ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 18/12/1989

כוונות האוצר לפגוע בזכויות הנכים; שאילתות

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 93

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, כ' בכסלו התש"ן (18 בדצמבר 1989). שעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אי נמיר - היו"ר

שי ארבלי-אלמוזלינו

צי ביטון

ין כהן

ע' פרץ

י' צבן

י י שפרי נצק
מוזמנים
י' גלובוס - י ו"ר ארגון חגג של הנכים

י' דורון - יו"ר ארגון הנכים

י י לב -- חבר הנחלת ארגון הנכים

י י חמצני - ארגון הנכים

פ י כהן - ארגון הנכים

אי נאה - ארגון הנכים

שי איבגי - ארגון הנכים

מי אייגנהולץ - ארגון הנכים

י י ערד - סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי

גי יניב - מחלקת המחקר, המוסד לביטוח לאומי

שי פרקש - מנהל אגף השיקום, משרד העבודה והרווחה

אי מראני - סגן הממונה על התקציבים, משרד האוצר

אי וייל - אגף התקציבים, משרד האוצר

ר' רדל - אגף התקציבים, משרד האוצר
יועץ משפטי לוועדה
מי בוטון
מזכירת הוועדה
א' אדלר
קצרנית
מ' הלנברג
סדר-היום
שאילתות

כוונות האוצר לפגוע בזכויות הנכיםשאילתות

היו"ר אי נמיר;

רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. אני רוצה

להכריז על הישיבה כישיבה פתוחה.

לפני שנעבור לנושא שעל סדר יומנו, שאילתה לחברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;

אתמול ביקרתי בעכו ובית היתר הייתי גם בבית-ההולים מזרע. בקרב ציבור העובדים

שם שוב מורגשת תסיסה בגלל הוסר הוודאות שלהם לגבי העתיד הצפוי להם. מתהלכות

שמועות שעומדים לסגור את בית-החולים למרות שב-20 באוגוסט נחתם הסכם בין מועצת

הפועלים, משרד הבריאות וועד העובדים, שבין היתר נאמר בו מפורשות כי בית-החולים

מזרע לא ייסגר. עמדת משרד הבריאות, כך נאמר באותו הסכם, היא כי בית-החולים מזרע

יעמוד לאחר הצמצום על 320 מיטות במקום 350 מיטות כפי שדרשו ועד העובדים ומועצת

הפועלים. אם יהיה צורך בהעברת עובדים מבית החולים מזרע לבית-חולים אחר לא יבוצע

הדבר אלא בהסכמה מלאה עם ועד העובדים ומועצת פועלי עכו. אנחנו יודעים שהיתה

העברה של עובדים לטירת הרכמל ויש עובדים שהועברו יחד עם החולים. נשאלת השאלה אם

לרינונים המתהלכים היום יש יסוד ובסיס. לאוצר היתה תכנית לסגור בית-חולים אחד

וחשבו שזה צריך להיות בית-חולים מזרע. אני שואלת: האם לאחר התערבותה של ועדת

העבודה והרווחה ולאחר חתימת ההסכם עדיין מונפת חרב הסגירה על-בית החולים מזרע.

העיר עכו, די לה עם הבעיות שיש לה ולא צריך להוסיף ולהעלות שוב את הנושא של

בית-החולים מזרע. יושבים כאן נציגי משרד האוצר המופקדים על נושא הרווחה באגף

התקציבים, אני רוצה לקבל תשובה חד-משמעית וברורה, האם יש או אין מגמות או הצעות

לסגור את בית-החולים מזרע בשנת התקציב הבאה.
היו"ר אי נמיר
אוהד מראני, האם ידוע לך משהו?
א' מראני
אני מבקש לשחרר אותי מלהשיב על שאילתות הנוגעות למשרד הבריאות.
היו"ר א' נמיר
אנחנו לא פונים אליך כאל איש משרד הבריאות. מאחר שאנחנו יודעים שהסיבות

להצעות המועלות הן תקציביות אנחנו שואלים, האם זה אמנם מההיבט התקציבי או לא, האם

אלה קיצוצים שנקבעו על-ידי משרד האוצר?
א' מראני
המגבלה נובעת ממשרד האוצר, אבל זה לא אומר שההצעות הן של אוצר. עדיין אין

החלטות לגבי השנה הבאה. קודם כל הממשלה אמורה להחליט. אחר-כך הענין יובא לכנסת.

למיטב זכרוני, בתקציב 1990 לא מוצעים שינויים בענין בית-החולים מזרע. עם זאת, יש

כמה סוגיות בענין בית- החולים מזרע בפרט והשירות הפסיכיאטרי בכלל, וצריכים להיות

שי נוי ים.
היו "ר אי נמיר
שר הבריאות אמור היה להיות כאן השבוע, אבל בגלל שתי ישיבות הממשלה שאמורות

להתקיים השבוע הוא לא יוכל להיות כאן. יום רביעי הוא היום שקבוע לו. הוא לא יכול

להיות כאן ביום אחר. הוא יבוא אלינו גם לנושא הפסיכיאטריה.חברת-הכנסת ארבלי-אלמוזלינו , אם תעבירי אלי את שאלתך, בכתב, אני מוכנה להעביר

אותה אליו .

כוונות האוצר לפגוע בזכויות הנכים

היו"ר אי נמיר;

רבותי , אנחנו עוברים לנושא שעל סדר יומנו - כוונות האוצר לפגוע בזכויות

הנכים. אנחנו רוצים לשמוע מה הכוונות.

אני רוצה לומר כמה דברי פתיחה בראש וראשונה באוזני נציגי האוצר. אני רוצה

שתדעו שהעובדה שיש אי-בהירות ביחס למה שהתקציב הזה אומר לגבי האוכלוסיות התלויות

במה שיקבע תקציב המדינה, העובדה שיש בלבול עצום, זה יוצר פאניקה גדולה מאד

בציבור. מצד ארגון הנכים היה עלי לחץ גדול מאד לקיים דיון לפני שיוטלו עליהם

גזירות. בבדיקה שלי עם כל הגורמים הנוגעים. ניסיתי לברר מה עלול לקרות עם הנכים.

איש לא יכול היה להגיד מה יקרה, מלבד "יהיה בסדר". אני לא מבינה איך יהיה בסדר,

כאשר אנחנו שומעים שעומדים לקצץ בתקציב ביו 1.5 מיליאד ל-2 מיליארד. אנחנו

יודעים שלא יגעו בהחזרי חובות או בתקציב הבטחון ובתקציב הפיתוח, ואנחנו נמצאים

בסד של 16% תקציב רווחה, כולל הביטוח הלאומי. אני מאד מודאגת. אני חשה שמי

שיפגעו בהם יהיו רק או כמעט רק האוכלוסיות החלשות.

אנחנו מתגאים וגאים בעובדה שהמדינה דאגה לכך שנכי צה"ל יקבלו קיצבאות

שמאפשרות להם לחיות בכבוד. אי-אפשר לומר את זה לגבי כלל הנכים האחרים. חלק מחנכים

האחרים חיים מקיצבאות חרפה שחלק מהן הן קיצבאות רעב.

ועוד לאנשי האוצר, ביחס לרפורמה במס. גם בעבר רצפת המס לא כללה את מקבלי שכר

מינימום. עובדה היא שמקבלי שכר מינימום שילמו 30 ש"ח מס הכנסה. יש לי רושם שגם

הפעם, בשיקולים שלכם לרפורמה, לא הובא בחשבון העדכון בשכר המינימום שיהיה ב-1

באפריל הקרוב, שאז שכר המינימום יהיה מעבר לרצפת המס המוצעת ברפורמה. לכן הרפורמה

שהאוצר מתכוון לעשות במס הכנסה לא תקל על מקבלי השכר הנמוך.

רן כהן;

לפי התכנית המוצעת, 260 אלף נישומים בעשירון התחתון ובעשירון השני אינם

מקבלים שום הטבה במיסוי. לעומת זאת הם ישלמו עלויות של ביטול סובסידיות, תחבורה

ציבורית, חלק מהאגרות. זה הציבור היחיד בעצם שאיננו מקבל דבר, זאת אומרת שמה

שהוא מקבל הוא מחזיר. הציבור הזה מקופח נטו. או אולי אני טועה.
היו"ר א י נמיר
אני מקווה שנשמע על כך במהלך הישיבה.

אני מבקשת מישראל ערד, תן לנו מושג על כל אוכלוסיות הנכים שמקבלים קיצבאות

מהביטוח הלאומי, כמה הם בסך-הכל, והתפלגות.

י י ערד;

האוכלוסיה הגדולה של מקבלי קיצבאות נכות מהביטוח הלאומי, מה שנקרא קיצבאות

נכות כללית, מקיפה היום כ-70 אלף נכים. העיקרון לתשלום הקיצבה הוא לא קשר סיבתי

אלא העובדה שאדם, כתוצאה מליקוי גופני או נפשי, איננו יכול להשתכר כדי מחייתו או

שיכולתו להשתכר מעבודה, בגלל נכותו, הצטמצמה ביותר מ-%50. זה כולל כמעט את כל

סוגי הנכים. התנאי הוא שיש להם לפחות 40% נכות, ולגבי כל ליקוי יש מחירון.

יש כמה סוגים של קיצבאות. יש קיצבה חודשית שמבוססת על העיקרון של ההכנסה

המינימלית המובטחת, זאת אומרת לא גלומות בה הבעיות הנובעות מהנכות עצמה אלא היא

מסוג הפתרונות שהמדינה נתנה לאוכלוסיות שונות - הבטחת הכנסה מינימלית כמו, למשל,

קיצבאות זיקנה עם השלמת הכנסה.היו"ר אי נמיר;

כמה זה בכסף.

י' ערד;

555 ש"ח ליחיד ו-832 ש"ח לזוג.

הקיצבה הזאת היא מינימלית לקיום ואין לה כל קשר לעובדה שאדם שלא מסוגל להשתכר

יש לו גם מגבלות אחרות. לכן יש עוד דברים שמתייחסים לנכים, ואזכיר את הנכים

שאינם יכולים לתפקד במשק ביתם. כאן יש שלוש דרגות של קיצבה, הגבוהה שבהן היא 832

ש"ח לחודש נוסף לקיצבת הנכות, ויש עוד שתי דרגות ביניים.

היו"ר אי נמיר;

כמה כסף זה?

י י ערד;

הקיצבה הגבוהה היא 150% של הקיצבה ליחיד,זאת אומרת קיצבה וחצי - 832 ש"ח.

הקיצבה הנמוכה היא מחצית הקיצבה ליחיד - 275 ש"ח. דרגת הביניים היא 555 ש"ח.

תחום אחר שהמוסד לביטוח לאומי אחראי לו, שאנחנו מחשיבים אותו ושיש לו תוצאות

יפות הוא התחום של שיקום מקצועי. מדובר על שיקום החל מהכשרה אינדיבידואלית,

ואציין את הלימודים באוניברסיטה. אנחנו סבורים שהשכלה מתאימה מסייעת ונותנת לנכה

סיכוי להתקדם וככל שתהיה לנכה השכלה יותר גבוהה הוא יוכל להשתלב בעבודה. יש

הישגים ואנחנו בודקים את הדברים עם היד על הדופק.

רן כהן;

איך זה מתקשר לנושא של תעסוקה, אבטלה ודמי אבטלה?

י י ערד;

לגבי דמי אבטלה, אנחנו לא מכירים במושג "נכה". האיש עבד ויש לו תקופת אכשרה -

הוא זכאי לקבל דמי אבטלה, אלא אם הפסיק את עבודתו בגלל החמרה טוטלית במצב

בריאותו, ואז הוא זכאי לקבל קיצבת נכות. מי שעבד רכש לעצמו זכויות.

אני רוצה להזכיר שנושא הניידות לא מעוגן בחוק אלא בהסכם בין האוצר לבין המוסד

לביטוח לאומי. אנחנו חושבים שרצוי לעגן את הנושא הזה בחוק. העיקרון בתשלום קיצבת

הניידות הוא שאם נכה מצליח להשתכר מעבודה סכום העולה על הקיצבה ליחיד, זאת אומרת

מעל 555 ש"ח, זכאי להוצאות ניידות גבוהות יותר. קבענו שנכה המשתכר מעבודה זכאי

לקיצבה כפולה מזו המשתלמת לבלתי משתכרים, כי ההוצאות שלהם, גם כדי להגיע לעבודתם,

גבוהות י ותר.

חשוב לציין שעד היום לא נמצאה דרך להתייחס לנכה במצב קשה שגם לא מתפקד בבית

וגם זקוק לקיצבת ניידות. גם לנושא המכשור, שביחס אליו הגשנו הצעות לוועדת העבודה

והרווחה, לא נמצא פתרון עד היום.

נכה ידיים, למשל, זקוק ל ,VAN-ומטבע הדברים הוא צריך מכשור שיהיה תחליף

לידיו, והוא הדין נכה רגליים - מכשור שיתאים לרגליו. חלק מההוצאות על הרכב

הראשון הן בלי מיסים אבל ההוצאות של הנכים האלה גבוהות יותר מקיצבת הניידות.

אנחנו מנסים למצוא פתרון לנושא הזה.
היו"ר אי נמיר
אני רוצה שנחזור לפרופורציות נכונות. נכים במצב קשה שזקוקים ל ,VAN-מספרם

כ-90. אתם מדברים על עיסקת חבילה שמחייבת התייעצות לפי סעיף 200, זאת אומרת או

הכל או שום דבר. בחבילה הזאת יש הרעה לאלפי נכים. בחדרי מתקיימים דיונים מתמשכים

עם האוצר. כל עוד זו תהיה עיסקת חבילה אחת - אל תזרקו לנו את הנושא של .VANאנחנו

לא נוכל להקל על 90 נכים שמצבם קשה ביותר תמורת החמרות קשות ביותר על אלפי נכים.

אני רוצה שהמוסד לביטוח לאומי יציג את הדברים בצורה אובייקטיבית.
רן כהן
האם ההתניה של הא בהא תליא היא של הביטוח הלאומי או של האוצר? זה צריך להיות

ברור.
י י ערד
העמדה שלנו ברורה, אנחנו חושבים שהסכם הניידות הוא לא מעגל סגור. יש מקום

לשפר ללא התניה.

בג"צ חייב אותנו לקבוע כללים ובמסגרת הכללים האלה למצוא פתרון לנכה שהגיש .

תביעה לבג"צ. הצענו הצעה ונדרשנו על-ידי האוצר להעמיד מולה סעיפים אחרים בהסכם

הניידות, שבהם נסכים לוותר, ואז אפשר יהיה לדון בהצעתנו.

רן כהן;

ההתניה היא לא אצלכם.
י' ערד
לדעתנו, צריך לבצע את החלטת בג"צ ללא שום התניה. המנכ"ל שלנו כתב בענין זה

מכתב לראש הממשלה ולשר האוצר.

היו"ר א' נמיר;

בנושא הבג"צ יהיה דיון מיוחד.
י' ערד
בהתאם לחקיקה הקיימת לא ניתן לתת גם קיצבת ניידות וגם קיצבה לצרכים מיוחדים.

לפני הפגרה היגשנו הצעות לתקנות בענין זה.
היו"ר אי נמיר
למי?
י' ערד
לוועדת העבודה והרווחה.
היו"ר אי נמיר
הצעות שבאות להיטיב הוועדה מאשרת אותן ללא דיחוי. אם אתם באים בהצעה שיש בה

מלכוד - אנחנו לא מסכימים. שאלתי את משה בוטון והוא אמר שאנחנו ביקשנו שתביאו לנו

הצעות לתיקונים. אין בידנו הצעות לתיקונים. תברר את הדבר הזה אחרי הישיבה.י' ערד;

נכים קשים, שלמרות נכותם הפיסית הקשה מצליחים לעבוד, החוק עד היום לא מאפשר

לתת להם עזרה ביתית וטיפול אישי. אנחנו בודקים עכשיו כדי שהם יקבלו עזרה ביתית

וטיפול אישי .
הי ו"ר אי נמיר
תבדקו מיד גם אם העברתם אלינו את התקנות. העיכוב לא יהיה של ועדת העבודה

והרווחה.
י י ערד
יש הרבה נכים שהם חברי הסתדרויות שונות ולא סומכים על עצמם במה שקשור לתשלום

ביטוח רפואי. יש הסדר, לגבי הנכים האלה, שאנחנו מנכים מהם סכומים לביטוח רפואי.

כל נכה שאיבד כושרו להשתכר מבוטה בביטוח רפואי, באמצעותנו, ויש לו כל הזכויות כמו

לכל חברי קופות-החולים.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

כמו בהט"ס.

י' ערד;

כן.
רן כהן
כל אחד בוחר לעצמצו את הקופה?
י י ערד
בוודאי. אנחנו לא מתערבים בזה.
היו"ר א' נמיר
הם לא מתקבלים ל"מכבי". לשתי אוכלוסיות שאני מכירה יש בעיות קשות מאד להתקבל

ל"מכבי" - מבוגרים ונכים.

ואשר לתקציב. אני מבקשת לדעת אם במוסד לביטוח לאומי התקבלו איזה שהן הנחיות

לגבי קיצוץ גלובלי, קיצוץ הלקי, הקפאה, מה ידוע למוסד לביטוח לאומי לגבי התקציב

לשנה הקרובה?
י' ערד
במוסד לביטוח לאומי קוראים עיתונים.
היו"ר אי נמיר
אתם לא קיבלתם שום הודעה?

י י ערד;

לא קיבלנו מהאוצר כל הודעה מהאוצר בנושא הזה. גם ממלא מקום השר שלנו לא קיבל.

אנחנו יודעים, מהעתונות, שיש מחשבות מרחיקות לכת לגבי קיצבת ילד שני. עד סוף

ישיבת המינהלת אתמול בצהריים עדיין לא היה מידע מוסמך מהאוצר. אני בדקתי באוצר.

האוצר לא מערב את הביטוח הלאומי בהכנת התקציב.היו"ר א' נמיר;

נשמע את אוהד מראני .
א' מראני
ראשית, אנחנו לא דנים עדיין על קיצוצים לא עם משרדים וגם לא עם ועדות הכנסת.

יש תכנית כלכלית שמתגבשת באוצר. אנחנו מחווים שהיא תוגש לממשלה לשמיעה ראשונה

ביום ראשון הקרוב.
הי ו "ר אי נמיר
מחר ומחרתיים לא תהיינה ישיבות ממשלה?

א' מראני ;

זה נדחה ליום ראשון. הישיבה הראשונה תהיה ביום ראשון.

אנחנו לא דנים עדיין עם המשרדים השונים ועם בעלי הענין השונים על התקציב.

אנחנו מגבשים הצעות. לאחר ההצגה בממשלה יהיו דיונים עם המשרדים. אין כוונה להחריד

אוכלוסיות. אנחנו לא אלה שהפחדנו את הנכים והפצנו שמועות על קיצוץ בקיצבאות

הנכים.

היו"ר אי נמיר;

מי מודיע לתקשורת?
א י מראני
אינני יודע.

הי ו "ר אי נמיר;

הדברים אינם מודלפים מהכנסת. אני שואלת ברוח טובה; מאין יוצאים כל הסיפורים?

מישהו מוצץ אותם מן האצבע?

א' מראני;

הרבה ידיעות שראיתי מצוצות מן האצבע, בחלק מהן יש גרעין זה או אחר של אמת.

אני לא ראיתי בעתונות שום ידיעות על קיצבאות הנכים.

שואלים מה הקיצוץ בתקציב.

אני רוצה להודיע לוועדה שאין קיצוץ בתקציב. תקציב המדינה גדל. יש בעיה בהצגת

התקציב. כולם מדברים על סעיפים שפוחתים. בסך הכל תהיה עלייה ניכרת מאד בתקציב

המדינה. נטו התקציב לא יקוצץ, נהפוך. עם זאת, יהיו סעיפים שבהם יהיה קיצוץ.

הי ו "ר אי נמיר;

איזה?

א' מראני ;

אני לא חושב שאחרוג ממנהגנו, עם כל הכבוד, אם לא אציג את תקציב המדינה לכנסת

לפני שהוא הוגש לממשלה, מה עוד שאין בטחון שמה שמוצע זה יהיה התקציב. . יש הצעות

של האוצר. הממשלה לא מקבלת את הצעות האוצר. ההצעה תוגש לממשלה, יהיה דיון מעמיק

ואחר-כך יתקבלו החלטות. אחר כך הממשלה תציג את התקציב לכנסת.
היו"ר אי נמיר
אתמול בערב טיפלו אלי מנכ"ל משרד העבודה והרווחה וסיפר לי שהממשלה מינתה שני

שרים - שחל ומרידור - שיקבעו מאיפה לקצץ. הודיעו לו שעל משרד העבודה והרווחה

הוטל לקצץ 11 מיליון ש"ח. זה לא קיצוץ? זו לא פגיעה באוכלוסיות החלשות? א0 הודיעו

על כד למנכ"ל המשרד פירוש הדבר שזה הוחלט.
א' מראני
לשנת 1989 ניתנו תוספות תקציב מעבר ליכולת האוצר והמשרדים לממן אותם. גם משרד

העבודה והרווחה קיבל השנה תוספת של 65 מיליון ש"ח, בלי הביטוח הלאומי, נטו רק

משרד העבודה והרווחה. השפל המסויים שיש במשק וגם האינתיפאדה גרמו לירידה בהכנסות

ממיסים. ואני רוצה להזכיר שהוחלט על תוספת תקציב למשרד הבטחון - 230 מיליון ש"ח

- למלחמה באינתיפאדה. הממשלה החליטה שסכום של 130 מהסכום הזה ימומן על-ידי קיצוץ

בפעולות המשרדים האזרחיים. הממשלה מינתה את השרים שחל ומרידור והם הגישו הצעה

לגבי מחצית הסכום של 230 מיליון.
ש' ארבלי-אלמוזלינו
אתה מדבר על תקציב 1990?

א' מראני;

1989.

רפורמה במס הכנסה - הנתונים ששמעתי כאן על סף המס לא נכונים. סף המס יותר

גבוה. אם אתם רוצים לשמוע על הצעות האוצר לרפורמה, אני מציע שתזמינו את נציב מס

הכנסה.

היו"ר א' נמיר;

מותר לו להציג את זה בפני ועדה של הכנסת?
א' מראני
לא אמרתי מתי להזמין אותו.

לשאלתו של חבר-הכנסת רן כהן, איך מכלול הצעדים - אגרות, סובסידיות, סף המס -

איך זה ישפיע על האוכלוסיות החלשות.

רן כהן;

אוכלוסיות שהכנסתן עד 1,000 שקל.

א' מראני;

לפי ההערכה שלנו, 5 העשירונים הנמוכים לא ייפגעו במאומה ממכלול הצעדים

ברפורמה במס הכנסה. הם לא ייפגעו ולא יהנו. הם לא ייהנו כי הם מתחת לסף המס.

ההצעות השונות שמדובר עליהן לא יחולו אלא על בעלי הכנסות גבוהות יותר. הפגיעה

מתחילה בעשירונים היותר גבוהים, בחמשת העשירונים העליונים. אין עדיין החלטה לגבי

הסובסידיות, יש דיונים בנושא. הענין מורכב. לא מדובר בסכומים אדירים.

רן כהן;

אני מדבר על שני העשירונים התחתונים. שם אין תוספות. שם יש רק הכבדות ישירות

או עקיפות. יהיו העלאות מחירים, אגרות.היו"ר א' נמיר;

קיצבאות ילדים. הזכאים לא באים לקבל את הכסף.

רן כהן;

אנחנו יודעים שיש אנשים שלא מממשים את זכאותם לקיצבת ילדים. אתם אומרים שאת

הסובסידיות יספגו היצרנים אבל אנהנו יודעים שזה יתגלגל על הצרכנים. 160 אלף

ייפגעו מזה, ההוצאה שלהם תגדל והם אינם מקבלים שום הטבה במיסוי, כי הרפורמה תחול

רק על מי שמקבל שכר יותר גבוה. אני רוצה שנסכם שתהיה פגיעה נטו באלה שישלמו יותר

ולא יקבל הטבות.

י' צבן;

הנפט להימוס התייקר ב-5%.
היו"ר א' נמיר
נחזור לענין הנכים. ישראל גלובוס, בבקשה.

א' מראני;

לפי מיטב ידיעתי, ואני קצת יודע, לא מדובר על הצעה להרע,

י' צבן ;

אז תציע לשר האוצר להודיע שאין שום כוונה לפגוע.
היו"ר א' נמיר
תודיע את זה בסוף הישיבה.
י י גלובוס
אני מרגיש מאד נוה בוועדה הזאת, כי אני מרגיש שאני מיוצג. הדברים שנאמרו

בפתיחה - אלה שרציתי לשמוע.

הבעיה שלנו היא חוסר יידע. לגבי הנכים אין דבר ברור, ולכן אני מצפה לשמוע מה

שהציע חבר-הכנסת צבן, שתהיה הודעה שאין פגיעה בקיצבאות הנכים. חוסר היידע זה

הדבר הגרוע ביותר. אני מציע שהדבר הזה יירד מסדר היום. אם נשמע דבר מוסמך, שאין

כוונה לפגוע בציבור הנכים - נושא הקיצבאות נוגע באיזו שהיא צורה ל-400 אלף נכים -

כולם יירגעו. אנחנו מקבלים טלפונים מהציבור החרד.

אני מודה ליושבת-ראש הוועדה שהזמינה אותנו והעלתה את הנושא.
הי ו "ר א' נמיר
הלחץ שחיה עלי מצד הנכים בגלל אי-ודאות ובלבול היה נורא.
י י דורון
יש לנו קרוב ל-72 אלף נכים שחיים מקיצבת נכות. גובה הקיצבה 550 ש"ח. ואני לא

צריך לספר מה ההוצאות של נכה.י י צבו ;

550 ש"ח לנכה שאין לו כושר השתכרות.

י' דורון;

לנכה שצריך לשלם שכר דירה, מיסי ועד, השמל, מים - ונכים משתמשים במים המים

יותר מאשר לא-נכה. גם בהשמל הנכה משתמש יותר, כי הרגליים שלו לא מתפקדות בחורף

והוא צריך לשמור על ההום שלהן. הסכום שנכה מקבל מוביל אותו לקו העוני ואצל הנכה

קו העוני הרבה יותר המור.

בעיתון ידיעות אהרונות פורסמה ידיעה שלא יפגעו בקשישים ובעיירות פיתוח. לא

הזכירו את הנכים. זה אומר דרשני, אם לא הזכירו את הנכים סימן שיש כוונה לפגוע

בהם. אם אני קורא שישראל קיסר מבקש לא לפגוע בציבור הנכים והקשישים, זאת אומרת

שהיתה כוונה לפגוע בהם. ניסיתי לברר את הדברים עם האוצר. קיבלתי תשובה מעורפלת.

רק אתמול בלילה קיבלתי הודעה טלפונית שלא יפגעו בדו"ח ששינסקי. עד אז היינו

בערפל. אני שואל את עצמי אם אני יכול להאמין שאם אומרים לא אכן לא יפגעו. אנהנו

רוצים בטחון, שיפסיקו לטרטר אותנו ולהעלות הצעות שיורידו מה שאין לנו.

יש לי אשה נכה בשתי ידיה, היא זקוקה למכונת כביסה. אין לה פטור. יש דברים

שנכה חייב לקבל אותם. אנהנו נמצאים תמיד במצב שאנהנו צריכים להתגונן, ונראה לי

שעושים לנו את זה בכוונה כדי שנאבק על מה שרוצים להוריד ולא נזוז קדימה.

בעקבות ההלטת בג"צ העלה האוצר הצעות שונות, בין היתר מבחן הכנסה וכן לגבי מי

שמקבל אהזרת הוצאות רכב ממקום עבודתו. במועצת הביטוה הלאומי יושב נציג של ארגון

הנכים וקיבלנו מידע שהאוצר מפעיל להץ. הביטוה הלאומי עומד על המשמר ולא מסכים אבל

האוצר מפעיל להץ על הביטוה הלאומי ואומר שהוא לא יישם את ההלטת בג"צ אלא אם יתקבל

מה שהאוצר מבקש, וכאן הועלו הצעות שיפגעו בציבור הנכים. אני מקבל קיצבה כי הרכב

הוא הרגליים שלי. גם בריאים מקבלים אהזקת רכב אבל אני מקבל כי זה הרגליים שלי.

אין מקום שמפני שאני מקבל אהזקה ממקום עבודתי יפגעו במה שאני מקבל בשביל הרגליים.

זה לא מקובל עלינו. זו לא רק הרגשה אלא אנהנו יודעים שיש מגמה ללהוץ על ציבור

הנכים.
ואני רוצה להעלות ענין נוסף
כשאנהנו באים לההליף את המכונית שלנו אנהנו

נאלצים להוסיף, כשמדובר במכונית קטנה, בין 3,000 ל-7,000 ש"ח. כשמדובר במכונית

אמריקאית לנכים קשים, התוספת היא 20 אלף ש"ה. ההישוב לא נעשה לפי מה שכתוב

בהסכם הניידות. זה בניגוד להסכם. פניתי בענין זה לישראל ערד ואולי הדבר יתוקן.

מכונית מסוג איירונסיד לנכים - אומרים שצריך לקזז מנכים אהרים. המיסוי על רכב

איירונסיד נמוך אבל אם אתה רוצה להוסיף גם אביזרים, זה דבר אהר. מה יקרה איתי

לאיור 33 הודשים, לפי איזה הישוב אמכור את האוטו כדי שאוכל לההליף אותו? כפי

שאמרתי, המיסוי על מכונית מסוג איירונסיד הוא נמוך אבל מוכרים לנו לוקשים. אומרים

לנכים קשים,ה, הבר יה אתם תקנו מכונית מסוג איירונסיד, את המעלית תקנו בכסף שלכם.

איך? הכסף שקיבלתי תמורת המכונית שמכרתי איננו מספיק לקנות מכונות גדולה ואיך

אקנה מעלית? לנכים יש בעיה קשה. מזגן, זה הייב לפי ההוק. אנהנו חייבים לשלם

תמורתו. למה? אנהנו צריכים לההליט שאנהנו דנים לא רק על השאלה איך עוצרים מגמות

אלא גם על איך מתקדמים קדימה.
י' לב
אם זו לא בושה להיות נכה, זה גם לא כבוד כל כך גדול. אני מתהיל לחשוב שזו

בושה. אני הושב שההתייחסות אלינו גורמת לכך שאנהנו הולכים ונדחקים לפינה. יש נכים

בדרגות שונות. בראש הסולם עומדים נכי צה"ל. אנהנו יורדים בסולם. ויש נכי סי .פי.

יש נכים שמבחינה הזותית הם דוהים ולכן יש מי שהושב שמוטב שיישבו בביתם. אני הושב

שהגיע הזמן למסד ולעגן את הדברים בהוק.ויש הנושא של בדיקות חוזרות.
היו"ר אי נמיר
אנחנו מכירים את זה.

י' לב;

ולסיכום, אני מבקש שהדברים יהיו מעוגנים וברורים ולא נושאים לוויכוהים.

י י צבן ;

איפה אנחנו עומדים בהסכם הניידות?
היו"ר א' נמיר
אנחנו מחכים לתשובה של משרד הבריאות. יש דרישות שלנו ביחס לארבעה דברים

שאנחנו דורשים שהם ייכללו ויש בעיה של הוועדות הרפואיות. זה תקוע במשרד הבריאות.

שי איבגי;

כאשר נכים אמורים להופיע בפני ועדה רפואית הם מצולמים בוידאו, והצילומים

מציגים את הנכה בצורה מעוותת. בכלל, כאשר אתה מצלם בוידאו אתה יכול לעשות מהסרט

מה שאתה רוצה, והוועדה עושה מה שהיא רוצה. קטוע רגליים שצולם בוידאו - הפיחתו לו

אחוזי נכות. הטרטור שעובר הנכה, זה מזעזע.

אני חושב שהמוסד לביטוח לאומי צריך לחדול מזה. הגיע הזמן שיפסיקו לטרטר את

הנכים.

רן כהן ;

בראשית דברי יש שני דברים שאני מפנה אותם לאוהד מראני ודרכו לשר האוצר: 1)

לא ייתכן שתהיינה אוכלוסיות מאד רחבות ומאד חלשות, שהתקציב הבא יוסיף ויפגע בהן

ויוריד אותן יותר, במכה אדירה, בהשוואה למצב הקשה בלאו הכי שהן נמצאות בו עכשיו.

2) לא יכול להיות שהכנת התקציב תהיה מכת טלטלה אדירה על אוכלוסיות שלמות גם כשלא

מתכוונים להרע להן. בהתחלה הזקנים היו מבוהלים, למה? אחר-כד התחילו לסנן ולהדליף

גם לגבי הנכים ואחר-כד לגבי קיצבאות הילדים.

צריך להביא בחשבון שתקציב זה לא רק מספרים. תקציב עוסק גם בבני אדם וצריך

להביא בחשבון מה הם חשים ומה הם מרגישים. צריך לבקש מהאוצר שיקום ויגיד שלא יפגעו

בקשישים, בנכים, באלמנות וכו'. זה היה בעבר. אני זוכר שהוכנו הצעות תקציב ואמרו

שבאוכלוסיות של מקבלי קיצבאות - הבטחת הכנסה, השלמת הכנסה, קיצבאות ילדים וכו'-

לא תהיה פגיעה. זה יצר סטביליזציה חברתית. עכשיו קורה פה דבר מדהים, ואני מבקש

ממך, אוהד מראני , שתעביר את הדבר-ים לאנשים שלכם באוצר: יש רק אוכלוסיה אחת שקטה

ורגועה - אוכלוסיית העשירון העליון והמאון העליון. הם יודעים שמכל הסיפור הזה הם

ייצאו רק ברווח. הסובסידיות יגרדו להם בקצה והתוצאה נטו שהם יהיו מורווחים. אם מה

שתה אומר מיועד להרגיע - נציין את זה בקומוניקט ונודיע שאין ולא תהיה כוונה לפגוע

בנכים, ונראה את זה כהתחייבות.

עם כל הכבוד, משרד האוצר מדבר לא רק על תקציבו אלא הוא מדבר על תקציבים

הנוגעים לביטוח לאומי כמוסד לאומי. אני יודע בוודאות שעד לרגע זה לא היתה לא

פגישה, לא התייעצות, שום דבר שהמוסד לביטוח לאומי התבקש להגיד מלה שלו על התקציב

הבא בנוגע לאוכלוסי ות שנוגעות לו. זה כמו לצפצף על האנשים. זה לא יכול להיות. זה

לא נורמלי ולא נורמטיבי .אשר לנכים. אני חושב ש LINKAGE-בין ההטבות לאלה שצריכים לקבל אותן בדין לבין

החמרות שרוצים להטיל הוא לא מוסרי. לא יכול להיות שיתפסו אדם שסובל ויאזנו את

הצרכים שלו עם הנאה למישהו אחר. אם יש גנב - שיתפסו אותו. אם יש גנב בשוק, לא

צריך להעניש את כל השוק או להעניש מישהו אהר שלא פשע.

אני חושב שאנחנו צריכים לתבוע חד-משמעית שלא יהיה LINKAGEביחס למה שמגיע ומוכר

כמגיע על-ידי הביטוח הלאומי , ושגם האוצר מסכים לזה.

מה שקורה בהסכם הניידות זה בלתי נסבל. אני נוסע במכונית שבה חלונות חשמליים.

א' מראני;

אתה שייך לעשירון העליון.

רן כהן;

ייצור המכוניות היום הוא כזה, זה נעשה ב.BUILT-IN- לא יכול להיות שיינתן

פטור על רכב שיש בו חלונות חשמליים אבל הנכה יצטרך לשלם בעד החלונות החשמליים,

נעילה אוטומטית, מעלית. מה שהיתה לגביו התחייבות ב-1986 צריך לחיות כלול בהסכם

הניידות - חולי דיאליזה, לב נשימה, זה מתחיל להיות גובל בקטסטרופה של חוסר גישה

הוגנת אלמנטרית. מאות או אלפים מהאנשים האלה מתו בלי שהם נהנו מהדבר הפשוט שאפשר

היה לתת להם בחי יהם.
ש' ארבלי-אלמוזלינו
ההודעה של נציג האוצר, אוהד מראני, שלא יפגעו בנכים, לא מרגיעה אותי.
א' מראני
לא הודעתי את זה.
ש' ארבלי-אלמוזלינו
התמונה איננה ברורה עדיין. אנחנו מבולבלים, איך הקבוצות הנוגעות בדבר לא

תהיינה חרדות למה שעלול להיות ולהתרחש עליהן כתוצאה ממה שיהיה בתקציב המדינה

ל-1990/91?

אנחנו קוראים הודעות שונות. פעם אנחנו קוראים ששיעור מס הכנסה יהיה עד 51%.

היום מבטלים את זה. יש לחצים של בנק ישראל שזה לא יהיה. צודק חברי7כנסת רן כהן,

שהקבוצה שתהיה תמיד נשכרת זו הקבוצה שבעשירון העליון ובמאון העליון.

אותם שרים שתמכו ברפורמה שהיתה במס מכים היום על חטא. כאילו לא ידעו מה

תהיינה ההשלכות, כאילו לא ידעו מה יוזרם לכיסי העשירון העליון. אם מכים על חטא -

אפשר לתקן את המעוות. סכום של מיליארד וחצי הלך כל שנה, אל ניתן שזה ילך גם בשנה

הבאה. יש הרבה מה לעשות בסכום של מיליארד וחצי . צריך לעשות צדק בחברה הישראלית

ובמדינת ישראל.

מצד אחד מודיעים שמבטלים סובסידיות לחלב, ביצים ועוף ומצד שני באים ואומרים

שלא יבטלו את הסובסידיות.

היו"ר אי נמיר;

אתמול אמרו שיקבעו את הביטול לפי עליית המחירים.

ש' ארבלי-אלמוזלינו;המחירים לא יעלו? החקלאים יספגו את הביטול הסובסדיות? זה לא רציני. לא מעלים

הצעות רציניות ולא דנים בהצעות רציניות.

קיצבאות זיקנה ושאירים צמודות לשכר הממוצע. הם תשונה ההצמדה ותהיה הצמדה למדד

המהירים - זו פגיעה קשה מאד. זה צריך להיות מובא לכנסת אבל כבר למדנו מהעבר.

היו"ר אי נמיר;

כמו הוק ההסדקים במשק.

שי ארבלי-אלמוזלינו;

נכון. זה מועבר לוועדת הכספים ומאושר שם. שם מתנהל מסהר ולא דיון לגופו של

הענין.

אני מקווה שלא יפהיתו בקיצבאות הזיקנה ולא יטילו עליהן מס הכנסה. ירדו מזה

בינתיים אבל איש לא יכול לדעת אם לא יהזרו לזה. כל אלה שילמו מס הכנסה על ההכנסה

הזאת ולא ייתכן שהם יצטרכו לשלם עליה עוד פעם מס הכנסה. לא יעלה על הדעת שהאוצר

לא נוגע באלה ההוסכים פנסיה בבנקים ותמיד הוא פונה לעבר הביטוח הלאומי. חסכון

בבנקים - זה טאבו, בזה לא נוגעים. ביטוח מנהלים - שם לא נוגעים. אלה מבוטחים טוב.

נראה שהביטוח הלאומי לא שווה כלום אצל האוצר ולגביו האוצר מכין גזירות ומעמיד את

הביטוח הלאומי בפני עובדה מוגמרת.

כפי שאמרתי, שינוי בשיטת ההצמדה זה פגיעה. שינוי בסובסידיות, אפילו סף המס

יועלה, זה יהיה פגיעה כי יקהו יותר מאשר יתנו.

אני קוראת שההוצאה החודשית, בממוצע, למשפחה בת ארבע נפשות - היא 3,040 ש"ח .

מה יעשו אלה שהכנסתם היא שכר מינימום? איך הם מתקיימים? איך הם מסתדרים? האם

מישהו נותן את דעתו על כך?

בענין הילדים - יש לי חשש כבד מאד, והלוואי שאתבדה. רק 62 אלף מהשכירים

קיבלו קיצבת ילד ראשון המגיעה להם. למעלה מ 42-אלף לא קיבלו את הקיצבה הזאת אם

כי הם זכאים לקבל אווזה, והכסף נשאר אצל המעסיקים.

מבחן הכנסה? מצד אחד נהפוך את עם ישראל לרמאים שלא מצהירים אמת ומצד שני יהיו

כאלה שלא יקבלו את מה שמגיע להם כדין, וביניהם יהיו גם הנכים. החשדות שלי כבדים

מאד מאד ממה שעלול להתרחש. המחירים יעלו. האינפלציה לא ירדה לסיפרה אחת,

והלוואי שלא נעבור את ה-%20. על פי ההצעות המתגבשות לא רואים את זה. אני יוצאת

מהישיבה הזאת ללא תמונה ברורה. אוהד לא יכול להגיד דבר בנוגע לתקציב שעדיין לא

התגבש. הממשלה לא דנה בו ופרט לנושא של יום לימודים ארוך, שלא יודעים מאין יבוא

הכסף, אנחנו לא שומעים דבר. בסופו של דבר תהיינה גזירות. אני לא יודעת אם הציבור

יאהב את התכנית הזאת. אנחנו חייבים לעמוד על המשמר לגבי האינטרסים של אותן

הקבוצות הנמצאות במסגרת של הביטוח הלאומי שלא ייעשה להן עוול משווע.
י' צבן
אני מציע, גברתי היושבת-ראש, אם אתה מוכנה, שנתקשר, בשם הוועדה, עם שר האוצר

או לפחות עם סגנו, לגבי הדברים שלכאורה נאמר שאין כוונה לפגוע בהם, שתהיה הכרזה

ברורה שתרגיע את האוכלוסיות האלה. אוכלוסיית הנכים לא דומה לאוכלוסיה אחרת, והוא

הדין אוכלוסיית הזקנים.

אני מבין מדוע אוהד מתקשה לומר דברים מוחלטים. מפזרים הודעות על גזירות

ואחר-כך יש הרגעה. זו שיטה קבועה בממשלה ובאוצר, כתוצאה ממבוכה ובלבול שיש שם.

זה מזכיר את הסיפור על העז. מגדלים עזים ואחר-כך שוחטים אותם, מוותרים עליהם,

אולי כדי לראות איך זה משפיע על הציבור. בשיטה זו אפשר לדרוך במקום, לדבר על

גזירות ואחר-כך לסגת מהן ואז ותהיה אווירה יוצאת מן הכלל כמו אווזה קבוצת כדורגל

שהפסידה אחד-שני ים במקום אחד-ארבע. קשה לאוהד להתחייב. זה חלק מאיבוד התחמושת.כל הנושא של מגמות באוצר, שהולכות ומתחזקות, למדיניות סלקטיביות, דורש דיון

יותר רציני. ביקשתי שנזמן כאן דיון עם שר האוצר, עם ראשי משרדו, עם כמה

מהפרופסורים בתחום השירותים החברתיים -- פרופסור דורון ואחרים -אנשי הביטוח

הלאומי, ההסתדרות, כדי לדון על הענין.

ביקשתי שקלראת הדיון יבדקו, אולי גונזלס בספרד, ששר האוצר משבח אותו, אולי

הוא פגע בקיצבאות הילדים ובחינוך. הוא לא פגע. גם תאצ'ר לא פגעה. רק כאן,

בירושלים נוגעים במה שאיש לא העז לנגוע. מחר יעשו מבחן הכנסה ויבטלו סובסידיות.

תבטלו סובסידיות, לחלב למשל, לפי מבחן הכנסה. עייפנו מזה.

גברתי היושבת-ראש, בענין ניידות רכב, אני לא יודע כמה סבלנות יש לך. אנחנו

נהיה שותפים לפשע אם נסתפק רק בלחץ מצד הוועדה הזאת, כשלוקחים נכים קשים ומחזיקים

אותם כבני ערובה, במשך שנים, בגלל הסדר צודק או לא צודק לגבי נכים פחות קשים.
היו"ר א' נמיר
מה אתה מציע?

י' צבן ;

חקיקה של הכנסת. תראי איך יתחילו לרוץ אלינו. האוצר ומשרד הבריאות ירוצו

לפתחך, כמו שהיה בחוק שכר מינימום. זו הדרך היחידה. נתחיל בחקיקה והם יגיעו. נלך

בענין זה עד הסוף. זו הדרך היחידה. כל דבר שניתן להגדיר בתקנות ובצווים ניתן

להגדיר גם בחוק. אין דרך אחרת. זו הדרך היחידה, אחרת אנחנו נוכל להיות שותפים

לתהליך של סחבת, עם כל הכוונות הטובות שלנו, עוד שלוש-ארבע שנים.

האם נעשה נסיון להגיע עם ארגוני הנכים לדרכי הוקירה מוסכמות? לא. יש מקרים של

הונאה. צריך להיות מודעים לזה, אבל אי-אפשר לקחת אותם ולהחשיד על פיהם את כל

ציבור הנכים. אדם נכה וחושדים בו שהוא לא נכה - זה דבר נורא. אם צריך להעדיף מה

להיות, שקרן או נכה, אני מעדיף להיות שקרן, אבל לא ייתכן שאני אהיה גם נכה וגם

שקרן.

אני חושב שצריך לגבש מרושבה על דברים מוסכמים, איך חוקרים. צריך להגיע להסכמה

איך ובאיזו צורה חוקרים, כדי לא לפגוע ועם זאת להשיג מה שרוצים להשיג.

היו"ר א' נמיר ;

פני למעלה מחצי שנה היועץ התחייבות של מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי שהמעקב

באמצעות חברות השמירה הפרטיות, צילומי הוידאו, המצלמה הנסתרת, כל אלה ייפסקו. אני

רוצה לכתוב למנכ"ל המוסד לביטוח לאומי שיודיע חד-משמעית לוועדה אם זה הופסק או

לא.

מה קרה בכנסת הקודמת בנושא הרכב? בגלל לחץ הסכים משרד הבטחון שנכי צה"ל

יחליפו לעיתים יותר רחוקות את הרכב שהם יכולים להחליף אותו, בתנאי שזה יחול על

כלל הנכים ולא רק על נכי צה"ל. זה חייב התייעצות לפי סעיף 200. הודעתי חד-משמעית

שאני לא אעביר את זה בוועדת העבודה והרו ויוה. כולנו מרוצים שהמדינה דואגת לנכי

צה"ל אבל הפער בין מה שמקבלים נכי צה"ל לבין מה שמקבלים הנכים האחרים הוא נורא

ואני לא מוכנת שתהיה החמרה נוספת על הנכים הכלליים. עמדתי בסרובי . שבועיים הייתי

בברית המועצות. ממלא מקומי לא עמד בלחץ של שר הבטחון ובשבועיים שלא הייתי כאן

עשו מחטף. יצחק פרץ, אז חבר-הכנסת, היה ממלא מקומי. הוא לא עמד בלחץ של שר

הבטחון. עשו מחטף כשאני לא הייתי בארץ ואז נפלה המכה הנוראה על הנכים, שיש לה

השלכה גם בנושא הרכב - גודל הרכב ומספר החודשים להחלפה. אנחנו יודעים שכאשר צריך

להחליף רכב אחת לשלוש שנים, הפער במחיר בין המכירה לבין הקנייה של רכב אחר הוא

אדיר.ולנושא החקיקה. חקיקה לא תוכל להיות סלקטיבית רק לגבי הסכם ניידות. יש לנו

כאב ומשקע לגבי כל מה שקשור לסעיף 200, שכלולות בו כל האוכלוסי;ת החלשות אשר

ממומנות על-ידי האוצר. לכן, עם כל הרצון הגדול שלי לעזור לנכים, לא אוכל - אני

מדברת רק- בשמי -שנעשה את זה לקבוצה אחת, כשבתוך סעיף 200 כלולות האוכלוסיות

החלשות במדינת ישראל. אני רוצה להזכיר את הקרב בנושא של עלות העבודה, שניהלתי

אותו כמעט לבדי נגד חברי מפלגתי. גם המוסד ליטוח לאומי כמעט החריש. האוצר היום

הוא בעל בית של הביטוח הלאומי. ברגע שהאוצר מממן למעלה מ-% 50, יש לו אמירה

משמעותית.
א' מראני
אנחנו מוכנים לרדת מהמימון.
היו"ר א' נמיר
אני אומרת לאוצר, בעיני זה נוהג פסול, שהפך לשיטה, שכל שנה מדליפים לציבור

ידיעות שונות, כדי לבחון רפלקסים. מה כותבים בעיתונים? במסגרת הרפורמה יבוטלו

פטורים לאזורי פיתוח ולנשים עובדות. יבוטלו סובסידיות לתחבורה. יבוטלו פטורים

להוצאות רפואיות. הוצאות רפואיות זה לא שייך לאוכלוסיית הנכים? אני לא מבינה את

הענין הזה.

הנכים לחצו עלי לקיום הדיון הזה. הם בפאניקה. אי --אפשר לפגוע בהם יותר.

כשאנחנו יושבים בחדר הסמוך ואני מתחננת בפניכם לכלול עוד ארבע קבוצות שעליהם

החליטה הוועדה, על כל דבר אומרים "לא". לא במקרה לא מתפרסמת בעיתונות ידיעה

שעומדים לשנות את הנושא של עלות העבודה, כי אין לכם אפילו רעיון כזה.

א' מראני;

זה לא מדו י יק.
היו"ר אי נמיר
אשמח להיות לא צודקת.

השר ניסים אמר שזה יביא לצמיחה. מהנתונים שלכם אנחנו יודעים שזה לא כך. למה

לא תציעו שהסכום של מיליארד וחצי ילך רק למשק היצרני? כי לא תעמדו בלחצים.

את ההודעה שלך אני מקבלת כהודעה שלמשרד האוצר אין שום כוונה לפגוע באוכלוסיות

הנכים, ולא לפגוע כולל גם הוצאות רפואיות.

קיצוץ של 11 מיליון ש "ח ממשרד העבודה והרווחה -- הוא לא מסוגל לעבוד. אתה יודע

מה פירוש קיצוץ של 11 מיליון. זה יותר ילדים במצוקה נוראה, מעבר ל-250 שאתם

הורדתם השנה ושלא נקבל בשנה הבאה והם יישלחו לרחוב. זה יפגע במעונות למפגרים וגם

במוסדות לילדי רווחה שהתפוסה בהם היא 30%-50% במקרה הטוב 60%.

אני מאמינה שאתם אנשים עם לב. אתם מבצעים מדיניות. עם כל ההצעות החכמות שלכם,

זה כל מה שיש לכלכלנים להציע, רק לגבי האוכלוסיות האלה?

אי מראני

אלה הנושאים שמגיעים לוועדה הזאת.
היו"ר א' נמיר
זו ועדה שהיא ביתם של כל האוכלוסיות החלשות.
רן כהן
אני מציע להזמין. לוועדה את השרים שחל ומרידור. אנחנו נהיה הגב שימנע את הצרה.

היו"ר א' נמיר;

בימי שלישי ורביעי אני מגיעה לכנסת בשעה שבע בבוקר. באחד הימים האלה, עוד

בטרם האירו את קומת הממשלה, אני פוגשת כאן בשר שחל. שאלתי אותו: מה אתה עושה כאן

בשעה כל כך מוקדמת בבוקר? יש לי פגישה עם השר מרידור, הוא משיב לי. שאלתי: מה אתה
עושה איתו? והוא משיב
הטילו עלינו להציע קיצוצים, אולי יש לך הצעות בשבילי? אני

חושבת שהם לא הכתובת.

פניתי לשר האוצר וביקשתי שהוא יבוא לכאן. אני לא מניחה שהוא יבוא לפני הגשת

התקציב.

בארבע-חמש השנים האחרונות אנחנו נאבקים כדי להדוף הצעות להרע עם הנכים. אני

רוצה שנוכל להיטיב עימם. אני יכולה להבטיח שוועדת העבודה והרווחה לא תיתן לפגוע

באוכלוסיית הנכים.

אני אומרת לאוהד מראני, את ההודעה שלך אני מקבלת כהודעה מוסמכת.

רן כהן;

הוועדה מקבלת את זה כהודעה מוסכמת.

היו"ר א' נמיר;

בוודאי.

אני מבקשת שיימסר לממונים עליך מה שהיה היום בוועדה, מה נאמר היום בוועדה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.15.

קוד המקור של הנתונים