ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 15/11/1989

אחיות בריאות הציבור; הצעות לסדר; מעונות היום; תקנות הביטוח הלאומי (מענק אשפוז בביטוח אימהות ) (תיקון מס' 2), התש"ן-1989

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב שנינוסח לא מתוקן

פרוטוקול מס' 79

מישיבת ועדת העבודה והרווחה ביום

ד' י"ז בחשוו התש"ן - 15 בנובמבר 1989 בשעה 09:00
נכחו
חברי הוועדה: אי נמיר - היו"ר

אי גמליאל

מי גפני

רו כהו

יי לוי

עי פרץ

יי צבו

יי שפרינצק
מוזמנים
לסעיף 3:

ר' ברקאי - ענף אמהות וילדים, המוסד לביטוח לאומי

אי גולדשטייו - המוסד לביטוח לאומי
לסעיף 4
י' פולק - נציגת ארגוו אמונה

ח' פוזנר ~ מנהל האגף לשירותים חברתיים, משרד העבודה והרווחה

א' סעדון - הממונה על תעסוקת נשים, משרד העבודה והרווחה

יי מילגרם - רפרנט, אגף התקציבים, משרד האוצר
יועץ משפטי לוועדה
מי בוטוו
מזכירת הוועדה
אי אדלר
קצרנית
מי הלנברג
סדר-היום
1) אחיות בריאות הציבור

2) הצעות לסדר

3) תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז בביטוח אימהות)

(תיקוו מסי 2), התש''ו-1989

4) מעונות היוםאחיות בריאות הציבור
היו"ר אי נמיר
בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה.

בראשית הישיבה אני רוצה למסור לחבר-הכנסת צבו מה שמסר אתמול שר הבריאות

בנושא אחיות בריאות הציבור. לפני 10 ימים סוכם שמקימים ועדה משותפת למשרד

האוצר ולמשרד הבריאות, שצריכה להגיע לסיכום בנושא הזה. אחרי שהוקמה הוועדה היתה

פנייה לבית הדיו לעבודה וביקשו ממנו אורכה של חודש ימים.

מאחר שניתנה אורכה של חודש ימים, הפעילות נכנסה להילוך גבוה ובחודש זה יהיה

טיפול גם בנושא התקנים של אחיות בריאות הציבור - 182 תקנים.

ביקשתי להשיג לי בדחיפות את אסתר מופר, שעומדת בראש האחיות. השר הודיע שאם לא יגיעו

לסיכום, הנושא יגיע לבית הדיו. השר היה אופטימי אבל הוא חזר ואמר שכל הנושא של

אחיות בריאות הציבור הובא לידיעתו רק שבועיים לפני שפרץ המשבר.

וההתרשמות שלי, אם מותר לי, אני רואה ששר הבריאות עושה מאמצים גדולים מאד

כדי שיהיה שקט במערכת הבריאות. הוא נכנס במלוא המאמץ לפעילות הזאת.
יי צבו
אני מניח שבראשו של אחיות בריאות הציבור היתה סברה שהעניו הזה ייגמר עם

הממונה על השכר ועם האגף לאיגוד מקצועי ולא עם שר הבריאות.

כדי לסייע לפתרוו העניו בלי להתערב בשלב הזה באופו ישיר, וגם משום שהנושא

של הרפואה המונעת והנושא של בדיאות הציבור לא עומד במידה מספקת בתודעה של הציבור

בארץ, וגם אחרי שהיו חילופיו במערכת של בריאות הציבור, במשרד הבריאות - עלמה אבני

הוחלפה - אולי כדאי שנקבל/מצב בנושא של בריאות הציבור והרפואה המונעת.

היו"ר אי נמיר;

אני רוצה לומר לחברי הוועדה, העומס על שולחו הוועדה הוא אדיר. אני צופה עבודה

רבה מאד. הודעתי ליושב-ראש שהחל מהשבוע הבא אנחנו חוזרים לקיים ארבע ישיבות בשבוע.

יש לנו גם הצעות לסדר היום, גם חקיקה וגם נושאים יזומים.

אני אדבר עם שר הבריאות. הוא אמור להיות אצלנו גם לנושא של חולי נפש. אני

אבקש שנדוו גם בנושא הזה, אחרת נקיים ישיבה מיוחדת אבל זה יידחה קצת. אם כו, נרשום

על סדר היום שלנו את הנושא של הרפואה המונעת.

הצעות לסדר
יצחק לוי
גברתי היושבת-ראש, יש עכשיו עליה ארצה. בכל יום מגיעים אלינו 200-100 עולים,

וצריו להיערך לבנייה דירות עבורם. ארגוני הקבלנים ישבו עם שר האוצר ודיברו על

24 אלף עולים בשנה הבאה. זה מחייב בניית אלפי יחידות דיור. נמסר שארבע החברות הגדולות,

ביניהו סולל בונה, סובלות מחוסר עולים. מתברר שקשה להשיג חיילים משוחררים לעבודה

ומבקשים להביא 5,000 פועלים מחוץ לארץ. הכתב שמסר על כך הודיע שהבקשה הזאת לא

נענתה. יש בעיה בענף הבנייה, ובמצב של אבטלה כל כך חמורה, להביא 5,000 עובדים מחוץ

לארץ ללא בדיקה עמוקה בשטח, זה עוול. אני בטוח שאפשר למצוא בארץ 5,000 עובדים,

ביניהם גם עובדים מקצועיים.ביקשתי להעלות את הנושא הזה, כי חברות הבנייה יכולות להפעיל לחצים להבאת

עובדים מחוץ לארץ. אני הושב שצריך לדרוש משירות התעסוקה לעשות חריש עמוק בארץ

כדי למצוא פועלים מתאימים לעבודות בנין. אולי יש כאן גם עניו של שכר. מכל מקום,

איו להעלות על הדעת שבמצב האבטלה הנוכחית יובאו 5,000 פועלים מחוץ לארץ.
רו כהו
יש נושא של ממו, מסוף מטענים בלוד, יש שם 600 עובדים, 300 מהם עובדי קבלו,

ועוד 250 עובדי מכס. יש שם בעיות רבות כרימוו. יש שם בעיה שאיננה עניו מקצועי טהור והוועד
צריכה להתייחס אליה בעיקרוו
ב-30 בחודש הזה ממו הולכת להנפיק מניות לבורסה.

העובדים מבקשים לרכוש חלק מן המניות ולהיות שותפים במפעל, במקום העבודה שבו הם

עובדים. ההנהלה מקציבה להם 1.75% מכלל המניות, לכל העובדים, ואילו המנהל לבדו

מקבל 0.6.

בעולם המתקדם יש היום מהלך לשתף את העובדים. אבל במקרה שאני מדבר עליו ההנהלה

לא נענית לבקשת העובדים והיא לא נפגשת איתם. היא מחרימה אותם.

אני חושב שאיו לנו אלא לזמן את ההנהלה והעובדים כדי לברר למה ההנהלה לא תיתו

לעובדים זכות קדימה ביחס למניות במפעל שכו הם עובדים, תמורת תשלום בכסף. אנחנו

יכולים גם לחייב את שר האוצר לכוא לכאו כדי לברר מדוע העובדים לא ישתתפו במקום

עבודתם.

