ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 10/07/1989

התגברות האבטלה בבית-שאן

פרוטוקול

 
הכנסת השתים-עשרה

מושב ראשוןנוסח לא מתוקןפרוטוקול מס' 56

מישיבת ועדת העבודה והרווחה

יום שני, ז' בתמוז התשמ"ט (10 ביולי 1989), שעה 12:00

נכחו

דוברי הוועדה; אי נמיר - היו"ר

אי בן-מנחם

רן כהן

עי סולודר

עי פרץ

י' צבן
מוזמנים
ר' בן-משת - סגן ראש מועצת בית-שאן

פי קבלו - מזכיר מועצת פועלי בית-שאן

אי דרורי - מנהל אגף העתיקות, משרד החינוך והתרבות

מי בן-פורת - מנכ"ל רשות הגנים הלאומיים

אי רונן - מנהל החברה הממשלתית לתיירות

י י גלעד - סמנכ"ל רשות הגנים הלאומיים

י י ערד - סמנכ"ל גימלאות, המוסד לביטוח לאומי

שי מניס - מנהל מחוז הצפון של שירות התעסוקה

בי שוורץ - מנהל המחלקה לשירותי מעסיקים, שירות התעסוקה

גי חביליו - שירות התעסוקה

נ' פרץ - ממונה על התקציבים, החב' הממשלתית לתיירות

אי לב - ממונה על מחוז חיפה והצפון, האגף להכשרה

מקצועית, משרד העבודה והרווחה

בי פפרמן - שירות לתכנון וכוח אדם, משרד העבודה והרווחה

גי שניר - אגף התקציבים, משרד האוצר

חי ישראל - ראש מדור כוח אדם וחדרכה, התאחדות התעשיינים

ר' שוב - ועד עובדי בית-שאן

די בן-מורה - ועד עובדי בית-שאן

מי מדיזאדה - ועד עובדי בית-שאן

י' אזולאי - ועד עובדי בית-שאן

מזכירת הוועדה; אי אדלר

קצרנית; מ' הלנברג

סדר-היום; התגברות האבטלה בבית-שאןהתגברות האבטלה בבית-שאן
היו"ר אי נמיר
רבותי, בוקר טוב. אני מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה. השבתי

לבטל את ישיבתנו היום, בגלל ישיבה של לשכת מפלגת העבודה אבל לאחר שפיני קבלו

מזכיר מועצת הפועליט אמר לי שהענין של בית שאן לא מסודר, הוא לחץ עלי שהעניו

דחוף מאד, נעניתי לבקשתו לקיים את הישיבה.

פי קבלו;

אני מקדם בברכה את כל המכובדים והחברים שהגיעו לישיבה זו. אני רוצח להודות

לוועדת העבודה והרווחה, שלמרות שאנחנו חוזרים ודשים בנושא זה היא לא הרימה ידיים

וגם ביום מתוח מאד מבחינה פוליטית, ביום שבו מתכנסת לשכת המפלגה, מצאה היושבת-ראש

זמן לכינוסה של הישיבה.

חברים וחברות יקרים, צריך להיות בבית שאו כדי לחוש את הכאב ואת המצב הקשה

שלא ידענו קשה ממנו.

אנחנו מדברים על עובדי החפירות הארכיאולוגיות בבית שאן. רעיון החפירות עלה

כשחיפשנו בוועדה הזאת מוצא כיצד להעסיק אנשים בעבודות יזומות בבית שאן.

בשלוש-ארבע השנים האחרונות יש עליות וירידות בנושא העסקתם של הפועלים

בחפירות, פעם מעסיקים אותם ופעם לא מעסיקים אותם, והחברה מתחלפת. מי שמתחיל

לעבוד בחפירות לא יודע אם הוא יוכל להמשיך בה. לנושא הזה של החפירות נכנסו

גורמים נוספים שהפכו אותו ל"בייבי" שלהם והעובדים נעשו תלויים - האם הארכיאולוגים

נמצאים בחופשה או לא. אם הארכיאולוגים בחופשה - גם העובדים בחופשה, אבל ללא תשלום.

לפני כחודשיים, בערב החג, נמסרה הודעה על סיום החפירות. אנחנו התנגדנו, החלטנו

להמשיך ולא לפטר את העובדים ערב החג, חג הפסח. כזכור, היה אז פסטיבל והדברים

עברו בשלום, במקום עבודות חפירה בוצעו עבודות לפסטיבל ובית שאן קיבלה כותרות.

