ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 02/08/1989

אבטלה ודמי אבטלה; מסקנות הוועדה בנושא - א) מערכת הבריאות; מסקנות הוועדה בנושא: א) תכנית חירום לבלימת האבטלה; מסקנות ועדת העבודה והרווחה, בנושא "בית חולים ביקור חולים"; עליה במימדי האבטלה ומספר מקבלי דמי אבטלה; שביתת רופאים בבתי חולים ממשלתיים

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 68

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי, אי באב התשמ"ט (2 באוגוסט 1989). שעה 30;08
נכחו
חברי הוועדה;

א' נמיר - היו"ר

י ' צבן

י ' שפרינצק

t

מזכירת הוועדה; א' אדלר

יועץ משפטי; מי בוטון

רשמה; שי צהר

סדר היום; מסקנות הוועדה -

1. א) תכנית חירום לבלימת האבטלה

ב) אבטלה ודמי אבטלה

ג) העלייה במימדי האבטלה ומספר מקבלי דמי אבטלה.

2. א) מערכת הבריאות

ב) שביתת רופאים בבתי-חולים ממשלתיים

3. בית-חולים ביקור חולים.
מסקנות הוועדה בנושא
א) תכנית חירום לבלימת האבטלה. ב) אבטלה ודמי אבטלה,

ג) עליה במימדי האבטלה ומספר מקבלי דמי אבטלה

היו"ר אי נמיר;

בוקר טוב. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה, כשעל סדר יומנו

מסקנות הוועדה במספר נושאים.

אנו מתחילים בסעיף הראשון שבסדר היום שלנו. מזכירת הוועדה תקרא את

המסקנ ות.

לשתי הפיסקאות הראשונות אין הערות. בפיסקה השלישית אני מציעה למחוק את המלים

"בין היתר".

באשר לפיסקה הרביעית, אני מבקשת שמזכירת הוועדה תבדוק את הנתונים הנכונים

להיום ותעדכן אותם בהתאם.

א' אדלר;

הברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו מציעה להוסיף לפיסקה החמישית את המלים; "שעורי

האבטלה בחלק מערי הפיתוח עומדים על פי שניים מן הממוצע הארצי".

י' צבן;

אני חושב שכדאי לציין שגם כשיש 20 אלף מקומות עבודה המוצעים ל-140 אלף

מובטלים, אפילו יתמלאו כל מקומות העבודה האלה, זה לא פותר את הבעייה.

היו"ר אי נמיר;

מזכירת הוועדה תברר כמה הצעות עבודה יש נכון להיום, ואז אפשר לעשות את

החשבון ולראות כמה דורשי עבודה יש על כל הזמנת עבודה. אם אינני טועה נמצא שיש

הזמנה אחת על כל שלושה דורשי עבודה.

ואשר לפיסקה הששית, אינני חושבת שהוועדה שמעה על תיקונים בשכר מינימום. אף

אחד לא דיבר על זה בוועדה וגם לא מעל במת הכנסת, לכן אני מציעה למחוק את המלים

"בחוק שכר מינימום".

י י צבן;

אם סעיף 4 ישאר כמוצע כאן, אין זה משנה.

היו"ר אי נמיר;

על תיקונים בחוק שכר מינימום שמענו רק מאמצעי התקשורת. שר האוצר לא הזכיר

זאת כאן ואף לא מעל במת הכנסת. כאשר אני ציטטתי מעל במת הכנסת את כל העתונים היה

זה רק על תיקונים בשכר מינימום, ענה לי סגן יושר ואמר שחוקים סוציאליים, כך הוא

קרא לזה, אפשר גם לתקן. אבל לא היינה הודעת ממשלה. או אולי יש מקום לומר כאן

שהוועדה למדה מאמצעי התקשורת על תכנית הממשלה להכניס תיקונים בחוק שכר המינימום.

מי בוטון;

הוועדה לא שמעה זאת ולכן לא צריך לכתוב את זה.היו"ר אי נמיר;

אנחנו נסתפק איפוא במחיקת המלים "בחוק שכר מינימום". ואנחנו עוברים עכשיו

למסקנות.

סעיף 1
י י צבן
הייתי מבקש להוסיף לסעיף 1, שהתברר לוועדה שהממשלה ככלל והמשרדים הרלבנטיים

במיוחד לא הכינו שום תכניות הערכות לקראת מצב של אבטלה. אני חושב שזו אחת

הביקורות המוצדקות ביותר שלנו.

היו"ר א' נמיר;

אני מסכימה אתך. אני מציעה שאחרי המלה "בשאננות" נוסיף: "יתרה מכך, במהלך

דיוניה למדה הוועדה כי לא הוכנה כל תכנית באף אחד ממשרדי הממשלה להיערכות לקראת

אפשרות של אבטלה בממדים כה גדולים".

הוחלט - לאשר סעיף 1 בתיקון הנ"ל.

סעיף 2

הוחלט - לאשר סעיף 2 כמוצע.

סעיף 3

י י צבן;

היות וענייני איזורי הפיתוח שייכים גם למשרד התעשיה והמסחר וגם למשרד האוצר,

אני מציע להוסיף גם את שר האוצר.

היו"ר אי נמיר;

לדעתי לא רצוי לעשות זאת, כי נוכחנו לא פעם שכאשר שני שרים אחראים לעניו

מסויים שום דבר לא קורה. אתמול למדנו מהדיון עם שר התעשיה והמסחר שאין לו בעיה

עם האוצר, הבעיה היחידה הקיימת היא עם הבנקים. אבל אני יודעת שכאשר המלצות

הוועדה מכוונות לשני השרים, הענין אבוד.

י י צבן;

מאחר ואני נאלץ לעזוב את הישיבה בגלל התייעצות סיעתית, אני רוצה להתייחס

עכשיו גם לסעיפים שטרם נקראו כאן. אני מציע שיהיה סעיף מסכם בו ייאמר, כי הוועדה

תובעת מהממשלה להניח על שולחן הכנסת תוכנית רחבה ומלאה להתמודדות עם בעיית

האבטלה, כי בסופו של דבר אנחנו טוענים שכל מה שהוגש לנו עד היום זה טיפול בקטעים.

אני מציע שיהיה גם סעיף האומר שהוועדה רושמת לפניה את הדברים ותעקוב אחרי

הביצוע.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו נעבור על הדברים, ומה שנראה לנו כדבר שניתן להכניסו במסקנות נכניס

בגוף מסקנות הוועדה. יש לגעת בענין הריבית, וגם הבנקים מחייבים מסקנה שלנו.

עקרונית אני נגד הנוסח הזה של "הוועדה רשמה לפניה".אנחנו יכולים בהחלט לקבל את חצעתך לחוסיף את שר חאוצר בסיפא של סעיף 3.
שיחיה בנוסח הבא
"הוועדה ממליצה בפני שר האוצר ושר חתעשיה והמסחר לפעול לרביזיה

מידית בכל הנושא של סיווג ערי הפיתוח לצורך מתן תמריצים ועידוד השקעות".

סעיף 3 פותח במלים "הוועדה סבורה", וזה צריך להיות "הוועדה משוכנעת", כי

המפתח לבעיית האבטלה הוא בצמיחה כלכלית.

הוחלט - לאשר סעיף 3 בתיקונים הנ"ל.

י י שפרינצק;

הוא אמר שלמפעלים בודדים מסויימים הוא מוכן לתת מעמד של איזור פיתוח אי. חאם

לדעתך זה לא פתרון הגיוני של הבעיה?

היו"ר אי נמיר;

אני לא מתנגדת לזה. אבל אותו קריטריון צריך להיות לכל הארץ. כי לא יתכן

שישוב אחד יוכרז כולו כישוב פיתוח, ואז זה פועל לא רק בענין השקעות, אלא מעניק

לתושבים גם פטור מסויים בנושא המסים ועוד, ולישוב אחר לא י נתן אותו מעמד. הם

צריכים להחליט על מדיניות ברורה, ולא יכולים לעשות את זה טלאי על גבי טלאי. אני

אומרת שאם באר שבע זקוקה לזה, היא צריכה לקבל זאת, ולא חשוב כלל מי ראש העיר שלה.

אם אשקלון זקוקה לזה, היא צריכה לקבל זאת. כך צריך לפעול בענין זה.

סעיף 4
היו:ר אי נמיר
אני מציעה "בדרך של עידוד ולא בדרך ענישה" במקום "על ידי עידוד ולא על ידי

ענישה". כמו כן אני מציעה למחוק את המלים "במקום לשלם שכר הוגן לעובדים ישראלים".

אני מציעה את הנוסח המתוקן הבא לחלק השני של הסעיף: "הוועדה סבורה כי ברובם

המכריע של המקרים לא מחסור בעובדים ישראליים עומד מאחורי נסיונות אלה, אלא

שיקולים של רווחי המעסיקים. הוועדה פונה לשר האוצר ולשר העבודה והרווחה לחדול

מנסיונותיהם לפגוע בשכר המינימום".
מי בוטון
אני מציע את הנוסח הבא: הוועדה פונה לשר האוצר ולשר העבודה והרווחה לחדול

מנסיונותיהם לפגוע בציבור העובדים על ידי פגיעה בחוק שכר המינימום.
י י שפרינצק
מה האסמכתה שלנו להנחה ששכר המינימום לא פגע בכלכלה?
היו"ר אי נמיר
חבל שאינך יכול להשתתף בכל הישיבות ולצאת אתנו לכל הסיורים. הדבר הכי נורא

שהיה בביקור שלנו בדימונה לא היה המפגש עם המובטלים, אלא המפגש עם פועלים במפעלי

טקסטיל שעובדים 25 שנה כשהם עומדים על רגליהם במשך כל שעות יום העבודה, ומביאים

הביתה 800 או 750 שקל לחודש, ומגדלים אפילו שני ילדים, שלא לדבר על משפחות עם

הרבה יותר ילדים. זה דבר נורא. זאת הסיבה לסרבנות של אנשים. בערי הפיתוח גדל דור

צעיר שסיים את לימודיו בבית הספר התיכון, ואין לו לאן לחזור פרט למפעלי הטקסטיל

ותמורת שכר מינימום.

הוחלט - לאשר סעיף 4 בתיקונים הנ"ל.סעיף 5

הוחלט - לאשר סעיף 5 כמוצע.

סעיף 6

היו"ר א' נמיר;

אנחנו צריכים להוסיף כאן תביעה משר האוצר לפעול מיד להורדת שיעור הריבית על

הלוואות שהבנקים נותנים למפעלי התעשיה, אבל אין להסתפק רק בריבית כי ענין

הבטחונות הוא אולי אפילו יותר חמור מאשר הריבית. אבל כדאי להתייעץ בענין זה

במומחה לכלכלה.

אני מציעה איפוא שנוסיף סעיף נפרד האומר: "הוועדה תובעת משר האוצר להביא לכך

שתוסר המכשלה שמעמידים הבנקים בפני כל תכנית צמיחה המאושרת כיום על ידי הממשלה,

הן בתחום הריבית והן בתחום הבטחונות".

הסעיף הזה לא צריך להיות בסוף המסקנות, אלא צריך לבוא לפני הסעיף המדבר על

הכשרה מקצועית. כדאי שיבוא אחרי סעיף 3.

הוחלט - לאשר הסעיף הנ"ל. (סעיף 5 בנוסח הסופי).
א' אדלר
חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו מציעה: יצירת מוטיבציה ותמריצים אצל העובדים

להיקלט בבנין ובתעשיה, בהם השכר נמוך, על ידי תשלום מענק חודשי בנוסף לשכר שמקבל

העובד במקום העבודה.
הי ו"ר אי נמיר
אנחנו חושבים שאם יהיו תמריצים לשכר יותר גבוה אנשים רבים יותר יבחרו לעבוד

במקצועות האלה. אני חושבת שאפשר לקבל את הנוסח הנ"ל המוצע על ידי חברת הכנסת

ארבלי-אלמוזלינו. אם לא ציינו בדברי הפתיחה את השכר נמוך, אנחנו צריים לעשות זאת

בסעיף הפרד.

אני מציעה את הנוסה הבא לסעיף נפרד: "הוועדה הגיעה למסקנה שהשכר הנמוך הוא

הגורם המרכזי לסירובם של מובטלים לצאת לעבודות מצויות. הוועדה ממליצה בפני שר

העבודה והרווחה לפעול למתן תוספת שכר מכספי קרן האבטלה למובטלים שילכו לעבודה

בתעשיה, בבנין ובחקלאות".

הוחלט - לאשר את הסעיף הנ"ל (סעיף 3 בנוסח הסופי)
א' אדלר
כמו כן מציעה חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו סעיף האומר: הוועדה מביעה תמיהה על

העובדה שמאז נחתם ההסכם בין ההסתדרות לממשלה בדבר הקמת קרן למפעלים במצוקה בסך של

200 מיליון ש"ח, לא חולקו כספים עד היום על אף העובדה שאושרה זכאותם של 28

מפעלים.
היו"ר אי נמיר
אני חושבת שבדברי הפתיחה צריך להקדיש לנושא זה פיסקה בנוסח הבא-. "הוועדה

שמעה מפי שר התעשיה והמסחד שעד עצם היום הה לא נוצלו כספי הקרן למפעלים

במצוקה, שאושרו ע"י הממשלה וועדת הבספים, בגלל סרובם של הבנקים".

ה ו ח ל ט - לאשר הנוסח הנ"לל, ולהוסיף אותו לפיסקה בדברי הפתיחה האומרת

כי הוועדה שמעה על המצב החמור במיוחד בעיר הפיתוח וכוי.
אי אדלר
חה"כ ארבלי-אלמוזלינו מצלעה להוסיף: הוועדה דורשת יישובו לאלתר והגמשת

העקרונות על פיהם ינתנו הכספים ולהבטיח ערבות המדינה.
היו"ר אי נמיר
הדברים האלה כבר נוסחו במסקנות.
אי אדלר
חה"כ ארבלי-אלמוזלינו מציעה" הוועדה דורשת מהממשלה לפעול להבאת משקיעים

לערי הפיתוח ולהקמת מפעלים עתירי ידע. כמו כן היא מציעה : הוועדה דורשת ממשרד

התעשיה להכין תכניות מפורטות להקמת מפעלים בגליל ובנגב.

היו"ר אי נמיר-.

איננו יכולים להאריר ולהכנס לפרטים, אבל חשוב לכתוב שבערי הפיתוח נחוץ

גיוון של מפעלי תעשיה, זה דבר חשוב מאד, וגם דיברנו על זה רבות בוועדה,

לסעיף 6 שלפנינו נוסיף אח המשפט הבא: "הוועדה תובעת משר התעשיה והמסחר לפעול

להבאת מפעלים עתירי ידע לערי הפיתוח, כדי ליצור בהן מקומות עבודה לדור הצעיר".

ה ו ח ל ט - לאשר את התוספת הנ"ל לסעיף 7 (סעיף 8 בנוסח הסופי).
היו"ר אי נמיר
חה"ב צבן ביקש לחייב את הממשלח להגיש לוועדה תכנית רחבה להתמודדות עם

בעיית האבטלה. יש לנו בעיה בענין זה, כי אף אחד אינו מקיים מעקב אחר ביצוע

המסקנות של הוועדה. הדברים נכתבים, אבל איש לא בודק ומברר לאחר מכן מה מהדברים

בוצע, ומה לא.

נוסח הסעיף שהציע חה"כ צבן יהיה: "הוועדה תובעת משר האוצר, שר העבודה

והרווחה ושר התעשיה והמסחר להגיש לוועדה תכנית רחבה ומלאה להתמודדות עם בעיית

האבטלה".

הוחלט - לאשר סעיף בנוסח הנ"ל (סעיף 9 בנוסח הסופי)

ס ע י ף 7

הוחלט - לאשר סעיף 7 אחרי חוטפת "שר האוצר". (סעיף 10 בנוסח הסופי)

ה ו ח ל ט - לאשר מסקנות הוועדה בנושא האבטלה בתיקונים שהתקבלו כנ"ל.
היו"ר אי נמיר
אישרנו את מסקנות הוועדה בנושא האבטלה אחרי התיקונים הנ"ל.מסקנות הוועדה בנושא - א) מערכת הבריאות, ב) שביתת רופאים בבתי חולים ממשלתיים

היו"ר אי נמיר;
אנחנו עוברים לנושא השני
מסקנות הוועדה בנושא מערכת הבריאות ובשביתת רופאים

בבתי חולים ממשלתיים. מזכירת הוועדה תקרא את המסקנות.

אין הערות לדברי הפתיחה, כך שאנחנו יכולים לעבור למסקנות.

סעיף 1

ה ו ה ל ט - לאשר סעיף 1 כמוצע.

סעיף 2

י י שפרי נצק;

אני מבין שהכוונה היא לסל שירותים בסיסי כללי, כי כיום יש לכל קופת חולים סל

בריאות משלה.
היו"ר אי נמיר
זו אכן הבעיה הבסיסית.

הוויכוח המרכזי הוא סביב חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ואי אפשר להכניס את זה

דרך החלון. אני גם לא רוצה לגעת עכשיו בבעיות היסוד שהן הכי פרובלמטיות. צריך

להדגיש את החשיבות בחיזוקה של הרפואה הציבורית. וכן יש לדרוש משר הבריאות להכין

בו זמנית תכנית לטווח קצר ותכנית לטווח ארוך שתבטיח תפקודה המלא של מערכת הבריאות

הציבורית. חה"כ ארבלי-אלמוזלינו ביקשה להוסיף גם את המלה "שוויונית", אבל אני

חושבת שאם מדברים על מערכת בריאות ציבורית זה מספיק. אין שוויונית.

הנוסח המתוקן של סעיף 2: הוועדה קובעת כי חיזוקה של הרפואה הציבורית הינו

הערובה היחידה למתן שרותי בריאות נאותים לכל תושבי המדינה. רפואה, יציבורית חזקה

הינה הדרך היחידה למלחמה ברפואה השחורה. הוועדה קוראת לממשלה להעמיד לרשות הרפואה

הציבורית את האמצעים הדרושים לקיומה ולפיתוחה.

הוחלט - לאשר הנוסח הנ"ל של סעיף 2.

סעיף 3
היו"ר א' נמיר
יש למחוק את המלים "שאינן יכולות להתנגד ולהפגין". הן מי ולנרות כאן.

הוחלט - לאשר סעיף 3 בתיקון הנ"ל.

סעיף 4

הוחלט - לאשר סעיף 4 כמוצע.

סעיף 5

ה ו ה ל ט - לאשר- סעיף 5 כמוצע.סעיף 6
היו"ר א' נמיר
יש למחוק את המלים "להריץ לאלתר את ההכנות", כר שהנוסח יהיה: הווערה

ממליצה בפני שר הבריאות להתחיל בהכנות מעשיות לחקיקת חוק ביטוה בריאות וכוי.

הוחלט - לאשר סעיף 6 בתיקון הנ"ל.

ס ע י ף 7

זז ו ח ל ט - לאשר סעלף 7 כמוצע.
א' אדלר
הה"כ ארבעלי-אלמוזלינו מציעה את הסעיף הבא: הוועדה סבורה שצריך להעמיד

הבריאות בסדר עדיפות לאומי, ולהקצות לה את המשאבים הדרושים ולהמנע מקיצוצים

בתקציב הבריאות בעתיד.

במו כן היא מציעה את הסעיף הבא: הוועדה רואה בחיוב קיומה של הרפואה

הציבורית השוויונית ורואה צורך בחיזוקה, ותובעת להעמיר לרשותה את הכלים

הארגוניים והמשאבים הדרושים כדי שתוכל למלא את תפקידה כנדרש כלפי הנזקקלם

לשירותי הבריאות בכל חלקי הארץ.
היו"ר אי נמיר
סעיף 2 המתוקן עונה על הדברים האלה.
א' אדלר
הה"כ ארבלי אלמוזלינו מציעה סעיף נוסף: הוועדה מביעה דאגה מהקטנת חלקה של

הממשלה בתקציב המיועד לשירותי הבריאות, ובמיוחד מהקטנת השתתפותה בתקציב קופת

החולים הכללית, והוועדה דורשת מהממשלה לגדיל את הלקה ולהזרים את המשאבים

הדרושים כדי לאפשר קיומה.
היו"ר א' נמיר
ו

לא נראה לי שנוכל לקבל את הסעיף הזה. איננו סניף של קופת הולים.
אי ארלר
לחה"כ ארבלי-אלמוזלינו הצעה נוספת: הוועדה מתנגדת לצעדים שננקטו להטלת

תשלומים על החולים הפסיכיאטרים והקשישים הסעודיים, ומתנגדת להוראות שניתנו על

ידי משרד הבריאות לבתי החולים הממשלתיים לגבות תשלומים נוספים מהחולים עבור

שירותים כמו הפריית מבחנה, צינתור, קטרקט, פרוסטטה, קוצב לב ועור.

