ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 06/11/1990

חוק היטל על עבודת זרים, התשמ"ט-1989 - הצעת חוק של ח"כ אי דיין; חוק העסקת עובדים זרים, התש"ן-1990 - הצעת חוק של ח"כ י' שמאי; חוק לטיפול בחולי נפש, התש"ן-1990

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים