ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 25/12/1991

המצב במגן-דוד-אדום; סגירת 15 תחנות ומוקדים של מד"א בערי הפיתוח (של חה''כ ע' זיסמן)

פרוטוקול

 
הכנסת השתים עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 332

מישיבת ועדת העבירה והרווחה

מיום רביעי, י"ח בטבת, התשנ"ב - 25 בדצמבר , 1991, ב שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אי נמיר - היו"ר

נ' ארר

ת' נוז'נסקי

ע' זיסמז

ע' פרץ

י ' צבן

י ' צור
מוזמנים
מ' גפני - סגן שר לענייני דתות

י' ולר - ראש עירית כפר סבא.

מ' רום - ראש עירית חולון

בי טביב - ראש עירית ערד.

רר' י' וענונו - ראש מועצת קרית מלאכי.

שי אבוהב - ראש מועצת קרית-טבעון.

אי צוק - מועצה מקומית קרית-טבעון.

אי קיסר - מ"מ ראש עירית כרמיאל.

די קרפ - ראש מועצת קרית אונו.

מי שיבס - סנן ראש עירית עכו.

יי חזן - ראש המועצה אופקים.

מי בר-ניורא - כלכלנית במרכז השלטון המקומי.

רי ננר - משרר הפנים.

צי פרידמן - אנג התקציבים, משרד הפנים.

אי כהן - סמנכ"ל משרד הבריאות.

י' נבו - תקציבין משרד הבריאות. וחבר הוועדה להפעלת מד"א.

ני נבע - מרכז תחומים בלשכת החשב הכללי, משרד האוצר.

דרי י' אדלר - מנכ"ל מד"א.

י' קסטר - יו"ר הוועדה להפעלת מד"א.

דר' אי מאיר - חבר הוועדה להפעלת מד"א.

פרופ' מי רווח - מנהל ביית חולים רמב"ם, חבר הוועדה להפעלת מד"א.

בי גורין - חבר הוועדה להפעלת מד"א.

חי דגן - סמנכ"ל למינהל ומשק במד"א.

סי אלוס - מזכיר מועצת פועלי אופקים.

ני אבוקסיס - מועצת פועלי אופקים.

אי בן קסוס - יו"ר ועד ארצי במד"א.

ע' ברנס - חבר ועד עובדי מד"א.

יי עסל - חבר ועד עובדי מד"א.

אי בין - חבר ועד עובדי מד"א.
מזכירת הוועדה
אי אדלר
קצרנית
שי צהר

סדר היום; א. סנירת 15 תחנות ומוקדים של מד"א בערי הפיתוח

(של חה"כ עי זיסמן).

ב. המצב במנן-דוד-אדום.א. סגירת 15 תחנות ומוקדים של מד"א בערי הפיתוח (של חה''כ ע' זיסמן)

ב. המצב במגן-דוד-אדום.
היו"ר א' נמיר
בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. בהסכמת

חברי הוועדה. אני מכריזה על היטיבה הזאת הישיבה פתוחה.

על סדר היום שלנו דיון בהצעתו של חבר הכנסת עמנואל זיסמן בנושא:

סגירת 15 תחנות ומוקדים של ד"א בערי הפיתוח. הוספנו את הנושא: המצב במד"א.

ב- 2 בדצמבר קיימנו ישיבה ראשונה בנדון, ובה בחנו שני דברים: את מצבה

הכספי של מד"א, ומצב אכיפת או אי-אכיפת החוק הלכה למעשה. אנחנו דנו נם

במצבה הכספי של מד"א, ונבקש לשמוע ממר קסטל מה קורה בשטח. אני אומרת את

הדברים האלה כמי שהצביעה, ולמעשה הכריעה בעד התיקון בחוק מד"א, כמו שעשה

נם חבר הכנסת זיסמן. אנחנו עשינו זאת מתוד הבנה שזו הדרד לתקן את מה שקורה

במר"א. לצערנו הרב לא כר אנחנו חושבים היום.

החלטנו להזמין לישיבה זן את כל ראשי המועצות המקומיות שעל תחנות

מד"א שבמקומותיהם מרחפת סכנת סגירה. אנחנו מבקשים לשמוע מראשי המועצות מה

מעיק עליהם ומדוע קשה להם לקבל את ההחלטה הזאת. אנחנו מבקשים לשמוע ממר

קסטר מה קרה מאז הישיבה הקודמת.
י' קסטל
ד"ד אדלר נתמנה מנכ"ל מד"א מה-1 בדצמבר 1990. במשך כל החודש נעשו

מאמצים לגבות כספים ולנסות ליישר את ההדורים, תוד שיתוף הרופאים, אר ללא

הרבה הצלחה. את נט"ן בקרית גת היינו חייבים לסגור כי לא היו מוכנים לחתום

על ההסכם ולהכניס את הכספים. והרי ברור לכל שאי אפשר להפעיל את נט"ן כלי

כוח אדם, בלי דלק וכוי, גם אחרי שאנחנו מנסים לקמץ בהוצאות.

ב-1 בדצמבר. יום לפני ישיבת הוועדה הזאת, היתה למנכ"ל החדש ולי ישיבה

באוצר עם מר טלמון, סגן הממונה על התקציבים באוצר, ועם סמנכ"ל משרד

הבריאות מר אילן כהן, וחתמנו על נייר האומר שתוד 15 יום, עד ה-15 בדצמבר,

ייחתם ההסכם בין מד"א למשרד הבריאות, שמאחוריו יעמוד גם משרד האוצר,

וכתוצאה מההסכם הזה האוצר יזרים למד"א סכום כסף שלאפשר לו להכנס להסדר

חשבונות עם ועד העובדים ולמשא ומתן על פיטורי 160 עובדלם. 100 איש בשלב

ראשון ו-60 נוספים בשלב שני.
היו"ר א' נמיר
מתי היה המשרד אמור להזרים למד"א את הכסח?
י' קסטל
סוכם שמיד עם החתימה על ההסדר יזרים האוצר למד"א 4,8 מיליון שקל, וזה

יאפשר למד"א להכנס מיד לאיזו שהיא יציבות. נאמר כי תוך 15 יום, בין ה-1

לדצמבר ל-15 בו, יתקיים דיון ממושך לגיבוש תכנית.

ב-1 בדצמבר התקיימה לשיבה באוצר, ובישיבה הזאת נחתם נייר שנקרא "סיכום

בנושא מד"א", והסעיף הראשון בו אומר שתוד 15 יום תחתם תכנית הבראה בין

הממשלה לבין מגן דוד אדום על בסיס העקרונות הבאים וכוי. בין ה-1 בדצמבר

ל-15 בדצמבר צריך היה להתקיים מהלד של דיונים בין מד"א לבין אנשי משרד

הבריאות ומשרד האוצר כדי לגבש את החלקים שיבוצעו במד"א כתוצאה מתכנית
ההבראה. קרי
התאריכים שבהם יפוטרו העובדים, התאריכים שבהם ייסגרו תחנות

וכו '.האוצר מצדו אמור להזרים כסף למשרד הבריאות, ומשרד הבריאות למד"א, כדי

שמד''א יובל להכנס להסדר חובות, יובל להכניס כסף לקרנות של העובדים, ולשבת

עם ועד העובדים למו"מ על תבנית ההבראה.

והנה היום אנחנו עדייו מחבים ל-15 בדצמבר, שלא בא. דבר לא נחתם, דבר

לא נגמר, דבר לא סובם. איו הסכם חתום, איו הזרמת כספים, פרט לסכום של 1,5

מיליון שקל על חשבון שכר, שהועבר למד"א עם חתימת הנייר הזה ב-1 בדצמבר.

בכסח הזה הצלחנו לשלם את שכר העובדים בשביל החודש שעבר, ומשום שאיננו

מגיעים להסדר יא נוכל- לשלם את המשכורות של רוב העובדים בשביל החודש הזה.
היו"ר א' נמיר
מונח לפני סיכום חישיבה הקודמת שלנו שבו בקשנו לקבל דיווח על החוב של

מד"א למס הכנסה ולביטוח הלאומי, וכן רשימה של כל המוקדים והתחנות עם עם

התאריד המתוכנן לסגירתם.
א' כהן
יתכז שהיתה פח אי הבנה מצדי. יכול להיות שאנשי מדייא הכינו את המסמר

המבוקש, אבל אני הבנתי שהדיון בישיבה הנוכחית יתרכז בנושא ראשי הרשויות

והמועצות שבתחומן אמורה להיסגר תחנת מד"א, ולכן לא הבנתי שצריך להזדרז

בהכנת המסמד. אחרי שיחה שקיימתי שלשום עם יושבת ראש הוועדה אמרתי לאנשי

מד"א שאינם צריכים לסיים כבר עכשיו את הכנת הניירות, אלא לקראת ישיבה

מיוחדת שתהיה מיועדת לנושא הזה. המסמד הזה נמצא איפוא בשלבי הכנה, ואינו

נמצא כרגע בידינו.

בהקשר לנושא הכספים והמימון בבלל, אכן קיימים עיבובים מצד האוצר

ונציגיו היושבים כאן בכל הקשור לחתימה על תכנית ההבראה וביצועה. היום

בצהרים תתקיים אצל שר הבריאות פגישה עם החשב הכללי ונציגיו וכן נציגי מד"א

וכל הגורמים הנוגעים לתכנית ההבראה כרי לברר מדוע איננו מתקדמים.
היו"ר.א' נמי_ר
כאשר שאלת אותי על הישיבה, מר כהן, אמרתי לד שזימנתי לישיבה של היום

את כל ראשי הרשויות והמועצות כדי. לשמוע את טענותיהם וקובלנותיהם נגד סגירת

תחנות מד"א במקומותיהם. אמרתי לד שלא נקיים היום דיון בנושא התקציב, אבל

כל אחד מבין שכאשר לא מעבירים חוב למס הכנסה,- ולא לביטוח הלאומי וגם לא

לקרנות הפנסיה. ובקושי נמצא הכסף לתשלום שכר עבודה עבור החודש האחרון,

ואיו עדיין די כסף לתשלום שכר העבודה לחודש הזה, פשוט אי אפשר לקיים דיון

רציני בנדון. אבל בקשתי לקבל את רשימת תחנות מד"א והתאריכים שבהם הן

אמורות להיסגר.
א' כהן
אי אפשר לתת את רשימות התחנות ואת התאריכים לסגירתן, כי זה קשור בקצב

הזרמת הכספים מהאוצר למד"א.
היו"ר אי נמיר
אנחנו הזמנו לכאן היום את ראשי הרשויות והמועצות, וחשוב לנו לשמוע את

דעתם. אני זוכרת שמר קסטל ציין באזני שר הבריאות, בתום הישיבה, את ההישגים

הגדולים שיש לו. אז איפה כל ההישגים האלה, אם לא יודעים היום מאין הכ7א

המשכורת של עובדי מד"א בשביל החודש הנוכחי?
א' כהן
אני מציע שתפני את השאלה הזאת אל מר גדעון גבע שנמצא כאן. אשמח לשמוע

את תגובותו.
ג' גבע
אנחנו מוכנים להזרים כספים למר"א. אבל בתנאי שזה ילווה בתכנית עבורה

מפורטת שתהיה באחריות מר''א.

ת' גוז'נסקי;

אח הרברים האלה שמענו עור לפני שנה. אנחנו רוצים לשמוע מה קרה בשנה

האחרונה.
ג' גבע
אנחנו יורעים שלמד"א יש חובות בסרר גורל של 30 מיליון שקל. בקשנו

ממרי'א לברוק את הסיבות לגרעון הכספי הגרול הזה. אנחנו מוכנים לעזור למר"א

לכסות את הגרעון, אבל בתנאי שזה יהיה מלווה, כאמור, בתכנית הבראה מפורטת,

ושזה יהיה באחריות של מר"א. אנחנו עדיין מחכים לזה.
היו"ר א' נמיר
העקרון ברור. אני רק רוצה להזכיר כאן שאנחנו מתקרבים לסיום מוער

תוקפו של החוק. וכבר עכשיו אני יכולה להודיע לכם שאנחנו לא נאריר את

תוקפו של החוק כאשר המצב הוא כפי שהינו. אי אפשר להסכים עם המצב כפי שהוא.

עשרות וערות הבראה התמנו, ומסתבר שעושים מכולנו חוכא ואטלולא.

כאמור. הזמנתי לכאן חיום את ראשי הרשויות והמועצות כרי לשמוע רעתם

בנרון, כי פה ושם שמעתי כאילו יש ראשי רשויות מקומיות המסכימים לסגירת

תחנת מר''א שבתחום שלהם, ולכו חשוב שנשמע אותם אישית כאן היום, כרי שנרע

היכן זה עומר.
מי רום
ו - ? -

בראשית רברי אני רוצה לברר את יושבת ראש הווערה ואת חבריה על שיזמו

את הריון המתקיים כאו היום בנושא שקשור למעשה במספר משררים ממשלתיים, ויש

לו כמובז קשר עיקרי למר"א. אני מבקש להציג בפניכם את זווית הראיה של חולון

בכל הנוגע לכוונה לסגור את תחנת מר"א שנמצאת בה עשרות שנים.

העיר חולון חיא הרביעית בגורלה בארץ, ואוכלוסייתה מונה 180 אלף איש.

יש בה איזור תעשיה ובו למעלה מ- 2,000 מפעלים, בהם עוברים כ-40 אלף

עוברים. מכאן שתחנת מר"א שבעירנו משרתת במשר 24 שעות ביממה אוכלוסיה של

כ-220 אלף איש. אנחנו קשורים בבת ים, אבל אני מתאר לעצמי שראש עירית בת ים

יציג בפניכם את זווית הראיה שלו.

אני טוען שלא יתכן שלא תימצא תחנת מגן-רור-ארום אפילו בעיר שהיא

שביעית, או אפילו תשיעית בגורלה בארץ, ויש בה למעלה מ-100 אלף תושבים, לא

כל שכן בעיר כמו חולון. נעשו נסיונות לשכנע אותנו בררכים לא ישירות

שלתושבי חולון יהיה טוב יותר אם תחנת מר"א שבעיר לא תמשיר להתקיים. אבל

ריון רציני בעניו הזה לא קויים אתנו. לכן אני כל כר שמח על שיושבת ראש

הווערה יזמה את הריון הזה והזמינה אותנו לקחת בו חלק.לא יעלה על הדעת לסגור תחנת מד"א בעלר כמו שלנו, בעיקר שאנחנו יודעים

שהצלת היי אדם תלויה לעתים בדקה או שתיים באשר מדובר במהירות שבה מוגשת לו

העזרה. לפני זמן די רב נפגשתי בעניז זה עם שר הבריאות, והודעתי לו את

עמדתנו ההד משמעית, שלא נסכים ולא נרשה את סגירת תזונת מד"א בחולון.
נ' ארד
כמה מתנדבלם יש בתחנת מד"א חולוז?
מי רום
אינני יודע את המספר המדוייק, אבל אני יודע שיש עשרות מתנדבים. אני

שומע עכשיו שיש בה 140 מתנדבים. אני גם לא יודע כמה משכורות היא משלמת ומה

גודל המשכורות. אבל אני בז יודע שזו תחנה הראויה לשבח. בימי מלחמת המפרץ

עבדתי מקרוב עם אנשי התחנה הזאת וראיתי את האנשים הנפלאים האלה בעבודתם.

במילוי תפקידם. וזה מספיק לי. אני גם יודע מה דעתם של תושבי העיר חולון על

התחנה, על חשיבותה ועל הצורר בה.

כראש העיר חולוז אני עושה מספר דברים בשביל התחנה, נמו פיתוח סביבתי

וכיוצא באלה דברים. אבל אינני מתקצב את מד"א וגם לא מנהל את מד"א. אני רק

יכול לעזור למד"א בדברים כאלה ואחרים, כפי שאכן עשיתי. סגירת מד"א או אי-

סגירת מד"א זה לא בידינו, אבל אנחנו מתנגרים לזה, בפי שאמרתי.

אשר לבית הולים וולפסון. אין לי צל של ספק שאלמלא תחנת מד"א בחולון

מצבו של בית החולים וולפסון היה קשה יותר מכפי שהוא היום. בית החולים

וולפסון משרת את תושבי חולון, בת ים, יפו ומקומות נוספים, ואת חדרי המיון

שלו עוברים למעלה מ-300 איש ביממה. מספר זהה או דומה של אנשים עוברים

מידי יממה את חדרי המיוז של בית החולים תל השומר. בעיר חולון ישנם 180 אלף

תושבים, בבת ים - 160 אלה איש, בסד הכל 340 אלף איש. הוסח לזה את תושבי

יפו, ואז מתברר שבית החולים וולפסון משרת את המספר הגדול ביותר של תושבים

בגוש דו. אלא שבבית החולים וולפסוד יש ב-530 מיסות, שעה שבבית החולים תל

השומר ישנן קרוב ל-1.000 מיטות.

אס התחנה בחולון תיסגר בית החולים וולפסון לא יוכל לעמוד בעומס שיפול

עליו, כי מדובר בתוספת של 400 עד 500 פניות ביממה. מכאן שבית החולים

וולפסון לא יכול להוות פתרון סוב במקרה של סגירת התחנה בחולון. לכן אני

אומר שקיומה של תהנת מד"א בעיר כמו חולון הוא ממש צו השעה.

איזו סיבה יש לסגירת תחנת מד"א בחולון שפתוחה שם כבר עשרות שנים.

תחנה שהולכת ומתפתחת ויש בה עשרות מתנדבים, והיא נותנת סיוע וסעד מהיר

וטוב לתושבי העיר? האם הפניית התושבים לבית החולים וולפסון תיתן להם

תשובה? מה גם שהמהירות שבה ניתנת העזרה קובעת לא אחת את מצבו של הזקוק לה.

התחנה בחולון צריכה להושיט עזרה לכל נפגע בעיר, כולל העובדים באיזור

התעשיה וגם תושבי השכונות של העלר, ובמיוחד מדובר בשתי שבונות שיקום

המאכלסות 30 אלף תושבים, שלרובם אלן כלי רכב.

אינני רוצה להכביר מלים. אני רוצה רק להבהיר שתחנת מר"א בחולון היא

היונית ביותר, והלא צריבה לבן להמשלד להיות פתוחה ופעילה, והיא צריבה

להמשיד לתת את שרותלה הטובלם לתושבים, והלוואי ויזדקקו לה פחות בבל האפשר.
י ' ולד
ראשית אני מבל-ש להתנצל על שאיחרתי לישיבה, אבל בסיבת האיחור יש בדי

לחזק את טענתי נגד סגירת תחנת מד"א בבפר סבא.אני מודה ליושבת ראש הוועדה ולחברי הוועדה שהזמינו אותי לדיון הזה,

ואני רוצה להתייחס אליו משני היבטרים. היתה לי הזכות לכהן עד לפני כ-10

שנים כיושב-ראש איגוד ערים. שהיה האחרון בארץ שנתן במסגרתו שרותים משותפים

למכבי אש ולמד"א. בשל לחץ של מנכ"ל מד"א דאז, שהסתייע בשר הבריאות באותה

תקופה, נאלצנו להפריד בין השרותים, ולהעביר את שרותי מד"א למנן דוד אדום,

והאיגוד עסק מאז בנושא של מבבי-אש בלבד. י

אני מעיר את הדברים האלה בי אני חושב שנעשתה אז טעות היסטורית. מדינת

ישראל היתה צריבה ללבת בביוון ההפוד, ובמקום להפריד שרותים היא היתה צריבה

לאחד למסגרת אחת את שרותי החירום. בתוצאה מהטעות הזאת הוכפל כוח האדם,

ואילו איבות השרותים נשארה לבל היותר על אותה רמה, ובוודאי לא שופרה. .

כאשר צה"ל יבנה את פיקוד העודף, שכל תכליתו לאחד כוחות של שרותי

חירום לשעת חירום, ברור שגם במערכת האזרחית צריו יהיה לאחד את שרותי

החירום. במידה ואין מאחדים את שרותי החירום ברור לכל שיש בזה משום בזבוז

גדול מאד של משאבים. איחודם של שני השרותים יכול לפי הערכתי לחסוד לפחות

שליש מכוח האדם של שני השרותים.

אני מעורר את הנושא הזה מחדש בפני כל פורום אפשרי, אבל יש לי הרושם

שאני-מדבר בפני קיר אטום. איש לא מוכן להרים את הכפפה ולהתמוד עם הנושא

הזה. שאני רואה בו חשיבות גדולה ביותר.

אני רוצה להתייחס עכשיו לתחנת מד"א שבכפר סבא על האיפיונים המיוחדים

שלה. תחנת מד"א בכפר סבא הוקמה עוד בטרם היות מדינת ישראל מדינה עצמאית,

ופעילים ומתנדבים רבים עברו דרכה לאורך כל הזמן. היום יש בה כ-150 מתנדבים

פעילים. כשהם מגיעים לגיל הצבא הם עוזבים כמובן, אבל חוזרים להתנדבותם

במד'יא כאשר הם חוזרים מהשרות בצבא.

תחנת מד"א בכפר סבא משרתת בין 300 ל-400 אלף נפש, ומקיפה התישבות

יהודית והתישבות ערבית, וכמובן מכסה גם את ההתישבות היהודית שמעבר לקו

הירוק. יש לנו תחנה אחת הקשורה עם תחנה נוספת בהרצליה.

האיחור שלי לא נבע חלילה מחוסר רצון להגיע בזמן, אלא בשל עובדה

קיימת, שבשלה לבד צריד לחשוב שלוש פעמים אם אמנם מותר לסגור את תחנת מד"א

בכפר סבא, וכוונתי לפקקים שביציאה מכפר סבא ובכניסה אליה. יצאתי הבוקר

מכפר סבא שעתיים לפני מועד תחילת הישיבה. מרחק נסיעה של 55 דקות בלבד,

ובכל זאת אחרתי. ואם צריד עוד הוכחות מדוע לא לסגור את התחנה של מד"א

בכפר סבא, הרי די בציוז הפקקים שישנם אצלנו בשעות הבוקר ביציאה מכפר סבא,

והנמשבים כשלוש שעות, והפקקים בשעות אחר הצהרים בכניסה לכפר סבא, שגם בן

נמשכים שלוש שעות. האיזור שלנו פקוק מאד, ואינני רוצה להעלות על דעתי מה

יקרה אם האמבולנסים לא ייצאו אצלנו בצורה מסודרת ממרכז האיזור המשרת את

האוכלוסיה שם.

אני כמובן מתנגד לסגירת תחנת מד"א בכפר סבא, והבעתי את התנגדותי זו

גם בפני שר הבריאות. היתה לי זכות לשמש תקופה מסויימת כחבר מועצת מד"א,

ומתוך הכרותי את הארגון הזה אני אומר שיש בהחלט אפשרות לעשות בו פעולות

יעול רציניות מאד. אבל אינני חושב שזו הדרך שבה צריד לעשות זאת. יש דרכים

אחרות ליעול השרות הזה, ואח אחת מהן איננה הדרך של סגירת תחנות,
היו"ר אי נמיר
אתמול נמסרה לי אינפורמציה שלפיה אתה מסכים לסגירת תחנת מד"א בכפד

סבא. אני מבקשת לדעת אם זה נכון.
י' ולד
אני שמח שנשאלתי שאלה זו, כדי שאוכל לחזור שוב ולהדגיש שאני מתנגד

בתכלית ההתנגדות לסגירת תחנת מד"א בכפר סבא. לבד מהבעיות שהזכרתי תביא

סגירת תחנת מד"א שם גם להתפוררות מערך המתנדבים.

אמבולנס שיוצא היום, יוצא עם נהג ועם מתנדב או מתנדבים. אם ייצא

אמבולנס עם נהג בלבד, והוא צרלד להוריד חולה או נבה מקומה עליונה, הוא

כמעט ולא יכול לעושת זאת בלי המתנדבים המתלווים אליו. לפעמים יש גם צורד

לעצור תנועה, לכווז תנועה וכוי, ובלי מתנדב הוא לא יכול לעשות את הדברים

האלה. מערד המתנדבים מהווה חלל, חשוב בעזרה שמושיטה התחנה לתושבים, והוא

עלול להתפורר יחד עם סגירת התחנה.
ב' טביב
גם אני רוצה להודות ליושבת ראש הוועדה שאישפרה לי לבוא לכאן להציג את

העניז מנקודת הראות שלנו. כאשר פניתי למשרד הבריאות ובקשתי פגישה כדי

שיבהירו לי מה מתכוננים לעשות כדי לשפר את השרות בערד, לא נעניתי ולא

נקבעה לי פגישה. ב- 28 בנובמבר בקשתי להיפגש עם מר אילו כהן, שנמצא באן,

ועד היום לא קבלתי מענה. ממר, גברתי היושבת ראש, קבלתי תשובה מהירה יותר,

ועל כך אני מודה לך.

שמענו כאז דבריהם של שני ראשי ערים, שליד עריהן מצויים בתי חולים.

אני כמובן מאמין לכל מלה שאמרו, ואני בטוח שהמצב אכן קשה נם במקומותיהם.

אבל מה יגיד תושב עיירת פיתוח שהמרחק ממנו לבית החולים הקרוב הוא מרחק שעת

נסיעה לפחות, כאשר תנאי הכבישים הם כפי שהינם, ואנחנו מכירים את מצב

הכבישים במדינת ישראל. וכאשר בישוב ישנן כל הבעיות הידועות והמוכרות שאני

פטור מלחזור עליהן.

מי שקורא את ההצעה של מד"א רואה שמדייא משנה את אופייה לחלוטין,

והשינוי יתבטא גם בשינוי התפקוד שלה. היא רוצה בתהנות הזנקה כדי לתת

תשובות לתאונות דרכים בלבד. ומה נעשה עם חולי הלב וחולים אחרים שזקוקים

לטיפול מהיר ונמרץ? קראתי היטב את הדברים וגם את מה שהיה בין השורות

הכתובות. קראתי גם את הדברים שהשיב לי במכתב מר אילן כהן, ואני מוכרח

להגיד שאני לא מוצא בזה שום התייעלות.

ו

בישובי הפיתוח אנחנו מרנישים את עצמנו אזרחים סוג בי בכל נושא:

בנושא החינוד. בנושא הרווחה, ולאחרונה גם בכל הקשור לתחבורה ציבורית בהקשר

לחוק השבת. האמנם בנושא הבריאות אנחנו צריכים למצוא עצמנו מעכשיו במעמד של

אזחרים מסוג בי? אם כד המצב, מדוע אנחנו צריכים בכלל לחיות שם? בשביל מה

יחיו תושביש עיירות הפיתוח במקומות האלה רווקה? אין לנו שרות פרטי של

אמבולנסים שיכולים לתת מענה חלקי לבעיות. שרותים כאלה לא קיימים באזורי

פיתוח.אבל יש לנו, לעומת זאת, צי של מתנדבים, וזו תנועת נוער ממש, והטובה

ביותר. יותר טובה מכלתנועות הנוער החלוציות. אלה חברה שמתייצבים יום יום

לשרות האזרח. עם סגירת התחנה אנחנו נהרוס גם את המפעל היפה והנפלא הזה.

וכל תחנות ההזנקה לא יתנו מענה לדברים האלה.

בערר מצוייה אוכלוסיה של קשישים. מדי קיץ משלשת ערד את מספר תושביה,

כי מגיעים אליה חולים רבים שרוצים להנות מהאקלים היבש שלה, ומהאוויר

הצונן. אם לא תהיה במקום תחנת מד"א תיפגע אוכלוסיית המבוגרים

והקשישים,תיפגע התיירות ותיפגע איכות החיים במקום. דבר כזה לא יתכן שיהיה,

חברי הווערה, אסור לתת למשרד הבריאות לקבוע בענין הזה. אני יודע

שמשרד הבריאות צריר לצמצם את תקציבו. אבל אל לו לפגוע בעדיפות ראשונהדורקה בקורות שהוא הכי חשוב והכי דרוש לתושבים, קופות החולים השונות נסגרות

בשעה 7 בערב, ועד שעה 8 בבוקר למחרת היום אין אל מי לפנות בבקשת שעזרה,

פרט כמובן לתחנת מגו דוד אדום,

יש אצלנו כ-27 רופאים, אח אחד מהם אינו מוכז לתת תורנות לילה, אני

משלם מתחת לשולחן. ואני אומר זאת באן בגלוי, כדי להביא רופאים שעובדים

בסודוקה. ואלה רופאים ערבים מנצרת ומאיזור המשולש, ואני משלם להם מתחת

לשולחו נדי שיתנו את השרות שלהם,

יש אצלנו כ-27 רופאים, ואף אחד מחם אינו מוכן לתת תורנות לילה, אני

מודה כאן בגלוי שכדי להשיג רופאים שיסכימו לעבוד אצלנו אחרי שעות הסגירה

של קופות החולים אני מבי רופאים ערבים מנצרת ומאזור המשולש, העובדים בבית

חולים סורוקה, ומשלם להם מתחת לשולחן בעד השרות שלהם,

אני אומר שמשרד הבריאות צריך להתפרק כולו, לפני שנה וחצי נאמר ליד

השולחן הזה שיכשירו עולים רופאים לעבודה הזאת, מצד אחד צועקים שאין די

תעסוקה לעולים רופאים, ומצד שני לא עושים דבר בענין זה, שנה וחצי מטפלים

בענין הזה, ודבר לא התקדם, אני חוזר ואומר שצריד לפטר את כולם במשרד

הבריאות, החל מהשר ועד אחרון הפקידים שם, זו ממש חוצפה, אני מבקש מכם,

חברי הו וערה, לא לתת למשרד הבריאות להוזעלל בנר,
דר י' וענונו
אם בכפר וסבא ובחולון מדגישים שהצלת חיי אדם תלויה לעתים במספר דקות

בלבד, הרי הדברים האלה אפורים ביתר דגש לגבי ערי הפיתוח שהם רחוקים מבתי

החולים, ומשום כד חשובה פי כמה וכמה העזרה שמד"א במקום יכול להגיש לנזקקים

לה.

אנחנו מתרגלים לגזירות הנוחתות על ערי הפיתוח מדי בוקר וערב בנושאי

רווחה והינורי ואנחנו מתחילים להתחסן, וכמעט מתחילים לראות כרבר מובן

מאליו שמדי תקופה מפחיתים מאתנו שרות נוסף, זה 10 ואף 15 שנה שאנחנו עדים

להורדת שרותים שונים, אחד אחרי השני, וזה בנוסף למשבי האבטלה, חוסר עבודה,

קשיי הקליטה של העליה וכו',

כאשר מדברים על סגירת תחנות מד"א נראה לי שיש בזה משום לעג

לאינטליגנציה שלנו, קודם כל עוד לא הבהירו אם מדובר בסגירת תחנה, או מוקד,

מנסים להסביר לנו שכאשר יהיה מוקד אזורי השירות לציבור יחיה יותר, כאשר

אפשר יהיה להזניק אמבולנס מהמוקד האזורי, בעצם ברור שהאמבולנסים האלה

ייצאו מתור בנין שבו הם יימצאו, כד שהבנין יישאר, כד שבשענין זה לא יהיה

חסכון, אבל יהיה חסכון באדם שעונה לפניות, כי יהיה טלפונאי אזורי שישלח את

האמבולנסים בהתאם לפניות, מאמינים שאנחנו "נקנה" את הטעון הזה ונאמין

שהכל אז יהיה בסדר, ולא מבינים שלמעשה בטעון הזה אחנו סוגרים את הקורה

ומתרחש סביב התחנה הזאת,

הבה נראה מה בעצם יש מסביב לתחנת מד"א בכל ישוב, קודם כל צריך לזכור

שהאיש שנמצא בתחנה הוא בדרד כלל חובש שיכול לתת עזרה ראשונה, כאשר הנהג לא

נמצא בתחנה, כי יכול בהחלט לקרות שהנהג נמצא מחוץ לתחנה, ועוברים 40 ואף

50 דקות עד שהוא הוזר מהעברת חולה לבית חולים, לכן חשוב שהאיש שיושב

בתחנה יכול להגיש עזרה מידית למי שפונה לשם, ואתו בתחנה נמצאים גם

מתנדבים, שכאשר קורה ארוע גדול או חמור הם יכולים לצאת למקום גם מבלי

שהנהג נמצא אתם, ועוד צריד לזכור שבתחנת"א יש גם תורנות לילה, וזה דבר

חשוב ביותר,

אשר לעלויות, אני לא יודע מהיכן צצו המספרים של 20 או 30 מיליון

שקל, אם מדברים על סגירת 15 או 17 תחנות מ"א, ומדובר בשלוש משרות בכל

תחנח, ובסו הכל 50 משרות שמכפילים ב-50 אלף שקל, מגיעים ל-2,5 מיליון שקל,וחלק מזה הרשות המקומית מממנת. גם דרו הניהול של תורנות הרופאים בלילה.

מדובר איפוא ב-2 מיליון שקל לשנה בסר הבל.

אנחנו מדברים על מקומות שאם באמת יסגרו בהן את התחנה של מנז דוד אדום

בי אז מפקירים את בריאות האובלוסיה שלחו. היתה לנו בעיה חמורה מאד בענין

תורנויות לילה של רופאים, בי לא רצינו לתת לתושבים שרות של רופאים גם

בשעות הלילה. כי המרפאות סגורות ביז השעות 6 בערב עד 8 בבוקרל. ואין עזרה

רפואית בשעות בהן סגורות המרפאות. אלא אם בן תהיה במקום תחנה פעילה של

מד''א. לבן אני חוזר ואומר שאין אלטרנטיבה לתחנות של מד''א.

אנחנו קולטים רופאים עולים שממלאים תורנויות לילה, ואסור כמובן

להפסיק את הדבר הזח.

גם מבחינת הצורך בשמירה על בריאות הציבור והאפשרות להגיש לו עזרה בל

אימת שהוא נזקק לה, וגם מבחינת העלות אני מאמין שאפשר להגיע לנוסחה

מתאימה. ואם אמנם 2,5 מיליון שקל אלה הם חוצאה בל בד גדולה ומבבידה, ניתן

יהיה לחסור ולהגיע להוצאה של 1,5 מיליון שקל בלבד, לא צריך לריב בשל הסכום

הזח, בי אני מאמין הגורמים ביחד יכולים להגיע לפתרון המתאים מתור הבנה

שאסור לסגור את התחנות ולהפקיר את בריאות התושבים במקומות האלה,
ש'י אבוהב
אני יוצא מההנחה שכל הנוכחים באן מטיבים להבין את המשמעות של תחום

הבריאות, ולכן לא אכביר מלים בענין זה. אני רוצה להביא את סיפור גלגולו של

יבת מד"א בקרית טבעון, בהיות טבעון מאופיינית ב-20% גימלאים, בעוד

שהממוצע הארצי נע בסביבות 10% כלבר.

מאחר והגימלאים הם אנשים שזקוקים יותר לשרותי בריאות, נרתמה הקהילה

וגייסה כספים להקמת בית מרי'א באמצעות אנשים בקרית טבעון שיצאו לחו'יל וקשרו

קשרים. וכר הקימה קרית טבעון את בית מד''א. יתרה מזאת: קרית טבעון מגייסת

מדי שנה סך של 100 עד 120 אלף שקל כדי להחזיק אח בית מד"א בקרית טכעון,

הסברתי לתושבים בי מאחר ואני שומע שסוגרים את בית מד"א, מוטב שיעבירו את

הכספים ישירות אלינו, ואנחנו נפעיל את בית מד"א באופן עצמאי.

נתבקשתי על ידי מד"א לא לעשות זאת, והשאדתי את ההסכם בפי שהוא. גם

הקמנו את המבנים, אנחנו גם מתקצבים את זה מרי חודש בכספים שאנחנו מגייסים

בחו"ל, ובבל זאת אנחנו נקראים אחת לחצי שנה לדיון חוזר ונשנה על סגירת בית

מד"א בקרית טבעון. זה פשוט לע מתקבל על הרעת.

במענה האזורי אין בשום פנים ואופן הבטחה לטיפול נאות בזמן אמיתי באדם

שזקוק לטיפול רפואי מיידי. והקפצת אמבולנס מחיפה אינה שרות ערד לתחנת מד"א

פעילה בתוד הישוב עצמו. אתם יכולים להבין איזו הרגשה בטחון יש לתושבי

הישוב כשהם י ורעים שבישוב עצמו יש בית מד"א שמוכן לשרתם בשעה שהם זקוקים

לעזרה, כאשר אדם יודע שבשעת צרה יש לו את בית מד''א הוא יכול להיות הרבה

יותר רגוע. וקל לכן להבין מה הוא ירגיש כאשר בית מד"א לא יהיה שם יותר

והוא יידע שבשעת הצורר הוא יצטרד לנסוע לחיפה. קיומו של בית מד"א במקום

מקנה לתושבי ו בטחון שהוא מאד משמעותי בכל הקשור לאיכות החיים,

ולבסוח אני רוצה להציע הצעה אופרטיבית, פרי הצעתה של קרית טבעון

בתחום הזח, מאחר וקצתי בכל הוויכוחים סביב הנושא הזה. נמצא כאן אתנו שיר

הבריאות לשעבר, שאגי מאד מודה לו על שמשר את ענין בית מד"א עוד שנה-

שנתיים, ראינו שבית מד"א עומד להיסגר, ולכן מצאנו דרד לטפל בזה. הפכנו את
בית מד"א למוקד עירוני. אמרנו
חבה נאחד שרותים, נמנכ"ל אמר לי שסוגרים את

מוקד מד"א. אז מה עשינו? לקחנו את הכונו של המועצה המקומית הנסגרת בשעהשתילם וחצי. ושמנו אותו במבנה. הצענו למשטרה להעביר את המוקד שלה לבית

מד"א. ואת אותו הדבר הצענו למכבי-אש במקום. נם את הרופאים העוברים בלילה

הצבנו בבית מד"א. וכר איחדנו למעשה את שרותי החירום העירוניים ביחד.
היו"ר. א' נמיר
אז בשביל מה צריך את משרד הבריאות? המקומות יעשו את זה בעצמם.
ש' אבוהב
אינני תומר בתהליר ששבו יותר ויותר דברים עובירם להפעלת הרשות

המקומית. אני חושב שצריר לתבוע שמד"א יפעילו את המוקד העירוני. ולבקש

ממר"א שהמוקד לא יטפל בנושא הבריאות בלבד. אלא יוכל לתת סג מענה לענייני

אחזקה. כיבוי אש וכוי וכוי. ובזה אני רואה פתרון מעשי, התייעלות וחסכון.
ד' קרפ
רוב הדברים כבר נאמרו על ידי קודמי, כר שאיני יבול להוסיף עליהם

רבות, אלא להצטרף לרברי התודה ליושבת ראש הוועדה ולחבריה על שהזמינו אותנו

לדיון בנושא החשוב הזה.

אנחנו נמצאים בתקופה קשה ובאמת יש צורר בחסון ויעול. אר האמנם בנושא

הזה צריך להפיעל את החסכון ואת היעול? זה ארבע שנים, שנה לפני שנבחרתי

ראש הרשות, מהלר הסיור של סגירת תחנות ומוקדי מד"א. והיר מדובר בשרות

לתושבים שאני ושאר הביר מייצגים כאן.

בשעתו פנו אלינו ממדייא וקיבלו מאתנו שטח ציבורי, ונתנואת השטח הזה עם

כל הלב והנשמה ועשינו כל הניתן כדי לשתף פעולה עם מד''א. ועכשיו רוצים

לקלקל את הכל. ולמה? מפני שקרית אונו צמודה לבית החולים תל השומר. אר האם

בית החולים תל השומר יכול לתת לנו שרותים בזמן חירום? וכי איזו משמעות יש

להיותנו קרובים לבית החולים תל השומר? לא מזמן עברנו תקופה של מלחמה,

ובתקופת החירום דאגו כולם כיצד ניתן להתארגן אם קורה חלילה פיגוע המוני

בסביבה.