חה"כ ארבלי-אלמוזלינו מציעה גם את הסעיף הבא: הוועדה מביעה את הערכתה

לעובדים במערכת הבריאות על כל חלקיה, על העבודה המסורה והקשה ועל השירות הניתן

על ידם לחולים.
היו"ר אי נמיר
אישרנו את מסקנות הוועדה בנושא מערכת הבריאות, בתיקונים כנ'יל.

חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו תוכל כמובן להביא את הצעותיה כעמדת יהיר.מסקנות ועדת העבודה והרווחה, בנושא "בית חולים ביקור חולים"

היו"ר אי נמיר;

אנחנו עוברים למסקנות הוועדה בנושא בית חולים ביקור חולים. מזכירת הוועדה

תקרא את המסקנות.

אין הערות לדברי הפתיחה, בר שאנחנו יבולים לאשר אותם.

סעיפים 1-5
אי אדלר
חברת הכנסת ארבלי-אלמוזלינו מציעה סעיף נוסף:הווערה ממליצה בפני הנהלת

בית החולים לראוג להסדרת זכויותיהם של העובדים בביטוח פנסלונל.
היו"ר אי נמיר
זו אבן תוספת השובה מאד, ואני מציעה שהניסוח יהיה חזק הרבה יותר, דהיינו:

"הווערה תובעת מהנהלת בית החולים ביקור חולים להסדיר מיד את זבויותיהם של

העובדים בביטוח פנסיוני". זה יהיה סעיף 2 בנוסח המתוקן של המסקנות.

הוחלט - לאשר הנוסח הנ"ל כסעיף 2 במסקנות הוועדה.
א' אדלר
הח"כ ארבלי-אלמוזלינו מציעה סעיף נוסח: הוועדה ממליצה בפני הממשלה לעזור

לבית החולים לצאת מהמשבר הכספי הרובץ עליו בגלל חובות העבר, ולמצוא הסדר מתאים

להחזר החוב למס-הכנסה.
היו"ר אי נמיר
אני יודעת שהענין הזה כבד הוסדר, כד שלדעתי אין מקום לסעיף כזה.
יי שפרינצק
אני רוצח להעלות ספקות לגבל הנוסח של סעיף 4, כי יש בו סתירה כלשהי.
היו"ר א' נמיר
אתה צודק, חבר-הכנסת שפרינצק. אני מציעה לכן את הנוסח הבא לסעיף 4:

"הוועדה סבורה כי בתנאים הנוכחיים אין מקום למיזוג שני בתי החולים". אחרי

שהוספנו את סעיף 2, יהיה זה סעיף 5 במסקנות הוועדה.
י' שפרינצק
אני הושב שאנהנו לא יכולים לקבוע באופן קטגורי שאין מקום למיזוג שני בתי

החולים, אלא עדיף שנכתוב כי הוועדה לא שוכנעה שבתנאים הנוכחיים יש מקום למיזוג

כזה.
היו"ר אי נמיר
צריו לזכור שמסקנות של ועדות של הכנסת לא מחייבות את השרים. אם ירצה

השר, הוא ימצא בזה היזוק; אם לא ירצה, זה לא מחילב אותו. כשאנחנו אומרים

שהוועדה סבורה כי בתנאים הנוכחיים אלן מקום למיזוג שני בתי החולים, זה לא

חזק מרי ולא מחייב, ולכו זה נראה לי נוסח מתאים.

הוחלט - לאשר הנוסח שהוצע ע"י יו"ר הוועדה לסעיף 4 (סעיף 5 כמתוקן)
היו"ר אי נמיר
הוועדה אישרה אלפוא אה נוסח המסקנות בנושא בלת חולים ביקור חולים,

בתיקונים כנ"ל. אנל מודה לכולכם, ותודה מיוחדת למזכירת הוועדה על עבודתה

המעולה.

לשיבה זו נעולה.

(הישיבה ננעלה בשעה 09:45)

t

קוד המקור של הנתונים