ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/09/1989

פתיחת שנת הלימודים, התש"ן; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשר

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 63

מישיבת ועדת החינוך והתרבות שהתקיימה

ביום בי י"א באלול התשמ"ט - 11 בספטמבר 1989, בשעה 11.30
נ ב ח ו
חברי הווערה: מ' בר-זוהר - יו"ר

פ' גולדשטיין

ש' הלפרט

ר' זאבי

ת' טובי

ח' מירום

ח' פארס

ח' פורת

י' פרח

א' רביץ
מוזמנים
שר החינוך והתרבות י' נבון

ד' שרון - מנכ"ל משרד החינוך והתרבות

ד' פור - יו"ר המזבירות הפדגוגית

בי אמיר - המינהל הפדגוגי

ע' סלע - המינהל הפדגוגי

א' זבידה - יועץ לשר החינוך והתרבות

ד' גולדברגר - משנה למנב"ל לתפקידים מיוחדים

ב' ניסים - משרד החינוך והתרבות

י' כהן - משרד החינוך והתרבות

ש' טלמון - אגף התקציבים, משרד האוצר
מזכירת הוועדה
ד' פלד
קצרנית
מ' הלנברג

סדר-היום; שאילתות

פתיחת שנת הלימודים תש"ןשאילתות

פתיחת שנת הלימודים תש"ן
היו"ר מ' בר-זוהר
בוקר טוב. אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות טל הכנסת.

כרגיל אצלנו, לפני שניגש לנושא שעל סדר יומנו - פתיחת שנת הלימודים

תש"ן - שאילתות של חברי הוועדה. גם לי יש מספר שאילתות.

הגיעו אלינו ידיעות בנושא של ספרי לימוד דת האיסלם. יש ספר שנכנסו בו

פסוקים לא מחמיאים לעם היהודי. משרד החינוך החליט לא להפיץ את הספר הזה

אבל הוא בכל זאת הופץ. אני שואל, מה ניתך לעשות כדי שדברים כאלה לא יקרו.

השבתת בית ספר בבית-שאן בגלל מיזוג אוויר. יש טענה שלא היתה התייחסות

לנושא הזה. יש בעניו זה מברק מ-81 באוגוסט, שמצאתי אותו על שולחני היום.

שר החינוך והתרבות יי נבוך;

העניו טופל.
היו"ר מי בר-זוהר
יש בעיה שבעיני היא חמורה מאד, ביחס למורות בבית-ספר של חב"ד, בית רבקה

בכפר חב"ד, שנאלצו לחתום על בך שהן משתייכות לחב"ד. חבר-הכנסת רביץ העלה את

הנושא הזה. השאלה אם ניתך לכפות על מורות עניו אידיאולוגי. חלק מהמורות פוטרו.

הן ביקשו צו מניעה. מה עמדת משרד החינוך בעניו זה, שעסקנו בו לפני חצי שנה

אבל עדייו איך מענה.

השבתת בית-ספר וייצמן בחולון החל מאתמול. ההורים משביתים את בית-הספר

בגלל בעיות שונות בגוו, מיזוג כיתות ללא התראה. אני אעביר את המברק למשרד החינוך.

ילדי קרית נטפים. יש מברק מאתמול. גם אותו אני אעביר למשרד.

יש בעיה שבזמו האחרון מטרידה מאד את התקשורת, בית-הספר אילנות, שבשבוע

הבא נקיים עליו דיון מיוחד. מעורבים בענין זה ועד ההורים, משרד החינוך, המנהלת,

בית הדין לעבודה. זה בית-ספר מרכזי בתל-אביב והוא מושבת.

יש עניו עם גימנסיה הרצליה בגלל גביית תשלומים מההורים.

יש מברק מהמורות בבית-הספר עזרת תורה ביחס להקמת בית-ספר נוסף.
שר החינוך והתרבות יי נבון
איפה זה?

היו"ר מי בר-זוהר;

בירושלים. זה המשך לנושא שהעלה כבר חבר-הכנסת פרח.
יי פרח
זה באזור סנהדריה.
היו"ר מי בר-זוהר
ועדת החינוך בדקה את ענין האפליה העדתית. הועבר מכתב ליוסף דור. זה נמשך

חמישה שבועות. עד כה לא נעשה דבר.י' פלח;

שום דבר לא נעשה.
היו"ר מי בר-זוהר
אולי השר יוכל להשיב על חלק מהדברים.
יי פרח
אני רוצה להתייחס לאור-עקיבא. ראש המועצה טועו שהמורים שם יושבים על

המזוודות. כל שנה יש שם תחלופה של מורים. יש צורך שיהיו שם מורים טובים במיוחד.

יש לעשות משהו בעניו זה. אני מבקש טיפול בנושא של אור-עקיבא כדי שמורים ישארו

במקום 5-4 שנים, זאת אומרת שתהיה התניה לגבי קבלת מורים.

המושבים שובה וזימרת פנו אלי במכתב. זה מספר ימים הם משביתים 76 תלמידים

ולא שולחים אותם לבית-הספר תושיה. הם מתלוננים על המנהלת.

אגרת חינוך. יש בעיה שמגיעה אלינו מכיוונים שונים. הורים ותלמידים טוענים

שאגרת החינוך גבוהה.

שר החינוך והתרבות יי נבון;

איו אגרת חינוך.
היו"ר מי בר-זוהר
אגרת שירותים.
יי פרח
זה מגיע לכך שאב ל-6 ילדים בבית-ספר לא יכול לעמוד בה. 158 שקל לתלמיד

ממשכורת של 1,000 שקל. צריך להתייחס לעניו הזה בכובד ראש. הורים רבים טוענים

שהם לא יכולים לעמוד בזה, ואינני מדבר על הוצאות נוספות.

אחד ההורים טועו שספרי הלימוד הפכו להיות ספרי לימוד שבהם כותבים את השיעורים,

זאת אומרת שספר כזה לא יכול לעבור לילד הבא. האם משרד החינוך לא חושב שכדאי לשנות

את המדיניות כדי שספרי הלימוד לא יהיו ספרי כתיבה אלא הם יהיו רק ספרי לימוד?
חי פארס
אני מברך את המנכ"ל החדש של המשרד ואת אהרון זבידה שקיבל תפקיד חדש.

בכפר גיוליס הופרדו בתי-הספר ביו בנים לבנות. הורים של 75 בנות לא מעוניינים

בהפרדה ולא מעוניינים לשלוח את בנותיהם לבית-הספר של הבנות. הם רוצים שהבנות ימשיכו
ללמוד בבית-ספר מעורב. הם אומרים
אנחנו לא שומרים כל כך על הדת. חלק מההורים

אינם דתיים ולא מקפידים על כך שהבנות ילמדו בנפרד. נוסף לזה יש שאלה של מרחק.

מדאשית שנת הלימודים יושבות 40 בנות בחצר בית-הספר שלמדו בו קודם ולמנהל איך

אפשרות להכניס אותו לכיתות. ההורים דורשים פתרוו מיידי לעניו הזה, כדי למנוע

התנגשויות.

ילדי חוסנייה נדרשו להירשם בוואדי סלמה. חלק לא נרשמו לבית-הספר. גו החובה

לא פתוח כי הילדים צריכים לנסוע לוואדי סלמה ומשם ללכת. אני מבקש משר החינוך לדאוג

לכך שלפחות גו החובה ייפתח במקום, כי לילדים קשה להיטלטל וללכת מרחק של 7 ק"מ,

כי איו כביש להסעה.ילדי עקברה מושבתים. יש נכונות לשכור חדרים כדי שהילדים ילמדו נעקברה.

ההורים משביתים את הלימודים בדחי ובסוואעד אל המירה.

בכפר מזרעה יש גנון תת-חובה לגילאי 4-3, המנכ"ל שיצא הוציא צו סגירה

בטענה שאין רשיוו. אני שואל, מה הקריטריונים לקבל רשיון לגן פרטי. ביקרתי במקום.

הלוואי שבגן חובה יהיו תנאים כמו בגו הזה. המקום הוא מרווח ונקי. אני לא מביו

מדוע הגנוו נסגר. המקום שייך לדתיים מוסלמיים. זו זכותם. הם מוכנים שמשרד החינוך

ישגיח ויפקח על הגו. הם מבקשים לפתוח את הגנוו הזה ש-70 ילדים לומדים בו.

