ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/01/1989

בחירת יושב-ראש הוועדה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 1

מישיבת ועדה החיכוך והתרבות

יום שלישי, י"ח בשבט התשמ"ח, 24.1.1989 שעה 11.50
נ כ ח ו
חברי הוועדה: מ. בר - ז הה - היו"ר

א. בורג

ח. מירום

ש. עמור

ח. פורת

י. פרח

ד. צוקר

מוזמנים-. ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת

ש. יעקבסון - מזכיר הכנסת

ש. כרם - סגנית מזכיר הכנסת

ש. טלמון - האוצר

היועץ המשפטי של הוועדה-. מ. בוטון

מזכירת הוועדה-. ד. אבידר-פלר

א. פינק - מזכירה

קצרנית-. ח. אלטמן
סדר-היום
בחירת יושב-ראש הוועדה.בחירת יושב-ראש הוועדה

ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת-. אני מתכבד לפתוח את ישיבתה הראשונה

של ועדת החינוך והתרבות בכנסת השתים-

עשרה.

חבהי הוועדה שהיו חברי הכנסת בכנסות

הקודמות ודאי שמו לב לכך שבחגיגות של ט"ו בשבט שאנו חוגגים היום ניכרת

הסימליות של פרי ועץ הארץ, ודברי אלה מתקשרים עם ועדת החינוך והתרבות

והצוות שיושב אתנו כאן. כאשר מדברים על חינוך הרי שפרי ועץ הארץ הם

הלק מכך שכך קיים צורך לקרב את החברים לנושא כדי שתהיה לנו כנסת

ציונית, ושהמכהנים בה יהיו קשורים לשורשים ולאדמה.

ועדת החינוך והתרבות אפילו אולי יותר

חשובה מוועדת החוץ והבטחון שר הכנסת כיוון שהיא עוסקת בחינוך, חינוך

לערכים, חינוך למסורת, חינוך לדבקות בארץ-ישראל ולכן ניסיתי היום,

ואינני יודע אם הצלחתי בכך, להכניס את הסמליות של פרי הארץ לחגיגת ט"ו

בשבט שלנו.

ועדת הכנסת ממליצה פה אחד על בחירת

תבר-הכנסת מיכאל בר-זהר לכהונת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות.

האם יש הצעות נוספות בנושא הזה? אני מבין שאין.

אני מעמיד להצבעה את בחירתו של חבר-

הכנסת מיכאל בר-זהר לכהונת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות.

הצבעה

ההצעה לבחור בחבר-הכנסת מ. בר-זהר לכהונת

יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות התקבלה פה אחד.
ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת
אני מבקש מחבר-הכנסת מיכאל בר-זהר

לתפוס את מקומו בראש השולחן כיושב-ראש

הו ועדה.

חבר-הכנסת בר-זהר, אני מאחל לך הצלחה

במילוי תפקידך.
מ. בר-זהר
אני מודה ליושב-ראש הכנסת ולחברי

ועדת החינוך והתרבות על-כך שהם בחרו

בי לכהן כיושב-ראש ועדת החינוך והתרבות שר הכנסת.אני מבקש 'לומד לכם כי כולנו מסכימים

בקשר דבר אחד והוא שכל היושבים סביב השולחן הזה רצו- לכהן בוועדה הזאת

בגלל אותו שיקול שאותו השמיע יושב-ראש הכנסת באזניני. כל מה שיקרה

במדינת-ישראל תלוי בראש-ובראשונה בחינוך, במוטיווציה, בפטריוטיזם

ובהרגשת ההשתייכות לארץ הזאת ומן הבחינה הזאת גם אני סבור כי הוועדה

הזאת אולל חשובה אפילו יותר מוועדת החוץ והבטחון של הכנסת.

כל החברים שיכהנו בוועדה הזאת באו

לכאן מתוך הבנה לבעיית החינוך בארץ שיקבע את עתידנו.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת אברהם בורג.
א. בורג
היה ברצוני לדבר על שני סעיפים אולם

את הסעיף השני אני אשאלה לחבר-הכנסת

חנן פורת כדי שהוא ידבר עליו.

אני רוצה לדבר בנוכחותו של יושב-ראש

הכנסת על נושא שעניינו בכך שבכנסת מכהנים מאה ועשרים חברי הכנסת;

חלקם יריבים, חלקם עמיתים ומיעוטם חברים.

'-ש לי הזכות להיות ראשון הדוברים

בישיבתה הראשונה של הוועדה וככזה אני מבקש להוסיף שיש לי הזכות לברך

חבר שאיננו יריב אף לא עמית. לראשות הוועדה שלנו נבחר האדם הנכון

ביותר לכהן בתפקיד הזה, הטוב ביותר, המתאים ביותר ובהזדמנות הזאת אני

מברך את יושב-ראש הכנסת על-כך שהוא הביא את ההמלצה הזאת בפנינו.
מ. בר-זהר
אני נבוך מדבריו של חבר-הכנסת בורג.

אינני רגיל לקבל מחמאות כאלה מחברים

למפלגה.

רשות הדיבור לחבר-הכנסת חנן פורת.
ח. פורת
אני מצטרף לברכות שהושמעו בקשר

בחירתו של חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר

לכהן כיושב-ראש ועדת החינוך והתרבות. כל מה שנאמר עד כה היה בבחינת

קצת משבחו של יושב-ראש הוועדה.

