ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 19/07/1989

העמקת האבטלה באור-עקיבא וביוקנעם - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רן כהן; התגברות האבטלה בבית-שאן

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 63

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי, ט"ז בתמוז התשמ"ט (19 ביולי 1989). שעה 00;09

נכחו
חברי הוועדה
א' נמיר - היו"ר

צי ביטון

א' גמליאל

שי הלפרט

רן כהן

י' פרח

מ' קליינר

י' צבן

י' שפרי נצק
מוזמנים; לסעיף 1
שר התיירות ג' פת

א' רוזנטל - מנכ"ל משרד התיירות

י' וייצמן - מ"מ ראש מועצת בית-שאן

פ' קבלו - מזכיר מועצת פועלי בית-שאן

י' גלעד - סמנכ"ל גנים לאומיים

י' ערד - סמנכ"ל גימלאות, חמוסד לביטוח לאומי

א' מזור - מרכז פרוייקט בית-שאן מטעם אגף העתיקות

די שטרנפלד - וחשב אגף העתיקות

ני רז - חשב משרד החינוך והתרבות

י' יוסף - מנהל מינהלת בית-שאן

אי לב - ממונה מחוז הצפון, משרד העבודה והרווחה

בי פפרמן - רשות לפיתוח כוח אדם, משרד העבודה והרווחה

ב' שוורץ - מנהל המחלקה לשרותי מעסיקים, שרות התעסוקה

ד' צרפתי - מנהל מחלקת מחקר ומידע, שרות התעסוקה

שי מניס - שרות התעסוקה, מחוז הצפון

א' רוזנמן - יועץ שר התיירות לעניני פיתוח

בי רום - דובר שר התיירות

חי עמר - ועד עובדי בית-שאן

חי אמסלם - ועד עובדי בית-שאן

גי שניר - רפרנט תיירות, אגף התקציבים, משרד האוצר

לסעיף 2;

שר התיירות ג י פת

י' אדרי - ראש מועצת אור-עקיבא

אי שושן - מזכיר מועצת פועלי אור-עקיבא

י' הנדלסמן - מנהל מחלקת הניכויים, מס הכנסה

ב' שוורץ - מנהל המחלקה לשרותי מעסיקים, שרות התעסוקה

ד' צרפתי - מנהל מחלקת מחקר ומידע, שירות התעסוקה

אי לב - ממונה מחוז הצפון, משרד העבודה והרווחה

ב' פפרמן - רשות לפיתוח כוח אדם, משרד העבודה והרווחה

שי אילת - מנהל כללי לשני המפעלים באור-עקיבא

י' גינצבורג - מנהל הכספים של שני המפעלים באור-עקיבא

י י גוטמן - ועד העובדים

נ י סויסה - ועד העובדיםמזכירת הוועדה; א' אדלר

קצרנית; מ' הלנברג

סדר-היום; 1) התגברות האבטלה בבית-שאן

2) העמקת האבטלה באור-עקיבא וביקנעם -

הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רן כהןהתגברות האבטלה בבית-שאן
היו"ר א' נמיר
רבותי , בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. הנושא

הראשון שעל סדר-יומנו הוא הנושא של בית-שאן.

אני רוצה להכריז את הישיבה כישיבה פתוחה.

אני מברכת את האורהים שלנו ואת שר התיירות, שזו הפעם הראשונה שהוא נמצא

בוועדה שלנו בתפקידו כשר התיירות.

רבותי , התכנסנו היום כדי לבדוק מה קרה עם ההסכם וההסדר בנושא של בית-שאן. אני

מבקשת מגדעון שניר, רפרנט תיירות באוצר, למסור לנו מה ההסכם והיכן אנהנו עומדים.
ג י שניר
עוד באותו שבוע שבו התקיימה הישיבה כינסנו את כל הגורמים הנוגעים לענין.

ישבנו עם נציג העובדים ועם המועצה ושמענו את הערותיהם. בידי סיכום בין כל הגורמים

הנוגעים להפעלת האתר לגבי תכנית רב-שנתית שתבטיה תעסוקה מסוימת בקיץ ותעסוקה יותר

גדולה בחורף, לחמש שנים. היקף התעסוקה יהיה לפחות 4.5 מיון ש"ח לשנה. חלק גדול

מהסכום נועד לענות על שילוב של שתי בעיות - פיתוח האתר ותעסוקה.

מעבר לתכנית הרב שנתית עלה הנושא של חודש יולי , שמצד אחד העובדים מפוטרים

ומצד שני הדרך שבה זה נעשה לא נראית לחברי הכנסת.

כפי שאמרתי, ישבנו עם כל הגורמים והגענו לסיכום: אנחנו נשלם לכל הפועלים את

המגיע להם על פי החוק - פיצויי פיטורים או דמי התראה, אם לא ניתנה התראה מראש,

ונוסף לכך, מענק בגובה השכר הבסיסי של חודש שלם, כדי לאפשר להם לעבור את חודש

יולי, כי אנשים, כפי שטענו, רעים ללחם. דמי התראה ישולמו כפי שקובע החוק, שבועיים

לקבועים ויום לכל חודש עבודה לארעיים. הסדר זה מבטיח שהאתר יעלה על פסים שיתנו

תוצאות. זו תכנית רב-שנתית עם השקעה רצינית ומחוייבות של כל הגורמים להעמיד את

מפרוייקט בראש סדר העדיפות. התנאי לכך הוא שיתוף פעולה של כל הגורמים. הסיכום

מדבר על 70 פועלים בתקופת הקיץ, כל קיץ, ו-100 פלוס, תלוי בתקציב שישאר, כל חורף.

מכיוון שבשנה השוטפת אגף העתיקות לא ערוך לקלוט 70 אלא רק 60, נבדוק איך בכל

זאת נקלוט 70 עובדים. נוסף לכך פנינו למשרד העבודה והרווחה לפתוה קורס.

היו"ר אי נמיר;

אחה מדבר על 70 עובדים בקיץ, קבוע, ועל 100 בחורף.
גי שניר
כן.
היו"ר א' נמיר
מה לגבי כל היתר? יש 138.
ג י שניר
אנחנו מודעים שהפרוייקט הזה לא יפתור את כל בעיות האבטלה.
היו"ר א' נמיר
לכמה שנים זה?
ג' שניר
5 שנים. זה מותנה בשיתוף פעולה של כל הגורמים. לא ייתכן שבכל מקרה של אי-הבנה

ייסגר האתר. זה פוגע במהות, כי ההכנסות מהאתר זה תנאי לקיום האתר. סגירת האתר

פוגעת בהעסקה בעתיד.

מאחר שאנחנו מפצים את כל העובדים לפי כל דין, אנחנו דורשים שתוסר כל תביעת

שיש לעובדים לבית-דין.

היו"ר אי נמיר;

האם ההסכם הזה מוכן לביצוע ומה שמעכב את ההפעלה זה תביעה של העובדים

לבית-הדין? האם פניתם לעובדים?

גי שניר;

ביום שהוכן ההסכם, ביום רביעי, הוסבר לראש המועצה שעל העובדים להסיר את כל

התביעה. ביום ראשון פנו העובדים לבית-הדין. פנינו למר בן-משה, סגן ראש המועצה,

והתרענו בפניו על חומרת הפנייה של העובדים. התביעה של העובדים מעכבת כל הסדר. זה

היה ביום ראשון. פנינו וביקשנו גם ממועצת הפועלים. מזכיר המועצה לא היה. שלחנו

פקס. היה נסיון להשיג את הפועלים בבית-שאן. הישיבה הראשונה התקיימה למרות הכל.

למחרת שוב הובטחה לנו תשובה, ובתשובה נאמר שעד שלא יחזור מזכיר מועצת הפועלים אין

מי שיקבל החלטה.

היו"ר אי נמיר;

אני שואלת את מזכיר מועצת הפועלים, מדוע לא פניתם לבית-הדין כדי לבטל את

התביעה?
פ' קבלו
הפנייה לבית-הדין היתה לפני שהגענו להסכם. לא ראינו שום נייר עבודה. אם אנשים

חושבים שיעבדו איתנו בשיטה של פקס כמו פקודות צבאיות, זה לא ילך.
היו"ר א' נמיר
עם כל החברות אני חייבת להגיד לך, ואני אומרת את זה גם באוזני ממלא-מקום ראש

המועצה, אם לא ננהג במידה מינימלית של כבוד כל כללי המשחק יישברו. ביטלנו כל דבר

כדי לקיים את הישיבה הזאת. זה המקום היחיד שכולם נפגשים. רצינו לקיים ישיבה ביום

רביעי שעבר, כי נאמר לנו שיושב-ראש המועצה עמד לנסוע לחוץ-לארץ. קיבלתי כפגיעה

אישית כשהסתבר לי שהוא נסע יומיים אחר-כך ובאותו יום הוא היה בירושלים. ועוד,

ביום חמישי אני פותחת את הרדיו, מהדורת חדשות הצהריים של קול ישראל, ואני שומעת

את מזכיר מועצת הפועלים אומר שכל הממשלה עושה מהם צחוק, כולל הכנסת, כולל ועדת

העבודה והרווחה, וקול ישראל חזר על זה גם בערב.

במצב הזה אולי מישהו אחר היה מבטל את הישיבה. אנחנו מקיימים אותה כדי

שלעובדים תהיה תעסוקה. הסגנון ששמענו לא יעבוד עלי יותר. אני מבקשת לא לדבר

בסגנון של איומים.
רן כהן
האם ההסכם התום?
היו"ר א' נמיר
גדעון שניר הכין אותו. מזכיר מועצת הפועלים אמר לי בטלפון שהגיעו לסיכום יותר

טוב מאשר אני סיכמתי עם האוצר.

אני שואלת את גדעון שניר, ההסכם שהושג בישיבה שמצויינת כאן, האם יש עליו

אישור של שר האוצר לביצוע?
רן כהן
אני מזדהה עם יושבת-ראש הוועדה לגבי הכוונה שלנו, שתהיה עבודה, ואני אומר:

במערכת יחסים בין עובדים לבין מעביד יכול להיות אחד משניים, או שיש סיכום חתום

ואז חובה לקיים אותו, או שיש הסכם בדרך ועל יד זה יש הסכם בעל פה שדברים נעשים.

אני מבין שלא הגעתם לא להסכם חתום ולא להסכם בדרך שבצידו הסכמים בעל פה לחזרה

לעבודה.
י' צבן
לסדר: אני מצטרף להערה הביקורתית לגבי ההתבטאות של מזכיר מועצת הפועלים

ברדיו. אני חושב שהיא חסרת כל צידוק. אין בכנסת כמו הוועדה שלנו שהדיונים שלה כל

כך ענייניים מעל מחנות מפלגתיים. עם זה הייתי מבקש שיינתן למזכיר מועצת הפועלים

להסביר.

אני מבקש לדעת על כמה מפוטרים מדובר.
ג י שניר
לשאלה של היושבת-ראש. שר האוצר מדווח ומעודכן. תוך כדי ישיבה וגם אחרי הישיבה

נכנסנו אליו. שר האוצר מיודע על כל תנאי ההסכם.
רן כהן
האם שר האוצר הסכים ואישר?
ג י שניר
שר האוצר ביקש מאיתנו להגיע להסכם. כשהגענו, הממונה עלי נכנס אליו. זה מקובל

עליו. הוא ביקש מאיתנו להודיע על כך ליושב-ראש המועצה.

יש סיכום של ישיבה. מי שזה לא מקובל עליו אומר את זה. הממשלה לא חותמת חוזים

עם עצמה. כשיש הסכם עם משרדי הממשלה זה לא חוזה. בדברים עם רשות הגנים היא אמרה

שהיא תיתן את חלקה, היא תעשה את זה ואת זה. לא צריך להיות חוזה. ההסכם שעליו

מדובר הוא הסכם בין גופים ממשלתיים-ציבוריים, איך הם מממנים את הפרוייקט. זה לא

הסכם בין הממשלה לעובדים. הקטע לגבי העובדים זה סיכום התום על ידי. אם אני כותב

למישהו שעל משרד האוצר מקובל הסכם כזה וכזה, אני חושב שזה מספיק. זה לא הסכם

עבודה. זה הסכם מימון הפרוייקט. אנחנו חושבים שהישגנו פתרון טוב יותר מזה

שיושבת-ראש הוועדה ידעה עליו יום קודם.

אני מוכרח לציין שהמשברים שהיו גרמו לשינויים במספר המועסקים, לכן לא הייתי

רוצה להתייחס למספר של 130 או 80 או 70 כבסיס לאיזה שהוא דיון.

אנחנו ניסינו ללכת בדרך הפרקטית, ישבנו עם כל הגורמים המקצועיים העובדים באתר

וניתחנו כמה עובדים יכול האתר לקלוט, בלי פיקציה.
י' צבן
70 זה האופטימום.
ג' שניר
70 זה מעבר ליכולת הקליטה של אגף העתיקות,הוא לא מסוגל לקלוט 70. הוא יקלוט

60. צריך למצוא ארכיאולוגים שיעבדו. לשבת מתהת לעצים, זה לא טוב לעובדים.

לפני סגירת האתר עבדו 120, לא חודש שלם, כי לא היה פיקוח מספיק. אגף העתיקות

הסיר מעל עצמו כל אחריות.
היו"ר א' נמיר
בישיבה הקודמת דווח לנו על-ידי מזכיר מועצת הפועלים על 138.
פ' קבלו
יש לי הערכה לוועדת העבודה והרווחה ואני לא יודע איך השתמע מה שהשתמע מהדברים

שנאמרו ברדיו.

צ' ביטון;

אמרת את זה בפה מלא. לא שמעת משום אדם שהיה בישיבה דברים כאלה. כאן אין לא

אופוזיציה ולא קואליציה.
פ' קבלו
ועדת העבודה והרווחה תובעת להחזיר את העובדים לאלתר מאחר שהפיטורים לא היו

חוקיים. זה לא נעשה. לא היתה לי כוונה לתקוף את הוועדה. התכוונתי לומר שגם אחרי

החלטת הוועדה העובדים לא חזרו לעבודה. יש לי הערכה לוועדה וליושבת-ראש שלה.

ולהערתי בקשר לפקסימיליה. כשהופענו בפני נציגי האוצר הם קיבלו אותנו למספר

דקות, שמעו את הדברים שלנו ואחר-כך היתה החלטה שלכם. לא היתה החלטת משותפת. לפני

שפניניו לבית-הדין לעבודה ידענו רק מהצהרה שהולכים על 90-70 עובדים. לא היה שום

סיכום כתוב.
היו"ר אי נמיר
מה אתה מציע עכשיו?
פ' קבלו
אנחנו מוכנים לקבל את ההצעה.

אבל יש פה מספר שאלות. אין שום סיבה לפטר ולהחזיר. למה שלא יעבדו ברצף?
היו"ר א' נמיר
אנחנו לא יכולים לנהל את המשא-ומתן במקומכם. אולי אחרי הישיבה תהיה לכם

אפשרות לשבת ולסכם את כל הפרטים. לא נסכים שהאוצר יתן את הכסף דרך המינהלת. זה

כסף לחפירות ולא לסלילת כבישים.

אני שואלת עקרונית; האם הנייר הזה מקובל ומסוכם והאם אתה כמזכיר מועצת

הפועלים, שהיגשתה את התביעה לבית-הדין לעבודה, תהיה מוכן לבטל אותה.
פ' קבלו
אם נגיע להסכם, התביעה תוסר.

י' וייצמן;

אני רוצה לברך את הוועדה ואת היושבת-ראש שלה, שמספר פעמים קיימה ביוזמתה

ישיבות על בית-שאן. אני רוצה לברך את האוצר על היענותו להסכם.

אני מבקש להבהיר לגבי אי-הבנה שנוצרה בוועדה. אנחנו לא היינו בישיבה הקודמת.

ביום רביעי שעבר היתה ליושב-ראש המועצה סיבה משפחתית לבואו לירושלים, ביקשנו

לפגוש את יושבת-ראש הוועדה ולא הצלחנו.

ולעניו שלפנינו. מינהלת בית-שאן קמה כדי לפתח תיירות בבית-שאן. משום מה נוצר

רושם מעוות כאילו המינהלת קמה בשביל אגף העתיקות. המינהלת קיימת כדי להקים אתרי

תיירות בבית-שאן. שלמה בן-לולו הוא יושב-ראש כבוד. הוא לא מקבל כסף. מנהל המינהלת

הוא אליעזר יוסף, הוא איש החברה הממשלתית לתיירות.
א' רוזנטל
מה פתאום?

י' וייצמן;

אנחנו לא משלמים משכורת לאנשים.

רן כהן;

יושב-ראש המינהלת זה תואר כבוד?

י' וייצמן;

כן.
רן כהן
מה קורה כשתואר כבוד הופך להיות תואר של אי-כבוד? לא יכול להיות שיש תואר

כבוד על מנת ליישר את הדברים וילכו נגד. לא יכול להיות שהכל נשבר ויש מערכת שיש

בה לא מעט שחיתות. איך קרה שכספים של הפרוייקט נוצלו שלא למטרה? מי נתן הוראה

לסלול כביש בסכום של למעלה מ-100 אלף שקל?

ודוגמה נוספת. לוקחים יותר מ-30 עובדים וכעבור חודשיים מפטרים את כל העובדים,

לא רק את ה-30.

אני לא מרגיש שהדברים מנוהלים בסדר.

י י וייצמן;

אני מוכרח להגיד לחבר-רן כהן שדבריו פוגעים בנו. לא מספיק לומר שחיתות, צריך גם

להוכיח.

המינהלת, כפי שאמרתי, קמה לפיתוח תיירות בבית-שאן, פיתוח כללי של תיירות.

המינהלת מחליטה כראות עיניה מה לעשות עם הכסף. היא סוברנית להחליט. היא החליטה

לסלול כביש. אנשי המקום רשאים להחליט.רן כהן;

אנחנו לא ילדים קטנים, ואני מבקש שלא ימרחו אותנו פה. אנחנו יודעים שהמינהלת

קמה וקיבלה תקציבים כדי שאתר בית-שאן יפותח ותהיה עבודה לתושבי בית-שאן, זה יתן

גם עבודה ותהיה גם הכנסה עתידית. והנה לוקהים 112 אלף שקל וסוללים כביש.
י' וייצמן
הכביש הזה נסלל לצורכי התיירות.

רן כהן;

זה מכספי פיתוח האתר.

י' וייצמן;

מי אמר?

היו"ר אי נמיר;

נמצא איתנו שר התיירות. אדוני השר, אתה הבכיר ביותר בענין זה. פעמיים בשנה

אנחנו מתכנסים לדון בענין בית-שאן. אנחנו רוצים לדעת ממך למה מיועד הכסף.
שר התיירות ג' פת
גברתי היושבת-ראש, תודה. רבה.

נתבקשתי לשלוח לישיבת הוועדה עובד של המשרד. יש לי הערכה רבה לעובדי המשרד

אבל אני חושב שהנושא הזה חשוב ולכן ביקשתי להשתתף אישית בדיון עליו. מדובר פה על

תעסוקת עובדים ולי אין דבר יותר חשוב ויותר יקר מתעסוקת עובדים. אני אומר את זה

בפרהסיה ואני אומר את זה בוועדה הזאת, שבה כל חבר מרגיש את זה.

כממלא-מקום שר האוצר נזדמן לי כמה פעמים לטפל בהבטחת תקציבים לעוד 6-4

חודשים. דבר כזה לא יכול להימשך.

אנחנו מחפשים תעסוקה לאנשים. זו לא התעסוקה הנעימה ביותר בעולם. זו תעסוקה

קשה. זו תעסוקה שבחודשי הקיץ היא כמעט לא נסבלת. זו תעסוקה בשכר שהוא קרוב לדמי

אבטלה, פחות מדמי אבטלה. אם כן, כשמדובר בעובדים, כל אחד מאיתנו יכול להסיר את

הכובע בפניהם.

לפני שבועיים, ביום שישי, טילפנתי לראש המועצה ואמרתי לו שאני רוצה לראות

אותו בארבע עיניים. אל תביא לי מקהלה, אמרתי לו, יש דברים חמורים שאני רוצה לדבר

איתך עליהם. למה פניתי ליושב-ראש המועצה? - ביידיש אומרים, כל אחד תורם כסף למאיר

בעל הנס ומאיר בעל הנס שוכב באדמה. כך היה במועצה. חבלי שלא נתתי לפטר ולהפסיק

לשלם שכר. אבל אני לא יכול לישון בשקט כשמפטרים 140-120.

בהמשך דברי אולי אוכל להציג כמה עובדים יכולנו להעסיק, ולא בעבודות דחק, כיצד

אפשר לקדם פרוייקטים שתוך שלוש שנים יתנו עבודות קבע. היגשתי על הנושא תזכיר לשר

האוצר, ואני אשאיר אותו פה.

הגיעו מים עד נפש. משרד התיירות העביר למינהלת כספים עבור 153 עובדים. אמיר

דרורי, שאיש לא יערער על אמינות האינפורמציה שלו, אמר לי: אני מעסיק רק 14 איש.
אמרתי לו
תן לי את רשימת ה-153 שאנחנו משלמים עבורם ואת רשימת 14 העובדים. הוא

שלח לי את זה. באתי לאוצר ואמרתי, מוכרחים לעשות סוף לענין. אז בא ההסדר שנעשה

בין נציגי משרד התיירות והאוצר.אמרתי שאני רוצה שמי שיקבל את התקציב הוא שיעסיק את האנשים. התקציב יעבור

לרשות העתיקות והיא תקבל תקציב לכמה אנשים שהיא תעסיק.

יש לנו איש מצויין ברשות העתיקות והוא אמר: היום אני יכול להעסיק 35. אמרתי

לו: אולי יותר, ואז מתחילים לספר שאין ארכיאולוגים. הכל בבליית. נושא ההפירות

שייך לשר החינוך. עשו חפירות. צריך לקטלג את המימצאים, אחרת אין שום טעם לעבודה.

אבל ההפקרות חוגגת. היהלום שבכתר העתיקות היה פסיפס. לא היוגה שמירה של רשוטת

הגנים והוא נגנב. הגנבים עבדו שם לילה שלם. זה היה בגודל של 2 מטרים על 2 מטרים.