היו"ר אי נמיר;

יש לנו בעיה מאד רגישה - שמירה על התחום שבינינו לביו ההסתדרות. אני מציעה

שאחרי הישיבה נבדוק יחד את העניו חזה. אני רוצה שתסביר לי ביתר הפרטים את העניו.
רן כהו
זו לא בעיה של איגוד מקצועי טהור.
יי צבו
יש כאו בעיה המתייחסת לחברה ממשלתית שהולכת להפרטה.
רן כהו
הפרטת מניות, זו לא רק בעיה הסתדרותית.
היו"ר אי נמיר
אני רוצה ללמוד את הנושא יותר ונראה איר נפעל.

לחבר-הכנסת יצחק לוי. ועדת העבודה מכירה את הנושא של העובדים הזרים. אני

מכירה אותה חמש שנים. מה שקורה זה נורא. לשמחתנו, נכוו להיום משרד העבודה לא

נתו אישורים.

אני העליתי את הנושא הזה ואנחנו קיימנו כמה דיונים. העניו הזה הולך ומחריף

וזה מדאיג אותי. אנחנו נשלב את הדיון בנושא זה וביום שני נדון בהצעה שלי, בהצעה שלך

ובהצעת חוק של חבר-הכנסת אלי דייו. לדעתי, רק הצעת חוק בנושא זה תפתור את העניו.

הבעיה הזאת היא לא רק בבניו. נזמיו לדיוו הזה גם את נציגי משרד התעשיה והמסחר וגם

את, נציגי שירות התעסוקה. אני מתרשמת שמלבד ירידי תעסוקה לא קורה משהו מהותי בתפיסה

של שירות התעסוקה. נזמיו גם את נציגי משרד הפנים.תקנות הביטוח הלאומי

(מענק אישפוז בביטוח אימהות ) (תיקון מס' 2), התש"ן-1989
היו"ר אי נמיר
אנחנו עוברים לסעיף הראשון בסדר היום שלנו - תקנות הביטוח הלאומי (מענק

אישפוז בניסוח אימהות) (תיקון מסי 2), התש''ן-1989.
אי גולרשטיין
בעקבות העלאת מחיר יום אישפוז כללי החל מ-1 בנובמבר 1989, אנחנו מבקשים

לעדכן לפי זה את מענק האישפוז ליולדת.

בפעם האחרונה, בגלל איחור בהגשת הבקשה לעדכון, נקבע עדכון רטרואקטיבי מ-1

באפריל 1989.
היו"ר אי נמיר
ההשהיה לא היתה שלנו.
יי צבן
למה אין תאריך על החומר שהוגש לנו?
היו"ר אי נמיר
על המכתב המופנה אלי יש תאריך של 9 בנובמבר 1989. אני מבקשת שתביאו בחשבון

את הערתו. של.חבר-הכנסת צבן,
אי גולדשטיין
בתקנות מצויין תאריך עברי והוא התאריך הנכון.
מי בוטון
ציון התאריך שחבר-הכנסת צבן מתכוון אליו יכול להיות רק אחרי שיינתן האישור.
היו"ר אי נמיר
צריך לדאוג לכך שתאריך הגשת החומר לוועדה יהיה מצויין על מה שמוגש לנו.

גם בפעם הקודמת העיכוב לא היה אצלנו. כבר היו דברים מעולם שהיו טענות כאילו

ועדת העבודה והרווחה מעכבת תקנות וחוקים. נכון, יש חוקים ותקנות שאנחנו לא

מאשרים אותם ומעכבים אותם, וזה נעשה מתוך הכרה מלאה. אבל לא יכול להיות שיובאו

לוועדה דברים שלא יהיה עליהם תאריך.
מי בוטון
על מכתב הלווי יש תאריך. בתקנות אסור שיהיה תאריך לפני שיש אישור של

ועדת העבודה והרווחה.
היו"ר אי נמיר
אני לא מסכימה למה שאתה אומר. יש תאריך בגוף התקנות ויש תאריך הגשה. אני

מבקשת שאתה ושמואל בריצמן תבדקו את הענין.
מי בוטון
איו ספק שכשמגישים מכתב לוועדה צריך להיות עליו תאריך. תקנה צריכה לחיות

מאושרת על ירי הוועדה והתאריך על התקנה הוא התאריך של חתימת השר. אי אפשר לנהוג

אחרת.
יי צבן
אני מעריך שהניירות האלה הוכנו על ידי המוסד לביטוח לאומי ולא על ידי משרד

ראש הממשלה. אני רוצה שבסוף העמוד יצויין, הוכן על ידי המוסד לביטוח לאומי, ותאריך.

המוסד לביטוח לאומי הוא לא מחלקה ממשלתית.
אי גולדשטיין
איו מניעה לכתוב את זה בדברי ההסבר.
היו"ר אי נמיר
איו שום מניעה לעשות את זה. לא כל דבר הוא קדוש עד שמה שהיה עד היום אסור

לשנות אותו.

אני מבקשת להעביר לבריצמו את הבקשה שלנו.

ולעניו התקנות. אני מבקשת לדעת אם מה שאנחנו מתבקשים עכשיו לאשר זה נוסף

על מה שאישרנו לפני שבועיים, שבגלל איחור בהגשת החומר נאלצנו לקבוע אישור רטרואקטיבי.

היה אז ויכוח גדול ואולי כתוצאה מזה משרד הבריאות קצת הזדרז הפעם.

אני מבינה שמדובר על תוספת של 35 ש"ח. ליום.
ר' ברקאי
זו תוספת של 161 ש"ח, זאת אומרת 10.15%, מ-1,586 ש"ח ל-1,747 ש"ח.
מי בוטוו
אני שוחחתי עם היועץ המשפטי לביטוח לאומי ועם רינה ברקאי. הועלתה חצעה

שתהיה נוסחה לעדכון מענק האישפוז ליולדת, בהסכמה עם משרד הבריאות כדי שהדברים

לא יובאו לעיתים קרובות לוועדת העבודה והרווחה. מדובר על נוסחה קבועח לעדכוו.
דו כהו
אני מקבל את ההצעה הזאת.
היו"ר אי נמיר
אם איו עיכובים או ויכוחים - הצעתו של משה יכולה להתקבל. אם יש חילוקי

דעות העניו צריך לחזור אלינו. אפשר לקבל את האוטומטיות שמציע משה, עם תוספת

שתתנה את הדבר הזה במקרה של חילוקי דעות.
מי בוטוו
אני מדבר על מקרים שהמוסד לביטוח לאומי ומשרד הבריאות מגיעים להסכמה ביניהם.
היו"ר א' נמיר
אני לא מסכימה לשום אישור אוטומטי.

אני מעמידה להצבעה את אישור התקנות.

הצבעה

תקנות הביטוח הלאומי (מענק אישפוז בביטוח אימהות)

(תיקון מס' 2), התש"ן-1989 נתקבלו
היו"ר א' נמיר
התקנות אושרו פה אחר.

מעונות היום
היו"ר א' נמיר
אנחנו עוברים לסעיף הבא - דיון שלישי שלנו בנושא מעונות היום.

אני רוצה לשבח את גבי פולק שהגיעה לישיבה. לכל ארגוני הנשים האחרים היתה

סיבה חשובה שלא להגיע לישיבה. אני משבחת את ארגון אמונה שחושב שריון בוועדת העבורה

והרווחה בנושא המעונות זה רבר חשוב.

ועדת העבודה והרווחה מאד עמוסה אבל אנחנו מחשיבים מאד את הנושא של הילדים.

אני חוששת שהנושא של מעונות ילדים פוסק להיות נושא מרכזי של ארגוני הנשים, ואני

יודעת על מה אני מדברת. אנחנו מוריעים על הישיבות, וזה לא נוח להם ולא מתאים.

הייתי יכולה להבין את זה אילו זה היה קורה פעם. אני מאד מתפלאת על ויצו, אבל

הודעתי שנקיים ישיבה בכל מחיר. אני רוצה לומר שהערכה זה דבר דו-סתרי ואיש לא

יודע מתי יהיה זקוק לצד השני. בהתנהגות של שני ארגוני הנשים האחרים אני רואה

פגיעה בוועדה.
רן כהן
לדעתי, אסור לנו לעבור לסדר היום כאילו דבר לא קרה. צריך להביא לתשומת

הלב של שני הארגונים שהם פוגעים בכנסת ויותר מכל, בעצמם. כשיש בעיה הכי קטנה

אנחנו נזעקים כדי לפתור אותה. צריך להבין שההתנהגות של הארגונים משבשת את היחסים

בינינו.
היו"ר אי נמיר
אני מקבלת את ההערה של חבר-הכנסת רן כהן. ננסח מכתב, כי זו לא הפעם הראשונה.
י' צבן
צריו לדון רק בעניינם של מי שנמצאים כאן ולהחליט רק לגביהם.
היו"ר א' נמיר
בסיומה של הישיבה הקודמת ביקשנו ממשרד העבודה והרווחה להמציא לנו נתונים

מפורטים על התפלגות הילדים במעונות השונים ועל הקיצוץ במספר הילדים המופנים אליהם.

אני רוצה לרענן את זכרון חברי הוועדה ולומר שמה שנמסר לנו בישיבה הראשונה היה

לא מדוייק. התרשמנו מהדברים כאילו אין קיצוצים אבל למדנו שאין להם לא בסיס ולא שחר.

מדובר בקיצוץ של מאות. לא קיבלנו את רשימת הקיצוצים.- ביקשנו גם להכין נתונים לגבי הנושא של הילדים לאמהות עובדות מחוץ למשק

ביתן. יש בעיות. אתן דוגמה. בטירת צבי שבעמק בית שאן יש מפעל שמייצר בשרים

משומרים. לא ראיתי הרבה מפעלים עם מערכת יחסים כל כך יפה כמו במפעל הזה, שיש

בו 30 עובדים רובם נשים. למרות שהשכר הוא שכר מינימום ולמרות שהמפעל במצוקה,

העובדים קיבלו תוספת של 100 ש"ח. העובדים במפעל אוכלים עם חברי הקיבוץ, ובכלל

היחסים יפים. כשיש מערכת יחסים כזו במפעל, גם העובדים המקבלים שכר מינימום הם

מאירי פנים. הנשים העובדות במפעל הזה - ויש שם גם משפחות חד הוריות - המקבלות

שכר מינימום שנטו הוא 770 ש"ח, מספרות לי שכשהן מכניסות ילדים למעונות הן משלמות

350 ש"ח לחודש. יש להניח שגם הבעלים של אותן נשים לא מקבלים הרבה יותר משכר מינימום.

אני מבקשת שנשמע מה קורה בנושא הקיצוצים. ביקשנו מספרים.
חי פוזנר
אני מסרתי מה שיש בפועל ולא יחסית לעבר.

תור שלושה-ארבעה ימים אמציא מה היה ומה יש היום.
היו"ר א' נמיר
קיבלנו עכשיו רשימה ביחס לילדי רווחה.
ח' פוזנר
יש לי חומר יותר מעודכן.
היו"ר א' נמיר
לפי הרשימה שקיבלנו, שמונחת על השולחן, אני רואה נוח חדש בנושא המעונות.

אני בעד שיהיו מעונות ילדים לכל ילדי ישראל. אבל ברשימה שלפנינו אני נתקלת בשמות

שמעולם לא שמעתי עליהם, לא על הארגונים המצויינים ברשימה ולא על המוסדות. למשל,

אגודת ישראל קריית הילד, נשי אגודת ישראל, אגודת אזייע.
י' צבן
לא נאשר את הרשימה.
היו"ר אי נמיר
מה זה אז"ע?

הלאה: נשי אגודת ישראל בני ברק, אגודת מוסדות חב"ד, מגדל אור, מה זה?
א' סעדון
זה מוסד במגדל העמק, הרב גרוסמן.
היו"ר אי נמיר
נשי אגודת ישראל, רשת גנים של החינוך העצמאי, אגודת חב"ד ירושלים, אגודה

לקידום מרכזים קהילתיים, מה זה?
אי סעדון
מתנ"סים. הרבה מעונות ממוקמים במתנ"סים.היו"ר אי נמיר;

מרכז יד עזרא, מת זה?
א' סעדון
זה בבני ברק, ש''ס.
היו"ר א' נמיר
מה זה מוסדות מאור חיים?
אי סעדון
מוסדות של אגודת ישראל.
היו"ר אי נמיר
מוסדות ויזיניץ, זה גם אגודת ישראל?
אי סעדון
כן. וזה בבני ברק.
היו"ר אי נמיר
מה זה מעון תל"ת בירוחם? ל-7 ילדים?
אי סעדוו
זו רשימה של ילדי רווחה. יש 1100 מעונות שבהם יש ילדי רווחה. זו לא כל

הרשימה. לנעמת. יש 375 מעונות, לויצו - 27. חיים פוזנר פרט את החלוקה של

מעונות רווחה.
היו"ר אי נמיר
מה זה מעון תל"ת בירוחם?
א' גמליאל
זו תנועה להפצת תורה. זה ארגון עצמאי. זו תנועה חרדית.
היו"ר אי נמיר
ומעון קופת רמבע"ן?
אי סעדון
רבי מאיר בעל הנס.
היו"ר אי נמיר
של מי זה?
אי סעדון
של אחד הארגונים.
היו"ר-א' נמיר
רמבע"ן, למי זה שייר?
אי סערון
לקבוצת אוכלוסיה רתית. ההמלצה באה בזמנו מהמנכ"ל. בדקנו אם המעון עונה

לקריטריונים. הוא ענה לצרכים,
היו"ר א' נמיר
זה הררים?

מה זה מעונות יום "נילי"?
אי סערון
זה של הליברלים. הם מפולגים. יש להם שתי קבוצות.
יי צבו
זה זרם של מורעי?
אי סערון
לא. זה הזרם של ניסים.
היו"ר אי נמיר
מה זה מוסר לילר העולה?
אי סערוו
ארגון בבני ברק.
יצחק לוי
איזה ארגון?
היו"ר אי נמיר
אני מבקשת להסב את תשומת לבם של חברי הווערה לכך שלגבי רוב המעונות האלה

אין כתובת אלא רק תא רואר.

מה זה המרכז לחינוך משלים?
אי סערון
זו אגורת מסונפת לש"ס.
מי גפני
פעוטון נחלת הר הב"ר לילר אחר?
אי סערון
זה ילר רווחה שנמצא במעון. הרשימה מתייחסת לילרי רווחה.
היו"ר אי נמיר
האם את ביקרת בכל המקומות?
א' סעדון
מה שכתוב ברשימה זו נכון.
היו"ר אי נמיר
מי מבקר שם?
אי סעדון
מפקחות שלנו.
היו"ר אי נמיר
למה איו כתובת אלא רק מספר תא דואר?
י' צבו
התרשמנו. גלוי וידוע שחלק ניכר ממעונות היום מאורגנים על בסיס של ארגונים

ותנועות. כשמדובר על ויצו, נעמה ואמונה יש ריכוז. אני רוצה לדעת כמה יש מזרם

כזה או אחר.
יצחק לוי
מרכז יד עזרה, המספר המופיע לידו זה ריכוז.
מי גפני
זה ארגון מתנדבים גדול וידוע.
יי צבו
למי זה שייר?
מי גפני
זה בלתי מפלגתי. כולם כועסים עליו.
יי צבו
אני רוצה לקבל את הסך הכל כדי שנקבל תמונה - למפד"ל, לש"ס, לחב"ד, לאגודת

ישראל.
אי גמליאל
יש ארגונים שונים.
היו"ר אי נמיר
גם בש"ס יש פלגים שונים. אפשר לחבר.היו"ר- א' נמיר;

משרד העבודה והרווחה עשה הפעם עבודה ראויה לשכה. הוא עשה ריכוז.

יי צבו;

הכ"7 יש כמה פעמים.
היו"ר אי נמיר
האם זו אותה מקשה?

א' סעדון;

זה לא אותו דבר.

מי גפני;

אם היינו מאוחדים, היתה לכם בעיה גדולה.
היו"ר אי נמיר
אסור שיהיה הבדל ביו ילד לילד. איו לי ספק שחלק מהמעונות מקבלים ממשרד

העבודה והרווחה ומקבלים ילדים תמורת תשלום של 100-50 ש"ח. יש חורים במצוקה

שלא יכולים לשלם שכר לימוד במעון רגיל והם מעבירים ילדים למעונות האלה, בגלל הכסף.

למשרד של איבט סעדון איך כל כך הרבה מנגנון, ובכלל - לקראת ביקורת הכל מסודר.

אני לא מתווכחת על העיקרון שכל ילד זכאי למקום במעון. יש מעונות שלא נותנים

טיפול ראוי לילדים וחלק מהמעונות אולי מקבלים כסף מחוץ-לארץ. חלק מהמעונות

מספקים שירותי הסעה ולוקחים ילדים במצוקה.

לפני כמה חודשים היו דיונים נוקבים על הפנימיות. ביקשתי ממשרד העבודה

והרווחה להמציא לנו התפלגות על ילדים במוסדות רווחה, לפי זרמים - ממלכתי, ממלכתי

דתי ועצמאי. המספר כעצמאי ובממלכתי דתי היה יותר גדול מהמספר בכללי. הנתח של

העצמאי היה פי 4 או פי 5 ממשקלם באוכלוסיה, ובשנים האחרונות זח לא נעשה רק מתוך

שיקול של טובתם של כלל ילדי ישראל.
מי גפני
יש כאן הרבה שורות אבל זה לא הרבה ילדים.

חיו"ר אי נמיר;

התופעה של המעונות הקטנים צצה רק בתקופה האחרונה.
אי סעדון
חב"ד, זה למעלה מעשור.

היו"ר אי נמיר;

הרשימה שלפנינו מצביעה על תופעה של השנים האחרונות. זה סיפור של חמש שנים,

לא יותר.
מ' גפני
המעון תליית הוקם על ידי אברכים שהקימו משפחות והולידו ילדים.

קריה הילד, זה של הדב פרוש, כמה זמן זה?
אי סעדון
שלוש שנים.
היו"ר א' נמיר
אני מכירה את סיפור המעונות. מה שאנחנו רואים פה זה סיפור של 5 השנים

האחרונות.
היו"ר אי נמיר
מעונות בית יעקב, זה ידוע. מה זה מעון סיטון בבני ברק? זה חרדי?
אי סעדון
כן. בבני ברק כולם חרדי.
היו"ר אי נמיר
ועד שיכוך הפועלים בנצרת, מה זה? זה ילדים ערבים?
אי סעדון
אינני יכולה לתת תשובה.
היו"ר אי נמיר
העדה האבנגלית, זה ילדים יהודים או ערבים? תבדקי את זה. אני חוששת מזה.

אני מכירה את זה מהמסיון ביפו. אני יודעת על אב משכונת התקוה ששלח את בניו

ליפו, זה היה כשהייתי בוועדת החינוך והתרבות. אמרתי, אני רוצה ללכת ולראות למה

אב יהודי שולח ילדים יהודים למסיון. מצאתי שם, ביפו 100 ילדים יהודים. מנהל

מחלקת החינוך אז, שנעשה אחד כך מנכ"ל המשרד, במקום שהוא יעשה הכל כדי להתמודד

עם הבעיה, כל הביקורת היתה על חברת-הכנסת נמיר, שהיתה אז יושבת-ראש ועדת החינוך

והתרבות, שהולכת לבקר במסיון.

במקרה זה, אני כמעט בטוחה שאלה ילדים ערבים.
חי פוזנר
זה כנראה משפחתון.
היו"ר אי נמיר
אנחנו מכירים את הסיפור של "יד לילד", היו חוטפים ילדים. אני מבקשת שזה

ייבדק.

מה זה "בית לכל ילד"?זו מסגרת שיש בה 46 ילדי רווחה שבאים מבתים שמצבם קשה ביותר. זו מסגרת

תומכת שמעבר לשירותים הכלליים במעון נותנת גם תמיכה לילד, כי הילדים באים

ממשפהות שמצבן קשה מאד. הם נבהרים במיוחד למסגרת הזאת.
היו"ר א' נמיר
אגודה למען הקשיש עבור מעון יום, מי מחזיק את המעון?
א' סעדון
עיריית אשדוד מחזיקה את המקום.
היו"ר אי נמיר
מה זה מנזר סנט וינסנט? צריך לראות אם זה ילדים יהודים.

מה זה אגודה לקידום מינהלות שכונתיות?
אי סעדון
בעקבות הפעולה של שיקום השכונות הקימו מספר מעונות נפלאים במקלטים.
היו"ר אי נמיר
רק שני ילדים?
אי סעדון
אלה ילדי רווחה. יש ילדי אמהות עובדות.
היו"ר אי נמיר
מה זה מעון יום "חמה"?
אי סעדון
אבדוק.
היו"ר אי נמיר
מוסדות אור החיים, מה זה?
אי סעדון
זו פנימיה גדולה של הרב פרדו מבני ברק. לרב פרדו יש פנימיה ל-1,250 בנות.

זה שם דבר. זה סדר גודל ענק. 4 פעמים בשנה הוא נוסע ומביא כסף ובונה. זה אלפי

בנות.
היו"ר אי נמיר
מה זה "אדמת אנוש"?
אי סעדון
אבדוק.
היו"ר א' נמיר
חברת מוסדות חינוך ותרבות, מה זח?
א' סעדון
אברוק.
היו"ר אי נמיר
אני מבקשת, במו שביקשנו מחיים פוזנר, שנקבל גם רשימת קיצוצים.

המעונות הקטנים, לחלקם יש מקורות מימון נוספים לסיוע שהם מקבלים

ממשרד העבודה והרווחה, ובגלל המקורות הנוספים הם מקבלים ילדים בסככום יותר

נמוך מארגוני הנשים, ובחלק מהמקומות זה מרוקו את המעונות של ארגוני הנשים.

ברור שאם זה יותר זול, משפחות עם בעיות כלכליות מעבירות ילדים שלהם למעונות

האלה.

אתן את רשות הדיבור ליהודית פולק מארגון אמונה, היא תמסור מה המצב

הזה גורם לארגוני הנשים.
רן כהן
אני שמעתי על חלק מהמוסדות, שכדי לקלוט ילדים הם משלמים להורי הילדים.
היו"ר אי נמיר
אני יודעת שיש מקומות שנותנים לילדים טיפול חינם.

אני אומרת לאיבס סעדון ולחיים פוזנר, אם אתם משלמים עבור הילדים ויש

מי שמקבלים ילדים חינם או תמורת תשלום של 50 ש"ח לחודש, יש כאן עיוות נורא לגבי

ארגוני הנשים.
א' סעדון
הכנסיות לוקחות כסף.
רן כהן
יש מוסדות שלפחות בזמן הראשון נותנים להורי הילדים 400 ש"ח.
מי גפני
אני לא יודע על כך.
א' סעדון
פעם באו אלינו בטענות כלפי מוסדות בית יעקב. באנו לאדם מכובד בעיריית
ירושלים, ושם אמרו לי
אנחנו מעוניינים להפסיד? הוא אמר, אני לא יכול להרשות

לעצמי לקבל פחות.

אני לא יודעת על מקרים שמקבלים כספים מחוץ לארץ. כאשר מגיעה אלי בעיה,

אני בודקת אותה.
אי גמליאל
למשל, מרכז חינוך של שיים, בשררות יש לנו פעוטון שקשור לש"ס, הוא לוקח

מחיר מלא.

יש בעיה של אנשים שלא יכולים לשלם. אני פתחתי גן ושם החורים משלמים 10%

מהמחיר.
היו"ר אי נמיר
ממה אתה מממן?
א' גמליאל
מהתשלומים של ההורים והילדים נמצאים שם פחות זמן.
היו"ר א' נמיר
זה לא רק זמן אלא גם רמת חינוך.
יי פולק
הרשימה שמסרנו לכם נותנת תמונה קצת מוחשית על הדברים.

נכון לחודש אוקטובר מבקרים אצלנו השנה 569 ילדים פחות.
היו"ר אי נמיר
פחות בהשוואה לשנה הקודמת.

כמה מהם ילדי רווחה!?
יי פולק
רוב החסרים חם ילדי רווחה.

באור עקיבא ובאור יהודה נפתחו מוסדות של ש"ס ליד המוסדות שלנו. באזור

נפתחו משפחתונים ולנו חסרים 13 ילדים. באופקים חסרים לנו 12, וגם שם נפתח

מעון של ש"ס.
מי גפני
באופקים לא נפתח השנה שום מעון חדש.
יי פולק
בבית שאן יש לנו פחות 30 ילדים. נפתח מעון של ש"ס. בבאר שבע, רחוב החיד"א,

נשארנו עם 5 ילדים.
היו"ר אי נמיר
כמה היו?
יי פולק
25. -בבאר-שבע, ברחוב שאול המלך וברחוב החיד"א נשארנו בסך הכל עם 30 ילדים פחות.
היו"ר אי נמיר
האם נוכל לקבל את הדברים האלה בכתב?
יי פולק
ברצון.

בירושלים יש לנו 17 מעונות ושם חסרים לנו 151 ילדים.
רו כהן
מה זה חסרים?
י' פולק
בשנה שעברה היו לנו ברחוב שמואל הנביא 110 ילדים, רובם ילדי רווחה,

השנה יש 76 ילדים. חסרים 34 ילדים שעבורם הכנו מטפלות, חדרים, ציוד, מבשלת,

שעבודם הכנו הכל. מצד משרד העבודה והרווחה אין הפניות מספיקות ויש פעמים שהתשלום

הנדרש הוא גבוה. אני חושבת שהעובדת הסוציאלית לא מקבלת את הילדים ולכן היא לא

מפנה אותם. במצב שנוצר נפגעים כל ארגוני הנשים והם עושים מעל ומעבר כדי לממן

את תוספת העלות. אנחנו נותנים תוספת. אנחנו לא עומדים בלחצים במיוחד מאחר שהיה

בסיס שבאזורי מצוקה שעבורם הוקם המעון, הילדים יגיעו. היום אנחנו עומדים בפני

קושי עצום, כי נפתחו גם מעונות חדשים וגם משפחתונים ויש גם חוסר הפניות.
רן כהן
אין סכסוך בין ארגוני הנשים?
י' פולק
לנו אין שום סכסוך בשום מקום.
היו"ר אי נמיר
ארגוני הנשים עובדים יפה.
י' פולק
כולנו כואבים אותו כאב.

נפתחו מעונות לידינו ואנחנו יוכלים לומר שגם הם גורם למיעוט הילדים

אצלנו, וזה נכון במיוחד לגבי אוכלוסיית מצוקה, כי כנראה שהם מתקבלים שם

תמורת תשלום שאנחנו לא יכולים לעמוד בו.
היו"ר אי נמיר
הם נותנים בחצי חינם.

מהו המחיר הזול ביותר לילדי רווחה?א' סעדון;

הורדנו ל-60. בסך הכל מדובר על מיליון שיירו.
י' פולק
את הדרגה הזאת מקבלים מעט מאד הורים.

אני רוצה לציין שהקשיים שיש לנו השנה מעמידים אותנו ממש בפני שאלה של קיום.

ועוד אני רוצה לציין שהשנה סגרנו 3 מעונות.
היו"ר אי נמיר
איפה?
יי פולק
ברחוב החיד"א בבאר שבע ובבני עיש שליד חצור. הודיעו לנו שנפתח שם מעון של

ש"ס והילדים מוסעים,
א' גמליאל
רק אחרי שנסגר המעון.
יצחק לוי
לא נכון.

יש הסעות של ילדים ומרוקנים את המעון המקומי.
אי גמליאל
רק אחרי שנסגר המעון של אמונה.
יצחק לוי
לא נכון. הילדים מוסעים לרחובות. בבני עיש התחילו בהסעות.
אי גמליאל
הסעות פרטיות.
יצחק לוי
לא.

מסיעים את הילדים, מרוקנים את המעון הקיים ואז אמונה סוגרת והמועצה עושה

במבנה מה שהיא רוצה.
היו"ר אי נמיר
אני יודעת מה צבע האוטובוסים שבהם מוסעים, אלה אוטובוסים כתומים.

אלמלא מה שאנחנו שומעים היה כל כך עצוב, זו יכולה להיות תכנית היתולית.
י' פולק
במושבים אנחנו אוספים את הילדים. באזור מושב חדית נשארנו עם 8 ילדים.

בשנה שעברה היו 25.

אני יכולה לומר שהקשיים שנוספו לנו השנה וצמצום במספר המקומות שנתן משרד

הרווחה גרם לנו ממש למהפך קשה ביותר בניהול המעונות.

היו"ר א' נמיר;

אני יודעת מקרוב שבנושא הזה שלושת ארגוני הנשים הגדולים עובדים בשיתוף

פעולה בלתי רגיל.

מונח לפני חומר של ריטה גור, מנהלת מעונות הילדים של נעמת - אני מדברת על
ילדי רווחה - במעון בצפת
יכולת הקליטה 230, יש בו 78 ילדים.
א' סעדון
זה מעון אחד?
היו"ר א' נמיר
שלושה מעונות.

