ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 20/02/1990

דיווח על התפרצות של חצבת ודלקת קרום-המוח; הצעת חוק לטיפול בחולי נפש; חוק שירות התעסוקה (תיקון מס' 7)

פרוטוקול

 
שם ועדה

מסי כנסת

מסי פרוטוקול 14פרוטוקול

לא קיים

קוד המקור של הנתונים