ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 29/05/1991

הצעה לסדר - מינוי סמנכ"לים בשרות התעסוקה; מניעת היתרי עבודה בשנת - הצעות לסדר-היום של חברי-הכנסת מ' בר-זוהר, מ' וירשובסקי וש' ריין

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שלישינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 263

מישיבת ועדת העבודה והרווחה ביום

רביעי, ט"ז בסיון התשנ"א - 29 במאי 1991, בשעה 09:00

(לשיבה פתוחה)

נ כ ח ו -
חברי הוועדה
אי נמיר - היו"ר

ני ארד

ת' גוזינסקי

מי גפני

עי זיסמן

רו כהן

יי פרח

ע' פרץ

שי עמור

יי צבו

י' שפרינצק
מוזמנים
סגו שר העבודה והרווחה מי פרוש

חבר-הכנסת מי בר-זוהר

חבר-הכנסת מי וירשובסקי

חבר-הכנסת א' כץ-עוז

חבר-הכנסת חי מירום

חברת-הכנסת עי סולודר

חבר-הכנסת אי שוחט

צי בר -ראש עיריית רמת-גן

ר' הוכמו - ראש עיריית אילת

יי פרץ - ראש עיריית טבריה

מי דבי - מנהל נמל התעופה בו-גוריוו

יי סרי - סמנכ"ל למינהל רשות שדות התעופה

שי כהו - נציג המחלקה המשפטית בקיבוץ הארצי

חי ישראל - התאחדות התעשיינים

יי פריידנברג - מייצג בעלי עסקים בערד

אי בטאו - בעל עסק בטבריה

שי ניזרי - בעל עסק בטבריה

די שפילמו - מ"מ מנכ"ל משרד התחבורה

אי ערד - מינהל התעופה האזרחית, משרד התחבורה

אי רונד - מנהל אגף תכנוו וכלכלה, משרד התחבורה

גי נאור - יועץ משפטי, משרד התחבורה

ני יורו - הלשכה המשפטית, משרד התחבורה

מי גת - סגו יו"ר האגף לאיגוד מקצועי, ההסתדרות

אי כחלוו - מפקח עבודה ראשי, משרד העבודה והרווחה

צי יי גלסנר - יועץ סגו השר לענייני מניעת היתרים בשבת

יי כהו - אגף התקציבים, משרד האוצר

לי ואו-ליר - הנהלת הסינמטק, ירושלים
מ"מ היועץ המשפטי לוועדה
עי אליצור
מזכירת הוועדה
אי אדלר
קצרנית
מי הלנברג
סדר-היום
1) הצעה לסדר - מינוי סמנכ"לים בשרות התעסוקה

2) מניעת היתרי עבודה בשבת - הצעות לסדר-היום של

חברי הכנסת מי בר-זוהר, מ' וירשובסקי וש' דייןהצעה לסדר - מינוי סמנכ"לים בשרות התעסוקה
היו"ר אי נמיר
רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

לפני שאנחנו עוברים לנושא שעל סדר-יומנו, הצעת לסדר לחבר-הכנסת רן כהן.

אני רוצה להכריז על הישיבה ישיבה פתוחה.

חבר-הכנסת רו כהן, בבקשה.
רו כהו
גבירתי היושבת-ראש, חברי הכנסת, אורחים נכבדים, מגיע אלינו מידע שיש במשק

יותר מובטלים ושלשרות התעסוקה יש פחות עבודה מפני שהצעות עבודה מועברות ללשכות

הפרטיות אבל למרות שתי התופעות הללו יש בשרות התעסוקה מינויים פוליטיים של 5 סמנכ"לים,

שכל אחד מהם יקבל לשכה, מזכירות, טלפונים וכו' - עלויות של כמה מיליוני שקלים.

לעניות דעתי, זו שערוריה בקנה מידה בלתי נסבל. והפעם אנחנו שומעים, בגלוי, זו

הפעם הראשונה, שראש הממשלה בכבודו ובעצמו השתתף בחגיגה הזאת של חטיפת הנתחים שכל

יעודם איננו להבטיח תעסוקה אלא להבטיח עסקנים שישרתו את המפלגה.

אני חושב שזה מחייב אותנו להזמיו את שר העבודה והרווחה בעצמו, שהוא ראש הממשלה.

לעניות דעתי, בלתי אפשרי להשלים עם זה שמי שמתמנה כממונה על משרד רואה קודם

כל כחוויה לנצל את קופת המדינה ושרות המדינה לטובת מפלגה ולא לטובת העם.
היוייר אי נמיר
הנושא הזה הוא חמור ביותר. אני מקווה שהוא יעמוד על סדר יומה של הוועדה ביום

שני הקרוב.
סגו שר העבודה והרווחה מי פרוש
אני יכול להבהיר?
היו"ר אי נמיר
יהיו לנו שעתיים.
סגו שר העבודה והרווחה מי פרוש
אני מבקש להודיע שהצלחתי לקבל הסכמת האוצר להגדיל ב-4 מיליוו שקלים את הסכום

עבור מפגרים. ומתורמים מחוץ-לארץ הצלחתי להשיג עוד 4 מיליוו. ובסוף השבוע שעבר השגתי

שאם בשנה הבאה האוצר יתו מעבר ל-4 מיליוו, גם התורמים יתנו.
היו"ר א' נמיר
זו הודעה טובה.
רו כהו
אתמול הודיעו לי שסוגרים את המעוו בערד, כי איו תקציב.
היו"ר אי נמיר
רבותי, קבענו שיהיה דיוו מיוחד בנושא הזה ונשמח לשמוע פרטים.מניעת היתרי עבודה בשנת - הצעות לסדר-היום של

חברי-הכנסת מי בר-זוהר, מי וירשובסקי וש' ריין
היו"ר א' נמיר
הנושא שעל סדר יומנו הוא "מניעת היתרי עבודה בשבת" - הצעות לסדר-היום של

חברי הכנסת מיכאל בר-זוהר, מרדכי וירשובסקי ושלמה דייך. ישיבתנו זו הזמנתי גם

את נציגי הקיבוץ הארצי וגם את נציגי התק"ם. הקיבוץ הארצי שלוו מישהו מהמחלקה המשפטית

בקיבוץ הארצי והתקיים מבקש שחברי-הכנסת של התק"ם ייצגו אותו.

כמקובל אצלנו, מגיש ההצעות שנמצא כאן עכשיו יציג את הצעתו, בתמצית.
מי בר-זוהר
גבירתי היושבת-ראש, היגשנו את ההצעות ב-1 במאי, לפני ארבעה שבועות. כשאני

קורא עכשיו את ההצעות הן נראות לי כדבר הלקוח מהארכיונים, כי מאז סגן-השר פרוש

מדרדר את המדינה כולה למלחמת תרבות.

