ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 12/07/1989

דיווח על פעולות הקרן למניעת אבטלה; הצעות לסדר; מועדי הישיבות של הוועדה

פרוטוקול

 
מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מסי 59

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום רביעי, טי בתמוז התשמ"ט (12 ביולי 1989), שעה 00;09
נכחו
חברי הוועדה; אי נמיר -היו"ר

צי ביטון

ר' כהן

ע' פרץ

י ' צבן

מוזמנים; י' ערד - סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי

י' בר-אורן - מנהל הקרן למניעת אבטלה, משרד העבודה והרווחה

י' מונדריי - הקרן למניעת אבטלה, משרד העבודה והרווחה

ע' תמיר - יו"ר מטה התעסוקה, ההסתדרות הכללית

הי ישראל - מנהל מדור הדרכה וכוה אדם, התאחדות התעשיינים

די שחר - ממונה על היושבות של שירות התעסוקה

ג' הביליו - עוזרת המנכ"ל, שירות התעסוקה

שי טלמון - אגף התקציבים, משרד האוצר

י י מילגרום - אגף התקציבים, משרד האוצר

מזכירת הוועדה; א' אדלר

קצרנית; מי הלנברג

סדר-היום; מועדי הישיבות של הוועדה

הצעות לסדר

דיווח על פעולות הקרן למניעת אבטלהמועדי הישיבות של הוועדה

היו"ר אי נמיר;

רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. אני

רוצה להודיע לחברי הוועדה שיש נסיון מחודש של ועדת הכנסת לעשות תיאום ביו

ישיבות הוועדות. בהזמנה נציין שרוצים לשנות את מועד הישיבות שלנו ביום שני,

שיהיו משעה 9:00 עד שעה 11:00. ביום שלישי אישרו לנו רק ישיבה אחת. אין לנו

אפשרות להסתדר עם זה ואני יודעת מה יקרה, נצטרך לקבוע ישיבות או ביום ראשון

או ביום חמישי
צי ביטון
ביום שני תהיינה שתי ישיבות?
היו"ר אי נמיר
לא. הישיבה תהיה משעה 9:00 עד שעה 11:00.

פניתי ליושב-ראש הכנסת שיאפשר לנו לקיים ביום גי שתי ישיבות. אני רוצה

למנוע את ההכרח לקיים ישיבות ביום חמישי.

לפני שאנחנו עוברים לסדד היום אני רוצה לשאול את האורח שלנו, מה תפקידך

במשרד העבודה והרווחה?
יי מונדריי
שמי יעקב מונדריי. פרשתי משירותי בצה''ל אחרי 20 שנה. אני לומד את הנושאים

של הקרן למניעת אבטלה.
היו"ר אי נמיר
אתה עובד המשרד?
יי מונדריי
אני אהיה.
היו"ר אי נמיר
לכאן באים רק אנשים שמייצגים משהו. אילו היית אומר לי שאתה לומר נושא,

ברצון הייתי נותנת לך לשמוע את הדיון. מעניין אותי לדעת מה תפקידך.
יי מונדריי
המנכ"ל ביקש שאשב ואלמד ואהיה נוכח במהלך הדיון.
היו"ר אי נמיר
המנכ"ל יכול לבקש רק מיושב-ראש הוועדה. אלה לא דיונים חופשיים. זה לא

מועדון. לכאן לא יכול לבוא מישהו שלא ממלא תפקיד.
יי מונדריי
כרגע אני העוזר של דוקטור בר-אורן.
עי תמיר
הנהלת הקרן לא אישרה את זה.

היו"ר א' נמיר;

אני אבקש לכתוב מכתב למנכ"ל משרד תעבורה והרווחה.
י' צבן
כראי להשאיר את המקום לציון שמו של המנכ"ל פנוי.
היו"ר א' נמיר
למשרר העבורה והרווחה אין כסף לנכים ולמסכנים אבל יש לו כסף לכל מיני

רברים אחרים.
ש' טלמון
אני מבקש להודיע לוועדה שמיום ראשון ירמי הוא רפרנט משרד העבודה והרווחה

ואני מרכז הצוות.
היו"ר אי נמיר
סוף סוף יהיה סדר בבלגן שם. אני מברכת על עצם העובדה שמונה רפרנט.

הצעות לסדר
יי צבן
אני מבקש שיהיה לנו דיון דחוף בנושא הניהול של משרד העבודה והרווחה. אני

חושב שמעבר לכל הפלגנות הפוליטיות יש חשש שמערכות נהרסות וכדי לבלום תהליכים

שליליים חשוב שנעשה מעשה.

יכול להיות שכתוצאה מהדיון שלנו יהיה מקום לפנייה למבקרת המדינה לעשות

פעולה, לא פוסט פקטום אלא לנסות למנוע דברים מעווותים בנושאים משמעותיים.

מכל הצדדים, מכל האגפים והמחלקות במשרד העבודה והרווחה אני שומע תחושה

של אי-נחת וחרדה לנוכח ההתפתחויות. הייתי רוצה להאמין שאפשר להביא לוועדה את

שר העבודה והרווחה, שהוא ראש הממשלה, אבל אני מניח שזה יהיה קשה ואם זה כך -

לפחות סגנו, והייתי מציע שגם נציב שירות המדינה יהיה בדיון.

הייתי מודה אם היושבת-ראש היתה קובעת זמן לחילופי דברים בענין קיפוחם של

גימלאי קרנות הפנייה אשר פורשים בחודשים אלה.
היו"ר אי נמיר
למה אתה מתכוון?
יי צבן
הקיצבה של הגימלאים נקבעת בהשפעת השכר בתקופה האחרונה. לפי הסכם תוספת

היוקר יש תוספת של 6%. העובדים קיבלו 3%, בפועל.היו"ר א' נמיר;

שלשום היה אצלי יעקב דנון. אחרי משא-ומתן ארוך עם חיים הברפלד האיגודים

המקצועיים הגדולים, הסתדרות הפקידים למשל, מדברים על חלוקה על פי רמת השכר

והפנסיה, כלומר החזקים יקבלו יותר והחלשים יקבלו פחות. אחרי משא ומתן ארוך

בפעם שניה יש הסכם. זה הועבר למשרד המשפטים. משרד המשפטים מתנגד שתהיה הוראת

שעה. קיבלתי הבטחה שהעניו יוסדר. ברגע שזה יובא לוועדה זה יאושר. אני מניחה

שזה עניו של שבועיים.

עניו ההפרש בין 3% ל-6% עומד לאישור.

איו שום סיכוי ששר העבודה והרווחה, שהוא ראש הממשלה, יבוא לישיבת הוועדה,

מהרבה טעמים ולא רק מטעם של זמן. ויש לי ספק אם יש טעם לדיון עם סגן שר העבודה

והרווחה

מהדברים שאני שומעת על מה שקורה במשרד העבודה והרווחה, זו מפולת שלא היתה

כדוגמתה. זה הרס של המשרד.

אני מבקשת ממזכירת הוועדה לקבוע מועד לדיון בנושא המשקם. מה 'שקורה שם

זה דבר שלא היה כדוגמתו. יושב-ראש המשקם נבחר להיות יושב ראש מועצת קריית אתא

אבל הוא ממשיך להיות בהמשקם.

אני מבקשת שבעוד שבועיים יגיע לכאן מר ראם. נזמין גם את נציב שירות המדינה

והמשנה ליועץ המשפטי לממשלה. חבר-הכנסת צבן, אני אתייעץ אתך,

שלשום היתה לנו ישיבה קשה וסוערת מאד בנושא בית-שאן. חשבתי, גם לפי בקשת

החברים, שנוכל להמשיך ולדון בזה היום. בינתיים ישבתי עם האוצר. אני שומעת שיש

סיכוי של הסדר לגבי 80 לתקופה של 5 שנים. פניתי למוסד לביטוח לאומי ביחס לתשלום

של דמי אבטלה או הבטחת הכנסה עד שיימצא פתרון. נאמר לנו שראש מועצה: בית-שאן נוסע היום

לחוץ-לארץ ולכן לא יכולנו לקיים היום את הישיבה בנושא בית-שאן. הבוקר נודע לי

שהוא לא נסע. בכלל, אני רוצה שנדע עם מי יש לנו עסק. מלה זו לא מלה ואמת זו לא

אמת.

דיווח על פעולות הקרן למניעת אבטלה

היו"ר א' נמיר;

אנחנו עוברים לנושא שעל סדר יומנו - דיווח על פעולות הקרן למניעת אבטלה.

י' בר-אורן;

ברשותכם, אפתח בכמה הבהרות כלליות. אנחנו מדברים היום על דיווח על תקציב

הפעולות למניעת אבטלה לשנת 1988. התקציב הזה עמד על 6.6 מיליון שקל. יעדי התקציב

הזה מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי, בסעיף 127יט כפעולות למניעת אבטלה בתחום של

הכשרה מקצועית, סיוע לניידות של עובדים ושיקום תעסוקתי לעובדים. גם המסגרת

התקציבית נקבעה לפי זה - 5% מאומדן הגבייה השנתית של דמי ביטוח אבטלה יופנו לעולות

למניעת אבטלה.

שר העבודה והרווחה בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור וערת העבודה והרווחה של

הכנסת יכולים להגדיל את התקציב של הקרן לשיעור של 10% מאומדן הגבייה השנתית של

ביטוח אבטלה.

ועדת העבודה והרווחה, בישיבותיה במאי וביוני 1988 אישרה את הגדלת התקציב

ל-6.6 מיליון. התקציב מנוהל על-ידי הוועדה למניעת אבטלה, כפי שמוגדר- בסעיף

204א לחוק הביטוח הלאומי.הוועדה למניעת אבטלה היא ועדת משנה של ועדת האם, ועדה לביטוח אבטלה, והיא

מורכבת מ-15 אנשים - 5 נציגי הממשלה, 5 נציגי עובדים, 5 נציגי המעסיקים. כל

ההחלטות בוועדה הזאת מתקבלות פה אחד. לא ייתכו שאנחנו נקבל החלטה לפעולה כלשהי

כש-2 יהיו בעד ו-1 יהיה נגד. לכל אחד יש זכות וטו אבל בדיר כלל אנחנו מצליחים

להגיע להסכמה.

הוועדה יושבת מדי שנה ומגדירה את העדיפויות שלה ואת הקריטריונים לפעולה.

מה הם הקריטריונים? העקרוו הבלעדי והראשון הוא שהוועדה למניעת אבטלה חייבת,

להיות תומכת בפעילות הכלכלית של הממשלה. היא לא תלך נגד המדיניות הממשלתית בנושאי

משק וכלכלה. עם זאת, בצורה יותר אופרטיבית, אנחנו הולכים רק לפעולות ביישובים

שמוגדרים כמוקדי אבטלה, רק לאוכלוסיות שמוגדרות כמובטלים, זאת אומרת רשומים

בלשכה והלשכה לא יכלה להציע להם עבודה. והפתרון הוא מציאת תעסוקה לאנשים. אנחנו

פועלים גם בתחום הייעול, הפריון והגברת הפריון בתנאי שאלה לא יגרמו לפיטורים.

אנחנו משתדלים ללכת לפרוייקטים שהייעול בהם יביא להגברת הפריון והתעסוקה.

ואשר לתהליך הדיון. הקרן מקבלת פניות מגופים קיימים. בדרך-כלל הקרן לא יוזמת

פעולות, היא מקבלת פניות לשם קבלת אישור עקרוני.

י' צבן;

מה זה מליאת הקרן?

י' בר-אורן;

כפי שציינתי, הקרן מורכבת מ-15 איש.

אם הקרן חושבת, מליאת הקרן חושבת שהמפנה את הבקשה נמצא במסגרת הנכונה, היא

מפנה את הבקשה לאחת מוועדות המשנה - אלה ועדות מקצועיות - כדי לבדוק את התבנית.

אחרי הדיונים בוועדה המקצועית יש פעילות מקבילה: 1) חזרה לקרן למניעת

אבטלה לאישור ולביצוע; 2) העברת האישור לגוף המבצע להתחלת העבודה. הגוף המבצע

מבצע את הפעולה בשדה ובסוף הפעולה אנחנו מקבלים דיווח מהגופים המבצעים.

מה הם הגופים העובדים על-יד הקרן למניעת אבטלה. הזכרתי את הוועדה למניעת

אבטלה המורכבת מ-15 איש. זו הזרוע שמקבלת החלטות. ליד הוועדה הזאת פועלות 4 ועדות

משנה: 1) ועדה מקצועית לתהום הההכשרה וההסבה המקצועית; 2) ועדה שעוסקת בתחום של

מניעת פיטורים וקידום תעשיות; 3) ועדה למחקרים וסקרים; 4) ועדה לנושאי מילגות

ותמיכות. מליאת הוועדה מקימה מעת לעת ועדות אד הוק לנושאים שונים.

t

הוועדה למניעת אבטלה קיימה ב-1988 34 ישיבות, 7 מהן ישיבות מליאה, זאת אומרת

ישיבות שבהן השתתפו 15 החברים בה. יתר הוועדות, מלבד ועדת המילגות, כל אחת מהן ישבה

9-8 פעמים. במהלך שנת 1988 דנו הוועדות השונות של הקרן בכ-350 פעולות ביחס ל-50 אלף

איש.לא כל 350 הפעולות שנדונות יצאו לפועל. ישבתי אתמול כדי להתכונן לישיבה זו ומצאתי

ש-293 פעולות כן יצאו לפועל ובהן השתתפו למעלה מ-48 אלף איש.
צ' ביטון
תפרט.
יי בר-אורו
הכל נמצא בדו"ח.
היו"ר אי נמיר
מה שיש בדו"ח זה יותר גרוע ממה שאנחנו שומעים.י' בר-אורן;

אני מבקש לתקן בדו"ח, ההוצאה בפועל היא לא 4,830 אלא 4,740. זה מקטין את

האחוזים ל-73%.
רו כהן
ממה? מהאישורים?