הרד המיון בבית החולים תל השומר יכול לקלוט את הקורבנות של פיגוע

בקרית אונו שזה איזור כל כר מאוכלוס? והאם אנחנו נהיה במקום הראשון בסרר

העדיפויות שם? ואיפה מקומם של המתנדבים הרבים שחינכנו במשי כל השנים.

ושהפכו לתנועת נוער ממש, מהטובות שבהן? האם נשלח אותם הביתה?

היום אנחנו חיים בתקופה שבשהצריר לארגן את השורות בעורף. עלינו מוטל

כל העול בזמן חירום. ראשי הערים יושבים בזמן חירום ושוברים את ראשיהם איר

ניתן להתגבר על כל הבעיות המתעוררות, והנה עכשיו רוצים לקהת מאתנו את הדבר

החשוב הזה. וכל זאת מתור רצון בחסכון. המאנם זה המקום שבו צריר לחסור,

והאם רווקה בנקודה הזאת צרלר להפעיל את החסכון? האם אין כבר אופציות

אחרות, ורק כאן ניתן לחסור? כענין הזה מטרידים אותנו כל כר הרבה שנים,

כאשר כל חצי שנה קוראים לנו לדיון בנושא הזה. פעמים רבות פניתי ודיברתי

בענין זה, ואמרו לי שזו בעיה וכי צריר לחסור. ורווקא בזה רוצים לעושת

חיסכון.

איני רוצה להרחיב על זה את הריבור, ואומר רק שאני מתנגד בצורה נמרצת

ועקרונית לסגירת סניף מד"א בקרית אונו, ואני מבקש תא עזרת ועדת העבודה

והרווחה בראשותה של יושבת ראש הוועדה.
א' קיסר
דבריו של בצלהל טביב משקפים למעשה את המצב נם בכרמיאל. תחנת מד"א

בכרמיאל משרתת אוכלוסיה של 100 אלף תושבים. בהנחה שהוועדה שהחליטה מה

שהחליטה לגבי סגירת התחנות יודעת איפה כרמיאל, איפה ערד ואיפה שדרות על כל

הבעיתיות שבמעשה הזה.לה

נראה לי מגוחך כשאני שומע על דיונים מהסוג הזה. כשאני שומע על

תקציבים של מאות מליוני של1לים. כשתקציב קטז יחסית כמו זה שבו אנחנו מדברים

מעורר ויכוח ומקומם את אוכלוסיית הערים שמתמודדות מדי יום בבעיות קשות.

מקומם אותי במיוחד כשאני רואה את התכנית התעסוקתית של השר מגז להשקיע

ביצירת מקומות תעסוקה, כאשר מנגד מדברים על פיטורים. אני פשוט לא מבין מה

שהולד פה. יש דברים שהדעת פשוט לא סובלת אותם.

אני מצטרף לכל מה שנאמר פה על ייד ראש עירית חולון. ראש עירית

גבעתיים, רמת גן וכפר סבא. בהנחה שהדברים אמונים על היושבים כאן לא כל שכן

על תושבי ערד, כרמיאל וכל הישובים בפריפריה.

האם ניתן לצפות פעם מממשלת ישראל שלא תזין אותנו בכל מיני תכניות

כאשר הבעיות האמיתיות הן אלה שבהן אנחנו מדברים ושאותן אנחנו מכירים.
מ' שיבס
אני מצטרף לדברי הברכה לי ושבת ראש הוועה ולחברי הוועדה. אין לי חרבה

להוסיף, אלא להצטרף למה שאמרו כאן החברים שקדמו לי. אציין רק את מצבה

המיוחד של העיר עכו. שהיא עיר מעורבת ומצבה בוודאי ידוע לכם היטב. תחנת

מר"א בעכו משררת אוכלוסיה יהודית וערבית נם יהד, ומשרתת גם כמה כפרים

מהסביבה. לא יתכן שאזור כמו עכו, שהוא איזור קשה, יהיה בלי תחנת מד"א,

ובנהריה, שהיא עיר שכנה של עכו, ויש בה בית חולים, תחנת מד"א לא תיסגר.
אי כהן
אין לזה שחר וביסוס, התחנה הכי חזקה בצפון תהיה התחנה שבעכו. את תחנת

מד"א בעכו לא סוגרים.
היו"ר א- נמיר
והתחנה בנהריה לא תיסגר? כשאני רואה את הרשימה אני רואה לנגד עיני

רשימה כמעט פוליטית.

א.' כהן ל

המונח סגירה איננו נכון. עכו אמורה להיות המרכז של מד"א בנללל

המערבי, המרכז החזק, המתקדם והחשוב ביותר.
מי שיבס
אני שמח לשמוע שלא עומדים לסגור את תחנת מד"א בעכו.
היו''ר א' נמיר
מר כהן, האם אפשר להתייחס ברצינות להודעה הזאת שלר?
אי כהל
בהחלט.היו"ר א' נמיר!

כל הקונים אני מתייחסת מאד ברצינות אליר. אילז כהן. ואל דבריר הנאמרים

באן. אבל באשר אנחנו יוצאים מהחדר מסתבר שהבל עורבא פרח,
אי בן-קסוס
רציתי יהפנות תשומת לב יושבת ראש הוועדה וחבריה 7בר שבבל ישיבה של

הוועדה הדנה בנושא הזה נוכח נציג אוצר אחר. מאז הישיבה חקודמת ועד היום

עבר כחודש. ושום דבר לא התקדם בענין החוב למט הבנסה. לביטוח הלאומי,

לקרנות הפנסיה וכוי. במשד החודש הזה לא עברכל סכום שהוא של בסף לכיסוי

החובות האלה.

מר קסטל אמר שבראשון לחודש זה לא יהיה כסף כדי לשלם משכורות לעובדים.

אני רוצה להגיד למר קסטל. שעם למרות כל הרצון הטוב שלד. ושעה שלמד"א יש

עכשיו מנב"ל חדש. אתם שהנכם נציגי השר אינכם יכולים להעביר את הדבר חזה.

אז אל לכם להתעסק בזה. חבל על הזמן שלכנז. הם יתישו אתכם. ובעוד כמה חורשים

תלכו הביתה. לא אנחנו נשלח אתכם הביתה. אלא זו תהיה התוצאה של הפטנט של

האוצר. שלא 'זרים לעניו זה אף לא אגורה שחוקה אחת.

פנינו לבית דין לעבודה. יש צו האוסר על מד"א לחתום הסכם עם האוצר

לפני שאנחנו נקבל לעיון את ההסכם הכתוב.

אשר לחשיבות של תחנות מד"א בעיירות הפיתוח. ראשי העיירות ביטאו זאת

בצורה הטובה ביותר, ואין לי מה להוסיף על מה שבבר אמרו. רציתי רק להוסיף

שקופת חולים עובדת בימי ששי חצי יום בלבד. ויש מקומות שבהם אינה עובדת כלל

בימי ששי, כד שהלחץ על תחנת מד"א הוא ברול עוד יותר גדול. המתנדבים במד"א

הם צעירים בגיל 18 - 15. ואם אנחנו נסגור בפניהם את הפינה הזאת שהם מוצאים

בתחנת מד"א. והנותנת להם הרגשה טובה שהסמביאים תועלת וכוי. הרי זה כאילו

אנחנו שולחים אותם אל מרכזי עיירות הפיתוח ששם יישבו בחוסר מעש ויתעסקו

בדברים אחרים.
היו"ר א' נמיר
זו שנה שמינית שאני יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה. ואני מודיעה לבם

שהנושא הזה לא ירד מסדר היום שלנו . שמענו כאז-דברים רבים. אבל מיד עם צאתן

את החדד ראינו ששום דבר לא קרה. קבוצה של חברי כנסת מהאופוזיציה תמכה

בתכניתו של שד הבריאות והצביעה בעד תיקון בחוק מד"א מתוד מגמה וכוונה

להבריא את מד א. ובמלוא הצניעות אני יבולה לומר. שבלא התמיכה שלי ושל כמה

מחברי הסיעה שהלבואתי. התיקון הזה לא היה עובר. עברה שנה מאז חקיקת החוק,

ושום דבר לא התקדם. אלא יש אפילו צעידה אחורנית.

בנושא העובדים יש למד"א חוב גדול מאד למס הכנסה, חוב לביטוח הלאומי

וחוב גם לקרנות הפנסיה שלהם. העובדים הם ממש בני ערובה בכל הסיפור הזה. הם

לא יודעים אם הם נשארים לעבוד שם, אינם יודעים מה עם קרן הפיצויים שלהם

וכוי, ואין להם דבר. התכנסנו לפני קצת למעלה מחודש. ובקשנו ממר קסטל,

שהוא יושב ראש הוועדה הקרואה, כמה בקשות. אבל שום דבר לא קורה. 35 מיליון

שקל הוא הגרעון המצטבר של מד"א.
י' חזן
אני אמנם צעיד בתפקידי, אבל הספקתי כבר פעמיים לעבור תא הסבב הזה. זו

הפעם השלישית שאני משתתף בישיבה של הוועדה בדיוניה בנושא הזה.קראתי את תכנית ההבראה של נ?ד"א, והיא מדברת עי מספר אלמנטים, האחד -
חסכון בכוח אדם
השני - חסכון במבנים. או שימוש וניצול מבנים בצודה יותר

טובה. מד"א דוצה למכור או להשכיר מבנים שלה, או לעשות בהם כל מיני פעולות

אחרות. זה פחות או יותר הרעיון.

אני רוצה לרבר על אופקים. המבנה קול מר"א באופקים שייר למועצה, ולא

למד"א. המבנה ניתז למד"א לשימוש בלא דמי שכירות או תשלום אחר. אם סניף"א

באופקים ייסגר. מד"א לא תרוויח מזח דבר. והמבנה יחזור למועצה.

ארבעה נהגים ימשיבו לעבוד אצלנו באופקים. ©הרי אח אחד לא מתכוון לקחת

את האמבולנס. כר שבסך הכל מדובר באופקים בשלושה תקנים של עובדים. אומרים

שהרעיון הוא להקים מוקד איזורי שיינה לקריאות וישלח את האמבולנסים. ואיפה

יישארו הנהגים? בסניף מד"א של כל ישוב. יש קריאה מהמוקד חאיזודי. הנהנים

יסגרו את הסניפים. יקחו את האמבולנסים ויסעו בהתאם לקריאה. מי איפה ישאר

בתחנות? יש פה שאלות רציניות. ולא מקובלת עלי התשובה על מוקד איזורי אדח

המזניק את לכ האמבולנסים על פי פניות.

לא יתכן שאמבולנס יוצא. סוגרים את הדלת ונעלמים. ואיש אינו נמצא

בתחנה עד שהאמבולנס חוזר. אי אפשר לעבוד בצורה כזאת. וכיוון שמדובר בסד

הכל בשלושה תקנים של כוח אדם. החסכון נראה לי שולי בלבד לאור הבעיות

שבפניהן אנחנו עומרים.

אינני רוצה להציג כאן תמונה של מסכנות. נמאס לי בבר מהדבר הזה. הניע

הזמן להפסיק עם זה. אבל אני רוצה להבין את נציגי הממשלה היושבים כאן,

וחלגיד להם שסגירת מד"א זה הדבר האחרון שלו אנחנו זקוקים. אנחנו נלחמים

מלחמת קיום יום יומית וקולטים עליה בצורה משמעותיה. רק תאמול הגיעו אלינו

במכה אחת 270 משפחות של עולים מרוסיה. ואנחנו מתמורדים עם כל הבעיות שהדבר

הזה מביא עמו.הדבר האחרון שאותו אנחנו צריכים זז; לשמוע שעומדים לסגור את

תחנת מד"א במקומנו.

לא קיבלנו הורעה רשמית על כד, אבל אנחנו יודעים שאנחנו בין 15

הסניפים שעומדים לסגור. כבר היו אצלנו מספיק מקירם שעם היות מד"א במקום

נפטדו אנשים. כי גם נפטדה ילדה, ואנשים אחרים שקיבלו התקף לב. ללא סניף של

מד"א במקומנו המצב בוודאי יהיה יותר קשה. ואי אפשר להעלות את הדעת שדבר

כזה בכלל יתכן שיקרה.

אני ירצתי קשר עם משרד הבריאות. ועם מר אילן כהן שמטפל בנושא הזה,

והגשתי לו הצעה חלופית להתייעלות. אני מוכן לשבת עם מד"א ףבאופן אישי על

הישוב שלי כדי לעשות משהו במשותף על מנת לי י יעל את הסניף המקומי. ובהחלט

לא מקובל שיורידו עלינו החלטה ברבר סגירת סניה מר"א אצלנו מבלי שיש3ו אתנו

וברקו אם אפשר לעשותד משהו במשותף כדי להתייעל וכו'. ובלבד שתחנת מד"א

תמשיך ותפעל במקומנו. יש לי מספר הצעות, וגם שלחתי אותן למי שצריך. אם

יישבו אתי אוכיח להם שאפשר לנהל את המקום הזה בחסכון וביעילות גבוהים

יותר.