אנחנו טענו נגד שני דברים שבהם עסק סגן-השר - להשבית את שדה התעופה והעסקת

פועלים זרים שיאפשרו הפעלת החברות הזרות, ופעולתו בנושא הפסטיבל הישראלי. אני מתפלא

שסגן השר לא הפעיל בנושאים האלה את הקומנדו הדרוזי, שהוא מתכוון להגביר אותו.

והתחומים הלכו והתרחבו - פסטיבל ישראל, הקיבוצים, חדירה לתחום הפרט, לבתים

הפרטיים. אדוני סגן-השר, העיר אילת, שהיא עיר תיירות, אם היא תבצע מה שאתה מבקש -

היא תהרס ואז היא תצטרך לכספים ייחודים שיש להניח שלא תרצה לתת לה.

ויש כוונות לפגוע בעוד תחומים, שיפגעו בחילוניים יום אחרי יום - חוקים ביחס

לתחבורה ציבורית בשבת, וזה אחרי שאי-אפשר לתלות, אסור לתלות תמונה אמנות ברחוב, ואם

תתלה תמונה כזו - תיכנס לבית-הסוהר. אם מישהו רוצה לתלות תמונה של מודיליאני בחזית

ביתו - הוא יוטל לנית-הסוהר. אדוני סגן-השר, אתם נכנסים לצלחת הפרטית וקובעים מה מותר

לנו לאכול ומה אסור לנו לאכול.

ולדברים האלה יש השלכה על שרים אחרים, מתונים יותר. שר החינוך והתרבות מחרים,

פעם ראשונה בתולדות המדינה, את פסטיבל ישראל, האירוע התרבותי הכי גדול במדינה - אין

שר ואיו מנכ"ל. ואני רואה מה קורה ביחס לשידורי טלוויזיה בשבת - שר החינוך מסרב לאשר

תקנה טכנית - ואני לא מדבר על אולפנים, מורים באולפנים שכופים עליהם דברים שאם הם

יבינו אותם הם יהיו רבנים.

אדוני סגן-השר, אתם גורמים לחרדיזציה במדינה, וזה מקומם את הציבור. אני חושש

שעל רקע הכספים הייחודיים והנאומים המתלהמים של ראשי החרדים לגבי בעיות בטחון, כשרבים

מביניכם לא משרתים בצה"ל, יגרמו למלחמות, שראשי עיריות יסרבו לאשר חוקים ואז נגיע

לעימות.

הוועדה תצטרך לומר דברים חד-משמעיים, שנצטרך ללכת לחקיקה כדי להוציא מידיך

את ההתערבות הגסה הזאת בחיינו.
היו"ר אי נמיר
נשמע את ראשי הערים.

צבי בר, ראש עיריית רמת-גן, בבקשה.
צי בר
רבותי, בוקר טוב לכולם. בפתח דברי אני רוצה לומר לך, כבוד השר, שאני בוגר

אוניברסיטת בר-אילן.אני ראש עיר שקטה ורגועה שבעצם אין לה בעיות רבות ובעצם איו שם חילולי שבת,

אבל אני חש שאותה רוח של שיתוף וחיים בשלום ובהבנה עם האוכלוסיה הדתית הולכת ומתרופפת

וחלה הקצנה אולי רווקה בגלל הנושאים השונים שאתה מוביל אותם בתקופה האחרונה.

בהקשר לזה אני רוצח לצייו שרבה הראשי של רמת-גן, בוגר ישיבת הרב קוק, לא בא,

בעקבות האירועים האלה, לאירוע של יום השבת - שבתעתון. אנשים שיוצאים מבית-הכנסת

נכנסים לאירוע הזה. הם רוצים לשמוע.

איו חילוניים מצד אחד ודתיים מצד שני במדינה הזאת. יש יהודים. אני יהודי ואני

חושב שביום שאצטרך לתת את הדיו מעשיי יתקבלו על-ידי הבודא גם אם נסעתי בשבת, כמו

שיתקבלו מעשיהם של חיילים שיושבים ושותים כוס קפה בבית-קפה בשבת, לאיש זה לא מפריע.

ואיו צורך להזכיר אותם עולים שנאבקים על פרנסתם ואותם בעלי עסקים שמעסיקים אותם.

אני חש שמנסים להחזיר את הגלגלים אחורה. אתם תביאו אותנו לכך שנחוקק חוק עזר,

ויש לנו אפשרות לעשות זאת, ואז יהיה פיצול בעם. אל תביאו אותנו לכך. חוקים כאלה

יעברו ברוב הערים. אל תביאו לכך. תנו לעם הזה להתהוות. מגיעים אלינו עולים מאתיופיה

ומרוסיה. תנו לזרם הזה לזרום.

אדוני סגו השר אתה צריך לזכור שאתה סגו שר של מדינה ש 80%-מאזרחיה הם יהודים לא

חרדים.

אי שוחט;

יותר מ-80%.

רו כהו;

יהודים לא-חרדים זה 90%

צ' בר;

אם יש לך בעיה עם הנושא הזה, נעביר אותו לשר המשפטים, שהוא יתו היתרים, אולי

נעביר לראש הממשלה ונשחרר את סגו יישר.

אני מדבר בשם עיר רגועה. הרגשתי היא שרוצים להטיל עלינו חרדיזציה ולהחזידנו

אחורה, למצב שממנו השתחררנו; ויש אנשים המתיישרים תמיד לצד הקיצוניים, ואני מאד מודאג.

ר' ה וכמו;

בוקר טוב, אני מודה על קיום הדיוו הזה ועל העלאת הנושא לסדר-היום הציבורי.

אילת היא עיר נופש שעובדים בה 7 ימים בשבוע, 24 שעות ביממה. אני גאה מאד שבענף

התיירות הזה עובדים יהודים - חיילים משוחררים ועולים חדשים - ואיש מהם לא עובד בכפייה,

מי שרוצה עובד ומי שלא רוצה - הוא לוקח את יום השבת כיום מנוחה.

הוסמכתי לדבר גם בשמו של מזכיר מועצת הפועלים באילת ואני אומר, שלמועצת הפועלים

באילת לא הגיעה שום תלונה של עובד שאולץ לעבוד בשבת ולנוח ביום אחר. אם המצב הזה

טוב לעובדים, לכלכלה ולפרנסה, די בכך.

הוגשה תביעה נגד בית-קולנוע שזה 26 שנה עובד בימי שישי. מגיעים לקולנוע הזה

בעיקר צעירים בני אילת, חיילים בחופשה. אני מרוצה מזה. האלטרנטיבה לבילוי הזה היא

לרדת ללובי של בית מלוו זה או אחר ולהתערב בקרב תיירים דנים או שוודים שיושבים ושותים.

אני מעדיף שבני המקום יבלו כפי שהם מבלים, והיה והתביעה שהוגשה נגד בית-הקולנוע תמומש

ואם בעל המקום יסגור את הקולנוע, אני אפעיל ואקריו סרטים בכל בתי-הספר בעיר, כדי שבני

העיר ישארו במסגרת העיר ולא ילכו ללובי של בתי-מלוו או לדיסקוטקים שיש בהם.

אני לא רוצה שיתקבל רושם כאילו אילת היא סדום ועמורה. בשבוע שעבר קיבלנו פרס

ראשון לחינוך, מהראשון לציון, פרס לקידום החינוך,אנחנו עושים הכל למען הקהילה. אנרונו פועלים במצב של סטאטוס קוו. הציבור הדתי

באילת איננו מבקש לפעול כנגד הציבור החילוני. הרבנים באילת - לא שמענו מהם מלה

לגבי מי שהולך בשבת לבית-הכנסת או לגבי מי שהולך למקום אחר - לחוף הים. שינוי

הסטאטוס קוו, שינוי המצב הקיים פירושו הצתת להבה שאי-אפשר יהיה לכבות אותה. בפני

מה נעמוד?

אני מוכרח לספר שבמאבק ביו חילונים לחרדים דיברו על הצתת מדורות בשבת בכניסת

לבתי-הכנסת. שאלתי, האם נפגע בדתיים של אילת, שאיתם אין לנו מאבק? אני עומד על המשמר

שלא תהיה התלקחות בין דתיים לחילוניים, כי איש לא יודע במה זה ייגמר.

אני חושש וחרד מפני עימותים בין יהודים לדרוזים. באילת יש משפחות דרוזיות -

אני מדבר על משפחות ולא על עובדים זמניים - משפחות הגרות במקום בצוותא עם יהודים

זה 30-20 שנה. כשדרוזים מגיעים לאילת כדי לפקח על יהודים הם בוודאי רוצים לחזור אחר

כך בשלום הביתה, אבל זה עלול להביא לעימותים ביו יהודים לדרוזים ואז תוצת להבה שאיש

לא רוצה בה.

אני מצטרף להצעתו של צבי בר לא להעמיד את סגן השר בפני ניגוד אינטרסים ולהעביר

את הנושא הזה לאחר שיבחו את הדברים לגופם, ואני בטוח שאז יינתנו היתרים ולא יישללו

היתרים. בחוק מדובר על טעמים בטחוניים ועל משאבים כלכליים. במהלכי סגו השר הפגיעה

תחיה בסדר גודל של 80 מיליוו דולר בשנה.

אנחנו עומדים בפני פתיחת 14 בתי-מלוו נוספים. זה יגדיל את מעגל התעסוקה בעיר.

% 50 מהאורחים באילת הם ישראלים שמגיעים לאילת לסופי שבוע, מרביתם מגיעים לסופי שבוע.

אם אילת תהיה כמו בני ברק לא יבואו לאילת אלא יסעו לחוץ-לארץ ותהיה גם בריחה של הוו

זה.

אנחנו מציעים שסגו השר יטפל בבעיות רווחה, שכאו אנחנו עומדים בפני שוקת שבורה

וללא היענות לעיריית אילת.
יי פרץ
ענף התיירות עבר משברים מאז הרצח ב"אקילה-לאורו", מאז החלה האינתיפאדה, והם

הלכו והחריפו עם פרוץ המשבר במפרץ. זה ענף שבור. וגם בימים אלה הפרנסה מתמצאת בעיקר

בסופי שבוע ובחגים. כלכלתם.של 70%מתושבי העיר מתבססת על ענף התיירות וכל פגיעה בענף

היא פגיעה בפת לחמם של תושבי העיר.

המצב הסוציואקונומי בטבריה קשה ביותר, קשה יותר מכל מקום אחר בגליל, אנחנו אמנם

לא מפרסמים את זה אבל פה אני יכול לומר זאת. רבים מתושבי העיר מקבלים השלמה לשכר

מינימום וההוראה שלסגו השר עלולה לפגוע, כפי שכבד ציינתי, בפת לחמם של תושבי טבריה,

שבקושי מתקיימים ממה שיש להם.

יש אצלנו דו-קיום נפלא. בלב אזור התיירות יש בתי-כנסת עתיקים ו"כוללים" ולא

שמעתי תלונות, ולא שמעתי שאצלנו עלול להיות מאבק ביו דתיים לחילוניים. בטבריה עלול

להיות מאבק של דתיים וחילוניים כדי למנוע הטלת גזירות שעלולות לפגוע בענף התיירות

בגליל ובאזור טבריה.

אני חובש כיפה ושומר מצוות. אני אומר שאנחנו חיים בעיר נפלאה. כל אחד חי את חייו

ומנסה להתפרנס בכבוד, וזח החשוב. אצלנו לא תהיינה מלחמות אלא מאבק משותף של דתיים

וחילוניים כדי לשמור על הקיום שלנו בעיר הזאת.

שנתיים אני לא גובה ארנונה מעסקים בטבריה, מצבם קשה, כולם נושאים הפסדים.
תחיינה מגבלות - אפשר לומר
בואו ונסגור את טבריה.
היו"ר אי נמיר
עשינו דבר אדיר למצוא פרנסה ל-600 עובדים.
י' פרץ
ביוזמתה של יושבת-ראש הוועדה, חברת-הכנסת נמיר, פתחנו עם ההכשרה המקצועית

במשרד העבודה קורסי הכשרה. מנענו פליטתם של 600 עובדים. בזכות היוזמה הזאת איפשרנו

לשמור על מקומות העבודה שלהם.

היו"ר אי נמיר;

נשמע עכשיו את דבריו של חבר-הכנסת זיסמן, שהוא גם חבר הוועדה וגם מייצג בדיון

הזה את ראש עיריית ירושלים.
עי זיסמן
הדיון הזה איננו ראשון. מלחמת האחים בישראל התחילה כשהוציאו את הצעת חוק ההסמכה.

שהיתה בהקפאה, ושעם הרחבת הממשלה הזאת וצרופה של אגודת-ישראל הביאו את חוק ההסמכה לכנסת.

אנחנו התרענו והזהרנו שחוק ההסמכה יביא לחיכוכים, למתחים ולערעור החיים של דו-קיום

בין חלקי האוכלוסיה השונים. כל אלה שהתנגדו לחוק וביקשו לא לדון בו, ביקשו להשאיר

אותו בקפאון, הם צדקו.

חוק ההסמכה מסמיך את העיריות להתקין חוקי עזר לפתיחתם וסגירתם של עסקים, בהתחשב

בטעמים של מסורת דתית. החוק נותן הסמכה לחלק את העיר. בתוקף תפקידי כיושב-ראש הנהלת

הקואליציה בעיריית ירושלים, קואליציה מקיר לקיר, אני אומר שב-9 ביוני, בעזרת השם

ובלי נדר, העיריה תשנה חוק עזר שקיים מאז דצמבר 1955. אני מבקש להזכיר שבאותו זמן

ראש העיר לא היה נבחר באופן אישי, אלא שיטת הבחירות היתה אז אחרת וראש העיר היה

נבחר מבין חברי מועצת העיר. בתמיכת הדתיים נחקק אז חוק עזר בדבר פתיחת עסקים, מסעדות

בלילות שבת, עד שעה עשר בלילה, ובשבת - עד שעה שלוש אחרי-הצהריים, פתיחה כשעות מוגבלות,

וזה לא משקף את הפעילות התיירותית. זה חוק שאבד עליו הכלח. זה חוק כנוביץ, זה חוק שאיש

לא מכבד אותו.

אנחנו בעד סטאטוס קוו, שכל אדם יחיה לפי דרכו, שכל אחד יוכל לקיים את ה"אני מאמין"

שלו. אני רוצה לומר לסגן השר פרוש שהוא וחבריו גרמו לנד שלפני 4-3 שנים התחוללה מהפכה

חברתית, לפחות בעירנו, שהיום יש בעיר אזורים מסחריים ותיירותיים, אזורי מגורים שבהם

רוב האוכלוסיה היא חילונית בעלת תודעה יהודית. כן, יש חילוניים שיש להם תודעה יהודיית.

נוצרה בעיר מציאות חיים חדשה ועכשיו אין מנוס אלא לחוקק חוק.

סגן השר אמר בין היתר שהוא רוצה לסגור את הסינמטק, שנמצא באזור שכמעט אין בו

אוכלוסיה. למה הוא בחר דווקה בסינמטק? הוא אמר בגלוי לב, זו ספינת הדגל. כלומר, הוא

לא מדבר על סגירה רק באזורי מגורים, באזורים שבהם יש איכלוסיה מעורבת ושם אנחנו עושים

הכל כדי לכבד רגישות של האנשים ולהתחשב ברצונם ובצרכיהם אלא הוא רוצה לסגור גם במקום

שאין בו אוכלוסיה. המטרה ברורה מאד - כפייה דתית. זו המטרה.

אנחנו עושים הכל כדי לאתר את חילוקי הדעות, לצמצם אותם ולהגיע למקסימום של הבנה.

בתחום הדת אי-אפשר להגיע להסכמים אלא רק להבנות. אין אוטובוסים - יש מוניות, בך נקבע

ב-1949. אין אוטובוסים - משלימים עם זה.

אנחנו לא נחלק את העיר לפי אזורים גיאוגרפיים. העיר תחולק לפי עקרונות, כלומר

שהפעילות התרבותית, החברתית, הבירורית והספורטיבית שקיימת בעיר הזאת תועמק ותורחב

באזורי תעשיה ומסחר, היא תהיה קיימת באזורים ששם יש רוב גדול לאוכלוסיה לא-חרדית,

היא לא תהיה באזורים שבהם יש אוכלוסיה חרדית.
י' פריידנברג
בוקר טוב לכולכם. לכל הגורמים שפניתי אליהם היה רושם שאני מבקש להתחמק מעונש.

נתבעתי למשפט, ואני אעמוד בו בכבוד.אני יליד הארץ הזאת. התחנכתי במקום שם נשמעה הלמות פטישים. אני נעל מוסך.

לא הייתי במוסך. הגיעו 3 אנשים, גיינגיים, הם נראו לי יהודים, ואמרו: אתה עובד

וזה אסור.

חורה לי שמישהו, לצרכיו האישיים וכדי להוכיה לבוהרים שלו שהוא משלם שטר שהבטיח,

הופך אותי לפושע?

ת' גוז'נסקי;

מה אתה עושה?
יי פריידנברג
בעל מוסך לחשמלאות רכב.

ויש עוד 6 תביעות, ביניהן תביעה נגד בעל משתלה שבא להשקות את העציצים, כי

היה יום חם.

אם מישהו יידע שהוא עלול להיתקע בדרך ולא יהיה מישהו שיכול לעזור לו, כמו

בעל מוסך, הוא לא ייצא לדרך. אני לא אגיד לאיש: תחכה עד אחרי הבדלה.

חורה לי שרואים בי מפר חוק. יש איתי כאן רק חלק מתעודות הוקרה שקיבלתי. אני שייך

ליחידת הצלה בערד. אני מכיר אנשים מחסידי גור, שאיתם אנחנו חיים בהרמוניה. הם

חברים שלי ואני גאה בכך.
יו כהו
הם לא מהסיעה של הרב פרוש.
י' פריידנברג
אני מבין שמדברים על חוק משנת 1951, ואני שואל את הרב פרוש, איפה הוא היה

40 שנה? מי שהיו לפני הרב פרוש, האם הם התרשלו בתפקידם? האם אני מפר חוק מפני שאני

מוכן לעזור לאנשים?

החוק בא כדי לאפשר לי לנוח בשבל אבל לא כדי לקפח אותי אם אני עוזר ליהודי

ומקבל כסף בשביל זה. החבריה שבאים, יש להם מכסה שהם צריכים למלא אותה. קראו לי

שאני אפתח את המוסך והם ירשמו דו"ח. לא היה במקום איש. קראו לי.
אי בטאו
אני וחברי מייצגים את ענף התיירות בטבריה. אני לא חושב שיכולים לכפות עלינו

לסגור עסקים בשבת.

עם כל הכבוד לרב פרוש, שהוא דתי אדוק, אנחנו מאמינים לא פחות ממנו בתורה

ובמצוות, ואני מסתובב עם ספר תהילים, הוא לא יכול לכפות סגירה בשבת. זו פרנסה

שלנו. בטבריה, הפרנסה היא בעיקר בשבת, בעיקר במסעדות ובבתי מלון. אם נאלץ לסגור

בשבת, אני אצטרך לפטר 4 עובדים בעלי משפחות, תושבי טבריה.
שי ניזרי
אני מצטרף לדברי חברי.
יי סרי
גבירתי היושבת ראש, חברי הכנסת, בנמל התעופה בן-גוריון אנחנו, רשות שדות התעופה,

פועלים על-פי חוק והיתר. מדי פעם אנחנו מבקשים היתר לעבוד בשבת, וההיתר ניתן, כי

חושבים שנמל בן-גוריון הוא מפעל חשוב וכלכלי. ההיתר שיש בידנו היום הוא עד 30 ביוני

ואס הוא לא יינתן להבא - נהיה בבחינת עבריינים.
היו"ר א' נמיר
מה יקרה מ-1 ביולי?
יי סרי
אנחבו עובדים בצורה הדוקה עם נציג משרד העבודה, שבודק את מהות העבודה ואת מספר

העובדים, ועל בסיס זה ניתן ההיתר. אנחנו לא רוצים להעסיק עובדים מעל הנדרש לפי רמת

השרות. זאת אומרת, כל העובדים עובדים כדי לתת רמת שרות סבירה. כל עובד שמצהיר שהוא

שומר שבת - הוא לא עובד בשבת ולכן אנחנו מעסיקים סטודנטים המחליפים בנושא זה עובדים

קבועים. אין אצלנו כפייה על עובדים שמצהירים על אי-עבודה בשבת.
והגורם החשוב
המערכת שלנו היא בטחונית במהותה.
לא פעם זרק כבוד השר
"נפעיל עובדים זרים". אני חושב שאם יופעלו עובדים זרים

במסגרת נמל התעופה, זה יהיה מעשה הרה-אסון. שדה התעופה הוא מיתקן בטחוני. אם לא נקבל

את ההיתר, כנדרש, נהיה בחזקת עבריינים. אני מקוה שלא כך יהיו פני הדברים, ההיתר יינתן,

ואנחנו נוכל לתת שרות נכון ולא נפגע בתיירות.
מי דבי
גבירתי היושבת-ראש, אציין הדגשים נוספים. צריך לזכור שנמל התעופה בן-גוריון

הוא השער הראשי למדינת ישראל. צריך לזכור שאם נפגע בפעילות של השער הראשי של מדינת

ישראל יש לזה השלכות כלכליות/חברתית ופגיעה קשה מאד באמנות הבינלאומיות של חברות

התעופה, שבנמל בן-גוריון עובדים לפיהן.

נמל התעופה עובד על פי כללים בינלאומיים ככי להפעיל את השכה ולתת שרות למטוסים

נכנסים ויוצאים. לחברות התעופה יש הסכמים בילטרליים ככי לאפשר תיירות נכנסת ויוצאת

כל ימות השבוע, 365 ימים בשנה.

ביטול או פגיעה בהסכמים האלה יפגע בחברה הלאומית שלנו וימנע מאנשים להיכנס

ולצאת בשעות ובימים שהם רוצים ותהיה בכך גם פגיעה קשה בערך הכלכלי.

אנחנו מפעילים מבצעים ופעילויות מיוחדים שהשתיקה יפה להם. יש דברים שמתפרסמים

ויש שלא מתפרסמים. חלק מהמבצעים האלה נעשה גם בימים אלה, והדוגמה האחרונה היא מבצע

שלמה, שלא לדבר על מבצע משה שהייתי שותף לו. חלק ממבצע שלמה בוצע בימים שישי ושבת.

פגיעה בנמל התעופה תהיה קשה מאד למדינת ישראל.
היו"ר א' נמיר
אני שואלת את גברת ואן ליד, הגישו תביעה נגד הסינמטק?
לי ואן ליד
כן.

אנחנו עובדים בלילות שבת זה 4 שנים. אנחנו חיים בחברה פלורליסטית ולא נכון

שיכתיבו לנו איך לחיות ומה לאכול.בעבר רוב הצעירים היו נוסעים לתל-אביב כדי לבלות. ראש העיר, טדי קולק, עמד

ביציאה מן העיר ושאל את הצעירים מדוע הם נוהגים כך. הם אמרו: ירושלים דומה לבית

קברות.

קולנוע הוא בית תרבות ואינני רואה כל רע בכך שאנשים יושבים שם ורואים סרטים ולא

מסתובבים ברחובות, נוסעים לתל-אביב או אפילו עוזבים את הארץ.
עובדים שלנו אמרו
אם זה מה שקובע - אנחנו מוכנים להתנצר. אם מוכנים שתהיה

כפייה דתית - זו תהיה התוצאה.
היו"ר אי נמיר
סגן השר, בבקשה.
סגר שר העבודה והרווחה מי פרוש
רבותי, בראשית דברי אני מבקש, הבה נשמור על פרופורציה, אל נפריז. ביו רבים

מאיתנו יש הבדלי השקפות תהומיים, אנחנו צריכים לחיות יחד, יש מספיק המפריד, בהשקפות

ובאורח חיים, ואיו אנחנו צריכים להגזים ובוודאי לא לשקר.

לפי הכותרות המתפרסמות בעתונות, אני עומד לסגור את שדה התעופה, לסגור לחלוטיו.

הייתי רוצה שמישהו יצביע על דבר שעשיתי בכיווו זה.

כיהודי חרד אני מאמיו שאם היינו שומרים על השבת כהלכתה, היא היתה שומרת על קיומנו.

אבל אני יושב בכנסת עם חברי-הכנסת צבו ורו כהו. לכו, למה החששות שאני עומד לסגור את

שדה התעופה?

כשבאתי למשרד והתעניינתי מה קורה בשדה התעופה, נדהמתי לשמוע על ההיקפים ועל מספר

העובדים בשבת, לפעמים יותר מאשר ביום חול, בגלל שכד כפול. כשאמרו: יש לנו היתר עד
לתאריו זה וזה, אמרתי
היתה ועדה משותפת למשרד התחבורה ולמשרד העבודה, ועברו על ההיתרים.

אני רוצה לכנס את אותה ועדה. עד אז ההיתר נמשך.

רבותי, אנחנו מעמידים למשפט אדם שבונה מרפסת ללא רשיוו, ומה קורה באל-על? יש לי

מכתב של מנחם בגיו, שמבטיח לי באופו מוחלט, מסביר ואומר: זו החלטה מוחלטת, ושם הוא

מדבר על תאריך סופי שבו אל-על תפסיק לטוס בשבת. נודע לי שיוצאים 10 מטוסים חכורים.

על מה הצעקה כלפי?

הממשלה החליטה והביאה את זה לכנסת, שאל-על לא טסה בשבת. אבל יש יש פרוט מה היא

עושה. ביקשו היתר כדי שפרחים לא יבלו - ומטיסים. אחר-כך עברו גם לתוצרת חקלאית. ניתו

היתר. ועכשיו, לא רק פרחים ולא רק תוצאת חקלאית. באירופה הבורסות לתוצרת חקלאית ולפרחים

סגורות ביום ראשוו, אבל אנחנו מטיסים לא רק פרחים ותוצרת חקלאית, למה? מפני שמשאיות לא

נוסעות שם ביום ראשוו.

בשדה התעופה, אני מצטער, לא ביטלתי, לא היתה לי אפשרות לבטל. לא אמרתי אפילו

חצי משפט שאני עומד לסגור את שדה התעופה.

מה אני ביקשתי? ביקשתי שוועדה משותפת תבדוק, אחרי שהיא תבדוק - אז נתווכח.
לראש עיריית אילת
אני מאד מעריך מה שאילת תורמת לתיירות במדינה. נדבר מתוך הבנה,

כאיש אל רעהו. על מה הוויכוח בינינו? מסעדות פתוחות. בתי המלוו פתוחים. אתה אומר שאתה

רוצה גם בתי עסק.
ר' הוכמן
מקומות בילוי.

בתי עסק באזור העיר סגורים.ות.

לוויזיה. היתה הסתה והפגנה מפני ששלחתי

רעיים.

י בודק ולא מגיש מיד למשפט. בודקים.

ורים בשבת. במשך למעלה מ-40 שנות המדינה

ו. התחילו להפעיל את בתי הקולנוע, והשופטת

עיריות, גם אחרי המשפט הזה, גם עם חוק

על זה קמה סערה, שאני עומד לסגור, אומר
י רוצה לשאול
מה המצב בפריז? בניו-יורק,

נושא של עין-שמר. בקיבוצים יודעים מה

ת מסויימת. היה פרסום רחב על עין-שמר,

ת ראו את המודעות, שלחו מפקחים לראות
ל אותו בידידות. אמר המארגן
אני אעשה

מהי המציאות במדינה. יש מאות אלפי

י שבת איו דריסת רגל במפעלים העובדים

פעלי ים המלח ובבתי הזיקוק. כל המפעלים

יודעים שהם שומרי שבת לא מקבלים אותם

חברתיים, למה לא תבואו לקראתנו? ואני

עלים, כמו נשיונל-סמי-קונדוקטורס במגדל-

מעסיק 200.

נכפרים, עם פתיחת הדלת אני מקבל שיחת

אנחנו עובדים ב"קרגל", שם מכריחים אותנו
אחד מהם התייפח ואמר
אני מתבייש בפני

ואלי ולא חוק דתי.

יש לו 8 מפעלים ו-1,400 עובדים, איש

-טכנולוגי. בחוץ-לארץ איש לא עבד בשבת.

יום קדושה, אז באים ואומרים שאני רוצה

rשאני מבקש שאלפי יהודים לא יעבדו בשבת?

שאני לא הייתי בעד החוק הזה, אבל אני;ושרים הכל עם הכספים הייחודיים.

- ואני תמכתי בזה - מיליארדים,

חנו מבקשים עבור ילדינו, לתת

1 מדברים? אם אתם תמשיכו ותעלו

;מוד בשער נגד מה שהתקבל השבוע

רה ייחודית אחת.

אחרת היית חבר בקופת-חולים

הצביע עלי ולומר שכשהוא פנה

;ע למיגזר הערבי, לא נעניתי

אש עיריית אילת - לפני הפורום של

נושאים סוציאליים? תצביע על

יזהר לומר דברים נכונים ומדוייקים.

ינו קשה מאד. אני רוצה לומר לך

הזיקוק בחיפה. התלוננתי על

רי דתי בתלונה שסוג מסויים של

לונה לפסטיבל ותבעתי שכל המגוון

נת הסובלנות ביו אנשים בעלי דעות

עושה, זה ההיפך הגמור ממה שצריך

ה. אתה לא עומד בפני היצר הזה

מונה על אבטלה. אתה ממונה על

בל, אדוני סגו השר, אתה מייצר

כמה מיליוני ימי עבודה בשבת.

ק ניכר מימי העבודה האלה במדינת

אתה רוצה לשבת על כסא של

על סוס השבת אתה רוצה להגיע

קיד שר, ולא לוותר על השבת.כשהתקבל החוק הזה, בשנת 1951, היה בישראל אורח חיים מסויים. זה השתנה. אתה

צריו לראות את השינויים. צורת החיים השתנתה. עליך ללכת לקראת המציאות הזאת ולא

לעצור אותה.

אני לא חושבת שיש מעביד שמתחשק לו לשלם לעובדים 150% או 200% . המציאות

מחייבת אותו לכך, בוודאי בשמדובר בבתי-מלון. אם יש מפעל שיש לו הזמנות ייצוא

גדולות מאד, אם הוא יסגור אותו בשבת פרוש הדבר פחות עובדים ופחות ייצוא. במצב

של אבטלה חובה ללכת לקראת אפשרויות לספק עבודה.

אם יש מקרים שאדם דתי לא מתקבל לעבודה בגלל רצונו לשמור שבת, זו שערוריה

ונגד מעבידים באלה חייבים להגיש תביעות.

לפני זמן מה התקבל חוק שכר מינימום. מאז שהוא חוקק הוגשו 11 תביעות, זאת

אומרת בממוצע 3 תביעות לשנה. לא יאומן. יש במדינת ישראל 400 אלף עובדים, עולים

חדשים המקבלים 2 שקלים לשעה, הוגשו 3 תביעות לשנה.

ויש חוק על עבודת נוער. הוגשו 5 תביעות לשנה. יש ים של בעיות חברתיות שלא

מטפלים בהן. אם רוצים לעשות - צריך לעשות שם.

שמירת שבת - זה לפי תפיסתו של כל אחד, כל אחד לפי אמונתו, צדיק באמונתו יחיה,

תאפשר לכל אדם לחגוג את השבת לפי הבנתו.
יי צבו
אדוני סגן השר, אתה יודע שאיו לך שונאים ברמה האישית אבל מה שאתה עושה

לאחרונה מעורר נגדך זעם נורא. אתה פונה אלינו לשמור על פרופורציה. אבל כשאני

רואה מה שאתה עושה, אני נדהם. אתה עשית דברים שהפרו את כל הפרופורציות ולא

עומדים מול השכל הישר, למרות שראשי התיבות של שמך הם פרופורציה ושכל ישר.

מה מביא אותך לכך? יש האומרים שאתח רוצה להיות שר, שמעשיך עוזרים למגביות

של אגודת ישראל, להחזיר מצביעים מש'יס לאגודת ישראל. למעשי פרוש יש כל כך הרבה

פירושים עד שאנחנו מתבלבלים.
סגן שר העבודה והרווחה מ' פרוש
אני מבקש שתיתן דוגמאות.
יי צבן
הכל נמצא בחוברת שאני מחזיק בידי.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת שנקבל אותה.
יי צבן
אומרים: אל תראו צל הרים כהרים. אבל הצל הוא כבד מאד וקשה. בצל כזה קשה

מאד לחיות, אדוני סגן השר.

אנחנו בעיצומה של מלחמת תרבות. אלמלא זה הייתי אומר לך: אדוני, תגיד שאתה

משהה את כל הפעילות, תבוא לוועדה ונטכס עצה איך לעשות דברים בהסכמה. לא אציע לך

את זה. במשדר "מוקד", שהשתתפנו בו יחד, אמרתי: אתם, אגודת-ישראל, הכרזתם על מלחמת

תרבות, ואני לא מטיל את זה על כל המפלגות הדתיות. לשאר המפלגות אין אומץ לומר בקול

מה שהם אומרים לנו על היוזמות האלה.אני רוצה לשמור על אופיה של מדינת-ישראל. איו סטטוס-קוו. נעים קדימה. אנחנו

נגד כפייה דתית. לפני 15 שנה אילצתי את קריית הפלדה לקבל עובדים דתיים. פניתי

בעניו פרוטרום. העניו הזה איכפת לי. יושבים כאו יהודית שהמורשת היהודית יקרה להם,

על פי דרכם. איו לכם שום מונופול על היהדות. אני חושש מפני מה שעלול לקרות.
הסיעה שלי מגישה תיקונים
אחד -שההיתר יהיה לפונקציה ולא לאדם, אם צריך להוביל

את החלב למחלבה - לא משנה מיהו המוביל, לא יבדקו אם אמו של המוביל יהודיה. אנחנו בעד

העבדת הסמכות, כללים מפודטים באישורה של ועדת העבודה והרווחה.