יי בר-אורן;

בדף הראשון מצויינות הפעולות שאושרו לביצוע בשנת 1988. הפרטים נמצאים

בהמשך הדו"ה.

במסגרת של הכשרה והסבה מקצועית התקיימו 120 קורסים, שבהם השתתפו כ-2,500

איש. פירוט יש בלוח נפרד. במסגרת התקציב הזה ביצעו ב-450 חודשי פעולה.
י' צהן
כמה חודשי פעולה?
י' בר-אורן
לפי המצויין בדו"ח, 442 חודשי פעולה. קורס יכול להתקיים גם 5 חודשים,

5 חודשי פעולה ויכולים להשתתף בקורס 20 איש.
יי צבן
האם יש לכם או למי צריך להיות מעכב אחרי מה שקורה לעובדים האלה אחרי שעשו

הכשרה או הסבה מקצועית?
יי בר-אורן
הדף שמחולק לכם עכשיו כולל נתונים פיסיים. 120 הפעולות בתחום של הכשרה,

הסבה ועדכונים מקצועיים כוללות 34 קורסים למובטלים בתחום מערכות החימום והקירור,

והם נעשו בעיקר בצפון ובדרום. אישרנו 9 קורסים לבנין.
צי ביטון
למה מהמשתתפים בקורסים נמצאו מקומות עבודה. אם הם מסתובבים ברחוב עם תעודה,

מה יוצא מזה?
היו"ר אי נמיר
אני לא חושבת שתפקידה של הקרן לדאוג להשמת אנשים בעבודה. לא הקרן היא מי

שמעביר אנשים לעבודה.
יי בר-אורן
ברשותכם,, אני מפרט את הפעולות בתחום ההכשרה וההסבה, בנוסף למה שכבר ציינתי.

36 פעולות לעדכונים טכנולוגיים, השתתפו 540 איש. ההשמה, לפי דיווח של הלשכות,

מעל ל-80%. מדובר בבעלי מקצוע שנפלטו מעבודתם בגלל התיישנות המיומנות שלהם. היו

13 קורסים להסבת אקדמאים מובטלים. אישרנו 10 כיתות לצעירים דחויי גיוס. 80%

מהנדחים גוייסו אחר-כך לצה"ל. 5 קורסים לשיקום מוגבלים, 12 קורסים למטפלות למעונות

יום, משפחתונים. בסך הכל 120 פעולות.היו"ר א' נמיר;

סעיף 9 - 200 אלף ש"ח לביטוח והסעות תלמידים. מה זח? נדמה לי שכל סעיף

מכסה סעיף תקציבי של משדד העבודה והרווהה.

י' בד-אורן;

כשהקדו מאשדת פעולה, נניח ל-10 אנשים, האיש צדיר להיות מבוטח בביטוח הלאומי.

אנחנו משלמים את הסכום הזה - 5 ש"ח לחודש. אם מדובר על הסעות, נניח מבית-שאו

לעפולה, צדיר לארגן את ההסעה ולשלם עבודה.

היו"ד אי נמיד;

מה זה מילגות לתלמידים בהכשדה?
יי בד-אורן
זו בקשה מיוחדת של ההסתדדות. יש בהכשדה תלמידים שסיימו את התקופה לקבלת דמי

אבטלה. צריך לשלם בעד הקורסים. לכן קבענו סעיף לתשלום למעוטי יכולת. מצאנו שרוב

התלמידים הנמצאים בהכשדה מקצועית מקבלים דמי אבטלה ולכן לא הוצא סכום של 90 אלף

מתוך ה-100 אלף. החלק הגדול מהקורסים הם כמעט ללא תשלום שכר לימוד.
היו"ד אי נמיד
מה זה שירותי טיפול בצעירות דחויות גיוס?
יי בר-אורן
אלה הו בנות יח"ס שמגיעות ללשכות הגיוס. הנתונים בשטח זה הם מרנינים.

רן כהו;

מזעזעת העובדה שבנושאים מאד קריטיים, שהוקצב להם תקציב, התקציב לא הוצא -

קורסים לבנין; עדכונים טכנולוגיים, קודסים להסבת אקדמאים. חלק גדול ממה שהוקצב

לפעולות למובטלים, שזה לב ליבה של הקרו, לא הוצא.
יי בר-אורן
בדף מסי 3 - פעולות למניעת פיטורים ממפעלים. אלה פעולות שבאמצעותו אנחנו

מתערבים במגמה למנוע פיטורים של עובדים במפעל שנמצא במשבד ובמגמה לשמוד על דמת

התעסוקה במפעל. בשנת 1988 אישרנו 13 פעולות כאלה.

היו"ר אי נמיר;

מה זה סריגי אקשטייו - יקנעם? מפעלי שיקום - ארצי?

יי בר-אורו;

לפני כשנה היתה סכנה ביחס לחלק מהמוגבלים של אגף השיקום.

עי תמיר;

של משרד העבודה והרווחה.היו"ר א' נמיר;

זו העברה תקציבית לסעיף של משרר העבודה והרווחה. אין לזה שום קשר לקרן.

רו כהו;

למשרר העבורה והרווחה יש תקציב עבור אגף השיקום שלו. כספי הקרו למניעת

אבטלה מקורם בכספי הביטוח הלאומי. זה יורד מהעובדים ומהמעבידים לשם מלחמה

באבטלה. מה הקשר ביו זה לביו העברה לביטוח הלאומי או למשרד העבודה והרווחה.

איר דבר כזה מקבל אישור? לא יכול להיות שהביטוח הלאומי יעביר מתקציבו לתקציב

משרד העבודה והרווחה בלי שזה יהיה בבחינת עבירה על חוק הביטוח הלאומי.

י' צבו;

מפעלי השיקום האלה הם אגודה עותומנית, כל אחד בפני עצמו. גם המשרד מזרים

כסף, איך זה זורם למפעלים?

יי בר-אורו;

העברת תקציבים ליחידות של המשרד; לקרו איו יחידות ביצוע ולכו אנחנו לא

יכולים לבצע החלטות של חקרו. זה צריך להיעשות באמצעות מנגנונים קיימים במשרד

ובמשק הניהולי. תמיד יהיה חשש וחשד שעל-ידי מימוו פעולות אנחנו לא עוסקים

בפעולות למניעת אבטלה אלא זו העברה תקציבית, ביהוד כשמדובר' בהכשרה מקצועית.

ואשר לאגף השיקום; לפני שנה זה אושר על-ידי המליאה. תקציבי אגף השיקום

קוצצו והיה צורך לשחרר מוגבלים. אני זוכר את דבריו של מר דוידוביץ שהיה יושב-

אשר הוועדה, הוא אמר, אני מצטט; אני הורתי לאגף השיקום לא לשחרר 500-250 איש

עד שנמצא פתרוו בעניו זה. אם לא יהיה פתרוו - זה יובא לוועדה למניעת אבטלה.

הוועדה הועמדה בפני השאלה אם להוציא 250 מוגבלים או לתמוך בהם עד לפתרוו.

מדובר על השתתפות בשכר בהיקף של 500-400 שקל לחודש לאיש.

הוועדה למניעת אבטלה יושבת ומחליטה החלטות. ההחלטות מועברות אלי לצורך

הוצאתו לפועל. אני מוציא אישור לגוף המבצע. המשרד מממו את הפעולה ומחייב את

הקרו. הקרו פונה לביטוח הלאומי ומבקשת החזרת הכספים. משרד העבודה והרווחה מממו

מתקציבו הרגיל. לפעמים אנחנו מקבלים מקדמות מהביטוח הלאומי. זה לא קרה בשנת

1988. ביצוע הפעולות הוא זול יותר, כי מדובר על מנגנונים במשרד העבודה והרווחה.

רו כהו;

מדובר כאו על 250 איש, של מי הם?

י' בר-אורו;

אלה לא אותם עובדים.

ברגע שאתה משחרר 10 אנשים באגף השיקום - הוצאת 10 משוקמים לרחוב.

י' צבו;

מה מעמד היחידות? אלה יחידות סמך?

י' בר-אורו;

אינני רוצה לתת לך תשובה לא מוסמכת.רו כהן;

של מי העובדים?

יי נר-אורו;

המדריכים, המורים והמנהלים במרכז השיקום, עליהם אתה מדבר?

רו כהו;

אלה שקיבלו כסף עובדים אצל מישהו. העובדים של מי הם?
י' בר-אורו
אני לא מכיר את המבנה, מבחינה ארגונית, של אגף השיקום של המשרד. אני מוכו

לשער שלגבי המקרה הספציפי הזה מדובר על כך שהמעסיק הם מפעלי הקרו, מפעלי שיקום

שמתוקצבים על-ידי אגף השיקום במשרד העבודה והרווהה.
רו כהו
חוץ מאנשי הקרו, יש פה מישהו מהמשרד?
יי צבו
הדיון הזה מתנהל במידה מסויימת באווירה חשדנית.
היו"ר אי נמיר
אנחנו עוסקים בזה כל שנה והחשדנות שלנו הולכת וגוברת כל שנה.
יי צבו
יש כאו שלושה מעגלים. הראשוו - שהקרו מעמידה לתקציבים שונים. האם גם

בהכשרה מקצועית קרה אותו דבר, שהיו בתקציב מספר קורסים ואמרו לכם: אנחנו מוכרחים

לקצץ ואם אתם לא תתנו, היקף הפעילות יקטו. מבחינה זו משרד האוצר אלוף בלחץ לכיווו

כזה, מצמצמים את מעייצ ואחר-כך מוסרים לעבודה קבלנית.

המעגל השני - אנחנו חושדים שיש כאו שימושים פוליטיים פרוטקציוניסטיים.

אתם חייבים להביא לוועדה תשובות מאד מפורטות. אם חסר מידע - תשיגו את המידע.
היו2ר אי נמיר
אני לא בטוחה שאת זה אנחנו יכולים לבקש ממנהל הקרו.
יי צבו
צריו להזמין את ראש הממשלה.
היו"ר אי נמיר
אנחנו לא קובעים מי יבוא לישיבת הוועדה. אנחנו מודיעים מה הנושא שיובא

לדיוו.

ביקשתי לראות את ספר התקציב של 1989, סעיף שיקום. יש גם רשימה של מרכזי

השיקום. מהרשימה אתה לא יכול לדעת למי מהם מעבירים את הכסף.כמעט כל שנה אנחנו מרגישים שהחלק הארי של כספי הקרן זה לכיסוי סעיפים

שוטפים של משרד העבודה והרווחה. אין מי שמפקח. הפקרות גמורה.

אני מציעה שלא נלחץ על מנהל הקרן, לא הוא הכתובת.

יש לנו כאן כוח אדיר. בלי אישור שלנו הם לא יכולים להוציא אגורה אחת.

י' צבו;

הם יכולים להוציא 5%.
היו"ר א' נמיר
אבל לא 10%. איו שום סיכוי שנאשר.
יי צבו
אז יגידו שיש פתרון אלא שהוועדה לא מאשרת.
יי בר-אורך
הקרן למניעת אבטלה יכולה לעשות את האפשרי, לזהות ולבדוד את הפעולות שהיא

מאשרת.

מקובל שהאגף להכשרה מקצועית פונה -כמו שציין חבר-הכנסת צבן - "ניצלנו את

התקציב, כך וכך עשינו, אין יותר. אם הקרן למניעת אבטלה מעוניינת בפעולות נוספות -

בבקשה".

לאור ביקורת של מבקר המדינה לפני חמש שנים בודדנו את הפעולות למניעת

אבטלה. הוקמה ועדה מקצועית מיוחדת שבודקת פעולה פעולה, נותנת לה שם, מקום,

מספר סעיפים ותקציב מוגדר, והיא רשומה בספר התקציב כפעולה ספציפית. זאת אומרת,

אם מציעים לאשר 30 איש בקורס מסויים התקציב יימסר רק לפעולה זו במקום מסויים.
עי תמיר
שלוש שנים אני משמשת כנציגת ההסתדרות בפורום של הנהלת הקרן. נציג הממשלה

הוא מנכ"ל משרד העבודה והרווחה, נציג התעשיינים - מר גרשפלד, ואנכי נציגת

ההסתדרות. הנהלה של 3. המליאה, כפי שציין דוקטור בר-אורן, מונה 15 חברים.

אין זה סוד שאני לא מרוצה מדרך העבודה של הקרן. מדרך הניהול שלה, מדרך

ביצוע המשימות והפרוייקטים של הקרן. לדעתי, הקרן חייבת להיות בלתי קשורה

עם התקציב של משרד העבודה והרווחה. זו קרן שצריכה להיות בלתי קשורה למשרד,

ואולי גם בניהול היא צריכה להיות עצמאית.

במשך כמה שנים ביקשתי את התקנון של הקרן. רק לפני כמה חודשים קיבלתי

אותו. יש תקנון. יש נוחלים. לצערי הרב לא נוהגים לפני הנוהלים. אני מציעה

שהתקנון יהיה לפני הוועדה.

בתקנון נאמר באופן הברור ביותר "תור שמירה על הפרדה ועצמאות מבחינת

התכניות הסמכויות וההסדרים המינהלים". זה לא תמיר כאן. נאמר בתקנון שהתקציב

למימון פעולות להגברת הייעול ייועד אן ורק לפעולות שבתחומי הפעילות שלהם לא

כלולים תקציבים אחרים. לצערי, אנחנו רואים, גם מהדיווח, שיש מערכת של כלים

שלובים. קשה לברור מהי פעולה פרופר של הקרן הזאת ומהי פעולה של גופים שיש להם

תקציב.היו"ר א' נמיר;

למה לא בא לכאן ראש האגף להכשרה מקצועית? אני מבקשת להעיר על כך ללשכת סגן

השר.

עי תמיר;

נרמה לי שלמשרד העבורה והרווחה יש תקציב להכשרה ולהסבה מקצועית, זה צריך

להניב תפוקה,

כל חורש אנחנו מקבלים ריווח - רמת האבטלה הנוכחית 132 אלף בלתי מועסקים; 72

אלף רורשי עבורה; 45 אלף מקבלי ביטוח אבטלה, ובכל המסגרת של המשרר יש בסך הכל

10 אלפים מבוגרים בהכשרה מקצועית, זה כולל כל התכניות של כל נותני השירות האחרים -

10 אלפים בלבר. ומתברר - שמענו את זה אתמול - שבשנה האחרונה יש מימון רק

ל-5,000 מובטלים. האם זה מהתקציב הזה או מהתקציב ההוא?

אנחנו המלצנו וביקשנו שחלק גרול מהתקציב הזה יהיה להכשרה רק למובטלים.

ירוע מכל המחקרים בעולם, ויש אישוש לתיזה הזאת, שהכשרה והסבה זה בעריפות שניה

אחרי תעסוקה, אם אין תעסוקה.

יש פה סעיפים רבים שלא רלבנטיים וחברי הו וערה, בשאלותיהם, עמרו על זה.

צריד גם לרעת את הצר השני. אנחנו נמצאים בעיתוי קשה מאר מבחינת הפעילות

שלנו לגבי מובטלים. ההסתררות נערכת לסרנאות תעשייתיות. אין לנו אפשרות לעשות

את זה אלא מהתקציב של הקרן. ער רגע זה, אנחנו נמצאים ב-12ביולי, עריין לא

התחילו לעבור.

י' בר-אורן;

פעולות למניעת פיטורים ממפעלים, עמור 3. בגר עור - קורס ניהול לסגל בכיר, זה לא מופיע

בפעילות ההכשרה המקצועית. אין פעילות שמופיעה בשני סעיפים.

השתתפות ביצירת מקומות תעסוקה. אלה תכניות שבאות לפתור בעיות תעסוקה במקומות

גדולים. לצערי, חלק מהפעולה לא בוצע.

היו"ר א' נמיר;

מה זה רשויות מקומיות, ערי פיתוח?

י' בר-אורן;

ו

סעיפים 14, 15, 16, זה פרוייקט לנוער לחורשי הקיץ.

עי תמיר;

הם לא מובטלים.

י' בר-אורן;

אני מבצע את החלטות המליאה.

היו"ר אי נמיר;

מה זה שיקום האסיר - ארצי?יו כהן;

מהו אופן הסיוע לקליטת אסירים משוחררים?

י' בר-אורן;

זה סיוע הקשור בסידור ראשוני, לעיתים גם תמיכה בשכר לקליטת העובד אצל

המעסיק. הקרן לא עוסקת עם המעסיק. הרשות לשיקום אסיר היא משתתפת. אנחנו מעבירים

את הכסף לרשות.

היו"ר אי נמיר;

מה זה ירידי תעסוקה, מדוע אתם צריכים לממן? מה זה שייר לקרן למניעת אבטלה?
י' בר-אורן
הוועדה למניעת אבטלה חשבה שבזמן של גידול במספר המובטלים זו אחת הדרכים

לסייע למובטלים. אלה מפגשים של מעסיקים ועובדים. העלות היא מינימלית. במפגש כזה

נפגשות אוכלוסיות גדולות.
רן כהן
זו פעולה של שירות התעסוקה.
י' בר-אורן
זה נעשה באמצעות שירות התעסוקה.
רן כהן
הקרן הזאת, עם כל הכבוד, לא באה להחליף את משררי הממשלה. היא לא באה להחליף

את הפונקציות של משרדי ממשלה. יש שירות תעסוקה עם תקציבים גדולים, עם משאב אנושי

עצום, עם יכולת כלכלית. הייחוד של הקרן הזאת הוא שהיא קרן המסייעת ישירות למנוע

אבטלה. אבל יוצא שהקרן מחלקת את התקציב שלה לגורמים שונים וכל אחד מושך נשה.
י' בר-אורן
ו

ירידי התעסוקה - התקציב הזה לא תוקצב על-ידי שירות התעסוקה.
רן כהן
תפקידו של שר העבודה והרווחה לבקש תגבור ולא לקחת את זח מהעובדים. למה אישרתם

את זה? אתם לוקחים כסף מהשכר של העובדים ומעבירים אותו לשירות התעסוקה. זו הפקרות.
היו"ר אי נמיר
מה זה ניידות עובדים, רבע מיליון.
יי בר-אורן
ההוצאה היא 195 אלף להסעת מובטלים.
היו"ר אי נמיר
יש סעיף של הסעות.י' בר-אורן;

שם זה לקורס. כאן מעבירים מובטלים לאיתור מקום עבודה.

היו"ר א' נמיר;

מה זה מודעות בעיתונים, של שירות התעסוקה. אושר סכום של 50 אלף ש"ח והוצאו

35 אלף.
יי בר-אורו
זה פרופילים של דורשי עבודה.
רו בהו
גם זה תקציב שהועבר לשירות התעסוקה.
יי בר-אורן
זה תקציב שאנחנו מבצעים אותו באמצעות שירות התעסוקה.
היו"ר אי נמיר
מה זה ייעוץ באמצעות מהשב?
רו בהו
אתם קניתם?
יי בר-אורו
לא.

מודעות פרופילים של דורשי עבודה, זה נסיוו למצוא מקום עבודה למובטלים

אקדמאים על-ידי פרסום פרופילים תעסוקתיים שלהם.

ייעוץ לדורשי עבודה באמצעות מחשב, זה בגלל לחץ של דורשי עבודה על שירות

התעסוקה.
רו כהו
למה שירות התעסוקה לא מממו את זה?
יי בר-אורו
זה לא היה בתקציב שלו.
יי צבו
יש לי תחושה שאנחנו מבזבזים זמו. צריכים להיות כאו מהנהלת המשרד, מהכשרה

מקצועית ומשירות התעסוקה. אנחנו נעבור עוד פעם על כל הסעיפים האלה? יש חוצפה

לא לבוא לכאו.
היו"ר אי נמיר
אני מבקשת לדעת מי ממשרד העבודה הוזמו?א' אדלר;

יעקב הכט, מנהל הכשרה מקצועית.
יי בר-אורן
ו

אם לקרן למניעת אבטלה אין מנגנוני הפעלה משלה והיא חייבת לפעול באמצעות

המנגנונים הקיימים, תמיד יגידו שיש בריחה תקציבית.

היו"ר א' נמיר;

איו לנו כל טענות אישיות אליך.

נקעה נפשי מהדיונים על הקרן כל שנה. בכל שנה חבר-הכנסת רן כהן ואני מתרגזים

עוד יותר.

אני חוזרת וקובעת שלא דוקטור בר-אורן הוא הכתובת שלנו, מה גם שהוא עובד

המשרד והוא חייב לבצע מה שאומרים לו הממונים עליו.

בשלב זה אנחנו מפסיקים לשמוע את דוקטור בר-אורן כדי שלא נצא מכלינו על כל

סעיף.

אתם יודעים כמה זמן אנחנו מבקשים את החומר בכתב, ואי אפשר לקבל אותו. אתמול

קיבלנו אותו. ואתם יודעים אחרי כמה טלפונים?

אני מבקשת מדוקטור בר-אורן, אל תיקח את זה אישית. הדברים שלנו נאמרים לך

מפני שאתה נמצא כאן.