אעבו ר מכאן לשאלה עניינית. כאשר

הציעו לי להיות חבר בשלוש ועדות בכנסת אמרתי כי אני מסתפק בחברות

בשתיים מהן כדי שאוכל לפעיל בהן כהלכה.

נבחרתי לכהן כחבר בוועדת החוץ והבטחון

של הכנסת וככזה עלי להוסיף ולומר כי זמני הישיבות של אותה ועדה ושל

ועדת החינוך והתרבות חופפים. מה עושים בעניין הזה?

בהקשר הזה עלי לציין כי מרבית החברים

בכנסת חברים לפחות בשתי ועדות וככאלה הם "גוזרים" על עצמם מציאות בה

אינם יכולים לתפקד כמו שצריך.

האם אין. מקום לתיאום-יתר בנושא סדרי

עבורתן של ועדות הכנסת? הרי חברי הכנסת מעוני ינים להשתתף בוועדות

בצורה מסודרת.
מ. בר-זהר
תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת מירום.
ח. מירום
גם אני מצטרף לברכות לרגל היבחרו של

חבר-הכנסת מיכאל בר-זהר לכהונת יושב-

ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת.מיקי ואנוכי ידידים משכבר הימים

ואני שמח מאד על-כך שהוא נבחר לכהן כיושב-ראש הוועדה שכן הוא יוכל

לתרום תרומה ניכרת ביותר לעבודתה.

גם אני מבקש לשאול שאלה שקשורה לסדרי

עבודתה של. הוועדה. אני יודע שאתה, חבר-הכנסת בר-זוהר, חבר בוועדת

החוקה, חרק ומשפט שגם אני חבר בה. האם תוכל לתאם את ישיבות ועדת

החינוך והתרבות כך שהן לא תתנגשנה עם ישיבותיה של ועדת החוקה, חוק

ו משפט?

שאלה שניה-. מה סדרי עבודתה של הוועדה

מבחינת עבודתן של ועדות-המשנה? האם קיימות בכלל ועדות כאלה? האם בדעת

היושב-ראש לשנות סדרים בנושא הזה?

היו"ר מ. בר-זהר. תודה. רשות הדיבור לחבר-הכנסת עמור.
ש. עמור
גם אני, כמו חברי, מצטרף לברכות לרגל

היבחרו של חבר-הכנסת מיכאל. בר-זהר

לכהונת יושב-ראש ועדת החינוך והתרבות של הכנסת. יושב-ראש הכנסת הצליח

בהמלצתו.

אני רואה בחברות בוועדת החינוך

והתרבות משום נושא איכותי מדרגה ראשונה, מבלי כל רצון לפגוע בחברי

הכנסת האחרים. תשב סביב השולחל הזה "נבחרת" בלתי רגילה שתעסוק בנושאי

החינוך אבל אני לא יודע אם אני אוכל בכלל להגיע לישיבות הוועדה בגלל

היותי חבר גם בוועדת הכספים וגם בוועדת. העבודה והרווחה.

אנחנו נמצאים בצרה צרורה בגלל העניין

שעליו דיברתי כרגע שבהקשר אליו עלינו להתייעץ ולענות על השאלה-. מה

עושים?

היו"ר מ. בר-זהר-. תודה. אני אבקש לקבל מיושב-ראש הכנסת

את לוח זמני עבודתן של ועדות הכנסת.

נצטרך לקיים על הנושא הזה דיון כיוון שהוועדה הזאת נחשבת לוועדה חשובה

ונוכחות החברים הכרחית לעבודתה.

ד. שילנסקי - יושב-ראש הכנסת; מזכיר הכנסת, שנחשב לבעל נסיון גדול

בנושא שהועלה זה עתה, שלח לי פתק בו

כתוב כי אני אזמן ישיבה של יושבי-ראש הוועדות לשבוע הבא כדי לדון אתם

על העניין הזה. בהקשר הזה ברצוני להוסיף ולומר כי קודמי בתפקיד, חבר-

הכנסת שלמה הלל, עשה מאמצים גדולים מאד בנושא הזה כולל זימון ישיבות.

והכנסת חברת מחשבים לעבודה מיוחדת לצורך הנושא, אבל גם הוא לא הצליח

לשנות את סדרי עבודת הוועדות.

כיושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה

בקדנציה הקודמת עשיתי מספר נסיונות וקבעתי את ישיבותיה של הוועדה

לזמנים שבהם הבנתי שאליהם באים מרבית חברי הוועדה.

אני לא סבור שאני אזמין לאת חברת

המחשבים לעשות את אותה עבודה שהיא ביצעה בקדנציה הקודמת למרות שהיא

השקיעה עבודה רבה בנושא הזה, כי בסופו-של-דבר פעלנו על-פי נוחיותם של

חברי הוועדות. אני אמנם אזמן ישיבה בה ישתתפו כל יושבי-ראש הוועדות

אולם אני אומר מראש שאי-אפשר יהיה "לבנות" עליה הרבה.

אני בטוח שיושב-ראש הוועדה, שאני

מצטרף לכל המחמאות שניתנו לו, ידע "לנווט" את הנושא הזה בתבונה על-מנת

שתהיה השתתפות מירבית של חברי הוועדה בישיבותיה.אני מודה לכם, מתנצל על-כך שעלי לעזוב

במהירות את הישיבה כיוון שעלי לפתוח עוד ישיבות של ועדות הכנסת, ומאחל

לכולכם הצלחה במילוי תפקידכם.

הישיבה הסתיימה בשעה 12.05

קוד המקור של הנתונים