בקריית שמונה, ב-5 מעונות, יכולת התפוסה היא 330 ילדים, היום יש 166.

בנצרת עילית - יכולת תפוסה 360 ויש 251, בעכו - יכולת הקליטה 360 ילדים ובפועל

יש 194. בדימונה - יכולת הקליטה 180 ילדים ובפועל יש 91. בטבריה - יכולת קליטה

360, רשומים בפועל 225. בכרמיאל - יכולת קליטה 420 ובפועל יש 253.
א' סעדון
אני אביא עדכונים. בתקופה האחרונה קלטנו 6,000 שאלונים. ב-19 בחודש אנחנו

סוגרים את המיכון. אני מוכנה להמציא את הפירוט שיהיה ב-1 בדצמבר.
היו"ר אי נמיר
אודה לכך

אני הייתי אחת מאלה שבתקופה האחרונה היו כל יום ביישוב אחר. אני יודעת מה

הזעקה של ארגוני הנשים לגבי ילדי רווחה במעונות ולגבי פתיחת מעונות הרשים. זה לא

נחלש. תמציאי את החומר.
רן כהן
אני מודה על האמת שאני פשוט מזועזע מהריון הזה ומהדברים ששמענו. אני חושב

שוועדת העבודה והרווחה לא יכולה להירגע עד שכל מעון שיש בו מקום לקליטת ילד -

יהיה בו ילד, ולא מעניין מאיפה יבוא הכסף. אם יעמוד מחסום של תקציב או מחסום

פרוצדורלי או מחסום טכני - אנחנו מוכרחים לפרוץ אותו, כי בארץ יש אלפי ילדים

שאין להם אפשדות לקבל טיפול אלמנטרי ובסוף אנחנו עומדים בפני חטיבות שלא מתגייסות

לצה"ל ובפני חטיבות של פושעים. אנחנו מוכרחים לעמוד על המשמר ואם יש מקום שיכול

לקלוט ילדים - צריך לעמוד על המשמר בענין הזה. את זה צריר להביא בפני מנכ"ל המשרד,

אלא שזה משרד שעומד למסחר כאילו הוא אחרון המשרדים. המצב הוא כאילו זה מסחר בסוסים.

אני מבקש שבענין זה נשדד כבר היום למנכ"ל משרד העבודה והרווחה שלא יעמוד שום מחסום -

לא כספי, לא ארגוני, לא טכני - שכל המקומות ימולאו. לא ייתכן ששליש מהמקומות יהיו

ריקים.פגשתי את נשות ויצו, שם קיים אותו מצב.

אני חושב שהפוליטיזציה של מעונות הילדים היא אסון. ממסחרים ילדים עם

יציאתם מרחם אמם ותהיה עליהם תווית לאיזו מפלגה הם יצביעו בגיל 18.

הילדים נחטפים. מעניין אותי לדעת על איזה גיל מדובר כאן.
מי גפני
3-0.
רו כהו
חוטפים אותם מזרם דתי אחד לזרם דתי אחר, ממפלגה דתית אחת למפלגה דתית

אחרת, והאשמים הם לא הילדים אלא המבוגרים.

אני מבקש שנמצא את הדרך להפסיק את הפוליטיזציה של מעונות ילדים. שר נכנס

לתפקיד והוא מכניס מעונות ילדים לזרם שלו. מדברים על ממלכתיות? אנחנו הולכים

לשיטה סופר-מפגרת בעניו זה.

אני חושב שמשרד העבודה והרווחה חייב ליצור מצב של שוויוניות בהחזקת

הילדים, כי אחרת כל אחד חוטף. זה מחטף דרך הכסף.

אני מבקש שנקבל את כל המידע לגבי תהליך הרישוי של המעונות. יש פה תהליך

נלוז. כי מה זה פוליטיזציה? הפוליטיזציה מתאפשרת מפני שאיו קריטריונים ומפני

שהקריטריונים מאד לא אחידים.
א' סעדון
לא.
היו"ר א' נמיר
אני קראתי את רשימת הקריטריונים. זה טוב בשביל הנייר. רשימת הקריטריונים,

זה מצחיק. זה בושה לנייר שעליו זה מודפס.
רו כהו
במוסדות החרדים יש קרוב ל-750.
מי גפני
זה פחות מהאחוז הארצי של החינוך החרדי.
רו כהו
זה אחוז הרבה יותר גדול. בזרם החרדי זה 7.5%, זה יותר מהאחוז הארצי.

אבל אני לא עושה מסחר קמעונאי. אסור שיהיה מסחר קמעונאי.

הבעיה היא לא מה כתוב על הנייר. על הנייר יש כל מיני דברים. השאלה היא

מה ההליך שקורה כשמתחלפים שרים, ואפשר לומר שילדים עוברים מזרם לזרם. זה מצביע

על כך שכל הליך הרישוי לא אחיד ולא אובייקטיבי, בתקופה של זה - זה הולך לכאו

ובתקופה של אחר - זה הולך לכאו. זאת אומרת שהקריטריונים זה פיקציה ולא דבר

אמיתי.אנחנו מוכרחים להיכנס לדייר רציני, לא בדברים הקטנים אלא בתהליכי האישור,

הרישוי והקריטריונים ואיר זה מתבצע, וצריך למצוא את הדרך בדי לעקור את הפוליטיזציה

ממשרד העבודה והרווחה, כי מה שקורה שם זה ביזיון לאינטליגנציה.
מ' גפני
אני מסכים עם דבריו של חבר-הכנסת רן כהן, שכל שר שנמצא במשרד מטביע את

חותמו וכל נושא המדיניות של המשרד מתמוטט.

אני רוצה לחזק את ידיהם של אנשי משרד העבודה והרווחה שיחזיקו מעמד, כי

כל מדיניות החסד נמצאת במשרד הזה. אם שם יתמוטט הכל, בשביל מה אנחנו צריכים

את המשרד?

גם אני הופתעתי מההתפלגות. ההתפלגות היא בעיקר במיגזר הדתי.
יצחק לוי
במיגזר החרדי.
מ' גפני
נכון.

את החינוך להתפלגות למדנו מאחינו מגדולים, הלא דתיים. תחילת הסיפור הוא

עם נעמת, נשי חרות, אמונה, אז לא היתה התפלגות של הציבור החררי.

לא הציבור החרדי התחיל עם הפוליטיזציה של ילדים בגיל אפס. נושא הפוליטיזציה

הוא במקומו אבל לא החרדים החלו בו.

אנחנו צריכים להציע שיהיה ארגון גג חרדי שירכז את הכל. רואים פה רשימה

ארוכה ושמות רבים של ארגונים שעושים עבודה נפלאה אבל בסך הכל זה פחות מהחינוך

החרדי במדינה המוכר על ידי משרד החינוך. אולי בין הארגונים שברשימה יש גם אחרים

ולכן צריך להיות ארגון גג.
יצחק לוי
אין לי טענות לפקידי משרד העבודה והרווחה. יש לי טענות לראש הממשלה שמזניח

משרד שלו. המשרד נמסר לפקדון ואי אפשר למסור אותו. זו הזנחה פושעת.

המנכ"ל מתאמץ אבל אין לו גיבוי עיקרי.

קיבלנו נתונים לא מדוייקים. מתברר מעל כל ספק שהיה קיצוץ גדול ומשמעותי,

לא של 10 או 100 מקומות אלא של אלפי מקומות. אם בארגון אמונה, שהוא קטן בין ארגוני

הנשים, מדובר על 600 מקומות אפי מניח שבארגונים אחרים המספר דומה אם לא יותר

גדול ובסך הכל מדובר על יותר מ-1,000 מקומות.