אני שומעת שאתם נתתם כסף, או מממנים, או הקמתם מכללה להכשרה באריאל. אני

לא רואה את זה בחומר שלפנינו. האם זה נכון?
יי בר-אורן
לא היה. לא נברא אף פעם. הוגשו הצעות לפעולות הכשרה שמתבצעות באריאל. הפעולות

נדונו לגופן ונדמה לי שבשנה היוצאת אושרו כמה פעולות.

י' צבו;

דוגמה.

יי בר-אורו;

בעיקר ב-1988 בוצעו מספר עדכונים טכנולוגיים בתחום של הנחלת חשבונות.

אני יכול לומר במה חוייבו בקרו למניעת אבטלה.

יי צבו;

מאיפה המובטלים?

יי בר-אורו;

מאזור פתח-תקוה.
יי צבו
למה הם נוסעים לאריאל?היו"ר א' נמיר;

אנחנו יכולים לבכות או לצחוק. אם נצחק זו אולי תהיה תכנית היתולית.

י' בר-אורן;

זו מכללה של הסתדרות העובדים בארץ-ישראל. זה מנוהל על-ידי עמל ומאורגן

על-ידי עמל.

היו"ר א' נמיר;

יש שם כית-ספר של עמל?

י' בר-אורן.

יש שם מכללה טכנולוגית בשיתוף המועצה האזורית. המכללה הזאת מיועדת להכשרת

הנדסאים וטכנאים בתחום האלקטרוניקה והמחשבים. ההקמה והפעילות שלה לא קשורה לקרן

למניעת אבטלה. המכללה קיימת שם.

י' צבן;

לומדים שם הנהלת חשבונות ממוחשבת?
י' בר-אורן
עדכון טכנולוגי.

י' צבן;

למה זה באריאל?

י' בר-אורן;

הוועדה המקצועית שלנו דנה בנקודה הזאת. הסתבר שבמחירים שמציע האגף להכשרה

מקצועית - 35 שקל לשעת פעולה - לא היו בתי-ספר לפעילות הזאת.

המוסעים הם אנשים שהשתתפו בפעילות הזאת, מראש-העין, פתח-תקוה.

ע' תמיר;

בת-ים, ראשון-לציון.

היו"ר אי נמיר;

משם נוסעים לאריאל?

י' בר-אורן;

כן.

עי תמיר;

אנחנו התנגדנו.

י' בר-אורן;

התנגדנו ואישורנו. אנחנו ביצענו כי היתה הסכמה.עי תמיר;

במקום אחר איו לכם כושר ביצוע. אתם לא בעלי כושר ביצוע במרכזי הכשרו!

במרכז הארץ או במקומות אחרים. אתם אומרים שאיך לכם 35 לקורס.

היו"ר א' נמיר;

למח צריו לחסיע מבת-ים ומראשון-לציון?
י' צבן
אם בקבר יוסח יחיה זול, יסעו לשם?

עי פרץ;

יש עמל אצלי, למה שלא יבואו אלי?

היו"ר אי נמיר;

אתה תגיש לנו אחר-כך פירוט.

יו כהן;

בראשית רברי אני רוצה לומר שני רברים כלליים. קורם כל אני מבקש לקבל

בהקרם את התקציב של הקרן לשנה הנוכחית, כי חבל שבעור שנה נבכה על הרבה חלב

שנשפך. למיטב יריעתי, יש סעיפים שכראי לתקן אותם מלכתחילה.

הגיעה אלי. שמועה שנעשה קיצוץ בתקציב של נושא חשוב ביותר - סיוע להכשרת

נערים לעבודה, לעומת זאת הקציבו 150 אלף שקל להוצאות אישיות. אני לא יודע מה

זה. אני מבקש תשובה על העניו הזה. אני חוזר, בתקציב 1989/90 הקציבו 150 אלף

שקל ללשכת מנהל הקרן או יושב-ראש הקרן.

היו"ר אי נמיר;

יושב-ראש הקרן הוא מנכ"ל המשרד.

יי בר-אורו;

הוא לא זקוק לקרן.

רו כהו;

איש לא יודע.

שמעתי שהתקציב הזה הוקצב. אני לא יודע למה. לעומת זאת קוצץ התקציב לנושא

של הכשרת נערים לעבודה, שנדרש לזה, כמדומני, תקציב של 270 אלף או 370 אלף שקל.

היו"ר אי נמיר;

יושב כאן אורח ורושם כל מלה. שמך יעקב מונדריי, אני מבקשת שתפסיק לרשום

ותקרע את כל הדפים שרשמת. תקרע אותם בנוכחותנו.

רו כהו;

את מי אתה מייצג, אדוני?אני חוזר ומדגיש. בתקציב 1989/90 קוצץ התקציב לנערים ויש רק 50% או 60%.

לעומת זה הוקצבו 150 אלף שקל לאחראי על הקרן.

אני מבקש שנקיים ישיבה, בהקרם האפשרי, על התקציב הנוכחי ומרכיביו כרי למנוע

אסונות.

עם כל הכבור, אני לא מקבל את הנתונים שמצויינים בעמור הראשון של הריווח

לגבי שנת 1988.

לעניות רעתי, מה שקרה זה שערוריה ובזיון שאין כרוגמתו. הקרן צברה ב-1988

7.32 מיליון שקל. התקציב הזה צריך היה להיות פחות או יותר חזוי. העוברה שניתנו

אישורים בסכום של כמעט מיליון שקל פחות - 6.47 מיליון ש"ח - היא כשלעצמה בזיון.

ועל הבזיון הראשון הזה יש בזיון נוסף, שבפועל הוצאו רק 4.74 מיליון שהם 73% ממה

שאושר, וזה כשניתנו אישורים רק לגבי 80% מהכסף שעמר לרשות הקרן. וגם הסכום של

4.74 מיליון לא כולו הוצא למטרות הקרן אלא הוא הוצא למשרר העבורה.

אני רוצה שיהיה ברור שמה שנעשה זה אי-ניצול של הקרן בשנה הקריטית של אבטלה,

בשנת התהוות של אבטלה. אילו היה ניצול יותר יעיל אולי האבטלה לא היתה מעמיקה

ער כרי כך.

לכן אני חושב שהווערה יכולה לרשום לעצמה ולהעביר את זה למשרר העבורה והרווחה,

שהניהול של הקרן על ירי המשרר היה כשלון. אי-ניצול תקציב, כשמרובר בשנה קריטית,

זה כשלון. למיטב יריעתי, העוברה שאין העברה תקציבית משנה לשנה זה אומר שתקציב

שעומר כרי להילחם באבטלה מועבר לאוצר. זה מיסוי.
יי ערר
זה כספים של אבטלה.

רן כהן;

זה לא מנוצל לצרכים של מלחמה באבטלה, וזה כשלון.

