ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/01/1992

הגנה על אוכלוסיית הילדים - הצעת לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחק לוי; הצעות לסדר

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 336

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני. אי בשבט התשנ"ב (6 בינואר 1992). שעה 00;09

(ישיבה פתוחה לתקשורת)

נ כ ח ו -

חברי הוועדה; אי נמיר - היו"ר

שי ארבלי-אלמוזלינו

רן כהן

יצוק לוי

י י צבו

מוזמנים; חי צימרין - יושבת-ראש חאגודה להגנת חילד

ר' סוכר - משנה לפרקליט המדינה, משרד המשפטים

סגן-ניצב ז' אהרוני - ראש מדור עבריינות נוער,

משטרת ישראל

י י בר-נר - משנה לנציב שירות המדינה

י' ברלוביץ - סגן מנהל שירותי האשפוז,

משרד הבריאות

ר' גרוס - שירותי האשפוז, משרד הבריאות

פ' ורדי - האגף למקצועות רפואיים,

י י קרנות - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

חי פוזנר - מנהל האגף לשירותים חברתיים

משרד העבודה והרווחה

מי וינטר - מנהל המחלקה לילד ונוער

משרד העבודה והרווחה

מי פבר - פקידת סעד ראשית לחוק הנוער,

משרד העבודה והרווחה

ח' ח'ליחל - מנהלת לשכת הרווחה בנצרת

י י זכריה - מנהל לשכת הרווחה באשדוד

ו' טרייסר - לשכת הרווחה נתניה

(מרכז השלטון המקומי)

אי קרניאל - רכזת חוקי ילדים, שירות המבחן לנוער

משרד חעבודה והרווחה

נ' מימון - הלשכה המשפטית, משרד העבודה והרווחה

שי קריגר - השירות הפסיכולוגי-חינוכי,

משרד החינוך והתרבות

ל' משיח - ממונה על חקיקה, משרד המשפטים

אי בן-גרא - מזכיר איגוד העובדים הסוציאליים

ת' מורג - המועצה הלאומית לשלום הילד

מזכירת הוועדה; א' אדלר

קצרנית; מ' הלנברג

סדר-היום; הצעות לסדר

הגנה על אוכלוסיית הילדים - הצעה לסדר-היום

של חבר-הכנסת יצחק לויהצעות לסדר

היו"ר אי נמיר;

רבותי, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה. אם אין התנגדות - הישיבה פתוחה.

לחברי הוועדה יש הצעות לסדר. לפני כן אני רוצה להודיע לחברי הוועדה שאתמול,

והשכם בבוקר, ביקשתי ממזכירת הוועדה לזמן דחיפות את שר הבריאות והנוגעים בדבר בירק

לנושא התיאגוד. השר הודיע שהוא יכול לבוא ביום שני הקרוב. אחר-כך התקשרו מלשכתו

והודיעו שהוא לא יוכל לבוא בשבוע הבא אלא רק בעוד שבועיים. אני חייבת לומר שאני

רואה את זה בחומרה. המערכת רותחת והסובלים הם החולים.

אנחנו התנגדנו מלכתחילה לכל הנושא התיאגוד, בלי חקיקה ובלי רשות מרכזית, כאשר

לנגד עינינו עומדת קודם כל טובתם של החולים ואחר-כך מעמדם של העובדים.

אין לי שום כלי לחייב את שר הבריאות לבוא לישיבה. אני חושבת שלא יעלה על

הדעת שנמתין שבועיים עד ששר הבריאות יואיל להתפנות ולבוא לכאן. נראה לי שהוא לא

רוצה לבוא לכאן, וזו הסיבה היחידה לדחייה.

אני רוצה להציע שנקיים את הדיון ביום שני הקרוב. נודיע על כך לשר ולכל

הנוגעים בדבר ונשאיר לשיקול השר איך לנהוג.

רן כהן;

ויש נושא החימום, של עם יפה עם אחד.

ולענין של מערכת הבריאות. הסבל נורא. שר הבריאות יכול להיות אדיש או זועם או

לנקוט בתרגילים ארורים. הוא נמצא בארץ. היום אחרי-הצהריים הוא יהיה בישיבת

המליאה בגלל החוק לבחירה ישירה של ראש הממשלה.

אני מציע, שנזעיק היום לשעה שתיים ישיבה מיוחדת על הענין התיאגוד ונזמן גם את

השר. אנחנו יודעים שהוא נמצא. אם הוא לא יבוא זה יאמר גם לנו וגם לציבור מה

משמעות הדבר. אני מקווה שהוא יבוא, לטובת הענין.

אנחנו יכולים להציע תקופת ביניים גם לעובדים וגם לשר הבריאות. זו לא כניעה

אלא זיז כדי לתת מזור לעובדים. לא כניעה.

הרבה פעמים הוועדה הזאת הפגישה ניצים ונמצא מוצא. אנחנו מומחים בעניו מערכת

הבריאות.

י' צבן;

אני גם כן בעד הקדמת הדיון, אולי לא היום בשעה שתיים. אנחנו צריכים שהות של

זמן.

אני שותף להרגשה של חבר-הכנסת רן כהן שהסבל נורא. במקרה ביקרתי אתמול בן דוד

בבית-החולים איכילוב, זה היה נורא. אילו הייתי מאמין שישיבה שלנו תפתור את הבעיות

- אני מכיר את הסבך - הייתי בהחלט בעד ההצעה. אני בעד קיום ישיבה השבוע, אולי

ביום רביעי.
היו"ר אי נמיר
זה יכול להיות מחר במקום כל נושא החקיקה.רו כהן;

או להקדים את הישיבה לשעה שמונה.

היו"ר אי נמיר;

לא נדון עכשיו על הצד הטכני, בסוף הישיבה אני אודיע איך ננהג. אולי נקיים את

הישיבה מחר, מי שיבוא יבוא ומי שלא יבוא לא יבוא.

אשר לקו העוני. היום נקבל את הדוח"ות.

יש הנושא של קשישים בקור.

רן כהן;

לפני כהודשיים היתה פנייה של תנועת עם יפה עם אחד לאפוטרופוס הכללי. סגן השר

פרוש יודע על כך. המצב נורא. החזאי מדבר על גל קור נוסף חמור מזה שחיה, בעוד

שבועיים-שלושה. אני מציע שייצא מפה מכתב לאפוטרופוס.

י' צבן;

שופט.

רן כהן;

אני מציע שנקבל ההלטה מהירה, בחריג מהסדר הרגיל, כדי לפתור את העניו.

י י צבן;

תנועת מתנדבים, זה לא פותר את הבעיה. מדובר בתנועת מתנדבים שלא מכסה את כל

התחומים.

