ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 17/05/1989

מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: פתרון בעיית החינוך של ילדי הישוב הר אדר (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ח. פורת); מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא; תנועות הנוער הציוניות (הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת יצחק לוי וח. מירום); פגישה עם ארגוני המורים; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 29

מישיבת ועדת החינוך והתרבות

יום רביעי, י"ב באייר התשמ"ט, 17.5.89, שעה 09.00.
נכחו
חברי הוועדה; מ. בר- ז ו הר - היו"ר

ר. זאב י

ת. טובי

ח. מ י ר ו ם

מ. מיעארי

נ. מסאלחה

ח. פארם

ח. פורת

י. פרח
מוזמנים
י. ידלין "מנהל המינהל להכשרה והשתלמות,

משרד החינוך והתרבות

ב"צ דל - מנהל אגף כוח אדם בהוראה

י. אסא - הסתדרות המורים

ב. נסים - משרד החינוך והתרבות
מזכירת הוועדה
ד. אבידר פלר

רשמה: מ. כהן
סדר-היום
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא: תנועות הנוער הציוניות

(הצעה לסדר-היום של חברי הכנסת יצחק לוי וח. מירום);
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא
פתרון בעיית החינוך

של ילדי הישוב הר אדר (הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת

ח. פורת) ;

שאילתות;

פגישה עם ארגוני המורים.מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא; תנועות הנוער הציוניות

(הצעה לסדר היום של חברי-הכנסת יצחק לוי וח. מירום)
היו"ר מ. בר-זוהר
אני פותח את ישיבת ועדת החינוך והתרבות. נתחיל במסקנות הוועדה בנושא

תנועות הנוער הציוניות. לפניכם טיוטת המסקנות. אני מציע שתעברו עליהן

ולאחר מכן נשמע את הערותיכם והצעותיכם.
בטיוטת המסקנות נאמר
"מליאת הכנסת העבירה לדיון בוועדה את ההצעה

לסדר היום בנושא האמור. הוועדה דנה בנושא במהלך שתי ישיבות, שמעה דברים

מפי נציגי משרד החינוך והתרבות, נציגי משרד האוצר, נציגי תנועות הנוער

ונציגי הסוכנות היהודית.

יושב-ראש הוועדה העלה את הנושא בפני ועדה משותפת של ועדת החינוך

וועדת הכספים. כן הוקמה ועדת משנה ללימוד הנושא וליבון מסקנות.

הוועדה למדה לדעת כי תקציבי תנועות הנוער צומצמו במידה ניכרת.

הסוכנות היהודית הקציבה בשנה החולפת מחצית מהסכום שאותו הקציבה לנושא זה

בשנת 1986. תקציב משרד החינוך לא קוצץ, אולם נוצר גרעון של כ-6 מיליון

שקלים, וסכום זה ביקשו המציעים להוסיף לתקציבן של תנועות הנוער.

הוועדה הגישה מסקנות ביניים ביום 20.3.88, בהן המליצה בפני ועדת

הכספים כדלקמן! 1. יש להכפיל את סכום ההקצאה לתנועות הנוער בתקציב משרד

החינוך והתרבות לשנת 1989. 2. חלוקת התקציב בין התנועות תישמר על פי

הקריטריונים הקיימים. 3. חלקו של הסכום יוקדש לעריכת מיפקד כללי לקביעת

גודלן של התנועות.

ועדת הכספים אכן הוסיפה לתקציב תנועות הנוער סכום של 3 מיליון שקלים

לשנה הבאה.

להלן מסקנות הוועדה בנושאים האחרים יאשר נדונו בעקבות ההצעה לסדר
ה י ו ם
1. ועדת החינוך מבקשת ממפעל הפיס להקציב כספים לבינוי ושיפוץ מבנים

של תנועות הנוער.

2. ועדת החינוך מבקשת ממשרד החינוך והתרבות להשוות את שכר מדריכי

תנועות הנוער לשכר עובדי הדרכה במתנ"סים ומועדונים.

3. הוועדה קוראת לתנועות הנוער לא להעלות את תשלום מסי החבר מעל

לסכום סביר ושווה לכל נפש.

4. הוועדה ממליצה בפני משרד החינוך להקים ועדה לבדיקת המצב בתנועות
הנוער בנושאים הבאים
א. מיפקד חניכים וסגל; 2. היקף פעילויות; ה. מידת

פעילות בעיירות פיתוח ובשכונות הערים הגדולות; ד. היקף פעילות בקרב נוער

עובד; ה. קביעת קריטריונים לחלוקת תקציבים.