שהיא נמצאת על מפת התיירות. אבל אחרי שהכושי עשה את שלו יצאו מכתבי פיטורים.

בתהליך העבודה הצלחנו להסדיר שיהיו לעובדים תנאים סוציאליים, שולם בשבילם

מס אחיד, ולפני חודש הגענו לסיכום בנושא קרן פיצויים.

יי צבו;

מי שילם את המשכורות לאחרונה?

פי קבלו;

זה עניו מסובך.

היו"ר אי נמיר;

יש שלושה מרכיבים - האוצר, תיירות וחינוך. אלה עובדי דחק, במקום לקבל דמי

אבטלה הם עובדים.

יי צבו;

מי חתום על מכתבי הפיטורים? מיהי הרשות המוסמכת?

פי קבלו;

אגודת הסקר, היא כפופה לשר החינוך. יש לפני המכתב.
היו"ר אי נמיר
אני מבקשת שנקבל אותו.
פ' קבלו
בבקשה.

במשך הזמן הגענו לכר שהתחלנו לתת למקום צביון של מקום עבורה. יש כאלה העוברים

במקום ארבע-חמש שנים. ראגנו שתהיה להם קופה כרי שבמקרה שהעבורה תיפסק יהיה להם

ממה להתקיים. והנה פתאום, ללא הורעה מוקרמת יש מכתבים. מתייחסים אל העוברים כאל

עברים. לא היה איתנו משא-ומתן. לא באו איתנו ברברים. החליטו לשלוח מכתבי פיטורים.
יי צבו
מהיום למחר?
פ' קבלו
כך.
היו"ר אי נמיר
כל הזמן זה מהיום למחר, אנחנו רנים בזה, אם אני לא טועה, פעם רביעית.
פי קבלו
טוענים שיהורים לא רוצים לעבור עבורת כפיים. והנה, כאן יש נוער צעיר, יש

בעלי משפחות והורים עם 11 נפשות בבית שתמורת 800 שקל מוכנים לעבור בחפירות כרי

לקיים את משפחתם. יש פה מפעל חי שבאמצעותו עושים בעת ובעונה אחת שתי פעולות,

מעסיקים אנשים שלא יתררררו לפשע ומעסיקים אנשים שלא יעזבו את בית-שאן.

לאזור בית שאן אין מה להציע לפועלים. התעשיה באזור מבקשת לצמצם את מספר

העוברים. תריאן עפולה שלח הביתה 30 פועלים ומרברים על פיטורי עור 170. אנחנו

מרברים על סכום של 3 מיליון ש"ח לשנה, 4 מיליון ש"ח לשנה, כדי להעסיק 150 עוברים.

העוברים האלה אינם רוצים רמי אבטלה. הם רוצים לעבור. חלק גרול מהעוברים אינם

יכולים לקבל רמי אבטלה, הם זקוקים ל-150 יום. במצב הזה אין להם אלה לפנות להבטחת

הכנסה ופירוש הרבר קו העוני ואולי למטה מקו העוני.

1זה המאבק הראשון שאני מנהל. אני לא מוצא את הכתובת הנכונה. אמרו לי, שר

החינוך, אגף העתיקות. באגף העתיקות אמרו לי, משרר העכורה.

אני פונה אל הווערה הזאת שאני מכבר אותה מאר. אתמול הלכתי לאוצר וחשבתי

שפקירי האוצר רצים ומתרוצצים בין האגפים כרי לברוק איר לפתור את הבעיה של בית-

שאין. נחררתי. הם יושבים על מי מנוחות. הם יתכנסו. הם יחשבו. רבותי, אני עומר

בלחץ של 150 איש. 138 מהם קיבלו מכתבי פיטורים. ובאוצר חיים בעולם שבו לא יורעים

מה קורה. אנחנו נכנס, כך הם אומרים. המזכירה תתאם.

צו השעה הוא לפתור את הבעיה. ,

אתמול שר החינוך הלך לקראתנו. יש בעיה, מיהו הקבלן שמעסיק. שר החינוך אמר,

הבעיה היא חורשיים-שלושה. הוא הורה לאמיר ררורי להפעיל את זה כמו שהיה. כנראה

שהבעיה היא האוצר.אותו צינור של סקר ארכיאולוגי - האוצר מוכן לעשות משחו בעניו זה. יש הסכמה

לגבי 50-40 עובדים, הסכמה למצוא דרו להחזיר אותט. מדברים גם על 80-70.

אגף העתיקות מוכן להעמיד מרצים בנושא של חרסית.

ר' בן-משה;

אני חושב שיש שתי בעיות עיקריות. לא נקבעה מדיניות לטווח ארוך. הבעיה השניה

היא ארגונית - מי ישלם, איר ישלמו. אלה שתי הבעיות המרכזיות.

יכול להיות שיימצא פתרון לטווח הקצר לגבי 80-70. לא נהיה מסוגלים לקבל את זה,

מכמה סיבות. חלק ניכר מהעובדים באתר לא יהיו זכאים לדמי אבטלה, כי הם לא עבדו 150

יום.

אני מבקש להבהיר שבתקופת הקיץ מספר העובדים יותר קטן ובחורף הוא יותר גדול.

אנחנו מעוניינים שיהיה פתרון גלובלי עד התקופה שבה אפשר יהיה לקלוט בחזרה את כל

העובדים.

ו

ר' שוב;

ברשותכם, אקרא את הדברים שכתבתי. "לכבוד חברת-הכנסת אורה נמיר, יושבת-ראש ועדת

העבודה והרווחה, הכנסת, ירושלים. גברת נכבדה, אנו נציגי אתר החפירות הארכיאולוגיות

בבית-שאן באנו הנה להביע את זעמנו ומורת רוחנו על אופן הפיטורים הפתאומיים, שעד כה

לא היה מקובל בשום חברה מתוקנת בעולם, לקבל מכתב פיטורים דרך דואר רשום, ללא כל התראה

מוקדמת כמתחייב בחוק, ולאור מצב האבטלה הגואה בבית-שאן שבגללה רוב בנינו הטובים נוטשים

את העיר. מיטב הצעירים, לאחר שירותם הצבאי, חוזרים הביתה מפני שהם אוהבים את העיר

ולצערנו הם נשארים ללא מעש.

בעלי משפחות מרובות ילדים, שהרוב הגדול שישנו הוא מפרנס יחיד, הולכים בטלים

וללא תקווה לעתידה האפור והעגום של בית-שאן, ל'לא חיי תרבות, שנקראת בפי כל עיר ללא

רחמים, עיר רפאים. ואל נא תשכחו שאנו גרים על יד הגבול ורחוקים ממרכז הארץ ודורשים

ומחייבים אותנו לשלם מיסים כמו התושבים במרכז.

זה כארבע שנים מאז התחילו עבודות החפירות, משחקים בנו ומנצלים אותנו. כשרוצים

בנו טוענים שאין בעיות תקציב. כשלא צריכים אותנו, זורקים אותנו כמו שנאמר "הכושי

עשה את שלו, הכושי יכול ללכת".

גם לקבל דמי אבטלה יש קריטריונים המחייבים 150 ימי עבודה, ויוב העובדים אצלנו

אין להם את 150 הימים ולכן לא מגיע להם דמי אבטלה.

וחלק אחר של העובדים יש להם ותק של שנה וארבעה חודשים ולא יתכן שיפוטרו, כי הרי

בחודש ספטמבר מתחילה עונת החפירות, וכך נאבד את הזכויות שלנו וייפסק הוותק שהצטבר לנו

בקושי רב, ונוסף לכך אין במה לחיות החודש.

לכן אנו מבקשים מכם שתשקלו את המצב הקשה שאנו שרויים בו, בכובד ראש ובהבנה.

תמשיכו להעסיק אותנו באתר. אנו מצידנו מוכנים לעשות כל עבודה שתוצע לנו באתר ולא

איכפת לנו לעבוד תחת השמש הלוהטת בבית-שאן ולא המשכורת המינימלית שאנו מקבלים.

אנו תקווה שאחת ולתמיד תפתרו את הבעיות המתעוררות כל חצי שנה מחדש, בעיקר

תקציב ובעיית ארכיאולוגים שלא מוכנים לעבוד בקיץ. תפעילו את תכנית החומש שהבטיחו לנו

כל מיני שרים.

ולסיכום, אנו תקווה שהמימצאים הארכיאולוגיים שנחשפים באתר יביאו בעקבותיהם

תפארת לבית-שאן ותפארת לישראל".
מ' מדיזאדה
למרות שאני נציג העובדים אני מבקש להביא את הבעיות האישיות שלי כדוגמה

לאחרים. אנחנו עלינו לבית-שאן בשנות ה-50. התחתנתי במקום. היום אני אב ל-11

ילדים, 3 מהם נשואים. נוספו 3 נפשות למשפחתי. הם מתכנסים אצלנו. כשאנחנו צריכים

לארח את החתן או את הכלה שלנו, הארוחות הן שונות, יש צורך בתוספת, זה לא כמו

בקרב המשפחה הרגילה. במשכורת שלי, 800 שקל, אני לא יכול להחזיק את משפחתי ואני

צריו להילחם עם הילדים שרוצים לעזוב את בית-שאן. 6 מבני שרתו בצה"ל, ואני לא

יודע איך להחזיק אותם שלא ייצאו לפשע.

היו"ר א' נמיר;

אמיר דרורי, אני מבקשת שתאמר לנו אם אגודת הסקר היא חלק מאגף העתיקות.

שר החינוך, שראיתי אותו בישיבה שלנו, אמר לי שהענין גמור.
אי ררורי
לפרוייקט בית-שאן יש מינהלת שחברים בה 5 גופים, שהזוטר בהם הוא אגף העתיקות,

אני מדבר על מינהלת פיתוח תיירות בית-שאן. יושב-ראש מועצת בית-שאן הוא יושב-ראש

המינהלת.

היו"ר אי נמיר-.

הבוקר דיברתי עם יורם בליזובסקי, לפני שיצאו לבית-שאן. זו הסיבה שראש

המועצה לא הגיע לכאן. תמסור לנו מה שאתה יודע.

אי דרורי;

כפי שאמרתי, בפרוייקט בית-שאן שותפים 5 גופים. השותפות היא על בסיס של

רצון טוב. היושב-ראש הוא ראש המועצה.

חפירה ארכיאולוגית בדרך-כלל היא עבודה עונתית הנמשכת חודש-חודשיים בשנה.

גם בבית-שאן עבדו כך בשנות ה-20, ה-30, ה-50, ה-60, ה-70. וכך התחילו לעבוד גם

הפעם, בשנות ה-80, עם התחלת הפרוייקט.

צריו לדעת שלגבי בית-שאן היתה החלטה שתהיינה חפירות לאורך כל השנה ולא

תהיה זו חפירה עונתית כמו קודם, בגלל הבעיות בבית-שאן.

הארכיאולוגים טוענים שהאפקטיביות של העבודה בקיץ היא ביו 10% ל-20%.

הנתח של שכר הפועלים בפרוייקט הוא כ25% מהעלות של חפירה ארכיאולוגית.

בדרך-כלל עוברים בשטח כחודשיים וביתר הזמן מעבדים את החומר שנמצא, את המימצאים.

בארץ יש כ-180 חפירות כאלה.

מכיוון שבבית-שאו יש בעיות, הלכו בשיטה אחרת. בשנה שעברה עבדו במשך כל

השנה.

החפירה הארכיאולוגית ל-1988 הסתיימה לפני פסח. מאז הפועלים עובדים בעבודות

אחרות, לא באחריות ארכיאולוגים. היום לא עובדים בחפירה ארכיאולוגית משום שעדייו

איו תקציב ל-1989 וכתוצאה מכך גם איו עדייו תכנית עבודה. על כך כתבנו והתרענו.

יש לי תיק בנושא זה.

י' צבן;

גם במגירה איו תכנית?אי דרורי;

במגירה יש. אבל מכיוון שעדייו לא סוכם על התקציב לא סוכמה עדייו תכנית

עבודה. הגשנו אמנם תכניות חלופיות, אבל זה בשורה התחתונה.

רו כהו;

האם איו תקציבים מיועדים בשום משרד ממשלתי?

א' דרורי;

אני יכול לדבר על משרד החינוך. בתקציב המשרד הובטח סכום של 300 אלף שקל

לשנת 1989, כסעיף מיוחד שהולד מהאוצר למינהלת. סדר הגודל של הפרוייקט הזה הוא

5 מיליוו לשנה.

אנחנו הכנו תכניות חלופיות לפני שהתחילה שנת העבודה. היו החלטות מינהלת

בהקשר לעבודה גם בקיץ וגם בחורף, שיכלו להעסיק מספר פועלים. אם בחודש מרס היה

ידוע מה יהיה התקציב, אפשר היה להביא יותר ארכיאולוגים.

עד כאו על החפירות גופא כחלק מהפרוייקט.

אגודת הסקר היא אגודה עותומנית שיש לה מוסדות שלה. אני לא שותף בה ולא חבר

בה. אינני יכול להכחיש שיש לי השפעה מסויימת על האגודה הזאת אבל אני מבהיר שזו

אגודה עצמאית. היא לא כפופה לממשלה. היא רשומה כמו כל אגודה אחרת.

החפירה הארכיאולוגית הסתיימה לפני פסח ומאז עבדו הפועלים לא עם החברה.

14 פועלים עבדו עם החברה לארכיאולוגיה, על סמך חוזה שנחתם עם האגודה לסקר ארכיאולוגי.

אני רוצה להזכיר כאו את מי שהיה קופאי של החברה הממשלתית לתיירות, שהובילה את

הפרוייקט ועשתה בו עבודה מצויינת.

אני לא יודע מי הזיז סכומים כדי להחזיק את הראש מעל פני המים. אם מדברים

על פרוייקט רב-שנתי, זה מצב לא תקיו. אני לא יודע מי הזיז סכום של 200 אלף שקל.

האגודה לסקר חתמה חוזה שהיא מעבירה את הכסף לפועלים. היא מקבלת את הרשימות

מהמינהלת ולפי זה היתה שולחת צ'קים. האגודה לסקר היתה מקבלת רשימות מי האנשים

שהיו באתר. מי שהיה כפוף ליושב-ראש מינהלת הפרוייקט היה כותב כמה להעביר למי

ולפי זה הועברו הכספים. הכספים נשלחו לפי מה שהיה מגיע לחשב הסקר, לזה תעבירו

2,000 ש"ח, ולזה תעבירו 600 ש"ח. הכל לפי רשימות.

היו"ר א' נמיר;

מי האיש שהעביר את הרשימות האלה?

א' דרורי;

מנהל המינהלת, אליעזר יוסף שמו.

היו"ר א' נמיר;

לפי הנחיות שלו שלחו את הצ'קים?

אי דרורי;

כו. הוא היה מנהל הפרוייקט.
היו"ר א' נמיר
אנחנו לא הזמנו את האנשים הנכונים.
א' דרורי
מכיוון שהיו דיבורים ומחשבות ביחס לניהול הפרוייקט היתה החלטה של המינהלת

לשנות את המבנה הארגוני. דובר על שני גופי ביצוע, האגף הארכיאולוגי ורשות הגנים.
ע' פרץ
האם תוכל לומר לנו מהי חלוקת הדירקטורים במינהלת?
א' דרורי
יש שם חמישה גופים: המועצה המקומית בית-שאן רשות הגנים הלאומיים שהיא גם

מפעילה של האתר שמוכרז כגן לאומי; החברה הממשלתית לתיירות; הקרן-הקיימת-לישראל;

אגף העתיקות של משרד החינוך והתרבות. יושב-ראש המינהלת הוא ראש המועצה המקומית

בית-שאן שאליו כפוף מנהל הפרוייקט, אליעזר יוסף, איש יקנעם.

ב-16 המרס סוכם על המבנה הארגוני. אמרתי, שאם ישתנה המבנה הארגוני אני

מוכן לקבל עלי את עניו החפירות; אני אהיה אחראי לחפירות, אקבל את הפועלים, אשלם

להם ואראג לתוצרת. הייתי מוכן לזה כי מדובר בבית-שאן. הייתי מוכן לעבוד כל השנה.

רציתי לדעת מה התקציב, כדי שאוכל להביא ארכיאולוגים. היו לי ארכיאולוגים שחיכו.

אני יכול לדבר על איש מאנגליה שחיכה. בחודש אפריל ביקשתי ממנו סליחה, כי לא היה

תקציב. אם הוא היה נשאר בארץ, זה היה מעסיק עוד 40 איש. הוא בא לכאן לפי בקשה

שלי, הייתי נאלץ לבקש את סליחתו.

עדייו איו תקציב ל-1989 ולכו לא עובדים היום. יש כאו ארכיאולוגים אחרונים

שאני מחזיק אותם בבוח. אם תוך שבוע-שבועיים לא תהיה החלטה - הם יעזבו. איו לי

פרצוף להחזיק אותם עוד ולא לתת להם עבודה. אני מחזיק אותם בעתודה לבית-שאו אבל

הם לא עובדים כי איו תקציב.
רו כהו
שמעתי את ראש המועצה ברדיו. הוא יודע את העובדות אלה ולא אמר אותו.
א' דרורי
הגזבר לקח על עצמו את ריכוז הכסף. בשלב מסויים הוא הודיע שנגמר לו הכסף

ל-1989 ולכו נגמרה האחריות התקציבית. הודיעו למנכ"ל המינהלת בכתב שהכסף נגמר

ולכו צריו לפטר את הפועלים. אגודת הסקר כתבה לנציגים.
היו"ר א' נמיר
לפני שכתבו לעובדים.
א' דרורי
בוודאי.

