ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/05/1990

המצב במד"א

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 148

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, די במיון התש"ן (28 במאי 1990) ,שעה 08:30

נכחו

חברי הוועדה; אי נמיר

רן כחן

י' פרח

עי פרץ

י' צבן

י' שפרי נצק

מוזמנים; מי משיח - מנכ" משרד הבריאות

אי חראל - נשיא מד"א

י י אדלר - בית-החולים שערי-צדק

די פרנקל - מ"מ יו"ר הוועד-הפועל של מד"א

פ' פחיס - חבר הוועד-הפועל של מד"א

ר' וייסל - חשב מד"א

חי דגן - מנחל אגף ארגון למינהל מד"א

י' נבו - אגף התקציבים, משרד הבריאות

די מילגרום - אגף התקציבים, משרד האוצר

טי צוקר - מחזיקת תיק מד"א בהסתדרות

אי בן-קסוס - יו"ר ועד עובדי מד"א

עי ברנס - חבר ועד עובדי מד"א

בי וייס - חבר ועד עובדי מד"א

י י עסל - חבר ועד עובדי מד"א

יועץ משפטי לוועדה; מי בוטון

מזכירת הוועדה; א' אדלר

קצרנית; מי הלנברג

סדר-היום; המצב במד"א

>המצב במד"א
היו"ר א' נמיר
רבותי, אני מתכבדת לפתוח את הישיבה. אני רוצה להכריז על הישיבה כישיבה פתוחה.

הנושא שעל סדר-יומנו הוא המצב במד"א. אני רוצה להודות למנכ"ל משרד הבריאות

שדחה ישיבה מאד משמעותית במשרד הבריאות, עם הרבה אנשים, כדי להשתתף איתנו בדיון

הזה.

אני מציינת זאת כי אנחנו במצב שיש ממשלת מעבר, יש שרים מטעם ראש הממשלה

הממונים על תיקים ומבחינת הכנסת המצב לא כל כך ברור; הם קיימים לגבי המליאה אבל

לא כל כך ברור מה לגבי הוועדות.
י' צבו
איר יכול להיות?
היו"ר אי נמיר
יש בעיה. השר הוא לא אהוד אולמרט. השר הוא ראש הממשלה. אנחנו יכולים להזמין

את ראש הממשלה. אבל אל נעסוק בזה. לא זו הבעיה היום.

עוד לפני השביתה שהיתה ראיתי בעיתונים את הידיעה הכמעט חודשית שאיו כסף

לתשלום משכורות. אני חושבת שאיו חודש שאיו ידיעה בעיתונות שאיו כסף למשכורות

ולכו יש עיצומים ואנחנו חוזרים שוב ושוב לעניו של מד"א. לכו הודעתי בשבוע שעבר

שנקיים דיוו בעניו מד"א. האמת היא שאינני יודעת מאיפה להתחיל. בתחילת המושב העליתי

בוועדה את הנושא של מד"א.

היה הסכם ביו האוצר, משרד הבריאות ומד"א. ניתנה תקופה של חצי שנה כדי לעשות

סדר במד"א, אבל שום דבר טוב לא קרה במד"א. המצב במד"א מתדרדר מיום ליום. אני חושבת

שאם המצב הזה יימשך, מד"א תיסגר מעצמה. כשאני מסתכלת על מד"א נדמה לי שאני מסתכלת

על גוף שהוא כמעט בגסיסה. אני שומעת סיפורים שונים. יש האומרים שהמשרד לא מטפל

במד"א בכל הרצינות וההשפעה. אני שומעת שוועדת מכרזים לא כונסה. עכשיו אני שומעת

שהיא התכנסה אתמול. אני רוצה לדעת אם התמנה מנהל. אני שומעת שהעובדים לא רוצים

מנהל חדש. יש סיפורים שונים. אני חוששת שעד שיסתיימו הדיונים לא תהיה מד"א.

אני רוצה לקרוא לפניכם את העקרונות של ההסכם ביו מד"א לממשלת ישראל, מ-3 בדצמבר

1989.

"1) מחליטים לגבש היערכות חירום לחצי שנה, שמועצת מד"א תפעל ליישומה.

2) יתוקו התקנוו בהגדלת מספר חברי המועצה ל-55 חברים, מהם 25 ימונו בידי שר

הבריאות. סעיף 5(ב) לתקנוו יבוטל. 45% מחברי המועצה ימונו על-ידי שר הבריאות.

מספר חברי המועצה יגדל.45% מחברי הוועד הפועל ימונו על-ידי שר הבריאות

(6 נציגים מתוך 13).

3) ימונה חשב למד"א על-ידי הממשלה.

4) מנכ"ל מד"א ייבחר על-ידי מד"א בהסכמת שר הבריאות.

5) מתור 2.2 מיליוו ש"ח שיועברו השבוע למד"א, מד"א יעביר למס הכנסה 1 מיליוו

לתקציב המשכורות של מד"א. משרד האוצר יכסה עבור מד"א את החובות הצבורים למס

הכנסה על-פי הסדר הפריסה מאוגוסט 1988, בערכים נוכחיים, וזאת בכפוף לתיקוו

סעיפי התקנוו.המשך הפעלה תקינה של מד'יא, לרבות הוצאות שכר ופעולות חיוניות אהרות וההשתתפות

מצד הממשלה, אם תידרש לשם כך, ייקבעו בדיור ביו האוצר ומשרד הבריאות עם ההשב

והמנכ"ל של מד"א. מד"א מתחייבת שההוצאות החודשיות שלה מלבד משכורות לא יעלו

על 1.6 מיליון ש"ח. הסכום הזה ייבדק לאחר מינוי החשב."

אני רוצה לשאול את פרופסור הראל, אם נבחר מנכ"ל.
אי הראל
נבחרו 4 מועמדים. נביא אותם לפני השר כדי שהשר יקבע מי המתאים.
היו"ר אי נמיר
נשמע את דבריו של מנכ"ל משרד הבריאות.
מי משיח
הנושא של מד"א לא יורד מסדר היום זה 5-4 שנים ברציפות. כמעט כל חודש יש איומים

על עובדי מד"א שלא יקבלו משכורת אם לא יעשו כך וכך. מצער ביותר שהעובדים הפכו לבני

ערובה , ולא משנה בידי מי. לכן שר הבריאות הקודם הגיע למסקנה שכדי לקחת על עצמו

אחריות ולא רק חובות, הוא צריך גם זכות שתאפשר לו בעת הצורך גם לומר מה צריך לעשות

במד"א כדי שמד"א יוכל להמשיך להתקיים.

השר הממונה הבהיר שכל השמועות על הכוונה של מישהו לסגור את מד"א הן אמירות

לא אחראיות. מד"א הוא לא גוף שמישהו יכול לסגור אותו. איו למדינת ישראל גוף אחר

שנותו שירותי חירום. כל הגופים הפרטיים איו בהם כדי לתת טיפול כוללני.

לא אתעכב בדברי על ועדת ניסים ברוך או ועדת רווח. הוועדות האלה לא הביאו לשום

פתרון ממשי.

השר צור, עם כניסתו לתפקיד הגיע למסקנה בדבר הצורך בשינוי חוק מד"א. ההשתלשלות

של הפעילות בכל הקשור בחוק היתה בוועדה. בשלב מסויים היו מחשבות שעדיף לעזוב את החוק

ולנסות להגיע להסכם שלא בדרך חקיקה. הדיוו שהיה ב-3 בדצמבר 1989 הקיף את כל המעורבים

בנושא מצד הממשלה - שר הבריאות וגם סגו שר האוצר ואנשי משרד המשפטים - כדי לעמוד על

המכשולים החוקיים. באותו דיוו השתתף גם נציב מס הכנסה, שבגלל חוב של מד"א נאלץ לעקל

כספים של מד"א, גם עורך-דיו ממשרד האוצר, וגם אנשי אגף התקציבים באוצר. וכמובו שבאותו

דיוו השתתפו נציגים של מד"א - נשיא מד"א, המנכ"ל בפועל, מתנדבים, וחברי הוועד הפועל.

הכוונה היתה שבמסגרת אותו דיוו ילובנו כל הנקודות עם כל המשתתפים ולא יהיה זה דיוו

לסרוגיו עם גופים שונים.

הסיכום שהתקבל באותו יום- העקרונות להסכם - ואשר עובד אחר-כך על-ידי יועצים

משפטיים של הממשלה ושל מד"א, אמור היה לאפשר פעילות תקינה וניהול תקיו במשך חצי שנה

ולאפשר למשרד האוצר לפעול עד שהגוף יתייצב.

כ-3 חודשים לפני אותה פגישה ביקרו בארץ כ-10 אנשים שהגיעו לכאו בדחיפות. הם

נפגשו עם שר האוצר ועם שר הבריאות וקיימו דיונים נפרדים עם כל אחד מהם. שר הבריאות

נענה לבקשתם להקים ועדה משותפת של משרד הבריאות, מד"א ישראל, ידידי מד"א בארצות-

הברית, וחיל הרפואה, כדי לבדוק מה צריכה להיות הפעילות של מד"א ובמה היא לא תצטרך

לעסוק. הוועדה הזאת התגבשה לקראת התפטרותו של שר הבריאות, יעקב צור, ואני הוצאתי

את כתב המינוי, שצילום ממנו אני משאיר כאו. מאז עד היום הוועדה לא התכנסה.
היו"ר אי נמיר
מתי הוצאת את כתב המינוי?
מי משיח
באחד הימים הראשונים אחרי התפטרותו של השר.
היו"ר אי נמיר
אם ההסכם עם הממשלה נחתם בחודש דצמבר 1989, למה צריך היה לחכות 3 חודשים?
מ' משיח
קיבלתי את המטלה הזאת משר הבריאות. זה מה שידוע לי. השר הסכים למינוי הוועדה.

הוא לא הסכים להוציא את המינוי. אני הוצאתי את המינוי.
יי צבו
מי עומד בראשה?
מי משיח
דוקטור משה רווח.

זו היתה בקשה של ידידי מד"א בארצות-הברית.
יי צבו
מה היו ההגדרות?
מי משיח
לבדוק את התחומים שבהם מד"א צריכה לפעול ולהביא לפעילות תקינה. אני אומר את

זה מזכרוו. כפי שאמרתי, אני משאיר כאו צילום של כתב המינוי.
רו כהו
איו לזה קשר להסכם.
מי משיח
נכוו.
היו"ר אי נמיר
ומה עם ההסכם?
מ' משיח
השר מינה את הנציגים שלו למועצה ומהם נבחרו 6 הנציגים לוועד הפועל.
היו"ר אי נמיר
למה זה לקח כל כך הרבה זמו? מה קרה עם כל ההחלטות?
מי משיח
מה בוצע? יושמו המינויים של משרד הבריאות ומד"א. הגופים המוסמכים אישרו את

המינויים. 6 מחברי הוועד הפועל של מד"א הם נציגים של הממשלה שמונו על-ידי שר הבריאות

והם: דוקטור יצחק ברלוביץ, דוקטור יעקב אדלר, דרור נגל, עוזי אריאלי, יעקב נבו

ומר ריפטיך, סמנכ"ל לתפקידים מיוחדים, שלאחרונה התפטר מחברותו בוועד הפועל ובמקומו

מונה דוקטור מאיר אורו והמינוי הזה מומש.
היו"ר א' נמיר
אני לא מבינה למר. מנושא של הקמת המוסדות נמשך כל כך הרבה זמן.

מ' משיח;

המוסדות מונו סמוך לחתימת ההסכם. הוועד הפועל צריך היה להביא למימוש הסעיפים.

הסעיף העיקרי הוא מינוי של מנהל מד"א. התהליך הזה לא הסתיים עד היום אם כי התקופה

של החצי שנה מסתיימת.
היו"ר אי נמיר
למה זה?
מי משיח
כל זמן ששר הבריאות היה במשרד הוא עסק אישית וישירות בעניו מד"א, זה נעשה לא

באמצעות המנכ"ל ולא באמצעות הנהלת משרד הבריאות, כי איו הסדר חוקי שמאפשר להנהלת

משרד הבריאות או למנכ"ל להתערב בעניו מד"א. שר הבריאות עסק בזה, כפי שאמרתי, באופן

ישיר ואישי. כפי שזכור לכם הוא הופיע כאן בנושא החוק.

עם התפטרותו של שר הבריאות, כדי למנוע חלל ריק התקשרתי ביוזמתי, בפעם הראשונה

עם מנכ"ל מד"א והבעתי רצון להמשיך. היו בינינו סיכומים והסכמות. אני מדבר על המנכ"ל

בפועל, יחיאל חמי, שאיננו פה.
היו"ר אי נמיר
יש מחלה אצל אחד מבני משפחתו. הוא נסע לארצות-הברית.
מי משיח
היו ביננו סיכומים, שאני אפעל למימוש החלקים שהממשלה לקחה על עצמה והוא יטפל

בעניינים ששייכים למד"א, בעיקר מינוי מנכ"ל, כדי שאפשר יהיה להזרים תמיכה למד"א.
היו"ר אי נמיר
מנכ"ל מד"א ייבחר על-ידי מד"א .בהסכמת שר הבריאות. השר צריך להכריע. אני מבינה

שחייבת להיות הידברות ביו מד"א לשר הבריאות.
מי משיח
נכוו. זו היתה הכוונה. התהליך שסוכם עליו ב-3 בדצמבר היה מוסכם על כולנו. הוא

לא בוצע בגלל בעיות במד"א.

ברור שבלי מנכ"ל מתאים לתפקידו קשה להמשיך ולהתקדם בנושאים הפתוחים עם מד"א.

אני רוצה להבהיר שלמרות הכל משרד הבריאות העביר למד"א את כל הסכומים וזה איפשר

למד"א לשלם משכורת חודש מרס. זה אולי החודש הראשוו שהמשכורת שולמה ללא איומים. אני

מדבר על משכורת חודש מרס ששולמה בחודש אפריל.

סכום של 600 אלף ש"ח העביר משרד הבריאות למד"א, לפי הסדר, לגבי נט"ו והסעות

למרוחקי אשפוז.
היו"ר אי נמיר
והאוצר?
מי משיח
לא.
היו"ר א' נמיר
איר חם יכולים להתקיים?
מי משיח
יש להם הכנסות.

משרר האוצר לא העביר סכומים נוספים. גם בתקציב איו סכומים להעברה.
רו כהן
אני מבקש שניקח את ההסכם, נעבור סעיף סעיף ונראה מה יושם ומה לא.
יי צבו
מי יצג את משרד הבריאות במד"א? מי היה הבכיר?
מי משירו
מר ריפטיו היה הגורם הישיר ביו מר"א לשר הבריאות.
היו"ר אי נמיר
על רקע מה הוא התפטר?
מי משיח
הוא התפטר מתפקירו במר"א על רקע חילוקי רעות.
יי צבו
מחאה נגר מי?
מי משיח
גם נגר המשרד וגם נגר מר"א.
היו"ר אי נמיר
בהסכם, בעקרונות, בסעיף 1 מרובר על גיבוש היערכות חירום. זה התקיים?
מי משיח
לא.
יי צבו
מי צריו היה לגבש?
מי משיח
נציגים של משרר הבריאות, האוצר והנהלת מר"א.
היו"ר אי נמיר
גם התקנון לא תוקן.
מי משיח
לפי דעתי, זה מבוצע.
היו"ר אי נמיר
25 החברים שהיו צריכים להתמנות על-ירי שר הבריאות, האם הם מונו?
מי משיח
בסופו של דבר מונו כל האנשים שסוכם עליהם.
היו"ר אי נמיר
45% מחברי המועצה, כך נאמר, ימונו על-ידי שר הבריאות.
מי משיח
מונו.
היו"ר אי נמיר
ו-45% מחברי הוועד הפועל?
מי משיח
מונו.
היו"ר אי נמיר
זאת אומרת שסעיף 2 התקיים.

ומה בקשר למינוי חשב, לפי סעיף 3?
מי משיח
דורוו שורר מונה כחשב. הוא התפטר ולא מונה מישהו במקומו. יש דו"ח שהוא הכין.

למד"א יש חשב של מד"א. אין חשב מטעם הממשלה.
ר' וייסל
אני עובד במשרדו של דורון שורר. אני איש כספים. דורון שורר נאלץ להתפטר.
יי צבן
למה?
ר' וייסל
פגעו בו אישית.
רן כהן
האוצר?
ר' וייסל
הממשלה.כשדורון שורר נאלץ להתפטר פנה אלי מגן דוד אדום. הייתי בפנים ואני משולם

על-ידם. אני מבקש להבהיר שאני שכיר של דורון שורר. מגן דוד אדום משלם לשורר כל

חודש.

מי משיח;

מד"א משלם. אין לזה קשר אחר.
היו"ר אי נמיר
לגבי סעיף 4, אני מבינה שאתמול היתה ישיבה.

מה לגבי סעיף 5?
מי משיח
החלק הראשון של סעיף 5 בוצע. יש לי רשימה של הסכומים שהועברו למד"א בשנת

1989.
יי צבן
זה נעשה באותו שבוע.
מי משיח
אני מעריו שכן. אני מבקש להבהיר שהקשר בענין זה היה ישירות בין השר למד"א.

ב-1989 הועברה למד"א תמיכה חד-פעמית בסכום של 8.9 מיליון ש"ח, תחליף להגרלה; עבור

חובות למס הכנסה - 4.9; ועבור השתתפות בנט"ן - 1.9; השתתפות בהסעות - 1 מיליון ש"ח.
היו"ר אי נמיר
בחלק השני של סעיף 5 נאמר: "משרר האוצר יכסה עבור מד"א את החובות הצבורים

למס הכנסה על-פי הסדר הפריסה מאוגוסט 1988 בערכים נוכחיים, וזאת בכפוף לתיקון

סעיפי התקנון. המשך הפעלה תקינה של מד"א, לרבות הוצאות שכר ופעולות חיוניות אחרות

וההשתתפות מצד הממשלה, אם תידרש לכך, ייקבעו בדיון בין האוצר ומשרד הבריאות עם

המנכ"ל והחשב של מד"א."

מי משיח;

חסרונו של מנכ"ל, אי-בחירה של מנכ"ל לא איפשרה לממשלה לקיים את התהליך הזה.

הממשלה רצתה לדון עם מנכ"ל ממונה על ידה. זה לא נעשה. האוצר סרב להיכנס לדיונים

פרטניים עם מד"א.
רן כהן
כתוב: "משרד האוצר יכסה עבור מד"א את החובות הצבורים למס הכנסה".
מי משיח
זה בוצע. זה 4.9.
קריאה
זה בוצע.מ' משיח;

יש פעילות שוטפת של מד"א, כל חודש.
הלו"ר אי נמיר
מה הגרעון?
מי משיח
אני מעדיף לא להיכנס לזה. ההגרלה התעכבה והיא תחודש ותתבצע בחודש ספטמבר. מה

יהיה עד אז? זו שאלה. זה נוגע לסיפא של הקטע.
רו כהן
והקטע האחרון של הסעיף, האם זה בוצע?
קריאה
לא.
היו"ר אי נמיר
בהצגה הזאת היינו מספר פעמים. בכל ישיבה מסתבר לנו שהעסק מסובך יותר.
אי הראל
אני מבקש שיירשם בפרוטוקול שאני מוחה נגד האמירה שהמצב במד"א מתדרדר. המצב

בשטח מצוייר. זה מוסד לתפארת, שאנחנו גאים בו, עם ישראל אוהב אותו, הוא נחוץ. אני

יכול להוכיח את זה על-ידי מכתבים של מי שהיו שרי הבריאות - ויקטור שם טוב, שוסטק,

צור.

מה שמתדרדר זה מימון מד"א, ואלה שני דברים שונים. הרצון לעשות רצח אופי של

מד"א כארגון ורצח אופי של ההנהלה - זה בלתי הוגן.

על מה מדובר? לצערי הרב, דברים מוסריים - במדינה הזאת אין להם הרבה ערך.

המדינה כולה חייבת להשתתף בארגון של הצלת חיים. מדריכים אותנו שהכל עסק, שבשביל כל דבר

צריו לקבל כסף. הורסים את המדינה. מזה נובע שכל רופא לא עובד כמו שאנחנו היינו רגילים

אלא הוא דורש כסף בשביל כל דבר, וזה גווים לרפואה שחורה, עד שבעד כסף מוכרים גם רעיונות.

עסק זה עסק. אבל אנחנו נמצאים בכוננות 24 שעות ביממה, בשביל כל עם ישראל. אף אחד לא

יכול לדרוש שיגלגלו את הנטל ל-4 מיליון על 500 אלף שדורשים מאיתנו פעולה ישירה. את

תמורת השירותים חייב לשלם הכלל באמצעות תקציב המדינה או הביטוח הלאומי, שהממשלה תחליט

באמצעות מי. האוצר אומר לי שבשבילו זה היינו הך, כי כסף של הביטוח הלאומי זה כסף של

הממשלה.

אנחנו התייעלנו ב-10%. עשינו את זה. זה עלה לנו ב-130-120 עובדים. העובדים

שיתפו פעולה איתנו. אילו העובדים לא היו לוקחים חלק בזה - לא היינו יכולים לשמור

על הרמה. מאז הממשלה ירדה בסיוע בתקציב עד לאפס. היא אמנם משלמת חלק של השירותים -

בנט"ן ובעוד כמה דברים - אבל בתקציב - אפס.

גם דורון שורר בזמנו וגם אנחנו חושבים שהגרעון של מד"א ברמת פעילות של היום הוא

כ-10 מיליון ש"ח לשנה.
ע' פרץ
את זה לא ידעתם לפני שחתמתם על ההסכם?
א' הראל
ידענו.

מ' משיח;

אז דיברו על 5 מיליון.
ע' פרץ
אני לא יכול להסכים לשיטה של הממשלה, שיטת הסלמה, גם אתם נוהגים ככה.
אי הראל
תמיד ידענו שזה 10 מיליון ותמיד אמרנו שזה 10 מיליון. בהסכם היה כתוב שהאוצר

יתן לנו 750 ש"ח לחודש נוסף לכל הדברים האחרים, זאת אומרת 10 מיליון. אלה אותם 10

מיליון שאני מדבר עליהם.
עי פרץ
כשמשרד הבריאות עומד מולך ומנהל איתך משא-ומתן, הוא מביא בחשבון את ההכנסות

מההגרלה.
אי הראל
אמרנו שאנחנו עושים הגרלה והסכום של 10 מיליון הוא נוסף. יותר מזה, כשישבתי

עם המנכ"ל, לפני כשבועיים, הוא אמר שאם אנחנו נאריך את ההסכם לעוד 6 חודשים הוא

מוכן לדאוג לזה שנמשיך לקבל 750 אלף אלה עד להגרלה. תמיד עמד לפנינו הסכום של 10

מיליון.

אבל חלקה של הממשלה לא קויים וגם הכספים שקיבלנו, ניתנו לנו בצורה משפילה.
היו"ר אי נמיר
תאמר לנו בדיוק מה לא קיבלתם מהממשלה.
אי הראל
בחודשיים האחרונים לא קיבלנו את הסכום של 750 אלף בעד כל חודש. קיבלנו מקדמות

שאני לא יודע מה הן. קיבלנו כסף אחרי התאריך. ביום שישי הכסף לא היה. ביום ראשון,

אחרי שהיה פרסום בעיתונים, לפתע פתאום הכסף היה, לא מההנהלה אלא מהממשלה.
רן כהן
כמה קיבלתם במקום 750 אלף?
אי הראל
600 אלף.
דן כהן
כל חודש, במקום ה-750 אלף?
אי הראל
קיבלנו 600 אלף.
רן כהן
600 אלף, חד פעמית?
ר' פרנקל
קודם כל אני רוצה לומר לגבי הוועדה עם האמריקאים, שאיש ממתנדבי מד"א ישראל

לא היה שם.
מ' משיח
שר הבריאות חושב שלא מתנדבים צריכים לנהל את הגוף הזה.
ד' פרנקל
ולמילוי ההסכם. אפשר לטעון בציניות שמפני שלא היה מנכ"ל מד"א, לכן לא היה

בירור כספי. אינני מקבל את זה. היה צריך להגיע לתקציב. נניח הנחה היפותטית שהיה

מנכ"ל, אפשר היה לטעון שאין חשב.
היו"ר א' נמיר
על זה אנחנו חלוקים. לפי ההגיון הזה לא צריך מנכ"ל.
ד' פרנקל
אי-מינוי מנכ"ל נדחה לא רק בגלל מד"א. הדחייה נגרמה גם בגלל סיבות אחרות.

ריפטין התפטר.
היו"ר אי נמיר
רענן וייסל, מה המצב הכספי ומה קרה מאז חתימת ההסכם עם הממשלה.
ר' וייסל
המצב הכספי של מד"א, לפי החוק הוא פשיטת רגל. החובות עולים על נכסים ברי-מימוש.

חייבים משכורות לעובדים וחייבים לספקים, לחלק 4-3 חודשים.
היו"ר אי נמיר
האם נכון שלמס הכנסה ולביטוח הלאומי לא מעבירים כספים?
קריאה
מעבירים מלא.
היו"ר אי נמיר
מבחינת זכויות העובדים, הכל מועבר?
ר' וייסל
לקופות גמל והפרשות לפיצויים - לא משולם.
רן כהן
כמה זמן זה לא משולם?
ר' וייסל
מחודש ינואר.

טי צוקר;

גם מם אחיד לא משולם.
ר' וייסל
מס אחיד, קופות גמל והפרשות לפיצויים, זח לא משולם.
יי פרח
זח עבירח על חוק.

ר' וייסל;

חתחלתי לעבוד עם דורון שורר. עשינו סקירח וגילינו שהגרעון של חמזומנים במד"א

כל חודש חוא 1.6 מיליון שקל. ישבנו עם שר חבריאות, עם סגן שר חאוצר, עם דוקטור משיח

ועם אוהד מראני ודודו מילגרום. הרעיון שלנו היה שהבראה עולה כסף. מישהו צריך לממן

את ההליכים הראשונים כדי להפוך גוף כזה לעסקי. זה קשור בשינוי בראש. אמרנו שצריך

שתהיה אפשרות לשלם לספקים, אנחנו ניתן תכנית ונבדוק דרכים. ביקשנו מהממשלה לממן

את התהליך הזה בתקופת הביניים. נדחנו. לא קיבלנו הסכמה. ביקשו שתוך שבועיים נביא

תכנית. מבחינה מקצועית זה לא רציני.

למגן דוד אדום אין בעל-בית.

היו"ר אי נמיר;

מה פירוש אין בעל-בית?

ר' וייסל;

לעסק פרטי אדם מביא כסף. פה איש לא רוצח להביא כסף. הרצון לא לשלם הפך למדיניות.

אני חושב שזו טקטיקה של משרד הבריאות. הוא חושב שצריך לשלם אבל אין לו כסף. הוא

צריך ללחוץ על האוצר ואולי להביא את הדברים לאבסורד.

היום יש קפאון בהנהלת מד"א. למתנדבים יש רוב אבל אין להם כסף.

ואשר להסכם. כולם היו חוץ מהחשב שצריך לבצע.

עי פרץ;

חייתם אצל השר וסגן השר אחרי ההסכם?

ר' וייסל;

כן.

אין בעל-בית שמוכך לממן את תהליך ההבראה. תהליך הביניים עולה כסף.

כל עוד יימשך הקפאון בוועד הפועל, לא יהיו החלטות חשובות. כל צד עושה מלחמות

וטריקים ובמצב כזה הנהלה ביצועית לא יכולה לעשות הרבה. הסמכות בענין זה היא הכנסת.מדובר על 800 עובדים ב-40 סניפים. האנשים האלה מנהלים עסק שעובד טוב. אבל איש

לא מוכו לשלם לנו את ההוצאות בגלל הפיגוע שהיה בראשון-לציון. הביטוח הלאומי לא הכיר

בזה כפעולת איבה ואיש לא משלם לנו.

אני לא חושב שצריך להפסיק שירותים. צריך להחליט מי צודק.
אי בו-קסוס
לנהל את המוסד הזה כמו שהוא מנוהל היום - את זה יכול לעשות כל ילד. כולם

משתמשים בנו לבצע את המדיניות שלהם. אנחנו לא צד. אנחנו רוצים שהמשכורת תשולם

בזמן ושההפרשה לקרנות תועבר בזמן. בתלוש שלי מצויינים ניכויים מהמשכורת שלי, אבל

במגן-דוד-אדום גנבו את הכסף שלי. אני רוצה שיחזירו לי את זה.
היו"ר א' נמיר
אני מציעה שתשתמש במלה "לקחו".
אי בן-קסוס
לקחו ולא מחזירים לי.

בשנה האחרונה פוטרו 144 עובדים.

מסכן המנכ"ל שצריך להיכנס למגן-דוד-אדום. הרווח. היחיד שלו יהיה הסכם פרישה.

אני שומע כאן כאילו שר הבריאות טיפל אישית במד"א, אוי לטיפול כזה. שמחת חיים של

משרד האוצר זה לראות איך עובדי מגן-דוד-אדום אומרים כל חודש, אנחנו רוצים את הכסף.

העובדים התארגנו בצורה תרבותית ביותר. אני החזקתי אותם. אינני יודע מה יהיה
מחר. העובדים מתוסכלים. אני אומר
תחדלו מהמשחק הזה איתנו.
רו כהן
אמרת שבשנה האחרונה פוטרו 144 עובדים. אני שואל: כמה שירותים מד"א נותנת פחות

אחרי הפיטורים והאם התקבלו עובדים חדשים?
אי בן-קסוס
לא התקבלו עובדים חדשים. עובדי מד"א עובדים יותר קשה.
רו כהו
איו קיצוץ בשירותים?
אי בו-קסיס
לא.
טי צוקר
הבוקר קראתי בעיתוו שמד"א לא משתתפת בתרגיל בקשר לחומרים רעילים, מחוסר תקציב.

ולפני שבוע מד"א לא לקחה חלק בתרגיל בטחוני, בגלל 20 אלף ש"ח. ובאו אומר, ברשותכם,
משהו בשמי, על דעתי בלבד
אם זה אכו המצב נדמה לי שממשלת ישראל ומשרד הבריאות רוצים

בהרס הרפואה הציבורית השוויונית. אם יש גוף כזה - זה רק מגו-דוד-אדום.משרד הבריאות נותן אישור לפתיחת בתי-חולים פרטיים, וזה קשור לפתיחת אמבולנסים

פרטיים, ומי שיש לו כסף יכול להזמיו אמבולנס פרטי. אני חוזרת ומדגישה שאני אומרת
דברים על דעתי שלי
משרד הבריאות והאוצר רוצים להרוס את הבריאות הממלכתית והציבורית.

אני חוששת שאתם, משרד הבריאות ומשרד האוצר תביאו אותנו שנאלץ לומר: עד כאן, לא יותר.

לא ייתכן שמנכים כספים מהעובדים ולא מעבירים אותם. זה בניגוד לחוק. אנחנו יכולים

לפנות לבית-הדיו אבל אנחנו לא עושים את זה, כי המוסד הזה חשוב לנו.

אם למנכ"ל לא יהיו "שיניים" הוא לא יכול לעשות כהוא זה. המנכ"ל עושה מה שקובע

הוועד הפועל. היום למנכ"ל אין "שיניים" ובלי הוועד הפועל הוא לא יכול לעשות שום דבר.

אני חוששת שלפי ההצעות החדשות יכתיבו לו גם הוועד הפועל, גם משרד הבריאות וגם האוצר.

פעמיים חתמנו הסכם עבודה ופעמיים ביטלו אותו.
היו"ר א' נמיר
מי?
ט' צוקר
שר האוצר, בטענה שיש חריגה מהתקציב.

העובדים רוצים לקבל שכר. איו שכר - אנחנו אומרים, אל תעבדו. אני שואלת: האם

אתם נותנים לי גיבוי שאם לא תשולם משכורת לא תהיה עבודה?
היו"ר א' נמיר
כן.
ט' צוקר
פעמיים עשינו תכניות הבראה ופיטרנו עובדים. פוטרו 156 מתוך כ-1,000 עובדים,

זאת אומרת למעלה מ-15%. מה רוצים מהעובדים?

אני חוששת שמד"א תיסגר או בגלל סגירת גלגלים, כי לא יהיה כסף לדלק, או מפני

שלא שילמו לעובדים ואז אנחנו נגיד לעובדים: איו כסף - אל תעבדו.
פ' פחיס
הגרעון השנתי של מד"א, מדי שנה בשנה עומד על כ-17 מיליון ש"ח. זה המצב האמיתי.

בשנת 1987 היה הגרעוו המבוקר 18.7 מיליוו; בשנת 1988 עומד הגרעוו, עדייו לא מבוקר,

על 8 מיליוו; ב-1989 - 6 מיליוו; ב-1990 - גרעוו של 10 מיליוו. זאת אומרת גרעון של 16

מיליוו ש"ח בשנת 1990/91. הגרעוו המצטבר 1989-1987 עומד על 30 מיליוו, כי מדי פעם

הממשלה הזרימה קצת כסף.

אני מוכרח לומר שכל ההחלטות של משרד הבריאות, לכל אורך הדרך נתקבלו פה אחד בוועד

הפועל. לא היתה אפילו החלטה אחת שלא התקבלה.

ההוצאה השוטפת של מד"א עומדת על 5 מיליוו ש"ח, ש-3.3 מיליוו מהם הם משכורות

לעובדים.
יי אדלר
לפני שנתיים התפטרתי ממד"א וחזרתי. אני איש מקצוע ולא מתנדב.

אני רוצה לומר שיש אי-אמוו תהומי ביו משרדי הממשלה למד"א, ועל רקע זה לא ניתו

לעשות שום דבר להבראה, אם לא יוחלף הוועד הפועל. לא מנכ"ל יציל את הארגוו אלא

הוועד הפועל. צריך להיות ארגוו מקצועי, ארגוו רפואי שלא ניתו לבסס אותו על הוועד

הפועל הנוכחי.רו כהן;

ההסכם היה צריך להיות בסיס להבראה, אבל במחצית השנה האחרונה קרו דברים שהיו

לרועץ למציאת פתרון רציני. עיקרו של ההסכם אמנם בוצע אבל הקטעים שלא בוצעו לא בוצעו

על-ידי הממשלה. אינני יכול לומר שבמחצית השנה האחרונה האשמה היא במד"א, אי-אפשר לגלגל

את האשמה על מד"א אם כי יש דברים צורבים שנעשו על-ידי מד"א.

צריר למצוא פתרון יסודי לקיומה ולניהולה של מד"א.

מ' משיח;

הנהלת מד"א הגישה תביעה לבג"צ נגד משרד האוצר ומשרד הבדיאות. זה עדיין לא הגיע

לדיון. בג"צ יחליט מי אשם.
רן כהן
אם כך כל הנושא הוא סוב-יודיצה.

בעבר ידענו שיש שתי בעיות קשות: ניהול ובעיה תקצ,יבית. נדמה לי שבענין הניהול

יש שינוי. לעומת זה אין שינוי בבעיית התקציב. למד"א אין תקציב סגור. ענין ההגדלה תלוי

על בלימה. דחייה - וכל השירות הזה עומד בלי אוויר לנשימה.

יזמתי חקיקה לגבי העברת חלק מזערי מאד ממס מקביל, כתקציב קבוע למד"א. נקבתי

בשיעור של חצי-אחוז ממס מקביל, מתוך הנחה שזה סדד גודל שבעזרתו, יחד עם ההגדלה, הם

צריכים להסתדר, וזה בא מעם ישראל ולא מהממשלה. אם הוועדה דוצה ומוכנה להיות היוזמת

בענין זה, אני מוריד את שמי מההצעה.

אני חושב שצריך להגיע לפתרון תקציבי. בלי פתרון תקציבי שום הנהלה לא תנהל את

מד"א. שום הנהלה לא תנהל את מד"א אם כל חצי שנה היא צריכה לבקש נדבות.

למד"א אין הגדרה. זה ארגון מתנדבים שעוסק בהצלת חיים. צריך לתת לו הגדדה.

אחרי ששמעתי את דבריו של רען וייסל, הממלא תפקיד של חשב בפועל, אני חושב שאנחנו נמצאים

על סף אסון. אם מישהו מהספקים יגיש תביעה לבית המשפט - אפשר לסגור את מד"א ואנשים

ימותו.

אני מציע שנקיים סיור במד"א, במשך יום שלם, נקיים פגישה נפרדת עם העובדים, פגישה

נפרדת עם ההנהלה, ונדאה שידותים שונים.

אין ממשלה בישראל לצורך מד"א, וזה לא ענין של משרד הבריאות לבדו. נציגי משרד האוצר,

שבידיו הכוח, אינם מגיעים לדיון בזמן.
ע' פרץ
אני חושב שלאיש מחברי הוועדה אין טענות לעובדים. אנחנו יודעים שקודם כל יהיו אלה

העובדים שישלמו את המחיר והראשונים מביניהם יהיו העובדים בדימונה, בנצרת, בתחנות

המרוחקות שעליהם יופעל מכבש ההתייעלות.

הוועדה הזאת נאבקת על רצונם של העובדים, והיא רואה לנגד עיניה גם את המתנדבים.

והנושא החשוב ביותר הוא שירות חירום שיתן תשובות למקרים שהמדינה הזאת יותר מכל

מדינה אחרת צריכה להיות רגישה אליהם. אנחנו לא רק מדינה שיש בה תאונות דרכים אלא אנחנו

שרויים במצב בטחוני מסויים ומד"א הוא הגורם שנותן שירותי חירום.

הכל מסכימים שאסור שמד"א ייסגר, אבל יש אי-אמון בין כל הגורמים שמופקדים ואחראים

משפטית, ואם מישהו יקפח את חייו מפני שהשירות לא פעל כראוי - אני לא יודע את מי האזרח

יכול לתבוע. את מי יתבע? מה האזרח יכול לעשות?ההערה של דוקטור משיה בקשר לבג"צ היתה כללית וצדדית. אם מד"א הגיע להחלטה

להגיש בג"צ, זאת אומרת שהוא החליט שאיו יותר שיג ושיח עם משרד הבריאות ועם

משרדי הממשלה. תהליך הדיון נקטע. אנחנו רוצים לעמוד לצד מד"א אבל איך אפשר להגיש

תביעה? אם מישהו מגיש תביעה, זאת אומרת שזאת החלטה על הפסקת משא-ומתן,.

אני מציע שבצד התחייבות על לוח זמנים של הממשלה על פתרון הבעיות תהיה פנייה

להסרת התביעה, כי הגשת תביעה זה צעד שיש בו חוסר אחריות.

מכל הדיון לא הצלחתי להבין למה אין הסכמה בענין של הוצאות מול הכנסות. בסופו

של דבד חשוב שנדע על מה יש הסכמה ועל מה אין הסכמה בנוגע לנתונים. אולי חצי האחוז

שמדבר עליו חבר-הכנסת רכן כהן זה יותר מדי.
רן כהן
זה בדיוק 750 אלף שי'ח לחודש.
עי פרץ
לא קיבלנו מהחשב מספרים ברורים ומוחלטים. צריך שיהיה בסיס להסכמה ביחס לצורך

שבלעדיו מד"א לא יכול להתקיים. יש פער אדיר בין שתי העמדות.

בשלב זה אנחנו לא יכולים להסיר אחריות ממשרד הבריאות. המנכ"ל חייב להיכנס לענין

ולאפשר לדון בנושא זה, כי חיי אדם בסכנה.
י' פרח
נדמה לי שאין עוררין על כך שהענף החיוני ביותר לבטחון החיים של האנשים במדינה

הזאת זה מד"א. מצחיק שאנחנו יושבים כאן על תקציב שמישהו יכול לחשוב מי יודע מהו.-כל

התקציב הוא 5 מיליון דולר שהם 10 מיליון שקל, ואנחנו רואים שכל שנה יש גרעון של 16

מיליון ש"ח. ריבונו של עולם, האם על דבר כזה צריך להביא את הגורם החיוני הזה לכך

שהוא יפגין? בושה וחרפה שכל אזרח רואה את הכלים שמצילים חיי אדם כשהם עומדים בתמונה

אומללה ומבישה. לאן הגענו? מדובר על 5 מליון דולר. זה כסף קטן מול כסף גדול שמבזבזים

אותו.

תביעה להתייעלות? מד"א התייעלה, אי-אפשר להתעלם מזה. אני מציע שהאוצר יפתח

את אוצרו הטוב ויתן תקציב קבוע ולא יבנה על הגרלות, ואת הסכום הזה הייתי משאיר לשיפור

הציוד ולפיתוח ולא הייתי מכניס אותו כהכנסה. אני לא רוצה להתחשב בזה כהכנסה, זה צריך

להיות לפיתוח.
י' צבן
מהדיווח ששמכנו מתעוררות הרבה מאד שאלות. אם הנושא יגיע לבג"צ בוודאי יתגלו

דברים מעניינים ומאלפים. יש לי הרגשה, אולי גם על רקע הדבדים של דוקטוד אדלר, שמעבר

לכל הקשיים יש מאבקי יוקרה מי יכופף למי ידיים, ובאיזה שהוא מקום אני לא יודע אם

אנשים העזו לגלות מה שמסתתר בעורף מוחם.

יש אנשים שמוכנים להשלים עם תהליך של סגירת מד"א. יש כאלה שסבורים שרצוי לנהל

את העניינים כך שיהיה סידור לא באמצעות מד"א אלא על-ידי צרוף של כל מיני קומבינציות.

חייבים להבין גם בממשלה - גם במשרד האוצר וגם במשרד הבריאות - שזה לא ילך. זה

לא הגיוני. אסור לאפשר הידרדרות הדברים לכיוון הזה. התייעלות אפשר להשיג רק על בסיס

של תקציב מאוזן. זה כלל אלמנטרי. אי-אפשר להשיג את זה בלי תקציב מאוזן.

אנחנו חייבים לבקש מהנהלת מד"א וגם ממשרד הבריאות וממשרד האוצר, שניהם יחד

או כל אחד לחוד, להבהיר איך הם רואים את התקציב שורה מול שורה, סעיפי הכנסות מול

סעיפי הוצאות. זה א'-ב'.אם מישהו טוען ואם הוא יכול להוכיח שיש כאן צורך בהתייעלות נוספת - שיניחו את

זה על השולחן. היתה פרשה של עיירות הפיתוח והתייחסנו לזה. היתה בוועדה פתיחות לבדוק

דברים לגופם. לא הכל קדוש.

אני לא מאמין שהענין של מס מקביל ילך. הבסיס התחיקתי למס מקביל הוא הסכם, לצורך

קופות-חולים. אני לא רוצה ליצור שום אשליה בענין זה. אני הייתי הולך להיטל בריאות

בביטוח הלאומי, הייתי מחבר את זה לנושא של טיפול רפואי מיוחד, ואזכיר את "שתיל".

צודק חבר-הכנסת פרח. עלאיזה סדר גודל מדברים? כאשר רואים מה נעשה במדינה -

בושה לדבר. כל עוד נעשים הדברים הפוליטיים והאפוליטיים, המפלגתיים והאמפלגתיים -

זה לא יכול להיות. מאות מיליונים זורמים לכאן ולכאן. אולי כדאי לשנות את השם של

מד"א ולקרוא לה "מפלגת דורשי האתנן" - אז תקבלו. זה מה שקורה במערכת התקציבית.

אי-אפשר להרוס מערכת חיונית בגלל סדרי עדיפויות לקויים. מוכרחים למתוח קו,

לפתוח פרק חדש, התייעלות על בסיס תקציב מאוזן ולא מקודם התייעלות ואחר-כך תקציב

מאוזן. זה לא ילך. אלה מוכרחים להיות שני קווים מקבילים.
רן כהן
ההבדל בין הביטוח הלאומי למס מקביל הוא שמס מקביל מיועד כולו לנושא בריאות

ומד"א מנוע ממנו לחלוטין. הביטוח הלאומי מיועד לציבור באופן פרטני ולא למוסדות.
היו"ר א' נמיר
דודו מילגרום, אני מבקשת לדעת ממך, כנציג בכיר של האוצר, מדוע ההסכם שנחתם ב-3

בדצמבר 1989 לא בוצע.
מ' משיח
זה לא מה שידוע לנו.
היו"ר אי נמיר
אני שואלת בדרך שלי.
די מילגרום
למיטב ידיעתי, כל ההסכמים שחתמו; עליהם הממשלה עם מד"א כובדו.

הבעיה של מד"א כרגע איננה תקציבית. מי שיבדוק את ההיסטוריה של מד"א בשנים

האחרונות ימצא שתמיד היתה תוספת למד"א אבל לא נודע כי בא אל קרבו.

הבעיה היא שורשית. כל זמן שמד"א ינוהל על-ידי ארגון מתנדבים שלא תמיד השיקולים

הממלכתיים עומדים לפניו, תהיה בעיה.

בלחץ הוועדה הזאת הגענו בחודש אוגוסט 1988 להסכם הבראה שבו הזרימה הממשלה למעלה

מ-13 מיליוןנים. מה קרה איתם? חתמנו על תכנית הבראה. הממשלה העבירה את מה שהתחייבה.

אם הנושא יגיע לבג"צ הוא יפסוק שהממשלה עמדה בכל המחוייבות שלה.
יי פרח
למה לא מועבר בסף כל חודש?
די מילגרום
הממשלה - משרד האוצר ומשרד הבריאות עמדו במחוייבות לפי הסכמים שנחתמו.שר הבריאות עשה כמה נסיונות להביא את מד"א לאיזון על פי תכנית הבראה. למרות

שבשנת 1989 לא היינה מחוייבות להעביר כספי הגרלה, הממשלה העבירה 8.9 מיליון ש"ה

מעבר להסכם. זאת אומרת, מעבר לסכום של 13 מיליון הזרמנו עוד 8.9 מיליון, ואם

נזרים עוד 10 מיליון נשב בעוד שלושה חודשים באותו דיון.

הי ו "ר אי נמיר;

אני כבר לא מאמינה שום צד.
די מילגרום
אנהנו לא מסוגלים, אין לנו כלים לבנות תקציב מאוזן. אני לא מתמצא בעלויות של

שקיות כאלה ואחרות. אין לנו אפשרות לבדוק עם הארגון כל תקופה קצרה את מבנה

ההוצאות שלו. זה נעשה בשנת 1988 ונקבעו עקרונות למסגרת הכנסות והוצאות. אי-אפשר

עכשיו לשבת ולבנות כלים חדשים. אין לנו כלים. לא כל יום אנחנו קובעים בודק.

י' צבן;

מדוע קיבלתם את התפטרותו של דורון שורר? למה הוא התפטר?

די מילגרום;

צריך לשאול אותו.

י' צבן;

האם נכון שהמימצאים הראשונים של שורר הבהילו ארנהכם?

אתם לוחצים על מערכות. מערכות מגישות לכם תכנית ואתם נבהלים מזה.

רן כהן;

מקבלים את הפתרונות שלו כדי לא לשלם.
די מילגרום
הכוונה היינה שהוא יסייע להחזיר את מדייא לבסיס של תכנית הבראה. הוא הגיש דו"ח

והתפטר, והממשלה קיבלה את התפטרותו.

הי ו "ר אי נמיר;

הכתובת לכל השאלות האלה היא לא דודו מילגרום. היה שר בריאות. היה שר אוצר.

מישהו הוביל את זה. הפקידים מבצעים. יש החושבים שאם אפשר היה לעשות הכל פרטי -

זו ישועה. אני קוראת בעיתון שכשהיה טקס של הנחת אבן פינה לבית-חולים בתל-אביב

אמר ראש עיריית תל-אביב שכך צריך להיות, הרפואה הפרטית צריבה להיות זו המובילה

והרפואה הציבורית צריכה להיות רק לשכבות החלשות. לי יש ויכוח נוקב עם אנשי האוצר

וגם עם שרים, וצר לי לומר שחלק מהשרים הם ממפלגתי. יש בעיה ומחלוקת אם מדינת

ישראל יכולה להתקיים עם רפואה פרטית, ציבורית, או השניים יחד. אצל חלק מהאנשים יש

מגמה להפוך את מדייא לענין פרטי .

מי שחושב שבעיית מדייא היא רק כספית, עושה לעצמו חיים קלים. אני איבדתי את

האמון שלי בהנהלת מדייא, ולא מהיום. לא יכולה להיות הבראה כשאומרים לי שהשנה הוגש

תקציב עם גרעון מתוכנן של 10 מיליון. אני לא מוכנה לשמוע שארגון ידידים

בארצות-הברית מאיים בכתב ביחס לתמיכתו במד"א.
י' צבן
בגלל מה?
היו"ר א' נמיר
הוא מאיים על מד"א. נדבר על זה אהרי הישיבה.

אני חשבתי שהצעת החוק היתה מרחיקת לכת. אנחנו עיכבנו את הצעת החוק. אבל

הגעתי למסקנה שאי-אפשר להמשיך ככה. אני לא רוצח שיתקבל חוק שיאפשר לשר הבריאות

לפטר בצו ועד פועל ולהורות על מינוי ועד פועל חדש. עד שאנחנו נגמור את הבירורים

מי צודק לא יהיה מד"א ויהיה צו של שר הבריאות.

לא תהיה ברירה, אני חושבת שגם אנשי מד"א חייבים להגיע למסקנה עצמית. אני לא

יכולה לשחרר את הנהלת מד"א מאחריות למצב שהיא נקלעה אליו. אני אדם שלא רוצה בשום

תנאי להפוך את מד"א לגוף פרטי. אין שר בריאות. אין שר אוצר. יש ראש ממשלה.

אי-אפשר לברר את זה עם פקידים.

רן כהן ;

האם הטענות שלך הן על הנהלת מד"א?

היו"ר אי נמיר;

אני חושבת שצריך להחליף את הנהלת מד"א, חד-משמעית. זה צריך להיות חלק מהסכם.

זה חייב להיות הסכם כספי מסודר. כל אחד מהצדדים צריך לתרום את החלק שלו. האוצר

חייב לדאוג לשכר העובדים. אני לא מאמינה שעם ההנהלה הנוכחית של מד"א אפשר יהיה

להגיע להסכם.

אנחנו נקיים ישיבה של הוועדה, עם משרד האוצר ומשרד הבריאות, על ענין

מד"א.
רן כהן
נעשה את זה אחרי סיור.

היו"ר אי נמיר;

חבר-הכנסת רן כהן, אני מקבלת את ההצעה שנקיים סיור.

יום שלם הייתי אורחת של מד"א. אני לא אויבת של מד"א. אני מקווה שבשבוע הבא

נקיים דיון פנימי. נתאם את תזמן עם אנשי האוצר.

י' צבן;

ומה עם שכר העובדים?

ע' פרץ;

אני מציע שנזמין לדיון את דורון שורר.

נציג ועד העובדים;

מה עם המשכורת של החודש הזה?היו"ר אי נמיר;

אם לא נסיים את הענין, כל חודש יהיה אותו דבר ובסופו של דבר תהיו בחוץ,

אני מבקשת ממנכ"ל משרד הבריאות ומדודו מילגרום לדווח לי תוך כמה ימים, על

מציאת דרך לתשלום משכורת לעובדים. לא הם צריכים לשלם בעד מה שקורה. אני מבקשת

שהענין הזה יוסדר תוך יומיים ושיודיעו לו שהוא אכן הוסדר. אם הוא לא יוסדר, אנחנו

נתערב.

בשבוע הבא נקיים דיון פנימי עם דורון שורר, משרד האוצר ומנכ"ל משרד הבריאות.

רן כהן;

יש בעיה של תשלומים שנגבים מהעובדים. הם צריכים להיות מועברים למי שצריך.

הי ו"ר אי נמיר;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 10:35.

קוד המקור של הנתונים