ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 31/07/1989

בית-החולים ביקור חולים - הצעות לסדר היום של חברי-הכנסת מ' גפני, ש' דיין, א' ורדיגר, י' מצא; חוק הביטוח הלאומי (הוראת שעה)

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים