ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 21/10/1991

הצעות לסדר; חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 12), התשנ"א-1990; חוק לתיקון פקודת הרוקחות (מס' 2), התשמ"ח-1988; תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מייחדים) (תיקון), התשנ"א-1991

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב רביעינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 304

מישיבת ועדת העבודה והרוחה

יום שני. י"ג בחשון התשנ"ב (21 באוקטובר 1991). טעה 09:00

נ כ ח ו -

חברי הוועדה; א' נמיר - היו"ר

שי ארבלי-אלמוזלינו

ת' גוז'נסקי

רן כהן

עי פרץ

מוזמנים; לסעיף 2

י' בקל - מנהל אגף נכות, המוסד לביטוח לאומי

ר' הורן - הלשכה המשפטית, המוסד לביטוח לאומי

שי עיר-שי - הלשכה המשפטית, משרד האוצר

לסעיף 3

אי רז - יושב-ראש הסתדרות הרוקחים

בי ארן - מנהלת המחלקה לרוקחות, משרד הבריאות

לסעיפים 3 ו-4

דייר אי מטס - נציג משרד הבריאות

צי לוין - היועץ המשפטי, משרד הבריאות

י י קרנות - הלשכה המשפטית, משרד הבריאות

כ' שלו - נציגת משרד המשפטים

יועץ משפטי לוועדה; מי בוטון

מזכירת הוועדה; א' אדלר

קצרנית; מי הלנברג

סדר-היום; 1) הצעות לסדר

2) תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות -

מתן שירותים מיוחדים) (תיקון)

3) חוק לתיקון פקודת הרוקחות (מס' 2)

4) חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מסי 12)היו"ר אי נמיר;

רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. אני רוצה

למסור לחברי הוועדה שברגע האחרון שינינו את סדר-היום, כי היו אצלי לפגישה, לפי

בקשתי, פרופסור שני ופרופסור צבי אדר. פרופסור שני נסע היום לחוץ-לארץ וגם

פרופסור אדר לא יכול להיות בישיבה. חשבתי שאין טעם שנשב בענין התאגידים רק עם

השר. ננסה לעשות את זה בהקדם.
י' צבן
נדמה לי שהם היו אמורים להגיש לאיגודי העובדים השונים, אתמול או אולי היום,

את ההצעות השונות שלהם בענין התיאגוד. אם זה מוגש, אני מציע שגם אנחנו נקבל

עותקים.

היו"ר אי נמיר;

אני יודעת אינפורמציה אחרת לכן אני אבדוק. אני אבקש מאסתר, מזכירת הוועדה,

לבדוק עם שלושת האיגודים.

הצעות לסדר

היו"ר אי נמיר;

לפני שנעבור לנושאים שעל סדר-היום שלנו, הצעה לסדר לחבר-הכנסת רן כהן. בבקשה.

רן כהן;

גבירתי היושבת-ראש, נודע לי, בעקבות מידע, כנראה לא מדוייק, בלשון המעטה,

שהממשלה החליטה לסגור את מרכז ההכשרה של המכון לפריון העבודה והייצור, שנותן

הכשרה מקצועית ועושה הסבה מקצועית ל-20 אלף עובדים ונותן להם מיומנות מקצועית. זה

מסוג המכונים שמפותחים רק בארצות מפותחות כלכלית. הדבר הזה יכול לגרום לפגיעה

נוראה.

רק לפני שבוע דיברנו על הנושא של השימוש בכספי משרד העבודה והרווחה. לא

משובשים בכסף ועובדה שנשאר סכום של 2 מיליון ש"ה, כשיש אבטלה.

אני מציע שאו שנזמן אותם לדווח לנו מה המצב לאשורו או שאנחנו נצא בפנייה של

הוועדה לשר האוצר ולשר העבודה והרווחה כדי לדעת נגה גורל מרכז ההדרכה הזה, כדי

שנוכל להיות מעורבים בו.

י' צבן;

מקובל.

היו"ר אי נמיר;

לפני כשנה הייתי אורית של המכון לפריון העבודה והייצור. אני חייבת לומר שלא

כל כך התרשמתי ממה שראיתי.

רו כהן;

ממרכז ההדרכה או מהמכון?היו"ר אי נמיר;

מהכל, כולל מרכז ההדרכה.

אני חושבת שיש כל כך הרבה כפילות. הם מקיימים בעצמם קורסים להכשרה מקצועית.

הייתי גם שם. אני לא מבינה מדוע המכון חייב לעשות קורסים להכשרה מקצועית. הם

עושים את זה בדרום העיר. ראיתי אולמות שוממים.

אפנה רשמית בבקשה לשר. אבקש ממנו דיווח בכתב ואחר-כך נחליט.

כפי שאמרתי, ההתרשמות שלי היתה בערבון מאד מוגבל. אני חושבת שלמכון יש תפקיד

חשוב אבל הוא לא ממלא את תפקידו.

רן כהן;

אולי' אנחנו צריכים להיות יותר מעורבים. נקבל דיווח על מה שהם עושים.

תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח נכות) (מתן שירותים מייחדים) (תיקון), התשנ"א-1991

היו"ר אי נמיר;

על סדר-היום שלנו שלושה נושאים. הנושא הראשון, תקנות הביטוח הלאומי (ביטוח

נכות) (מתן שירותים מיוחדים)(תיקון).

בבקשה מר בקל.

י' בקל;

לפני כשנה ורוצי, בהמלצת ועדת העבודה והרווהה, הכנסנו תיקון בנושא של שירותים

מיוחדים, שמאפשר לתת שירותים מיוחדים לעובדים שלא מקבלים קיצבה לשירותים מיוחדים.

לפי הסכם הניידות, מי שמקבל שירותים מיוחדים לא יכול לקבל גם שירותים מיוחדים

והוא צריך לבחור בין השניים. תקנה כזאת לא היתה מצויה בתקנות לגבי שירותים

מיוחדים. כאשר עשינו שינוי בתקנות לשירותים מיוחדים הכנסנו תיקון שהוא מעין פשרה,

הכנסנו שם סעיף שקובע שלא יהיה כפל גם שירותים מיוחדים וגם ניידות.

הסעיף הזה נכנס רק לתקנה שמטפלת בנכים עובדים, לא בכל הנכים אלא רק בעובדים

שלא זכאים לנכות כללית אבל רצינו לתת להם שירותים מיוחדים. נוצר מצב שיש תקנה רק

לנכים עובדים, שאומרת שלא יינתן כפל גימלה של ניידות ושירותים מיוחדים. הכוונה

היתה שזה יהיה לכל מקבלי שירותים מיוחדים, שהם יבחרו בניידות או בשירותים

מיוחדים. אנחנו רוצים שהסעיף הזה יהיה בנכות כללית כלומר, כל מי שמקבל שירותים

מיוחדים תחול עליו התקנה שמי שמקבל שירותים מיוחדים יצטרך לבחור בין זה לבין

ניידרות. אנשים בוחרים לפי הטוב והמחאים להם.

הקיצבה לשירותים מיוחדים - 1,032 ש"ח לחודש - יותר גבוהה מקיצבת הניידות.

קיצבת הניידות לי שלא עובד היא 274 ש"ח. אם הנכה עובד ומשתכר ויש לו רכב גדול,

המקסימום בניידות, לרכב מעל 2,000 סמ"ק, יכול להגיע ל-1,566 ש"ח.

רן כהן;

למה אנשים לא בוחרים בקיצבה הגבוהה יותר?י' בקל;

אם הנכה לא עובד ולא נוהג, קיצבת הניידות היא נמוכה, כ-274 ש"ח. אם האיש

עובד ויש לו רכב גדול, המקסימום הוא 1,566 ש"ה.
היו"ר אי נמיר
אני זוכרת שעשו "חאפ", כשלא הייתי כאן, בענין הנכים. הרבה נכים ירדו גם בגלל

הסיבה הזאת. נסעתי למוסקבה ועשו את זה בעזרת שר הבטחון יצחק רבין וחבר-הכנסת יציק

פרץ שמילא את מקומי וניהל את אותה הישיבה.

הולד וקטן מספרם של הנכים שמחזיקים ברכב אמריקאי. אני לא הושבת שיהיה הוגן,

אם נביא בהשבון רק את התקרה של 1,566 ש"ה.

י' בקל;

לכן חלק מעדיפים שירותים מי והדים, שם המקסימום הוא 1,032 ש"ה להודש והמינימום

בשירותים מי והדים 344 ש"ה.

היו"ר אי נמיר;

כלומר המינימום בשירותים מי והדים יותר גבוה מהמינימום בניידות.

י י בקל;

לכו כל אחד מעדיף מה שנוה לו וכדאי לו. זה תלוי בשיקול דעתו של האיש.

היו"ר אי נמיר;

אני מתייעצת עם חברי הוועדה. אני מבינה שפלוס מינוס זה אותו גודל של קיצבה.

י' בקל;

מי שמקבל ניידות מקבל גם הלוואה עומדת לרכישת רכב; זה תלוי אם הוא נוהג גאו

לא נוהג, אם הוא נכה 100% או לא. הלוואות עומדות, יש לי נתונים. הלוואות עומדות

נכה צריך להחזיר.

היו"ר אי נמיר;

אלה הלוואות עם ריבית גבוהה?

י' בקל;

לא. זו הלוואה ללא ריבית. אנהנו מכסים את המס או חלקו, תלוי באחוזי הנכות, אם

הוא נוהג או לא. למי שלא נוהג אנחנו מכסים 75% כשמדובר למשל ברכב מסוג סובארו

1300. מי שנוהג מקבל כיסוי של 1,800 לרכב מסוג "סיירה". אם המכון הרפואי קבע רכב

יותר גדול, אנחנו מכסים.

היו"ר אי נמיר;

הלוואה עומדת נותנים רק לניידות. מי שמקבל שירותים מיוחדים לא מקבל.

י' בקל;

נכון.היו"ר אי נמיר;

כאן יש העדפה למי שנוהג.
ר' הורן
בנוסף לתיקון הזה יש תיקון נוסף בתקנה, שיחזקאל בקל לא הזכיר אותה. בתוך

התקנה יש שני תיקונים.

לפני סעיף 69 להוק, כשמדובר בנפגעי עבודה, יש מעין קיצבה לשירותים מי ורודים,

קיצבה נוספת להחזקת אישית. כשנפגע עבודה עובר למסגרת של נכות כללית הוא מפסיק

לקבל קיצבה של נפגע עבודה ויהיה זכאי לקבל שירותים מי ורודים לפי התקנות שאנהנו

מדברים עליהן. במקרה כזה הוא צריך לצאת ממסגרת סעיף 69. את ההוראה שהרולנו על נכים

עובדים אנהנו רוצים לההיל גם על נכים שאינם עובדים.

היו"ר אי נמיר;

יש תקלה. אנהנו לא יכולים לקיים דיון בנושא זה בלי נוכהותם של הנכים. מה

שמוצע כאן בא להרע משמעותית מצבם של הנכים, וזו הקבוצה הכי הלשה. אני לא הושבת

שאנהנו צריכים לתת יד להחמרת מצבם.

ר' הורן;

אולי היושבת-ראש צודקת, אבל צריך לדעת שהצורך של הנכה לבחור בין ניידות לבין

שירותים מיוחדים קיים. בהסכם הניידות נאמר שמי שמקבל שירותים מי והדים לא יכול

לקבל ניידות. הוא יכול לקבל הלוואה. יש מי שאחרי שהוא מקבל הלוואה עומדת ולא

החזיר אותה, בא ומבקש שירותים מי והדים.

היו"ר א' נמיר;

אני חוזרת ואומרת, זו הקבוצה החלשה ביותר בין הנכים.

ר' הורן;

הכלל הוא שאין כפל.
י' צבן
אני מבקש שתגדירו בבירור מי עלול להיפגע מהתקנות האלה לעומת המצב הקיים

ובדיוק איך. שמענו עכשיו דוגמה אחת. אני גם רוצה לדעת, בהקשר לדוגמה הזאת, כמה

מקרים יש לכם שגרמו לכך שתביאו את התיקון הזה; מה היה פער הזמנים בדרך-כלל בין

המומנט שבו האיש ביקש הלוואה עומדת לבין המומנט שבא ואמר, אני מוותר על קיצצבת

ניידות ובא ומבקש שירותים מיוחדים.

היו"ר א' נמיר;

באיזה סדר גודל מדובר, בארבעה, בחמישה מקרים? בכמה?
י' צבן
זה אני שואל.

ושאלה נוספת; אני מבין שזה מתייחס בוודאי גם לאותה קבוצה של נכים שלגביהם אני

היגשתי הצעת חוק בשם קבוצה של חברי כנסת.ר' הורן;

זה יכול לקרות גם להם.

י' צבן;
שאלה שלישית
מה קורה כשאדם מגיע לגיל 65? מה קורה, אני מדבר על קיצבת

ניידות, כשאדם מגיע לגיל 65, ונוח קורה בנוגע לקיצבה לשירותים מי והדים כשאדם מגיע

לגיל 65.
י י בקל
מאיור שהתיקון האחרון היה הלקי הפרשנות היתה שמכלל הן אתה שומע לאו והיו

פרשנויות שאולי לא צריך להחזיר הלוואה עומדת.

בדקנו ומצאנו שמדובר על 80 מתוך 12 אלף מקרים.

ת' גוז'נסקי;

בשביל זה עושים תיקון?

י' צבן;

זה פהות מ-1%.
י י בקל
זו תופעה שהתחילה מזמן.
י' צבן
מה פער הזמן? האם זה ענין של חודשיים? יש חשש שהיה כאן טריק?
י י בקל
מי שמקבל שירותים מי והדים ימשיך לקבל אותם גם אחרי הגיעו לגיל 60 באשה ו-65

בגבר. מי שקיבל הלוואה עומדת ונוהג, הוא ימשיך לקבל את כל הזכויות גם איורי הגיעו

לגיל 65. מי שלא נוהג לא מקבל הלוואה עומדת אבל הרכב נשאר לו.
היו"ר א' נמיר
יש כאן הרעה לקבוצה הכי קשה. אין סיבה שנאשר את זה. לא יבולע דבר לתקציב

המדינה אם 80 או 100 נכים ישתמשו בזכות להלוואה עומדת. אני לא מעמידה את ההצעה

הזאת לא להצבעה ולא לאישור.

אם נעמיד את ההצעה הזאת להצבעה, נזמין גם את הנכים.

אני מבקשת שנקבל פרטים גם מהאוצר, נתונים. נפגעי תאונות עבודה הם במצב הכי

קשה.
רן כהן
בגלל הדחייה שלנו לא ייגרם נזק לשום קבוצה מהנכים.היו"ר אי נמיר;

בוודאי.

נזמין את הנכים שימסרו לנו דיווח.

ר' הורן;

אי-אפשר לקבל את שני הדברים. אנחנו רוצים ליצור שוויון.
רן כהן
שוויון מרע.

ת' גוז'נסקי;

אפשר לעשות שווין לכיוון השני.

היו"ר אי נמיר;

אתם מדברים בשם שוויון. אנחנו מדברים בשם קבוצה שהיא הכי הלשה.

רן כהן;

אפשר ליישר את הקו כלפי מעלה.

ר' הורן;

נפגעי עבודה, אין שום מקרה שהיה מי שניסה לקבל את שני הדברים.

היו"ר אי נמיר;

לכן אין סיבה להרע.

בינתיים יישאר המצב ללא שינוי

אני מודה לאורחים.

חוק לתיקון פקודת הרוקחות (מס' 2). התשמ"ח-1988

היו"ר אי נמיר;

אנחנו עוברים לסעיף הבא; חוק לתיקון פקודת הרוקחות (מסי 2).

צבי לוין, היועץ המשפטי של משרד הבריאות, יציג את הענין.

צי לוין;

אנחנו מציעים לכלול תיקונים שעיקרם הכנסת הסדר לפקודה, במקביל להסדר הקיים

בפקודות אחרות, במקצועות אחרים, כמו רופאים, רופאי שיניים וכוי.אני רוצח לציין שלגבי רוקחים או בעלי מקצוע רפואי, שלא כמו במקצועות אחרקים,

אין ענין של הגבלת גיל ופרישה מהעבודה. גם בחוץ-לארץ לא מצאתי שיש הוראה מפורשת

בדבר פרישה מהעבודה עקב גיל האדם. לכן היוני, כדי לשמור על הציבור, שיהיו הכלים

שיאפשרו למדינה, למשרד הבריאות להגן על הציבור במקרה של תקלה הנגרמת על-ידי בעל

מקצוע עקב מחלתו בכל גיל או בגלל גילו המתקדם יותר.

ההוראות האלה, שקיימות לגבי רופאי שיניים, עמדו במבחן בג"צ והוכח שהן לא פגעו

בבעל המקצוע אלא במקרה שהיונה סיבה או הגיע מידע פהות או יותר אמין לגבי מצבו של

בעל המקצוע.

התיקון המוצע בא לא ויק ללושוות את הוראות החוק לגבי בעלי מקצועות אחרים אלא גם

לאור העובדה שהיו מקרים שלא היינו יכולים לטפל בהם בצורה חוקית - אני לא אומר שלא

מצאנו דרך לטפל במקרה חריף ולהסדיר את הענין בהסכמה - וצריך להיות הסדר חוקי

שיאפשר למשרד לטפל.

אני 'מציע לדון בהצעה זו.

היו"ר אי נמיר;

מונחת על שולחן הוועדה הצעה נוספת, שנדון בה בעוד זמן קצר. האם לא כדאי לאחד

את ההצעות?
י' צבן
אין קשר ענייני בין שני הדברים.

היו"ר אי נמיר;

ההצעה שלפנינו באה רק לענין של מחלות נפש?

צי לוין;

לא. גם מחלה מדבקת.

מי ביטון; ;

החוק המוצע בא להגן על הציבור מבחינה זו שהרוקח לא יוכל לעסוק ברוקחות אב הוא

חולה נפש או חולה במחלה מסכנת אחרת שעלולה לסכן את הציבור. הצעת החוק שהיושבת-ראש

מדברת עליה באה להסדיר את כל ענין המחירים. זה לא ענין פרסונלי.

י' צבן;

האם החוק אומר שכל מי שמבקש רשיון לעסוק במקצוע הרוקחות חייב להתייצב בפני

הוועדה או שתהיה ועדה רפואית אם יש חשש?

צי לוין;

רק כאשר יש מידע וחשש סביר. זה עמד בנסיון לגבי מקצועות ארורים.

ברשותכם, אתן כמה נתונים. בין השנים 1984עד 1987 נבדקו 74 רופאים בוועדות

פסיכיאטריות. המידע מגיע או מרופא מחוזי או מרופאים או מבית משפט או מתלונות של

ציבור. לגבי 25 מהם היתה התליה מוחלטת של הרשיון.
י' צבן
כמה מקרים זה בגלל מחלת נפש וכמה בגלל מחלות אחרות?
צי לוין
ברוב המקרים זה בגלל מחלת נפש.

לגבי 16 מקרים היתה התליה זמנית לשנה או שנתיים. רובם רופאים צעירים שעברו

אפיזודה פסיכוטית או הוועדה האמינה שתוך טיפול מתאים יוכלו לחזור ולתפקד כרופאים

אם ימלאו 3 תנאים: א) חובה לעבור טיפול פסיכיאטרי בתקופת ההתליה; 2} להמציא

בתום התקופה חוות דעת ממקום עבודה בו עסקו במקצוע אחר, לא ברפואה; 3) בדיקה

רפואית חוזרת בתום התקופה.

לגבי 23 מקרים הומלץ להשאיר את הרשיון אך הוטלו המגבלות הבאות: על 9 אסור

רישום נרקוטיקה או טוקסיקה; על 2 מקרים נאסר לרשום תרופות בכלל, ל-16 הותר לעסוק

בענפי רפואה שונים ללא מגע ישיר עם חולים; ולגבי 10 נמצא שהם יכולים לעסוק ברפואה

ללא מגבלה.
רן כהן
האם יש להם בטחון שההגדרה של "מחלה מסכנת" כפי שהיא מוגדרת כאן היא מדוייקת

ומספיקה ואי-אפשר להחיל אורגה לגבי מי שלא חולה? השאלה אם אין יכולת איזו שהיא

לנצל אווזה, שהיא תנוצל על-ידי נבלים שירצו להתנכל לרופא. אם יש התליה, אפילו

זמנית, לשנתיים, זה ידבק ברופא. אני לא רוצה שרוקה יסכן אדם מן הישוב, אבל יש כאן

גבול דק וכאן נדרשת הובתו של המחוקק לקבוע עד כאן.
היו"ר א' נמיר
אני רוצה לשאול, והשאלה שלי מתייחסת יותר לפקודת הרופאים. יש מחלה היום שכל

העולם אחוז אימה מפניה - איידס. נורמות ההתנהגות של אנשים במקרה כזה, זה משהו

נורא. יש הגזמה. יש לא יודע איך להתנהג. האם אין צורך בתיקון של פקודת הרופאים

בנושא זה? אני מטלפנת אל דוקטור משיח במחתרת כדי להודיע לו על 4-3מקרים במקום זה

או ארד, יש כאן בעיה מאד קשה של סיכון בריאות הציבור. האם זה לא נוגע גם לחוק
הזה?
י' צבן: אני מסכים לשאלות ולהערות של היושבת-ראש ושל חבר-הכנסת רן כהן וגם למגמה של

הרקיקה. גם לי יש כמה סימני שאלה.

אני דווקא מתרשם לטובה, בלי לדעת את המקרים, מהסטאטיסטיקה שהובאה כאן, כי היא

מראה שהיה גוון מאד רחב של תגובות לתלונות ושהיה מספר לא קטן של מקרים שלמרות

שהיתה בעיה נפשית לא פסלו את האיש מכל וכל אלא היתה התאמה למצבו של האיש, אם לא

לגבי כל המקרים אז לגבי95%. יש כמה שאלות. אין בחוק מנגנון, מסנן ראשוני לפני

הוועדה הרפואית. הבעיה היא הכתמת שמו של אדם, כי פרוצדוו-ה זו מאפשרת לכאורה שאדם

יתלונן, ראה המנהל שיש יסוד - יזמין לוועדה רפואית. כאן 'יש סכנה מסויימת. השאלה

היא אם לא צריכה להיות עוד מסננת לבדיקת הענין. אני מצפה לכך.

ולענין הסודיות.
היו"ר אי נמיר
זה כלול בחוק.אני מציעה שנהיה פרקטיים ונתחיל לקרוא את סעיפי החוק המוצע.
צי לוין
אני חשבתי שלאור הנסיון שהצטבר ולא היו תלונות לגבי תחומים אחרים, הדיון יהיה

קצר.

היו"ר א' נמיר;

נקרא מה כתוב בסעיפי החוק.

סעיף 1

צי לוין;

מוצע שהפקודה תיקרא "פקודת הרוקחים" במקום "פקודת הרוקחות".

היו"ר אי נמיר;

אני מעמידה את סעיף 1 להצבעה.

הצבעה

סעיף 1 נתקבל

סעיף 2 (מר צי לוין קורא את סעיף 2)

כ' שלו;

אני חושבת שלא כל מחלת נפש מצדיקה התערבות ולכן צריך לדבר על קשר סיבתי.

רן כהן;

נכון.

אי רז;

אני מבקש להרחיב את תחולת החוק לא רק על רוקחים ועוזרי רוקחים אלא על כל

המערכת, גם על מחסנאי, למשל. החוק המוצע צריך לחול על כל המערכת.
י' צבן
מדוע לא לאחד את הסעיפים הקטנים (1) ו-(2}? לפי דעתי אפשר להחיל על מושג

המסוכנות בחוק את האשפוז כפוי. במקרה של אשפוז כפוי, המסוכנות היא ברמה גבוהה.

לא הייתי רוצה שמחלת נפש תופיע כדבר בפני עצמו. מדוע שזה לא ייאמר מחלת נפש או

מחלה אחרת העלולה לסכן בריאות האדם הנזקק לרוקח מורשה או עוזר לרוקח מורשה?

היו"ר אי נמיר;

הועלו שלוש שאלות; 1) מחלת נפש; 2) החלת החוק המוצע על כלל העובדים שקשורים

בעבודת הרוקחות, עובדי מחסן למשל; 3) הצעתו של חבר-הכנסת צבן לאיחוד סעיפים

(1)ו-(2).י' צבן;

אולי אפשר אפילו להסתפק בסעיף 2 ולומר מחלת נפש היא מחלה העלולה וכו'.

היו"ר אי נמיר;

אם יש פירוט, למה לא לציין את האיידם?

צי לוין;

קודם כל הערה עקרונית. אנחנו פשוט רצינו ששהנוסח יהיה מקביל ואחיד בכל

הפקודות. ניסחנו כמו בפקודות אחרות.

י' צבן;

נשנה גם שם.
צ. ליון
לא צריך לשנות לאי' כאן ולא שם. חבר-הכנסת צבן חושש מסטיגמה. אנחנו, אנשי

משרד הבריאות נגד סטיגמה. אנחנו לא חושבים שאם אדם נבדק הוא אמנם חולה. מה עוד,

וזה עמד במבחן הנסיון במשך השנים, שזה לא מגיע לציבור. כל זה נעשה בסודיות

מוחלטת ואין כל שאלה וכל חשד, כפי שהנסיון הורה עד כה.

אני רוצה להפנות את תשומת הלב לעובדה שהרכבה של ועדה רפואית שונה כאשר מדובר

במחלת נפש או במחלה אחרת. לכן הפרדנו בהגדרה בין מחלת נפש לבין סיבות ארורות.

ואשר להחלת החוק על כלל העובדים במערכת. אנחנו מדברים על הגבלת עיסוקים

באמצעות רשיון, זאת אומרת הגבלה לבעלי רשיון לפי החוק. בעלי רשיונות בחוק.

מחסנאי לא מוגדר בחוק כבעל רשיון לענין שלפנינו אלא עם נחוקק חוק מיוחד שנחיל

אותו על כל אדם שעוסר בתרופות. אנחנו לא יכולים לעשות את זה.

איידס, זו מחלה מסוכנת. אבל הנושא של העברת המחלה, זה לא ענין של רוקחים.

אנחנו מדברים על כושרו של אדם להמשיך לתפקד, ולוועדה ניתן מגוון אפשרויות,

והיא יכולה להמליץ המלצות שונות. השאלה היא המשך כושרו של האיש לתפקד והוועדה לא

צריכה לקבוע אם האיש חולה או לא.

י' צבן;

התשובה של צבי חיזקה בי את הנטייה למחוק את סעיף (1), זאת אומרת את המלים

"מחלת נפש", גם משום שהחוק המוצע מתעלם מהענין. בסעיף 9א נאמר; "המינוי יכול

להיות כללי או למקרה מסויים. התעוררה שאלה של כושר נפשי - תהיה הוועדה הרפואית

מורכבת משלושה רופאים מומחים בעלי תואר מומחה בפסיכיאטריה." כלומר, אנחנו מכוסים

בלי להכניס את מחלת הנפש בראש פרק מיוחד.

מ' ביטון;

מחלת נפש, לא מוכרח להיות דווקה קשר סיבתי שאפשר להוכיח שהאיש עלול להזיק

לבריאות. יכול להיות חולה נפש שלא מתאים להיות רוקח ולספק תרופות.היו"ר א' נמיר;

אני מציעה שלא נצביע עכשיו על סעיף 2 אלא נעבור לסעיף 3. שמדבר על מהות

הוועדות, ואחר -כך נחזור לסעיף 2.

סעיף 3 - סעיף 9א (מר צי לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9א)
י' צבן
המושג "כושרו הנפשי", מאיפה הוא לקוה? האס הוא מופיע ברקיקה? אני רוצה שאדם

שיש לו מחלת נפש בדרגה שעלולה להזיק, אסור שתהיה לו נגישות למתן תרופות לאנשים.

אבל היות והמושג מחלת נפש הוא רחב ויש דרגות שונות ומשונות ויש מצבים שלא

רלוונטיים לנושא שלנו, לא הייתי רוצה שיהיה ניסוה גורף.

צי לוין;
צ' לוין
זה הנוסוח שמופיע בפקודת הרופאים וגם בנוגע לרופאי שיניים, וכן בחוק

הפסיכולוגים.

היו"ר אי נמיר;

נצביע על סעיף 3. סעיף 9א.
י' צבן
יש לי היסוסים.

היו"ר אי נמיר;

נא להצביע.

ח צ ב ע ה.

סעיף 3, סעיף 9א נתקבל

היו"ר אי נמיר;

הסעיף אושר ללא התנגדות.

סעיף 3 - סעיף 9ב (מר צי לוין קורא את סעיף 3. סעיף 9ב)

היו"ר אי נמיר;

למה ההחמרה המוצעת? מה גרם לכם להחמיר? זו תוספת לפקודה הקיימת.

צי לוין;

נכון. בפקודה הקיימת אין יוסדר לגבי הנושא הזה. אנחנו מעתיקים מפקודת

הרופאים, רופאי השינויים, חוק הפסיכולוגים.היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים על סעיף 3. סעיף 9ב.

הצבעה

סעיף 3, סעיף 9ב נתקבל

היו"ר א' נמיר;

סעיף 3. סעיף 9ב אושר פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ג (מר צ' לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9ג}
י י צבן
ברגע שמהלת נפש עומדת בנפרד, על פי ההגדרות בהצעה, זה מצמצם את היכולת.
צ' לוין
אם נשמיט מחלת נפש ממחלה מסכנת, עלולה להיות טענה שמחלת נפש איננה מחלה

מסכנת.
כ' שלו
לפי המוצע בסעיף 2, שלא הצבעתם עליו, בהגדרה של "מחלה מסכנת" כלולה מחלת נפש.

אפשר לבטל את סעיף (1) שבסעיף 2 ולכתוב "מחלה, לרבות מחלת נפש".

היו"ר אי נמיר;

יש הערות לסעיף 9ג?

י' צבן;

אני אומר את הקושי שלי. בסעיף 9ג(א) נאמר; "היה למנהל חשש סביר כי מבקש

רשיון לרוקח מורשה" וכו'. אני שואל, מה זה "חשש סביר". קיבל מכתב אנונימי, האם

יפעל לפי זה? לא. אני לא שקט בעניו הזה.

צי לוין;

הנסיון עד כה היה טוב מאד. המונח המשפטי של סבירות הולך כחוט השני. ההנחה היא

שגם במקרה זה המנהל לא ימהר לפעול אלא אם יראה שיש רגליים לדבר.

היו"ר אי נמיר;

זה נוסח מועתק.

צי לויו;

כן.היו"ר אי נמיר;

אנחנו נצביע על סעיף 3. סעיף 9ג.

הצבעה

סעיף 3, סעיף 9ג נתקבל

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף 3, סעיף 9ג אושר פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ד (מר צי לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9ד)

היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים על סעיף 3. סעיף 9ד.

הצבעה

סעיף 3. סעיף 9ד נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 3. סעיף 9ד אושר פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ה (מר צי לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9ה)

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3.סעיף 9ה?

הצבעה

סעיף 3. סעיף 9ה נתקבל

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף 3 סעיף 9ה נתקבל פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ו (מר צי לוין קורא את סעיף 3. סעיף 9ו)

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3 .סעיף 9ו?

הצבעה

סעיף 3. סעיף 9ו נתקבל.

היו"ר אי נמיר;

סעיף 3, סעיף 9ו נתקבל פה אחד.סעיף 3 - סעיף 9ז (מר צ'ק לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9ז)
י' צבן
אני רוצה לשאול, מי מוסמך להגיש תביעה על הפרת סודיות? מי מופקד על המערכת

בתחום הזה?
צי לוין
זו עבירה פלילית. אתה מגיש תביעה למשטרה. אם מגיעה אלינו תלונה, אנחנו

מעבירים את המידע למשטרה.

י' צבן;

בעשר השנים האחרונות ,כמה הורשעו בגלל הפרת סודיות רפואית?

י' קרנות;

בודדים.

י' צבן;

אני שמעתי שזה לא כל כך בודדים. יש עכשיו בטיפולכם פרשה שמרתיחה את הדם.
צי לוין
תקבלו תשובה תוך כמה ימים.

י' צבן;

יש כאן מלכוד נורא. אני אזום הצעת חוק בעניו זה, לתת יותר שיניים לנושא של

סודיות, לחייב את המערכת לפעול בצורה יותר יסודית בנושא של סודיות רפואית.

היו"ר אי נמיר;

זה לא שייך לענין שלפנינו.

נצביע על סעיף 3. סעיף 9ז.

הצבעה

סעיף 3. סעיף 9ז נתקבל

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף 3, סעיף 9ז אשר פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ח (מר צי לוין קורא את סעיף 3. סעיף 9ח)

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3. סעיף 9ח?הצבעה

סעיף 3, סעיף 9ח נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 3, סעיף 9ח אושר פה אחד.

סעיף 3 - סעיף 9ט (מר צי לוין קורא את סעיף 3. סעיף 9ט)

היו"ר אי נמיר;

הכל מועתק ככתבו וכלשונו.

מי בעד סעיף 3. סעיף 9ט?

הצבעה

סעיף 3. סעיף נתקבל

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף3, סעיף 9ט מאושר פה אתר.

סעיף 3 - סעיף 9י (מר צי לוין קורא את סעיף 3, סעיף 9י)

רן כהן;

אין אינסטנציה מינהלית של ערעור.

מי בוטון;

יש.

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3. סעיף 9י?

הצבעה

סעיף 3, סעיף 9י נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 3, סעיף 9י נתקבל פה אחד.