בזמנו היגשתי שאילתה ביחס למורה ענת בדלר. קיבלתי תשובה. מנהל מחוז חיפה

שלח אותה לאורט קרית ביאליק, ל-12 שעות. היא מומחית בספרות עברית. ניתנו לה 6

שעות של הוראה מסייעת באנגלית במקום שהוא מחסן. היא לא יכולה לעמוד בזה. ענת

בדלר היא נכה. היא מחוסרת עבודה. המנהל אמר לה: אילו ידעתי שאת נכה, לא הייתי

מקבל אותך. כך אמר לה מנהל בית-הספר. היא עבדה חודש, כפי שאמרתי קודם, 6 שעות,

בהוראת אנגלית. עכשיו היא מחוסרת עבודה. אני מבקש לדאוג לענת בדלר.
היו"ר מ' בר-זוהר
גם לי ואני מניח שגם לחברי כנסת אחרים יש שאילתות על מקרים פרטיים. אנחנו

לא מביאים לכאו שאילתות על מקרים פרטיים.אני מבקש שתקצר.
ח' פארס
פנו אלי הורים של 17 תלמידים ביפיע שליד נצרת - מתברר שזו תופעה ארצית -

שסיימו כיתה י', קיבלו ציונים נמוכים וגורשו מבית-הספר. ל-10 בנות אפשרו אמנם

לחזור, אבל לא לבנים. שאלתי את המנהל מדוע הם נהגו כך. הוא אמר לי שהם רוצים

לקבל ציוו מגו ואינם רוצים שרמת בית-הספר תרד. זה בית-ספר מקיף שאיו בו מגמות.

כל הלימודים בו הם עיוניים ולכו תלמידים רבים נפלטים ממנו אחרי כיתה י' זה המצב

בהרבה בתי-ספר מקיפים ערביים שאיו בהם מגמות. צריך למצוא לזה פתרוו.
היו"ר מ' בר-זוהר
שאלות לגבי נושאים פרטיים, כגוו מורים שפוטרו, אני מבקש שתגישו בכתב. לא

נוכל לקיים דיון על כל פרט.
א' רביץ
אני רוצה להזכיר שהיתר' לנו ועדת משנה שטיפלה בכמה נושאים. אני מדבר עכשיו

על נושא כאוב שבא לידי ביטוי מחודד בשכונת רמות בירושלים. באו לכאו ראשי מערכת

החינוך בירושלים והובטח לנו בחדר הזה שכל ילד ישראלי יזכה לכיתה, שולחו ותקרה.

אני רוצה לקבוע בצער שבאזור שאני מדבר עליו ההבטחה הזאת לא קויימה.
שר החינוך והתרבות י' נבון
זה היה עם אנשי העיריה?
א' רביץ
כו.

עכשיו מתחולל שם דבר דרמטי. יש שם כמה מבנים שאינם בשימוש. נציגים של

משרד החינוך אמרו להם, תיכנסו. והנה אני מקבל טלפוו והאיש אומר, אם לא תצאו

אנחנו נזמיו את המשטרה. זה אחרי שלוועד ההורים נאמר בעל-פה, תיכנסו.

אני קובע בצער שהבטחה שניתנה לוועדה הנכבדה הזאת לא קויימה. נכוו שפורמלית

הנושא הזה נתוו בידי עיריית ירושלים.
שר החינוך והתרבות לי נבון
היה ביזור והאחריות הועברה.
אי רביץ
האחריות המיניסטריאלית היא של משרד החינוך. אני רוצה להשמיע קול זעקת.

ברמות יש בתי-ספר שתוכננו עבור 850 ילדים אבל בגלל חילופי האוכלוסיה

בבל אחר מהם יש 300 ילדים. יש במקום בעיות שהעיריה לא השכילה להתגבר עליהם.

העיריה לא השכילה להתגבר על משקעים חברתיים כדי לפתור את הבעיה. אם ניתן לעיריה

גיבוי מתאים אולי נוכל לפתור את הבעיה ללא צורך בכספים של מדינת ישראל. עיריית

ירושלים מציעה לבזבז מאות אלפי שקלים כדי לפתור את הבעיה באופן זמני.

בעניו השאילתה שלי, שהוזכרה כאן קודם, התקבלה תשובה של מנכ"ל המשרד. הוא

כותב שהוא הורה לרשת להורות להימנע מלחתום על כמה סעיפים. אף על פי כן המורות

פוטרו. השופטת אמרה שהמורות הגיעו אליה יותר מדי מאוחר ולכן לא קיבלו סיוע

משפטי. המורות לא מלמדות. זו בעיה אנושית.

בנוגע לחולון, היתה ועדה בראשותו של חבר-הכנסת הלפרט והוא יכול לדווח.
היו"ר מי בר-זוהר
אין לנו זמן לדיווח.
שי הלפרט
יש מספר בתי-ספר שבגלל מצוקת דיור נאלצו להפגין מול משרד ראש הממשלה.

אשר לרמות. ישבנו כאן, בוועדת משנה, עם אנשי עיריית ירושלים ואנשי משרד

החינוך. סוכם שב-1 בספטמבר יהיו לכל ילד שולחן וקורת גג. זה לא נעשה. מדובר

על יותר מ-1,000 בנים בשכונת רמות שעד לרגע זה לא נבנו כיתות עבורם. נוסף להם

יש 500 ילדים שיוצאים מרמות לתי'תים, שאם לא כן הבעיה היתה חריפה יותר.

לפני פתיחת שנת הלימודים נפגשתי עם תדי קולק ואמרתי לו: אנחנו מבקשים

כיתות, אפילו בבנייה זמנית. הוא הבטיח להתקשר עם משרד החינוך ולעשות לפתרון

הבעיה. לפני פתיחת שנת הלימודים קיבלתי מברקים שנאמר בהם של-400 ילדים אין

כיתות. אני מדגיש שמדובר על 1,500 ילדים בשכונת רמות שלא ניבנו עבורם כיתות.

בבני-ברק יש אותה בעיה. 50 אלף מ-110 תושבים הם מתחת לגיל 18. עשרות כיתות

וגני ילדים הם בקארוואנים ולא במבנים. זה צריך להיפתר.
ת' טובי
אני מבקש מהשר שיתייחס לצעדים שנקט בהם ביחס לשביתה הכללית שהיתה במיגזר

הערבי בגלל מצב החינוך.

ואני שואל בקשר לשלושה בתי-ספר - בעקברה, בדחי ובאל-ביאר שעל-יד אום-אל-פחם.

שנסגרו שם כיתות. זה מקשה מאד על הילדים. אני מבקש לדעת מדוע ננקטו הצעדים האלה.

התלמידים שובתים.

בית-הספר בעין סאלי, קיבלתי תשובה שהשנה אולי יבנו בית-ספר. מדובר על גג

שקרס שם פעם ויש שם סכנת נפשות. אני מבקש לדעת מה עושה המשרד לקיום הבטחתו ביחס

לבית-ספר חדש.
ח' פורת
בית-ספר ליקיר ולאלקנה. התלמידים אמורים ללמוד בבית-ספר ביקיר אלא שיש בעיות

בגלל האינתיפאדה ובגלל מספר הילדים הקטו. אני יודע שהאגף לחינוך דתי הקים

ועדה לבדיקת העניו והגיע למסקנות שונות מאלה של משרד החינוך. אני מבקש שמשרד

החינוך יבדוק שוב את הנושא הזה וחייב את הצדדים השונים להישמע להכרעה תהיה

אשר תהיה, כדי שיהיה בטחון שמשהו סוכם והילדים ילמדו או באלקנה או ביקיר.
ח' מירום
פנו אלי שלושה מזכירי תנועות נוער, שניים מהגדולות שבהן, וטענו שיש עיכובים

בנושא התקציב. עד לפני שבוע וחצי הועברו כ-30% מהתקציב השנתי. אני מבקש לדעת אם

האינפורמציה הזאת נכונה.
שר החינוך והתרבות יי נבון
30% זה הרבה מאד.

ח' מירום;

הפעילות של תנועות הנוער בקיץ גדולה גדולה יותר.

עד כה הועברו 30% מהתקציב.

הווערה הזאת הקימה ועדת משנה בראשותי, לטיפול בנושא של פתיחת שנת הלימודים.

ימים מספר לפני פתיחת שנת הלימודים חששנו שתהיה בעיה לפתיחת שנת הלימודים במיגזר

הערבי ובצפון. קיימנו ישיבה כדי לבחון האם אי-פתיחת שנת הלימודים, כפי שהוכרז

על-ידי ועד המועצות, היא משיקולים פוליטיים או לא. ביקשנו לזמן לישיבה נציג של

משרד החינוך. השר אמר שהמשרד עסוק ונציגו לא יוכל להשתתף בישיבה.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

נכון, יום לפני פתיחת שנת הלימודים.

ח' מירום;

אני מבקש לדעת מדוע לא יישלח נציג לוועדה שמבקשת לסייע, ואם לא היו פה

שיקולים זרים.

היו"ר מ' בר-זוהר;

זו שאלה איך משרדי הממשלה מתייחסים לוועדה של הכנסת.

ש' הלפרט;

בית הספר לחינוך עצמאי בחולון - 500 ילדים בבית-ספר של החינוך העצמאי בחולון

לומדים בכיתות שכורות. הבנייה הופסקה. הנושא הועלה בכנסת ובוועדה. לפני כחודשיים

היו מסקנות להמשיך את הבנייה. מאז לא נעשה דבר על-ידי עיריית חולון.
היו"ר מ' בר-זוהר
לפני שאני נותן לשר את רשות הדיבור אציג או אורחינו ואברך את מנכ"ל המשרד

ואת אהרון זבידה על התפקיד החדש שקיבל.שר חחינוך והתרבות י' נבון;

בעניו זימון שלנו לישיבה של ועדת החינוך והתרבות. אם אנחנו מוזמנים לישיבה

על-ידי היושב-ראש או ממלא-מקומו לאיזה שהוא עניו, אנחנו נענים להזמנה ובאים

לישיבה. אם קורה שמישהו לא יכול לבוא, זה בגלל סיבה יהודית שלו. מה ארע הפעם?

יום שישי, ראש חודש אלול, 1 בספטמבר, יום פתיחת שנת הלימודים. ביום רביעי של

אותו שבוע התבקשנו לבוא לישיבה שתהיה ביום חמישי, יום לפני פתיחת שנת הלימודים.

היום הזה הוא מן העמוסים ביותר במערבת ואנחנו עסוקים מאד. פתיחת שנת לימודים

זה לא דבר קטן, מדובר פה בהיקף אדיר: 10,000 מוסדות חינוך מגן ילדים עד ביתה י"ב,

מיליון ו-20 אלף תלמידים ו-80 אלף מורים. בשנה שעברה היו לנו כ-400 בעיות חודש

לפני פתיחת שנת הלימודים. השנה, יום לפני פתיחת שנת הלימודים היו 8 בעיות עיקריות.

זה יום עמוס. זה מאמץ אדיר. אנשים עובדים יום ולילה. כל המערכת הבכירה עמוסה

ועסוקה. אלה שיכולים לענות על שאלות של חברי הוועדה עסוקים ועמוסים. אילו הישיבה

היתה מתקיימת שבוע קודם, היינו מתייצבים. אבל יום לפני פתיחת שנת הלימודים?

איך אנחנו יכולים לבוא לישיבה יום לפני פתיחת שנת הלימודים? זו הסיבה היחידה

שלא באנו לישיבה ואין סיבות אחרות. זו הסיבה.
ולעניינים אחרים. הוראת האיסלם
היתה דרישה שבבתי-ספר מוסלמים ילמדו את

דת האיסלם, בעיקר בבתי-ספר עלי יסודיים. בעיני זה סביר, לגיטימי והגיוני. הורכב

צוות שאמור היה לערוך את תכנית הלימודים הזאת. בוועדה זאת השתתף בין היתר יושב

ראש בית הדין לערעורים והשתתפו בה גם שני יהודים - ניסים דנה ומר קופלביץ. בקוראן

עצמו יש פסוקים בער היהודים ויש נגד. יש בו פסוקים שנאמר בהם שהאנשים השנואים

ביותר על אלהים הם היהודים. ויש גם פסוקים כמו: תזכרו, בני ישראל, את השפע שנתתי

לכם. הכל תלוי בביוגרפיה של מוחמר ומה היו יחסיו עם היהודים. לקוראן יש פירושים.

היו שם פירושים של פסוקים שהיו מאד אנטי יהודיים, פסוקים מאד חריפים נגד היהודים.

כשנודע הדבר פנינו למנהל החינוך הערבי ויצאה הנחיה. אני מבקש להבהיר שהיתה זו

חוברת נסיונית. נשלחו כניסוי 500 חוברות ל-10 בתי-ספר.
י' פרח
החוברות האלה היו מתוקנות?
ח' פורת
בשעה שנשלחו החוברות, האם היו מודעים לטעות?
שר החינוך והתרבות י' נבון
אנחנו, לא.

כפי שציינתי, היתה ועדה שהיו בה שני יהודים והם היו צריכים לשים לב.
י' פרח
האם הם ננזפו?
אי רביץ
האם אותם יהודים יודעים ערבית?
שר החינוך והתרבות י' נבון
ו

קופלביץ היה מנהל החינוך הערבי.

היתה תקלה. החוברות הוחזרו, הפסוקים נמחקו ועכשיו מדפיסים את החוברת מחדש.חלק מחברי הוועדה לא עשו את עבודתם כהלכה. עמנואל קופלביץ וניסים דנה

היו חברים בוועדה, לצערי, הם לא שמו לב למה שכתוב בחוברת. כפי שאמרתי, החוברות

מוחזרות ומודפסות חוברות חדשות.

בית-ספר אילנות. מכיוון שהנושא היה בעתונות, אני אבקש מדוקטור גולדברגר

שימסור איפה אנחנו עומדים עכשיו.

ד' גולדברגר;

אני מקווה שהערב נוכל לסיים את הפרשה של בית-הספר אילנות. אני מקווה

שנמצא פשרה שכל הצדדים יסכימו לה ויחזרו ללמוד בבית-הספר. הערב אני נפגש עם

ההורים כדי לסכם את הדברים.
היו"ר מ' בר-זוהר
ההורים עומדים על בריקדות. שוחחתי איתם הבוקר. בכל אופן, אני מקווה

שישיבתנו בשבוע הבא תהיה מיותרת.
שר החינוך והתרבות יי נבון
יש שם הורים, מורים, בית-דין לעבודה.
ד' גולדברגר
העסק שם מורכב ומסובך. אף על פי כן אני מקווה שנמצא פתרון.
שר החינוך והתרבות י' נבון
לחבר-הכנסת טובי. השנה סגרנו 37 בתי-ספר - 3 ערביים ו-34 יהודיים. הופעתי

בתכנית הרדיו למיגזר הערבי,.קו פתוח, האנשים שאלו שאלות, כולל השאלות האלה. אנחנו

חייבים לצמצם את מספר בתי-הספר הקטנים, בתי-הספר שמספר התלמידים בהם קטן ושאינם

מצדיקים את העלות הכלכלית ושאין בהם אפשרות לפתח מגמות.
ת' טובי
אתם לא מביאים בחשבון את ההתפתחות.
שר החינוך והתרבות י' נבון
לוקחים בחשבון את הצפי של מספר התלמידים. בודקים את מספר הנפשות, כמה נולדו.

אני מתפעל מאנשי המיפוי שלנו בנוגע לחיזוי דמוגרפי. יש הסעות. התקשרתי עם איברהים

אבו חסיין, לפני השביתה. לא השגתי אותו. פניתי גם בפומבי, ברדיו, אל האוכלוסיה

הערבית בבקשה לא לשבות. עם זאת, טענות צודקות - יש.
ת' טובי
מה נעשה בקשה לטענות שהיו לפני השביתה?
שר החינוך והתרבות יי נבון
אם אתה שואל מה הבעיות, בינוי. להגדיל את אחוזי הבינוי במיגזר הערבי, מעבר

לאוכלוסיית התלמידים. קרוב ל-23% של תקציב הבינוי הלכו למיגזר הערבי. מאז 1985

תקציב הפיתוח לא גדל אלא צומצם.יש כ-700 מבנים דליקים. הבאנו את העניו חזה לממשלה עם הצעה לפתרון במשך

שלוש שנים. ניתן אישור אלא שאחר כך חזרו מזה. 700 מבנים דליקים. אני מתפלל שלא

יקרה אסון.

במיגזר הערבי יש בעיה אמיתית ואנחנו, כפי שאמרתי, משתדלים לקדם את אחוזי הבנייה

מעבר לאוכלוסיית התלמידים. פתרון ממש עדיין אין, ואני לא רואה כאן פתרון חד-

פעמי. בפי שאמרתי, השנה אנחנו מדברים על קרוב ל - 23% מתקציב הבינוי, וזה מעבר לאוכלוסיית

התלמידים.

גם במיגזר היהודי יש בעיות. התקציב לבינוי לא מספיק. הוא קטן, הוא יותר

מדי קטן.

ענין השעות, זו בעיה של כל המערכת. איו חילוקי דעות על כך שיוחזרו למערכת

שעות שנלקחו, חסל סדר קיצוצים וצריך להיות יום לימודים ארוך. אם וכאשר יוחזרו

השעות יהיה פתרון למצוקה בתקנים במיגזר הערבי. במאגר הקיים אין מה לעשות.
ת' טובי
במיגזר היהודי הוחזרו 40-30 אלף שעות.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

על מה אתה מדבר? קוצצו שעות.
ח' פארס
במיגזר היהודי יש סל שלא נמצא במיגזר הערבי. אני אומר את זה בהתייחס להערה

של חבר-הכנסת טובי על 40 אלף שעות.
שר החינוך והתרבות י' נבון
זה שייך לטיפוח ושיקום שכונות.

נברך אם כל חברי הוועדה יתנו יד למאבק להחזר שעות למערכת.

פתחנו את שנת הלימודים ונותרו עדיין 6-5 בעיות שלא נפתרו.
בי אמיר
חלק מהבעיות נפתרות, זאת אומרת הן בתהליך של פתרון.
שי הלפרט
בעיית הילדים ברמות, בעיית 1,000 הילדים שם, האם היא בין הבעיות שנשארו?
היו"ר מי בר-זוהר
אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון.
שר החינוך והתרבות יי נבון
תרשו לי להשתמש בהזדמנות זו ולהביע תודה לצוות - למנכ"ל שנכנס לעבודתו

בתקופה הזאת של הכנת שנת הלימודים. עד לכניסתו לתפקיד היה מר אמיר ממלא-מקום

המנכ"ל וכל העומס רבץ עליו. עקיבא סלע נשא בעול איתו. אני מוקיר את עבודתם

המסורה של כל עובדי המשרד. אני חששתי, כי זה היקף אדיר.אם בהיקף האדיר של פתיחת שנת הלימודים נשארו כמה בעיות, השבח לאל שזה כך.

הורים מאד מעורבים בצד החינוך. יש בעיות. הם רוצים מעורבות אבל השבח לאל שהמצב

כר ולא יותר גרוע.

אני רוצה לזרוק ולציין כמה דברים. בחינות בגרות וציונים של בחינות הבגרות.

בעבר היה פיגור אדיר בהנפקת ציונים. השנה, הבחינה האחרונה נערכה ב-8 ביולי.

ב-31 באוגוסט, כעבור פחות מחודשיים היו ציונים. 640 אלף בחינות והציונים לגבי

99% מהם נשלחו. זה היקף אדיר. זה אלפי מחברות. על כל מחברת יש שני בוחנים ואם

יש ערעור, יש שלישי. לא יכולתי לצפות להישג יותר טוב בתחום הזה שהוא חשוב

לתלמיד ולמשפחתו. כלומר, מ-640 אלף בחינות יש רק 8,000 שעדייו מטפלים בהן, כי

היו לגביהן בעיות. לגני 632 אלף נשלחו תשובות עד 31 באוגוסט. היה מיחשוב במערכת.

אני מקווה שגם הנפקת התעודות תהיה במועד.

ומה עומדים לעשות לגבי השנה הבאה, בדגש חזק. נושא ידוע הוא מניעת השימוש

בסמים. יש רשות ממשלתית שבראשה עומד ראש הממשלה. יש אלמנט של מניעה על-ידי

חינוך והסברה. יש כאן גם משטרה וגם גמילה. אנחנו אמורים לטפל בהסברה למניעת

שימוש בסמים. הנושא הזה לא היה קל, כי היתה מחלוקת האם לטפל בזה במסגרת בית-

הספר, בבחינת אל תעירו ואל תעוררו. נפלה הכרעה לטפל ולדבר. התלמידים שומעים,

הם קוראים והם יודעים שיש דבר כזה. קיצורו של דבר, הנושא הועבר לטיפולו של

הצוות הפסיכולוגי שלנו. יש פרוייקטים שונים.

אנחנו מעריכים שבין הלומדים יש בין 3% ל-9% הצורכים סמים. ובקרב הנוער

המנותק, זה שאינו עובד ואינו לומד - כ.23%-

אחד הפרוייקטים הוא בירושלים, פרוייקט שהצליח, ייעוץ על-ידי עמיתים.

זאת אומרת, מכשירים תלמידי י"א לטפל בנושא הזה והם מעבירים את החומר לצעירים

יותר. אנחנו מקציבים סכומים מתקציב שלנו. לא קיבלנו תוספת ממקור כלשהו.

העמקת החינוך הציוני. אחרי שהקמנו ועדה עברנו להציע תכנית כוללת להעמקת

החינוך הציוני - אהבת האדץ, הכרת תולדות ההתיישבות וכו'.
ח' פארס
ומה עם המיגזר הערבי? מה על התרבות שלנו?
שר החינוך והתרבות יי נבון
יש לכם תכנית לימודים. אתה מכיר את התכנית שלכם, תגיד לי מה חסר לך.

זה אחד הנושאים שאנחנו חייב לחזק אותו בקרב התלמידים היהודיים.

ח' פארס;

מה במקביל?
שר החינוך והתרבות יי נבון
אין מקביל בנושא הזה.
ר' זאבי
זו ארץ יהודית.שר החינוך והתרבות יי נבון;

בחברה להגנת הטבע יש פעילויות שונות שגם ערבים משתתפים בהן. גם בפעילויות

של אגף הנוער משתתפים ערבים. פה מדובר על חיזוק התודעה הציונית, חיזוק החינוך

הציוני בקרב התושבים היהודיים, הכרת תולדות ההתיישבות, הכרת הארץ. יש הבדל

גדול ביו האוכלוסיה היהודית לערבית. היהודים באו מ-103 ארצות, מדברים שפות

שונות ואנחנו צריכים לגבש את עצמנו ולהעמיק את הקשר בינינו.

העמקת החינוך הציוני והכרת תולדות ההתיישבות, במסגרת זו יבקר כל תלמיד

ב-3 אתרים. יש 61 אתרים פתוחים לציבור התלמידים. אנחנו מניחים שיהיו כ-4 מיליון

ביקורים של תלמידים באתרים האלה. יש פרטים ואם מישהו מעוניין בהם, נאמר לו.

יש מחסור גדול במורים למדעים. בעניו מורים לפיסיקה הגענו להסכם שבמסגרתו

ייקלטו 21 מדענים בבתי-ספר תיכוניים, עד שנת תשנ"א, במסגרת של 21 יחידות. ועוד

פרוייקט במסגרת אוניברסיטת בר-אילן. 210 תלמידי כיתות ז'-ח' בערי פיתוח ושכונות,

אני מדבר על מתמטיקה, יקבלו ליוי עד התואר השלישי. אנחנו מקווים שחלק מהם יעסקו

בהוראה.

בעיה שאנחנו מתחבטים בה היא מה קורה למערכת שלנו מבחינת זרמים, מגמות, בתי-

ספר ייחודיים, בתי- ספר ניסויים וכוי. מצד אחד יש יוזמות של הורים שרוצים בית-

ספר כזה או אחר. לכאורה זה יפה. מצד שני, כשאתה בודק מה קורה בבתי-הספר האלה,

אתה רואה שברוב המקרים הם נעשים בתי-ספר סלקטיביים. אני לא חושב שחברה כשלנו

יכולה לקבל את זה שלא יהיו בתי-ספר אינטגרטיביים.

יש לנו זרמים ותת-זרמים ובתוך כל זרם יש פלגים של זרמים והמדינה נותנת

לכולם. מה שקרה בבני-ברק, ויכוח בין ליטאים לבין חסידים, שמענו על זה. אגב,

ראש רשות החינוך בבני-ברק הוא ידינו פנחסי, איש עדות המזרח, חבר ש"ס.
יי פרח
שם הוא נמצא בין הפטיש והסדן.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

די לי הבעיות שלי. אני מצייו עובדות.
יי פרח
זו דוגמה לא טובה לנושא הזה. יש שם אפליה. הוא בורח מזה.
שר החינוך והתרבות יי נבון
קודם כל, ברור שזו חרפה ובושה שילדים לא יוכנסו לבית-ספר בגלל מוצא עדתי

או סיבה ממין זה.

לצערי, כמעט בכל מקום יש בריחה מאינטגרציה אבל זה לא הגיע למימדים כמו פה.

יש רצון לבריחה כזו גם בממלכתי וגם בממלכתי דתי, בתירוצים שונים. כל הזמן אנחנו

נאבקים נגד התופעות האלה, לפעמים אנחנו מצליחים ולפעמים לא. ראש עיריית תל-אביב-

יפו ביקש להקים בית-ספד רב לאומי וחברתי. ביקשתי הרכב של תלמידים לפי חלוקה

סוציואקונומית. בדקתי את הרשימה. אחוז החלשים היה 3%, ואתה יודע שיש כאן זהות

עדתית ודמוגרפית. לא נתתי רשיון. בכל זאת פתחו בית-ספר. לפי החוקים הקיימים הם

יכולים להתקיים. השאלה היא עד היכו אנחנו רשאים לתת חופש להקים בית-ספר.החלטתי שנקים ועדה ציבורית כדי לבדוק את הסוגיה הזאת, כי אני חושב שיש

לה גם השלכות מעמדיות, חברתיות, פוליטיות. חייבים לבדוק את זח ומוכרחים להגיש

המלצות. יכול להיות שיהיה צורך בחוק כדי לטפל בזה.

השנה ננסה לבדוק גם את האפשרות של לימוד בקבוצת מקצועות, בנוסח סמסטר.

זאת אומרת, במקום שתלמיד ילמד 15 מקצועות בשנה הוא ילמד 7 מקצועות באינטנסיביות

ובשנה הבאה - 7 מקצועות אחרים. זאת אומרת, ריכוז של מקצועות מסויימים בתקופה

נתונה.

היו"ר מי בר-זוהר;

נשמע עכשיו את חברי הוועדה. מכיוון שאנחנו עומדים חצי שעה לפני תום הישיבה

ואני רוצה שנשמע תשובות של השר, אני מבקש שנקצר.
ת' טובי
אני רוצה לברך את אוכלוסיית בתי-הספר לפתיחת שנת הלימודים החדשה וכן את

מערכת החינוך. אני מקווה שהביקורת שלנו והדברים שאנחנו מעלים יעזרו לעצור את

ההידרדרות ויביאו לשינויים שהשר מייחל להם.

אנחנו מתחילים את שנת הלימודים בקיצוץ של 15 אלף שעות.
עי סלע
בסופו של דבר קוצצו השנה כ-10,000 שעות. בשנה שעברה קוצצו 20 אלף שעות.
ת' טובי
5,000 מורים פחות.
שר החינור והתרבות י' נבון
לא. היה צורך לפטר כ-530. נשלחו הודעות פיטורים ליותר. אחר-כך נעשה מאמץ

להחזיר חלק מהמורים, כי הכל התמקד בעיקר בצפון.
ת' טובי
120 פוטרו בצפון.
שר החינור והתרבות י' נבון
לא. הסתדרות המורים עמדה להכריז על שביתה. הגענו לסיכום שתהיה ועדה.
ת' טובי
בכמה הופחת סגל ההוראה השנה?
ע' סלע
היום יש כ-90 מורים מפוטרים.
ת' טובי
קוצצו 10,000 שעות. זה מחייב לעמוד על המשמר. בעשור האחרון הופחת תקציב

החינור ב-23% למרות שמספר התלמידים גדל. בכלל, במערכת החינור יש מצוקה.אדוני השר, אני לא נגד זה שיוסיפו שעות ללימוד המסירת היהודית והציונות.

לזה אתם מוצאים מקורות למרות הקיצוצים בשעות במערכת. אתם גם מוצאים מקורות כדי

להסביר את חשיבות השירות בצה"ל, בשטחים הכבושים, קטל, הרג ושבירת עצמות. לדברים

האלה אתם מוצאים מקורות ואפילו כדי להוסיף שעות לנושאים האלה אבל לדברים אלמנטריים

של חינוך בני אדם, כאן אתם מקמצים מאד.
שר החינוך והתרבות י' נבון
אנחנו מדברים על נושאים חינוכיים מאד.
ת' טובי
זה לחנך לא לחיות ביחד. זה לחנך לא להיות בני אדם.
שר החינוך והתרבות י' נבון
חבר-הכנסת טובי, אני מכיר אותך כמי שיודע לעמוד על דעותיו ולהיאבק עליהם.

יש עובדות. שמע בקולי, יש בעיות וצרות אמיתיות. אל תגיד דברים שאין להם שחר.

אתה אומר שזה חינוך לשנאת אדם, זה לא נכון.

ת' טובי;

כשמדברים על חשיבות השירות בשטחים הכבושים, זה מחמיר את הניכור בין שני

העמים.
שר החינוך והתרבות י' נבון
אני יודע שאתה מציע להוציא את צה"ל מהשטחים.

ת' טובי;

יש להפסיק ולעצור את ההיתדרדרות במערכת החינוך. השר לא דיבר על סכנת החינוך

האפור. הוא הבטיח להיאבק בזה. הוא הבטיח להביא הצעת חוק כדי להחזיר את שעות

ההוראה. אנחנו לא רואים את הצעדים האלה. היינו רוצים מאד לראות אותם. במצב הקיים

מערכת החינוך נמצאת במצוקה. כולנו צריכים להיות מודאגים מהמצוקה הזאת.

במיגזר הערבי יש 1216 כיתות לא-תקניות וכל שנה יש צורך ב-114 כיתות חדשות

נוספות. במצב הקיים הולך וגל הפער כל שנה בין הצורך לבין מה שיש.

אדוני השר, אתה מדבר על 23% מתקציב הבינוי.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

בשנה שעברה זה היה 30%.

ת' טובי;

נמשכת האפליה רבת השנים שמגדילה את הפער בין החינוך הערבי לחינוך היהודי.

ב-43% מבתי-הספר איו אולם ספורט, אני מתכווו לבתי-ספר ערביים, ב-35% מהם אין

חדר טבע, ב 30%-איו סיפריות, ב-20% אין מגרש משחקים. אלה הו עובדות. אי-אפשד

להסתפק באמירה שיש תוספת בינוי מעבר לאוכלוסיית התלמידים. צריך לפעול לשינוי

העובדות. אם המצב הזה יימשך מוצדקת שביתה לפתיחת שנת הלימודים, כי רואים מה

מצב בתי-הספר ומהי המצוקה של החינוך הערבי, ואני מדבר על מצוקה פיסית. הממשלה

ומשרד החינוך חייבים לפעול כדי להתגבר על המצוקה הזאת. היתה הבטחה ביחס לתכנית

חומש. איפה התכנית? הוקמה ועדה בראשותו של יוסף בש, היא עדיין לא סיכמה שום דבר,
חי פארס
הוגשו המלצות שלא בוצעו.
ת' טובי
השביתה שהיתה, אסור שתחזור. זו היתה שביתה של יום כדי להשמיע זעקה על

המצב בחינוך הערבי. אני מקווה שהקריאה הזאת תיקלט. אני מקווה שהשר לא ישלים

לא עם המצוקה, לא עם הקיצוצים ולא עם הכלים, שהוא בוודאי לא ישליט עם המצב

במיגזר הערבי שבמשך 40 שנה סובל ממדיניות של אפליה, שאי אפשר שהיא תימשך.

המשרד חייב למצוא את הדרכים כדי לשנות את המציאות הזאת.

ב-1983/84 היתה ועדה שבדקה את מצבת המורים והיא מצאה שבמיגזר הערבי

חסרים 5,000 מורים, 50% ממצבת המורים. אנחנו לא דורשים 50%, אבל לפחות אל

תקצצו.
ח' מירום
אני מצטרף לברכות לפתיחת שנת הלימודים שהיתה סדירה יחסית, ומאחל למנכ"ל

החדש הצלחה בתפקידו.

יש לי תחושה שלמרות החלטות המשרד בנושא החינוך האפור יש חינוך אפור בהיקפים

גדולים. אני פוגש ציבורים של הורים שמתארים את ההשתתפות שלהם בנושאים שונים של

העשרה, אפילו מתמטיקה ואנגלית. אפשר לומר שזה וולונטרי אבל עם זאת אי אפשר להתעלם

מן העובדה שיש פה בעיה של מי שאינו יכול לשלוח את ילדיו לחוגים האלה ובאותו. בית-ספר

אפשר למצוא ילדים שמשתתפים בחוגים ולעומתם ילדים שלא משתתפים בחם. להערכתי, זה

קשור בהפחתת שעות ההוראה. אני מתרשם שנפח שעות ההוראה הגיע לשפל שלא ידענו כמותו

ואם ילדים חוזרים מבית-הספר מוקדם יותר וההורים אינם יכולים להוסיף להם, זה יוצר

בעיה. למדתי מהסתדרות המורים שעל-ידי תוספת שבועית קטנה לכיתה אפשר לפתור את הבעיה,

הם הציגו פרוייקט שעל-יד תוספת של שעה שבועית אפשר גם להחזיר מורים לעבודה וגם

להוסיף חינוך. אני שואל היכן אנחנו נמצאים בעניו זה ואם נדרשת עזרתנו הציבורית

לטובת העניו.

ואשר למיגזר הערבי. בגליל יש בעיות קשות. בהתחלה היו פיטורים מסיביים מאד.

אחר-כך, בהדרגה, הוחזרו מורים. זה יצר מתח. יש מקומות שבהם להורים יש בעיה לאו

לשלוח את הילדים. יש בעיה של מכרזים לניהול.
קריאה
יש ילדים שלא לומדים.
ח' מירום
חלק מהתלמידים לא מצאו בית-ספר תיכון.

וציינתי את בעיית המכרזים. המכרזים הופכים להיות פוליטיים, בגלל השתתפות

של נציג השלטוו המקומי.
שר החינוך והתרבות י' נבון
אתה מדבר על העל-יסוד?
ח' מירום
היסודי והעל יסודי.

מה בדעת המשרד לעשות בעניו השפה העברית?י' פרח;

אני משבח את ההישג שהושג בנושא של בחינות הבגרות. אני לחמתי בעניו זח

בכנסת העשירית. יש הישג שצריך לשבח אותו. גם ביחס להעמקת החינוך הציוני - יפה

שעה אחת קודם.

אני מצדיק את עמדתך, אדוני השר, נגד סלקטיביות. לכן תמהתי שאתה תומך בהוצאת

תלמידים מחוננים למוסד של מצויינים.
שר החינוך והתרבות י' נבון
איפה?

יי פרח;

בירושלים.

איך זה מתיישב עם התפיסה שאתה מדבר עליה, אינטגרציה. איך אתה יכול מצד

אחד לדבר על אינטגרציה ומצד שני על מוסד למצויינים. צריך להעלות את הרמה לכל

ולא בדרך הזאת.

נתמנתה פה קבוצת אנשים לטיפול בנושא של החינוך העצמאי. ב-2 באוגוסט נשלח

מכתב בעניו זה, שבו יש פירוט על מימצאים. אדוני השר, יש לך סמכות שאתה לא

משתמש בה.

איך מוסד מרשה לעצמו לרשום תלמידים שבועיים לפני המועד הקבוע, כדי לסגור

את הפתח בפני אחרים ואתה ומשרדך לא מגיבים על זה? כתבנו על כך לפני חודש. איו

תשובה.

אני מזמיו מנהל בית-ספר לשיחה מול הורים. ההורים סתרו כל דבר שאמר המנהל.

בסופו של דבר הוא הודה ששיקר להורים בקשר לרישום.

שר החינוך והתרבות יי נבון;

הוא כנראה יפוטר.

יי פרח;

הדברים הגיעו לכך שאמא צריכה לשנות שם כדי שהילד שלה יתקבל לבית-הספר.

האם זה יכול לקרות בזמננו? אתמול הפגינו 1,500 הורים בבני-ברק. מה הם אומרים?

אנחנו רוצים שבנינו ילדו בבית-הספר שבו הם למדו. אנחנו שומעים שילדים נשלחים

כעונש לחדר שבו מלמדים ביידיש. ומישהו יודע לספר שאמרו לו; את בנך נסדר ובלבד

שלא תדבר, שתרד מההפגנה.

אילו החינוך העצמאי היה בא ואומר: אני מחנך את התלמידים שלי מכספי, אולי

זה יכול היה להתקבל, אבל הוא מקבל כספי מדינה. אדוני השר, יש לך סמכות להטיל

סנקציות, יש דיו ויש דייו.

שי הלפרט;

אני מצטער שבחירות הנושאים הבעייתים על-ידי משרד החינוך היא סלקטיבית מאד

ולכו נשארו רק נושאים מעטים. נושא רמות לא כלול במסגרת הזאת. מאות תלמידים לא

לומדים. ל-1,000 ילדים איו קורת גג. זה לא נכלל במסגרת הבעיות ולכו נשארו רק

6-5 בעיות. ואזכיר גם את הנושא של בית-הספר בחולוו שבנייתו הופסקה על-ידי עיריית

חולוו.
שר החינוך והתרבות י' נבון
מאיזה תקציב בונים את זה?
ש' הלפרט
50% משרד החינוך ו-50% של תורם מחוץ-לארץ.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

סתם הפסיקו?
ש' הלפרט
בגלל תלונה של הורים.

בית-ספר בלוד מושבת. אם זה לא מהווה בעיה, מה כן מהווה בעיה?

ע' סלע;

יש לנו הצעה לדיור חלופי. מטפלים בזה.

שי הלפרט;

ואני מבקש לדבר כאיש בני-ברק בנושא של בית-הספר בבני-ברק, שחבר-הכנסת פרח

טיפל בו. בחינוך העצמאי יותר מ-60% הם בני עדות המזרח, בכל הארץ. בבית-הספר

המסויים בבני-ברק, 40% מהתלמידים הם בני עדות המזרח.
יי פרח
בדקתי כיתות.

שי הלפרט;

40% מסך כל התלמידים בבית-הספר הם בני עדות המזרח. אם לא קיבלו תלמידים,

זה בעיקר בגלל מצוקת דיור.

יי פרח;

מצוקת דיור רק לגבי צד אחד?

סגן ראש העיר הודה שיש חפליה.

שי הלפרט;

אני חוזר ואומר ש-40% מהתלמידים בבית-הספר הזה הם בני עדות המזרח.

ויש בעיה של הפנימיות. בעבר הוחזקו בפנימיות על-ידי עליית הנוער 19,700

ילדים. המספר קוצץ והועמד על 12 אלף ילדים, ובשנה האחרונה הוא קוצץ ב-2,200.

גם משרד העבודה והרווחה עשה קיצוצים. ביקשתי לזמן את שר החינוך, שר האוצר

ויושב-ראש הסוכנות. מדובר על ילדים במצוקה שזו ההזדמנות האחרונה שלהם להיות

במסגרת לימודית. אם נפקיר את הילדים האלה זה יעלה למדינת ישראל הרבה יותר

מאשר החזקתם בפנימיה.
ר' זאבי
אני רוצה להצטרף לברכות למנכ"ל החדש ולפתיחת שנת הלימודים. כמי שבא ממסגרת

כפייתית - צה"ל - אני יודע שכדי לפתוח קורס אחד יש תמיד חריקות על אחת כמה וכמה

לפתוח שנת לימודים. זה מבצע אדירים.

אני רוצה לברך על הדגשים של חינוך לציונות בשנת תש"ן. זה אולי פחות מדי

ואולי מאוחר מדי אבל אני מברר על המגמה.

קיפוח ערתי, אסור שזו תהיה רק מלחמה של הוועדה. זה מוכרח להיכנס להוראות

כצוו של השר. צריך לערב בזה את הדרג הגבוה ביותר. המצב הנוכחי זה חמור ביותר.

הנושא של הקיפוח העדתי זיעזע אותנו כמה פעמים ומה שנעשה לא נשא פירות. צריך לתקוף

את הבעיה בצורה דרסטית ומוחצת.

חינוך במגמות מיוחדות. הבנתי כאילו אצל השר יש נטיה לחסל את זה, כך שמעה

האוזן המוסיקלית שלי. אני בעד חינוך במגמות מיוחדות, כי אנחנו לא יכולים לייצר

מוצר אחיד. יש ילדים עם נטיות מוסיקליות, יש ילדים שיש להם נטיה למדעים, יש

אחרים שיש להם נסיה לטכנולוגיות. צריך לחפש את הדרך איך עושים את זה בלי לפגוע

בעיקרון של חינוך אינטגרטיבי.

אני חושב שיש הגזמה בלתי רגילה בדברים שאנחנו שומעים ביחס לקיפוח בני

המיעוטים. החברים שלנו בני המיעוטים צריכים לזכור את קווי ההתחלה של מדינת

ישראל בשני המיגזרים. במיגזר הערבי התחלנו מאפס. תוך 42 שנה נכנסו לתחום

סופר מתקדם, סופר מודרני. צריך לראות גם את העובדות במיגזר הזה. אני מכיר

בית אב שיש בו 60 ילדים ובית אחר שיש בו 76 ילדים. אף משרד חינוך לא יכול

לכסות את ה"בייביפאדה" הזאת שהיא מול האינתיפאדה, 76 ילדים לאב אחד. לאיש אחד

יש 9 נשים.

ח' פארס;

אנחנו, הערבים בישראל לא מכחישים שחלה התקדמות גדולה במערכת החינוך

הערבי אבל המחסור עדיין גדול. אנחנו מברכים על כל ההתקדמות ורוצים לסגור

את הפערים. אם נמשיך באותו קצב של בנייה, זה ענין של 15 שנים. אני חושב

שמשרד החינוך חייב לקחת על עצמו למלא את המחסור במשך ארבע שנים.

עד היום לא נהננו מסל טיפוח שיש ליהודים ואין לערבים. זה מוכרח להיות

גם במיגזר הערבי.

אני לא מתנגד להעמקת החינוך הציוני אבל צריך להעמיק גם את החינוך הערבי,

בעיקר בנושא של אהבת המולדת. צריך להעמיק גם את האהבה ללשון ולשפה הערבית

נוסף להעמקת לימוד השפה העברית.

שמעתי שיש מחסור במורים למקצועות כגון פיסיקה וכו' בבתי-ספר יהודיים.

יש לנו עודף של בוגרים ערבים לנושאים האלה, שיקלטו אותם.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

יש אחדים.

ח' פארס;

תגדילו את מספרם.רק 20% מהתלמידים שלנו בחינוך העל-יסודי מקבלים חינוך מקצועי לעומת

50%-60% בחינוך היהודי. צריך לסגור את הפער הזה.

אילו היו מעסיקים במיגזר הערבי עובדי הוראה לפי מספר התלמידים ולפי היחס

במיגזר היהודי, משרד החינוך יכול היה לקלוט עוד 4,000-3,000 עובדים חדשים.

בוגרי סמינרים יושבים בבית ולא נקלטו. יש היושבים בבית 7 שנים ולא נקלטו עד היום

הזה. לכן אני אומר, תרחיבו את המסגרת הזאת. אולי זה תלוי בשר האוצר. נפעל בכנסת

ונשתדל לחוקק חוקים לפתרון הבעיה הזאת.

ולבסוף, אני מברך על פתיחת שנת הלימודים ומינוי מנכ"ל חדש.
היו"ר מ' בר-זוהר
.

גם אני מברך על פתיחת שנת הלימודים על אף האיומים וההודעות ששמענו באחת

הישיבות שלנו.

אני חושב שמשרד החינוך חייב להיאבק שמדינת ישדאל תשנה סדר עדיפויות שלה

ותציב במקום ראשון את נושא החינוך. צריך להיות מאבק כדי להציב את החינוך בראש

סולם העדיפויות. נתגייס כולנו להנהגת יום חינוך אדוך במדינת ישראל. אם נגיע ליום

חינוך ארוך לילדים בגיל שלוש-ארבע, אז לא תהיה בעיה של אינטגרציה.

אנחנו מסכימים למה שהשר אמר, שבושה וחרפה שילדים לא התקבלו לבית-ספר בגלל

מוצאם העדתי. אנחנו רוצים לראות תוצאות מעשיות בשטח. מדברים על פיטורי המנהל,

חשוב שהדבר יבוצע.

אני חושב שהחינוך לציונות זה דבר חיובי. בקשתי שזה יהיה נושא לא של שנה זו

בלבד.
שר החינוך והתרבות י' נבון
זה קבוע.

היו"ר מ' בר-זוהר;

זה נכסי צאן ברזל. הרבה שנים זנחנו את החינוך בנושא אהבת מולדת. אני חושב

שהנושא של חינוך לציונות חייב להיות עמוד תווך.

שר החינוך והתרבות י' נבון;

חינוך אפור והנלווה לו. הוצאנו הנחיות. מה שהיה קרוי חינוך אפור נקרא ביום,

על פי החוק, תליין - תכנית לימודים נוספת. זה מותר על פי החוק ובלבד שזה יהיה

על חשבון ההורים. מדובר על מוסיקה, ציור, ריקוד והיום גם מתמטיקה ואנגלית. מי

שיכול משלם ומי שלא יכול, לא משלם. על פי החוק אנחנו לא יכולים לאסור תכנית

לימודים נוספת, אלא אם יהיה חוק האומר שלהורים אסור להוסיף תכנית לימודים נוספת.

אני לא הייתי ממליץ על זה.

צריך למצוא סיבה למה זה קרה. הסיבה המרכזית היא קיצוץ בשעות. בנושא זה

אנחנו לוחמים ונאבקים.

כל עוד יש תכנית לימודים נוספת יש הנחיות. אמרנו שלא יקרה שבמוסד אחד,

תלמידים שיכולים לשלם ילמדו ואחרים לא. חובה לשתף את כולם.

ח' מירום;

זה גם לגבי תליין.שר החינוך והתרבות י' נבון;

כן. מי שרוצח ללמוד אבל איננו יכול לשלם, הוא ישותף על חשבון המשלמים.

מי שלא ינהג כך, אני לא ארשה את זה.

היה משא-ומתן עם הסתדרות המורים ובסופו של דבר יצאו הנחיות על דעת הסתדרות

המורים, ארגון המורים והרשות המקומית. יוחזרו השעות - לא יהיה צורך לקיים את

התכניות האלה.

היו דיונים עם שר האוצר ובשבוע שעבר שמעתי אותו לראשונה אומר: צריך יום

חינוך ארוך. אי אפשר שילמדו עד שעה 11:00 או 12:00. בעיני האמירה הזאת חשובה. זה

שסר לפרעון. כשדנו על המימון הוא אמר: לא רק הממשלה. הוא חשב על הרשויות המקומיות,

שהעשירות ישלמו בשביל העניות. אלא שפה זה לא פשוט. צבי בר מרמת-גן אמר: אני מוותר

על דברים מסויימים כדי שיהיה חינוך. הממשלה צריכה לקחת את החלק הארי בענין זה.

