ישיבת ועדה של הכנסת ה-12 מתאריך 24/05/1989

הצעות לסדר - מד"א - חבר-הכנסת עמיר פרץ; מצבן של הפנימיות בארץ - הצעות לסדר היום של חברי הכנסת נ ' ארד, א' מזרחי. ד' צוקר; עתידן של פנימיות טיפוליות - הצעות לסדר היום של חברי הכנסתי' ביבי, א' בן-מנחם, ד' צוקר

פרוטוקול

  • מצטערים! אין לנו את הפרוטוקול.

קוד המקור של הנתונים