ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/07/1989

הצבעה על בקשתו של חבר-הכנסת א' רביץ לקיים הצבעה חוזרת על סעיפים בחוק רשות העתיקות, התשמ"ט-1989

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים