ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/06/1990

חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - עולים חדשים), התשמ"ט-1989הצעת חוק רנ"ח של חבר-הכנסת יאיר צבן

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 157

מישיבת ועדת העבודה והרווחה ביום

ד' כ"ז בסיון, התש"ן - 20 ביוני, 1990, בשעה 9:00

נכחו
חברי הוועדה
א' נמיר - היו"ר

רן כהן

י' צבן
מוזמנים
ש' הולנדר - יועץ משפטי, נציבות שירות המדינה
מזכירת הוועדה
א' אדלר
קצרנית
מי הלנברג
סדר-היום
חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון - עולים חדשים),

התשמ"ט-1989 - הצעת חוק רנ"ח של חבר-הכנסת יאיר צבןחוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון - עולים חדשים), התשמ"ט-1989

הצעת חוק רנ"ח של חבר-הכנסת יאיר צבן

היו"ר אי נמיר;

בוקר טוב. אני מתכבדת לפתורו את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

הנושא שעל סדר יומנו הוא הצעת חוק של חבר-הכנסת יאיר צבן - חוק שירות

המדינה (גימלאות) (תיקון - עולים חדשים).

חבר-הכנסת צבן יציג את הצעת החוק שלו.

יי צבן;

תודה רבה. בשעתו יזמה חברת-הכנסת חייקה גרוסמן חוק חשוב מאד, לדעתי,

שבעלייה הצפויה לנו תוכר חשיבותו הגדולה.

החוק שיזמה בשעתו חברת-הכנסת חייקה גורסמן אומר שגימלאי עולה שהיה עובד

מדינה והספיק לצבור 10 שנות עבודה בשירות המדינה אבל מפאת גילו צבר לא יותר מ-10

שנות עבודה, יהיה זכאי עם פרישתו מהעבודה לפנסיה בשיעור של 35%. על כל שנת עבודה

נוספת מעל ל-10 שנים הוא יקבל תוספת של 2% לקיצבה. אני רוצה לציין כאן שחברת-הכנסת

גרוסמן הציעה שהפנסיה של עולה חדש כזה תהיה 40% והשיעור של 35% הוא פשרה שהתקבלה.

לפי סעיף 100(ב) לחוק יש אפשרות להגדיל את חישוב הפנסיה של עולה בגין אחת
הסיבות הבאות
(1) שירות מחתרתי בחו"ל; (2) היותו אסיר ציון; (3) היותו

ניצול רדיפות; (4) היותו הורה שכול; (5) טעמים רפואיים ומשפחתיים; ובלבד

שהגדלת תקופת השירות של העובד לא תעלה על פי שניים משנות שירותו בפועל.

הפרשנות היתה שעולה חדש שנהנה מהחוק שהתקבל ביוזמת חברת-הכנסת חייקה גרוסמן

לא יכול היה ליהנות מהחוק הקודם, ולהיפך. גם נציבות שירות המדינה הכירה שיש כאן

עוול, כי מקור הזכות שונה. הצעת החוק שלי באה לומר שמותר לצרף מעכשיו חישוב לחישוב

עד גבול של הכפלת שנות שירותו בפועל.

אני חושב שזה תיקון צודק מאד והוא יכול להיות חשוב גם בתנאים של העליה החדשה.
ש' הולנדר
אין לי מה להוסיף לדבריו של חבר-הכנסת צבן. במצב שנוצר יש עוול מסויים שמן

הדין לתקנו.

לרשימת הזכאים להגדלת החישוב אני מבקשת להוסיף גם אלמנת חייל לפי חוק החיילים

שנספו במערכה.
י' צבן
זה לפי תיקון שעשיתם בסעיף 100.
ש' הולנדר
כן.

אני מציע שאחרי סעיף (4) ברשימת הזכאים יבוא אלמנת חייל לפי חוק משפחות

חיילים שנספו במערכה.אני מציעה שהיועץ המשפטי שלנו יבדוק איך מנסחים את זה.

שי הולנדר;

אני מבקש לתקן טעות שנפלה במשפט האחרון של הצעת החוק. צריך להיות "ובלבד

שהגדלת תקופת השידות" ולא "ובלבד שהגבלת תקופת השירות".
י' צבן
אנחנו עוסקים כאן בחקיקה שמתייחסת לאנשים מבוגרים. איר אפשר לדבר פה על

אלמנת חייל?
היו"ר אי נמיר
זו יכולה להיות אלמנת איש מילואים.
שי הולנדר
כו.

צריכה להיות התאמה לתיקון שעשינו.
היו"ר א' נמיר
אני מבקשת שמזכירת הוועדה תקרא את החוק המוצע. (מזכירת הוועדה קוראת את הצעת החוק)

סעיף 1 - תיקון סעיף 20
היו"ר א' נמיר
אני מעמידה להצבעה את החוק המוצע.

הצבעה

רוצעת חוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון - עולים חדשים), התשמ"ט-1989 נתקבלה
היו"ר א' נמיר
אני קובעת שהצעת החוק אושרה בקריאה טרומית.

אני מבקשת שמר דמביץ, היועץ המשפטי, יכין את הצעת החוק לקריאה ראשונה, בשבוע

הבא, כדי שנוכל להניחה על שולחן הכנסת.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:15

קוד המקור של הנתונים