אין לזה תחליף. אומרים לי שזח היה מבוטח. אז מה אם זה היה מבוטח? הפסיפס הזה לא

י ימצא.
רן כהן
י זה לא פסיפס, זה פיספוס.
שר התי ירות ג י פת
באנו והצענו הצעה שעל בסיסה יש הסכם. אמרתי שאני אצא מהענין אם זה ל-6

חודשים. יש לי ענין להתחיל ולגמור ולא שזה יהיה ל-6 או ל-9 חודשים.

אשר למינהלת. עתיקות זה דבר נחמד, יפה חשוב, חינוכי תרבותי. כל זה לא מעניין

אותי. אותי העתיקות מעניינות מבחינת השאלה כמה מקומות פרנסה קבועים יתן האתר,

כשילוב של אתר תיירות, לבית-שאן. אם לא, שיכסו את העתיקות. אני כמו בדואי,

כשנותנים לו מטבע הוא נושך אותה. אני רוצה לדעת כמה מתושבי בית-שאן יוכלו לנשום

מהפרוייקט הזה.

התיירות זה המעסיק הגדול ביותר. טריליון ו-900 מיליון דולר זה תיירות בעולם.

על יד העתיקות אנחנו מפתחים יחד עם הקרן הקיימת לישראל את הפארק של גני חוגה.

אינני יודע איך אני אעשה את זה. מכל מקום, השנה יניחו אבן פינה לבית מלון בין

אזור העתיקות לפארק ואז יתחילו לבוא לשם אנשים.

אני אומר זאת כדי לומר שלאתר עתיקות באים לשלוש שעות,

במקרה הטוב, שותים ארבע קופסאות של קוקה קולה ונוסעים. יושב שם אדם על שטח

שיכולים היו לפתח שם עוד אמפיתאטרון ולא פיתחו. הכתובת היא העתיקות. משרד האוצר

הלך לכל הדירשות שלי בענין זה. משרד האוצר מבין שזה רק חלק מהפיתוח התיירותי.

בגלל העתיקות; בגלל הקירבה לכינרת, מפני שבהכינרת מפוצצת, בגלל פיתוח של

גני

חוגה, שיש בהם גם פארק מים, אפשר להגיע לכך ששליש ממפרנסי בית-שאן יוציאו פרנסה

מהתיירות. סביב מלון של 120 חדר אפשר להעסיק 70 איש. סביב המלון ייפתחו מסעדות

ועוד שירותים. אנחנו הולכים לכמה דברים לא קונבנציונאליים בתיירות. אני שואל איך

מפתחים את התיירות למקור לא אכזב. אני מדבר על צימרס - חדרים - במושבים. היום אין

בעיות עם נוה אטיב. כל חדר תפוס 150 לילות בשנה. 150 כפול 80 זה יותר מ-100 אלף

שקל ולמי שיש מקום יש לו גם לחם וגם חמאה ואולי גם אבוקדו. לכן הפרוייקט הזוז

בשבילי או בית-שאן בהיקף כולל.

ההסכם המוצע על-ידי האוצר הוא טוב והוא יכול לתת עבודה לא רק במסגרת העתיקות

אלא לאחר מכן עבודת קבע. יש שם בעיות ואנחנו מתחילים סדר חדש. נניח לנושא של חודש

יולי. צריך לגמור ולהתחיל. אמיר דרורי הבטיח לי, והבטחתו זה כסף בבנק, שהוא

מתחיל עם 65. הוא יביא את הארכיאולוגים. בחורף הוא מוכן להגדיל את המספר עד 250.

זאת אומרת, מחודש אוקטובר עד חודש אפריל.
רן כהן
מאיזה תקציב?
שר התיירות ג' פת
הכל אושר. הכל נמצא בתקציב.

ג י שניר;

לפי ההערכה התקציבית הנוכחית זה 100 פלוס; 60 יועסקו על חשבון אגף העתיקות,

20 - על חשבון הקרן למניעת אבטלה ו-10 - רשות הגנים.
שר התיירות ג' פת
בתזכיר שלנו לאוצר אני טוען שהמשק הלאומי משלם 60-50 מיליון ש"ח לחודש דמי

אבטלה, הצעתי לשר האוצר, תן לי עובדים ותן לי עוד 2 מיליון ש"ח כדי שאוכל לשכור

ציוד וכלי עבודה ואני יכול להעסיק אותם.

ההסכם הוא על בסיס העסקה קבועה של למעלה מ-100 כשהתכנית של אגף העתיקות היא

ללכת ל-250 איש. אבל זה רק חלק. זה לא יתן פרנסה קבועה בבית-שאן. צריך לגמור את

גני חוגה ולפנות אל הממשלה, כי טוב אם הממשלה תטיל על מבני תעשיה להקים מלון

ואחר-כך למכור אותו.

בשלוש-ארבע השנים הבאות מוכרחים להעמיד את בית-שאן על מפת התיירות כשהמטרה

היא ששליש ממפרנסי בית-שאן יוכלו להתפרנס בכבוד מענף התיירות.
י' צבן
אני מברך את ההסדר שהולך ומסתמן. זהו דוגמה מצויינת. עם זאת, אי-אפשר לעבור

לסדר היום. צריך לעקור בכוח את הנורמה הפסולה של היד הקלה שכותבת מכתב פיטורים

מהיום למחר. אי-אפשר להשלים עם זה שיכתבו לעובדים מכתב פיטורים מהיום למחר. למה

מבקשים שהעובדים יוותרו על התביעה? כי הם יודעים מה יפסוק בית-המשפט.

אני מוכרח לומר לאנשי המינהלת, הכעס שלי עצום. אני חושב שהמבנה הנכון היה

ניהול עצמי. מה שקרה בפרשה של המינהלת - עשיתם אדמה חרוכה. הגורמים יפחדו ללכת

לרשות מקומית. אני מבקש שתעשו מאמץ לגמור היום את הענין ברוחה של פשרה.

אנחנו מוכרחים לעשות פיקוח וללחוץ לפתרונות נוספים בבית-שאן.

י י פרח;

אני חושב שהרעין שהעלה השר, להפוך אתרים למרכזי תיירות אמיתיים שמהם יוכלו

להתפרנס בצורה מכובדת מאוד עובדים, היא המקובלת ביותר. לא ייתכן שתהיינה פרנסות

שמביישות את בעליהן, עבודות יזומות שאין בצידן שום דבר.

הסכומים שמוצאים לדמי אבטלה - 60-50 מיליון שקל - אם יעבירו מהם 2 מיליון,

זה יהיה אדיר, להעניק מחצית הסכום לאנשים שיעבדו.

היו"ר אי נמיר;

גם ביום שלישי וגם ביום רביעי נדון בנושא של דמי אבטלה. תבוא לישיבות.

רן כהן;

לצערי הרב, אנעי לא יכול להצטרף לאווירה הנינוחה. אני חושב שסביב החפירות

היתה מערכת מושחתת.
י' וייצמן
אני מצטער, מטיחים כאן האשמות חמורות.
רן כהן
אתה יכול להצטער.

אדוני היקר, במדינת ישראל לא משלמים שכר עבור העברת פתקים.
י' וייצמן
על מה אתה מסתמך?
רן כהן
אמיר דרורי יותר יותר אמין מכולכם.
היו"ר א' נמיר
אני מודה שבישיבה הקודמת נשמעו דברים קשים. צריך לתת גם לצד השני להגיב.

חבר-הכנסת רן כהן, אתה הבר בוועדת הביקורת.

רן כהן;

לא.
היו"ר א' נמיר
הדברים ששמענו טעונים בירור יכולה להיות פנייה לוועדת הביקורת. כאן נסתכל על

העתיד, לא על העבר.

רן כהן;

אני בעד שיושג הסכם אבל לא אעבור לסדר היום אחרי העובדה שהוצאו 112 אלף שקל

לכביש שהיה כביש בחירות של מישהו, ללא שייכות לחפירות. אני דורש שהענין הזה יבוקר

או על-ידי הרשות הנכונה בבמשלה או על-ידי מבקר המדינה.

נאמר כאן שהשכר שולם לא בעד עבודה ישירה במקום אלא על פי תצהיר. זה נוהל לא

תקין. תשלומים הועברו על-ידי הממונה, זה היה מינוי של יושב-ראש המועצה, והאיש הזה

העביר פתקים למי להעביר תשלום.

י' וייצמן;

אני מצטער.

אי יוסף;

אני מנהל המינהלת. נאמרים פה דברים בשחיתות ובשקר. אתה אומר דברים שקריים.
רן כהן
אתה תצטרך לתת למבקרת המדינה דיווח על מה שהיה.תסיר חסינות.

היו"ר א' נמיר;

אני מבקשת שתצא מהישיבה, אליעזר יוסף.

רן כהן;

יש חוצפה ושחיתות. אתה מושחת. ואתבייש לך.

היו"ר א' נמיר;

לסדר. חבר-הכנסת רן כהן, אני מגינה תמיד על כבודם של חברי הכנסת. זה ביתם.

עם זאת, לא ייתכן שנפגע באורחים שלנו בלי שיש לי היום אפשרות לתת להם לדבר היום.

אני חשבתי שהכל סגור וצריך רק לפקה שהענין יבוצע הלכה למעשה. זכותך להתלונן

אבל אל תקרא לאנשים שבאים הנה מושחתים.
רן כהן
אם היו אומרים עליך שאת מושחתת, היית סוגרת את הישיבה.

נאמרו פה דברים קשים, לא על ידי. נאמרו דברים קשים. אמיר דרורי אמר שהוציאו

200 אלף שקל מחוץ לתקציב, בלי שלמישהו יש תשובה.

י' וייצמן;

אתן תשובה.

רן כהן;

אני מבקש.

נאמר פה שאנשים קיבלו שכר על-ידי העברת פתקים ממישהו למישהו. ועדה של הכנסת

לא יכולה להשלים עם אינפורמציה כזו ללא קבלת הסבר. יש הסבר?
י' וייצמן
בוודאי.
רן כהן
אני מבקש. אם לא אקבל אותו, מבקרת המדינה תקבל. דבר כזה לא יעבור במדינת

ישראל ללא בדיקה.

אין לי דרך לחקור את הכישלון הניהולי. כשמצבת העובדים קופצת ל-135 או ל-153

ואחר כך מפטרים את כולם, זה כישלון ניהולי.

אני מבקש תשובה על הדברים שאמר אמיר דרורי.

אשר להסכם. אני שמח על הדברים שנאמרו על-ידי השר. אני מסכים שצריך להיות

הסכם, להתחיל לעבוד, לפתוח את האתר.
פ' קבלו
האתר פתוח.
רן כהן
תבורכו.

יש בעיה לגבי מה קורה עם שאר העובדים. השר אמר שיש אופציות אהרות להרחבה.

אני מוצא בהסכם נכונות להקצבה נוספת של 10 מיליון שקל על-ידי גורמים שונים. אני

פונה לפיני קבלו, לגדעון שניר ולאחרים, תגיעו להסכם היום כדי לפתוח את הפרוייקט.

את הנושא של שאר העובדים נשאיר בינתיים.

אני רוצה שנקבל מהמינהלת תשובות למה שאמר אמיר דרורי.

הי וי"ר אי נמיר;

נקיים ישיבה מיוחדת, זה חשוב לתחושה של כולנו. אחרי ששלמה בן לולו יחזור

מחוץ-לארץ נקיים ישיבה, אולי בזמן הפגרה. נזמן את כל הצדדים הנוגעים בדבר. יהיה

בירור. תהיה שיחה. כל אחד יקבל רשות דיבור.
רן כהן
אולי תשלחו לנו תשובות בכתב.

הי ו "ר אי נמיר;

יותר טוב שניפגש. אילו היינה לנו היום אפשרות לשמוע את הצדדים, היה טוב יותר.

מגדעון שניר אני מבקשת, תיכנסו לחדר שלי - מזכיר מועצת הפועלים, ממלא-מקום

ראש המועצה, הביטוח הלאומי, כל מי שאתם חושבים, ותודיעו לנו במהלך הישיבה שלנו

למה הגעתם. אם לא יהיה סיכום, נצטרך לקיים ישיבה נוספת.

ג י שניר;

לא מקובל עלינו שהממשלה מזרימה כסף לפרוייקט והיא תנהל משא-ומתן. המעסיק הוא

אמיר דרורי .

היו"ר אי נמיר;

אני רוצה להבהיר את כוונתי. לא חשבתי שאתם תיכנסו להסכם. אני מבינה שעד שלא

מבטלים את התביעה לבית-הדין לעבודה אתם לא תעבירו אף אגורה. יכול להיות שאי-אפשר

להחליט מיד. זה צריך להיות גם עם אמיר דרורי. הממשלה צריכה להחליט דרך מי היא

מעבירה את הכסף.

ג י שניר;

יש לנו מתכונת; 1) בתקציב משרד התיירות, בתקציב הפיתוח, תיפתח תכנית מיוחדת

עם תקנות מיוחדות לאגף העתיקות. 2) לשחזור. 3) דו"ח. אני אצטרך לעבור על הדו"ח

לפי התכנית.
שר התיירות ג' פת
הבעל-בית בשטח זה אגף העתיקות. על פי דיווחיחם שלו ישולמו תקציבים.

הי ו "ר אי נמיר;

תודה רבה.

העמקת האבטלה באור-עקיבא וביקנעם - הצעה לסדר-היום של חבר-הכנסת רן כהן

היו"ר אי נמיר;

רבותי, אנחנו עוברים לנושא השני שעל סדר-היום. אני מתנצלת בפני האורהים על

שהייתם צריכים להמתין כל כך הרבה זמן.

קבעתי את הישיבה הזאת להיום משום שהכנסת יוצאת לפגרה בעוד שבועיים ואני רואה

שבאור-עקיבא אין הסדר עדיין.

למעשה אנהנו ממשיכים היום לדון בנושא שדנו בו לפני מספר שבועות במסגרת הצעה

של חבר-הכנסת רן כהן בנושא "העמקת האבטלה באור-עקיבא וביקנעם". חשבתי שלא נצטרך

להזמין אתכם לישיבה נוספת אבל המצב מחייב אותנו לקיים ישיבה נוספת.

הבוקר טילפן אלי מר אברהם שפירא שעה אחרי שחזר ארצה ואמר לי שהוא טרח כדי

להציל את שני המפעלים, באור-עקיבא ובנתיבות, והוא מקווה שמחר ייפתחו המפעלים.

מה קורה?
י' אדרי
אני מוכרח לומר דבר קשה ומתנצל על כך מראש. הגעתי לכאן אחרי שקיבלתי את

ההזמנה, בעיקר לכבודה של הכנסת. לא הייתי מוכן לבוא לישיבה נוספת של דיבורים.

מאז הישיבה הקודמת לא זז דבר באור-עקיבא. יש הרבה ישיבות. יש אלינו מצעד של

מנחמי אבלים אלא שהמנחמים חוזרים והאבלים נשארים באור-עקיבא.

המאמצים של אברהם שפירא גורמים ליותר תסכול. יש תסכול כי אומרים שפותהים ולא

פותחים. בפועל המפעלים לא נפתחים, וכראש המועצה אני לא מאמין. אני יודע ששפירא

עושה מאמצים אבל בפועל המפעלים לא נפתחים.