אני שואל את חיים פוזנר, איך ייתכן שבישיבה קודמת אמרו שלא היה קיצוץ ואנחנו

רואים שהמצב שונה.

מהיכרות אישית של כמה מקומות אני יכול לומר שהמעונות לא עומדים בקריטריונים.

יכול להיות שהענין הזה יהיה הפקר ויש גם אפשרות להחמיר את המדיניות בענין זה.

אני חושב שטוב שהכל יהיה מאוחד אבל אני לא יודע אם כל המעונות של החרדים

יכולים להתארגן, בגלל בעיות שונות.אם אנחנו נותנים יד למצב הנוכחי שהוא - אני לא רוצה לומר פיראטי - שיש

בו הפקרות, אז הארגונים המסודרים שיש עליהם פיקוח ושהם ברמה, יפלו. זה יכול להיות

או זה או זה. זה לא יכול להיות גם זה וגם זה.

אולי משרד העבודה והרווחה לא יכול לפקח על כל המעונות. יש מעונות שיש בהם

מספר קטן מאד של ילדים. האם ל-5 ילדים אפשר להקים מעון? מדוע משרד העבודה והרווחה

מממן ילדים שמוסעים?

בכל מקום שיש בו מעון דתי ומעון חילוני - ילדי המקום צריכים להיות באותו מקום.

איו להעלות על הדעת שילדים יוסעו.
ע' פרץ
ואם איו מעון דתי?
יצחק לוי
לא יכול להיות.
ע' פרץ
ביו החרדים יש פיצול. אם אין פיצול, למה ילד בך שנה לא יכול להיות במעון שלי?

אני לא אוהב שפוסלים אותי.
יצחק לוי
במעונות הילדים, גם לגיל הרך, יש הכוונה חינוכית ולכן יש גם מעונות דתיים

וגם מעונות של חילונים.

אני טוען שמשרד העבודה והרווחה לא יכול להרשות שיהיה טרנספר של ילדים.
היו"ר א' נמיר
יש מקומות שבהם זה הכרחי ואין ברירה אבל לא זה הקו המנחה.
יצחק לוי
אני חושב שהעיקר הוא להקפיד על מילוי הקריטריונים בנוגע לפתיחת מעונות.
יי צבן
מאד הייתי רוצה ואני מבקש שבעתיד הנראה לעין נקיים כאן דיון יותר מקיף ורציני

בנושא של תעסוקת נשים בישראל, כי המצב בשטח זה חמור יותר מאשר במדינות אחרות, ואז

גם הנושא של מעונות יום יקבל ראייה יותר מרכזית.

החובה שלנו לומר דברים גם במישור הפרלמנטרי והציבורי ולא להרפות עד שניהול

המשרד הזה יעמוד על בסיס מתקבל על הדעת. אם אמנם קיבלנו כאן דיווח מוטה ומטעה -

ואני עדיין לא מכיר את הפרטים עד כדי כך - אני מאד מבקש שלא נעבור על זה לסדר היום.

אני מציע שנבקש הסבר בכתב מה קרה כאן, איזה מידע נמסר לא נכון, מי הגורמים

למסירת המידע הלא-נכון, מי מסר אותו. בוועדת הכספים היו בקדנציה הקודמת שני מקרים,

והארץ רעשה שבועיים. למסור מידע לא נכון לוועדה? אולי הפקיד שמסר את זה לא אשם,

אבל אי-אפשר לעבור על זה לסדר היום.יש הנושא של נשים מובטלות. לא יכול להיות שאחרי שישה חודשים לא תהיה לאשה

זכות לבקש דמי אבטלה.

אני מציע גם לשאול את עצמנו ואת המשרד ואת הארגונים בקשר לעולים חדשים

והבעיה של מעונות יום.

אני הייתי מציע לדבר על מפלגתיזציה של המערכת ולא על פוליטיזציה, והייתי

אפילו מכנה את זה בשם מיסלונריזציה של המערכת. כאשר מיסיונרים עושים מה שהם עושים

אנחנו מזעזעים את אמות הסיפים. לא רק התוצאה מזעזעת אלא גם הדרך לכך, איך מנצלים

מצוקות של אנשים. אנחנו מוכרחים לקיים ריון פתוח לגמרי. זה לא חינוך של הילדים.

ילד בן שנה-שנה וחצי מבחין בין כושר לגלעט כושר? המדובר הוא בעבודה על ההורים.

א' גמליאל;

הילד מבין. האם תסכים לתת לו טרף?
יי צבן
חס וחלילה.

הסיפור הוא שבאים לרכוש תמיכה בקרב המשפחות, את המשפחות רוצים ללכד סכיב

גורם זה או אחר. מוכרחים לעשות סדר במערכת הזאת. אולי המערכת תצטרך לשנות מושגים.

אני חושב-שארגונים כמו-ויצו נעמת ואמונה מילאו תפקיד מרכזי ממדרגה ראשונה בנושא

של מעונות יום אבל אולי צריכים להיות סדרים וארגונים אחרים של המערכת. אחד התנאים

יהיה מחיר מינימום, והוא צריך להיות מינימלי, אחרת אין סכר למיסיונריזציה. אין

דרך אחת. אחרת יהיה שוד ושבר במערכת.

אני מציע שמעבר להתמודדות עם הבעיות הלוחצות נקיים דיון יותר עקרוני על המערכת.

אי גמליאל;

לש"ס יש רשת מעונות בשם "מרגלית" ולא "אל המעיין". "מרגלית" לא מוזכרת

ברשימה.

אי סערון;

הנושא בבדיקה.

אי גמליאל;

רשת המעונות שלנו לא נכנסה למערכת. התחלנו לעבוד עם החינוך המשלים אבל לא

עובדים איתו.

יי צבן;

"מרגלית" מקבלת עזרה כספית מ"אל המעיין"?

אי גמליאל;

לא.

יי צבן;

שום כסף ייחודי לא מגיע ל"מרגלית"?

אי גמליאל;

לא.אני רוצה להסביר. בכל מקום שיש בו קהילה חרדית יש אברכים שלומדים בכולל.

האשה עובדת. האברכים לא יכולים לעמוד במחירים הנוראים של נעמת וויצו, הם מתארגנים

ופותחים מעון, סוגרים מעון ופותחים מעוך. ההורים משלמים את הכל.

אשה שיש לה 10 ילדים צריכה לנהל את הבית. היא לא יכולה לשלוח את הילדים למעון

של נעמת. צריכים למצוא דרך לפתרון הבעיות. אי-אפשר לומר לא לפתוח שום מעון, נקפיד

על קריטריונים נוקשים. יש פה בעיה שצריך לפתור אותה.

עי פרץ;

אם הוועדה מחליטה להיכנס לנושא מעונות יום, אנחנו ניקלע לדילמה של הפוליטיזציה

או המפלגתיזציה מול עבריינות, והשאלה מה עדיף פוליטיזציה או עבריינות. השאלה היא

איר מכניסים ילדים בגיל 3-0 למסגרת של חינוך חובה.
היו"ר א' נמיר
עייפתי מזה. 15 שנה אני עוסקת בנושא של הגיל הרך. אני מציעה לא להרים לדיים.
רן כהן
אני מבקש לתקן ולומר שלפי הרשימה שבידנו יש במסגרת החרדית כמעט 800 ילדים

ולא 750.
היו"ר א' נמיר
לא על זה הוויכוח. כולי הערכה לחברים שהשתתפו בדיון. כולנו ראינו את העיקר

ולא גלשנו לענין הזה של מספר הילדים. אם יקבלו 5% יותר, לא אקום נגד.

