלימות-, הטלוויזיה נערכת לכך, תנועות הנוער נערכות לכך, המתנ"סים

נערכים לכך, והורים שלא ילכו לעבוד יתפנו לקחת את ילדיהם למוזיאונים.

בשיחה שהיתה לי עם נשיא המדינה, הוא טרח להזכיר

לי שיחה אחרת שקיימנו לפני חמש-עשרה שנה כאשר הוא הזמין את ראשי

הישיבות כדי לשוחח אתם על קשרים בין חילוניים ודתיים. סיפרתי לו

שכאשר הייתי נער נפגשתי עם נוער חילוני במופעי תרבות, ואילו היום -

תלמידי מנועים לעשות כן.

מה שהיה ברצוני לומר בהקשר הזה של הדברים הוא

שלאט לאט מערכת החינוך הדתי תדיר רגליה ממוזיאונים בגלל תערוכות

אקראיות שהתלמידים צריכים לעבור דרכן.

יש אוכלוסיות רחבות מאד שלא תוכלנה להתמודד עם

הבעיות אם הילדים ישארו בבית עוד יום אחד, וכוונתי לאוכלוסיית שכונות

המצוקה, לאוכלוסיות עיירות הפיתוח, ולאוכלוסיית המובטלים. האוכלוסיות

האלה אינן יוצאות לסופי-שבוע, לא יוצאות לטיולים, לא תיקחנה את הילדים

למוזיאונים, לא תוכלנה להושיב את הילדים מול הטלוויזיה, וגם לא תוכלנה

לדאוג לכך שבניהן ילכו למתנ"סים כל יום ששי.

האוכלוסיה העיקרית שתיפגע מביטול הלימודים בימי

ששי תהיה האוכלוסיה החלשה, אוכלוסיית המצוקה שהיא בין כה וכה חלשה,

ואנחנו עומדים להחליש אותה עוד יותר. אני לא מדבר על האספקט הזה שיום

שוטטות ברחוב מגביר כל מיני דברים לא טובים שאני לא רוצה בכלל לדבר"

עליהם.



אני סבור שההחלטה על מעבר לחמישה ימי לימוד

בשבוע - בטעות יסודה. אילו האוכלוסיה החלשה היתה אוכלוסיה מצומצמת

במדינה, גם אז היה צריך לחשוב על העניין הזה פעמיים. אבל מדובר על

אוכלוסיה רחבה מאד שמהווה אחוז גדול. שר החינוך והתרבות אמר לנו ש-20%

של האוכלוסיה נושאת על גבה 50% של התלמידים. מחצית נטל החינוך של

ילדי ישראל "נופל" על -'205 של האוכלוסיה,וה-20% האלה מהווים את

האוכלוסיה החלשה. אז איך אנחנו חושבים לשלוח את הילדים האלה הביתה

בימי שישי בלי מסגרת?

זאת היתה הנקודה הראשונה שהיה ברצוני להעלות

בפניכם, שמעלה הסתייגות מקיצור שבוע הלימודים, והיא איננה קשורה לשבוע

העבודה של המורים. רוב רובם של המורים עבר כבר לעבוד חמישה ימים בשבוע

כך שהנושא הזה לא יפגע בו.

המורים, בגלל חשיבותו הרבה של הנושא שהם עוסקים

בו, חינוך הדור הבא של עם ישראל, יצטרכו לבחור יום חופשי אחר בשבוע,

לאו דווקה את יום שישי, יהיו מורים שלא ילמדו בימי שישי, ויהיו מורים

שלא ילמדו בימים אחרים של השבוע.

השיקול החינוכי צריך להיות מעבר השיקול

האוניברסאלי המדבר על-כך שכולם לא יעבדו בימי שישי.

מכאן אני עובר לנקודה האחרת של טיעוני, זאת

המדברת על החינוך הדתי. אם בעניין החינוך הכללי תהיה פגיעה במעבר

לחמישה ימי לימוד בשבוע, בחינוך הדתי הפגיעה תהיה הרבה יותר גדולה

כיוון שאנחנו מצווים על עניין ביטול תורה. גם הסתדרות המורים הסכימה

לכך שכאשר יהיו שביתות מורים, בתי-הספר הדתיים הדתיים ילמדו לימודי

קודש. כיוון שכך אנחנו רואים במעבר לשבוע לימודים מקוצר פגיעה בנושא

הזה.

יש לי מכתב של הרבנים הראשיים בישראל המביעים

דעה נחרצת ביותר שאסור לבטל לימודים בימי ששי. כיוון שכך החינוך הדתי

יצטרך להמשיך לקיים לימודים בימי שישי.

בהקשר הזה של הדברים צריך לזכור שהחינוך העצמאי

לא יסגור את שעריו בימי שישי. החינוך העצמאי הוא עצמאי לגבי הרבה מאד

נושאים, וכולנו צריכים לדעת זאת. כיוון שכך עלולה להיות "גריפה"

רצינית מאד לכיוון החינוך הזה, ואני חושש מכך בעיקר בכל מה שקשור

לחינרך הלאומי שבתי-הספר האלה מקנים.

אני מבקש אתכם לפקוח עיניים ולבדוק מה עומד

לקרות בשטה. בעוד שנתיים-שלוש יתברר לנו שהחינוך העצמאי עלה מ-6% ל-

12%, ולעומתו החינוך הדתי והחינוך הממלכתי יתמעטו. זאת איננה נקודה

עקרונית של טיעוני, אבל הלא נקודה מעשית; פרקטית.

עד כמה שאני יודע שר החינוך והתרבות מתנגד לכך

שבתוך החינוך תהיינה שתי צורות חינוך-, כזאת שלומדים בה בימי שישי,

וכזאת שאין לומדים בה בימי שישי. אני הייתי מעדיף שכל המערכת תילמד

בימי שישי ואני מבקש שגם אם ההחלטה תהיה שבתי-ספר ממלכתיים לא ילמדו

בימי שישי, תהיה אפשרות להורים להכריע בנושא הזה, ולא רק למורים. היום

יש להורים אפשרות להכריע בחלק ממערכת הלימודים-, יש להם מה לומר לגבי

חינוך ילדיהם, וזאת אחת הנקודות שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בקשר הנושא

שהונח על שולחנה של הוועדה. צריך להחליט שבית-ספר שרוב הורי התלמידים

בו ירצו שבניהם ילמדו בימי שישי, יקיים לימודים בימי ששי. אם אינכם

רוצים יהרחיב את הנושא הזה לבתי-הספר הממלכתיים, תקיימו אותם לפחות

לגבי בתי-הספר הממלכתיים-דתיים.



אנחנו סבורים שיום ששי צריך להיות יום חינוך מלא

כולל מורים, מנהלים, סגני-מנהלים, מורים, מזכירות וכוי. אנחנו איננו

סבורים שבאותו יום צריך להנהיג יום של חוגים שילדים לא יבואו אליהם'.

אני לא מזלזל בחוגים, אבל אותם אפשר להנהיג בשעות מסויימות של יום

הלימודים הארוך, ובימי ששי צריך לקיים יום לימודים מלא, אחרת הילדים לא

יבואו בימי שישי לבתי-הספר.

אני לא חושב שאצלנו תהיה בעיה של תוספת שכר.

אם תהיה בעיה שלא כל המורים ירצו ללמד בימי שישי, אפשר יהיה להחליט

שלמי שישי יוקדשו ללימודי קודש והם יערכו בשיעורים סדירים. אני מאמין

שמורים ללימודי קודש לא יבקשו שכר בשל כך. אפשר יהיה להגיע אתם לכלל

הבנה. הבנתי מהאגף לחינוך דתי שהתקיימו כבר שיחות בקשר הנושא הזה וכי

אפשר יהיה להגיע לכלל הבנה לגביו.

המחשבה של משרד החינוך והתרבות שאומרת: או כולם

או אף אחד לא - איננה מקובלת עלינו. צריך לתת לכל אוכלוסיה אפשרות

להתמודד עם הנושא על-פי רצון הורי התלמידים, ואני מאמין שזה יהיה גם

רצונם של המנהליים והמורים.

אני מבקש לחזור לעניין החינוך העצמאי כיוון שאני

חושב שלא נתנו עליו מספיק את הדעת. הגיע הזמן להכניס את החינוך העצמאי

תחת "כנפיו" של החינוך הממלכתי כיוון שהוא עושה "חגיגות" בהרבה תחומים.

צריכות להיות לו מחוייבויות ממלכתיות. התחרות בשטח הזה איננה הוגנת.

החחינוך העצמאי ממומן על-ידי המדינה כמעט ב 100%-אבל הוא איננו

ממלכתי.

אני מייחס חשיבות מרובה לדיון שאנחנו נקיים כאן

עכשיו ואני סבור שהוא צריך להתמקד במישור החינוכי. בצעדים הפרקטיים

והאחרים צריך לדון מאוחר יותר.

אני מקווה שבדיון בוועדה תסתמן פתיחות לגבי

לימודים בימי ששי של השבוע. תודה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה לך. בהקשר דבריך אני מבקש להעיר שתי

הערות טכניות; יש החלטת ממשלה שמדברת על חמישה

ימי לימוד בשבוע, ועל יום לימודים ארוך - - -
פ. גולדשטיין
חבר-הכנסת יצחק לוי, האם הזמנתם את השר נבון

אליכם לסיעה לדון בענייני חינוך?
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש לא להפריע למהלכה התקין של הישיבה.

אני רק מוסר אינפורמציה בקשר החלטת הממשלה, שהיא

שרירה וקיימת.

אני אעביר עתה את רשות הדיבור לד"ר שרון ואבקש
אותו להתייחס בדבריו גם לשאלות
אם החינוך הממלכתי-דתי ירצה להמשיך

ללמד שישה ימים בשבוע, איך העניין הזה יתיישב עם מעבר ליום לימודים

ארוך? מי יממן את הלימודים הנוספים? האם פירושו של דבר הוא שבחינוך

הממלכתי-דתי לא יהיה יום חינוך ארוך?
פ. גולדשטייך
אולי ד"ר שרון יאיר את עינינו גם בקשר החלטת

הממשלה שאיננה ברורה דיה?
היו"ר מ. בר-זהר
החלטת הממשלה קיימת והיא מדברת על מעבר לחמישה

ימי לימוד בשבוע ועל יום חינוך ארוך.
יצחק לוי
סיבתה: הסכמי השכר.



שעות הלימוד בימי שישי אכן יורדו על-פי הבנתנו

מיום החינוך הארוך. אנחנו סבורים שיום חינוך ארוך ממילא לא יתבצע עד

סופו כבר בשנה הראשונה. אם, לדוגמה, ילמדו, במקום עד שעה ארבע, רק עדי

שעה שלוש, שלושה ימים, וילמדו שלוש שעות בימי ששי, הדבר יהא כדאי, וכך

גם תהיה מסגרת לימודים של יום שישי.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור לדייר שרוך.
ד. שרון
אני אדבר על הצד המעשי של הבעיה ועל הצד החוקי.

הממשלה אישרה מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע.

העניין הזה הוכנס למסגרת חוק התקציב והוא נמצא בידי, בכתובים. כמובן

שהוא טעון אישורה של הכנסת. עד שהכנסת לא תאשר את כל ה"חבילה", - החוק

עדיין איננו חוק. אנחנו מחכים בעניין זה לאישור הכנסת.
ח. פורת
הממשלה אמורה לקיים דיון בהיבטים החינוכיים

והפדגוגיים של הסוגיה, כיוון שעד עכשיו הדיון

במסגרתה התנהל בשאלה של הסכמי השכר שנגע לעניין עבודתם של המורים.
י. פרח
לנו אין מה לומר בנושא הזה?
ד. שרון
להיפך; אתם תצטרכו להצביע על העניין הזה.

אחרי שהכנסת תאשר את הנושא הזה, היא יהפך להיות

חוק ואנחנו נצטרך לבצע אותו.

שר החינוך והתרבות מתנגד לעניין כולו. הוא היה

מעדיף שהלימודים 'יתקיימו שישה ימים בשבוע. ניהלנו דיונים ארוכים

וממצים במשרד, שקלנו את הנושא מכל היבטיו, ואנחנו סבורים שלא זה הזמן

לעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע.

מן הצד האחר צריך לזכור שכל המשק עומד לעבור

לעבוד חמישה ימים בשבוע, וציבור המורים רוצה גם הוא ליהנות מהזכות

הזאת. ארגוני המורים תומכים במעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע ולכן אנחנו

אמרנו שאם זאת המגמה של כל המשק, לא נהיה אלה שיעצרו את העניין, מלבד

זאת שאיננו חושבים שאנחנו מסוגלים לעשות זאת.

זה מצב העניינים מבחינת הרקע. מכאן אני עובר

לניתוח הנושא מבחינה עניינית ואומר שהיה מיפגש בין שר החינוך והתרבות,

ביני ובין ראשי ארגוני המורים, ודנו בנושא הזה ארוכות. התברר לנו

שבמעבר לחמישה ימי עבודה בשבוע ישנן מספר נקודות מוקד של בעיות ואני
אמנה אותן
1. החינוך הממלכתי-דתי שחבר-הכנסת יצחק לוי הציג אותו-,

2. מלבד החינוך הממלכתי-דתי יש הסקטור ההתיישבותי, החינוך המיוחד,

הפנימיות וכו', שנמצאים בבעיה בגלל הנושא הזה. כיוון שכך חשבנו להציע
הצעת-פתרון כזאת
בדומה לוועדה שהוקמה על-ידי משרד העבודה והרווחה

שמאשרת ומתירה עברדה בימי מנוחה, תוקם ועדה שתמונה על-ידי שר החינוך

והתרבות, היא תהיה משותפת למשרד החינוך והתרבות, למשרד האוצר, ולארגוני

המורים, והיא תתיר עבודה בימי שישי למוסדות מסויימים על-סמך שיקולים

כאלה ואחרים. יש הרבה סוגים של מוסדות שאפשר, לפי דעתי, להתיר להם

לקיים לימודים בימי שישי על-סמך נימוקים מוצדקים, וצריך כמובן לעשות

זאת על-פי קריטריונים מוסכמים שיקבעו.

כך אנו סבורים שצריך לטפל בבעיה הזאת אם החוק

יאושר על-ידי הכנסת.

זה המצב העובדתי. מכאן אני מבקש לעבור - - -
היו"ר מ. בר-זהר
כירון שאתם תומכים בשישה ימי לימוד בשבוע,

אני מבקש לדעת-. מאין יבוא הכסף? הרי מדובר על

סכומי כסף אדירים. אם לא יהיה מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע, כי אדי יום

חינוך ארוך לא יתבצע.
ד. שרון
יש שני פתרונות לבעיה שאתה מציגי, יום שישי הוא

משהו כמו 4 שעות שבועיות. אם לוקחים את 4 השעות

האלה ומחלקים אותך על-פני 4 ימי לימוד, כיוון שאת יום שלישי חשבנו לא

להאריך, יווצר מצב כזה של שעה אחת פחות. במקום ללמוד עד שעה ארבע,

ילמדו עד שעה שלוש - - -
היו"ר מ. בר-זהר
על-פי הצעת החוק מדובר עד שעה שלוש.
ד. שרון
אנחנו מדברים על תוספת שבין 8 ל-10 שעות

שבועיות לכיתה במסגרת יום חינוך ארוך. כיוון

שכך יש פתרון אפשרי לא ללכת כל-כך רחוק, אלא להפחית שעה.
היו"ר מ. בר-זהר
הצעת החוק היא, כבר, הצעת חוק די מגוחכת כיוון

שהיא מדברת עד שעה שלוש, ארבעה ימים בשבוע.

עכשיו אתה רוצה להוריד את שעה שלוש לשעה שתיים?
יצחק לוי
שאלה מה חוקי התקציב.
היו"ר מ. בר-זהר
חוק התקציב מדבר על שעה שלוש, אבל עכשיו מתברר

לנו שעומדים להוריד שעה ומדברים על שעה שתיים.
כיוון שכך אני שואל אתכם
לימודים עד שעה שתיים נחשבים ליום חינוך

ארוך? מהדברים שאנחנו שומעים משתמע שלא יהיה יום חינוך ארוך.
ד. שרון
עוברים לחמישה ימי לימוד בשבוע - - -
פ. גולדשטיין
אתה צודק; עוברים לחמישה ימי לימוד בשבוע

ולא יעברו ליום חינוך ארוך.
ד. שרון
כל המשק עובר לעבוד חמישה ימים בשבוע, לכן צריך

להבין שגם בתי-הספר יעברו לחמישה ימים. למרות

המחשבות החינוכיות שלנו, זה מה שעומד לקרות. כיוון שכך, בואו נהיה

מעשיים, ומעשיים זאת אומרת יום חינוך ארוך עד שעה שלוש, וביום שישי לא

ילמדו, פרט למספר מסויים של מוסדות שיקבלו אישור מיוחד.

נכון שקיימות בעיות חינוכיות סביב הנושא הזה.
כיוון שכך נשאלת השאלה המתבקשת
מה משרד החינוך והתרבות כן עשה בעניין

הזה? - מעבר כל הדיבורים החלטנו להערך לקראת מצב שבו יעברו לחמישה

ימים בשבוע, והקמנו לצורך העניין צוות מיוחד שמטפל בכל האספקטים

החינוכיים ובכל מערכת הפעילויות של ימי שישי במסגרת בתי-הספר. לצורך

זה הוקמה ועדה מיוחדת, בהנחייתו של אבנר שליו, והוא עוד מעט יסביר לכם

את הרקע ואת כל פרטי-הפרטים של הפעילות הזאת. כל הנושא הזה יסוכם

במערכת פעילויות כתובה ומסודרת לקראת המעבר לחמישה ימי לימודים בשבוע,

ועל-פי המערכת הזאת אנחנו, כולנו, נפעל.

אם הכנסת לא תאשר מעבר לחמישה ימי לימודים

בשבוע, מה שנראה לי לא סביר כרגע, יקרה אחת משתים; או שיקוצר יום

חינוך ארוך, או שהכנסת תימצא מקור למימון עוד 4 שעות שבועיות לכל כיתה

במערכת של הכיתות א' עד ט'. אלה האלטרנטיבות שעומדות בפנינו כרגע.

תודה.
ר. זאבי
מהי תגובתך בקשר דבריו של חבר-הכנסת יצחק לוי

שדיבר על החינוך העצמאי שיהווה תחרות - - -
ד. שרון
חבר-הכנסת יצחק לוי צודק.
יצחק לוי
על-כן?
ד. שרון
מה אנחנו יכולים לעשות?
ר. זאבי
צריך להיות דיך אחד לכולם.
ד. שרון
אילו אני הייתי הקוסם מארץ עוץ שעל-פיו ישק דבר

כי אד הייתי קובע שלא יעברו לחמישה ימי לימוד.

אני הייתי קובע שמערכת החינוך תמשיך לעבוד שישה ימים בשבוע. לא

מוכרחים לעבור לחמישה ימים. אגב כך הייתי מבקש להדגיש בפניכם שרוב

המורים עובדים, היום, חמישה ימים בשבוע.
י. לווין
י בתי-הספר היסודיים עובדים שישה ימים בשבוע.
ח. פורת
אפשר לקבוע, אפילו על-פי חוק, שמורים יעבדו

חמישה ימים בשבוע, אבל הפריסה תהיה כמו זאת של

מערכת הבריאות,- הלימודים יתקיימו שישה ימים בשבוע.
ד. שרון
זאת איננה החלטה שלנו.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור לחבר-הכנסת יצחק לוי.
יצחק לוי
אני תמה על משרד החינוך והתרבות שכך הוא אומר

שהמעבר לחמישה ימים בשבוע לא יהיה טוב לחינוך,

ושהוא יפגע בחינוך הממלכתי-דתי, ואף-על-פי-כך המשרד איננו מקים קול

זעקה. אתם הרי מופקדים על החינוך; אתם הייתם צריכים לבוא לוועדה הזאת

ולומר שאתם מתנגדים למעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע.

הוועדה שד"ר שרון דיבר עליה טובה לחריגים

אבל אנחנו מדברים על כל המערכת הממלכתית-דתית. האם אתם מתכוונים לכך

שכל מוסד שלנו יבוא לוועדה לבקש את אישורה ללמד בימי שישי? מדובר על

מערכת שלמה שמבקשת לא להפסיק ללמוד בימי שישי.
ד. שרון
ההצעה שלנו היא לדון בבקשה של כל מוסד ומוסד.
י צחק לוי
אתם צריכים להבין שכל המערכת שלנו תבוא לבקש

מכם היתר ללמוד ביום שישי.
ד. שרון
אני לא בטוח שתוכלו לעמוד במשימה, ושכל המורים

שלכם ירצו בכך, ואני אומר את דברי אלה על-סמך

בדיקות שערכנו. יש לכם בעיה בנושא הזה.
יצחק לוי
חבל שמתי דגן לא נמצא כאן - - -
ד. שרוו
גם הוא היה אומר לך אותו דבר.

בהקשר הזה של הדברים הייתי רוצה לומר לכם שאני

גם מתנגד לכך שכל המדינה תעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע, כיוון שהיה

ניתן לעבוד וליצור עוד יום בשבוע. אבל לא שאלו אותי; זה לא ענייני.



שר החינוך והתרבות הביע דעתו בממשלה. הממשלה

החליטה מה שהיא החליטה, ומאותו רגע הוא הפך להיות שותף להחלטה בתור שר.
היו "ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור למר אבנר שליו.
א. שליו
כפי שהמנכ"ל ציין בדבריו, המשרד נערך לבדוק את

המשמעויות של המעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע.

מצד אחד הוא הציע את הפתרון, שצריך להיות מסוכם סופית על-ידי השר, בכל

מה שקשור לחריגים, ואיך הוועדה שתמונה לצורך העניין תעבוד, וזה אכן

הכיוון.

במקביל, כל המערכות תתארגנה להציע תכניות וניצול

הזמן שיתפנה בימי שישי. מדובר על כל המיגוון של המערכת הבלתי-פורמלית

כפי שהיא מכונה, כאשר ההחלטה היא שבית-הספר, עצמו, כמוסד, לא יארגן את

הפעולות של יום שישי. בית-הספר יעודד וימריץ את התלמידים להשתתף

בפעולות יום שישי אבל הוא עצמו לא יארגן אותן ולא יהיה אחראי לקיומן.

המערכת שתארגן את הפעילות הזאת תהא המערכת

הבלתי-פורמלית שפועלת במתכונות שונות ומגוונות גם כיום והיא תשים דגש

על העבודה של ימי שישי. מדובר על ספורט של נוער, תרבות, מתנ"סים,

סוכנויות גדולות רמרכזיות כמו אמנות לעם, והמערכת של אגף הרווחה שתקיים

חלק מהפעילות בימי שישי, להעשרה. חלק מהפעילויות תתקיימנה

במועדוניות - - -
היו"ר מ. בר-זהר
בהנחה שלא יקחו מהן את הכסף ליום חינוך ארוך.
א. שליו
? זאת אכן ההנחה. חלק מהכסף מיועד על-פי התכנון

של אגף הרווחה לקיום הפעילות של ימי שישי.

בתי-ספר קהילתיים, ואולי זה החריג היחיד, יעודדו את שיתוף הפעולה בין

בתי-הספר וההורים ויציעו פעילוח קהילתית משולבת במתכונת שהם נוהגים

לעבוד בה בימי שישי.

כל התכניות האלה, המגוונות והרבות, הולכות

וקורמות "ערך וגידים" בכל אחת מהמערכות האלה. קיומן של המערכות האלה

מחייב שיתוף-פעולה הדוק עם השלטון המקומי כיוון שההנחה שלנו היא

שהשלטון המקומי יעמיד את כל המיתקנים הפיסיים בישוב לרשות הפעולות

האלה, בראש-ובראשונה בית-הספר עצמו. ודאי המתנ"סים, מיתקני הספורט

- וכו'. כמובן שגם לעניין הזה יש עלות מסויימת.
היו"ר מ. בר-זהר
מי יכסה את העלות הזאת?
א. שליו
עד עכשיו החלטת הממשלה אמרה שהמעבר לחמישה ימי

עבודה והפעילות של יום שישי לא יכוסו על-ידי

מקורות תקציביים שהיא מעמידה למטרה הזאת. במלים אחרות,, האוצר עד עתה

לא העמיד תקציב מיוחד לנושא הזה.

ביקשנו לקבל תקציב זעום לצורך ההתארגנות והמעבר

לחמישה ימי לימוד בשבוע, עבור שלושה נושאים; 1. להכשרת כוח-אדם נוסף.

בתחום הנוער, לדוגמה, אנחנו מתכוונים לפתח הכשרה רחבה מאד של נוער

מתנדב שיעסוק בפעולות מגוונות בימי שישי, אבל לזה צריך עוד כסף. אנחנו

רוצים לגבש ולעבד תכניות חדשות וגם לצורך כל זה אנחנו צריכים, חד-פעמי.

סכום כסף מינימלי.
היו"ר מ. בר-זהר
מאין יבוא הכסף הזה שאתה מדבר עליו?
א. שליו
אנחנו רוצים לשווק את הנושא הזה כלוון שאנחנו

נאבק על דפוס התנהגות חדש, זאת אומרת ניצול הזמן

הפנוי. אנשים מהציבור יותר ויותר ינצלו את זמנם הפנוי לפעילות

חינוכית-תרבותית מעשירה, ספורטיבית, וכדומה. אלה המטרות שלנו.

למעבר הזה ביקשנו סכום מינימלי, חד-פעמי, של 7

מיליון שקלים לשנה, והגשנו את הבקשה לוועדת-משנה של משרד האוצר, בראשות

סגן שר האוצר מר ביילין. מר ביילין קיבל את הבקשה, ועד כמה שידוע לנו

היום באופן פורמלי העניין הזה לא נכנס לתיקצוב של האוצר. שר החינוך

והתרבות אמר לנו שמר ביילין מסר לו שהאוצר מתכוון להעמיד לרשות הרעיון

הזה סכום מסויים, אם כי עוד לא נקבע כמה. ה-7 מיליון שקלים כפי

שציינתי קודם בדברל הוא סכום מלנלמלל שדרוש לנו כדי לעבור להתארגנות

הזאת.
ח. פורת
מה להערכתכם אחוז האוכלוסיה שתשתתף בפעילות

הזאת?
א. שליו
. קשה מאד לקבוע.
ח. פורת
5070?
א. של י ו
לא. הנושא הזה תלוי באזור. מה שאמר חבר-הכנסת

לצחק לוי בעניין הזה נכון. ככל שהאזור מפותח

יותר ועשלר יותר, התודעה תהלה גבוהה יותר.
י. פרח
האוכלוסיה האחרת תקבל תרבות בשוק.
א. של י ו
ההערכה שלנו היא שאם נגיע ל-40%-30% משתתפים

נוכל לקיים מסכת מגוונת של פעולות. נרצה,

לדוגמה, לקילם הרבה מאד פעולות בתחום של המשפחה; הורים וילדים יחד.

במשרד החינוך והתרבות ישנן מספר סוכנויות שאם לא

תקבלנה כסף לפעולה, הן לא תוכלנה לקיים אותה כלל, ודוגמה לכך היא

הטלוויזיה החינוכית שרוצה להערך לתכניות חשובות במיוחד בימי שלשי אבל

אם לא לנתן לה כסף - היא לא תקדם את הכוונה הזאת. זאת אומרת שלא מדובר

רק על התארגנות, אלא גם על ביצוע.

אם לא נקבל תקציב, נעשה את הכי טוב שנוכל, על-פי

התכניות שאנחנו נערכים אליהן.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מסופק מאד בכך כיוון שאם דייר ביילין אמר

לשר נבון משהו, באיזושהי פגישה במסדרון, זה לא

מחייב אותו. האם יש בידכם מסמך? יש מכתב? יש מחוייבות? אני מכיר את

התשובות האלה של האוצר.

איך אפשר להסתמך על הסכם שנעשה בין סגן השר

ביילין ושר החינוך והתרבית במסדרון, בלי שיש מסמך כתוב? זה לא רציני.
א. של י ו
אני מבקש להדגיש שאנחנו נערכים לנושא הזה על-פי

החלטת הממשלה, והיא שאין כרגע תקציב מיוחד

לעניין הזה. כל התכניות שלנו מתוכננות באמצעים שעומדים לרשרת היחידות.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. כיוון שחבר-הכנסת חנן פורת צריך לצאת

מהישיבה בעוד דקות מספר, אני חורג ממנהגי ומעביר

אליו את רשות הדיבור.
ח. פררת
אני תתכבד להגיש לך, כבוד היושב-ראש, את התיק

שהכין המרכז לחינוך דתי, בר הוא מציג אחד לאחד

את הביקורת הקשה כנגד המחשבה של מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע,' ואת

ההשלכות החמורות של הנושא הזה, בכלל זה גם מכתבה של הרבנות הראשית,

ודברי שר החינוך והתרבות שהדגיש שהוא מחייב שישה ימי לימוד בשבוע ולא

חמישה.

אני מצטער לומר שכל מה שקשור לסדר קבלת ההחלטות

בנושא הזה הוא בגדר שערוריה. על בסיס השאלה של עבודתם של המורים קבעו

הכרעה לגבי קרוב למיליון וחצי ילדים, בלי להתייחס לשאלה החינוכית ולדון

בה כנקודת מוצא לכל הבעיה הזאת. למה הדבר דומה? לכך שהיינו מקבלים

החלטה שבגלל שעובדי מערכת הבטחון או עובדי צה"ל רוצים לעבוד חמישה ימים

בשבוע, יסגרו את צה"ל בימי שישי. אותו דבר בכל מה שקשור למערכת

הבריאות או הרפואה.

בהקשר הזה של הדברים אני מבקש להדגיש שחייבים

לדון בכל נושא קודם כל על-פי התוכן שמתחייב ממנו.
ד. שר ו ן
דנו בנושא הזה בממשלה.
ח. פורת
לא דנו בשאלה הזאת מההיבט החינוכי. לא דנו

בשאלה מהאספקט של הקיצוץ לחמישה ימי לימוד

בשבוע. היה דיון בקשר יחסי עובד - מעביד.

שר החינוך והתרבות אמר לנו בפגישה שקיימנו אתו

שהוא מתכוון להעלות את הנושא הזה בממשלה, והוא אפילו ציין שהדיון היה

אמור להתקיים ביום ראשון זה, אבל אני מבין שלממשלה יש דברים חשובים

יותר לעסוק בהם עכשיו.

לא קשרו בין השאלה של תעסוקתם של המורים חמישה

ימים בשבוע, ובין השאלה של חמישה ימי לימוד בשבוע.
היו"ר מ. בר-זהר
ההחלטה היתה על חמישה ימי לימוד בשבוע.