אני מוכרח לומר שאם עוברים על התקציבים ובוחנים מה היה הביצוע, רואים רצף

של אי-ביצוע. בכל המקומות שבהם הקרן היתה צריכה לעשות את הפעולה הממשית של הכשרה

לעבורה או מניעת אבטלה או הגרלת תעסוקה - הסעיף לא בוצע במלואו. לעומת זה, בכל

מקרה של העברות תקציביות אחרות - יש העברות של כמעט 100%. זאת אומרת שהמגרעת

של אי-ביצוע מרוכזת כמעט כולה על מטרות הקרן. זה כשלון של מטרות הקרן. הלוואי

שהקרן היתה מוציאה יותר מהתקציב ולא פחות.

צר לי לומר, הקרן ממלאה פונקציות שהיא לא מיוערת למלא אותם. אני לא יורע .

מי החליט שהקרן הזאת משלמת תחליפי שכר.

י' צבן;

למה אתה מתכוון?
רן כהן
יש רוגמאות לכל. האורך. מפעלי שיקום זה תחליף שכר, שיקום האסיר זה תחליף

שכר.התמונה היא גלויה. בקרן נמצאים נציגי משרד העבודה והרווהה, נציגי ההסתדרות

ונציגי התעשיינים. כל אחד בוזז שלל ולוקח את הנתח שלו, וזה כנראה ברית הסכמה

הדדית.

עי תמיר;

באמת.
רו כהן
מספיק שלא ידעת שהקרן הוציאה רק 38% ואני ידעתי.

אני לא מבין מדוע בכלל הקרן הזאת צריכה לסייע לשירות התעסוקה לייעוץ באמצעות

מחשב. זה ענין של שירות התעסוקה, שיעשה פונקציות שלו. או מודעות ששירות התעסוקה

חתום עליהן; ירידי תעסוקה - אלה תפקידים פרופר נטו של שירות התעסוקה.

ומה זה איתור מקומות עבודה על-ידי תעשיינים? התעשיינים מעיניינים לאתר, הקרן

צריכה לעשות את זה? והוא הדין באיתור של ההסתדרות. יש לה תקציב.

יוצא שהקרן מחלקת כספים. זו לא קרן שיש לה יזמות עצמית כדי שתהיה במדינה פחות

אבטלה. הקרן לא מפרנסת מסכנים. היא מפרנסת גבירים - משרד העבודה, התעשיינים

וההסתדרות. אלה לא מסכנים, וכולם עטים על 7.5 מיליון.

מה פתאום דמי אבטלה משולמים מהקרן הזאת? יש קרן לדמי אבטלה. הקרן למניעת

אבטלה צריכה למנוע אבטלה. מה פתאום יש כאן דמי אבטלה. מי שם אתכם על הכסף של

העובדים? זו הפקרות.

ולענין של אריאל. זו דוגמה קלאסית. כולם עוברים על הכל.. ההסתדרות נותנת יד

למפעל כזה בתוך אריאל, ובמהומה של אינתיפאדה ובתוך התנהגות ברוטאלית של תושבי

אריאל מביאים ילדים לאריאל. זה מפוצץ אותי. איך דבר שיכול היה להיות טהור

שבטהורים, נקי שבנקיים הופך להיות מופקר שמופקר.

לכן אני מבקש שנראה את התקציב לשנה הבאה כדי שהקרן תקבל קריטריונים מהכנסת.
י' צבן
גברתי היושבת-ראש, לפי דעתי אנחנו נוהגים בנוהג לא מתקבל על הדעת, שאנהנו

מאפשרים לגורמים שונים לבזבז את זמננו. הדיון הזה מבוזבז. אין מי שיתן לנו

תשובות. אני חושב שאנחנו צריכים להגיב בכל החריפות על כך שיושב-ראש הקרן, שהוא

מנכייל משרד העבודה והרווחה, איננו כאן ושגורמים רלוונטיים רצינים - מנכ"ל שירות

התעסוקה, האחראי להסבה מקצועית ולהכשרה מקצועית - לא נמצאים איתנו כאן. אני חושב

שאנחנו צריכים להגיד לאנשים האלה שזו שערוריה. אינני יודע במה אנחנו יכולים ללחוץ

עליהם כדי שיבדקו את הנושאים שאנחנו דנים עליהם.

בהזדמנות זו אני מבקש שהביטוח הלאומי ימציא לנו מאזן של דמי אבטלה בביטוח

הלאומי. אין לנו שום יכולת לבדוק באופן יסודי ולפרטים את הדו"ח הזה.

אני שותף כמעט לכל הדברים שאמר חבר-הכנסת רן כהן ולהערות ביקורת אחרות שנשמעו

כאן במהלך הדברים. אני בטוח שחלק מהדברים שנעשו טובים ונכונים כשלעצמם. גם

חבר-הכנסת רן כהן לא בה לטעון שכל הדו"ח פסול, ואל תשיבו לנו בהצבעה על דברים שהם

תקינים. הסך הכל הוא צעקה גדולה מאד גם מבחינת המדיניות וגם מבחינת ההסדרים.לפני שש או שבע שנים היה דו "ח של מבקר המדינה על הקרן הזאת. הייתי מציע

שיושבת-ראש הוועדה תיפגש עם מבקרת המדינה, כי לגבי כל נושא מהתחום הזה של משרד

העבודה והרווחת שאנחנו דנים בו לאחרונה אנחנו רושים בצורך להתמודד איתו בצורה יותר

רצינית מבחינת שמירה על כללים. אני מעריך שלמשרד מבקר המדינה יש קשיים. אני חושב

שצריך לתת למבקרת המדינה את התחושה שיש בוועדה לגבי המערכות האלה, ואולי תחת לחץ

של מבקרת המדי נח ייבלם סחף. ויש גם שאלות אבל לא כדאי לשאול.

היו"ר אי נמיר ;

אי ן את מי לשאול.

י' צבו; י

אני לא חושב שלקרן כזו יכולה להיות הנהלה של 3 חברים. זו שערוריה.

חיו "ר אי נמיר;

יש הנלה של 3 ומליאה של 15.

י י צבן;

אני מדבר על הנהלה. לא יכול להיות שיהיו בה 3 .לא יכול להיות שלא יהיה בה

נציג של המוסד לביטוח לאומי.
י י בר-אורן
צר לי לומר שאתם מוזנים באינפורמציה לא נכונה.

הי ו "ר א' נמיר;

תסלח לי . לא אמרתי כל מה שאנחנו יודעים על הקרן. אתה פקיד של המשרד וחייב

לעשות מה שאומרים לך.

י י בר-אורן;

האינפורמציה שמתבססים עליה כאן איננה נכונה.

הי ו"ר אי נמיר;

אמרנו חזור ואמור שלא אתה הכתובת. אנחנו מצטערים שאנחנו אומרים את הדברים

האלה לך. אין כאן מישהו אחר שנוכל לומר לו אותם.

י' צבן;

לאור ההערח של דוקטור בר-אורן, אני מבקש שנקבל את רשימת ההחלטות שהתקבלו

בפורום של השלושה. אני מבקש לקבל את רשימת ההחלטות שהתקבלו בהנהלה של השלושה

וקיבלו אישור רטרואקטיבי. אולי אני אתנצל בפניך.

