ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 28/03/1990

מכתב בלתי חתום של ועד עובדי "המשקם" ליושבת-ראש הוועדה ולחברי ועדת העבודה והרווחה

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 137

מישיבת ועדת העבודה והרוחה

יום רביעי. בי בניסן התש"ן (28 במרץ 1990). שעה 08:30

נכחו

חברי הוועדה; אי נמיר - היו"ר

שי ארבלי-אלמוזלי נו

מ י נפאע

י י פרח

מ' קלי י נר

י י צבו

י י שמאי
יועץ משפטי לוועדה
מי בוטון
מזכירת הוועדה
א' אדלר
קצרנית
מי הלנברג
סדר-היום
מכתב בלתי חתום של ועד עובדי "המשקם"

ליו"ר הוועדה ולחברי ועדת העבודה והרווחהמכתב בלתי חתום של ועד עובדי "המשקם" ליושבת-ראש הוועדה

ולחברי ועדת העבודה והרווחה

הי ו "ר א' נמיר;

אני מתכבדת לפתוח את הישיבה.

זימנתי את הישיבה הזאת כדי לקיים התייעצות ביחס לנושא שדנו עליו, ולכבוד

החברים שלא השתתפו באותה ישיבה אמסור בקצרה במה מדובר.

ביום חמישי בלילה, בשבוע שעבר, הגיע אלי מברק מוועד העובדים, שלא מוכר לי, של

"המשקם". יש שם סכסוך עם ההסתדרות. ביקשתי שישאירו את המברק בתיבת הדואר. ראיתי

את המברק ביום שישי שישי בבוקר. מכיוון שהכנסת סגורה ביום שישי טלפנתי אל אסתר,

מזכירת הוועדה, ביום ראשון וביקשתי ממנה להזמין מישהו ממשרד העבודה והרווחה,

שיבוא לדווח לנו על מה שקורה ב"המשקם". אני לא מתערבת מי בא מהמשרד, ההזמנה

נעשית באמצעות לשכת השר. המשרד שלח אלינו את דניאל ארטום שהוא תקציבן במשרד

העבודה והרווחה.

דניאל ארטום בא לישיבה ודיווח לנו. באורנה ישיבה היו גם חבר-הכנסת צבן וגם

חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו. היינו המומים ממה שסיפר. אני קוראת מהפתק שכתבתי:

נמשיך לכבד את מלוא המחוייבות ביחס ל-850 אלף ימי עבודה. הוא סיפר לנו שהשכר

לעובדי "המשקם" הוא 73% משכר המינימום. הם מקבלים את השכר לפי 5.5 שעות ליום פלוס

דמי נסיעה כדי שיוכלו לקבל גימלה. אין ספק שזה שכר שהוא הרפה.

על מה הוויכוח? על צבירות בקופת "המשקם", על פי הוזי העסקה מסודרים. סכום

הצבירה מגיע ל-12-11-10 מיליון ש"ח. הייתי המומה איך בחברה שמשלמים בה שכר רעב יש

צבירה כזו .

מ' קלי י נר;

הייתי בזמנו יושב-ראש חברת עמידר ומנסי וני בתפקיד זה אני יכול להעיד שלא פעם

יש קונפליקט, וזה טבעי, בין יושב-ראש החברה לבין המשרד הממשלתי שאליו היא כפופה.

הי ו "ר אי נמיר;

אני מצטטת מה שאמר התקציבן של משרד העבודה והרווחה. אני הייתי המומה.

בא אלי דוד ראם ואמר לי: יש לנו בעיה עם דוד ציצוביץ, איש ההסתדרות. אמרתי

לו; למה אתם לא מבקשים להחליף אותו? יש לי משקעים קשים מאד על מה שקורה ב"המשקם".

סיפרתי על כך בוועדה. סיפרתי על פנייה שלי למבקרת המדינה. זימנתי את הישיבה

מתוך מגמה להגן על העובדים. הברים התחילו להתבטא. היה לי הוק בוועדת הכנסת ובשעה

עשר הייתי חייבת לעזוב את הוועדה הזאת וללכת להציג את החוק שלי בוועדת הכנסת.

נאמרו כאן דברים חריפים על-ידי חברי הוועדה. הישיבה ננעלה. מזכירת הוועדה מסרה

לי שהתקבלה בוועדה החלטה פה אחד. הוצא קומוניקט לעיתונות, כמו שנהוג לגבי כל

ישיבה, עם דיווח מה אמר כל חבר.

י י פרח;

האם הנושא הזה היה על סדר-היום של אווזה ישיבה?

הי ו"ר א' נמיר;

חבר-הכנסת פרח, אני מציעה שלא נשחק בסיפור של פרוצדורה. אם קורה חלילה אסון,

או שאני מקבלת מברק או שאני רואה ידיעה בעיתון, אני מבקשת ממזכירת הוועדה להזמין

מישהו שידווח לוועדה. לא -תמיד אפשר להוציא תיקון להזמנה. יש לנו מזכירת ועדה

מהמעולים בכנסת. אני מציעה שלא נשחק בנימוק כזה.י' פרח;

מותר לי לדעת מה עומד על סדר יומה של הוועדה, ביחוד כשאני חבר בעוד ועדות

המקיימות ישיבות בשעות מקבילות. אני קרוע בין ועדות שונות. אני לא יכול להיות

בכל הישיבות בעת ובעונה אחת. אני קובע את השתתפותי בישיבה לפי סדר היום שלה.

הי ו"ר אי נמיר;

סיפרתי על מה שהיה בוועדה. בכך סיימתי. רציתי שחברי הוועדה יחליטו כיצד אנחנו

נוהגים.

י י פרח;

אני רוצה להתייחס לנקודה אחרת ולומר: לאנשים שדנו עליהם יש זכות להיות במקום.

לאלה שנמתחה עליהם ביקורת יש זכות להביע דעתם. צריך להזמין את הגורמים הבכירים,

נשמע אותם ואת אלה שנגדם ויהיה לנו דיון רציני על "המשקם", שכולנו מעוניינים

בהצלחתו. אני חושב שרצוי שנקיים דיון רציני שבו נוכל להתייחס במלוא כובד הראש

לנושא של "המשקם".

היו"ר אי נמיר;

נקבע.

היום אנחנו מדברים על המכתב שצילום ממנו מונח לפני חברי הוועדה.

י י פרח;

תהיה ישיבה מיוחדת בנושא "המשקם".

היו"ר אי נמיר;

ברצון.

י י שמאי;

ראיתי את המכתב. חמור שוועד העובדים פוגע בצורה ישירה ואישית נגד יושבת-ראש

הוועדה, שהיא לא חברת מפלגתי אבל אני יודע שמצבם של העובדים זה נושא שעומד בראש

דאגותיה והיא נכנסת לעימותים עם חברי המפלגה שלה.

אני חושב שאנחנו צריכים למחות נגד מכתב כזה. הוועדה צריכה להגיב. אני מציע

שנגיב. אם הוועדה תרצה להתכנס ולקיים דיון, אפילו בפגרה, אני אעשה מאמץ להגיע

לדיון כזה. אם הם לא התנצלו הם יחטפו עוד יותר.

י י פרח;

אני לא מקבל סגנון כזה של ועד העובדים.

עם זאת, יש לי הרושם שמישהו הציג את הדברים בצורה מכפישה.

הי ו"ר א' נמיר;

לא מכפישה. הוא הציג את עמדת המשרד.
י י צבו
הוא לא יצא מכליו לחלק שבחים.

י י פרח;

זה יצר מצב שאותם אנשים ראו את עצמם, כשדנו בנושא השייך לחם, מבוקרים מעל דפי

העיתונות. הם הגיבו בצורה לא מכובדת, שאני לא מקבל אורנה.

היו"ר אי נמיר;

לא דנו בנושא. הזמנו נציג המשרד שימסור לנו אינפורמציה.

י י פרח;

אינפורמציה לא להיות להיות חד צדדית.
מ' קלי י נר
אני לא נכנס לגופו של ענין. אני לא יודע מה נאמר ואינני מכיר את הטענות. אני

מסתכל רק על המכתב. הוא חורג מכל נורמה. אני לא מקבל תגובה כזאת כלפי אדם שבענין

של דאגה ומסירות לעובדים יש לגביו קונסנסוס רחב בוועדה הזאת.

לכן אני מציע שהוועדה תאמר שהיא מביעה הערכה ליושבת-ראש הוועדה ודוחה את

הנסיון להטיל בה דופי אישי, כי היא מכירה את מסירותה ואת דאגתה לעובדים.

י י שמאי ;

הם עשו מעשה חריג, לא מקובל.

י י פרח;

אני מתנגד להתנהגותם. אני רוצה להוקיע את המעשה שעשו אבל צריך לשמוע אותם.

י' צבן;

אני שמח מאד על ההתבטאות של חברי-הכנסת שמאי וקליינר ומצטרף אליהם. אני מציע

לא להוסיף שום דבר על ההודעה ברוח זו, לא משום שמישהו שולל זכותם של חברי הוועדה

להשמיע דברם אלא פשוט מפני שזה עלול להתפרש כצידוק חלקי של המעשה שנעשה, ואין

כוונה כזאת.

כשמגיע לידיעת הוועדה, ממקור זה או אחר, מידע קשה לגבי מוסד שאין לחברי

הוועדה התנסות בו, יש זהירות כלפיו. עכשיו מדובר בדבר שלא לראשונה עולה על הפרק.

כשאני שומע את חברת-הכנסת נמיר, חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו, חבר-הכנסת רן כהן,

אנשים שהיו מעורבים בנושא זה, צריך להבין את זה.

מי נפאע;

גם אני תומך בדברים שנאמרו בקשר להערכת עבודרנה של יושבת-ראש ועדת העבודה

והרווחה.

אני חושב שמוליכים שולל את עובדי "המשקם". גורמים לכך שהם ייצאו להפגנה.

צריך לספר להם את האמת, שכל הפעילות של הוועדה היא לטובתם.
היו"ר א' נמיר
חבר-הכנסת פרח הציע שנקיים דיון על כל הנושא של "המשקם".

ש' ארבלי-אלמוזלי נו;

חברים יקרים, ההתפתחות הזאת איננה פתאומית ולא באה מתוך חלל ריק. היא תוצאה

של דיונים על חברת "המשקם", שהיו בוועדה.

יש להצטר שמכתב כזה בסגנון כל כך בוטה, שצריך לדחות אותו מכל וכל ולהביע מורת

רוח מסגנונו, נשלח דווקא ליושבת-ראש ועדה שידועה בהגנתה על העובדים ועל

זכו יותיהם.

אני חושבת שחייבים גם ליישר את ההדורים. אי-אפשר להמשיך במלחמת התנצחות,

ביהוד לא מעל דפי העיתונות. אני מקבלת את ההצעה שצריך לזמן אותם לכאן. לאחר

שאנחנו מוקיעים צריך לזמן אותם ולהעמיד אותם על טעותם. זו מקשה אחת. אי-אפשר

להפריד את הנושא של ועד העובדים ממה שקורה בחברה.

דניאל ארטום התייחס בדבריו למה שקורה בחברה. אל נערבב היום שמחה בשמחה. היום

אנחנו מתייחסים למכתב ומוקיעים את אשר נכתב בו. אנחנו מביעים הערכה ליושבת-ראש

הוועדה השומרת על האינטרסים של העובדים, ביחוד של עובדי "המשקם".

עם זאת אני חושבת שצריך לעשות, כפי שאמרתי, ליישור ההדורים ולמנוע אי-הבנות

שנוצרו ושאסור שיימשכו.

הי ו"ר אי נמיר;

תודה רבה.

הישיבה ננעלה בשעה 9:20.

קוד המקור של הנתונים