5. הוועדה תובעת מההסתדרות הציונית להגדיל את התקציב הניתן מטעמה

לתנועות נוער בארץ.

6. הוועדה קוראת לתנועות הנוער להיערך להפעלת תלמידים ביום ששי, אם

וכאשר תעבור מערכת החינוך לשבוע לימודים בן חמישה ימים.הוועדה מניחה מסקנות אלו על שולחן מליאת הכנסת ומבקשת משר החינוך

והתרבות להשיב עליהן תוך שלושה חודשים".
ח . מירום
בסעיף 5 במסקנות אני מציע להוסיף, נוסף להסתדרות הציונית, הם את

הסוכנות היהודית, באשר כספה של ההסתדרות הציונית בא בעיקר מהסוכנות.
היו"ר מ. בר-זוהר
אנחנו מקבלים את ההצעה"
ר. זאבי
אני השתתפתי בשתי הישיבות עם תנועות הנוער. הרושם שנוצר אצלי הוא

שהיו לנו נתונים מאד לא ברורים לגבי החברות בתנועות, המיפקד שלהן מבולבל,

ויש אי-בהירות להבי הקריטריונים של המוסדות השונים להבי חלוקת התקציבים.

אני יכול לתאר לי מה יקרה! אנחנו נצא עם המסקנות האלו, ובעוד שנה, שנתיים

או חמש שנים שוב יעלה הנושא ויתברר שעולם כמנהגו נוהה. לפי דעתי אין לתת

לתנועות הנוער שום תקציב עד שהדברים יוסדרו. זה יהיה הלחץ האמיתי, כפי

שאני מכיר אותו במינהל הציבורי. במינהל ציבורי, כשאתה רק כותב מסמכים

ומקבל החלטות של ועדות, זה נכנס לתיקים ושום דבר לא נעשה. אם אנחנו רוצים

לעשות סדר בנושא הזה - קודם כל צריכים לעשות מיפקד וצריכים להיות

קריטריונים ברורים. וצריך לומר לתנועות הנוער שלפני כן לא יקבלו מאומה.
היו"ר מ. בר-זוהר
בוועדת המשנה קיימנו מספר דיונים עם נציהי תנועות הנוער בנושא הזה,

ולמעשה אלה הדברים שנאמרו להם. מבחינה פרוצדורלית, ברהע שתקציב המדינה

מאושר, הכספים יוצאים מתקציב המדינה. לא אנחנו קובעים זאת. אבל נאמר להם

שהכל ניתן להם בתנאי שהשנה יתבצע המיפקד. הם משרד החינוך התחייב בפנינו

בענין הזה. כל הגורמים שהיו כאן אמרו שהם יערכו את המיפקד הזה במשך השנה.

בשנה הבאה הם שוב יצטרכו תקציב. הם לא יקבלו אותו אם לא יעשו את מה

שהובטח.
ר. זאבי
אם הבנתי את דבריך, אז אין ערך לוועדה. מפני שתקציב המדינה אושר

במליאת הכנסת, ולנו אין מה לעשות יותר.
היו"ר מ. בר-זוהר
את 3 המיליונים האלה אנחנו השגנו להם, לא מליאת הכנסת.
ר. זאבי
אבל צריך להיות תנאי לשחרור כספים.
היו"ר מ. בר-זוהר
זה לא קיים בשום משרד במדינת ישראל שנותנים תקציבים מתוך התניה. אתה

יכול לבוא בטענה למשרד האוצר ולאהף התקציבים על הצורה שבה הוא בכלל קובע

אונ התקציב. כל תקציב שניתן, אינו ניתן תוך התניה. עכשיו אנחנו נותנים

תקציב נוסף לתיאטרונים מתוך כוונה להבריא אותם. אבל אם הם לא יבריאו אתעצמם לא נוכל לעצור את התקציב הזה. בשנה הבאה נוכל להגיד להם: לא הצלוזתם

להבריא את עצמכם, לא ניתן לכם תקציב.
ר. זאבי
בכל זאת ההגיון שלי אומר שהתפקיד שלנו איננו יכול להסתכם בכך שאנחנו

נכתוב דברים בשביל שיתייקו אותם באיזה מקום. אם אנחנו רוצים להשפיע, אנחנו

צריכים ללכת בדרך אחרת. לפי דעתי אנחנו צריכים אפילו לבוא למליאה ולהגיד

שסעיף זה וזה בתקציב שאושר בכנסת לפני זמן מה מוקפא עד שוועדת החינוך

תפשיר אותו. אחרת כל מר, שאנחנו אומרים כאן אלה דברים רק לפרוטוקול, ואני

אינני רוצה לדבר לפרוטוקול. ונפקידה של ועדת החינוך לקיים ביקורת פרלמנטרית

על הזרוע המבצעת.

היו"ר מ. בר-זוהר;

חבר-הכנסת זאבי, הכוונה שלך רצויה ואני מזדהה אתה בכל לב. מבחינת

ביצוע, לצערי הדבר לא ניתן.
ח. מירום
אני רוצה להציע הצעה שאולי חבר-הכנסת זאבי יסכים לה. בסעיף 4 נאמר:

"הוועדה ממליצה בפני משרד החינוך להקים ועדה לבדיקת המצב בתנועות הנוער

בנושאים הבאים...", וכאן מפורטים מספר נושאים. אני מציע להוסיף בסוף

שהוועדה תגיש את מסקנותיה בתוך שנה. אולי אין נזה תשובה לבל למה שחבר

הכנסת זאבי רוצה, אבל לפחות אנחנו יכולים להניח שרוב חברי הוועדה שיושבים

כאן היום יהיו כאן הם בעוד שנה, וניתן יהיה לבקר את הביצוע של משרד

החינוך.
היו"ר מ. בר-זוהר
אם כך, אולי נאמר שאנחנו מניחים מסקנות אלו עד לפני הגשת התקציב הבא

לכנסת.
ת. טובי
אני רוצה להציע הצעת סיכום אחרת לגמרי בנושא תנועות הנוער, כהצעת

מיעוט;

1. הוועדה קוראת למשרד החינוך והתרבות להגדיל ולהגיש את הסיוע

התקציבי לכל תנועות הנוער בישראל, ללא אפליה פוליטית, אידיולוגית ולאומית.

2. הוועדה קוראת למשרדים השונים המטפלים בעניני תנועות הנוער לא

להפלות תנועת נוער כלשהי על רקע פוליטי, אידיולוגי או לאומי, ולנהוג

בשוויון כלפי כל תנועות הנוער בישראל.
נ. מסאלחה
אם חבר-הכנסת טובי היה מציע לקרוא למשרד החינוך והתרבות לתמוך בכל

תנועות הנוער במדינה, ניחא. אבל כרגע שהוא אומר ללא אפליה פוליטית,

אידיולוגית ולאומית, אינני יכול להצטרף להצעה כזאת:.
ת. טובי
אבל קיימת אפליה.נ. מסאלחה;

יכול להיות שיש תנועת נוער שאינה מקבלת הקצבות. אולי תנועת הנוער

בנק"י. אני יכול לומר שחבר-הכנסת מירום ואני היינו חברים בוועדה של הנוער

העובד, הוא היה מזכ"ל התנועה בשנים האחרונות, ועסקנו בנושא בתחום המגזר

הערבי. אני רוצה לומר שבשנים האחרונות חלה מהפכה בקרב הנוער הערבי ותנועות

הנוער. אם היתה קריאה כללית למשרד החינוך לתמוך בכל תנועות הנוער, הייתי

מצטרף לזה, בלי להוסיף את המלים "בלי אפליה".
ת. טובי
מה רע בזה שנגיד "בלי אפליה"?
נ. מסאלחה
אינני רוצה להאשים את משרד החינוך באפליה. אני לא הייתי חבר בכנסות

קודנןות ואינני רוצה להתייחס לעבר. אני מציע להתייחס לעתיד. אני רוצה שיהיה

שוויון. לכן אני מציע שנמליץ לפני משדד החינוך באופן כללי לתמוך בכל

תנועות הנוער.

ת. טובי;

מאחר שהמצב הקיים מבוסס על אפליה פוליטית, אידיולוגית ולאומית, אני

חושב שיש לקרוא לשוויון ולביטול האפליה הקיימת.
היו"ר מ. בר-זוהר
אני הייתי מקבל את הצעתו של חבר-הכנסת מסאלחה. אבל אם חבר-הכנסת טובי

עומד על דעתו, לא אתמוך בה. אם כך, אני מעמיד להצבעה את הנוסח שלפניכם

ואחר כך אעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת תופיק טובי.

הצבעה

בעד המסקנות בנוסח שהונח לפני הוועדה - רוב

נהר " 1

המסקנות בנוסח שהונח לפני הוועדה התקבלו.
היו"ר מ. בר-זוהר
אני מעמיד להצבעה את הצעתו של חבר-הכנסת תופיק טובי.

הצבעה

בעד הצעתו של חבר-הכנסת ת. טובי - 2

נגד - רוב

הצעתו של חבר-הכנסת ת. טובי לא התקבלה.

(הצעת מיעוט לחבר-הכנסת ת. טובי)
מסקנות ועדת החינוך והתרבות בנושא
פתרון בעיית החינוך של ילדי הישוב הר אדר

(הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת ח. פורת)
היו"ר מ. בר-זוהר
אנחנו עוברים למסקנות הוועדה בנושא: פתרון בעיית החינוך של ילדי

הישוב הר אדר. בענין זה אני רוצה למסור לכם קצת אינפורמציה. יש לנו פה שני

דברים סותרים. בדיון שהתקיים כאן בקשר לילדי הר אדר אמר מנכ"ל משרד החינוך

ד"ר שושני; "ביקרתי בישוב ואמרתי שאם יהיו 200 ילדים רשומים כחוק, זה משנה

את התמונה וזה מחייב. הבטחנו זאת לאנשי הישוב וזאת היתה הבטחה שלי לפני

ששבתו ואחרי שחזרו ללימודים, שלקראת שנת הלימודים התש"ן נבחן ונראה את

הדבר. השר כונב להם שלוש פעמים בענין הזה, ולמרות זאת הם לא חזרו ללמודים.

הבטחנו להם שלקראת שנת הלימודים התש"ן יחזור המשרד ויבדוק את הנתונים ואת

החלטותיו". זו ההודעה של מנכ"ל משרד החינוך.

בעקבות ההודעה הזאת סיכמנו בוועדה שמספר התלמידים ייבדק. יצא סיכום

של משרד החינוך שאומר שאין בישוב הר אדר מספיק תלמידים, משום כך לא ניתן

לפתוח בית-ספר.

בינתיים פנו אלי תושבי הר אדר והביאו לי 198 טפסי רישום לבית-הספר.

משרד החינוך טען ארבעה או חמישה טפסים שגויים או לא מדוייקים. אז נניח שהם

הביאו 195 טפסים. בכל זאת זה כמעט 200.

ח. פורת;

לפי מספר מעודכן מהבוקר, הגיעו ל-203.
היו"ר מ. בר-זוהר
על כל פנים יש כ-200 טפסים.

מצד שני יש לנו בעיה אחרת. בזמנו היתה תקנה שאמרה שרשות חינוך מקומית

תפתח בית-ספר אם יש כך וכך ילדים רשומים. בשנת 1988 יצא תיקון של התקנה

הזאת, ובמקום שנאמר "רשות חינוך מקומית ונפתח" כתוב "רשאית רשות חינוך

מקומית לפתוח, באישור מנהל המחוז", כלומר באישור משרד החינוך. משרד החינוך
הודיע
לנו שהוא אינו מאשר פתיחת בית-ספר.

לדעתי אנחנו נמצאים במצב שיש פה כמעט התכחשות של משרד החינוך להבטחתו

לפתוח בית-ספר. יחד עם זה ידינו כבולות, איננו יכולים לכפות על משרד

החינוך לפתוח בית-ספר כאשר מנהל המחוז לא יאשר זאת.
ח. פורת
כמי שהעלה את הנושא כהצעה לסדר היום ועקב אחר השתלשלות כל הדברים,

אני רוצה למסור קצת אינפורמציה, ואני מוכרח לומר שלפי דעתי יש פה ממש

התעללות של משרד החינוך והם התכחשות להבטחותיו. אני משתמש בביטויים

החריפים ביותר. קודם כל, מנכ"ל משרד החינוך בעצמו אמר שאם תושבי המקום

יגישו 200 חתימות, בית-הספר יוכל להיפתח בשנה הבאה. הם טרחו ועמלו, וכל

אחד מהאנשים חתם באופן אישי. מספר אנשים היו בחוץ-לארץ, עשו הכל וקיבלו

אישור נוטריוני, והגיעו ל-203 חתימות, נכון לעכשיו.משרד החינוך אמר שבשעתו הם נתנו תצפיות שלא עמדו במבחן . התצפיות

שמדובר בהן ניתנו לפני הקמתו של הישוב. כשמציגים פרוגרמה לפני הקמת ישוב,

נותנים צפי כמה אנשים יהיו בישוב, במסגרת תכניות איכלוס כוללות. לא היה

מדובר שם גבל חתימות. ומכיוון שהקמת הישוב התעכבה, לכן הצפי הזה התאחר.

משרד החינוך כותב שלפי הערכתו הישוב הזה לא יחדל. מי שיבוא למקום

יראה שכבר היום יש שם 200 משפחות, 100 מבנים נוספים נמצאים בבניה, יש 75

מגרשים נוספים שאושרו. זה אחד הישובים שמתפתחים בקצב המהיר ביותר.