נגמר הכסף - איו אחריות תקציבית לתשלום משכורת, ואתה, אליעזר יוסף, תודיע

על פיטורים. האיש הלך למינהלת. שם אמרו לו, אתה אל תפטר. הוא שאל, ומי ישלם?

בשלב מסויים האגודה, אגודת הסקר שלחה מכתבים אישיים לאנשים, בצורה ישירה. דובר

על כר מחודש אפריל ולא מהיום למחר. בשלב מסויים נגמר הכסף ונוכח הנסיבות שנוצרו

באה החלטה לשלוח ישירות מכתבים אישיים.ואשר לנושא של החפירות הארכיאולוגיות. אני רוצה לצאת מהפרוייקט. אתמול

החלטתי על כך. אגף העתיקות איננו עושה באופן ישיר עבודות ארכיאולוגיות בארץ.

יש מועצה לארכיאולוגיה, יש לה ועדת רשיונות הדנה בבקשות לקבלת רשיון חפירה.

במקרה של בית-שאן הייתי מוכן לקבל אחריות ישירה בגלל הפרוייקט, פרוייקט

בית-שאן. אתמול אמרתי, אני יוצא מזה. במצב הנוכחי מנסים להעביר כדור למגרש

שלנו בשעה שאנחנו לא במשחק הזה.

אני מקווה ששר החינוך יאשר את הבקשה שלי.

היו"ר אי נמיר;

אני חושבת שאין טעם בעולם שנשב כאן בלי ראש המועצה ובלי מנהל המינהלת.

אני מודיעה בכל האחריות, גם למזכיר מועצת הפועלים וגם לסגן ראש המועצה וגם

לעובדים, אני לא אתן לזרוק אחריות על משרד האוצר, התיירות, החינוך, אם לראש

המועצה יש אחריות מסויימת למה שקרה. כנראה שאין זה מקרה שבן לולו לא פנה אלינו

אף פעם שנקיים דיון. לא אתן לזרוק את זה על משרד החינוך או על אגף העתיקות.

זה לא יכול להימשך. ראש המועצה ידע שיש דיון בנושא החפירות ולא שלח לכאן את

מנהל המינהלת.

אני חושבת שההצעה שלנו צריכה להיות להפקיע את זה מידי המינהלת, אבל זה

לא פשוט כי תהיה שם הכרעה פוליטית.
י' צבן
אנחנו יודעים מה זה אבטלה. הפצע נורא. יש דבר שאי אפשר לקבל אותו בשום

תרוץ - פיטורי עובדים מהיום למחר. אני מציע שהמכתב שנשלח מהיום למחר לא יהיה

קיים. לא יכולים לזרוק עובדים לאבטלה מהיום למחר. זו צריכה להיות דרישה אלמנטרית

של הוועדה.
ע' סולודר
אני מצטרפת לדבריו של חבר-הכנסת יאיר צבן. מה שנתגלה כאן היום זה הרבה

מעבר למה שהיה על פני השטח. לא יכול להיות שכל פעם יתנו קצת חמצן. מוכרחים

להגיע הפעם לשורש הענין. הפעם צריך להביא למבנה ארגוני ולהצעה תקציבית שתפתור

את הענין לאורך השנה. יש בבית-שאן אוצר שאפשר לעבוד בו, מוכנים לעבוד בוא והוא

יכול לתת פרנסה. צריכה להיות הצעה לפתרון קבע.
רן כהן
מה שהסתבר לנו היום זה שאי-אפשר לא לתת לעובדים תשובה. הם זועמים. הם לחוצים.

הם לא יודעים את מסכת השקרים שבהם מוליכים אותם שוגג ושולל.

ו

מאחר שראש המינהלת והאחראי ר'וא ראש המועצה המקומית, שלמה בן לולו, נודיע

לו, עם ההזמנה שתועבר לידיו מיד, שיחזיר את מכתבי הפיטורים שנשלחו לעובדים.

העובדים במדינת ישראל אינם הפקר. יש במדינה ממשלה. יש תקציבים. מי שאחראי -

שיהיה מוכן לקחת אחריות. אי-אפשר לעשות מעובדי בית-שאן עבדים.