לא היתה החלטה בקשר תעסוקתם של המורים.
ח. פורת
בעיני לא מעלה ולא מוריד מה היתה הצבעתו של

פלוני או אלמוני בממשלה. אני מציין שעצם העובדה

שהנושא הזה נדון על בסיס השאלה של תעסוקת המורים, ולא על בסיס השאלה

מהי המשמעות מבחינתה של מערכת החינוך, זאת דרך לא נכונה של קבלת

החלטות.

2. ההשלכות החמורות של המעבר לחמישה ימי לימוד

בשבוע כבר הוצגו, אבל אני מבקש להחריף את דברי דווקה על בסיס הדברים

שהביא בפנינו מר אבנר שליו. מעבר לעובדה שהתכניות הוולנטריות לא

תוכלנה בשום-פנים-ואופך להתמודד אפילו לא עם שליש מהילדים, הדבר הזה

יגביר ויחדד את הפער שאנחנו כואבים כל העת בין השכבות המבוססות ובין

שכבות המצוקה.

נערכים למעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע? - אני

אומר לכם בדיוק מי נערך אליהם; בעלי משחקי ההימורים והמזל. אני יודע

את הנתונים. אלה רוצים להפוך את ימי שישי לימי הימורים. אנחנו צועדים

בעינים פקוחות לקראת דבר שגובל בקטסטרופה חינוכית.

להערכתי עדיין לא מאוחר אם ועדת החינוך והתרבות

של הכנסת תקבל החלטה שתיתבע מהממשלה לקיים דיון חוזה בקשר הנושא הזה

ותדון בהיבטים החינוכיים שלו. הוועדה צריכה להציג את העניין הזה גם

בהתייחסות לשאלה של התקציב, ותעמוד על ההפרדה שאני מקבל אותה, בין-

סוגיית העבודה של המורים חמישה ימים בשבוע, ופריסת עבודתם על-פני שישה



ימי לימודים בשבוע, ואני מביו שקיימת בעיה של אנשי שירותים ותחזוקה,

אבל בסך-הכל לא מדובר על-כך שצריך לממן את מלוא ההיקף כיוון שאלה הם

דברים, באופן יחסי, שוליים.

אני מאמין שניתן עדיין לשנות דברים, ולו לפחות

לשנה הזאת שבה מתחיל להעשות הנסיון, בהדרגה, של מעבר ליום חינוך ארוך.

נבדוק איך הדברים מתבצעים, ובשנה הבאה נהיה יותר חכמים. למה לנו לקבל

היום החלטה שכבר מורידה את יום שישי של השבוע בשעה שיום לימודים ארוך

עוד לא הוכיח עצמו?

מה שיקרה למערכת של החינוך הממלכתי-דתי אם

ההחלטה הזאת תתקבל היא שהוא, בהדרגה, יהפוך להיות חינוך עצמאי. אם אכן

יווצר מצב כזה בו ועדת החריגים לא תאשר את כל הנושא שלנו כ"חבילה", לא

יהיה מנוס ואנחנו נגיד למערכת החינוך שאנחנו מבקשים להיכלל במסגרת

החינוך העצמאי. אני שואל אתכם-. האם בכך אנחנו מעוניינים?

אני מודיע לכם במלוא האחריות שאם אכן יהיה מעבר

לחמישה ימי לימוד בשבוע, הדברים "יתגלגלו" למצב כזה. אנחנו לא רוצים

בכך ומבקשים אתכם לא לאלץ אותנו להגיע למצב כזה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לגבי גילה רם מהסתדרות

המורים.
ג. רם
בראשית דברי אני מבקשת להעיר הערה; אני מאמינה

שהשר המר מכיר קצת את מערכת החינוך, ועל-פי מיטב

הבנתי הוא היה בין המצביעים בממשלה בעד ההצעה. עד כמה שידוע לי רק השר

נבון התנגד להצעה. מדוע אני אומרת את דברי אלה? כיוון שבמהלך הישיבה

הושמעה הערה כאילו לא חשבו על האספקטים החינוכיים.

מבחינתנו, הנושא נדון בהרבה מאד ישיבות, בהרבה

מאד מוסדות, כולל בישיבת מרכז הסתדרות המורים שהתקיימה אתמול, והוא

נדון גם מהאספקטים החינוכיים וגם בהתייחסות מיוחדת למיגזר של החינוך

הממלכתי-דתי. ההחלטה של הסתדרות המורים היא החלטה של איגוד מקצועי, גם

אם מדובר על הסכם שכר, או בהסכם של תנאי עבודה, אבל גם נדונו בה כל

הנושאים האחרים, והם בהחלט נלקחו בחשבון.

אתמול, במרכז הסתדרות המורים, לא היה צריך

להצביע, כיוון שנערכה כבר הצבעה קודמת, אבל חברים שוב העלו את הנושא

והוא התקבל על דעת כל הסיעות. נכון, יש לנו בעיה עם חברינו בחינוך

הממלכתי-דתי.

היו לנו גם דיונים עם משרד החינוך והתרבות וחלק

מהם התייחסו לנושאים החינוכיים, לא רק לכל מה שקשור להסכמי העבודה

והשכר. יחד עם זאת נכון שמדובר על הסכם שכר ותנאי עבודה ובהקשר הזה

של הדברים חשוב לומר שמערכת החינוך ועובדיה אינם מנותקים מכלל העובדים

במשק.

אני תמהה על דבריו של ד"ר שרון בקשר לכך שהממשלה

החליטה, אבל החוק טרם עבר בכנסת. לנושאי שכר ותנאי עבודה אין קשר

לחוקי הכנסת, אלא אם כן הם מנוגדים לחוק - - -
א. שליו
זה חלק מחוק התקציב.
היו"ר מ. בר-זהר
כל עוד חוק התקציב לא עבר - לא יהיה מעבר

לחמישה ימים.
ג. רם
מבחינתנו, ברגע שיש החלטת ממשלה, אנחנו רואים

עצמנו חופשיים לחתום על הסכם עבודה עם האוצר,

וכך גם נאמר לנו על-ידי נציגי האוצר בשעה שהם ישבו אתנו בדיון. הם

אמרר שמבחינתם, הם יכולים לחתום אתנו על הסכם עבודה.

היו"ר מ. בר-זהר-. אני מציע לך לשקול את הנושא הזה שנית כיוון

שכל עוד חוק התקציב לא עבר, - כל המעבר לחמישה

ימים איננו חוקי.
ג. רם
אילוליא היו נושאים כאלה ואחרים שצריך היה עוד

ללבנם, היינו אמורים לחתום על הסכם העבודה שכולל

בתוכו מעבר לחמישה ימים.

אינני רוצה לחזור על דברים שכבר אמרתי אותם

בהזדמנויות שונות כאך בוועדה הזאת, אבל חשוב להדגיש שהפכנו את המשפחה

ואת ההורים להיות גורם שאי-אפשר לסמוך עליו; כזה שצריך לתת לו קביים

וכסאות-גלגלים. אני לא חושבת שהמשפחה הישראלית או ההורים במדינת ישראל

פחות אחראים או יפחות הורים טובים או פחות מסוגלים לטפל בילדיהם מאשר

משפחות או הורים ברחבי העולם.
ד. שרון
כמה ימי לימוד קיימים בעולם הרחב?
יצחק לוי
שם הטיפול טוב?
ג. רם
כדאי לכם לבדוק כמה ימי לימוד יש שם כי צפויה

לכם הפתעה.

יש אוכלוסיה שמתגוררת בעיירות-הפיתוח ובשכונות -

מצוקה אבל צריך לבדוק קודם כל מה אחוז האוכלוסיה הזאת מתוך האוכלוסיה

הכללית? אגב, הנשירה הגדולה שהיתה מעיירות-הפיתוח לא היתה דווקח בגלל

נושאים שקשורים בחינוך. מך הצד האחר, לפי מיטב ידיעתי האישית, רוב

הפעילויות של המתנ"סים, של החינוך המשלים ושל הרשויות המקומיות נמצאות

דווקה בעיירות-הפיתוח ובשכונות המצוקה.

אני לא חושבת שבמקרה הזה, כמו במקרים אחרים,

כספים שמיועדים לאוכלוסיה חלשה '-עברו לאוכלוסיה החזקה, כיוון

שהאוכלוסיה החזקה לא תהיה נזקקת לכך, וגם לא תהיה מעוניינת להיות נזקקת

לפעילויות של יום שישי. הפעילויות תהיינה שם יותר ויותר בחוג המשפחה.

ממתי פעולת-ספורט, או פעולה בידורית כזאת או

אחרת, או פעילות יצירתית כלשהי, פתאום הפכו להיות פחות מושכות אליהן

בני-נוער מאשר פעילות לימודית-עיונית?

נאמר לנו במהלך הדיון שאם הלימודים הם לימודים

עיוניים - תלמידים יבואו לבתי-הספר, אבל אם תהיינה בו פעילויות

בידוריות או כאלה של ספורט או יצירתיות, הן לא תימשוכנה אליהן את

התלמידים. . העניין הזח נוגד מאד את טבעם של ילדים ובני-נוער. השאלה

היא כיצד הפעילויות האלה תעשנה? אם הן תהיינה על רמה, - הן תמשוכנה

אליהן תלמידים.

הפעילויות של משרד החינוך והתרבות חייבות להעשרת

במשותף עם הרשויות המקומיות כיוון שקיימת מגמה ברשויות המקומיות לטפח

את הפעילויות בתחום החינוך. ממילא כאשר יום הלימודים יתארך, ואני תקוה

שהוא אכן יתארך, הרבה מאד פעילויות שנעשות בתחום החינוך המשלים או

המתנ"סים, תעלמנה. אם כך הן תצטרכנה לזרום לאיזשהו חלל שיווצר, והחלל

הזה יהיה יום השישי. נכון שצריך להקציב לנושא הזה תקציב, ושאל בצדק
חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר
מאין ילקח התקציב? אבל אני שמעתי בדיון שהיה

לנו עם האוצר בנושא של מעבר לחמישה ימי עבודה, שהמעבר הזה יחסוך הרבה

כסף. אילו היינו ממשיכים לעבוד שישה ימים בשבוע, היום הששי היה הופך

להיות יום יקר יותר. כהסתדרות המורים גם אני אומרת זאת. יותר מכך;

גם במיגזר הדתי הוא יהפוך להיות יותר יקר.

אני מאמינה ומקווה שהכנסת, כמו בעבר גם בעתיד,'

לא תתערב ביחסי העבודה ולא תיקבע חוק שעל-פיו מורים יעבדו חמישה ימים

בשבוע או כל מיני קביעות מסוג זה. מערכת של יחסי עבודה צריכה להיות

מערכת חופשית, כזאת של משא-ומתן חופשי.

בקשר הוועדה שד''ר דך שרון דיבר עליה היה ברצוני

לומר שאנחנו גם כך ביקשנו שתוקם ועדה כזאת, וודאי שהוועדה לא באה כדי

לקבל החלטה כמו זאת שכל המיגזר הדתי יעבוד בימי שישי, או כל החינוך

ההתיישבותי יעבוד בימי שישי, או שכל הפנימיות או החינוך המיוחד יעבדו

בימי שישי. דרך אגב, אנחנו יודעים שהתקיים דיון בתוך החינוך המיוחד

ומדובר על חלק מאד מצומצם בתוך המסגרת של החינוך המיוחד שנזקק לימי

שישי _ _ _
ד. שרון
מדובר על: מוסד, מוסד.
ג. רם
יחד עם זאת צריכה לקום ועדה כזאת, ואני אתן לכם

דוגמה כדי להמחיש את דברי - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש אותך לסכם את דבריך כיוון שזמננו הולך

ואוזל.

פ. פלדמן-. האם אפשר לשאול את גב' רם שאלה?
היו"ר מ. בר-זהר
. בבקשה, בתנאי שהתשובה עליה תהא קצרה.
פ. פלדמן
אני מבקשת התייחסות להתניה ושואלת: אם הסתדרות

המורים תעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע, מה תהיה

התייחסותה לכך שבתי-הספר יהיו פתוחים ויפעלו שישה ימים בשבוע?
ג. רם
דיברנו על הנושא הזה רבות; איננו מדברים על

חמישה ימי עבודה למורים, אלא על-כך שרוב המורים

הן מורות וגם להן, כמו גם למורים, צריך לדאוג שיהיה סוף-שבוע כמו לכל

העובדים במדינת-ישראל.
היו"ר מ. בר-זהר
רשות הדיבור למר שמריהו בן-צור.
ש. בן-צור
מה שהובא בפני הממשלה הוא הנושא של הסכם עבודה

בין
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש לא לחזור כל הזמן על העניין הזה.

יש החלטת ממשלה המדברת על שבוע לימודים בן חמישה

ימים בשבוע, ועל מעבר ליום חינוך ארוך. תפסיקו לספר את הסיפור על

ההסכם המקצועי - - -
ש. בן-צור
אין שום החלטה לפתוח את בתי-הספר בימי שישי.
היו"ר מ. בר-זהר
אינני מבין את דבריך.
ש. בן-צור
אין שום החלטה לסגור את בתי-הספר בימי שישי.

יש החלטה לגבי חמישה ימי עבודה, והיא מקובלת על

כולנו,

לגבי יום שישי - יש בעלה. כאיש דתי קשה לי

להסביר לך שיש גם מורים דתיים שרוצים שיום שישי יהיה יום חופשי. אבל יש

מורים שלא יכולים לשבת בשקט אם לא תתקיים ביום שישי תפילה, או אם לא

ילמדו תורה ביום שישי, או לא יקבלו את השבת ביום שישי. אלה דברים

ערכיים ממדרגה ראשונה שאי-אפשר להתעלם מהם.

לא מקובל עלי שמדברים על רעדת חריגים כיוון

שהדברים אינם קלים כלל ועיקר. יחד עם דאת עם כל הכברד רההערכה לתכניות

של משרד החינוך והתרבות, אני טוען, ודברי מבוססים, שהמערכת, ראני בא

מהמערכת וערבד בה עשרות שנים, לא תקלרט את המיליון וחצי תלמיד בפעולות

תרבות וחברה. אני לא מאמין בכך.
היו"ר מ. בר-זהר
אין כוונה כזאת.
ש. בו-צור
י יש כ-50 אלף תלמידים שלומדים במתנ"סים.

אני חושש שהמיליון וחצי, או חלק גדול ממנו,

"ישפכו" לרחובות, יסבלו סבל גדול, ואני לא רוצה להזכיר בהזדמנות הזאת

את כל ה"מחלות" שהם יכולים לספוג בו. כיוון שכך, אני מציע לעברד

בשלבים. מדיבר על חינוך, וחינוך זה עניין של הדרגה: של שלבים. אי-

אפשר במטה-קסם לפתור בעיות. צריך לעבוד על הדברים האלה בישום-שכל.

זה עניין שנתון לאחריות ממדרגה ראשונה, ואני מאמין שוועדת החינוך

והתרבות של הכנסת היא זאת שיכולה למצוא את הפתרון לבעיה.

י. ידליו מה השלב הראשון שאתה מציע?
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש אתכם לא לנהל דיונים ביניכם.
ש. בן-צור
היה מדובר על-כך שבשנת הלימודים התש"ן יערך
ניסוי כזה
המורים יעברו לחמישה ימים, ולגבי

ימי שישי - המוסדות ישארו פתוחים, ויבדקו כיצד הנושא הזה פועל. הדבר

הזה לא נעשה ואני מבקש שהוא יעשה בשנת הלימודים התשנ"א.

אם כל הדברים שאני מדבר עליהם נידחים ואינם

מקובלים על דעת כל החברים שיושבים כאן, כי אז אני מבקש להקים ועדה

מיוחדת לחינוך הדתי.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור למר שלמה אלון.
ש. אלון
ברצוני להעיר לחבר-הכנסת יצחק לוי שיש שני

ארגו.ני מורים, ואילו הוא, בדבריו, הזכיר כל הזמן

רק את הסתדרות המורים.
יצחק לוי
אני מבקש את סליחתך.
ש. אלון
אנחנו תומכים במעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע

ומבקשים שבתי-הספר יהיו פתוחים שישה ימים בשבוע.

בהקשר הזה של הדברים ברצוני להצביע על שלוש בעיות', א. יש הרבה מאד

מורים שמלמדים 36 שעות הוראה פרונטלית. ריכוז השעות האלה בארבעה ימים

או בארבעה וחצי ימים נחשב כמעט לבלתי-אפשרי. למה ארבעה ימים ולא

חמישה? כיוון שהיום הפנוי הוא יום השתלמות-, הוא לא יום חופשי בשום--

פנים-ואופן. בימי שישי מערכות ההשתלמות סגורות. הן אינן פועלות בימי



שישי. אם אדם משתלם במוסד להשכלה גבוהה, כולנו יודעים שהמוסדות להשכלה

גבוהה סגורים בימי שישי. יש להם פעולות לציבור הרחב ולגיל הזהב, אבל

זה לא רציני כדי לפתור את בעיות ההשתלמות של המורים.

אם בית-ספר סגור ביום שישי ומורה שעובד 36 שעות

בארבעה ימים יצטרך לרכז את העבודה, זה, כפי שאמרתי כבר קודם, דבר בלתי-

ניתן לישום. או, לחילופין, הוא יפסיק להשתלם.

ב. בחינוך הטכנולוגי עניין ההשתלמות הוא הנושא

המרכזי שאנחנו מובילים אותו לקראת הרפורמה באותו חינוך ואני חושב

שמקובל על הכל שללא השתלמות אינטנסיבית של המורים, הרפורמה בחינוך

הטכנולוגי לא תבוצע.

ג. יש קבוצה לא מועטה, בוודאי איכותית, של

אנשים שעובדים בתעשיה, מהנדסים ואנשי מדע, שפינו לעצמם את יום שישי

לעבודה במערכת החינוך. בהרבה מאד מקומות, בבתי-ספר על-יסודיים, מלמדים

מקצועות טכנולוגים, פיסיקה ומתמטיקה בימי שישי מהנדסים ואנשי מדעי-הטבע

האחרים, ואם בית-הספר יהיה סגור ביום שישי, האנשים האלה יצאו מן

המערכת. הם עושים במידה רבה טובה למערכת בכך שהם עובדים בה בימי שישי,

והם לא יכולים לעבוד בבתי-הספר בחמשת ימי העבודה האחרים.

פתיחת בתי-הספר בימי שישי תאפשר למורים לתמרן

שישה ימים ואני משער שהרבה מאד מהמורים ירצו וויקנד ארוך, אבל תהיה

עדיין אופציה לאותם מורים מהקבוצות שמניתי, משתלמים, שכן המשרד נותן

אלפי מענקי השתלמות לאנשים להשתלם במהלך עבודתם, והם צריכים לממש אותם

בצורה סבירה. הוא נותן להם את המענקים כדי להשתלם במוסדות להשכלה

גבוהה, אבל אם המוסדות סגורים, אין טעם שהוא יתן להם אותם.

אני מבקש להתייחס להצעת החוק של היושב-ראש, חבר-

הכנסת מיכאל בר-זהר, ולומר שבהצעה שלו לא כתוב שתהיה התייעצות עם

ארגוני המורים. כתוב על הרבה ארגונים, אבל ארגוני המורים אינם נזכרים

בהצעה.

כל העניין של חקיקה ומעבר לחמישה ימי עבודה, בלי

משא-ומתן עם ארגוני המורים היציגים, לא נראה לנו, ובהקשר הזה של

הדברים היה ברצוני להזכירכם כי כל המשק ניהל משא-ומתן מאד אינטנסיבי

באשר המעבר לחמישה ימים. לכן הצעת חוק שכוללת דברים בלי התייעצות,

איננה תורמת לנושא, אם כי לא הייתי רואה בכך עניין מרכזי כרגע.
היו"ר מ. בר-זהר
לא מוצא חן בעיני שההתערבות היחידה שלכם נעשית

כאשר הדברים נוגעים לתנאי העבודה שלהם. זה

שעוברים ליום חינוך ארוך - זה לא מעניין אתכם. מתי אתם "קופצים"?

כאשר אתם שומעים שבחוק יש פיסקה שלגביה המציע איננו מתייעץ עם ארגוני

המורים. אתם לא צריכים להצדיק את כל מבקריכם שאומרים שאתם רק איגודים

מקצועיים בלבד, וזה מה שאתה עושה עכשיו.

כל הנושא של חמישה ימי לימוד "ירד" מהצעת החוק.

אני מקווה שאתם עובדים על-סמך אינפורמציה יותר מדוייקת לגבי נושאים

אחרים.

רשות הדיבור למר גיא ראובן, מזכיר ועד הורים

ארצי.
ג. ראובז
עמדתנו דומה, בהחלט, לדעתו של חבר-הכנסת יצחק

לוי. אנחנו רוצים לראות את מערכת החינוך פועלת

שישה ימים בשבוע.



קיימנו דיון די ממצה בנושא הזה בו הועלו מספר

תמיהות ושאלות שאני אעלה בפניכם. אם הכוונה היא לעבור ליום דוינוך ארוך

בצורה הדרגתית, הרי המעבר לחמישה ימים, מיד פוסל את הימים החסרים.

בית-ספר שלא עובר ליום חינוך ארוך, יעבור לשבוע מקוצר - - -
היו"ר מ. בר-זהר
לא. הוא לא יעבור לשבוע לימוד מקוצר.

הנושא הזה יעשה בשלבים. אנחנו מדברים על מעבר

ליום חינוך ארוך בשתי הגירסאות, גם של הממשלה וגם שלנו, בהדרגה. במשך

שנתיים או שלוש.
יצחק לוי
מהחלטת הממשלה לא זה מה שמשתמע.

אני מבקש לשאול שאלה חשובה מאד את מנכ"ל משרד

החינוך והתרבות-, בית-ספר שלא יעבור ליום לימודים ארוך, ילמד ביום

שישי?
ד. שרון
אני לא מסוגל לענות על השאלה הזאת כרגע.
יותר מזה; אני אשאל אותך
מי ישלם? הורים

בכל הארץ, מיד, גם במקומות שבהם לא יוחל יום חינוך ארוך?
היו"ר מ. בר-זהר
האוצר אמר במפורש שהורים שבניהם לא ילמדו יום

חינוך ארוך - לא ישלמו.
ד. שרון
אז איך תעשה הגבייה?
יצחק לוי
ברור שבית-ספר שלא יעבור ליום חינוך ארוך,

ילמד ביום שישי.
היו"ר מ. בר-זהר
הגיוני לחלוטין.
ג. ראובן
אין תמונה רחבה בקשר מצב המשק במעבר לחמישה

ימי לימוד בשבוע. יש לי הרגשה שהרבה מאד בתי-

ספר לא ילמדו חמישה ימים בשנה הבאה.

ארגון ההורים העלה שאלה כדי לבחון את האפשרות

מדוע לא לתגמל את המורים על-מנת שבית-ספר ישאר פתוח בימי שישי?
היו"ר מ. בר-זהר
מי יתגמל את הנושא? אני מוכן לשמוע כל הצעה,

אבל אינני רוצה לשמוע את התשובה: שהממשלה תשלם.

אני מבקש לדעת: מהיכן יבוא הכסף? אם יש לכם הצערת, בבקשה תשמיעו אותן

בפנינו. אתם, כהורים, מוכנים להשתתף בהוצאות הללו?
ג. ראובן
ההורים כל הזמן משלמים.
היו"ר מ. בר-זהר
אני מבקש לקבל על השאלה ששאלתי תשובה רצינית.
ג. ראובן
אני מאמין שלפחות לגבי יום שישי, חלק ההורים

ישלמו.
היו"ר מ. בר-זהר
גם בשכונות של הורים קשי-י1ם שרוצים לעבוד עוד

יום עבודה בשבוע? הם ישלמו כסף עבור ימי שישי?

יש אצלכם מעבר חד של משפחות חילוניות שעוברות

לחינוך העצמאי?
ג. ראובן
לא לחינוך העצמאי.
היר"ר מ. בר-זהר
הסחף מאיים במיוחד על החינוך הממלכתי-דתי.
יצחק לוי
אנחנו נבקש מהוועדה הכרה לחינוך הממלכתי-דתי

כחינוך עצמאי.
היו"ר מ. בר-זהר
זה ברור.
ש. ישי
ברוב המקרים המעבר לחינוך העצמאי ובוודאי החינוך

של ש"ס איננו תלוי ברמה הדתית של המשפחה. איו

הבדל בין המעבר מהחינוך הדתי לחינוך העצמאי ובין המעבר של החינוך

הממלכתי לחינוך לעצמאי. הפונצקיה היא יותר כלכלית מאשר דתית.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור למר לוויו.
י. לווין
אנו מרגישים את השפעת המשק בהרבה מאד מקומות-

ישוב בימי שישי ואיו שמץ של ספק בכך שלמעבר של

מערכת החינוך לחמישה ימי לימוד בשבוע תהיה השפעה מכרעת ביותר בכל מה

שקשור לשינוי דפוסי תרבות, התנהגות או דברים אחרים.

מרכז השלטון המקומי לא החליט אם כו או לא לעבור

לחמישה ימים. פנינו למנכ"ל משרד החינוך והתרבות בבקשה לשבת יחד כדי

לתכנו את הנושא. היום אנחנו נמצאים פחרת מ-6 חודשים לפני ה-1 בספטמבר,

ועדייו אין דברים ברורים לא לגבי החמישה ימים, וודאי וודאי לא לגבי ירם

חינוך ארוך.

אני סבור שהוועדה הזאת, לא שאני צריך חס-וחלילה

לתת לה איזושהי הנחיה, אבל אם היא רוצה להביו באמת מה קורה בכלל מערכת

החינוך, היא צריכה להחליט האם ניתו לעצור את המעבר של חמישה ימים

במערכת החינוך? אם כו, בבקשה. אבל מה שהענייו הזה עושה עכשיו, הוא

מעכב את כל ה"גלגלים" של תכנון השנה הזאת.

אולי כדאי שהוועדה, במקביל, תעשה שני דברים;

תבקש לדעת מה קורה עם המעבר לחמישה ימים מבחינת התכניות היותר מוגמרות,

וגם אולי תנהל את הדברים שאני ארצה להתייחס אליהם בכל מה שקשור לשאלה

האם באמת החינוך הממלכתי-דתי כו יפגע מהנושא הזה או לא.

מבחינת מערכת החינוך של השלטוו המקומי אני מבקש

להדגיש שעוד לא היתה לנו ישיבה משותפת עם משרד החינוך והתרבות על הנושא

הזה, לא בקשר מה שאמר מר אבנר שליו ולא על דברים אחרים ואנחנו מבקשים

להתחיל לשבת אתנו בצורה יותר ממוסדת כדי להכין את הנושא. אתם צריכים

לדעת מה יש לנו לומר או מה אנחנו חושבים על העניין הזה. אנחנו צריכים

לדעת האם בתי-הספר יהיו פתוחים בימי שישי או לא? אולי מישהו חושב

שפתיחת בתי-הספר בימי שישי היא בגדר הוקוס-פוקוס, ולא היא. מדובר על

דבר משמעותי ביותר שהשלטוו המקומי אחראי עליו והוא מחייב עשרות מיליוני

שקלים, לא 7 מיליוו שקלים.

דיבורים מהסוג הזה צריכים להעשרת במקביל עם

הדיבורים של הוועדה מה כו נעשה כדי שיהיה מעבר לחמישה ימי לימוד, ועל-

ידי-כך תוכלו לדאוג לכך שאם באמת יהיה מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע,

נדע מה יקרה בהם.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה. גבי פלדמן, אני מבין שהפרטנר שלך לא הגיע

לישיבה, ואני כבר מודיע שאנחנו לא נזמין אותו

יותר לכאן. אני לא מוכן לקבל עובדה כזאת שנציג תנועות הנוער לא מגיע

לדיון כזה. ההודעה על הישיבה נמסרה מזמן ואפשר היה לדאוג לכך שמישהו

ימצא לנכון להופיע בפנינו.
פ. פלדמן
לא מדובר על-כך שהוא לא מצא לנכון להופיע בפני

הוועדה. הוא לא בא בגלל אילוצים - - -
היו"ר מ. בר-זהר
אם מזכ"ל הנוער העובד חולה, הוא יכול היה לדאוג

לכך שאחד מעוזריו יבוא לישיבה הזאת. גם אף נציג

מבני-עקיבא לא טרח להגיע לכאן.
פ. פלדמן
כל תנועות הנוער, ככלל, פתוחות לקראת המעבר

לחמישה ימי לימוד בשבוע וכבר העלינו את

הנושא לדיון לפני כחצי שנה או שלושת-רבעי שנה. זאת אומרת שאפשר לומר

בבטחון שכל תנועות הנוער מעוניינות להשתלב באפשרות הזאת.

אם מר אבנר שליו דיבר על הכשרת כוח-אדם מיוחד

לטפל בנוער בימי שישי, אני יכולה להוסיף ולומר שלנו יש מאגר של כוח-אדם

שכבר מוכשר חלקית, מי ברמה יותר גבוהה ומי ברמה פחות גבוהה, ויש לנו

מאגר גדול של מדריכים שמעוניינים להשתלב ברעיון.

מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע משמעו פתיחת

המועדונים, השבטים והסניפים של תנועות הנוער לפעילות בימי שישי בבוקר,

ודאגה להרחבתם עד כמה שאפשר יותר. בנוסף לכך אנחנו נצטרך לעמוד בקשר

ישיר עם בתי-הספר כדי שיהיה מטעמם עידוד לפעול.

בחודש הבא נערוך יום עיון עם מערכת החינוך, עם

אגף הנוער ועם משרד החינוך והתרבות בעניין הזה בקשר שיתוף-הפעולה באופן

כזה שפעולות משותפות כמו טיולים אזוריים וכדומה תפעלנה במסגרת של

תנועות הנוער ויהיה בקשר אליהן עידוד מתוך מערכת החינוך. אם עד עכשיו

אפשר היה לדבר על קבוצות קטנות של חברות בתנועות הנוער, לגבי ימי שישי

תהיה הרחבה כמה שאפשר יותר כדי שתלמידי בתי-ספר, במיוחד אלה שנימנים על

הגילאים הצעירים, מגיל 10 עד 15 בעיקר, שאלה המאסות העיקריות, יבואו

להשתתף בפעילויות מיוחדות שאנחנו נארגן בתנועות הנוער כדי לקלוט

ולהפעיל את הנוער הזה.
היו"ר מ. בר-זהר
מלבד זה שאתם מעוני ינים מאד בימי שישי, האם אתם

ערוכים לקראת המעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע?

בניתם תכניות? הכשרתם מדריכים? אני כל הזמן שומע מכולם שכולם רוצים

להפעיל את ימי שישי, אבל טרם שמעתי אף אחד אומר שהוא בנוי ומוכן לנושא

הזה.
פ. פלדמו
הגשנו לאגף הנוער תכנית וביקשנו לשבת אתם.

התשתית בסך-הכל קיימת, ואנחנו צריכים להרחיב

אותה. אם נכון להיום סניף מסויים קולט 30 בני-נוער, הרא יצטרך לקליט

100 או 120 בני-נוער. זאת אומרת שצריך לדבר על הרחבה של פי שניים או פי

שלושה.
היו"ר מ. בר-זהר
מה בקשר למדריכים?
פ. פלדמו
אנחנו צריכים ציוד, וציוד בתחומים חדשים ואחרים

כמו מערכות יותר מתוחכמות של דברים מסויימים, -

ואנחנו צריכים גם לקבל הכשרה או הרחבה של כוח-אדם.
היו"ר מ. בר-זהר
כל הדברים האלה ערלים בסף; קיבלתם לצורך הנושא

הזה כסף?
פ. פלדמן
אין לנו כסף נוסף.
היו"ר מ. בר-זהר
התייעצו אתכם? האפ מר עודד כהי שוחח אתכם על

התכנית?
פ. פלדמן
אנחנו פנינו אללו. לא התייעצו אתנו.
היו"ר מ. בר-ז הר
אנחנו חוזרים היום ב"מהדורה שניה" על דיון

שקיימנו לפני שנה, שבו גילינו שאף אחד מהגורמים

לא התחיל להיות מוכן לנושא הזה. יש תכניות יוצאות-מן-הכלל, ניירת

וועדות, ואותו "סיפור" חוזר על עצמו. אנחנו חוזרים כל הזמן על אותו

מצב ב"ארץ הדיבורים והפיטפוטים". אין כל הערכות למעבר לחמישה ימי לימוד

בשבוע. ההערכות קיימת בשיחות, בהבעות-דעה, בניירת ובנאומים.

אם נעבור לחמישה ימי לימוד בשנה הקרובה, 90% של

התכניות של יום שישי "תישארנה באוויר".
יצחק לוי
מה המסקנה?
היו"ר מ. בר-זהר
מר פינצי, אני שומע הרבה מאד דברים מכל

הכיוונים. מה לך יש לומר לנו כנציג האיצה בקשר

הדברים ששמעת?
ר. פינצי
אני אתחיל את דברל מהחלטת הממשלה. בחודש יולי

15S7הממשלה החליטה שהמשק יעבור לשבוע עבודה של

חמישה ימים, למעט מערכת החיוך והבריאות. אותה ממשלה, אותי גוף, החליט

עכשיו שמערכת החינוך תעבור לשבוע עבודה בן חמישה למים. על-פל דעת

היועצים המשפטיים גם של מערכת החינוך וגם של האוצר זה איננו חוק, אלא

החלטת ממשלה, והיא מחייבת.

החוק שהונח על שולחן הכנסת הוא חוק ההסדרים במשק

שמדבר על מעבר ליום לימודים ארוך ומחייב תשלום ההורים. זה חוק.

הפיסקה האומרת שמערכת החינוך תעבור לחמישה ימים היא פיסקה עצמאית, והיא

בגדר החלטת ממשלה. הממשלה החליטה שמערכת החינוך תעבור החל מ-1

בספטמבר, החל משנת הלימודים התשנ"א, לחמישה ימי לימודים בשבוע - - -
יצחק לוי
למה זה מובא בחוק?
ר. פינצי
כיוון שזה חלק מהמעבה ליום לימודים ארוך, כדי

להבטיח שהשעות שניתנו ביום שישי תינתנה בשאר

למות השבוע.
יצחק לוי
על-פי מה שאתה אומר אם יהיו בתל-ספר שלא לעברו

ליום לימודים ארוך, אף-על-פי-כן הם יעברו לחמישה

למי לימוד בשבוע?
ג. רם
נכון.
לצחק לוי
אז בואו נמשיך להרוס את המערכת...
היו"ר מ. בר-זהר
אני אינני משפטן אבל אני רוצה לומר שיכול מחר

לקרם חבר הכנסת ולהגיש הצעת חוק שתציע שמערכת

החינוך תלמד שישה ימים בשבוע, ואד כל החלטות הממשלה לא תהיינה שוות ולו

כקליפת-השום.
ר. פינצי
אני דיברתי על תמונת-מצב נכון להרגע. נכון שכל

חבר הכנסת יכול להציע הצעת חוק המדברת על שישה

ימי לימוד בשבוע, ואז החוק יגבר על החלטת הממשלה.

אני מדבר על תמונת-מצב נכון לעכשיו.

למעבר יש שתי אלטרנטיבות-, 1. כל המערכת תעבור

לחמישה ימים בשבוע-, המורים יעברו לעבוד חמישה ימים בשבוע, והמערכת

תלמד שישה ימים; 2. כל המערכת תעבור לחמישה ימי עבודה בשבוע.

העלות של האלטרנטיבה הראשונה עומדת על 66 מיליון

שקלים בלי להתייחס ליום לימודים ארוך. אני מדבר רק על אותם אנשים

שיצטרכו לעבוד במסגרת השעות שהם עובדים היום, שישה ימים בשבוע, והם-. ?

גננות, מורים ומורות בכיתות הנמוכות, מנהלים וסגני מנהלים בחינוך

המיוחד, הטלוויזיה הלימודית, והחינוך ההתיישבותי.
ש. ישי
מדוע הנושא הזה יעלה 66 מיליון שקלים?
ג. רם
כיוון שאנשים שיעבדו שישה ימים יצטרכו לקבל בשל

כך פיצוי.
ר. פינצי
. זאת אומרת שבגן תהיה עוד שישית גננת שתעבוד

בימי שישי. מדוע להפלות גננות ממורות בכיתה טי?
ג. רם
לנושא הזה, אם הבנתי נכון מדברי מר אבנר שליו,

יש תקציב, כיוון שאם המערכת תעבור לחמישה ימי

עבודה בשבוע, יחסך כסף.
ר. פינצי
זה כמו שמישהו רץ אחרי מינית, והוא חוסך את

הכסף שהוא היה צריך לשלם לה. אתם צריכים להבין

שמדובר על כסף שלא מוציאים.

הממשלה בחרה באלטרנטיבה השניה של מעבר כל מערכת

החינוך לחמישה ימי עבודה בשבוע, וגם לזה יש עלות. יש עלות של

הטלוויזיה הלימודית, של החינוך המיוחד, ושל החינוך ההתיישבותי. לעומת

זאת נצליח לקזז את - - -
היו"ר מ. בר-זהר
לא לקחתם בחשבון את תנועות-הנוער או את אחזקת

בתי-הספר פתוחים בימי שישי?
ר. פינצי
אנחנו מדברים על המערכת הפורמלית.
היו"ר מ. בר-זהר
המערכת הפורמלית אומרת שבתי-הספר יהיו פתוחים

בימי שישי . לצורך פעילות אחרת, וזה מחייב מישהו

לפתוח אותם, לסגור אותם, לנקות אותם, ואת כל זה לא לקחתם בחשבון.

אני לא מאשים אותך מר פינצי באופן אישי, שכן בסך-הכל אתה מבצע את

עבודתך בצורה יוצאת-מן-הכלל, אבל מה עם השותפים שבונים את התכניות של

ההערכות על בסיס העובדה שבתי-הספר יהיו פתוחים בימי שישי?



ג. רם; מדובר על מעט מאד בתי-ספר. רוב הפעילות תהיה

במתנ"סים - - -
א. שליו
במתנ"סים 50 אלף מקומות. איך תכניסו אליהם

מיליון וחצי ילדים?
ג. רם
כל המיליון וחצי לא יהיו זקוקים להם.

היו"ר מ. בר-זהר-. גם תנועות-הנוער מתכוננות לבוא לבתי-הספר בימי

שישי; אין להן מקום אחר.

דבר שבא לכלל ביטוי בישיבה כזאת, עם 20 משתתפים,

- האוצר, עם כל התכנונים שלו, לא הגיע אליו במשך שנתיים? משרד החינוך

והתרבות לא אמר שום דבר והאוצר לא שמע שדם דבר? השר נבון פגש את ד"ר

ביילין במסדרון וכך סיכמו את הנושא?
ר. פינצי
כל תוספת העליות נמצאת במסמך של מר אבנר שליו

בוועדה שהוא מרכז.
היו"ר מ. בר-זהר
אני בטוח שהיא נמצאת אצלו, אבל מה קיים מצדכם?
ר. פינצי
הנושא הזה טרם הגיע לדרגים המקצועיים באוצר.
היו"ר מ. בר-זהר
יש זמן...

אנחנו עומדים לאשר את תקציב המדינה בעוד עשרים

יום.
יצחק. לוי
אני מציע לדחות את ההחלטה בשנה.
היו"ר מ. בר-זהר
את הדברים האלה אמרנו בדיוק לפני שנה.
י צחק לוי
המערכות אינן ערוכות לנושא.
היו"ר מ. בר-זהר
הן לא תהיינה ערוכות לו גם בעוד שנה.
יצחק לוי
אם כך שילמדו שישה ימים בשבוע.
ר. פינצי
על-פי האלטרנטיבה השניה יש עלויות בסדר-גודל של

כ-9,5 מיליון שקלים, כדי להפעיל את העובדים

בחינוך המיוחד, בפנימיות, וחלק מעובדי הטלוויזיה הלימודית.

היות והחלטת הממשלה משנת 1987 מדברת על-כך

שהמעבר יעשה ללא תוספת עלות, הקיזוז יעשה על-ידי החסכון של יום ההסעות,

ואז תישאר עלות שולית שאפשר יהיה להסתדר אתה. את הדברים האלה אני

אומר בתגובה לדבריה של גב' גילה רם שאמרה שנוצר עודף במעבר. גם המעבר

לחמישה ימים, לשיטתנו, עולה כסף.

חבר-הכנסת יצחק לוי דיבר על יום לימודים ארוך

והקשרו למעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע, שבקשר אליו הייתי רוצה להדגיש כי

המעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע יחלק את השעות של יום שישי לשאר ימי

השבוע בכל המערכת, ללא כל קשר עם יום לימודים ארוך. ברגע שרשות מקומית

תעבור ליום לימודים ארוך, כלומר תוסיף את השעות הנותרות עד שעה שלוש,

רק אז יופעלו בה תשלומי-הורים. לא צריך לקשור את שני הדברים.



