ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 11/12/1991

דיווח מנכ"ל משרד הבריאות על העברת השירות הפסיכיאטרי בבתי-הסוהר לשב"ס; פיטורי השישים ב"המשקם"; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 326

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי, די בטבת התשנ"ב (11 בדצמבר 1991). שעה 09:00

(הישיבה פתוחה בעיתונות)
נכחו
חברי הוועדה: א' נמיר - היו"ר

ת' גוז'נסקי

רך כהו

י י פרת

ע' פרץ

י י שמאי
מוזמנים
דר' מ' משיח - מנכ"ל משרד הבריאות

י' י כוי - מנכ"כ "המשקם"

ח' פרקכ - עוזר סאן העבודה והרווחה

שי עיר-שי - הכשכה המשפטית, משרד האוצר

ח' פלץ - משרד הא 7 צר

פי קבכו - מזכיר מועצת פועכי בית-שאן

ח' אביבי - מזכיר איגוד הפועכים החקלאיים

די ציצוביץ - מחזיק תיק "המשקם", ההסתדרות

פ' ברקוביץ - חשב חברת "המשקם"

שי הורביץ - יועצת משפטית שכ "המשקם"

ח' כהן - מזכירת החברה, "המשקם"
מזכירת הוועדה
א י אדלר
קצרנית
ת' צנעני
סדר-היום
דיווח מנכ"כ משרד הבריאות עכ העברת השירות הפסיכיאטרי

בבתי-הסוהר לשב"ס.

שאילתות.

פיטורי קשישים ב"המשקם" - הצעה כסדר-היום שכ חה"כ א'

נמיר.דיווח מנ"כל משרד הבריאות על העברת השירות הפסיכיאטרי

בבתי-הסוהר לשב"ס
הי ו "ר א' נמיר
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה. זוהי ישיבה פתוחה לעיתונות.

על סדר-היום מונח נושא פיטורי הקשישים ב"המשקם", שהוגש על-ידי כהצעה

לסדר-היום.

כפני-כך, בקשנו ממנכ"ל משרד הבריאות דר' משיח לדווח לוועדה על

העברת השירות הפסיכיאטרי בבתי-הסוהר לשב"ס. פניתי לדר' משיח, לאחר

שקראתי ידיעה בעיתון "הארץ", לפיה יועברו שירותי בריאות הנפש בבתי-

הסוהר לאחריות השב"ס. בנושא זה קיים ויכוח בכל העולם, ולא רק בארץ.

ארגון הבריאות העולמי פירסם ב-1981 המלצה: צוות הבריאות העובד בבתי-

הסוהר צריך להיות בלתי תלוי באדמיניסטרציה של בתי-הסוהר, כדי שיהיה

חופשי לבקר מקרי רשלנות רפואית. הידיעה עוררה תמיהות בוועדה. אני

מודה, שמנכ"ל המשטרה התקשר אלי וביקש להיות נוכח בדיון . השבתי לו,

שבדיון הזה יהיה רק דיווח, ורק אחריו הוועדה תחליט.

שחוקקנו את החוק לטיפול בחולי-נפש, היה לנו ויכוח נוקב עם משרד

הבריאות על הנושא של ראש שירותי בריאות הנפש במשרד. דר' משיח, אתה

היית אחד מאלה שטענו, שלא צריך בתפקיד הזה במשרד, אבל החוק קבע

שצריך. הקלות בה העברתם את שירותי בריאות הנפש בבתי-הסוהר לשב"ס

מעוררת בי חשש.

דר' משה משיח, אני מבקשת לשמוע את הדיווח שכך בנושא.
מ' משיח
אתחיל בנושא ראש שירותי בריאות הנפש. אני בטוח שאף אחד מהנוכחים

לא שמע ממני על התנגדותי לראש בריאות הנפש או לחוק בריאות הנפש, וזאת

משום שלא ניתן לי להופיע ולהשמיע את דבריי. מצוטטת בשמי דעה, שאינני

עומד מאחוריה. דעתי, אילו נשאלתי, היא שמחלות הנפש הן חלק מהרפואה,

ואין הצדקה לקיים אגף מיוחד לנפש. אם אכן מתכוונים שמחלות הנפש

תהיינה חכק מהרפואה, הן צריכות להיות חלק מהאגף הרפואי של משרד

הבריאות, כפי שמקובל היה עד היום. אין כי התנגדות שיהיה שם רופא

פסיכיאטרי, שתוארו יהיה ראש שירותי הבריאות.

מינוי ראש השירות, כפי החוק, צריך להיות ע"י שר הבריאות. הוא

הקדיש זמן רב ותשומת-לב לאיתור רופא בעל שיעור קומה לתפקיד - זהו

נושא שלא קודם בשנים האחרונות. אותם רופאים, אליהם פנה השר, לא נתנו

תשובה, ולכן עדיין לא מונה ראש שירות - ואין כזה קשר להתנגדות של

מישהו. אני מעריך שהמינוי ייעשה בשבועות הקרובים, לאחר שהשר יסיים את

בדיקת המועמדים.

כגבי העברת שירות בריאות הנפש בבית-הסוהר רמלה לאחריות מינהלית

של השב"ס. הנושא נמצא בדיון במשרד הבריאות לפחות משנת 1982 בה הוקמה

ועדת מומחים. השתתפו בה שני רופאים בכירים בפסיכיאטריה: פרופ' מאיר

הידוע בתתום, שהיה פסיכיאטר מחוזי ודר' סקלי שהיה מנהל בית-החולים

בנס-ציונה, והיום הוא ראש השירות. בוועדה היו עוד שני גורמים: רופא

ראשי של השב"ס ועורך-הדין משה יופה מהשב"ס. אני מניח את דו"ח הוועדה

לפניכם.
היו"ר א' נמיר
האם דו"ח זה הינו לגבי השב"ס ?
מ' משיח
נכון . בסעיף כ"ה/29, בדו"ח, הם מדגישים: "יודגש כי המודל הרצוי הוא להפעיל את שירותי בריאות הנפש באורת

עצמאי ע"י שב"ס, בדומה לדרך הפעלתה של המחלקה הרפואית."

היו"ר אי נמיר;

מי חתום על דו"ח זה ?

מי משית;

ארבעתם.
היו "ר א י נמיר
האם הם קבעו שכך צריך להיות ?

מי משית;
כך . ישנם שישאלו, בצדק
מה קרה שאחרי 10 שנים דנים שוב על הנושא?
אתת הסיבות היא
היתה פנייה של המשטרה והשב"ס לשר הבריאות לנסות

ליישם את הדו"ח, כאשר המוטיבציה היתה תוק הטיפול בחולי-הנפש. עם תוק

זה כולם בטוחים, שהשב"ס, שהוא חלק מהמדינה, יקיים את הדו"ח ללשונו

ולפי החוק - וכך יהיו פחות סכנות.

היו"ר אי נמיר;

אם הוועדה הוקמה ע"י השב"ס, נוצר סימן-שאלה גדול. האחראי היתיד

על הנושא צריך להיות משרד הבריאות. מי עמד בראש הוועדה ?
מ' משיח
מר יופה, שהוא איש השב"ס.
היו"ר אי נמיר
אם איש שב"ס עומד בראש ועדה שצריכה להחליט בנושא בריאות, מותר לי

להניח, שהעניין איננו אוביקטיבי. אין לי אליך, דר'י משיח, טענות, כי

אתה כאן רק כדי למסור אינפורמציה.

האם נקבע ממתי ייושם הדו"ח ?
מי משיח
לא.
היו"ר א' נמיר
הנושא דומה לתופעה של: משטרה הבודקת את עצמה, בעקבות תלונות על

קצינים. אם בראש ועדה-הבודקת נושא בריאותי משמעותי עומד איש שב"ס,

החלטותיה אינן אוביקטיביות.

אני מציעה לתברי הוועדה, וקובעת, לקיים דיון ממצה בעניין . עיברו

על התומר - בי הוא מעורר סימני שאלה. יש להעביר זאת גם לחבר-הכנסת

צבן , שלא הגיע עקב מחלה.
רן כהן
אני חסר דעה בעניין , וכדי לגבש עמדה אני מבקש:

1. האם נערך דיון על התחומים שאינם במשרד הבריאות? מה היו השיקולים

והעמדות ?

2. אלו תחומים נמצאים תחת פיקוד השב"ס מכלל מיגוון הדברים שיש שם ?

מ' משיח;

יש שם בית-חולים בו 120 מיטות.

רן כהן ;

אלו תחומים נמצאים בתוך השב"ס ואלו - אינם ? אבקש לקבל

אינפורמציה בנושא זה, לקראת הדיון הבא, כדי שנוכל להחליט מה יהיה

כפוף אליהם ומה - לא.
היו"ר א' נמיר
יש להזמין את נציגי השב"ס והמשטרה, כדי לדון בנושא.

שאילתות
הי ו "ר א' נמיר
דר' משיח, מכיון שאתה נמצא כאן , יש כי שתי שאלות אליך. שאלתי
הראשונה היא
האם משרד הבריאות העביר את הכסף לבתי-החולים הגריאטריים

הפרטיים ? - הרי כל חודש העניין מתעורר מחדש. האם הגיעו להסכם ?
מי משיח
כן , כולל ריבית שהתחייבנו עליה. אנו בטוחים שבחודש הזה לא נוכל

לשלם להם. בינינו לבין קופת-חולים, ישנה בוררות.
היו"ר א' נמיר
אין להם כסף לשלם לעובדים שלהם.
מי משיח
גם לנו לא היה, וקבלנו סכום כסף,. רק לקראת סוף החודש, מוועדת

הכספים. אני מקווה, שהבוררות בינינו לבין קופת-חולים תסתיים לפני סוף

החודש, ואז נוכל לשלם.
היו"ר א י נמיר
כמה כסף חייבת לכם קופת-חולים ?
מי משיח
לפי דעתנו, היא חייבת לנו 160 מליון ש"ח. קופת-חולים, לעומת-זאת,

מכירה רק בחוב של 36 מכיון ש"ח - השאר הועבר לבוררות.
היו"ר א' נמיר
האם אפשר לקבל אינפורמציה זאת בכתב ?
מ' משיח
כן .
היו"ר אי נמיר
דרי משיח, שאבתי השנייה היא לגבי מחלת הגושה. הודעת לנו שקיים

הסדר עם קופות-החולים בנושא. החולים במחלה זו משלמים הון עתק על

התרופות. קבלתי תלונה מחולה שאיננה מסוגלת לעמוד בהוצאות הללו. האם

קיים הסכם ביניכם לבין קופות-החולים, לגבי מימון התרופות של מחלת

הגושה ?
מ' משיח
אחרי דיונים, שר הבריאות קבל את הגישה שהמחלה הזו היא חלק

מהמחלות, ואיך שום סיבה להפלות את החולים בה. לפיכך, הוא הטיל על

המבקרים הרפואיים לספק את התרופה, שאיננה נסיונית יותר, לחוחים.

ידוע כנו שקופת-חוחים הכללית וקופת-חולים "מכבי" החליטו בעצמך

כהשתתף בהוצאות - בנושא זה הוצאתי הודעות. משתי קופות-החולים הללו לא

קבלנו תלונות יותר.
היו"ר אי נמיר
אני מבקשת את תשובתכם בכתב לגבי בתי-החולים הגריאטריים הפרטיים,

כי הטיפול בנושא זה נמשך זמן רב מדי. תודה רבה דר' משיח.

פיטורי השישים ב"המשקם"
הצעתי לסדר-היום, בנושא
פיטורי קשישים ב"המשקם", הועלתה במליאה

ב- 13/11/91. נמצאים עימנו: אבי לוי - מנכ"ל המשקם, ח' פרקל - עוזר

סגן שר העבודה והרווחה.

אני מבקשת ממזכירת הוועדה לכתוב מכתב לשר העבודה והרווחה; סגני

שרים יכולים לבוא לדיונים, רק אם גם השרים באים. אני מוחה על רמת

נציגות משרד העבודה בדיון זה.
עוד נמצאים איתנו
פיני קבלו - מזכיר מועצת פועלי בית-שאן (שולה

כהן מזכירת המועצה בכרמיאל לא באה, ואראה אותה מחר), חניתה כהן -

מזכירת "המשקם", פנחס ברקוביץ - חשב חברת "המשקם", חיים פ לץ - ממשרד

האוצר, שמעון עיר-שי - מהלשכה המשפטית במשרד האוצר, שרה הורביץ -

יועצת משפטית של "המשקם", חיים אביבי - מזכיר איגוד הפועלים החקלאיים

בהסתדרות ודוד ציצוביץ - מחזיק תיק "המשקם" בהסתדרות.

העליתי את ההצעה כסדר-היום בעקבות ידיעה עתונאית על פיטורי מאות

קשישים מ"המשקם". כפני העכאת ההצעה בדקתי את הנושא, ואכן , מר גבי לוי

אישר, שמ-24 מפעלי "המשקם", המעסיקים כ-4200 עובדים ברחבי הארץ,

פוטרו 300 עובדים.בדו"ח מבקרת-המדינה 40/41 הוחלט על התייעלות של "המשקם". אינני

מבינה מהי "התייעלות" בחברה כמו המשקם: האם יהיו פיטורי קשישים

ומוגבלים במסגרת ההתייעלות ?

גבי לוי, כשנכנסת כתפקידך היתה רזרבה בקופת "המשקם" - על כך נמסר

כי עוד בימי המנכ"ל הקודם. הוחלט על מספר צעדים, התמוהים בעיני:

1. הוחלט על ביטול השתתפות של 200 ימי עבודה ראשונים בשילוב העובד

המוגבל החדש. האם זה הוחלט ע"י משרד העבודה והרווחה ?

2. הוחלט על קיצוץ בהשתתפות משרד העבודה. שמעתי את סגן שר העבודה

שאמר, שהם נושאים בנטל, כשלמעשה, בעבר, הסוכנות היהודית נשאה בחלק

גדול מהמימון .
רן כהן
חלקם היה 50%.
היו"ר א' נמיר
הקיצוץ של משרד העבודה והרווחה במשכורות העובדים הוא: 30%-50%.

אם זהו הקיצוץ ואם אין השתתפות, אזי יש לקצץ בין 30%-50% מעובדי

"המשקם".

לפי חוק שכר מינימום, ישנם שני מיגזרים שצמודים לשכר מינימום:

נערים ערבדים ומוגבלים. שכרו של המוגבל ב"המשקם" הוא 73% משכר

מינימום. שכר מינימום הוא 1224 ש"ח ברוטו - אפשר לעשות חשבון מהיר

כמה הם 73% משכר זה.
רן כהן
3.5 89 ש"ח = 73% משכר מינימום.
היו"ר א' נמיר
לא מרדידים מס-הכנסה ממקבלי שכר מינימום, אך מורידים מהם ביטוח-

לאומי, מס אחיד לחברי ההסתדרות ומיסי ועד. בסופו של דבר, נותר בידיהם

סכום נטו של כ-1050 ש"ח.

אני פונה לאנשי האוצר, ביחוד לחיים פלץ, קו העוני של זוג עם ילד

הרא 1130 ש"ח נטו, עם הבטחת הכנסה. 44% מהחיים מתחת לקו העוני הם

משפחות של שכירים או עצמאיים קטנים. אני אומרת לאנשי האוצר, ששכר

המינימום מפריע להם, זה אוטומטית מכניס אותם לשכר המינימום. ישנם 490
אלף החיים מתחת לקו העוני
193 אלף ילדים והשאר קשישים שחלקם הגדול

הם עובדי "המשקם" - הם לא מגיעים כלל לרמה של שכר מינימום. אנו

עוסקים באחת האוכלוסיות החלשות ביותר.
ד' ציצוביץ
נכון. הם עובדים רק 5 שמיניות משרה ו-20 יום בחודש - השכר שלהם

מגיע ל-500 ש"ח בלבד.
היו"ר אי נמיר
נכון . עם 5 שמיניות משרה ו-20 יום עברדה הסכום החודשי שלהם קטן

הרבה יותר - כ-420 ש"ח בלבד.

אני מבקשת לשמוע את גבי לוי, מנכ"ל המשקם.
ג' לוי
אני שמח להופיע לפני הוועדה ולהסביר את הנושא אחת ולתמיד. הרבה

מוסדות רוצים לעזור ל"המשקם", וחונקים אותו מרוב אהבה.

נכנסתי לתפקידי לפני שנה, חודש ועשרה ימים - שמחתי לקבל את

התפקיד המיוחד הזה. עסקתי 20 שנה בחינוך למנהל בית-ספר ולאיש רווחה,

הייתי סגן ראש-עירית אשקלון והייתי ממונה על הרווחה, הייתי סמנכ"ל

חברת "עמידר" לנושאי רווחה במשך 6 שנים, וכיום אני חבר הנהלת העיר

אשקלון . קיבלתי את המינוי הזה בשמחה מתוך מאמה לעזור לאנשים שהגורל

לא האיר להם את פניו.

כניסתי כחברה היתה קשה ומשימה כמעט בלתי אפשרית. הקדשתי את

החודשים הראשונים ללימוד החברה ובעייתה המרכזית. דוחו"ת מבקר-המדינה

40/41 חיו קשים, אך אין לזרוק את התינוק עם המים לפני בואי, כי,

בעצם, לא פתרנו את הבעיה.

בתקופה שסלבין היה ממונה על המשרד, לפני תקופתו של הרב פורוש,

הוחלט, בגלל דו"ח מבקר-המדינה, לבטל טוטלית את תל"ם (-תעסוקה למקרים

מיוחדים) - שירות התעסוקה היה מעביר ישירות ל"המשקם", וזה נתן רווח

של כ-2 מליון ש"ח ל"המשקם". כסף זה היה אמור להיות מושקע בשיפור תנאי

המשוקמים.

משרד העבודה והרווחה, לפני תקופתו של הרב פורוש, החליט שהוא

יוריד את השתתפותו מ- 50% כ- 33% - חצי מליון ש"ח פחות מדי חודש, או

6 מליון ש"ח פחוח כשנה. בבואי לחברה, בדקתי עם חשב החברה, ומצאתי

שאכן ישנה רזרבה של 3.5 מליון ש"ח. ביצוע ההחלטות הללו היה באפריל

1990, פנלי כניסתי לתפקיד. בעקבות הקיצוץ והירידה בהשתתפות משרד

העבודה, מורידים מרזרבה זו כחצי מליון ש"ח מדי חודש למשכורות במקום

לפיתוח החברה.

לא רציתי שהמשוקמים יפגעו, חס ושלום, ממצב זה, ושלחתי מכתבים
לשרי האוצר והעבודה
את תל"ם, אולי, לא בא בחשבון לפתוח, אך לפחות

תחזירו לנו את התמיכה שכ 50%, אחרת אנו נסגור את "המשקם".

בינתיים, היו חילופי תפקידים, והרב פורוש נכנס לתפקידו. הסברנו

לו את המצב, אך גם הוא ידע על הרזרבה. הצעתי לו לקחת רואה-חשבון

חיצוני, שהוא ימנה, שיבדוק את מצב החברה.

משרד האוצר סגר את המכרזים בהם היתה לנו עדיפות שזה כ-10%,

הביטוח-הלאומי לא חידש פרויקטים או ציוד וגם משרד הרווחה טוען שיש

לחברה רזרבה. הרב פורוש, מאיר שיטרית ואני קבענו רואה-חשבון חיצוני

שיבדוק את מצב החברה בעבר והיום. בינתיים, הרזרבה נגמרה במאי. במאי

שלחתי מברקים לראש-הממשלה ולשר האוצר ואמרתי: אם לא תתקנו את זה,

אאלץ להוציא את החברה לחופשה ללא תשלום. ביקשתי מדירקטוריון החברה

לאשר לי קבלת אשראי מהבנק, עד שהנושא. יסתדר. הוא אישר לי 2 מליון

ש"ח, שהספיקו כי עד אוגוסט בלבד. באוגוסט הרב פורוש הורה למשרד

האוצר, למשרד העבודה ול"המשקם" לשבת על המדוכה, כדי למצוא פתרון

לבעיה - כך נוצר מסמך 14 הנקודות.

משרד האוצר דרש, במסמך, לפטר קשישים מעל לגיל 65 שאינם זכאים

לפנסיה. כידוע, "המשקם" חייב לקלוט זקנים עד גיל 69, 11 חודש ו-29

יום, כדי שהאדם יוכל לצבור זמן מספיק, כ-10 שנים, לפנסיה. הסכמנו

לדרישה, כי אחרת לא היינו מקבלים הקצבה. הגרעון היה אמור להיות, עד

סוף השנה, 4 מליון ש"ח. האוצר הסכים לתת לנו 2.7 מליון ש"ח, בתנאי
שנייעל את החברה
נפטר עובדים ו נמכור רכוש. היינו צריכים לבדוק את
המנגנון ולפטר קשישים בתנאי
1. שלא נותרה להם רק עוד שנה לזכאות לפנסייה.

2. שהפיטוריו לא יפריעו לאחרים; אם ישנו תופר שמפוטר, זה עלול להשפיע

על תעסוקתו על הגזרן או הכפתורן .

עד היום, הוצאנו כ-198 איש, ולא פגענו בפנסייה.
היו"ר אי נמיר
198 זה לא מעט, ועל רמת הפנסיה נדבר בהמשך.
ג' לוי
אני רוצה לציין , שהרב פורוש רגיש מאד לנושא.

הגשתי לכם פרוגרמה לקליטת 5000 עולים חדשים מבוגרים ומוגבלים,

שעובדים בקריטריונים. אם הם יעבדו עוד 5 שעות יומיות, יתאזן התקציב,

ואז, אולי, לא אצטרך את ה- 33%. אי אפשר לומר שאיננו רוצים להעסיק:

בירושלים ראיתי זקן , שעובד ב"המשקם" והוא כבר בן 82.

הסוכנות היהודית הקימה את המפעל הזה וטפלה בו עד 1982, בה העבירה

-50% "לחברת המשקם", כיון שלא היו עולים. ב-1982, השר ארידור החליט,

שאפשר להכניס מוגבלים לעבודה רק דרך מדור המוגבלים של שירות התעסוקה

או דרך הביטוח-הלאומי.

ב-1982 הוחלט, שהסוכנות היהודית תעביר 25% ומשרד העבודה יעביר

25%. זה פעל זמן מה, ואז אמר השר ארידור: לסוכנות יש התחשבנות עם

משרד העבודה והרווחה. את ה- 25% האלה תעביר הסוכנות בסכום הכללי,

ומשרד העבודה, דאז, יעביר את ה- 50%. משרד העבודה העביר 50% עד אפריל

1990. אחרי חתימת מסמך 14 הנקודות, הוא לא החזיר את ה-50%, אלא 44%

כולל מע"מ. אם תורידו 18% מזה, תראו שהסכום שנשאר בידי קטן מאד.

כדעתי, הוועדה צריכה לזרז את קליטת העולים. אנו מוכנים לקלוט עד

5000 עולים בשעות אחר-הצהריים. ההסכם שלנו עם האוצר לא נעשה מתוך

שרירות-לב. נתתי הוראה פרטנית לבדוק כל אדם, המועמד לפיטורין , לגופו.

היו פניות של ראשי-ערים על זקנים שנותרו להם 6 חודשים לפנסיה עם

בעיות בריאות וכו' - שמחנו לעזור, ואיננו חברה אטומה. אם יהיה הסכם

קבוצי על העסקה עד גיל 120, נבצע אותו. המצב הוא פונקציה של כסף. אני

אשמח להיות הראשון שימחק את סעיף הפיטורין במסמך.

כולנו רוצים שתהיה תעסוקה לעולים, במיוחד, למוגבלים ולזקנים. תנו

לי את התנאים שניתנים לשוק הפרטי, ואני אהיה מוכן להתחיל בקליטה מחר.

ישנם כאלף מקומות עבודה שאפשר למלא.

לשבחו של הרב פורוש יש לומר, שהוא הורה לרואה-חשבון מיוחד שעוסק

בתחום לבנות לו תשתית. הוא מושיט לנו יד, אך זה לא מספיק. משרד האוצר

צריך לתת את עזרתו. צריכה להיות דחיפה מצד הוועדה הזו, כדי שייטב

לכולם, ונוכל לקלוט עוד כמה אלפים.
היו"ר אי נמיר
מהו תל"ם ?
ג' לוי
תל"ם - תעסוקה למקרים מיוחדים. לאחר שהוא בוטל, ניסתה לשכת

התעסוקה להעביר את האנשים לרשויות מקומיות או לבתי-חולים. החברה

חייבת להעסיק כל מי שנמצא אצלה לפחות שנה, אפילו אם הוא התחיל בגיל

18. 99% מאלה שנקלטו אצלנו, ישארו עד גיל 65. ראשי הערים קבלו 200מליון ש"ח למשכורות לשנה, אך אנו יודעים שלאחר שנה מוגבלים אלה לא

נקלטים באף מקום - עובדה זו צריכה לעורר את כל הדואגים לתעסוקה, תל"ם

נסגר באפריל 1990.

סגרו לי את תל"ם, הורידו את התמיכה מ-50% ל-33%, ביטול-לאומי

הפסיק את עזרתו. זהו המצב! אנא אני בא? מה רוצים ממני?

הי ו "ר א' נמיר;

המכנה המשותף של כולנו הוא, שאנו רוצים ש"המשקם" יהיה חזק ויוכל

לקלוט כמה שיותר מוגבלים וקשישים. כשבעלי המנוח היה ראש-עירית ת"א

היה מפעל קטן של "המשקם" ביפו, מתחת למוזיאון הארכיאולוגי של ת"א,

אליו הבאנו אורחים כדי שיראו איך אנו עוזרים, בצינעה, למוגבלים.

נמצא עמנו מר ציצוביץ, שאם לא היה הוא, היה צריך להמציא אותו.

עוד לא ראיתי אדם שנושא המוגבלים מטריד אותו וכואב לו כמו מר

ציצוביץ. לכן , אני מבקשת שזה לא יהיה דיון פוליטי-מפלגתי. אנו רוצים

בטובת "המשקם", ורוצים לדעת שהוא בדרך הנכונה. בהצגת הדברים, אל

תעסקו בשום דבר, שהוא מעבר לעניין עצמו. לדעתי, זוהי הוועדה היחידה,

שלגאוותי, לא מתיחסים בה לנושא לפי הנטיות המפלגתיות.

מר לוי, היתה לי ביקורת קטלנית על הביזבוז שהיה בניהול הקודם של

"המשקם". אני מודיעה לך, שאם נשתכנע שלא כך המצב ליום, תקבלו מהוועדה

את מלוא העזרה. לכן , לא אדבר על דו"ח מבקרת-המדינה, שאינו מדבר על

התקופה הנוכחית, אלא אצטט ממה שאמר לי סאן השר מעל במת הכנסת:

"כשנכנסתי לתפקידי מצאתי שם מצב, שלגמרי לא סיפק אותי. על כמה מן

הדברים רמזת כאן , חברת-הכנסת נמיר. על כמה דברים גילית טפח וכיסית

שני טפחים. אני מצאתי שם מצב מאד לא מעודד. מיניתי בשביל זה רואה-

חשבון מבחוץ, כדי שיבוא ויבדוק את כל החשבון . התברר שהפרסומים לא היו

מדוקדקים, כמו שאומרים, אבל, כדי ש"המשקם" לא יתמוטט הזרמנו לשם 2

מליון ו-700 אלף ש"ח, כי רצינו שיוכל להמשיך ולהתקיים. הושבנו, מיד,

צוות מיוחד שתפקידו היה לחשוב על מה שניתן לעשות, כדי ש"המשקם" ימשיך

לתפקד ולהתאזן ".

מדברים אלה אני מבינה שעניין הרזרבה הוא בערבון מוגבל.קבלנו

חוברות של "המשקם" - מהכרום של החוברות אפשר היה לתת עבודה לכמה

עשרות אנשים.

אני מבקשת מחיים פלץ, רפרנט בכיר באוצר, למסור לנו מהי מדיניות

האוצר בנושא, מהו המצב כיום ומה קורה עם הסוכנות היהודית.
ח' פלץ
פגשתי לראשונה את "המשקם" והתחלתי ללמוד את הנושא בחודש אוגוסט.

מבחינה עניינית, החברה עושה עבודה ברוכה. טיפול במשוקמים הוא נושא

שיש לתמוך בו, ואיננו מסוא הדברים שניתן לומר עליהם שהם מיותרים.

לנושא זה יש, בהחלט, מקום במסגרת סדרי העדיפויות בהקצאת המשאבים

החברתיים. אבל, ראיתי עוד דברים. "המשקם" קבל, בשנה שעברה, תקציבים
מכמה אופים
ביטוח-לאומי, תל"ם/שירות התעסוקה ומהממשלה, באופן ישיר,

דרך משרד העבודה. הסוכנות לא השתתפה בתקציב, למרות שיש כה בעלות -

ב"המשקם". שלושת הגופים, יחדיו, הקציבו ל"המשקם" יותר ממה. שהוא היה-

צריך.
היו "ר א י נמיר
כמה שנים הסוכנות איננה משתתפת בזה ?
פ' ברקוביץ
משנת 1982.
ח' פלץ
התוצאה היתה צבירה של רזרבה, שבה השתמשו בצורה בזבזנית. הממשלה

ערכה בדיקה מקצועית והתאימה את התקציב, כדי ש"המשקם" לא יצבור רזרבה,

וזוהי הירידה בתקציב הממשלה עליה מדברים. בתקציב, שהתפנה, שולמה

הפנסיה כעובדי "המשקם".

"המשקם" היא חברה עם ניהול מסכן . יש לה בעיה: היא מייצרת מקלות

כביסה שאף אחד לא צורך אותם, וצוברת מלאי מעבר לכל פרופורציה. היא

נותנת שירותים לרשויות מקומיות. אלה לא מתחשבות בה ולא משלמות לה את

הכסף, ואז, נוצר חוב ספקים גדול. החברה מתחילה להסתדר מבחינה כלכלית,

אך מבחינת חתייעלות יש לה בעיה.

י י שמאי;

האם אטבים לא נמכרים ?
ח' פלץ
בקרית-שמונה, לדוגמא, לא הצליחו למכור את הסחורה.
היו"ר אי נמיר
הוועדה מסכימה, שמבחינה כלכלית, "המשקם" לא יכולה להתקיים, ויש

מה לתקן , אך המגמה היא לתת לאנשים המוגבלים תעסוקה.
ח' פלץ
נכון , אבל במסגרת מה שהחברה עושה, היא יכולה לעשות טוב יותר.

ישנה גם תופעה אחרת, כתוצאה מהרזרבה צי הרכבים הפרטיים גדל,

והחברה רוכשת משרדים שאיננה צריכה. אין כי טענות נגד מר לוי, כי כל

זה נעשה כפני שהגיע. מתעוררות שאלות לגבי אופו תיפקודה של החברה.

כשגבי לוי הגיע, הקמנו צוות משותף של משרד העבודה והרווחה, משרד

האוצר ו"המשקם", והכנו תוכנית בת 16 נקודות. התוכנית, ברובה, איננה

עוסקת בצרכנים שמקבלים שירות, אלא במגמות שבעזרתו החברה תהיה יעילה

יותר ובזבזנית פחות. הסיכום היה מקובל על כל המשתתנפים. המסמך עוסק

בהקטנת מצבת הרכבים או בבנייני החברה בירושלים.
היו"ר אי נמיר
האם יש לחברה משרדים בירושלים ?
ח' פלץ
כו , ומסיבה לא עניינית.
היו"ר א י נמיר
יש לי חלק בדו"ח מבקרת-המדינה, ואני מכירה את נושא המנכ"ל הקודם

אישית.
ח' פלץ
משרד האוצר בקש: 1. שלא ישולם שכר לעובדים מנהלים מעבר למוסכם בהסכמים הקיבוציים.

2. שלא יקבלו עובדי מנגנון מעבר למה שצריך.

בנושא המשוקמים, ההחלטה הראשונית היתה של הדירקטוריון של

"המשקם". מצוי עמי מסמך בחתימתו של גבי לוי, שיקרא: "צעדי ההבראה".

המסמך הוא מתאריך 28 ביוני, לפני שהתחלתי לטפל בנושא. אלה הם צעדי
הבראה שהוחלט לקבל בישיבת דירקטוריון מה-25 ביולי
" א. הוצאו ממעגל העבודה עובדים מוגבלים וקשישים מגילאי 65

ומעלה, שאינם זכאים לפנסיה."

יש כאן התיחסות של הדירקטוריון לנושא, לפני שנכנסתי לתמונה. אני

מצרף מסמך זה לעיון הוועדה.

ההתיתסות היחידה של הצוות הממלכתי היא, שתהיה הקפאה של קליטת

משוקמים, עד שנווכח שמצב החברה מתייצב. לא דברנו על פיטורין , אלא על

יצוב המערכת בלבד.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת לשמוע את חשב החברה, פנחס ברקוביץ.
פי ברקוביץ
יש לציין , שהרזרבה בחלקה היא תוצאה של ההתיעלות במנגנון ובמשרדים.

מתוך 205 עובדי מנגנון נותרו 160 איש עוד בשנת 1989. בנוסף, בוטלו

משרדים של החברה ברחבי הארץ.
היו"ר א' נמיר
אלו הם צמצומים בשיעור של כ-20%. האם הקיצוץ בעובדי המנגנון נעשה

עוד בימי המנכ"ל הקודם ?
פ' ברקוביץ
כן . חלק יצאו מרצונם, וחלק עם פיצויים.

לגבי רזרבות. חתמנו הסכמים עם ביטוח-לאומי, שירות התעסוקה ותל"ם,

כפי שחתמנו עם משרד החקלאות או משרד הבריאות שם הועסקו עובדים שלנו.

זו איננה השתתפות, כמו שכתוב בדו"ח מבקרת-המדינה, אלא חוזים לגבי

התחייבותנו להעסיק את העובד עד גיל 6.5 - כך חתמנו כל השנים.

למעשה, כך נוצר עודף בחברה. למשל, היינו אמורים לסיים את השנה עם

הפסד של 10 מכיון ש"ח, וקבלנו השתתפות של משרד העבודה. העודף היה חלק

מביטוח לאומי ושירות התעסוקה. העודף היה במזומן .

מחודש אפריל 1990 קיצצו לנו את שירות התעסוקה - תל"ם, והורידו את

התמיכה ל-33%. ההשתתפות היא רק עבור 800 אלף ימי עבודה.
היו"ר א' נמיר
ממה וממתי נוצרה הרזרבה ?
פ' ברקוביץ
אם, למשל, היינו צריכים לכסות הוצאות של 10 מליון ש"ח בסוף שנה,

היו הכנסות של 12 מליון ש"ח שהגיעו ממשרד העבודה, ביטוח לאומי ושירות

התעסוקה - וכך נוצר עודף של 2 מליון ש"ח. מבקר-המדינה עמד על סוגיה
זו ואמר
לא יכול להיות שמשרדי הממשלה ישתתפו במימון "המשקם" ע"י כמה

גורמים. אבל, אני חוזר ואומר, שהחוזה עם ביטוח-לאומי ותל"ם הוא כמו

זה שאנו חותמים עם כל משרדי הממשלה האחרים, כהם נותן "המשקם"

שירותים.

כ- 99%. מעובדי "המשקם" ישנו הכנסות נוספות.
ת' גוז'נסקי
האם כוונתך לגימלה נוספת ?
פי ברקוביץ
כן . למשל: השלמת הכנסה, קיצבת זקנה, קיצבת נכות וכו'..

בדרך-כלל, קבלנו הנחה מלשכת המס. אמרתי ללשכת המס: אתם מורידים

לעובדים שלנו 60 ש"ח מתוך משכורת של 500 ש"ח בלבד, תנו לנו הנחה.

לשכת המס ביקשה דיווח על הכנסתו של כל עובד, ורק אז, היא אמרה, היא

תשקול את הנושא. יש לציין , שלא מדובר בביטוח משפחתי שמגיע לסכום יותר

גדול.

לגבי מנגנון החברה. נעשה אירגון מחדש של הסניפים והמחוזות

הגדולים. קיימים בחברה 3 טרנזיטים להובלת סחורה ו-5 רכבים פרטיים.
היו"ר א' נמיר
למנכ"ל הקודם היה פלאפון במכוניתו.
ג' לוי
אני לא ירשתי זאת.
פ' ברקוביץ
איו לנו משרדים, אלא שיפצנו כאלה שהם בבעלותינו. משרד האוצר

מעונייו "לחסל" משרדים, שלכאורה אינם נלוצים לנו. היו לנו בירושלים 2

קומות, ויתרנו על קומה אחת, ונותרנו עם 3 דרחים - המשרדים האלו הם

שלנו, ולא רכשנו אותם.

לגבי השתתפות הממשלה. כדי להתקיים, בקשנו 4 מליון ש"ת. סוכם על

2.7 מכיוו ש"ח שינתנו לנו, כאשר מליון ו-300 אלף ש"ח עלינו לחסוך

בעצמנו. הדרך היחידה לחסוך את הסכום החסר היא ע"י חיסכון בימי עבודה

ושליחת עובדים הביתה.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת לשמוע את דוד ציצוביץ, מחזיק תיק "המשקם" בהסתדרות.
די ציצוביץ
היו לי תקוות גדולות מהמנכ"ל החדש, אך התברר שאיו כל שינוי.

נראה, שהמנגנון נשאר והוא שולט במנכ"ל, ולא להיפך.
י' שמאי
אני מיודד עם דוד ציצוביץ, נציג האיגוד המקצועי. אני מבקש ממנו

לדבר לגופו של עניין , ולא בצורה אישית. יחד נשקם את היחסים ב"המשקם".
היו"ר א' נמיר
מר ציצובי'ץ, דבריי בתחילת הדיון מכוונים גם אליך. אנו רוצים

לנהוג בכבוד הדדי זה כלפי זה. הדיון איננו אישי, ואינני מוכנה שיהיה

כזה. אתה לא ממונה על ניהול "המשקם", אלא ממונה מטעם ההסתדרות על

הדאגה לעובדי "המשקם". אני מבקשת שתחזור בך מדבריך.
ד' ציצוביץ
אני חוזר בי מדבריי. לא נותנים לי להיכנס למפעלים של "המשקם".
היו"ר א' נמיר
גם בפניי נסגר המפעל בכרמיאל, והמנכ"ל שינה את סדר-יומו והתלווה

אלי בפעם השנייה.
די ציצוביץ
תקנון "המשקם" קובע, כי היא צריכה לתת תעסוקה לקשישים ומוגבלים.

קשיש הוא כל מי שגילו מעל 65 - וכאן מפטרים אותם.

בנוסף, דובר כאן על צמצום מספר העובדים מ-205 ל-160. הצמצום נעשה

ע"י פיטוריהם של עובדים מסורים ובעלי מקצוע. במקומם הוכנסו, סליחה על

הביטוי, פוליטיקאים - ישנם היום כמאה מנהלים קטנים, שהם למעשה

מנגנון . משכורתם של אלה מגיעה עד כ-3000 ש"ת. מאה המנהלים האלה הם

בנוסף כ-160 עובדי המנגנון עליהם דובר לעיל. כלומר, קיים מנגנון של

260 עובדים, ולא כפי שנאמר.

העובד חודש מלא, במשרה של 5 שמיניות, מגיע ל-558 ש"ח. קיימים כ-

500 איש שאינם מוגבלים ועובדים בחברה, והיו תכונות על כך.
י' שמאי
האם אפשר לראות את מכתבי התלונות ?
די ציצוביץ
בו ודאי.

לגבי תשלום לקופת-התולים - הביטוח-הלאומי משלם עבור רוב העובדים.

המנכ"ל אומר, שהוא מעוניין לקלוט עוד חמשת אלפים עולים חדשים,

בזמן שעובדים של החברה שולחו לבתיהם מחוסר עבודה, כמו בעכו. 40%

מעובדי "המשקם" עובדים במפעכים, 60% עובדים בעבודות חוץ: עיריות,

בתי-חולים, צבא וכו'. עבור האחרונים מקבלת החברה תשלום מהמעסיקים

הרבה מעבר לעלות שלהם. מדובר כאן רק על. 40% שהם בעיה של משרד האוצר,

עבור השאר מקבלים די כסף.
היו"ר א' נמיר
האם אתה יודע כמה פוטרו לאחרונה מ"המשקם" ?
די ציצוביץ
לאחרונה, קבלנו הרבה מכתבים על פיטורי עובדים. הם פיטרו בעלי

כושר צברדה נמוך ובני ארבעים. החזרתי בעצמי אדם כעבודה, הם שלחו אותו

לבית-חולים לחולי-נפש, כאילו שמצבו הידרדר. הייתי בבית-החולים, ושם

התברר שמצבו לא הידרדר כלל.

הפנסיה היא כ-100 ש"ח לחודש.
ת' גוז'נסקי
האם זו הפנסיה, שהמדינה משכמת ?

די ציצוביץ;

לא. זו הפנסיה, ש"המשקם" משלמת לעובדיה.

היו"ר א י נמיר;

אתה אומר דברים חשובים, אך בהגזמות שכך אתה מקלקל דברים.

יש כי כאן התייחסות בכתב, של אחד המנהלים, לנושא. הוא כותב

בוועדת האתיקה של העובדים הסוציאליים. לפי דברי מנהל המחוז, מדובר

במפעל כלכלי, שצריך לדאוג לאינטרסים ריווחיים, ולא בהכרח לשיקום

מוגבלים.

אני מבקשת לשמוע את חיים אביבי, מזכיר איגוד הפועלים החקלאיים

בהסתדרות.
ח' אביבי
לו דברתי לפני מר ציצוביץ, יכול להיות שדברים לא היו נאמרים. מר

ציצוביץ נאמן לנושא, ודבריו נאמרו בעידנא דריתחא.

ראשית, אנו מבקשים למנוע פיטורי עובדים, שגילם פחות מ-70.

שנית, יש להחזיר עובדים בני פחות מ-70, שפוטרו.

שלישית, כל מקרה של פיטוריו צריך להיעשות בתיאום מלא עם מועצות

הפועלים השונות. נעשים פיטורים, ואנו לא מקבלים הודעות מההנהלות. יש

לעשות זאת, כדי שנוכל לבדוק אם זה מוצדק וכדי למנוע התרוצצויות מך

העובדים. אני יודע שאבי כוי רגיש לנושא, ובמספר מקרים שפנינו אליו

הוחזרו עובדים - מנהלי המפעלים והמחוזות והמנגנון צריכים ללמוד

מהמנכ"ל החדש שלהם. הם צריכים לדעת, שהם ממונים על אנשים מוגבלים לא

רק פיזית, אלא גם שכלית, ויש להתיחס אליהם, כמו הורים, מעבר ליחסי-

אנוש רגיכים. יש לדבר לעובדים אלה בשפתם, בצורה עדינה, ולמנוע מהם

התמרמרות.
היו"ר א' נמיר
אני מודה, שעד היום, קבלתי יחס יפה מהמנכ"ל החדש.

אני יודעת, שקיימת מערכת יחסים נוראה בין מועצות הפועלים

ל"המשקם".-בבית-שאן ישנו מפעל קטן של "המשקם", ואני מבקשת מפיני

קבלו, מזכיר מועצת פועלי בית-שאן , לתאר את המצב.
פ' קבלו
עומדים לסגור את המפעל הקטן , עקב המצב הקשה בתעסוקה. ב-1985 עבדו

בו 25 עובדים, האוכלוסיה הולכת ומתבגרת וישנה עליה - דווקא, בתקופה

כזו צריכה להיות התרחבות, ולא סגירה. במרכז הארץ, ישנם פתרונות
למפוטרים
בחניות, בשמירות וכו', אך בבית-שאן איו פתרונות כאלו.

במקום כהרחיב, סוגרים מפעל, מפטרים בני 45-40, שזו תעסוקתם היחידה.

דיברו כאן על אפשרות להרחבתו של "המשקם", אז מדוע סוברים מפעל אצלי ?

היו"ר א' נמיר;

נכון , זוהי אכן השאלה.

פ י קבלו ;

דברתי עם דוד לוי ועם הרב פורוש, ואמרו לנו: הכל פתוח בפניכם.

עשו הכשרות מפעליות, ותקבלו כסף. לדעתי, כסף זה לא מושקע נכון . בגלל

ההכשרות המפעליות, פתאום כל מפעל רוצה 50-40 איש על חשבון עובדים,

שכבר עובדים אצלו, ולא עובדים מבחוץ. אנו מקיימים הכשרות מקצועיות

לעובדים במשך כל השנה, ואנו יודעים שאיו להם עבודה במקצוע - אנו

ממשיכים בכך, כדי להעסיק את האנשים. "המשקם" הוא גוף ממשלתי, ובמקום

להרחיב הוא סוגר מפעל.

גישתי דומה גם לגבי רצונכם לקלוט עליה. 60% מהעליה שהגיעה לבית-

שאו הם קשישים ומוגבלים, ואי אפשר למצוא להם עבודה. אני מבקש,

שהמדינה, באמצעות "המשקם", תמצא להם פתרונות. טענו שמפעל "המשקם"

אצלנו (משתלה) איננו ריווחי. ואני אומר, שיש להסתכל קדימה, ואם יש

צורך לשנות את היעוד למוצרי פלסטיק או לנייר, שיעשו זאת - סגירה

איננה ראיה קדימה. טענה אחרת היתה שמספר העובדים אצלנו קטו , אדרבא,

שירחיבו את המפעל כך שיוכל לקלוט יותר.

המצב בבית-שאו קשה. מי שנפלט מעבודתו בגיל 45-40, אינו מוצא

אתרת. כואב כי, שהמפעלים סגורים בפניו של מר ציצוביץ. איו מי שיגו

עליו, ובעיקר, איו מי שיגן על העובדים המסכנים האלה. איו להם ועד

עובדים או כסף. אנחנו היחידים שיכולים להגן עליהם, ויש לתת לנו להכנס

למפעלים. לא אכנס לנושאים פוליטיים, אך יש לבדוק את הנושא; אולי,

"המשקם" הופכת לחממה של איזו שהיא מפלגה - איו לפסול את דברי מר

ציצוביץ על הסף ללא בדיקה.

אני מבקש לפתוח את "המשקם" בבית-שאו מייד, ואף להרחיבו. השר מנסה

כעזרר, ואנו יוצרים עבודות יזומות כמו: תפירות ארכיארלוגיות, אך מי

יקבל את המסכנים האלה כתפירות? - יש להשאירם ב"המשקם". אשמח, אם אוכל

לבשר לתושבי בית-שאו על פתיחה של "המשקם" והרחבתו. חסרי התעסוקה

מוצאים את עצמם בבתי-קפה, מוכים בבית, מתמכרים ומתדרדרים, כי איו להם

מה להפסיד.
י י פרח
אני שמח על הגישה שהשתנתה מאז ההפגנות הגדוכות של "המשקם" והזעקה

הגדולה שכהם.
היו"ר אי נמיר
מר ציצוביץ, אתה צודק במהות, אך לא- בצורה בה אתה מציג את הדברים.

בדבריך, אתה גורם לכך, שהם יסגרו את המפעלים. גם אנר מנסים למנוע

סגירת מפעלים, אך זוהי דרך דו-סיטרית, ולא חד-סיטרית.
י ' פרח
נפגשתי עם עובדים של "המשקם", במפעלים, ואני מכיר את הבעיות ואת

הנושא גם מנתניה. לדעתי, הדרך לפתרון צריכה להיות קונסטרוקטיבית,

ואיו להטיל בוץ איש בפני רעהו. מטרתנו איננה להתכתש ולהכניס היבטים

פוכיטיים. תמכתי אתמול בחוק של אורה נמיר, והיא תמכה בשלי.
היו"ר אי נמיר
אבל, בחוק שלי החליטה לתמוך כל הממשלה, בהנחיית האוצר.
י י פרח
ברצוני כברך את המנכ"ל החדש. הוא בא עם רצון וכוונות כנים לתקן

את המצב, ואיך לשים מקלות בגלגליו. הוא תאר את המצב: היתה רזרבה,

שהתדלדלה עקב ההוצאות החודשיות. משמע, שהיא לא היתה רצינית, ועליה לא

יכול העסק להתבסס. הוא ציין את צמצום ההקצבות, בצורה משמעותית, ואת

השפעות הצמצום על יכולת קליטת עובדים. אם הוא אומר, שהוא מוכן לקלוט

עוד אכף עובדים, יש לעזור לו.

אני מסכים, בהחלט, עם חיים פלץ, שלמרות שזהו איננו מפעל כלכלי,

הוא צריך להתנהל בתבונה ובחוכמה מעט עיסקית. יש לחשוב איך אפשר ליעל

את המפעל. נראה כי, שהמנכ"כ החדש ידע לנווט את דרכו בחוכמה.

החזרת עובדים בני פתות מ-70 עבלודה, היא משימה תשובה, אך יש

לזכור כי גם כקשיש צריכה כהיות איזו שהיא תפוקה. אין לנצלם, חלילה,

אך הם צריכים לדעת כי נדרשת מהם יעילות מסויימת. יש לעזור ל"המשקם".
ע י פרץ
שיקום המשקם.
י י פרח
נכון . יש להצביע על הבעיות. אני פונה לנציג האוצר: יש להחזיר

עטרה ליושנה. לא יכול להיות שהחברה הזו תיפול בין הכיסאות - תמיכת

משרד העבודה ירדה, בצורה משמעותית, מ 50'%-כ-34%. יש להירתם לנושא, לא

מתוך ראיה פוליטית, אלא מתוך הבנה שזהו מפעל שטוב לכל עם ישראל. אבל,

אם זהו מפעל אווילי, יש לעמוד נגדו. יש לתת למנכ"ל התדש קרדיט.
י י שמאי
העכאת הנושא על שולחנה של הכנסת, ע"י יושבת-הראש, היא מעשה נכון .

מבחינה חברתית, קיומו של המפעל חשוב. "המשקם" הוקמה, כדי לתת פתרוו

שיקומי לקבוצות אוכלוסיה, שמוגדרות בצורה ברורה. חבר-הכנסת פרח,
השאכה הנשאלת היא
האם מתיחסים ל"המשקם" כגוף עיסקי או כגוף שיקומי ?

אפשר לטפל בו כבעבר - כגוף שיקומי, אליו הביאו ראשי מדינות לחזות

בשיקום של מוגבלים וקשישים. בנתניה ראיתי נכה המפעילה בבוהן רגלה

האחת מכונה ליצור אטבים. לכן , הגבתי בתחילת הדיוו על דברי נציג

האוצר. האם יש לאפשר לאותה נכה להמשיך ביצור האטבים, גם אם הסחורה

איננה נמכרת, או שיש לומר לה: לכי הביתה עם האצבע שלך, זוהי.רק דוגמא

אחת ליצור שיקומי. זוהי אחת הפעמים היחידות שהסכמתי עם דברי נציג

האוצר.
היו"ר אי נמיר
אם נספר לאוצר, עלולים להפסיק לשלוח אותו לוועדה.
י' שמאי
היושבת-ראש צודקת.

המנכ"ל החדש הוא אדם רגיש, ביסודו הוא איש חינוך, ורק במקרה הוא

גם ידידי הטוב. המדינה מתמודדת עם בעיות תעסוקה קשות מאד. המדינה

קבלה החלטה טפשית להעסיק 120 אלף עובדים, לתת להם תשלום במסגרת הסבה

מקצועית. אנו יודעים, שכעבור שנה הם חוזרים למעגל האבטלה. בנוסף,

ישולמו משכורות כ-40 אלף עובדים, שיעמדו ליד מכונות, ולא עבור יצור.

אם הממשלה היתה מקבלת החלטה לפני שנה, התקציב לנושא היה הופך ליצרני.

מנכ"ל "המשקם" מבקש סיוע לקליטת עולים חדשים, והממשלה החליטה על

תשלום 300 ש"ח עד שכר מינימום לכל עובד חדש. המדינה צריכה לתת דעתה

לנושא, בצורה נכונה. אני מופתע לטובה, אדוני המנכ"ל, מצמצום מנגנון

החברה. חשב החברה דבר על 150 עובדי מנגנון מתוך 4000 עובדים.
היו"ר אי נמיר
יש כזכור, ש-4000 העובדים הם בעלי משרות חלקיות.
י י שמאי
התוצאה היא, שעל כל 27 איש קיים איש מנגנון אחד - מבחינה זו, זהו

אחד המפעלים היעילים במשק. מר ציצוביץ, תושב, לעיתים, שהוא ממונה על

"המשקם" מטעם משרד העבודה והרווחה. מזכיר מועצת פועלי בית-שאן יודע,

שהמסגרת המקצועית של ההסתדרות מטפלת רק בתתום המקצועי. מר ציצוביץ,

מדוע ועדת העבודה והרווחה, במסגרת חוק שכר מינימום, הקשיבה לממשלה,

לנציגי האיגוד המקצועי ולהסתדרות, והוחלט לתת ל"המשקם" משכורת של 73%

ולא של 100%?

היו"ר אי נמיר;

רצינו 80%, אך לא נתנו לנו.
י' שמאי
מר ציצובי'ץ, מדוע אתה מדבר על גובה התשלום, המשולם להם במסגרת

החלקיות משרה, כאשר תשלום זה נובע מתוך ה-73% מתוק שכר המינימום,

שהוא מלכתחילה נמוך ?

החשב אמר דברים נכונים, בקשר לתשובתה של לשכת המס על הכנסות

נוספות של העובדים. הרי ידוע לנו, שיש לעובדים הכנסות נוספות, אך

מטרת החברה היא לשקם אותם. כחבר-הסתדרות, אני תמה על תשובתה, כי

ההסתדות יודעת, שהנכה מקבל את הקיצבה בגלל נכותו.

אני מבקש מגבי לוי, המנכ"ל החדש:.

1. פניה כללית לממשלה, באמצעות נציגי האוצר ונציגי האיגודים

המקצועיים, וזה צריך להיות גם מאבק של מר ציצוביא, ש"המשקם" יוכר

למפעל במצוקה. יש לדעת, שע"י שיקומו של העובד, בתשלום חלקי או אם

הינו בעל הכנסה נוספת, אנו מורידים מעל החברה עול כבד.

2. יש לדאוג להחזרת העובדים, עד גיל 70, . לעבודתם. תוחלת החיים בימינו

גדלה. גם אם "המשקם" נמצאת במצב פיננסי קשה, למרות התייעלות

שנעשתה, יש להתאמץ להחזיר את העובדים לעבודה.
ע' פרץ
האבטלה גוברת בארץ, מפעלים רבים "מצפצפים" על חוק שכר המינימום,

ונראה שהממשלה נותנת גיבוי לכך. שמענו מנשיא בתי-הדין לעבודה, שהוגשה

רק תלונה אחת, מאז הופעל חוק שכר המינימום. כלומר, הממשלה מעודדת את

המעסיקים לא לשלם שכר מינימום. מדברים על כך, ש"המשקם" יתחרה כלכלית.

כל יכולת התחרות שלו לא קיימת, אם אלפי עולים חדשים מקבלים משכורות

כמו ב"המשקם" - יותר קל להעסיק עולה חדש, שאינו נכה וחושש להתלונן ,

מאשר להעסיק נכה. ספרתי לרן כהן על מעסיק שקבל סיבסוד לאותם עולים,

ושילם להם רק 600 ש"ח. התלונה עליו לא טופלה, והוא, אפילו, לא הוזהר.

רן כהן ;

התלונה טופלה, אך הוא לא הועמד לדין. הכתיבו לו לשלם את הכסף.

מבחינה עקרונית, אתה צודק.
ע' פרץ
ראשית, בתקופה כזו, המפעלים אינם יכולים להתחרות על יצור.

שנית, מר גבי לוי, אתה מעסיק 40% מהעובדים במפעלים שלך. את השאר,

אתה מעסיק, לקבלן מישנה, בשירותים, בבתי-חולים, בעיריות וכו'. האם

אתה מרוויח על חשבונם ? מהו הקומיסיון שלך ?

אני מציע לממשלה לבדוק את הרווח שלכם ולראות מהי השפעת המע"מ,

שהוא מרכיב בשכר. יש לתת הוראה לפטור את "המשקם", או כל מפעל המופעל

ללא כוונות רווח, מאזירה זו, יכול להיות שזה ישפר את מצבר הכלכלי,

ואז הוא יוכל להתחרות בתנאים שלך, שאינני שולל אותם. בתנאים

הנוכחיים, בהם הוא משלם 450 ש"ח, כשלמפעלים דומים משלמים 700-600

ש"ח, אין לו סיכוי להתחרות. המרכיב הכלכלי צריך לרדת מסדר-היום. יש

לפקח על העניין, כאשר במפעל יודעים שיש לכם השקעה בענייו .
רן כהן
נעדרתי מן הדיון , מדי פעם, כי העברתי חוק בנושא טוהר המידות.

נמאסה עלי הגישה ההגנתית שאנו נוקטים כלפי "המשקם". מר לוי, אני

מציע שתגיש לנו תוכנית הרחבה של "המשקם", כולל שינוי מעמד. איו שום

סיבה לא להכיר בחברה הזו כמלכ"ר; זהו איננו מפעכ יצרני, איננו מתחרה

בשוק החופשי ואיו שויון במערכת החוק. שינוי המעמד יאפשר מקומות עבודה

כנזקקים. אם תתנו לנו תוכנית כזו, יהיה אפשר, בעזרתה, להתמודד עם

משרד האוצר, ולתרום תרומה חשובה לחברה הישראלית.
היו"ר א' נמיר
לסיכום הדיון: 1. אני מבקשת מהמנכ"ל החדש, ממזכיר מועצת פועלי בית-שאן וממר

ציצוביץ, לפתוח דף חדש במערכת היחסים ביניכם.

מר ציצוביץ, אני יודעת, שאיו לך פשרות בנושא הזה. הגזמתך בהצגת

הנושא גורמת לכך, שהם, מחוסר סובלנות וסבלנות, סוגרים את. השערים.

אני בטוחה שאתה צודק במרבית דבריך. כדי להגן היטב על אנשי "המשקם",

אני מבקשת ממך לא להקצין את דבריך - ואז יהיה אפשר לפתוח דף חדש.
מתוך כבוד אליך, אני אומרת
אתה מגזים בסגנוו , ולא במהות.

2. חבר-הכנסת שמאי, אני מקווה ש-160 איש זה מעט. ההשוואות שלנו אינן

מדוייקות, כי מדובר על משרות מלאות וחלקיות. אני פונה למר
ברקוביץ, דרך המנכ"ל
היה לנו פרק עגום עם המנכ"ל הקודם ועם

הדוחו"ת הקשים של מבקרת-המדינה על דרך הניהול של "המשקם". אנו

רוצים להיות משוכנעים שהיום זה אחרת. אני מבקשת להגיש לנו דו"ח
מפורט בכתב
כמה רכבים אישיים ישנם בחברה וכמה להובלות ?

כמה מן המנהלים עובדים לפי חוזים אישיים ?

מה גובהם של החוזים האישיים ?

מהי רמת השכר של העובדים בתברה ?

מספר העובדים אינו גדול ואני מבקשת להגיש זאת כמה שיותר מוקדם.

3. לפני שאתם מגישים לנו תוכנית הרתבה:

א. הוועדה פונה לכל הגורמים, גם כמר פלץ, אנו לא תולים תקוות

בסוכנות, כי לשיחות עם נציגיה לא היו תוצאות. לא יעלה על הדעת,

שיהיו פיטוריו ב"המשקם" - זו אפילו לא בדיחה. מותר לעבוד בכל

מקום עד גיל 70, התברה הוקמה כדי לשקם מוגבלים וקשישים, אז איך

היא יכולה לפטר מי שהגיע לגיל 65. כלל כזה לא יכול להיות בחברה

כמו "המשקם".

ב. אני בעד קליטת עולים, אך לא במקום אלה שנמצאים היום ב"המשקם".

גבי לוי, אני יודעת שתל"ם העבירה למקומות עבודה אנשים שאינם

מוגבלים או קשישים - אלה הם דברים חמורים, ולא לשם כך הוקמה החברה.

ראשית, יש לעכב את כל הפיטורין , כולל לפטר מגיל 65. אם

תסייר איתי, תראה מי הם האנשים שעובדים במפעלים - אנשים שלא מסוגלים

לזעוק. בכרמיאל יש לפחות מפעל גדול, אך בבית-שאן יש רק כמה עובדים

מסכנים. האם הכלכלה תיבנה מזה ?!

אם תפתתו דף חדש עם ההסתדרות, ואם נשתכנע שכל המטופלים הם קשישים

ומוגבלים, נעזור לכם לחזק את "המשקם" ולהרחיבו. המציאו לנו, במהירות,

את הנתונים. אם יהיה צורך, נקיים דיון נוסף.
ג' לוי
טוב עשית, כבוד היושבת-ראש, כשבקשת לפתוח דף חדש. מאז נכנסתי

לתפקידי, במשך שנה, אני עוסק בדויית מבקרת-המדינה 40/41 - ישנה

המשכיות, אך אני לא אתראי לה. עד יוני הייתי צריך להכין חומר, כדי

להופיע בוועדת השרים לתיכנון וכלכלה. יש לזכור שאני עוסק גם בנושאים

אתרים. לאחר-מכן , הייתי צריך להכין חומר לסגן שר העבודה, הרב פורוש.

נציגי מבקרת-המדינה החליטו לתת לי את שנת 1992, כדי שאוכל לתפקד

בשקט. אני מבקש מכל הגורמים לתת לי הזדמנות.
היו"ר א' נמיר
לא ניתן תקופה של שנה לאף אחד.
ג' לוי
אינני מבקש שנה, אלא רק רוצה להדגיש, שהדוחו"ת האלו הם מהשנים

1988,1989,1990 - כאשר אני נכנסתי לחברה רק בדצמבר 1990, וכל השנה

אני עוסק בתיקון .

אנו רוצים לשתף פעולה עם ההסתדרות בכל מאודנו. היא תורמת לא פחות

מכל גוף אחר, אך אפשר לחנוק מרוב אהבה. אני מעריך את מר ציצוביץ,

נתתי לו את הקרדיט יותר מקודמיי, עד גבול מסויים. אינני יכול להיותשוטר בכל מפעל, ומר ציצוביץ צריך לשאול את עצמו מדוע נסגרים בפניו

המפעלים.

אני מבקש לעזור ל"המשקם" בקידום תוכנית העולים החדשים.
היו"ר א' נמיר
נעזור, בתנאי שלא יפוטרו העובדים הקיימים. לא ניתן גיבוי לפיטורי

עובדים, כאשר מצד שני מתקבלים עולים חדשים.
ג' לוי
זוהי דרישה של משרד האוצר, ולא שלי.
י' שמאי
אין לסגור את בית-שאן .
היו"ר א' נמיר
אדוני המנכ"ל, קבלת קרדיט גדול מכל חברי הוועדה. אני מודיעה לך

חד-משמעית, שהוועדה לא תשמור על שקט שנה שלימה, ולא תסכים שעולה חדש

יתקבל על חשבונו של עובד קודם. הוועדה בקשה ממך דו"ח קל ולא תוכניות

מסובכות.

רו כהן ;

אני מקבל את כל דברייך. הגיע הזמן לעבור מהתגוננות להתקפה בנושא

"המשקם". הם צריכים לבוא עם רעיונות ותוכניות הרחבה.
היו"ר א' נמיר
לא יעלה על הדעת, שאדם שמלאו לו 65, שעל-פי החוק הוא עדיין עובד,

לא ימצא את מקומו ב"המשקם", ולא יתקבלו עובדים חדשים על חשבונם של

עובדים אחרים. לסיוע של הוועדה ישנם תנאים.

אני נועלת את הישיבה.

תודה רבה לכולם.
הישיבה ננעלה בשעה
11:10.

קוד המקור של הנתונים