לצערי הרב, אנחנו בעיצומה של מערכה. ביום שני יתכנס בכנסת מטה ציבור רחב מאד

עם הרבה חבדי כנסת מכל הסיעות, עם הרבה ארגונים יהודים בנושא גיוס בני הישיבות. תהיה

מערכה גדולה מאד.

גם בנושא של הכספים הייחודים תהיה מערכה.

לא נוותר. נביא לכך שאגף הפיקוח על העבודה יעסוק בנושאי עבודה - שכר מינימום,

עבודה נוער - שיעסוק בנושא של ימי עבודה ומנוחה על פי כללים חדשים.
ח' מירום
אדוני סגו השר, אני רוצה להודות לך בשם אוכלוסיה חילונית גדולה במדינת ישראל

על המאבק שלך. אני רוצה לבקש ממך שלא תחדל ממנו, תפעל ותמשיך לסגור עוד מפעלים,

תשלח פקחים לכל בית עסק שפתוח בשבת, תשלח אותם לקיבוצים ואם הם לא מוצאים סיבה

לסגירה במקום אחד - שילכו למקום אחר. תתמסר לעניו הזה כמה שיותר, כי מזמו לא היו

מעשים שהצליחו לעורר את המחנה החילוני; תו לו סיבות, עוד סיבות שיעירו אותו, ואני

אשמח. בשינויים קטנים שהיו עד כה לא הצליחו לעורר ולהעיר את המחנה החילוני. מה שאתה

הצלחת לעשות בחודשים האחרונים זה הישג בלתי רגיל שאיש מאיתנו לא הצליח להשיג כמותו.

לכו, תאמיו, לי, אני בעד זה שתמשיך בדרכך זו, כי באמצעות מעשיך נוכל לייצב את תפיסת

העולם החילונית מול התפיסה החרדית, כך נוכל לחשוף את אמיתות החיים במדינה הזאת,

אתה תעשה את המלאכה שאתה רוצה בה, תגרום לאפליה עד שנשנה את חוק שעות עבודה ומנוחה

ונעביר את הסמכויות לאחר, אולי לוועדת שדים, לא לך.

אני חוזר ומבקש: תמשיך, ולא מפני שאני משלים עם מה שאתה עושה אלא מפני שבמעשיך

אלה הצלחת להעיר ולעורר את- הציבור החילוני.

הרב פרוש, אני לא רוצה להתייחס למה שאמרת על הקיבוצים. אינני רוצה להתייחס לנושא

ההסדר. איש, גם לא אתה, לא עושה טובה. הקיבוצים יושבים על גבול הצפוו, אילו הייתי

יודע שאנשים שלך מוכנים לראות איפה. ואתה מוכו לשלוח לשם פקחים דרוזים. הקיבוצים האלה

הם חגורה ומעטפת שנותנים לך ולאנשיך אפשרות קיום וחיים בירושלים.
מ' גפני
על גבול הצפוו יש גם עיירות פיתוח, והם לא קיבלו שום דבר.
היו"ר א' נמיר
סגו וישר הזכיר וצייו את הקיבוצים.
ח' מירום
עיירות הפיתוח - גם הם צריכים לקבל.

אני מייצג את התנועה הקיבוצית.

החוק שבו מדובר על היתר מדבר על שיקול המתחשב בנסיבות כלכליות. הפדיון בענף

התיירות גדול בעיקר בימי השבת, כי הענף הזה מספק שירותים לאלפי אנשים שעונג השבת שלהם

הוא לטייל ולסייר. ואתה, סגו השר, סותם וחוסם את זה, איו שום התחשבות במרכיב הכלכלי,הרב פרוש, בתקופה האחרונה אתה התפרנסת באופן יוצא מן הכלל מעבודת השבת, פרנסה

פוליטית, שלפעמים היא לא פחות טובה מפרנסה אחרת, אולי יותר טובה. אחרי שעשית את זה

בהצלחה רבה תשקול אם להמשיך בזה, תעורר אותנו ותגרום למאבקים, או שתרר מזה ובא לציון

גואל.
ע' סולודר
בראשית דרכי בכנסת הייתי חברה בוועדה הזאת, שבראשה עמד אז הרב פרוש. בהרבה

נושאים סוציאליים מצאנו לשון משותפת.

דת זה לא דבר שאפשר להנחיל אותו בכפייה. גם תרבות היא לא דבר שאפשר להנחיל אותו

בכפייה. תרבות החיים בארץ מתהווה והיא תהיה מושתתת לאורה של מסורת ישראל שמקובלת על

כולנו, דתיים וחילוניים. אתה מפרש את השבת בדרכך ואני מפרשת אותה בדרכי. מי שמנסה

לכפות את דרכו ואת פירושו יגרום למלחמות בין היושבים בארץ הזאת. אני מקווה שלא יהיה

מחנה מול מחנה. אני לא אסכים שיהיה גוי של שבת שירדוף אחרי ויעקוב אחרי מעשי.

החוק שהתקבל הוא חוק בעל ערך סוציאלי. זה לא חוק דתי. כל אחד זכאי לבלות ביום

רמנוחה לפי רצונו. יש מי שרוצה לנסוע לים, יש מי שרוצה לראות הצגה, ויש מי שרוצה לראות

משחק כדורגל. איש בדרכו יחיה. אם תענו אותו - כן ירבה. אני לא מתגעגעת למלחמה בין שני

מחנות.

חוק שעות עבודה ומנוחה הוא לא מהיום. חיינו איתו, אתה מעלה בדעתך לשנות?

מושב רוויה הוא מושב דתי. הגיעו לשם 400 נפש. מנות המזון לא הגיעו אלא אחרי

חצות ואנחנו חיללנו שבת כדי לספק את הדרוש. זה היה באותה שבת של "מבצע שלמה". אנחנו

בישלנו כדי לספק את מה שצריך. אוי ואבוי אם אנשים שלך, סגן השר, לא מבינים את זה.

מה היה בעין-שמר? היה שם חידוש מסורת. ואנשיך באו לבדוק. מגיעים למקום אלפי

אנשים, האם לא יתנו להם לשתות ולאכול משהו?

אני מאמינה לך שאתה תוותר על תפקיד של שר אם תוכל לכפות על כולנו את השבת כרצונך.