דיברתי עם ראש המועצה האזורית. הוא אמר שאם משרד השיכון מתקשה בהלל

בעיות תקציביות, ומאחר שהציבור שם מאד מעונין לקיים שם בית-ספר גם

כפרוייקט קהילתי, ורוב המחנכים יבואו מתוך אנשי הישוב - המועצה האזורית

מוכנה לספוג בשלב הראשון, בשנה הראשונה, את נושא הבניה, והיא לא מבקשת כלל

תקציבים ממשרד החינוך. היא מבקשת רק דבר אחד: שיתנו את האישור ואת התקנים.
יתרה מזאת
היום נדרשות ממשרד החינוך הוצאות עצומות להסעת התלמידים מדי

יום ביומו. צריך לחשוב גם על החסכון שיושג כתוצאה מהקמת בית-ספר בישוב.

לפי דעתי אין היום "קייס" למשרד החינוך, בעיקר לאור הבטחתו, להתכחש

למחוייבות שלו, ואני חושב שלאור הנתונים הללו הו ולנדה צריכה להמליץ על

פתיחת בית-הספר בשנה הבאה.
היו"ר מ. בר-זוהר
לי יש הצעה אחרת, ואני תושב שהם אתה תקבל אותה. אני מציע לא לקבל

היום את ההחלטה הזאת, ומאחר שאתה עוסק בנושא והם בדקת עם ההורים את הטפסים

המונחים לפנינו אני מבקש ממך לבוא במהע עם מנכ'יל משרד החינוך מטעמנו,

בשמנו, ולראות אם ניתן, על סמך זה ועל סמך הדברים שלו כאן, לההיע להסכם,

אפילו להסכם פשרה, שאם השנה לא פותחים בית-ספר, שיהיד שיתחילו בשנה הבאה

להקים את בית-הספר, ושבשנת הלימודים התשנ''א יהיה להם בית-ספר. אני מבקש

לעשות את זה כך כדי שלא נצא עם מסקנות שלא יבוצעו. מפני שאנחנו יכולים

לצאת עם מסקנות, הן לא יבוצעו, כי משרד החינוך יגיד שהוא בהחלט רשאי לא

לבצע אותן. תהיה שביתה, תהיה מהומה, ולא יהיה בית-ספר.

אני מוכן לדחות את ההחלטה בנושא הזה ליום שני או שלישי הבא.
ת. פורת
בעקרון אני מוכן לקבל זאת, אבל אני רוצה לתקן את ההצעה בשתי נקודות.

קודם כל, אני חושב שהדבר הזה יכול להיעשות רק אם הוועדה נותנת הנחיה

כלשהי. זאת אומרת, אם אנחנו מסכמים: במהמה להביא לפתיחתו של בית-ספר.
היו"ר מ. בר-זוהר
לא, אני לא אסכם שום סיכום.
ר. זאבי
אחרת אתה לא נותן לו מנדט.
ח. פורת
אני מציע שהוועדה לפחות תביע את המהמה שאם הנתונים הללו אכן נכונים,

ייפתח בית-הספר. ואז נבוא במשא ומתן עם משרד החינוך-שנית, אני הושב שזה יא נכון שזה ייעשה על ידי בלבד. אני מציע ששנינו,

יושב-ראש הוועדה ואני, ניפגש עם מנכ"ל משרד החינוך.
היו"ר מ. בר-זוהר
אני בהחלט מוכן להיות שותף לנושא הזה, אבי אינני מוכן שה ו ו עד ה ת ו צ י א

היום הנחיה ותקבי החלטה יכיוון זה או אתר. אני רוצה לשימוע את מנכ"י משרד

החינוך. יכול להיות שיתגלה יי דבר שאינו ידוע יי כרגע.
ח. פורת
אבי היה סיכום את ו . שמענו את דבריו ב ו ו עדה.
היו"ר מ. בר-זוהר
זה יא היה סיכום אתן. איה דברים שהוא אמר בוועדה. אני מוכן יהיפגש

אתו וישמוע ממנו. אין שום צורך בהנחיה. אם אני מוציא הנחיה, בזה אני כבר

אומר מה המיצת הוועדה, ואת זה אינני רוצה יעשות. אני מנסה ימנוע משבר

ועימות בנושא הזה"
י. פרח
אבי בפגישה עם המנכ"י אתם חייבים להדגיש יפוזות את רוח הדברים. המוסד