אצלנו יש כ-65 מתנרבי, צעירים נפלאים שמשלמים 30 שקל כדי שיוכלו

להתנדב לפעילות הזאת. יש להם גם מועדון מתנדבים, ואנחנו זקוקים להם מאד נם

למקרים הושטפים ובמיוחד למקרי חירום. כי יש לנו אמבולנסים גם למקרי חירום,

על כל הציוד הנלווה שצריד לתחזק אותו. אי אפשר בבת אחת להרוס דבר שנבנה,

ובהצלחה, במשד כל כד הרבה שנים, וכל זה בגלל הרצון לחסור בשניים או שלושה

תקנים.

אם אנשי מד"א יישבו אתי אני מבטיח שאוכיח להם שאפשר לחסוד קצת וגם

לשמור על התחנה שלנו, וכד יוכל לעשות כל ישוב וישוב. יישבו אתנו, וביחד

נראה מה ניתן ומה צריד לעשות. שיטת העבודה הנוכחית שלהם אינה רצינית.
דר' י' אדלר
זו הופעתי הראשונה פה, ואני מקווה שאמשיך להופיע בוועדה הזאת, ושקצב

ההתחלפות של מנכ''לי מד"א לא יהיה כפי שהיה עד עתה. אני רוצה לציין שיש לי

שני יתרונות. אני בעצמי מתנדב מד"א משד שנים רבות. ומכיר את הארגון הזה

הרבה שנים, ועסקתי באסונות המוניים.

בנושא התכינת של סגירת מוקדי אלחוט למד"א. אנחנו נאלצים לחיו בתחומי

התקציב שהוכתבו לנו על ידי האוצר. משרד הבריאות. תחומי התקציב האלה

מחייבים אותנו להתייעל. כדי להתאזן מבחינת התקציב ולהתחיל להחזיר את

החובות הן לעובדים והו לספקים.

ההתייעלות שלנו מחייבת קיצוץ בכוח אדם. והקיצוץ בוכח אדם לא יהיה

בלעדי לפריפריה. למקומות המרוחקים שאני מביו את ההששות שלהם מפני סגירת

תחנות ומוקדלם שקיימים בהם היום. על פי התכנית הזאת אנחנו צריכים לקצץ 160

איש. ולא ניתן לקצץ 160 איש במרכז ובמחוזות בלבד. אנחנו חייבים לקצץ לאורד

כל הארגון.

הקיצוצים נבנו על סגירת פונקציות שלדעתנו לא תורמות לטיפול בחולים או

בנפגעים. הפונקציות הללו הם מוקדי אלחוט של התחנות הקיימות, שבהן הפעילות

היא מזערית, וניתן להחליף את המוקדים האלה במוקדים איזוריים במסגרת

אשכולות של ישובים.

לאור התכנית הזאת איתרנו 15 תחנות מד"א שבהן מספר הפינויים הוא

מזערי. הממוצע הוא בין 2 ,0,3 , 2, 3, 4 ארבעה פינויים ביום. כר זה

באותם ישובים שהוזכרו כאן ושנציגיהם יושבים כאן. באופקים יש 2,6 פינויים

ליום, ו- 0,3 טיפולים במרפאה של מוקר מרייא. אלה נתונים סטטיסטיים משנה

אחת. עד ל-1 לאפריל 1991. באופקים יש 26 מתנדבים, לפי הרישום.

בקרית טבעון יש 1.1 טיפולים ליום בממוצע באותו מוקד. יש 3,3 פינויים

ליום. ויש 49 מתנדבים. בכרמיאל יש 4.3 טיפולים ליום, יש 3,8 פינויים

ליום. ויש 55 מתנדבים. המספרים האלה הם לשנה אחת, עד ל-1 באפריל 1991.

בערים הגדולות יש יותר פינויים ויותר מתנדבים ומופעלים גם נט"נים. לבן

התמקדנו על אותם מקומות שהפעילות הרפואית בהן היא מזערית.

בנהריה יש 9.6 פינויים באמבולנס ליום, ויש 4.5 פינויים של נטי'ן, ויש

105 מתנדבים. בכפר סבא יש 153 מתנדבים. 23,5 פינויים באמבולנס, שימשיך

להיות בכפר סבא כי איננו מורידים אותו. יש 8 פינויים ליום במשותף עם הרצליה

בנט"ן, באשר נט"ן אחד פועל בשתי הרשויות הללו.

בחולון יש 25 טיפולים ליום בתחנה; 16,8 פינויים באמבולנס, 9,6

פינויים בנט"ן, ו-102 מתנדבים.

כדי לחסוך אותם 160 עובדים החלטנו לסנור את המוקדים רק באותם המקומות

שבהם ניתן לגבות את המוקדים המקומיים על ידי מוקד אלחוטי איזורי, המוקד

האיזורי הזה יכול להפעיל כל אמבולנס בסביבה, כאשר האמבולנסים נשארים

בישובים שלהם. אין כל כוונה להוציא את האמבולנסים מתוך הישוב. כל ישוב

ישאר עם האמבולנס שלו.

נהג האמבולנס בישוב יהיה צמוד לרכב שלו, ותהיה לו איתורית שבאמצעותה

אפשר להשיג אותו גם אם הוא עזב את המוקד האלחוטי שלו. הוא יכנס לאמבולנס

או יגש לטלפון ויקבל הנחיות לאן עליו לנסוע כדי לפנות פצוע או חולה. במידה

ויוצא אמבולנס מישוב מסויים. ישוב שכן באותו אשכול יתן לו גיבוי. כך זה

פיעל גם היום. ואיו צורד להפעיל את זה ממוקד מקומי.כל מוקד מאוייש על ידי 4,3 איש ביום. זה הממוצע קול העובדים שאנחנו

צריכים להחזיק בשלוש משמרות כדי לאייש את זה. סכום הכסח שייחסך על כל מוקד

הוא הרבה יותר נבוה מכפי שהוצג כאן.

המוקד אינו נותז טיפול רפואיל. בשביל לקבל טיפול רפואי פונים האנשים

לבית החולים הקרוב. אם האמבולנס אינו במקוים. הם פונים לקופות הולים, ויש

רופא לילל שנקרא רופא שרוח לילה שנם הוא מנצא באזור. כל אותם מרכיבים

בשרות הראשוני לא ליפגעו.
הלו''ר אי נמיר
דרי אדלר, נמה לשלבות קיימנו כאו בענלו תורניות לילה. ועכשיו אתה

"מוכר" לנו שיש תורנויות לילה של רופאים. האם אתם הושבים, סליהה על

הביטוי. שאנחנו כאו חבורה של ליצנים? אתה לודע כמה דיונים הלו לנו על

תורנולות לילה של רופיאם באופקים. בערד? בכרמיאל מקילמת עכשיו קופת חולים

שרות של רופאים בשעות הלללה ער שעת חצות. אבל השרות הזה לא קלים בכל

המקומות האחרלם. ואתה אומר לנו עכשיו שלש רופא איזורי. ואיר יניע הרופא

האלזורי הזה?
דר' י' אדלר
אמרתי שבמספר ישובים יש רופא לללה שנותן גיבוי אחרי שעות הסגירה.
היו"ר אי נמיר
מה לעשו תושבי ערד, לדוגמה, שהלא מרוחקת גם מבית חוללם סורוקה. ואין

שם עד עצם הלום הזה רופא בלילה?
דר' לי אדלר
יש בידל דו"ה המצביע על כר שישרופא-
בי טביב
אנחנו משלמים עבור זה. אנחנו משלמים 100 אלף שקל בשנה בשביל זה.
דרי. י' אדלר
אני מצללו עובדה. אני אומר שקילם רופא לילה במקום שלכול לטפל במקרים

דחופים. אני לא אומר שאנחנו מממנים את זה. אני לא משרד הבריאות, ואני לא

משרד האוצר. אני מקיים שרות שהוטל עלי לקיים. אם אומרים לי לצמצם את

תקציבו של הארגוו הזה. אני מצמצם היכן שניתז לצמצמו תור פגיעה מינימלית

בתושבים.
א' בן קסוס
בכסף שניתן ב-10 השנים האחרנות למנכ"לים בתנאי הפרישה שלהם, אפשר

היה לבנות עוד מד"א אחד.

לגבל מה שאמר כאן דרי אדלר על הפינויים, יש להבדיל בין פינוי לבין

מצב שבו קופת חולים סגורה והנזקקים פונים לתחנה. מד"א לא נבנה בשביל לטפל

באנשים, אלא למקרים של פלגוע המוני, תאונות דרכים. יולדות וכוי.

אמרת, גברתי היושבת ראש, שאת לא תחדשי את החוק. עד שזמן חידוש החוק

יגיע, לא יהיה כבר מד"א.
פרופ' מ' רווח
לא אוסיף על מה שאמר יוסף קסטל לגבי הפלוגתה עם האוצר בעניז מימון

תוכנית ההבראה.
י' צבן
האם אתה מסכים למה שהוא אמר?
פרופ' מ' רווח
בוודאי. הוא יושב-ראש הוועדה.

מאז 1988 התחלפו במשרד הבריאות שלושה שרים שעסקו בנושא הזה; חברת

הכנסת שושנה ארבלי-אלמוזלינו, חבר הכנסת יעקב צור ועכשיו השר אהוד אולמרט.

בפני כולם הוצג הצורד בצמצום מספר המוקדים האלחוטיים של ארגון מד"א על מנת

להביא לכד שהארגון יהיה יעיל יותר וטוב יותר בהגשת עזרה ראשונה נחוצה

וחיובית. לאף אחד משלושת השרים לא היה ספק בצורד הזה, לאף אחד משלושת

השרים, ולמרבית חברי הוועדה, לא היה ספק בכד.

מהדברים ששמענו כאן היום מראשי הרשויות אני למד שלא הצלחנו להסביר

להם את תכנית הרה-ארגןו של מד"א. אילו היו שומעים בהקשבה ובקפידה את תכנית

רה-ארגון מד"א, חלק מהשאלות שנשאלו על ידם היום לא היו נשאלות.

האם הזמנת אותם, והם לא באו?
פרופ' מ' רווח
המזנתי את עצמי מספר פעמים למרכז הלשטון המקומי, ולא נענו לי.

היו"ר א' נמירף

חלק מכם קיבל העתק מכתב ששלחתי בענין זה. אנחנו הזמנו את כולכם

לישיבה המתקיימת כאן היום, מפני שכאשר אנחנו מזמינים את מרכז הלשטון

המקומי לקחת חלק בישיבה שלנו. הוא אינו נענה להזמנה ולא שולה לישיבות שלנו

אף נציג אחד. משום כד הזמנתי אתכם באופן ישיר להשתתף אתנו בישיבה הזאת.

אני רוצה שתדעו שמרכז השלטון המקומי אינו קיים בכל הנוגע לנושא שהזה.
מ' רם
זאת הפעם הראשונה שהוזמנו לישיבת הוועדה לדיון בנושא הזה, והתייצבנו.

פרופ' מי רווח!

אינו ניסינו לסכם את הדעות שהושמעו כאן היום על ידי ראשי המועצות, כי

אז היינו צריכים לאתר עכשיו במדינת ישראל כמה עשרות מקומות נוספים, להקים

בהם מוקדים אלחוטיים בלתי נחוצים נוספים, ולהקים תחנות נוספות בלתי נחוצות

על מנת לתת שרות שהוא בהחלט חשוב וחיוני. כי את השירות החשוב והחיוני הזה

באמצעות אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ, ואנשים שעושים עבודה טובה ביותר,

לא צריד בשביל הצורד הזה מוקדים אלחוטיים מהסוג הזה. אפשר שלעשות את זה

בדרד אחרת, אפשר לעשות את זה הרבה יותר נכון, אפשר לעשות את זה הרבה יותר

טוב. אלא שיש בעיות מסויימות שמועלות על ידי המועצות המוקמיות.אני רוצה להתייחס עכעשיו לחולון ובת ים, כפר סבא והרצליה. הייתי

בתחנת מד"א בחולון וגס בתחנת מד"א בבת ים ביקרתי, ואני מכיר את היקף

הפעילות סל התחנות האלה. ואני יכול לומר בטחון מלא ששום נפש לא תיפגע אם

המוקד האלחוטי יפסק בתחנה זו או אחרת. תחנת מר"א בחולון נמצאת באיזור

התעשיה. היא מרוחקת מאיזורי האוכלוסייה העיקריים של חולון. והאמבולנסים של

נטיין צריכים הרי להגיע למקומות שבהם קורים ארועים, והם קורים לאו דיוקה

באיזור בו נמצאת תחנת מר"א. מיקום התחנה הוא בררר כלל מקרי בלבד, ובמקרה

הזה היא נמצאת באיזור התעשיה. יש תחנות שנמצאות במקום שפשוט קשה להבין איך

בחרו במקום כזה להקים בו תחנת מד"א.

לא נעשתה בשעתו חשיבה מסודרת וטובה איזה תחנות צריף, מה המיקום שלהן

ומה החשיבות שלהן. זה היה נדבר אחרי נדבר. ובחלק מהמקרים היו אלה נדבכים

לאו דווקה חכמים ביותר. לכן אין טעם לקדש את הקיים ולהגיד שבאמצעות הקיים

ניתן להגיש תא השירות הטוב ביותר. זה פשוט לא נכון ולא מתאים.