המעבר של ירם לימודים ארוך עם תשלומי-ההררים

זאת תוספת השעות, מעבר לשעות האלה.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה, רשות הדיבור למר יהושע ידלין.
י. ידלין
אני מבקש לציין שאיך שום הסכם פרופסיונאלי

עם ארגוני המורים שכביכול שימש איזושהי עילה

להחלטת הממשלה. מתוך השיקולים שהיושב-ראש השמיע, אם יווצר מצב שהוא

מאד משמעותי לגבי צורת פעילות של מערבת, יתקיימו כל אותם דיונים עם

ארגוני המורים כדי שהם יהיו מוכנים לאפשרות הזאת שמצב כזה יווצר. אבל

אין שום הסכם פרופסיונאלי עד עצם היום הזה שקושר את ידיו של מישהו.
היו"ר מ. בר-זהר
זאת אומרת שאין הסכם על מעבר לחמישה ימים.
ל. ידליו
יש כל מיני טיוטות, היו כל מיני דיונים, אבל

אין שום הסכם חתום.
היו"ר מ. בר-זהר
אתה מאשר את מה שלצערי אמרתי קודם; שאנחנו

איננו ערוכים לנושא הזה.
י. ידלין
הדיונים התקיימו באינטנסיוויות כזאת כך שאני

מעריך שאפשר יהיה לסיים את העניין. מהר מאד, יחד

עם זאת יש לי רושם שיש רצון לראות את התמונה הכוללת בכל מה שקשור
לשאלה
בפני מה תעמוד מערכת החינוך ב-1 באפריל, כיוון שיש קשר רציני,

ביחוד בנושאים החינוכיים, בין מעבר לחמישה ימים ובין יום לימודים ארוך,

ומן הראוי היה לקבוע את הכללים.

אם התמונה תתבהר בימים הראשונים של חודש אפריל

כי אן אפשר יהיה לסכם את כל מה שקשור בעניינים התלויים בין המשרד ובין

ארגוני המורים.
היו"ר מ. בר-זהר
תודה לך. רשות הדיבור לחבר-הכנסת יהודה פרח.
י. פרח
אנחנו דנים על הנושא הזה לא פעם ראשונה, וטוב

עשה חבר-הכנסת יצחק לוי שהעלה אותו לדיון מחודש.

אני הראשון שתומך בקידומם של מורים, אבל אם

מדובר על כך שצריך להשלים להם את השכר כי אז זאת בושה וחרפה לכולנו.

מורים צריכים לקבל השלמת-שכר? העניין הזה לבדו מעיד על מעמדם.
י. ידלין
אתה מדבר על מורים בלתי-מוסמכים.
י. פרח
אני יודע שגם שכרם של המורים המוסמכים כל-כך

עלוב שזאת בושה לכולנו. בהקשר הזה של הדברים מן

הראוי לומר כי זה שורש הרע. אנחנו משלימים עם העניין הזה וטוענים כל

הזמן שאין תקציב. אני יודע שכאשר צריך למצוא תקציב למשהו - מוצאים

אותו. שר החינוך והתרבות צריך להיות יותר תוקפן בענייני החינוך. הוא

לא צריך להסתפק באמירת דברים, אלא להיות בעל נחישות-דעה כאשר הוא פועל

בעניין מסויים. תחשבו על כמה דברים שלגביהם היו לו נסיגות? הוא

מתנגד ליום חינוך ארוך בדגם המוצע, הוא לא בעד ביטול חוק חינוך חובה,

אבל שמטו את הנושא הזה מתחת ידיו, לא מתוך רצונו. אני טוען שהוא צריך

להיות נועז יותר, ואמרתי לו שאם הוא ימשיך לשבת על שבתו - תמיד "יכו"

את החינוך בטענה שאין תקציב. אני שואל אתכם-. האם החינוך צריך להיות

הקורבן של כל המערכת? הרי בטחון המריבה תלוי בחינוך.



קיצצו מהמערכת 150 אלף שעות במשך הזמן. עובדים

בשיטת ה"סלאמי", ואילו אנחנו עותקים. לאן נגיע?

אני טוען שכאשר צריך כסף - אפשר למצוא אותו.

לא יתכן שהסכם שכר המורים יהיה הגורם הדומיננטי

המוביל במעבר של חמישה ימי לימוד בשבוע. אני לא מקבל זאת בשום-פנים-

ואופן.

על-פי מסורת ישראל, ביום השביעי שבת וינפש.

אז מדוע אנחנו הופכים את יום השישי לשבת וינפש? מינהג חדש בא למדינה.

מדוע צריך לבטל את לום שישי? אתם רואים אילו בעיות הנושא הזה יוצר.

יהיה סחף בכל המערכות, לא רק במעבר מהחינוך הממלכתי-דתי לעצמאי, אלא גם

בחינוך הממלכתי-חילוני. אנחנו עומדים לגרום נזק, במו-ידינו, לכל

המערכת.

אני מבקש לומר לכם שביטול הלימודים בימי שישי

יהווה פגיעה ברורה באוכלוסיות החלשות. שמענו מה שמר אבנר שליו אמר-,

כמה שהוא לא ירצה להיות טוב ויעיל, הוא לא יצליח לכסות יותר מ-50 אלף

תלמיד - - -
א. שליו
במחנ"סים.
י. פרח
. מי יהיו הקורבן של הנושא הזה? האוכלוסיות

החלשות; ילדים שהוריהם יהיו בשוק, אלה שלא

ימצאו עבורם מסגרות, ואני אומר לכם שאנחנו, במו-ידינו, עומדים לגרום

נזק חמור לילדים שלנו. אתם יודעים היכן הם יהיו בימי שישי? ברחובות

או בשווקים, ומשם תיפתח הרעה.

השתלמויות מורים; כולנו יודעים שיש יום באמצע

השבו.ע שבו כל מורה יכול להשתלם, בפרט המורים בחינוך הטכנולוגי. יום

שישי לא יכול להיות מענה להשתלמות מורים.

ועדת החינוך והתרבות של הכנסת צריכה לצאת מכאן

בקריאה להפסיק לתעתע בנו כל הזמן כיוון שכל הנושא של מעבר ליום לימודים

ארוך טרם הוסדר. חשבו לתת לו היקף ארצי, אבל התברר לנו חיש מהר שזה

דבר שלא יעלה על הדעת.

אני לא מקנא במנכ"ל משרד החינוך והתרבות שכן הוא

צריך להיות וירטואוז כדי לעבוד במערכת מטורפת כזאת. האמינו לי שאני

מעריך את כישוריו, אבל גם הוא הפך להיות קורבן.

אני תובע משר החינוך והתרבות להיות יותר חזק

ולהפגין נחישות החלטה. שר החינוך והתרבות צריך לתבוע את מה שמגיע

לחינוך. הוא לא צריך להיסוג נוכח כל החלטת ממשלה.
היו "ר מ. בר-זהר
תודה. אני מבקש לסכם את הדיון ולומר מספר

דברים; א. אינני מתנגד באופן עקרוני למעבר

לחמישה ימי לימוד בשבוע, להיפך. בסופו-של-דבר לא תהיה ברירה והמציאות

תעשה את שלה. בארצות שונות בעולם חמישה ימי לימוד בשבוע קיימים מזה

מספר שנים, והם הצליחו. יחד עם כל זאת אין לי צל של ספק כי המערכת

איננה ערוכה לעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע ואני אומר את דברי אלה לא

באותה מידה של חומרה כמו זאת של חברי, חבר-הכנסת יצחק לוי, שמסתכל על

הבעיה גם מה"זווית" של החינוך הממלכתי-דתי.

בשנה שעברה קיימנו דיון דומה, שמענו את כל

ה"סיפורים", והם היו בדיוק כמו אלה שאנחנו שומעים היום. חשבתי אפילו .

שאפשר יהיה להשתמש באותו פרוטוקול של שנה שעברה לדיון הזה. כל הגורמים



הסבירו לנו כיצד הם ערוכים ומוכנים, אבל בסופו-של-דבר התברר לנו שאין

כלום; האוצר לא יודע על מה מדובר; תנועות-הנוער לא קיבלו אישור

לתכניות; לטלוויזיה החינוכית אין כסף, ואותו דבר נאמר לנו גם בשנה

שעברה. משרד החינוך והתרבות אמר גם לפני שנה שיש ועדה, שהיא נערכת

לעניין ובודקת אותו על כל היבטיו.

ברור לנו שהיום המערכת איננה ערוכה למעבר לחמישה

ימי לימוד בשבוע.

ב. גם אם תהיו ערוכים, -407 - -307 לא יבואו

לפעילויות שאתם מתכננים, וזה ברור. אבל מצדכם אין הערכות אפילו ב-

20%.

ג. במעבר מתכוונים לעבור ל-172 ימי לימוד בשנה

וזה אומר שמדובר על אחד המספרים הנמוכים ביותר של ימי לימוד בעולם.

אני מבקש מהסתדרות המורים שטוענת שאני טועה, שתעביר לי בכתב תשובה
לשאלה
כמה ימי לימוד בשנה לומדים בארצות-חוץ? ההרגשה שלי היא שאנחנו

נעבור למספר הגדול ביותר של ימי חופשה בשנה.

אם יש רצון לעבור לחמישה ימי לימוד בשבוע, אולי

צריך הוסיף עוד מספר שבועות לימוד לשנת הלימודים?

הוגשה לנו הצעה לסדר-היום על-ידי חבר-הכנסת יצחק

לוי, ואני, כיושב-ראש ועדת החינוך והתרבות, צריך להמליץ לגביה המלצות

בפני מליאת הכנסת. על-סמך האינפורמציה שקיבלנו היום, הוועדה איננה

מסוגלת להמליץ על מעבר לחמישה ימי לימוד בשבוע, ואני אומר לכם את

הדברים האלה בכל הכנות. המערכת איננה ערוכה, גם לגבי מי שתומכים במעבר

הזה. אין תשתית, אין כסף, אין נכונות, אין תכניות מעשיות, ואני בטוח

שהדבר היחיד שאפשר לסכם אותו יהיה בסופו-של-דבר המשא-ומתן

הפרופסיונאלי.

אנחנו ננסח מסקנות על-סמך הדיון, אבל הסיכום

שלי, שהוא גם על דעת חברי הוועדה, הוא שאיננו יכולים להמליץ היום על

מעבר לחמישה ימים לימוד בשבוע, כיוון שהמערכת איננה מוכנה לכך.

תודה רבה לכם.



הישיבה הסתיימה בשעה 11.00

קוד המקור של הנתונים