הזה כבר עבר בשנה שעברה תיאות יא מעטות, השבתות והפסד יימודים וכיוצא

באיה. הנושא הוא בעייתי, ואיננו רוצים שיהיו שוב שביתות.
היו"ר מ. בר-זוהר
נדמה יי שבכי מקרה יהיו שביתות ומהומות. הם אם יוקם מהומות, יהיו

שביתות ומהומות בבית-הספר השני.
י. פרח
זהיכול להיות, אבי יפחות א נ ח נ ו פותרים בע י ה אחת . א י אפשר יפתור את

כי הבעיות בשנה אחת. הבעיה באן שהאוכלוסיה גדלה. שמענו מחבר-הכנסת פורת

נתונים, הם בוודאי מהימנים, עי בניה וזדשה. וכבר היום יש 203 טפסי רישום.

כל ההתנהגות בענין זה נראית לי מאד קטנונית.
היו"ר מ. בר-זוהר
נכון, הוא קטנוני מפני שהם למעשה מייכדו את עצמם. יאחר שהם החליטו

שיא ירשו להקים בית-ספר, ועמדו עי זה והפכו את זה לדגל. ברגע שהתברר שיש

נתונים אחרים הם אינם יודעים איך לסגת.

וז. פורת;

אני מציע שיאחו- הפגישה והבירור נביא את זה שוב יו ועדה.
היו"ר מ. בר-זוהר
זו כוונתי, יאפשר בירור נוסף עם מנכ"י משרד החינוך וינסות להגיע

יסיכום כישהו.
ח. פורת
עם מנכ"ל המשרד ועם נציגי הישוב.
היו"ר מ. בר-זוהר
לגבי נציגי הישוב, אתה כבר מייצג אותם באינפורמציה. אינני רוצה

להכניס יצרים לתוך הדיון הזה. קיבלת מהם את הפרטים שביקשנו. יש לך הנתונים

על- צפי הבניה, מספר המשפחות וכו'. אני מציע שאתה ואני ניפגש עם המנכ"ל

ונברר שוב את הדברים.
ר. זאבי
אני חושב שמה שאנחנו הולכים לעשות פה עם משרד החינוך איננו נכון.

משרד החינוך בצורה לא נכונה, בניגוד להבטחותיו,

כפי ששמענו אותן כאן מפי המנכ"ל. הוא אמר כאן : אם יהיו מספרים כאלה וכאלה.

יהיה בית-ספרץ ונכן יש מספרים כאלה וכאלה. ביום העצמואות נסעתי להר אדר

לראות במה מדובר. זה ישוב יפה, משגשג, גדול, יש הרבה מאד התחלות בניה. אין

שום סיבה להתעלל בישוב בגלל איזו קפריזה של משרד החינוך. בדקנו את זה אתו

פעם ופעמיים לאחר שהנושא הועלה במליאה. הוועדה צריכה היום להגיד למשרד
החינוך
אנחנו תובעים במפגיע יפתוח במקום בית-ספר בשנת הלימודים התש"ן. אם

לא נעשה אונ זה היום, אוזר כך תהיה לו סיבה טכנית לא לפתוח, מפני שצריכים

להספיק להכשיר את הקרקע ולהביא את המבנים.
היו"ר מ. בר-זוהר
לא תהיה לו שום סיבה טכנית. הנושא הזה ייסגר בשבוע הבא. עוד שבוע לא

ישנה. אינני מדבר על יותר משבוע. ואם נספיק לגמור את זה עד יום שני, זה

יובא לכאן ביום שני, אפיץ הודעה בין חברי הוועדה שהשיחה התקיימה ואנחנו

רוצים לסכם. אם נוכל להיפגש עם המנכ"ל היום, נעשה זאת.
ת . טובי
אני רוצה להציע בינתיים הצעת סיכום של- בנושא הזה: "בהתחשב בכך

שהישוב הר אדר נמצא בשטח שמחוץ למדינת ישראל ובשליטת צה"ל, מחליטה הוועדה

להעביר את נושא הטיפול בילדי הישוב הר אדר למוסדות המתאימים של צה"ל.

הוועדה קובעת שאין למשרד החינוך סמכות לטפל בבעיות חינוך מחוץ לשטח מדינת

ישראל".
היו"ר מ. בר-זוהר
מאחר שאנחנו לא מצביעים היום, נצביע גם על ההצעה הזאת ביום שני או

שלישי.