אבל במאבק שלך תשיג את ההיפך ממה שאתה רוצה. אתה תגרום למלחמת אחים במקום לחתור בדרך

תרבותית לכך שנוכל לחיות יחד, כל אחד לפי אמונתנו והבנתו.
ש' עמוד
הזדעזעתי לשמור את דבריו של הרב פרוש שהביא לדוגמה מפעל במגדל-העמק. אדוני סגן

השר, במעשיך תגרום לכך שנושא השבת יתפוצץ, גם במגדל העמק שבה שומרים על השבת. 5 חיילים

בני מגדל-העמק, מיחידות מובחרות בצבא, נסעו לחיפה לבלות, כי אין להם מקום בילוי במגדל-

העמק, ונפצעו.

מפעל נשיונל-סמי קודוקטורס מעסיק יהודים - ישראלים ועולים חדשים -והאמריקאים,

בעליו, אומרים שאם הוא לא יופעל גם בשבת, הוא ייסגר. זה נושא של קיום, של קיפוח נפש.

גם ירידה מהארץ היא עבירה מן התורה, ומיטב הנוער, אם לא ימצא עבודה, הוא יירד.

סגן השר, אתה טוען שדתיים אינם עובדים במפעל הזה? על סמך מה אתה אומר זאת?

קרוב משפחה שלי שהגיע ארצה, בחור חרדי, הוא יתקבל לעבוד שם.

אל תרחיקו לכת כדי שלא תהיה פריצה של השבת בכל התחומים, וחבל.
היו"ר אי נמיר
בחול המועד פסח הייתי בטיול פרטי בקניה. טסתי במטוס של אל-על. הגענו לשדה

התעופה בשעה שתיים לפנות בוקר. בשעה ארבע לפנות בוקר צריך היה לאסוף אותנו מטוס

שבא מיוהנסבורג. המטוס הגיע. נתגלתה בו תקלה טכנית. התחילו לתקן. בין המחכים עד

שהתיקון ייגמר היו לפחות 200 ישראלים, וביניהם ילדים.הגיעה השעה שמונה בבוקר. הילדים היו רעבים. במטוס של אל-על היו ארוחות.
אומרים לנו
אי-אפשר להוריד את האוכל מהמטוס כי חדר האורחים שבו נמצאים הנוסעים -

שאיו בו כלים, איו בו שום דבר - איננו כשר. אל-על לא תרשה להוריר מזון. עובדי
אל-על אמרו לנו
יש אפשרות אחת, שתיכנסו למטוס שהתקלקל, שאיו בו מיזוג אוויר,

שחם בו, ושם תוכלו לאכול ארוחת בוקר. השעה כבר עשר בבוקר, זה יום ערב ההג השני,

אס לא יצליחו לתקו את המטוס יחזירו את הנוסעים לבתי-מלוו בניירובי משום שלאל-

על אסור לנחות עם כניסת החג. התחילה מהומה בקרב הנוסעים. פנו אלי: את חברת הכנסת,

האם לא איכפת לך? הלכתי למנהל התחנה. הוא טילפו שלוש פעמים ללוד. אמרו לו חד-

משמעית, אם לא מספיקים לתקו את המטוס בזמו - איו כניסה לשדה התעופה אחרי כניסת

החג או השבת. קרה נס, הספיקו לתקו את המטוס וטסנו. אני מספרת זאת כדי לומר שהיתה

שם מהומה נוראה, ואינני רוצה לומר איזה ביטויים נשמעו ביחס לדת, ביחס לסגו השר

פרוש שמייצג אותה. זה .היה נורא.

ביום חמישי הייתי אורחת של רשות שדות התעופה. יש לי מספרים כמה עובדים בשבת.

ביקרתי בתחנה של כיבוי איש. הייתי אורחת של אגרקסקו וישבתי איתם על הנושא הזה.

אמרתי להם שסגו השר אומר שכאו מחללים את השבת כדי שבאירופה יוכלו לשמור על יום

ראשון. אין קשר בין הדברים.

אני רוצה לומר לסגו השר פרוש. במישור האישי יש לך בוועדה הזאת קרדיט רב,

עצום - ואני מדברת בשם הוועדה - אני לא מכירה איש שנהנה בוועדה הזאת מיחס כמו

זה תניתו לך. אל תקלקל את זה.

סגו השר פרוש, בשבילי אתה בכיר באגודת ישראל, אם תהיה שר ואם לא תהיה שר.

לפי תפיסתי והכרתי, אתה לא צריך שום שררה נוספת.

הזכרת מפעלים שונים. בישיבה הבאה יהיו כאו נציגי המפעלים הפטרוכימיים,

"נילית", נשיונל-סמי-קונדוקטורס, מפעלי ים המלח, ואחרים. אנחנו יודעים שהעבודה

ב"נילית" היא עבודה במשמרות, ואי-אפשר להשיג יהודים.

אדוני סגו השר, הרושם המתקבל בציבור, וזה גם הרושם שלי, שרוב עיסוקך בנושאי

עבודה הוא בנושא עבודה בשבת. לציבור שלך זה בווראי חשוב אבל תביו שבמעשיו אלה יש

משום קריאת תגר. בימים האחרונים דיברתי עם חברי כנסת רבים, כולל דתיים וחרדים.

בצורה שאתה עושה מה שאתה עושה ובמימדים שאתה עושה זאת אתה משניא את הדת על ציבור

גדול ומשיג את ההיפר מה שאתה רוצה.

סגו השר, אל תגרום לכך שנקרא לא לקיים את החוק, אל תביא אותנו שניתו יר

לחקיקה נגד כפייה דתית. אינני רוצה במלחמה ביו דתיים לחילוניים. אינני רוצה

בחקיקה נגד דתיים. אינני רוצה לקרוא לאזרחים לא לקיים חוק. אנחנו מוכרחים להגיע

לאיזו שהיא הבנה והסכמה בנושא הזה. ואם נמצא שכופים על אנשים לחלל שבת - אנחנו

לא ניתן.

חבר-הכנסת פרוש, אתה יודע מה יחסי אליך, מה יחסו של חבר-הכנסת צבו ומה יחסו

של חבר-הכנסת רו כהו ושל חברים אחרים בוועדה הזאת.
רו כהו
זה קצת התקלקל.
היו"ר א' נמיר
רבותי, אל נגרום למרי אדיר שעלול להיות. סגו השר פרוש, לא מגיע לך שתהיה

ארוראי למה שעלול לקרות. הדרך שאתה הולך בה היא לא נכונה ולא טובה.

נתאם איתך את המועד להמשך הדיוו.
ר' הוכמן
ועד אז, בלי פקחים.

קריאה;

זה נכוו.
היו"ר א' נמיר
רבותי, בזה אנחנו מסיימים. תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:15.

קוד המקור של הנתונים