ישבו אנשי מקצוע מהטובים ביותר, חוץ ממני, ועסקו בנושא הזה בצורה

רצינית ביותר, והמליצו המליצות. דנו בהמלצות האלה, והן הובאו גם בפני

הוועדה. ואני חושב שאין זה נכון לומר, אולי מתור מידה מסויימת של אי חבנה

במה מדובר, שהמוקד האלחוטי הוא זה שמציל את תושבי מדינת ישראל באופקים,

בשדרות, בערד ובכל מקום אחר. זה פשוט איננו נכון.

כראי היה שתברקו מי הם האלחוטנים במקום זזז או אחר, ומה מידת זזירע

שלהם בעזרה ראשונה. אני לא הייתי מציע לכם לסמוך על העזרה הראשונה שהם

יוכלו להגיש לכם, כי הם אינם יורעים רפואה. ומי שתולה הצלת חיי ארם בעזרה

שהם יכולים להגיש מתייחס לנושא הזה כמו אל "חמסה".

אתה מגזים. עברת את הטעם הטוב.
פרופ' מ' רווח
אני לא מגזים. אני מכיר את המצב. האלחוטנים שנדרשים לשלח נט"ן או

אמבולנס עושיםז את בצורה טובה מאר. אינ מתייחס ליכולת שלהם לציל חיים.

ואני אומר לכם שעל יכולתם לעשות זאת אין לסמור.

שמעתי את דבריו של מנכ"ל מד"א. ואני מסכים אתם. אבל אני רוצה לשים את

הדגש בכיווו מעט שונה. יכול להיות שסכום של 2.5 מיליוו שקל אינו סכום

גדול. יכול להיות שגם סכום של 30 או 35 מיליון שקל אינו סכום גדול, אכל לא

זה הנושא העומד כאן לדיון.

הנושא העומר כאן לדיון היום הוא: מה צריר להיות הכיוון של מגן-רוד-

ארום, ומה צריד לעשות ולאן צריר להביא אותו על מנת שיתן שירות אמין ויציב

לתושבי מדינת ישראל. והשירות האמין והיציב שהוא צריר לתת זה אמבולנסים

לפינוי חולים, וניירות לטיפול נמרץ המסוגלות לתת טפול מתקדם על מנת להביא

תא הפצוע או את החולה ממקום אחר למקום שני. המקום האחד הוא המקום שבו ישנו

הפצוע או ההולה. והמקום השני הוא חדר-מיון טוב של בית חולים כללי גדול.

והרי לא יעלה על הדעת שיהיו חדרי מיון בבתי חולים כלליים גדולים בכל נקודה

במדינת ישראל.

ערד למשל אכן מרוחקת מבית החולים סורוקה, ולכן חשוב להבטיח שכאשר

ניירת טיפול נמרץ נררשת בערכ, היא תגיע לשם בזמן. אותו הרבר לגבי אמבולנס.

ואת זה אפשר להבטיח גם כאשרמי שמזין את האמבולנס וגם מי שמזמין את הניידת

לטיפול נמרץ נמצא לא בערד אלא במקום אחר. האמבולנס יהיה בערד. ואין שום

קשר בין מיקום המוקד. מי שעונה בטלפון ובין מקום הזנקת האמבולנס.
עי פרץ
האם הוויכוח נסב היום רק על עניז האלחוטנים?
פריקי. מ' רווח
לא. לא אמרתי זאת.
ת'. גוז'נסקי
אני חייבת לומר שמאד קשה לשמוע את האחראים ברגע לניהולו של מד"א, ומה

שמזעזע אותי במיוחד זה משהו יסודי בנישה שאני שומעת. אומרים לנו שהבעיה של
מד"א זו בעיה טכנית
איפה יהיו הטלפונים, איפה יישב המרכזן. אם זאת היא

הבעיה שט מד"א, אז האם אי אפשר היה לפתור אותה במשד שנה שלמה? אלא שלא זאת

השאלה. השאלה איננה טכנית, אלא שאלה של גישה חברתית, של השקפה איד צריכים

להראות השרותים במדינת ישראל, בשביל מי הם צריכים להיות מיועדים, מה מידת
הזמינוו
שלהם וכוי. זאת השאלה,ך ולא חשאלה הטכנית של המוקדים.

נכון שמד''א אינה תחליף לרפואה המודרנית הקיימת. לא החובש ולא המזניק

הם רופאים, מומחים וכוי, אבל יש למד"א הרבה מאד תכנים שקשורים בהגשת עזרה.

לא בכל המקרים מדובר בצורד בהתערבות חירורגית, אלא יש הרבה מאד מקרים

אחרים.

מדובר למעשה בעזרה שמחירה צנוע יחסית. אם אתה סונר אתהשירות הזה, אתה

למעשה שולח את האנשים אל השוק הפרטי. זאת המציאות. אז יש מקומות מבוססים

שיש להם שחייל ויסדורים אחרים. אבל לא כד זה בכל המקומות. אני נם שמעתי

שכאשר לשחייל אין מספיק ניידות הוא מבקש את עזרת מגן-דוד אדום. השאלה היא

איפוא אם השירות הוא זמין. כי זה חשוב מאד.

מרובר נסב ארנון מתנדבים, ואיא פשר להתייחס אליו כאל אחת המחלקות של

משרד הבריאות. האדון של החוק שקיבלנו ושאושר בכנסת הוא בזה שמתייחסים אליו

כאל מחלקה. זה אמור להיות ארגון מתנדבים. וברגע שאתה מחסל את האופי שלו

כארגון מתנדבים, אפשר לשלוח אותם חביתה.

בתנאים הקיימים היום אני לא סומכת על משרד הבריאות שהוא ירחיב

שורתים. הוא רק יקצר ויקצץ בשיורתים. לכן צריד דלהנן על מדי'א.

א"א חולון. מי שראה את התחנה הזאת ראה גם את התנאים הצנועים שבצנועים

שבתשחנה הזאת. והכל מתנהל על בסיס של 140 מתנדבים. בעיקר בני נוער. חלק

מהם חובשים צבאיים ששרתו הרבה זמל בצבא, ויש להם נסיון. לכן, בשום אופן

אסור ללכת לכיוון המוצע כאן.

אשר לכספים, אני מרגישה שמשרד האוצר מחזיק בכסח כשהוא מחכה שמדיי א

תפשוט לגמרי את הרגלים, שנשמת אפה תצא, ואז פתאום יימצא הכסח בשביל

הקבורה.
נ' ארד
אני שייכת לקבוצה קטנה של חברים שהתנגדה לכל תכנית לשינוי חוק מד"א,

זאת וזיתה הפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל שחוק מד"א שונה לרעת מד"א

ולרעת אזרחי מדינת ישראל, ואני מצטערת שצדקתי. בשם חלק מהחברים היושבים

כאן צריד לבקש סליחה ומחילה מנשיא מד"א הפורש, שיבב כאן אתנו לא פעם.

מעניין שמשרד הבדיאות לא מינה עד חיום נשיא אחר במקומו, וחוא גם לא רוצה

למנות נשיא לדמייא, כי זה לא נוח לו.משרד הבריאות למעשה מנהל היום את מד"א. אז מקורר הבריאות חייב כסף

לעצמו. מי שמאשים רק את האוצר עושה פה מלאכת רמייה. אתמול ישבשנו בוועדת

הכספים בנושא אחר, והסתבר שמשרר הבריאות הסכים לתקצוב 70 מיליון שקל מהמס

המגביל לקופות החולים. תחילה הוא ניסה להתחבא מאחורי משרד האוצר. ומסתבר

שמשרד הבריאות משחק כאן משחק. משרד הבריאות נכשל. משרד הבריאות נהיה מחדל.

והשאלה היא על חשבון מי.

תולדות הוועדות השונות ידועות לנו היטב. ראשי ערים לא הוזמנו לישיבות

הוועדות, גם פרופסור הראל לא הוזמן, אבל אינני רוצה להכנס עכשיו לענין

הזה. נתנו לנו היום מסמר, והוא אומר הכל. קודם כל משרד הבריאות חושב שהוא

יהיה שליט עד 1994. הם עושים צחוק מכל הענין, והמסמך הזה מראה את

ההתייחסות האמיתית. עובדים עלינו בעיניים. בשעתו הבטיחו למד"א כספים

מההכנסות של מפעל הפיס, אחר כד הכריחו את מד"א לעושת הגרלה.

שמענו את זה בהרבה דיונים. שמשרד הבריאות דהיום רוצה להפוד את מד"א

גם למשהו מסחרי. כל פעם תוקעים אותה בפינה, והכריחו אותה להתחיל גם במתן

שרותים פרטיים.

פרופ' מ' רווח;

זה לא נכון. לא הכריחו את מד"א אח פעם.
ג.'. ארד
נשמע עדויות, ונראה אם כריחו את מדייא. או לא.

אני אומרת שאסור לנו להסכים להארכת חוק מד"א, ושמשרד הבריאות יהיה

הגורם המטפל במד''א. לא נסכים בשום פנים ואופן לסגירת תחנות.

אני רוצה להפנות את דברי הבאים לראשי הרשויות המקומיות, לאלה שבאמת

איכפת להם. במשרד הבריאות עובדים הרבה על נסיון להגיד שראשי הרשויות

המקומיות משתפים פעולה.ח אם ראשי הרשויות יתאחדו עםהתושבים ועם אנשי מד"א

להדוף את גזירת סגירת התחנות. התחנות לא תיסגרנה.

גברתי היושבת ראש. בתקציב המדינה אין אח אגורה שחוקה אחת למד"א. אני

חושבת שיושבת-ראש ועדת העבודה 'והרווחה צריכה לבדוק את הדבר עם יושב ראש

ועדת הכספים. כדי לנסות להבטיח שלמדל"א יהיה תקציב, כי מד"א לא מופיע היום

בספר התקציב.

אני בעד זה שהוועדה תודיע שהיא לא תאשר יותר את המשד חוק מד"א שנותן

למשרד הבריאות אפשרות להיות שליט על מד"א. כי הוא נכשל כשלון חרוץ.

שמענו כאן מודלים שונים לתפעול. אבל צריו לזכור שאין עיר אחת דומה

לעיר אחרת; אין מקום אחד דומה למשנהו. האם יש מי שמאמין שראשי ערים, ראשי

רשויות מקומיות וועד העובדים לא היו מוכנים לתת יד לריכוז שרותים במקום

מסויים. אם הדבר אפשרי שם? אלא שכאמור. אין מקום אחד דומה לשני,ך ולא כל

מה שמתאים למקום אחר מתאים בהכרח גם למקום שני.

הזכירו כאן לטובה את תנועת המתנדבים. ואני רוצה לתאר בפניכם מצב שאני

מכירה אותו אישית. בתחנת מד"א רמת גן עובדים ביחד אנשי הצלה מבני ברק.

ילדים מבני ברק עם ילדים מרמת גן. הקשר ביניהם הוא נפלא. והוא קיים מעבר

לענין ההתנדבות. המפגש ביניהם חשוב ביותר ויוצר קשרים נפלאים. ביום כיפור

הם הולכים ביחד לבית הכנסת. דבר כזה רוצים להפסיק?אני רוצה להגיד שאנשי משרד הבריאות רימו אותנו. אח שאני אישית לא

האמנתי, ומסרו אינפורמציות שונות. ובין היתר אמרו כאילו ראש עירית כפר סבא

מוכו לסגירת תחנת מר"א בעיר שלו. ועד העוכדים אמר שהוא תמיר מוכן לשתף

פעולה למען התייעלות. אבל אי אפשר להחזיק את העובדים במצבם הנוכחי, כאשר

אינם יודעים מתי יקבלו את המשכורת, מתי ואם בכלל יסגרו תחנה זו או אחרת

וכו'.
ע' זיסמן
כאשר העליתי את הנושא הזה בכנסת עשיתי זתא לא רק מפני שהזדעזעתי

מהידיעות שהופיעו בעניו זה בעתונות. אלא גם בשל פניות שהיו אלי מאחר ואני

תמכתי ביושבת ראש הוועדה ששכנעה אותי להצביע בעד החוק. הסכמתי לבוא לקראת

שר הבריאות שפנה גם אלי בענין זה, ושכנע אותי להצביע בעד החוק, אחרי שגם

יושבת ראש הוועדה דיברה אתי בענין זה.

היום, יותר מתמיד, הגעתי למסקנה שבמשרד הבריאות מדברים הרבה ועושים

מעט. מד"א זה הכשלוז השלומיאלי הגדול ביותר, ולא יכולים למצוא לו פתרון.

יש ויכוה גם עם הפרופסור וגם עם הד"ר וגם עם עורר הדין. הוויכוח הוא

קונצפטואלי עקרוני ממדרגה ראשונה. אנחנו רוצים לתת שרותי בריאות לכל העם,

לכל סוגי האוככלוסיה, ברמה נאותה ובזמינות מתאימה.

בסוף דבירו של פרופסור רווח שמעי דברים בענין ההתפרסות וההתפלגות.

עקרון שהנחה תמיד את המדינה הוא זה של שוויון. אתה צריך לתת שרותי בריאות

לא רק לפי גיל ולפי רמת הכנסה, אלא גם לפי איזורי מגורים. ואיזורי המגורים

הם בתור הערים, ובכל חלקי הארץ. ונכוו שלעתים קורה שאתה משלם הרבה בשביל

אוכלוסיה קטנה. אבל אתה חייב לעשות זאת כי גם האוכלוסיה הקטנה הזאת צריכה

להמשיר לגור במקום בו היא גרה.