עד היום סגן שר האוצר לא נפגש איתי אם כי זו היוגה הצעתך, גברתי היושבת ראש.

לא היתה התעניינות.
רן כהן
מה נדרש האוצר לעשות?
י' אדרי
סוכם שתהיה פגישה עם סגן שר האוצר. הוא דיבר על טיפול נקודתי.

רן כהן ;

האם היה לכם דבר קונקרטי לומר? מה היה הדבר הממשי שביקשתם לעשות?
י' אדרי
אנחנו מדברים על בעלה של אור-עקיבא ולא על בעיות של אברהם שפירא.
רן כהן
שפירא, זה אומר חזרה לעבודה, זה 350 עובדים.
י' אדרי
אני חושב שהבעיה היא של אור-עקיבא ולא של שפירא. אני חושב שצריך לתת

לאור-עקיבא מעמד של אזור פיתוח אי ולו לתקופה קצובה.
הי ו "ר א' נמיר
שר התיירות, אולי תוכל להציע לנו משהו שיתן אור ורדוורד בקצה המנהרה?
שר התיירות ג' פת
קודם כל אני רוצה לומר שאסור לראות כאילו אור-עקיבא שייכת למפעלים. צריך

לראות את הדברים מנקודת מבט שיש מפעלים שנמצאים באור-עקיבא. זה אסון שעיירה תלויה

במפעל. אסור שעיירה תהיה תלויה במפעל.

אור-עקיבא צריכה לנצל את חוף הים ואת מרכז העתיקות של קיסריה, אלא שחוף הים

שמצוי מול אור-עקיבא הוא מסוכן ודמם של אלה שטבעו שם הוא על כולנו.

יש חברה לפיתוח קיסריה. יש לה קרן שנותנת תרומות למפעלים מעבר לאור עקיבא.

באתי לברון והיתה לי שיחה ראשונה איתו. הברון גילה גישה חיובית. כתוצאה מהנכונות

של הברון ללכת באופן חזק לפיתוח קיסריה, תבעתי שאור-עקיבא תהיה מעורבת בכל.

בשבוע שעבר היה מפגש עם השר לאיכות הסביבה, שהוא אחראי על רשות הגנים, ועם נציגים

של הברון - החברה לפיתוח קיסריה - והחלטנו ללכת לפעולה משותפת באמצעות צוות היגוי

של החברה לפיתוח קיסריה, ההברה לפיתוח מפעלי תיירות, רשות הגנים, אגף העתיקות

ויושב-ראש המועצה.

אנחנו מדברים על כך שנמשיך את כל המפעל של חשיפת העתיקות. מדובר, וזה כמעט

בסוף פסוק, על הקמת שני מוזיאונים גדולים באזור הזה. מדובר גם על האפשרות להפיכתו

של מלון דן קיסריה ל.CLUB MED-

רן כהן;

מה זה משנה?

שר התי ירות ג י פת;

מלון דן קיסריה עם 170 חדרים ו CLUB MED-עם 300 חדרים.

אני מוסיף ואומר: CLUB MEDלא מעניין אותי. אותי מעניין כמה מקומות עבודה

קבו,עים יהיו לתושבי או-עקיבא במערכת התיירותית בקיסריה.

סיכמנו שנקים בדן קיסריה בית-ספר למלונאות ונחייב את הגורמים שנכנסים לדן

קיסריה לפי הכלל של עניי עירך קודמים, זאת אומרת להעסיק קודם כל את תושבי

אור-עקיבא.

אם אמנם תלך הקומבינציה של פיתוח מסיבי של אזור העתיקות ותוספת מערכת

תיירותית ותרבותית כמו מוזיאונים וכן מלון גדול, זה יתן תעסוקה ל-700-600 איש.בשנת 1991 תהיה קיסריה 2000 שנה. בכל העולם עורכים חגיגה גדולה לציון של המאה

למשהו. אני לא מוכן לעבור בשקט על התאריך הזה של 2000 שנה. אני רוצה להפוך את זה

לתאריך יעד כדי לעודד את הפעילות מהר ככל האפשר ולנצל את זה לצרכים של אור-עקיבא.

ואשר לחוף הים. דיברנו על הנושא הזה עם שר הפנים. הוא הקים ועדת חקירה.

הבעלות היא בידי ההברה לפיתוה קיסריה.

רן כהן;

זה רוטשילד?
שר התיירות ג' פת
כן. זו חברה משותפת לממשלה ולברון, 50%-50%. כל הכסף צריך להיות מושקע בפנים.
רן כהן
30 שנה לא עשו כלום.
י' צבן
מיהו יושב-ראש הרשות?
קריאה
נמרוד אשל.
י' צבן
מיהו היושב-ראש של הרשות לפיתוה קיסריה?

שר התי ירות ג י פת;

הברון ושר האוצר. מוטי פרידמן הוא נציג הברון, הוא יושב מטעמו במינהלת. מדובר

על שינוי המנכ"ל. הברון מגלה התעניינות רבה וגישה הי ובית.

רן כהן;

מי מתהלף? נמרוד אשל?
שר התי ירות ג' פת
מטעם החברה.

מוטי פרידמן הוא נציג הברון בכל עסקיו בעולם. הוא לקח את מקומו של מוקה

לימון.

ולנושא של חוף הים. אני וראש המועצה רוצים שהחוף שלאורך 300 מטר, כולל

האקוודוקט שלשם מגיעים תיירים רבים, ייהפך להיות חוף ים מוכר באחריות המועצה,

שהיא תנקה את החוף.
היו"ר א' נמיר
זה אחד החופים המלוכלכים ביותר.זה באחריות רשות הגנים.

אם נצליח - שר הפנים משתף פעולה בעניו זה - ואפשר יהיה להכריז על ההוף הזה

כחוף מועצה, השר מוכן לתת מענק וגם החברה לפיתוח קיסריה הבטירוה מענק דומה לצורך

פיצוץ סלעים כדי שהחוף יהיה בשימוש.

י אנחנו עושים את הדברים כדי לגרום לכך שתהיה פרנסה קבועה לתושבי אור-עקיבא.

שי הלפרט;

כאשר הפרוייקטים יושלמו, כמה יועסקו?
שר התיירות ג' פת
אם יהיה מלון של 300 חדר ואם יהיו שני מוזיאונים, זה בין 400 ל-500 איש,

באופן קבוע.

אני מקווה שנוכל לספק פרנסה קבועה ל-20%-25% ממפרנסי אור-עקיבא.

אני רוצה להזכיר שבזמנו אמרו שעפולה היא חור בסוף הסרגל. נתנו לה מעמד של

אזור פיתוח אי לתקופה מוגבלת שנמשכה וכתוצאה מזה באו לעפולה 25 מפעלים. כשנגיע

לתכניות המפורטות, בעיקר בנושא המלון, אני אבוא ואדרוש מעמד של אזור פיתוח אי

לנושא התיירות לתקופה של ארבע שנים, עד שנוכל להבטיח את הבסיס לתעסוקה שאני מדבר

עליה.
היו"ר א' נמיר
תודה לכבוד השר.
א' שושן
התסכול שלנו גובר והולך.

להערכתי, ברור לכולנו שאם עד סוף השבוע או בשבוע הבא לא ייפתחו המפעלים של

שפירא, אנחנו פונים לפירוק החברה. אתמול היתה אסיפת עובדים. קיימנו הצבעה. הכל

מוכן לחתימה. אני מקווה ששפירא יבצע מה שהוא אומר, שמחר יפתחו את המפעלים. אבל

אלה, דברים שאנחנו שומעים שלושה חודשים. הסבלנות שלנו פקעה.