כשהלכנו לפרוייקט הזה חשבנו שאנחנו הולכים לפרוייקט מפואר, ראינו איך באים

לבית-שאן ובית-שאן מתרחבת. פתאום עושים מהעובדים סמרטוטים. זה לא יכול להיות.

שלמה בן לולו צריך להחזיר את מכתבי הפיטורים.

אני פונה לאמיר דרורי, אני מבקש שלא תצא מהמינהלת. נכון שצריך לשנות את

המבנה, אבל לטובת הענין אל תצא. מישהו צריך לומר את האמת. אתה תצא מהמינהלת -

יגידו שאתה אשם בכל, ואתה לא תוכל להתגונן.אני מכיר איר בדמגוגיה זולה הכל ייהפך על פיו, שחור יהיה לבן ושקר ייתפך

אמת. אל תצא. מן הדיו שהעובדים יקבלו ממך אינפורמציה ועמדה בכתב או בעל פה,

כדי שאנשים יידעו מה גורלם ומי שיהק בהם. זכותם לדעת. העובדים נסערים. האינפורמציה

תשכיל אותם.

אל תמהר לצאת לפהות עד הישיבה הבאה שלנו.

היו"ר א' נמיר;

היא תהיה או ביום רביעי, אם נוכל לדחות את הדיון על קרן האבטלה, או ביום

שני. צריו לבדוק אם זה ניתן.

עי פרץ;

אני רוצה להצטרף לעמדתם של חברי שדיברו לפני, שיש לבטל מיד את מכתבי הפיטורים.

אינני יודע אם למעשה של שליחת המכתבים האלה יש מעמד משפטי חוקי. צריך לבדוק את

הנקודה הזאת. אני מציע שזה ייעשה עד הישיבה הבאה שלנו.

זו הישיבה הראשונה בנושא החפירות שאני משתתף בה. אני מצטער שאני משתתף

בישיבה כזו. כל פעם מכבים נר בדרך של אובדן הדרך של התקוות במדינת ישראל. כששמעתי,

כתושב עיר פיתוח, על החפירות בבית-שאן, זה גרם לי התרוממות רוח אבל לא ידעתי

איזה "פוילע שטיק" יש מאחורי זה. חשבתי שזה מעשה יפה שאב שחופר יידע לספר על כך

לבנו ולנכדו, ובחפירות האלה יש היסטוריה. והנה, לצערי, אני משתתף היום בדיון

שבו מתברר שעוד קטע ועוד תקווה הולכת לאיבוד.

א' בן-מנחם;

מהדברים שאנחנו שומעים היום אנו מגלים שהחלשים שוב הם אלה שמשלמים את

המחיר של הטעויות במשק.

לפני כמה חודשים היו הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות. מי שנתן צ'קים

קיבל כנראה קולות. מהבחינה הזאת אני חושב שהענין צריך לעבור למשטרה. יום אחרי

הבחירות מפסיקים לתת צ'קים.

ואשר לפיטורים, מבחינה חוקית אין פיטורים מהיום למחר. העובדים צריכים

לקבל שכר. אנחנו צריכים לראות כאן את שלמה בן לולו.

מי בן-פורת;

הפועלים שפוטרו סגרו את האתר למבקרים. זה מקטין את ההכנסות מהאתר ומהפרוייקט

גם עכשיו וגם לעתיד. חברות התיירות יוציאו את המקום הזה מרשימת הסיורים. זה יגדיל

את מספר המובטלים.

אני מבקש שהוועדה תקרא לעובדים לאפשר הפעלת האתר.

אי בן-מנחם;

בד בבד.

גי שניר;

בשיתוף עם ארבעה גורמים מאלה שצויינו באן עובדים על תכנית רב שנתית לבית-

שאן. הבטחנו גם לאנשי מועצת הפועלים וגם לכל הגורמים האחרים שעד סוף השבוע נצא

אם תכנית רב שנתית ועם תקציב כדי שתהיה עבודה סדירה .
י, צבן
למה זה נעשה רק עכשיו?

רו כהן;

אני מבקש לקבל את התכנית.
גי שניר
התכנית תסוכם כנראה כיום רביעי. באותו יום תתקיים פגישה של כל הגורמים שנמצאים

פה.

אני מבקש להבהיר שאיו אפשרות לספק עבודה מלאה במשך כל השנה.

יש לי רושש שהיה מצב שהועסקו באתר יותר מדי עובדים ובשביל הארכיאולוגים לא

היה כסף ולכך גם אי אפשר היה להעסיק עובדים.