אני רוצה להגיד לדייר אדלר, שאתה לא מדבר כרופא אלא כמנהלן. פתאום

הפכת לפקיד מינהלן. אתה אינך יותר דייר אדלר המוכר לנו כמתנדב. עכשיו אתה

אומר, שיש לר עוגה, התקציב, ואת העוגה הזאת אתה צריר לחלק. אז קודם כל

צריר לסגור פה, ומחר מחרתיים תסגור גם בירושלים. זאת לא גישה. כר לא

מנהלים עסק. אתה לא מזדהה אםהתפקיד שלר אם כר אתה נוהג, כי חשבתי אחרת עד

שבאתי לתפקיד הזה. מדדברים על סגירת 15 תחנות מד"א, וזה מעורר את השאלה:

לאז פניו של מגן דוד אדום?

אנחנו יודעים שהחוק לא 'וארד, וחשוב שיידעו זאת הכל. אני רוצה

להוסיף עור שבמקום שהרשות המבצעת צריכה לתאם דברים, לסגור ולקדם דברים,

מסתבר שהיא לא יכולה לעשות זאת בכוחות עצמה, וכר הפכה ועדת העבודה והכנסת

להיות לא רק הרשות המחוקקת אלא מקום מפגש גם של הרשויות המבצעות. זה אומר

שיש משהו רקוב בממלכה של משרד הבריאות.

המסקנה שלי היא שאנחנו חייבים לשים קץ לפרשה הטרגית השלומיאלית הזאת

של מד"א, וחייבים למצוא לה פתרון. והפתרון איננו זה של החוק, אלא אחר, ולא

ניתן לסגור שום דבר עד שיימצא הפתרון היסודי והשורשי למד"א. רק אחרי

שיימצא, נראה מה צריר לעשות ומה לא צריר לעשות.

11.. צב!,:

גברתי היושבת ראש. חברים וחברות יקרים, משעמם. פשוט משעמם, נמאס.

פשוט גועל נפש מכל הידונים האלה. אנחנו טוחנים את אותם המים כבר אין ספור

ישיבות. נמאס,אם משרד הבריאות אינו מסוגל להתמודד כמו שצריך עם הבעיה הזאת, אני לא

לודע למה הוא שווה. כל כך הרבה שגלם זה כך. וגם לנו אחריות. בסיטואציה של

החוק הללנו יכולים לרופף את המערכת, אם רצינו בכר. לא יכול שר ברלאות לבוא
ולומר
רקתתנו לל את החוק. ונפתור את הבעיה, ותבוא גאולה לציון.

הלה ולש צורך ברפורמה רצלנלת במד"א. ומי שאומר שלא צרלך לתקן במד"א
שום דבר. לא אומר אמת
ומי שאומר שאלז מקום ליעול. לא אומר אמת; ומי

שאומר שלא הלו עשבים שוטים שצריר לעקור אותם. לא אומר אמת. אך האם רק זה

הלה הוויכוח? אני חושב שלש כאז ולכוח תפלסתל. ודלברו על זה קודמי.

אנל לא מבין את הממשלה. יש מושג של עבודה וולונטרית. לש לום מסויים

שבו מבלאלם לכנסת את כל ארגונל המתנדבים למלנלהם. שמן זלת זד. המדיניות

מלטלטלת מכניעה לאילי כספים. שלא הכל ליעשה על לדל כספי מדינה ועובדי

מדינה. אלא צרלך לחקלם יוזמה התנדבותלת קהילתלת וכדי. נכון שיש בזה

סלכון. אתה מקלם ארגונל מתנדבים. ואלן לך תעודת בלטוח שבחוליות כאלה

ואחרות לא תעלה חלודה, לא לעלה רקבון. אז האם בגלל זה צרלך לפרק את כל

המערכת? האם מפגי שפה ושם תעלה אולי חלודה, צרלד ל-פרק אח זזז? הרל ענין

ההתנדבות הוא נכס שלא יסולא בפז.

אנחנו עוברים מצנטדק-יזם לדה-צנטרליזם לפי קפריזות ולפי צורר רגעי.

אנחנו רוצים לפתח את השלטון המקומי, בהחלט כן, אבל צריו לעזור לו. שמעתי

את הדברלם, וזה באמת יופי של סיפור. אבל צריך לעודד את הרשות, ולא להטיל

עליה את כל הנטל גם של קליטת העליה, והרשויות המקומיות כורעות תחת הנטל

הכבד הזה, ואחר כך עוד טוענלם על שאינן מסוגלות לספק שרותים.

זה מזכיר לל את שנאמר בדויה של כץ על משרד הברלאות. מה השינוי בהוצאות

התקציבית הלאומית לבריאות? - הטלת לתר מעמסה ממערכות הביטוח ומההקצאה

הממשלתל אל הכתפללם של האזרחים. וזה אגב חלק מהסיפור.
א' כהן
לכן לש צורך ברפורמה.
היו"ר א' נמלר
צריך גם לבצע מה שמחליטלם.
י'. צבן
הבה נלקח מקום כמו נהריה שלש שם בלת חולים. אם בית מד"א שם אינו מוקד

לפעללות התנדבותית. לל אלו בעלה עם זה שחדר המיון של בלת החוללם בנהריה

להלה מוקד של מד"א. אבל מה עושים בכרמיאל? רוצים שכרמיאל תהיה תלויה על

שולחנה של נהריה.

אלך אתה אומר. דר' רווח. שאתה בטוח שבהסדר הזה שום נפש לא תיפגע?

איך אתה יכול לומר דבר כזה, כאשר לפעמים יש מצב שבו הזמינות בתחומי זמן של

10 או 15 דקות ות לכולה להציל חיים, ו-40 דקות או שעה יכולים ל3ס3ס חיים.
א' כהן
האמבולנסים נשארים בכרמיאל, וברגע שתתקבל הקריאה הם ייצאו אל החולה.
י' צבן
אנחנו נוכל אולל להועיל רק אחרי שיפוג תוקפו של החוק, בעוד ששה

חודשים. ואולי באמת כדאי לגייס לחצי השנה הזאת ניידת לטיפול נמרץ להנשמה

מלאכותית, ואז נוכל לנצל- את הכוח שלנו ולעשות סדר במערכת. אינני רואה את

וערת העבודה והרווחה כמי שמסוגלת לפתור היום את הבעיה. כאשר המצב במשרד

הברלאות הלנו כפי שהוא.יתכן שהתבנית לסגור תחנת מד"א בישוב זה ואחר, מתור כוונה לחסוך בסף

ולייעל את המערכת. היא תכנית טובה, אבל ביצועה נובל בחיי אדם ממש. נכון

שהביאו בפנינו נתונים המצביעים על כר שרבר כזה לא יקרה, אבל אני מוריע לכם

שבפועל זה קורה, והיו מקרים שבהם תחנת מד"א היתה סנורה וזה עלה בחיי אדם.

אינני רוצה להאריר, בי נרמה לי שהכל כבר נאמר בענין זה. אנחנו תמכנו

בהוק מר''א. אהרי שיושבת ראש הוועדה שכנעה אותנו ועל פי בקשת שר הבריאות

שהבטיח שזה יעזור לפתרון הבעיה של מר"א. ונאמר בווערה שחול, מרי'א לא יביא

לסגירת תהנות. אילו היו אומרים לנו אז כרבר הזה, לא היינו מצביעים בער

החוק.
י' צבן
אמרו לנו שחוק מד"א יביא לסגירת מספר תחנות.
היו"ר א' נמיר
אני חושבת שלחברי הקואליציה אמרו דברים קצת אחרים.
מ' גפני
משרד הבריאות נכנס בשנה - שנה וחצי הנוכחית עם רצון אמיתי לשנות סדרי

בראשית, לייעל מערכות וכו', כי המערכת הרי איננה בריאה, אינה פועלת

בהתייעלות וכו' ואין ספק שהיא זקוקה לתיקונים. אבל נם על פי ההלכה

היהודית אין לפעול באופן דרסטי באשר עוסקים בחיי אדם ובבריאותו, אפילו אם

זה צודק מבחינה מקצועית או אחרת. ולכן אסור לסגור בצורה כל כר דרסטית

18 או 20 תחנות, אפילו אם יש לזה איזו שהיא הצרקה כזו או אחרת.

במקרה הנוכחי היחתם צריכים לבוא אל הוועדה ולומר לה שהמצב קשה וכי יש

לכם גם פתרון מסוררכ מבלי לזעזע את המערכת, ושהרשות המקומית מסכימה לזה,

ואז הייתם יכולים לעשותז את ובאופן הדרגתי ואיטי. צריד צריר היה לעשות את

הדברים, תור התהשבות בעוברים של מר"א שצייר ולהגן עליהם ולהעביר אותם

למערכות אחרות. אבל לסגור בבת אחת מספר תחנות רק בגלל חשבון מקצועי זה

פשוט דבר בלתי אפשרי. אנחנו חיים בדמוקרטיה, ובדמוקרטיה לא ניתן לעשות

זאת, ולא תעזור כאן קואליציה או אופוזיציה, ואני מציע לכם לקחתך את זה

בחשבון. אנחנו לא נרשה זאת.
י' צ1ר
אני חושש שעוד נסיון לרפורמה ייגמר בכלום, ואני מאד מצטער על כר. כי

הייתי מעורב בענייני מד"א והבנתי שאין כאן נוסחה אחת, אני מציע לכולנו

להשתחרר מנושא ההתנדבות. למד"א יש שתי מערכות התנרבות. האחת ל- הנער שבא

להתנדב; והשניה - המערכת הניהולית, שהיא סיפור כיסוי להתנרבות. ואלה בסר

הכל אותם אנשים ששלטו במד"א משר כל השנים, והשתמשו לא פעם במושג התנדבות

לטובתם האישית, ועתונות הארץ מלאה כתבות חשיפה בענין זה.

אני אומר את הדברים האלה למרות שגם אני מעריך ורוצה במערכות

התנרבותיות. רי יהיה לקרוא את סררת המאמרים הגרולה של גילת על הנעשה במד"א

כדי שלא תהיו יותר נאיבים בענין זה. המתנדבים הם יקרים מאר, אבל כל

הסיפור על זה שבא לתחנה וכאילו בוחר את ההנהלה, איננו אלא בלוח. ובחסות

הזאת כולם זובים להגנה. עדיף לקבוע ניהול שיבטא את הרשות המקומית, את

הקהילה. את משררי הממשלה ואת המערכות המקומיות, כי בשירותי הצלה אסורלסמור על גורם אנונימי שאף פעם לא התחלף. די יהיה לבדוק מי היה במשך כל

השנים בוועד המנהל ובבל המערבות האחרות ולראות באילו שירותים פרטיים הס

היו קשורים בדי להשתחרר פעם ולתמיד מהבלוף הזה. הם השתמשו בשעתו גם בנשיא

מד"א, שהוא אדם יקר מאד. ובאב לי מאד באשר הייתי צרלן לריב אתו. המערבת

הנובחית לא יבולה להשאר הריבון במדי'א, שבאילו מתנדבים בוהרים בה, בי בדבר

הזה יש בלוח. חוסר אמת.

אבל בל הדברים האלה לא צריכים לפגוע וגם אינם פוגעים בצורר באותם

נערים מתנדבים שמלווים את נהגי האמובלנס, ועוזרים להם בטיפול ובהובלת

החולה לבית החולים במקרה הצורר.

בבל רפורמה צריך להביא לשילוב שרותים. אתם אומרים בצורה פשוטה ביותר.

שבבל ישוב בזה בנינו מרפאה, שנסגדת בשעה 6 בערב, ובולם מקבלים את העובדה

הזאת בגזירה מן השמים. המרפאה עצמה נמצאת במבנה לא זול, ובתור המבנה

מצויים מבשירים רפואיים יקדים שונים, טלפונים ובו', והידיעה שהמבנה הזה

נסגר ומושבת משעה 6 בעדב עד למחרת בבוקר פשוט משגעת אותי.

כשאתה נבנס לנהריה, למשל, אתה מוצא שבבביש הראשי שלה מצויה תחנת

מד"א, ובהמשד הרחוב מצויה תחנת משטרה, ולא רחוק משם תחנת מבבי-אש, ובמקום

אחר באותו רחוב בנינו בית חולים בהוצאה של 60 מיליון דולר. ובבל אחד

מהמקומות האלה עובדת מרבזנית בשלוש משמרות, ועל הבל אני צריו להגן.

אביא בפניבם דוגמה נוספת. בחולון יש יופי של תהנה. נם בבת-ים של יופי

של תחנה. ולאן מסיעים את החולים מהתחנות האלה? לבית חולים וולפסון. ושליש

מאזור המדפאות בבית חולים וולפסון עומד ריק, ללא שימוש. אז הצעתי שבהול

בית החולים וולפסון יקימו תחנת מד"א חולון-בת-ים. מדוע צריד תחנה נפרדת

ומיוחדת בחולון, ועוד אחת בזאת בבת ים? הרי ממילא התחנות האלה מביאות את

הפונים אליהן לבית חולים וולפסון. אלא מאי? הרי יש בבר בניינים לתחנות

האלה, נם בחולון וגם בבת-ים. וזה בבר על שם...

דוגמה נוספת למצב לא בריא בזה אפשר למצוא בצפת, באשר מול בית החולים

שם ישנה תחנה נבשלת של מד"א. והיא לא יבולה שלא להיות נבשלת ביוב קטן כזה

באשר לידה יש בית חולים.
היו"ר א' נמיר
אם אינני טועה, לא מתבוננים לסגור את התחנה בצפת.
י' צור
בירושלים, בתל אביב, בקרית אונו ובמקומות דומים אין צורר בתחנות

מדי'א, בי בבל המקומות האלה יש עודף של שרותים. אלא שעל הקטנים דווקה

מתנפלים.

אין חיים קלים למי שמתבונן לעשות רפורמה. צריד היה לבנות את המודל.

ואבן הצלחנו לבנות בכוח מודל בזה בבית שמש, ובשעה 7 בערב הופכת קופת חולים

שם להיות מוקד של תורן לילה, והיא עובדת 24 שעות ביממה. רציתי ששם יעמוד

גם האמבולנס. איזה סידור טוב יותר יבול להיות בעניו זה בשביל תושבי בית

שמש? ואיזה סידור יותר טוב יבול היה להיות לאופקים ולמקומות דומים אחרים

מאשר קופת חולים במקום שפועלת 24 שעות ביממה, ששם גם עודמ האמבולנס המופעל

על ידי המרפאה, ושם נמצא נם רופא הלילה, ואז תושבי אופקים אינם תלויים

בסידור מקרי, האמבולנס מופעל מהמקום שאליו מגיע החולה, ואין צורר להזעיקו

בטלפון וכו' וכו'.נבלת שמש עובד המודל- הזה יפה מאד, אחרי שגרמנו לכך שכל הגורמים

הקשורים בזה יסכימו להסדר הזה. אבל חצי ל.ילומטר מקופת החולים שם נמצא

עדיין מבנה קטן ובו עומד האמבולנס של מד"א. ולמה? כי לא הצליחו להעבירו

אותו לתור המרפאה.

צריר לבנות מודל אמיתי שמפריד בין הישובים שיש בהם בתי חולים לבין
ישובים שאיז בהם הולים
ביל ישובים המצויים במרכז הארץ, איפה שיש עודף של

שרותי רפואה. לבין מקומות כמו אופקים, שדרות וכד' ששם יש לדאוג לכר

שהמרפאות המצויות במקום תעבודנה 24 שעות ביממה, וזה היה פותר בעיות רבות.

אתם נתקעתם באיזה שהוא מקום עם הביפר. אתם צריכים להשתחרר ממנו,

ולהכין תכנית שתהיה מורכבת מהרבה פרטים, ותיצור אצל המתישבים תהושת בטהון

שהם מקבלים תוספת שרותי רפואה, ולא חסר של שרותי רפואה. כי אהרת זה לא

יעבוד.
מי רום
אינני מצוי בנבכי הרשויות הנזכרות כאן. אבל כשאני מקשיב זה למעלה

משעתיים לדיון, לנוסחים ולמנגינות הנשמעות כאן, אני מודה שבעתיים ליושבת

ראש הוועדה שטרחה להזמין אותנו לישיבה בנושא הזה. הנושא של מד"א עובר

בחתר מצפון לדרום, וממערב למזרח כל המדינה. בנושא זה אין שוני בהשיבה שלי

מזו של ראשי עיירות פיתוח, של ראשי ערים גדולות וכוי.

אני רוצה לומר לדייר רווה, שאני מוקיר מאד את עבודתו ואת גישתו בדרר

המקצועית, שתחנת מד"א הולון נמצאת באיזור מגורים מובהק, במזרח העיר, סמור

לאיזור התעשיה, ולא באיזור התעשיה. אף שלא זה הדבר ההשוב והקובע כאן. אלא

שהייתי מציע לד שלא לקחת הלק באחריות לדברים שאמרת, כי התוצאה עלולה להיות

הרת אסון. ואנחנו לא נותנים ולא ניתן יד לתוצאה הרת אסון. אנהנו נעמוד

מאחורי מד"א יהא הניהול והמלצותיכם מה שיהיו. תמליצו מה שתמליצו, אבל אל

תסגרו את התחנות. זה לא יעלה על הדעת, ואנחנו לא ניתן לזה יד.
ד'._קרפ
(יאיר?)

אם כל הבעיה היא טכנית של מוקד ואלחוט, מדוע לא הצעתם הצעה מאד
פשוטה
שבתל אביב יהיה מוקד אלחוטי אהד בשביל כל מדינת ישראל, והוא יזעיק

אל האמבולנסים לבל מקום בו נזקלים להם. ואז אפשר יהיה לסגור את כל תחנות

מד"א בארץ, ולהחזיק במוקד אחד בלבד. באחת השיחות אמרו לי, שבניו-יורק יש

מוקד אחד. וניו יורק גדולה ממדינת ישראל, אז לנו בוודאי די במוקד אחד.
י' נבו
נאמר כאן שבמשרד הבריאות אין בשנה הבאה כסף עבור מגן דוד אדום. אני

רוצה לתקן ולציין שיש כסף בשביל מגן דוד אדום, אבל לא תחת השם מד"א. הכסח

מופיע בסעיף הרזרבה, ואי אפשר להוציא אותו על דברים אחרים אליא למד"א בלבד.

הדבר נקבע כד בכוונה, כי האוצר אמר שאינו מוכן להכניס כסף על שם מגן-גוג-

אדום לפני שתהיה תכנית הבאה.
ת' גוז'נסקי
אבל יש תכנית הבראה מלפני שנה.
י' נבו
מדובר בסכום בסהף שבהסכמה עם האוצר מיועד אד ורק למגן דוד אדום.רציתי להעיר עוד שהרשויות המקומיות חייבות כיום למד"א מיליון שקל

עבור הפעלת נט"ן, כשהן התחייבו לממן שליש ממנו. אני חושב שהרשויות

המקומיות אינן משלמות למד"א מפני שהן יודעות שמד"א לא יפסיק את שרותי

הנט"ן שלו, מאחר והשרותים האלה מצילים חיי אדם.

מדי'א לא יכול לפעול על ריק, ולא תמיד לק הממשלה יכולה לממן את זה.

הרשויות המקומיות חייבות לשאת בהוצאה שהתחייבו לה, וצריכות להעביר למד"א

את חובן בהקדם.
א' כהן
אני רוצה להעיר. בי נוכחתי בישיבה של מר ולד עם שר הבריאות. שהתקיימה

לפני יומיים. והדברים שנאמרו כאן אינם תואמים את מה שאזני שמעו באותה

ישיבה.

אני ריצה לציין עוד כי הרשות שתחנת מדי'א שלה נמצאת מרחק 20 מטר מבית

חולים מאיר בכפר סבה חייבת למד"א 200 אלף שקלים. והוא חודיע לשר הבריאות

שהרשות אינה מוכנה לשלם זאת.

מי שבא לכאן עם טעונים יפים מאד על היופי שבהתנדבות, על פקקים בתנועה

וכוי, אמר אולי דברים נכונים, אבל הבה נסתכל נם לצד השני. מלבד החוכ של

מיליון שקל שהרשויות חייבות לנת"ן, החוב של הרשויות ושל גורמים אחרים

למד"א הוא בין 9 ל-11 מיליון שקל, ואנחנו איננו מצליחים לגבות את החוב

הזה.
ב.' טביב
אז תסגרו את התחנות במקומות האלה. למה אתם רוצים לסגור אצלנו בערד?
א' כהן
אנחנו מתחייבים להביא לישיבה הבאה פירוט ההסכם עם האוצר ברגע שייכתב

בפרטים.
היו"ר א' נמיר
בקשתי את רשימת תחנות מד"א שעומדות להיסגר, ולא במקרה הזמנתי את כל

ראשי המועצות של הישובים שבהם עומדים לסגור את התחנות.

אני רוצה לומר לפרופסור רווח, לד"ר אילן, לדייר מאיר, שלא הספקנו

לשמוע היום, ולאילן כהן, שאני הצבעתי בעד החוק ובהרבה דברים מקבלת רעיונות

של שר הבריאות, כי אני חושבת שחייבים לשנות דברים כדי להציל את מערכת

הבריאות. אתם נכשלים בגדול בביצוע. יש לכם רעיונות לא רעים, לטעמי, אבל

כשזה בא לביצוע אתם לא מסוגלים לעשות שום דבר. זאת עובדה.

אני יכולה להבין שיש מקום לדבר על הסדר יעיל וטוב בישוב שיש בו בית

חולים, ולפי זה לוותר על תחנת מד"א. אבל כל עוד לא אראה ברשימה הזאת לא

את צפת, ולא תא נהריה--
אי כהן
צפת מופיעה ברשימה. בטעות אינה מופיעה ברשימה שבידד.
היו"ר א' נמיר
יותר מרי פעמים אתם עושים טעות. אבל אני רוצה להבהלר לכמ שאני רוצח

להיות בטוחה שהשיקולים באשר לסגירת תחנות מד"א במקום זה או אחר פטורים

לגמרי משיקולים פוליטיים.

בצפת יש בית חולים שהוא כמעט ריק, הכל שם על הפנים, אבל תחנת מד"א

בצפת לא מופיעה ברשימה. למה נהריה לא? למה כרמיאל כן, ונהריה לו. למה

חולון כן, ונהריה לא? הרי מרובר באותו מרחל. מבית החולים.

אנחנו נמצאים בסרט הזה כבר שבע שנים, ובתקופה הזו התחלפו 7 מנכ"לים

במד"א. כולל המנכ"ל החדש הנוכחי. כעסתי על העובדים כשאמרו מה שאמרו בענין

הטכנים והאלחוטאים , כי הסכמתי לחלק מהרברים שאמר רייר אדלר. אבל אנחנו

יודעים ש"א שילמה מחיר גבוה נם בשל ניהול כושל שלה. וכל אחד מהמנהלים יצא

תורה לאל בתנאי רווחה משופרים וטובים. ואילו אצל העובדים יש חרדה אמיתית

ודאגה גדולה ל-160 איש שייזרקו לרחוב, באין מקומות עבודה אחרים. רק

הבוקר דיברתי עם ראש הג"א בנסיון להציל מקום עבודה של 8 איש, לבל יפוטרו

וייזרקו לרחוב. אלף אזרחים עובדי צה"ל מתוכננים לפיטורים בארבע השנים

הקרובות. 3.000 אנשי צבא, שלא להזכיר את רפא"ל ואת תע"ש ועוד ועור.

במשר השנים היו 5 תכניות הבראה למד"א, עד להקמת ועדת קסטל, ואתם

בוודאי מבינים בכמה כסף על זה עלה.

אני מבקשת מראשי הרשויות שיבחרו בצוות של 5 חבריםל, ואנחנו נעבוד

אתם. ולאנשי משרד הבריאות אני אומרת שאם לא יהיה הסכם והסדר שישכנעו את

ראשי הרשויות שהפתרון המוצע הוא יותר טוב, זה לא יעבוד. אנחנו נדשדש בביצה

המבישה הזאת כל הזמו על גבם של החולים. כי אם יש באופקים רק שני מקרים

ביום, זה לא אומר שהתחנה מיותרת. מה גם שאת שני המקרים האלה כנראה גם

מצילים. וגם את זה צריך לקחת בחשבון.

אנחנו עוד נפגש בוועדה. בתום לב הצבעתי בעד החוק, ואישרנו אותו לשנה,

כי אני חושבת שאכן היו צריכים לעשות שינויים מרחיקי לכת במד"א. אלא שאנחנו

לא רואים את השינויים האלה.

בעוד שבועיים אתם חוזרים אלינו, ותבואו אלינו עם רשימה מוסכמת של

תחנות הפורשות על כל הארץ. אני מבקשת לראות את התחנות הקיימות בישובים

שבהם מצויים בתי חולים. אנחנו רואצים לראות באיזה ישובים מוצע לסגור את

התחנות של מד"א, ואילו ישובים לא.

אמרו לנו שתמורת תמיכה בחוק מד"א האוצר יעביר את הכסף למד"א. החוק

הועבר בדצמבר 1990 ומאז עברה בדיוק שנה. אז אומרים לנו כאו שיש תקציב,

אבל הוא סודי ונמצא בסעיף רזרבה. למה אסור להכניס את זה לתקציב? אני מבינה

ש-25 מיליון השקלים שבתקציב לקחו בחשבון את החישוב של פיטורי 160 עובדים.

אל נשכח שיש גרעון של 35 מיליון שקל, שרק הריבית המשולמת עליו מגיעה ליותר

מ-2 מיליון שקל לשנהל, ואת זה לא מחסלים, הדברים פשוט לא מובנים לי.

הרשויות המקומיות יבחרו בווערה של 5 נציגים. נציגי האוצר, משרד

הבריאות וכוי יכינו שעורי בית ויבואו אלינו בעוד שבועיים עם רשימה מלאה

ומדוייקת של תחנות מד"א והפרישה שלהן, וכן עם התניות האוצר. אני מבקשת שמר

שי טלמון יבוא לישיבה, כמי שאהריא על כל תקציבי הרווחה, וינסה לשכנע

אותנו, אנחנו לא אויבי המדינה. אצל חברי הכנסת החברים בוועדה הזאת

המדינה קודמת לכל שיקול אחרל. אנחנו ניפגש איפוא בעוד שבועיים.

אני מודה לכולכם. ישיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 11:30)

קוד המקור של הנתונים