ענין הפנימיות יחזור לוועדת העבודה והרווחה ואז נדון רק בו.
יצחק לוי
דיברתי עם אוהד מראני, הבוקר. הוא נכנס לשר האוצר. הוא יתן תשובה כמשך היום.

אני מציע לא להרפות מהענין.
היו"ר אי נמיר
לא. אוהד צריך להיות אצלי היום. אדבר איתו גם על זה.

חבר-הכנסת צבן, אני רוצה לומר, נמסר לוועדה מידע לא נכון, ואני מדברת בזהירות

כדי לא לומר דברים יותר חמורים מתוך ידיעה של מה שקורה בשטח. אני לא אעשה מזה שום

ענין. לבי על עובדי המדינה שעקב מינויים פוליטיים במשרדים שהם עובדים בהם והתחלופה

במינויים הפוליטיים האלה הם לא יכולים להתאים את עצמם. אני מעריכה שהם עומדים בני

נסיבות בלתי אפשריות והם צריכים לבצע מה שמוטל עליהם, ולא אגיד יותר מזה. לעבוד

בתנאים כאלה במשרדים זו משימה בלתי אפשרית לפקידי המדינה. לפעמים מנחיתים עליהם

פקודות והוראות לעשות. היום אין במשרד שום סגן שר.

נגרמה לי הרבה עוגמת נפש מצורת התגובה לכך שאני אמרתי שאומרים לא אמת. חוסר

האמת יותר חמור מאשר אתם יודעים. כשזה קרה ישב פה מנכ"ל המשרד.

אני אומרת לפוזנר, אני מבקשת מכם בכל לשון של בקשה שהדבר הזה לא יקרה פעם

נוספת. אני רוצה להודות לך שהבאת את החומר שביקשתי ממך בשם הוועדה. אנחנו מבינים

את המצוקה ולכן הטענות שלנו לא אליכם.

מה שקורה בנושא של המעונות זה לא רק הפקרות אלא זה גובל בשחיתות. זה נושא לביקורת

של מבקרת המרינה.
אני חוזרת ואומרת
אני בעד שכל ילד במדינת ישראל יקבל מקום במעון. לא נעמוד

עם סטופר על שום אחוז. אם אומרים לי שבקהילה מסויימת מספר ילדי המצוקה במעונות

יותר גדול מאשר בקבוצה חילונית, האם נעמוד עם סטופר ונבדוק מי מקבל יותר אחוזים?

לא על זה הוויכוח שלנו.
בקריטריונים נאמר
המעון מקבל הדרכה ופיקוח חינוכיים מן הארגון המפעיל, או

מממן הדרכה קנויה אשר אושרה על-ידי המשרד. אתם רוצים לומר לי שכל המעונות שברשימה

שלפנינו מקבלים הדרכה ופיקוח חינוכיים?

ועוד: המעון התחייב לפעול בהתאם לנוהלי קבלת ילדים של המשרד. המעון התחייב

לגבות שכר לימוד לפי קביעת ועדת השכר (שכר לימוד מדורג). אני יודעת שיש מעונות

שלא לוקחים אגורה אחת מההורים, מסיעים את הילדים, נותנים להם ארוחת בשר. ארגוני

הנשים לא יכולים להחזיק כך את הילדים. כדי לשמור על כשרות וגם כדי לא לייקר את

ההחזקה הילדים מקבלים אוכל חלבי.

ואני ממשיכה לקרוא מרשימת הקריטריונים: המשרד משתתף בהחזקת הילדים במעון

בהתאם לטבלת ההשתתפות בשכר. האם זה מקויים?

ועור: המשרד משתתף בכל המעונות לפי אותם התעריפים.

אני לא מעלה על הדעת שהקריטריונים האלה מקויימים על ידי רוב המעונות שברשימה,

ואני יודעת על מה אני מדברת.

לפני כמה חודשים היו לי כמה פגישות עם מנכ"ל המשרד. היו ידיעות קשות על מה שמתחולל

בפנימיות. פניתי לשר האוצר בבקשה שלא יועברו הכספים למשרד העבודה והרווחה כל זמן

שלא ימונה רפרנט. עד אז לא היה רפרנט. יש לי תחושה לא טובה ביחס למה שקורה שם

בכספים. עברנו את תקופת החלוקה. הכל יהיה על השולחן. ניתן לכל הילדים מה שמגיע

להם. הכל על השולחן.

זה דיון שלישי שלנו בנושא המעונות. לא נרפה לא בנושא המעונות ולא בנושא

הפנימיות.

לנגד עינינו ילדי ישראל ולהם אנחנו מחוייבים. המשרד נותן לנו עכשיו את מלוא

החומר. אין לנו בעיה. מנכ"ל המשרד יגיע כשנזמין אותו.

בישיבה הבאה נדון בדברים גם לאור הנתונים הנוספים שנקבל מהמשרדים וגם נמשיך

בדיון על ילדי אמהות עובדות. בעבר תמכו יותר בארגוני הנשים. היום אין להם כסף

ואין להם ברירה, עד שחלק גדול מהאמהות העובדות לא מסוגלות לעמוד בזה. האם כל אם

יכולה לשלם 350 ש"ח? עובדי טקסטיל דימונה, טירת-צבי, האם הם יכולים לשלם את זה?

קייימתי מספר שיחות עם זוהר קרתי, שמונתה על-ידי שר האוצר להתמודד עם נושא

הנשים. באחד העתונים ראיתי הבוקר שלפי הסטאטיסטיקה יש עליה באבטלת גברים ויש ירידה

באבטלת נשים. אנחנו נקיים בוועדה דיון ממצה עם איבט סעדון ועם אחרים ועם אנשי מקצוע.

היתה לי פגישה עם פרופסור פרידמן שעומד בראש מכון ירושלים ושמחתי שהם הסכימו

ללוות אותנו בדיונים ולפי בקשה שלנו יכינו לנו סקרים, מחקרים וניירות עמדה שיקלו

עלינו, כי אין לנו סיוע בנושא הזה.
רן כהן
נזמין גם את שר האוצר.
היו"ר אי נמיר
או השר או סגנו.
רן כהן
השר.
היו"ר אי נמיר
לא אתחמק ולהזמין את השר.

רו כהן;

אני מבקש שיהיה מעקב אחרי הילדים במעונות.
היו"ר אי נמיר
איבט סעדון תכין חומר.

ב-28 בחודש יהיה בכנסת יום הילד, באותו יום נדוו על הפנימיות. אני מקווה

שהדיווח של חבר-הכנסת יצחק לוי יהיה לפני כך.

לפני שאני נועלת את הישיבה אני רוצה לומר שאחרי הישיבה שהיתה לנו עם מנכ"ל

משרד האוצר ועם החשב הכללי בנושא הפרוייקטים לא חלה אמנם מהפכה אבל פה ושם יש

דברים שנעשים אחרת. במושב הזה נצטרך לעשות מעקב מה קורה הלכה למעשה.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.20.

קוד המקור של הנתונים