צריך לקבוע יעד. אחר-כך יימצא כסף. כבר היו דברים בארץ הזאת. לגבי התליין הכנסנו

סדר שלה היה בעבר. קודם היתה הפקרות. עכשיו יש ארגון מתי עושים ובמה עושים, איזה

מקצועות מותרים ואיזה לא, שכר המורים וכו'.
היו"ר מ' בר-זוהר
אנחנו רוצים לקבל העתק של זה.
שר החינוך והתרבות י' נבון
בהחלט.

השבוע נפגשתי עם דיניץ ועם שטרית, יושב-ראש הסוכנות היהודית וגזבר הסוכנות.

אני לא יכול לומר דבר קונקרטי. אם יהיה כזה, אומר לכם.

התכנית שלנו ביחס ללשון העברית נשלחה לחברי הוועדה.

בתי-ספר מיוחדים. לא מזמן היתה הצעה והיה אישור לתכנית להקים בעין כרם בית-

ספר לטבע ולימודי הסביבה. התחילו לרשום. התברר שקולטים את המעולים שבתלמידים

והיה לזה אופי עדתי מאד ברור. היה בג"צ והפסדנו בגלל עניינים פרוצדורליים של

אופי הטיפול שלנו. אני רוצה לעצור דבר שאני בטוח שהוא לא יהיה אינטגרטיבי.

מכון סאלד, התרומה של בוב אשר. מדברים על בית-ספר מיוחד למדע ולמוסיקה.

שאלתי מי יהיו התלמידים. מכון סאלד מאתר את התלמידים. יש תלמידים מכל קצות

הארץ.

שלחתי את ד"ר גולדברגר לבני-ברק. יש דברים שאנחנו יכולים לעשות אותם ויש

דברים שאנחנו מוגבלים בנקיטת צעדים. אנחנו מטפלים בענין המנהל.
ד' גולדברגר
רצינו לוודא שכל תלמיד משובץ באיזה שהוא בית-ספר, שאין ילד שלא הודיעו לו

איפה הוא צריך ללמוד. רצינו לוודא שהילדים משובצים בבית-ספר. בדקנו אישית את

הפניות. נכון שהיתה הרשמה מוקדמת ואמרו לאנשים שהכל מלא. נתנו הנחיות בענין זה.
יי פרח
צריך לבטל את הרישום הזה ולעשות רישום מחודש.
ד' גולדברגר
מי שהולך לרישום עצמאי יורע שהוא הולך לרישום על אזורי.שר החינוך והתרבות י' נבון;

חבר-הכנסת פרח, כשהמכתב שלך הגיע אני הייתי בדרכי ללונדון.
יי פרח
זה לא מנתב שלי. זה מכתב של הוועדה.
ד' פור
כל הזמן יש שם אפליה. זו לא תופעה חדשה.
יי פרח
לכן אסור לטפל בזה?
די גולדברגר
בשנה האחרונה אנחנו נתקלים בהחרפה קשה מאד במערכת החינוך החרדי, בגלל מערכה

פוליטית ביו ש"ס לאגודה ואחרים. נתקלנו במקרים שעושים הפרדה בקירות גבס. המשרד

שלנו עומד כאן בתוך מאבקים פנימיים ואנחנו צריכים להתמודד בוויכוחים ביו הפלגים

האלה.
שר החינוך והתרבות יי נבון
ההוראה היתה להחזיר את אלה שנרשמו בזמן. צריך לברר כמה מהם הוחזרו. זה

לא נושא שיורד בן-יום. אנחנו נטפל בו.

עליית הנוער. היום קיימנו ישיבו? נוספת בנושא זה. היו אצלנו יושב-ראש המחלקה,

דוד הגואל, והמנכ"ל אלי עמיר, עם הצמרת שלנו. איו חילוקי דעות שהמצב חמור וצריך

לעשות.

לפני שלושה חודשים הוצאתי הוראה. אמרתי, תלמיד שנפלט אנחנו קולטים. אינני

יודע מאיפה נשיג כסף. לא ניתו לתלמיד שנפלט להסתובב ברחוב. אלה סכומים גדולים.

החישוב לפנימיה זה 7,000 שקל לתלמיד. נכפיל 2,000 ב-7,000, אלה סכומים שאיו לנו.

אבל ההוראה היתה לקבל אותם. מקבלים אותם. זו בעיה איומה. מחלקת החינוך להתיישבות,

יש לה גרעון.

לפני חודשיים-שלושה היה מושב עול הממשלה והסוכנות, מה שהיה המוסד לתאום, ושם

העליתי את הנושא של עליית הנוער. אמרתי, אתם לא יכולים לקצץ בלי לראות מה קורה

בחינוך שלנו. האם זה תאום? הוחלט להקים ועדה משותפת לאוצר, לנו ולסוכנות, אלא

שהיא בקושי מתכנסת. זו בעיה רצינית.

כפי שאמרתי, אני נתתי הוראה לקלוט את הנפלטים. בחודש הזה המצב הוחמר ואני

לא יודע אם נקבל אותם. בגלל האבטלה הולך וגדל מספר הפונים לפנימיות. הרבה הורים

במשפחות ברוכות ילדים מבקשים להכניס את הילדים לפנימיות. כנראה שלא נוכל לקבל

את כולם. .זו שאלה קשה מאד.

העניו הערבי. אולי רצוי שנקדיש דיון לנושא החינוך במיגזר הערבי.

חינוך טכנולוגי. היתה התנגדות אצל הערבים. הם לא רצו חינוך טכנולוגי. הם אמרו,

היהודים יהיו רופאים, עורכי דיו, פרופסורים ואנחנו נהיה חוטבי עצים ונעבוד במוסכים.
ח' פארס
מתי זה היה?
שר החינוך והתרבות י' נבון
לפני 15 שנה.
ח' פארס
היום יש גישה אחרת.
שר החינוך והתרבות י' נבון
לוקח זמן להקים תשתית.

לפני 4 שנים הוקמה קרן מיוחדת לסיוע טכנולוגי, של איברהים עורה.

ער לפני 12-10 שנים רוב ההורים במיגזר הערבי לא שלחו את הבנות לבית-ספר.

בבת אחת נעשו ההורים הערבים מודעים מאד לחשיבות החינוך, גם החינוך של הבנות,

ומספר התלמידים הערביים גדל לא רק בגלל הגידול הטבעי אלא בגלל המורעות של ההורים

לחשיבות החינוך.

ר' זאבי;

גם בנים לא הלכו לבית-ספר.
שר החינוך והתרבות י' נבון
אחוז הנשירה הולך ויורד.
ר' זאבי
ומספר הילדים גדל. מותר להם לשאת 4 נשים אבל ברהט יש בעל משפחה שיש לו

9 נשים, נכוו ללפני חצי שנה.
שר החינוך והתרבות יי נבון
הנושא של יום חינוך ארוך לא יורד מסדר היום; זה היעד שלנו, להשיג יום

חינוך ארוך. זה היער המרכזי שלנו.

ב30%-מתכניות הלימודים קשורות עם ציונות ויהדות.

ולבסוף, אני פונה אל חברי הכנסת: אני קורא ביקורות על המשרד. איו לי

תרעומת כשהביקורת היא עניינית, כשהיא באה לאחר בדיקה. אבל לפעמים יש ביקורת

שאני לא רואה בה שום טעם ענייני. אני מדבר על מקרה של חבר-הכנסת מירום. לא חייתי

בארץ וכשאני חוזר אני מוצא כותרות: חשד לשחיתות במשרד החינוך.
ח' מירום
אני לא הוצאתי את זח לא במישרין ולא בעקיפין,
שר החינוך והתרבות י' נבון
אני מקבל מכתב עם הרבה מאד טענות בנושא של משלחות נוער לפוליו. עור לפני

שזה הגיע אלי זה היה בעתונות.
י' פרח
מי פנה בעניו זה?
שר החינוך והתרבות י' נבון
חבר-הכנסת מירום כתב מכתב בעניו זה. הדברים פורסמו בעתונות. אחלק לכם

תשובה על כל הטענות שהעלה חבר-הכנסת מירום.
היו"ר מ' בר-זוהר
תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 14.00.

/

קוד המקור של הנתונים