היו"ר אי נמיר;

, האם העובדים מקבלים שכר?
א' שושן
יש להם דמי אבטלה.
שר התיירות ג' פת
דמי אבטלה לא נופלים מהשכר שהם קיבלו. אני אומר את זה בכאב. שכר מינימום

משולם בעיקר בטקסטיל.י' גוטמן;

האם מישהו מבין איך אפשר לחיות משכר מינימום? 700 שקל.

היו"ר אי נמיר;

הוועדה הזאת היתה יוזמת לחקיקת חוק שכר מינימום. אם מישהו מקבל פחות מ-885

שקל, שיביא את התלוש אלי. אם לא היינו מעבירים את החוק הזה, הייתם מקבלים 500

שקל.
צ' ביטון
ועכשיו יש רעיונות ומחשבות לבטל את שכר המינימום.
י' גוטמן
אני גר באור-עקיבא מאפריל 1951.
היו"ר א' נמיר
כמה ילדים יש לך?
י' גוטמן
שישה.

מדברים על בית מלון, חשוב מי יעבדו שם. מי מגיש את המזון במלון דן קיסריה? -

לא תושבי אור-עקיבא אלא עובדים מהגדה. לא יכול להיות שהם יהיו העובדים ולא

אנחנו. תדאגו שיהיו אנשים שלנו, ואם נצטרך לעבור השתלמות - גם אז שיהיו אלה

אנשים שלנו ולא אנשים מבחוץ.
היו"ר א' נמיר
אולי משלמים להם 400-300 שקל לחודש.

י י גוטמן ;

לי אין כסף לשלם עבור בני בפנימיה. אחרי 12 שנות עבודה עם פרמיה מלאה יש לי

1,200 שקל לחודש.

נ י סויסה;

אני רוצה להיות שותף לתקוה שהמפעלים אכן ייפתחו ושהתכניות לעתיד יתגשמו.

בינתיים שפירא הוא המעסיק שלנו, הוא המעסיק זה 30 שנה ואני מבקש לעזור שהוא ימשיך

להעסיק את העובדים.

יש באור-עקיבא תופעה של עזיבת צעירים, צעירים אחרי השירות הצבאי, כי אין להם

מקום פרנסה. אם המצב הזה יימשך, תהיה או-עקיבא בעוד חמש שנים בית אבות, כי

הנשארים במקום הם רק ההורים. הצעירים עוזבים.

הכרחי שיהיה אצלנו מפעל עתיר יידע, מפעל קטן שיעסיק 60-50 עובדים, כדי שלא

תהיה לצעירים אחרי השירות הצבאי סיבה לעזוב אותנו.

הייתי שמח אם אור-עקיבא תקבל מעמד של אזור פיתוח אי לתקופה מוגבלת. זה יעזור

לנו להתפתח. קרלת-גת זו דוגמה ברורה בענין הזה.מה פשענו, 8,000 תושבים שבמשך 30 שנה מספר התושבים במקום הולך ופוחת. ואם

מדברים על עליה וקליטה, לצערנו קלטנו 3,000 רק מהעדה הקווקזית. ביקשו להביא אלינו

אתיופים. זה מהליש אותנו בשעה שצריך לחזק אותנו.

ש' אילת;

אני מניח, כאדם ריאלי, שלא נגיע למצב שוועד העובדים ידרוש כינוס של המפעלים.

אני מקווה שהמפעלים ייפתחו כתוצאה מסיום פעולות והסכמים שונים.

אני שותף למה שעובר על העובדים ואני מבין את רגשות התסכול שלהם. עם זאת, אני

מוכרח לומר שלפעמים הודעות שונות המתפרסמות גורמות לתסכול ומתסכלות.

לגופו של ענין, אנחנו בודקים את האפשרות להעביר לאור-עקיבא חלק מהפעילות של

הקונצרן בחוץ-לארץ ולהוסיף לזה פעילות שיש במפעל בבני-ברק. זה יתן לאור-עקיבא

תוספת של מקומות עבודה.

הבעיה היא עלות הייצור. עם זה אנחנו צריכים להתמודד. אנחנו מייצרים היום

בבני-ברק חלק מהחוטים עד למוצר הסופי ומי יעדים להעביר את הייצור לאור-עקיבא.
הי ו "ר אי נמיר
מתי תעבירו?

שי אילת;

יש גם ענין של העברה מארצות מערב אירופה.
י' צבן
מבלגיה וממערב גרמניה. יש בעיה להעביר משם? עלות העבודה שם גבוהה.

אומרים לנו שצריך לבחון מה יותר כדאי, להזמין סיבים מגרמניה או מבלגיה או

לייצר בארץ, כאשר יודעים מה השכר כאן ומה השכר שם.

הבעיה היא שכר עבודה פר-יחידה וכמות. אם יש מפעלים שמציירים מוצר שהוא חומר

גלם ומייצר כמות של מיליונים ועובדת אותה קבוצת עובדים, אתה יכול להרשות לעצמך

לשלם פי שלושה כאשר השכר פר-מטר הוא אפסי.

היו"ר א' נמיר;

מתי ייפתחו המפעלים?

שי אילת;

אברהם שפירא אמר שהמפעלים ייפתחו בימים הקרובים.
היו"ר א' נמיר
אני שומעת את זה כבר חודשיים.

שי אילת;

אם זה היה תלוי אך ורק בשפירא, הנושא היה נגמר. יש ענין של נושים.

המטרה העיקרית היא הזרמה של הכסף שיכנס למפעלים וישמש רק להון חוזר לחומר

גלם.
רן כהן
הכוונה בשאלה של היושבת-ראש היתה ממשית ומה שאתה רוצה להגיד נותן פחות מקום

לאופטימיות.

מאחר שצריך להגיע להסכמים עם נושים, השאלה על מה אנחנו צריכים לבנות היום

כדי להבטיח שהמפעלים נפתחים השבוע או ביום ראשון. אני רוצה לדעת מה הנתון שקובע.

האם אנחנו יכולים לסייע כדי שהדבר יזוז באופן ממשי?

לעניות דעתי, אנחנו חייבים עכשיו, כוועדת העבודה והרווחה של הכנסת ולא כפנייה

של ראש המועצה או אנשי העייריה, לפנות לממשלה בדרישה להעניק לאור-עקיבא מעמד של

אזור פיתוח אי ושהממשלה תיענה לנו. אני חושש שהאופטימיות ששמענו משר התיירות היא

לא רק אופטימיות. אני חושש שאור-עקיבא תהיה עיירה של משרתים. זה בלתי נסבל.

הדרישה שלנו צריכה להיות להפנות לאור-עקיבא מפעלים שיש בהם רמה גבוהה, רמת השכלה

גבוהה כדי לתת עתיד למקום הזה.
י' צבן
אני רוצה לשאול מי ממשרד התעשיה והמסחר וממשרד האוצר מלווים את הטיפול בבעיות

בשטח, כדי שנוכל לשמוע מהם הסברים. , אני מצטרף לדרישה שצריך להביא משקיעים

לאור-עקיבא. אני לא עומר על מעמד של אזור פיתוח זה או אחר, צריך להביא משקיעים

לאור-עקיבא.

כמה דורשי עבודה יש?
י י אדרי
יש מעל ל-600 מובטלים.
י' צבן
אנחנו מוכרחים לשמוע תשובות לשאלות.
י' פרח
לדאבוני, אני לא יכול לומר שבתום הישיבה הזאת אני יוצא בהרגשה אופטימית לגבי

המצב במקום. אני לא רואה אור בקצה המי נהרה. צעירים עוזבים את המקום. המקום זקוק

לדחיפה חזקה כדי שיוכל להתעודד. צריכה להיות דרישה אולטימטיבית שהמקום יקבל מעמד

של אזור פיתוח אי, ונקבע זמן לקבלת תשובה. זה נושא קריטי שצריך לפתור אותו תוך

שבוע, אחרת צריך להקים קול גדול של הוועדה כדי שנקבל תשובה.