סעיף 3 - סעיפים 9יא ו-9יב (מר צי לוין קורא את סעיף 3 סעיפים 9יא ו-9יב)

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3. סעיפים 9יא ו-9יב?הצבעה

סעיף 3,סעיפים 9יא ו-9יב נתקבלו

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף 3. סעיפים 9יא ו-9יב אושרו פה אחד.

סעיף 4 (מר צ' לוין קורא את סעיף 4)

צ' לוין;

בדברי ההסבר מצוטט סעיף 56 שמוצע להוסיף לו סעיף (ד), שיבוא אחרי סעיף (ג).

הוראה כמוצע בסעיף (ד) קיימת בפקודת הרופאים. הכוונה היא לאפשר לוועדת המשמעת

לגבות עדויות כאשר היא דנה בעניינו של רוקח.

היו"ר אי נמיר;

ממי מורכבת הוועדה?

צי לוין;

שני אנשי מקצוע ונציג של היועץ המשפטי לממשלה.

היו"ר אי נמיר;

גם זה מועתק?

צי לוין;

הוראה כזאת מופיעה בפקודת הרופאים ומאפשרת לוועדה לפעול.

בסעיף (ה) מוצע: "שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין ביצוע סעיף זה". לגבי

רופאים יש סדרי דין שקבע שר המשפטים.

היו"ר אי נמיר;

נצביע על סעיף 4.

הצבעה

סעיף 4 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 4 נתקבל.

סעיף 2

היו"ר אי נמיר;

אנחנו חוזרים לסעיף 2. חבר-הכנסת צבן מציע שמחלת נפש לא תודגש בנפרד אלא

תיכלל במחלה העלולה לסכן בריאות האדם הנזקק לשירותיו של רוקח. אנשי משרד הבריאות

אומרים שהנוסח המוצע מועתק מפקודת הרופאים.רן כהן;

למה באמת שתהיה הפרדה?

צי לוין;

בסעיף 3. סעיף 9א מדובר על בדיקת כושרו הנפשי או הגופני של מבקש רשיון לעסוק

ברוקחות. אם היה השש סביר כי המבקש רשיון סובל ממהלה מסכנת, תמונה ועדה של שלושה

רופאים מומהים, ואם התעוררה שאלה לגבי כושרו הנפשי תורכב הוועדה משלושה מומהים

בעלי תואר מומיה בפסיכיאטריה. זאת אומרת, גם בסעיפים שאושרו הוועדה הרפואית

בודקת את כושרו הנפשי להמשיך לעבוד כרוקה ללא כל סכנה. אם לא נכלול גם את הנושא

של מהלת נפש במהלות מסוכנות, יכול לבוא אדם ולטעון שהכוונה היא למחלה רגילה ולא

למהלת נפש.

רן כהן;

למה לא נגיד "מחלה, לרבות מחלת נפש".

היו"ר אי נמיר;

זו היתה גם הצעתה של נציגת משרד המשפטים. אני הושבת שזו הצעה מצויינת. אני

מציעה שזה יהיה הנוסה.

כ' שלו;

בסעיף 2(2) ייאמר; "מחלה, לרבות מחלת נפש" וכו'. גם בסעיף 2(3) ייאמר אותו

דבר, "מחלה, לרבות מחלת נפש".

היו"ר א' נמיר;

אני מעמידה להצבעה את הנוסח כפי שהוצע על-ידי גברת שלו, נציגת משרד המשפטים.

סעיף 2 יהיה מורכב משני סעיפי משנה בלבד ובחהם ייאמר"מחלה ,לרבות מחלת נפש".

סעיף (1) יבוטל.

הצבעה

התיקון לסעיף 2 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

התיקון המוצע לסעיף 2, לא לדבר בו בנפרד על מחלת נפש, התקבל פה אחד.

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחות (מסי 2), אושר. אני מבקשת להכינה לקריאה שנייה

ולקריאה שלישית.

י' צבן;

אני מבקש שתישמר לי זכות הסתייגות, כי אולי תהיינה לי הסתייגויות לגבי "כושרו

הנפשי" כמוצע בסעיף ,Jסעיף 9א.חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מס' 12). התשנ"א-1990

היו"ר א' נמיר;
אנחנו עוברים לסעיף הבא
חוק לתיקון פקודת בריאות העם (מסי 12).

צבי לוין, בבקשה.

צי לוין;

כזכור, בשעתו הצענו חוק לתיקון פקודת בריאות העם, שהופרד לשני חוקים. תיקון

מסי 11, שבו מדובר על העברת סמכויות לפי החלטת הממשלה על הקמת המשרד לאיכות

הסביבה, הועבר לוועדת הפנים ואיכות הסביבה. בתיקון שלפנינו מדובר על תיקונים

שונים לפקודת בריאות העם, שעניינם הוראות הפקודה והפרקטיקה והדברים הקיימים היום

בשטח.

אני מציע שנעבור על סעיפי החוק, סעיף איורי סעיף.

סעיף 1 (מר צי לוין קורא את סעיף 1)

צי לוין;

אנו מציעים למחוק את פסקאות (א) עד (ד) לסעיף 9 לפקודת בריאות העם, 1940.

שהיא פקודה מנדטורית. סעיף זה מתייחס לרישום לידות ופטירות בתקופת המנדט, שנעשה

אז בידי לשכות הבריאות. לארור שחוקק חוק מירשם האוכלוסין אנחנו לא חושבים שיש

צורך בפסקאות (א) עד (ד) כי הסמכויות שמדובר עליהן בפסקאות אלה הן בידי שר הפנים.

מי בוטון;

סעיף 9 לפקודה מסמיך את המנהל הכללי של משרד הבריאות להתקין תקנות להנפקת

תעודות על לידות ופטירות, תחום שהיום איננו. בידי משרד הבריאות. לכן מוצע למחוק

את פסקאות (א) עד (ד).
היו"ר אי נמיר
אם אין הערות ביחס למחיקת פסקאות (א) עד (ד) לסעיף 9. אני מעמידה את סעיף 1

להצבעה.

הצבעה

סעיף 2 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 1 נתקבל ללא התנגדות.

סעיף 2 (מר צי לוין קורא את סעיף 2)

צי לוין;

בסעיף 10(1) יש הוראה הקשורה בלידות ופטירות שלפי חוק מירשם האוכלוסין נתונה

היום בידי משרד המשפטים. לכן מוצע למחוק את סעיף קטן (1).גם בסעיף קטן (3) מדובר על לידות ופטירות, סמכויות שהועברו לשר הפנים לפי חוק

מירשם האוכלוסין.

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 2?

הצבעה

סעיף 2 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

אנהנו עוברים לסעיף הבא.

סעיף 3 (מר צי לוין קורא את סעיף 3)

צי לוין;

סעיף 3 מתייחס לנושא של רישום בתי-חולים. בפקודת בריאות העם יש הוראות

שמתי ירקות לבתי-חולים, ויש בה סעיפים שבהם יש הוראות המתי ירקות למרפאות, ויש סעיף

שמתייחס למוסדות לטיפול למשתמשים בסמים. אנהנו מציעים לאחד את כל ההוראות ולכן

מוצע לשנות את הכותרת של חלק די לפקודת ובמקום המונה "בתי-חולים" לכתוב "מוסדות

רפואיים" וזה יכלול גם מרפאות, מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים וכו'.

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 3ל

הצבעה

סעיף 3 נתקבל

סעיף 4 (מר צי לוין קורא את סעיף 4)
מי בוטון
מדובר כאן על הוראות בנוגע למחלות מידבקות.

צי לוין;

כן. לדעתנו צריך לשנות אותן.

היו"ר אי נמיר;

מה מוצע במקום אותן הוראות?

שי ארבלי-אלמוזלינו;

למה שלא נדבר על "הרופא המטפל".

מי בוטון;

אם בקופת-חולים לא נמצא הרופא, הולכים לרופא אחר. כל רופא מוסמך. לפי ההוראה

הקיימת צריך ללכת ללשכת הבריאות ולהביא אישור שהילד לא חולה.היו"ר א' נמיר;

מי בעד?

הצבעה

סעיף 4 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

סעיף 4, כמו הסעיפים הקודמים, נתקבל ללא התנגדות.

סעיף 5 (מר צי לוין קורא את סעיף 5)

צ' לוין;

בסעיף זה מוצעות הגדרות לצורך הסעיפים הבאים אחר-כך.

מ' בוטון;

האם יש סיבה למה ההגדרות לא יהיו בסעיף ההגדרות לפקודה? האם יש סיבה מי ורודת

שהן באות כאן?
צי לוין
איהדנו את הסעיפים המדברים על מוסדות רפואיים. אנחנו עוסקים עכשיו בשלב סופי

של ניסוח חוק של פקודת בריאות העם.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

מתי תסיימו את הניסוח מחדש?

צי לוין;

זה נמצא בשלבים סופיים. מסתמנת כוונה לחלק את הפקודה לשלושה חוקים, שאחד מהם

ידון במוסדות רפואיים בנפרד ועוד שני חוקים או אולי חוק אחד למסגרות אחרות.

היו"ר אי נמיר;

מי בעד סעיף 5?

הצבעה

סעיף 5 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

גם סעיף זה נתקבל פה אחד.

סעיף 6 (מר צ' לוין קורא את סעיף 6}

צי לוין;

סעיף 25 לפקודה דן בפתיחת בתי-חולים. מוצע לדבר על מוסד רפואי, לפי ההגדרה

שאושרה כאן עכשיו.המוצע בסעיף קטן (א) הוא חשוב מאד.

היו"ר א' נמיר;

יש חוק טוב, צריך ליישם אותו.

מי בוטון;

לפי סעיף 25 לפקודה יש היום גם קנס זאת אומרת, זאת עבירה פלילית. בסעיף המוצע

מושמט ענין הקנס. האם יש סיבה לכך?

צי לוין;

לא. בסוף הפקודה נאמר, כמקובל, "כל העובר על הוראות" וכוי.
מ' בוטון
זה גורף.
צי לוין
העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו מאסר או קנס. דבר דומה יש בחוק רישוי

עסקים לגבי עבירות נמשכות.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים.

הצבעה

סעיף 6 נתקבל

סעיף 7 (מר צי לוין קורא את סעיף 7)

צי לוין; י

בעבר נתקבלנו במקרים שאנשים ניהלו מוסד רפואי בלי שרשמו אותו, ואנחנו היינו

צריכים לנהל משפטים ארוכים. במקרה שמתעוררות בעיות בנושא של רישוי עסקים, שם יש

סמכויות לבעלי תפקידים שונים להורות על סגירת עסק שלא ממלא אחארי התנאים.

אנחנו חושבים שכאשר מדובר במוסד רפואי שלא מתנהל כראוי, צריכות להיות אותן

סמכויות כמו לגבי קיוסק, בית-קפה וכו' ויש מקום למנוע המשך הפעלתו של אותו מוסד

רפואי, מתוך דאגה לשלום הציבור.
שי ארבלי-אלמוזלינו
האם בשנים האחרונות היו בעיות ביחס לסגירת מוסדות כאלה?

צי לוין;

כן. יש לנו בעיות בתחום הזה.ש' ארבלי-אלמוזלינו;

צריך לפקוח עיניים בעיקר כשמדובר ברישוי למוסד גריאטרי, פתירתו וסגירתו.

צ' לוין;

זו הכוונה.

היו"ר אי נמיר;

החוק שהיה קודם לא נתן לכם אפשרות לסגור? הוא נתן לכם אפשרות ביחוד כמו לגבי

בתי-חולים גריאטריים פרטיים, שצצו כמו פטריות איורי הגשם. הם עובדים ללא רשיון,

איש לא בודק. אם באים לבדוק - מודיעים מראש על המועד ולבעלי המוסד יש אפשרות

להתכונן לביקור. מחוקקים חוקים ואיש לא כופה אותם.

צי לוין;

אנחנו מגישים הצעה שתאפשר לנו לפעול ביהר קלות. אם יתקבל החוק נוכל להראות

לכם שאנחנו פועלים.

היו"ר אי נמיר;

אם נחיה, אם זה לא יקה מיליון שנים.

מ' בוטון;

אנחנו מדברים על צווי סגירה של מוסד רפואי. מוסד רפואי לפי ההגדרה הוא

בית-חולים, מרפאה, מוסד לטיפול במשתמשים בסמים ומעבדה. מוסד גריאטרי, האם

הוא מוסד רפואי?

צי לוין;

לפי ההגדרה, בית-חולים הוא מקום שבו מאושפזים אנשים ושהוא מכיל לא פחות מ-12

מיטות לחולים מלבד מיטות בידוד. כלומר, כל מקום שיש בו 12 מיטות הוא בית-חולים.

מוסד רפואי כולל גם מרפאה, ומרפאה היא כל מקום שאינו בית-חולים ושבו ניתנים

שירותי רפואה. זה מחייב.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים.

הצבעה

סעיף 7 נתקבל

סעיף 8 (מר צי לוין קורא את סעיף 8}

צי לוין;

מאיור שבסעיף 3 שינינו את הכותרת של "בתי-חולים" ל"מוסדות רפואיים" צריך לכתוב

בצורה מסודרת את ההוראות הקשורות בבתי-חולים ולכן צריכה להיות כותרת "רישום

בתי-חולים", לפני סעיף 26.היו"ר אי נמיר;

נא להצביע. מי בעד.

הצבעה

סעיף 8 נתקבל

סעיף 9 (מר צ' לוין קורא את סעיף 9)

צי לוין;

הסעיפים 31 ו-32 קשורים להוראות שאושרו עכשיו.

הצבעה

סעיף 9 נתקבל

סעיף 10 (מר צי לוין קורא את סעיף 10)

צי לוין;

סעיף 33 לפקודה מסמיך את המנהל להתקין תקנות. יש שורה של נושאים שבהם

הוא יכול להתקין וזקנות. מוצע לשנות את פיסקה (ט) לסעיף 33.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

תהיינה ומהנות לפי המוצע בסעיף 10.

צי לוין;

כן.

הצבעה

סעיף 10 נתקבל

סעיף 11 (מר צ' לוין קורא את סעיף 11)
צ' לוין
זה סעיף טכני מותאם לשינויים שאושרו.

מי בוטון;

זה מועתק.

צי לוין;

כן.

כשנאמר קופת-חולים הכוונה היא ל-4 קופות-היחולים המוכרות.
כ' שלו
בסעיף קטן (ג), אחרי המלה "להריון" צריך להיות פסיק.

צי לוין;

תודה. אני מקבל את ההערה.

הצבעה

סעיף 11 נתקבל

צי לוין;

בהלק הבא, שגם מספרי הסעיפים שם אינם בהמשך למה שהיה עד עכשיו, מדובר על

רישום מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים.

היו"ר אי נמיר;

אבל זה המשך.

צי לוין;

כן, זה המשך להצעת החוק.

סעיף 35 (מר צ' לוין קורא את סעיף 35)

צי לוין;

בפקודה הקיימת יש סעיף בנושא של מוסדות לטיפול וגמילה מסמים. העתקנו את זה.

יהיה פרק שיכלול את כל מוסדות הרפואה ומוסדות לטיפול וגמילה. לכן אנחנו מציעים

להוסיף כותרת משנה "רישום מוסדות לטיפול במשתמשים בסמים", ומוצעות הוראות בענין

זה.

היו"ר אי נמיר;

זה מועתק.
צי לוין
כן.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים.

הצבעה

סעיף 35 נתקבל

סעיף 36 (מר צי לוין קורא את סעיף 36)

היו"ר אי נמיר;

גם זה מועתק?
צי לוין
לא. לגבי חקיקה ראשית, זה נושא חדש. הנושא הזה קיים בצו שחוקק לפי שני

החוקים, רישוי עסקים וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים ומוצע שזה יהיה ברקיקה

ראשית.

מדובר כאן לא רק על מעבדות הממוקמות במוסד רפואי. היתה בעיה של בדיקות

בנקודות איסוף. אנחנו מציעים שכל הפעולות האלה, המיקום, הספסל והכסא המוצבים

במקום ציבורי יהיו בגדר מעבדה ונוכל להפעיל לגביהם את החוק.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

מה עם מעבדה ניידת?

צי לוין;

היא מעבדה.
שי ארבלי-אלמוזלינו
מה התנאים הנדרשים? לא נדרש שום דבר.

צי לוין;

כאן מדובר ברקיקה ראשית. אנחנו מבקשים סמכות להתקין וזקנות.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;

לגבי מרפאה יש תנאים. זה צריך להיות גם כאן.

היו"ר אי נמיר;

התקנות הן טכניות מקצועיות. אין מקום לבקש שזה יהיה באישור ועדת העבודה

והרווחה. איך נדע מה ייכלל בתקנות?
צי לוין
בסעיף (ב) מדובר על תנאים שלפיהם תנוהל מעבדה. בסעיף (3) אפשר לומר "תנאים

שלפיהם יופעלו וינוהלו המעבדות". אני לא מתנגד שיהיה פירוט.

היו"ר אי נמיר;

נתקן.

למה אין כאן חיוב של השר?

צי לוין;

השתמשנו בנוסח הרגיל. בפסיקה נאמר ש"רשאי" פירושו חייב.

היו"ר אי נמיר;

מה יהיה כתוב?
צ' לוין
אפשר להשתמש בדוגמה של רישום מרפאות, זאת אומרת לפרט לפי המרפאות, בהתאמה

למעבדות. בסעיף 34(א) יש פירוט. אני מציע שנפרט לפיו, בהתאמה למעבדות.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;

גם הכשרת צוות.

צי לוין;

נשקול, אם יש צורך ב"הכשרת צוות המעבדה ואימונו".
א' מטם
במעבדות ניידות אי-אפשר לעשות פעולות עיקור וחיטוי. לכו אולי רצוי להשאיר את

זה בצורה כללית.

לפי המוצע תהיינה מעבדות ספציפיות. אין דין מעבדה לעניו אחד כמו לעניו ארור.

עלינו להיזהר שמא ניכנס למילכוד.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו לא מוטרדים מהמעבדות המסודרות אלא מהמעבדות הממוקמות בתחנה המרכזית.
צ' לוין
השר רשאי להתקין תקנות והוא יתקין את זה בהתאם לדרישות.

היו"ר אי נמיר;

השר, כשיתקין תקנות ישקול את הדברים.

אנחנו רוצים למנוע שתופעה כמו בתחנה מרכזית תסכן את בריאות הציבור.

מי בוטון;

פיסקה (3) האם היא תשונה או לא? אחרי פיסקה(3) תבוא פיסקה (4) ואחרות.

בפיסקה (3) מדובר על תנאים שלפיהם ינוהלו מעבדות. זה ישאר. אחר-כך יוספו פיסקאות

כמו במרפאות.

צי לויו;

נכוו. תנאים שיקויימו לשירותי מעבדה.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו מצביעים.

ח צ ב ע ת

סעיף 36 נתקבלהיו"ר אי נמיר;

סעיף 36 מאושר, לפי ההערות שהושמעו כאן. אנחנו ממשיכים.

סעיף 12 (מר צ' לוין קורא את סעיף 12)

צי לוין;

יש לתקן את הסעיף הזה ולומר "סעיפים 65ג ו-65ד לפקודה בטלים", כי העתקנו את

מקומם של שני הסעיפים.

הצבעה

סעיף 12 נתקבל

סעיף 13 (מר צי לוין קורא את סעיף 13)

צי לוין;

מכיוון שמדובר בפקודה מנדטורית סכומי הקנסות מצויינים בלירות. אנהנו מציעים

לעדכן את הקנסות לפי הוק העונשין.
מ י בוטון
עונש המאסר נשאר.

צי לוין;

הצבעה

סעיף 13 נתקבל

סעיף 14 (מר צי לוין קורא את סעיף 14)

מ' בוטון;

ואם מנהל המוסד לא הגיש בקשה לרישום?

צי לוין;

יוצא צו סגירה.

היו"ר אי נמיר;

האם לא צריך לומר את זה?

צי לוין;

זה ברור.

הסעיף הזה הוסף על-ידי משרד המשפטים.ה צ ב ע ה

סעיף 14 נתקבל

היו"ר אי נמיר;

אישרנו את הצעת החוק. משה בוטון יכין אותו לקריאה שניה ולקריאה שלישית.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:05.

קוד המקור של הנתונים