אינני יכול שלא להעיר בנושא של אריאל. זה דבר תמוה. זה מחייב הסבר גם מצד

ההסתדרות. מאחר יאמרו לכם שגם באריאל אין תנאים אלא יש תנאים רק על-יד קבר יוסף.

או נדבר על בקעת הירדן, יש הסדרים - יסעו לשם. האם אין גבול? אולי צריך היה ליצור

משבר בהנהלת הקרן.

יש בעיה כללית של מדיניות בתחום הזה. יש שאלה מהי המדיניות של ממשלת ישראל.

יש שאלות שצריך לטפל בהן בתפיסה יותר יסודית ולא בשליפות.ע' פרץ;

רצוי שנקבל אם אפשר טור נוסף, של השנה הקודמת, כדי שנוכל להשוות.

אני חושב שכולנו צריכים לשאוף למצוא דרך שהקרן תהיה מנותקת מהמסגרת של המשרד.

רוחו של השר הקודם כנראה תנשוב הרבה זמן במשרד ולא במהרה נצליח לשנות אותה. לכן

צריך להיות פיקוח על מח שמתרחש.

אני חושב שהעקרון צריך להיות שאם יש נושאים ששייכים לשירות התעסוקה או לקרנות

אשר נמצאות בתוך המשרד, לפעולות שהחוק מחייב אותם, היה צריך להיות כלל שהקרן

למניעת אבטלה לא צריכה לעסוק בזח.

בדו"ח שקיבלנו יש סעיפים שמשרתים את חתעשיינים. בעמוד 6, בחלק הראשון,

מצויינים שני קורסים, קורס לעיבוד שבבי וקורס לקרור ומיזוג אוויר, בקריית שמונח,

שלא מתבצעים. אני מבקש לקבל פירוט.

י' צבן;

נעביר לעמנואל, לא לאריאל.

רן כחן;

ויש פעולות שכלל לא בוצעו.

חיו"ר אי נמיר;

אני יושבת בדיון על חקרן זו השנה החמישית. אין דבר שמקומם אותי יותר מאשר

באים לוועדח הזאת ולא מוסרים כל אינפורמציח. אמרתי ואני חוזרת ואומרת לדוקטור

בר-אורן, מידיעה שלי והכרת הענין, אתה לא הכתובת בשבילנו לדיון הזח.

מזכירת הוועדה פנתה כנהוג ללשכת סגן השר וביקשה שמלבד דוקטור בר-אורן,

שנמצא כאן, יבוא גם מישהו מהאגף להכשרה מקצועית וכל האנשים המקצועיים שדרושים

לנושא זה. מכיוון שמר הכט, שנמסר לה שהוא יבוא לישיבה, לא הגיע לכאן ביקשתי לברר

מה הסיבה שהוא לא בא. טלפנו אליו. לא יודעים היכן הוא. אחד העובדים אמר שהוא

חר,גיש לא טוב וחלך לקופת-חולים. אולי זו חסיבה שהוא לא בא לישיבח.

חזמן דוחק. אני מבקשת לדעת מתי חמועד האחרון. אני רוצה לדעת למתי לקבוע

ישיבה.

י י בר-אורן;

לצורך הגדלת הקרן אין תאריך אחרון. אני מעריך שהתקציב יוגש לכם.

היו"ר אי נמיר;

אלינו זה מובא רק לאישור.

זה חודשיים אני מתחננת לקבל את חחומר. אינני מצליחה לקבל אותו כי, כך אומרים

לי, חחומר לא חוכן. בדרך כלל הביאו לנו את חחומר לקראת אפריל. אנחנו כבר בחודש

יולי, מדוע חמוסד לביטוח לאומי לא חביא את זה עד היום?י' ערד;

עוד לפני חודש אפריל היה דיון בוועדת הכספים של הוועדה למניעת אבטלה. אווזה

ועדת כספים ביקשה מהנהלת הקרן שתביא תכנית ל-1989, כדי לדון בא. עד כה ההומר לא

הומצא לוועדה.

היו"ר א' נמיר;

אני אבקש שהיועץ המשפטי יבדוק אם לא היתה עבירה על החוק.

י י ערד;

אי ן עבירה על החוק.

היו"ר אי נמיר;

אנחנו נקבע.

יכול להיות שנוכל לקיים ישיבה ביום ג' הבא. צריך להיות כאן מנכ"ל משרד העבודה

והרווחה, שהוא יושב-ראש הקרן.

אני מבקשת מהתעשיינים שיבוא לכאן מי שיושב מטעמכם בהנהלה.

בנוסף למה שביקשו חברי הוועדה, אני מבקשת מהמוסד לביטוח לאומי שנקבל דיווח

כספי מפורט לא רק על הקרן למניעת אבטלה אלא גם על מה שידוע על העברה, וזה בהמשך

לדבריו של חבר-הכנסת רן כהן ביחס לסך כל הכסף. בדקו את הנושא הזה גם בשבילי.

מהמוסד לביטוח לאומי אמרו לי שיש למעלה מ-7 מיליון. אני רוצה לדעת מה יש בקרן.

אני מבקשת מבר-אורן להביא לנו את כל הפרטים ביחס לשנה שחלפה - ישיבות הצוות

של ה-3 וישיבות המליאה, כל הפרטים. בוודאי יש לכם זכרון דברים.

י י בר-אורן;

כן.

היו"ר אי נמיר;

אני רוצה שיהיה לנו ברור מה אושר ומה לא אושר. הרשימות שלפנינו לא אומרות לנו

דבר אם כי הן יותר מפורטות מאלה שהיו בשנים קודמות. אני מבקשת יועץ פירוט גם לגבי

הפרוייקטים שאישרתם או רוצים לאשר ביחס לייעול והגברת הפריון. אני רוצה לדעת למי

ניתן ובאיזה מקומות. יש פרוייקטים שונים שאני מבקשת לדעת כ/ה הם. יש נושאים של

כפילות. אני מבקשת שתמציא לנו פרטים בירק לנושא של מפעלי שיקום - ארצי של אגף

השיקום בסכום של רבע מיליון שקל, פירוט בירק להמשקם, שיקום האסיר, רשויות

מקומיות, ניידות עובדים, מודעות וירידי תעסוקה. למי הלך הכסף. אני מבקשת הצעות

ל-1989 ואני רוצה לקבל תשובה לטענה החמורה שהשמיע כאן חבר-הכנסת רן כהן לגבי 150

אלף שקל למנכ"ל, ליושב-ראש הקרן.

י י בר-אורן;

לשנה הבאה.

היו"ר אי נמיר;

אני מדברת על שנת 1989 . אני לא מצפה עכשיו לתשובה. תכין לנו הכל לישיבה הבאה.

ולכמה זמן אתה זקוק כדי להכיו את החומר? אני רוצה שתביאו לנו את כל ההצעות

לגבי 1989.

י' בר אורן;

לבי 1989 , כמעט הכל מוכן.

אני אקח את הדו"חות של הגופים עצמם.

היו"ר א' נמיר;

כמה זמן? שבוע?

י י בר-אורן;

אנסה.

היו"ר אי נמיר;

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 11.10.

קוד המקור של הנתונים