שאילתות
היו"ר מ. בר-זוהר
יש לי פה מכתב שהגיע אלי באיחור רב, ממר יעקב בנבנישתי בלוד. הוא

כותב לי על מנהל שהשפיל וקילל תלמידים, שפגע בתלמידה ואמר לה שהיא חסרת

כבוד עצמי, נבלה ומנוולת, שהיא צריכה להתבייש באביה שהוא חולה ואושפז

בבית-חולים לחולי נפש - העובדה הזאת נכונה, מפני שהוא קיבל הלם קרב במלחמת

יום הכיפורים - ועוד עלבונות. אני מעביר את המכתב למשרד החינוך ומבקש לקבל

עליו תשובה.קיבלתי מברק מיושב-ראש ועדת המעקב לחינוך הערבי, ד"ר מג'ד אל חאג',

בקשר לבית-ספר בעין-א-סהלה. נאמר בו; "הובא לידיעתנו שגג חדר המורים בבית-

הספר בעין-א-סהלה קרס תחתיו. אנו מבקשים ממך לפעול ללא דיחוי למימוש

האישור לבניית בית-ספר חדש במקום. מדובר בסכנת נפשות. מקרה זה חייב להדליק

אור אדום, כי הוא מייצג מספר מקרים בבתי-ספר ערביים הדורשים טיפול מידי".

אני מעביר את המברק למשרד החינוך ומבקש תשובה בענין הזה.

יש בידי העתק מכתב שנשלח למנכ"ל משרד החינוך, על סכנת התמוטטות של

חטיבת הביניים רמון ברעננה. אני יודע שהמצב שם מאד חמור. אני מבקש לקבל לכל

כך תשובה ממשרד החינוך.
ת. טובי
בקשר לעין-א-סהלה, מיד כשקרה שם האירוע שלחתי מבר?-, לשר החינוך, הגשתי

גם שאילתה, וביקשתי שיתייחס למקרה הזה. לפני שנה הגשתי עוד שאילתה למשרד

החינוך בענין בית-הספר הזה, והתרעתי מפני הסכנה של התמוטטות בית-הספר,

והקכנה הזאת עדיין קיימת. בלומר זה לא קרה פתאום. זה מצב שמשרד החינוך

מודע לו, אבל כמו במקומות אחרים לא טיפלו בו. אני רוצה זאת בחומרה רבה.

בעתון "דבר" מיום שני הופיעה כתבה שבה נאמר שיותר מ-5% מתלמידי בתי

הספר בארץ משתמשים בסמים. אני רוצה לשאול אם משרד החינוך ער לתופעה, ומה

הצלגדים הננקטים כדי לצמצם אותה ולמנוע את התפשטותה. אני יודע שיש ועדה

לטיפול בנושא הסמים, אבל זה דבר ספציפי המתייחס לבתי-הספר, זה חמור בעיני

שבעתיים מאשר שימוש בסמים באיזו שכונה אומללה.
היו"ר מ. בר-זוהר
השבוע דנו באותה ועדה בנושא של בתי-הספר, והתברר לנו שהטיפול של משרד

החינוך הוא מאד מרושל. יצאנו מהישיבה ההיא מאד מוטרדים, כי קיבלנו איזה

דיווח על תכנונים לטווח ארוך, על ימי עיון והכשרות, בעוד שלמעשה יש מצב

מאד לא סימפטי בתחום הזה.
נ. מסאלחה
אתמול אחרי הצהרים קיבלתי טלפון ממפקח של משרד החינוך, עלי תעסם

עבדול קאדר מטייבה. הוא קיבל הודעה ממשרד החינוך שהוא צריך לבוא מחר

לוועדת משמעת על רקע של אי-שיתוף פעולה עם ראש המועצה, למרות שלא היה נגדו

שום דבר. הוא חושב שזה נעשה בהתערבותו של ראש המועצה, על רקע הבחירות

המוניציפליות שהיו לא מזמן. ראש המועצה נבחר רק ב-28 בפברואר, כלומר הוא

מכהן בתפקידו זמן קצר מאד. זה מקרה מזעזע מאד,, אם רוצים להעביר מישהו

מתפקידו, יש לנקוט את ההליכים המקובלים, ולא לעשות זאת מהיום למחר. יש

לענין הזה רקע מקומי, אני מכיר את הדברים. אני מבקש לא לעשות זאת בצורה

כ זאת.
י. ידלין
זו לא הדחה. זה שינוי אזור פיקוח.
נ. מסאלחה
האם אפשר לשנות אזור פיקוח תוך יום, בצו? זה לא ייתכן. אני מבקש לברר

את הענין הזה ולהביא את זה לדיון בוועדה.
היו"ר מ. בר-זוהר
אנחנו נפנה את השאילתה למשרד החינוך. אם נקבל תשובה שבאמת תוך יום

שונה אזור פיקוח, נקיים על כך דיון ונבדוק את הנושא. זה באמת יא ייתכן,

כמו שאתה אומר, לעשות דבר כזה תוך יום אחד.