פ' קבלו;

השאלה עכשיו היא איר פותרים את בעיית העובדים. זו השאלה העיקרית. נסכים

כולנו שהעובדים חוזרים לעבודה והכל ייבדק במקביל. יש 150 עובדים. אני לא יכול

לעמוד בלחץ. יש צורך למצוא פתרונות לפועלים, שיחזרו לעבודה.

ו

היו"ר אי נמיר;

צר לי לומר לך, לא אנחנו הכתובת. אנחנו נעסוק בזה, לא נרפה אבל לא אנחנו

הכתובת. הכתובת שלכם הוא ראש מועצת בית-שאו.

אני רוצה לדעת כמה כסף הוציאו על הפסטיבל בבית-שאן הכסף הזה יכול היה

להספיק לעובדים במשך חודשיים, מי כמוך יודע זאת. בלתל אפשרי שכל חצי שנה

נתחיל בסדרת טלפונים לשר האוצר, לתיירות וכו'. זה לא פתרון. אני לא חסה על עצמי

אבל אינני רוצה שהדברים ייראו כאילו אנחנו מדברים על נדבה, שולחים את העובדים

ומחזירים אותם.

אנחנו נשלח מכתב לראש המינהלת, כמו שהציע חבר-הכנסת רו כהו. לא שמענו שראש

המינהלת ביקש שנקיים כאו דיוו. כאחראי, שיקח את המכתבים שנשלחו ויחזיר את העובדים

לעבודה. מהדברים ששמענו כאו הבוקר מסתבר שהמינהלת אחראית גם על מה שקרה. עד היום

סיפרו לנו סיפורי סבתא.

הפנייה שלנו תהיה לשלמה בו לולו ובו זמנית ייבדק הנושא של מכתבי הפיטורים,

הצד החוקי.

חבר-הכנסת צבו שואל למה רק עכשיו מביאים תכנית. אני זוכרת מה היה במשך

השנתיים האחרונות, כשמשה ניסים היה שר האוצר. אני זעקתי. אנחנו בוועדה הרגשנו

איר כל התעשיה, המשק וערי הפיתוח קורסים.

רו כהו;

הלכנו ממפעל למפעל.
היו"ר א' נמיר
יש לפני מסקנות שהוצאנו בכנסת הקודמת ביחס לבית-שאן. טיפלנו בזה שמשרד

הבטחון ירכוש מסיכות גז. הלכתי לשגריר האמריקאי ביהס לרבינטקס, שלא עמדו בזמן.

בזה עוסקת ועדת העבודה והרווחה. אנחנו מתווכים. זה לא יכול להימשך. עם זאת

לא נסיר את הנושא מסדר היום שלנו. קודם כל צריך להחזיר את העובדים לעבודה.

בישיבתנו הבאה יהיה כאן ראש המועצה ויושב ראש המינהלת.
רו כהו
שלמה בו לולו נוסע מחרתיים לחוץ-לארץ.
ר' בן-משה
:

הוא אמור לצאת לחוץ-לארץ לשבועיים.

אני מציע לנסות לעשות הפרדה.
היו"ר א' נמיר
אתה חבר חדש במועצת בית שאו. לך אני מרשה שתהיה תמימות. אצלי התמימות

נגמרה מזמו. אתה מייצג כאו פורמלית ולא נמצא כאו כמי שמכיר מה שקורה.

, יכול להיות שנצטרך להסתפק במנהל המינלת.
רו כהו
הבעיה של עובדי בית-שאו היא קודם כל של ראש המועצה, שידחה את הנסיעה שלו.

אי אפשר להפקיר את העובדים שיתייבשו בשמש.
היו"ד א' נמיר
אני מוכנה שנטלפו לבו לולו. אולי נדחה את הדיוו בנושא קרו האבטלה, שאמור

להיות ביום רביעי השבוע.
נציג ועד העובדים
אנחנו פונים אל אמיר דרורי בבקשה שישאר בתפקידו. אם הוא טרח לבוא לכאו,

זה כדי לעשות סדר.

אומרים שאנחנו גוזלים מהתקציב 25%. הארכיאולוגים גוזלים פי 3-2 יותר מאיתנו.
היו"ר א' נמיר
חבל, אתה מקלקל את הרושם. הבזבוז הוא של ראש המועצה שלך, בפסטיבלים.

תודה רבה. הישיבה נעולה.

הישיבה ננעלה בשעה 13:15.

קוד המקור של הנתונים