שי אילת;

המפעלים ייפתחו בימים הקרובים. זה ריאלי ולא אופטימי.

צי ביטון;

מה נשתנה בהשוואה למה שהיה לפני שלושה חודשים?
ש' אילת
אז היו עשרות נושאים פתוחים. היום כמעט הכל סגור. 99% מהדברים סגורים

וחסומים. אין דרישה לגבי האוצר או לגבי משרדים אחרים. יש מספר דברים שאני מניח,

ריאלית, שהם ייגמרו היום או מחר. מבחינה ריאלית זה יכול להיגמר היום או מחר.

הדברים נרשמים והם יתבצעו. אנחנו עומדים עכשיו בבדיקת המפעל ואפשרות לקליטת עוד

עובדים, עובדי תעשיה במפעל עצמו, זאת אומרת תוך חודשיים העברת חלק מהייצור למפעל

אור-עקיבא. אני מעריך שכל עזרה בנושא של אזור פיתוח תקל על העברת הייצור של

מוצרים שמיוצרים בחוץ. מעמד של אזור פיתוח יעזור בזה.

היו"ר א' נמיר;

אני רוצה למסור לחברי הוועדה, שמספר פעמים דיברתי עם שפירא עצמו. טילפני אליו

כדי לברר אם אפשר לעזור. הסתבר שהוויכוח הגדול היה עם נציבות מס הכנסה. יש

למפעלים חוב ענק למס הכנסה, חוב אדיר. הרמתי טלפון ליאיר רבינוביץ, מי שהיה נציב

מס הכנסה. יש לי פתקים מכל הפגישות. הוא נפגש פעם נוספת עם שפירא. הלכו לקראתו

פעם בזמן שהוא היה בפוליטיקה. כנראה שדרך הטיפול במפעלים היתה כזו שהיתה אדמה

חרוכה. נציבות מס הכנסה הלכה לקראתו בהסדר שלא הלכו עם אף אחד, גם בשם ועדת

העבודה והרווחה. בכל זאת המפעלים לא נפתחו. יש שם חובות שהם נוראים ויש גם

נושים. אפילו המועצה היא אחד הנושים. לא משלמים מיסים. לא שום דבר.

אם מישהו חושב שכשיתנו איזור פיתוח אי מחר אור-עקיבא תתיל לפרוח, הוא פשוט

טועה.

במה נלך לקראתכם? אין לנו בעיה לפנות. אבל צריך שהדברים יבוצעו. רבותי,

לדעתי, כל מפעל שאפשר יהיה להשיג לו יזם, תורם, אפשר יהיה להשיג עבורו מעמד של

אזור פיתוח א'.
י' אדרי
יש לי אנשים שרוצים לבוא.

היו"ר אי נמיר;

תרים אלי טלפון הביתה. אני אמצא את שר האוצר, את סגנו, את דוד בועז. אנחנו

לחצנו ביחס ליקנעם, שלא קיבלה מעמד של אזור פיתוח אי. מה נתנו לה? מפעל אחד שמוכן

ללכת ליקנעם, לו נתנו מעמד של אזור פיתוח אי. אני מוכנה להיות בלדרית ומקשרת.

תגיד שיש מפעל אחד, אני אקשר ביניכם.

עם כל תחושת ההערכה שיש לי לשפירא, אם עד יום ראשון לא ייפתחו המפעלים, לא

תהיה ברירה ויצטרכו לפנות לערכאות.

תהיה פנייה לשר האוצר.

רן כהן;

אני יודע מצויין שיש משקיעים שמנצלים את הענין של אזור פיתוח אי לגרוף הון

ואחר-כך לעזוב את המקום וללכת.

קריאה;

את זה אי-אפשר לומר על שפירא.
רן כהן
הוויכוח הוא לא על מה שהיה אלא על מה שיהיה. ברגע שצריך להפש משקיעים ולהבטיח

להם כי כאשר ישקיעו הם יקבלו מעמד של אזור פיתוח אי, זו פרוצדורה מסובכת יותר

מאשר כשמכריזים על אזור פיתוח, יש לזה פרסום אז המשקיעים הם המתעניינים. השאלה

מי המקור שבא. ועוד, למרות ההכרזה לא מוכרחים לתת את זה לכל מפעל, זאת אומרת שאין

לחשוד שנותנים לכולם. לכן הפנייה שלנו צריכה להיות לאוצר.

היו"ר אי נמיר;

היא תהיה.

ש' הלפרט;

היושבת-ראש סבורה שכאשר יש תורם, יזם תעשיין, לתת לו הנחות כמו באזור פיתוח

אי, כאן יש מפעל שחמנכ"ל שלו ומר שאם יהיה לו מעמד של אזור פיתוח אי תהיה אפשרות

להרחבה. כאן לא צריך לחפש משקיע. יש משקיע שאומר שברגע שיהיה לו אזור פיתוח א'

הוא ירחיב את הפעילות.

עם כל הכבוד לוועד העובדים, אני שואל, מה הזריזות לפנות לכונס נכסים? מה זה

יתן לעובדים? נניח שזה יקח יותר משבועיים, צריך לתת אורכה למר שפירא. אני יודע

שהוא עושה מאמצים כבירים לפתוח את המפעל. לא צריך לעמוד עם סטופר ביד.
א' שושן
14 חודשים אנחנו מחכים.

היו"ר אי נמיר;

רבותי, אני מבקשת שלא תהיה אי-הבנה. אני לא מייצגת את האוצר. אני לא מציעה

הצעות של האוצר. אני מדברת בשם הפרקטיקה של מה שקורה. ועדת העבודה והרווחה תפנה

כדי שתהיה הכרזה של אזור פיתוח אי. אני רוצה להיות מעשית, לעזור לכם. נקבל את שם

המפעל וננסה לעזור.

המשבר במפעל הזה נמשך 14 חודשים. הוא החריף לאחרונה. איש כאן לא אמר מלה אחת

רעה על שפריא. איש לא יקח ממר שפירא את החלוציות שלו לבוא לאור-עקיבא עם שני

מפעלים.

עם זאת, אני מדברת עכשיו על העובדים, להיות במצב שאתה לא יודע מה יהיה איתך

מחר, זה מצב קשה מאד. צר לי לומר שיש במדינת ישראל מפעלים קיימים שכונס נכסים

מנהל אותם. איש מהיושבים כאן לא מבכר כונס נכסים.

אנחנו נפנה ביחס למעמד של אזור פיתוח אי. אני אישית אגיד לשפירא שאס זה

מעכב, אפשר לעזור לו שהמפעל שהוא רוצה להעביר יקבל הקלות. נבקש שביום ראשון נדע

מה קורה. אנחנו חייבים את זה לעובדים.

אני אורמת לראש המועצה, אם לא תהיה ברירה נזעיק אתכם שוב לכאן. אם אנחנו

יכולים להזיז קצת משהו נעשה את זה כדי לא להפקיר את העובדים. אנחנו מצידנו נעשה

הכל כדי לעזור לכם כל פעם להזיז במשהו. אני מקווה שעד יום ראשון המפעלים ייפתחו.

קודם כל שייפתחו שני המפעלים האלה. אחר-כך נעזור לכם בהעברה של המפעלים הבאים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.30.

קוד המקור של הנתונים