ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 09/07/1990

פיטורי עוברים בתדיראן - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת י' שמאי; שונות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 164

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, ט"ז בתמוז התש"ן (9 ביולי 1990). שעה 09:00

נ כ רז ו
חברי הוועדה
א' נמיר - היו"ר

רן כהן

י י פרח

ע' פרץ

י י צבן

י' שפרי נצק

י' שמאי
מוזמנים
עי כץ - משנה למנכ"ל שירות התעסוקה

בי פפרמן - הרשות לתכנון כוח אדם, משרד העבודה והרווחה

גי מלצר - מנכ"ל תדיראן

אי פאיט - עוזר למנכ"ל תדיראן

מי רינת - מזכיר מועצת פועלי חולון

עי שכטמן - מזכיר ועד הקשר

י י דהאן - ועד עובדי תדיראן

י י הדר - ועד עובדי תדיראן

אי גרסולוגר - ועד עובדי תדיראן

צי רוזנפלד - ועד עובדי תדיראן

שי ברשטיין - ועד עובדי תדיראן

י' ולונובסקי - ועד עובדי תדיראן

אי תם - יושב-ראש ועד עובדי חטיבת הסוללות

די ריבק - ועד עובדי וקטיבת הסוללות

מי כהן - ועד עובדי חטיבת הסוללות

י י סנאתי - ועד עובדי חטיבת הסוללות

י י צימרמן - ,ועד עובדי חטיבת הסוללות

שי תג'ר - ועד עובדי מעגלים מודפסים
מיזכירת הוועדה
א' אדלר
קצרנית
מי הלנברג

שונות
סדר-היום
פיטורי עובדים בתדיראן - הצעה לסדר היום

של חבר-הכנסת י י שמאישונות
היו"ר א' נמיר
רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת הוועדה.

לפני שנעבור לנושא שעל סדר יומנו אני רוצה להזכיר להברי הוועדה שהיום

מתקיים יריד תעסוקה בבנייני האומה. מנכ"ל שירות התעסוקה מזמין את חברי הוועדה.

אני מתכוונת לצאת לשם לשעה. אולי יש חברים שרוצים להצטרף, נוכל לראות מה זה יריד

תעסוקה.

אני מקווה שאתם זוכרים שבישיבה הקודמת העליתי את הנושא של מגן דוד אדום

וקראתי לכם מכתב של בחור. אחרי הישיבה הגיע מכתב התנצלות. מאחר שהקראתי לכם

את המכתב הראשון אני מבקשת לקרוא את מכתב ההנתנצלות, שבו נאמר: "הנדון: התנצלות.

בעקבות מכתבי לנשיא מגן דוד אדום בישראל, פרופסור אריה הראל, ברצוני להתנצל באופן

אישי וגלוי על הפגיעה בך. יחסי ואהדתי אליך כיושבת-ראש ועדת העבודה והרווחה של

הכנסת וכאישיות במדינת ישראל, ידועים לך היטב. מכתבי בנוסח המקורי לנשיא מד"א

היה מלווה בסעדת רגשות, אך בעקבות שיחתי עמך שוכנעתי כי לא היה מקום להוציאו וכי

תוכנו שגוי ופוגע. קבלי את התנצלותי הכנה." על המכתב חתום אבי בלשניקוב יו"ר

ועדת מתנדבים.

בזה אני רואה את הענין כמחוסל.

באחת הישיבות האחרונות שלנו, שבה דנו באחד מנושאי הבריאות, כשהיה כאן מנכ"ל

משרד הבריאות, העלתה חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו את נושא השיפוצים בלשכת השר.

חברי הוועדה ביקשו ממני לכתוב מכתב לשר הבריאות. כתבתי לו שהנושא הועלה. חברי

הוועדה ביקשו ממני לשאול אותו מה האמת בכל האינפורמציה שמתפרסמת. אני קוראת את

תשובתו של שר הבריאות.
השר כותב
"תודה על מכתבך מיום 26 ביוני 1990 ועל שהואלת להעביד לי העדות

שהושמעו בישיבת הוועדה בענין השיפוצים בלשכת השר. כפי שבוודאי ידוע לך התמנה חבר-

הכנסת אליעזר מזרחי, כסגן שר במשרדי. מינוי סגן שר מחייב הכנת לשכה מתאימה. הואיל

וכך, סוכם כי הלשכה ששימשה את שר הבריאות בעבר תותאם לשרת את סגן השר. עלות השיפוצים

הכוללת בלשכה זו היא 29,161 ש"ח. כמו כן סוכם כי לשכת השר תשוכן בקומה ג' בבנין

משרד הבריאות, בחלק משטח הקומה, במשרדים ששימשו את היחידה הפסיכיאטרית. יחידה זו

תשוכן בחדרים אחרים במשרד הבריאות. העלות המדוייקת של השיפוץ בהכנת הלשכה תימסר

לך במועד מאוחר יותר. בהזדמנות זו אני מבקש להודות לך, ובאמצעותך גם לחברי הוועדה,

על פעולתכם היסודית בעניינים הנוגעים לתחום הבריאות. אשמח לשתף אתם פעולה."
רן כהן
אני מבקש להעיר כמה הערות. הראשונה - במשרד הבריאות היה כבר מצב שהיו בו שר

וסגן שר, ולשניהם היו לשכות. לא נוצר עכשיו מצב שלא היה בעבר. לכן, אין ספק שנעשה

כאן מעשה חריג כדי לספק את תאבונם של השר וסגנו ולפני שמשביעים את רעבונם של הנזקקים.

הערה שניה - העלות של הענין הזה כפולה ומכופלת. מדובד על פינוייה של המחלקה

הפסיכיאטרית והעברתה למקום אחר, ויש עלות גם של הנקודה הזאת. אם כן, נעשות הוצאות

לשרים בשעה שיש מצוקות קשות מאד שעליהן אנחנו חוזרים ודנים סביב השולחן הזה - קשישים,

ילדים מפגרים. במצב כל כך קשה הדבר הראשון שצריך לעשות זה להוציא 29 אלף שקל? לפני

כשלושה חודשים הייתי בלשכה שאותה משפצים עכשיו ב-29 אלף שקל. זו לשכה מפוארת. למה

צריך להשקיע בה 29 אלף שקל כשאנחנו נפגשים עכשיו עם אנשים שאין לה איפה לגור? זו

חרפה.

אני מבקש שיהיה בירור בנושא זה.הוועדה צריכה לומר לשר שהמעשה הזה איננו מוסרי, זה לא ניהול תקין ואי-אפשר

לעבור על זה לסדר-היום. המכתב מוכיח שנעשים מעשים מבישים.
עי פרץ
אני מצטרף לדעתו של חבר-הכנסת רן כהן. המכתב של השר הוא עזות מצח, חוצפה

שגובלת בזלזול בחברי הוועדה. לפי דעתי אין דבר מוזר מזה שסגן שר מקבל לשכה של שר.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

חבר-הכנסת מזרחי יכול היה לקבל את הלשכה שבה ישכתי כשהייתי סגן שר.
עי פרץ
אני חוזר ואומר שלדעתי מכתבו של השר הוא עזות מצח וזלזול בחברי הוועדה.

לא ייתכן שבמצב כה קשה למדינת ישראל, כשוועדת העבודה והרווחה היא כותל הדמעות של

תושבי המדינה הזאת, תשלים עם תופעה כזאת. כנראה שהשר וסגנו רואים את מבחנם בזה

שתהיה להם לשכה המפארת אותם במקום שהשר יפאר את המקום וייבחר לפי עשייתו.

מדברים על משרד שהיו בו בעבר שר וסגן שד ואפשר היה למצוא פתרון. בכלל, למה

הבהלה לשיפוצים? אולי יהיו חילופים?
היו"ד אי נמיר
אני לא מוכנה שוועדת העבודה והרווחה תיכנס לדיון על לשכתו של שר הבריאות,

עם כל הכבוד. הקראתי את מכתבו של השר. אנחנו חברי הכנסת, יש לנו דדכים פדלמנטריות

להעלות את זה ולטפל בזה. זה לא נושא של הוועדה.
יי צבן
הענין הזה נקשר עם המשרדים של היחידה לשירותי בריאות הנפש.
היו"ר אי נמיר
אני אבדוק את כל הענין.
שי ארבלי-אלמוזלינו
מה שמעניין אותנו זה לאן העבירו את היחידה הפסיכיאטרית.
היו"ר אי נמיר
אני מניחה שאתם יודעים מי אחראי על הנושא הפסיכיאטרי.
שי ארבלי-אלמוזלינו
מי?
היו"ר אי נמיר
סגן השר.

ניצלנו את הזמן עד בואם של האורחים המוזמנים שלנו. מה קורה? מדוע הם אינם

מגיעים?אני מבקשת שמזכירת הוועדה תברר עם מזכיר הכנסת למה יש עיכובים בהכנסת

האורחים.

פיטורי עוברים בתריראן - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת י' שמאי
היו"ר אי נמיר
סוף סוף האורהים שלנו הגיעו.

רבותי, בוקר טוב. באיחור של כחצי שעה אני פותחת את ישיבת וערת העבורה

והרווחה. הנושא שעל סרר יומנו - הצעתו של חבר-הכנסת יעקב שמאי על פיטורי עובדים

בתדיראן.

מקריאת שמות המוזמנים אני רואה שאלה שהוזמנו לישיבה לא הגיעו. מי אתם?

קריאה;

מחטיבת הסוללות.

י' שמאי;

מזכירת הוועדה שאלה אותי ואמרתי לה שאני אמציא לה רשימה.

יי צבו;

גם שם יש סכנת סגירה.

יי שמאי;

אנשי הקשר טרם הגיעו. הם תקועים כנראה בפקק.

היו"ר אי נמיר;

האורחים שהגיעו אינם רשומים בשום מקום. איש לא הוריע שהם יהיו כאן היום.

רו כהו;

יכול להיות שיש אי-הבנה. אני מציע שתקבעי את נוהל הישיבה.

יי שמאי;

אבל אנשי הקשר טרם הגיעו.
רו כהן
כשהם יגיעו הם ידברו.

היו"ר אי נמיר;

אני שואלת את האורחים: מי אתם?
תשובה
ועד עובדי חטיבת הסוללות. יש פה נציג של מעגלים מודפסים.היו"ר אי נמיר;

אני רוצה לומר לחברי הוועדה: 13-12 שנים אני יושבת-ראש ועדה. לא הושבתי שנגיע

לכך שצריק לחוקק הוק שמחייב מוזמנים להופיע בפני ועדות הכנסת. אני מודיעה שהצעת

הוק כזו הוגשה על-ידי לכנסת, הצעת הוק ולא תיקון בתקנון, כי משה אמר שזה מחייב

הוק.

צר לי לומר שאהרי דיונים בוועדת הכנסת וביהוד לאור התנגדותו הנהרצת של שר

המשפטים, בסיוע של יושב ראש ועדת הכנסת, ניהלתי בשבוע שעבר משא-ומתן המור מאד,

יחד עם חבר-הכנסת יהושע מצא, כדי שלא יסירו את הצעת החוק.

אני חייבת לקבוע שאין זו הפעם ראשונה שבני גאון מוזמן לוועדת העבודה והרוחה

והוא לא בא, זו לא הפעם הראשונה. מזכירת הוועדה טילפנה אתמול אלי הביתה ושאלה מה

לעשות. היא סיפרה שמלשכתו של ישראל קיסר אמרו שיודיעו לה אחרי הצהריים.

אני שואלת: האם בני גאון הודיע שלא יבוא?
א' אדלר
המזכירה הודיעה שלא יבוא.
היו"ר אי נמיר
היה נימוק?
א' אדלר
לא.
רן כהן
זאת הוצפה.
היו"ר אי נמיר
אני מודיעה שמבחינת החוק והתקנון אין לי שום אמצעים שאני יכולה לנקוט בהם.
י' שמאי
אני רוצה להתייחס לפגיעה בוועדה של הכנסת, על-ידי נציג ציבור שהוא מנכ"ל של

קונצרן גדול ובין היתר יושב-ראש מועצת המנהלים של תדיראן, שבלי בושה ובעזות מצה

הוא תובע סמכויות ומבקש סיוע כספי מאסיבי של הממשלה, וכשאני אומר של הממשלה אני

מתכוון גם לסיוע של הבנקים. האדם הזה, בני גאון, שבצורה שרירותית הוא פוגע ביוחסי

עבודה, בעובדים, שנכשל כישלון טואלי בניהול המערכת, חושב שהוא יכול לזלזל במעמדה

של הכנסת ולא בא לישיבה שאליה הוא מוזמן. אנחנו לא יכולים לעבור על זה לסדר היום.

אני ביקשתי להזמין גם את מזכיר ההסתדרות, ולא במקרה. עכשיו אני רואה שגם נציג

האיגוד המקצועי לא בא. מזכיר ההסתדרות שהוא גם חבר כנסת, אחראי על הקונצרן הזה

ובין היתר על רוטיבת תדיראן.

מאחר שבני גאון, שלא נוכל לחייב אותו לבוא לוועדה, שלח אלינו את מנכ"ל

תדיראן, מנכ"ל חדש שלא מכבר נכנס למפעל ולא יודע מה היה שם - נעשו הרבה שינויים -

אני אפנה בתלונה לוועדת האתיקה גם נגד בני גאון וגם נגד מזכיר ההסתדרות. אני לא

מגיש את ההצעה שלי עד שהוועדה תדון בענין.
רן כהן
יש הבדל בין מי שמוזמן באופן רשמי על-ידי הוועדה לבין מי שלא מוזמן. אני

יודע מי הוזמן ולא בא, זה גם בני גאון וגם נציג משרד האוצר ונציג משרד התעשיה

והמסהר. זו שערוריה כפולה ומכופלת, כי זה הגוף המבצע של הממשלה שאנהנו, ככנסת

ממונים לפקין עליו ולקבוע לו נורמות התנהגות. לכן הסרוב שלהם לבוא חמור לא פהות.

גבירתי היושבת ראש, אני מציע לפנות ליושב-ראש הכנסת ולהציע שעד שבני גאון

וראשי חברת העובדים לא התנצלו בפני ועדת העבודה והרווחה, שום ועדה בכנסת לא תארח

אותם לכל צורך - לא ועדת הכספים, לא ועדת הכלכלה ולא שום ועדה אחרת.

לעניות דעתי, האנשים האלה צריכים לדעת שהם באים הנה לא רק כשהם רוצים טובות,

הם לא יפגעו בדמוקרטיה הישראלית.

אני מבקש שנפנה ליושב-ראש ריכנסת ונתבע, נדרוש ממנו שיפנה לראש הממשלה בהתראה

למשרדי הממשלה שיהיה ברור שכאשר הם לא באים לכנסת על פי הזמנה הם פוגעים

בדמוקרטיה והם פוגעים בסיכוי שוועדת כנסת יכולה להבריא נתחים במשק. אנחנו יושבים

כאן לנסות להגיע לזה שלא יהיו פיטורים ואולי שתהיה צמיחה. אם העובדים הממשלתיים

לא באים, הם פוגעים בכנסת.
י' צבן
אני חושב שצריך לעשות את כל הדברים שחבר-הכנסת רן כהן מציע לעשות אלא

שלכולנו, שרוצים מאד שהדברים כך ייעשו, יש לנו ספק אם אמנם הם ייעשו ואם הם ייעשו

- עד כמה זה יועיל.

הכנסת לא מגינה על כבודה, היא מוחלת על כבודה ולכן כבודה מחול. בדרך שרמז

עליה חבר-הכנסת רן כהן אפשר ליצור נורמה, אפילו לפני חקיקה, בלי שינוי בתקנון, אם

היתה יותר סולידריות בין הוועדות השונות והיו יודעים שאי-אפשר לפגוע כך בכבודה של

הכנסת, כי ההתנהגות הזאת היא בלתי נסבלת.

כפי שאני מבין יש כאן שלושה מעגלי דיון, שאחד מהם הוא מעגל דיון כללי על

תדיראן, ובתוך זה יש שני דברים בוערים: יש בעיה של חולון, של הקשר ואז צריך

פורמאט מסויים לדיון - איש משרד הביטחון, האוצר, שירות התעסוקה - ויש ענין של

סכנת הסגירה של מפעל הסוללות בגדרה, שגם הוא על סף הסגירה, שזה גם כן ענין של 200

עובדים.

אני לא חושב שבני גאון חייב להשתתף בכל אחד מהדיונים האלה, אבל לפחות באחד או

בשניים, אחרת אני לא רואה איך הדבר נפתר בלעדיו. זה לא קפריזה שלנו. יש היבטים

ציבוריים לענין וזו לא קפריזה.

מכיוון שהמצוקות של העובדים קשות וכדי לא לבזבז, ומכיוון שיש כאן ועד אחד,

אולי כדאי שנתחיל בדיון בקטע אחד ואולי גם בדרישות העומדות לגבי הקטע הכללי של

תדיראן.
היו"ר א' נמיר
אני מוכנה לעשות את כל הדברים שחברים הציעו כאן אבל אני סקפטית לגבי היעילות

וההשפעה שלנו, ואני מדברת במלוא הרצינות.
רן כהן
אפילו לשבת, זה חשוב.
היו"ר אי נמיר
נוציא הודעה, נכתוב ליושב-ראש הכנסת מכתב בשם הוועדה, אבל מה הוא יעשה? אני

מקבלת את כל ההצעות.
י י שפרי נצק
האם אין צורך לברר אם אין סיבה למה הוא לא בא?

הי ו "ר אי נמיר;

לנו לא נמסרה שום סיבה. לנו נמסר שהוא לא יבוא.

בלי הוק ובלי תקנון לא יעזור כאן שום דבר.
רן כהן
לוועדת ביקורת המדינה אישרו את זה?

היו"ר אי נמיר;

כן, רק להם. אני התנגדתי שיהיה אישור רק להם. או שלא מאשרים לשום ועדה או

שמאשרים לכל הוועדות.

אני מציעה שנתחיל בדיון.

י י שמאי;

יש לי הצעה לסדר.

היו"ר א' נמיר;

ארנה לא רוצה, לא נקיים את הדיון. זה רק לרעת העובדים.

י י שמאי;

בהתייעצות עם העובדים קבעת את הישיבה הזאת לפני שבועיים.
היו"ר א' נמיר
כל הזמן אני מהכה לאנשים שיחזרו מחוץ-לארץ.

י י שמאי;

העובדים הודיעו לי שבלי בני גאון אין טעם לקי ים את הדיון.

י' צבן;

איזה עובדים?

י' שמאי;

מהקשר. הסכמתי, בהסכמתם, לדהות את הדיון. אנחנו עושים עוול על עוול. בני

גאון מתייחס בבוז לוועדה. בשבוע שעבר ואתמול דיברתי עם ישראל קיסר וביקשתי ממנו
שיכבד את הכנסת
וידאג שבני גאון ישתתף בישיבה הזאת. מנכ"ל תדיראן נכנס למפעל לפני

כחודש והוא לא יודע. למה שקרה בעבר יש קשר לעתיד.אני אפנה לוועדת האתיקה. כנראה שקיסר מעוניין בזה, וגם הברפלד, אם לא בא.

אם אנהנו רוצים שלא יהיה בוז, אני מציע שלא נקיים ישיבה של הוועדה. י ושב-ראש

ועדת הכספים לא קיים את הישיבה.

היו"ר א' נמיר;

אני יודעת למה או לא קיים.

רן כהן;

המעשה של בני גאון שמסרב לבוא, ראוי לכל גינוי. אל נערב בזה את ישראל קיסר.

אני מציע להתחיל בדיון ולא לוותר.

י י שמאי;

אני מוכן לקבל את ההצעה שלך. לא התכוונתי להביא לכאן לכס המשפט את חבר-הכנסת

ישראל קיסר. אמרתי להזמין אותו כי הוא היחיד שיכול לגרום לכך שבני גאון יגיע.

היות ואני בעל ההצעה, אינני מוכן להציג את הנושא, ואני לוקח על עצמי את האחריות.
הי ו "ר א' נמיר
אני מציעה לך לא לנהוג כך. כולנו שותפים לבזיון. כולנו מבוזים. יושבת-ראש

הוועדה מבוזה יותר מחברי הוועדה.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;

חברים יקרים, דברים כאלה קרו וקורים והוועדה מגיבה בחומרה. אנחנו לא יכולים

לקבל החלטות ביחס לוועדות אחרות, אם יזמינו או לא יזמינו. אנחנו נקבל החלטות

המתייחסות לוועדה שלנו. נמצא כאן מנכ"ל המפעל.
י י שמאי
כמה זמן הוא מנכ"ל?
ש' ארבלי-אלמוזלינו
הגיעו לכאן אנשים מחוץ לירושלים. אי-אפשר לפזר ישיבה. אם הנושא של חבר-הכנסת

שמאי לא יעמוד על סדר-היום, אני מעמידה על סדר-היום הצעה שהוועדה תדון במה שקורה

בתדיראן, לא בהצעה של חבר-הכנסת שמאי. אי-אפשר לפזר ישיבה ולשלוח את כולם הביתה.
היו"ר א' נמיר
הנושא חמור. נגיב במלוא החומרה על כך שמנכ"ל כור לא הופיע. אני אגיב על כך

במלוא החומרה, אבל בגלל המצב בתדיראן אסור לנו לשלוח את העובדים הביתה ולהגיד שלא

משחקים כי מנכ"ל כור לא הופיע.

כמה ועדים יש כאן?
תשובה
שלושה - הקשר, הסוללות, מעגלים מודפסים.י' שמאי ;

מאחר שאני מציע ההצעה, אני לא מתכוון לקיים דיון היום.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אני מעלה הצעה שלי.

י י שמאי;

יש גבול לבזיון.

אני שואל את חברי הוועדים, אתם מעוניינים בישיבה? אני שומע את העובדים.

ע' שכטמן;

לא רוצים ישיבה.

הי ו "ר אי נמיר;

למה באת לכאן?
ע' שכטמן
חשבתי שהוא יהיה כאן.
י י שמאי
אני לא מעלה את הנושא. הוא לא יעשה מה שהוא רוצה. מזכיר קונצרן שמקבל כסף

מהמדינה מבזה אותה - לא יקום ולא יהיה. הוא שולח מנכ"ל שלא יודע נגה קורה בתדיראן.

רן כהן;

אולי זו שיטה של בני גאון, כדי שהוועדה לא תדון בנושא הזה. הוא יקבע בשבילנו

אם נקי ים ישיבה או לא?

הי ו "ר א' נמיר;

חבר-הכנסת שמאי, יש לי בקשה חברית אליך. הענין של תדיראן נורא. מה שקרה היום

זו שערוריה. נמצה את כל ההליכים. נשמע את העובדים, רק שמיעה.

אנחנו רוצים לדעת מה המצב בתדיראן נכון לעכשיו. זה מה שאנחנו מבקשים, תמונת

מצב, ומה התחזית שלך, מנכ"ל תדיראן, מה יקרה?

ג י מלצר;

מצבה של תדיראן מתבטא במאזן 1989 בהפסד של 145 מיליון דולר. מצבה של תדיראן

בחלקים מסויימים קשה מאד ובחלקים אחרים המצב הוא בין תקין לטוב. יש בתדיראן כמה

מפעלים שמצבם קשה. הגורם הקשה ביותר הוא קבוצת הקשר.
הי ו "ר אי נמיר
עכשיו המצב בקבוצת הקשר טוב?ג' מלצר;

עדיין קשה.

עי שכטמן;

אני לא יכול לשמוע שטויות.

היו"ר אי נמיר;

אני לא מסכימה לדיבור כזה.

ג י מלצר;

קבוצה שניה היא קבוצת הסוללות. קבוצה שלישית היא קבוצת המערכות;

רביעית - המפעל המכני; והמישית - מעגלים מודפסים.

קבוצת הקשר שעד לפני מספר שנים היתה במצב טוב בגלל היקפים גדולים, בשנים

האחרונות עברה הפסדים. בשנת 1989 הפסידה 80 מיליון דולר.
ע י שכטמן
אני רוצה להלק הומר כדי שתדעו מה המצב.
הי ו"ר א' נמיר
אנחנו יודעים שהמצב קשה. בחדר הזה ישבנו על דברים נוראים. אנחנו רוצים לנסות

לעשות משהו. נשתדל לשמור על קור רוח.
ג י מלצר
קבוצת הקשר, שהיו לה שנים טובות, נקלעה בשנים האחרונות לקשיים. היו בה 3,400

איש ועכשיו יש שם 350י1 איש, מכיוון שהתכנון הראשוני היה שהקבוצה הזאת תגיע

להיקפים של 300 מיליון דולר אבל היא הגיעה להיקפים של 100 מיליון דולר בשנה. נבדק

ונמצא שכוח האדם שהקבוצה הזאת יכולה ל,עמוד בו כשמדובר בהיקפים כאלה הוא סדר גודל

של 1,200 איש. כרגע יש בקבוצה 1.350 איש והיא צריכה לעבור גל קשה מאד של פיטורים.
הי ו "ר אי נמיר
איפה?
ג י מלצר
בקבוצת הקשר בחולון, שם צריך לעבור גל פיטורים נוסף של 150-100 איש. זה כואב

אבל אין ברירה.
היו"ר אי נמיר
כמה גלי פיטורים היו בחמש השנים האחרונות בקבוצת הקשר?
קריאה
לפחות ארבעה.היו"ר א' נמיר;

מכמה זה התחיל?

ג י מלצר;

זה התחיל מ-3,400 עובדים ב-1986, והיום אנחנו מדברים על ירידה ל-1,200. כרגע

מדובר על פיטורים של למעלה מ-100 איש. אין ספק שירידה כזו כואבת בצורה בלתי

רגילה וגורמת ללחץ קשה מאד. הגל הזה הוא הגל הקשה ביותר. כדי לעבור ליציבות

חייבים לעבור את הגל הזה מהר ככל האפשר.
היו"ר א' נמיר
עד מתי תהיה יציבות אחרי הגל הזה?
ג י מלצר
אנחנו מאד מקווים שאם תבוא היום היציבות נוכל לעשות את כל הדרוש אצל הלקוחות

כדי לקבל הזמנות ולהקרין אמינות כלפי הלקוחות, דבר שנפגע. אם לא נוכל להגיע לזה,

יש חשש חמור להתמוטטות קבוצת הקשר.

רן כהן;

כפי שאני מבין, גם קבוצת הקשר וגם תדיראן נמצאים במצב של הזמנות לעבודה

ושוקלים ואולי אפילו לוקחים עובדים שאינם עובדי החברה. איך זה מסתדר שמצד אחד יש

פיטורים ומצד שני מקבלים עובדים?
י' צבן
100 מיליון, ההיקף שציינת אותו, על איזה שווקים זה מבוסס?
ג י מלצר
ה-100 מיליון, זה מבוסס בחלקו - סדר גודל של % 50 - על השוק מקומי של מערכת

הבטחון שהצטמצם בשנים האחרונות. היום יש לקבוצת הקשר הזמנה של 200 מיליון דולר.

י' צבן;

% 50, זה מוסכם או שזו הערכה?.

ג י מלצר;

זו הערכה. יש הזמנה שמערכת הבטחון מוכנה לתת בתנאים של ויתורים כספיים מצד

תדיראן. זו הזמנה שניתנת כתוצאה מלחצים פוליטיים ולא כתוצאה מצרכים.

הי ו "ר א' נמיר;

לחצים, איפה?

ג י מלצר;

בארץ.

היקפה של ההזמנה הזאת 28 מיליון, ועליה יש משא-ומתן.לאחרונה היו שלבים מתקדמים של הזמנות, לאותה מסגרת של כ-220-200 מיליון דולר.

מכיוון שאנהנו רוצים לראות המשך, כשאנחנו מדברים על סדר גודל של 200 מיליון

דולר, אנחנו מדברים על צבר עד 1992.

חלק מההזמנות מבוסס על פיתוח קיים וחלק על פיתוח עתידי.

מדברים על הזמנות שמיועדות לשוק המקומי וחלקו לשווקי חוץ. גם הזמנה לשוק

האזרחי היא לצרכים צבאיים. לפני כמה חודשים קיבלנו הזמנה למערכת האזרחית, שהיתה

מבוססת על מערכת צבאית, ליישום אזרחי. חלק מההזמנות הן לשוק המקומי וחלקן לחוץ.
היו "ר אי נמיר
אני חושבת שהדבר הקשר ביותר הוא כאשר לעובדים לא נמסרת כל התמונה. משיחות

שהיו לי אני מבינה שהעבודה הגדולה שקיבלתם בארצת-הברית, חלקה בתנאים שמבחינת

העלות תדיראן תפסיד עליה הרבה כסף. זח מה ששמעתי מתוך מערכת הבטחון.

אני בעד שנניח את כל הדברים האמיתיים על השולחן ולא נאמר שיש לנו הזמנה גדולה

מארצות-הברית, ועל זה בונים את כל היחידה. אומרים שזה נחתם בחופזה, שהעלות היא

כזו שלא רק שלא יכול להיות רווח אלא זה יעבוד כמעט רק על הפסד. השאלה היא האם

העבודה הגדולה הזאת לא תביא בסופו של דבר לפיטורים.

ג י מלצר;

הנושא הזה לא נכלל באותם היקפים שדיברתי עליהם.

זו הזמנה שהתקבלה לפני שנה וחצי. אינני חושב שהיא נחתמה בחופזה. היא לא נחתמה

בחופזה. במערכת שיש בה שיקולים ארוכי טווח, ארנה לוקח שלב ראשון בפרוייקט בהפסד,

מתוך הנחה שבשלב מאוחר יותר תזכה בו. הפרוייקט נמצא בשלבי פיתוח אחרונים. הוא

נעשה עם חברת ג'נרל דיינמיקס בארצות-הברית. אני מקווה שנוכל לקבל עבודות בארץ.

כרגע האמריקאים לא מסכימים. עכשיו אנחנו מנהלים את המשא-ומתן כדי שלפחות חלק קטן

מהעבודה יהיה פה. בחוזה לא נחתמו עבודת ייצור בארץ.

מבחינת עלויות, יש כרגע הפסדים. יש עבודה של תדיראן להוזלת מחירים כדי שלא

יהיו הפסדים. זה פרוייקט ל-10 שנים והשיקול היה לטווח ארוך. בשלב הראשון אין

עבודה בארץ, וזה חסרון.
י' צבן
איזה קטע זה תופס בגרעון?
ג י מלצר
שום דבר. בהיקפים שאני דיברתי עליהם, אין כמעט השפעה ישירה. אני לא מדבר על

השפעה עקיפה.

לחבר-הכנסת רן כהן, אכן מגיעות הזמנות נוספות אבל יש לנו קשיים לגבי הזמנות

נוספות, כי אתה צריך לתת ערבויות ובמערכת הכספית של תדיראן יש קשיים. לכן אנחנו

מתקשים לקבל, למשל, פרוייקט מדרום-אפריקה. זכינו אמנם בפרוייקט מאירופה אבל

ההזמנה לא בידנו. אלה פרוייקטים שאתה לא בטוח שהם יהיו תמיד.

רן כהן;

מה עם עובדי קבלן?
ג' מלצר
במשך שנים היה שימוש רב בעובדי קבלן. בעבר, עד 1,000 איש. גם כעת יש עובדי

קבלו בשני מקומות.

היו"ר אי נמיר;

כמה יש בחטיבת הקשר?

ג י מלצר;

אני לא רוצה לתת מספר לא מעודכן. אינני חושב שהמספר עולה על עשרות מעטות.

יש מפעל לעיבוד שבבי וכאשר עובדים ישראלים לא היו מעוניינים לעבוד משמרות

לילה לקהו שם עובדים נוספים.

במפעל בעפולה יש עובדי קבלן, כי זו עבודה עונתית. ההיקף הגדול הוא שם.

מקום נוסף שם השתמשו בעובדי קבלן הוא מפעל ציוד תקשורת.

לפני שבועיים ישבתי עם החברים שיושבים כאן ממפעל הסוללות ונתתי להם הסבר

מפורט על כל מה שקורה, על הבעיות בשלושת המפעלים הבסיסים. הייתי בארצות-הברית

בנושא הטיפול בפרוייקט הזה. סיכמנו שבשובי נשב ונעשה מיטב יכולתנו כדי שמינימום

עובדים ייפגעו מהנושא הזה. עם זאת אני מבקש לומר שתדיראן חייבת לעבוד במערכות

רווחיות, היא לא יכולה להמשיך להפסיד.

הי ו"ר אי נמיר;

במפעל הסוללות גם כן עומדים לפטר עובדים?

ג י מלצר;

כן.

הי ו"ר אי נמיר;

כמה?

ג י מלצר;

אנחנו לא יודעים כמה. זה יכול להגיע עד ל-200 מתוך 600 עובדים. אנחנו עושים

מאמצים למכור את הפעילות הזאת לגורם אחר.

י' צבן;

אתם מוכרים פעילות בלי עובדים?

ג י מלצר;

אנחנו מקווים שנוכל להעסיק חלק מהעובדים.

היו"ר אי נמיר;

נשמע את נציגי העובדים.ע' שכטמן;

בראשית דברי אני מבקש להודיע חד-משמעית שהמצב בתדיראן רועש וגועש, גם

במקומות שקוראים להם רווחיים.

יחסי העבודה בתדיראן הורעו יותר מאז התקופה של יגאל נאמן. אני מסתכל על

סוללות תקשורת, מערכות אלישרא והברות הבנות - קטסטרופה. אין קשר. יש ניתוק מוהלט

בין ההנהלות לעובדים. מסתבר שאותן הנהלות מקבלות גיבוי הזק מאד מגורם שאיננו פה,

לא הותמים על הסכמים ולא מכבדים הסכמים. לפהות בשנתי ים האחרונות כל ההסכמים

שהיו, כולל הסכם עבודה, אינם מכובדים, אינם מבוצעים. הכל נעשה על פי הראות האישית

של המנכ"לים.

מעבר לענין האישי, שאני מנסה לברוה ממנו, אין אמון כי האנשים במערכת לא

מכירים מה נעשה בשטה ומעל פני השטה. מעולם לא תושאלנו לגבי ההרגשה האישית שלנו.

אבי פוטר בצורה מבישה. לדעתנו הוא היה המנכ"ל היחידי שיכול היה להביא את ההברה

לכך שנראה אור בקצה המנהרה.

הוא פיטר 980 עובדים.

היו"ר א' נמיר;

למה הוא פוטר?
אנהנו, הוועדים בקבוצת הקשר אמרנו
אי-אפשר לדבר כל הזמן על הפסדים. אנהנו

רוצים לראות מה ההפסדים. ביקשנו ממעין, שלפני שנה התמנה כמנכ"ל, שיוציא את כל

הרפש ההוצה. אנהנו רוצים להתהיל מאלף ואם כי זה כרוך בקיצוץ בבשר החי, אמרנו

שאנהנו מוכנים ללכת לזה. הצגנו עמדה ומעין קיבל את העמדה של הוועד שלנו. נתגלה

שהקבוצה שלנו מפסידה מיליוני דולרים שהצטברו לאורך שנים, גם כשטענו שיש רווה.

רימו את המערכת.

ולשאלתה של היושבת-ראש. הוא פוטר, לדעתנו, כי הוא לא הלך עם בני גאון, הוא לא

השב כמוהו. הוא ההליט שבצורה של זבנג וגמרנו לא מנהלים מפעל. הוא החליט שצריכה

להיות הסכמה עם העובדים. הוא שינה קונספציה, דרך השיבה, האמנו לו.

י' צבן ;

אצלו גדלו עלויות השכר?

ע' שכטמן;

לא היתה עלי ית שכר.

כפי שאמרתי, הוא פיטר 980 עובדים. הוא הוציא 100 מנהלים מהקבוצה הזאת. הוא

עשה דברים שאיש לא עשה.

הקבוצה הזאת האמינה במנהל שלה. היינו 13 חברי ועד. כמה נותרו? אמרו, אם

המנכ"ל הזה הולך הביתה, כנראה שהעסק אבוד, אין לנו מה להפש, אין לנו בשביל מה

לעשות. נותרנו 3 חברי ועד מהקבוצה הזאת, כאשר היתר מפוטרים, מושעים או פגועים.

לפני הודשיים ניהלנו משא-ומתן, התמנו הסכם. בני גאון חתום על מסמך שאומר

שצריך לפטר עוד 45 עובדים ועוד 50 מנהלים. הדיו עדיין לא יבשה והוא מדבר על ירידה

ל-1,200. הוא התם על מסמך עם ועד העובדים של קבוצת הקשר. אני אעביר את המסמך.

המנכ"ל לא רוצה לקבל אותנו. הוא הזמין משטרה, זה דבר שלא יעלה על הדעת.היו "ר אי נמיר;

מי עומד עכשיו ברכיבת הקשר?

ע' שכטמן;

מנהל, משה קליינמן.
קריאה
הוא בתפקיד מנהל, לא יודעים מי מנהל. בתוך הקבוצה יש כמה מנהלים ואהד אוכל את

השני.
ע' שכטמן
התחושה שלנו שאין מנהל בקבוצת הזאת. זו תחושה זהה לכולנו. יש יושב-ראש פעיל

ומחליט.

ביום רביעי ישבתי עם חברי לוועד. אמרנו שנקיים דיון עם ההנהלה, ננסה לשמוע את

המנכ"ל החדש, מה הוא מבשר אחרי חודשיים שהוא במפעל. הוא דיבר 45 דקות ללא הפרעה.

הוא צבע את התקרה, את הקירות, את מחלונות, הוא צבע הכל בשחור. מזל שאותנו הוא לא

הצליח לצבוע בשחור. הוא הציג תמונה מאד שחורה. אמרנו, אם אתה לא מאמין בקבוצה -

לך הביתה.

היום אנחנו תחת מבול של הזמנות, למרות ההודעות בעתונות ולמרות הכתיבה הקשח.

לא דובים ולא יער. אנחנו מלאים עבודה, עובדים ב .OVER TIME- הוועד הזה קבע שנעבוד

קשה.

חברינו פוטרו. לא היתה סיבה לפיטורים. יש עבודה.

הובא לקבוצה מומחה גדול, מומחה שיקבע את רמת התפעול וישנה את רמת התפעול של

הקבוצה. הוא אמר שגם אם ישנה, אטור לפטר עובדים.

אני רוצה לומר שחייבים לבוא ולהידבר עם ועד העובדים, חייבים לשמוע אותו. אם

מדברים על פיטורי עובדים, צריך להכין את הענין עם פרישה מרצון ולא עם תקרות של

כספים שאני לא יודע איפה המציאו אותם. לא ייתכן שלנו ישלמו פרוטות בהשוואה

לפיצויים ששילמו בממוצע למנהלים.

צ' רוזנפלד;

לגבי הענין של אבי שריר, זה לא רק אבי שריר, זה גם מעין.

בקבוצת הקשר הסתירו מלאים שהסתכמו ב-50 מיליון דולר. זה מעיק על המפעל.

כשהגיע מעין, שבני גאון הביא אותו, אמרנו, נוציא את המלאי החוצה. מעין בא לשריר

והוציאו את ה-50 מיליון דולר. לבני גאון זה היה כמו עצם בגרון. הוא התנגד למהלך

הזה. רצו להחזיר את זה לרואה חשבון שיבדוק שוב. אולי יש פה אלמנט של נקמה.

א' תם;

לאורך כל הדרך יש נתק מהעובדים. לא נותנים להם נתונים אמיתיים, מרמים אותם

ולא רק אותם אלא גם את הבנקים, את כולם.

במקרה שלנו, אנחנו חתמנו הסכם עבודה ב-29 במרס 1990 . לא יבשה הדיו על ההסכם

וכבר הונפה החרב, רוצים לפטר 220 עובדים.היו"ר אי נמיר;

כמה יש ברכיבת הסוללות?

א' תם;

600 עובדים. בשנה וחצי האחרונות פוטרו כ-600 עובדים ונשארנו כ-50% מעובדי

המפעל, והיום רוצים לפטר עוד כשליש.

בכל הברת תדיראן יש מגמה לפטר עובדים, לשמר מנהלים כושלים ולהביא עובדי קבלן

שיעבדו. יהיו ראיסים שיקבלו משכורות עתק.

היו"ר אי נמיר;

יש היום בחטיבת הסוללות קבלנים פרטיים שעובדים בשביל תדיראן?
קריאה
כן. יש תופעה של טרנספר של אוכלוסיה.
אי תם
ברהט יש עבודות קבלניות. שולחים נחלאים לעבודה. יש מנהלים שפרשו ולקחו איתם

נתחים מהמפעל.

היו"ר אי נמיר;

והפכו לקבלן.

א' תם;

עם הציוד של תדיראן. אותם מנהלים דאגו שזה יהיה ציוד שמחירו זול.

אני מקווה שקיבלתם את החומר.

ד' ריבק;

אנחנו מדברים היום על הודעה שהופיעה בעיתונות ביחס לסגירת מפעל בתוך מפעל

הסוללות. איש עדיין לא דיבר עם העובדים. מלצר פרסם את זה במסיבת עיתונאים, שם

הודיעו על סגירת מפעל ניקל קדמיום. אנחנו מדברים על מפעל שמייצא ב-12 מיליון דולר

ועוד 2 מיליון דולר עבודות למערכת הבטחון.

בשנה האחרונה נחתמו עם העובדים יותר מ-4 חוזים לתכנית לשינוי המערכות האלה.

י' צבן;

כמה אחוזים זה?

ד' ריבק;

30%. ירדנו ל-900 .נחתם הסכם. הוגשה רשימה של 100 עובדים ואחר-כך 200.

היו"ר אי נמיר;

מתי הייתם 900?
די ריבק
בראשית 1989 . אני מדבר על השנה האחרונה. סגרו מפעלים בתוך החטיבה והעבירו

אותם למנהלים שלהם.

מפעל ספקים ותאורת הירום, שהיה מפעל רציני, נמכר לספקים. מפעל התכות של

פלסטיקה וחלקי מתכת, לקחו והעבירו אותו למנהל.

י י שמאי;

מה זאת אומרת?
די ריבק
הוא פרש מתדיראן ומכרו לו.
היו"ר אי נמיר
מנהלים פורשים ונעשים קבלנים.
ד' ריבק
מכרו את זה בעלות לפי הספרים. אם מכונה שווה לפי הספרים אפס, היא נמכרה באפס.
י י צבן
אתם בטוחים שלא היה שמאי?
ד' ריבק
בטוחים. הבאתי את זה לידיעת המנהלים. הם הודו שנעשתה שגיאה.

אנחנו מבקשים שתקום ועדה שתבדוק את הנושא. תכנית ההבראה נגמרה ב-15 במאי

1990. לפני חודשיים. לקחו את הציוד.

מה שקרה בחטיבה הוא שב-22 במרס באו לוועד העובדים וביקשו ממנו לחתום על הסכם

הבראה שלפיו אנחנו מוותרים על 5% מהשכר. ועד העובדים חתם על ההסכם הזה. הסכמנו

לוותר על 5% מהשכר. כתנאי ביקשנו שיגידו לנו שזה סוף הדרך של הפיטורים והתחלה

לדרך חדשה. זה נעשה סוף הדרך. עוד לא יבשה הדיו, הודיעו שעומדים לסגור מפעל, וזה

220 עובדים. המנהל של מפעל ניקל קדמיום אומר שהמפעל יהיה רווחי תוך שנה. הוא

עומד לקנות את המפעל הזה.

אנחנו, העובדים מוכנים לקחת את התכנית הזאת וליישמה ולהיכנס לשותפות מלאה

בתכנית הזאת.
שי תגיר
ב-1988 היינו 220 עובדים. בחודש יוני פרצה שריפה, היו פיטורים ונשארנו 110

עובדים. אנחנו העובדים, בכוחות שלנו, ניקינו את הפיח ושיקמנו את המקום. באה

תדיראן וביקשה עזרה מהמדינה. עשינו תכנית הכשרה כמו בדמי אבטלה, 6 חודשים. זה

גרם בעיות חמורות לעובדים, אבל אנחנו אמרנו לעובדים שאין ברירה. יש מכתב שחתום על

ידי המנכייל, אילן קסטר, שבו הוא מתחייב להימנע מפיטורים במשך שנתיים. יותר מאוחר,

לקראת ינואר 1990 נתבקשנו, כמו כל שאר הקבוצות, ליגת תכנית הבראה, כי המצב שלנו

הרבה יותר גרוע משל אחרים. נתנו 7.5% מהשכר לצמיתות. ביקשנו מאזן כי לקבל תמונה

לאן הולכות ההוצאות. לא נותנים. אנחנו יודעים שעד סוף יושנה יודעים המפעל צריך

להיות 175 .עדיין לא הגענו לזה.היו"ר אי נמיר;

מה נכון להיום.

שי תג'ר;

כשאני חוזר ממילואים, לפני שבועיים, אני שומע שמדברים על סגירת המפעל;

אומרים, או מכירה או סגירה.

נפשית אנהנו מוכנים למכירה. מסתבר שהיתה כוונה למכור את הציוד ולא להפעיל את

המפעל.

היו"ר א' נמיר;

כמה עובדים יש היום?

שי תג'ר;

160 עובדים.

תדיראן התחייבה להזרים כסף למפעל. היא לא מקיימת את ההבטחה שלה, ובצורה מבישה

ביותר. אם תדיראן לא יכולה לקיים הבטהה, אל תצפו שהעובדים יקיימו את ההבטחה.

אם יש רשימה לפיטורים, בני גאון צריך להיות הראשון בה.

יו"ר ועד עובדים ארצי של תדיראן, שלא מוכר על-ידי ההסתדרות:

מהקצת ששמענו יוצא שבתדיראן יש עבודה בשפע ולא פחות מאף שנה קודמת. יש עובדים

טובים, יש מוצרים עם עתיד, יש פוטנציאל, יש מוניטין ובכל זאת יש הפסדים. זה לא צץ

השנה. להבר-הכנסת רן כהן סיפרו לפני שנתיים שיש הפסדים, אבל לא הוציאו את זה

עדיין החוצה.

רן כהן;

נכון.

יו"ר ועד עובדים ארצי של תדיראן, שלא מוכר על"ידי ההסתדרות;

שכחו להזכיר כאן את הצורך החיוני להפריד בין תדיראן לבין כור. גם במאזנים של

תדיראן בשנת 1989,שזו שנה של קשיים, רואים שכור חייבת לתדיראן חוב הולך וגדל

למרות שתדיראן בהפסדים וכור בהפסדים. אלה כספים אבודים.

באופן כללי, אין ראייה מספקת של העובדים.

אני יודע שההסתדרות לחצה על הממשלה לחייב שיתוף של העובדים עם החברות. מכאן

צריכה לצאת קריאה שהיא תיישם את הדברים בבית שלה.

היו"ר אי נמיר;

נשמע את מזכיר מועצת פועלי חולון.מ' רינת;

תודה רבה על ההזמנה. אני הושב שיש חשיבות לדיון הזה. אני רוצה לקרוא קטע מתוך

מסמך פנימי של תדיראן, שאולי יבטא את מהות הבעיה. נאמר בו: "תדיראן כשלה בשל

חוסר נכונותם של מנהלים לקרוא את מה שהיה כתוב בבירור במפה ובשל הוסר נהישווזה של

ההנהלה המרכזית לדרוש הערכות אמת ודיווחי אמת של מנהלים כערך עליון. זוהי בעיית

ניהול ובעיקר בעיית חינוך ולא רק בעיית בקרה." כלומר, יש כאן בעיית ניהול רצינית

מאד.

הואיל ואני בתפקיד קדנציה שלישית ועברתי שורה של מנהלים, אני יודע שיש

נסיונות אמת למצוא מנהלים טובים. היה מנהל טוב, שריר, שאיתו הגענו להסכם האחרון.

לדעתי, נעשה פה מעשה לא נכון שהחליפו את המנהל, גם אם הוא לא עמד בציפיות של בני

גאון, כי הציפיות הן לא רק לסכומי כסף אלא הן צריכות להיות גם בקשר לרגישות

לעובדים, ובנקודה הזאת, כשמדובר על שריר, אני מדבר בלשון המעטה.

איך אפשר לדבר היום בקלות כזו על בין 100 ל-150 עובדים? אין הידברות. אני לא

חושב שנעשה מעשה נכון שלא אישרו את הוועד הארצי. הייתי חבר אותה ועדה שמינה חיים

הברפלד והמלצתי שיהיה ועד ארצי.

אני חושב שמנכ"ל תדיראן, גורי מלצר - לא צריך בשביל זה את בני גאון - צריך

לשבת עם העובדים. אתם לא צריכים את בני גאון כדי לשבת עם מלצר באופן אמיתי

ורצי ני .

י' צבן;

מנין הערובה שאם יגיעו להסכם בני גאון לא יעיף אותו מחר?

קריאה;

מחר? היום.
מי רי נת
הוא יישב עם בני גאון וינסה להשיג אותם דברים שהוא חושב אותם לנכונים.

מדברים היום על בני גאון, מבזבזים תחמושת. בני גאון עוסק בכור כולה. גם

אנחנו, כנציגי עובדים, צריכים להגיד את הדברים האמיתיים. אנחנו ראשונים שטוענים

שתדיראן לא אומרת לנו את כל האמת. אנחנו צריכים להגיד את כל האמת. מועצת פועלי

חולון לא נתנה לפטר אף חבר ועד.

ע' שכטמן;

יש עובדות.
מי רי נת
הוא התפטר.

אני חוזר ואומר, למעט ברנשטיין שהוכנס לרשימת הפיטורים ויש סכסוך עבודה, לא

פוטר שום הבר ועד.
ע' שכטמן
שכנעו אותם ללכת.
מי רי נת
לא נכון.

אני אומר רק דברי אמת. נציג את האמת במערומיה.

היו"ר אי נמיר;

אניונו צריכים לסיים. אני רוצה לומר שאנהנו, חלק מהברי הוועדה, בסרט הזה היינו

הרבה פעמים. אני מאחלת מלוא ההצלחה למלצר. אני לא יכול לספור כמה מנהלים של

תדיראן אני מכירה ב-7 שנים שאני יושבת ראש הוועדה הזאת. לא כל דבר שאומר הוועד

אני חייבת לקבל. אבל יש תופעה, בגדול, של כשלונות של הנהלות והיחידים שמשלמים את

המחיר הם העובדים. זה עיקרו של הסיפור.
י י צבן
בסיפור של תדיראן יש גם ענין של ירק לעובדים.
היו"ר אי נמיר
הדבר הנורא ביותר שיש בתדיראן זה מערכת עכורה בין ההנהלות לבין

העובדים, שאני לא מכירה כמותה בשום מקום אחר. גם אם אני מוכנה לקבל שהעובדים לא

בסדר, ב-50%, 50% מתייחסים לצד השני.

אני מציעה שלפני שנתקדם בדיון נקיים ישיבה, רק חברי הוועדה, עם חבר-הכנסת

ישראל קיסר, לא עם אף אחד אחר. אני לא מתכוונת לזמן אנשים שבאופן קבוע לא נענים

להזמנה. לא אזמין לוועדה - אני מדברת כיושבת-ראש הוועדה - את מי שבאופן קבוע לא

בא אף פעם לישיבות ועדת העבודה והרווחה. את הישיבה הזאת נקיים בשבוע הבא, כי בעוד

3 שבועות אנחנו יוצאים לפגרה.

מאחר שהנושא הזה הוא הצעה לסדר-היום, אני רוצה לומר מה שכבר אמרתי כמה פעמים,

שבוועדת העבודה של הכנסת חייבים מאד לשמור על הגבול הדק שבין האיגוד המקצועי

וההסתדרות לבין הכנסת. אנחנו לא יכולים להיות איגוד מקצועי.

מאחר שהנושא הזה עבר אלינו מהמליאה ומאחר שזה סכסוך חולני מתמשך שנעשה יותר

גרוע, אנחנו לא רואים שום סוף לכל הפיטורים האלה, ולא אומרים שיש תכנית הבראה עד

1955. וכל יום שני וחמישי באה מנהל חדש ויש מערכת פיטורים חדשה והכל מתחיל מחדש,

נקיים בשבוע הבא ישיבה ובמהלכה נחליט כיצד אנחנו מתקדמים כדי לתרום להבראה של

תדיראן.

תודה רבה.

הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00

קוד המקור של הנתונים