יש מעוטי הכנסה. חלק מהקשישים שמכוסים במסגרת ההסדר שעשינו לפני שמונה שנים

אלה מעוטי הכנסה. יש קבוצה של קשישים שהם מעבר לקו של הבטחת הכנסה, שאין להם

דואג. תנועת המתנדבים תעשה מה שהיא תעשה. אנחנו צריכים לקבל דיווח מי מבטיח לנו

שאיו קשישים מופקרים לקור נורא.

היו"ר אי נמיר;

מקובלת עלי ההצעה של חבר-הכנסת רן כהן. נכתוב לעמרם בלום, לשופט בן-דרור

ולסגן יושר.

חי פוזנר;

מאחר ששנת התקציב שונתה והיא מסתיימת ב-31 בדצמבר, כל תקציב החימום מופיע

בתקציב 1922.

היו"ר אי נמיר;

פניתי לסגן יגשר, ב-31 בדצמבר, כי היתה אלי פנייה בנוגע לצפת. במכתבו הוא כורע:

לי מה ששמענו ברגע זה מהיים פוזנר. "הנדון: חימום לקשישים עולים בצפת. בתשובה

למכתבך מהתאריך הנ"ל בנדון חימום לקשישים עולים בצפת, הנני להבהיר לך בזאת, כי

בגלל השינויים באורך שנת התקציב של שנה זו, 1991. סודר שהשנה יקבלו הזקנים את

המענק לחימום לחורף זה בחודש ינואר 1992. בחודש ינואר יהנו גם קשישים ותיקים וגם

עולים חדשים ממענקי חימום."אני מבקשת ממך, חיים פוזנר, לשלוח לנו - יש פאקס בחדר הוועדה - רשימה של

היישובים שהקשישים המתגוררים בהם הזכאים למענקי הימום.

י' צבן;

המצב יותר חמור ממה שחשבתי. אני יושבתי שהקבוצה של הנזקקים מכוסה במסגרת ההסדר

שנקבע לפני שמונה שנים. מה שאני שומע כאן, זה לא יאומן, שבגלל בעיה טכנית, שאני

לא מזלזל בחשיבותה, הקשישים האלה, שאין להם מקור אחר, לא קיבלו בנובמבר ובדצמבר

את ההקצבה לחימום, ואיש ממשרד העבודה והרווחה לא בא אלינו כדי שנפעל. זו בעיה.

האם הזקנים ישארו בלי הסקה?
רן כהן
אי-אפשר להגיד לחורף לרוכות לחודש פברואר. למה לא הוגשה לוועדת הכספים של

הכנסת בקשה נפרדת עם הסבר שהענין מחייב תקצוב מוקדם, וארור כך לכסות מתקציב 1992.
היו"ר אי נמיר
חיים פוזנר, אני מבקשת שתודיע לנו, מיד כשתגיע למשרד ממתי ההסדר של חודש

ינואר נכנס לתוקפו. אנחנו בראשית חודש ינואר. אני מבקשת שנקבל רשימה. לפי בקשת

החברים שאני שמצטרפת אליה, אנחנו רוצים לדעת מדוע המשרד לא היה ער בנושא זה.
י י צבן
לקמחא דפסרוא היו 2 מיליון מחוץ למיליון.

הגנה על אוכלוסיית הילדים - הצעת לסדר-היום של חבר-הכנסת יצחק לוי
היו"ר אי נמיר
חברי הכנסת, אנחנו עוברים לנושא שעל סדר-יומנו, הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת

יציק לוי בנושא הגנה על אוכלוסיית הילדים.

בישיבה הקודמת סיכמנו שבישיבה הבאה אנחנו מתחילים קודם כל בנושא של העובדים

הסוציאליים. אמרתי שאני מבקשת גם מבן-גרא וגם מהמשרד שיבואו לכאן עם כמה עובדים

סוציאליים מהשטח, מנהל של לשכת רווחה, עובד שזה תפקידו וגם קצין מבהן לנוער.

אמרתי שנתחיל בנושא של העובדים בשטח ועם מה הם מתמודדים.

נשמע את דבריה של מנהלת לשכת הרווחה בנצרת.
חי ח'ליחל
בשנים האחרונות חלה אמנם התפתחות בנושא הטיפול אבל היא לא עומדת בפרופורציה

לגודל הבעיות והסיבוך שנוצר כתוצאה מהמצב הכלכלי, האבטלה, העלייה, סמים של ההורים

או אחרים בבית.

ברשותכם, אתן כמה נתונים ממחקר שעשה דוקטור ג'ורג' חאג' יחיא ואציין שבסך-הכל

אנחנו סובלים ממחקרים בנושא זה.

לפחות 88% מהילדים במיגזר הערבי נחשפים לאלימות מילולית או נפשית מצד ההורים,

לפחות פעם בשנה. 30% מהם נחשפים לאלימות גופנית פעם בחודש.

6 מ-10 ילדים בסקטור הערבי, זאת אומרת 60% מהילדים בסקטור הערבי חיים

בתת-תזונה, מתחת לקו העוני. וכידוע, קיצבאות הילדים בסקטור הערבי נמוכות מאלה

שבסקטור היהודי, בגלל קי"ץ.
ובתחום הבריאותי
תמותת התינוקות בסקטור הערבי היא 1.4% לעומת ממוצע ארצי של

0.8%.

מספר העובדים הסוציאליים המטפלים בערבים בכלל ובילדים בפרט הוא שליש

בהשוואה למספרם בסקטור היהודי. כמובן שזה מקשה על הטיפול.

היו"ר אי נמיר;

כמה תושבים יש בנצרת?

הי חיליהל;

בעיר, 53 אלי- לפי נתונים רשמיים המספר- קטן יותר. נתוני העיריה מסתמכים על

חלוקת מסיכות גז.

הילדים הערבים שבמצוקה נשארים במצוקה. עמותת סיכוי כותבת שבין הילדים

המסודרים 93% הם יהודים ורק 4.3% הם ערבים. המסקנה היא, כפי שאמרתי, שיש ילדים

שנשארים במצוקה ואנחנו לא מגיעים אליהם.

ויש הנושא של מכסות, שהן קטנות במי גזר הערבי. 25% מהתקציב נקבע לפי סך

הכל באוכלוסיה. 25% מהילידם בגיל מ-0 עד 12 מסודרים בפנימיות ו-20% זה מקדם

עיירות פיתוח ומועצות אזוריות. כפי שאמרתי, המכסות במיגזר הערבי קטנות, ואין לנו

עיירות פיתוח. זאת אומרת, יש קיפוח על קיפוח.

בטירה, ששווה לראש העין, המכסה היא 12 ילדים לעומת 90 ילדים.

במסגרת הכשרת כוח אדם, נושא הנמצא על-יד משרד העבודה והרווחה, יש התמחויות

לטיפול בילד ובנוער אבל העובדים האלה מועסקים גם בתחומים אחרים. הם עושים אמנם

עבודה מקצועית אבל דבר אחד בא על-חשבון דבר אחר. קיבלנו אמנם משאבים מהמשרד, אבל

הם אינם מספיקים. המשרד בא אמנם לקראתנו , הוא מבין אותנו ומבין שיש צורך אבל

חסרים משאבים. אנחנו מגישים תכניות - אין מימוש.

העתיד נראה לי קשה מאד והמימסד יצטרך להתמודד עם בעיות יותר קשות.

יש מחסור ביועצים חינוכיים. יש מחסור קשה בפסיכולוגים בבתי-הספר. אני לא

מכירה בית-ספר ערבי אחד שיש בו עובד סוציאלי וצוות שדן בבעיות נוער. בנצרת כולה

יש תקן וחצי - חצי קצין ביקור לילדים מגיל צעיר עד גיל בית-ספר תיכון.

י' צבן;

איד זה בהשוואה?
חי ח'ליחל
בנצרת יש תקן וחצי.

יש חוסר בשירותים, מחסור קשה בחינוך קשה בכיתות ד-ה. 3 מ-4 ילדים ערביים לא

מבינים את הנקרא וחשבון ובעוד שלוש שנים נקבל אותם ונצטרך להתמודד איתם במפת"ן.

מערך השירותים בנצרת - קשה להתמודד איתו.
הי ו "ר א' נמיר
עד כמה שאני זוכרת, היו כמה הצעות לסדר-היום בנושא מימדי העוני באוכלוסיה

הערבית. לאן הן הועברו?י' צבן;

אם אינני טועה, היתה אחת שהוחלט לדון עליה במליאה.

היו"ר אי נמיר;

אסתר, תבדקי את זה.

ב-22 בחודש נקיים דיון על ההצעה לסדר-היום בנושא שירותי הרווחה במיגזר הערבי,

נזמין אותך לדיון הזה.

ו' טרייסר;

אני פקידת סעד לחוק הנוער. בנתניה יש שלוש פקידות סעד לחוק הנוער. לפי

הדיווחים האחרונים יש בנתניה 400 ילדים מוכים.

יצחק לוי;

לעומת כמה?

ו י טרייסר;

ב-1990 היו 137 פניות לשתי פקידות סעד. יושנה יש כ-130 פניות לכל איות משלוש

פקידות סעד.
היו"ר אי נמיר
את מדברת על מספר הפניות לכל אחת מפקידות הסעד.

ו י טרייסר;

נכון.

היו"ר א' נמיר;

את מייחסת את הגידול במספר הפניות לעובדה שיש יותר פקידות סעד?

ו י טרייסר;

יש גם יותר מודעות לפנות.

כפי שאמרתי, יש היום שלוש פקידות סעד. בשנה האחרונה יש כ-70 צווים פעילים.

אנחנו מדברים היום על עשרות פניות חדשות לחודש. כמעט שאין יום ללא פניות

חדשות לפקיד הסעד. כמעט שלא עובר יום ללא מקרה חירום.

אנחנו מפעילות כוננות מסודרת, זאת אומרת כל אחת מאיתנו נמצאת 10 ימים בכוננות

מלאה. אם יש מקרה חירום, מזמינים פקיד סעד.

אנחנו מחוברים למוקד העירוני ויש על כך פרסום בעיתונות המקומית. הפניות לפקיד

הסעד הן מכל הגורמים הקהילתיים - בתי-חולים, מרפאות, בתי-ספר, גנים וכו'. פקיד

הסעד נכנס לפעולה עם העובד בסוציאלי בשטח, לבדיקת הפניות.

אנחנו אוספים אינפורמציה, עושים הערכת מצב, עורכים תכנית טיפולית ואם יש

התנגדות - פקיד הסעד נכנס לפעולה.לפי חוק חסרי ישע אנחנו חייבים לדווח למשטרה. אנחנו מדווחים למשטרה כדי

להפסיק את התקיפה ולא לטשטש ראיות. כשיש הודעה על ילד מוכה, אנהנו צריכים לעשות

בדיקה לעומק כדי לדעת מהי המשפחה ומה יודעים על המשפחה ואז מדווחים למשטרה.

היו"ר אי נמיר;

מה עושה המשטרה עם המערכת השיפוטית?

ו י טרייסר;

עם הפנייה למשטרה אנחנו מבקשים חוקר נוער שחוקר את הקטין עד גיל 14, וזה עוזר

לנו מאד, יש הרתעה למשפחה והאלימות פוחתת. זה לפי הדיוווח. אנהנו ממליצים איפה

החיה החקירה כדי שהילד לא ייפגע וההורים לא יסיטו אותו ממתן עדות. כאשר מדווחים

למשטרה אנהנו נותנים המלצות בירק לקטין.

אני מבקשת להדגיש שצריך להיות זהירים בדיווח, כי מדובר בקטין. לפעמים יש צו

חירום עד 7 ימים, כדי להגן על הקטין.

צריך להיות זהירים בדיווח כי מדובר בקטין לפעמים יש לנו צו חירום עד 7 ימים כדי

להגן על הקטין.

אנחנו מבקשים שחוקר הנוער ישתף איתנו פעולה, ולפעמים מתחיל שיתוף הפעולה הזה

כבר בתהנה. כשמדווחים, צריך לדעת שמתחילה חקירה משטרתית ונוצר זעזוע במערכת

המשפחתית, נוצרות קואליציות ותפקידנו להגן על הקטין. כפי שאמרתי, בנתניה יש

שיתוף פעולה עם המשטרה. כאשר המידע מגיע למשטרה לפני שהוא מגיע אלינו, הם מדווחים

לנו ומתייעצים איתנו, כפי שאנחנו שואלים במשטרה איך לנהוג.

פניות רבות נערמות על השולחן וזה גורם לעומס. מוכרח להיות סדר עדיפות, זה קשה

לנו כי האחריות גדולה. אנהנו עושים כמיטב יכולתנו.

היו"ר א' נמיר;

המערכת השיפוטית פועלת מהר? יש גורם מרתיע?

י' צבן;

במה את תולה את היחס הטוב של המשטרה, האם את תולה אותו במפקד התחנה?

ו י טרי יסר;

בתחנה בנתניה יש מפלג נוער. אנחנו עובדים איתם. לפעמים הקשר האישי הלא-פורמלי

מחזק את הקשרים בין הגופים השונית ויש התייחסות רצינית לפניות שלנו. שיתוף הפעולה

בין שני הצדדים מביא לפעילות טובה בשטח.

יצחק לוי;

בכמה פניות את מטפלת בחודש? מהו משך הזמן הארוך ביותר שעבר עד שהגיעו לטיפול

בתלונה?

ו י טרי יסר;

חודש ומעלה.

אם מדובר על פנייה בגלל תלונה קשה אנחנו לא ממתינים אלא מפעילים מיד את

המשטרה. הטיפול מתעכב בגלל הצורך בבדיקה. הבדיקות נעשות לא רק על-ידי אלא על-ידי

העובדים בשטח. הערימה של הפניות גדלה, כי כל יום יש פניות חדשות.היו"ר א' נמיר;

יצחק זכריה, מנהל לשכת הרווחה באשדוד, לפני שלוש שנים הייתי אורחת של אגף הרווחה

בעיריית אשדוד. היתה אז תופעה של קיום יחסי מין ביו אבות לילדי המשפחה, בשכוני;

מסויימת. הייתי רוצה שתתייחס בדבריו גם לזה. לדעתי, זו היום הבעיה החמורה ביותר

והקשה ביותר.
י' זכריה
מספר הפניות בשנת 1989 היה 154, בשנת 1990 - 178, ובשנת 1991 - 251. העובדים

פועלים ומנסים לפתור את הבעיות בלי צווי בית-משפט.
י' צבן
צווי הרחקה?
יי זכריה
שימוש בחוק הנוער.

מהי ההתפלגות הגילית? עד גיל שנה - 17 מקרים; מגיל שנה עד שלוש - 12 מקרים.

המספר הולך ועולה בגילאי 15-7.
היו"ר אי נמיר
על מה אתה מדבר, על ילדים מוכים?
יי זכריה
כן. מוכים בצורה זו או אחרת. פגיעות פיסיות - 117 ילדים; התעללות מינית - 27

ילדים; הזנחה - 84 ילדים.

קיימנו מפגשים עם כל הגופים הנוגעים לנושא. יצרנו אפשרות לדווח על ילדים מוכים -

טלפוו ומזכירה אוטומטית, שירות של פקידי סעד באמצות תחנת המשטרה ומוקד עירוני, בתי-

החולים קפלו וברזילי. יש 7 פקידי סעד, אבל לא רק לנושא הזה.
היו"ר אי נמיר
אם היית צריך לדבר על משרות, כמה זה?
יי זכריה
אני לא יכול לחלק את זה למשרות. פקיד סעד הוא קודם כל פקיד סעד.
יי צבו
לכמה מה-7 שאתה מדבר עליהם יש ביפרים?
יי זכריה
רק לאחד.
רו כהו
כל השבעה הם בעלי הכשרה של עובדים סוציאליים?י' זכריה;

כן.

היו"ר א' נמיר;

אתה מנהל האגף?

י' זכריה;

כן.

רו כהן;

איזה עבורות אחרות עושים פקידי הסער?

י' זכריה;

אנחנו נתנו עריפות לפיתוה שירותים בקהילה עכור הילרים האלה, מוערוניות כיתיות,

השתרלנו שהילרים יהיו במסגרות חינוכיות ויקבלו את צרכיהם. תחנה למוגכליות - זה תחום

של העובדת הסוציאלית והיא מטפלת גם בנושאים משפחתיים אחרים כגון, הורות לקויה,

משברים, כל התחומים האחרים שעובד סוציאלי מתמצא בהם, אבל מכיוון שהשמיכה קצרה הרי

כשאתה מושר לכאן או לשם אתה גורם לכך שמשהו אחר יהיה חשוף. הפניות הן רבות, היכולת

להתמודד קשה ולפעמים יש חשש שמשהו יברח מהידיים מפני שלא טיפלו בו בזמן.

ביחס לילדים מוכים, אנחנו עובדים עם המשטרה.

היו"ר א' נמיר;

האם תוכל לומר לנו אם יש עלייה, ובכמה?

י' זכריה;

ב-1990 מול 1989, עלייה של 16% בטיפול לפקיד סעד.

יצחק לוי;

האם תוכל למסור לנו משהו לגבי העלייה החרשת, מרוסית ומאתיופית? תאם אתם מגיעים

אליהם?
י' צבו
יצחק זכריה, ברבריר שמעתי משהו שאני מסיק ממנו שאתם מעדיפים טיפול לפני שאתם

ממצים את הסמכויות שיש לכם בחוק. חייתי מבקש לדעת, אולי ממרים פבר, פקידת סעד ראשית

לחוק הנוער, האם יש מריניות מקומיות? האם יש הבדלים ביו מקום למקום? האם הניואנסים

השונים נותנים תוצאות שונות?

י' זכריה;

משפחות עולים - יש בעיה בגלל תפיסה חינוכית כזו או אחרת. יש מקרים שהאב סבור

שלהכות את הילד, זו הדרך הנכונה. ברור שבגלל משבר הדיור והתעסוקה יש מתחים במשפחה

והילדים יוצאים נפגעים. עדייו אינני יכול להצביע על דבדים ברורים. מכל מקום, יש

פניות של עולים לטיפול בתחום שנדוו באו.

היו"ר א' נמיר;

מה אתה יכול לומר לנו בנושא של יחסי מיו בתום המשפחה? פעם זו היתה תופעה

מאר המורח.י' זכריה;

כפי שאמרתי קודם, התעללות מינית - 27 מקרים.

ההורים רואים בנושא הזה עניו שהוא בתור המשפחה. יש שהאם לא תופסת את המשמעות

ונתקלתי במקרה שהאם אמרה לי, זה לא סוף העולם. יותר מזה, היא הוסיפה ואמרה: בעלי

בבית הסוהר בגללכם, אתם משתמשים באמצעים קשים. התחום הזה הוא הקשה ביותר, זה מעורר

רגשות קשים בקרב הילדים, רגשות אשם כלפי האב. הילדים אינם מבינים מדוע האב הוצא מן

הבית. כפי שאמרתי, זה התחום הקשה ביותר גם מבחינה רגשית וגם מבחינה טיפולית. יש דילמות

שצריך לקבל לגביהן החלטה.
היו"ר א' נמיר
אני רוצה לשמוע ממך, חניתה צימריו, איפה נכון להיום יש בעיה, איפה נקודות התורפה.
ח' צימריו
בראשית דברי אני רוצה לומר משהו שעלול להישמע כאילו זה נגד המערכת אבל למעשה

זה בעד המערכת. חקירת ילד פירושה ישיבה ממושכת עם הילד, עם האב, עם האם, ולפעמים

גם בבית-המשפט. שמענו כאן על כ-400 מקרים בנתניה, לשלושה עובדים, אני טוענת שאי-אפשר

לעשות את העבודה. הדברים מוצגים כאילו הכל בסדר, 130 מקרים לעובד, אפילו מלאכים

אינם יכולים לעבוד בצורה כזו.
רו כהו
130 לשנה.
ח' צימריו
130 מקרים עכשיו.
יי צבו
בו זמנית מטפלים ב-130 מקרים?
ו' טרייסר
אלה דיווחים.
רו כהו
העניו הזה של נתונים זה מכה חולה. צריך לעשות אומדן.
ח' צימריו
אנחנו הגורם המרווח הגדול ביותר בארץ. אנחנו עוקבים. אנחנו גם מעבירים

מקרים למקומות שונות, גם לנתניה.
יצחק לוי
יש לשכות שהעומס בהו גדול פי כמה מזה שבנתניה.
חי צימריו
כשיש משבר המשפחה שמה על עצמה שריוו, היא סגורה. אנחנו לא מצליחים להגיע אליה,

רק בקושי אנחנו מצליחים לפעמים להגיע אל הילד.
אשר למוקדים
כשילד רוצה לדבר על אב אונס או כאשי מישהו רוצה לדווה על ילד

מוכה - אין אפשרות לטלפן למוקד עירוני או למזכירה אלקטרונית, כי מי שרוצה לדווח

לא יודע עם מי לדבר.

לנו יש מוקד. הצעתי בעבר ואני חוזרת ומציעה להעמיד את המוקד שלנו לרשות משרד

העבודה והרווהה, אם הוא ירצה בכך.
היו"ר א' נמיר
אנחנו חוזרים ושומעים דיווחים. עייפנו מדיווחים. מה את מציעה, ולא באוטופיה.

אנחנו יודעים מה יש, מה אפשר להשיג ומה אי-אפשר להשיג במציאות הקיימת. מה את מציעה

לעשות עכשיו כדי שהמצב יהיה יותר טוב.
ח' צימריו
רק כשאנחנו חולמים והדברים נראים כאוטופיה אנחנו מגיעים למשהו. אחרת לא מגיעים

לשום דבר.

עכשיו, כרגע אני מציעה להכשיר יותר אנשים שיהיו מיומנים לטפל בילדים.
היו"ר אי נמיר
מי יתן את התקציב?
יצחק לוי
יש התרמה.
ח' צימריו
מהתרמה שלי אני מוכנה לסבסד חלק מההכשרה.
היו"ר א' נמיר
אנחנו מקבלים ריאנוזה, צריך לטפל, צריו לעשות, אבל אנחנו יודעים שיש מגבלות.

מה הם הדברים הכי דחופים והכי חשובים שצריך לעשות?
ח' צימריו
הכשרה. ודבר נוסף: מרכז שירותי חירום, זאת אומרת מקלטים.
היו"ר אי נמיר
על כמה רובר?
יצחק לוי
על שלושה; בצפוו, במרכז ובדרום.
חי צימריו
צריו לשפר את האפשרות לדיווחים.
רו כהו
האם יש לכם טלפוו רגיל או טלפוו חירום? מספר רגיל או שלוש ספרות?
חי צימריו
מספר רגיל. אנחנו מנסים עכשיו להשיג, והייתי מאד מאושרת אם היינו יכולים להגיע

למספר שמתחיל ב-177, זאת אומרת פנייה על חשבון מקבל השיחה.

הייתי רוצה לראות במערכת הרבה יותר אנשים שעוברים בנושא זה.

אשר לתקציבים. אנחנו משלמים תקציבים מאר מאר בברים גם בכסף וגם ברברים אחרים,

כי לא משקיעים בילדים מוכים, שיותר מ 60%-מהם נכנסים למעגל העבריינות ואחר-כר הם

עולים למדינה הרבה יותר. צריכה להיות רביזיה בנושא התקציב.

היו"ר א' נמיר;

חיים פוזנר, אולי תוכל לומר לנו מה קורה עם שלושת המרבזים. סגן השר, מנחם פרוש,

ומנכ"ל המשרד, מר שוורץ, אמרו לנו, שהנה הנה זה מתבצע. מה קורה עם שלושת המרכזים.
חי פוזנר
המרכזים כולם ייפתחו השנה.

היו"ר אי נמיר;

מתי?

חי פוזנר;

בחודש מאי.

היו"ר אי נמיר;

למה במאי?

חי פוזנר;

יש בעיות מורכבות לאיתור מקורות לשבירת מבנים, חוזים וכוי. אנחנו מקווים שבחודש

מאי יופעלו שלושה.

מי וינטר;

המרכז בקרית-אתא יתחיל לפעול בראשית חודש מאי. המנהל יתחיל לעבוד ב-1 באפריל.

הסיבה שהמרכז הזה עדייו לא נפתח למרות שיש כל התקציב, כי בעל הבית ערייו מתגורר שם

וייצא בראשית חודש מאי.

בידושלים נכנסת מנהלת לעבוד. היו בעיות עם אקי"ם בקשר לרכישת שטח. יש תרומה

המהווה חלק גרול מהתקציב. אני מעריך שזה ייפתח בראשית חודש מאי.

כרגע יש משא-ומתן עם דוקטור חניתה צימריו ואגודה וולונטרית ביחס לאזור תל-אביב.

חי צימריו;

לא נראה לי שזה יהיה השנה.

מי וינטר;

יש לנו אישור מהאוצר להקמת מרכז בלוד.יצחק לוי;

מהשנה שעברה?
מ' וינטר
כן. השאר זה יוזמות שלנו.
יצחק לוי
האישור שאתה מדבר עליו, זה בתקציב 1991.

מ' וינטר;

לא השתנה שום דבר.

יצחק לוי;

אבל התחילה שנה חדשה.

אני שואל: האם המשרד ביקש תקציב ל-1992? אני יודע שמדברים על קרית-אתא. ירושלים

ותל-אביב, לגביהם אתם הולכים בדרבים אחרות. מה לגבי הדרום?

מ' וינטר;

אגף התקציבים אומר, עדייו לא פתחתם את המוסד הראשון. דיוורותי עבשיו על שניים

שבהקמה.

יצחק לוי;

בתקציב 19992, האם היגשתם בקשה לאישור מקלט נוסח? לא קיבלתם?

מ' וינטר;

בתקציב 1991 ביקשנו שלושה. אגף התקציבים אמר, כל עוד שלא יוקם מקלט אחד לא

נאשר יותר.
היו"ר א' נמיר
לא משתמשים בכסף. זו גם הסיבה שהחזרנו את הבקשה לגבי הקרן למניעת אבטלה, כי לא

השתמשו בכסף.
יצחק לוי
עוד לפני 1991 קיבלתם בסף שהיה מוקפא, למקלט בקרית-אתא. אני שואל לגבי 1992.

אני שואל, אם בתקציב 1992 יש לכם תקציב למקלט נוסף. אני מדבר על הדרום.
היו"ר א' נמיר
זה תוקצב בתקציב של השנה שחלפה. האם השתמשו בזה לדברים אחרים או שזה הועבר

מהשנה שחלפה לשנה זו?
מ' וינטר
גם וגם. חלק הועבר לנושא המקלט וחלק לשימושים של ילדים בסיכון.היו"ר א' נמיר;

למה?

מ' וינטר;

לביפרים.
היו"ר א' נמיר
כמה ביפרים קנו?

כמה היה מתוקצב בשנה שעברה להקמת מקלט אהר לילדים.
מי וינטר
850 אלף ש"ח.
ח' פוזנר
התקציב של 850 אלף ש"ח נשמר והועבר משנה לשנה.
היו"ר א' נמיר
כמה היה תקציב ההפעלה?
מ' וינטר
כמיליון ש"ח.
היו"ר א' נמיר
מה עשו עם זה? כמה ביפרים קנו?
מ' וינטר
לא במיליון ש"ח.
היו"ר א' נמיר
השתמשו בכסף לדברים אחרים.
מ' וינטר
להשתלמויות, הכשרה במסגרת חוק הנוער וכו'. בעיקרו של דבר זה היה לפעולות בנושאי

ילדים בסיכון.
ח' פוזנר
בעיקר הכשרה והשתלמויות.
היו"ר א' נמיר
כל הזמן משתלמים.מ' וינטר;

לא כל הכסף הוצא.
היו"ר אי נמיר
כמה הוצא?

מ' וינטר;

אני לא זוכר.
היו"ר א' נמיר
לפעמים האוצר צודק, נותנים כסף אבל לא מוציאים אותו או שמוציאים אותו לדברים

ארורים, לכן האוצר בא ואומר, כל עוד לא השתמשתם בכסף שניתן, לא יינתן כסף אהר. נתנו

מיליון, למה ניתן עוד?
יצחק לוי
סגן השר הודיע שכל התקציב מוצה.
ח' פוזנר
אין בעיה מצד סגן השר.

הסכום הוא לא מיליון אלא הרבה פחות ממיליון, שכולו הועבר לפעולות בנושא ילדים

בסיכון.

אשר לתקציב הפיתוח, הבנו שאם נתחיל בעבודות נוכל לקבל כסף. עכשיו אנחנו במצב

לא נוח כי עדיין לא הפעלנו שום מפעל.
מ' רינטר
קיבלנו סכום שבקושי הספיק להפעלת מקלט. מכיוון שלא יכולנו לרכוש מקלט לא יכולנו

להשתמש בכסף להפעלה, והשתמשנו בכסף לפעולות שקשורות לילדים בסיכון.

לא יכולנו לרכוש את המקלט.
מ' פבר
אני רוצה להוסיף לנושא התקציב. אינני יודעת על מיליון או על חצי מיליון. אני

ידועת שמכיוון שלא הפעלנו את המקלט נעננו לפניות ביחס לכספים. יש סעיפים כמו אירוח

ילדי מוסדות שמאז המלחמה היינו לו. מתברר שיש הרבה התעללות מינית בילדים ואסור להחזיר

את הילדים הביתה. יש צורך בתקציבים לפעולרת מיוחדות כגון, נסיעה במונית לבדיקה. אני

חייבת לומר שפתחנו קצת את היד ונתנו.
היו"ר אי נמיר
כמה כסף זה?
מ' פבר
לעיריית ירושלים אושר השנה סכום של 30 אלף ש"ח לנושאים שונים של חוק הנוער.

היום אין בדיקות בשירות הפסיכולוגי. מחיר של בדיקה מהירה נע בין 700 עד 3,000 ש"ח

לפסיכולוג ששמו יתקבל בבית-המשפט כאמין.הודענו לכולם שבשנה הבאה נפעיל את המקלטים ולא יהיה כסף לאירוח ולא להוצאות

מיוחדות.

הכסף הלך לקדיאות שהגיעו מן השטח.
יצחק לוי
שהמקלטים עומדים להיפתח - זו בשורה חשיבה. אני מצטער שאזור הדרום נשאר בלי

מקלט. המצב באזור הדרום חמור, ואני פונה בקריאה שייפתח שם מקלט. אי-אפשר להשאיר

את האזור הזה בלי מקלט.

אני מביו שמקלט יתן טיפול ראשוני ודרך המקלט נפתור בעיות אחרות. ילד במצב

טראומטי יקבל במקלט צוות שיטפל בו. המקלט לא יהיה רק מלון אלא מטרתו היא להציל

ילד שמצבו בבית קשה. האם אני צודק בתפיסתי זו?
מ' וינטר
חלקית הוא יתו תשובה.
ח' צימרין
אני רוצה להבהיר לעצמי. אנחנו נמצאים במשא-ומתן בקשר למקלט. לפני שבוע ראינו

מבנה. אם תוך שבועיים ניתן תשובה חיובית - הוא יעמוד לדשותנו. פניתי למשרד הרווחה,
והתשובה היתה
לא, נדבר על זה בעוד חצי שנת.

היו"ר א' נמיר;

מתי אמרו לך, בעוד חצי שנה?
ח' צימרין
השבוע. קיבלתי תשובה שאותה מוטי וינטר השמיע כאן עכשיו, שקודם המקלטים צריכים

להיות מופעלים ואז אפשר יהיה לפנות בקשר לנוספים.
ח' פוזנר
לגבי 3 מקלטים, אנחנו מגייסים אמצעים. לגבי המקלט הרביעי, אנחנו לא נמצאים

עדייו בשלב הזה. אנחנו מקווים שעד סוף השנת יופעלו 3 מקלטים.

רו כהו;

ההתרשמות שלי היא שאיפה שהוא יש הגברה של המודעות, הגברת האיתור של המקרים

אבל עדייו לא הגענו לפתרוו. זאת אומרת, הבעיה נחשפת ורואים את היקף האסוו במלואו,

עוצמה נוראה של הפגע אבל ההיערכות היא עדייו מו הימים הקודמים. ההיערכות הנוכחית

של הממשלה, של משרד העבודה והרווחה היא איטית מאד, נראה, כו, לא. משרד העבודה והרווחה

לא קלט, למיטב הבנתי, מהי המשמעות של המצב החמור. יש פה מצב חמור ביותר. אולי יכולה

להיות תשובה למקרה ספציפי, אבל זה לא מענייו. לא מביאים בחשבוו שכר יכך ילדים ייפגעו,

יירצחו או ייאנסו. איו קשר ביו המצב הנורא של הילדים, ביו הזוועה לביו רמת הטיפול.

הייתי אומר שיש כאו רמת טיפול שאננה מול סכנה נוראה. זה הקונטרסט הנורא מכל.

לי איו הרגשה שאנחנו, כוועדה של הכנסת, מותקפים בלחץ קשה וברוטלי של הממשלה,

זאת אומרת של המשרד לשנות סדרי עולם בעניו זה, לא בנושא חקיקה ולא בנושא תקציב ולא

לגבי שינוי יעוד.

יצחק לוי;

בחקיקה עשינו.
היו"ר א' נמיר
יש חקיקה נפלאה.
רו כהו
אני חבר גם בוועדת הכספים. אנהנו רואים מה קורה. כל קבוצה שמרגישה שאסון

מתקרב או שאינטרסים כאלה ואחרים יושבים על פתחנו - לא נותנים לנו לנשום.

אבל בוועדה הזאת, אם חברי כנסת כמו יצחק לוי או אורה נמיר לא מתריעים - איש

לא מטריד את מנוחתנו. אנחנו צריכים להטריד אתכם, את משרד העבודה והרווחה. לדעתי,

צריו לשבור את השאננות הזאת של המשרד. אני לא מסוגל להבין את השאננות הזאת. אני

לא מבין מה מסתתר מאחורי הענין הזה. לא יכול להיות שסגן השר לא רואה מה קורה. אני

לא מבין מאין נובעת האטימות והאדישות שיש.
היו"ר א' נמיר
אילנה קרניאל, יש לר כמה דקות.
א' קרניאל
אני יכולה רק להוסיף להרגשה הקשה ולומר, שמי שעובד אין לו זמן לעמוד בפתח

ולבקש כספים. העובדים מוצפים בעבודה. יש חקיקה יוצאת מן הכלל.קיבלנו תקציב חלקי

לקניית טייפים. אנחנו מקליטים כל חקירה אבל אין לנו כסף לתמלל. התיקים נופלים מפני

שהם לא מגיעים למשטרה. יש לנו בעיות קשות סביב הנושא הזה.

בכל הארץ אין כוננות לעובדים. אנשים נקראים בכל השעות אבל לא מקבלים עבור

כוננות. אנחנו פרוסים על פני כל הארץ, מהצפון עד הדרום, יש חוקרים אבל לא מקבלים

עבור כוננות אחרי שעות העבודה. האנשים נקרעים.

עם זאת אני רוצה לומר, שלמרות ההתמרמרות הרבה, למרות הקושי שהתפקיד דורש,

אנשים עושים את העבודה אבל אין מי שזועק כדי שיעזרו לנו.
היו"ר א' נמיר
מר ברנר, משנה לנציב שירות המרינה, מה תוכל לומר לנו בנושא של הכוננויות?

יש גם הוראה של שר הבריאות ושל מנכ"ל המשרד ביחס לכוננות של עובדים סוציאליים

בחדרי המיון בבתי-החולים. מדוע זה לא מתבצע.
י' ברנר
אינני יכול להשיב על השאלה שלך. לא ידעתי למה זומנתי לישיבה הזאת.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת שתטלפן ותבדוק.
י' ברנר
חבל שלא נאמר על מה ידברו.
אי אדלר
נאמר שהנושא הוא תוספת תקנים של עובדים סוציאליים. היה לי ויכוח עם האוצר.

הבהרנו שמדובר על תוספת תקנים של עובדים סוציאליים.
י' ברנר
זה לא נושא שלנו. זה נושא של אגף התקציבים.
היו"ר אי נמיר
אתה אומר שלא ידעת על מה הישיבה. אני לוקחת על עצמי אחריות. אני מבקשת שתטלפן

לנציבות שירות המדינה ותמצא את האיש שהנושא הזה הוא בתהום האחריות שלו.

א' בן-גרא;

בדיון הקודם שמעתם ששר הבריאות ומנב"ל משרד הבריאות אישרו תקני כוננות של עובדים

סוציאליים בבתי-החולים. מי שאחראי לזה שה נציבות שירות המדינה, שנציגיו לא היו בישיבה.

סוכם שנזמין את האיש שיסביר מדוע לא מאשרים תקנים.
ח' פוזנר
יש ועדה שמונתה על-ידי הממשלה, ועדת הרמלך, שבודקת את המצב ברשויות המקומיות.

זו ועדה לבדיקת גרעונות, שיושבים בה נציגים של משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון

המקומי. משרד העבודה והרווחה הגיש רשימת דרישות שבה מדובר על תוספת של 200 עובדים

סוציאליים לרשויות המקומיות, שישאו בטיפול בילדים, ו-500 עובדים קהילתיים.

בקשתנו לא נדחתה על הסף. מתקיימים דיונים. אולי נצליח לסגור חלק מן הבעיה.
היו"ר א' נמיר
אני כבר למדתי שאנחנו בוועדה לוקחים על עצמנו לעשות מה שהממשלה לא עושה.

אני מציעה שנקיים בהקדם האפשרי ישיבת עבודה, לא עם כל כך הרבה מוזמנים. נלך צעד

אחרי צעד ונפתור דבר אחרי דבר.

נושא המקלטים, זה המטריד ביותר. צריך ללכת על 3 ולא לוותר על מקלט נוסף בדרום.

אין לי כוח לשמוע דיווחים. האם מישהו יתן עכשיו 700 תקנים לעובדים סוציאליים?

על מה אתם מדברים?

אנחנו נזמין לישיבה הקרובה גם את חיים פלץ וגם את שי טלמון מהאוצר, את שניהם.

נזמין גם את יחזקאל הרמלר. אני רוצה לנצל את כל קשרי. נראה איפה אנחנו עומדים בסיפור

הזה.

נתחיל לעבוד קודם כל בנושא המקלטים, כדי שיוקמו מהר ככל שאפשר. נגמור ענין אחד

ונלר לענין נוסף. אי-אפשר לתפוס בבת אחת עולם ומלואו.

יש בעיה שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה - המיגזר הערבי. אני לא מציעה שיהיה מעון

נפרד לילדים ערביים. אנחנו מוכרחים לקבוע שבכל מעון או מרכז כזה תהיה מכסה לילדים ערביים.
יצחק לוי
במקלטים?
היו"ר א' נמיר
כן. אני לא בעד מקלט נפרד לילדים ערביים. מה שקורה שם מבחינת סידור ילדים, זה

זועק לשמיים, מה שקורה שם מבחינת סידורים בפנימיות והוצאת ילדים - זו בושה לכולנו.יצחק לוי;

אני מסכים ומקבל את עמדת היושבת-ראש, שתפסת מרובה - לא תפסת. אני מסכים שצריך

ללכת צעד אחרי צעד. עניו המקלטים, זה נושא דחוף. אם אין כוננויות לחוקרי נוער, זה

גורם לכר שאיו חקירות ותיקים לא נשלמים. צריך להביא בחשבוו שלפעמים השעה הטובה

ביותר לחקירת משפחה זה בשעות הערב. יש אנשים מסורים שאינם יכולים לעשות את עבודתם

בגלל הנושא של הכוננות. תקנים - זו בעיה שמוכרחים לפתור אותה. בקשתי היא לנתק את

פקידי הסעד מיתר התפקירים. אי-אפשר שפקיד סעד יעסוק גם בדברים אחרים, הוא צריך לדעת

מהו אופי עבודתו. במצב הנוכחי פקידי הסעד לא ממלאים את התפקיד העיקרי שמוטל עליהם.

אני חושב שאשליה היא לומר לפקיד סעד, תהיה גם פקיד סעד וגם עובד קהילתי. זה לא יכול

להתבצע. צריך שתהיה הגדרה ברורה, שיהיה ברור שפקיד סעד הוא רק פקיד סעד ולא משהו אחר.

אני מקבל על עצמי להעלות מעת לעת הצעה לסדר.

הגיע אלי אתמול מידע שהפליא אותי וזעזע אותי: ילדה במצוקה, ילדה מוכה נשלחה,

מחוסר מקום מתאים, לבית-חולים לחולי נפש.
היו"ר א' נמיר
אנחנו מכירים את הסיפורים האלה. היו לנו 3 דיונים בנושא זה.
יצחק לוי
אני מדבר על ילדה בת שלוש-עשרה וחצי, שחודש וחצי נמצאת בבית-חולים אברבנאל

ומצבה מתדרדר והולך יום ליום. זו ילדה מלוד שנפלטה ממוסדות אחרים. היא בוודאי לא חולת

נפש, אלא בגלל היותה בבית-החולים אברבנאל מצבה התדרדר מאד ואני חושש שזה עלול להיות

מקומה.
רו כהו
היתה בעיה דומה לגבי 12 ילדים, שהוצאנו אותם אחד אחד.
יצחק לוי
שם הילדה נמצא אצלי. צריך להוציא אותה משם.
יי ברנר
מבירור שנעשה אני מביו שהנושא של כוננויות בבתי-החולים לא אושר על-ידי הנציבות.

המדיניות של האוצר היא לא להרחיב את נושא הכוננויות כתוספת שכר. זה היה פסול מלכתחילה.

האוצר ונציבות שירות המדינה מבקשים לעצור את הרחבתה של השיטה הזאת.
רו כהו
זה נובע מהחוק.
יי ברנר
נושא השכר והתוספות השונות זה נושא כאוב יש יותר מ-1,000 סוגי תוספות, ביו

השאר תוספת כוננות. זו אחת הסיבות שבגללו הוקמה ועדת זוסמו.

אנחנו מקווים שלקראת הסכם השכר הבא, אם לא יהיו מכשולים בלתי צפויים, נוכל

לבטל את כל התוספות, כולל תוספת כוננות. יש תפקידים שצריכים להיות מופעלים 24

שעות ביממה - יש שעות נוספות, יש עבודה במשמרות, יש קריאת פתע אבל לא תוספת כוננות.

לכל משימה אפשר למצוא פתרון מתאים ובו להשתמש. לתת אישור ללא הנציבות, עם כל הכבוד,

מי שנתו את האישור בנושא הכוננות לא היה מוסמך לכך.
היו"ר אי נמיר
אני מציעה שכשם שפעלנו לגבי הילדים בנס-ציונה, גם כאן נטפל באחד אחד, צעד

אחרי צד. למדנו לדעת שעם כל האמירות הכלליות והחוקים הכלליים, אם איו טיפול פרטני

שום דבר לא נעשה.

רו כהו;

יש תקנות שקובעות איר צריר לקיים את החוק. מצד שני באה הממשלה ואומרת, יש לי

פטנט יותר טוב. התוצאה היא שאיו לא זה ולא זה. תשבו ותחליטו לפי איזו דרך אתם הולכים.

אנחנו מטפלים בפיקוח נפש ואתם באים ומטרפדים. זה לא יכול להימשך.

היו"ר א' נמיר;

אם אנחנו רוצים לקדם את הדברים איו לנו ברירה אלא ללכת צעד אחרי צעד כדי

להגיע לפתרון.

בישיבה הקודמת התעוררה שאלה למי יוגשו התלונות. אולי צריך להחליט שבמקום שיש

מוקד - זה יהיה למוקד, ואיפה שיש משטרה - זה יהיה למשטרה.

הנושאים החשובים ביותר הם המקלטים והכונניות. אני מבקשת מיעקב ברנר, חיים

פוזנר ומוטי וינטר, שתהיו מוכנים לקראת הישיבה הבאה, גם בנושא המקלטים וגם בנושא

הכוננויות. אנחנו רוצים לדעת על מה מדובר.
ח' פוזנר
מדובר על עובדי מדינה, חוקרי נוער עובדי מדינה.

היו"ר א' נמיר;

שירותי מבחו לנוער ועובדים סוציאליים בבתי-חולים. אני מבקשת שנדע על כמה

כוננויות של עובדים סוציאליים בבתי-חולים מדובר.

אני מבקשת גם מנציגי משרד הבריאות, תכינו שיעורי בית ותבואו אלינו עם נתונים,

כדי שנדע על מה צריר לדבר עם האוצר.

בישיבה הבאה נדוו בנושא המקלטים והכוננויות. לא יוזמנו כל כר הרבה אנשים. זו

תהיה ישיבה עם מספר מוזמנים מצומצם יותר - משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות,

משרד המשפטים, משרד האוצר ונציבות שירות המדינה. משרד המשפטים חייב ללוות אותנו

בנושא הזה, כי מדובר בחוק. נזמיו גם את המשטרה.

מר פוזנר, אני מבקשת שנדע כמה צריך לעלות כל אחד מהמרכזים, כמה תעלה ההקמה,

לא בניינים חדשים, וכמה תעלה ההפעלה והאחזקה. וכמה צריר לעלות המקלט שרוצים שיהיה

יחד עם האגודה שדוקטור צימריו עומדת בראשה. נראה על איזה סדר גודל מדובר כדי שנדע

על מה לדבר עם האוצר.

תודה דבה לאורחים שלנו.

אני מבקשת שחברי הוועדה ישארו. אני מבקשת להעלות נושא שקשור במשרד הבריאות.

מה שקורה במשרד הבריאות זה נורא. עכשיו יש שביתה, עיצומים. קיימנו איו ספור דיונים

וישיבות על נושאים השייכים למשרד הבריאות. התערבנו וסיייענו. עכשיו יש בעיה הגורמת

סבל לחולים. אתמול בבוקר, בשעה שבע בבוקר טלפנתי אל אסתר, מזכירת הוועדה, אמרתי;

מתי שנוח לשר הבריאות - אנחנו נקיים ישיבה. הוא לא יכול להתפנות השבוע. הצעתי

תאריר אחר אבל השר אומר שהוא יתפנה רק בעוד שבועיים.
רן כהן
אם השר לא יכול לבוא, שישלח את המנכי'ל.
היו"ר א' נמיר
אולי נוכל לקיים את הישיבה מחר.
א' אדלר
יש לי תחושה שחיים הברפלד לא יבוא אם השר לא יבוא.
רו כהן
ההסתדרות לא באה גם לדיוו על נושאי שבד פרופר. אנחנו לא יכולים להיות תלויים.

לא ייתכו שאנחנו נהיה עקרים מפני שזה או אחר מטרפד אותנו.
היו"ר א' נמיד
שר הבדיאות הודיע לנו שמחר יש לו יום עיוו בחיפה. ביום רביעי יש ישיבה של ועדת

שדים לבטחוו. נבקש מהשד שישחדד את פדופסוד שני כדי שפדופסוד שני יוכל לבוא לכאו.

מי שיבוא - יבוא. אנחנו לא יכולים לשחק ולהתעלם ממה שקודה עם החולים. איש לא יבוא -

נפתח את מישיבה בלי אף אחד.
דו כהן
העובדה שלא באים, יש לה משמעות.
היו"ד א' נמיר
תודה דבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.

קוד המקור של הנתונים