פגישה עם ארגוני המורים
היו"ר מ. בר-זוהר
אנחנו צריכים לקיים עכשיו דיון עם ארגוני הגזורים. אבל יש לי בעיה

שמטרידה אותי מאד. הישיבה היום נקבעה להמשך הדיון עם ארגוני המורים. הזמנו

אליה את נציגי הסתדרות המורים, ונמצא כאן מר יצחק אסא, ואת נציגי ארגון

המורים העל-יסודיים. מארגון המורים היה צריך לבוא מר שלחה אלון או מישהו

אחר. ארגון המורים לא שלח אף נציג. אני חושב שזאת פשוט חוצפה. אנחנו ועדת

כנסת. אני יודע שארגוני המורים נמצאים היום בדיון ובעימות חריף עם משרד

החינוך.
ר. זאבי
האם הם הודיעו שלא יבואו?
הי ו"ר מ. בר-זוהר
אתמול בערב מזכירת הארגון הודיעה שהיא אינה יודעת אם נציגי הארגון

יגיעו. לא ייתכן שיהיה יחס כזה של זלזול בוועדה. הישיבה הזאת נקבעה כבר

לפני זמן רב, ההודעות נמסרו בזמן. אני יכול להבין שבהלל הלחץ יכול להגיע

רק נציג אחד. אבל זה שאחד משני ארגוני המורים איננו מהיע לדיון בנושא

שלהם, בתקופה של מתוז ומאבק, לדעתי זו חוצפה. אני אומר זאת הם לפרסום.

אני לא אקיים את הדיון הזה היום, בגלל העדרם של נציגי ארגון המורים.

אני רק שואל את עצמי איך יכולים נציהי ארהון המורים לרצות תמיכה של ועדת

החינוך והתרבות של הכנסת כשהם אינם מכבדים אותה אפילו בנוכחות של נציג

זוטר.

אני מתנצל בפני נציהי משרד החינוך ובפני נציה הסתדרות המורים וחברי

הכנסת שבאו לדיון הזה. אני לא אקיים את הדיון. בשם ועדת החינוך והתרבות

אני מהנה את ההתנההות של ארהון המורים. אני מקווה שחברי בוועדה יצטרפו

לדעתי.
ת. טובי
אולי לפני הגינוי צריך לגרר מדוע לא באו? אולי יש לכך סיבה סבירה?
היו"ר מ. בר-זוהר
עד כמה שאני יודע מאורגנים בארגון המורים העל-יסודיים 1.6. אלף מורים.

האם אין מתוכם מורה אוזד שיכול להגיע לדיון בוועדת החינוך והתרבות של

הכנסת? ועל זה אני צריך לקבל הסבו?
ת. טובי
כדי לייצג ארגון מורים יש צורך באנשים מוסמכים. לפני שמהנים צריך

לבדוק.
היו"ר מ. בר-זוהר
האם אין אדם מוסמך אחד בארגון המורים שיכול לבוא לדיון כזה?
נ. מסאלחה
אולי במקום לגנות תאמר שאנחנו מוחים נמרצות.
היו"ר מ. בר-זוהר
אינני מוכן לקבל זאת.
ת. פארס
אינני חושב שצריך להעניש את נציג הסתדרות המורים שבה מאורגנים 70 אלף

מורים. הגיע לכאן נציג הסתדרות המורים, הגיעו חברי כנסת ואנשי משרד

החינוך. אני מציע לא לבטל את הדיון.
היו"ר מ. בר-זוהר
אם זה היה דיון בכל נושא אחר שאליו מוזמנים נציגי ארגוני המורים,

הייתי מקבל את עמדתך. הדיון הזה עוסק בשני ארגוני המורים. נושא הדיון הוא

ארגוני המורים.
מ. מיעארי
אני מצטרך לגינוי החריף של היושב-ראש. אבל אני מציע להוסיף שבהעדר

הסבר - הגינו י עומד בעינו.
היו"ר מ. בר-זוהר
אתה בהחלט צודק, וזה מקובל עלי. משום כן- אני מציע להוסיף לסיכום

שבהעדר הסבר סביר ומשכנע להעדרם של נציגי ארגון המורים, הגינו י יהיה תקף.

תודה רבה לכם. הישיבה נעולה.

(הישיבה הסתיימה בשעה 09.55).

קוד המקור של הנתונים